Delta Marina Kortgene

Page 1

DELTA MARINA MAGAZINE WWW.DELTAMARINA.NL VOORJAAR 2013

IN DEZE UITGAVE.. - DELTA MARINA CUP SECOND EDITION 31 AUGUSTUS 2013 - SCHEPENKRING VRAAGT AANBOD VAN SCHEPEN - KORTGEENSE SMALSTADFEESTEN - DELTA MARINA (CUP) OP FACEBOOK - PLATTEGROND VAN DE HAVEN


ONZE CONTACTGEGEVENS Delta Marina Veerdam 3 Kortgene Tel.: +31(0)113-307171 Fax: +31(0)113-307172 www.deltamarina.nl homeport@deltamarina.nl Directe nummers: Administratie: administratie@deltamarina.nl

+31(0)113-307179

Service Center: servicecenter@deltamarina.nl

+31(0)113-307170 +31(0) 113-307173

Havenmeester: haven@deltamarina.nl

+31(0)113-307174

Watersportwinkel: winkel@deltamarina.nl

+31(0)113-307175

Secretariaat/ligplaatsinformatie: homeport@deltamarina.nl

+31(0)113-307176

Jachtmakelaardij: skr.kortgene@schepenkring.nl

+31(0)113-301791

Bootverhuur: info@deltasailing.nl

+31(0)113-301139

Als u dit magazine digitaal wenst te ontvangen, meldt u dan aan op www.deltamarina.nl. Wilt u liever een hardcopy, dan is deze verkrijgbaar in de Watersportwinkel.

2


INHOUDSOPGAVE Van het Management team

4

Bijeenkomst ligplaatshouders

5

Nieuws van het Service Center

6

Flottielje zeilen in Zeeland

8

Reisverslag James Cook

10

Nieuws uit de Watersportwinkel

12

Dus, het is maar gewoon antifouling?

14

Feel the comfort

16

AIS de digitale toekomst

17

Nieuws van de havenmeester

19

Seven Sister- en Trans Europe Marinas kaarten

21

Delta Marina Cup Second Edition

21

Schepenkring Jachtmakelaardij

22

Gratis APP voor beligsche kust

23

Het Veerse meer

24

Bezoek de molen in Kortgene

26

Plattegrond

28

Passanten info

29

3


NIEUWS VAN HET MANAGEMENT In oktober jl. is een nieuwe start gemaakt met de dagelijkse

richten op kwaliteit en serviceverlening, dit in combinatie met de

leiding van jachthaven Delta Marina. Zoals u waarschijnlijk

perfecte ligging van onze jachthaven. Wij hopen dat steeds meer

bekend is, is sindsdien Ad Geelhoed Hoofd Management team.

watersporters deze formule waarderen en daarom Delta Marina

Door ieders extra inzet en medewerking is dit uitstekend verlopen.

als thuishaven kiezen.

Na enige gewenning en aanpassing in de afgelopen maanden kan nu de volgende stap gezet worden.

Afgelopen winter hebben wij niet stil gezeten. Er is heel veel in gang gezet en uitgevoerd om zaken op de jachthaven te verbete-

Ad is watersporter in hart en nieren en, is 35 jaar geleden bij Delta

ren, vernieuwen en te onderhouden. De havenmeester noemt in

Marina begonnen op de administratie. Daarna is Ad Hoofd Service

zijn verslag een aantal van deze punten. Het zal u zeker opvallen

Center geworden. Ad kent het reilen en zeilen van Delta Marina

als u weer op de haven komt. De havenmeesters hebben in eigen

door en door.

beheer ook veel onderhoudswerk uitgevoerd.

Met veel genoegen kan ik u mededelen dat, met ingang van 1 ja-

In de Watersportwinkel is het assortiment aangepast. Zo is er een

nuari 2013, Ad naast zijn functie van Hoofd Service Center, verder

display van Raymarine geplaatst, is de Watersportwinkel dealer ge-

gaat in de functie van directeur van jachthaven Delta Marina.

worden van speciale matrassen en is het technisch assortiment op veel punten aangevuld. Roel doet hier verderop in dit magazine

Ik vertrouw erop dat met de aanstelling van Ad wij de juiste weg

verslag. Het Service Center heeft het de afgelopen winter druk ge-

zijn ingeslagen en dat hij samen met het Delta Marina team zorg

had. Door een aantal grote projecten was zelfs de inzet van extra

gaat dragen voor een mooie toekomst van Delta Marina

medewerkers noodzakelijk. Ook heeft de Volvo Penta actie voor verkoop van motoren hieraan bijgedragen. Er zijn verschillende

Kortgene 14 februari 2013

motoren verkocht en geplaatst. Ook is onze schilderscabine aan de binnenkant aangepakt en ziet er weer perfect uit.

Ernst Jansen Namens Delta Marina

In dit nummer doet onze jachtmakelaar verslag van het afgelopen seizoen. Ondanks alle verwachtingen heeft hij uitstekend zaken

VAN HET MANAGEMENT

kunnen doen. U ziet dit ongetwijfeld aan de steeds wisselende

Na een lange, soms koude winter, is gelukkig het voorjaar weer

schepen in de verkoophaven. Onze jachtmakelaar is dringend op

aangebroken. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen ben ik, na

zoek naar goede schepen voor de bemiddeling. Mocht u overwe-

een inwerkperiode van 3 maanden, benoemd tot directeur van

gen uw schip te verkopen neem dan contact op met Eric Sieljes,

jachthaven Delta Marina. Naast deze functie blijf ik ook werkzaam

Schepenkring jachtmakelaar. Om de verkoopschepen allemaal bij

als Hoofd Service Center. Met een aantal interne functie wijzigin-

elkaar te hebben, is de verkoophaven aangepast en uitgebreid.

gen denken wij een goede formule te hebben gevonden zodat ik beide functies kan combineren. Sinds oktober 2012 heb ik heel

Delta Marina gaat dit jaar in samenwerking met Joep de Klerk van

veel steun van het complete Delta Marina team mogen ontvan-

ASAP diverse watersport activiteiten organiseren. Zo worden er 2

gen. Hiervoor wil ik al mijn collega’s hartelijk danken! Ik ben ervan

weekenden flottielje zeilen naar de Oosterschelde georganiseerd,

overtuigd dat wij met ons hele team gaan zorgdragen voor een

avond zeilwedstrijden met in totaal 12 valken en met de Smalstad-

mooie toekomst voor onze geweldige jachthaven.

feesten in het weekend van 12, 13 en 14 juli pakt Delta Marina uit met diverse watersport gerelateerde activiteiten.

Afgelopen periode zijn er weer verschillende watersportbeurzen geweest. Deze zijn allen goed bezocht en op de beurzen was dui-

Rest mij nog u een geweldig goed en zonnig watersport seizoen

delijk waarneembaar door belangstelling en verkopen dat het tij

te wensen en wij hopen u binnenkort op de haven te mogen ver-

voor de watersport aan het keren is. Sinds een aantal jaren was de

welkomen.

stemming onder de exposanten weer positief. Namens het Management Team Wij zijn uitermate blij dat wij in januari een toename van ver-

Ad Geelhoed

huurde ligplaatsen hebben gezien ten opzichte van januari 2012.

Directeur

Wij zijn ervan overtuigd dat dit het gevolg is van ons beleid; ons

4


BIJEENKOMST LIGPLAATSHOUDERS In januari hebben wij uitnodigingen verstuurd om, net zoals vorig jaar, met onze ligplaats houders in gesprek te gaan over hun bevindingen, wensen en ideeĂŤn over onze jachthaven. Vorig jaar zijn deze bijeenkomsten zeer positief geweest . Dit jaar hebben wij uitnodigingen verstuurd naar de deelnemers aan de bijeenkomsten van vorig jaar en een gedeelte van onze ligplaatshouders op de C, D en Q steiger. Door jaarlijks andere ligplaatshouders uit te nodigen proberen wij steeds een nieuwe inbreng te krijgen tijdens deze bijeenkomsten. Helaas zijn er maar een beperkt aantal reacties voor deelname binnengekomen waardoor wij de geplande 2 bijeenkomsten terug hebben moeten brengen naar 1 bijeenkomst en wel op 2 maart. Het verslag van deze bijeenkomst kon niet meer in dit magazine worden geplaatst. Wij zullen een verslag plaatsen in het volgende magazine. Mocht u zelf ideeĂŤn, opmerkingen of wensen hebben, aarzel dan niet om die kenbaar aan ons te maken. Uw input wordt bijzonder op prijs gesteld. management@deltamarina.nl

5


NIEUWS VAN HET

SERVICE CENTER Bij het verschijnen van dit magazine liggen de eerste schepen al weer in het water. Afgelopen winter hebben we in het Service Center niet stil gezeten. Naast het normale onderhoud aan motoren, z-drives, saildrive’s e.d. hebben we 2 grote refits mogen uitvoeren. Een stalen Valk van 14 meter is helemaal geschilderd, voorzien van een generator en boiler, nieuwe elektrische bedieningspanelen geplaatst, windscherm en sprayhood vernieuwd en het teakhout op het zwemplatform vernieuwd. Op een Koopmans 40 zijn nieuwe Raymarine instrumenten, radar en kaartplotter ingebouwd. Ook op dit schip is de elektrische installatie aangepakt. Een gedeelte van de bedrading is vernieuwd en geordend en nieuwe bedieningspanelen geplaatst. Ook is de navigatiehoek veranderd en is er een zitbankje gemaakt. Ook zijn er weer diverse nieuwe motoren verkocht en geplaatst. In een Southerly 1100 is een 40 pk Sole diesel motor geplaatst en in een Hallberg Rassey 42 is de 55 pk motor vervangen door een Volvo Penta D2-75. De komende tijd is een drukke periode voor de medewerkers van het Service Center. Veel schepen moeten te water uit de winterberging. Ook moeten er weer schepen op de wal voor knippen en scheren. Maak tijdig een afspraak voor het kranen en voor andere werkzaamheden aan uw schip! Uiteraard worden in deze drukke periode extra mensen ingezet. Dit zijn stuk voor stuk vakmensen met ervaring in de watersport. Als u zelf werkzaamheden aan uw schip uitvoert, wilt u er dan rekening mee houden dat u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ons terrein en omgeving schoon te houden, zoals plastic zeiltjes op de grond bij schilderwerkzaamheden (gratis te verkrijgen in de winkel) en bij schuurwerkzaamheden moet u een stofzuiger aansluiten op uw schuurmachine. Nat schuren is niet toegestaan. Alle medewerkers van het Service Center wensen u een heel schitterend vaarseizoen met veel mooi weer.

OSMOSE BEHANDELING Het drogen van een onderwaterschip met het Hot vac systeem

6


schilderwerkzaamheden van een stalen schip in onze cabine.

machine kamer na renovatie door het Service Center

een onoverzichtelijke wirwar van kabels, alles eruit en overnieuw beginnen

OPKNAPPEN SPUITCABINE Deze winter heeft ook de spuitcabine een opknapbeurt gekregen. De wanden, de vloer en het plafond zijn weer netjes geschilderd en de afzuiginstallatie is schoongemaakt. Een nette omgeving, voorzien van alle gemakken en apparatuur waar u uw boot met een gerust hart kunt laten schilderen!

7


FLOTTIELJE ZEILEN IN ZEELAND

Een programma voor zeilliefhebbers die interesse hebben om onder deskundige begeleiding de Zeeuwse wateren te verkennen. U kunt deelnemen met uw eigen schip voor de gezelligheid, om ervaring op stromend water op te doen of als bemanning aan boord van een compleet en comfortabel uitgerust zeiljacht van 15 meter, op een verkenningstocht door de wateren van het zuidwestelijk Deltagebied.

DE BEGELEIDING Uw begeleiders Joep de Klerk en Pieter Huijbregts waren al jong

WAT HEEFT U NODIG:

bezig met alles wat zich op en rond het water afspeelde. De gemid-

Goed humeur;

delde tekening stelde een zeilboot voor en weekeinden en vakanties werden veelal op het water genoten. Het (er)vaargebied ligt

Een vrij weekend;

tussen Spanje en Scandinavië met de Noordzee, Oosterschelde en

Proviand, brandstoffen en water;

Veerse Meer als achtertuin.

Kaarten van het vaargebied;

Zij zijn ook in het bezit van de nodige certificaten voor het les ge-

Getijdentafel of deel 1 en 2 van de wateralmanak;

ven op kajuit- en zeegaande jachten. De Zuidwestelijke Delta is

Veiligheidsmiddelen als reddingsvesten en brandblussers;

een uitgestrekt vaargebied waarin je vrijwel alle facetten van het

Marifoon en/of mobiele telefoon.

varen en vooral het zeilen kunt ontdekken en beleven. Het gebied biedt een legio aan bestemmingen waar aangelegd en overnacht kan en mag worden. Ook ankeren midden in een van de meest bijzondere natuurgebieden van West-Europa, het Nationaal Park Oosterschelde, waar zeehonden, bruinvissen en bijzondere zeevogels hun thuis hebben, behoort tot de mogelijkheden. In samenwerking met Delta Marina heeft ASAP Sailing 2 weekenden gepland, 22/23 juni en 14/15 september 2013 en het volgende programma voor u opgesteld:

Kosten voor deelname aan de tocht met eigen schip bedragen € 35,= per schip exclusief liggelden en catering op locatie. De kosten voor het meevaren met het begeleidingsjacht bedragen € 295,= per persoon exclusief catering op locatie. Hiervoor zal een scheepskas worden voorzien. U kunt zich per e-mail aanmelden en aangeven welk weekend u wilt deelnemen waarna u een inschrijvingsformulier ontvangt. E-mailadres: roel@deltamarina.nl

Vaartocht naar en door Nationaal Park Oosterschelde. Dit unieke

Watersportverzekering

gebied wordt door de gelijknamige stichting uitgebreid onder de aandacht gebracht door op diverse plaatsen informatieborden aan te brengen. Ook worden cursussen en evenementen georganiseerd voor ondernemers die vervolgens de gasten meer details

De verzekering waarop u kunt rekenen bij schade

kunnen vertellen over het gebied. ASAP Sailing is inmiddels am-

Voor meer informatie of vrijblijvende offerte

bassadeur van het Nationaal park Oosterschelde.

Ad Geelhoed

Tijdens het Palaver zal de instructeur u, voorzien van tips en aan-

+31-(0)113-307173 of ad@deltamarina.nl

wijzingen relevant voor de geplande vaartocht. Tijdens de vaartocht zal contact gehouden worden middels de VHF. VRIJDAGAVOND:

Palaver en vaststellen van de route onder het genot van een drankje

ZATERDAG:

Briefing en vertrek vanaf Delta Marina Lunch in of nabij een van de afgesproken bestemmingen Vervolg vaartocht naar de avondbestemming met borrel op locatie Diner aan boord of in nader te bepalen sfeervolle horeca gelegenheid.

ZONDAG:

Stads- of gebiedswandeling en gezamenlijk ontbijt Briefing vaartocht en terugvaart Delta Marina Rondje Oosterschelde met o.a. bezoek aan de zeehonden Aankomst Delta Marina.

8


9


REISVERSLAG JAMES COOK BRESKENS – NEW CASTLE (door Ad Geelhoed) In november 2012 werden Paola en ik uitgenodigd om het zeil-

om geen voorzeil te zetten maar te motorzeilen. Door de harde

jacht James Cook (www.sailjamescook.com) samen met de schip-

wind was het wel behoorlijk oncomfortabel aan boord. Paola

per, first mate en 9 Engelse bemanningsleden over te varen van

stond, voordat zij wacht moest lopen met deze harde wind toch

Breskens naar New Castle. James Cook is een Engelse tweemaster

maaltijd bami klaar te maken en koffie en thee te zetten.

van 21 meter, 54 ton die in Engeland veel kinderen plezier bezorgt.

Het aantrekken van warmte kleding, zeilkleding, reddingsvest en

Ook zijn gehandicapten, blinden, moeilijk opvoedbare kinderen

laarzen was een heel gevecht. Het eenvoudigste was om op de

en daklozen vaak te gast aan boord. Voor het onderhoud komt de

vloer te gaan zitten en dan elkaar te helpen om alles aan te trek-

James Cook al sinds 2003 naar Nederland. Paola en haar compag-

ken. Wij hebben op onze eigen boot nooit het nut gezien van life-

non voeren het onderhoud aan het schip uit. In de loop der jaren

lines maar die nacht wel. Zodra we in de kuip kwamen werden die

heeft het schip grote refits ondergaan. Dit jaar waren er problemen

vlug aan de bevestigingspunten bevestigd. Beter vast te zitten dan

met het roer en moesten er weer de nodige onderhoudswerk-

overboord. Na het wachtlopen zocht iedereen zo snel mogelijk zijn

zaamheden worden uitgevoerd. Het schip is hiervoor in Breskens

kooi op om wat te gaan rusten. Slapen lukte bij de meesten niet

op de wal geplaatst. Op het schip zit een vaste schipper, Grace, 27

omdat je liggend in de kooi constant bezig was jezelf binnen de

jaar. Ze is aan boord begonnen als opstapper in 2003, vervolgens

kooi te houden.

first mate en de laatste paar jaar schipper. Eind vorig jaar is ze verkozen tot de beste Young sail trainer of the Year, een wereldwijde

Op maandagmorgen zaten we precies tussen 2 lage druk gebie-

verkiezing waar ze trots op mag zijn. Naast Grace is er altijd een

den en was het bijna windstil dus verder op de motor. Het zonnetje

first mate aan boord.

scheen zelfs en we hebben heerlijk in de kuip gezeten en genoten. De verwachting voor maandagnacht was 5 tot 7 NO en draaiend

Op vrijdag hebben Paola en Grace samen inkopen gedaan in Bres-

naar N. Paola en ik hadden ’s avonds de wacht tot 00.00 uur. Aan

kens, totaal voor 13 man voor 3 dagen. Op zaterdag zijn we in

het eind van onze wacht waaide het al flink, windkracht 8 en nam

Breskens ingescheept. Om 15.00 uur kwam een 9 koppige Engelse

nog steeds toe. Toen ik achter het roer stond vielen we van een golf

bemanning aan boord, niet echt ervaren, sommigen hadden wel

af en maakte ik een spagaat waardoor ik mijn lies bezeerde. Tegen

eens een keer gezeild maar niet op de Noordzee. Het vertrek was

de ochtend waaide het 54 kopen, een zware storm, bijna wind-

gepland voor zaterdag, maar vanwege de slechte weeromstandig-

kracht 11. Tijdens de nacht is er 1 van de Engelse bemanningsle-

heden is dit uitgesteld tot zondag 15.00 uur. Voor het vertrek kre-

den van de kuipbank op de vloer geslingerd en een andere is uit

gen we uitgebreide veiligheidsinstructies voor calamiteiten zoals

zijn kooi geslingerd. Hij had zijn slingerzeiltje niet goed bevestigd

brand en man over boord. Ook hebben de dames aan boord di-

en heeft hierbij een pijnlijke rug overgehouden. Omdat bij New

verse maaltijden voorbereid. Grace had een schema gemaakt voor

castle de diepte van meer dan 50 meter snel oploopt richting kust

het wachtlopen, 3 uur op, 3 uur stanby en 3 uur vrij.

stonden er bij het binnenlopen gigantische golven maar Grace heeft vol vertrouwen de James Cook binnen gevaren. We zijn tij-

Na het verlaten van de haven in Breskens hebben we het grootzeil

dens de overtocht geen moment bang geweest, de James Cook

gehesen met 3 reven erin, zonder lieren (!) alles met de hand. De

is een geweldig schip en Grace straalt een gigantische rust en ver-

kleine fok was aangeslagen en lag klaar. Gezien de windrichting

trouwen uit, ondanks het zware weer.

werd gekozen naar Vlissingen over te steken en langs de kust van Walchteren te gaan. Omdat ik het vaarwater daar goed ken werd ik

Na 43 uur non stop en 328 mijl meerde Grace het schip af op zijn

direct door Grace achter het stuurwiel geplaatst. Wel werd ik con-

ligplaats. De Engelse bemanning snel vertrokken omdat we 1 dag

stant goed door Grace op de kaartplotter in de gaten gehouden.

vertraging hadden en de meesten snel moesten gaan werken. Wij

Met ons eigen schip durf ik nog wel eens heel dicht langs een ton

hebben heerlijk een douche genomen en zijn met Grace, de first

te varen, toen ik dit ook wilde doen kwam Grace naar boven om

mate en Steve, de vorige schipper die nu op kantoor de zaken re-

me te melden dat ik toch wat meer afstand van de tonnen moest

gelt, gaan lunchen in een Engelse club. Om 15.00 uur zijn wij in ge-

houden.

checkt op de Ferry naar IJmuiden. ‘s morgens om 9.30 uur zijn we daar aangekomen waar Kees ons al stond op te wachten om naar

In de loop van de avond ging het steeds harder waaien, bij vertrek

huis te brengen. Achteraf gezien was het een prachtige ervaring,

was het windkracht 5 maar dat ging al snel naar 7 tot 8 beaufort

heel gezellig met al die Engelsen maar als ze ons zouden vragen

ZZW. Nadat we Kaloo gepasseerd waren gingen we richting Noord

opnieuw mee te gaan met dezelfde wind verwachtingen.....

Hinder om daar de shipping lane over te steken. Rond 12.00 uur was de wind intussen toegenomen tot 50 knopen. Gezien de onervaren bemanning aan boord en de harde wind had Grace besloten

10


11


NIEUWS UIT DE WATERSPORTWINKEL

UW SPECIAALZAAK!

Het voorjaar is met het verschijnen van dit Magazine inmiddels

ten, plotters, marifoon en AIS in de praktijk werkend bekijken en

begonnen, de sneeuw, vorst en kou van de afgelopen winter ach-

proberen. Wij geven u graag tekst en uitleg.

ter ons latend. Het nieuwe watersportseizoen breekt aan en we

Zie www.raymarine.com

hopen met z’n allen op fantastisch weer en veel mooie vaardagen! De nieuwe collectie kleding en schoenen komt de komende weIn de winkel wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen om u

ken binnen. De u zo vertrouwde merken RedGreen, RW, Musto en

straks weer optimaal van dienst te kunnen zijn. Ook in de afgelo-

Dubarry zijn dan weer verkrijgbaar. De nieuwe collectie schoenen

pen maanden is er weer veel aandacht besteed aan opleiding en

van Chatham staat te schitteren en zal zeker veel liefhebbers vin-

training van de winkelmedewerkers en kunnen wij u uitstekend

den temeer omdat dit merk erg prettig draagt en een uitstekende

van advies dienen, wij groeien daardoor steeds meer in de rich-

pasvorm heeft.

ting van een speciaalzaak. De Delta Marina Watersportwinkel, uw Speciaalzaak!

Rond juni verwachten wij de nieuwe serie nautische kaarten, door de bezuinigingen bij Defensie heeft de Hydrografische Dienst ech-

De winkel heeft weer de nodige veranderingen ondergaan, zo is

ter aankondigt dat dit jaar slechts beperkte kaartseries vervangen

er een nieuw rek geplaatst waar u alle toebehoren zoals filters,

gaan worden. Naar alle waarschijnlijkheid betreft dit de kaarten

zink anodes, Impellors en oliën kunt vinden voor uw Volvo Penta,

1801 de Nederlandse Kust, 1811 de Waddenzee West en de 1812

Yanmar Motor en andere merken. Specifieke motoronderdelen zijn

Waddenzee Oost. Mochten hier nog wijzigingen op komen zullen

natuurlijk altijd verkrijgbaar via het Service Center!

wij u nader informeren. Zie www.defensie.nl/marine/hydrografie

Zie ook www.volvopenta.com Er is een nieuwe en versnelde procedure voor uw speciale bestelEr zijn weer een groot aantal nieuwe artikelen toegevoegd aan het

lingen met onze leveranciers afgesproken. Mochten er artikelen

assortiment, voor diegene die zich nog steeds ergeren aan een

zijn die niet op voorraad zijn, dan bestellen wij die voor u en zijn

slecht werkende kruimeldief, is er een goede opvolger namelijk

deze binnen “no time” voor u beschikbaar. Laat u vooral weten als

de Beflexx. Een inbouwstofzuiger die goed werkt voor een zeer

er iets mist. Daarnaast hopen wij op korte termijn op onze website

schappelijke prijs. Zie ook www.beflexx.com

onze artikelenvoorraad beschikbaar te stellen, zodat u altijd kunt zien wat er op voorraad is.

Binnenkort voegen wij nog een display met maritieme audio toe aan het assortiment. Zie www.bossaudio.com of

Kortom wij kijken uit naar het nieuwe vaarseizoen en hopen u al-

www.jensenaudio.com

len weer te mogen begroeten in de Delta Marina Watersportwinkel, uw Speciaalzaak!. De koffie staat klaar!

Daarnaast is er in de winkel een display geplaatst met Raymarine elektronica. Hier kunt u zeil- en vaarinstrumenten, stuurautoma-

Uw winkelteam Roel, Jacky, Jan en Miranda

de voordeelkaart voor watersporters

Voordeliger varen met de Yacht Card! Ga naar www.yachtcard.nl en bekijk de duizenden exclusieve voordelen.

WWW.YACHTCARD.NL 12


13


DUS, HET IS MAAR GEWOON

ANTIFOULING Wat uw plannen ook zijn, het voorjaar is het ideale moment om te

Micron Technologie is de basis van alle Micron antifouling en de

beginnen met de voorbereiding van de werkzaamheden aan uw

formuleringen zijn ongeëvenaard.

boot voor het komende seizoen.

Micron Technologie werd voor het eerst geïntroduceerd in de vroege jaren 80 en is uitgegroeid tot een toonaangevende anti-

ANTIFOULING

fouling. De Micron antifouling polijsten op een gecontroleerde

Bij het aanbrengen van antifouling is een goede voorbereiding van

manier en laagdikteopbouw is minimaal. Micron is geschikt voor

essentieel belang. Denk hierbij

zowel zeilschepen en motorschepen (tot 25 knopen) en alle onder-

ook altijd aan uw persoonlijke veiligheid en het milieu.

gronden, behalve aluminium.

BEKENDE ANTIFOULING

Dus, het is maar gewoon antifouling. Heeft u geprobeerd aan de

Als uw bestaande antifouling in goede staat is hoeft u deze niet te

eigenaar van deze boot te vertellen, dat het maar gewoon een

verwijderen. U kunt deze, na afgespoten te hebben met een hoge

boot is?

drukspuit, simpelweg overschilderen. Controleer altijd de overschilderbaarheid van de oude antifouling voordat u een nieuwe laag aanbrengt. Als de oude antifouling niet verenigbaar of onbekend is, breng dan een laag Primocon aan. Controleer de overschilderbaarheid op www.yachtpaint.com op pagina 52 van de Schilder- en Productgids voor boten. ONBEKENDE ANTIFOULING IN GOEDE STAAT Reinig en ontvet het onderwaterschip zorgvuldig met Super Cleaner. Afnemen met leidingwater en goed laten drogen. Vervolgens het oppervlak licht opschuren met een schuurmachine met stofafzuiging. Breng een laag Primocon aan en daarna de nieuwe antifouling, bijvoorbeeld een eerste laag Interspeed harde antifouling die dient als hechting tussen de Primocon en Micron® antifouling.

14


International Paint International Paint levert hoogwaardige producten, verfsystemen en bewezen oplossingen die boten beschermen, verfraaien en het onderhoud verminderen. Wij streven ernaar dat onze inspanningen niet alleen een verschil maken, maar tevens een essentiële ondersteuning vormen voor onze klanten. Waar ter wereld u ook bent, International Paint levert high performance jachtlakken voor onder en boven de waterlijn. Ons succes is gebaseerd op twee zaken: enerzijds een uitstekend inzicht in de behoeften van onze klanten en anderzijds kwaliteitsproducten en -diensten leveren die altijd perfecte resultaten garanderen voor booteigenaren, scheepswerven en applicateurs over de hele wereld. OUR WORLD IS WATER. International Paint en het Milieu Op een wereldwijde schaal De algemene bewustwording met betrekking tot de milieuproblematiek is nu groter dan ooit; • Klimaatveranderingen en de link met Green House Gas (GHG) staat hoog op de politieke agenda • Een domino-effect hiervan is de toenemende bezorgdheid over alle milieuaspecten; de ecologische voetafdruk van de activiteiten van de mens wordt kritisch onderzocht. • De pleziervaart vormt hierop geen uitzondering - de aandacht van publiek, pers en overheidsinstanties (nieuwe regelgeving) is intensief toegenomen. • Er is druk om te bewijzen dat de vrijetijdsindustrie ecologisch duurzaam is.

International Paint (Nederland) bv Kleidijk 88 3161 HJ Rhoon Algemeen telefoonnummer jachtafdeling: 010-5033543 Op onze website, www.yachtpaint.com, vindt u alle informatie over onze producten, de verkooppunten, Gelshield Centers en Straal- en Coating Centers. Voor specifieke vragen en assistentie kunt u contact opnemen met onze technische adviseur op het gratis adviesnummer 0800-022 6 555 (vanuit NL)

Als verfleverancier worden we uitgedaagd om effectieve producten te produceren die; • In overeenstemming zijn met de steeds strengere milieuwetgeving en de regelgeving omtrent veiligheid. • Resulteren in een minimale impact op het milieu. • Duurzaam zijn in het milieu en de markt. • De prestatie en het eindresultaat leveren welke door onze klanten wordt verwacht. De belangrijkste aandachtspunten in ons milieubeleid richten zich op; • Productontwikkeling • Naleving van de milieuwetgeving • Beperking van uitstoot van oplosmiddelen (VOS) • Antifoulings • Product Stewardship Het begrijpen en de naleving van de wetgeving is van fundamenteel belang voor elk van deze aandachtspunten. Product Stewardship, oftewel het beheer van een product ‘van de wieg tot het graf’, zorgt ervoor dat producten op de markt veiliger zijn voor zowel mensen en het milieu gedurende hun gehele levensduur. Het is een onderdeel van onze betrokkenheid om aan meer dan alleen de wettelijke eisen en milieuverwachtingen te voldoen, terwijl we onze producten verbeteren en innoveren. Product Stewardship helpt onze klanten om te voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieubehoeften en regelgeving. Met Product Stewardship is het mogelijk om vroegtijdig problemen op te sporen en zo eventuele regelgevende kwesties te voorkomen. International Paint is ervan overtuigd dat Product Stewardship een positief initiatief voor ons bedrijf en voor onze klanten is. Het ECHO programma - VERF MET HET MILIEU IN GEDACHTEN International heeft, als onderdeel van het totale duurzaamheidsprogramma van AkzoNobel, de belofte gedaan om een voorbeeld te zijn op het gebied van zaken die het milieu kunnen beïnvloeden; het “ECHO programma” is deze belofte. Het verminderen van onze impact op het milieu en tegelijkertijd producten blijven leveren die superieure resultaten leveren, verzekeren ons van een schone en veilige omgeving voor ons allemaal, om te genieten van onze passie voor het varen - nu en in de toekomst. Het ECHO-programma omvat alles wat International Yachtpaint doet om onze impact op het milieu te verminderen; ons beleid, de doelstellingen die we ons zelf hebben gesteld voor het reduceren van VOS, biociden en uitstoot van de fabriek en de verschillende initiatieven die we hebben geïmplementeerd in onze fabrieken, magazijnen, laboratoria etc. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.echoprogram.com

15


FEEL THE COMFORT Voor de slechte slapers op uw boot en caravan is

Excellent slaapcomfort op maat gemaakt voor uw

er goed nieuws! De Watersportwinkel, uw Spe-

boot of caravan voor een acceptabele en concur-

ciaalzaak is per 1 januari dealer geworden van

rerende prijs. Laat u zich vooral voorlichten in de

Flexima matrassen.Dit merk scheeps- en caravan-

Watersportwinkel. Er is een demo aanwezig en in

matrassen is vorig jaar door het Duitse zeil “Yacht”

de komende weken wordt er een schip voorzien

uitgeroepen als testwinnaar van 7 concurrenten

van deze matrassen en kunt u op afspraak “proef-

uit deze branche.

liggen”. Binnenkort zal op de website van Delta Marina www.deltamarina.nl de nodige informatie

Het bijzondere van deze matrassen is dat het

worden geplaatst en natuurlijk kunt u deze ook

ventilatiesysteem en de lattenbodem volledig

vinden op de fabriekswebsite

geïntegreerd in het matras zijn opgenomen. Met

www.feelthecomfort.at

name voor de jachten is deze geringere hoogte

16

een grote plus. De matrassen zijn verkrijgbaar in

Wij hopen op deze wijze een positieve bijdrage te

de dikte 14/18/22 cm.

kunnen leveren aan uw nachtrust aan boord!


AIS ALS DIGITALE TOEKOMST

U heeft vast al iets over AIS gehoord. Iedereen heeft er de mond van vol en in de vakbladen lees je er regelmatig artikels over. Toch weet niet iedereen precies wat het is. Daar willen we met deze informatie iets aan doen. Hier vindt u een antwoord op al uw vragen m.b.t. AIS: Wat is het, hoe werkt het, welke voordelen heeft het? Die voordelen zijn er wel degelijk. AIS ondersteunt en vergemakkelijkt immers de navigatie en verhoogt de veiligheid. Dankzij AIS kan de infrastructuur beter worden benut, kan op de verkeersposten efficiënter worden gewerkt en kan de beroepsscheepvaart hun logistieke planning verbeteren. Op die manier verhoogt AIS de veiligheid op het water. Officieel is het gebruik van AIS momenteel alleen verplicht voor schepen boven de 300 bruto register ton (BRT) In deze special lees je alles wat je als schipper over AIS moet weten. We beantwoorden 13 veel gestelde vragen en bekijken hoe het zit met de AIS-verplichting. 1. WAT IS AIS EIGENLIJK?

MMSI-nummer, de afmetingen, de positie, de naam van het schip,

AIS is de afkorting van Automatic Identification System. Het is

de plaats van vertrek, de plaats van bestemming, de verwachte

een identificatiesysteem dat automatisch gegevens uitzendt

aankomsttijd (ETA), enz enz. Alleen de positie van het schip en

over naam, positie, snelheid en vaarrichting van een schip. In de

het MMSI-nummer worden automatisch doorgestuurd. Dat is een

zeevaart is AIS al langer in gebruik. Om beter in te spelen op de

uniek nummer van negen cijfers dat het AIS-toestel identificeert.

specifieke noden van de binnenvaart, is een Inland-AIS ontwikkeld. Als je schip met AIS is uitgerust, sein je automatisch gege-

3. VOOR AIS HEB JE EEN TRANSPONDER NODIG. WAT IS DAT?

vens door naar stations aan de wal – in vaktaal AIS base stations

Die term is een samentrekking van de Engelse woorden transmit-

genoemd. Bruggen en sluizen krijgen bijvoorbeeld je verwachte

ter (zender) en responder (ontvanger). Een transponder is een

aankomsttijd doorgegeven. Ontvangststations aan de wal kunnen

elektronisch apparaat met een ingebouwde gps dat automatisch

je via AIS automatisch korte veiligheidsberichten sturen, bijvoor-

berichten zendt en ontvangt. Transponders worden gebruikt in al-

beeld bij calamiteiten.

lerlei vormen van elektronische communicatie, onder meer in de luchtvaart, in satelliettelevisie of in het wegverkeer: zo hebben

Ook de waterstanden kunnen via AIS worden doorgegeven.

lijnbussen soms een transponder aan boord om lichten op groen

De ontvangststations worden beheerd door de bevoegde lokale

te kunnen zetten.

autoriteiten. Via AIS kun je zelf ook automatisch gegevens uitwisselen met andere schepen in de buurt – op voorwaarde natuurlijk dat ze ook met AIS zijn uitgerust. Als je AIS koppelt aan de radar of de elektronische vaarkaart, kun je van schepen in je buurt onder meer de naam, de positie en de snelheid zien. Op je computerscherm krijg je aan boord altijd een compleet beeld van de actuele verkeerssituatie op de vaarweg. Zo ondersteunt en vergemakkelijkt AIS de navigatie en vergroot de veiligheid aanzienlijk. 2. HOE WERKT AIS? AIS maakt gebruik van radiotechniek. Via radiosignalen geven AIStransponders berichten door aan elkaar en aan ontvangststations aan de wal. Dat gebeurt automatisch en periodiek, met korte of langere tussenpozen. Een schip dat snel vaart, zal de AIS-berichten

4. HEB IK GENOEG AAN EEN TRANSPONDER VOOR AIS?

met kortere tussentijden uitzenden dan een schip dat trager vaart

Ja en nee. Een AIS-transponder die als een los kastje aan boord is

of is afgemeerd. Voor het AIS dataverkeer zijn twee speciale mari-

geïnstalleerd werkt, maar zelf heb je daar niet zo veel aan. Je trans-

foonkanalen gereserveerd.

ponder moet wel op een plotter worden aangesloten. AIS wordt pas nuttig als je de gegevens van andere schepen op een kaart

Voor AIS heb je hardware en software nodig. De hardware en de

kunt zien. Daarom raden we je sterk aan om de AIS-transponder

software zijn tegenwoordig in het zwarte kastje met ingebouwde

te koppelen aan navigatiesoftware op je plotter of die op je com-

gps gecombineerd. De software zorgt ervoor dat er (gestandaar-

puter zijn geïnstalleerd, en eventueel ook nog te koppelen aan de

diseerde) berichten worden doorgestuurd. De gegevens die in

radar, via een radar overlay. Zo kun je schepen op de kaart zien

deze berichten zitten zijn voor de beroepsvaart onder meer: het

die ook AIS aan boord hebben. Van die schepen zie je dan met-

17


een alle gegevens die in de AIS-berichten zijn verwerkt: naam,

het schip en de opdrachtgever daarover afspraken maken, kan de

positie, scheepsafmetingen, vaarsnelheid, vaarrichting, enz. Mo-

opdrachtgever zijn activiteiten beter plannen en de lopende rei-

derne radarsystemen en elektronische kaarten (Inland ECDIS) zijn

zen nauwgezet opvolgen.

voorbereid op een koppeling met AIS. In de nieuwste systemen (radar overlay) worden AIS, het elektronische kaartbeeld en het ra-

9. KAN IK AIS GEBRUIKEN OM TE NAVIGEREN?

darbeeld zelfs geïntegreerd. Dat heeft als voordeel dat de andere

Nee. De radar blijft het meest betrouwbare navigatiesysteem. AIS

schepen zichtbaar worden op de elektronische kaart. Daar wordt

is een extra informatiebron, die de radar aanvult en ondersteunt,

dan de laag met AIS-informatie – naam, positie, snelheid, enz. –

maar nooit vervangt. Radar neemt alles waar en is niet afhankelijk

overheen gelegd.

van AIS op een ander schip. AIS herkent een ander schip namelijk alleen als dat ook AIS gebruikt. Op zichzelf volstaat AIS niet om

5. WAT HEB IK NU MINIMAAL NODIG VOOR AIS AAN

veilig te navigeren. Omdat (nog) lang niet ieder schip over AIS be-

BOORD VAN MIJN MOTOR- OF ZEILJACHT?

schikt, zal er altijd scheepvaartverkeer zijn dat niet door AIS wordt

AIS aan boord van onze boten bestaat uit een kleine “Black Box”, de

gedekt. Je kunt er dus niet blind op vertrouwen. AIS kun je wel

AIS reciever of the AIS Transponder. De eerste ontvangt alleen, de

uitstekend gebruiken als aanvulling bij de informatie die de radar

laatste ontvangt en zend de AIS berichten. Een plotter met al dan

je geeft.

niet een gekoppelde radar. Het radar is niet noodzakelijk voor de goede werking maar wel veiliger natuurlijk.

10. ALS IK AIS GEBRUIK, KAN IEDEREEN MIJ DAN VOLGEN? Die vraag is erg gemakkelijk te beantwoorden. Uiteraard kunnen

6. WAT KOST AIS NU EIGENLIJK?

alle andere schepen die met AIS zijn uitgerust je zien. Aan de wal

We kunnen je enkele richtprijzen geven: gemiddelden die van-

ligt de zaak tegenwoordig erg makkelijk. Via internet sites zoals

daag van toepassing zijn. Het AIS-toestel kost 600 tot 1000 euro.

www.marinetraffic.com kun je schepen over de gehele wereld vol-

De kosten voor de installatie variëren van schip tot schip. Optio-

gen. Het thuisfront kan u dus ook volgen!

neel kun je ook AIS-software aanschaffen, om je AIS aan je pc en je digitale navigatiekaarten te koppelen.

Een apart probleem vormen de luisterstations. Dat zijn stations die wel AIS-berichten kunnen ontvangen, maar die in tegenstelling

7. HEEFT AIS VOORDELEN VOOR DE RECREATIEVE SCHIPPER?

tot AIS Transponders geen informatie kunnen terugzenden naar

Heel zeker. Als recreatieve schipper kun je met AIS aan boord om-

het schip. Die luisterstations worden meestal geïnstalleerd en ge-

ringende schepen gemakkelijker identificeren. In één oogopslag

exploiteerd door commerciële bedrijven en door kleinere jachten.

zie je naam, snelheid en koers van kruisende en tegemoetkomen-

Daarvoor hebben ze geen vergunning nodig.

de schepen. Als je bijvoorbeeld passeerafspraken moet maken, kun je een schip direct bij naam oproepen. Doordat je schip voort-

11. IS HET GEBRUIK VAN AIS VERPLICHT?

durend en automatisch basisinformatie uitzendt over je naam en

Het gebruik van AIS is wereldwijd verplicht voor schepen vanaf

positie, hoef je je niet bij elke post aan te melden met de marifoon.

300 BRT, er wordt echter in veel landen gesproken om dit ook ver-

Dat zal het marifoonverkeer gevoelig reduceren.

plicht te stellen voor kleinere schepen en dit met name in druk vaarwater. Gelukkig zijn er al erg veel jachtschippers die dit vrijwil-

Doordat AIS een groter bereik heeft dan de radar, kun je ook verder

lig doen i.v.m. de verhoogde veiligheid die dit systeem biedt. Daar-

vooruit kijken. Bij bochten en obstakels zoals bruggen en hoge ge-

naast wordt er op dit moment in internationaal verband al langer

bouwen kun je ook om de hoek kijken. Pas op: AIS is een aanvulling

gesproken om AIS via satelliet verbindingen mogelijk te maken.

op de radar maar vervangt deze niet!

De huidige VHF verbinding maakt een wereldwijde dekking niet mogelijk, de satelliet echter wel

8. WIE HEEFT NOG BAAT BIJ AIS? Om te beginnen voor U als recreatieve schipper doordat U de vei-

12. KAN IK OM HET EVEN ELK AIS-TOESTEL GEBRUIKEN?

ligheid vergroot. Ook voor sluis- en brugbediening, verkeerspos-

Nee. Sinds 1 april 2008 mag alleen nog AIS-apparatuur worden

ten en havenautoriteiten is AIS erg interessant. Doordat ze een

gebruikt die wettelijk is toegelaten. Ook de installateurs moeten

duidelijk beeld krijgen van het verkeersaanbod en de verkeersin-

door een bevoegde autoriteit erkend zijn. De categorie apparaten

tensiteit kunnen ze het scheepsvaartverkeer veel beter opvolgen

voor de recreatie vaart kunnen wij eventueel ook zelf inbouwen.

en afwikkelen. De verkeersbegeleiding kan bijvoorbeeld beter

Deze zijn zodanig “plug en play” dat dit ook mogelijk is!

vooruitlopen op de sluisplanning en kan de ligplaatsen efficiënter

18

beheren. Ook kunnen beweegbare bruggen beter worden afge-

13. KAN IK OVERAL OP DE WERELD AIS GEBRUIKEN?

stemd op het vaarwegverkeer. AIS verhoogt daarnaast ook de ver-

Communicatie tussen schepen die met AIS zijn uitgerust is overal

keersveiligheid. Bij aanvaringen en andere incidenten kan snel en

mogelijk. Voor informatie-uitwisseling tussen wal en schip is dat

heel gericht worden ingegrepen. Bij calamiteiten zijn schepen met

nog niet zo. Daarvoor zijn immers AIS-ontvangststations nodig.

AIS voor de hulpdiensten niet meer anoniem. Ook voor klanten

Steeds meer walstations zetten hun AIS informatie “on-line” Dus

van de binnenvaart kan AIS interessant zijn. Als ze informatie no-

het gebruik van het internet maakt dat de informatie overal be-

dig hebben over waar de lading zich tijdens het transport bevindt,

schikbaar is. Het thuisfront kan U dus prima volgen.

kunnen ze dankzij AIS beter worden bediend. Als de eigenaar van

Zie hoe AIS werkt op: www.marinetraffic.com/ais/nl/default.aspx


NIEUWS VAN DE HAVENMEESTER JAARSTICKERS VOOR DE BIJBOTEN OPHALEN Wanneer u voor het komende seizoen een plankierplaats heeft gehuurd leest u dan onderstaande goed! Voor dit seizoen heeft u weer een nieuwe jaarsticker nodig. Deze kunt u afhalen bij de havenmeester. Datzelfde nummer wordt ook aangegeven op het plankier. Wij verzoeken u vriendelijk om uw bijboot op de aangegeven plaats te leggen en hierbij de jaarsticker op uw bijboot aan te brengen zodanig dat deze goed zichtbaar is voor de havenmeester als uw boot op het plankier ligt. Wij adviseren u om bij de keuze van de plaats van de jaarsticker rekening te houden met eventuele dekzeilen en hoe u uw boot op het plankier plaatst. Onze havenmeesters hebben de instructie gekregen om bijboten zonder zichtbare sticker te verwijderen. Wij adviseren u waarschijnlijk ten overvloede maar niettemin met klem om de buitenboordmotor tegen diefstal te beveiligen door middel van een sterk en goedgekeurd slot. Deze door de bekende fabrikant Stazo specifiek voor buitenboordmotoren ontwikkelde veiligheidssloten zijn verkrijgbaar in onze Watersportwinkel. Controleer ook uw verzekeringsvoorwaarden. Meestal zijn bijboten alleen verzekerd als ze in de davits hangen en niet als ze op een plankier liggen NIEUWE RECEPTIE VOOR DE HAVENMEESTER Het havenmeesterkantoor op de passantensteiger is niet meer in gebruik. Deze winter is de showroom omgetoverd tot een receptie waar u de havenmeester kunt vinden en terecht kunt met al uw havenvragen. Passanten kunnen zich voor het binnenvaren van de haven melden via de marifoon (kanaal 31) of telefonisch (+31-(0)113-307174)


OP EN ROND DE HAVENS ZIJN AFGELOPEN PERIODE VEEL WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD. Een aantal willen wij graag noemen. • Voor de bewaking zijn er op diverse plaatsen camera’s geplaatst • I.v.m. wateroverlast is er in de speeltuin drainage aangelegd • In de speeltuin is voor de jeugd een nieuw springkussen geplaatst • De reddingsboeihouders bij de steiger zijn vervangen • Het tegelpad bij de speeltuin en de steigeropgangen zijn opnieuw herstraat • Het hekwerk bij de speeltuin is vernieuwd • Bij de watersportwinkel is/wordt een grote fietsenstalling geplaatst • Het wegdek van de walsteiger is aangepakt, door het leggen van doorgroeitegels is de manoeuvreerruimte voor auto’s vergroot en zijn waterafvoeren aangelegd • Een hydrofoor is/wordt geplaatst voor een hogere waterdruk op de steigers • Bloembakken worden/zijn vernieuwd en enkele extra zitbankjes zijn geplaatst • Water en elektrazuilen op de passantenhaven A en B steiger zijn vernieuwd • Aan de walsteiger zijn bij de 12 en 13 meter ligplaatsen de vingerpieren verlengd • Extra bagagewagentjes zijn aangeschaft en de kettingen zijn verlengd • Er wordt onderzoek gedaan naar een verbetering van het WIFI netwerk en mogelijk binnenkort aangepast • In de binnenhaven is een extra plankier gemaakt voor de bijbootjes • In de binnenhaven is ook camera bewaking aangebracht • De verkoophaven voor de jachtmakelaardij is aangepast • Bij de I- en de J-steiger zijn meerpalen vernieuwd • I.v.m. energiebesparing is op de afzuiging in het toiletgebouw een bewegingscontact gemonteerd Wij hopen dat door uitvoering van al deze werkzaamheden en aanpassingen uw verblijf op Delta Marina nog aangenamer wordt.

INSTELLEN ZOMERWATERPEIL Op vrijdag 22 maart 2013 wordt begonnen met het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer naar het zomerpeil. Dit zomerpeil zal naar verwachting op vrijdag 29 maart 2013 bereikt zijn. Het peil op het Veerse Meer kan in de zomerperiode fluctueren tussen N.A.P. en N.A.P. - 0,10 m. In geval van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit zogenaamde ‘noodpeil’ zal tijdig aan betrokkenen bekend worden gemaakt. Omdat het zomerpeil ingesteld wordt door middel van het doorlaatmiddel de “Katse Heule”, kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.” (Bron:“Rijkswaterstaat Zeeland Waterdistrict Zeeuwse Delta”)

20


SEVENSISTER- EN TRANS EUROPE MARINASKAARTEN SevenSister- en Tranche Europe Marinas kaarten zijn op de receptie bij de havenmeester verkrijgbaar. De kaart kunt u gebruiken voor het verkrijgen van korting op overnachting bij de aangesloten havens; www.sevensistershavens.nl/ en www.transeuropemarinas.com HET WINTERWEER HEEFT OOK DELTA MARINA IN ZIJN GREEP GEHAD! De medewerkers hebben sneeuw, wind en kou getrotseerd om alle werkzaamheden op tijd af te krijgen!

LAAD- EN LOSWEEKENDEN Wij maken het u gemakkelijk! Net als vorig jaar zullen ook dit jaar tijdens 2 weekenden de slagbomen openstaan zodat u met de auto dicht bij uw boot of caravan kunt komen om spullen te brengen of juist op te halen. Zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en op maandag 1 april én op zaterdag 6 april en zondag 7 april staan de slagbomen open. GEBRUIKERSRAAD VEERSE MEER Delta Marina is, samen met nog een aantal gebruikers van het Veerse Meer, vertegenwoordigd in de gebruikersraad Veerse Meer van het waterschap Scheldestromen. Tijdens de bijeenkomsten, 2 keer per jaar, kunnen de gebruikers deelnemen aan de bijeenkomsten en hun voorstellen inbrengen en meebeslissen over bepaalde zaken zoals de aanlegmogelijkheden aan de eilandjes, afvalinzameling voorzieningen, de 24 uursregeling aan de eilanden, markeren van ondieptes, het plaatsen van boeien en vele andere zaken. DUURZAAM ONDERNEMEN Sinds kort heeft Delta Marina plaatsgenomen in de werkgroep “verduurzaming jachthavens”. Tijdens bijeenkomsten van deze groep wordt besproken hoe duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zo goed mogelijk kan worden toegepast. Enkele voorbeelden hiervan zijn afvalinzameling, schoonmaak, water- en energiebesparing.

DELTA MARINA CUP SECOND EDITION

Na het geweldige succes van afgelopen jaar, zijn we al weer druk bezig met de organisatie van de Delta Marina Cup Second edition. Deze wordt gehouden op zaterdag 31 augustus 2013. Over de programmering en inschrijving volgt later meer informatie.

21


SCHEPENKRING JACHTMAKELAARDIJ In het laatste kwartaal van 2012 is, landelijk gezien, de omzet van

Zo besteden we in de praktijklessen “Manoeuvreren op de motor”

verkochte schepen gestegen met 22 procent ten opzichte van

uitsluitend aandacht aan het manoeuvreren op de motor en aan

dezelfde periode van 2011. Dat maakten de gezamenlijke Hiswa-

havenmanoeuvres, waaronder het aanleggen en wegvaren van

makelaars onlangs bekend. Over het gehele jaar gezien nam ook

hoger-, lager-, en langswal, het gebruik van springen, het passeren

het aantal verkocht schepen toe: met zeven procent ten opzichte

van sluizen, en het in- en uitvaren van een box. Eventueel aange-

van 2011. Het gemiddelde transactie-bedrag is wel gedaald. Daar-

vuld met enige aandacht voor praktische navigatie: het gebruik

uit mag voorzichtig worden geconcludeerd dat de prijzen van ge-

van kaart en kompas in de praktijk, zoals het werken met de navi-

bruikte schepen, ook in 2012 weer zijn gedaald.

gatiemiddelen aan boord (log, dieptemeter, kompas, gps), positiebepaling, betonning het varen op getijdewater.

Bij uw Schepenkring-jachtmakelaar in Delta Marina is de trend globaal hetzelfde: met 30 verkochte schepen is zo’n 75 procent van

De cursusblokken kunt u aaneengesloten (dus een of enkele da-

alle schepen die in 2012 werden aangeboden inmiddels ook daad-

gen) of in afzonderlijke blokken volgen. We geven onze cursussen

werkelijk verkocht. Dat is een mooi resultaat.

in blokken van 3,5 uur. Ze zijn volledig op maat, aangepast aan uw ervaring, uw wensen en uw schip: samen met u stellen we een cur-

Opvallend is dat er in de afgelopen periode aanzienlijk minder

susprogramma op.

schepen werden aangeboden dan in de eerste helft van het jaar, waardoor het aanbod inmiddels aanzienlijk terug is gelopen. De

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken

jachtmakelaardij zoekt daarom naar uitbreiding van de portefeuille

www.deltasailing.nl of contact met ons opnemen.

en vraagt dringend schepen in verkoop. In de huidige markt, nog

info@deltasailing.nl

steeds een kopersmarkt, is er vooral vraag naar recente, goed onderhouden zeilschepen in de prijsklasse van € 25.000 tot € 60.000. Schepenkring Kortgene is lid van Schepenkring Nederland, die met zeven vestigingen de grootste organisatie van jachtmakelaars in Nederland is. Samen adverteren we op een groot aantal binnen-en buitenlandse websites, waaronder www.schepenkring. nl , www.botentekoop.nl, www.yachtfocus.nl , www.boatshop24. com en www.scanboat.com . Daarnaast is Schepenkring Kortgene de enige Schepenkring-vestiging die ook Hiswa-makelaar is en waarvan het aanbod derhalve ook te vinden is op www.hiswamakelaar.nl . Kortom: naast de voordelen van een uitgebreid netwerk bieden we u zeer uitgebreide advertentiemogelijkheden. Dus als u overweegt uw schip te verkopen is dit het moment. Maak vrijblijvend een afspraak met onze jachtmakelaar (+31 (0)113 – 301791). HAVENMANOEVRES BIJ DELTA SAILING De meeste schippers kennen het wel: u vertrekt in de ochtend bij een prima weersverwachting en een mooi windje. In de middag neemt de wind stevig toe en tegen de tijd dat u weer een haven binnenloopt staat er een stijve bries. Voor velen is het dan vaak lastig om de boot weer veilig en schadevrij op zijn plek te krijgen, aan boord loopt de spanning tussen schipper en bemanning vaak hoog op. Wist u dat Delta Sailing, de vaarschool in de jachthaven van Delta Marina, ook cursussen havenmanoeuvres aanbiedt? Delta Sailing biedt vaaropleidingen op verschillende niveaus: zowel aan beginners die nog nooit een helmstok of stuurwiel vast hebben gehad als aan degenen die al de nodige ervaring hebben maar hun kennis en kunde op onderdelen willen verbeteren. We bieden zowel volledige opleidingen als korte, zorgvuldig samengestelde modules.

22


GRATIS APP VOOR BELGISCHE KUST De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst lanceert Belsar, een

levens acuut in gevaar, in de meeste gevallen wordt er hulp gebo-

mobiele applicatie voor watersporters die de Vlaamse zeehavens

den voor banalere problemen zoals motorstoring of een net in de

willen bezoeken. Een gratis app met actuele weersinformatie, handi-

schroef. Wat veel - en met name buitenlandse - watersporters echter

ge veiligheidschecklists plus nautische én recreatieve haveninforma-

niet weten, is dat er bij dit soort niet-levensbedreigende interventies

tie voor Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort. Elke

kosten aangerekend kunnen worden. Immers, de reddingsdienst

watersporter kan zich via de app ook in de Belsar database regis-

operationeel houden kost handenvol geld, en bij een interventie

treren zodat zijn/haar schip bekend is bij de reddingsdiensten. Dat

verstookt een reddingsboot gemakkelijk 200 liter brandstof per uur.

kan kostbare tijd besparen in geval van een calamiteit. En in geval

Via de Belsar app kun je snel en eenvoudig steunend lid worden, de

van nood (en GSM bereik) kan met één druk op de knop contact ge-

Vlaamse redders steunen, én zo verzekerd zijn van kosteloze hulp bij

maakt worden met de Kustwacht in Oostende.

de meeste calamiteiten.

Maar met de Belsar app willen de redders ook meer geld voor hun

De Belsar app is gratis te downloaden in de Appstore (voor iPhone)

werking binnenhalen. Want zonder redden ze het niet. Gemiddeld

en op Google Play (voor Android toestellen).

160 maal per jaar rukken deze vrijwilligers uit voor watersporters

Meer informatie op http://app.belsar.eu

in de problemen. Slechts in een klein aantal gevallen zijn mensen-

23


HET VEERSE MEER Zeilen, surfen, duiken, waterskiën, kanovaren, zwemmen? Dat kan

SMALSTAD KORTGENE

in Zeeland natuurlijk vrijwel overal, maar toch vooral in het Veerse

In 1200 kwamen Handelskoggen (schepen voor vracht) in gebruik.

Meer, hét watersportgebied voor Midden-Zeeland en wijde om-

Kortgene was al vroeg een havenplaats met een getijdehaven. Pas

geving. Door de opening in de spuisluis aan de oostzijde van het

daarna kwamen de havens van Vlissingen en Veere op.

Veerse Meer is het water de laatste jaren niet alleen zouter maar ook schoner geworden.

In de 13de eeuw werd ook vanuit Kortgene handelsvaart bedreven op havens in Engeland. Het ging om wol, wolvellen en huiden. Vol-

In het meer liggen zeventien eilanden, waarvan twaalf voor bezoe-

op handelsactiviteit waarbij zich de nodige geschillen afspeelden,

kers toegankelijk zijn. Je vindt er speelweides of wandelbossen. De

berovingen en beslagleggingen. Veel Zeeuwse schippers hadden

vogels hebben hun eigen eilanden, waar ze kunnen rusten, eten

Kortgene als thuishaven. Zij bleven ook in de 14de en 15de eeuw

en broeden. Alleen al op de Haringvreter, genoemd naar de zee-

een rol spelen als kooplieden en vrachtvaarders in de internatio-

honden die hier vroeger rustten, komen elk jaar 40.000 vliegende

nale handelsvaart. Uit de hoogte van de toenmalige belastinglast

gasten (nonnetje, brilduiker, smient, middelste zaagbek) uit Scan-

voor de stad is af te leiden dat Kortgene in de 15de eeuw relatief

dinavië en Noord-Rusland voorbij. Komt u als bezoeker voorbij?

belangrijk was. Later in de 16de eeuw ging het zwaartepunt naar

Vergeet dan ook Veere niet, parel aan het Veerse Meer.

Middelburg en Vlissingen. Kortgene wordt al in 1247 genoemd als parochie, en kreeg in 1413 stadsrechten van jonkheer Philips van

WILDE ORCHIDEEËN

Borssele. Bij een hevige brand ging vervolgens het hele stadje in

In de bosgebieden rond het Veerse Meer leven zangvogels zoals

vlammen op, inclusief de in aanbouw zijnde nieuwe kerk.

de nachtegaal en de wielewaal. Ook komt er nu en dan een ree aanzwemmen vanaf het vasteland. Staatsbosbeheer beheert ook

Op 5 november 1530 werd heel Noord-Beveland tijdens de Sint-

verschillende oeverlanden langs het meer.De Schotsman en de

Felixvloed overstroomd, en in 1532 gebeurde dat nogmaals. Vrij-

Goudplaat zijn bijzonder vanwege de vele wilde planten. Zeker zes

wel alle bebouwing werd weggevaagd; alleen de kerktorens van

soorten wilde orchideeën zijn er te vinden. De parnassia groeit op

Kortgene en Wissenkerke bleven behouden.

de Schotsman weelderig. Met het opnieuw inpolderen van Noord-Beveland werd in 1598 Met zijn lengte van 25 kilometer leent deze omgeving zich voor

begonnen. In 1684 werd ook het gebied bij Kortgene weer inge-

lange fietstochten. Dan moet u zeker het vestingstadje Veere

polderd. De oude kerktoren bleek de 150 jaar in het water te heb-

aandoen, misschien wel het mooiste stadje van Zeeland. U kunt

ben overleefd, en kon weer in gebruik worden genomen. Er werd

de gratis Delta Marina leenfietsen gebruiken om de omgeving te

een nieuw schip aangebouwd.

verkennen! Nadat Kortgene was herbouwd kreeg de plaats opnieuw stads-

24

Het Veerse Meer maakt deel uit van Natura 2000, het Europees net-

rechten, als enige plaats op Noord-Beveland. Kortgene had geen

werk van bijzondere en beschermde natuurgebieden. Natura 2000

zitting in de Staten van Zeeland, reden waarom het een Smalstad

= Europese topnatuur!

werd genoemd.


Rond 1930 begon een discussie over gemeentelijke herindeling. In

Toen Noord-Beveland nog verstoken was van de huidige verbin-

1941 werden Colijnsplaat, Kats en Kortgene samengevoegd tot de

dingen over bruggen en dammen was de veerbootverbinding met

gemeente Kortgene. Deze ging in 1995 op in de gemeente Noord-

Wolphaartsdijk op Zuid-Beveland de belangrijkste verbinding met

Beveland. Bij aankomst in Kortgene via de hoofdstraat komt men

de buitenwereld. Tegenwoordig vaart er in het seizoen een voetgan-

langs de oude korenmolen. Sinds 1965 heeft deze molen het moe-

gers- fietserspontje

ten doen zonder zijn wiekenstelsel, maar sinds kort is hij volledig gerestaureerd. Op het voorterrein treft u een overdekte rustplaats voor fietsers en wandelaars. Eveneens karakteristiek in het landschap is de grasdrogerij met de schoorstenen en condenspluim die vanuit alle hoeken van het eiland te zien is. Voor vele bewoners een begrip. Naast de grasdrogerij staat een prachtig ontworpen pompgebouw van de waterleidingsmaat-

schappij. Lange tijd heeft het gebouw geen functie meer gehad,

KORTGEENSE SMALSTADFEESTEN

maar sinds kort wordt de pomp bij piekbelastingen weer ingezet.

Op 12, 13 en 14 juli wordt de status van Smalstad gevierd in de vorm

Een mooie combinatie van modern watermanagement en industri-

van Smalstadfeesten. Een 3-daags spektakel in Kortgene waarbij er

eel erfgoed.

voor iedereen wat te doen valt. Centraal hierin is de grote feesttent met ’s avonds optredens van swingende bands, die bij de jachthaven

In het seizoen is het gezellig druk op de Kaaistraat en Hoofdstraat

op het Havenplateau met het fotogenieke Havenfront is opgesteld.

met zijn gezellige winkeltjes en horecagelegenheden. Ook voor jon-

Diverse activiteiten op vrijdag en zaterdag. Zondag is er een koffie-

geren is er genoeg vertier en ze zijn enthousiast over de uitgaansmo-

concert.

gelijkheden. In deze springlevende plaats is er op het gebied van bungalowparken en campings een ruime keus en het is niet vreemd

Programmering en aanvangstijden volgen in de loop van de

dat vakantiegangers hier graag seizoen op seizoen terugkomen.

komende maanden.

Kortgene is een groeikern en mede daaraan dankt het zijn levendigheid. Rondom het dorp zijn al langere tijd parken gesitueerd voor recreatieve en permanente bewoning. Het oudste park heeft de bijnaam “de Goudkust”, vanwege de duurdere woningen. In de afgelopen jaren is de oude landbouwhaven omgevormd naar een prachtige woonlocatie voor jong en oud. Het project heeft de naam “het Waterfront” gekregen. Het meest in het oog springende gebouw is de 5 etages hoge woontoren.


BEZOEK DE MOLEN IN KORTGENE Molen de Korenbloem in Kortgene, molendijk 1. bij de entree van het dorp nodigt graag alle watersporters van Delta Marina uit voor een bezoek aan de molen. Buiten dat Kortgene bekend staat als watersportdorp zijn er de laatste jaren in het dorp zelf een aantal ontwikkelingen geweest die het dorp weer op de kaart zette.

Een van deze ontwikkelingen in de restauratie van de molen De Korenbloem geweest, Na de opening eind 2011 is de molen meel gaan malen voor de warme bakker “de smedt” van Kortgene, bekend om zijn “molenbrood”. Omdat dit zo’n succes werd is er ook een winkeltje in de molen ontstaan die buiten de eigen steengemalen meelsoorten ook diverse artikelen verkoopt die in het dorp gemaakt worden. De molen is voor fietsers een leuke “tussenstop” geworden omdat je er ook een kopje koffie of iets fris kan drinken. De molen is het gehele jaar gratis te bezoeken op zaterdags van 11.00 uur tot 16.00 uur, de molenaars zijn zaterdags meestal aanwezig, de molen draait dan en ze geven u graag uitleg en een gratis rondleiding. In de zomermaanden juli en augustus is het donderdags extra geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur i.s.m. met museum t ouwe uus aan de kaaioprit 1. in Kortgene. Beide een bezoek waard!! De gehele zomer zijn er div. thema dagen en akties in de molen, kijkt u op www.molenkortgene.nl voor de laatste informatie. Graag tot ziens in onze molen… De molenaars. FACEBOOK Delta Marina is sinds kort ook actief op Facebook! Met enige regelmaat plaatsen wij berichten over werkzaamheden, nieuwtjes en foto’s over allerlei zaken waar wij ons mee bezighouden op de

sen, duiken...alles is mogelijk! Kijk voor meer informatie op www.

haven. Like ons op Delta Marina Kortgene en blijf op de hoogte!

deltagids.nl

ONTDEK HET HELE EILAND MET DE

DE VAARROUTEKAART

NOORD-BEVELAND EXPRESS

Een weekend sportief zeilen onder de rook van Rotterdam? Met

De bus rijdt vier keer per dag een vaste route langs 30 attracties

een groep kinderen het water op in Zeeland? Of met z'n tweetjes

en locaties. Stap uit waar u wilt en neem één van de volgende bus-

relaxed de Biesbosch ontdekken? Bepaal zelf je vaarroute in de

sen om weer verder te gaan. Wandel van de ene kant van het ei-

Deltawateren. De digitale Vaarroutekaart www.vaarroutekaart.nl

land naar de andere en pak de bus weer terug. Of voor een korter traject stap uit bij de ene halte en wandel naar de volgende om van daar weer in de Noord-Beveland Express verder te gaan. Ook kunt u natuurlijk de bus gebruiken om per dorp de verschillende terrassen uit te proberen. Bezoek uw favoriete attractie eens met de Noord-Beveland Express en maak er zo een compleet uitje van.

DE GRATIS DELTA APP | MOBIEL

De Delta in je hand Deltagids.nl/apps

Kortom u bepaalt zelf uw programma en uw bestemming. Het ritje met de cabriobus is al een attractie op zich. Kijk op http://www. noord-bevelandexpress.nl/ voor de dienstregeling. DE DELTAGIDS

pak die GRATIS app voor iPhone & Android

De Delta, hét watersportgebied bij uitstek, reikt van het meest westelijke punt van Zeeland tot de binnenwateren van Noord-Brabant en van Zuid-Holland tot Antwerpen. Zeilen, surfen, kajakken, vis

26

Ontdek, beleef en geniet! | iPhone én AndroidLegenda

Kortgene

P

Q

22

14

Kaaidijk

9

J

KI 1

L

Ve

1

KF

14

Oostbermweg

KG 1

66 1

L

KE

WA

F

1-9

6

31 -27

1

KD

1

99

C

B

WA

L

KB

15

1

-2

1-7

1

26

8-1 2 -1

1

1-7

32

A

5 -1

n

10

nte

ssa pa

9 -1 31 18 1-

1 -1 10 1-

KC

85

7

D

V1

8

20

/m 1t

E

V2

9

12

21

2 -1 28 11 1-

8 -1 35 17 1-

2 -2 39 21 1-

15 2

WA

66

1

19

5 -1 26 14 1-

G

KH

13

Richting N256 naar Goes

3

4

6

18

8 -1 33 17 H 16 -1 28 15 1-

22 K 1- 3 -2 39 I 18 1-

14

botterlaan

V4

14 1-14 40

16

5 17

14

14

6

21

15

22

14 11

5

ve

Ha nw eg

Trailerhelling

13 40 - 19 1 - 18

2 - 13

30 - 14

18 - 10

13 Parking

Fiets-/voetveer Wolphaartsdijk

14

15 R

Leenfietsen

14 Toiletten

20

Stortplaats chemisch toilet

1-9

6 Binnenhaven

15

Service Center

21

Bushalte

16

Jeu de boules baan

7 Vuilwaterpomp

16

Haven Ontvangst Installatie (HOI)

22

Helling open zeilboten

7

S

8 Speeltuin

17

Kraan

23

25-

2 Verkoophaven

Kaaidijk

3 Werksteiger Service Center

Picknicktafels, BBQ’S

4 Watersportwinkel en kantoor

1

5

9 Tankstation en passantensteiger

18

Restaurant Het Veerhuis & WatersportcafĂŠ BooT

14

10 Havenkantoor

19

Administratie Secretariaat Havenmeester Delta Sailing Jachtmakelaardij

11 Bootverhuur

-

al

12

Lo sw

2

23

1

N

Veerse Meer

erd am


PASSANTEN INFO GRATIS WI-FI De inlogcode kunt u afhalen in de winkel. Openingstijden april tot en met september dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur WATERSPORTWINKEL, UW SPECIAALZAAK! Een ruim assortiment casual kleding, schoenen en (technische) artikelen voor uw schip. Shoppen is genieten! HAVENMEESTERS Te bereiken op: marifoonkanaal 31 en op +31(0)113-307174 LIGGELD EN ELEKTRICITEIT AFREKENEN Het liggeld en de gebruikte elektriciteit kan worden afgerekend bij de Receptie naast de Watersportwinkel. De box dient vóór 12.00 uur te zijn verlaten of te zijn verlengd. Het gebruik van drinkwater is gratis. Wees er s.v.p. zuinig mee! SEVEN SISTERS De Seven Sisters bieden u 25% korting op een overnachting tegen inlevering van de kwitantie van niet ouder dan 7 dagen van één of meerdere overnachtingen in een andere bij de Seven Sisters aangesloten haven. TANKEN Delta Marina heeft een onbemand tankstation waar u alleen nog met pinpas/bankpas of Vpay card kunt betalen. Korting op de dieselprijs voor grootverbruikers (> 1 000 ltr.p/jr) Lees de info-flyer bij het tankstation voor de voorwaarden. SERVICE CENTER Delta Marina beschikt over een professioneel Service Center, waar u terecht kunt voor alle vormen van reparaties en onderhoud. Openingstijden van maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.00 uur. In het seizoen, zaterdag 09.00 tot 12.00 uur SCHEPENKRING JACHTMAKELAARDIJ Delta Marina is Hiswa Jachtmakelaar en aangesloten bij Schepenkring. Bekijk ons aanbod in de verkoophaven. LEENFIETSEN Onze gratis fietsen staan u ter beschikking. U kunt dit in de Watersportwinkel regelen. AUTO HUREN Indien u een auto wenst te huren kan dit zonder extra kosten via onze Watersportwinkel bij Avis Zeeland Ie Vlissingen. In de Watersportwinkel zijn formulieren te krijgen die wij voor u verder zullen verwerken. SANITAIRE VOORZIENINGEN 4 toilet- en douchegebouwen zijn ter beschikking. Gebruik van de douches is gratis. Passanten kunnen de benodigde sepcard tegen betaling van €5,00 borg afhalen in de Watersportwinkel. Wanneer de Watersportwinkel gesloten is, kunt u een sepcard in Watersportcafé BooT verkrijgen. WASMACHINES Wasmachines en drogers bevinden zich in het sanitairgebouw naast Watersportcafé BooT. In de Watersportwinkel en Watersporcafé BooT kunt u de benodigde munten kopen.

ETEN EN DRINKEN Bij restaurant Het Veerhuis is het sfeervol en culinair genieten. Groot en gezellig terras met uitzicht over het Veerse Meer. Watersportcafé BooT is een modern eetcafé met terras aan het water om gezellig en ontspannen te borrelen na een inspannende dag op het water. PLEZIER Gratis gebruik BBQ’s op het picknickveld. Roosters zijn gratis af te halen in de Watersportwinkel. De Jeu de Boules banen bevinden zich bij het picknickveld en nabij de restaurants. Voor de kinderen zijn er speelvelden met klimrekken, schommels, glijbanen en andere speeltoestellen. TELEFOONNUMMERS Alarmnummer Politie/waterpolitie Huisarts De Meulder en apotheek (Kortgene) Spoednummer Huisartsenpost (buiten kantooruren) Tandarts Taxi Dierenarts

112 0900-8844 +31 (0)113-301319 +31 (0) 113-306272 0900-1785 +31 (0)113-301992 +31 (0)113-695069 +31 (0)113-302145 +31 (0)113-223381

AED Wanneer reanimatie nodig is. Een AED bevindt zich in de Watersportwinkel. BOODSCHAPPEN EN VERMAAK IN DE OMGEVING Voor de jeugd heeft Kortgene aan de Kaaidijk 2-4 een disco, Bar De Loods. In Kortgene zijn er veel horecazaken waar u terecht kunt. Een pinautomaat bevindt zich in de aangrenzende Rabobank. De Hoofdstraat in Kortgene (5 min. Lopen) is een winkelstraat met een bakker, slagers, een supermarkt en andere winkels. Een waterspeeltuin vindt u op het naastgelegen Villapark De Paardekreek. De kleinste kinderen kunnen heerlijk spelen in het ondiepe bad met waterkanonnen en andere waterfaciliteiten, en de oudere kinderen kunnen van de stoere glijbaan! RONDJE PONTJE Achter de horecagelegenheden, aan het einde van de Veerdam vertrekt het fiets-/voetveer naar Wolphaartsdijk. Voor vertrek- en aankomsttijden zie het informatiebord ter plaatse op de steiger. OPENBAAR VERVOER Dienstregeling bij de bushalte vooraan de Veerdam www.connexxion.nl NOORD-BEVELAND EXPRESS www.noord-bevelandexpress.nl. Ontdek het hele eiland met de Noord-Beveland Express. Gratis hop-on·hop-off busvervoer in de zomermaanden. (zie voor de reistijden, de dienstregeling bij de bushalte aan de Veerdam naast de loods). Voor nog meer informatie www.deltamarina.nl
Als u dit magazine voortaan digitaal wenst te ontvangen, meldt u dan aan op onze website www.deltamarina.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.