Advertisement
The "delsana" user's logo

delsana

چسب کاشی و چسب سرامیک پرسلان یک چسب ساختمانی است که برای نگه داشتن کاشی و سرامیک در جای خود استفاده می شود. این یک چسب قوی و ضد آب است که می تواند بر روی سطوح مختلف از جمله دیوار، کف و سقف استفاده شود.

Publications