ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας

Drama, Greece

Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας (ΔΕΚΠΟΤΑ)

www.dekpota.gr