Financieel overzicht 2020

Page 1

Stichting de Koffiebus

Begroting

bijgewerkte werkelijke begroting cijfers

Amersfoort baten Subsidie Kansfonds Subsidie gemeente Amersfoort (Koppel) Subsidie Hoogland Kattenbroek Subsidie Kandelaar kerk Subsidie Buurtkerk de Ontmoeting subsidie kerken (incl collecte voor komende 2 jaar) Sponsorbijdrage KoffieBusiness club Giften particulieren Opbrengsten horeca Overige opbrengsten Totaal baten

2020

2020

40.000 8.000

32.500 6.000

6.000 1.000 4.500

6.000 1.000 12.200

8.000 10.000

8.000 12.915

€ 77.500 €

78.615

Kosten Kosten consumpties Huur locatie Kosten stalling Elektriciteit Inrichting- en verbouwingskosten Overige exploitatiekosten Coördinatie Koffiebus en vrijwilligers Kantoorbenodigdheden Computer & website Operationele inzet coördinator Brandstofkosten APK en onderhoudskosten Verzekeringskosten Motorrijtuigenbelasting Marketing en fondsenwerving Bankrente en -kosten Afschrijving inrichting en verbouwingskosten ontvangen opbrengst kerkcollecte voor 2 jaar 2021 en 2022 teveel ontvangen subsidie indebuurt033, exact bedrag wordt vastgesteld na beoordeling verantwoording (regel C) Gereserveerd Investeringen bus opdracht in 2020 betaling begin 2021 Totaal kosten

€ 77.500 €

Saldo

3.000 5.500 575 1.100 600 113 18.360 150 800 18.360 500 4.462 6.350 3.100 9.180 500 4.849

2.380 7.140 550 1.785 500 640 6.622 100 800 37.926 500 3.200 2.161 2.340 6.622 500 4.849

32.500 5.000 7.000 6.000 1.000 13.126 3.358 8.038 7.751 274 € 84.048

1.502 4.872 M 1.341 289 591 2.494 693 29.027 488 3.431 2.137 2.344 2.709 358 4.849 10.000

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA

2.500

0 €

7.769 zie bijlagen 2x offerte 78.615 € 77.394 -0

€ 6.653

De laatste post investeringen bus, betreft aanpassingen aan de bus om ervoor te zorgen dat bezoekers buiten kunnen zitten, ook als het regent of koud is. Zodoende kunnen we hopelijk langer doorwerken en toch voldoen aan de 1,5 mtr regel. De aanpassingen zijn in november opgestart en zijn eind maart klaar, incl montage. 1 deel is in februari al betaald.

Winst en verlies rekening Omzet 8000 - Subsidie Kansfonds 8005 - Subsidie Koppel 8006 - Subsidie Hoogland Kattenbroek 8100 - Subsidie Kandelaar 8101 - Subsidie Buurtkerk de Ontmoeting 8105 - subsidie kerken 8600 - Sponsorbijdrage KoffieBusiness club 8900 - Overige opbrengsten Totaal omzet

32.500 5.000 7.000 6.000 1.000 13.126 3.358 274 68.259

A B C D E F G J

Kosten 4050 - Kosten consumpties 4110 - Huur locatie 4111 - Huur Euterpeplein 4112 - Huur Neptunusplein 4113 - huur Emiclaer 4115 - Kosten stalling 4130 - Elektriciteit 4131 - Elektriciteit Euterpeplein 4132 - Elektriciteit Neptunusplein 4133 - Elektriciteit Emiclaer 4190 - Inrichting- en verbouwingskosten 4210 - Onderhoud inventaris 4290 - Overige exploitatiekosten 4295 - Kosten vrijwilligers 4291 - Operationele inzet Emiclaer 4296 - Operationele inzet Neptunusplein 4297 - Operationele inzet Euterpeplein 4294 - Coördinatie Emiclaer 4298 - Coördinatie Neptunusplein 4299 - Coördinatie Euterpeplein

1.502 1.411 1.395 1.079 988 550 393 423 438 86 120 169 288 3.481 7.153 10.593 11.281 516 946 1.032

K

4310 - Kosten website 4490 - Brandstofkosten 4491 - APK en onderhoudskosten auto 4493 - Verzekeringskosten auto 4494 - Motorrijtuigenbelasting 4501 - Marketing Euterpeplein 4502 - Marketing Neptunusplein 4503 - Marketing Emiclaer 4504 - marketing Koffiebusiness club 4620 - Bankrente en -kosten 4816 - Afschrijving inrichting en verbouwingskosten 4990 - Overige algemene kosten 8201 - Giften particulieren (eenmalig) 8202 - Gift particulieren (periodiek) 8500 - Opbrengsten horeca 8501 - Opbrengsten Euterpeplein 8502 - Opbrengsten Neptunusplein 8503 - Opbrengsten Emiclaer Totaal kosten

L M N

O P

T

Q

693 S 488 3.431 2.137 2.344 1.032 946 516 215 358 4.849 302 -765 -7.273 -2.933 -2.930 -1.011 -877 45.367

U V W X Y Z AA P H H I


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.