IJmondiaan 1-2020

Page 1

jaargang 15

nummer 1

februari 2020

Thema:

Hoe houden we Nederland bereikbaar? NIEUWS

EVENT 4 MAART 2020

DUURZAAM

Nieuwe speler op used equipment markt - UQuip

Cluster Jong; Interactieve workshop over verbinding

Energiescans van GreenBiz IJmond

www.ijmondiaan.nl


Rabo Lease Wat wil jij aanschaffen? Die ene machine of bedrijfswagen waarmee je bedrijf doorgroeit: met Rabo Lease kun je nu al de trotse eigenaar worden.

Ontdek je mogelijkheden op rabobank.nl/lease

2 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020


VOORWOORD

Help, Den Haag is onbereikbaar Vorige week moest ik naar Den Haag voor een afspraak op een van de ministeries. Als ze het echt ff niet meer weten, dan bellen ze altijd naar ons IJmondianen en dit keer was ik aan de beurt. Terwijl ik mij om 10.45 uur op de A4 kruipend richting het zuiden begeef, hoor ik de nieuwslezer enthousiast zeggen dat de files van de ochtendspits nu toch echt langzaam beginnen op te lossen.

Ik kijk om mij heen op zoek naar enig verpozen met mijn medestanders in de rij en zie rechts een man die het hartstikke druk heeft om gesticulerend te bellen (wel handsfree). Links rijdt er een jongedame die het druk heeft met de mascara (niet handsfree). Ik onderdruk de vraag of dat nou eigenlijk wel mag, ik wil het niet weten. Het blijven tenslotte wel je lotgenoten op de weg, dat schept een band, je bent vergevingsgezind. Mijn observeren heeft invloed op mijn buren. Mijn buurman zie ik iets wat gepikeerd en met enige gĂŞne zijn bewegingen inperken. Mijn buurvrouw glimlacht vriendelijk naar me, laat zich niet van de wijs brengen en stort zich ondertussen vol overgave op haar andere oog. Dit verschil in reactie geeft mij stof tot nadenken en ik geniet. Niet in het minst omdat ik weer een kilometer heb afgelegd, maar ook omdat ik weet dat ik in Den Haag een afspraak heb met een man en daar heb ik schijnbaar meer invloed op dan op een vrouw. Aah, gelukkig Leiderdorp al voorbij dat schiet lekker op. U zou daar eens een kop koffie moeten gaan drinken in La Place. Ik was daar een keer verdwaald tussen al die laadpalen, wat een feest. Vooral als je het verschil niet weet en je drie keer je wagen moet verplaatsen voordat je door hebt bij welke type laadpaal je moet staan. Bij aankomst schijnt de snelweg psychologie toch anders uit te pakken en niet te werken in Den Haag. Na 30 minuten en 1 kop koffie sta ik weer buiten. Ik was tenslotte ook 30 minuten te laat aangekomen en ondanks mijn pogingen te melden dat het ministerie waar ik was, verantwoordelijk was voor mijn fileleed, kwam zelfs na een indringende snelwegblik van mij de boodschap niet over. Moraal van het verhaal: Den Haag is onbereikbaar over de weg en in de communicatie. Jan Boudesteijn Hoofdredacteur van het mooiste ondernemersblad in de IJmond

februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 3


IN DEZE EDITIE

NR 1 - FEBRUARI 2020

THEMA BEREIKBAARHEID

Overheid wil zakelijke autokilometers met liefst 8 miljard terugdringen

Hoe houden we Nederland bereikbaar en mobiel? De filezwaarte (lengte x duur van de file) op de Nederlandse wegen is de afgelopen twee jaar met liefst 40 procent toegenomen. De vraag is dan ook: hoe houden we ons land bereikbaar en mobiel, waarbij we tevens de noodzakelijke transitie maken naar een duurzame(re) en leefbare omgeving?

COLOFON Uitgever & realisatie IDV Media B.V. Witte Vlinderweg 11 1521 PS Wormerveer (075) 642 81 14 www.idv.nl

Redactie redactie@ijmondiaan.nl Verspreiding Gratis in controlled cir足cu足lation verzonden naar bedrijven met 2 mede足werkers of meer in de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

4 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

Fotografie Reinder Weidijk en/of aangeleverd Columns De columns zijn geschre足ven vanuit het perspectief van de columnist en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Adverteren? Marco Bleeker 06-53 25 14 89


OV IJmond wijst op mooie kans te verduurzamen

‘Pak de kans voor gratis scans’

6

Wilt u als ondernemer besparen en verduurzamen op het gebied van mobiliteit, grondstoffen en energie? ‘Dan is het aanvragen van een gratis scan zeker een aanrader’, zegt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer. ‘Dit zijn prima initiatieven waar GreenBiz IJmond, Omgevingsdienst IJmond en IJmond Bereikbaar goed bij betrokken zijn.’

Ondernemersvereniging bereidt leden voor op succesvolle duurzame transitie

OV IJmond ziet mooie kansen in circulaire economie De overheid wil dat we in 2050 in Nederland een volledig circulaire samenleving hebben. Maar wat houdt dat in? En hoe maakt uw bedrijf een succesvolle transitie? OV IJmond heeft de specialisten van CIRCO gevraagd om tien leden van de IJmondiale ondernemersvereniging de juiste circulaire tools en handvatten mee te geven.

18

Vereniging GreenBiz IJmond:

Samen sterk, samen duurzaam!

22

Wij zijn een vereniging voor en door ondernemers, die u helpt met het verduurzamen van uw bedrijf en uw bedrijventerrein. Wij worden onder­ steund door Omgevingsdienst IJmond en werken bovendien nauw samen met OV IJmond. Onze vereniging richt zicht op vier pijlers: GreenBiz Green Deal, GreenBiz Energy, GreenBiz Educatie en GreenBiz Circulair.

Hier is goed te zien dat om een ambacht gaat.

‘Iedereen krijgt een plek’ Ondernemers vertellen aan bestuurs­leden van OV IJmond waarom ze lid zijn en met wel kernwoord (verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen) ze zich met meest verbonden voelen. Gertjan en José Huijbens delen hun verhaal met Ton van der Scheer.

ISSN 2214 - 8795 © Het auteursrecht van deze uitgave wordt door de uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming onderwerpen te kopiëren en/of te publiceren. De uitgever kan niet verant­woordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publi­caties in deze uit­ gave. Druk- en zetfouten voor­behouden.

26

VOLG ONS VOOR HET MEEST ACTUELE ZAKELIJK NIEUWS IN DE IJMOND

IJMONDIAAN

@IJMONDIAAN

IJMONDIAAN


OV IJMOND

OV IJmond wijst op mooie kans om als ondernemer te verduurzamen

‘Pak de kans voor gratis scans’ Wilt u als ondernemer besparen en verduurzamen op het gebied van mobiliteit, grondstoffen en energie? ‘Dan is het aanvragen van een gratis scan zeker een aanrader’, zegt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer. ‘Dit zijn prima initiatieven waar GreenBiz IJmond, Omgevingsdienst IJmond en IJmond Bereikbaar goed bij betrokken zijn.’

De grote ondernemersvereniging OV IJmond heeft vorig jaar binnen de Metropoolregio Amsterdam de zogenoemde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) mede ondertekend. ‘Dit is een akkoord waarmee wij ons als OV IJmond, samen met tientallen andere partijen, inzetten om mee te helpen en samen te werken om de gestelde klimaatdoelen te bereiken’, legt Van der Scheer uit. ‘Dat hebben we gedaan om daarmee vooraan te lopen. Het mooie is dat de overheid hierbij financieel ondersteuning biedt. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van deskundigen, zoals de Omgevingsdienst IJmond en de Vereniging GreenBiz IJmond. Zij willen ons met slimme subsidies en energiescans helpen. Zo is er dit jaar bijvoorbeeld een budget beschikbaar voor 350 energiescans, 100 grondstoffenscans en mobiliteitscans’, aldus Van der Scheer, die daar als tip aan toevoegt: ‘Ondernemend IJmond, ik zou zeggen: grijp uw kans!’

Van der Scheer is verheugd dat de regionale banden goed worden aangehaald om gezamenlijk op velerlei gebied stappen te maken. ‘Op onze vernieuwde website www.ovijmond.nl kun je onder het kopje ‘Over ons’ bijvoorbeeld meer lezen over onze samenwerkings­ verbanden met GreenBiz, IJmond Bereikbaar en Techport.’ Energiescans Vereniging GreenBiz IJmond wil net als OV IJmond ook graag vooraan lopen en kan u als ondernemer een gratis energiescan van Klimaatroute aanbieden. U ontvangt een kort en bondig digitaal energierapport en u krijgt een jaar lang ondersteuning om de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Uit de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, blijkt dat de deelnemers aan deze scan in de jaren daarna gemiddeld maar liefst 30 procent energie besparen! Op het dashboard ziet u ook direct hoeveel energie en CO2 u bespaart. Interesse? Kijk eens op www.greenbizijmond.nl/ tools/energiescan/ of lees het artikel verderop in deze editie van de IJmondiaan. Grondstoffenscans Dit jaar start de vereniging GreenBiz IJmond ook met een nieuw Europees project over Circulaire Economie: Upcycle Your Waste. Dit betekent dat bedrijfsafval wordt ingezet om nieuwe producten van te maken. Uiteindelijk is het doel van het project om minimaal 100 bedrijven te betrekken bij circulaire businesscase(s). Op dit moment ontwikkelen de partners in het project

6 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

gezamenlijk in Europees verband een grondstoffenscan, waar we u graag op een later tijdstip verder over informeren. Nieuwsgierig? Volg deze ontwikkeling via www.GreenbizIJmond.nl Mobiliteitscans Waar vereniging GreenBiz IJmond zich richt op het verduurzamen van bedrijfspanden door energiebesparende maatregelen, kijkt IJmond Bereikbaar naar het verduurzamen van het vervoer. Zowel op het gebied van personenvervoer (woon/werkverkeer en zakelijke ritten van uw medewerkers) als goederenvervoer (transport en logistiek). Het zal u verrassen hoe je met relatief kleine veranderingen uw vervoer slimmer en duurzamer kunt maken. En niet on­­ belangrijk: op een aantal punten ook nog geld kunt besparen. Meer dan 50 medewerkers? Vraag de mobiliteitsscan aan IJmond Bereikbaar biedt bedrijven met meer dan 50 medewerkers gratis de mobiliteitsscan aan. Door informatie van de werkgever en de werknemers te koppelen, krijgt u duidelijk inzicht in, aan de ene kant de huidige reiskostenregelingen en -vergoedingen en aan de andere kant het reisgedrag. Daar komen kansrijke maatregelen uit, die bijdragen aan de bereikbaarheid, een rustiger spits, gezondheid en het milieu. Interesse? Neem contact op met Ronald Vierkant: 06-50050995 of rvierkant@odijmond.nl Hij komt graag bij u langs om uw vragen te beantwoorden. Of kijk op www.ijmondbereikbaar.nl


TIPS & ADVIES

Het jaar van de bewuste berijder Door: Dick Dekker directeur ProMobility Zaanstreek

Het gaat goed in Nederland. De economie draait als een tierelier. Bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond en ondernemers zitten te springen om goed personeel. Salarissen stijgen, net als de huizenprijzen. We kopen, verkopen en handelen ons dagelijks suf voor miljoenen euro’s. Nederland is meer in beweging dan ooit. Letterlijk en figuurlijk. Vanuit ProMobility zien we meer auto’s op de weg. En dat merk je. Het is druk op de weg. Dat vergt alertheid van weggebruikers; bewust en betrokken autorijden. En zeg eerlijk: hoe bewust ben jij aan het autorijden? Behalve dat we het aantal auto’s op de weg zien stijgen, groeit namelijk ook het aantal schadegevallen. Om half 7 ’s ochtends hoor ik al de eerste filemelding op het nieuws, ‘veroorzaakt door een ongeluk’. Veroorzaakt door verkeersdrukte of gebrek aan aandacht? Ik denk veelal het laatste.

omdat we allemaal bezig zijn met ‘ik moet zo snel mogelijk van A naar B’. Maar laten we eens wat vaker kijken naar het collectieve belang: wat kan ik anders doen om de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland te verbeteren? Hoe kunnen we rekeninghouden met onze individuele belangen, zonder het collectief belang uit het oog te verliezen? Denk aan deelauto’s, een fiets van de zaak, flexibele werktijden, etc. Een goed voornemen… Een interessante gedachte om het nieuwe jaar mee te beginnen, vind je niet? Zelf ga ik bijvoorbeeld met mooi weer lopend naar de zaak. Een flinke wandeling van driekwartier. Met de hond. Dan luister ik muziek, of een luisterboek, of ik doe meteen wat belletjes. En werk ik meteen aan mijn andere goede voornemen om genoeg te bewegen. Stof tot nadenken: wat kan jij doen om de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland te verbeteren?

Veiligheid vergoten Kortom, het gevolg van de toenemende beweging in Nederland, is dat het drukker op de weg is en er meer onveilige situaties ontstaan. Dat komt onze mobiliteit en bereikbaarheid niet ten goede. Wat kunnen we daaraan doen? Mijn visie: verantwoordelijkheid nemen als berijder. Mobiel uit, aandacht erbij, focus op de weg, rekeninghouden met anderen en proactief anticiperen op verkeerssituaties. Continu ‘aan’ staan. Ik denk dat veel berijders het als een vanzelfsprekendheid zien om de auto in te stappen om naar hun werk te gaan. Maar hoe scherp ben je op dat moment dan eigenlijk? Drukte op de weg verminderen Verantwoordelijkheid nemen als berijder zit ‘m ook in het minder belasten van ons verkeersnet. Hoe? Door wat vaker aan het collectief belang te denken. Als je het mij vraagt is de drukte op de weg mede het resultaat van het toenemende individualisme. We stappen allemaal in onze eigen auto en duiken vervolgens met z’n allen de A4 op die muurvast staat,

ProMobility Zaanstreek Soldaatweg 11 1521 RK Wormerveer 075 642 0100 dick@promobility.nl www.promobility.nl februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 7


THEMA BEREIKBAARHEID

8 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020


De filezwaarte (lengte x duur van de file) op de Nederlandse wegen is de afgelopen twee jaar met liefst 40 procent toegenomen. De vraag is dan ook: hoe houden we ons land bereikbaar en mobiel, waarbij we tevens de noodzakelijke transitie maken naar een duurzame(re) en leefbare omgeving?

Overheid wil zakelijke autokilometers met liefst 8 miljard terugdringen

Hoe houden we Nederland bereikbaar en mobiel? Hoewel de afgelopen jaren op de weg de infrastructuur sterk is uitgebreid, blijkt deze onvoldoende om het toenemende verkeersaanbod te kunnen verwerken. Zelfs buiten de spits is het tegenwoordig flink filerijden. Al die tijd ronkend stil staan (het verkeer zorgt in Nederland voor één derde van de totale vervuilende uitstoot), is zowel slecht voor het milieu als voor de portemonnee. Dus zijn we er met z’n allen bij gebaat om onze bereikbaarheid en mobiliteit, op een liefst groene manier, te verbeteren. Klimaatakkoord Onze overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 liefst 49 procent minder CO2-uitstoot heeft ten opzichte

van 1990. Zo zullen we onder andere vanaf 16 maart op alle Nederlandse snelwegen overdag nog maar maximaal 100 kilometer per uur mogen rijden. Daarnaast beoogt het kabinet om het aantal zakelijke autokilometers dit decennium met liefst 8 miljard terug te dringen. Om de klimaatdoelstelling te realiseren, heeft het kabinet een fiks pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Onder aanvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de overheid dit decennium onder meer het elektrisch rijden (met in 2030 1,8 miljoen oplaadpunten), vervoer met de fiets en het openbaar vervoer extra stimuleren. ‘Schone mobiliteit moet voor iedereen bereikbaar en de norm worden. We zullen dus op een

andere manier moeten kijken naar hoe we onszelf en onze producten verplaatsen’, aldus de overheid. Fiscale fietsregeling Veel mensen wonen op minder dan 8 kilometer van hun werk en pakken voor het vervoer maar al te graag hun auto. De opkomst van de elektrische fiets is echter een mooi voorbeeld hoe je de fervente automobilist uit zijn of haar voiture op de tweewieler zou kunnen krijgen. Zeker als de aanschaf of het gebruik van een (elektrische) fiets fiscaal interessant wordt gemaakt. Zo is er sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe leaseregeling voor elektrische fietsen. Vervolg op volgende pagina →

februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 9


THEMA BEREIKBAARHEID

Werkkostenregeling (WKR) gebruiken voor het kopen van een fiets. Tevens kan een bedrijf zijn medewerker een renteloze lening verstrekken voor het kopen van een tweewieler. Ook mag een bedrijf zelf een fiets aanschaffen en deze vervolgens geven aan de werknemer. In dit laatste geval mag de onderneming de betaalde btw (tot 749 euro) terugvragen. Bijkomende voordelen voor werkgevers zijn, dat hun werknemers fitter zijn, dat dit fietsplan als een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien én dat een bedrijf bijdraagt aan een beter milieu.

Werknemers hoeven dan niet een relatief dure elektrische fiets aan te schaffen, maar kunnen voor een paar euro in de maand een dergelijke tweewieler leasen. De werknemer telt dan 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets op bij zijn inkomen en betaalt hier inkomstenbelasting over. Voor gemiddeld 5 à 10 euro per maand kun je als werknemer dan al een prima elektrische fiets leasen. De werkgever kan ook op andere manieren een behulpzame rol richting zijn fietsende werknemer spelen. Zo kan de werkgever de vrije ruimte binnen de

De OV-sector is al duurzaam en hard op weg naar bijna emissievrij. Zo benadrukt de overheid dat de treinen van de NS op groene stroom rijden, wordt de stroom voor infrastructuur en stations door ProRail groen ingekocht en heeft de sector in 2015 het Zero Emissie Bus-akkoord getekend om vanaf 2025 volledige emissievrij busvervoer te hebben.

10 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

Openbaar vervoer Een andere manier om mensen uit de auto te lokken, is de optimalisering van het openbaar vervoer. Het OV is een duurzame wijze van transport. Mede daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat het openbaar vervoer in alle delen van Nederland een goed alternatief moet zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op (deel)fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem. De OV-sector is al duurzaam en hard op weg naar bijna emissievrij. Zo benadrukt de overheid dat de treinen van de NS op groene stroom rijden, wordt de stroom voor infrastructuur en stations door ProRail groen ingekocht en heeft de sector in 2015 het Zero Emissie Busakkoord getekend om vanaf 2025 volledige emissievrij busvervoer te hebben. Ridesharing Werknemers voor wie fietsen of OV-gebruik niet optimaal is, zouden ook carpoolend naar de arbeidsplek kunnen gaan. Zo reist 88 procent van de forenzen in de spits alleen, waardoor ze in de auto drie plaatsen vrij hebben. Het digitale platform Toogethr maakt via een app matches voor mensen die nu met elkaar naar het werk willen en zo gezamenlijk auto’s uit het verkeer

onttrekken. Op basis van woonadres en werktijden geeft de app suggesties met welke collega je de ridesharing (zoals carpoolen anno 2020 hip heet) kunt doen. Telt je eigen onderneming te weinig werknemers om dit idee goed te kunnen uitvoeren, dan zou je wellicht werknemers van buur-bedrijven aan de app kunnen toevoegen. Het initiatief werkt beter als een bedrijf voor elke gezamenlijke rit van zijn werknemers punten geeft en daaraan een soort van beloning (extra kilometervergoeding, leuke cadeaus of iets anders) koppelt. Bedrijven profiteren ook van ridesharing. Zo ben je maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen omdat je CO2uitstoot (en dus je ecologische afdruk) vermindert, wordt de onderlinge band tussen je werknemers dankzij het samenrijden hechter én verminder je parkeerkosten omdat het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de deur omlaag gaat. Thuiswerken Helemaal ideaal voor verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit is het promoten van thuiswerken. Natuurlijk is niet elke bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de horeca, hiervoor geschikt. Maar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht dat sectoren als informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening ideaal voor thuiswerken zijn. In deze vijf bedrijfstakken werkt meer dan 60 procent van de mensen dagelijks of incidenteel thuis. Het aantal mensen met betaald werk dat (soms) thuiswerkt was in 2013 nog 2,8 miljoen, terwijl dat aantal in 2018 is opgelopen naar 3,3 miljoen. Dat is 37 procent van de werkzame beroepsbevolking. Incidentele thuiswerkers vormen hiervan de grootste groep (2 miljoen), zo meldt het CBS. Technische mogelijkheden als supersnel internet, smartphones en video conference calls zorgen voor steeds betere randvoorwaarden om te gaan thuiswerken.


februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 11


IJMOND BEREIKBAAR

IJmond Bereikbaar: Duurzaam woon/werkverkeer en goederenvervoer levert op IJmond Bereikbaar ondersteunt bedrijven bij vragen over mobiliteit. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We kijken daarbij naar personenvervoer (woon/werkverkeer) en goederenvervoer. Het zal je verrassen hoe je met relatief kleine veranderingen je mobiliteit slimmer en duurzamer kunt maken. IJmond Bereikbaar helpt met de juiste informatie, praktische tips en laagdrempelige acties, die positieve verander­ingen kunnen versnellen. Ook met mobiliteit kun je laten zien dat je een aantrekkelijke, milieubewuste, maatschappelijk betrokken werkgever bent. Gedragsverandering in woon/werkverkeer Meer dan 70% van de mensen woont binnen een straal van 8 kilometer van het werk. Die afstand is prima te doen op de fiets. Toch komt 60% met de auto. ‘De redenen zijn heel divers, maar ook vaak gebaseerd op gevoel en niet op feiten’, zegt Astrid van den Haak. ‘Door hier aandacht aan te geven, zie je al gauw hoe je mensen kunt motiveren om wel op de fiets te komen.’ Ook voor werknemers die wat verder weg wonen, zijn er goede alternatieven voor de auto. ‘De actieradius en aanschafprijs van een e-bike wordt steeds aantrekkelijker. En met het versimpelen van de lease-regeling voor fietsen, heb je er als werkgever een mooie optie bij om de fiets, e-bike en speedpedelec te boosten onder je personeel.’ Wat past bij jouw bedrijf? Wat bij de ene werkgever past, heeft bij de andere geen zin. Zo kan een thuiszorgorganisatie met medewerkers 12 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

die veel korte ritten maken, kiezen voor fietsen van de zaak. Bij een andere werkgever past misschien veel beter een goede kilometervergoeding plus aanschafregeling. Kunnen je mensen prima met het OV reizen, maar is het laatste stukje van het station of bushalte naar jouw bedrijf te ver om te lopen, dan is een vergoeding voor de OV-fiets of deelfiets een goed idee. Elektrische poolauto’s, die je overigens ook kunt delen met naburige bedrijven, bieden een duurzame oplossing voor afspraken buiten de deur. ‘We begrijpen goed dat voor veel bedrijven mobiliteit niet de core business is. Toch krijg je er als HRof facilitair manager of directie steeds meer mee te maken,’ vult Ronald Vierkant aan. ‘Daarom komen we ook graag langs. We hebben het namelijk niet alleen over bereikbaarheid, par­ keren, en minder CO2-uitstoot , maar ook over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.’

Gratis mobiliteitsscan IJmond Bereikbaar biedt bedrijven met meer dan 50 werknemers gratis de mobiliteitsscan aan. Door informatie van de werkgever en de werknemers te koppelen, krijg je duidelijk inzicht in, aan de ene kant de huidige reiskostenregelingen en -vergoedingen en aan de andere kant het reisgedrag. Dit vormt de basis om het gesprek aan te gaan over anders en mogelijk minder reizen.

Kennisdelen en aanjagen IJmond Bereikbaar is goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kansen voor het bedrijfsleven. We kennen de regio goed. ‘Wil je als bedrijf aan de slag, dan helpen we je om het gewenste resultaat te bereiken’, zegt Ronald. ‘Bijvoorbeeld met een fietschallenge of e-bike probeeractie. We laten je mede­werkers graag kennis


Team IJmond Bereikbaar V.l.n.r. Lars Hopman, Astrid van den Haak, Ronald Vierkant

maken met elek­trische poolauto’s voor zakelijke ritten of laten zien hoe leuk en makkelijk samen­rijden tegenwoordig is.’ Een aantal activi­teiten is gratis, voor andere draagt IJmond Bereikbaar bij aan de (opstart)kosten. Korte lijnen, praktisch samenwerken IJmond Bereikbaar houdt zich ook bezig met de regionale infrastructuur. ‘De lijnen met de IJmondgemeenten, Rijkswaterstaat en de Provincie zijn kort. Dat maakt samenwerken gemakkelijk’, vertelt Lars Hopman. ‘De aanleg van de doorfietsroute vordert bijvoorbeeld gestaag. Ook zijn op belangrijke knooppunten de verkeerslichten opnieuw afgesteld om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. En de pont is en blijft een punt dat hoog op de agenda staat.’ Dat er momenteel twee ponten varen is heel fijn, maar niet vanzelf­ sprekend. Het moet ook betaald worden. Samen met de gemeenten benadrukt IJmond Bereikbaar het belang van de twee ponten bij Velsen/

Beverwijk en zoekt naar een structurele financiële oplossing. ‘Dagelijks gaan er bijna 5.000 fietsers met de pont mee. We willen deze betrouwbare, snelle dienstverlening graag behouden.’ Goederenvervoer sterk vertegenwoordigd in de IJmond Goederenvervoer is een belangrijke tak van sport in de IJmond. Tijd, efficiëntie en veiligheid zijn de core business van vervoerders en verladers. De toenemende vraag brengt logischerwijs een hoger energieverbruik met zich mee. Tegelijkertijd worden de milieueisen steeds strenger. In het Klimaatakkoord staat dat de CO2 uitstoot van goederenvervoer in 2030 met 30% moet zijn gedaald door verbeterde efficiëntie. Werk aan de winkel. ‘IJmond Bereikbaar werkt o.a. samen met Noord West Connect, de Topsector Logistiek, TLN en EVO Fenedex om initiatieven door te rekenen en te versnellen. De bedoeling is om objectief

tot de beste combinaties van transport te komen, waarbij de beladingsgraad toeneemt en de belasting van het wegennet, milieu en energie afneemt,’ legt Lars uit. Samen met partners ontwikkelt IJmond Bereikbaar daarom een mobiliteitsscan voor goederenvervoer. Met deze tool krijgen vervoerders en verladers inzicht in de quick wins en kunnen zij bovendien beter samen af­spraken maken. Ook in stadslogistiek is winst te behalen. De IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de OV IJmond en IJmond Bereikbaar hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend. Door bij het eigen inkoop­beleid te vragen naar effi­ ciënte en duurzame bevoorrading komt de markt in beweging. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effecten van een stadsdistributiecentrum waar goederen en pakketten overgeslagen kunnen worden voor een efficiënte distri­butie naar bewoners, bedrijven en kantoren.

Informatie en contact: Ronald Vierkant – Mobiliteitsmakelaar M: 06 500 509 95 E: rvierkant@odijmond.nl www.ijmondbereikbaar.nl februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 13


OV IJMOND

OV IJmond vindt in nieuw lid extra communicatie­kanaal

IJmond Nieuws toont verhalen die het verdienen om gedeeld te worden 14 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020


Richard Kitzmann

OV IJmond communiceert haar verhaal uiteraard via een website en ook in elke editie van de IJmondiaan. Maar met het toetreden van streekomroep IJmond Nieuws als nieuw OV IJmond-lid, boort de grote ondernemers­ vereniging ook andere distributiekanalen aan. ‘Wij informeren, amuseren, verbinden, prikkelen en boeien via televisie, web, social media én radio’, zegt station manager Richard Kitzmann. ‘Zowel voor de inwoners als het bedrijfsleven van de IJmond.’

De ervaren mediaman Kitzmann is één van de ruim 40 enthousiaste, professionele vrijwilligers, die dagelijks reportages maken over alles wat onze regio bezighoudt. Net als de OV IJmond, beoogt IJmond Nieuws vanuit een collectief gevoel graag iets moois voor de regio te realiseren. Actueel en betrokken voor Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Zichtbaar en met een positieve, en waar nodig ook kritische, insteek. Dát is waar non-profit stichting IJmond Nieuws voor staat. Bedrijfsbezoek in beeld IJmond Nieuws is sinds medio 2019 in de regio te zien via televisiekanaal 43 van Ziggo. ‘Het mooie van de huidige tijd is dat je je als omroep ook kunt profileren via internet en social media. Zo hebben we uiteraard een eigen YouTube-kanaal, maar kun je al onze reportages even-

eens terugvinden via Facebook, LinkedIn en Instagram’, geeft Kitzmann aan. ‘Met een website en de IJmondiaan heeft OV IJmond uiteraard al prima mogelijkheden om haar leden te informeren. Maar je kunt meer doen dan alleen dat en je achterban tevens met mooie beeldreportages bereiken. Dat is wat wij graag willen doen’, vertelt Richard Kitzmann, die vervolgens een voorbeeld geeft. ‘OV IJmond biedt haar leden regelmatig bedrijfsbezoeken aan, zodat je een kijkje in de keuken kunt nemen bij een collega-lid. Op 23 maart is zo’n bedrijfsbezoek bij De Boer Staal in Uitgeest. Dan komen er zo’n 40 of 50 OV IJmond-leden langs, maar de andere 450 missen die interessante blik op het werk van hun buurman-ondernemer. Wij kunnen over dergelijke IJmondinitiatieven mooie reportages maken. Zo zetten we het bedrijf dat als gast-

heer optreedt duidelijk in de spotlight. Bovendien informeren we de overige OV IJmond-leden op een eenvoudige, maar mooie wijze. Dat allemaal via filmpjes op tv en onze social mediakanalen.’ Gezien worden In de digitale wereld kun je als ondernemer met je verhaal en product een gigantisch bereik creëren, weet Kitzmann. ‘Dat is heel belangrijk, want je moet als bedrijf wel gezien worden. Het is voor ondernemers heel belangrijk dat je in deze tijd je verhaal kunt vertellen. Want misschien heb je net iets nieuws ontwikkeld en wil je dat aan iedereen kenbaar maken. Of heb je personeel nodig. Je kunt allerlei invalshoeken bedenken om via IJmond Nieuws aandacht te genereren. Zodat Vervolg op volgende pagina → februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 15


OV IJMOND

IJmond Nieuws-redactie druk aan het werk

Dan komen ze bijvoorbeeld in beeld en zeggen we dat het programma mede is mogelijk gemaakt door. Zo proberen we op allerlei manieren veel te doen. Zowel voor de kijkende inwoners, maar zeker ook voor de ondernemers in de regio en de leden van OV IJmond.’

je collega-leden van OV IJmond je zien en hen even triggert met: ‘Dit ben ik, dit kan en doe ik, en hier ben ik naar op zoek. Wie kan mij hierbij helpen?’ De meerwaarde die IJmond Nieuws op dit gebied kan realiseren, willen wij ook graag laten zien aan de leden. En dat ze via ons ook die meerwaarde kunnen delen naar andere OV IJmond-leden toe.’ IJmond Nieuws zal dit jaar onder andere opduiken bij open dagen (zoals laatst op de nieuwjaarsreceptie in Brafoer), een golfdag of andere leuke regionale events. ‘Maar we kunnen ook door individuele ondernemers worden

We kunnen door individuele ondernemers worden ingeschakeld om bijvoorbeeld een reportage of een promotiefilmpje te maken. Die kun je vervolgens niet alleen aan andere OV IJmond-leden laten zien, maar ook aan je klanten. Wij zijn heel veelzijdig hoe we ondernemers kunnen bedienen’

16 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

in­geschakeld om bijvoorbeeld een reportage of een promotiefilmpje te maken. Die kun je vervolgens niet alleen aan andere OV IJmond-leden laten zien, maar ook aan je klanten. Wij zijn heel veelzijdig hoe we ondernemers kunnen bedienen’, aldus Kitzmann. Talkshow voor ondernemers Daarnaast wil het in Heemskerk residerende IJmond Nieuws dit jaar graag een talkshow voor regionale ondernemers gaan opzetten. ‘Een talkshow, die eenmaal per week op televisie en onze andere mediakanalen te zien is, waarbij we elke keer een ondernemer uitnodigen om zijn of haar verhaal te doen’, legt Kitzmann uit. ‘OV IJmond heeft heel veel clusters en honderden leden. We kunnen dus de veelzijdigheid van de ondernemersvereniging laten zien. En elke week aan een individuele onder­ nemer vragen: ‘Wat doe je, wat bezielt jou om dit op te starten en waar ligt jouw passie als entrepreneur.’ Dat idee zou ik graag oppakken samen met de OV IJmond en haar leden.’ Uiteraard zijn er aan het opzetten en uitvoeren van dit soort initiatieven kosten verbonden. ‘Daarom hoopt de stichting IJmond Nieuws wat sponsors te kunnen vinden die ons hierin steunen’, vertelt Kitzmann. ‘Uiteraard krijgen financiële ondersteuners daar iets voor terug.

Doorsnede van de samenleving IJmond Nieuws hecht veel waarde aan het opleiden van talent. ‘Onze vrijwilligers zijn een echte doorsnede van de Nederlandse samenleving. In onze enthousiaste groep hebben we medewerkers van 16 tot 75 jaar, zitten werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en ook werkende personen die dit als hobby hebben’, geeft Kitzmann aan. ‘Het is echt zulk leuk werk. Als je reportages maakt, kom je als interviewer of cameraman immers overal. Alles wat er in de IJmond gebeurt, triggert ons om het te laten zien.’ Kitzmann merkt dat IJmond Nieuws reportages maakt over wat er leeft binnen de IJmond. Ook op ondernemersgebied. ‘Heel weinig mensen weten bijvoorbeeld niet waar hun ouders of oom en tante werken. Snap je? Ze weten wel dat hij of zij bij bedrijf X werkt, maar hoe het daar er dan uitziet? Wij laten juist graag zien wat er speelt. We hebben zoveel bedrijvigheid in de IJmond, daar mogen we trots op zijn. Ik vind het belangrijk om dat ook te verkondigen. Misschien hebben we in onze regio wel een multinational, die ooit is begonnen als een familiebedrijf met een karretje met schoonmaakspullen. Dan is het juist zo mooi om te horen hoe dat lang geleden is opgestart. Of een visser die ooit begonnen is met een klein bootje en nu vele kotters in de haven van IJmuiden heeft liggen. Dát zijn verhalen die leven en die verdienen om gedeeld te worden. Dat willen we graag laten zien aan iedereen in de IJmond.’ Contact Wilt u meer weten over IJmond Nieuws, heeft u een tip of wilt u wellicht sponsor worden? Stuur dan een mailtje naar redactie@ijmondnieuws.nl www.ovijmond.nl


NIEUWS

Nieuwe speler op used equipment markt - UQuip In samenwerking hebben Du-Con Trade B.V. en Scratch Recycling Solutions een nieuw platform opgericht voor de inkoop en verkoop van used equipment, oftewel gebruikte machines en apparatuur voor onder andere de milieu- en recyclingbranche, grondverzet, aannemerij en de verwerking en productie van grondstoffen. Dit platform heet UQuip. Via UQuip komen vraag en aanbod samen op het gebied van gebruikt materieel in de recyclingtechniek, bouw en grondstoffenproductie.

Initiatiefnemers Cees Duijn van Du-Con Trade B.V. en Rik Schram van Scratch RS zijn beide ervaringsdeskundigen als het gaat om milieu- en recyclinginnovaties. Binnen hun netwerk zagen zij de vraag naar gebruikt materieel stijgen en daarnaast troffen zij regelmatig stilstaande machines aan op recyclingplants. ‘Zonde om daar niets mee te doen’, zo dachten zij halverwege 2019. Eind van het jaar was UQuip in de lucht. Kans schoon zien De mannen zagen hun kans schoon om tijdens de vakbeurs Recycling in Gorinchem UQuip te presenteren aan de markt. Met een gloednieuwe website waar vraag en aanbod gelinkt worden,

een bak ervaring en veel enthousiasme lanceerden Cees en Rik hun used equipment tool en met succes, want de eerste machines zijn inmiddels verkocht via UQuip. Bij gebruikt materieel moet gedacht worden aan graafmachines, zakkenopeners, zeefmachines, transportbanden, windshifters, luchtfilter­ systemen of onderdelen van machines. Second hand machinery Steeds meer bedrijven kopen second hand machinery door het uitbreiden van de onderneming, groei in omvang van personeel, het inhuren van extra capaciteit voor kortere of langere periode of doordat zij hun focus willen leggen op bepaalde werkzaamheden

waar ander materieel voor nodig is. In het kader van duurzaamheid en circulaire processen stijgt de vraag naar used equipment in de milieuen recyclingbranche. De UQuip site heeft een zoekfunctie voor het vinden van specifieke machines. Daarnaast biedt de online tool de mogelijkheid om gebruikt materieel te koop aan te bieden. Meer informatie Voor meer informatie over de handelswijze van UQuip en het nieuwste aanbod wordt verwezen naar www.uquip.eu

februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 17


OV IJMOND

Ondernemersvereniging bereidt leden voor op succesvolle duurzame transitie

OV IJmond ziet mooie kansen in circulaire economie De overheid wil dat we in 2050 in Nederland een volledig circulaire samenleving hebben. Maar wat houdt dat in? En hoe maakt uw bedrijf een succesvolle transitie? OV IJmond heeft de specialisten van CIRCO gevraagd om tien leden van de IJmondiale ondernemersvereniging de juiste circulaire tools en handvatten mee te geven.

De overheid wil dat we in 2050 in Nederland een volledig circulaire samenleving hebben. Maar wat houdt dat in? En hoe maakt uw bedrijf een succesvolle transitie? OV IJmond heeft de specialisten van CIRCO gevraagd om tien leden van de IJmondiale ondernemersvereniging de juiste circulaire tools en handvatten mee te geven. Ton van der Scheer is verheugd dat het onderwerp van een circulaire economie onder de aandacht wordt gebracht. Niet alleen omdat de transitie naar een duurzame ondernemerswereld nieuwe

18 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

kansen voor entrepreneurs biedt, maar vooral ook om te duiden wat een circulaire economie nu precies inhoudt. ‘Dit onderwerp wordt continu vertaald naar een afvalstoffeneconomie, oftewel: het verwerken van afvalstoffen, dit sorteren en daarvan nieuwe producten maken. Het lijkt of men denkt dat dit de basis van de circulaire economie is, maar dat is juist het afvoerputje’, geeft de voorzitter van de OV IJmond aan. Toegevoegde waarden behouden De kunst is nu zicht te bieden: wat houdt een circulaire economie dan wél

in? Van der Scheer: ‘Die houdt feitelijk in, dat we zo lang mogelijk de toe­ gevoegde waarden van de producten en diensten in de lucht houden. Dus dat je juist bovenin investeert om het verval, dus de slijtage of de erosie in je diensten en producten, uit te stellen’, zo legt Van der Scheer uit. ‘Dus als je telkens de slijtage aan bijvoorbeeld machines weet op te vangen, ga je die zaken veel hoger in de waardeketen houden – en dus nog lang niet tot afval brengen. Pas als het helemaal aan het eind van de levenscyclus écht niet meer anders kan, pas dán heb je afval. Door bijvoorbeeld handig gebruik te maken van chips, waarmee je vroegtijdig slijtage en andersoortig verval van onderdelen kunt meten, ben je al in staat om vroegtijdig te zien: als ik dat onderdeel nú vervang, voorkom ik dat ik stráks een probleem krijg. Dit is nog een simpel voorbeeld, want de circulaire economie gaat veel verder dan dat.’ OV IJmond-leden kregen op 29 januari jl. op initiatief van het cluster Haven, Transport en Logistiek de kans om een presentatie te volgen over de CIRCO Business Design Track. Daarbij gaven circulaire kennisspecialisten aan hoe je


bijvoorbeeld de haven, de logistiek, de maakindustrie en ook andere sectoren van de IJmond succesvol kunt omturnen naar circulariteit. En dat wordt een flinke kluif, aangezien de overheid wil dat we in 2050 volledig circulair leven en werken. Waarbij een tussendoel is dat we in 2030 reeds 50 procent minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) verbruiken. Slimmer samenwerken Mooie ideeën, maar hoe krijg je dat voor elkaar? CIRCO geeft aan dat de circulaire economie een systeem is, waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. De hoeveelheden ruwe grondstoffen die worden verbruikt bij bijvoorbeeld het bouwen van schepen en installaties is enorm. ‘En bedrijven in bijvoorbeeld de haven en logistiek kunnen slimmer samenwerken. Zo heeft de ene onderneming bijvoorbeeld energie en grondstoffen over die een ander juist goed kan gebruiken’, aldus CIRCO. Er zijn tevens kansen om transportmiddelen en –capaciteit in een pool van bedrijven efficiënter in te zetten, dan ieder voor zich. Hiervoor zijn nieuwe ketensamenwerkingen nodig. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt daarom een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen. Het doel wordt dan om bedrijven vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden sámen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. Voor wie is het? Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de maritieme maakindustrie zoals scheepsbouw, haven equipment, offshore, decommissioning en recycling zijn bij uitstek geschikt. Op dit moment vindt er nog veel waardeverlies plaats, zoals bij secundaire grondstoffen die nog niet volop benut worden of het achterlaten en afzinken van vrijkomende platforms. Maar het circulaire gedachtengoed is natuurlijk universeel toepasbaar, dus voor veel meer bedrijven interessant. Er zijn belangrijke lessen te leren uit andere sectoren zoals de auto­ branche, zo geeft CIRCO aan. En er liggen marktkansen voor remanu­

facturing en ontwerp voor demontage, hergebruik en flexibiliteit. Ook worden er in hoog tempo nieuwe technieken ontwikkeld in het terughalen en verwaarden van secundaire materialen met businesscase. Tijdens de CIRCO track gaan ondernemingen aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en worden ze op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop is er zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Dit biedt interessante nieuwe kansen. Drie workshops In totaal kunnen tien IJmond-bedrijven, met elk twee werknemers, meedoen aan dit circulaire traject. De deelnemers zullen in totaal drie workshops, van elk een volledige dag, volgen. Tijdens de eerste dag (Initiate workshop) wordt in het gedachtengoed van de circulaire economie gedoken. CIRCO analyseert daarbij de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe ze tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunnen komen door de toepassing van circular design principes. Tijdens de tweede workshop (Ideate) wordt er gericht aan de slag gegaan met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten. Tijdens de derde en laatste workshop (Implement) worden de ondernemingen voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Er wordt hierbij gekeken naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leren de ondernemingen om te gaan met barrières. Nieuwe businesskansen CIRCO en OV IJmond zien de grote waarde in van het tijdig transformeren naar de circulaire economie. Circulair ondernemen biedt immers nieuwe business­kansen. Zo vergroten onder­ nemers hun concurrentiekracht en

Ton van der Scheer

creëren ze nieuwe waarden voor het bedrijf en hun klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van het businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied? Dat zijn belangrijke vragen om te stellen en te beantwoorden. CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Deelname aan de drie workshops zorgt voor toegang tot concreet bruikbare kennis en tools, waarbij ondernemingen plannen ontwikkelen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor het bedrijf. Tevens wordt er zicht geboden op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn. De unieke track biedt een kans om deel te gaan uitmaken van een groep kop­lopers. www.ovijmond.nl februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 19


OV IJMOND

Transitie naar betekenisvol ondernemen is een enorme commerciële kans

‘ Pak rol van koploper in overgang naar de betekenis­economie’ Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden. ‘Met de recente lancering van de Europese Green Deal, komt de transitie van kenniseconomie naar betekeniseconomie in rap tempo dichterbij’, vertelt Patrick R. van Zuijlen van OV IJmond lid Dé Bedrijfsoptimalisator®. ‘De overgang naar verregaande verduurzaming en circulaire gedachte biedt ons daarbij weer mooie, nieuwe mogelijkheden en kansen’, vult OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer aan.

‘Hoe haal je als ondernemer het maximale uit je bedrijf en personeel?’ Dat was afgelopen jaar het thema van een zestal inspiratie-artikelen in de IJmondiaan, waarin de commerciële kansen van de betekeniseconomie zijn geschetst. Bovendien kwam daarin de praktische vertaling naar de praktijk met Bedrijfsoptimalisatie met Impact (BmI) aan de orde. Deze visie hebben we in 2019 in een aantal edities van de IJmondiaan beschreven op de OV IJmond-pagina’s. ‘Die visie wordt nu bevestigd met de European Green Deal van de EU’, geeft Van Zuijlen aan. European Green Deal, een enorme impact Afgelopen december presenteerde de Europese Commissie immers onder aanvoering van voorzitter Ursula von der Leyen en haar rechterhand Frans Timmermans dit grootschalige program-

ma. Het doel: Europa binnen 30 jaar transformeren naar het eerste klimaatneutrale continent. Geen enkele sector van de economie zal ontkomen aan deze in gang gezette groene transitie. Met name voor sectoren als transport en vervoer, de landbouw, energie en grote industrieën zoals de maak- en staalindustrie, zal de impact enorm zijn. Het streven naar klimaatneutraliteit zal dan ook een grote directe impact hebben op elke consument, bedrijf, woning, auto, enzovoorts. Op Europees vlak zullen er in totaal vele honderden miljarden euro’s geïnvesteerd moeten gaan worden om de zeer ambitieuze doelstellingen te gaan halen. De EU wil onder meer dat zoveel mogelijk van het goederentransport over de weg vervangen wordt door schoner vervoer over water en spoor. En een vervoersvervuiler zoals de luchtvaartsector gaat voor de vervuilende emissie

De combinatie van expertise, daadkracht en commitment opent de weg naar koploperschap. In elke sector. Koplopers presteren beter, hetgeen leidt tot groei in waarde én winst. Patrick R. van Zuijlen

20 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

betalen. Een groene vervoersvorm zoals elektrisch autorijden zal juist flink worden gestimuleerd met de aanleg van miljoenen laadpunten voor deze duurzame auto’s. Voor een Tata Steel is de Green Dealboodschap ook helder: de Europese Unie wil dat de staalproductie in de toekomst CO2-neutraal wordt. En maak of gebruik je als bedrijf verpakkingen? Dan moeten die op termijn volledig recyclebaar zijn, waarbij dan ook geen enkel gebruik meer mag worden gemaakt van microplastics. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van wat de Europese Unie beoogt. Economische wetten Eén van de oudste economische wetten is dat verandering gelijk staat aan kansen. ‘Dat geldt ook in de enorme transitie van kenniseconomie naar de betekeniseconomie die op ons afkomt’, zo geeft Van Zuijlen aan. ‘Een andere wetmatigheid is die van The First Mover Advantage. In gewoon Nederlands: het voordeel van de koploper. Oftewel: de eerste klap in deze nieuwe transitie is een daalder waard. In elke sector.’ Als je deze twee wetten loslaat op de actualiteit, dan liggen er enorme commerciële kansen. ‘De combinatie van expertise, daadkracht en commitment opent de weg naar koploperschap. In elke sector. Koplopers presteren beter,


Ursula von der Leyen

hetgeen leidt tot groei in waarde én winst. De EU Green Deal heeft feitelijk alle twijfel weggenomen. Nog langer ontkennen staat gelijk aan je kop in het zand steken. En daar word je doorgaans niet veel beter van, vertelt Van Zuijlen. In de laatste zin van de Green Deal staat ook: ‘Those who act first and fastest will be the ones who grasp the opportunities.’ Het zal zo’n vaart niet lopen’, zullen sommige ondernemers hardop denken. Maar deze gedachtegang kan weleens leiden tot onomkeerbare spijt. ‘Immers, het is geen vraag meer óf de betekeniseconomie er komt, maar de vraag is wanneer. Sterker nog: bedrijven als Tesla, de Vegetarische Slager, ASN Bank en Peeze Koffie zijn inmiddels bekende koplopers in hun markten. Een ander mooi voorbeeld is DSM. De beurswaarde van dit betekenisvolle bedrijf steeg in de periode 2007-2017 met liefst 300 procent méér dan hun concurrenten. Puur omdat ze naar hun betekenisvolle missie gingen leven.’ Leiden of volgen? De EU Green Deal gaat hoe dan ook diep ingrijpen op de economie, onze levenswijze en onze manier van leven, wonen, werken én ondernemen. ‘Onvermijdelijk, er is geen weg meer terug’, stelt Van Zuijlen. ‘Dit gaat iedere

EU-burger en elke woning, ieder bedrijf en elke regio in Europa aan.’ De belangrijkste vraag nu is de timing. ‘Ga je als ondernemer leiden en word je een betekenisvolle koploper in jouw sector? Of ga je straks de koplopers in jouw sector volgen? Want gebeuren gaat het toch!’ Circulariteit Circulariteit is een concrete invulling van de betekeniseconomie, dienend aan mensheid en planeet. Een belangrijk onderdeel in de EU Green Deal is de circulariteit van alles wat wij mensen gebruiken. Zo stelt de Europese Unie dat er minder producten geproduceerd moeten worden die snel kapot gaan. Consumenten moeten bovendien een recht op reparatie krijgen. Daarnaast wil de EU dat huizen, scholen en andere gebouwen vaker gerenoveerd gaan worden in plaats van gesloopt te worden voor nieuwbouw. Voor dit laatste idee wil Europa miljardensubsidies beschikbaar stellen. ‘Met het aangeven van het vergroten van circulariteit, slaat de Europese Unie de spijker op de kop’, vertelt Ton van der Scheer. ‘In het kader van de maatschappelijke ontwikkeling en transitie die wij naar de duurzame economie zien, ontplooit de OV IJmond volop circulaire initiatieven.’ Zo kunt u elders in deze editie van de IJmondiaan uitgebreid lezen over een

presentatie van CIRCO, die 29 januari jl. op initiatief van het OV IJmond-cluster Haven, Transport en Logistiek is georganiseerd. Hierbij kregen de IJmondiale ondernemers en regionale bedrijven de kans om een presentatie te volgen over de CIRCO Business Design Track. Hierbij gaven circulaire kennisspecialisten aan hoe je bijvoorbeeld in de IJmond de haven, de logistiek, de maakindustrie en ook andere sectoren van de IJmond succesvol kunt omturnen naar circulariteit. En dat wordt een flinke kluif, aangezien zowel de EU als onze overheid wil dat we in 2050 volledig circulair leven en werken. Waarbij een tussendoel is dat we in 2030 reeds 50 procent minder primaire grondstoffen, zoals mineraal, fossiel en metalen, mogen verbruiken. Van der Scheer: ‘Het is van groot belang om daar nu al op in te zetten. Zoals zojuist terecht gememoreerd, biedt het betekenisvolle koploperschap uitstekende voordelen voor jou als ondernemer of voor jouw bedrijf. Het is dan ook mooi te constateren dat de presentatie van CIRCO van 29 januari jl. al direct geleid heeft tot tien OV IJmond-leden die gaan deelnemen aan een cyclus van drie workshops. Daarmee mogen zij zich al tot de koplopers gaan rekenen. En daar doen we het voor.’ www.ovijmond.nl februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 21


GREENBIZ IJMOND

Vereniging GreenBiz IJmond: Samen sterk, samen duurzaam!

Wij zijn een vereniging voor en door ondernemers, die u helpt met het verduurzamen van uw bedrijf en uw bedrijventerrein. Wij worden ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werken bovendien nauw samen met OV IJmond. Onze vereniging richt zicht op vier pijlers: GreenBiz Green Deal, GreenBiz Energy, GreenBiz Educatie en GreenBiz Circulair.

GreenBiz Green Deal De GreenBiz Green Deal heeft als doel om op een stimulerende en praktische manier bij te dragen aan het verduur­ zamen van bedrijventerreinen. We weten dat het voor u als individuele onder­ nemer veel tijd kost om uit te zoeken en te besluiten hoe te beginnen. Daarom doen we het samen. U bespaart geld, tijd en u levert een bijdrage aan het milieu! Wanneer u de GreenBiz Green Deal ondertekent, werkt u samen met de andere bedrijven om u heen. Vereniging GreenBiz IJmond ondersteunt u in dit proces. U sluit zich automatisch aan bij de vereniging. GreenBiz Energy GreenBiz Energy is het collectieve, lokale energiebedrijf in de IJmond. GreenBiz Energy maakt het voor u mogelijk uw elektriciteit rechtstreeks af te nemen van een of meerdere duurzame opwekker(s) in de IJmond, en indien nodig direct van de energiemarkten met onafhankelijke 22 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

leveranciers. Zonder tussenkomst van een traditionele leverancier vallen uw energielasten lager uit. Via het digitale platform van GreenBiz Energy koopt u uw energie direct van de lokale markt en/of externe energiemarkt(en), heeft u inzicht in uw verbruik en wordt u ontzorgd in het regelen van uw energievoorziening. GreenBiz Educatie GreenBiz IJmond is trots op de samenwerking met het Nova College voor de nieuwe opleiding Junior Consultant Duurzaamheid. MBO4 leerlingen kunnen terecht op de locaties in Beverwijk en Hoofddorp. Al meer dan 25 onder­ nemers in de IJmond hebben zich gemeld om stageplekken beschikbaar te stellen of de opleiding op andere manieren te ondersteunen. De combinatie van duurzaamheid en techniek is uniek in Nederland! GreenBiz IJmond en het Nova College zijn op zoek naar

nog meer stageplaatsen voor deze leerlingen. Heeft uw bedrijf interesse en plek? Neem dan direct contact met ons op via info@greenbizijmond.nl. GreenBiz Circulair Dit jaar starten wij met het project ‘Upcycle Your Waste’. Met dit Europese project breiden wij onze werkzaamheden uit richting het thema Circulaire Economie ofwel specifiek het efficiënt (her)gebruiken van grondstoffen. Wij delen ervaringen en werken samen met zeven Europese partners uit vier landen. Wij richten ons specifiek op het ‘upcyclen’ van bedrijfsrest(afval)stromen zodat deze slimmer worden ingezet om (nieuwe) producten van te maken en/of te voorkomen dat afval ontstaat in het productieproces. U kunt dus geld verdienen aan uw rest(afval)stromen!


Wat maakt een energiescan aantrekkelijk voor u als ondernemer? U kunt nog veel energie besparen en opwekken. Om nu echt het verschil te gaan maken, bieden de gemeenten in de IJmond in samenwerking met vereniging GreenBiz IJmond een energiescan aan van organisatie Klimaatroute. Ook de Provincie Noord-Holland ondersteunt het project door mede ondertekening van de Green Deal en de verleende subsidie voor het uitvoeren van de energiescans in de verschillende gemeenten in de IJmond.

Zet nu de stap om uw bedrijf te verduurzamen en (energiekosten) te besparen: vraag een energie­scan aan! Hoe gaat het in zijn werk? Met een energiescan brengt Klimaatroute in kaart waar u in uw bedrijf energie kunt besparen en welke moge­ lijkheden u heeft voor duurzame opwek van energie. U ontvangt een digitaal rapport waarop de voortgang van uw energiebesparing zichtbaar is gemaakt. In de praktijk blijkt dat de deelnemers samen gemiddeld 30% energie gaan besparen. Rekent u maar uit wat dat voor u oplevert! Daarnaast ontvangt

u door ons een jaar lang begeleiding bij de uitvoering van de voorgestelde energiebesparende maatregelen. Ook de mogelijkheden voor de opwek van energie worden niet vergeten.

Nu al een succes! In Heemskerk zijn er nu al 80 en in Uitgeest al 20 ondernemers die de energiescan hebben uitgevoerd.

Terwijl wij pas halverwege december in Uitgeest zijn begonnen met werven. In februari 2020 starten we met de werving op de bedrijventerreinen in Beverwijk en Velsen. Energie besparen is niet vrijblijvend Door het gewijzigde Activiteitenbesluit vanuit het Klimaatakkoord geldt voor bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsgebruik van meer dan 50.000 kWh of een gasgebruik van meer dan 25.000 m3 een besparingsverplichting voor maatregelen die binnen 5 jaar terug­ verdiend zijn. Maar ook als u minder energie verbruikt kunt u gerust meedoen. Aanmelden Interesse in deelname of heeft u vragen? Kijk op onze website www.greenbizijmond.nl/energiescan. februari 2020 2020 || IJMONDIAAN IJMONDIAAN BUSINESS BUSINESS || 23 23 februari


GREENBIZ IJMOND

GreenBiz Energy Lokale groene stroom en nog de goedkoopste ook!

Het opzetten van het lokale energienetwerk van GreenBiz Energy gaat een mooie nieuwe fase in. Nu de eerste regionale onder­ nemingen via zonnepanelen groene stroom opwekken, start nu de zoektocht naar lokale afnemers van deze duurzame energiebron. ‘En daar kan elk bedrijf uit de IJmond, inclusief Uitgeest, zich nu voor aanmelden’, weet GreenBiz-voorman Jan Boudesteijn. ‘Het is interessant, want dit is de goedkoopste stroom voor ondernemers in onze regio.’ De overheid heeft het Nederlandse bedrijfsleven een duidelijke duurzame opdracht meegegeven. Onder het motto ‘lokaal produceren, lokaal consumeren’ worden met name be­drijventerreinen geprikkeld om groene stroom op te wekken, waarna je ondernemende buurman het surplus aan duurzame elektriciteit voor een leuke prijs van je kan kopen. Volgende stap GreenBiz Energy wees de bedrijven in de IJmond de afgelopen jaren op de mooie subsidies, die gebruikt konden worden voor het aanschaffen van zonnepanelen – en hoe je die ver­volgens zo goed mogelijk op je eigen dak kon plaatsen. Aangezien deze eerste stap voor het opzetten 24 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

van een Lokale Energie Markt (LEM) succesvol is geweest, komt nu stap twee: het verzamelen van onder­ nemingen die deze groen opgewekte stroom voor hun bedrijfsvoering willen gebruiken. ‘De eerste bedrijven die groene stroom afnemen, zijn inmiddels aangesloten op ons lokale energienetwerk en deze try-out is prima verlopen. Dus we kunnen het netwerk van energie-­ afnemers verder uitrollen’, geeft een verheugde Boudesteijn aan. ‘Wil je met je onder­neming ook meedoen en profiteren van de groene en tevens erg goedkope stroom? Meld je dan aan bij GreenBiz Energy. Je kunt de stroom aanschaffen tegen een variabel tarief, waarbij je altijd de real time prijs van dat moment afrekent.’

Daarom goedkoop Omdat GreenBiz Energy bij dit duurzame initiatief alleen faciliteert en er bij de prijsbepaling geen enkele toeslag op opslag wordt berekend, is afname van deze groene stroom ook financieel erg interessant. ‘Wij kunnen stellen dat we het scherpste stroomtarief voor onze regio hebben’, vertelt Boudesteijn. ‘De kostenkant is zeker een mooie aantrekkingskracht voor bedrijven. Maar je geeft tevens invulling aan de maatschappe­lijke verantwoordelijkheid die er anno 2020 van bedrijven gevraagd wordt. Door deel te nemen, word je als ondernemer tevens direct lid van GreenBiz IJmond. Dat is een community van regionale bedrijven die elkaar informeren en met elkaar bezig zijn om bedrijventerreinen te verduurzamen. Op die manier inspireer je elkaar.’ Ook meedoen? Kijk dan op de website greenbizenergy.nl voor meer informatie of meld je aan voor deelname.


TIPS & ADVIES

Een recept tegen Burn-out? Meesterschap in zelfkennis! Door: Coen Splinter Senior Casemanager/ Inzetbaarheidscoach/Ervaringsspecialist

De drukte en verantwoordelijkheden van het (werkzame) leven vragen veel keuzes. Om te kunnen kiezen is in ieder geval enige zelfkennis nodig. Zelfkennis ontwikkelen wij door levenslessen, werken levenservaringen. Ons karakter en zelfkennis wordt op een natuurlijke manier gevormd, eigenlijk vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat het moeite kost om zelfkennis echt te leren doorgronden en te waarderen. Je kunt beginnen door een boek over zelfreflectie te lezen, of met je vrienden jezelf te spiegelen. Als leidinggevende kun je aan je werknemer eens wat ‘diepere’ vragen stellen.

Cheffie & Sjors Wat is jouw meesterschap Sjors?

Fysiek? Sociaal? Psychisch? Spiritueel?

De psychische dimensie Wie ben jij in jouw ontwikkeling? Wat is jouw dynamiek van het denken, voelen, willen, handelen en waarnemen? Hoe word jij je bewust en reflecteer je op jezelf? De spirituele dimensie Wie ben je in jouw ‘zijn’? Hoe geef jij zin en betekenis en wat waren betekenisvolle gebeurtenissen in jouw leven? Wanneer ben jij voor jezelf gaan staan en wat was daarbij leidend? Je kunt je afvragen of dit in balans is. Als dit niet in balans is dan kunnen we snel burn-out worden. Wanneer we deze 4 dimensies kunnen doorgronden voor onszelf is het makkelijker om keuzes te maken. Daardoor zijn we vitaler en kunnen dan ‘het leven’ en ‘het werk’ beter aan. Wanneer de leidinggevende zelf het goede voorbeeld geeft en de juiste vragen stelt dan kan de werknemer makkelijker zijn meesterschap in zelfkennis tonen. Tijdens onze (coaching) gesprekken komen deze 4 dimensies altijd wel aan de orde. Als je meer wilt weten bel of mail gerust.

De gebieden waarop je vragen kan stellen zijn: de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensies.

Boekentip: De biografie als medicijn van Susanne Kruys.

De fysieke dimensie Wie ben jij in jouw ruimte? Wat is jouw plek en hoe ziet die eruit? Wat is jouw relatie met spullen? De sociale dimensie Wie ben jij in de tijd? Hoe ziet jouw ritme eruit en hoe ga je om met vitaliteit? Hoe zien jouw sociale relaties eruit?

Aandacht Arbo Zeestraat 80 1942 AS Beverwijk T: 0251 27 38 83 E: info@aandachtarbo.nl www.aandachtarbo.nl februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 25


WAT IS JOUW VERHAAL?

Ondernemers vertellen aan bestuurs­leden van OV IJmond waarom ze lid zijn en met wel kernwoord (verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen) ze zich met meest verbonden voelen. Gertjan en José Huijbens delen hun verhaal met Ton van der Scheer. Door: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

‘Iedereen krijgt een plek’ Bij Lichtspel Glas in Lood in Santpoort-Noord is goed te zien dat het hier om een ambacht gaat. De één inspecteert een glas-in-loodraampje, een ander vraagt advies aan een collega, weer een ander is aan het solderen. De ruimte lijkt beperkt. Dat is precies de reden waarom het getrouwde stel José en Gertjan Huijbens samen aan een nieuw avontuur beginnen. De Velsenaren zijn allebei creatieve ondernemers, met twee totaal verschillende bedrijven. Toch zijn er veel overeenkomsten.

Gertjan en José in het huidige pand Lichtspel Glas in Lood

26 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

1. Waar kennen we je van? Huijbens Study & Text Consultancy is het allround media- en organisatiebureau van Gertjan Huijbens. Gertjan combineert studiebegeleiding, communicatie en maatschappelijke projecten. Dat doet hij nu al zeventien jaar. Een echte duizendpoot kun je hem wel noemen. Studiebegeleiding kwam voort uit zijn werkzaamheden voor een middelbare school in Haarlem. Teksten schrijft hij voor diverse kranten en organisaties. Ook boeken komen van zijn hand. De in Velserbroek wonende ondernemer heeft zijn werkadres in SantpoortNoord en is in te zetten als presentator, gespreksleider of interviewer, onder andere voor talkshows en Raadsplein TV. Met Study Consultancy organiseert hij naast huiswerkbegeleiding ook MVOprojecten, zoals het mentorprogramma School’s cool IJmond. ‘De gemeente Velsen vroeg of ik dit wilde opzetten. Een programma voor kinderen met een lastige thuissituatie. Inmiddels voeren


we het ook in Heemskerk en Beverwijk uit.’ School’s cool valt onder Telstar Thuis in de Wijk, de maatschappelijke stichting waarvan hij negen jaar programmamanager is geweest. Daarnaast organiseert hij evenementen, die vaak iets met muziek te maken hebben. Glas in lood Glazenieren is een oude ambacht, maar José Huijbens houdt deze springlevend. Wat twaalf en een half jaar geleden begon als een hobby op een zolderkamertje, is inmiddels uitgegroeid tot Lichtspel Glas in Lood in SantpoortNoord. ‘Eerst maakte ik glas in lood voor onze jaren ’30 huis. Daarna kon ik het niet meer stoppen.’ Gertjan vult lachend aan: ‘Toen ging ze voor de buren aan de slag, daarna volgde de hele buurt.’ Nadat hun jongste kind destijds de slaapkamer van zijn ouders niet meer in durfde te komen vanwege de glaswerkzaamheden, besloot José een eigen ruimte te zoeken waar Lichtspel

Glas in Lood zich vestigde. Haar achtergrond in lesgeven en als activiteitenbegeleider komt nu mooi van pas: ‘Ik vind het vooral mooi dat ik mensen verder kan helpen.’ Het werk in het atelier heeft haast iets therapeutisch. Het kan mensen die vast­ zitten, helpen verder te gaan. De groei van haar bedrijf zet nog steeds door. Dat is goed te zien in het pand, er is bedrijvigheid en er staan veel spullen. Vandaar dat José en Gertjan samen gaan beginnen aan een nieuw avontuur. Nieuwe ontmoetingsplek We lopen naar de voormalige groenteen fruitspecialist Primeurshop Bol. ‘Toen de kans zich voordeed om dit pand te kopen, hebben we die meteen aangepakt’, aldus Gertjan. De ondernemers zien het al helemaal voor zich: ruimtes worden doorgebroken, voormalige keukens of kantoren omgetoverd tot lesruimten of glasateliers. Wat jarenlang een bekend punt was in Santpoort-

Gertjan en José Huijbens laten trots hun nieuwe, toekomstige locatie zien

Noord, zal over een tijdje getransformeerd zijn tot een nieuwe ontmoetingsplek. De reclamedoeken zijn al aan de buitenkant te zien. José en Gertjan krijgen veel positieve reacties: ‘We merken wel dat veel mensen blij zijn dat er wat met deze ruimte gedaan wordt door lokale ondernemers. En dat het nu niet meer leeg staat.’ Allebei hebben ze ideeën om te verbinden met de buurt. Aan creatieve ideeën en enthousiasme is duidelijk geen gebrek.

Vervolg op volgende pagina →

februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 27


WAT IS JOUW VERHAAL?

2. Waarom ben je lid geworden van OV IJmond? ‘Ik wilde een netwerk opbouwen. Voor de werkzaamheden die ik uitvoer is het belangrijk om organisaties en ondernemers te kennen’, legt Gertjan uit. Daarnaast ziet hij een belangrijke rol in de belangenbehartiging. Hij neemt als voorbeeld de discussie over de IJmond, ondernemers staan daar anders tegenover dan de politiek. Een ander voorbeeld zijn de ideeën die een gemeente kan hebben. ‘Dan is het goed dat er een partij is die het op kan nemen voor de ondernemers, of het nu over de infrastructuur gaat of bepaalde voorzieningen: dan is het goed dat er een stevige gesprekspartner is. Dat doet OV IJmond heel goed. Zeker nu ze zo groot zijn geworden’. José is nog geen lid: ‘Ik ben lid van diverse lokale ondernemersverenigingen, maar kijk zijdelings met Gertjan mee.’

oplossen en hoe doen anderen dat dan?’. José voegt toe: ‘We komen allebei niet uit een ondernemersfamilie. We zijn gaandeweg bezig om alles te ontdekken, maar het helpt je soms echt verder om met iemand te praten die er ervaring mee heeft. Dan kom je er weer beter in te zitten.’

Kruisbestuiving Gertjan vindt de kruisbestuiving binnen de vereniging heel interessant: ‘Sowieso vanuit mijn rol als gespreksleider, maar ook de publieke en private samenwerking’. Ook zien ze mogelijkheden voor het nieuwe pand. ‘We kunnen zoveel van elkaar leren. Mijn vader van 81 jaar is hier ook weleens en heeft ontzettend veel kennis. Het hoeft allemaal niet zo intens, maar je kan zoveel van elkaar leren. Juist als er verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Iedereen krijgt uiteindelijk een bepaalde plek. En iemand kan weer toekomstperspectief 3. Wat heeft de vereniging je gebracht? krijgen’. ‘Ik krijg klussen vanuit contacten Mogelijk ontstaat er ook een kruisopgedaan bij de vereniging, zoals het maken van teksten of filmpjes.’ Toch is bestuiving tussen de werkplekken van het krijgen van opdrachten niet het belGertjan en José. ‘We hebben twee jaar angrijkste voor Gertjan. ‘Wat heel prettig lang in Velserbroek samen ons bedrijf gehad. Ik nam regelmatig klanten mee is, is dat je elkaar echt leert kennen. En soms op een andere manier tegen dingen en die kwamen dan langs het atelier van José. En andersom. Dat brak meteen gaat aankijken. We hebben bijvoorbeeld het ijs en daar kwamen leuke klussen met personeel te maken. Dan is het fijn uit voort.’ om met andere ondernemers te praten. Je probeert een goede werkgever te zijn, maar je loopt toch tegen bepaalde 4. Met welk kernwoord voel jij je zaken aan zoals nieuwe wetgeving en het meest verbonden? arbeidscontracten. Hoe ga je dat dan ‘Gertjan met alle vier de kernwoor-

28 | IJMONDIAAN BUSINESS | februari 2020

den’, roept José. Gertjan: ‘Met alle vier inderdaad. Maar toch het meeste met verbinden. Ik heb het daar ook al eens over gehad met het bestuur. MVO verdient wel wat meer aandacht. In Haarlem heb je bijvoorbeeld Bedrijf en Samenleving, een beetje vergelijkbaar met Telstar Thuis in de Wijk. Bestaande of nieuwe maatschappelijke projecten worden gekoppeld aan bedrijven die graag meer aan MVO willen doen. Ik zie daar wel een kans in.’ Verbinden is een kernwoord waar beide ondernemers wat in zien. Gertjan en José hebben een zorg- en lesachtergrond. Dat nemen ze ook mee als ondernemer: ze willen graag maatschappelijk betrokken zijn. Gertjan met zijn Study & Text, José met haar atelier. ‘Er zijn nu twee mensen bij mij in opleiding. Ik verwacht dat de leer- en werkplaats gaat groeien. Er zit nu een kunstenaar en restauratieschilder bij. Ook organiseren we nu een expositie van een Russische kunstenares in OudVelsen. Zij leert bij mij het ambacht van glas in lood en maakt prachtige dingen.’ We zullen de komende periode zeker meer gaan horen over deze inspirerende ondernemers. Bijna in koor: ‘Maar eerst eens de voormalige groentewinkel aanpakken!’  www.lichtspel.nl

www.ovijmond.nl


WSP

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) biedt persoonlijk advies Werkgevers die het Werkgevers­Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) kennen, weten het al … voor alle vragen die te maken hebben met personeel, zoals nieuwe wetgeving, werving en selectie, hulp bij het aanpassen van een functie, waardoor nog meer mensen in staat zijn deze uit te voeren, is een persoonlijke adviseur beschikbaar. Een adviseur die met de werkgever meedenkt en adviseert.

In het WSP werken IJmond Werkt!, Pasmatch en het UWV nauw samen. Een unieke samenwerking, waarbij de dienstverlening volledig op elkaar is afgestemd. Hierdoor zorgen de adviseurs ervoor dat iedere werkgever in de arbeidsmarktregio op dezelfde manier ondersteund wordt. De samenwerking betekent ook dat het WSP alle werkzoekenden in de arbeidsmarktregio in beeld heeft. Zowel jongeren, 50-plussers, statushouders, mensen met een (arbeids)beperking, mensen vanuit een bijstandssituatie als ook mensen met een WW-uitkering.

jobcarven houdt in dat een functie wordt aangepast aan de capaciteiten van de potentiële nieuwe medewerker. Is iemand bijvoorbeeld wat minder goed ter been, dan wordt bekeken of bepaalde elementen uit een functie door iemand anders of op een andere manier kunnen worden uitgevoerd. De adviseur helpt de werkgever bij dit proces.

Kosteloze dienstverlening De dienstverlening van het WSP is kosteloos. De opbrengst zit in het samenbrengen van vraag en aanbod, waardoor de werkgever in staat wordt gesteld de productie voort te zetten en een werkzoekende om in zijn of haar eigen inkomen te kunnen voorzien.

Social Return on Investment (SROI) Ook op het gebied van Social Return on Investment (SROI) is de adviseur van het WSP een logische partner. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt samen met werkgevers bekeken op welke wijze zij een bij­ dragen kunnen leveren aan de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio. Dit kan door middel van het aanbieden van een baan aan iemand vanuit een uitkeringssituatie, maar er is veel meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het geven van rondleidingen of het inzetten van opleidingsmogelijkheden.

Jobcarving In de huidige arbeidsmarkt is het niet voor iedere werkgever eenvoudig om personeel te werven. Nog steeds sluit de vraag niet altijd aan bij het aanbod. Door meer te kijken naar competenties in plaats van naar werkervaring en opleiding, maar ook door functies te ‘carven’, zullen kansen op een match worden verhoogd. Het zogenaamde

Innovatie In tijden van krapte wordt ook steeds meer gekeken naar innovatie. Na alle verhalen over het oprukken van robots die steeds meer werknemers verdringen, blijkt steeds vaker dat de inzet van zulke machines juist kansen biedt. Vooral voor mensen met een fysieke, cognitieve of andere beperking hebben baat bij ondersteuning

door mensgerichte technologie. Praktijkproeven ingezet door TNO in samenwerking met onder andere sociale werkbedrijven geven beeld bij deze mogelijkheden. De adviseur van het WSP komt graag met werkgevers in contact om de vele mogelijkheden te ontdekken en in de praktijk te brengen. Wilt u ook graag in contact komen met uw persoonlijke adviseur van het WSP? Bel direct: 088-501 91 91. Mailen kan ook: info@wspzkij.nl. Kijk ook eens op www.wspzkij.nl voor aansprekende voorbeelden van werkgevers in de regio die wel al inclusief ondernemen! Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een samenwerking tussen:

februari 2020 | IJMONDIAAN BUSINESS | 29


EVENEMENTEN 2020 TIJD MAART

EVENEMENT

ORGANISATOR

4

15.00

Workshop over verbinding

Cluster Jong (OV IJmond)

12

17.00

Netwerkborrel

OV IJmond

24

16.30

Bedrijfsbezoek De Boer Staal in Uitgeest

OV IJmond

APRIL

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

9

11.45

Ledenlunch (datum onder voorbehoud)

OV IJmond

23

17.00

Bedrijfsbezoek (datum onder voorbehoud)

OV IJmond

MEI

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

12

14.30

4e OV IJmond Kenniscarrousel

OV IJmond

20

17.00

Algemene Ledenvergadering

OV IJmond

JUNI

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

4

17.00

Bedrijfsbezoek (datum onder voorbehoud)

OV IJmond

11

16.00

Haringparty

OV IJmond

AUG

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

10

16.00

Zomerevent tijdens Presail

OV IJmond

SEPT

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

10

17.00

Bedrijfsbezoek (datum onder voorbehoud)

OV IJmond

OKT

TIJD

EVENEMENT

ORGANISATOR

22

11.45

Ledenlunch (datum onder voorbehoud)

OV IJmond

Meer informatie over de evenementen? www.ijmondiaan.nl Alle data onder voorbehoud. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Uw Ervaren Drukwerk Specialist voor alles wat gedrukt of bedrukt moet worden!

Wij ontzorgen bedrijven met het organiseren en uitbesteden van hun drukwerkinkoop en realiseren daarmee een besparing in kosten en tijd en verbetering van kwaliteit. Wij zijn er voor de liefhebbers van kleine en grote, bijzondere en specialistische maar ook voor alle ‘gewone’ drukwerkproducties! Van zakelijke bladen (zoals deze), personeelsmagazines, boeken, brochures, folders, catalogi, verpakkingen, luxe doosjes, displays en ander point of sale materiaal tot en met kleding, tassen, briefpapier, enveloppen of compleet geadresseerde en gepersonaliseerde of huis-aan-huis mailings. Maar ook voor alle denkbare beursmaterialen, autobeletteringen, gevelreclames en andere signing-oplossingen draaien wij onze hand niet om! Meer weten? Bel Ben op: 06 533 280 87 of mail naar: info@mijndrukker.nl

Afspraken nakomen uit het sociaal akkoord? Creëer een garantiebaan! Neem contact op met het Werkgevers­ ServicePunt Zuid-Kennemerland & IJmond.

Bezoekadres Stationsplein 48a, 1948 LC Beverwijk Postadres Postbus 282, 1940 AG Beverwijk Het WerkgeversServicepunt Zuid­Kennemerland en IJmond is een samenwerking tussen:

Telefoon 088 ­ 501 91 91 E-mail info@wspzkij.nl Website www.wspzkij.nl


Tanger Advocaten is de huisadvocaat van tal van ondernemingen en organisaties in de regio Kennemerland. Met onze vestigingen in Velsen, Alkmaar en Haarlem zijn wij altijd vertrouwd dichtbij. Voor zowel het geven van advies als bijstand in gerechtelijke procedures. Mogen wij ook u van dienst zijn? Dan ervaart u snel het voordeel van een groot, veelzijdig advocatenkantoor. Met gespecialiseerde advocaten op alle grote rechtsgebieden. Wij komen graag bij u langs om kennis te maken.

Interesse? Bel geheel vrijblijvend: Velsen mr. Salim Hossaini 0255-547 800

Velsen Velserbeek 1

Alkmaar mr. Alexander Claus 072-531 20 00

Alkmaar Wilhelminalaan 10

Haarlem mr. Ton van der Baan 023-512 14 00

Haarlem Staten Bolwerk 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.