De Haas en Heesterbeek magazine

Page 1

Al 30 jaar

krachtig

in afbouw

dehaasheesterbeek.nl


Designed to work for you

Hunter Douglas streeft ernaar om plafonds te leveren die duurzaam, slijtvast en geschikt zijn voor binnenen buitentoepassingen.

Dankzij meer dan 60 jaar ervaring in het creëren van innovatieve plafondsystemen, kan Hunter Douglas u de hoogste kwaliteit producten en onder-steunende diensten bieden voor al uw projecten. Ons portfolio omvat een uitgebreid assortiment metalen, vilten en houten plafonds. Hunter Douglas Architectural Nederland Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam Tel. (010) 496 22 22 info@hunterdouglas.nl - www.hunterdouglas.nl ® Geregistreerd handelsmerk van Hunter Douglas - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2020.


COLOFON UITGEVER Barry Reede SALES & TRAFFIC Marloes Oink REDACTIE Moniek Veltman FOTOGRAFIE Jeroen van Eijndhoven VORMGEVING Colette Korteweg NEW BUSINESS Marja Maars Wesley Dekker DRUKWERK SMG Groep

Beste relatie,

H

et jaar 2020 is aan de ene kant een verdrietig jaar voor De Haas & Heesterbeek. In maart overleed Peter de Haas, directeur en één van de oprichters van het bedrijf. Nadat

in de loop van 2019 bleek dat hij ongeneeslijk ziek was, besloten wij dat hij het bedrijf versneld aan mij zou overdragen. Onze pro-

COPYRIGHT Niets uit onze magazines mag worden verveelvoudigd of anderzins toegepast worden, zonder onze schriftelijke toestemming. PEOPLE, PLANET, PROFIT Onze magazines worden volledig CO2 neutraal gerealiseerd. Tevens waarborgen wij duurzaamheid door ISO 14001, ISO 14064 Carbon Footprint, ISO 9001, ISO 12647-2, ISO 27002, FIRA (Brons) en ons Duurzaam Inkoop- en FSC certificaat.

jecten in de afbouw van plafonds, binnenwanden en gerelateerde timmerwerken gingen ondertussen door. Peters werkzaamheden werden verdeeld over onze teamleden. Onze medewerkers hebben in 2019 heel wat stappen extra gezet, maar het is gelukt! Dat kenmerkt ook het huidige team: samen de schouders eronder. Wij willen er met zijn allen voor zorgen dat wat Peter samen met medeoprichter Toon Heesterbeek heeft opgebouwd, blijft voortbestaan. 2020 is daarnaast ook een feestelijk jaar. De Haas & Heesterbeek bestaat in augustus namelijk 30 jaar. Helaas kunnen wij ons jubileum door de coronamaatregelen geen luister bijzetten met een klantenevenement, maar via dit magazine willen wij tóch stilstaan bij de vrolijke gebeurtenis. Ik vind het een enorme eer dat ik sinds januari van dit jaar directeur-eigenaar ben van dit mooie bedrijf. Daarbij krijg ik veel ondersteuning van mijn vrouw Elle; zij heeft haar baan als manager in de zorg opgezegd om bij De Haas & Heesterbeek aan de slag te gaan. Samen met onze medewerkers stomen wij het bedrijf klaar voor een toekomst waarin wij mooie eindresultaten blijven opleveren voor onze klanten. Veel leesplezier, Roel de Bruijn

0497 51 47 91 | info@dehaasheesterbeek.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur

Interesse in een Great Magazine? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 020 5800 977 info@greatmagazines.nl www.greatmagazines.nl


Een goed advies over uiterlijk en functie De Haas & Heesterbeek is een relatief kleine en dynamische afbouwer uit het Brabantse Eersel. De medewerkers zijn specialisten in levering en montage van plafonds, binnenwanden en allerlei gerelateerde timmerwerken. Directeur Roel de Bruijn vertelt over hun klanten en werkwijze.

“M

edewerkers van De Haas & Heester-

De beleving van een ruimte

beek werken veel samen met Bra-

Roel de Bruijn is het niet eens met het wat ‘saaie’

bantse aannemers. Daarnaast werken

imago van plafonds. “Veel mensen zullen denken:

wij voor directe klanten, die niet dagelijks bezig

een plafond is niet veel meer dan een noodzake-

zijn met bouwprojecten. Vooral bij deze klanten

lijk onderdeel voor het wegwerken van kanalen

denken wij in een vroeg stadium mee over de

en leidingen. Maar plafonds zijn zó belangrijk

beste invulling van hun project. Door onze goede

voor de beleving van een ruimte. Bij systeempla-

contacten met fabrikanten kunnen wij veel ver-

fonds bijvoorbeeld is er zeer veel variatie mogelijk

schillende plafonds en binnenwanden leveren. En

in kleuren, maatvoering en type randafwerking.

als de klant om een product vraagt dat niet in het

En naast systeemplafonds plaatsen wij regelmatig

assortiment zit, gaan wij samen op zoek naar een

plafonds met een totaal andere look: van gips,

passende oplossing. Kan niet bestaat bij ons niet.”

hout of metaal.”


Geen galm “Afgezien van de uiterlijke kenmerken hebben

akoestiek. Dit kunnen wij verbeteren door

plafonds ook enkele functies, waaronder het

geluidsabsorberende plafondeilanden of baffels

verbeteren van de akoestiek”, vervolgt Roel de

toe te passen. In de particuliere luxe woning-

Bruijn. “Systeemplafondplaten verschillen in de

bouw worden de akoestische problemen vaak

mate van geluiddemping en geluidsabsorptie.

opgelost door het toepassen van een naadloos

Bijvoorbeeld in vergaderruimtes is het prettig als

akoestisch plafond.”

het plafond weinig geluid weerkaatst, zodat er geen galm ontstaat. Geluidsabsorberende platen

Verplaatsbaar of vast

zijn dan geschikt. Bij één van de trends van de

“Ook bij binnenwanden is er veel variatie in

laatste jaren, de industriële look, zorgt het ont-

uiterlijke en functionele kenmerken”, benoemt

breken van plafondplaten vaak voor een slechte

Roel de Bruijn. “Afgewerkte systeemwanden bestaan uit demontabele elementen die hergebruikt kunnen worden. Dat is ideaal voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, waar de functie van de ruimtes nogal eens verandert. Metal stud wanden daarentegen zijn niet demontabel,

“Het saaie imago van plafonds is onterecht”

maar wel licht van gewicht en breed toepasbaar. Ze worden ook meer en meer in woningbouwprojecten toegepast door innovaties in de eigenschappen van de gipsplaten. Naast onze werkzaamheden aan plafonds en systeemwanden voeren wij gerelateerde timmerwerken uit, zoals aftimmerwerk, kozijnen met deuren en koofbetimmeringen. Vaak bieden wij een totaalofferte aan met bijbehorende demarcatietekeningen waarop aangegeven staat wat wij waar rekenen. Wel zo overzichtelijk!”

1990 Augustus; de oprichting van De Haas & Heesterbeek BV vanuit het woonadres van Peter de Haas in Westerhoven Foto: Toon Heesterbeek (L) en Peter de Haas (R)

30 jaar

5


Meer partner dan onderaannemer Al vanaf het eerste uur werkt De Haas & Heesterbeek samen met aannemersbedrijf Van Rijswijck uit Eindhoven. Ze realiseerden gezamenlijk duizenden projecten, van bescheiden renovaties tot nieuwbouw van gigantische commerciële ruimten.

V

an Rijswijck is een echt familiebedrijf

van De Haas & Heesterbeek oplossingen aan in

waar inmiddels de derde generatie aan

plaats van dat ze in problemen denken. Hun flexi-

het roer staat: Arjaan van Rijswijck en zijn

biliteit, goede prijs-kwaliteitsverhouding en uit-

broer Jelle. Hun vader Leo nam samen met drie

stekende nazorg zijn andere redenen om steeds

broers in de jaren ‘60 het bedrijf van opa Hein

weer voor De Haas & Heesterbeek te kiezen.”

over. Begin jaren ’90 startten vader en broers de samenwerking met De Haas & Heesterbeek. Ar-

Strakke planning

jaan werkte als begintwintiger in de vakanties al

Een goed voorbeeld van een project waarbij Van

regelmatig voor het familiebedrijf en heeft daar-

Rijswijck en De Haas & Heesterbeek samenwerk-

door een goed beeld van de 30-jarige samenwer-

ten, is het bedrijfspand van de firma Bertels in

king. “Al vanaf de start dragen de medewerkers

Ospel. De producent van onder andere meststof-

1991

1993

1995

1997

Aanschaf van de eerste bedrijfswagen

Verhuizing van het bedrijf naar het woonadres van Toon Heesterbeek in Eersel

Verhuizing naar het woonadres van Peter de Haas in Eersel met de kantoorruimte in de garage

Aanschaf van de tweede bedrijfswagen

6

30 jaar


Jelle van Rijswijck (L) en Arjaan van Rijswijck (R)

“Ik heb er alle vertrouwen in dat onze goede band en samenwerking blijven bestaan”

fen liet een nieuw pand neerzetten met diverse

van Rijswijck: “De Haas & Heesterbeek voelt

kantoren, een onderzoeksruimte en een kantine.

voor mij meer als een partner dan als een on-

De Haas & Heesterbeek plaatste witte en zwarte

deraannemer. Wij weten precies wat wij van ze

systeemplafonds, metal stud wanden, koofbetim-

kunnen verwachten. Het is net als in elke goede

meringen en volglaswanden. De volglaswanden

relatie een kwestie van geven en nemen. Als

werden op het project ingemeten waarna deze

zij bijvoorbeeld door drukte een wat kleinere

exact op maat konden worden geproduceerd. Ar-

bezetting aan monteurs hebben, plaatsen wij

jaan van Rijswijck vertelt vol trots: “Bij dit project

monteurs van ons eigen bedrijf ernaast. Op an-

hadden wij een strakke planning, namelijk met de

dere momenten zetten zij een stapje extra voor

start in november 2019 en de oplevering in juni

ons. Samen plaatsen wij de klant centraal en

2020. Mede dankzij de goede samenwerking met

komen tot mooie oplossingen. Dat is ook mijn

De Haas & Heesterbeek konden wij het nieuwe

toekomstbeeld. Met het overlijden van Peter

pand zelfs iets eerder opleveren dan gepland.”

de Haas is het bedrijf een gedreven directeur verloren. Ik zie ook dat Roel de Bruijn dezelfde

Hechte band

visie en instelling heeft als Peter, wat mij alle

De langdurige samenwerking heeft een bijzonde-

vertrouwen geeft dat onze goede band en

re band gesmeed tussen beide bedrijven. Arjaan

samenwerking blijven bestaan.“

30 jaar

7


Flexibiliteit in maten In Eindhoven aan de A2 staat een karakteristiek wit gebouw: het hoofdkantoor van VDL Groep. Het pand onderging de afgelopen jaren een grondige renovatie, waarbij De Haas & Heesterbeek de afbouw verzorgde.

D

e nieuwbouw van het hoofdkantoor van

met een zichtbaar ophangsysteem in de ene ruim-

VDL Groep doet denken aan een slimme

te en een verdekt profielsysteem met v-naad in

goocheltruc. Het oude gebouw, een iconi-

de andere. Ook plaatste de afbouwer metal stud

sche witte toren uit 1977, bleef staan. Een exacte

wanden, houten kozijnen en koofbetimmeringen.

kopie ervan is naast de bestaande toren geplaatst, waardoor het gebouw is verdubbeld. Daarbij zijn

Goede bekende

in het nieuwe gebouw wel de nieuwste materia-

Stijn Kennis is projectleider bij VDL Vastgoed en

len en technieken toegepast. Het bestaande ge-

coördineert de nieuwbouw van panden voor de

bouw is daarnaast volledig gerenoveerd. De Haas

verschillende BV’s van het multinationale fami-

& Heesterbeek plaatste in zowel het bestaande als

liebedrijf. Hij vertelt dat De Haas & Heesterbeek

het nieuwe gebouw verschillende typen plafonds:

een goede bekende is. “Wij schakelden het bedrijf

een luxe metalen plafond in de entree, plafonds

voor de eerste keer in tijdens de renovatie van


Stijn Kennis

het hoofdkantoor in 1994. Sindsdien benaderen wij ze vaak rechtstreeks voor projecten, in een bouwteam. In het geval van de renovatie van de afgelopen jaren tipten wij hoofdaannemer Hurks om De Haas & Heesterbeek in te schakelen. Wij werken graag met de afbouwer samen omdat zij hun zaken goed regelen en een goede kwaliteit leveren voor een nette prijs.” Afwijkende stramienmaat Wat de renovatie en nieuwbouw van het hoofdkantoor van VDL Groep bijzonder maakt, is de afwijkende stramienmaat. Stijn Kennis vertelt: “Vaak worden in kantoren stramienmaten in een veelvoud van 600 mm toegepast, maar in de bestaande VDL-toren is destijds gekozen voor 800 mm of een veelvoud ervan. Deze maat is ook toegepast in de nieuwe toren. De standaard plafondpanelen waren daardoor niet wenselijk. De medewerkers van De Haas & Heesterbeek hebben veel met mij en de architect gespard over de mogelijkheden binnen dit project. Na overleg met fabrikanten kwamen zij met een goede oplossing: maatwerk in een stramienmaat van 800 mm. Het is heel prettig dat de medewerkers van De Haas & Heesterbeek zo flexibel

“Het is heel prettig dat de medewerkers van De Haas & Heesterbeek zo flexibel waren tijdens dit project”

waren tijdens dit prestigieuze project. De druk was best hoog: alle medewerkers van VDL Groep die in het hoofdkantoor werken, hadden vanuit hun werkruimte in het bestaande gebouw direct zicht op de bouwactiviteiten. Gelukkig vindt iedereen het eindresultaat, ook het werk van De Haas & Heesterbeek, prachtig.”

2000 Verhuizing naar een huurpand aan de Koperslager in Eersel; Indiensttreding van de eerste werknemer buiten de oprichters

2003

2004

Aanschaf van de eerste van de huidige bussen

Indiensttreding van Roel de Bruijn

30 jaar

9


Innovatie voor een industriële look Bouwbedrijf Huybregts Relou werkt al jarenlang samen met De Haas & Heesterbeek aan projecten van klein tot groot. Hun samenwerking voor Hogeschool Fontys in Eindhoven is het grootste project uit de historie van De Haas & Heesterbeek tot nu toe.

H

uybregts Relou is een middelgrote bouw-

tot vier projecten per jaar. De mede-

onderneming gevestigd in het Brabantse

werkers van De Haas & Heesterbeek

Son. Het bedrijf richt zich op renovatie,

zijn betrouwbaar en prettig in de

onderhoud en nieuwbouw, van woningen tot

omgang. Ze doen wat ze zeggen

utiliteit. Cas Janssen, projectleider bij Huybregts

en ze zeggen wat ze doen.“

Relou, vertelt over het project voor Fontys: “Toen wij de opdracht kregen om een nieuw onderwijs- en onderzoeksgebouw te bouwen voor de Faculteit ICT van Fontys, benaderden wij De Haas & Heesterbeek om een offerte uit te brengen voor de afbouw. Zij kregen de opdracht door hun goede offerte en door eerdere positieve ervaringen. Wij werken al jarenlang samen op zo’n drie

10

30 jaar

“Het is het eerste gebouw in Nederland waar dit type plafond is toegepast”


Industriële look

panelen die geluid absorberen. Ook installeer-

Het project voor Fontys is bijzonder door een

den ze metal stud wanden met geperforeerde

vooruitstrevend gebruik van materialen. Cas

houten panelen. Om de industriële look kracht

Janssen: “De architect wilde in het gebouw graag

bij te zetten, plaatste de architect in zijn ontwerp

een industriële look bereiken. Medewerkers van

alle installaties onder de plafonds in plaats van

De Haas & Heesterbeek hebben goed meegedacht

erboven. Cas Janssen vertelt: “Dit betekende dat

welk type plafond het beste bij deze uitstraling

medewerkers van De Haas & Heesterbeek eerder

past. Zij hebben een plafond voorgesteld met

in actie moesten komen dan gebruikelijk. Normaal

een betonlook: grijs met kleine oneffenheden.

gesproken worden de plafonds geplaatst als de

Dit is het eerste gebouw in Nederland waar dit

werkzaamheden aan elektra, ventilatie en water-

type is toegepast. Voor ons als aannemersbedrijf

leidingen klaar zijn, maar nu was dat andersom.

is het prettig dat ze bij De Haas & Heesterbeek

Dit vereiste veel flexibiliteit van de medewerkers

op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen,

van De Haas & Heesterbeek, maar dat was geen

waardoor ze adviezen kunnen geven die naadloos

punt. Mede dankzij de afbouwer waren we in

aansluiten bij de wensen van de klant.“

staat om onze strakke planning te halen en het gebouw in juni 2020 op te leveren. Medewerkers

Installaties open en bloot

en studenten aan de Faculteit ICT van Fontys

Behalve de plafonds plaatsten monteurs van De

konden daardoor in september 2020 hun intrek

Haas & Heesterbeek duizenden baffels: verticale

nemen in het nieuwe gebouw.”

Cas Janssen

2008

2011

2012

2017

Verhuizing naar het huidige pand aan de Meerheide 120 in Eersel

Verdere groei van het vaste personeelsbestand

Uitbreiding van de kantoren in de bedrijfshal

Het eerste project boven de € 1.000.000,- wordt opgeleverd

30 jaar

11


Wij feliciteren De Haas & Heesterbeek met haar prachtige jubileum!

van H Harte gefeliciteerd met jullie 30-jarig bestaan

Iedereen die iets te vieren heeft, kan rekenen op onze felicitaties. En op onze magazines. Ontdek wat een kosteloos magazine kan doen voor uw bedrijf. T: 020 – 58 00 977 | E: info@greatmagazines.nl | W: www.greatmagazines.nl

Astrimex

vertrouwd partner van De Haas & Heesterbeek.

De Hoefse Weg 14 Vessem 088 015 8000

arescoverhuur.nl

Advertentie_85_29.indd 1

21-9-2020 19:29:07

Deskundig. Daadkrachtig. Doeltreffend. Zonder gedoe.

Leer ons kennen op www.vermetten.nl t 0161 - 45 60 56 e info@vermetten.nl

30 jaar

Samen denken we verder dan standaardoplossingen!


Net een familiebedrijf Bij De Haas en Heesterbeek werken ongeveer 15 vaste medewerkers. Veel van hen werken al lange tijd voor het bedrijf en kennen de cultuur goed. Wat maakt dat zij graag voor De Haas & Heesterbeek werken?

Willem Kwinten werkt nu 14 jaar als monteur en meewerkend voorman voor De Haas & Heesterbeek. Hij zegt over de sfeer: “Hoewel het geen familiebedrijf is, voelt het wel zo aan. Iedereen wordt gewaardeerd en gehoord. Als ik bijvoorbeeld aangeef dat ik een nieuw gereedschap nodig heb, is het binnen korte tijd besteld.“

Maikel Tijsen leerde tijdens zijn opleiding bouwkunde veel over 3D-tekenen. Deze ervaring kon hij goed inzetten toen hij in 2014 voor De Haas & Heesterbeek ging werken als calculator/tekenaar. “Het bedrijf is vooruitstrevend in het gebruik van 3D-tekeningen. Ik breng hierin hoeveelheden, bouwdetails en aansluitingen helder in kaart. Ze zijn voor alle betrokken partijen toegankelijk, waardoor eventuele fouten voorkomen kunnen worden.“

Sjef Jansen is als projectleider het eerste aanspreekpunt van klanten. Hij zegt: “Ik werk nu vier jaar voor De Haas & Heesterbeek, vaak voor vaste klanten. Ik weet daardoor goed wat zij willen. Met sommige klanten heb ik zo’n goede vertrouwensband, dat we aan één telefoontje genoeg hebben om juist te schakelen voor een goede uitvoering van het project. Dat is prettig samenwerken.”

2020 Januari: de overname van het bedrijf door Roel de Bruijn Maart: het overlijden van mede-oprichter Peter de Haas Augustus: het 30-jarig jubileum

30 jaar

13


Ideeën voor de toekomst Het jaar 2020 is een jaar van veranderingen voor De Haas & Heesterbeek. Na bijna dertig jaar nam Roel de Bruijn het bedrijf in januari 2020 over. Ook kwam zijn vrouw Elle het bedrijf versterken. Ideeën voor de toekomst hebben zij genoeg.

“I

k denk dat De Haas & Heesterbeek nóg beter kan inspelen op enkele ontwikkelingen in de markt”, vertelt Roel de Bruijn. “Zo

vragen klanten steeds vaker of wij ook andere afbouwwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Het is een speerpunt voor 2021 om samenwerkingen aan te gaan met partijen in disciplines die aansluiten bij het huidige aanbod. Het doel is om meer en meer als totaalafbouwer te fungeren, zodat de klant straks alleen ons als aanspreekLeading the way

punt heeft.” Kant-en-sneller-klaar “Ook belangrijk zijn de ontwikkelingen rondom prefab. Wij zullen steeds vaker onderdelen voorbereiden in onze werkplaats. Dat betekent kortere bouwtijden op de bouwplaats. En ook: minder afval op het bouwterrein. Dat is beter voor het milieu, want wij kunnen afval gemakkelijker sorteren bij ons bedrijfspand dan op de bouwplaats.” Vol vertrouwen Elle de Bruijn vervolgt: “Ik richt mij de komende periode vooral op de automatisering en digitalisering van processen omtrent boekhouding

SIG AfbouwSpecialist feliciteert De Haas & Heesterbeek met het 30-jarig bestaan!

en projectbeheersing. Verder zet ik mij graag in om de naamsbekendheid van De Haas & Heesterbeek te vergroten voor potentiële nieuwe medewerkers en klanten.” Roel de Bruijn besluit: “Met onze huidige medewerkers én toekomstige nieuwe aanwas zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

14

30 jaar

www.sigafbouwspecialist.nl


Part of the ROCKWOOL Group

Hoofdkantoor Roompot Vakanties, Goes.

Het oog wil ook mat... Upgrade elk systeemplafond met Chicago Metallic™ Mat Wit 11 Blijvend verkrijgbaar zonder meerprijs t.o.v. de standaard kleur wit 001 Lees meer op www.rockfon.nl/matwit

Wow!

Trotse partner van De Haas & Heesterbeek bij de renovatie van het hoofdkantoor van VDL: rockfon.nl/vdl

NIEUW! Chicago Metallic™ Mat Wit 11

Standaard profiel 001

Uw CNC-specialist hou(d)t uw geluid in de gaten Sonans® WWW.BOERBOOM.NL - INFO@BOERBOOM.NL

30 jaar

15


Klaar voor iedere confrontatie met Resistex!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.