Faktuelt nr. 66

Page 1

NR. 66 | MARTS 2024

VIST VINTERVEJEN PÅ FØRSTE FORÅRSDAG

SIDE 06

DER ER STADIG

PLADS TIL FLERE OG MERE

SIDE 12

FAKTUELT DM i kloak

44
SIDE

Redaktion

Formand: Verner H. Kristiansen

Tekst: MadsenMedia

Annoncer: Flemming Geipel

Redaktør: Flemming Geipel

Oplag

4.100 stk.

Udgiver

Danske Kloakmestre

H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

Tlf. 7216 0207

www.danskekloakmestre.dk

ISSN 2245-506X

Produktion og sats

Degn Grafisk A/S

Skårupvej 28, 9610 Nørager

Tlf. 9672 7080

www.degngrafisk.dk

Hjemmesiden

www.danskekloakmestre.dk

Har du døgnvagtservice og ønsker at stå på listen på foreningens hjemmeside, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 7216 0207.

Forsidebillede

Danske Kloakmestre præsterer den ene kassesucces efter den anden. Igen på Kloakmessen 2024, hvor kloakmestre og lærlinge med succes gik i sandkasserne for at afgøre kampen om DM i kloakarbejde.

Næste Faktuelt udkommer

Uge 24 2024

Deadline næste nummer 29. april 2024

Annoncer og evt. indlæg – eller bare gode idéer til bladet sendes til redaktionen@danskekloakmestre.dk

Der gøres opmærksom på, at indhold i artikler og annoncer er annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en offentlig holdning hos Danske Kloakmestre. Bladets redaktion redigerer alene det redaktionelle indhold.

INDHOLD

03 Formanden har ordet

04 Transportvogn på opfordring

06 Vist vintervejen på første forårsdag

10 Nem vej til messe

12 Der er stadig plads til flere og mere

14 DM-veteranen skærer igennem

16 Avanceret tv-inspektionsbil skabte stor opmærksomhed

18 Kloakmessen – billedlig talt

21 Positive efterdønninger for ny maskinimportør

22 Ridgid med underjordisk nyt

24 Dobbelt op hos Zeppelin

26 Mere kompliceret hverdag kræver sparring og support

30 Cypriotisk øl, cykelpedaler – og kloakeftersynsordning

32 Fuld gang i kurserne

34 Radar indbygget i skovlen sikrer imod graveskader

36 Omfangsdræn hitter

38 God messe-debut for elektriske kinesere

40 Jesper snuppede mesterskabet igen

44 DM i Kloak – sig det med billeder

46 Ansat hos Wavin i 130 år

48 Kysten ved Bogense skal beskyttes mod stormflod

50 En kantsten under hver arm

52 Samson i storformat

54 LAR-løsning skal forbedre udearealer og biodiversitet

58 Nye produkter skal gøre det nemmere for kloakmestrene

60 Øl giver problemer for kloakker på Bornholm

62 LAR-projekt fik sjælden bi til at vende tilbage

64 Lille tiltrotator med selvværd som de store

26 32 16

Kære medlemmer og kloakmestre

Selv om der ikke er gået så lang tid, siden vi slæbte de sidste ting ud fra en fantastisk 2024-udgave af Kloakmessen i Messe C i Fredericia, er der allerede sket meget – med udspring i messen. Tilbagemeldinger fra udstillere og omtaler i specielt maskinbranchens fagblade fortæller om begejstrede udstillere, der direkte fandt nye kunder til minigravere, minilæssere og masser af tilbehør til maskiner. Meget grej er allerede solgt, og andet er på vej.

Men der var også gang i afsætningen fra messens nok største ”stand”. På scenen i den store messehal blev begge dage solgt inspiration, kloge ord, nye ideer og vigtig erfaring i store mængder. Sceneprogrammet rummede både noget om LER og nye krav til ledningsoplysninger, om at tage ansvar for klimaaftrykket, fremtidens uddannelser, og afløbsdronningen Inge Faldager fortalte om 40 år med undervisning af kloakmestre samt regler og cirkulærer på afløbsområdet. Og flere spændende og interessante indlæg.

Kvaliteten var i høj grad i orden på messe-scenen. Det burde den også være, for et af de meget markante indlæg kom fra Byggeriets Kvalitetskontrol. Lead auditor Klaus Ising Hansen gik på scenen, og så var kloakfolket klar over, at det var med at spidse ører. Begge dage havde branchens højeste faglighed en væsentlig nyhed med: Kloakeftersynsordningen.

Branchens direkte svar på politikernes vægelsind: Jamen, så gør vi det selv!

Kloakkens brancheforeninger har gang på gang forsøgt at trænge igen-

nem til det politiske system på Christiansborg med det ellers enkle budskab: Huseftersynsordningen og el-eftersynsordningen ved hushandler bør suppleres med en eftersynsordning for kloaksystemet. ”Det bliver for dyrt for huskøberne” har svaret lydt fra ministerkontoret. Kloakbranchen har med god ret og masser af dokumentation kunnet svare: ”Så véd I ikke, hvad dyrt er”.

Nogle af de fremmeste boligadvokater har hevet eksempler på kloakskader for hundredtusindvis af kroner frem. Skader som er kommet for dagen i forbindelse med hushandler. Nogle i tide –andre for sent. Politikerne har stadig ikke forstået budskabet.

Så tog kloakbranchen selv action. Med Byggeriets Kvalitetskontrol i førersædet og med kraftig opbakning fra Danske Kloakmestre, DM&E Entreprenør & Kloakmester, samt DI Byggeri Kloaksektionen blev Kloakeftersynsordningen KEO skruet sammen og kunne præsenteres af Klaus Ising Hansen på Kloakmessen. Ordningen er skabt

for at beskytte hr. og fru Jensen, når de handler hus. En god forbrugerbeskyttelse til ganske almindelige mennesker. Byggeriets Kvalitetskontrol har nu allerede lanceret Kloakeftersynsordningen KEO som en frivillig ordning. Torsdag den 25. april holdes første KEO certificeringskursus, og yderligere fem er planlagt – indtil videre. Jeg er overbevist om, at mange flere vil følge efter. Med kursusbeviset i hånden, har kloakmesteren den nødvendige viden om KEO, om KEO-rapporter og om metoder. Og tillige kompetence til at gennemføre kloakeftersyn og kloakarbejde med KEO som ballast.

Så gør vi det nemlig selv!

FORMANDEN HAR ORDET

Transportvogn på opfordring

AL-Handling præsenterede elektrisk drevet vogn med kapacitet til 1500 kg

Når man allerede har udviklet en transportvogn til gipsplader og i øvrigt har styr på det konstruktionsmæssige, volder det ikke de store kvaler at barsle med en vogn også til byggematerialer, værktøj og andet grej. Derfor var direktør Allan Laursen på Lemvig-virksomheden AL-Handling ikke sen til at udvide produktprogrammet med AL-Handimover 1500 Track.

Køretøjet blev præsenteret på Klo -

Gang i monteringen af transportvogne i lange baner hos AL-Handling i Lemvig.

akmessen, hvor der var stor interesse for det enkle køretøj med den solide kapacitet. Selv vejer AL-Handimover 1500 Track 350 kg, men piver ikke over at skulle rulle rundt med op til halvandet tons.

”Vi udviklede AL-Handimover 1500 Track på opfordring fra nogle store udlejningsfirmaer, som vi har leveret til i mange år. De har blandt andet købt gipspladevognen, men ville gerne have en opdateret version til lidt bredere anvendelse som for eksempel køreplader,

værktøjsbokse og andet, der skal transporteres rundt på en byggeplads. Men der har også været interesse fra blandt andre vvs-firmaer og kloakmestre, der ser fordelen i nem transport af grej på både indendørs og udendørs lager, fortæller Allan Laursen.

Fru Jensens græsplæne

”Vi har allerede leveret nogle stykker, og jeg ved, at nogle kloakmestre bruger dem til at lægge plastic-køreplader ud, når private skal have lavet kloakarbejde, og der er behov for at få en minigraver på tværs af græsplænen. De store hjul gør transportvognen skånsom over for

04
UD AT KØRE

underlaget”, forklarer Lemvig-direktøren.

Det er AL-Handling, der selv har udviklet AL-Handimover 1500 Track, som er 100 procent dansk.

”Et lokalt firma i Lemvig producerer delene for os, og så står vi selv for monteringen”, siger Allan Laursen.

Det er en 1500 Watt el-motor, der står for fremdriften, og transportvognen klarer fint en stigning på op til seks procent. Stålladet er 1800 mm i længden, men er forsynet med et trinløst udtrækssystem, som kan øge til 3100 mm. Bredden er også fleksibel, nemlig fra 800 til 1200 mm.

Allan Laursen med transportvognen ALHandimover 1500 Track. Som modelnavnet antyder, har køretøjet kapacitet til transportere op til 1500 kg rundt.

ROM Spuleanlæg: Nemt, bekvemt og spul – nu og i fremtiden….

ROM spuler er gedigen kvalitet, beregnet til at holde i mange år og bygget på knowhow.

DKRT sælger og servicerer ROM i blandt andet Danmark.

ROM har den spuler du skal bruge, om den skal være bygget som trailer, indbygges i en varevogn, skal kunne levere varmt vand, kunne spule med op til 450 bar eller måske vil du hellere have en slamsuger …

Endvidere har vi den bedste EL-løsning, hvis du vil være med på det nye.

Se et udvalg af ROM Spuleanlæg på kloakshop.dk (scan QR koden)

Værkstedsgården 7A, 2620 Albertslund | 4343 4360 | info@dkrt.dk

Besøg vores hjemmeside for at se typer og reservedel.

Kontakt os på telefon 4343 4360 for en demo eller snak om dine krav til markedets bedste spuler!

05

Vist vintervejen på første forårsdag

Generalforsamlingen stemte for mistillid til bestyrelsen og valgte en ny

Vinter skiftede til forår fredag den 1. marts. Men nøjagtig på den første forårsdag blev bestyrelsen i Danske Kloakmestre vist vintervejen af foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen. På Hotel Comwell Kongebrogaarden ved Middelfart stemte 33 af 58 stemmeberettigede medlemmer for mistillid til den siddende bestyrelse og valgte samtidig en ny.

Fem medlemmer havde forud for generalforsamlingen fremsat et mistil-

lidsvotum til den siddende bestyrelse. Nemlig fire tidligere formænd og en tidligere næstformand for Danske Kloakmestre. 33 af de 58 med stemmesedler bakkede om mistilliden, mens 24 markerede, at de havde tillid til bestyrelsen. En enkelt benyttede sig ikke af sin stemmeret. Dermed stod det klart, at der skulle vælges afløsere til alle bestyrelsesposter.

Den nye bestyrelse kom til at bestå af Verner H. Kristiansen, Thomas Rasmussen, Tom Ewers, Mikael Skov, Henning Westphal, Kenneth Ellgaard og Louis

Bonde. Kim Degn og Tonny Nissen blev valgt som suppleanter.

Verner H. Kristiansen ny formand Efter valget konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med Verner H. Kristiansen som ny formand for Danske Kloakmestre. Mikael Skov er ny næstformand og Thomas Rasmussen kasserer.

Både Verner H. Kristiansen, Mikael Skov, Thomas Rasmussen, og Tom Ewers har tidligere været formand for brancheforeningen, og Henning Westphal har tidligere beklædt posten som næstformand. Så det er en garvet og erfaren flok, der har overtaget ledelsen af Danske Kloakmestre.

STORE SKIFTEDAG
Danske Kloakmestres nyvalgte bestyrelse med en gammel bro i baggrunden. Fra venstre Henning Westphal, Thomas Rasmussen, Mikael Skov, Verner H. Kristiansen, Louis Bonde, Tom Ewers og Kenneth Ellgaard.

• Mindre gravearbejde

07 watersystems.dk Tlf. 74485033 info@watersystems.dk MINIRENSEANLÆG ws biocleanTM - nu også med LIGELØB NYHED
Fleksibel
udløbshøjde
Enklere
tilpasning til eksisterende rørføring
gravearbejde HURTIGERE INSTALLATION
Spar en elektrisk pumpe Mindre

Det markante vagtskifte skete uden stor dramatik. Efter at have aflagt beretning for året, der var gået siden sidste generalforsamling for et år siden, kommenterede den nu tidligere formand, Flemming Geipel, på det fremsendte mistillidsvotum. Han erklærede bestyrelsens overraskelse over det og sagde, at bestyrelsen havde arbejdet konstruktivt med de opgaver, der var besluttet på generalforsamlingen i 2023.

”Med mere end 10 års erfaring i Danske Kloakmestres bestyrelse kan jeg med sikkerhed sige, at der er ingenting ved vores nuværende bestyrelse, der burde give anledning til kritik. Tvært imod har vi et utroligt godt og effektivt samarbejde, hvor vi håndterer uenigheder konstruktivt og arbejder sammen om at finde de bedste løsninger til gavn for foreningen”, sagde Flemming Geipel.

Usund arbejdskultur

Det var medlemmerne bag mistillidsvotummet ikke enige i.

”Vi mener, at der er en usund arbejdskultur i den nuværende bestyrelse, som ikke anvender medlemmernes ressourcer på den bedste måde. Der foregår kritisable ting i bestyrelsen, som medlemmerne ikke har det fulde kendskab til”, hed det blandt andet i begrundelsen for mistilliden.

Her nævntes også, at tre af de fem

bag mistillildsvotummet tidligere har haft plads i bestyrelsen, men havde trukket sig i utide, da de ikke mente at kunne stå inde for den gældende arbejdskultur, som de ikke mente at kunne ændre indefra.

”Grundlæggende handler det om fire forhold: 1. Honorering af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats. 2. Omfanget

08
Der lyttes koncentreret til bestyrelsens beretning for det forgangne år. Klaus Ising Hansen fra Byggeriets Kvalitetskontrol havde taget turen til Middelfart for at fortælle om blandt andet den nye kloakeftersynsordning KEO. Medlemmer af Danske Kloakmestre på rad og række til generalforsamling 2024.

af bestyrelsens udgifter til møder, overnatning, forplejning m.v. 3. Dyre løsninger med for lavt udbytte vedrørende udviklingsaktiviteter i foreningen. 4. Samarbejdskultur og synet på at skabe værdi for medlemmerne”, skrev de fem bag mistillidsvotummet.

Luften skal renses

”Ved at støtte op om vores mistillidsvotum vil generalforsamlingen rense luften og udtrykke ønske om en ny kurs, hvor en ny bestyrelse skaber en ny foreningskultur med fokus på medlemmernes behov og ønsker”, hed det i skrivelsen, som også rummede en programerklæring for, hvad den nye bestyrelse vil arbejde for.

Efterfølgende markerede et flertal af generalforsamlingen så mistillid ved en skriftlig afstemning og fyrede dermed den siddende bestyrelse. En ny blev

valgt, og her fulgte forsamlingen den indstilling, der var kommet fra de fem stillere af mistillidsvotummet.

Budget kan justeres

Da generalforsamlingen netop havde godkendt regnskabet, blev det til en betinget godkendelse af det budget, som den tidligere bestyrelse var mødt med.

”Vi har nogle ideer til, hvad vi vil lave om på, men vi har ikke et budget, vi

kan præsentere i dag”, sagde Verner H. Kristiansen. Derfor gav generalforsamlingen den nyvalgte bestyrelse mandat til at justere budgettet. Det foreløbige budget blev godkendt med forbehold for, at den nye bestyrelse kan fremsætte et revideret budget.

Medlemmerne af den nu tidligere bestyrelse forlod generalforsamlingen. Som ny formand takkede Verner H. Kristiansen for tilliden.

Få den ultimative MiniCam TV-inspektionsbil fra Elma Instruments

z Vores konsulenter hjælper med valg af TV-udstyr, varebilspecifikationer og indretning

z PROTEUS traktorsystem er fleksibelt og opgraderbart

z Inspicer rør fra Ø90mm til Ø2200mm - Med satellitsystem kan du køre i stik fra Ø150mm

z MiniCam-teamet bygger 60-70 TV-biler årligt

i Manchester

z Sæt fart på rørinspektion og invester i fremtiden!

09 elma instruments Priser ab lager Farum ex. moms februar 2024 Elma Instruments A/S | Ryttermarken 2 | 3520 Farum T: +45 7022 1000 | E: info@elma.dk | www.elma.dk
6584_Elma_Ann_190x121_DK.indd 1 05/02/2024 09.34
Den nu tidligere bestyrelse på plads til generalforsamling i Middelfart.

Nem vej til messe

Isuzu Danmark var med på Kloakmessen for femte gang

Der er ikke den store tvivl hos Sales Director René Andersen hos Isuzu Danmark A/S, når han kører hjem fra en endt udgave af Kloakmessen i Fredericia. Så skal datoen for den næste messe i kalenderen. Firmaet med de japanske pickups er fast element, når kloakbranchen kalder. Ellers farer Isuzu Danmark ikke rundt på biludstillinger her og der. Det sker kun meget målrettet på fagmesser, hvor gæsterne har brug for noget specielt at køre i.

Det var femte gang, firmaet var med på Kloakmessen. Bortset fra, at udstillingen i den grad lever op til det med fagmesse, er det nu også nemt. Isuzu Danmark har hovedkvarter for import og salg godt et par kilometer øst for den gamle fæstningsby, så det handler stort set om ”lige rundt om hjørnet”, når der skal udstilles i byens messecenter.

Som det også har været tilfældet på Danske Kloakmestres tidligere messer, gav Kloakmessen 2024 masser af god snak om Isuzu D-Max, som er den eneste i modelprogrammet. Selv om der ikke er tvivl om modelnavnet, findes bilen i masser af forskellige udgaver. Der er tre

En Isuzu D-Max har det fint med at transportere rør og andet materiel og -grej rundt for kloakmestrene. Bilerne skræddersyes efter kundens behov.

forskellige kabinevarianter og tre udstyrsniveau. Og det hele kan mixes efter kundens ønsker og behov, så der bliver tale om en skræddersyet løsning. Også til kloakmestre, som der er leveret en del køretøjer til.

Sewertronics Speedylight+

SpeedyLight+ revolutionerende LED-teknologi optimerer arbejdseffektiviteten med strømpeforing med hele 6 gange. Udstyret er designet til at hærde filt- og glaslinere.

• Tilsluttes alm. 230V strømforsyning

• Kontrolleret afhærdning

• 6x hurtigere afhærdningstid (op til 1,2 m/min)

• Kan føres igennem 90º bøjninger

• Integreret kamera i lyshovedet

• Udskiftelige lyshoveder.

Byggeriets kvalitetskontrol

Lauridsen Rørteknik guider dig gennem processen. Vi leverer allerede forskellige systemer, der certificeres af Byggeriets Kvalitetskontrol - Få hjælp til at finde det system, der passer til din virksomhed og opnå et kvalitetsstempel inden for kloakbranchen.

Lauridsen Rørteknik A/S

Ambolten 1, 6800 Varde Tlf. +45 7516 9031 info@lrt.dk www.lrt.dk

10
NYHED Find hele udvalget på www.lrt.dk
RUNDT OM HJØRNET

VI DÆKKER HELE DANMARK

Hver dag leverer ScanPipe materialer til VA-projekter over hele landet. Det gør vi fra vores store centrallager i Odense og vores lokale lagre i Aalborg, Aarhus, Vejle, Ringsted og Greve.

Vi samarbejder med nøje udvalgte logistikvirksomheder, hvilket gør os i stand til at levere med kurér, som tykgods samt med kran og truck – og vi måler konstant vores leveringssikkerhed, så vi sikrer, at vores samarbejdspartnere leverer som aftalt og til tiden. Derfor er en høj leveringssikkerhed et af vores kendetegn.

11
SCANPIPE A/S scanpipe@scanpipe.dk scanpipe.dk Fyn Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV, 63 76 30 30 Sjælland Greve Main 31, 2670 Greve, 63 76 30 70 Balstrupvej 90, 4100 Ringsted, 63 76 30 40 Jylland Edwin Rahrs Vej 66, 8220 Brabrand, 63 76 30 00 Maserativej 15, 7100 Vejle, 63 76 30 50 Korinthvej 37, 9220 Aalborg, 63 76 30 10
Læs mere på scanpipe.dk/heledanmark

Også udendørs foran messehallen blev der vist maskiner og grej til kloakbranchen.

Der er stadig plads til flere og mere

Kloakmessen 2024 bankede alle gamle rekorder i stumper og stykker med flere end 1000 flere besøgende end for to år siden

Mere vil have mere, og flere vil have flere. Og de fik de så. Danske Kloakmestre havde sat næsen op efter igen-igen at sætte nye rekorder med Kloakmessen 2024. Den blev nærmest historisk med godt og vel 1000 flere gæster, end for to år siden. Og dermed den hidtil største succes med Kloakmessen i Messe C i Fredericia.

Godt og vel 4300 fagfolk passerede indgangssluserne i det store messecen-

ter i løbet af de to dage i kloakkens tegn. Dermed kan det også være vanskeligt at forestille sig, hvordan Danske Kloakmestre og Messe C skal få stillet den umættelige rekord-trang fremover. Kan besøgstallet da vokse yderligere?

Ja, mener tidligere formand for Danske Kloakmestre Flemming Geipel.

Helt på plads

”Jeg tror, at der er potentiale til endnu

mere. Udstillerne var gode til at dele budskabet om Kloakmessen på sociale medier, vi kørte hårdt på med markedsføringen, og mange flere besøgende forudbestilte deres adgangsbilletter. Nu er Kloakmessen kørt helt på plads, og der er ikke længere tvivl hos Danske Kloakmestre, om der også skal være en messe igen om to år. Kloakmessen er blevet et fast element i kalenderne hos både kloakmestrene og udstillerne”, siger Flemming Geipel.

”Selv om vi i år slog den gamle besøgsrekord med godt og vel 1000 flere gæster, end for to år siden, vil der være plads til endnu flere både besøgende og udstillere fremover. Og Messe C kan godt skaffe plads til flere udstillere. Men vi vogter over, at der skal være en skarp linje, så de besøgende fagfolk har sikkerhed for, at messen kun har fagligt relevante stande. Samtidig er der en klar tendens til, at mange udstillere ønsker at vise flere produkter frem og derfor ønsker større stande”, siger den tidligere formand.

12
KÆMPE SUCCES

Nye elementer

Et af årets nye tiltage var helt i tidens grønne ånd et specielt område for elektrisk drevne maskiner. Det blev modtaget særdeles positivt at både udstillere og messegæster.

Og Flemming Geipel kan godt forstille sig, at Kloakmessen fremover vil få flere

nye elementer i takt med den grønne omstilling og det stadig øgede fokus på de klimaforandringer, som netop kloakbranchen har en nøglerolle i at tackle.

Kloakmessen 2024 havde samme antal udstillere som messen for to år siden, men på flere kvadratmeter.

En tilpas tidligere formand for Danske Kloakmestre, Flemming Geipel, kunne efter to hektiske messedage puste ud og konstatere, at Kloakmessen har nået helt nye højder.

Det er et godt tegn, som fortæller om udstillere, der føler, at de har værdi af messen og ønsker at præsentere sig selv og deres produkter bedst muligt”, siger Flemming Geipel.

Sjette gang i Fredericia

Det var sjette gang, Danske Kloakmestre og Messe C sammen afviklede Kloakmessen i Fredericia.

Udstillingen blev oprindelig født som en intern begivenhed i forbindelse med kloakmestrenes årlige generalforsamling, hvor nogle håndfulde leverandører til kloakbranchen viste produkter frem. Siden fulgte en egentlig messe på Hotel Pejsegården i Brædstrup, inden Kloakmessen fandt sin faste placering hvert andet år i messecentret i Fredericia.

13
Kloakbranchens mekka. Messecentret i Fredericia bliver hvert andet år forvandlet til et sandt eldorado for kloakkens fagfolk.

DM-veteranen skærer igennem

Brian

Stryhn hoppede op af sandkassen og nøjes nu med at sælge sin rørskærer

Alle kender ham. Den lynhurtige kloakmester, der hver gang placerer sig blandt de allerøverste i kampen om DM i Kloak. Men dysterne i sandkasserne tilhører fortiden. Brian Stryhn er ganske vist fortsat yderst aktiv, når der kaldes til KIoakmessen. Men han har skiftet kamppladsen ud med en stand, hvor han præsenterer sin BSM Rørskærer.

Den har han faktisk lavet de seneste 15 år, samtidig med at han drives sin kloakmestervirksomhed. Nu fra Gadstrup ved Roskilde Lufthavn, efter at han i en årrække har boet i Stege på Møn. Det er 26 år siden, han blev kloakmester. I 2006 etablerede han sin egen virksomhed. De mange år med afkortning af rør ned

i udgravninger har slidt på skuldre og håndled.

”Det er faktisk hårdt og slider på kroppen. Jeg har faktisk smadret begge knæ og hånden af at skære rør. Derfor satte jeg mig for en del år siden for selv at lave en rørskærer, der kunne fungere uden at det går ud over kloakmesteren. Jeg lavede egentlig bare en til mig selv, men ret hurtigt kom andre kloakmestre over og spurgte, hvor jeg havde købt den”, fortæller Brian Stryhn.

Den rigtige pris

”Den første prototype kostede spidsen af en jetjager, men jeg havde jo slet ikke tænkt mig, at jeg skulle producere mange. Jeg fandt ud af at producere rørskæreren til en rigtig pris og fik AO til at sælge dem mod, at firmaet fik eneforhandling. Det skulle jeg ikke havde gjort, for efter et par års tid, begyndte de at spare på indkøb til lager. Og da AO var de eneste, der solgte min rørskærer, skete der ikke så meget”, siger Brian Stryhn.

Brian Stryhn har forladt DM-sandkasserne på Kloakmessen og holder sig til sin stand på udstillingen, hvor han præsenterer sin BSM Rørskærer.

Han opsagde samarbejdet og aftalen om eneforhandling og begyndte at sælge rørskærere også til andre forhandlere. Det gør han nu, og produktionen står han selv for.

BSM Rørskærer er 100 procent dansk. Jeg får støbt delene hos en dansk leverandør og samler dem selv. Foruden den oprindelige rørskærer til 110 mm rør, kom der efter nogle år en større model til, som skærer 160 mm. Begge modeller er el-drevne med en akku bore-/skruemaskine”, fortæller Brian Stryhn.

Tidligere lod Brian Stryhn sine folk passe messestanden i Fredericia, mens han selv kæmpede om DM i Kloak. Hver gang i øvrigt med topplaceringer, men dog ingen mesterskaber til følge.

14
AFKORTNING – KORT OG GODT
15 Brdr. Holst Sørensen A/S OBBEKÆRVEJ 105-107 · 6760 RIBE · TLF. 76 88 44 00 EFFEKTIVE MASKINER TIL KLOAKARBEJDET GIANT MINILÆSSER FÅS BÅDE SOM EL & DIESEL MODELLER ˃ EGENVÆGT 1.000 TIL 5.200 KG. ˃ LØFTE KAPACITET 750 TIL 3.225 KG. ˃ STORT REDSKABSPROGRAM. SCAN MIG! ˃ MINIGRAVERE 900 TIL 8.500 KG ˃ GRAVEMASKINER 13 TIL 46 TON ˃ GIANT JORDLOPPER & PLADEVIBRATOR JULIUS BJERG TLF. 76 88 44 65 VAGN HANSEN TLF. 76 88 44 10 (SYDJYLLAND)

Inspektionsbilen fra Minicam var centrum for opmærksomheden på Elma Instruments’ stand i Fredericia.

Avanceret tv-inspektionsbil skabte stor opmærksomhed

Elma Instruments ser tilbage på en fantastisk Kloakmesse i Fredericia

Af Redaktionen

Det blev en ny, topmoderne tv-inspektionsbil, der løb med hovedparten af opmærksomheden på Farum-firmaet Elma Instruments stand på Kloakmessen. Firmaet er helt fremme som leverandør af måleudstyr til entreprenører og kloakbranchen, og mandskabet havde på forhånd glædet sig til at vise virksomhedens seneste instrumenter og teknologier frem. Blandt alt det avancerede grej var det den nye tv-inspektionsbil, som straks fangede opmærksomheden fra besøgende og fagfolk.

”Vores tv-inspektionsbil var stjernen på vores udstillingsstand. Denne avancerede bil er udstyret med nyeste

teknologi, der gør det muligt for inspektører at udføre nøjagtige og omfattende inspektioner af kloaksystemer. Den store interesse og nysgerrighed, der blev vist for denne tv-inspektionsbil, var hjertelig velkommen og bekræftede vores stadigt stigende engagement i at levere innovative løsninger til kloakbranchen”, fortæller produktchef Michael Larsen hos Elma Instruments.

Til alle køretøjer

Demoopbygningen af tv-inspektionssystemet var indbygget i en Mercedes Sprinter, men kan tilpasses og opbygges i ethvert køretøj der opfylder gængse krav. Alt sammen var udført på Minicams

professionelle autoindretnings- og maskinværksted.

”Udover den imponerende tv-inspektionsbil fra Minicam, præsenterede vi også en bred vifte af måleudstyr, der er afgørende for entreprenører og kloakfagfolk. Vores sortiment inkluderede laser-nivellering, som hjælper med at sikre præcise målinger og opbygning af kloaksystemer”, forklarer Michael Larsen.

Elma Instruments udstillede også kabelsøgere, der er uundværlige værktøjer til at lokalisere og identificere kabler under jorden. Det er afgørende for at undgå beskadigelse og sikre sikkerheden på arbejdspladsen.

Sonder og detektorer

”Desuden kunne vores besøgende stifte bekendtskab med vores sonder og sondesøgere, der gør det muligt at regi-

16
GOD OPLEVELSE

strere og diagnosticere problemer i kloaksystemerne på en præcis og effektiv måde. Sikkerheden var selvfølgelig også repræsenteret med et bredt program af gasdetektorer til personbeskyttelse, som skal anvendes ved blandt andet brøndarbejde”, siger produktchefen.

Mødet med fagfolk og eksperter indenfor kloakbranchen giver os værdifuld indsigt og inspiration til at fortsætte med at udvikle innovative værktøjer og teknologier. Derfor er vi taknemlige for den interesse og entusiasme, som de besøgende på Kloakmessen viste vores produkter og løsninger”, siger produktchef Michael Larsen hos Elma Instruments.

Skal du håndtere regnvand?

Så bliv Regnvandskonsulent

Få den nyeste faglige og praktiske viden med at udføre regnvandsløsninger og lokal afledning af regnvand (LAR) – både klassiske som faskiner og mere grønne som håndtering af regnvand på terræn og grønne tage.

Kursusstart to gange om året på

Teknologisk Institut i Taastrup og i Aarhus

17
Se mere på Regnvandskonsulent.dk
DANSK BYGGEKOMPONENT APS FARUM GYDEVEJ 67-69 DK-3520 FARUM +45 22 72 22 00 WWW.DBK-APS.DK Testet af: TEKNOLOGISK INSTITUT Benyttes til opstropning af kloaker og installationer under terræn- og etagedæk i bygninger. NYHED FLEKSIBELT OPSTROPNINGSYSTEM Præsentationsfilm » » Elma Instruments oplevede stor interesse og entusiasme omkring instrumenter og teknologier, som gav anledning til masser af snak med kloak-fagfolkene.

Kloakmessen 2024 Kloakmessen 2024

18
19
20 D E 100.000 KM*

Positive efterdønninger for ny maskinimportør

Den nye Sany-importør M. Poulsen/LØMA har solgt en håndfuld maskiner og godt med tilbehør som følge af messen

Det nøjedes ikke med at skvulpe lidt. Det gav faktisk voldsomme efterdønninger for Danmarks nye importør og forhandler af kinesiske Sany-entreprenørmaskiner at køre fra Løgumkloster til Fredericia og vise sig frem. Virksomheden M. Poulsen/ LØMA i Løgumkloster, debuterede som udstiller på Kloakmessen og høstede stor succes, som efter messen kunne

indføres i ordrebogen.

”Vi har solgt en håndfuld maskiner efter messen, og der er ingen tvivl om, at salgene er direktør afledt af vores deltagelse i udstillingen. Efterfølgende har vi skrevet slutsedler på fem - eller måske seks - minigravere fra 1800 kg til 3,5 tons”, fortæller indehaver og direktør Mogens Poulsen.

”Vi kom hjem fra Fredericia med mange gode emner at arbejde med. En håndfuld af dem har altså givet resultat i første omgang. Måske kommer der flere hen ad vejen. Det sjove er, at vi ikke kendte nogen af køberne i forvejen. De har måske nok undersøgt noget om Sany, før de tog på messe. Men det er altså købere, som vi ikke havde været i dialog med før Kloakmessen”, siger Mogens Poulsen.

Meget udstyr

Nu skal den sønderjyske importør og forhandler så i gang med at levere maskiner, men også forskelligt udstyr, som også fulgte med god snak med mange messe-besøgende.

” Vi oplevede også stor efterspørgsel efter forskelligt udstyr til maskiner. Så vi kan kun konstatere, at det absolut var værd at bruge de to dage på messen i Fredericia”, konstaterer Mogens Poulsen.

En af hans Sany-gravemaskiner var i øvrigt noget af det første, Kloakmessens flere end 4300 besøgende fagfolk blev mødt af ved indgangen til messecentret i Fredericia. Engcon demonstrerede begge messedage, hvad man kan præstere med en tiltrotator på sin maskine. Og den sad og roterede på en ni tons Sany SY80U.

21
KINESISK SUCCES
Direktør Mogens Poulsen – ny Sany-importør med stor messe-succes hos kloakfolket.

Ridgid med underjordisk nyt

Nyt præcisionsinstrument til lokalisering af forsyningsledninger

Af Redaktionen

Virksomheden Ridgid i Karlslunde er andet og mere end rørtænger og afløbsrensere. Firmaet er netop barslet med præcisionsinstrumentet SeekTech SR-24 LE Line Locator i produktlinjen for underjordisk teknologi. SeekTech SR-24 LE Line Locator er et præcisionsinstrument til lokalisering af forsyningsledninger, udstyret med GPS og Bluetooth.

”Vi er leverandør af noget af verdens mest effektive udstyr til kloakbranchen, og derfor tilbyder Ridgid også udstyr til lokalisering af nedgravede rørledninger. Vores nye innovative enhed har et intuitivt kortdisplay, der i realtid viser rørledningens anslåede position, retning og dybde, mens lydsignaler guider operatøren hen over ledningen”, forklarer salgsdirektør Philip Enevoldsen hos Ridgid.

I en overfyldt undergrund Alle lokaliseringsopgaver kan nemt sendes til RIDGIDtrax, som er en app, der er tilgængelig på Google Play og App Store.

”I dagens Danmark står vi over for stadig større udfordringer med at installere og vedligeholde nedgravede rørledninger, kabler, fiberoptik og kanaler. Det skyldes til dels den stadig mere overfyldte undergrund, ikke kun i de større byer, men også i landområderne”, siger salgsdirektøren.

Avanceret teknologi fra Ridgid til at orientere sig underjordisk.

”Den professionelle kloakmester er nødt til at sikre sig nøjagtigheden af de eksisterende forsyningsplaner for at vide, hvor det er sikkert at grave og dermed minimere risikoen for forstyrrelser i normal drift og trafik og undgå unødige ekstra omkostninger for bygherren”, siger Philip Enevoldsen.

22
Operatøren guides af lydsignaler fra SeekTech SR-24 LE Line Locator, som fortæller om rørledningens position, retning og dybde.
DYBDE-KIK

EL –Cutter velegnet fra Ø60 til Ø300

* Revolutionen fra Ø60 til Ø300

* Kraftig elektrisk fræsemotor med max. 1 kw

* Ekstremt lav støjemission

* 56 V batteridrift

* 12" LED-skærm til stressfrit arbejde

* 30 m slange

*Indbygget kamera

Velegnet fra Ø50 til Ø160 36mm gyro kamera

Indbygget sonde

35 meter rørål

Indbygget batteri arbejdstid

Kontrolboks med 8” monitor

Indbyggetoptager for video

iPEKAGILIOS

DanDasrapportering

Optagefunktion for video og fotos

XR100 rørålsstativ

60 m/11mm rørål

E-boksmed 2 batterier og ladekabel

PTP50 kamera

Indbygget sonde

Manuel fokus

Laserdioder for dimensionsmåling

CLEANJET

Pris kr. 85.500,-

Briggs& Stratton motor

Kontrolpanel

5 kanals fjernbetjening

400 liter vandtank

50 meter ½ ” spuleslange

25 meter påfyldningsslange

kr. 38.500,-

Pris kr. 134.500,-

KubotaD902 diesel motor

Kontrolpanel

Fjernbetjening

400 liter vandtank

90 meter ½ ” spuleslange

Hydraulisk oprul på tomle

25 meter påfyldningsslange

23
Pris
CLEANJET+

Dobbelt op hos Zeppelin

Caterpillar-forhandleren skabte plads til tre maskiner i Fredericia

Caterpillar-forhandleren Zeppelin var en af de udstillere, der nikkede standstørrelsen en skalle på Kloakmessen. Firmaet mere end fordoblede arealet, og det blev udnyttet til fulde til at tredoble antallet af maskiner.

Zeppelin har været med som ud-

stiller siden den første kloakmesse, og gennem tiden har firmaet oplevet stor interesse for den populære to tons gravemaskine Cat 301.8. Den har imidlertid fristet en tilværelse som single på standen gennem årene.

”Men vi har selvfølgelig flere maskiner, der passer til kloakerings- og

entreprenøropgaver. Derfor udvidede vi standen og fik dermed plads til tre maskiner. De to minigravemaskiner Cat 301.8 og 302, samt læssemaskinen Cat 906 på omkring seks tons”, fortæller marketingansvarlig Lars Poulsen hos Zeppelin Construction.

Zeppelin mere end fordoblede standen og skabte plads til tre maskiner mod en enkelt på tidligere kloakmesser.

PLADS TIL FLERE
25

Mere kompliceret hverdag kræver sparring og support

To ægtepar driver sammen vestjysk entreprenørvirksomhed

26 VELKOMMEN TIL EN AF DE NYE
Beton skal der til, når en brønd skal på plads.

Thorkild Kristensen (til højre) købte halvdelen af Videbæk Entreprenørforretning af Torben Eriksen i 2018.

Af Bjarne Madsen

Når indehaverne af Videbæk Entreprenørforretning i det vestjyske tager på arbejde om morgenen, gør deres bedre halvdele de også. Og det er samme sted, de to ægtepar tilbringer arbejdsdagene. Thorkild Kristensen og Torben Eriksen tager sig af opgaverne i marken.

De respektive fruer, Tove og Heidi, tager sig af de stadig flere papirer, som det kræver at drive en virksomhed anno 2024. Det gælder blandt meget andet regnskab, KS, indhentning af gravetilladelser og færdigmeldinger samt diverse miljøgodkendelser.

Sådan har det været, siden Thorkild Kristensen i 2018 sikrede virksomheden en fast kloakmester ved at købe halvparten i Videbæk Entreprenørforretning af Torben Eriksen. Som selv tre år tidligere købte sin tidligere makker ud. Dengang havde firmaet omkring 60 år på bagen. Nu nærmer entreprenørfirmaet sig 80, men er på ingen måde i pensionsalderen.

Ind i fitnesscentret

Thorkild Kristensen var nu allerede firmaets kloakmester, da han blev medejer. Han blev ansat i 2014 netop fordi han havde kloak-papirerne i orden, men ansættelsen skulle føre mere med sig. Da han satte sig op på tandemen sammen

med Torben Eriksen i 2018, skiftede de to makkere straks firmaets gamle adresse ud med en ny på Fabriksvej i Videbæk, hvor de rykkede ind i det nye domicil. Der har firmaet nu haft til huse i snart seks år.

”Da vi flyttede ind i 2018, var bygningen lejet ud og blev brugt som fitnesscenter. Det har vi nu ikke behov for. Vi får rigelig med fitness med det daglige arbejde”, konstaterer Thorkild Kristensen med et grin.

Da han i 2014 blev ansat i firmaet, som han nu er medejer af, var det fordi, han ville videre fra Skibbild Entreprise.

Fra Skibbild til Videbæk

”Jeg blev uddannet kloakmester i Skibbild i 1996, og 18 år senere mente jeg så, at det var tiden til, at der skulle ske noget nyt. Videbæk Entreprenørforretning søgte en kloakmester, og så rykkede jeg ind. En ny mand sætter naturligvis gang i nye ting, og siden jeg er kommet, har vi blandt andet lavet en del tv-inspektioner og flere kloakrenoveringer”, fortæller Thorkild Kristensen.

Det hele handler dog ikke om kloak i Videbæk-firmaet, som har en halv snes mand ”i marken”.

Gang i en udstykning lidt udenfor Videbæk.

”På kloakfronten laver vi separeringer, nyanlæg, renoveringer og en del forsikringsskader. Men der kommer også kloakarbejde ind over mange af de andre opgaver, vi løser. Vi arbejder meget for husfirmaer samt virksomheder. Her bliver det ofte til både jord, kloak og belægning, og inden vi er færdige, har vi også lavet græs og plantet hække. Vi er som regel hele tiden med på et større projekt i forbindelse med boligbyggeri eller for en virksomhed”, siger Thorkild Kristensen.

Ude i den store natur laver Videbæk Entreprenørforretnings folk og maskiner ofte vandløbsprojekter rundt om i hele Ringkøbing-Skjern Kommune, men også i Herning Kommune mod øst, i Varde Kommune sydpå og Lemvig Kom-

27

AO ER ET STOLT MEDLEM AF DANSKE KLOAKMESTRE

Hos AO sætter vi en ære i at være i øjenhøjde med vores kunder. Derfor er vi lokalt tilstede med 57 butikker i Danmark, samtidig med at vi kan levere fra vores centrallagre.

Det er muligt, fordi vi udover at være markedsleder på VA-produkter også forhandler produkter indenfor VVS, EL, Beslag, Anlæg, Vandforsyning, Arbejdstøj og Værktøj.

TAK!

Kloakmesse 2024 er veloverstået, og AO vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de dejlige besøg på vores stand.

AO er en førende byggevaregrossist som leverer et bredt varesortiment til professionelle håndværkere. Gennem et effektivt lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage hurtige leverancer. AO fokuserer, med sine 57 håndværkerbutikker i Danmark, på behovet for lokal tilstedeværelse. Kunderne kan via PC, tablet, smartphone samt AO365 bestille og afhente varer døgnet rundt.

28
AO BUTIKKER EA BUTIKKER

mune i nordlig retning. Firmaet har også været med i byggerier i Silkeborg.

Forsyningen og fru Jensen

”Vi har en del faste industrikunder, som naturligvis vejer godt til på opgavelisten. Vi laver en del gravearbejde med el, vand og varme for Videbæk Forsyning, og ved vand-brud stiller vi inden for to timer. Sommetider laver vi en mindre belægningsopgave for fru Jensen, og snerydning og saltning klarer vi for flere virksomheder”, siger Thorkild Kristensen.

Foruden mester selv, består kloakafdelingen af tre rørlæggere, en medarbejder der er tæt på at være uddannet anlægsstruktør, samt yderligere en udlært kloakmester. En af folkene har kursus i tv-inspektion og laver tv-opgaverne sammen med Thorkild Kristensen.

Det giver både Thorkild Kristensen og kompagnonen Torben Eriksen mange fordele, at også deres bedre halvdele er en del af virksomhedens hverdag. Alle kan tale med om opgaverne, og alle supplerer hinanden på forskellige områder.

Med i Danske Kloakmestre

”Men i en stadig mere avanceret og miljø-fokuseret hverdag er der nu også behov for sparring og support af ekspert-kolleger udefra. Det er blandt andet derfor, jeg nu har meldt mig ind i Danske Kloakmestre. Det handler om at kunne følge med i den generelle faglige udvikling, og der melder sig jo spørgsmål hen over året. Derfor ser jeg det som en fordel

Fruerne i huset styrer det administrative med regnskab, gravetilladelser, færdigmeldinger og miljøgodkendelser. Her Heide Eriksen ved skærmen, mens Thorkild og Tove Kristensen kigger med.

at være med i en faglig brancheforening, hvor der er råd og vejledning at hente”, siger Thorkild Simonsen.

Han har de seneste år blandt andet ajourført og opdateret sin viden på de årlige ajourføringskurser, som han fortsat agter at benytte sig af.

29
Direktøren drager gerne selv i felten med rendegraveren.

Cypriotisk øl, cykelpedaler – og kloakeftersynsordning

DI Kloaksektionen, Byggeriets Kvalitetskontrol, Danske Kloakmestre og DM&E forbedrer sammen forbrugerbeskyttelsen ved hushandler

KEO – KEO – KEO… Hvad er det nu lige…?

Google er din ven, og når der dukker et nyt begreb op som KEO, er det godt at kunne få svar: KEO er et ølmærke fra Cypern, eller KEO er specielle cykelpedaler. Hvad Google ikke har fået med endnu er, at KEO nu også er ordningen der forbedrer forbrugerbeskyttelsen og øger sikkerheden for boligkøbere: KloakEftersynsOrdningen.

Kloakbranchens tre store organisationer, Danske Kloakmestre, DM&E, og DI Kloaksektionen, forsøgte for et halvt års tid siden i samlet trop at råbe Christiansborg op i ønsket om at supplere

Huseftersynsordningen og el-eftersynet ved hushandler med et eftersyn af kloaksystemet. Men branchen talte igen for døve politiker-ører. Nu har kloakfolket så taget konsekvensen og har sagt: ”Så gør vi det selv”.

På Kloakmessen kunne lead auditor Klaus Ising Hansen fra Byggeriets Kvalitetskontrol så fortælle om den nye ordning. KEO var født.

Run på fra start

Og det er ikke for meget sagt, at ordningen blev en succes helt fra start.

”Blot i løbet af de tre følgende dage efter Kloakmessen i Fredericia, hvor vi lancerede nyheden, fik vi omkring 75 tilmeldinger til de kurser, der nu skal klæde kloakmestrene på til at lave kloakeftersynene og lave en kloakeftersynsrapport på linje med den allerede kendte tilstandsrapport ved hushandler. Det slog næsten benene væk under os. Vi havde vel sat næsen op efter at få 30 tilmeldinger og håbede at nå op på et halvt hundrede inden sommerferien. Nu lagde vi så ud med 75, så det tegner absolut lovende”, siger Klaus Ising Hansen.

Køreplanen ser sådan ud:

y Torsdag den 25. april: Forskerparken i Odense.

y Tirsdag den 30. april: Aarhus Hostel.

y Torsdag den 2. maj: Restaurant Orkideen i Aalborg.

y Torsdag den 16. maj: Forum Kolding.

y Torsdag den 30. maj: VKST i Sorø.

y Tirsdag den 4. juni: Forum Kolding.

y Torsdag den 6. juni: Nordsjællands Konferencecenter i Allerød.

Giver mere forretning

Klaus Ising Hansen hos Byggeriets Kvalitetskontrol forudser, at der også vi blive udbudt både kurser i TV-inspektion og KEO Certificeringskurser i løbet af efteråret.

En forudsætning for at være med i KEO er, at kloakmesteren har autorisationen på plads, og medarbejdere, der skal udføre kloakeftersyn, skal have to kurser. Dels TV-inspektionskursus, som mange allerede har i forvejen, og dels det egentlig KEO-kursus.

Her holdes kurser

Klaus Ising Hansen og Byggeriets Kvalitetskontrol er klar med kurserne, der skal certificere kloakmestrene til at udfærdige de nye, vigtige kloakeftersynsrapporter.

Byggeriets Kvalitetskontrol giver mulighed for at få TV-inspektionskurset på plads, hvis man ikke allerede har det, ved kurser i Kolding den 27. og 28. maj.

I første omgang har Byggeriets

Kvalitetskontrol udbudt KEO Certificeringskursus seks steder i landet, men syv kurser i alt. Der er nemlig allerede planlagt to kurser i Kolding.

Når kloakmestrene har været på skolebænken, kan de udvide deres forretning med de autoriserede kloakeftersyn og gennemføre kloakeftersyn med TV-inspektion og visuel gennemgang samt vurdering af kloaksystemets tilstand. Efterfølgende kan de udfærdige kloakeftersynsrapporten, som vil være en værdifuld sikkerhed for huskøberne.

Vi markedsfører først KEO i kloakbranchen. Derefter i ejendomsbranchen til dem, der handler boliger og deres rådgivere. Vi har allerede talt med selskaber, der lejer boliger ud, og som har meldt tilbage med interesse for at bruge den nye ordning. Også boligadvokaterne er er positive, og der er ingen tvivl om, at Kloakeftersynsordningen har været savnet”, siger Klaus Ising Hansen hos Byggeriets Kvalitetskontrol.

30
EFTERSYNSORDNING PÅ PLADS

® CAT MINIGRAVEMASKINER TIL

STÆRKE FINANSIERINGSPRISER 0 kr. iudbetaling

* Inkl. serviceaftale med 24måneders maskinbeskyttelse.

• 302 med Tiltman fæste og inkl. 30 cm, 50 cm og 100 cm Z-skovle. 21 hk. Vægt 2.140 kg.

• Rækkevidde 4.210 mm. Gravedybde 2.570 mm.

• Vippebar kabine.

• Joystick-styring. Fjern pedalerne og kør med joystick

• Cruise control. Bluetooth og DAB radio

• 301.8 med Tiltman fæste og inkl. 30 cm, 50 cm og 100 cm Z-skovle. 19 hk. Vægt 1.980 kg.

• Rækkevidde 3.960 mm. Gravedybde 2.570 mm

• Vippebar kabine

• Joystick-styring. Fjern pedalerne og kør med joystick

• Cruise control. Bluetooth og DAB radio

31
Zeppelin Danmark A/S Park Allé 363 - 2605 Brøndby Jens Olsens Vej 15 - 8200 Aarhus N 7025 2211 - zeppelin-cat.dk *Operationel leasing. Kampagnen gælder så længe lager haves. Regler og vilkår gælder. Kontakt os for nærmere information. Finansieringen tilbydes kun til erhvervskunder i Danmark efter en individuel kreditvurdering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og retten til at tilbagetrække eller forlænge kampagnen. Finansieringsforslaget skal alene betragtes som et forslag, og ikke som et tilsagn til at indgå en finansieringsaftale. CAT Financial Services leveres af Nordea Finance Equipment, Filial af Nordea Finance Equipment As, Norge, Helgeshøj Alle 33, 2630 Taastrup. Cat 302 minigravemaskine Cat 301.8 minigravemaskine

Fuld gang i kurserne

Skolerne samarbejder om uddannelse, opmærksomhed og informationer

Kloakmessen 24 er vel overstået. Masser at besøgende og udstillere havde nogle fantastiske dage i Fredericia. Syv skoler var gået sammen om en fælles stand, med stor succes. Standen var godt besøgt, og der blev skabt en hel del kontakter.

Der kom mange gode spørgsmål til både kloak i almindelighed, men også til kloakuddannelsen, både som rørlægger og som kloakmester. I den forbindelse er det jo fantastisk, at skolerne kan arbejde sammen på tværs af landet, skabe opmærksomhed og give informationer om kloakfaget, uden hensyntagen til at skulle hverve kursister til egen skole.

Kloakrørlægger-kurser er i gang i hele landet, og det kan være svært at have alle der ønsker det med. Men der er jo grænser for, hvor mange der kan være på hvert hold. Skolerne gør, hvad de kan for at oprette flere hold, men så opstår udfordringen i, at hvis vejret er til det, så kan virksomhederne ikke undvære folkene, for så har de alle meget travlt. Det giver så udslag i, at der er mangel på gode kloakfolk med en rørlæggeruddannelse. Her på Amu-Fyn får vi jævnligt henvendelser fra virksomheder, der lige vil høre, om vi kender en god rørlægger?

5000 sider til mesterdel

De skoler, der kører kloakmesteruddannelserne, er alle i gang med mesterdel-kurserne, både på almindelige daghold, på aften/weekend hold og online hold. Mesterdel I og II er kurser, hvor der bliver arbejdet hårdt, ikke blot af deltagerne, men også af underviserne.

De to mesterdele varer tilsammen 55 dage, og deltagerne skal igennem

ca. 5000 sider med blandt andet normer, bekendtgørelser, autorisations- miljø- og arbejdsmiljølovgivning, samt udarbejdelse af kvalitetsledelsessystemer, og anvendelsen af kvalitetssikring. Både det, der skal til for at blive autoriseret, men også den kvalitetssikring, der bruges i dagligdagen, når der laves kloakopgaver. Der tegnes projekter digitalt, og her anvendes forskellige tegneprogrammer. Nogle skoler anvender AutoCad, og andre anvender Visio. Så der er nok at give sig til.

Hvor mange består?

Det bliver spændende at se, hvor mange, der på landsplan går til eksamen, og hvor mange der består. Projekteksamen afholdes fra den 18. til 23. april, og den to timers autorisationsprøve afholdes den 28. maj. Hvornår den praktiske del af kloakmestereksamen afholdes, er som vanlig op til den enkelte skole.

Rottespærremontør-uddannelsen er en del af kloakmesteruddannelsen, hvilket er rigtig godt. Heldigvis sender mange virksomheder deres rørlæggere på rottespærremontørkurset også, hvilket vi også på skolerne anbefaler dem at gøre. Det er vigtigt, at alle, der arbejder med rottespærre, er bekendt med både montering, service, vedligehold og ikke mindst den sundhedsrisiko der er ved arbejdet.

Digital håndbog på trapperne

Den nye digitale kloakmesterhåndbog

er på trapperne. Forlaget skal lige have den gennem den faglige korrektur, som forventes afsluttet sidst i marts måned. Så håber de, at den er klar online i slutningen af april.

Struktørerne er i skrivende stund i gang med sjette hovedforløb som også indeholder svendeprøven. For anlægsstruktørerne indeholder svendeprøven jo også den praktiske del af kloakmestereksamen. Bygningsstruktøren har i sit svendebrev ”kun” rørlæggerbeviset. Generelt er der stadig en skævvridning imellem de to grene af struktøruddannelsen, da der er flest, der vælger uddannelsen som anlægsstuktør.

Rigtig mange virksomheder mangler stadig lærlinge, og skolerne får jævnligt opringninger med forespørgsel, om der er lærlinge? Heldigvis ser det ud til at der er flere nye struktører på vej, da indtagene til grundforløbene er vokset en hel del. Måske fordi, skolerne gør et stort arbejde for at informere om, og udbrede uddannelsen.

Rørlæggerne laver hovedkloak i hallen.
32 NYT FRA SKOLERNE

Forebyg kloak- og faldstammeskader med strømpeforing

Strømpeforing gør det muligt at renovere kloakledninger og faldstammer uden opgravning og nyinstallation. Det er en økonomisk og effektiv løsning med minimale gener og maksimal effekt – som også skåner miljøet.

Hos Peter Meyer A/S er vi specialister i kloakrenovering med strømpeforing i boligforeninger og virksomheder.

Vi udfører også

• TV-inspektion

• Rottesikring

• Spuling og rodskæring

• Punktreparationer

• Trykprøvning

• Vedligeholdelsesplaner

33
Foldagervej · Lille Skensved · tlf. · post@meyer-as.dk · www meyer-as.dk

Radar indbygget i skovlen sikrer imod graveskader

Graveskovl opdager underjordiske forsyningsledninger i realtid og advarer maskinføreren mens

der graves

Graveskader koster tid og penge. Ofte i den store størrelsesorden. Og det er ikke altid, Ledningsejerregistret LER er opdateret eller præcist nok. Det gør en helt ny skovl til gravemaskiner nu op med. Den er udstyret med integreret radarsystem, som på en skærm i gravemaskinens kabine afslører alle typer kabler og forsyningsledninger og advarer maskinføreren.

Skovlen hedder RodRadar LDR Excavate og er den første kombination af graveskovl og jordgennemtrængende radarsystem. Radar-enheden opdager underjordiske ledninger i realtid, og den får øje på alle typer kabler. Også fiber. Scantruck er importør af den unikke grave-løsning og er eneste forhandler af RodRadar-skovlene i Danmark.

I en meters dybde

”Den beregner simpelthen, om det er rør af den ene eller anden art, der ligger foran eller under den. Uanset om det er kabler, ledninger eller rør til gas, el, kommunikation eller fiberkabler, detekterer skovlen dem og viser placeringen på skærmen. Skovlen lader sig ikke distrahere af sten og jordmaterialer”, forklarer datakonsulent Benjamin Stub hos Scantrucks Smart Construction-afdeling.

”Skovlen scanner ned til en meter under jordoverfladen, når den køres hen over et areal. Den får øje på alle forsyningskabler både på langs og på tværs og viser én-til-én på skærmen i kabinen, hvad der ligger i jorden. Og det foregår altså i realtid uden forsinkelse af nogen art”, siger Benjamin Stub.

Datakonsulent Benjamin Stub med den nye skovl med integreret radarsystem. Den første af sin art til at kigge under jorden, mens der graves, så det effektivt er muligt at undgå graveskader.

RØNTGENSYN

Datakonsulenten ser store muligheder for radar-skovlen både ved fiber- og fjernvarmeprojekter. Den fås i tre størrelser til gravemaskiner fra 3,5 op til 16 tons. Benjamin Stub vurderer, at den største af de tre modeller, skovlen fra 8,5 til 16 tons, vil blive det største hit til danske opgaver. Blandt andet er den helt ideel til større fjernvarmeopgaver, hvor der køres med hjulgravemaskiner.

Stor interesse

Scantruck præsenterede den nye radar-skovl på Kloakmessen i Fredericia, hvor den fik berettiget opmærksomhed fra de mange besøgende kloakmestre og entreprenører. Adskillige benyttede lejligheden til at aftale demonstration af nyheden.

”Skovlen er genial til både store og mindre kloakprojekter og andre opgaver,

hvor der skal tages højde for mulige rør, kabler og ledninger i jorden. Den viser kabelplaceringen meget præcist og giver mulighed for at scanne løbende hver gang, man har taget en opgravning. Det forebygger kostbare graveskader, og samtidig letter det håndmandens arbejde. Når kabler og ledninger er detekteret af radarsystemet, kan han hurtigere komme ned præcis, hvor kablerne ligger. Så der er både økonomi og tidsmæssige fordele ved radar-skovlen”, siger datakonsulent Benjamin Stub hos Scantruck Smart Construction.

Scantrucks Smart Construction-team står for uddannelse af brugerne af den avancerede skovl. Smart Construction-eksperterne står i forvejen for support og træning i maskinstyring, så brugerne uddannes rigtigt og får kendskab til alle skovlens muligheder.

35
Radarteknologien scanner på jordoverfladen og advarer maskinføreren, hvis der ligger rør, kabler eller ledninger i op til en meters dybde.

Omfangsdræn hitter

Det voldsomme vejr får flere husejere til at ønske at sikre mod oversvømmelser

Af Redaktionen

Private husejere gider ikke mere vand i kælderen, og omfangsdræn hitter som aldrig før. Det oplyser 3byggetilbud.dk til DR. 3byggetilbud er en platform, hvor private kan indhente tilbud fra håndværkere. Her har man oplevet nærmest en eksplosion i antallet af henvendelser om omfangsdræn med en vækst på næsten 150 procent, sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden.

Det er måneder med voldsomt vejr, der har skabt situationen, fortæller flere autoriserede kloakmestre og fagforeningen Blik- og Rørarbejderforbundet. Det hænger blandt andet sammen med, at grundvandet er steget så meget, at vandet trænger ind i kældre, hvor der aldrig er kommet vand ind før.

Jeg har absolut ikke set, at vand har haft så stor betydning før. Man kan bestemt godt sige, at det er ekstraordinært, hvor mange sager vi får, som er relateret til nedbør,” siger kommunikationschef Maria Carlsen til DR.dk.

Mange har haft oversvømmelse I ejendomsmæglerkæden Home fortæller man ud fra en undersøgelse sammen med analysevirksomheden YouGov, at over en kvart million, svarende til 5,4 procent af befolkningen over 18 år, har oplevet oversvømmelser i deres helårsboliger eller sommerhuse efter forhøjet vandstand eller stormflod.

"Oversvømmelser er noget, som mange danskere allerede har inde på livet. Enten fordi de har oplevet det før,

eller fordi de er bekymrede for, at det kan ske," siger Michael Dalsager, der er talsperson og senior kommunikationskonsulent i Home.

Forebyggelse og foranstaltninger mod vandet, både her-og-nu og på længere sigt, er derfor vigtigt, understreger han.

Hver ottende frygter

Af undersøgelsen fremgår, at hver ottende dansker frygter ”i nogen grad ti meget høj grad” for oversvømmelser i deres helårsboliger. Det er 13 procent, som svarer til godt 620.000 personer. Sommerhusejerne er mere bekymrede. Hele 32 procent af sommerhusejerne, som er et betydeligt antal af de cirka 220.000 sommerhuse i Danmark, har en tilsvarende bekymring for oversvømmelse.

47 procent føler sig ”'slet ikke i risiko”, mens 36 procent ser en ”mindre grad af risiko” i deres primære hjem.

36
Regnen får flere boligejere til at investere i dræn rundt om deres hus.
VANDET ER GÅET
(Foto: Colourbox)

Stop rotterne

Undgå dyre renoveringer

- brug rustfrie rør

37

God messe-debut for elektriske kinesere

Ny LiuGong-importør stillede op med både el- og konventionel diesel-maskinkraft

Det blev til noget af en messe-debut for det kinesiske entreprenørmaskine-mærke LiuGong i Fredericia. Den nordvestsjællandske importør og forhandler, Snertinge Maskinforretning, præsenterede sin helt nye import af elektriske kinesere sammen med mere konventionelle diesel-gravemaskiner af samme mærke.

Og det skete med manér, da den store kinesiske producent LiuGong bejlede til kloakfolket. Snertinge Maskinforretning holdt sig ikke tilbage. Firmaet havde hyret ikke én, men to stande, og det gav mulighed for at dele segmentet lidt op. På den ene stand klassiske gravemaskiner med diesel i tanken. På den anden stand en gummihjulslæsser helt uden brændstoftank. Kineserne er langt

med maskiner på el-drift, og den nyslåede importør havde taget en af dem med til Fredericia.

”Vi præsenterede en LiuGong 820TE gummiged på 6,4 tons. Den vakte berettiget opsigt og gav anledning til masser af snak med messegæster. Vi mærkede, at en del har forbehold overfor maskiner fra Kina, selv om LiuGong er fint placeret i toppen af listen over verdens største producenter. Men vi ved godt, at det kommer til at tage lidt tid, før et nyt, kinesisk mærke på markedet anerkendes på linje med de traditionelle mærker. Det kommer, når først vi får en del maskiner ud at køre”, vurderer direktør Lars B. Pedersen hos Snertinge Maskinforretning.

Tre Snertinge-folk klar til at sælge konventionelle gravere. Fra venstre direktør Christian B. Pedersen og salgskonsulenterne Mikkel Bredgaard og Allan Hansen ved minigraveren 9027F.

NI HǍO, HUĀNYÍNG GUĀNGLÍN

Stærke på el

Snertinge-direktør og LiuGong-importør Lars B. Pedersen på plads i den elektriske 6,4 tons gummiged 820TE. Han havde hentet den øverste sagkundskab til Fredericia, hvor LiuGongs europæiske produktchef for læssemaskiner, Oliver Keates, var klar til en maskinsnak med kloakfolkene.

LiuGong er i virkeligheden blandt branchens allerstærkeste på netop el-maskiner. På det seneste har 6,4-tonseren da også får to elektriske storebrødre, gummihjulslæsserne 856HE og 870HE. Også når der skal graves, er LiuGong med fremme på el-fronten. Snertinge Maskinforretning har som nogle af de første hentet både en 2700 kg minilæsser og en 23 tons el-gravemaskine hjem.

Til graveopgaver i typisk kloakmester-format havde Snertinge medbragt de to konventionelle minigravere 9018 og 9027 på henholdsvis 2 tons og 2,5 –2,7 tons. Diesel tæller fortsat som godt brændstof hos LiuGong, selv om fabrikken satser stort på de fossilfri el-maskiner.

1539

1539

39 Napa N Højvandslukker Type 0, Type 1, Type 3 Type 3 højvandslukke e N 13.564. Højvandslukke type 1 med alarm overholder kravene i DS 432 og må anvendes til sort spildevand. Sejma Industries a pS 97 54 85 99 sejma@mail.dk Se fuldt sortiment på www.napan.dk Se detaljer og fuldt sortiment på www.napan.dk Sejma Industries ApS | 97 54 85 99 | sejma@mail.dk kraveneOverholderiDS432 foranvendelse tilsort spildevand T e s t e t a fTeknologisk Institut NAPAN HØJVANDSLUKKER TYPE 0, TYPE 1 NYHED! Højvandslukke Type 1MK til montering i dybe spulebrønde Ø315 og Ø420
62110 usamlet
62110 monteret i Ø315

Jesper snuppede mesterskabet igen

Kloakmesteren fra Hillerød vandt DM i Kloak for anden gang

Det ligner en kendsgerning: Jesper Kure fra Hillerød er Danmarks bedste kloakmester.

Han sikrede sig en overbevisende sikker førsteplads, da Kloakmessen lagde rum og sandkasser til DM i Kloak 2024

Vinderen af DM i Kloak, Jesper Kure, kunne blandt andet glæde sig over at blive godt kørende med en ny Wacker Neuson-pladevibrator.

som led i den store brancheudstilling Messe C i Fredericia. Det var nemlig anden gang, Jesper Kure snuppede titlen. Han bragte også mesterskabet hjem til Hillerød i 2020 og slappede så lidt af med en tredjeplads i 2022.

DM-konkurrencen blev som tidligere et tilløbsstykke. 10 sandkasser i den ene ende af det store udstillingsareal udgjorde kamppladsen, hvor de udlærte kloakmestre dystede om den fineste

af titlerne. Fremtidens folk i skikkelse af lærlinge og rørlæggere afviklede sideløbende deres mesterskabskamp, og dermed kunne der kåres danske mestre i to kategorier.

Jesper Kure er selvstændig kloakmester med firmaet JP Struktør. Han kom ikke optimalt fra start. På konkurrencens førstedag måtte han nøjes med en delt anden-/tredjeplads. Men da det gik løs

Fortsættes »

40
VANEDYR

Afbilledet model er med automatisk slangestyr og elektrisk slangerulle med gear motor.

KLOAKSPULER

KSP1550ST 60L/150Bar – 20,3HK - Kan leveres som 60L/190Bar – 25HK. Begge modeller er udstyret med Fjernbetjening og 360L Vandtank.

Ukrudsbekæmpelse ved hjælp af 98 °C varmt vand med Wheadter serien.

-Se hele Wheadter serien på www.kent-as.dk

TILKØB AF UDSTYR:

▶Slanger, pistoler, lanser og kloakdyser i forskellige varianter

▶Elektrisk slangerulle med gear motor

▶Automatisk slangestyr med autooprul

Se vores øvrige program af modeller på hjemmesiden

Vi har et bredt sortiment i El, Diesel, Benzin og hydrauliske rensere

www.kent-as.dk

41
75 19 80 33
info@kent-as.dk +45
FRA 70.000,EKSKL. MOMS

Tillykke fra nummer to, Simon Pihl, til mesteren, Jesper Kure. Til højre nummer tre, Jacob Kjærside.

Frank Thorup Hansen har aldrig været kloakmester ude i ”det virkelige liv”. Han tog kloakmestereksamen for at opnå bedre dialog med sine kunder, når han sælger kloak-grej hos byggevaregrossisten AO. En fornem femteplads ved DM antyder, at han har god forståelse for, hvordan grejet skal bruges.

i finalerunden, slog han turboen til og distancerede konkurrenterne overbevisende. Han sluttede finalen i overlegen stil og blev dermed dansk mester med 96 point foran Simon Pihl fra Sydkysten Brolægning & Kloak i Hedehusene og med Jacob Kjærside fra Scanpipe på tredjepladsen.

Tre af de barske

I øvrigt et barsk trekløver. Også Simon Pihl og Jacob Kjærside har brilleret ved tidligere DM-konkurrencer. Jacob Kjærside med andenpladser både i 2018 og 2022 og en tredjeplads i 2020. Simon Pihl med en andenplads hos lærlingene for to år siden.

En af DM-deltagerne havde forlods udråbt sig selv til favorit. Til at slutte

sidst af alle, vel at mærke. Frank Thorup Hansen fra Viborg er ganske vist udlært kloakmester. Men han har aldrig været ude i det virkelige liv og praktiseret i udgravningerne.

I det daglige er han entreprenørkonsulent og salgsmand hos byggevarefirmaet AO, hvor han sælger kloak-grej og -gods til kloakmestre. For et par år siden tog han kloakmestereksamen for bedre at opnå den optimale dialog med sine professionelle kunder. Og i år stillede han så op i ædel kappestrid med dem, han sælger materiel og stumper til.

Ganske uventet for ham selv præsterede Frank Thorup Hansen kloakarbejde af høj faglig kvalitet, som rakte til en samlet femteplads. Superflot og ganske imponerende.

Top 5 i de to kategorier:

KLOAKMESTRE:

1. Jesper Kure

2. Simon Pihl

3. Jacob Kjærside

4. Andreas Bislev Hansen

5. Frank Thorup Hansen

LÆRLINGE:

1. Tobias Bach Rasmussen

2. Søren Peter Hjulmand Mejsner

3. Søren Kjærskov Damgaard

4. Andreas Poulsen

5. Kasper Jensen

Fremtiden

Hos fremtidens folk i gruppen for elever og rørlæggere satte Tobias Bach Rasmussen fra erhvervsskolen Learnmark Danmark sig på guldplaceringen. Jørgen Peter Hjulmand Mejsner fra EM Kloak og Anlæg i Silkeborg blev nummer to og Søren Kjærskov Damgaard fra KP Marsh nummer tre.

Som altid var det Danske Kloakmestre, der stod bag DM-konkurrencen. Og som altid havde brancheforeningen fået fin opbakning fra et felt af sponsorer med Grundfos, Regnvandskonsulent Uddannelsen, GSV, Wavin, Byggros og Blücher i front. Det udløste et væld af præmier til deltagerne.

42
DM I KLOAK 2024/25

Stærkt samarbejde sikrer udgravningen

u Fleksible løsninger

- krydsende ledninger, brede udgravninger, alu eller stål - vi finder en løsning.

u Perfekt til selv mindre maskiner fra 2 tons

-med en vægt fra kun 210 kg, kan udgravninger sikres, også hvor der ikke er plads til de store maskiner.

u Tidsbesparende og rentabel

-på få minutter sikres alle udgravninger. Enkelthed og robusthed kendetegner vores produkter. Sparet tid er sparede penge.

Ø spindler fra 60 - 320 cm

Ø kan nemt lukkes på 2-4 sider

Radonudskiller

Effektiv fjernelse af radon gennem bygningsdræn.

Sikrer mod radon

Sikrer mod fugt

læs mere på www.radonnord.dk

Kontakt for rådgivning på 28 25 60 71

43
Stenger ApS - Sønder H avvej 11 - 6230 Rødek ro - tlf. 7483 5318 - www.stenger.dk
44
2024/25
DM I KLOAK
Billeder fra
45

Ansat hos Wavin i 130 år

Tre medarbejdere kunne fejre imponerende jubilæer

De render ikke af pladsen i utide i Hammel. Rørgiganten Wavin skød 2024 i gang med tre bemærkelsesværdige jubilæer, der tilsammen repræsenterer hele 130 års erfaring i virksomheden. De tre jubilarer, Keld Langberg, Allan Duelund og Per Bachmann Andersen, har bidraget i virksomheden i imponerende 40 og 50 år.

Hammel-virksomheden er førende leverandør af løsninger inden for VA, VVS-, afløbs- og kloaksystemer samt regnvandshåndtering. Men det er ikke kun udadtil, at virksomheden finder anledning til at fejre succesen. Hos Wavin er det er nemlig ikke en helt ualmindelig begivenhed, at medarbejdere fejrer 25, 30 og 40 år lange ansættelser. Og nu også virksomhedens første 50-års jubilæum.

”Hos Wavin er vi privilegerede med medarbejdere, hvoraf flere har været ansat i flere årtier. I 2023 kunne vi fejre hele ni 25- og 40-års jubilæer for medarbejdere fra alle dele af virksomheden. I år har vi syv jubilæer. Det giver et godt mix af medarbejdersammensætningen med medarbejdere med lang anciennitet og solid erfaring, samt nye medarbejdere, der bidrager med andre tilgangsvinkler og udfordrer det eksisterende. Det gør Wavin rustet til både de interne og eksterne globale udfordringer, som vi ser fremadrettet”, fortæller Wavins HR-manager, Inge-Mette Rosenberg.

Festlig start på 2024

Årets første måned bød alligevel på et jubilæum ud over det sædvanlige. Wavin

kunne nemlig fejre Keld Langbergs 50års jubilæum – det første i virksomhedens historie.

Keld Langberg blev ansat i rørproduktionen som kun 18-årig i 1974 og har siden dengang arbejdet med ekstrudering på skiftehold. Det gør han stadig her 50 år senere, da det er den arbejdsform, der har passet hans liv bedst.

Også Per Bachmann Andersen og Allan Duelund kunne fejre rundt hos Wavin. Begge 40 år.

Per Bachmann Andersen, der startede som VVS-rørlægger, har bestridt forskellige roller og er i dag produktionschef med ansvar for råvare og vedligehold. Allan Duelund har alle årene været en del af afdelingen for Specialløsninger, hvor hans primære fokus har været svejseopgaver og specialtilpassede løsninger

inden for regnvandshåndtering og kloakområdet.

En gave for enhver virksomhed

De langvarige ansættelser er ikke kun et symbol på stor dedikation blandt medarbejderne, men også en væsentlig kilde til viden og erfaring, som virksomheden kan trække på. Det fortæller Country Director for Wavin i Norden, Henrik Falck.

”Keld, Allan og Per har været nærmeste vidner til Wavins udvikling og transformation gennem årene. Det er medarbejdere som dem, hvis dybe kendskab til virksomhedens historie, som spiller en afgørende rolle i at udvikle og værne om vores kerneværdier og kultur”, fastslår Henrik Falck.

De tre jubilarer blev fejret ved hver sin interne reception på Wavinvej i Hammel. Her fik både gamle nye kollegaer mulighed for at ønske de erfarne herrer tillykke.

46
Tre trofaste Wavin-medarbejdere og jubilarer. Fra venstre Per Bachmann Andersen, Keld Langberg og Allan Duelund
UDE OVER PRØVETIDEN

WUPPI er Danmarks bedst organiserede system

TIL HÅNDTERING AF HÅRDT PVC-AFFALD

I Danmark skal hårdt PVC-affald indsamles til genanvendelse.

Derfor er en række danske producenter og forhandlere af hårde PVC-byggeprodukter gået sammen om at skabe WUPPI – Danmarks bedst organiserede system til håndtering af PVC-affald.

Med WUPPI-ordningen er det let at komme af med udtjent hård PVC, og så er du sikker på altid at overholde lovgivningen og bidrage til den cirkulære økonomi.

WUPPI er en landsdækkende ordning, der drives i samarbejde med miljøvirksomheden Ragn-Sells Danmark A/S.

Ragn-Sells sørger for, at så meget som muligt af den indsamlede PVC bliver genanvendt i nye produkter til det europæiske marked.

Skal du af med hård PVC? Kontakt Ragn-Sells: info.dk@ragnsells.com Tlf. +45 7070 2555 (salg)

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på wuppi.dk

I samarbejde med Med støtte fra

47

Kysten ved Bogense skal beskyttes mod stormflod

Fantastisk natur med masser af idyl ved den nordfynske kyst ved Bogense. Bare vejrguderne ikke er i ondt lune – så forvandles kyststrækningen til et af Danmarks mest udsatte områder.

Der er sat gang i et stort kystbeskyttelsesprojekt i et af Danmarks mest udsatte områder

Der er smukt, idyllisk og fredeligt i Bogense. Den nordfynske havneby ved Kattegat emmer dog ikke altid af fred, ro og ingen fare. Ind imellem viser havet tænder ved Bogense. Det skete blandt andet i december 2021, hvor vandstanden steg med halvanden meter, ved stormen Malik i januar 2023 og igen i december 2023. Naturens luner har gjort Bogense til et af de områder i Danmark, der er mest udsat for stormflod.

Det skal der gøres noget ved. Derfor er der sat gang i et stort kystbeskyttelsesprojekt af otte kilometer kyststrækning. Området der skal beskyttes, består af by og sommerhuse, men indeholder også vigtige Natura 2000-områder, paragraf 3-natur og beskyttede arter.

Rådgivningsvirksomheden WSP har udarbejdet detailprojekt og miljøkonsekvensvurdering af projektet for Bogense Kommune.

Tilbagetrækning som strategi Kystbeskyttelsen og diget er generelt flyttet så langt tilbage fra kysten som muligt.

Ved at flytte digerne længere ind i landet kan man både skabe en værdifuld natur i form af strandeng foran diget og samtidig bygge et langt mindre dige, der er lettere at få til at passe ind i landskabet. Det bliver også billigere at etablere diget, da det ikke behøver at være lige så stort. Samtidig er der heller ikke samme krav til robusthed i forhold til bølger. Herved reduceres længden af diger, som skal beskyttes af sten.

Overskudsjorden fra de gamle diger lægges ud foran diget. Derved hæves engarealet en smule, så det også bliver mere robust overfor stormflod og havvandsstigninger.

Der hvor diget ikke kan flyttes tilbage, forhøjes og forstærkes det eksisterende dige i stedet.

Naturlige materialer

Digerne består overvejende af naturlige materialer, som sand, ler og muld, der indarbejdes i landskabet. Nogle steder, hvor diget bliver påvirket kraftigere af bølgerne, indarbejdes stenbeskyttelser, men stenkonstruktionerne dækkes i videst muligt omfang af muld og overskudsjord, så diget passer bedre ind i landskabet.

”Diget er ikke kun et teknisk anlæg, der skal beskytte mod stormflod. Vi søger hele tiden at minimere påvirkningen af naturen og tænke rekreative muligheder ind i løsningerne”, fortæller Christian Helledie, der er kystteknisk chef i WSP Danmark.

I byområderne søger man at integrere løsningerne ind i det eksisterende byrum, så højvandsmuren generer mindst muligt. Enkelte steder vil der være mobile højvandsporte for at kunne opretholde trafikken ved havnen. Stormflodsbeskyttelsen skal holde i mindst 50 år og den optimeres til, at der i videst muligt omfang kan bygges videre på løsningerne i fremtiden.

48
NORDFYN MELDER STORM

Otte kilometer langs den nordfynske kyst skal nu beskyttes. Området rummer både by og mange sommerhuse.

Essentielle Geodata

Arbejdet med GIS og Geodata har været helt grundlæggende for at kunne udarbejde projektet. Offentlige tilgængelige data fra Danmarks Højdemodel er integreret med egne målinger fra drone og skib, for at have præcise og sikre data. På den måde kunne man se, om kysten trækker sig tilbage eller der bygges på i de enkelte områder, og om digerne er sunket osv.

I Q-GIS udarbejdede WSP kystprofiler langs hele diget, som efterfølgende blev modelleret for at bestemme storm-erosionen og bølgeforholdene foran diget. Modelresultaterne blev benyttet til at projektere diget. Der blev parallelt opstillet geotekniske modeller til eftervisning af digets stabilitet ud fra kendskab til geologien i området.

Miljøvurderingen af projektet er afsluttet og det er politisk vedtaget i Nordfyns Kommune og afventer nu kun endeligt høringssvar fra Miljøstyrelsen,

NORTH Forsikringsagentur tilbyder total forsikringsløsning til kloakmestre og entreprenører

hvorefter projektet kan sendes i udbud. Kystbeskyttelsesprojektet forventes afsluttet i 2025.

Forsikringsløsningen indeholder bl.a.:

Skræddersyet forsikringsprodukt

Mulighed for tilkøb af ’simpelt tyveri’ dækning

Stort branchekendskab

Intet udløb på maskinkasko

Alle forsikringer samlet på

49
police Scan og læs mere her T: 25 62 18 84 W: northforsikringsagentur.dk
én

En kantsten under hver arm

Den vejer nemlig kun 7 kg i Ole Blach Hansens udgave hos Trade-Line i Gørding

Det ser imponerende ud, når Ole Blach Hansen går en tur med en fortovskantsten under hver arm. Sådan én vejer jo normalt i omegnen af 100 kg. Men indehaveren af virksomheden Trade-Line i Gørding øst for Esbjerg har sin egen version af en kantsten, som er noget nemmere at håndtere, end standard-modellerne. Ole Blach Hansen springer over, hvor kantstenen er noget lettere. Han nøjes nemlig med syv kilo pr. kantsten.

Og så er de grå fortovskantsten tilmed grønne. I hvert fald miljømæssigt. De hedder DuraKerb, er lavet af genbrugsplast, og Trade-Line henter dem hjem fra en producent i England.

Foruden standard-kantstenen, importerer vi også en type kantsten til kantstensafvanding og linjedræn, som kan transportere regnvandet væk. Den hedder DuraDrain og fås både som fuldstøbt standard-kantsten og som kurveelement og hjørneelement”, fortæller Ole Blach Hansen, som havde begge typer nemt håndtérbare kantsten med på Kloakmessen.

Selv om plastmaterialet er voldsomt meget lettere, end de traditionelle beton-kantsten, er plast-produkterne særdeles robuste. Den britiske producent har fundet frem til en produktionsmåde og et design, der sikrer den ønskede styrke.

Trade-Line har siden starten i 2008 leveret produkter i form af blandt andet rør, riste, fittings, tanke og lignende i både PE, PVC og støbejern til især kloakbranchen

50
GANSKE LET
En kantsten under hver arm er ikke et problem for en rigtig mand, viser Ole Blach Hansen. Hans britiske fortovskantsten vejer syv kilo pr. styk. Noget nemmere at håndtere, end de klassiske betonkantsten.

SeekTech™ SR-24LE

-søgere til forsyningsledninger

DIN SIKKERHED.

FINDER DET, SÅ DU IKKE

RAMMER DET.

RIDGID®-lokalisatorer giver dig branchens eneste omnidirektionelle kortlægning. Se data i realtid om placering, retning og dybde. Spor og find hurtigt underjordiske forsyningsledninger, der er svære at lokalisere.

RIDGID.COM/LOCATE

Lokaliser underjordiske forsyningsledninger hurtigt, præcist og sikkert

51

Samson i

storformat

Slamsuger-producenten havde succes med at vise maskineriet frem in natura

Der er forskel på nogle roll-ups og en slamsuger in natura. Det fik Samson Agrolize i den grad dokumenteret på Kloakmessen, hvor virksomheden for første gang udstillede i storformat. Samson havde droppet den tidligere såkaldte kontorstands beskedne og lidt kliniske rammer kun med brochurer og fakta-ark og i stedet kørt en Samson GK II 8 E ind

i messehallen. Faktisk på en af messens allerstørste stande. Det skete ikke uden markant effekt.

”Vi har også maskineri med på standen på næste kloakmesse. Det er helt sikkert. Det var en stor succes at tage en slamsuger med, så de besøgende havde noget at kigge på og røre ved”, fortæller salgschef Karsten Kammer.

Samson Agrolize tog ikke slamsugeren med til Fredericia med henblik på efterfølgende at sælge den. Den del var nemlig allerede på plads. Efter messen blev maskinen kørt hjem til den nye ejer, entreprenør- og kloakfirmaet Multi Vikaren i Tårs i Nordjylland. Samson GK II 8 E er en enkeltakslet, traktortrukket slamsuger.

Tredje gang

Det var tredje gang, Samson Agrolize var med på Kloakmessen, og Karsten Kammer forudser, at firmaet allerede har indskrevet sig som stamkunde.

”Vores stand var tre-fire gange så stor som de to første gange, vi var med. Foruden slamsugeren, gav det også god plads til andet grej. Og ikke mindst til, at besøgende kunne gå en tur rundt om slamsugeren og få en snak med vores folk. Vi kunne tydeligt mærke, at vi var i kontakt med en travl branche med stort behov for godt materiel”, fortæller salgschef Karsten Kammer.

Distriktschef Tommy Svaneborg ved slamsugeren, der virkelig vakte opmærksomhed på Samson Agrolize-standen.

52
Der var berettiget klap på skulderen fra salgschef Karsten Kammer til distriktschef Tommy Svaneborg, som var manden, der blev enig med nordjyske Multi Vikaren om en ny slamsuger.
UD AF KONTORET

Effektiv service af rottespærre

Gør serviceaftaler på rottespærre til en god forretning der styrker din bundlinje.

Udnyt din ledige kapacitet på servicering af rottespærre fra Nordisk Innovation. Når du bruger service appen fra Nordisk Innovation, kan du holde effektivt styr på dine serviceaftaler, og samtidigt reducere din transporttid og transportomkostninger.

1. Scan QR koden

2. Bliv gratis oprettet

3. Download appen på din mobile enhed

4. Du kontaktes af en medarbejder fra Nordisk Innovation så du kommer godt i gang

Øster Kringelvej 22 - 8250 Egå - Tlf.: 86 35 14 66 www.nordisk-innovation.dk

53

LAR-løsning skal forbedre udearealer og biodiversitet

Boligselskabet Vivabolig i Aalborg går til kamp mod de stigende nedbørsmængder

Af Redaktionen

2023 blev året hvor endnu en uheldig vejrrekord blev slået. Det blev nemlig vores vådeste år, der til dato er målt. Og ifølge videnskaben ser det ud til at denne rekord får kamp til stregen de kommende år. Vi skal derfor til at se på hvordan vi håndterer og lever med de store mængder nedbør. Det vil utvivlsomt kræve store investeringer i vores infrastruktur og mange steder tages der tiltag for at håndtere de stigende vandmasser.

En af de aktører, der er i gang med en større handlingsplan, er Vivabolig i Aalborg. Her har man iværksat flere større LAR-projekter med Lokal Afledning af Regnvand, og der venter flere ude i fremtiden. Og ved at skabe velfunderede og gennemarbejdede LAR-løsninger kan boligorganisationen nå i mål med et

klimatilpasningstiltag, der både forskønner boligområdernes udearealer og er overskueligt i forhold til anlægsomkostningerne.

”Ved ethvert projekt skal vi som almen boligorganisation altid se på økonomien, så nye tiltag ikke går udover vores beboeres leje. Aalborg Kommune har iværksat en plan for kloakseparering for at skåne byens hårdtprøvede kloaknetværk, fortæller René Kristoffersen, der er driftschef i Vivabolig”.

Flade græsplæner

”Skal vi til at ændre ved de eksisterende rørledninger, er det meget omkostningsfuldt. Men gennem en dialog med rådgivningsvirksomheden WSP så vi ind i, hvilke andre løsninger, der kunne komme på tale. På vores matrikler har

Der skabes nye opholdsarealer, og der kommer biodiversitet i forhold til flora og fauna, når grønne – og sommetider hvide – græsplæner bliver til et LAR-projekt.

vi store grønne udearealer, der består af flade græsplæner. Der var altså en god mulighed for at transformere disse arealer til LAR-bede, der både kunne tjene som magasinering og forsinkelse af overskydende regnvand”, forklarer René Kristoffersen.

Før Vivabolig lagde sig fast på en endelig løsning, søgte selskabet inspiration flere steder.

”Vi tog blandet andet på en studietur til Horsens og så på en række vellykkede projekter i forskellige skalaer. Her havde vi beboerrepræsentanter med. Beboerdemokratiet er vigtigt i vores afdelinger, og de skal være med til at sætte retningen. Og jeg tror bestemt at inspirationsturen var med til at sætte kompasset for en løsning, der passede til netop vores boligorganisation”, siger Kasper Nielsen, der er projektleder ved Vivabolig.

Fortsættes »

54
GANG I LAR

PIPELIFE STORMBOX II

GRØNNE KASSER – HURTIG INSTALLATION, ENKEL DRIFT

OG LANG LEVETID

Se mere information på vores nye hjemmeside, pipelife.dk, eller kontakt os på mail. info@pipelife.dk (Stormbox II brochure kan downloades under brochure eller ved indtastning i søgefelt).

55
pipelife.dk

Uudnyttede udearealer

Da først man havde besluttet at omlægge de store, uudnyttede grønne arealer til LAR-bede og anlæg, gik arbejdet for alvor i gang blandt ingeniørerne og landskabsarkitekterne.

”Det var utroligt spændende at gå i gang med arbejdet efter en længere dialog med Vivabolig. De store udearealer gav os en del frirum til at tænke kreativt og skabe nogle løsninger, hvor effektiv vandhåndtering og æstetik gik hånd i hånd”, fortæller Anders Badsberg Larsen, civilingeniør ved afløbsteknik og forsyning hos WSP.

Et spørgsmål var, om det er muligt at opretholde en fornuftig økonomi for et LAR-projekt, samtidig med at det løser sit formål effektivt.

Billig og effektiv løsning

”LAR-løsningen kan være en billig måde til at nå meget effektive resultater sammenlignet med anlæg af nye rørledninger. Det er som regel altid billigere at arbejde over jorden. Og når det er sagt har LAR-bedene en masse positive afledte effekter. Man skaber nye spændende opholdsarealer for beboerne og der kommer biodiversitet i forhold til flora og fauna. Vedligeholdelsen en helt anden er også simpel og kræver kun et årligt besøg af Vivaboligs grønne teams. Så sammenlignet med en grøn græsplæne kan det ligefrem være lettere at holde, alt efter hvilke planter man vælger”, fortæller Anders Badsberg Larsen.

”Rent vandteknisk handler det om at skabe et system, hvor vandet kan ledes

væk fra kloaknetværket og i stedet sive langsomt ned til grundvandet, hvilket er en anden positiv effekt ved blandt andet LAR-bede. Det er en smuk form for helhedstænkning, hvilket glæder en ingeniør som mig. Men det er også vigtigt ikke at se sig blind på en løsning. LAR-bedene er konstrueret, hvor de giver mening. Andre steder har det ikke været muligt eller også har de villet tage pladsen for vigtige beboerområder. Så visse steder har vi måttet grave ned i jorden og lave nye rørledninger, men vi har holdt det på et minimum”, siger Anders Badsberg Larsen hos WSP.

Hurtig udførsel

Bag de store gravemaskiner, der skal effektuere alle tegningerne fra ingeniører og landskabsarkitekter står entreprenøren JORTONs jord- og kloakafdeling i Aalborg. Også her finder man glæde i et projekt, der rummer så mange positive facetter.

Det er ikke hver dag, man får lov at være med på et anlægsprojekt, der bekæmper stigende nedbørsmængder, samtidig med at der er så mange andre afledte og gavnlige effekter af et projekt. Jeg syntes, at den seneste tids uforudsigelige vejr taler for at der skal handles, og her står vi med en løsning, der både er økonomisk overskuelig og simpel at udføre, fortæller Jan Rosenkjær Bækgaard, der er områdechef for Jord og Kloak i JORTON.

”Det går hurtigt, når først arbejdet sættes i gang, og hurtige og effektive løsninger er i den grad noget, vi har brug for. Jeg er overbevist om at vi vil se mange flere LAR-projekter i den nærmeste fremtid”, vurderer JORTON-områdechefen.

De tomme græsplæner bliver inden længe omdannet til rekreative områder, der fremover vil beskytte området mod oversvømmelser.

56

SÅ ER DET UD AF RØRET

Kom med i en stærk og aktiv brancheforening

• Aktiv deltagelse i debatten om bæredygtighed, miljø og lovgivning, der vedrører kloakområdet.

• Den direkte vej til let tilgængelig, opdateret information om gældende lovgivning, regler og fremtidsperspektiver.

• Løbende opkvalificering af medarbejdere: Efteruddannelse og viden om nyeste produkter, metoder og maskiner.

• Synlig tilstedeværelse på uddannelsesstederne, hvor vi gør kloakbranchen attraktiv for fremtidens medarbejdere.

Meld dig ind her

• Etablering af erfagrupper og stærke netværk, der har deres udgangspunkt i det fagrelevante.

• Landsdækkende markedsføring overfor boligejerne og assistance til lokale markedsføringaktiviter.

• Udgiver af Faktuelt, arrangør af Kloakmessen og DM i kloak, som er tilbagevendende tilløbsstykker i branchen.

Prisen for et medlemskab af Danske Kloakmestre er 3.500 kr. excl. moms i årskontingent og 500 kr. excl. moms i optagelsesgebyr (éngangsbeløb). Ved indmeldelse i foreningen er du automatisk omfattet af vores fælles garantiordning, Kloakgaranti. Årskontingent for Kloakgaranti er på 700 kr. excl. moms og 1.000 kr. excl. moms i optagelsesgebyret (éngangsbeløb).

57
Danske Kloakmestre, H.C. Andersens Boulevard 18 · DK-1553 København V Tlf. +45 72 16 02 07
·
info@danskekloakmestre.dk · CVR-nr. 16 18 24 35 · www.danskekloakmestre.dk

Nye produkter skal gøre det nemmere for kloakmestrene

WaterCare er klar med ny pumpebrønd og udskillerprogram til at lette arbejdet for kloakmesteren og grossisten

WaterCare ApS har lanceret en ny pumpebrønd med korrugeret top og et nyt komplet udskillerprogram, der er godkendt til tung trafiklast. Produkterne løser de samme problemstillinger, men der er alligevel sket en klar opgradering på et særligt punkt: Der er i højere grad taget højde for dem, der skal håndtere produkterne, og dem, der skal gennemføre projekterne.

Den nye Ø600 pumpebrønd er udstyret med en korrugeret top. Dermed kan kloakmesteren med den nye pumpebrønd afslutte pumpebrønde med standardkarm og dæksel og således lave en finish i samme design som andre brønde på grunden. På den måde vil design og løsning være ens, uanset om pumpebrønden udføres i belægning eller i plæne.

Til tung trafiklast

Den nye udskiller har indbygget slamfang, er testet og godkendt til tung trafiklast og kan leveres komplet med godkendt dæksel og lovpligtig alarm. Det giver grossisten mulighed for at sælge en let håndterlig, komplet en-i-alt-løsning til sine kunder. Ligeledes tilbydes olieudskilleren nu med bypass faktor 5 og faktor 10 som en standard hos Watercare.

Førhen tænkte vi meget på problemløsning, men ikke på dem, der skal løse dem. Med den nye pumpebrønd og det nye udskillerprogram gør vi livet nemmere for vores grossister og for kloakmestrene,” siger Nick Rønsner, som er salgsdirektør hos WaterCare.

58
NYT GØR NEMT
Salgsdirektør Nick Rønsner og WaterCare satser på at gøre arbejdet lettere både for kloakmestrene og grossisterne.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Vi har stor erfaring med sager vedrørende kloak-, dræn- og anlægsarbejde.

Kontakt os for en uforpligtende snak:

Advokat Kristian Svith (H)

E-mail: ks@grosen-svith.dk

Telefon: 24 83 09 25

59

Forhøjet svovlbrinteindhold i Svanekes kloakker skal løses ved at bryggeriet omdanner spildevandet til grøn energi

Jamen, er det nu til at forstå: Det gode bryg på Svaneke Bryghus er årsag til problemer i de lokale kloakker. Men det er der råd for. Ikke at bryggeriet holder op med at brygge hverken India Pale Ale, Svaneke Blonde, Hazy Pale Ale, den mørke Brown Ale, eller andre af de fortræffelige bryg i Svaneke-sortimentet. Men

Øl giver problemer for kloakker på Bornholm

bryghuset tager simpelthen et proaktivt skridt for at løse udfordringerne omkring det forhøjede indhold af svovlbrinte i byens kloakker.

Bornholm Regionskommune fik mistanke om, at spildevandet fra bryggeriet kunne være årsag til det høje indhold af svovlbrinte. Derfor satte bryghuset sig sammen med miljøvirksomheden Krüger og Bornholms Bioenergi og udviklede en innovativ og miljøvenlig løsning til behandling af processpildevandet fra ølbrygning og tapning.

Bliver til biogas

omdannes til biogas.

”Det lyder måske som en simpel løsning. Men det har krævet mange timers arbejde at finde den optimale løsning på udfordringen med, hvordan vores spildevand skulle håndteres, nu hvor det lokale rensningsanlæg er overbelastet, forklarer Svaneke Bryghus’ direktør, Steen Jespersen.

Nu opsamles processpildevandet i en 70 kubikmeter stor tank, som sammen med gærrester og mask fra ølproduktionen afhentes af BHS Logistics og transporteres til Bornholm Bioenergi, hvor det

I alle de år, Svaneke Bryghus har eksisteret, er spildevandet blevet sendt via kloak til rensningsanlæg. De seneste fire år er det blevet opsamlet og neutraliseret med kemi, inden det er blevet ledt ud i kloaknettet og over til det nu overbelastede rensningsanlæg i Grisby. Det resulterede imidlertid i dannelsen af svovlbrinte, og derfor fik bryggeriet på eget initiativ og bekostning entreprenør- og kloakvirksomheden Fugato til at

60
SKÅL

Svaneke Brygshus’ spildevand fra ølbrygningen omdannes nu til grøn energi. Dermed er det en kendsgerning, at godt øl giver energi. (Foto: Martin Thaulow)

hente spildevandet og køre det til Rønne for at behandle det dér.

Dyrt og besværligt

”Det har været en bekostelig og meget besværlig proces at sikre den bedste mulige håndtering af vores spildevand. Derfor er jeg rigtig glad for vores endelige løsning, der eliminerer behovet for unødig kemisk behandling for at sikre den rette pH-værdi”, siger bryggeri-direktør Steen Jespersen.

”Den nye praksis betyder ikke alene en reduceret miljøpåvirkning. Den lettere også belastning på kloaksystemet og rensningsanlægget i Svaneke. Vi håber på en cirkulær fremtid, hvor biogassen kan leveres direkte fra Bornholms Bioenergi”, siger Steen Jespersen.

Georg Koefoed, der er driftsleder hos Bornholms Biogas, uddyber processen:

”Procesvand fra Svaneke Bryghus bliver i dag recirkuleret til grøn energi og gødning til gavn for borgerne og landbruget på Bornholm. Sammen med andre lokale organiske affaldsstrømme som gylle, mask og slagteriaffald bioforgasser Bornholms Bioenergi procesvandet til el- og varmeproduktion og sikrer, at alle næringsstofferne kommer tilbage i jorden i form af gødning. Det er både godt for vores klima og for vores jord”, forklarer Georg Koefoed.

Ølbrygning giver el og varme Miljøvirksomheden Krüger har været markant inde over med rådgivning og har stået for teknisk ekspertise til bryghusets nye tiltag.

”I stedet for, at der bruges energi på at behandle procesvandet, bliver procesvandet nu omdannet til CO2-neu-

tral el og varme til bornholmske hjem. Samtidig reduceres brugen af kemi på bryggeriet, da procesvandet ikke længere skal pH-neutraliseres”, forklarer Finn Skov Nielsen, som er Krügers salgschef for industri.

”Sidst, men ikke mindst, mindskes belastningen på rensningsanlægget i Ristinge. Så alt i alt er der tale om en løsning, der er til gavn for hele Bornholm”, vurderer Finn Skov Nielsen.

Svaneke Bryghus forventer at fortsætte samarbejdet med Bornholms Bioenergi og Krüger for at forfine og udvide den grønne praksis og bidrage til bæredygtig udvikling på Bornholm. Bryggeriet er 100 procent økologisk og brygger såkaldt ufiltreret craft-beer. Til det er der behov for fem vigtige ingredienser: Vand, malt, humle, gær – og tid.

61
Peter Sydjylland/Fyn 20 25 88 98 Kasper Sydjylland/Fyn 21 26 05 70 Poul Midtjylland 20 15 80 27 Peter Vest- og Nordjylland 23 81 37 53 Kristen Jylland 21 42 27 77 Jens Sjælland 42 56 44 44 Regin Sjælland 23 69 29 20 Jeppe Himoinsa-salgschef 20 97 92 76 Christian Forhandleransvarlig 40 40 03 43
Bl.a gravemaskiner, minilæssere, komprimering, dumpere, betonforarbejdning og opbrydning. Fuldt program af kompakte maskiner og entreprenørmateriel.
Battery One Mere end 10 kompatible produkter 61
Stort udvalg af elektriske maskiner og materiel!

LAR-projekt fik sjælden bi til at vende tilbage

Hornmaskebien genfundet i Odense efter 109 års fravær

Klimatilpasningsprojektet ”Træøen” i Bolbro ved Odense. (Foto: Mona C. Bjørn)

Af Redaktionen

Vejbede med lokal afledning af regnvand, også kendt som LAR-vejbede, er dukket op på Odenses gader og veje de seneste år. Klimatilpasningsprojekterne

har ikke kun til formål at rense og reducere mængden af vejvand i kloakkerne. De bidrager også til at gøre byen grønnere og understøtte dyre- og plantearternes mangfoldighed.

I samarbejde med forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har VandCenter Syd siden 2017 testet og udvalgt hjemmehørende plantearter, der kan trives under de hårde vækst-

62
ARTIKEL MED MANGE BI-ORD

Hornmaskebi - en han.

(Foto: Hjalte Calberg Ro-Poulsen)

betingelser i LAR-vejbedene. Samtidig har VandCenter Syd arbejdet for at forbedre den type filterjord der anvendes i LAR-vejbede.

Et uventet resultat af anstrengelserne dukkede op i skikkelse af den sjældne Hornmaskebi - Hylaeus cornutus – som blev genfundet i Danmark efter 109 års fravær. Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet fandt de små enlige bier inde i plantestængler i VandCenter Syds klimatilpasningsprojekt "Træøen" i Bolbro ved Odense.

“Filterjorde til LAR-vejbede skal kunne tilbageholde uønskede stoffer fra vejvandet bedre, end de gør i dag og der er brug for dokumentation for, hvor effektivt LAR-vejbedene kan tilbageholde og omsætte næringsstoffer og forurening fra vejvandet. Udfordringen med filterjord er derfor multifunktionel.

Det holistiske LAR-vejbed

I 2020 fik VandCenter Syd mulighed for at sætte fokus på denne flersidige problemstilling gennem forskningsprojektet “Det holistiske LAR-vejbed" hvis aktiviteter støttes af Miljøstyrelsen med 3,6 millioner kroner”, forklarer projektleder Rikke Hansen hos VandCenter Syd.

LAR-anlægget “Træøen” er blot ét af de eksisterende klimatilpasningsprojekter der, indgår og undersøges af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Anlægget blev etableret i vinteren 2019/2020 og håndterer afstrømmende vejvand fra en række gader i Bolbro, Odense. Vegetationen består, med få undtagelser, af en lang række hjemmehørende plantearter, der kan vokse i kalkholdig og tør jord, for eksempel rundbælg, almindelig konge-

pen, mørk kongelys og stor knopurt.

I februar i fjor høstede forskerne visne blomsterstande og lagde dem i forseglede kasser, for at undersøge, om der var overvintrende insekter i planterne. I løbet af foråret og sommeren kom forskellige dyr til syne, blandt andre en nyklækket han og hun hornmaskebi, som var blevet udruget i en stængel af den to-årige planteart mørk kongelys.

Et opsigtsvækkende fund

”Fundet af hornmaskebien er opsigtsvækkende i sig selv, men det, der er rigtig interessant, er årsagen til, at vi finder den. Nemlig at plantens stængel fungerer som overvintringshabitat for bien, og at den blev fundet midt i Odense by”, fortæller Mona C. Bjørn fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Storbyer har et lokalt klima, som er varmere end det omgivende landskab, og kombineret med tilstedeværelsen af blotlagt, veldrænet substrat som for eksempel grus- og kalkholdig filterjord, kan der opstå unikke levesteder for varmeelskende arter. Heraf spændende og sjældne arter af bier”, uddyber Mona C. Bjørns forskerkollega, Hjalte C. Ro-Poulsen.

Når asfalt brydes op og erstattes af en ny, grøn infrastruktur i form af multifunktionelle LAR-løsninger, opstår der en unik mulighed for at understøtte mangfoldigheden og spred ningsmulighederne for arter i storbyer.

“Vores tidligere forsk ningsresultater viser at LAR-vejbede, der er tilplantet med hjemmehørende plantearter, som normalt vokser i græsland, kan understøtte fourageringsmu ligheder for en lang række arter og organismegrupper, samt at sådanne anlæg kan fungere som trædesten for bestøvende insekter”, forklarer Mona C. Bjørn.

Forskerne bag fundet af hornmaskebien er Mona Chor Bjørn, Mathias Just Justesen og Hjalte Calberg Ro-Poulsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Bierne blev bestemt af Hjalte Calberg Ro-Poulsen og ekspertvalideret af Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet.

Maskebierne

Maskebier (Hylaeus) er en slægt af små hvepselignende bier, som samler nektar og pollen i maven/kroen og derfor ikke har specialiserede hår som størstedelen af andre pollensamlende bier.

Navnet kommer fra de hvide og gule markeringer på kroppen, hvor især hannerne ofte har karakteristiske ”masker”. Arter i familien har korte tunger og foretrækker at samle pollen fra småblomstrede urter med korte kronrør. Man vil ofte finde maskebier på blomster i skærmplantefamilien og småblomstrede kurvblomster som rejnfan og røllike. Hornmaskebiens navn kommer af, at hunnen har to meget karakteristiske små ”horn” nederst på ansigtet. De formodes at benyttestil at samle og flytte pollen. Begge køn har ingen farvemarkeringer i ansigtet, som ellers er et unikt

Hornmaskebi - en hun.

(Foto: Hjalte Calberg Ro-Poulsen)

63

Lille tiltrotator med selvværd som de store

engcon præsenterede ny tiltrotrator til gravemaskiner fra to til fire tons

Jo, størrelsen betyder noget. Men det gør gørelsen i sandhed også. Det dokumenterer den seneste nyhed fra engcon, en ny tiltrotator til gravemaskiner i spændet fra to til fire tons. Den er døbt EC204 og glider ind i hierarkiet som den næstmindste rotator. Men det betyder ikke, at EC204 har problemer med selvværdet. Tvært imod.

”Den er ganske vist opbygget til mindre maskiner. Men teknikken er lige som de større tiltroatorer til tungere maskiner. Og vi er lykkelige for at have fået EC204 med i familien, for vi har savnet grej til kompaktområdet mellem 2,5 og 4 tons”, fortæller produktvejleder Jacob Stensgaard hos engcon Danmark.

Den lille nye leveres med rotationssensor og klar til maskinstyring. Der er mulighed for EC-Oil, og gribeklo er med som standard.

EC204 kan tillige udstyret med engcons proportionalstyresystem DC2. Det sikrer optimal præcision og giver i øvrigt mulighed for, at der kan ydes fjernsupport via mobilnettet. Den danske engcon-repræsentation havde EC204 med på Kloakmessen, som viste sig at være det helt rigtige forum. Den passer til minigravere i den størrelse, som kloakmestre arbejder mest med, og interessen fornægtede sig da heller ikke på standen i Fredericia.

64
STØRRELSEN OG GØRELSEN
Produktvejleder Jacob Stensgaard og kollegerne fra engcon havde en lille, ny med på Kloakmessen. Men EC204 har selvværdet i orden. Den kan det samme som de store, men er bare mindre.

VIL DU HAVE NØGLEN TIL AT UDNYTTE DINE RESSOURCER MEST OPTIMALT PÅ BYGGEPLADSEN VIA PÅLIDELIG MASKINSTYRING?

Trimble MS976 GNSS-modtageren excellerer med sin enestående evne til at opsnappe og fastholde satellitsignaler. Uanset om du befinder dig i områder med begrænset mobildækning eller omgivet af høje bygninger og tætte træer, kan du være sikker på, at MS976 leverer enestående signalstyrke og præcision - hver gang!

LAD OS HJÆLPE

MED DE RETTE VÆRNEMIDLER

ICM er Danmarks førende virksomhed inden for personlige værnemidler til alle brancher, hvor udstyr og træning er afgørende.

Vi gør hver dag lidt mere for at vejlede, uddanne og levere løsninger, der forbedrer sikkerheden for dig og din arbejdsplads.

• Vi afdækker de områder, der kræver fokus.

• Vi sikrer produktkendskab og forståelse.

• Vi ser på træning og nye processer.

®

65
WWW.ICMSAFETY.COM // 70 606 606
SAMMEN FOREBYGGER VI

FRA REDAKTIONEN

FÅ KOMMENDE UDGAVER AF FAKTUELT DIREKTE I DIN POSTKASSE.

SCAN QR KODEN OG UDFYLD FORMULAREN – DET ER GANSKE GRATIS.

Velkommen til nye medlemmer

• Jan Jørgensen, Nord Entreprise ApS

• Philip Schmidt, Din Kloakrådgiver ApS

OPDATERING AF MEDLEMS-/ KONTAKTINFORMATIONER

Er dit firma flyttet, har dit firma skiftet navn og/eller CVR-nr., har du ansat en ny fagligt ansvarlig, bedes du oplyse dette til sekretariatet enten via mail info@danskekloakmestre.dk eller pr. telefon 72 16 02 07

HUSK, du er kun omfattet af Danske Kloakmestres Garantiordning, såfremt vi har de rigtige oplysninger om dit firma i forbindelse med dit medlemskab.

OPLYSNING OM PERSONDATA (GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Danske Kloakmestres fagblad Faktuelt udkommer fire gange om året – marts, juni, september og december måned.

Faktuelt sendes bl.a. til autoriserede kloakfirmaer, kommuner, forsyninger, udstillere på Kloakmessen, abonnenter og uddannelsessteder (ca. 3.700 modtagere).

Vi opbevarer alene dine oplysninger (navn, firmanavn og adresse) til brug for udsendelse af Faktuelt. I forbindelse med tryk og omdeling af Faktuelt, udleverer vi en adresseliste med navn, firmanavn og adresse til trykkeri og distributør. Trykkeri og distributør bruger ikke dine oplysninger til andre formål end udsendelse af Faktuelt.

Såfremt du ikke ønsker at modtage Faktuelt, bedes du give besked til Danske Kloakmestres sekretariat pr. telefon 72 16 02 07 eller via mail info@danskekloakmestre.dk

Når kun det bedste er godt nok

- og prisen skal være konkurrencedygtig

Hos Byggeriets Kvalitetskontrol får du:

• Rabat hvis du er medlem af Danske Kloakmestre

• KLS-system med skabeloner - lige til at bruge

• Relevante kurser til lav pris

• Gratis svartjeneste på telefon

• Grundige og uvildige audits

• KloakmesterNYT på mail

• Hjælp til at komme igang

Vi gør det nemt for dig at styre din kvalitet!

Ring 72 16 01 10 eller skriv til bk@byggekvalitet.dk

Kloakmestrenes foretrukne kontrolinstans www.byggekvalitet.dk

66

DANSKE MINIRENSEANLÆG

Mere end 4.800 installerede anlæg i Danmark

BioKube forhandler både renseanlæg og samletanke i beton.

Vi har også større bundfældningstanke til nedsivning mm. i armeret glasfiber.

LÆS MERE PÅ biokube.dk / KONTAKT OS PÅ 5598 9800

Effektiv mekanisk rensning og udskilning af overfladevand

Med ViaSed sedimentationsanlæg kan regnvand nemt og effektivt behandles mekanisk

ViaSed fjerner størstedelen af sediment, grus og tungmetaller i en effektiv mekanisk sedimentationsproces.

Et ViaSed sedimentationsanlæg giver effektiv mekanisk rensning og udskilning af overfladevandet fra tage, veje og befæstede arealer. ViaSed udskiller de ofte betydelige mængder forurenet vand med partikler, tungmetaller og olier, inden regnvandet og overfladevandet kan ledes til regnvandsmagasiner eller recipient.

Fordele ved et ViaSed sedimentationsanlæg:

• Ingen bevægelige dele

• Sikker fjernelse af bundfældelige stoffer

• ViaSed Rund fås op til volumenstrøm Qr <123 l/s

• ViaSed Lang fås op til volumenstrøm Qr <620 l/s

• Stor slam- og flydestofvolumen

• Mulighed for flere tilløbsrør

• Let tilgængeligt slamrum

• Let at tømme og vedligeholde

• Armeret betontank med lang levetid Kontakt

Returneres ved varig adresseændring til Danske Kloakmestre, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V. BG Byggros A/S Østbirkvej 2 5240 Odense NØ Tlf. 62 61 76 15 www.byggros.com Inja Miljøteknik
os på 62 61 76 15 eller info@inja.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.