Lis zoekt een nestje 2013

Page 1

Deesje Laméris

Lis zoekt een nestje

Geometrische vormen spelen in het werk van de Russische kunstenaar El Lissitzky (1890-1941) een belangrijke rol. De vormen die El Lissitzky in zijn werken afbeeldt, lijken door de oneindige ruimte te zweven. In ‘Lis zoekt een nestje’ komen vormen uit het werk van El Lissitzky tot leven. Het vogeltje Lis bestaat zelf ook deze vormen. Lis houdt van avontuur en op een dag besluit ze dat ze een nestje gaat maken. Dit boekje is het eerste in de Van Abbe kinderboekenreeks. Doel van de reeks is om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het werk van een kunstenaar uit de collectie van het Van Abbemuseum.





Dit boekje is van:



Deesje LamĂŠris

Lis zoekt een nestje



Deesje LamĂŠris

Lis zoekt een nestje


Dit is Lis. Lis is een heel nieuwsgierig vogeltje. Ze wil steeds iets nieuws ontdekken.



De hele dag vliegt Lis vrolijk rond. Op zoek naar grappige, gekke en mooie dingen. Lis is altijd op zoek naar avontuur.



Vandaag heeft Lis besloten dat ze een nestje wil maken. Ze wil het mooiste huisje van de hele wereld.





Daar ziet ze iets! Wat is dat nou? Het is een blauw vierkant. Die kleur past bij Lis. Maar zou ze daar wel een nestje van kunnen maken? Nee hè, het vierkant is hard en hoekig. Mischien toch niet zo’n goed idee...



Kijk daar dan! Dat is een grappig nestje. Een driehoek en hij is groen. Zou dat een lekker plekje zijn? Lis gaat het proberen. Au! Die punt is veel te scherp.



Lis vliegt nu naar een geel ding. Het is een zeshoek. Dat zou een fijn bedje kunnen zijn. Het lijken wel glijbaantjes! Maar daar kan ze in haar slaap van afglijden. Nee, een zeshoek is ook niet prettig, denkt Lis.



Ha! Een mooie rode vorm. Een cirkel is zacht en heeft geen scherpe punten. Lis landt er op. Oei! Waar rolt de cirkel naar toe? Hij blijft niet op zijn plaats liggen. Daar kan Lis ook niet op slapen.



Wat is dat oranje ding daar? Het is een rechthoek. Eens even kijken of dat een goede plek is. Lis wordt een beetje duizelig omdat het zo hoog is. Niet echt handig als nestje!



Lis heeft een slim idee! Ze gaat alle vormen verzamelen. Het vierkant, de driehoek, de zeshoek, de cirkel en de rechthoek. Lis werkt heel hard om er iets moois van te maken...



Eindelijk heeft Lis een nestje waar ze tevreden over is. Niet te hard, niet te zacht, geen scherpe punten en ze valt er niet van af. Lis is nu heel erg moe. Lekker slapen LisZzZzZzzzzz‌



Deze figuurtjes vormen Lis. Of zie jij er misschien iets anders in? Kun jij met de verschillende vormen ook iets tekenen? Probeer het maar eens.



Zelf aan de slag! De laatste pagina’s kunnen voorzichtig uit het boekje worden gescheurd. Nu kun je net als Lis zelf iets bouwen. Succes!







© Deesje Laméris / Van Abbemuseum, 2013 Illustraties / tekst en vormgeving: Deesje Laméris Tekstredactie: Jos Walta en Inge Borsje Afbeelding schutblad: El Lissitzky, De Nieuwe Mens, 1923 Uitgave Van Abbemuseum, Eindhoven www.vanabbemuseum.nl

Drukkerij Lecturis, Eindhoven

ISBN 9789490757106




Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.