Decosteel Måttning & Mallning

Page 1

Måttning & mallning

ROSTFRIA DISKBÄNKAR

1. Skiss/ritning

Vi går gemensamt igenom utförandet och vad som är genomförbart för att se preliminärt pris på bänk och leverans. På baksidan syns vårt nuvarande område där vi kan erbjuda denna tjänsten.

2. Tidsbokning

Tillsammans bokar vi in en tid när uppmätning kan ske (cirka 3 veckor i förväg)

3. Uppmätning

Görs på plats (OBS! kontrollera checklistan). Här görs också en koll att bänken är fysiskt möjlig att bära in.

4. Produktion

Direkt när vi har måtten, och de är godkända av kund, startar produktionen av bänken. Normal lev. Tid är 2–3 arbetsveckor (från fabrik).

5. Leveransen

Sker till avtalad adress. Tar normalt 1–3 dagar. Kund aviseras via SMS/telefon.

Tänk på! Vi kan hjälpa till att ordna kranbil, men ev. tillstånd ansvarar kunden för. (Kranbil ingår ej i priset!). Det behövs framkomlig väg för lastbil.

För priser, möjligheter och förutsättningar

kontakta din återförsäljare.

decosteel.se > Hitta din återförsäljare

Så här går arbetsgången till
Vi vet att det inte alltid är helt enkelt att mäta upp en bänkskiva. Därför erbjuder vi tjänsten måttning & mallning, där vi och vår samarbetspartner tar över ansvaret.

Tryggt och enkelt med exakta mått

På våra rostfria bänkar hjälper vi dig med exakta mått och du ska inte vara orolig för att utforma din bänk med fler och mer komplexa lösningar.

Se exempel på möjligheter med din designbänk.

Checklista innan uppmätning

STOMRENT Alla stommar och täcksidor som bänken skall ligga på måste vara monterade och rena så att korrekta mått kan tas.

EVENTUELLT ÖVERHÄNG Tänk igenom så att detta är klart vid måttningstillfället.

BELYSNING Måste finna god belysning vid måttningstillfället.

TÄNK IGENOM Går det enkelt att få in bänken på sin plats?

Förbered hur ni önskar kring kanter, hoar ev. häll osv. i god tid före måttningstillfället.

Uppvikt gavel, täckt utsida Uppvikt bakkant Nedpressad del Urtag för avfall Urtag hörn Rundat hörn (valfri radie) Urtag för pelare/murstock Fasat hörn Urtag för häll Uppvikt gavel Bågformad bakkant Fler designtips!
Södra Ekeryd 115 / 314 91 Hyltebruk Tel. +46 34 54 06 40 info@decosteel.se För mer information se decosteel.se Vårt nuvarande område där vi kan erbjuda mallning
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.