Decop_Katalog_Opozorilni znaki_v.6.0

Page 1

! O V NO stran 8: NALEPKE ZA VISOKE TEMPERATURE IN ZELO ZAHTEVNA OKOLJA

stran 9: LASERSKO GRAVIRAN ALUMINIJ

VIDNA SPOROČILA ZA VARNO DELO

www.decop.si • Obvestila • Opozorila • Prepovedi • Navodila • Informacije Simboli, nalepke in table V. 6.0

DIN 2403

DIN 4844

ISO 7010

ASR A1.3

DGUV


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Najboljše nalepke

dvoslojne nalepke

• enostavno lepljenje • uporaba v zahtevnih okoljih • brez bleščanja, vihanja, gubanja, bledenja • največji izbor znakov v Sloveniji • redno posodabljanje znakov po najnovejših evropskih smernicah in standardih

Zakaj smo med najboljšimi:

Najbol v Slove jši niji

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

1. Mi se prilagodimo željam kupca. Tako po velikosti, količini, različnim standardom, pripravi in dostavi. 2. Za vas sledimo spremembam standardov in jih upoštevamo pri naši ponudbi. 3. V naših izdelkih uporabljamo najboljše materiale. 4. Naši izdelki so še dodatno površinsko zaščiteni pred mehanskimi in UV poškodbami. S tem podaljšujemo njihovo življenjsko dobo. 5. Pomembno: naši izdelki se ne bleščijo. 6. Vam svetujemo.

Pri izdelavi upoštevamo tehnične regulative, standarde in priporočila: •ASR A1.3 •ASR A1.5/1,2 •ASR A 2.3 •ASR A3.4/3 •ASR A4.3 •ASR V3a2 •BGVA8/GUV-V •DGUV •BGR216

•DIN EN 131-3 •DIN 2403 •DIN ISO 3864 •DIN 4066 •DIN 4844 •DIN EN ISO 7010 •DIN 11030 •DIN EN ISO11683

Informacije: 041 735 886

Izbira varnostnega znaka in njegova uporaba je odgovornost naročnika.

2


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Kazalo: Barva, oblika, simbol, konstrukcija ......................... Grafični razvoj znakov ........................................... Priporočene velikosti znakov ................................. Lastnosti nalepk – lepilnost ................................... Lastnosti nalepk – temperaturna obstojnost ........ Lasersko gravirane nalepke ................................... Lasersko graviran aluminij ..................................... Izbira pravega materiala ........................................ Nalepke na poli ...................................................... Podatki za naročilo ................................................. Znaki za nevarnost ................................................. Znaki za prepovedi ................................................. Znaki za obveznosti ................................................

3 4 5 6 7 8 NOVO! 9 10 11 12 13 16 19

Reševalni znaki ....................................................... Požarni znaki ............................................................ Označevanje nevarnosti na strojih v kmetijstvu ...... Označevanje nevarnosti na strojih v industriji ........ Označevanje električne opreme .............................. Označevanje smeri vrtenja ali pomika ..................... Označevanje nevarnih snovi .................................... Označevanje poštnih pošiljk .................................... Tekstovne informacije ............................................... Kombinirani znaki ..................................................... Standardne nalepke in table ..................................... Nekaj primerov .........................................................

22 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38

Namen sporočila je po standardu določen z barvo, obliko in simbolom NAMEN

BARVA

OBLIKA

PREPOVEDI

Rdeča

Okrogla

ALARMIRANJE GASILNA OPREMA

Rdeča

Kvadratna

NEVARNE SNOVI

Rdeča

Trapezna

OPOZORILA

Rumena

Trikotna

OBVEZNOST

Modra

Okrogla

REŠEVANJE

Zelena

Kvadratna / pravokotna

Konstrukcija naših dvoslojnih 1.

PRIMER

nalepk in tabel

1. Dodatna UV in površinska zaščitna plastifikacija (proti odsevom)

2.

2. UV stabilna barva

3. 4.

3. MATERIAL PV - standardna PVC samolepilna folija FL - fotoluminiscentna samolepilna folija OD - odsevna samolepilna folija PO - poliester samolepilna folija PA - samolepilni papir 4. TRDA PODLAGA M - magnetna folija D - dibond plošča debeline 3 ali 4 mm F2 - PVC plošča debeline 2 mm F3 - PVC plošča debeline 3 mm

3

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

GRAFIČNI RAZVOJ ZNAKOV

Razvoj grafike in njihov vpliv na hitrost dojemanja sporočila

Svetov

anje

Nove spremenjene oblike znakov po standardu ISO 7010

Najnovejša dognanja v zvezi z optimalno podobo: Znak Znak omogoča hitrejše zaznavanje informacije. Viden in razumljiv mora biti tudi pri osebah, ki ne znajo brati, imajo motnje vida ali govorijo drugi jezik

Znaki za varnost morajo sporočiti razumljivo in čisto informacijo v čimkrajšem času. To pomeni, da v trenutku mora biti jasno kaj sporoča. Samo to, in nič več. Znaki morajo biti jasni, razločni in enostavni, hkrati pa morajo obdržati bistveno sporočilo.

Podlaga Bela podlaga znak naredi dobro viden in kontrasten, ne glede na podlago kamor ga pritrdimo.

Če pri branju varnostnih znakov teh informacij ne najdemo v trenutku, oziroma moramo le te preveriti še enkrat, potem takšen znak ni izvršil svojega osnovnega poslanstva opozarjanja, obveščanja, prepovedovanja in upravljanja.

Dodatno besedilo Raziskava je pokazala, da je pri branju z razdalje najbolj čitljiv tekst, pri katerem so uporabljene male črke z velikimi začetnicami.

4


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Priporočene velikosti glede na tip znaka in razdaljo

5


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

LASTNOSTI NALEPK Lepilnost Poleg gostote, tališča in ostalih lastnosti materiala je zelo pomembna lastnost tudi njegova površinska energija. Ta nam pove, kako privlačne so molekule med seboj in kako privlačne so z molekulami drugih materialov. Prav ta lastnost pa je pomembna pri oprijemu nalepk. Seveda pa na oprijem nalepk vpliva še nekaj drugih dejavnikov kakor so hrapavost, gladkost, poroznost, čistost, ...) Nekateri materiali (plastike) pa vsebujejo tudi mehčala, ki se sčasoma preselijo na površino materiala in razgradijo vezi.

se nalepka prime slabše ali pa sploh ne. Primer takšne površine so kuhinjske posode s teflonsko prevleko proti prijemanju ali pa sloj voska na površini avtomobila. Enota v kateri se meri velikost površinske energije je 1 mJ/m2. Če bi imeli material površinsko energijo 0 mJ/m2 bi kapljica na površini ostala popolnoma okrogla, material z neskončno površinsko energijo pa bi kapljico popolnoma sploščil. Prav zaradi raznovrstnih materialov je pred serijsko uporabo nalepk potreben preizkus.

Materiali imajo različno površinsko energijo. Zaradi tega jih delimo na materiale z visoko, srednjo in nizko površinsko energijo. Boljši oprijem lepila nam nudijo materiali z visoko površinsko energijo.

Za dober kontakt lepila mora biti površina suha, razmaščena in čista. Pri materialih z visoko površinsko energijo bodo kapljice lepila stekle po površini in dobro spojile lepilo, nalepko in podlago.

To lastnost materialov najlaže vidimo, če naredimo poskus s kapljico vode. Če se kapljica razleze po površini in naredi tanek sloj vode (večjo lužico), gre za material, ki ima visoko površinsko energijo in dober oprijem nalepke. Če pa kapljica na površini naredi obliko bradavice (sodčka) in se ne razlije po površini, pa gre za material z nizko površinsko energijo. Na teh materialih

Nalepka doseže 20% lepilnosti pri sobni temperaturi v 20 minutah, 90% lepilnosti v 24 urah in 100% lepilnost po 72 urah. V nekaterih primerih lahko lepilnost hitreje dosežemo z ogrevanjem na 66°C v obdobju 1 ure.

Površinske energije različnih materialov in njihova lepilnost

6


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

LASTNOSTI NALEPK Temperaturna obstojnost

* barva: črna/bela, srebrna/črna ** barva: bela/črna, rdeča/bela, rumena/črna

Test lepilnosti v različnih časovnih terminih po metodi FTM1 na različnih podlagah* Uporaba: znaki, označevanje robov stopnic, višin, vozil, informacije za katere želimo, da se pri odstranitvi nepopravljivo poškodujejo in jih ni mogoče ponovno uporabiti. Uporaba: standardni material za obvestila, opozorila, navodila, plastifikacija podaljša obstojnost in površinsko odpornost poleg tega pa površina nima odseva.

Uporaba: za varnostne znake in obvestila, kateri morajo ostati osvetljeni po prekinitvi razsvetljave še predpisan čas.

Uporaba: za znake, obvestila in opozorila, ki so nameščeni na strojih in napravah v zahtevnih industrijskih okoljih z visoko temperaturno obremenitvijo nalepljeni na ravne površine.

Uporaba: za znake, obvestila in opozorila, ki so nameščeni na strojih in napravah v zahtevnih industrijskih okoljih z visoko temperaturno obremenitvijo nalepljeni na ravne ali ukrivljene površine. Največja temperaturna obstojnost, največja odpornost na kemikalije in največja obstojnost na površinske poškodbe. Odlična lepilnost tudi na nizkoenergijske materiale. Dober oprijem onemogoča odstranitev nalepke brez poškodb. Izvedba v dveh barvah: črna/bela, srebrna/črna, rdeča/bela, bela/črna;

7


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

LASERSKO GRAVIRANE NALEPKE

Povsod tam, kjer zahtevate, da nalepke s podatki v ekstremnih pogojih ostanejo za vedno ...

Kje uporabljamo lasersko gravirane nalepke? • pogoni in deli naprav, ki se prekomerno segrevajo (motorji, agregati, transformatorji, črpalke, ...) • agresivna atmosfera v kemični industriji, • težka industrija (elektrarne, strojegradnja, ...) • naprave, ki se pogosto obremenjene s čiščenjem • kjer uporabljamo pomembne podatke, ki morajo biti obstojni in trajni (označevalne tablice strojev in naprav, oznake šifer in kod) • tam, kjer ne želimo, da se nalepka nalepi na drugo mesto (pri odstranitvi se trajno poškoduje)

NOVO!

Za vas uporabljamo najboljše in preizkušene materiale vodilnih svetovnih proizvajalcev. Folija podjetja

Folija podjetja

Tehnični podatki – proizvajalec 3M: • velika temperaturna obstojnost od -40 do 200° C, kratkotrajno do 300° C) • boljša obstojnost na kemikalije • odlična obstojnost na drgnenje • dober oprijem tudi na nizkoenergijske površine kakor je polipropilen • pri odlepitvi se uniči • za notranjo in zunanjo uporabo • ravne in ukrivljene površine • ne vsebuje halogenov • UL certifikat: No. MH16411 • CSA certifikat: No. 99316

Tehnični podatki – proizvajalec TESA: • velika temperaturna obstojnost od -40 do 120° C, kratkotrajno do 270° C) • boljša obstojnost na kemikalije • odlična obstojnost na drgnenje • dober oprijem tudi na nizkoenergijske površine kakor je polipropilen • pri odlepitvi se uniči • za notranjo in zunanjo uporabo • ravne in ukrivljene površine • ne vsebuje halogenov

Več informacij o materialu: www.decop/tehnicni-podatki

Več informacij o materialu: www.decop/tehnicni-podatki

Barvne možnosti:

Barvne možnosti:

Slabša obstojnost na UV sevanje (rdeča, rumena)

TEKST

TEKST

TEKST

TEKST

TEKST

črna/bela

srebrna/črna

bela/črna

rdeča/bela

rumena/črna

Primeri:

Pokličite, za preizkus vam pošljemo vzorec.

8


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

LASERSKO GRAVIRAN ALUMINIJ

Povsod tam, kjer zahtevate, da tablice s podatki v ekstremnih pogojih ostanejo za vedno ...

Kje uporabljamo lasersko gravirane tablice: • težka industrija, vojaška industrija, rudarstvo, elektrarne, • kjer uporabljamo pomembne podatke, ki morajo biti obstojni in trajni (označevalne tablice strojev in naprav, oznake šifer in kod) Material: Eloksiran aluminij debelina 1 - 2 mm Pritrditev: lepljenje ali vijačenje

NOVO!

Primeri:

9

Barvne možnosti: TEKST črna/bela

TEKST srebrna/črna


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

IZBIRA PRAVEGA MATERIALA OD odsevna folija

PV standardna samolepilna folija Standardni najbolj uporabljeni material za izdelavo nalepk, ki se nalepijo na podlago oziroma direktno na stroj: obvestila, opozorila, navodila, ... Plastifikacija podaljša obstojnost in površinsko odpornost poleg tega pa površina nima odseva.

Material za izdelavo varnostnih znakov, od katerih se zahteva, da so vidni še določen čas po prenehanju osvetljevanja.

FL fotoluminiscentna folija Znaki, ki nudijo odsev v temi, ko jih osvetimo s svetlobo: znaki, označevanje robov stopnic, višin, vozil, informacije za katere želimo, da se pri odstranitvi nepopravljivo poškodujejo in jih ni mogoče ponovno uporabiti.

LAS folija za lasersko graviranje Uporaba: za znake, obvestila in opozorila, ki so nameščeni na strojih in napravah v zahtevnih industrijskih okoljih z visoko temperaturno obremenitvijo nalepljeni na ravne ali ukrivljene površine. Največja temperaturna obstojnost, največja odpornost na kemikalije in največja obstojnost na površinske poškodbe. Odlična lepilnost tudi na nizkoenergijske materiale. Dober oprijem onemogoča odstranitev nalepke brez poškodb. Izvedba v dveh barvah: črna/bela, srebrna/črna, rdeča/ bela, bela/črna;

PA samolepilni papir

Podlaga: M

magnetna folija Za začasno označevanje kjer je to mogoče narediti na železnih površinah.

PET poliester Za znake, obvestila in opozorila, ki so nameščeni na strojih in napravah v zahtevnih industrijskih okoljih z visoko temperaturno obremenitvijo nalepljeni na ravne površine.

F

FOREX 2, 3 mm Penjeni PVC material za notranjo uporabo.

D

ELO eloksiran aluminij

DIBOND 2, 3, 4 mm Podlaga za notranjo in zunanjo uporabo v zahtevnih okoljih, primerna za montažo na perforirane podlage.

Eloksiran aluminij črne ali srebrne barve debeline 1 mm nudi zelo obstojno sporočilo. Za navodila, risbe, skice, šifre, pritrjevanje s kovicami ali lepilom. Predvsem za opremo v strojegradnji.

AL Aluminij 1 mm

10


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

NALEPKE NA POLI OBREZANI PO OBLIKI (A) Na poli je glede na obliko znaka različno število nalepk. Maksimalna velikost pole je A4.

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

70

lji

Koli

o že čina p

Pomembno! Na poli lahko izdelamo tudi komplet različnih nalepk, tako glede velikosti in količine, ki jih potrebujete za eno napravo.

11


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

POSTOPEK NAROČANJA

Kako oddati naročilo? Za uspešno oddano naročilo je potrebno le izpolniti kratek formular s štirimi informacijami (glej spodaj): 1. Najprej izberete znak (npr. napišite W011 za znak Pozor! Nevarnost zdrsa) 2. Določite eno izmed petih oblik, ki so opisane spodaj (A, C ali D) 3. Napišite željeno velikost znaka v milimetrih 4. Napišite šifro materiala, katerih pestra izbira je podrobneje opisana na strani 10

Opozorilni znaki

1.

2.

3.

4.

Izberemo znak

Določimo obliko

Določimo velikost

Izberemo material (stran 10)

Znaki za prepovedi

Znaki za obveznost

W011 – A – 50 – PV

Za naročilo ostalih vrst znakov: Reševalni znaki stran 22

Puščice za označevanje smeri vrtenja ali pomika stran 32

Požarni znaki stran 24

Označevanje nevarnosti na strojih v kmetijstvu stran 25

Grafični simboli na električni opremi stran 31

Označevanje nevarnosti na strojih v industriji stran 26

Znaki za nevarne snovi stran 33

Označevanje poštnih pošiljk stran 34

Pomembno!

Lahko nas pokličete in skupaj bomo izpolnili naročilo.

12


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA NEVARNOST Znak:

W001

ISO 7010 I Pozor! Splošna nevarnost

W006

ISO 7010 I Pozor! Močno magnetno polje

W011

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost zdrsa

W016

ISO 7010 I Pozor! Strupena snov

W021

ISO 7010 Pozor! Vnetljivo

W026

ISO 7010 I Pozor! Polnjenje baterije

W002

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost eksplozije

W007

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost padca

W012

ISO 7010 I Nevarnost električnega toka

W017

ISO 7010 I Pozor! Vroča površina

W022

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost ureznin

W027

ISO 7010 I Pozor! Optično sevanje

W003

ISO 7010 I Pozor! Radioaktivno sevanje

W008

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost padca v globino

W013

ISO 7010 Pozor! Pes čuvaj

W018

ISO 7010 I Pozor! Avtomatski vklop

W023

ISO 7010 I Pozor! Jedka snov

W028

ISO 7010 Pozor! Oksidant

13

W004

ISO 7010 Pozor! Laser

W009

ISO 7010 I Pozor! Biološka nevarnost

W014

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost transportnih sredstev

W019

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost stisnjenja

W024

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost stiska rok

W029

ISO 7010 I Pozor! Jeklenka pod pritiskom

W005

ISO 7010 I Pozor! Neionizirajoče sevanje

W010

ISO 7010 I Pozor! Nizka temperatura

W015

ISO 7010 I Pozor! Viseče breme

W020

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost udarca v glavo

W025

ISO 7010 Pozor! Vrteči deli

W030

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost stisnenja


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA NEVARNOST Znak:

W031

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost ukleščenja

W036

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost vdrtja

W041

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost zadušitve

W052

ISO 7010 I Pozor! Nestabilen rob terena

D-W021

DIN 4844 I Pozor! Eksplozivno ozračje

D003

Pozor! Vroča tekočina

W032

ISO 7010 I Pozor! Hitri premiki obdelovanca

W037

ISO 7010 I Pozor! Samovozeče naprave

W042

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost obločnega plamena

W053

ISO 7010 I Pozor! Rušljiv rob terena

D-W022

DIN 4844 I Pozor! Rezalnik

D004

Pozor! Ultravijolično sevanje

W033

ISO 7010 I Pozor! Bodeča žica

W038

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost hrupa

W043

ISO 7010 I Pozor! Tanek led

W055

ISO 7010 I Pozor! Odtok kanalizacije

D-W029

DIN 4844 I Pozor! Transportni sistem na progi

D005

Pozor! Škodljiva in dražeča snov

14

W034

ISO 7010 Pozor! Bik na paši

W039

ISO 7010 I Pozor! Ledene sveče

W047

ISO 7010 I Pozor! Globoka voda

W057

ISO 7010 I Pozor! Močan vodni tok

D001

Pozor! Nevarnost stisnjenja.

D006

Pozor! Nevarnost padca po stopnicah

W035

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost padajočih predmetov

W040

ISO 7010 I Pozor! Nevarnost snežnega plazu

W048

ISO 7010 I Pozor! Plitva voda

W066

ISO 7010 I Pozor! Nenadna globina

D002

Pozor! Nevarnost uvleka

D007

Pozor! Visokonapetostni kabel


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA NEVARNOST Znak:

D009

Pozor! Visoka temperatura

D061

Pozor! Iztegovanje noge

D070

Pozor! Nevarnost stiska nog

D010

D011

Pozor! Nevarnost stiska nog

Pozor! Nevarnost padca predmetov z višine

D062

D063

D071

D072

Pozor! Spuščanje noge

Pozor! Nevarnost odreza

Pozor! Otroci!

Pozor!

D014

Pozor! Jeklenka pod pritiskom

D064

Pozor! Vrteči deli

D073

Pozor! Ne prijemaj

D060

Pozor! Nevarnost prevrnitve

D069

Pozor! ??????????

D80

Pozor! Video nadzor

Velikost po želji

Če niste našli znaka z ustrezno sporočilnostjo nam pošljite vaše želje, poslali vam bomo naš predlog!

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

15


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA PREPOVEDI Znak:

P001

ISO 7010 Splošna prepoved

P006

ISO 7010 I Prepovedano za viličarje in gospodarska vozila!

P011

ISO 7010 I Gasiti z vodo prepovedano!

P016

ISO 7010 I Prepovedano pršenje z vodo!

P021

ISO 7010 Prepovedano za pse!

P026

ISO 7010 I Prepovedana uporaba kadi, tuša ali bazena!

P002

ISO 7010 Kajenje prepovedano!

P007

ISO 7010 I Prepovedan dostop ljudem s srčnim spodbujevalnikom!

P012

ISO 7010 I Prepovedano obremenjevanje!

P017

ISO 7010 I Prepovedano potiskanje! Nevarnost prevrnitve

P022

ISO 7010 I Prepovedano vnašanje hrane in pijače

P027

ISO 7010 I Prepovedan prevoz oseb v dvigalu!

P003

ISO 7010 I Prepovedana uporaba odprtega ognja

P008

ISO 7010 I Prepovedana uporaba kovinskih predmetov!

P013

ISO 7010 I Prepovedana uporaba telefona!

P018

ISO 7010 Prepovedano sedenje!

P023

ISO 7010 I Prepovedano odlaganje tovora!

P028

ISO 7010 I Prepovedana uporaba rokavic!

16

P004

ISO 7010 Prehod prepovedan!

P009

ISO 7010 I Prepovedano vzpenjanje po ograji!

P014

ISO 7010 I Prepovedan dostop ljudem s kovinskimi implantanti!

P019

ISO 7010 I Prepovedano stopiti na površino!

P024

ISO 7010 I Prepovedano stopiti na površino!

P029

ISO 7010 Prepovedano fotografiranje!

P005

ISO 7010 Voda ni pitna!

P010

ISO 7010 Dotikanje je prepovedano!

P015

ISO 7010 I Prepovedano seganje v napravo!

P020

ISO 7010 I Prepovedana uporaba dvigala v primeru požara!

P025

ISO 7010 I Prepovedana uporaba nepopolno izdelanega odra!

P030

ISO 7010 I Prepovedano izdelovanje vozlov!


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA PREPOVEDI Znak:

P031

ISO 7010 I Prepovedano spreminjanje pozicije stikala!

P036

ISO 7010 Prepovedano za otroke!

P041

ISO 7010 I Prepovedano naslanjanje na steno!

P047

ISO 7010 Prepovedano zaletavanje!

P060

ISO 7010 I Vstop z neustrezno obutvijo prepovedan!

D-P023

DIN 4844 I Prepovedano zadrževanje pod gibljivo roko

P032

ISO 7010 I Prepovedana uporaba kotne brusilke!

P037

ISO 7010 I Prepovedano zapuščanje vlečne proge!

P042

ISO 7010 Prepovedano za nosečnice!

P048

ISO 7010 Tek prepovedan!

P062

ISO 7010 I Porivanje v vodo prepovedano!

D-P030

DIN 4844 Prekrivanje prepovedano!

P033

ISO 7010 I Prepovedano mokro brušenje!

P038

ISO 7010 Prepovedano guganje!

P043

ISO 7010 I Prepovedano za vinjene ali omamljene osebe!

P049

P034

ISO 7010 I Prepovedana uporaba ročnega brusilnika!

P039

ISO 7010 Vroča dela prepovedana!

P044

ISO 7010 I Prepovedana uporaba pametnih očal

P050

P035

ISO 7010 I Prepovedana uporaba obutve z okovanimi podplati!

P040

ISO 7010 I Prepovedano izvajanje ognjemetov!

P046

ISO 7010 Prepovedano raztegovanje!

P052

ISO 7010 Plavanje prepovedano!

ISO 7010 Snorkljanje prepovedano!

ISO 7010 Potapljanje prepovedano!

P068

P069

D-P006

DIN 4844 I Dostop nepooISO 7010 I Uporabniku ISO 7010 I Prepovedano izpostavljanje neposredni sončni prepovedano vzdrževanje orodja! blaščenim osebam prepovedan! svetlobi in vročim površinam

D016

Prepovedano fotografiranje s telefonom!

17

D019

Prepovedano za otroške vozičke!

D020

Prepovedana vožnja na vozičku!


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA PREPOVEDI Znak:

D022

D023

Prepovedano dotikanje! Visokonapetostni kabel

Stroj lahko uporablja samo ena oseba!

D030

D031

Poseganje v stroj med obratovanjem prepovedano!

Prepovedano parkiranje!

D074

D065

Prepovedano odmetavanje predmetov!

Vstop s sladoledom prepovedan!

D078

ZNAK PO VAŠI ŽELJI

Prepovedano plačevanje z bančno kartico!

Količi

na p

i o želj

D024

Počisti za svojim pasjim prijateljem!

D032

Prepovedano uživanje nedovoljenih snovi!

D075

Vstop v kopalkah prepovedan!

D028

Prepovedano segati z roko v nevarno območje!

D033

Ne vključuj stroja!

D076

Vstop s kotalkami prepovedan!

D029

Zadrževanje pod visečim bremenom prepovedano!

D034

Prepovedan vstop z zakritim obrazom!

Če niste našli znaka z ustrezno sporočilnostjo nam pošljite vaše želje, poslali vam bomo naš predlog!

18

D077

Vstop s smučarskimi čevlji prepovedan!


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA OBVEZNOSTI Znak:

M001

ISO 7010 I Obv. uporaba osebnih varovalnih sredstev in obvezno upoštevanje tehn. reda!

M004+M014

ISO 7010 Obvezna zaščita oči in glave!

M008

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne obutve!

M013

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščite za obraz!

M018

ISO 7010 I Obvezna uporaba varovalnega pasu!

M023

ISO 7010 I Obvezna uporaba prehoda čez most!

M002

ISO 7010 I Obvezno upošt. navodil za varno delo!

M003+M004

ISO 7010 Obvezna zaščita oči in sluha!

M009

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitnih rokavic!

M014

ISO 7010 I Obvezna uporaba varnostne čelade!

M019

ISO 7010 I Obvezna uporaba varilne maske!

M024

ISO 7010 Obvezno za pešce

M003

ISO 7010 Obvezna zaščita sluha!

M005

ISO 7010 Obvezna ozemljitev!

M010

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne obleke!

M015

ISO 7010 I Obvezna uporaba odsevnega telovnika!

M020

ISO 7010 I Obvezna uporaba varnostnega pasu!

M025

ISO 7010 I Oči otroka zaščititi z zatemnjenimi zaščitnimi očali!

19

M004

ISO 7010 Obvezna zaščita oči!

M006

ISO 7010 I Obvezna izključitev iz električnega omrežja!

M011

ISO 7010 Obvezno umivanje rok!

M016

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne maske!

M021

ISO 7010 I Obvezna izključitev pred popravilom!

M026

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitnega predpasnika!

M003+M014

ISO 7010 Obvezna zaščita glave in sluha!

M007

ISO 7010 I Obvezna uporaba zatemnjenih zaščitnih očal!

M012

ISO 7010 Obvezna uporaba držala!

M017

ISO 7010 I Obvezna uporaba respiratorja!

M022

ISO 7010 I Obvezna uporaba zaščitne kreme!

M027

ISO 7010 I Obvezno namestiti varovalo!


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA OBVEZNOSTI Znak:

M028

ISO 7010 Obvezno zaklepanje!

M033

ISO 7010 Obvezno spuščanje varovala

M047

ISO 7010 Obvezna uporaba dihalnega aparata

M052

ISO 7010 Ohranjaj varnostno razdaljo

D035

Obvezna uporaba stopnic!

D042

Obvezna uporaba zaščitne kape!

M029

ISO 7010 Obvezno potrobi!

M034

ISO 7010 Obvezen dvig varovala

M048

ISO 7010 Obvezna kontrola zraka

M054

ISO 7010 I Obvezno nadziranje otrok v vodi!

D037

Otroci obvezno v spremstvu odraslih!

D044

Obvezna dezinfekcija rok!

M030

ISO 7010 I Obvezno uporabi koš za odpadke!

M035

ISO 7010 V primeru padca zapustite vlečno progo

M049

ISO 7010 Obvezna uporaba zaščite

D-M016

DIN 4844 Obvezno naolji rezila!

D038

Pitna voda!

D048

Pot za invalide!

20

M031

ISO 7010 I Obv. uporaba zaščitnega pokrova namizne žage!

M036

ISO 7010 Obvezno dvignite konice smuči

M050

ISO 7010 Zapusti progo na levi strani

D-M018

DIN 4844 I Obvezno preberi navodila za uporabo!

D040

Soba za kajenje!

D050

Obvezno stabilno zlaganje tovora!

M032

ISO 7010 I Obvezna uporaba električno prevodne obutve!

M046

ISO 7010 Obvezno pritrjevanje jeklenk!

M051

ISO 7010 Zapusti progo na desni strani

WSM001

DIN 4844 I Obvezna uporaba reševalnega jopiča!

D041

Obvezna uporaba zaščitnega pokrivala!

D059

Mesto dviga!


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

ZNAKI ZA OBVEZNOSTI Znak:

D066

Obvezno spremstvo odraslih oseb!

D078

Obvezna smer vrtenja v levo!

D079

Obvezna smer vrtenja v desno!

Izris tu

di po ž

elji

Če niste našli znaka z ustrezno sporočilnostjo nam pošljite vaše želje, poslali vam bomo naš predlog!

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

21


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

REŠEVALNI ZNAKI Znak:

EV001

SIST 1013 Zasilni izhod - levo

EV004

SIST 1013 Zasilni izhod - levo navzdol

EV002

SIST 1013 Zasilni izhod - desno

EV005

SIST 1013 Zasilni izhod - levo gor

EV003 SIST 1013 I Zasilni izhod naravnost (navzdol)

EV006

SIST 1013 Zasilni izhod - desno navzdol

E007

Velikost 300, 400, 500 mm

EV007

SIST 1013 Zasilni izhod - desno navzgor

E001

ISO 7010 Zasilni izhod - desno

E006 I ISO 7010 Smerna puščica kotna

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

E011

ISO 7010 Postaja za izpiranje oči

D067 Izhod

E002

ISO 7010 Zasilni izhod - levo

E007 I

ISO 7010 Zbirno mesto

E012

ISO 7010 I Varnostna prha

D068 Exit

E003

ISO 7010 Prva pomoč

E008

ISO 7010 I Izstopna naprava v sili, ki jo je mogoče doseči z razbitjem

E013

ISO 7010 I Nosila

22

E004

ISO 7010 I SOS telefon

E009

ISO 7010 I Zdravnik

E014

ISO 7010 I Otroški sedež in sistem za zaznavanje orientacije

E005 I ISO 7010 Smerna puščica ravna

(samo v povezavi z ostalimi znaki)

E010

ISO 7010 I Srčni defibrilator

E015

ISO 7010 I Pitna voda


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

REŠEVALNI ZNAKI Znak:

E016

ISO 7010 Okno za zasilni izhod z lestvijo

E017

ISO 7010 Zasilni izhod do gasilske lestve

E022

ISO 7010 Porini vrata z leve strani

E023

ISO 7010 Porini vrata z desne strani

E018

ISO 7010 I Odpiranje z obračanjem v levo

E024

ISO 7010 I Predhodni evakuacijski prostor

E019

ISO 7010 I Odpiranje z obračanjem v desno

E057

ISO 7010 Povleci vrata z leve strani

E020

ISO 7010 I Gumb za alarm

E058

ISO 7010 Povleci vrata z desne strani

Primer naročila:

EV006-200-PV D051

Oprema za reševanje

Material (stran 6)

D053

Okno za zasilni izhod

Šifra znaka Velikost nalepke

Uporaba smernih puščic za enostavno označevanje različnih smeri Smerne puščice se lahko uprabljajo samo v kombinaciji z ostalimi znaki ISO 7010 in ne delujejo samostojno.

E005

Smerna puščica ravna

PUŠČICE (ravna E005 in kotna E006) se uporabljajo v kombinaciji z znaki od E001 do E058.

Puščica je ravna in kotna. Puščica se nalepi ob znak. Željeno smer dosežemo z obračanjem nalepke.

E006

Smerna puščica kotna

Velja za uporabo znakov od E001 do E058

Naročiti posebej

Naroči zdaj! prodaja@decop.si

www.decop.si

23


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

POŽARNI ZNAKI Znak:

E002-L

E001-D

ISO 7010 ISO 7010 Ročni gasilni aparat - levo Ročni gasilni aparat - desno

E002-N

ISO 7010 I Ročni gasilni aparat - naravnost

E002-LN

ISO 7010 Ročni gasilni aparat - dol

D055

Ročni gasilni aparat

F001

F004

F003

F002

ISO 7010 Ročni gasilni aparat

ISO 7010 Gasilska oprema

ISO 7010 Gasilska lestev

ISO 7010 Požarna cev za vodo

D057

Hidrant

F005

ISO 7010 Ročni javljalnik požara

F006

F016

F007

ISO 7010 Klicni javljalnik požara

ISO 7010 Požarna odeja

ISO 7010 Gasilsko dvigalo

D058

Intervencijska pot

Višina nalepke: 300, 400 ali 500 mm.

Standardne višine: 100, 150, 200 mm D058: 300, 400, 500 mm Željeno smer dosežemo z montažo ustrezne kotne ali ravne puščice ob ustrezen znak.

Uporaba smernih puščic Smerne puščice niso del standarda ISO 7010, zato se ne uporabljajo samostojno ampak samo v kombinaciji ostalih ISO 7010 znakov od E001 do E016.

FDR

I ISO 3864 Smerna puščica ravna

FDK

I ISO 3864 Smerna puščica kotna

Primer naročila:

D055-300-PV Šifra znaka

Material (stran 6)

Velikost nalepke

Informacije: 04 510 16 20

I

24

Naročila: prodaja@decop.si


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

OZNAČEVANJE NEVARNOSTI NA STROJIH V KMETIJSTVU Standard ISO 7010, ISO 11684

DK01

DK02

DK03

DK04

DK05

DK06

DK07

DK08

DK09

DK10

DK11

DK12

DK13

DK14

DK15

DK16

Oblikovanje opozoril tudi po vaši želji DK17

DK18

Velikost nalepk: Velikost

Šifra za naročilo

ležeča 80 x 40 mm

L80

ležeča 160 x 80 mm

L160

pokončna 40 x 80 mm

P40

pokončna 80 x 160 mm

P80

DK19

Sestavite kombinacijo po svojih željah:

POKONČNA

Izberite znak

Izberite znak LEŽEČA Izberite znak

Ostale velikosti po vaši želji

Primer naročila:

DK01-160-PV Šifra znaka Velikost nalepke Material

25


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI NA STROJIH IN NAPRAVAH V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Tip DSA:

DSA01

DSA02

DSA03

DSA04

DSA05

DSA06

DSA07

DSA08

DSA09

DSA10

DSA11

DSA12

DSA13

DSA14

DSA15

Standard ISO 7010, ISO 3864-2

va po

Dosta

pošti

Podatki za naročilo: Obrazec za lažje naročilo je dostopen tudi na web strani: www.decop.si Pri naročilu navedite: Šifro znaka, velikost in količino.

26


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI NA STROJIH IN NAPRAVAH V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Tip DSB:

DSB01

DSB02

DSB03

DSB04

DSB05

DSB06

DSB07

DSB08

DSB09

DSB10

DSB11

DSB12

27


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI NA STROJIH IN NAPRAVAH V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Tip DSB:

DSB13

DSB14

DSB15

DSB16

DSB17

DSB18

DSB19

DSB20

Znaki p

o vaši

DSB21 Tip DSC:

DSC01

DSC02

28

želji


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI NA STROJIH IN NAPRAVAH V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Tip DSC:

DSC03

DSC04

DSC05

DSC06

DSC07

DSC08

DSC09

DSC10

DSC11

DSC12

DSC13

DSC15

29


OZNAČEVANJE NEVARNOSTI NA STROJIH IN NAPRAVAH V INDUSTRIJI

prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

Primer naročila: Šifra znaka Velikost nalepke Material

DSA06-L80-PV DSA Velikost

DSB Šifra za naročilo

DSC Šifra za naročilo

Velikost

Velikost

Šifra za naročilo

ležeča 80 x 40 mm

L80

ležeča 100 x 33 mm

L100

ležeča 100 x 33 mm

L100

ležeča 160 x 80 mm

L160

ležeča 160 x 53 mm

L160

ležeča 160 x 53 mm

L160

pokončna 40 x 80 mm

P40

pokončna 80 x 160 mm

P80

Izdelava po vaših željah:

Izberite vrsto opozorila

Izberite znak Izberite znak

VAŠ TEKST PO ŽELJI Možne nevarnosti in tveganja Ustrezno ukrepanje ali zaščita

Oblikovanje tudi po vaših željah! 30


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

OZNAČEVANJE ELEKTRIČNE OPREME Standard ISO 7000, IEC 60417 Grafični simbol:

5017B

5017S

5017R

5018

5019B

5019S

5020

DE01

DE02

DE04

DE05

DE06

DE07

DE08

DE09

DE10

DE11

DE12

DE13

Ø

Št. nalepk na poli

12,5 mm

100

16 mm

100

20 mm

96

Primer naročila:

DE10-A-12,5-PV Šifra znaka

jeno Nare veniji v Slo

Material

Velikost nalepke

Podatki za naročilo: Obrazec za lažje naročilo je dostopen tudi na web strani: www.decop.si Pri naročilu navedite: Šifro znaka, velikost in količino.

31


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

OZNAČEVANJE SMERI VRTENJA ALI POMIKA

Označevanje smeri vrtenja

Označevanje smeri gibanja

DSP01

DSP04

DSP02

Velikost

Šifra

11 x 35 mm

L35

23 x 75 mm

L75

45 x 150 mm

L150

Barva puščic: Črna

Č

Rdeča

R

DSP03

Velikost

Šifra

9 x 35 mm

L35

20 x 75 mm

L75

39 x 150 mm

L150

ušeni Preizk riali mate

Barva

Primer naročila:

DSP01-L35-Č-PV Šifra znaka Velikost nalepke

32

Material


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI

Uredba CLP o enotnem 1272/2008 o enotnem razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi. Temelji na Globalno poenotenem, usklajenem (GHS) sistemu. Minimalna velikost znaka 1 cm2 Znak:

CLP 01

Eksplozivna snov

CLP 06

Strupena snov

CLP 02

Lahko vnetljiva snov

CLP 07

Akutna nevarnost

CLP 03

Oksidativna snov

CLP 08

Zdravju škodljiva snov

CLP 05

CLP 04

Jedka snov

Plini pod tlakom

CLP 09

Nevarno za okolje

Svetov

anje

Pravilna oblika in velikost nalepk

Primer nalepke za označevanje nevarnih snovi

Barva in videz etiket morata omogočati, da sta piktogram za nevarnost in njegovo ozadje jasno razvidna. Piktogrami za nevarnost morajo imeti obliko kvadrata, postavljenega na oglišče, kar pomeni, da imajo obliko romba, kadar se etiketa bere vodoravno in črn simbol na belem ozadju z rdečim okvirjem.

Več informacij dobite na echa.europa.eu

a

Velikost nalepke je odvisna od velikosti embalaže, vendar minimalno 10 mm.

Primer naročila:

CLP 01-10-PV Šifra znaka Velikost nalepke Informacije: 04 510 16 20

I

33

Naročila: prodaja@decop.si

Material


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

OZNAČEVANJE POŠTNIH POŠILJK

Nalepke z znaki za poštne pakete/embalažo. Znak:

DP-A

Pozor! Lomljivo

DP-G

Ne nalagati na paket

DP-B

Votli predmet

DP-D

DP-C

Ne izpostavljati vročini

Varovati pred padavinami

DP-H

DP-J

DP-I

Največja obremenitev paketa

Pravilna lega paketa

Težišče

DP-E

Ne izpostavljati mrazu

DP-K

Ni za transportni voziček

DP-F

Posebno opozorilo!

DP-L

Ne odpirati z nožem

Piktogrami lahko nastopajo posamezno ali v kombinaciji.

100 mm

DP-AGJE-100-PA

Primer naročila za štiri navodila:

Višina Material (PA-papir, PV-PVC folija)

a

Šifre sestavljenih znakov

Označevanje nevarnih snovi v pošiljki:

Primer naročila:

DP-M-100-PA

Material: (papir)

Velikost nalepke (a)

DP-M

Paket vsebuje omejeno količino nevarne snovi

Pomembno! Vse poštne pošiljke, ki vsebujejo nevarne snovi morajo biti ustrezno označene!

34


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

TEKSTOVNE INFORMACIJE

Napis po vaši želji Barvne kombinacije:

BE/ČR

BE/RD

BE/ZE

MO/BE

ČR/BE

RD/BE

ZE/BE

RU/ČR

Podatki za naročilo: Barvna kombinacija, velikost, material, količina in besedilo.

Primeri:

35

Za lažje naročilo pišite za obrazec: prodaja@decop.si

www.decop.si


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

KOMBINIRANI ZNAKI Informacije: 04 510 16 20

I

Naročila: prodaja@decop.si

Primera:

2/B

Število znakov

Oblika informacije

2/B

3/B

2/C

3/C

3/D

2/D

2/E

3/E

a

a

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm

36


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

STANDARDNE NALEPKE IN TABLE Nalepka “Znaki za alarmiranje”. Velikost A4 Podatki za naročilo: D081-A4-PV

Nalepka “Umijmo roke pravilno!” Velikost A4 in A5 Podatki za naročilo: D082-A4-PV Podatki za naročilo: D082-A5-PV

Nalepka “Vklopi razum, zahtevaj račun!” Podatki za naročilo Italijanske: Slovenske: D083-IT-A4-PV D083-SI-A4-PV D083-IT-A5-PV D083-SI-A5-PV D083-IT-A6-PV D083-SI-A6-PV

Tabla “Pozor! Sečnja - spravilo” Velikost: 600 x 400 mm Podatki za naročilo: D084-600-D

Nalepka “Pozor, vsebuje azbest” Velikost: 80 x 100 mm

Varnostni trak rumena-črna. Velikost: 110 x 50 mm Podatki za naročilo: D085-RČ-50-PV

Podatki za naročilo: D086-80-PV

Varnostni trak bela-rdeča. Velikost: 110 x 50 mm Podatki za naročilo: D085-BR-50-PV

37


prodaja@decop.si 041 735 886 www.decop.si

NEKAJ PRIMEROV

38


AAA 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020


Pokličite še danes!

Decop, d.o.o., Železniki Log 1, 4228 Železniki Slovenija T: 041 735 886 E: prodaja@decop.si www.decop.si

info.decop

Copyright © Decop d.o.o., marec 2021. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje slik ter informacij v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje in razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem izdajatelja. Vse znamke, logotipi in slike so zaščiteni in so last njihovih lastnikov oz. družb. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Slike v katalogu so simbolne in se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.