Page 1

Presenta(e  voor  bewoners  Piccardthof  en  Buitenhof   4  juni  2014  


Doel  van  deze  bijeenkomst     “Tijdens  de  bijeenkomst  in  april  2014  hee8  u  wensen   en  opmerkingen  meegegeven  waarvoor  aanvullend   onderzoek  nodig  was.  Vanavond  willen  we  de   resultaten  hiervan  met  u  delen.”  


Agenda   A.  Geluidmaatregelen   1.       Busafrit  bij  Hoogkerk   2.       Stadsparkscherm   3.       Extra  sAl  asfalt     B.  LocaAe  Van  Der  Valk     C.  Vooruitblik  

3/16  


Busafrit  bij  Hoogkerk    

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

4/16  


Extra  s'l  asfalt  op  A7  bij  busafrit  (blauwe  kleur)    

2-­‐laags  ZOAB  

1-­‐laags  ZOAB  

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

5/16  


Aanvullend:  doortrekken  grondwal     Ook  langs  busafrit  

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

6/16  


Stadsparkscherm  

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

7/16  


Stadsparkscherm  

Hoogkerk Stadspark Buitenhof

Piccardthof

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

8/16  


Volgens  tracebesluit  kan  worden  volstaan  met:   A.  B.  C.  D. 

Geen  stadsparkscherm   2-­‐laags  ZOAB  bij  busafrit  Hoogkerk   1-­‐laags  ZOAB  tussen  Laan  CdH  en  busafrit   2-­‐laags  ZOAB  vanaf  Laan  CdH  naar  Julianaplein  

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

9/16  


Vier  mogelijke  varia(es   1.  2.  3.  4. 

Stadsparkscherm  terugplaatsen   Geluidabsorberend  stadsparkscherm  terugplaatsen   2-­‐laags  ZOAB  tussen  Laan  CdH  en  busafrit   Stadsparkscherm  terugplaatsen  +  2-­‐laags  ZOAB  tussen   busafrit  en  Laan  CdH  

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

10/16  


Rekenresultaat  vier  varianten    

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

11/16  


Loca(e  Van  der  Valk  

X Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

12/16  


Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

13/16  


Vooruitblik   Mijlpalen:     1.  20  en  21  juni  2014:  MarAniplaza   2.  Oktober  2014  zienswijzenrapport  en  tracébesluit   3.  Aansluitend:  beroepstermijn  bij  de  Raad  van  State   4.  2015/2016:  start  uitvoering   5.  2020/2021:  werk  gereed  

Busafrit  

 

 

       Stadsparkscherm                  

       Van  der  Valk    

 

       Vooruitblik  

14/16  


HeeN  u  nog  vragen?  

15/16  


Bedankt  voor  uw  aandacht!  

16/16  


Presentatie buitenhof piccardthof 4 juni 2014  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you