Page 1

Presenta(e voor  bewoners  Piccardthof  en  Buitenhof   4  juni  2014  


Doel van  deze  bijeenkomst     “Tijdens  de  bijeenkomst  in  april  2014  hee8  u  wensen   en  opmerkingen  meegegeven  waarvoor  aanvullend   onderzoek  nodig  was.  Vanavond  willen  we  de   resultaten  hiervan  met  u  delen.”  


Agenda A.  Geluidmaatregelen   1.       Busafrit  bij  Hoogkerk   2.       Stadsparkscherm   3.       Extra  sAl  asfalt     B.  LocaAe  Van  Der  Valk     C.  Vooruitblik  

3/16


Busafrit bij  Hoogkerk    

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

4/16


Extra s'l  asfalt  op  A7  bij  busafrit  (blauwe  kleur)    

2-­‐laags ZOAB  

1-­‐laags ZOAB  

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

5/16


Aanvullend: doortrekken  grondwal     Ook  langs  busafrit  

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

6/16


Stadsparkscherm

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

7/16


Stadsparkscherm

Hoogkerk Stadspark Buitenhof

Piccardthof

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

8/16


Volgens tracebesluit  kan  worden  volstaan  met:   A.  B.  C.  D. 

Geen stadsparkscherm   2-­‐laags  ZOAB  bij  busafrit  Hoogkerk   1-­‐laags  ZOAB  tussen  Laan  CdH  en  busafrit   2-­‐laags  ZOAB  vanaf  Laan  CdH  naar  Julianaplein  

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

9/16


Vier mogelijke  varia(es   1.  2.  3.  4. 

Stadsparkscherm terugplaatsen   Geluidabsorberend  stadsparkscherm  terugplaatsen   2-­‐laags  ZOAB  tussen  Laan  CdH  en  busafrit   Stadsparkscherm  terugplaatsen  +  2-­‐laags  ZOAB  tussen   busafrit  en  Laan  CdH  

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

10/16


Rekenresultaat vier  varianten    

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

11/16


Loca(e Van  der  Valk  

X Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

12/16


Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

13/16


Vooruitblik Mijlpalen:     1.  20  en  21  juni  2014:  MarAniplaza   2.  Oktober  2014  zienswijzenrapport  en  tracébesluit   3.  Aansluitend:  beroepstermijn  bij  de  Raad  van  State   4.  2015/2016:  start  uitvoering   5.  2020/2021:  werk  gereed  

Busafrit

     Stadsparkscherm                  

     Van  der  Valk    

     Vooruitblik  

14/16


HeeN u  nog  vragen?  

15/16


Bedankt voor  uw  aandacht!  

16/16

Presentatie buitenhof piccardthof 4 juni 2014  
Presentatie buitenhof piccardthof 4 juni 2014  
Advertisement