Page 1

De Bibliotheek in cijfers 2012

Collectie Boeken Boeken volw. Boeken jeugd Boeken jeugd Video/DVD volw. non-fictie fictie non-fictie fictie Eemnes 5.518 3.226 4.792 3.150 908 Muiden 3.625 2.146 3.277 2.097 794 Muiderberg 1.122 194 1.309 535 191 Weesp 7.394 5.023 6.538 4.051 907 Loosdrecht 4.918 3.513 4.153 3.355 827 Nederhorst den Berg 1.047 193 1.284 459 149 Totaal 23.624 14.295 21.353 13.647 3.776 *Onder overige materialen vallen o.a. e-books, games, luisterboeken en speelleermaterialen.

Leners naar leeftijd in De Bibliotheek 0-3 jr Eemnes 97 Muiden 55 Muiderberg 26 Weesp 190 Loosdrecht 109 Nederhorst den Berg 44 Totaal 521

4-15 jr 1.006 521 244 2.283 1.238 397 5.689

16-17 jr 139 79 22 261 135 33 669

18-64 jr 776 308 73 1.439 659 96 3.351

Overigen*

1.660 1.726 580 3.070 2.682 708 9.718

65 jr e.o. Speel-o-theek 312 19 169 96 23 n.v.t. 550 52 463 15 73 n.v.t. 1.590 182

Pagina 1 van 3

Totaal 2012 Tijdschriften en dagbladen abonnementen 19.254 55 13.665 43 3.931 2 26.983 62 19.448 39 3.840 20 87.121 221

Scholen/Inst. 19 9 2 31 22 1 84

Totaal 2012 2.368 1.237 390 4.806 2.641 644 12.086

Index 96,3% 91,6% 91,1% 97,6% 102,8% 103,0%


Aantal leners Inwoners Bibliotheek Leners 2012 * Eemnes 8.795 2.368 26,9% Muiden 3.119 1.237 39,7% Muiderberg 3.266 390 11,9% Weesp 18.136 4.806 26,5% Loosdrecht* 8.444 2.641 31,3% Nederhorst* 5.091 644 12,6% Totaal 46.851 12.086 25,8% *Berekend is het aantal leners t.o.v. het aantal inwoners van de woonplaats en niet per gemeente. Het aantal inwoners in de gemeente Wijdemeren bedraagt 23.230. Aantal bezoekers

Bezoek website website 2012 website 2011 Index Totaal 2011 Totaal 2012 Index Eemnes 33.812 31.190 108,4% bezoeken* 64.457 57.681 111,75% Muiden 12.193 15.650 77,9% acties 93.892 47.045 199,58% Weesp 93.898 99.897 94,0% BieBapp** 247 Loosdrecht 35.212 40.339 87,3% Totaal 175.115 187.076 93,6% *Klanten van De Bibliotheek gebruiken steeds vaker de website voor verlengen en reserveren, waar ze dit voorheen in de bibliotheek kwamen doen. Van de 64457 bezoeken aan de website werd 13% via een smartphone of tablet gedaan. ** Klanten van De Bibliotheek die de bibliotheek app op hun smartphone of tablet hebben geinstalleerd.

Aantal uitleningen Boeken Boeken Tijdschr. DVD Overige ebooks** Totaal 2012 jeugd volwassenen materialen* Eemnes 27.790 28.514 7.980 689 3.747 255 68.975 Muiden 8.232 9.692 1.443 576 1.871 235 22.049 9.696 Muiderberg 5.358 3.205 584 262 287 Weesp 43.015 46.184 6.538 1.223 7.670 290 104.920 Loosdrecht 25.399 30.239 3.241 669 4.452 240 64.240 Nederhorst den Berg 9.011 5.089 729 153 1.330 16.312 Totaal 118.805 122.923 20.515 3.572 19.357 1020 286.192 *Onder overige materialen vallen o.a. cd’s, cd-rom's, speelleermaterialen, gesproken boeken, grootletterboeken en games. **ebooks via e-portal, e-reader, ebooksticks en e-bookdiscs.

Pagina 2 van 3

Index 104,0% 91,1% 83,7% 85,0% 89,7% 96,3%


Aantal uitleningen in de gemeente Vaste vestiging

Verzorgings- Themacollectie tehuizen sBasisonderwij s* n.v.t. 934 702 225 n.v.t. 260 2.040 2.305 2.080 972 n.v.t. bij Loosdrecht 4.822 4.696

Bibliobus

Eemnes 68.975 Muiden 22.049 Muiderberg 9.696 Weesp 104.920 Loosdrecht 64.240 Nederhorst den Berg 16.312 Totaal 286.192 * inclusief VVE ** Totaal 2011: verschuiving van Loosdrecht naar Nederhorst den Berg

Totaal 2012

Totaal 2011

2.228 2.228

69.909 22.976 9.956 109.265 67.292 18.540 297.938

66.986 25.915 11.612 125.309 87.227 13.369 330.418

Vrijw. uitlening 0 14 0 29 43

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Index

104,4% 88,7% 85,7% 87,2% 77,1% ** 138,7% ** 90,2%

Formatie De Bibliotheek Overhead Eemnes Muiden + Muiderberg Weesp Loosdrecht + Nederhorst Totaal

17,5 15,5 24,5 24,5 82

Lokaal management 12 15 14 14 55

Front-Office

Totaal 2012

Totaal 2011

80 37 123,5 53,5 294

109,5 67,5 162 92 431

109,5 72 162 92 435,5

Gebruikers 2012 4 18 24 2 1

Percentage 2012 100,00% 62,1% 85,7% 100,0% 100,0%

Gebruikers 2011

Percentage 2011

14 22 2

48,3% 78,6% 100,0%

Contacten Onderwijs Totaal Consultatiebureaus VVE-instellingen Basisscholen Voortgezet onderwijs ROC

4 29 28 2 1

Pagina 3 van 3

Vrijw. Projecten 9 5 13 7 34

De Bibliotheek in cijfers 2012  

Cijfers bij het jaarverslag 2012 van De Bibliotheek. Vestigingen in Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren. Servicepunten in Muiderberg en Nede...