Programma Symposium Compassie

Page 1

compassie symposium empathie Ahmed Marcouch praktisch Karen Armstrong homosexualiteit Andries Baart jeugdzorg discriminatie diversiteit betrokkenheid training voedselbank islam hulpverlening Ceylan Pektas-Weber Handvest voor Compassie kracht 12 steps to compassion

De kracht van compassie

Met: Ahmed Marcouch Andries Baart Ceylan Pektas-Weber COC-Voorlichting nieuwemoskee.nl Secret Garden Eigen Kracht Centrale St. KAP De la Salle-groep Martijn van Osch Martes Brons & Keighley Luck Tariq Khan Foie Verde PACE Met steun van: Iona Stichting St. het R.C. Maagdenhuis Ver. tot Weldadigheid vd Allerheiligsten Verlosser

Zaterdag 9 april 2011, 10.30 – 16.30 uur Mozes & Aäronkerk Amsterdam € 25 / € 15 (studenten) Info+aanmelden: www.handvestvoorcompassie.nl/9-4-2011 Organisatie: Handvest voor Compassie-campagne (Mozeshuis, Hogeschool van Amsterdam/CMV, REDDOCK) Mozes & Aäronkerk, Waterlooplein 207, Amsterdam

Mozeshuis Mozes & Aaronkerk


De kracht van compassie Doe een ander niet aan, wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan. Dat is de kern van compassie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker bij botsende belangen en overtuigingen. Hoeveel blijft er dan nog over van je voornemen? Waar haal je de kracht vandaan om met compassie de ander te benaderen? Daar gaat het symposium ‘De Kracht van Compassie’ op 9 april over. Op zaterdag 9 april kunt u in de Mozes & Aäronkerk terecht voor het symposium ‘De kracht van compassie’. Een informatieve en actieve dag over compassie op uw werk, in uw privé en in de politiek. Met bijdragen van Ahmed Marcouch, Andries Baart en Ceylan Pektas-Weber, thematische groepsgesprekken, muziek en verhalen. Met speciale aandacht voor compassie in de (jeugd)hulpverlening, de zorg, methodiekontwikkeling, het diversiteitsdebat en voor homoseksualiteit in de islam. Iedereen die persoonlijk of beroepsmatig bij deze onderwerpen is betrokken is van harte uitgenodigd op 9 april. Symposiumactie voor de Voedselbank Amsterdam Compassie in de praktijk. Daar komt het op aan. Daarom roept de organisatie alle bezoekers op één of meerdere houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank. Die zorgt dat uw gift terecht komt bij één van de 2500 mensen die wekelijks een pakket ontvangen. Tips voor uw ‘boodschappenlijstje’? www.handvestvoorcompassie.nl/ 9-4-2011

Programma 10.00 uur: kerk open 10.30–10.40 uur Welkom door Cor Bon, directeur Mozeshuis 11.00–11.20 uur ‘Homoseksualiteit en islam’ door Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid (PvdA) 11.40–12.00 uur ‘Compassie in de hulpverlening’ door Andries Baart, bijz. hoogleraar Presentie en Zorg (UvT) 12.10–12.30 uur ‘Compassie oftewel Kom Passie!’ door Ceylan PektasWeber, adviseur/publicist emancipatie en islam 12.30–13.30 uur Middagpauze / lunch 13.45–15.15 uur thematische groepsgesprekken (Keuze uit één van de drie) Groep 1. ‘Compassie, islam en homoseksualiteit’ Groep 2. ‘Compassie in de (jeugd)zorg’ Groep 3. ‘Compassie: de kracht van methodiek’ 15.45–16.00 uur Afronding en slotwoord 16.30 uur Einde programma Bovenstaande programma-onderdelen worden afgewisseld met optredens van Martijn van Osch, Martes Brons & Keighley Luck, Tariq Khan, Foie Verde en PACE (schoolband Hermann Wesselink College, ovb). De Kracht van Compassie is een initiatief van de Handvest voor Compassiecampagne. Organisatie 9 april: Mozeshuis, Hogeschool van Amsterdam (CMV), Reddock (Bregje Paulussen)

Programma + aanmelden: www.handvestvoorcompassie.nl/9-4-2011 T 020 622 13 05


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.