Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 OKTΩBPIOY 2012 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 179 Tιμή: 2 E

«TO ∂°ƒ∞æ∂ ∏ “DEAL” ∂π¡∞π ∞§∏£∂π∞»

ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΝΟΜΑΧΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ TT AÓ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Á¿ÌÔ˘»

Tα σχέδια για Eθνική - Eurobank XΔÀ¶OÀ¡ ∫∞π MILLENNIUM ∫∞π HSBC

 ¶Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙÔ ÙÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Alpha - Credit Agricole  H «ÛÙÂÓˆfi˜» ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ (Attica, Probank) ™ÂÏ. 8-9

ŸÏ· Ù· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙȘ 20 IÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Alpha - Emporiki Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËηÓ!

Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ T·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi

N∂∂™ ∫π¡∏™∂π™ ™∞§§∞

T∞ ªÀ™Δ∏ƒπ∞ ∫∞π Oπ ∞§∏£∂π∂™ °π∞ ΔO¡ O¶A¶

«ŒÎÏÂÈÛ» ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜, ™ÂÏ. 4 Ù· ‚ڋΠ̠P¤ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ FBB M¶∞π¡OÀ¡ ™Δ∏¡ ¶∂πƒ∞πø™ O ∂ºO¶§π™Δ∏™ ∫∞π O ¶. °∂ƒª∞¡O™

O MÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë˜ Ì Lottomatica Î·È PPF Group ñ ™ΔO ™Ã∏ª∞ O T™∂ÃO™ K∂§¡∂ƒ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ

Παρέλαση των οίκων για business

AÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ KfiÎηÏ˘ KÔÂÏÔ‡˙Ô˜ ¶OπOπ ∞§§Oπ ∞¡∞ª∂¡O¡Δ∞π

Tα 600 δισ. για την αποπληρωμή του χρέους ÔÌfiÏÔÁ· Î·È  T· Ù· Bills of Exchange ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ù˘ END

ÁÓ‹ÛÈ·; AÔÙÂÏÔ‡Ó Ï‡ÛË;  E›Ó·È ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·¿ÙË; TÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÈÏ¿ ÁÈ· «·ÛÙ›· ˘fiıÂÛË»

™ÂÏ. 19

✓ TÔ ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÙˆÓ 38 ÂÎ. ÁÈ· ÙËÓ HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ

T∞ «∞ΔOÀ» ΔOÀ Kø™ΔO¶OÀ§OÀ ¶OÀ ∂°∂πƒ∞¡ Δ∏¡ ¶§∞™Δπ°°∞ £∞ ¢π∂∫¢π∫∏™OÀ¡ ªO¡O ∞¢∂π∂™ VDL’S

MfiÌÔÏ·˜ KÔÓÙÔÌËÓ¿˜ ÁÈ· «ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·»

™ÂÏ. 36

 MΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

«MÂډ‡ÙËηӻ Ù· ηÏ҉ȷ ™ÂÏ. 37 Ì Siemens

✓ ™ÂÏ. 20 O Mr Lagonissi ‚Á‹Î ·’ ™ÂÏ. 22 O §∞Δ™∏™ ∫∞π ∏ ¶ƒøΔ∏ ∞¶O∫ƒ∞Δπ∫O¶Oπ∏™∏ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ

 OÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ÙÔ ¿ÚÙ˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ MΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ

Kέρδισε IBC! ή έχασε το Δημόσιο;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

™ÂÏ. 32-33

™ÂÏ. 21

™ÂÏ. 49

Έδωσε τώρα 81 εκ. όμως θα πλήρωνε 325 εκ.

M∂ Δ∞ ªπ™£øª∞Δ∞ 10 ÃO¡ø¡ ∏ LAMDA ¶∏ƒ∂ ΔO ºπ§∂ΔO °π∞ 90 ÃO¡π∞

✓OΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ ΠΟΥ ΤΗ ΒΓΑΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΗ™ÂÏ. 38

H συνταγή της έκθεσης της Tρόικας

 TÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÙÔ Eurogroup Ô˘ ¯¿ıËÎÂ, Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋

H ·Ôηı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ Â›ÏˆÓ  O Mr SATO, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 99, Ù·

«ENTOS» Î·È ÙÔ Athens Heart


 

Tα φαινόμενα τύπου Mπανανίας και ο αποπροσανατολισμός από τον στόχο της ελληνικής σωτηρίας

02 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

E

νώ ο Aντώνης Σαμαράς έχει στα χέρια του έναν εφιαλτικό φάκελο με τον τίτλο “failed state” και τις αναλύσειςπροτάσεις, για το πώς μπορεί να διαπραγματευθεί στην επερχόμενη Σύνοδο Kορυφής με συγκεκριμένες αναφορές και λύσεις, δεν είναι υπερβολή να επαναλάβει κανείς το “ γνωστό”: “ Δυστυχώς δεν υπάρχει σοβαρότητα. Δεν υπάρχει σοβαρό κράτος”. Πώς αλλιώς άλλωστε μπορεί να τοποθετηθεί κανείς απέναντι στην ομογενειακή οργάνωση END που μας δίνει 600 δις δολάρια για να βγούμε από την κρίση... Tο θέμα, όσο απίστευτο κι αν είναι, όσο αληθινό μπορεί να μην είναι, δεν διερευνάται! Δεν εξετάζεται και προς τις δυό κατευθύνσεις. Eάν ισχύει, τι κάνουμε και εάν πρόκειται για ανυπόστατες υποθέσεις πώς αντιδρούμε; Tο θέμα είναι γνωστό, δεν το αναλύουμε περισσότερο, αλλά μας δημιουργεί την αίσθηση ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε πως είμαστε ... Mπανανία! Kαι φυσικά δεν είναι μόνο αυτό! H χώρα κινείται στους ρυθμούς της λίστας Λαγκάρντ , σ αυτό το απίθανο γαϊτανάκι ευθυνών, απραξίας, κουκουλώματος, πολιτικής ανικανότητας. Mε τη λίστα Λαγκάρντ, ταυτόχρονα όμως κινούμαστε και στους άλλους ρυθμούς. Aυτούς του αποπροσανατολισμού, του λαϊκισμού της επικοινωνιακής πολιτικής που ξεφεύγει από στόχους και την ουσία. Γιατί τα πράγματα και με τη λίστα που, ούτως η άλλως, εντάσσεται σ αυτό το απίθανο σήριαλ με το ...κυνήγι μαγισσών για τη φοροδιαφυγή, που βρίσκεται σε ημερήσια διάταξη, είναι απλά.

Tα 1991 ονόματα της λίστας των καταθετών στην Eλβετία, ανεξάρτητα η όχι εάν είναι νομικά αξιοποιήσιμο το έγγραφο η όχι δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Eκτός εάν προκύψει ότι σ’ αυτή τη λίστα υπάρχουν ονόματα πολιτικών. Eκτός εάν αποδειχθεί ότι τα λεφτά κάποιων που έφυγαν στο εξωτερικό είναι προϊόντα εγκλήματος, μαύρου χρήματος και συνιστούν φοροδιαφυγή. Όμως, το σύνολο της πολιτικής ζωής του τόπου ασχολείται με τη λίστα. Δικαίως θα σπεύσουν κάποιοι να πουν. Ίσως, όμως εάν πραγματικά όσοι ασχολούνται με τη λίστα έδειχναν τον ίδιο ζήλο, κατανάλωναν τις ίδιες ώρες δράσης, στην προσπάθεια σωτηρίας της χώρας, ιδιαίτερα αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Kαι όμως κανένα κόμμα, κανένας αρχηγός δεν έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση εξόδου της χώρας από την κρίση. Kανένα συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης και διαπραγμάτευσης δεν υπάρχει. H Eλλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό αδιέξοδο και το μοναδικό φως στο τούνελ αποτελεί η διαπραγματευτική μας ικανότητα που τόσο έχουμε απεμπολήσει ως τώρα. Tα όποια σχέδια διάσωσης αλλά και η δημοσιονομική πολιτική των μέτρων δεν οδηγούν πουθενά. Eάν μπορούμε κάτι να πετύχουμε θα το κάνουμε μόνο εάν μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία. Nα το πετύχουμε λοιπόν και μετά όλοι μαζί ριζικά να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της ...Mπανανίας, εάν φυσικά οι πολιτικές δυνάμεις αντέχουν να το κάνουν στο σύνολο του. Γιατί δυστυχώς οι στρεβλώσεις δεκαετιών δεν λύνονται στη στιγμή και οι πολιτικές νοοτροπίες αποδεικνύεται πως είναι δύσκολο να αλλάξουν.

D e a l news news news «Πέφτουν κεφάλια» για τα επεισόδια στο YΠEΘA «Ξήλωμα» των υπευθύνων αξιωματικών της Aστυνομίας, αλλά και του Στρατού, για την εικόνα παράλυσης του κράτους, που παρουσιάστηκε μέσα στο ίδιο το Πεντάγωνο, φέρνει η χθεσινή εισβολή των εργαζομένων των Nαυπηγείων Σκαραμαγκά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί Δημόσιας Tάξης N. Δένδιας και YEΘA Π. Παναγιωτόπουλος θα τιμωρήσουν παραδειγματικά τους αξιωματικούς της Aστυνομίας και του Στρατού που θα κριθεί ότι ολιγώρησαν. Tα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν χθες το πρωί, όταν εκατοντάδες εργαζόμενοι στα ναυπηγεία εισέβαλαν στο Πεντάγωνο, σπάζοντας τα ρολά ασφαλείας και αναγκάζοντας τους φύλακες της πύλης, ουσιαστικά, να τραπούν σε φυγή.last time

Tη λίστα Λαγκάρντ ζητά η Bουλή Tην λίστα Λαγκάρντ θα ζητήσει η Bουλή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε αυτή περιλαμβάνονται πολιτικά πρόσωπα. H Διάσκεψη των Προέδρων εξουσιοδότησε χθες τον πρόεδρο της Eπιτροπής Eλέγχου των «πόθεν έσχες» Aθ. Nάκο προκειμένου να ζητήσει από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρ. Πεπόνη το σχετικό αρχείο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Bουλής, Eυ. Mεϊμαράκης, επισήμανε ότι «είναι ανάγκη να έρθει σφραγισμένη η λίστα στην Bουλή». Aντίστοιχα αιτήματα διατύπωσαν τόσο ο πρόεδρος της K.O του ΣYPIZA Aλ. Tσίπρας, όσο και ο πρόεδρος του ΠAΣOK Eυάγγελος Bενιζέλος.

εις για Eγκρίθηκαν από την χθεσινή έκτακτη Γ.Σ. της ΔEH οι εισηγήσ παραίτητη σύμβαση προμήθειας αερίου από τη ΔEΠA, καθώς και η η ΔEH. ση από την «οψιόν» εξαγοράς του 30% της ΔEΠA που κατείχε , την Tρόικας της ς Έντονα επικριτική η Alpha Bank για τις τακτικέ τεσε Eλλάδα την λει υποβάλ να υθεί οποία κατηγορεί ότι εξακολο ς. αντοχή ής ταμειακ ις ασκήσε σε και μογής προσαρ ως στ κοπώσε πρό«Όχι» απάντησε ο ΣEB και ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην σκληση της ΓΣEE για διμερή διάλογο.

• • •

DEAL news ¶.¢. E∫¢√™∂π™ E.¶.E. E∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™: ¢π∂À£À¡Δ∏™ ™À¡Δ∞•∏™:

¶·‡ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÚÔÁοÚ˘

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™, √π∫√¡Oªπ∞ , ¶√§πΔπ∫∏ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·

™Àªμ√À§√™ E∫¢√™∏™ & Eª¶√ƒπ∫∏ ¢/¡™∏: N√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™:

Œ‚ÂÏÈÓ M·Ì¿Ë ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™Ù·˘ÚÈ·Ó¿Î˘

°ƒ∞º∂π∞: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 41 Î·È EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 31 Aı‹Ó·, T.K. 105-53 TËÏ.: 212 700 3200 Fax: 212 700 3240, e-mail: info@dealnews.gr

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

K ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ, Î.Ï.): ÂÙ‹ÛȘ 180K K I‰ÈˆÙÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛȘ 140K K I‰ÈˆÙÒÓ - ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (E§TA) ÂÙ‹ÛȘ 440K

«OXI» NTPAΓKI ΣTHN ANAΔIAPΘPΩΣH TOY EΛΛHNIKOY XPEOYΣ H αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που βρίσκεται στα χέρια της EKT δεν είναι δυνατή καθώς θα συνιστούσε νομισματική χρηματοδότηση ενός κράτους μέλους, δήλωσε ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, Mάριο Nτράγκι, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,75%. Πάντως, όπως τόνισε, η EKT είναι έτοιμη να αρχίσει τις αγορές ομολόγων των κρατών της Eυρωζώνης που εντάσσονται σε σχέδια διάσωσης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της EKT, με την ονομασία «’μεσες Nομισματικές Συναλλαγές» έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις χρηματαγορές της Eυρωζώνης. «O μηχανισμός είναι έτοιμος, αλλά υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να αναλάβει δράση η EKT», ανέφερε χαρακτηριστικά. Yπογράμμισε παράλληλα ότι η EKT συνεχίζει να ενεργεί αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της αποστολής της για τη σταθερότητα των τιμών. H EKT «ενεργεί ανεξάρτητα κατά τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής. Tο ευρώ είναι μη αναστρέψιμο», τόνισε ο Mάριο Nτράγκι.


04 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Σάλλας - Pέστης συμφωνούν για FBB H συνάντησή τους και ο Π. Γερμανός ✓ Στο τραπέζι της Eurobank και η HSBC ✓ Tι συμβαίνει με τη Millennium, τον Nανόπουλο και τους Πορτογάλους ✓ Eνδιαφέρον και της Eθνικής για Millennium Tουρκολιάς δίνει παρόν με την Eθνική Tράπεζα στις διαδικασίες αναδιάταξης του τραπεζικού συστήματος.

O

O Nανόπουλος της Eurobank, επίσης, λέει ότι σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσει της τράπεζας. Πέρα, όμως, από την αναμενόμενη μάχη που θα δοθεί για το Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο, φαίνεται πως άνοιξε για τα καλά το παιχνίδι και για το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Eθνική και Eurobank συζητούν και για άλλες τράπεζες, ενώ ο Mιχάλης Σάλλας της Πειραιώς που περιμένει απλά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ανακοινώσει τη συμφωνία με τη Societe Generale για την Γενική, συζητά και για επιπλέον ενίσχυση της τραπεζικής του παρουσίας. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Tράπεζας Πειραιώς, συναντήθηκε την Tρίτη με τον εφοπλιστήμεγαλομέτοχο της First Bussines Bank (στην FBB κατείχε ποσοστό και η ATE) και συζήτησαν για το ενδεχόμενο συνένωσης. Oι βάσεις σ’ αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ήδη έχουν τεθεί, καθώς ο Pέστης δηλώνει παρόν στη λεγόμενη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος. H FBB που ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκ. ευρώ, πριν από 6 μήνες, έχει μετόχους σήμερα την οικογένεια Pέστη σε ποσοστό 64,79%, τον Πάνο Γερμανό μέσω της

Olympia Developments με 6,24%, ενώ το ποσοστό της ATE έχει υποχωρήσει στο 17%. Eφόσον η TράπεζαΠειραιώς απορροφήσει τη FBB, Pέστης και Γερμανός θα καταστούν μέτοχοι του νέου σχήματος και η Πειραιώς θα κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της αυτόνομης πορείας του. Mε δεδομένο ότι υπάρχει το τσέχικο fund (......) ότι η Societe Generale θα καταστεί μέτοχος με 3,3% έως 3,5%. Tα κεφάλαια που συνολικά θα χρειαστεί για την ελάχιστη συμμετο-Eθνική και Eurobank θα μονομαχήσουν και αλλού, πέρα από το TT

χή για το 10% στην ανακεφαλαιοποίηση (θα είναι χαμηλότερο το ποσοστό) θα φτάσουν γύρω στα 7 δισ. ευρώ, ποσό που μπορέι να καλυφθεί από την ομάδα μετόχων σε μεγάλο ποσοστό. Στην τράπεζα μετέχει και το ICT Group με 4,6%, η οικογένεια Bαρδινογιάννη με 4,5% κ.ά.

H HSBC Πέρα από την FBB διεργασίες γίνονται στο παρασκήνιο και για τον τραπεζικό κολοσσό της HSBC, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, εξαιτίας της λίστας Λαγκάρντ με τα 2.000 ονόματα των Eλλήνων καταθετών στην Eλβετία, σύμφωνα με πληροφορίες τον τελευταίο καιρό, επανεξετάζει την αποχώρησή της από την Eλλάδα και τη με-

ταβίβαση-πώληση των 16 καταστημάτων που διατηρεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για την HSBC υπάρχει ενδιαφέρον και από Eθνική και από Πειραιώς, αλλά και από Eurobank, η οποία συζητά την περίπτωση και προς την κατεύθυνση συμμετοχής και συμπόρευσης της HSBC. Eπίσης, η Eurobank, σύμφωνα με το Bloomberg πρόκειται να υποβάλλει ως τα μέσα του μήνα, πρόταση για τη Millennium Bank την οποία η μητρική Banco Comercial Portugues διοχέτευσε 100 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να την κάνει πιο ελκυστική σε πιθανούς αγοραστές. Aν και ο εκπρόσωπος της πορτογαλικής τράπεζας Έρικ Mπερνς δήλωσε ότι στόχος της τράπεζας είναι να μειώσει την έκθεσή της στην Eλλάδα, αλλά όλες οι επιλογές ακόμα εξετάζονται για λογαριασμό της έχει αναλάβει τις συζητήσεις για την εξεύρεση αγοραστή η Citibank. H “DEAL” είχε γράψει από την περασμένη εβδομάδα ότι η Millennium θα αποτελέσει στόχο εξαγοράς από τις μεγάλες τράπεζες, κυρίως μετά τη συνάντηση του Προβόπουλου με τον Nubo Amado. Ποιος εν δυνάμεις ενδιαφέρεται για τη Millennium; H Eurobank που όμως στελέχη της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν σχολίασαν τις αναφορές του Blooberg, αλλά και η Eθνική. Yπενθυμίζεται ότι η Citi έκανε πρόταση εξαγοράς και στον Bγενόπουλο, αλλά όλα υτά πριν αλλάξουν τα δεδομένα. Eπίσης, συζητήσεις που δεν κατέληξαν έγιναν και με ομάδα εφοπλιστών, ενώ σε ότι αφορά την περίπτωση Kοντομηνά (πρόσληψη Πανταλάκη) το πιθανότερο είναι ότι δεν υφίσταται θέμα.

O μονόδρομος για την Probank Συμφνία με άλλη «μικρή» τράπεζα, ώστε από κοινού να κατατεθεί αίτημα ανακεφαλαιοποίησης από το TXΣ, φαίνεται πως αποτελεί τον μονόδρομο για την Probank και τη διοίκηση Δαμανάκη. Mοναδική ελπίδα για την τράπεζα που κλονίζεται και από τις μετοχικές ισορροπίες, είναι να βρεθεί ο από μη-

χανής Θεός και να επαληθευτούν κάποια σενάρια που κυκλοφορούν, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για το ενδιαφέρον ενός fund και μιας τράπεζας που θα έβαζαν στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, γύρω στα 80 εκ. ευρώ για να καλυφθεί μέρος του κενού των 220 εκ.

ευρώ που απαιτείται. Στην AMK η Probank από τον στόχο των 106 εκ. συγκέντρωσε 59 εκ. ευρώ και από το ομολογιακό των 150 εκ. ευρώ παρά τις συνεχείς παρατάσεις (συνολικά 4) συγκεντρώθηκαν άλλα 50 εκ. Tο πιθανότερο σενάριο -ως πρώτο βήμα- είναι η Attica Bank και η Probank

να πάνε μαζί, ώστε να πάνε στο TXΣ και εντάσσονται στο σχήμα και την Proton Bank να μπορέσουν να καταστούν βιώσιμες. Kι αυτό, γιατί ακόμα η Attica Bank παρά την αισιοδοξία Γαβρίλη, αυτή τη στιγμή μπορεί να στηριχθεί μόνο στο Tαμείο Mηχανικών κάτι που εκ των πραγμάτων δεν αρκεί.


06 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

03-08-2012

Oι αποκαλύψεις της «Deal» για Alpha-Eμπορική ο έγραψε η “DEAL”, ήταν αλήθεια». Άλλη μία επιβεβαίωση για την “Dealnews” ήρθε από την απόφαση της Credit Agricole για την απόκτηση της Eμπορικής Tράπεζας από την Alpha Bank.

«T

Oι πληροφορίες μας που προήρχοντο κυρίως από το Παρίσι και βασίζονταν συν τοις άλλοις στην «κοινή λογική» που συνιστούσαν οι συνεχείς συναντήσεις των δύο πλευρών πολύ πριν ανακοινωθεί το project (κανείς δεν θα πίστευε ότι ο ανάδοχος θα προερχόταν αποκλειστικά από την κατάθεση προσφορών), ο ρόλος του Aλ Θανί κ.λπ. επιβεβαιώθηκαν σε απόλυτο βαθμό. H “DEAL” που με κανένα τρόπο δεν συμμετείχε στα παιχνίδια φημών και δημιουργίας κλίματος, με κανένα τρόπο δεν παρασύρθηκε ούτε όταν διοχετεύτηκαν φήμες για αλλαγή σκηνικού. Kατέγραψε τα γεγονότα και δεν μπήκε σε καμία διαδικασία του παιχνιδιού των διαρροών. Mάλιστα, ακόμα και στο τελευταίο φύλλο της, όταν όλοι μιλούσαν για εμπλοκή, αλλάγη στάσης των Γάλλων, που δείχνουν να το μετανιώνουν κ.λπ., εμείς προχωρήσαμε καταγράφοντας την επόμενη μέρα αν κέρδιζε η Alpha την Eμπορική. Tα πρωτοσέλιδα της “DEAL” αποδεικνύουν τα πάντα. 20 Iουλίου. Παράλληλα με την αποκάλυψη ότι «η Πειραιώς παίρνει την Aγροτική» γράψαμε πρώτοι απ’ όλους: «O Kωστόπουλος πολύ κοντά στον “γάμο” Alpha - Eμπορικής».

Στις 3 Aυγούστου ο βασικός τίτλος της εφημερίδας ήταν «Στην Alpha η Eμπορική» για να ακολουθήσει η επόμενη εβδομάδα 10 Aυγούστου: «Oui mousieur Jean: Alpha Eμπορική. Tο παρασκήνιο του “προσυμφωνημένου” γάμου». H παρέμβαση του σεΐχη του Kατάρ: «Δάκτυλος Aλ Θανί. O Kωστόπουλος έκλεισε το colpo grosso. Mπορούν την ανατροπή Eθνική - Eurobank;» Kάθε εβδομάδα η “DEAL” είχε και ένα ακόμα αποκαλυπτικό τραπεζικό ρεπορτάζ: Στις 31 Aυγούστου έγραφε: «O Προβόπουλος βάζει STOP σε Kωστόπουλο (σημ. για την Tράπεζα Kύπρου) που, όμως, είναι ακόμα το φαβορί για Credit Agricole. Tον Σεπτέμβριο αποκαλύψαμε το μυστικό «τετ-α-τετ» του Kωστόπουλου με τον Aλ Θανί και τι είπαν για την Eμπορική (14 Σεπτεμβρίου). Στις 21 του ίδιου μήνα γράψαμε για τις νέες προσφορές για την Eμπορική σημειώνοντας: «Eξακολουθεί να είναι φαβορί η Alpha ή... η Credit Agricole αποφασίσει και την περασμένη εβδομάδα γράψαμε για τη «λευκή πετσέτα από τον Tουρκολιά. Για τις τελευταίες συζητήσεις στο Παρίσι και το «Aν κερδίσει η Alpha γάμος Eθνικής - Eurobank». Όλα αυτά στα πρωτοσέλιδα γιατί στο εσωτερικό της εφημερίδας πάντα υπήρχαν έγκυρες και σημαντικές πληροφορίες και για το «σήριαλ» της Credit Agricole και για όλα όσα συμβαίνουν στον τραπεζικό χώρο όπου η “DEAL” τείνει να δημιουργήσει «παράδοση» των αποκαλύψεων που επιβεβαιώνονται.

O ΣΑΛΛΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

H ώρα του TT και του «μεγάλου γάμου»

20-07-2012

10-08-2012

Tο δρόμο άνοιξε ο Σάλλας με την Aγροτική, ο ίδιος τον συνεχίζει, αφού απομένουν πια μόνο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία για την απόκτηση της Γενικής Tράπεζας από τη Societe Generale. H Πειραιώς θωρακίστηκε και δεν συνεχίζει στην κούρσα του πρώτου και σημαντικού γύρου των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Tο ίδιο φυσικά ισχύει και για την Alpha Bank που έχει μπροστά της ένα ολόκληρο τρίμηνο να χτίσει πών στην κατ’ αρχήν συμφωνία με τους Γάλλους της Credit Agricole για την Eμπορική. Όπως αναμενόταν Eθνική και Eurobank τώρα έχουν όλο το παιχνίδι στα χέρια τους, με πρώτο «ορατό στόχο» το Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο και το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Tο Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο συμφώνησε για τη «λύση Alpha» και την επιλογή της Credit Agricole, η Tράπεζα της Eλλά-

δας, αλλά και η κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να «τρέξουν» γρήγορα το Tαχυδρομικό. Aυτό βέβαια είναι κάτι που εξαρτάται από τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ, αλλά η απόφαση για τον διαχωρισμό του T.T. σε good και bad bank είναι δεδομένη (με τη σύμφωνη γνώμη και της Tρόικας).Σπάει» στα δύο το Tαχυδρομικό. Διεκδικητές Tουρκολιάς και Nανόπουλος που, όμως, το κυβερνητικό σχέδιο τους φέρνει να ενώνονται


DEAL news

31-08-2012

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

07

Πώς κέρδισε το παιχνίδι ο Kωστόπουλος H θωράκιση της Alpha Bank για μια αυτόνομη πορεία

14-09-2012

21-09-2012

28-09-2012

Eurobank και Eθνική θέλουν το TT και οι δύο κατέχουν ένα 6%. Aποτελεί ζήτημα ισχύος, αλλά και ισορροπιών για το ποιος από τους δύο θα το πάρει, έστω κι αν οι πληροφορίες ενισχύονται διαρκώς για το επερχόμενο μεγάλο γάμο του τραπεζικού συστήματος. H Eurobank με την Eθνική (το έχουμε ξαναγράψει) μαζί με το TT και ίσως το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Aυτή θα είναι η μεγάλη υπερτράπεζα, καθώς θεωρείται μάλλον να υπάρξει μία τριπλή συγχώνευση με τη συμμετοχή της Πειραιώς ή της Alpha. H χώρα, το 2013 το πιθανότερο είναι να έχει τρεις μεγάλες τράπεζες, οπότε η «μητέρα των μαχών» επί ελληνικού εδάφους (το TT) μπορεί να κρίνει πολλά σε ότι αφορά τις ισορροπίες για την επόμενη μέρα, αλλά δεν θα κρίνει τις εξελίξεις.

στόχος του Γιάννη Kωστόπουλου επετεύχθη. O τραπεζίτης της Alpha Bank «κέρδισε» την Eμπορική από τους Γάλλους και έβαλε τα θεμέλια ώστε η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της και να χρειαστεί ίσως ενίσχυση μόνο με τη μορφή CoCos από το Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

O

Eάν μάλιστα στα οφέλη της συγχώνευσης που είναι πολλά και θα διαμορφωθούν στο σύνολό τους με την ολοκλήρωση των αποκλειστικών συζητήσεων και της τελικής συμφωνίας που θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου, προσπαθεί και η βεβαιότητα ότι ο Eμίρης του Kατάρ που συμμετέχει ήδη στην τράπεζα, πρόκειται να δηλώσει δυναμικό παρόν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα νέα για την Alpha Bank μοιάζουν χαρμόσυνα. Tο Kατάρ, μάλιστα, όπως τώρα επιβεβαιώνεται εξ εγκύρων πηγών, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο να γείρει η πλάστιγγα υπέρ της Alpha. Όλα έμοιαζαν με την παρέμβαση του σεΐχη, που διατηρεί άριστη σχέση με τους Γάλλους, ότι όλα είχαν κριθεί από νωρίς. Bέβαια, σημαντικό ρόλο στην επιλογή έπαιξαν και οι χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha και οι εγγυήσεις που προσφέρθηκαν, αλλά και η ευελιξία με την οποία κινήθηκαν κάθε φορά οι κ.κ. Aρώνης και Mατζούνης, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της τράπεζας, ταξιδεύοντας για το Παρίσι και χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης στο κτίριο της Boulevard Raspail. Aν και τα οφέλη αυτής της μεγάλης συμφωνίας δεν μπορούν τώρα να απο-

H στήριξη του Aλ Θανί που λέει «ναι» στην AMK και ο ρόλος που έπαιξε με την Credit Agricole Tα οφέλη μετά τη συμφωνία Alpha - Credit Agricole τιμηθούν στο σύνολό τους, η Credit Agricole «προικίζει» την Eμπορική με μία κεφαλαιακή επάρκεια 1 δισ. και το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης που θα χρειαστεί η Alpha προσδιορίζονται πλέον από 600 - 800 εκ. ευρώ. Πιο απλά, η νέα τράπεζα ενισχύεται με 3 δισ ευρώ και στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται η αύξηση του ποσού ανακεφαλαιοποίησης της Eμπορικής από την Credit Agricole ύψους 2,85 δισ. Tα 2,3 δισ. ευρώ τα έχει ήδη εισφέρει η Credit Agricole από τον περασμένο Iούλιο. O γαλλικός όμιλος θα στηρίζει το νέο σχήμα με αγορά ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές που θα εκδώσει η Alpha, ονομαστικής αξίας 150 εκ. ευρώ.

MΕ 5% ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ H συμμετοχή της Credit Agricole, επίσης στο νέο σχήμα, θεωρείται δεδομένη και θα φτάσει κοντά στο 5% ανάλογα και με τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης. Mε όλα αυτά η Alpha ενισχύει τα βασικά εποπτικά της κεφάλαια κατά 3 δισ. H Alpha Bank θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Eμπορικής Tράπεζας και θα ολο-

κληρώσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole. H ενοποίηση εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε 150 εκ. ευρώ ετησίως λόγω σημαντικών οικονομιών κλίματος.


08 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

TΟ ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΑ 31,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Xάσαμε τη μάχη του Eurogroup. STOP Tώρα «πάμε» για τη Σύνοδο Kορυφής στις 18 Oκτωβρίου ε την ιδέα ότι η δόση των 31,5 δισ. δεν θα εκταμιευθεί εντός του Oκτωβρίου φαίνεται πως συμβιβάζεται η ελληνική κυβέρνηση. H κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 Oκτωβρίου δεν αναμένεται να λύσει το ελληνικό ζήτημα.

M

H μάχη της Δευτέρας χάθηκε πριν ακόμη δοθεί, καθώς η χώρα μας πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση να παρουσιάσει το πλήρες πακέτο των μέτρων ή ακόμη κι αν η κυβέρνηση καταλήξει σε συμφωνία με τους δανειστές μας μέχρι την Kυριακή, δεν θα είναι έτοιμη η έκθεση της τρόικας, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης. Oι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τροϊκανοί θα παραμείνουν στην Aθήνα έως τις 15 Oκτωβρίου. Άλλωστε το βασικό θέμα του Eurogroup αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην Iσπανία, η οποία οδεύει ολοταχώς προς διάσωση. Tο πιθανότερο είναι ότι η συζήτηση των υπουργών Oικονομικών της Eυρωζώνης και της E.E. σε Eurogroup και Ecofin αντίστοιχα, θα κινηθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο και μάλλον δύ-

σκολα θα προκύψει ξεκάθαρη γραμμή για την Eλλάδα. H προσοχή στρέφεται στην Σύνοδο Kορυφής της E.E. στις 18-19 Oκτωβρίου, όπου οι πιο ασισιόδοξοι αναμένουν ότι θα

αποφάσεων για την Eλλάδα, παραμένει η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ EE και ΔNT σχετικά με το ποιος και πώς θα επιμεριστεί το κόστος από την επιμήκυνση στο ελληνικό πρόγραμμα. Tο Tαμείο επιμένει για τη συμμετοχή των ομολόγων που έχει στην κατοχή της η Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα, απαίτηση η οποία συναντά έντονες αντιδράσεις σε Bρυξέλλες,H χώρα μας δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη Δευτέρα το πακέτο των μέτρων και να δοθεί «πράσινο φως» για τα μέτρα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την Eλλάδα. Ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup ή ενδεχομένως μια έκτακτη Σύνοδος , ώστε να δωθεί το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης και να εξεταστεί το αίτημα της διετούς επιμήκυνσης του μνημονίου.Bασικό εμπόδιο στη λήψη οριστικών

H παράμετρος εκλογές στις HΠA Aυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η παράμετρος «αμερικανικές εκλογές». Tο τελευταίο διάστημα, μπαράζ δημοσιευμάτων και φημών αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να ληφθεί καμία οριστική απόφαση για την Eλλάδα πριν από τη διεξαγωγή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στις 6 Nοεμβρίου. H συμφωνία Oμπάμα- Eυρωπαίων μπορεί να διαψεύδεται κατηγορηματικά κι από τις δύο πλευρές, ωστόσο αν ισχύει δημιουργεί ερωτήματα τόσο για την τύχη της Eλλάδας, όσο και για τα ανταλλάγματα που έλαβαν οι Eυρωπαίοι. Πάντως και ο ίδιος ο υπουργός Oικονομικών της Γερμανίας, Bόλφανγκ Σόιμπλε έχει τονίσει ότι η απόφαση για την Eλλάδα δεν θα ληφθεί μόνο με οικονομικά αλλά και με πολιτικά κριτήρια. Mπορεί ο Γερμανός αξιωματούχος να μην προχώρησε σε λεπτομέρειες, ωστόσο ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. O Aμερικανός πρόεδρος Mπαράκ Oμπάμα έχει διαμηνύσει ότι επιθυμεί την παραμονή της Eλλάδας στο ευρώ, ενώ η στήριξη της Oυάσινγκτον και μέσω ΔNT είναι δεδομένη, καθώς οι Aμερικανοί εξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική λιτότητας που εφαρμόζει το Bερολίνο. Tο μεγάλο ερώτημα είναι ποια στάση θα κρατήσουν οι HΠA μετά τη διαφαινόμενη επανεκλογή του νυν Aμερικανού προέδρου...

Φρανκφούρτη και Bερολίνο. H Eλλάδα βρίσκεται στη μέση αυτού του μπρα ντε φερ. Oι τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα και οι ενστάσεις που ανέκυψαν για συγκεκριμένες δέσμες μέτρων, οδηγούν το οικονομικό επιτελείο στην εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις θα «τρέξουν» με πιο αργό ρυθμό απ’ ό,τι ανα-

μενόταν, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να αργήσει αρκετά η σύνταξη της έκθεσης συμπερασμάτων της τρόικας. Tο γερμανικό περιοδικό Focus υποστηρίζει ότι οι υπουργοί της ευρωζώνης δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, κατά την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στο Λουξεμβούργο να υπάρξει μόνο μια προφορική ενδιάμεση έκθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η «τρύπα» στον ελληνικό προϋπολογισμό δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φοβούνται οι Eυρωπαίοι. Γίνεται λόγος για ένα έλλειμμα της τάξεως των 18 δισ. ευρώ στην χειρότερη περίπτωση και όχι των 20 δισ. όπως υποστήριζαν διάφορα δημοσιεύματα.

TΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ Στο ίδιο μήκος κύματος και η οικονομική επιθεώρηση Wirtschaftswoche, η οποία υποστήριξε ότι στις Bρυξέλλες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, μολονότι η έκθεση της Tρόικα δεν θα αξιολογεί ως «απολύτως εκπληρωμένους» τους όρους για τη συ-

νέχιση της χρηματοδότησης. «Oι Έλληνες θα λάβουν έναν κατάλογο με μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θα πρέπει να εγκρίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία το κοινοβούλιό τους», ανέφερε το οικονομικό περιοδικό επικαλούμενο πηγές του Eurogroup. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα χρήματα θα εκταμιευθούν μόνον εφόσον οι Eλληνες βουλευτές συμφωνήσουν. Ωστόσο το γερμανικό υπουργείο Oικονομικών, έσπευσε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα που ήθελαν να έχει ληφθεί απόφαση για εκταμίευση της επόμενης δόσης για την Eλλάδα, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της έκθεσης της Tρόικας και την δόση να δίδεται όταν τα μέτρα ψηφιστούν από το ελληνικό κοινοβούλιο. «H Tρόικα διαπραγματεύεται και συζητά με την ελληνική κυβέρνηση και στη συνέχεια θα συ-

H CITIGROUP ΜΑΣ ΒΛΕΠΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ

O κίνδυνος αναδιάρθρωσης του χρέους μας Kάθε βήμα που επιχειρεί να κάνει η Eλλάδα στην κατεύθυνση τακτοποίησης της δημοσιονομικής της κατάστασης φέρεται να καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο το στόχο για “συγκράτηση των αριθμών” σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ειδικά μάλιστα όταν οι αριθμοί αυτοί αφορούν στην κατάσταση του δημοσίου χρέους της χώρας, εκτιμά το πρακτορείο Reuters. H κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2013 στη Bουλή χαρακτηρίζεται ως μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς περιλαμβάνει πρόβλεψη για επιστροφή της Eλλάδας σε πρωτογενές πλεόνασμα. Στον αντίποδα, εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός πως το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013 προβλέπει ύφεση της ελληνικής οικονομίας για 6η συνεχή χρονιά και εκτίναξη του χρέους της στο 179,3% του ελληνικού AEΠ. Tο Reuters επιμένει πως το ενδεχόμενο μιας νέας - δεύτερης - αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους καθίσταται ολοένα και πιο πιθανό, προκειμέ-

νου το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο. Kαι αυτή τη φορά, θα πρέπει να αναλάβει δράση ο επίσημος τομέας, ήτοι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. “Tο μείζον ερώτημα είναι πότε οι Eυρωπαίοι θα αντιληφθούν ότι η Eλλάδα δεν μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και πρέπει αναγκαστικά να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της”, σημειώνεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα. H ώρα της κρίσης δεν αργεί, τονίζει, αναφερόμενο στη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Tρόικας.

EΚΤΟΣ ΕΥΡΩ Tην ίδια ώρα η Citigroup θεωρεί απί-θανη την παραμονή της Eλλάδας στο ευρώ, με τις πιθανότητες εξόδου να τοποθετούνται στο 90% σε ορίζοντα 12-18 μηνών. H συνεχιζόμενη συζήτηση επί ευρωπαϊκού εδάφους, περί αποχώρησης της Eλλάδας από το ευρώ, αντανακλά το γεγονός πως οι πιθανότητες παραμονής της Eλλάδας στην Eυρωζώνη είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Oι αναλυτές της Citigroup δίνουν περιορισμένες πιθανότητες για ένα νέο - τρίτο - πακέτο διάσωσης της Eλλάδας. Kατά τη Citigroup, μείζονος σημασίας ζήτημα θεωρούνται οι κρίσιμες συναντήσεις των εκπροσώπων της τριμερούς με τον υπουρ-

«Xτύπημα» από το Reuters: «Πότε οι Eυρωπαίοι θα αντιληφθούν ότι η Eλλάδα δεν μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της»


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

09

Eπισημάνσεις Eπισημάνσεις

ντάξει την έκθεσή της. Mόνο όταν παρουσιαστεί η έκθεση θα έχουμε μια βάση για να αποφασίσουμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Mάρτιν Kότχαους. Eν τω μεταξύ το μήνυμα που στέλνουν οι Bρυξέλλες είναι σαφές. H Eλλάδα είναι αυτή που επείγεται και που θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Eυρωζώνης εάν επιθυμεί την ικανοποίηση των αιτημάτων της. Πάντως, στο υπουργείο Oικονομικών προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, αν και τα περιθώρια κινήσεων, που έχουν, είναι μάλλον περιορισμένα. Δυστυχώς το καλό κλίμα που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα άλλαξε άρδην κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των πιστωτών μας.Παρέμβαση Oλάντ για λύση

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί η παρέμβαση του Γάλλου ποροέδρου Φρανσουά Oλάντ, ο οποίος επαναδιατυπωσε την έκκλησή του προς το σύνολο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για άμεση επίλυση του ελληνικού ζητήματος, εντός των ερχόμενων εβδομάδων. O Γάλλος πρόεδρος παραπέμπει στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος, στη διάρκεια της κρίσιμης Συνόδου Kορυφής των Eυρωπαίων ηγετών το διήμερο 18 και 19 Oκτωβρίου. O Oλάντ έχει ταχθεί εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της παράτασης του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής της Eλλάδας, υπό την προϋπόθεση πως και η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Tην ίδια ώρα η υπουργός Oικονομικών της Aυστρίας, Maria Fecter, εκτίμησε εν τω μεταξύ ότι θα δοθεί επιπλέον χρόνος στην Eλλάδα, προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με την ίδια, η Eλλάδα έχει ήδη εργαστεί σκληρά προκειμένου να φέρει εις πέρας την δημοσιονομική της προσαρμογή και γι αυτό τον λόγο, η Eυρωπαίοι εταίροι οφείλουν να της δώσουν λίγο χρόνο. Mάλιστα, η κ. Fecter απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης της Eλλάδας παό την Eυρωζώνη. Tην ίδια ώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Kαγκελάριος Mέρκελ είναι έτοιμη να δώσει το «ok» στην Eλλάδα για την επιμήκυνση, καθώς οι Γερμανοί φοβούνται τις πιθανές συνέπειες στην ευρωζώνη από μια ελληνική έξοδο και έτσι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τη χώρα μας. Mάλιστα ο πρώην υπουργού Oικονομικών της Γερμανίας Πέερ Στάινμπουργκ και κύριος αντίπαλος της Mέρκελ, η Eλλάδα δεν θα μπορεί να δανειστεί από τις αγορές για τα επόμενα 7-8 χρόνια.Δεν πείθεται η Tρόικα για τις προθέσεις μας

γό Oικονομικών Γ. Στουρνάρα. Aξίζει να σημειωθεί ότι ο χρησμός του οίκου πως η Tρόικα μπορεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου οι πιστωτές της Eλλάδας να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο, ώστε να αποφασίσουν πως θα διαχειριστούν το ελληνικό ζήτημα, επιβεβαιώνεται. H Citi τονίζει πως παραμένει όμως ακόμη ασαφές πότε ακριβώς η τρόικα θα δώσει στη δημοσιότητα την κρίσιμη έκθεση προόδου της ελληνικής οικονομίας, από την οποία και εξαρτάται η συνέχιση της χρηματοδότησης.

H καρέκλα του υπουργού Oικονομικών αποδεικνύεται όντως «ηλεκτρική» το τελευταίο διάστημα. O κ. Στουρνάρας επιδίδεται σε αγώνα δρόμου ώστε να καταφέρει να πείσει τους τροϊκανούς για την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Eίναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές και αυτό ήταν έκδηλο ακόμη και στις δηλώσεις του υπουργού Oικονομικών, μετά την ολοκλήρωση της 35λεπτης συνάντησης των εκποσώπων της τρόικας με τον πρωθυπουργό Aντώνη Σαμαρά τη Δευτέρα. O συνήθως ψύχραιμος κ. Στουρνάρας, δεν μίλησε βέβαια για εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο εμφανίστηκε αμήχανος. Mία μέρα μετά διαμήνυσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο τρόικας κι όχι σε πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο το Mέγαρο Mαξίμου έχει διαρρεύσει πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο κ. Σαμαράς έχει ξεκινήσει γύρο επαφών με τους Eυρωπαίους

εταίρους, ώστε η διαπραγμάτευση να περάσει σε πολιτικό επίπεδο και να δοθεί πολιτική λύση στο ελληνικό ζήτημα. Eίναι άλλωστε η τελευταία επιλογή που έχει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς είναι σαφές ότι τα νούμερα δεν... βγαίνουν. Mάλιστα ο ίδιος ο Πωλ Tόμσεν, εκπρόσωπος του ΔNT, φέρεται να παραδέχθηκε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και πρέπει ελληνική κυβέρνηση και τρόικα να το ομολογήσουν στο Eurogroup. Oι όροι με τους οποίους αντιμετωπίζεται η χώρα μας όχι μόνο δεν έχουν βελτιωθεί, αλλά έχουν αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο. Oι δανειστές δεν πείθονται για τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, παρά τα σκληρά μέτρα που ετοιμάζεται να λάβει. Aπό την άλλη μεριά όμως, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ακόμη και οι ίδιοι οι Eυρωπαίοι, δεν έχουν μία κοινή θέση για την κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί στο ελληνικό πρόγραμμα.

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Στάση αναμονής εξακολουθούν να κρατούν οι πολίτες σχετικά με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ενώ αμφισβητούν τις ειλικρινείς προθέσεις των δανειστών μας όσον αφορά τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία δείχνει να μην πείθεται από τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας «Οικονομικό Βαρόμετρο», που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΕΒΕΑ στο διάστημα μεταξύ 24 και 28 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέγραψαν μείωση του ποσοστού των πολιτών που δηλώνουν απαισιόδοξοι, τόσο ως προς τα δημόσια όσο και ως προς τα προσωπικά τους οικονομικά, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας. Συγκεκριμένα, το 81% των ερωτηθέντων δήλωσαν απαιΤου Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ σιόδοξοι όσον αφορά την ποΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ ρεία της ελληνικής οικονομίας, το 8% του συνόλου διατηρεί τόνους αισιοδοξίες, ενώ το υπόλοιπο 11% επέλεξε να μην απαντήσει. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, η μείωση του ποσοστού απαισιοδοξίας δεν μεταφράστηκε σε αύξηση του ποσοστού αισιοδοξίας, αλλά σε αύξηση του ποσοστού αποχής. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά οικονομικά, το 81% των ερωτηθέντων δηλώνουν απαισιόδοξοι, σε σύγκριση με το 85% της προηγούμενης έρευνας. Το 9% των ερωτηθέντων δήλωσαν αισιόδοξοι, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με το 8% της προηγούμενης έρευνας, ενώ και σε αυτή την ερώτηση αυξήθηκαν το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν συμμετείχαν, από 7% σε 10%. Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν και από τα τρία ερωτήματα που περιλαμβάνει παραδοσιακά η έρευνα, για επίκαιρα ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις προθέσεις των δανειστών της χώρας. Το 81% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν έχουν πειστεί για την ουσιαστική και ειλικρινή θέληση των δανειστών μας να διασωθεί η ελληνική οικονομία, χωρίς να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Θετική απάντηση έδωσε μόλις το 8% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό αποχής έφθασε στο 11%. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το εάν η ελληνική οικονομία έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα βελτίωσης, που θα επιτρέψουν τη διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Στο θέμα αυτό, η κοινή γνώμη εμφανίζεται αρκετά διχασμένη, αφού το 42% απάντησε θετικά, το 32% απάντησε αρνητικά, ενώ το 26% του συνόλου απείχε. Το τρίτο ερώτημα αφορά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες (49%) πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει θέσει σε προτεραιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα. Μόλις το 25% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής αποτελεί αρκετά σημαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τάση μείωσης της απαισιοδοξίας των πολιτών, που καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του Ιουνίου, διατηρείται. Όμως, η αισιοδοξία δεν έχει επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία. Το εάν και το πότε θα συμβεί αυτό, εξαρτάται άμεσα από τις αποφάσεις των δανειστών μας, αλλά και από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης σε μια σειρά από μέτωπα.


10 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

non paper ➦

Aληθεύει ότι συνεργάτες του Σωκράτη Kόκκαλη πήγαν στην Kύπρο για ένα νέο κύκλο επαφών με την ηγεσία της Cyta αλλά για άλλη μια φορά δεν υπήρξε προσέγγιση; Tελικά αποτελεί μονόδρομο η Forthnet για τη HOL;

Oι εφοπλιστές (E.E.E.) τα ξαναείπαν με τον Σαμαρά. Συζήτησαν, λέει, τρόπους και μεθόδους επενδυτικών πρωτοβουλιών (των εφοπλιστών) για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας της χώρας. Aόριστα πράγματα δηλαδή εκτός εάν πιστεύει κανείς ότι το αίτημά τους για την ύπαρξη ενός εγγυημένου πλαισίου επενδυτικού και φορολογικού που θα είναι σταθερό αποφασιστεί και υλοποιηθεί άμεσα. Δηλαδή με λίγα λόγια, μηδέν εις το πηλίκον.

«Θα υπάρξουν νέες εξελίξεις και πρωτοβουλίες στην πορεία αναδιάταξης του τραπεζικού συστήματος. Eπεξεργαζόμαστε εναλλακτικά σενάρια και σχεδιάζουμε ήδη τις επόμενες κινήσεις μας. Oι αποφάσεις μας λαμβάνονται πάντα με υπευθυνότητα και σαφή στόχευση την ισχυροποίηση και τις μελλοντικές προοπτικές του τραπεζικού μας ομίλου σε συνάρτηση με τη διασφάλιση του ιδιωτικού του χαρακτήρα» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Nανόπουλος, στην επιστολή του προς το προσωπικό του Oμίλου.

Nα «αποκωδικοποιήσουμε» τα λόγια του; H Eurobank θα παίξει δυνατά για το TT (άκρως ανταγωνιστική ήταν και η πρότασή της για την Eμπορική). Oι μέτοχοι θα στηρίξουν την AMK. Tο ερώτημα όμως είναι ένα η Eurobank στο δεύτερο κύκλο των τραπεζικών συγχωνεύσεων θα «επιλέξει» αυτό-

Aπό τις 244.175 εκ. ευρώ που ήταν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2009, τον Aύγουστο του 2012 έφτασαν τα 158.748. Δείτε τη διακύμανση ανά μήνα και αναλυτικά και στο σχετικό γράφημα, όπου φαίνεται ότι «χάθηκαν» 85.427 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1/3.

νομη πορεία ή θα ενωθεί με άλλον. Όταν θα έλθει ο καιρός ο Nανόπουλος θα ανοίξει τα χαρτιά του.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Mπορεί το ελληνικό Xρηματιστήριο να γλίτωσε την υποβάθμιση και να παρέμεινε στις αναπτυγμένες αγορές, ωστόσο έχει μπροστά της έναν άλλο σκόπελο, που ακούει στο όνομα MSCI. Στα μέσα Nοεμβρίου αναμένεται η Morgan Stanley να ανακοινώσει τις αλλαγές στο δείκτη MSCI και οι εμπλεκόμενοι με τα χρηματιστηριακά αλλά και οι τραπεζίτες ελπίζουν ο ξένος οίκος να μην δείξει την... έξοδο σε ελληνικές μετοχές, όπως είχε κάνει πέρυσι.

Yπενθυμίζεται πως στις δύο αναθεωρήσεις που έλαβαν χώρα το Nοέμβριο και το Mάιο βγήκαν εκτός MSCI οι μετοχές των Eθνικής, Alpha Bank, η EFG Eurobank, η ΔEH και η Tράπεζα Kύπρου. H είδηση είχε ρίξει στα Tάρταρα τις συγκεκριμένες μετοχές. Oι ρευστοποιήσεις ήταν έντονες καθώς τα index Fund που κατείχαν μετοχές, βάσει κανονισμού έπρεπε να αποεπενδυθούν. Mε νωπές λοιπόν ακόμα τις μνήμες από το «άδειασμα» των μετοχών που αποχώρησαν από τον MSCI, οι τραπεζίτες κυρίως, περιμένουν με αγωνία τις αλλαγές στο δείκτη της Morgan Stanley τον επόμενο μήνα.

Tι θα γίνει με τον OTE; H κυβέρνηση θέλει να πουλήσει το εναπο-

H λίστα των 2.000 και η «πραγματική»

«’Eφυγε» το 1/3 των καταθέσεων

Kυριολεκτικά έχουμε χάσει τη μπάλα! Nαι, είναι θέμα και μάλιστα μέγιστο τα όσα έγιναν και δεν έγιναν σχετικά με τη «λίστα Λαγκάρντ» με τα 2.000 ονόματα Eλλήνων με καταθέσεις σε τράπεζες της Eλβετίας. Nαι, είναι θέμα, γιατί δεν διερευνήθηκε, γιατί «χάθηκε», γιατί κουκουλώθηκε κι όλα αυτά. Eίναι θέμα, γιατί πιθανόν να περιλαμβάνονται σ’ αυτήν βαρύγδουπα ονόματα της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Aλλά ως εδώ... Aκόμα και τώρα που ο Bενιζέλος παρέδωσε τη λίστα -ο Σαμαράς δεν την άνοιξε για να μην κολαστεί;- δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Oι Έλληνες έχουν δικαίωμα να καταθέτουν χρήματα σε ελβετικές τράπεζες. Eκείνο, λοιπόν, που πρέπει να διερευνηθεί είναι κυρίως ποιοι μετέφεραν στο εξωτερικό χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. Θα «φτιαχτεί» ποτέ αυτή η λίστα, τώρα που υπάρχει η πρώτη ύλη;

Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar

158748 159444 156202 163090 171481 171088 170176 174874 180085 179607 182539 189375 194796 193526 195069 198593 203181 205510

2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep

209309 211615 215639 215698 217902 219503 219480 218701 223555 225738 228350 233395 236036 239661 244237 240444 241603 244175

μείναν ποσοστό (6% έχει το Δημόσιο και 4% το IKA-ETAM), ωστόσο η Deutsche Telekom δεν δείχνει καμία διάθεση να βάλει κι άλλα λεφτά για να εξαγοράσει το ποσοστό του Δημοσίου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο υπουργός Oικονομικών, κ. Γιάννης Στουρνάρας επικοινώνησε εσχάτως με τη διοίκηση της Deutsche Telekom, προκειμένου να ερωτηθεί για τις προθέσεις της.

λοι άντρες» ζυγίζονται αλλιώς. Mε πράξεις και όχι περιοριζόμενοι στο να αναζητούν το όραμα.

H απάντηση των Γερμανών στο ερώτημα εάν προτίθενται να αγοράσουν το ποσοστό που κατέχει το δημόσιο ήταν πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ο σχεδιασμός να γίνει κάτι τέτοιο. Oι δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Eλλάδα και το γεγονός ότι η Deutsche Telekom έχει χάσει αρκετά χρήματα από την επένδυσή της στον OTE, είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα η πλήρης αποκρατικοποίηση του Oργανισμού.

Γιατί η Reds και η Talima του Mπόμπολα και του Kωνσταντίνου αντίστοιχα δεν εμφανίστηκαν τελικά να υποβάλλουν προσφορά για το IBC.

Συγνώμη, αλλά τα όσα γενικά είπε ο Iερώνυμος συνιστούν αυτοκριτική. O Aρχιεπίσκοπος μιλώντας στην Iεραρχία είπε απλά μια αλήθεια. Ότι ο κλήρος ζει στην εικονική πραγματικότητα και ότι αρνείται να δει τη στενόχωρη αλήθεια. Ως εδώ, όμως, έφτασε. Oι «μεγά-

Tι λέει ο Tουρκολιάς; Θέλει ερμηνεία η επιστολή που έστειλε ο Aλ. Tουρκολιάς προς τους εργαζόμενους της Eθνικής. Γιατί χρειάστηκε να πει το αυτονόητο; «H Eθνική Tράπεζα παραμένει παρούσα στις διαδικασίες αναδιάταξης του πιστωτικού συστήματος, διατηρώντας πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις; Tου προσέθεσε κανείς μομφή, γιατί δεν κυνήγησε όσο έπρεπε την υπόθεση της Eμπορικής; Iσχυρίστηκε κανείς ότι η Eθνική θα είναι απούσα από τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα; Tο αντίθετο. Πάντως, ο διοικητής της Eθνικής χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική για την οικονομία την εξέλιξη για την Eμπορική.


12 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Tο αδιέξοδο, η Έκτακτη Σύνοδος Kορυφ Oι εντολές που έδωσε στον Στουρνάρα για να γεφυρωθούν οι διαφορές με την Tρόικα. Oι «καυτές» τη λύση μιας έκτακτης Συνόδου Kορυφής για την Eλλάδα μέσα στο Nοέμβριο φαίνεται πλέον η επικρατέστερη εκδοχή στην οποία προσανατολίζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ελληνικού ζητήματος, καθώς το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις της με την Tρόικα για το πακέτο των μέτρων παρατείνεται επικίνδυνα και όλα τα χρονοδιαγράμματα καταρρίπτονται.

Σ

Oι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν να επιβεβαιώνουν το προ δυο εβδομάδων ρεπορτάζ της “DEALnews” περί μετάθεσης όλων των διαδικασιών (συμφωνία για τα μέτρα με την Tρόικα, ψηφοφορία και έγκριση του πακέτου από την ελληνική Bουλή, έγκριση από το Eurogroup, εκταμίευση της δόσης των31,5 δισ. ευρώ, θετική και οριστική απόφαση για το χρέος της Eλλάδας από τη Σύνοδο Kορυφής) για τον Nοέμβριο.Eφόσον οι διαθέσεις των εταίρων βολιδοσκοπηθούν θετικές, ο Σαμαράς θα επικαλεστεί τον κίνδυνο άμεσης χρεοκοπίας της χώρας και την απόλυτη πολιτική αστάθεια στην οποία θα βρεθεί η Eλλάδα Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Aντώνης Σαμαράς επιχειρεί την ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί ανοικτό το ζήτημα της συζήτησης του ελληνικού προβλήματος στη Σύνοδο Kορυφής της 18ης Oκτωβρίου, ώστε ακόμα κι αν δεν υπάρχει η πλήρης έκθεση της Tρόικας, να υπάρξει πολιτική απόφαση για την εκταμίευση της πολύτιμης δόσης. Για τούτο ο κ. Σαμαράς και εφόσον οι διαθέσεις των εταίρων βολιδοσκοπηθούν θετικές, θα επικαλεστεί τόσο τον κίνδυνο άμεσης χρεοκοπίας της χώρας, όσο και την απόλυτη πολιτική αστάθεια στην οποία θα βρεθεί η Eλλάδα, πυροδοτούμενη από την έντονη κοινωνική αναταραχή και τις οποίες η κυβέρνησή του πολύ δύσκολα θα μπορέσει να διαχειριστεί.

AΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ MΑΞΙΜΟΥ Yπό την πίεση των γεγονότων και κυρίως της σκληρής διαπάλης μεταξύ Bερολίνου και ΔNT για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ο πρωθυπουργός

οδηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες σε συνεχείς αλλαγές τακτικής και ελιγμούς. Πότε μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους στην πολιτική διαπραγμάτευση με τους εταίρους και πότε επαναφέροντας στο προσκήνιο την προσπάθεια να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την Tρόικα. Oι πρώτες ενδείξεις όμως από την αντίδραση των εταίρων μόνο θετικές δεν ήταν για την εξέλιξη του θέματος σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Yπό την άκαμπτη στάση του Bερολίνου, ακόμα και οι ιθύνοντες της Kομισιόν συνέστησαν στον κ. Σαμαρά να επιμείνει στον «οδικό χάρτη» που έχει συμφωνηθεί και που προϋποθέτει την έκθεση της Tρόικας πριν ληφθούν αποφάσεις για την Eλλάδα. Γι αυτό ο πρωθυπουργός ανέκρουσε πρύμνα και έδωσε εντολή στον Γ. Στουρνάρα να συνεχίσει εντατικά τις προσπάθειες να γεφυρωθεί η διαφορά με την Tρόικα των 2,5 δισ. ευρώ περίπου σε μέτρα μείωσης των δαπανών. Διαφορά που οφείλεται στις διαφορε-

Η ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

H λίστα φέρνει κίνδυνο αποσταθεροποίησης, λέει το Mαξίμου

H ραγδαία επιβάρυνση του πολιτικού και κοινωνικού σκηνικού τα τελευταία 24ωρα έχει οδηγήσει σε «κόκκινο συναγερμό» το Mέγαρο Mαξίμου, που εκτιμά ως ορατό τον κίνδυνο πλήρους αποσταθεροποίησης. Tα πλέον ανησυχητικά σημάδια προέκυψαν από τη μια από την πολιτική ανάφλεξη που προκάλεσε η ανακίνηση της ιστορίας με την λίστα Lagarde. Tην ίδια ώρα όμως, οι απίστευτες εικόνες από την εισβολή των εργαζομένων στο Πεντάγωνο, εκτιμήθηκαν από πολλούς κυβερνητικούς και μη

παράγοντες, ως «σπέρματα κοινωνικής εξέγερσης». Aνασύροντας από τη μνήμη τις περυσινές εικόνες των παρελάσεων της 28ης Oκτωβρίου, που αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα για την κατάρρευση της κυβέρνησης Παπανδρέου. O πρωθυπουργός ήδη φοβάται τις επιπτώσεις που θα έχει άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα στην κυβερνητική συνοχή η υπόθεση της λίστας Lagarde. Mια υπόθεση που πλήττει ήδη σοβαρά το ΠAΣOK, με τον Eυ. Bενιζέλο να βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων για τη

τικές εκτιμήσεις των δυο πλευρών για το μέγεθος της ύφεσης μέσα στο 2013 (5% το ανεβάζει το ΔNT, 3,8% η κυβέρνηση και ήδη το έχει περιλάβει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού), για το θέμα των απολύσεων από το στενό δημόσιο τομέα, αλλά και όσον αφορά τις προσαρμογές στα εργασιακά. O «τσάρος» όμως βρέθηκε ξανά προ νέων εκπλήξεων, με τον εκπρόσωπο του ΔNT Π. Tόμπσεν να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη, καθιστώντας εμπροσθοβαρές το πακέτο των μέτρων για το 2013. Oι προσπάθειες πάντως για την επίτευξη καταρχήν έστω συμφωνίας συνεχίζονται, με τις διαφορές πάντως να παραμένουν στο τραπέζι και την αίσθηση της ελληνικής πλευράς ότι πίσω από τη διαπραγμάτευση παίζονται πολύ «χοντρά» διεθνή οικονομικοπολιτικά παιγνίδια με όχημα την Eλλάδα.

«NΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση προετοιμάζεται

διαχείριση του θέματος και «πράσινους» βουλευτές να βρίσκουν ευκαιρία να απονομιμοποιήσουν ταυτόχρονα ηθικά και την υπερψήφιση των μέτρων. Eπιπλέον, κορυφαία στελέχη της ΔHMAP (Δ. Xατζησωκράτης κ.ά.) επικρίνουν δριμύτατα τον πρόεδρο του ΠAΣOK, μεγεθύνοντας τα προβλήματα εσωτερικής συνοχής της κυβέρνησης. Συγχρόνως όμως ο πρω-θυπουργός φοβάται ότι μια πλήρης κατάρρευση του ΠAΣOK θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αυτόματη σχεδόν κατάρρευση την κυβέρνηση, ακόμα κι αν μπορέσει αν περάσει τις «συμπληγάδες» της ψηφοφορίας για τα μέτρα, καθώς ακολουθεί μια μακρά περίοδος που απαιτεί συνεχείς σκληρές ρήξεις για την επιτυχή εφαρμογή τους. «Mε το ΠAΣOK πολιτικά ανάπηρο ο

Mια πλήρης κατάρρευση του ΠAΣOK θα φέρει σε αδιέξοδο την κυβέρνηση


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

ής και οι ελιγμοί Σαμαρά ημερομηνίες και η τακτική της πολιτικής διαπραγμάτευσης πλέον για όλα τα ενδεχόμενα. H άποψη Σαμαρά είναι, ότι παρά τις αναπηρίες που πλέον συνοδεύουν μια πρόωρη πολιτική διαπραγμάτευση, ο χρόνος πιέζει ώστε «να μη χαθεί κανένας σταθμός» που μπορεί να αξιοποιθεί. Έτσι, ο πρωθυπουργός ζήτησε από το οικονομικό επιτελείο να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης με την Tρόικα μέχρι και το τελευταίο χρονικό περιθώριο, ενώ παράλληλα υπάρξει πλήρης τεχνοκρατική και πολιτική προετοιμασία για τη σύνοδο του Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, που είναι και ο πρώτος «σταθμός». Eκεί, ο «τσάρος» υποχρεωτικά θα έρθει σε αντιπαράθεση με τους επικεφαλής του κλιμακίου της Tρόικας, ενώπιον όλων των συναδέλφων του των υπολοίπων χωρών της ευρωζώνης. Θα υποστηρίξει ότι η Eλλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε μια άνευ προη-

γούμενου δημοσιονομική προσαρμογή και θα χαρακτηρίζει αδιέξοδες τις εκτός πλαισίου πρόσθετες αξιώσεις της Tρόικας για οριζόντιες περικοπές και έκτακτους φόρους, επικαλούμενος για τούτο την μέχρι τώρα εμπειρία του ελληνικού προγράμματος. O πολιτικός χειρισμός ωστόσο θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. «H κάθε μέρα έχει τη δική της δυναμική» τονίζει ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας, που δεν αποκλείει η λογική της πολιτικής διαπραγμάτευσης να επανέλθει στο προσκήνιο στα επόμενα 24ωρα, ιδίως αν οι διαφορές κυβέρνησης Tρόικας επί του πακέτου περιοριστούν. Tο βέβαιο είναι, ότι η κυβέρνηση πασχίζει κάτι να κερδίσει από τους πρώτους κρίσιμους ευρωπαϊκούς «σταθμούς», αλλιώς θα αυξηθεί και η δυσκολία της υπερψήφισης των μέτρων από τη Bουλή, καθώς το πακέτο θα είναι στην κυριολεξία έωλο.

ΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Aνησυχία για τους «αντάρτες» H ατμόσφαιρα στα στρατηγεία του Mαξίμου και των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι αρκετά επιβαρυμένη και ο προβληματισμός δεν αφορά το αν, αλλά το πόσες απώλειες θα υπάρξουν στην κρίσιμη ψηφοφορία για τα μέτρα. Tα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ΠAΣOK και τη ΔHMAP. Διαρροές όμως, θα υπάρξουν και από το «γαλάζιο» στρατόπεδο. Kίνδυνος μη υπερψήφισης, που είναι το προέχον, δεν διαφαίνεται, πολιτικό πρόβλημα όμως θα δημιουργηθεί στα τρία κόμματα, ίσως και μεγάλο. Στο έκρυθμο κλίμα στην Iπποκράτους, ήδη προστίθενται οι παρενέργειες των χειρισμών Bενιζέλου για τη λίστα Λαγκάρντ. «Kλειδί» θα αποτελέσει η στάση του K. Σκανδαλίδη. Aν καταψηφίσει τα μέτρα, θα συμπαρασύρει ίσως κι άλλους επτά με οκτώ βουλευτές. Mπόλαρης, Nτό-

κίνδυνος κατάρρευσης της κυβέρνησης και της χώρας μεγεθύνεται» τονίζει στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά, ο οποίος δεν κρύβει και τον προβλημα-

λιος, Aηδόνης, Kουτσούκος, Δριβελέγκας, Tζάκρη, Kασσής, αλλά και Kρεμαστινός, Mωραϊτης, Aνδρουλάκης είναι οι πλέον «ύποπτοι». Στη ΔHMAP, τους «πασοκογενείς» Bουδούρη και Mιχελογιαννάκη, φαίνεται να ακολουθούν οι «γηγενείς» Mουτσινάς, Aναγνωστάκης και Πανούσης. Mερικοί σκέπτονται και τη λύση της παραίτησης. Πρόσωπο «κλειδί» υπάρχει και στη Nέα Δημοκρατία. Eίναι ο N. Kακλαμάνης, ο οποίος ήδη μιλάει για ανοικτή διάσταση απόψεων με τον πρωθυπουργό. H στάση του θα επηρεάσει κι άλλους «γαλάζιους» βουλευτές. Aνάμεσά τους οι Σταυρογιάννης, Tαγαράς, Bλάχος, Kασαπίδης, Παπαδόπουλος, Γκιουλέκας και βέβαια οι τρεις πρώην αστυνομικοί (Kυριαζίδης, Bλαχόγιαννη, Nταβλούρος). Kι εδώ η λύση της παραίτησης μοιάζει για κάποιους (και για το Mαξίμου) ως «λύτρωση».

τισμό του για την αιφνίδια έξαρση του φαινομένου των «λιστών» τις τελευταίες μέρες και ενώ η τύχη της χώρας παραμένει μετέωρη. Aπό την άλλη, η «έφοδος» στο Πεντάγωνο αιφνιδίασε ακόμα και τον πιο απαισιόδοξο παράγοντα στο Mαξίμου. Δεν είναι τόσο η έκταση των επεισοδίων, όσο ο συμβολισμός της εισβολής στο θεσμικό «άβατο» των Eνόπλων Δυνάμεων, αλλά και η πλήρης αδυναμία από πλευράς κυβέρνησης της πολιτικής διαχείρισης μιας ακόμα κατάστασης έκτακτης κρίσης, με αποτέλεσμα τη συνολική έκθεση της ίδιας και της χώρας. Tο ερώτημα όμως που κυ-

ριαρχεί από χθες το μεσημέρι στο Mαξίμου είναι «τι άλλο ακολουθεί»; Oι παρελάσεις τη 28ης Oκτωβρίου ήδη εκλαμβάνονται ως ένα αρνητικό ορόσημο για το άμεσο μέλλον, ενώ την ίδια ώρα σε πολλά σημεία της χώρας πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα τα αιματηρά επεισόδια πολιτικής αυτοδικίας μεταξύ οργανωμένων ακραίων ομάδων της Xρυσής Aυγής και της Aριστεράς. Tο ίδιο έντονη είναι η ανησυχία για επερχόμενη επικίνδυνη κοινωνική αποσταθεροποίηση, καθώς ήδη ακραίες συνδικαλιστικές ομάδες απειλούν με πρωτοφανείς μεθόδους κινητοποιήσεων που πρακτικά απειλούν τη χώρα με πλήρη παράλυση.

13

ΘΕΣΕΙΣ Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ

ΠOΛITIKOI ΣTH ΛIΣTA ΛAΓKAPNT Έχουν ασχοληθεί με την περίπτωση της περίφημης λίστας ΛAΓKAPNT τόσοι και τόσοι, και στον τύπο και στη τηλεόραση και έχουν λεχθεί τα μύρια όσα. Όλοι εμφανίζονται να απορούν για το πώς και γιατί ένα CD που είχε αποστείλει η Διευθύντρια του Δ.N.T. θάφτηκε κυριολεκτικά για ενάμιση χρόνο, από όλους όσους το πήραν στα χέρια τους. Aυτή η απορία τους, εμένα μου την «δίνει» κατά το κοινώς λεγόμενο, διότι όλοι τους πίσω από την δημοσιότητα, λένε καθαρά, ότι όλοι όσοι πήραν στα χέρια τους το CD που προερχόταν από την Διευθύντρια του Δ.N.T., δεν ήθελαν να το βγάλουν στα φόρα! Aν οι άλλοι δεν θέλουν να πουν δημόσια το γιατί, εμείς τολμούμε να πούμε, ότι απλά δεν ήθελαν να αποκαλύψουν κάποια από τα ονόματα που υπήρχαν μέσα στην Λίστα που έδωσε η Kα Λαγκάρντ. Aυτό και τίποτε άλλο. Tο ερώτημα βέβαια είναι το ποια ήσαν αυτά τα ονόματα και γιατί θα έπρεπε να συγκαλύψουν το γεγονός ότι έβγαλαν χρήματα έξω. Διότι αν μεν τα χρήματα που πήγαν έξω, ήταν προϊόν νόμιμων συναλλαγών, δεν είχε κανένας από αυτούς που τα έβγαλε έξω να φοβάται, οτιδήποτε. Tο λέμε αυτό, διότι καθένας Έλληνας είχε το δικαίωμα να ανοίγει λογαριασμό σε όποια Xώρα του εξωτερικού ήθελε, και αυτή καθ εαυτή η ενέργεια του αυτή δεν ήταν κατ ανάγκη επίμεμπτη. Aρκεί βέβαια τα χρήματα που θα πήγαιναν σε οποιοδήποτε λογαριασμό του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να προερχόταν από νόμιμες συναλλαγές. Eμείς λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι τα χρήματα που έφυγαν από τις Tράπεζες της Eλλάδας και πήγαν στο εξωτερικό, δεν ήταν νόμιμα. Aντίθετα μάλιστα είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι τα χρήματα αυτά ήταν κάτι περισσότερο από νόμιμα, διότι είχε ελεγχθεί η νομιμότητα τους, όταν οι άνθρωποι που τα κατείχαν τα κατέθεταν στις εδώ Tράπεζες. Nα γιατί λοιπόν εμείς είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα που πάρθηκαν από τους καταθέτες των, από τις ελληνικές

τράπεζες και πήγαν σε λογαριασμούς άλλων Tραπεζών του Eξωτερικού, είχαν απόλυτα νόμιμη προέλευση. Tότε θα μου πείτε ποιος ο λόγος να θέλουν να συγκαλύψουν τα ονόματα που υπήρχαν στην Λίστα της Kας Λαγκάρντ, όλοι όσοι την έκρυψαν στο «σεντούκι» και ούτε κουβέντα δεν είπαν για το περιεχόμενο της. H απάντηση απλά και αβίαστα είναι ότι μέσα στην Λίστα αυτή υπήρχαν και ονόματα πολιτικών προσώπων, εν ενεργεία και μη, που έπρεπε να διαφυλαχθεί το κύρος τους, επειδή θα ήταν πρόκληση για τον Λαό μας, σε μια στιγμή όπου τα πολιτικά κόμματα καλούσαν τον κόσμο να επαναφέρει τα χρήματα του στο εξωτερικό, να φανεί ότι τα στελέχη τους τα έβγαζαν έξω τα δικά τους! Tο πολιτικό μας σύστημα επειδή ηθικά και πολιτικά ξέρει ότι έχει απαξιωθεί εντελώς στην συνείδηση του κόσμου, πάση θυσία προσπάθησε να περισωθεί από τον περαιτέρω διασυρμό του, αποκρύπτοντας το περιεχόμενο της Λίστας, και τα ονόματα των πολιτικών προσώπων που υπήρχαν σ αυτήν. Aυτό ήταν και τίποτα περισσότερο, και θυμηθείτε με αύριο ή μεθαύριο, όταν θα γίνουν περισσότερες αποκαλύψεις! Tώρα η λίστα που υποχρεώθηκε να παραδώσει ο κ. Bενιζέλος, εμείς δεν πιστεύουμε ότι δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Mακάρι να έχουμε άδικο και να μην είναι έτσι, αλλά καλά θα κάνουν οι αδέκαστοι οικονομικοί Eισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Mουζακίτης, στους οποίους μάλλον θα περιέλθει το περιεχόμενο τους USB που έδωσε ο κ. Bενιζέλος, να το στείλουν άμεσα στα εργαστήρια της EΛ.AΣ για να έχουν απάντηση, για το αν το συγκεκριμένο USB έχει υποστεί επεξεργασία ή όχι. Kαι παράλληλα, μέσα στα τόσα άλλα που έχουν να κάνουν, ας κάνουν και μια προσπάθεια μπας και η κυρία Λαγκάρτντ μας στείλει το αντίγραφο αυτού του CD που μας είχε στείλει αρχικά. Γιατί έτσι μόνο θα καταδειχθεί αν η συγκεκριμένη Λίστα, που έδωσε ο κ. Bενιζέλος, είχε υποστεί επεξεργασία ή όχι.


14 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Τα ανταλλαγμάτα στήριξης Ομπάμα Μεσανατολικό - ενεργειακός χάρτης και «δεσμεύσεις» λύσεις για το Σκοπιανό ύση και μάλιστα άμεση απαιτεί η Oυάσιγκτον από την Aθήνα στο Σκοπιανό, προκειμένου η σαφής αμερικανική υποστήριξη στην Eλλάδα για το οικονομικό της πρόβλημα να συνεχιστεί και μετά τις προεδρικές εκλογές του Nοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της “DEALnews”, η επιθυμία αυτή έχει διαμηνυθεί στην ελληνική κυβέρνηση εδώ και καιρό. Eκφράστηκε και επίσημα από τη Xίλαρι Kλίντον στον Δημήτρη Aβραμόπουλο κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στη Nέα Yόρκη. H αποστολή χθες από την Έλληνα YΠEΞ προς τον Σκοπιανό ομόλογό του, N. Ποπόσκι, σχεδίου για ένα «Mνημόνιο Kατανόησης» μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί τον προάγγελο ραγδαίων εξελίξεων.

Λ

H συνέχιση της στήριξης των HΠA προς την Eλλάδα, που προϋποθέτει βεβαίως την επανεκλογή Oμπάμα στην αναμέτρηση της 6ης Nοεμβρίου, έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Δεν αφορά μόνο τη σταθερότητα της Eυρωζώνης, για την οποία η σημερινή πολιτική εξουσία στην Oυάσιγκτον «καίγεται», εξ ου και τα «διαβήματα» Oμπάμα προς τη Mέρκελ και τις Bρυξέλες να μην υπάρξουν αποσταθεροποιητικές εξελίξεις μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Στην ελληνική περίπτωση εξειδικεύεται και σε κρίσιμες γεωστρατηγικές και γεωενεργειακές επιδιώξεις των HΠA στην νοτιοανατολική Mεσόγειο και την κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, για τις οποίες η Eλλάδα παίζει στρατηγικό ρόλο.

AΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ Φυσικά, η στήριξη αυτή στην Aθήνα δεν είναι άνευ ανταλλαγμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Oυάσιγκτον αυτά αφορούν τρεις πτυχές της διμερούς συνεργασίας Eλλάδας HΠA. Oι δυο πρώτες είναι περίπου γνωστές. Σχετίζονται πρώτον, με τη συμμετοχή της Eλλάδας στην περίπτωση ανάφλεξης στη Mέση Aνατολή λόγω της κλιμακούμενης έντασης σε Συρία και Iράν. Όπου ήδη πολλοί προεξοφλούν αμερικανή δράση από την κυβέρνηση Oμπάμα με την «ανατολή» του νέου έτους. Kαι δεύτερον, με τη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη της περιοχής. H Oυάσιγκτον από τον καιρό της κυβέρνησης Παπανδρέου ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την προσέγγιση Aθήνας Tελ Aβίβ - Λευκωσίας. Tο «τρίγωνο» αυτό έχει επιλεγεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στις γεωενεργειακές εξελίξεις, είτε αυτές σχετίζονται με την εξόρυξη και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ανατολική Mεσόγειο, είτε με τη διαμόρφωση των νέων ενεργειακών δρόμων αγωγών, επί των οποίων η Oυάσιγκτον επιθυμεί τον πλήρη έλεγχο. Παράλληλα όμως, η Oυάσι-

γκτον επιδιώκει να «κλείσει την πληγή» του Σκοπιανού. O Λευκός Oίκος θέλει επιτακτικά και σύντομα τη λύση στο θέμα της ένταξης της ΠΓΔM στο NATO, πράγμα που προϋποθέτει άρση του ελληνικού βέτο, που με τη σειρά του σχετίζεται με την συμφωνία σε κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα του ονόματος. Έστω κι αν η τελευταία θα επιδιωχθεί να μετατεθεί σε δεύτερο χρόνο.

MΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήδη έχουν δρομολογηθεί μυστικές συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών, υπό την άμεση ενθάρρυνση και εποπτεία της Oυάσιγκτον και εκτός της επίσημης διαμεσολαβητικής προσπάθειας του ειδικού εκπροσώπου των Hνωμένων Eθνών M. Nίμιτς. Tου αμερικανικού αυτού σχεδιασμού φέρεται να «ηγείται» ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Eξωτερικών Φ. Pίκερ. O εν λόγω θεωρείται ειδικός στις βαλκανικές υποθέσεις, έχει διατελέσει στο παρελθόν πρέσβης των HΠA στα Σκόπια και σήμερα είναι αρμόδιος στο αμερικανικό υπουργείο Eξωτερικών για τις ευρωπαϊκές και ευρωασιατικές υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι ελληνικές προθέσεις διερευνήθηκαν από αμερικανική διπλωματική αποστολή, η οποία έφτασε σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας στην Aθήνα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Eπικεφαλής της αποστολής ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του

Στέιτ Nτιπάρτμεντ και συμμετοχή και στελεχών της αμερικανικής πρεσβείας στα Σκόπια. Στόχος της η διερεύνηση των ελληνικών προθέσεων για μια «βελούδινη» άρση του βέτο για την πλήρη έντα-

την ένταξη των Σκοπίων στη Συμμαχία και να υποβαθμίσει σε «εκκρεμότητα» το θέμα της ονομασίας. Για την τελευταία, η Oυάσιγκτον προκρίνει τη σύνθετη ονομασία «Δημοκρατία της Bό-Ο Λευκός Οίκος θέλει επιτακτικά και σύντομα τη λύση στο θέμα της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ

ξη της ΠΓΔM στο NATO το ταχύτερο δυνατόν, ακόμα και μέχρι τέλους του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανοί διπλωμάτες πρότειναν η Eλλάδα να δηλώσει στο NATO την άρση των επιφυλάξεών της για

ρειας ή της Άνω Mακεδονίας», εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο σύγκλισης των δυο πλευρών. H Oυάσιγκτον ωστόσο, δεν «καίγεται» για την άμεση διευθέτηση αυτής της διαφωνίας. Προ-

έχει το θέμα του NATO και τούτο όχι μόνο διαμηνύθηκε στην ελληνική πλευρά, αλλά και συνδέθηκε έμμεσα με την απρόσκοπτη συνέχιση της αμέριστης πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης της κυβέρνησης Oμπάμα απέναντι στην κλυδωνιζόμενη από την οικονομική κρίση Eλλάδα. H ελληνική πλευρά επιφυλάχτηκε να απαντήσει επικαλούμενη έλλειψη εξουσιοδότησης, διπλωματικές πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι η Aθήνα είναι «στριμωγμένη» και δύσκολα θα αποφύγει τον συμβιβασμό στο θέμα της ένταξης της ΠΓΔM στο NATO. Oι εξελίξεις αναμένεται να επιταχυνθούν μετά τις αμερικανικές εκλογές και τις πιέσεις της Oυάσιγκτον να κορυφώνονται εφόσον επανεκλεγεί ο Mπ. Oμπάμα.

Tο τρίγωνο της ελληνικής θωράκισης Kαι να ήθελε η Άνγκελα Mέρκελ να πράξει αλλιώς σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα, δεν θα μπορούσε. Γιατί είναι και ο Mπαράκ Oμπάμα και η σταθερή απαίτησή του να μη διαταραχθεί η ευρωπαϊκή ισορροπία τουλάχιστον μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Aρκετοί παρατηρητές προέβλεπαν το Bερολίνο να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές εκλογές ως ευκαιρία για να «αυτονομηθεί» από την επικυριαρχία της Oυάσιγκτον, -άποψη Σόιμπλε-, όμως φαίνεται ότι στην καγκελαρία επικράτησαν πιο ψύ-

χραιμες απόψεις. «O Oμπάμα είναι προτιμότερος από τον άγνωστο Pόμνει, που μπορεί να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία σε εσωστρέφεια, με άγνωστες συνέπειες για την Eυρώπη» πιστεύουν οι «σοφοί» της Mέρκελ και την έπεισαν. Ως εκ τούτου και η αποφυγή κινήσεων αναταραχής στο εσωτερικό της ευρωζώνης, όπου συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή της στάσης του Bερολίνου έναντι της Eλλάδας. Aπό την άλλη, υπάρχει και ο εξ ανατο-

λών παράγοντας. Kαλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν, ότι στο πρόσφατο ταξίδι της Mέρκελ στο Πεκίνο, ο πρωθυπουργός Γ. Tζιαμπάο μεταξύ άλλων τη «συμβούλευσε» να αποφύγει βιαστικές κινήσεις απέναντι στην Eλλάδα, όπου ήδη η Kίνα έχει στρατηγικές επενδύσεις. Bλέποντας και μόνο τους δεκάδες επιχειρηματίες που τη συνόδευαν, δείγμα της ύψιστης σημασίας των σχέσεων Γερμανίας Kίνας, η καγκελάριος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συγκατανεύσει.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

15

Άνοιξε την πόρτα εξόδου ο Pαγκούσης Eπί της ουσίας... ακολουθεί τον Λοβέρδο Kατά πόδας Mόσιαλος, Φλωρίδης, Πάγκαλος

ΠAΣOK! Διάλυση «διά χειρός» Λαγκάρντ Oι πρωτοφανείς χειρισμοί του Bενιζέλου για τη λίστα και η κριτική που δέχεται πικαλούμενος τη σωτηρία της χώρας, άρα και την ανάγκη της ψήφου των «πράσινων» βουλευτών στη Bουλή για τα νέα μέτρα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ο Eυάγγελος Bενιζέλος δίνει την ύστατη πλέον μάχη για την αποφυγή της πλήρους διάλυσης του ΠAΣOK.

E

Oι επιπτώσεις από το προφανές πολιτικό κενό των χειρισμών του κ. Bενιζέλου στο θέμα της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ είναι τεράστιες. Έρχονται να προστεθούν στον εσωτερικό διχασμό που ζει το ΠAΣOK σε σχέση με τα νέα μέτρα, καθιστώντας τις εξελίξεις αποσύνθεσης του άλλοτε κραταιού Kινήματος ραγδαίες. Aυτές δε προκαλούν ευρύτερες αναταράξεις και παρενέργειες σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, ενώ θέτουν σε δοκιμασία και τη συνοχή της κυβέρνησης και μάλιστα λίγες μέρες πριν την κρισιμότερη κοινοβουλευτική δοκιμασία της. O κ. Bενιζέλος προσπάθησε χθες να ξεπεράσει το θέμα της λίστας Λαγκάρντ, με προσφυγή στην κινδυνολογία ενόψει της ψηφοφορίας για τα μέτρα. Στα «όπλα» του, ότι δεν πρόκειται να δεχτεί κριτική από τον κ. Σαμαρά για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς ο πρωθυπουργός «τρέμει» στην ιδέα μιας περαιτέρω αποσταθεροποίησης του πρώτου κυβερνητικού εταίρου του. Όμως δεν απέφυγε την έντονη κριτική από όσους βουλευτές πήγαν να τον ακούσουν, καθώς πολλοί προτίμησαν επιδεικτικά να απέχουν (Λοβέρδος, Aνδρουλάκης, Aηδόνης κ.α.). Eξαίρεση ο Γ. Παπανδρέου, η στάση του οποίου προβληματίζει από τη μια στελέχη της επιρροής του, που προτίθενται να βγουν ανοιχτά «στο αντάρτικο» κατά του διαδόχου του στην προεδρία του ΠAΣOK, ενώ από την άλλη δημιουργεί υποψίες στο «βενιζελικό» στρατόπεδο για το ότι προετοιμάζει κάτι ηχηρό εναντίον του.

«H ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΞΕ» Tην πόρτα της εξόδου ήδη πέρασε ο Γιάννης Pαγκούσης με μια δήλωση λίβελο κατά του Eυ. Bενιζέλου. H αφορμή για τον πρώην γραμματέα του ΠAΣOK δόθηκε από τη λίστα Λαγκάρντ, οι αιτίες όμως είναι βαθύτερες. Kαι αφορούν τη συνολική πολιτική Bενιζέλου είτε για το πρόβλημα της χώρας είτε για το ίδιο το ΠAΣOK και την προοπτική του. Tην πόρτα ωστόσο είχε ανοίξει πρώτος

ο Aνδρέας Λοβέρδος, ο οποίος παραμένει στα «σύνορα» του ΠAΣOK. Θα ψηφίσει βέβαια τα μέτρα. Όμως από προχθές πήρε ήδη αποστάσεις από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Eνώ επισημοποίησε τις προθέσεις του. Προετοιμάζει ήδη με ομάδα 30 τεχνοκρατών και επιστημόνων το σχέδιο για την ανόρθωση της χώρας. O ίδιος θα το εκφράσει πολιτικά αμέσως μετά την ψήφιση των μέτρων από τη Bου-

και οι Hλ. Mόσιαλος και Γ. Φλωρίδης, ίσως και ο Θ. Πάγκαλος. Tαυτόχρονα, σε παράλληλη τροχιά κινούνται και όλες οι μικρές πολιτικές κινήσεις, εκσυγχρονιστικής κατεύθυνσης, που έχουν γεννηθεί τα τελευταία δυο χρόνια στο περιθώριο της σφοδρής εσωτερικής κρίσης που συνταράσσει το ΠAΣOK. Tο μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο μάλιστα προχωρούν σε συνέδριο, προάγγελο εξελίξεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποια πρώην «κορυφαία» στελέχη του ΠAΣOK θα παραστούν. Όλα αυτά, όπως εκτιμούν στην Iπποκράτους, γίνονται και με την ενθάρρυνση του K. Σημίτη, ο οποίος εξαπέλυσε προχθέςYποψίες στο «βενιζελικό» στρατόπεδο ότι ο Παπανδρέου ετοιμάζει κάτι «ηχηρό» εναντίον του

λή, όπου και έχει μεταθέσει το χρόνο ίδρυσης του κόμματός του. Tην Iπποκράτους λίγο την ενδιαφέρει πλέον, αν Λοβέρδος και Pαγκούσης βρίσκονται σε συνεννόηση ή και ταύτιση. Oι ίδιοι συναντήθηκαν πρόσφατα στην Kηφισιά και καλά πληροφορημένες πηγές προεξοφλούν πως στο μέλλον θα συγκλίνουν. Bέβαιο είναι ότι θα τους ακολουθήσουν

από το Όσναμπρικ της Γερμανίας «ομοβροντίες» εναντίον των «πράσινων» διαχειριστών της πολιτικής του Mνημονίου

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ Περισσότερο οι επιτελείς του κ. Bενιζέλου νοιάζονται για το ποια άλλα στελέχη θα «κουνήσουν μαντήλι» στο ΠAΣOK. Δεδομένη είναι η αποχώρηση της A. Διαμα-

ντοπούλου, που ενδιαφέρεται να ιδρύσει δική της πολιτική κίνηση. Aμφίβολη είναι και η παραμονή στο Kίνημα του M. Xρυσοχοϊδη, ο οποίος «διαδηλώνει» με έμφαση ότι είναι βουλευτής του Eλληνικού Kοινοβουλίου, αποφεύγοντας τη λέξη «ΠAΣOK». Tην ίδια στιγμή, γνωστά «παπανδρεϊκά» στελέχη προβληματίζονται από το να αμφισβητήσουν ανοικτά τον κ. Bενιζέλο και να επιχειρήσουν να τον ανατρέψουν, μέχρι να ιδρύσουν απευθείας νέο πολιτικό φορέα, με αναφορές στο ιστορικό ΠAΣOK και τον A. Παπανδρέου. Σχετικούς προβληματισμούς εκφράζουν οι Xρ. Παπουτσής, Γ. Παναγιωτακόπουλος, M. Ξενογιαννακοπούλου και πολλοί άλλοι ακόμα. Kοινός τόπος όλων αυτών, η απόρριψη της επιλογής Bενιζέλου να στηρίζει την κυβέρνηση Σαμαρά και τη μνημονιακή πολιτική. Συγχρόνως, έντονο «μεταναστευτικό» κίνημα προς τον ΣYPIZA εξελίσσεται σε μεσαίο στελεχιακό επίπεδο, ιδίως στην περιφέρεια. Πρώην βουλευτές, πολιτευτές, μέλη περιφερειακών και νομαρχιακών επιτροπών, αλλά και κρατικά στελέχη προσπαθούν να βρουν κανάλια επικοινωνίας με τον ΣYPIZA. H Iπποκράτους ελπίζει μόνο στο ότι η Kουμουνδούρου για προφανείς λόγους θα επιχειρήσει να ανακόψει αυτό το «κύμα μεταγραφών».

Aνακολουθίες και επικοινωνιακό βατερλό H δύσκολη, πολιτικά, θέση του Eυ. Bενιζέλου στο θέμα της λίστας Λαγκάρντ αποτυπώθηκε κατά οδυνηρό τρόπο με τον εντελώς άστοχο τρόπο, με τον οποίο επικοινωνιακά διάλεξε να απαντήσει. Έμπειρα κομματικά στελέχη, αλλά και βουλευτές μιλούσαν για επικοινωνιακό «Bατερλό» του προέδρου του ΠAΣOK κατά την τηλεοπτική του εμφάνιση στο MEGA, που επιδείνωσε την ήδη τραυματισμένη εικόνα του σε σχέση με τη διαχείριση του θέματος ενόσω ήταν υπουργός Oικονομικών. Aνεπαρκείς απαντήσεις, μετάθεση ευθυνών σε άλλους και πολιτική αδυναμία να εξηγήσει τη στάση του. Παρόμοια είναι η άποψη και στελεχών του Mεγάρου Mαξίμου, αλλά και ηγετικών προσώπων της ΔHMAP. Tο κύριο πλήγμα στο προφίλ του, αλλά και η εσωτερική κριτική που δέχτηκε χθες από τους βουλευτές του, εστιάζεται σύμ-

φωνα με τις ίδιες πηγές, στην οφθαλμοφανή απόσταση των χειρισμών του από το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο θέμα της σύλληψης της φοροδιαφυγής, που συχνά και ο ίδιος επικαλείται. Kαι τούτο, τότε, όταν ήταν αποκλειστικός σχεδόν παραγωγός των άδικων μέτρων για την πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και υπεύθυνος για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, ενώ και σήμερα στηρίζει έναν ανάλογο δρόμο της κυβέρνησης Σαμαρά. Kαι όταν καταγγέλλει την ίδια ώρα την αδιαλλαξία του Tόμπσεν, που «στυλώνει τα πόδια» επικαλούμενος την αδυναμία και αναξιοπιστία της κυβέρνησης να λύσει το θέμα της φοροδιαφυγής, ενώ ο ίδιος, όταν είχε την κυβερνητική εξουσία όχι μόνο επέβαλε επώδυνα μέτρα κατόπιν των οδηγιών της Tρόικας, αλλά ταυτόχρονα είχε «κλειδωμένο στο συρτάρι» του ένα υπερπολύτιμο εργαλείο για το κυνήγι των φοροφυγάδων.


16 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Δεν έχει καμιά δουλειά να βλέπει τον Τόμσεν ολύ ορθά έθεσαν, όσοι έθεσαν, θέμα πώς είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να συναντάει κάθε τόσο τους επικεφαλής του κλιμακίου της Τρόικας. Δηλαδή, κάποιους τεχνοκράτες, αξιωματούχους - υπαλλήλους των φορέων που έχουν δανείσει την Ελλάδα. Καμιά δουλειά δεν έχει ο πρωθυπουργός να «συναλλάσσεται» μαζί τους. Δεν είναι τυπικό ούτε θέμα πρωτοκόλλου, είναι ζήτημα ουσίας. Πέραν μιας εθιμοτυπικής συνάντησης γνωριμίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει καθήκον

Π

και υποχρέωση να συζητεί μόνο με τους ομολόγους του και τους θεσμικούς επικεφαλής των οργανισμών των δανειστών. Αυτό δεν το κατάλαβαν ούτε οι προηγούμενοι ούτε οι νυν κυβερνώντες. Όπως εξέθεσαν κάποτε κάποιοι και επί μακρόν τον Γ. Παπανδρέου και λιγότερο τον Λ. Παπαδήμο, έτσι και τώρα κάποιοι άλλοι εκθέτουν τον Α. Σαμαρά: «Πρωθυπουργός και εκπρόσωποι της Τρόικας δεν τα βρήκαν», έλεγαν τις προάλλες τα κανάλια. Αυτές οι λογικές «μικραίνουν»

πραγμάτευση» σε επίπεδο πρωθυπουργού. Υπάρχουν υπουργοί Οικονομικών, υπάρχουν ευρωπαϊκά όργανα χαμηλότερου επιπέδου, για να κουβεντιαστούν οι εκκρεμότητες και να ασκηθεί πίεση για την πολιτική λύση. Δεν πας κατευθείαν στο κορυφαίο επίπεδο, ακόμα κι ας «καίγεσαι» για την εκταμίευση της δόσης. Αυτός ο διαπραγματευτικός επαρχιωτισμός των προηγούμενων κυβερνώντων στοίχισε τεράστια στη χώρα. Δυστυχώς, από αυτό σύνδρομο δείχνουν να πάσχουν και οι σημερινοί. Εκτός αν θεωρούν πως ο πρωθυπουργό θα πιστωθεί την με το ζόρι αποδοχή του πακέτου από τους Ευρωπαίους, παρά την διαφωνία των Τροϊκανών. Είναι όμως ήδη τόσο σκληρό, αντιαναπτυξιακό και αναποτελεσματικό αυτό το πακέτο, ώστε μόνο για επικοινωνιακά κόλπα δεν προσφέρεται.

θεσμικά και ουσιαστικά τον πρωθυπουργό. Αυτό έχει όμως αντανάκλαση στην ίδια τη χώρα. Δεν είναι θέμα «περηφάνιας», που κι αυτό βεβαίως υπάρχει, αλλά αποτελεσματικότητας μιας διαπραγματευτικής στρατηγικής. Δεν ξεκινάς να «καις» το κεφάλαιο του πρωθυπουργού σου, στις διαφωνίες με τον… Τόμσεν. Τον χρειάζεσαι για το πολύ δυσκολότερα που ακολουθούν. Όπως λάθος είναι και το ότι με τη διαπίστωση της απόκλισης απόψεων με την Τρόικα, ξεκίνησε η περίφημη «πολιτική δια-

Ποιος?Πού?Πότε?Γιατί? Ψάχνονται τώρα για την παρέλαση Στο Πεντάγωνο, ανάμεσα στις ολονυκτίες για να περικόψουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου μετά τις επικρίσεις της Τρόικας, πραγματοποιούν συσκέψεις και για τον επόμενο «εφιάλτη». Ποιος είναι; Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, που πέρυσι αποτέλεσε την απαρχή της πτώσης της κυβέρνησης Παπανδρέου.

Το διάβημα ήρθε κατόπιν εορτής Η Μαρία Δαμανάκη στις «επάλξεις». Η Επίτροπος προχώρησε σε «διάβημα» προς τον Μπαρόζο, ζητώντας να μη ληφθούν νέα οριζόντια μέτρα στην Ελλάδα λόγω της ύφεσης που μαστίζει την οικονομία της χώρας. Πολύ νωρίς το θυμήθηκε.

Πονοκέφαλος οι συρράξεις των ακραίων «ταγμάτων» Η ανησυχία ότι δεν απέχει πολύ ο καιρός που θα θρηνήσουμε και θύματα σ’ αυτόν τον πραγματικό πόλεμο αντιεξουσιαστών – «χρυσαυγιτών», ο οποίος μαίνεται πλέον σε διάφορες περιοχές όλης της χώρας, ολοένα εδραιώνεται. Καλές οι προσπάθειες του Νίκου Δένδια για τους λαθρομετανάστες, καλός και ο «Ξένιος Ζευς», καλή και η συγκρατημένη αντιμετώπιση των διαδηλωτών την περασμένη εβδομάδα στο Σύνταγμα. Αλλά το κέντρο της πρωτεύουσας καιΠρόταση απαλλαγής για τον Γιάννη Αγγέλου για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Το νέο ακούστηκε λυτρωτικά στη Μαβίλη. Όλο πλέον το καραμανλικό περιβάλλον εξήλθε του «κάδρου» του σκανδάλου.

Αυτή η ιστορία με τις συνεχείς διαρροές του υπουργείου Οικονομικών για τα νέα φορολογικά μέτρα ή μάλλον τις ιδέες διαφόρων «εγκεφάλων» που πλασάρονται ως λιγότερο ή περισσότερο πιθανά μέτρα, έχει εκνευρίσει τους πάντες. Με σκοτσέζικα ντους και λογικές… Χότζα, ο κόσμος ούτε «προσαρμόζεται» ούτε «παθητικοποιείται». Μπορεί να φοβάται, μπορεί ακόμα και να πανικοβάλλεται, αλλά στο τέλος οργίζεται.

!

άλλων πόλεων, όπως και οι περιοχές κοντά στα κέντρα κράτησης των λαθρομεταναστών μετατρέπονται πλέον τα βράδια σε Φαρ Ουέστ από τις συγκρούσεις των ακραίων ένθεν κακείθεν στοιχείων. Που… εκτάκτως μεταφέρεται και στα Δικαστήρια της Ευελπίδων και αλλού. Είναι αδύνατον η ΕΛΑΣ να μπορέσει να παρακολουθήσει ολόκληρο αυτό το «θέατρο του παραλόγου» και να επεμβαίνει. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι ήδη εκτός ελέγχου.«Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει σε ιδέες και ήθος». Ιδανική τοποθέτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Σπύρου Λυκούδη προκειμένου να προωθηθεί η σύγκλιση των δυο κομμάτων.

Τώρα μαθαίνει από πολιτική «Βαρομετρικό χαμηλό» στις σχέσεις Μαξίμου – Στουρνάρα; Πολύ πιθανόν οι διαρροές του Μαξίμου περί κατάρρευσης του χρονοδιαγράμματος με ευθύνη του «τσάρου» να σημάνουν πολλά για το μέλλον. Θα έπρεπε να το περιμένει ο έμπειρος τεχνοκράτης, που δέχτηκε πρόθυμα να επωμιστεί όλο το πακέτο των πιο δύσκολων διαπραγματεύσεων του πιο απεχθούς προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής όλων των εποχών. Αν η διαπραγμάτευση έληγε επιτυχώς, θα είχε «κερδίσει» όλη η κυβέρνηση, αλλά με πρώτο βεβαίως τον Σαμαρά. Όσο το αδιέξοδο παρατείνεται και τα μέτρα δυσμενοποιούνται, υπόλογος είναι ο υπουργός Οικονομικών και ο πρωθυπουργός «αγωνίζεται» να δώσει λύσεις με πολιτική διαπραγμάτευση. Έτσι όμως είναι η πολιτική. Και αφού είναι άπειρος, ας ρωτούσε τουλάχιστον τους προκατόχους του για τις εμπειρίες τους.

Ποιες απεργιακές κινητοποιήσεις που έρχονται φοβίζουν το Μαξίμου; Φυσικά της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά κυρίως των εφοριακών. Όλοι οι παραπάνω βρίσκονται σε συνεννόηση μεταξύ τους, υπερβαίνοντας το πλαίσιο της ΓΣΕΕ και προετοιμάζουν 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, που θα ξεκινήσουν με την επίσημη ανακοίνωση των μέτρων και εφόσον εξελιχθούν, πρακτικά θα παραλύσουν τη χώρα.

!


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

Χοντρό παιγνίδι στο παρασκήνιο

Δύσκολος ο αγώνας του σοσιαλδημοκράτη υποψήφιου Πέερ Στάινμπρουκ απέναντι στην Α. Μέρκελ. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν ικανή διαφορά ανάμεσα στα δυο κόμματα, στο 10%. Υπάρχει βέβαια χρόνος πολύς, ιδίως για να βελτιωθούν οι πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης SPD – «Πράσινων», αν και οι περισσότεροι προβλέπουν κυβέρνηση του «μεγάλου συνασπισμού», με τη Μέρκελ καγκελάριο και τον Στάινμπρουκ «τσάρο». Κι αυτό θετικότερο από τη σημερινή κατάσταση θα είναι, καθώς ο υποψήφιος του SPD ήδη τάσσεται υπέρ μιας χαλάρωσης της πολιτικής της ασφυκτικής λιτότητας στην Ελλάδα.

«Πληροφορίες στον επόμενο». Εμμέσως πλην σαφώς «έδειξε» Βενιζέλο ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου στο ερώτημα ποια ήταν η τύχη της περίφημης «λίστας Lagarde». Ο ίδιος την παρέδωσε στον Καπελέρη, που την παρέδωσε στον Διώτη κ.ο.κ. Εικόνα «παιδικής χαράς» στην Καραγεώργη Σερβίας δηλαδή. Αυτή είναι η αθώα εκδοχή. Διότι υπάρχει και η άλλη, η καθόλου αθώα. Κατ’ ομολογία του, αν και έχει αυτοδιαψευστεί πολλές φορές, ο πρώην «τσάρος» ξεχώρισε 20 ονόματα και έδωσε εντολή έρευνας. Ποιους και γιατί ξεχώρισε; Το ότι αυτή η λίστα ήταν «όπλο» στα χέρια του, το ξέρουμε. Πώς το χρησιμοποίησε πρέπει να μάθουμε. Όλα στο φως λοιπόν.

Αξιόπιστος Ο εικονιζόμενος στη μέση χαρούμενος κύριος είναι: α. μέγας χορηγός των Δημοκρατικών β. ο πρόεδρος της «λέσχης φίλων της Μισέλ Ομπάμα» γ. ο συνεργάτης του Ομπάμα, ΓΑΠ, μεταμφιεσμένος σε Έλληνα ΥΠΕΞ.

Τώρα που θίγονται θυμήθηκαν το «λάθος» τους Αργά θυμήθηκε ο τέως πρόεδρος του ΣτΕ και τέως πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος να προτρέψει το Ανώτατο Δικαστήριο να εξαρτήσει τη νομιμότητα των νέων οριζόντιων μέτρων από την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων που είχαν προβλεφθεί από τους εφαρμοστικούς νόμους των Μνημονίων. Πολύ αργά. Η έξωθεν καλή μαρτυρία για τους δικαστικούς έχει χαθεί από την εποχή που έκριναν απολύτως συνταγματικό το Μνημόνιο 1, απορρίπτοντας σωρηδόν όλες τις εναντίον του προσφυγές.

Επιστροφή με πολλά αυτογκόλ… Ολική επαναφορά στα καθήκοντά του για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Θεωρεί ότι η υπόθεση Καρούζου πήρε το δρόμο της και σίγουρα δεν τον αγγίζει. Τα αλλεπάλληλα αυτογκόλ, όμως, που πέτυχε κατά τη διαχείριση της κρίσης αυτής, τον συνοδεύουν. Η αποδοχή του στους δυο μικρότερους κυβερνητικούς εταίρους κλονίστηκε, ενώ και το Μαξίμου παραμένει «παγωμένο». Ούτε λόγος για την πλατεία Μαβίλη.

Kαλό μήνα και ο Mεγαλοδύναμος Kύριος μας να σου δίνει προσωπική και οικογενειακή υγεία, ευτυχία και δύναμη να αντιμετωπίσεις στις 18 ή 19 Oκτωβρίου τους Eυρωπαίους Eταίρους μας, τους τοκογλύφους δανειστές, την Eταιρία δολοφόνων της Tρόικας, τους Γερμανούς κατακτητές και το ΔNT δηλαδή τη «Διεθνή Nομισματική Tοκογλυφία». Eίναι ο μήνας που θα γιορτάσουμε πρώτα ο Θεός την Eθνική μας Eπέτειο της 28ης Oκτωβρίου το πανένδοξο «OXI» που είπαμε στους ανθέλληνες κατακτητές. Eίναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, πρωθυπουργέ μας, να τιμήσεις την εθνική μας επέτειο λέγοντας ένα βροντερό «OXI» στους εκβιαστές που προσπαθούν καθημερινά να ισοπεδώσουν την ελληνική κοινωνία με νέα βάρβαρα και επώδυνα οικονομικά μέτρα! Έχουμε και τους λωποδύτες της Tρόικας στην Aθήνα από την περασμένη Kυριακή και δεν σταματούν να υποβάλουν σε «τεστ κοπώσεως» τον υπουργό Oικονομικών και τους συνεργάτες του για το νέο πακέτο μέτρων που κλείδωσε από την κυβέρνηση! Πιέσεις χωρίς έλεος, εκβιασμοί στο έπακρον και όλα αυτά για την εκταμίευση του δανείου. Έπρεπε να την πάρουμε τον Σεπτέμβριο, μας λένε για Nοέμβριο και βλέπουμε... H σύγκρουση για το πακέτο των 11,5 δισ. τη δόση και τη βιωσιμότητα του χρέους συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Oι περικοπές έχουν φθάσει πλέον στο ανώτατο πολιτικό όριό τους, ομολογούν και πηγές του IMF. Kαι μέσα σε όλα, έχουμε και τις προβλέψεις που λένε ότι το 2013 θα είναι «ζοφερό» και παράλληλα υπάρχουν και επιχειρήματα υπέρ του αναπόφευκτου τρίτου κουρέματος. Kαι ζούμε εν αναμονή νέων φόρων, που θα ανέλθουν σε 3 δισ. ευρώ. Πλήττονται άγρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Kαταργείται, άκουσον-άκουσον, το αφορολόγητο για τα παιδιά. Aυξάνεται από 10% σε 15% η φορολογία των τόκων στις καταθέσεις. Kαι το απίστευτο! Mε 66% (!!!) θα φορολογούνται οι ναυτικοί. Tι άλλο έχει μείνει; Φορολογία για τον... αέρα που αναπνέουμε. Nτροπή, ντροπή... Mε εκτίμηση Eυδόκιμος

™Â‚·ÛÙ¤ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤

Το αντίπαλο δέος της Μέρκελ

Με… «τιτίβισμα» προ μηνών, ο Α/ΓΕΕΘΑ Μιχάλης Κωσταράκος ενημέρωσε ότι ουδείς στο Πεντάγωνο σκέπτεται περικοπές στο μισθολόγιο των στρατιωτικών. Ας ελπίσουμε να μην είναι της ίδιας αξιοπιστίας το νέο «τιτίβισμα» του αρχηγού, με το οποίο διέψευσε τα δημοσιευθέντα περί «πραξικοπήματος».

17

YΓ.: Tο μόνο ευχάριστο είναι ότι ανέστειλαν από την περαμένη Δευτέρα το εμπάργκο οι φαρμακοποιοί και οι συμπολίτες μας ιδιαίτερα οι καρκινοπαθείς και όσοι έχουν χρόνιες παθήσεις θα παίρνουν τα φάρμακά τους χωρίς να πληρώνουν από την τσέπη τους. Δόξα σοι ο Θεός!


18 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

Big

H λίστα «έσβησε» τον πρόεδρο

H «B·‚¤Ï» Ù˘ Intracom Telecom

... XˆÚÈ¿Ù˘ Ô ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜;

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των γραφείων των διοικητικών στελεχών της Intracom Telecom στο Kορωπί, τις τελευταίες μέρες διεξάγεται ένα έντονο «παζάρι» διαπραγματεύσεων, μετά το ναυάγιο των συζητήσεων με την κινεζική Huawei. Ένα «παζάρι» με πολυεθνικό... χρώμα, κάνοντας πολλά «αφτιά» στην εταιρία να μιλούν για μία Bαβέλ, που αποτελείται από Pώσους, Έλληνες, αλλά και κάποια διεθνής επενδυτικά κεφάλαια και οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει πιθανότητα για την ενός πακέτου μετοχών της εταιρίας.Kαι αυτό γιατί, όπως λένε οι ίδιοι χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολο όταν συζητούν επιχειρήσεις με διαφορετικές κουλτούρες να καταλήξει κανένας σε συμφωνία. Όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και όλες οι προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι. Oι συζητήσεις με τη Huawei που είχαν ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2011, τελείωσαν άδοξα και ο Kόκκαλης αναζητά στρατηγική συνεργασία.

Δεν έφταναν τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο οι αμφισβητήσεις και οι γκρίνιες μέσα στον ΣEB (διάβασε σελ. 24-25) βρήκε απέναντί του και τον πρόεδρο του EBEA κ. K. Mίχαλο. Mε αφορμή τις προτάσεις του ΣEB για κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια και της εισφοράς τους προς αυτά (ο ΣEB έστειλε υπόμνημα) ο Mίχαλος εξαπέλυσε κεραυνούς. «Δώσε θάρρος στον χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι. Eγώ τοκιστές και σουλατσαδόρους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη λειτουργία της αγοράς, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον ασταθή βηματισμό τους».

¶ÔÈÔ αφεντικό μεγάλης πολυεθνικής διαφημιστικής εταιρίας διέταξε έρευνα σχετικά με τα οικονομικά για τον εδώ διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας. Aν κάτι έγινε μέσα στον όμιλο και οι κατηγορίες ευσταθούν, ας διαλευκανθεί στο σύνολό του. Σε καμία περίπτωση όμως αυτή η «εμπλοκή» -ή όπως θέλετε εσείς να την ονομάσετε- δεν πρέπει να οδηγήσει σ’ άλλο ένα κανόνι στη διαφημιστική αγορά. Nαι, όλα υπό το φως του... Ήλιου, αλλά χωρίς παιχνίδια!

στο Xρηματιστήριο, αλλά ανακυκλώνονται και πάλι τις τελευταίες ημέρες οι φήμες για μια πιθανή συγχώνευση μεταξύ Mυτιληναίου - Mέτκα. Mάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μία σχέση ανταλλαγής περίπου στις 2,5 μετοχές του Mυτιληναίου για κάθε 1 μετοχή της Mέτκα. H πλευρά του Mυτιληναίου το διαψεύδει.

O ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Nικ. Kαραμούζης, που βρέθηκε στο Λονδίνο ως επικεφαλής αντιπροσωπίας υψηλόβαθμων στελεχών της τράπεζας, για επαφές με διεθνείς θεσμικούς φορείς, διαπίστωσε το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Eλλάδα από τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους. «Kαταγράφεται», είπε, «βελτίωση του επενδυτικού κλίματος» και προσδοκίες. Σύμφωνα με τον ίδιο όμως η Eλλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να συνδυάσει τη δημοσιονομική προσαρμογή με αναπτυξιακά μέτρα και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

δισ. ευρώ. Tον Aύγουστο το ποσό αυτό εκτινάχθηκε στα 7,9 δισ. ευρώ και με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί οι επιχειρήσεις στενάζουν! Mε πρώτες απ’ όλες οι ιδιωτικές κλινικές από τα φέσια του EOΠYY που φτάνουν τα 930 εκ. ευρώ και από τα Aσφαλιστικά Tαμεία. Στον προϋπολογισμό υπάρχει πάντως η πρόβλεψη για πληρωμή οφειλών 7 δισ. 3,5 δισ. για φέτος και 3,5 δισ. για το 2013.

E›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ για να είναι αληθινό. Tράπεζα, καταγγέλουν επιχειρηματικοί κύκλοι έδωσε ένα μεγάλο δάνειο σε επιχειρηματία, ο οποίος έβαλε εγγύηση καρέκλες και γενικά εξοπλισμό. H υπόθεση, λέγεται ότι θα βγει στον αέρα και θα σκάσει ως βόμβα μεγατόνων.

O TÛ›Ú·˜ πήγε Aμβούργο, πήγε Bερολίνο και εί-

TËÓ ÒÚ· που οι Aσφάλειες Mιννέτα αναβάθμισαν τα

MÔÚ› να είναι ένα από τα πλέον βαρετά stories

D

νήτων χωρίς κακία: «Ωραία, ο Πετρόπουλος πήρε τη Jaguar, συγχαρητήρια! Nα δούμε, όμως, πόσα αυτοκίνητα θα έχει πουλήσει ως το τέλος του χρόνου!».

TÔÓ IÔ‡ÏÈÔ το Δημόσιο χρωστούσε σε τρίτους 6,7

EȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ έχει καταγγείλει διάρρηξη με πλούσια λεία στο σπίτι του από συγκάτοικο Oλυμπιονίκη αθλητή. Έγινε έρευνα στο σπίτι του αθλητή, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι πρόκειται για ψεύτικη καταγγελία. Oι έρευνες συνεχίζονται! ασφαλιστικά τους προγράμματα και η αγορά συζητά για επερχόμενες συγχωνεύσεις στον κλάδο και λόγω της πτώσης των μεγεθών, αλλά και του επερχόμενου δύσκολου stress test, ο μεγαλομέτοχος της Mιννέτα, κ. Θεοχαράκης, φέρεται να συζητάει συγχώνευση. O χρόνος θα δείξει τις εξελίξεις.

TÔ ¤ÏÂÁ τις προάλλες μεγαλοεισαγωγέας αυτοκι-

Eτοιμαστείτε για πολύ κούνια μπέλα με τα νέα μέτρα

ALon line

• O Kαρούζος και η «διάσημη» πλέον σύζυγός του, Pεβέκκα μονοπωλούν το ενδιαφέρον πολλών τις τελευταίες δύο εβδομάδες. • Πιο γνωστό στο ευρύ κοινό ήταν ο αδελφός Kαρούζος με τα επώνυμα μαγαζιά ακριβών ρούχων (έκλεισαν κι αυτά μετά τον θάνατό του), παρά ο Γιάννης Kαρούζος, ο οποίος κατάφερνε παρά τις μεγάλες δουλειές στο real estate και την πλούσια ζωή που έκανε να κινείται σχετικά αθόρυβα. • Tώρα, κατά πόσο είναι μπλεγμένοι οι τρεις πολιτικοί θα φανεί σύντομα, αλλά τα νεύρα, οι ύβρεις και η αντιμετώπιση του θέματος από τον Mεϊμαράκη δεν αρμόζουν σ’ έναν έμπειρο πολιτικό και ειδικά στον Πρόεδρο της Bουλής.

δε τις «πόρτες της Eυρώπης» να ανοίγουν γι’ αυτόν. Γι’ αυτό και ο ΣYPIZA μέσω του εκπροσώπου του επιτέθηκε στην εφημερίδα «TA NEA», που έγραψε για επιδεικτική αποχώρηση των συγκεντρωμένων πριν την ομιλία του προέδρου της K.O. του ΣYPIZA-EKM.

• Στο ίδιο θέμα με τη φιλολογία για τους τρεις εφοπλιστές η υπόθεση δημιουργεί ένα θέμα που... μοσχοβολάει και... προσφέρεται για πολλά. • Tο CD με τα ονόματα που δόθηκε αλλά χάθηκε... O Παπακωνσταντίνου που διάλεξε μόνο μερικούς από τη λίστα να τους στείλει στο ΣΔOE.. και όλα αυτά είναι που σε τρελαίνουν. Προσπαθώ στ’ αλήθεια να καταλάβω με ποιο κριτήριο έκανε την επιλογή ο Παπακωνσταντίνου. • Aς αλλάξουμε το κλίμα. O Oλυμπιακός έπαιξε καλά αλλά υπέκυψε στην Άρσεναλ. Έτσι απλά! • Στον Παναθηναϊκό τα σύννεφα πολλαπλασιάζονται. Eδώ θα φανεί πόσο μάγκας είναι ο Aλαφούζος που θα κριθεί πολύ από τον κόσμο της ομάδας. • Όσο για τον Φαίδωνα που ναυάγησε στη Σέριφο με την τραγουδίστρια Mόνικα και Άγιο είχε και μάγκας αποδείχθηκε. Πόσες ώρες κολύμπησε για να σωθεί; Eπτά;


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

AΠOKΛEIΣTIKO

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΤΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

Aυτά είναι τα 600 δισ. αποπληρωμής του χρέους; Γνήσια ή όχι τα «ντοκουμέντα» των ομογενών;

ι συμβαίνει με το «END» και τους ομογενείς», την Τράπεζα της Ανατολής, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, και όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε με τα 600 δισ. USD που μπορούν να σώσουν την Ελλάδα και την Κύπρο;

Τ

Η “Deal” σήμερα δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα «ντοκουμέντα»

με τα ομόλογα των 600 δισ. και καλεί τις αρχές να αποσαφηνίσουν πλήρως την όλη ιστορία που συζητείται πια ευρέως. Το International Bill of Exhangge (ΙΒΟΕ) που παρουσιάζεται είναι μια Διεθνής Συναλλαγματική που εκδίδεται από τράπεζες ή ιδιώτες. Κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους σε αυτές σε τρίτους. Είναι μεταβιβάσιμες. Στην περίπτωσή μας: - Είναι γνήσια; Απάντηση μπορεί να δώσει μόνο το Αμερικανικό Treasure και η FED αν ερωτήθει θεσμικά και αρμοδίως; - Μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα των ΙΒΟΕ’s (είναι περισ-

Nτοκουμέντο: Tα ομόλογα των 600 δισ. δολαρίων υπάρχουν. Eίναι, όμως, αυθεντικά;

σότερα του ενός και το καθένα φέρνει «αξία» 500 εκατ. δολαρίων). - Μπορούν να ρευστοποιηθούν; Με ποιους όρους; Εάν αποδειχθεί απάτη, οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα πρέπει να καλέσουν τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες και να τους απαγγείλουν σειρά κατηγοριών. Εάν είναι γνήσια -αν και η υπόθεση χαρακτηρίζεται ανεπίσημα από την κυβέρνηση «αστεία»- οι «ιδιοκτήτες» τους έχουν απεριόριστη εξουσιοδότηση να τα ρευστοποιήσουν ή να αγοράσουν το χρέος μας. Ακόμα και να ανταλλάξουν τα ΙΟΒΕ’s με το χρέος μας. Το απίθανο είναι ότι με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να αγοράσουν ολόκληρο το γερμανικό χρέος και να μεταφέρουν τα δικαιώματα στο ελληνικό Δημόσιο.

Ο διοικητής της ΤτΕ κ. Προβόπουλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διοικητή της FED κ. Ben Bernake και να εξακριβώσει την ύπαρξη ή μη των συγκεκριμένων αξιογράφων.Έχει παραλάβει ο κ. Προβόπουλος σχετικό αίτημα από τους «ιδιοκτήτες». Tο υπουργείο Oικονομικών ανακοίνωσε πως δεν έχει επίσημα καμία πρόταση και ενημέρωση. Περιορίζεται, όμως, να πει ότι «θα ήταν συνετό οι διάφοροι χρυσοθήρες να επιδεικνύουν, τουλάχιστον, μια στοιχειώδη σοβαρότητα». Ως εκεί; Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλες επιπτώσεις για τους... χρυσοθήρες;

19


20 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

O Kόκκαλης και ο Kοπελούζος «χτυπούν» κι αυτοί γερά τον Oργανισμό

υμώσεις-εξπρές για τον διαγωνισμό του OΠAΠ βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς τα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία πρόκειται να διεκδικήσουν τον διαγωνισμό «χτίζουν θέση».

Z

Kυρίως, όμως, φαίνεται πως ξεδιαλύνεται το επιχειρηματικό τοπίο ως προς τον διαχωρισμό εκείνων, οι οποίοι τελικά δεν θα μπουν στη μάχη διεκδίκησης του Oργανισμού και θα περιμένουν απλά να πάρουν μία από τις άδειες που θα δοθούν για τα «φρουτάκια». Tο Tαμείο Aποκρατικοποιήσεων (TAIΠEΔ) που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για παράταση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, που λήγει στις 19 Oκτωβρίου, εάν αυτό ζητηθεί επίσημα από κάποιον ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα επικαλεστεί το σύντομο του χρονικού διαστήματος που δεν του επιτρέπει να μελετήσει τα δεδομένα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με επίσημα χείλη, περιμένει τη συμμετοχή πολλών ξένων funds. H συμμετοχή τους, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, θα δώσει τη δυνατότητα για την αύξηση του τιμήματος εξαγοράς. Mέχρι στιγμής πάντως, αν και υπάρχουν κάποι-

Tο TAIΠEΔ περιμένει τα funds για να ανέβει το τίμημα

Iσχυρή συμμαχία Mελισσανίδη - Kέλνερ - Lottomatica To PPF Group που συμμετέχει στην Πειραιώς στο μεγάλο σχήμα ες κρούσεις από διάφορα funds, δεν έχει αποσαφηνιστεί το τοπίο για το ποιο απ’ αυτά θα συμμετάσχουν. Tο TAIΠEΔ αναμένει κίνηση και από την βρετανική Camelot, η οποία ελέγχει την κρατική λοταρία της M. Bρετανίας και την αμερικανική Scientific Games. H είδηση, όμως, γύρω από τις εξελίξεις για τον OΠAΠ αφορά την ενδυνάμωση του σχήματος Mελισσανίδη - Lottomatica με τη συμμετοχή και του τσέχικου fund PPF. το οποίο κατέχει ήδη το 6% της Tράπεζας Πειραιώς. Tο PPF Group που ανήκει στον επιχειρηματία Peter Kellner συμμετέχει και στη διεκδίκηση των Kρατικών Λαχείων στην κοινοπραξία OΠAΠ - Intralot Lottomatica - Scientific Games (εξαγόρασε το 4,9% της θυγατρικής του OΠAΠ, το οποίο ηγείται του σχήματος), συν-

H INTRALOT

Σωκράτης Kόκκαλης με την Intralot, καθώς οριακά η τελευταία ξεπερνά το σκόπελο του άρθρου του διαγωνισμού, που ορίζει ότι για να συμμετέχει μία εταιρία, θα πρέπει να έχει μέσο όρο κερδών -προ φόρων- για μία τριετία 150 εκ. ευρώ (η Intralot στην τριετία 2009-2011 έχει 153,6 εκ. ευρώ). O Kόκκαλης «μόνιμος συνεργάτης» του Oργανισμού εδώ και πολλά χρόνια, διαθέτει παρουσία μέσω της εταιρίας του σε 53 χώρες και έχει στα υπέρ του τη γνώση του αντικειμένου και τη δυναμική, αλλά «βαρύνεται» από το παρελθόν, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Πάντως, αναλόγως της έκβασης του διαγωνισμού η πεποίθηση είναι ότι η Intralot θα είναι ανοιχτή για ενδεχόμενες μελλοντικές συνεργασίες.

Για τον OΠAΠ θα «κατέβει» όπως ήταν αναμενόμενο και ο

O KΟΠΕΛΟΥΖΟΣ

δέθηκε από πολλούς άστοχα, με ενδιαφέρον της οικογένειας Bαρδινογιάννη για τον OΠAΠ (ο Bαρδής δεν επιθυμεί να «παίξει» στα τυχερά παιχνίδια) λόγω της παρουσίας του στην Πειραιώς. Tο σχήμα του 49χρονου Πετρ Kέλνερ, ο οποίος διαχειρίζεται επενδύσεις 4,5 δισ. ευρώ έχει συμμετοχή στην εταιρία τυχερών παιχνιδιών Zazka του Mελισσανίδη και του ιταλικού κολοσσού της Lottomatica, η οποία το πρώτο εξάμηνο του 2012 είχε κύκλο εργασιών 1,52 δισ. και καθαρά κέρδη 121,5 εκ. ευρώ- καθίσταται πλέον πανίσχυρο. Kαι οι τρεις πλευρές δηλώνουν έτοιμοι όχι απλώς για τη διεκδίκηση, αλλά και για την απόκτηση του Oργανισμού.

 Aνοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του διαγωνισμού για τον OΠAΠ

Bέβαιη θεωρείται, σύμφωνα με πηγές του ομίλου και η συμμετοχή στον διαγωνισμό του Δημήτρη Kοπελούζου σε συνεργασία πιθανότατα με τη ρώσικη τράπεζα UTB, αλλά και ισχυρό όμιλο. Στο λαχείο ο επιχειρηματίας κατεβαίνει με την Damco Energy,

Oι επιχειρηματίες που μένουν στα «φρουτάκια» H νέα διοίκηση της OΠAΠ AE μετά την αποκρατικοποίηση θα είναι εκείνη η οποία θα μοιράσει τις άδειες για τα «φρουτάκια». Συγκεκριμένα θα δοθούν 4-10 άδειες για συνολικό 185.000 video Lottery Terminals (VLT’S), ενώ άλλα 16.500 «μηχανάκια» θα τα λειτουργήσει ο OΠAΠ. Oι μνηστήρες για τις άδειες είναι πολλοί, με πρώτον απ’ όλους τον Δημήτρη Kοντο-

μηνά, τον Γιώργο Mπόμπολα, τον Δημήτρη Kοπελούζο (αν δεν πάρει τον OΠAΠ), τον Γιάννη Σήφη Bαρδινογιάννη, οι οποίοι ήδη είναι έτοιμοι και έχουν προχωρήσει σε οργανωτικές κινήσεις και συνεργασίες. Oι ίδιοι, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι αναμένεται να «παίξουν» παιχνίδι και με την απελευθέρωση του ιντερνετικού στοιχήματος.

O OΠAΠ, πάντως, δικαίως χαρακτηρίζεται ως το φιλέτο των αποκρατικοποιήσεων, καθώς η E.E. έδωσε παράταση ισχύος για 10 έτη των αποκλειστικών δικαιωμάτων για τα 13 τυχερά παιχνίδια. O OΠAΠ, έχει ήδη πληρώσει 474 εκ. ευρώ για τις άδειες VLT’S διαθέτει καθαρό ταμείο 20 εκ. ευρώ, ενώ είναι κερδοφόρος.

έχοντας στο πλευρό του την Sisal και την Damlot. Σε ό,τι αφορά την Dogan Holding, το ενδιαφέρον της οποίας αποκάλυψε κατ’ αποκλειστικότητα η “DEAL” τα πράγματα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα, ενώ σε ό,τι αφορά το fund MiLos Investments του πρώην προέδρου της Wind, Σωκράτη Kόκκαλη, οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα συμμετάσχει. Eκείνο που απομένει είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι προθέσεις των fund Apax και Apollo. H αλλαγή σκηνικού με την πώληση του 33% του OΠAΠ και όχι του 29%, όπου αρχικά είχε ανακοινωθεί ενδυναμώνει το ρόλο του νέου «αφεντικού» στον Oργανισμό και σαφώς αυξάνει το τίμημα έστω κι αν η φορολογία 30% επί των εσόδων και 10% επί των κερδών των παικτών λειτούργησαν αρνητικά, μειώνοντας την κεφαλαιοποίηση του Oργανισμού, αλλά και το ενδιαφέροντων μνηστήρων. Tώρα γιατί δίνεται το 33% και κρατάει μόνο 1% το Δημόσιο; Aπλά για να μην τεθεί θέμα υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον νέο ιδιοκτήτη.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

21

MΕ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ

Kέρδισε ή έχασε το Δημόσιο με το IBC; O ΛΑΤΣΗΣ ΔΙΝΕΙ 81 ΕΚ. ΕΥΡΩ - ΘΑ ΕΔΙΝΕ 325 ΕΚ. ίνηση ματ», όχι για το Δημόσιο, αλλά για τον Σπ. Λάτση αποδεικνύεται η «πρώτη» των αποκρατικοποιήσεων. O πρώτος διαγωνισμός που έκλεισε το TAIΠEΔ έχει οπωσδήποτε τη σημασία του σε επίπεδο κλίματος, καθώς η κυβέρνηση «καίγεται» να δείξει ότι οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν.

«K

Πέρα από το κλίμα, όμως, υπάρχει και το τίμημα. Kαι επ αυτού, «μιλάνε» τα νούμερα. Tο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας για την παραχώρηση του ολυμπιακού ακινήτου IBC δείχνει ότι μεγάλος κερδισμένος είναι ο Σπ. Λάτσης, που πέτυχε ένα χρυσοφόρο deal για τη Lamda Development. Mε 81 ή στην καλύτερη περίπτωση 113,4 εκατ. ευρώ, «αγόρασε» τα δικαιώματα όλου του IBC για 90 χρόνια, μέχρι το 2102. Δηλαδή, με 81 εκατ. ευρώ αγόρασε δικαιώματα 325 εκατ. ευρώ. Kι αυτό γιατί με βάση τη μέχρι τώρα σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, η Lamda μόνο- μέχρι το 2047 θα έπρεπε να καταβάλει συνολικά ποσό περί τα 325 εκατ. ευρώ. Tο πρακτικό αποτέλεσμα δείχνει ότι η κυβέρνηση, υπό την ασφυκτική πίεση της Tρόικας, οδηγείται σε «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας με πρώτο, αν όχι μοναδικό, κριτήριο να εισρεύσει άμεσα ρευστό στα δημόσια ταμεία. Διαφορετική άποψη ωστόσο έχει το TAIΠEΔ.

TΟ ΧΡΥΣΟΦΟΡΟ DEAL H Lamda του ομίλου Λάτση υπέγραψε με την Oλυμπιακά Aκίνητα A.E. στις 29 Aυγούστου 2006 σύμβαση μίσθωσης για 40 χρόνια όσον αφορά τη χρήση 53.853Πλήρωνε 8 εκ. ενοίκιο το χρόνο, τώρα επί της ουσίας το ακίνητο θα του «κοστίσει» 900.000 ευρώ

τ.μ. του ολυμπιακού ακινήτου στο οποίο σήμερα στεγάζεται το Golden Hall. Mε βάση αυτή, η Lamda θα κατέβαλλε για το πρώτο έτος ετήσιο μίσθωμα περίπου 7,25 εκατ. ευρώ, το οποίο την επόμενη 15ετία θα αυξανόταν κατά 2%,κάθε χρόνο για να σταθεροποιηθεί σε 9,5 εκατ. ευρώ για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης, για την οποία υπήρχε και η δυνατότητα εξαετούς παράτασης. Aυτό σημαίνει ότι η Lamda από το 2007 καταβάλει ετήσιο μίσθωμα που κλιμακώθηκε από τα 7,25 εκατ. ευρώ αρχικά, στα 8 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ θα έφτανε στα 9,5 εκατ. ευρώ το 2021. Έτσι, από το 2007 μέχρι τώρα πρέπει να έχει καταβάλει περί τα 37 εκατ. ευρώ. Aν προσθέσουμε τα ετήσια μισθώματα, υπολογιζόμενης της αύξησης κατά 2% ετησίως, από το 2012 μέχρι και το 2021 φτάνουμε στα 87,5 εκατ. ευρώ. Mε βάση τη 40ετή διάρκεια της αρχικής σύμβασης, από το 2022 έως το 2047, η Lamda θα έπρεπε να καταβάλλει σταθερό- ετήσιο μίσθωμα 9,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 237,5 εκατ. ευρώ. Έτσι το συνολικό πόσο από φέτος μέχρι τη λήξη της αρχικής σύμβασης ήταν της τάξεως των 325 εκατ. ευρώ. Mε τη νέα σύμβαση παραχώρησης για 90 χρόνια, η Lamda θα καταβάλλει προκαταβολικά τίμημα 81 εκατ. ευρώ, ενώ «ανάλογα με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην

TAIΠEΔ: Mε τα 81 εκ. τώρα, αγοράζουμε ομόλογα αξίας 320 εκ.

Eλλάδα, εντός των προσεχών 50 ετών, όπως αυτές θα αποτυπώνονται στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει επιπλέον έως και 32,4 εκατ. ευρώ». Δηλαδή, το ανώτατο τίμημα είναι 113,4 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο Σ. Λάτσης, με το ποσό που θα κατέβαλε για τα επόμενα δέκα χρόνια για μέρος του ακινήτου, παίρνει την εκμετάλλευση για 90 χρόνια όλου του ακινήτου, δηλαδή επιπλέον και του τμήματος που προοριζόταν για «Mουσείο Oλυμπιακών αγώνων» επιφάνειας 14.300 τμ. και χώρους στάθμευσης 7.300 τμ., πετυχαίνοντας «έκπτωση» στο ενοίκιο κατά 89%. Kι αυτό γιατί πλέον το ετήσιο μίσθωμα που αναλογεί στη Lamda μετά από την οριστικοποίηση της σύμβασης, θα διαμορφώνεται στα 900 χιλιάδες ευρώ ή το ανώτερο-1,26 εκατ. ευρώ από τα 8 εκατ. ευρώ, που είναι σήμερα.

TΟ TAIΠEΔ Eντελώς διαφορετική «ανάγνωση» κάνει το TAIΠEΔ. Πηγές του Tαμείου υποστηρίζουν ότι η συμφωνία εμπεριέχει πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο, καθώς το τίμημα των 81 εκατ. ευρώ προκαταβάλλεται, δηλαδή προεισπράττονται μελλοντικά μισθώματα και με δεδομένο ότι τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους υπολογίζουν ότι με τα 81 εκατ. ευρώ δίνεται η δυνατότητα αγοράς ελληνικών ομολόγων, που σήμερα διαπραγματεύονται στο 20%-25% της ονομαστικής αξίας τους, τουλάχιστον 320 εκατ. ευρώ. Yποστηρίζουν, δηλαδή, ότι μπορεί να αγοραστεί χρέος έως και τετραπλάσιας αξίας σε σχέση με το ονομαστικό τίμημα. Mε αυτή τη λογική βέβαια, όσο υψηλότερο ήταν το τίμημα, τόσο μεγαλύτερη θα ήταν και η ευεργετική επίδραση της αποκρατικοποίησης στην ελάφρυνση του δημοσίου χρέους. Παράλληλα, το Tαμείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στα αναπτυξιακά οφέλη που θα προκύψουν από τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου Λάτση για το συγκεκριμένο ακίνητο. Eπιπλέον, αμφισβητείται και το ύψος των μελλοντικών μισθωμάτων της αρχικής σύμβασης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Lamda είχε κινηθεί δικαστικά ζητώντας μείωση τουλάχιστον κατά 20%-25%.

ΗΤΤΑ ΓΙΑ MΠΟΜΠΟΛΑ - KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στον «πελάτη» Lamda πόνταραν οι ανταγωνιστές Tο «φιλέτο» της IBC διεκδικούσαν εκτός από την Lamda, η Reds του ομίλου Eλλάκτωρ του Γ. Mπόμπολα και η Talima Ventures, διαχειρίστρια του Athens Metro Mall, συμφερόντων του ομογενή επιχειρηματία Π. Kωνσταντίνου, οι οποίες, ωστόσο, δεν κατέθεσαν προσφορές στην τελική φάση της διαδικασίας. Kύκλοι της αγοράς θεωρούσαν δεδομένο το προβάδισμα του ομίλου Λάτση για το IBC, καθώς με την προηγούμενη σύμβαση εκμίσθωσης είχε προχωρήσει στη

μεγάλης έκτασης επένδυση για το Golden Hall, ενώ οι δύο ανταγωνιστές ουσιαστικά «πόνταραν» στο τίμημα των 8 εκατ. ευρώ που κατέβαλε η Lamda. Δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία διεκδικώντας εκ του ασφαλούς μια επένδυση με σίγουρα έσοδα και γρήγορη απόσβεση. H επένδυση του Σ. Λάτση για τη διαμόρφωση του σημερινού Golden Hall έφτασε τα 75 εκατ. ευρώ και με τη τωρινή εξέλιξη οι υπεύθυνοι της Lamda, που βλέπουν το πολυ-

τελές εμπορικό κέντρο να υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης (πτώση τζίρου των καταστημάτων κατά 13,9% και μείωση κερδοφορίας κατά 20,9% το A εξάμηνο 2012) έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι. Mε την «κίνηση ματ» ο βραχίονας του ομίλου στο real estate διατηρεί τη ρευστότητα του, αποκομίζοντας όφελος που κυμαίνεται από 212 έως 244 εκατ. ευρώ μόνο για το διάστημα μέχρι το 2047 και κατοχυρώνει τη θέση του στην αγορά.


22 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Oι αποφάσεις του Mηταράκη για το ξεμπλοκάρισμα

Elounda!

Oι επισκέψεις του επιχειρηματία σε υπουργείο Aνάπτυξης και Mαξίμου

H επένδυση που βγήκε απ’ το συρτάρι O Mr. Grand Resort Lagonissi Π. Mαντωνανάκης, η επιχορήγηση και το Λαγονήσι ταν ο μεγαλοξενοδόχος, Παντελής Mαντωνανάκης, περνούσε την πόρτα του υπουργείου Aνάπτυξης και έκλεινε σημαντικά ραντεβού, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για το project του Grand Resort και τα σχέδια που έχει για να δημιουργήσει βίλες πάνω στο κύμα.

Ό

Όλα αυτά όμως διαψεύστηκαν. Tουλάχιστον προς το παρόν. Mια παλιά επενδυτική πρόταση που είχε γίνει στο πλαίσιο του Aναπτυξιακού Nόμου του 2004 και αφορούσε το ξενοδοχείο Elounda Bay Palace και Elounda Beach στην Kρήτη βγήκε από το... αραχνιασμένο συρτάρι! Mαζί με άλλες δύο αποφάσεις (Kavala Float Class AE για ίδρυση μονάδας κατασκευής υαλοπινάκων και Aυτοκινητοδρόμιο Πάτρας AE για την Formula 1 στην Xαλανδρίτσα Aχαΐας) του υφυπουργού Aνάπτυξης N. Mηταράκη ο Mαντωνανάκης πρώτος έκοψε το νήμα για τον τουριστικό κλάδο σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Tώρα, λογικά, ο επιχειρηματίας θα πε-

ριμένει την ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο και των σχεδίων που έχει για το Λαγονήσι. O αγώνας δρόμου στον οποίο επιδίδεται φαίνεται πως αποφέρει καρπούς καθώς η συνάντηση με τον συντοπίτη του K. Xατζηδάκη στο υπουργείο Aνάπτυξηης -τότε είδε και άλλους- δεν ήταν η μοναδική. Στις 10 Aυγούστου ο «παντός καιρού» επιχειρηματίας που διατηρούσε άριστες σχέσεις με το ΠAΣOK και ιδιαίτερα τον Θόδωρο Πάγκαλο είχε περάσει την πόρτα του Mεγάρου Mαξίμου. Mια επίσκεψη που δεν θα ήταν εθιμοτυπική καθώς ο επιχειρηματίας είχε στην «ατζέντα» του το ξεμπλοκάρισμα των σχεδίων του τόσο στην Eλούντα όσο και στο Grand Resort Lagonisi για το οποίο μετά από πολυετείς διαμάχες με το Δημόσιο και την Tοπική Aυτοδιοίκηση, τους φορείς της περιοχής και τις καταγγελίες που βρίσκονταν σε ημερήσια διάταξη, ελπίζει σε οριστική διευθέτηση.

ΤΟ PROJECT ELOUNTA O «Kωδικός Eλούντα» για τον οποίο άναψε «πράσινο φως» ο Mηταράκης αφο-Στόχος του είναι να χτίσει βίλες στην... αθηναϊκή Pιβιέρα περιμένοντας νέα έγκριση

ρά τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των δύο μονάδων που διαθέτει. Συνολικά μια επένδυση ύψους 50,45 εκ. ευρώ με ύψος επιχορήγησης τα 15 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο του Π. Μαντωνανάκη για την Ελούντα προβλέπει α) την ίδρυση Συνεδριακού Κέντρου δυναμικότητας 2Χ700 συνέδρων, β) τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 26 δωματίων, δυναμικότητας 71 κλινών, του Elounda Bay Palace και γ) την επέκταση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των Elounda Beach και Elounda Bay Palace, με την κατασκευή 10

Tι αλλάζει στο «μέτωπο» της παραλιακής Όταν πριν από 3 χρόνια ο Mαντωνανάκης θέλησε να αξιοποιήσει μια γνωμοδοτική απόφαση του νομικού συμβουλίου του YΠEXΩΔE που άφηνε «παράθυρα» για τις χρήσεις γης βρήκε απέναντί του τον Δήμο, τη Nομαρχία και το Συμβούλιο Eπικρατείας. Tο project πάγωσε. Στο «φιλέτο» των 230 στρεμμάτων 100 πολυτελείς βίλες έτοιμες προς διάθεση σε Eυρωπαίους, Άραβες και Pώσους ισχυρούς του χρήματος. Tώρα τι μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας για το ξεμπλοκάρισμα του έργου πέρα από την επιχορήγηση. Mα ακριβώς η διάθεση της κυβέρνησης να υλοποιήσει το σχέδιο που θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ελκυστικών πακέτων ακινήτων για

την αξιοποίηση της λεγόμενης Aθηναϊκής Pιβιέρας. Έτσι πιθανόν είναι πλέον να μην απαιτείται η έκδοση επιμέρους αδειών προκειμένου να αρχίσει η εκτέλεση μιας επένδυσης. Θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται. O έλεγχος του κράτους θα γίνεται στη συνέχεια. Σαφώς κρίσιμο ρόλο για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραλία θα παίξουν η υπό σύσταση Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Iδιωτικών Eπενδύσεων και το αυτοτελές γραφείο επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων που θα τρέχουν τις fast track διαδικασίες και τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων.

διώροφων βιλών (σε αντικατάσταση υφιστάμενων που κατεδαφίζονται) δυναμικότητας 20 κλινών, 4 στο Elounda Bay Palace και 6 στο Elounda Beach, και την κατασκευή 20 πισίνων, δύο ανά βίλα (μία ανοικτή και μία κλειστή). Η ίδια συμμετοχή θα ανέλθει σε ποσοστό 37,4% της συνολικής δαπάνης,δηλαδή 18, 8 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί σε μετρητά από τους εταίρους της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 32,7%, δηλαδή, 16,5 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από τραπεζικό δάνειο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκριμένου σχεδίου. Tο γεγονός και μόνο ότι ο Mαντωνανάκης επενδύει στον τουρισμό εν μέσω κρίσης αφού φαίνεται πως θα έχει εξασφαλίσει τη στήριξη των τραπεζών για τα 35 εκατομμύρια είναι θετικό. H Eλλάδα και φέτος έχασε πολλά στο μέτωπο του τουρισμού και μόνο με επενδύσεις και σωστή στρατηγική θα μπορέσει να ανακάμψει.

TΑ ΕΠΟΜΕΝΑ Eπίσης παρήγορο είναι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έστω και αργά -μετά την πάροδο 4 μηνών «πέτυχε» να βγουν οι πρώτες αποφάσεις που θα αφορούν στο «ξεπάγωμα» των επενδυτικών προτάσεων και την ένταξή τους στον Aναπτυξιακό νόμο. Tώρα που ο δρόμος άνοιξε ο Mαντωνανάκης περιμένει το επόμενο κύμα αποφάσεων όπου πιθανολογείται σχεδόν με βεβαιότητα ότι ένα από τα project που θα «ξεπαγώσουν» θα είναι κι αυτό του Λαγονησίου. O επιχειρηματίας του Grand Resort Lagonissi και της Eλούντα αποφεύγει τη δημοσιότητα αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρός στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεν είναι όμως ο μόνος που βρίσκεται σε αναμονή. Προς έγκριση οδεύει και ενεργειακό project κατασκευής μεγάλου αιολικού πάρκου.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

N. KΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ BΙΟΜΗΧ. EΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Oι μεταρρυθμίσεις αποτελούν τη μοναδική λύση Για τις επενδύσεις απαιτείται ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο και φορολογικό σύστημα ολλές εταιρίες από το εξωτερικό και τη Γερμανία θα ήθελαν να επενδύσουν στη χώρα μας, αλλά με την κατάσταση που επικρατεί -και δεν αναφέρομαι στο τώραδεν το τολμούν». Aυτό τονίζει ο πρόεδρος του Eλληνικού Συνδέσμου Bιομηχανιών Eπώνυμων Προϊόντων και διευθύνων σύμβουλος της Bιομηχανίας Oσπρίων 3A στη συνέντευξη που παραχώρησε στη “DEAL”. O ίδιος επισημαίνει την ανοδική πορεία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Kαυτηριάζει την αντιεπιχειρηματική φιλολογία και νοοτροπία που επικρατεί στη χώρα, αλλά και τη διακοπή πιστώσεων και χρηματοδότησης προς τις τράπεζες.

«Π

Kύριε Kαραγεωργίου, η στροφή προς την ιδιωτική ετικέτα λόγω κρίσης, πόσο επηρεάζει τα επώνυμα προϊόντα; Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς των επωνύμων προϊόντων σε σχέση με τα ιδιωτικής ετικέτας αυτή τη στιγμή; Eίναι ξεκάθαρο ότι ο περιορισμός της καταναλωτικής ζήτησης έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της ιδιωτικής εμπορικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου φυσικό είναι να επηρεάζονται και τα επώνυμα προϊόντα. Aναφορικά με το θέμα της ιδιωτικής ετικέτας, παρατηρείται μια ανοδική τάση της παρουσίας της σε ορισμένα είδη διατροφής πολύ ευρείας κατανάλωσης, στα οποία ούτως ή άλλως ακόμα και κατά το παρελθόν η επώνυμη ζήτηση δεν έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Aντιθέτως, σε αγαθά που έχουν ημι-διαρκή και διαρκή χαρακτήρα, ελληνικές και διεθνείς στατιστικές μας δείχνουν ότι η ζήτηση επωνύμων προϊόντων παρουσιάζεται ενισχυμένη. Tο ίδιο συμβαίνει και στα επώνυμα προϊόντα από τα οποία ο καταναλωτής θέλει να έχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας. Tούτων λεχθέντων, το μερίδιο αγοράς των επωνύμων σε σχέση με τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στα επίπεδα του

75%-25%. Tο ποσοστό αυτό, παρά την επικρατούσα φιλολογία στη χώρα μας, είναι από τα χαμηλότερα στην Eυρώπη αν λάβουμε υπόψη αντίστοιχα ποσοστιαία στοιχεία στη Γερμανία, στο Bέλγιο και στην Oλλανδία. Πώς διαμορφώνονται οι πωλήσεις του κλάδου; Παρά την πτωτική πτώση των πωλήσεων ο κλάδος παραμένει σταθερός διότι διαθέτει βασικά προϊόντα διατροφής χαμηλής τιμής. Πόσο πλήττεται η ελληνική βιομηχανία τροφίμων από την κρίση; Σας ρωτώ με δεδομένο την αλλαγή στις συνήθειες και τις αξίες των καταναλωτών ,την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που αισθάνονται οι Έλληνες. Eκπροσωπείτε άλλωστε μία μεγάλη βιομηχανία οσπρίων. Eυθύς εξαρχής θα ήθελα να επισημάνω ότι η ελληνική βιομηχανία ειδών διατροφής, που φέτος γιορτάζει και τα 100 χρόνια από την οργανωμένη παρουσία της στην Eλλάδα, αυτή τη στιγμή αποτελεί μεγάλη παραγωγική ελπίδα για την ελληνική οικονομία καθώς ο κλάδος είναι υγιής και με σημαντική εξωστρέφεια. Παρ όλα αυτά βεβαίως η κρί-

O κ. Kαραγεωργίου είναι και πρόεδρος της Bιομηχανίας Oσπρίων 3A

ση επηρεάζει την πορεία του και κυρίως υπονομεύει επενδύσεις που θα βοηθούσαν τη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη μονιμότερη παρουσία του στις πέραν της Eλλάδος αγορές. Aπαντώντας στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι η συνήθειες και οι αξίες των καταναλωτών δεν αλλάζουν μόνο στην Eλλάδα. Eίναι ένα φαινόμενο που έχει διεθνή χαρακτήρα και που αφορά κατά κύριο λόγο τις αναπτυγμένες χώρες. Eίναι επίσης σαφές ότι, κατά τη διάρκεια και μετά από περιόδους κρίσεων, οι καταναλωτές γίνονται πιο προσεκτικοί και βεβαίως οι συνήθειές τους αποκτούν πιο σχολαστικό χαρακτήρα. Γι αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας άλλης εποχής στο μάρκετινγκ την οποία θα αποκαλούσα «η εποχή των αξιών». Mε άλλα λόγια στις μέρες μας οι ειδικοί του μάρκετινγκ δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν πια τον άνθρωπο απλά ως καταναλωτή αλλά να τον προσεγγίζουν ως οντότητα με μυαλό, καρδιά και ψυχή.Oι επιχειρήσεις του κλάδου ήταν ανέκαθεν εξωστρεφείς. Eξακολουθούν να κινούνται καλά στο εξωτερικό; Όπως επεσήμανα και απαντώντας στο προηγούμενο ερώτημά σας, η ελληνική βιομηχανία ειδών διατροφής ξεπερνά το 1 δις ευρώ σε εξαγωγές και αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε ολόκληρη την ευρωζώνη υπάρχει στασιμότητα ή και πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, η επίδοση αυτή είναι θετική χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να γίνουν προσπάθειες περαιτέρω τόνωσης της εξωστρέφειάς μας. Kαι από την άποψη αυτή μείζονα προβλήματα του κλάδου μας είναι η δραματική έλλειψη ρευστότητας, η αντιπαραγωγική αντίληψη του δημοσίου και η νομισματική αβεβαιότητα, η οποία περισσότερο από αλλού πλήττει την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας; Yπάρχει διέξοδος ,σε μία χώρα που βρίσκεται για

Tο μερίδιο αγοράς των επωνύμων προϊόντων σε σχέση με αυτά της ιδιωτικής ετικέτας, βρίσκεται στα επίπεδα 75%-25%

Πέμπτη χρονιά σε ύφεση και δεν φαίνεται χαραμάδα αισιοδοξίας αυτή τη στιγμή; Σαφώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σε όλα τα επίπεδα είναι η δημόσια διοίκησή της, η θεσμική αστάθεια που προκαλείται από το πολιτικό σύστημα και η αδυναμία να υπάρξει για τις επιχειρήσεις ένα περιβάλλον που να ευνοεί και να στηρίζει επενδύσεις για το μέλλον. Eπί μία πενταετία η ελληνικές επιχειρήσεις παίζουν άμυνα και τούτο γιατί τίποτα δεν τους επιτρέπει να ακολουθήσουν επιθετικές τακτικές ώστε να ξεπεράσουν τους σκοπέλους της δραματικής εσωτερικής ύφεσης. Tην ίδια στιγμή, η από χρόνια επικρατούσα στην Eλλάδα αντι-επιχειρηματική φιλολογία και νοοτροπία, κάθε άλλο παρά βοηθάει τους νέους να επιδοθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ώστε να περιοριστεί έως ένα βαθμό στους κόλπους τους το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας. Σε μια οικονομία που τελεί υπό καθεστώς ελευθερίας και θεσμικής σταθερότητας πάντοτε υπάρχουν χαραμάδες αισιοδοξίας. Tο θέμα λοιπόν είναι πότε θα υπάρξουν οι απαραίτητες βαθιές μεταρρυθμίσεις ώστε οι χαραμάδες να γίνουν παράθυρα αισιοδοξίας. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μπορούν να έλθουν επενδύσεις στη χώρα μας και να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης; Όλες οι πληροφορίες μου εντός και εκτός Eλλάδος με οδηγούν στο βάσιμο συμπέρασμα ότι χωρίς το σταθερό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο επιμένω, χωρίς ένα απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα και χωρίς ιδεοληψίες αναφορικά με την ιδιωτική δραστηριότητα, πολύ δύσκολα θα έρθουν αναπτυξιακές επενδύσεις στην Eλλάδα. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Γερμανία πάνω από 100 επιχειρήσεις που θα ήθελαν να επενδύσουν στη χώρα μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη νανοτεχνολογία, στο λογισμικό, στον τουρισμό και στη βιολογική γεωργία, μεταφέροντας εδώ πολύτιμη τεχνογνωσία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν τίποτε εάν δεν διορθώσουμε από το A έως το Ω τα κακώς κείμενα που επεσήμανα πολλές φορές στη συνέντευξή μου αυτή.


24 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

ecret money

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 250 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Αγροτική Ασφαλιστική μέσω της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με απόφαση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρίας. Η αύξηση αυτή γίνεται στα πλαίσια της κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρίας μετά τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (P.S.I plus) που είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση του αποτελέσματος του 2011.

F CUS ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

Μέτρα που έρχονται, μέτρα που πρέπει να συμφωνηθούν για να κλείσει το πακέτο των 14 δισ. ευρώ, όλη μέρα κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα των πολιτικών και πολιτών και η «μετρολογία» έγινε η κυρίαρχη αιτία της «βύθισης» του δείκτη Northern Greece Business Index 500 μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Ο φόβος για τα νέα μέτρα και τις επιπτώσεις τους στην αγορά κατακρημνίζει τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προοπτικές των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων και αυτό φαίνεται στον NBGI 500, που τον Σεπτέμβριο έπεσε στο – 45 έναντι – 36 τον Αύγουστο.

Με το Επίπεδο 3 του Μοντέλου Ωριμότητας Διεργασίας για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού στα γραφεία της σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Αθήνα και Βουκουρέστι, πιστοποιήθηκε η Intrasoft International.

Την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση 9.177.094 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ίσης με 0,30€ αποφάσισε το ΔΣ της Unibios. Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4-5-2012.Την παροχή εταιρικής εγγύησης, και τη σύσταση ενεχύρου επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε., ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, ενέκρινε το διοικητικό της συμβούλιο. Το εν λόγω παρεχόμενο δικαίωμα ενεχύρου θα εκτείνεται στους καρπούς και γενικώς στα ωφελήματα των χρεογράφων.

Στις 12/10 είναι δέκατη ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών της Nηρέας σε μετοχές. O λόγος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές του Mετατρέψιμου Oμολογιακού Δάνειου διαπραγματεύσιμου στο XA με ημερομηνία έκδοσης είναι 9,251852 μετοχές προς μία ομολογία, η τιμή μετατροπής είναι 1,35 ευρώ, ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων/πληρεξούσιος καταβολών είναι η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.

Το ΔΝΤ στέλνει Η Η ΕΜΜΟΝΗ ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΜΠ ΜΠΟΜΠ ΤΡΑΑ ΤΡΑΑ ΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΚΡΥΒΕΙ

O

όπως αποκαλύφθηκε, βασίστηκε σε λανθασμένα στοιχεία και που μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με δυο παραμέτρους. Είτε να πρόκειται για «λάθος» του αναλυτή, είτε όλα αυτά (η διαρροή της έκθεσης προς την αμερικανική εφημερίδα) να εντάσσονται σ’ ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ήδη το ΔΝΤ και ο Μπόμπ Τράα έχουν συγκαλεσει στην Αθήνα

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤOΝ ΣΕΒ

FORTHNET

Ζητήθηκε «κούρεμα» απο τις τράπεζες αλλά... Αν και ο ένας από τους τρεις μετόχους «ψήφισε ναι» στην κατά 30 εκατ. ευρώ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet, φαίνεται πως όλοι μαζί -και τα τρία μετοχικά σχήματα θέλουν να αποχωρήσουν από την ελληνική εταιρία που πλέον αντιμετωπίζει δεκάδες προβλήματα. Έτσι οι κρούσεις που γίνονται σε επενδυτές θα παραχώρηση των μετόχων είναι πολλές. Η Forthnet πωλείται αλλά τυχόν ενδιαφερόμενοι δεν υπάρχουν. Τελευταία ένας εν δυνάμει υποψήφιος επιχείρησε να διερευνήσει το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας με τις τράπεζες για ένα hair cut στα τεράστια δάνεια της επιχείρησης για τα οποία μάλιστα ούτε καν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία αναχρηματοδότησής τους κ.λπ. την οποία είχε ανακοινώσει ο μάνατζερ Παπαδόπουλος. Ο εν δυνάμει ενδιαφερόμενος στις αρχικές συζητήσεις που έκανε βρήκε κλειστές τις πόρτες στις τράπεζες και έβαλε φρένο στις συζητήσεις. Τι ήθελε να κάνει ο «ενδιαφερόμενος». Πέρα από μια συμφωνία για τις επικοινωνίες να αλλάξει ριζικά το status της Nova καθώς φέρεται να έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα αμερικανικών εταιρειών παραγωγής. Ο συγκεκριμένος αναζητά κανάλι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της ψυχαγωγίας. Μάλιστα η αρχική του σκέψη είναι αυτό να εκπέμπει ελεύθερα και όχι να είναι συνδρομητικό.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Μπόμπ Τράα του ΔΝΤ, επιμένει για την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα και δείχνει να έχει για τα καλά εστιάσει το ενδιαφέρον του στα ελληνικά διυλιστήρια. Όλα αυτά, ακόμα και μετά την άστοχη, όπως αποδείχθηκε, έκθεση του ΔΝΤ για την κερδοσκοπία στην αγορά καυσίμων στην Ελλάδα. Άστοχη, καθώς η έκθεση,

Πιέσεις δέχεται ο Δασκαλόπουλος Βρισκόμαστε ενώπιον ενός καινούργιου κεφαλαίου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών. Ενώ στις τελευταίες εκλογές ο επανεκλεγείς πρόεδρος Δημήτρης Δασκαλόπουλος θέλησε να σταθεί στην ενότητα του επιχειρηματικού κόσμου (συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό του, την αφρόκρεμα του ελληνικού επιχειρείν) παρακάμπτοντας έτσι τις όποιες αρνητικές κριτικές δεχόταν, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εμφύλιο. Μια αμφισβήτηση που προέρχεται από τους ισχυρούς του ΣΕΒ και επικεντρώνεται κυρίως στην έλλειψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών του Συνδέσμου. Οι γενικές τοποθετήσεις του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και πολλές

φορές η «εμπλοκή» του στα πολιτικά πράγματα της χώρας τον κάνουν να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής. Τόσο από τα παλιά όσο και από τα λεγόμενα «νέα τζάκια». Υπάρχουν πολλοί που όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό προτείνουν την αντικατάσταση του προέδρου από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, της Chipita, κάτι που ο τελευταίος δεν το αποδέχεται. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιχειρήσει - ύστερα από τις νουθεσίες που δέχεται να ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική με ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και γενικά τον κλάδο. Όμως...

Ζητά προστασία από τους πιστωτές Σήμερα συζητείται στη Μυτιλήνη η εκδίκαση της αίτησης της ναυτιλιακής εταιρίας ΝΕΛ η οποία ζητά προστασία από τους πιστωτές της. Εάν η απόφαση είναι θετική, τότε η εταιρία έχει προθεσμία 90 ημερών να τα βρει με τους πιστωτές της και να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Επιχειρηματικοί κύκλοι πάντως σημείωναν ότι η έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης μεταβολής της περιουσίας της εταιρίας αποτελεί ένα πρώτο σωσίβιο για τη ΝΕΛ η οποία ούτως ή άλλως «ταξιδεύει» μέσα στα επικίνδυνα πλέον νερά της ελληνικής ακτοπλοΐας τα οποία χτυπούν όλες τις εται-

ρείες στο σύνολό τους. Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας διέψευσε πριν από λίγο καιρό το ενδεχόμενο προσφυγής στο άρθρο 99 οι υποχρεώσεις των 192,8 εκατ. ευρώ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και με τις μειώσεις δρομολογίων, το «σπάσιμο» των συμφωνιών ναυλώσεων πλοίων ή ακόμα και την πώληση των καραβιών. Η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου χρειαζόταν το «δεκανίκι» των τραπεζών και από τη στιγμή που δεν το έχει πλέον τότε το πρόβλημα εκ των πραγμάτων είναι μεγάλο, αν υπολογίσει κανείς και το γενικότερο κλίμα στην αγορά.


DEAL news

Ότι αγριεύει ο επιχειρηματικός πόλεμος είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να μπεις στα «βαθειά» για να το καταλάβεις. Εκείνο που χρειάζεται όμως απαραιτήτως είναι να διυλίζεις όλα όσα ακούγονται και γράφονται. Να προσπαθείς να δεις το θέμα συνολικά και όχι κάτω από την «κραυγή» και την ετικέτα που κάποιοι επιθυμούν. Ποια είναι εκείνα τα μέτωπα σήμερα που «σηκώνουν» το βάρος των αντιπαραθέσεων. Η αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, τα δημόσια έργα (σχέσεις με την κυβέρνηση), οι έρευνες που γίνονται για τη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα και φυσικά τα

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

media. Αυτά δίνουν τη «δύναμη» και την «εξουσία». Αν θέλετε σ’ όλα αυτά προσθέστε και τα τραπεζικά για να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Η επίθεση του Μπόμπολα στον Ρέστη έκανε «μπαμ» πως ήταν μεθοδευμένη. Γιατί πέρα από αυτό καθ’ αυτό το θέμα του προστίμου στην εταιρεία, των συναλλαγών κ.λπ. ήλθε και το «κερασάκι» του Πάλλη (για μια «γνωστή» ιστορία) αλλά και η «διάθεση» να υπερτονιστεί η αθωότητα του Μεϊμαράκη. Ο Ρέστης απάντησε με ανακοίνωση και αγωγή, το «Θέμα» (γι’ αυτό έγινε ο πόλεμος) άρχισε να γράφει για την αγο-

ραπωλησία Τσοχατζόπουλου - Μπόμπολα. Στο Mega, που είναι μέτοχοι Ρέστης και Μπόμπολας η κατάσταση είναι εκρηκτική έστω κι αν αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Ψυχάρης vs Βαρδινογιάννη. Ψυχάρης vs Μπόμπολα. Στον τζόγο έχουν βγει τα μαχαίρια εδώ και καιρό. Ο Κόκκαλης είναι ξανά στο στόχαστρο. Ο Καμμένος και στη συνέχεια ο Κοντομηνάς κατηγόρησαν τον «πρόεδρο» αλλά και τον Μελισσανίδη ότι βρίσκονται πίσω από τον Ελεύθερο Τύπο και ότι οι συμβάσεις Σπανουδάκη τους ευνοούσαν. Ο Μελισσανίδης κατέθεσε αγωγή. Από την

πλευρά του ο Ψυχάρης επιτέθηκε στον Βαρδινογιάννη για το θέμα των κουπονιών της βενζίνης. Ο «κακός χαμός» έχει επεκταθεί και ανάμεσα στους κατασκευαστές και φυσικά ανάμεσα στους τραπεζίτες. Το «μέτωπο» Alpha - Eurobank καλά κρατεί και οι ισορροπίες πλέον είναι λεπτές σε όλα τα επίπεδα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ταυτόχρονα ότι το σύνολο των ισχυρών (ίσως δικαίως) συστρατεύονται στην ιδέα στήριξης της παρούσας κυβέρνησης. Χωρίς αυτό όμως να τους κάνει να απεμπολούν τις όποιες... αποκαλυπτικές τάσεις έχουν για τους

25

αντιπάλους τους. Οι επιθέσεις στον Μυτιληναίο δεν είναι καθόλου τυχαίες και φυσικά το ίδιο ισχύει και για όσα γράφονται κατά καιρούς για τον Αγγελόπουλο και πολλούς άλλους. Ποιο θα είναι το επόμενο «μέτωπο»; Θυμηθείτε πως θα αγριέψουν περισσότερο τα πράγματα με τον ΟΠΑΠ και ότι θα βγουν μαχαίρια και για τον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Ο μυστικός πράκτωρ

μηνύματα για ΕΛΠΕ και Ρώσους ειδικές συσκέψεις για το θέμα των διυλιστηρίων και των καυσίμων και πέρα απ’ όλα προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι αφ’ ενός δεν είναι καθόλου ενημερωμένος ούτε για το νομικό πλαίσιο που ισχύει, ούτε για την πραγματική εικόνα της ελληνικής αγοράς και αφ’ ετέρου εστιάζει τα ζητούμενα του στο ότι δεν θα πρέπει να είναι

υποχρεωτικη η διέλευση των εισαγωγών μέσω διυλιστηρίων. Αυτό ενδεχομένως να σήμαινε ότι διάφορες (αμερικανικές π.χ. εταιρείες) θα ενδιαφέροντο να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας φυσικά και στα οφέλη που θα έχουν από την «παρουσία» τους στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, σύμφωνα με όσα πι-

στεύουν έγκυρες πηγές, πίσω από τη στάση του Τράα και του ΔΝΤ κρύβεται άλλη μια προσπάθεια του λεγόμενου «αμερικανικού παράγοντα» να μην περάσουν τα ΕΛΠΕ με την αποκρατικοποίησή τους στα χέρια των Ρώσων. Το «παιχνίδι» είναι χοντρό και σαφώς έχει σχέση και με τις εισαγωγές, αλλά και γενικότερα με τις γεωστρατηγικές ισορ-

ροπίες στην περιοχή. Το ρωσικό πετρέλαιο στην Ελλάδα θα αλλάξει τα δεδομένα και οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις των Αμερικανών είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Ίσως λοιπόν κι αυτό το παιχνίδι που παίζεται για την αγορά καυσίμων και το ΔΝΤ να αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι του όλου πάζλ των προσπαθειών.

Ο Τσίπρας και ο ΟΠΑΠ ΙΟ TΟ... ΔΙΑΖΥΓ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΟΔΟ

Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον ΟΠΑΠ, άφησε υπόνοιες για τον ρόλο του Ταμείου Αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, έκανε λόγο για «κόλπο» σε ότι αφορά τη συμπίεση της χρηματιστηριακής αξίας του Οργανισμού, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Οι εργαζόμενοι τσάμπα περιμένουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πει ευθαρσώς το «όχι στην πώληση του ΟΠΑΠ». Περιορίστηκε δηλαδή ο Τσίπρας στις γνωστές κορώνες - γενικότητες και μοιραία μετά την αποχώρησή του άρχισαν τα σχόλια. Κάποιοι μιλούσαν για στενούς δεσμούς τουλάχιστον έναν από τους διεκδικητές. Υπερβολές;

Τα «καρφιά» για Ιερώνυμο

Oι εξελίξεις στην Eλλάκτωρ Όπου υπάρχει... φωτιά. Tο είχαμε γράψει και στο παρελθόν για το επιχειρούμενο «διαζύγιο» Mπόμπολα Kαλλιτσάνση. Kάποια στιγμή το ξεκαθάρισμα θα ολοκληρωθεί, ούτως ή άλλως, αλλά προς το παρόν οι δύο πλευρές έχουν τις δικές τους θέσεις. Eπί της ουσίας, ο ένας λέει ότι θα «αγοράσει» τον άλλον μέσα στην «Eλλάκτωρ», η οποία δημιουργήθηκε επί «εποχής του νομοσχεδίου του βασικού μετόχο υ» με τη συνένω ση της Άκτωρ και της Eλληνικής Tεχνοδομικής, αλλά και της TEB του Δ. Kούτρα που μάλλον σήμερα παίζει τον ρόλο του «διαιτητή». Έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η εται-

ρία από το κάθε μέλος της κάθε οικογένειας να έχει και ένα τμήμα (παραχωρήσεις - ενέργεια - Bαλκάνια - Mέση Aνατολή) τα πράγματα δεν είναι απλά, αλλά το χάσμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες είναι μεγάλο. Προς τον παρόν τίποτα δεν είναι προς ανακοίνωση, γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες, αλλά και αγκάθια. O δανεισμός για την Eλλάκτωρ φτάνει το 1,8 δισ. ευρώ. Tα ταμειακά διαθέσιμα 821,5 εκατ., τα ίδια κεφάλαια στα 1,25 δισ. Tο πιο θετικό απ’ όλα είναι ότι από τότε που άρχισαν τα σενάρια για εξελίξεις στην Eλλάκτωρ, η μετοχή με το «τρέξιμο» που έκανε έφερε μία αύξηση κατά 46% στο κομμάτι της.

Την ώρα που ο Ιερώνυμος είναι στο παραπέντε για να κάνει τις ιερές bussines στη Βουλγαρία με Άραβες και... αλλόθρησκους για να σταθούμε στα του Άνθιμου Θεσσαλονίκης και ενώ τα έχει βρει σε μεγάλο βαθμό με την κυβέρνηση το «ταρακούνημα» ήλθε από τη Γερμανία. Το δημοσίευμα του Spiegel για την εκκλησία που δεν δίνει φόρους, που λάμβανε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και που το Δημόσιο πληρώνει 230 εκατ. ευρώ ετησίως για τη μισθοδοσία ιερέων και επισκόπων, μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα; Σαφώς όχι, αλλά το να ακούγονται και να γράφονται όλα αυτά, δημιουγούν αρνητικό κλίμα.TΟ +46% ΓΙΑ MΠΟΜΠΟΛΑ ΚΑΙ KΑΛΛΙΤΣΑΝΣΗ

Αναβάθμιση-αποχώρηση Σκλήβα Εκπαραθύρωση μέσω της... αναβάθμισης; Ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της πολυεθνικής Friesland Campina Hellas (ΝΟΥΝΟΥ, Milner, Friso κ.λπ.) η Γρ. Σκλήβας χωρίς να έχει βρεθεί αντικαταστάτης του από την πρώτη του νέου έτους εγκαταλείπει τη θέση του αναλαμβάνοντας καθή-

κοντα Executive Divector Consumer Products Europe στην εταιρία. Η αλλαγή συζητείται με έντονο παρασκήνιο στην εταιρεία και οι περισσότεροι προσανατολίζονται στο συμπέρασμα πως η απόφαση της πολυεθνικής κυρίως είναι να αλλάξει στρατηγική στην Ελλάδα. Οπότε...


26 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

«ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.»

Κρίσιμες εξελίξεις και πολλά «αγκάθια» για την «επιβίωση» Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. H Έδραση - Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε., που «μάχεται» όσο ποτέ άλλοτε για την επιχειρηματική «επιβίωση» της. Πριν προλάβουν να συνειδητοποιήσουν την χαρά από την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. οι άνθρωποι της, ήρθε το «χαστούκι» από την εφορία και τα πράγματα «μπλέκουν» πάλι, την ώρα που αναμένεται η οριστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου για την ένταξη της ή μη στο άρθρο 99. Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα παραμένουν «θηλιά στον λαιμό» και η Εδραση αναζητά την «σωτηρία» όχι μόνο από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων τωνΤο «μπλόκο» της εφορίας, το πρόστιμο, ο δανεισμός, οι οφειλές και το άρθρο 99

75 εκατ. ευρώ, αλλά και σε άλλες παραμέτρους, με πολλά «εμπόδια», πάντως, να ορθώνονται στον δρόμο της: -Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία απαιτεί διαπραγμάτευση. - Την πώληση 31 απούλητων διαμερισμάτων στο Νέο Φάληρο, αν και η «μιζέρια» του εγχώριου real estate παραπέμπει σε «σκοτωμένες» τιμές, ενώ, την διαδικασία «μπλοκάρει», τώρα, η εφορία. - Την λήψη αδείας για την κατασκευή δυο υδροηλεκτρικών σταθμών. - Την ανάληψη νέων έργων σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κουβέιτ. - Την διεκδίκηση οφειλών της τάξης των 6,3332 εκατ. ευρώ από έργα, τα οποία έχει εκτελέσει για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου.

Η ΑΜΚ Σαν να μην έφθανε το «αγκάθι» των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου ύψους 32,913 εκ. ευρώ, ήρθε η «βαριά καμπάνα» από τις φορολογικές αρχές και η λήψη μέτρων από το ελληνικό δημόσιο κατά της εταιρείας. Σύμφωνα με την εφορία, η Εδραση «είτε δεν έχει υποβάλει, είτε έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις απόδοσης φόρων συνολικού ποσού 4,86 εκατ. ευρώ (ΦΠΑ 2,896 εκατ. λοιποί φόροι 1,96 εκατ. ευρώ)» και στα ανωτέρω ποσά καταλογίστηκαν σχετικές προσαυξήσεις 2,85 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν εγγραφεί στο βραχυπρόθεσμο παθητικό των λογιστικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του 2012. Στα μέτρα που πλέον ενισχύουν τους μεγάλους πονοκεφάλους για το μέλλον της εισηγμένης κατασκευαστικής συμπεριλαμβάνονται το «μπλόκο» στην μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, η αναστολή του απόρρητου τον καταθέσεων της και η δέσμευση του 50% των χρημάτων. Οι προβληματισμοί μεγαλώνουν από τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2012: την πτώση των εσόδων στα 4,09 εκατ. ευρώ (από 6,15 εκατ.) λόγω και της «καθίζησης» της αγοράς, το αρνητικό, μεγάλο και αυξανόμενο EBITDA (-6,36 εκατ. ευρώ), τα Μεγάλα χρηματοοικονομικά έξοδα (3,972 εκατ.) που περίπου έπιασαν το ύψος των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τις ζημιές των 11,5 εκατ. ευρώ, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια 56,3 εκατ. ευρώ και τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό άνω των 125 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Εδραση - Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε αναμένει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες και την απόφαση του δικαστηρίου για την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99, για να θέσει εκ νέου το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ψαλλίδας

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

200 εκ. δολ. «ξόδεψαν» οι Έλληνες εφοπλιστές στην Ιαπωνία

Διακόσια εκατομμύρια δολάρια «ταξίδεψαν» μέσα σε λίγους μόλις μήνες προς την χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, την Ιαπωνία. Οι Έλληνες εφοπλιστές, αξιοποιώντας τις χαμηλές τιμές που προσφέρουν τα ιαπωνικά ναυπηγεία- σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν το πλήγμα που δέχτηκαν από τον σεισμό και το τσουνάμι και να υπερκεράσουν τον ανταγωνισμό από την Κίνα και την Κορέα-, προέβησαν σε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ή εξαγορές από τρίτους. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που επιθυμούσαν και επεδίωκαν διακαώς οι Ασιάτες. Άλλωστε, εξαιτίας της έλλειψης άλλης εναλλακτικής πρότασης, τα ελληνικά εφοπλιστικά κεφάλαια θα συνεχίσουν να κατευθύνονται στις τρεις μεγαλύτερες ασιατικές δυνάμεις, όπως εκτιμούν ναυτιλιακοί κύκλοι. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, πως οι επεν-

ο πολύμηνο επιχειρηματικό «θρίλερ» το μέλλον της Δωδώνη φαίνεται να λαμβάνει τέλος, με την γαλακτοβιομηχανία να καταλήγει, ουσιαστικά, σε ρωσικά χέρια, μέσα από πολύ έντονο παρασκήνιο! Κάποιοι αντιδρούν και προσπαθούν να βάλουν «μπλόκο» στην υπόθεση, άλλοι μιλούν ακόμα και για «ξεπούλημα» της εταιρείας, ενώ, πρόσφατες είναι οι «αιχμές» περί σκανδάλου από τον Μιχάλη Σαράντη της Όλυμπος-Τυράς.

Τ

Το σίριαλ, λοιπόν, τελειώνει ή θα υπάρξουν νέα επεισόδια; Η διαδικασία πώλησης του 66,67% της κερδοφόρου ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας, που διενεργείται από ειδικό εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας, την «οδηγεί» στην «αγκαλιά» της κοινοπραξίας της Simos Foods με το ρωσι-

κό fund Strategic Initiatives Capital Partners, αν και εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης. Όμως, οι καταγγελίες των αδελφών Μιχάλη και Δημήτρη Σαράντη για την ξαφνική αλλαγή των όρων πώλησης της Δωδώνης δεν έμειναν στα λόγια τον περασμένο Αύγουστο. Οι δυο επιχειρηματίες έφθασαν στο ση-

O «εμφύλιος» των μν αντιδράσεις για για το το προβάδισμα προβάδισμα της της κοινοπραξίας κοινοπραξίας Si Si Oι Oι αντιδράσεις


DEAL newsΣτα «χαρακώματα» Μιχάλης-Δημήτρης Σαράντης της Όλυμπος-Τυράς και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μείο να στείλουν επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και να ζητήσουν την παρέμβαση του, με αφορμή το «τοκογλυφικό» κατ’ αυτούς προεξοφλητικό επιτόκιο του 14% και απείλησαν με προσφυγή στην δικαιοσύνη, εφόσον η Δωδώνη κατέληγε στην Simos Foods και το ρωσικό fund, με «φωτογραφικό» τρόπο που θα ευνοούσε τον δεύτερο -από πλευράς τιμήματος- τη τάξει υποψήφιο!

ΧΡΕΟΣ 15 ΕΚΑΤ. Άλλα ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι η Simos Foods Group, παρότι βασικότερος διακινητής προϊόντων της Δωδώνης στην Αττική, εμφανίσθηκε να της χρωστά 15 εκατ. και ξαφνικά άρχισε να διεκδικεί την εταιρεία. Φήμες θέλουν την συμμετοχή των Ρώσων επενδυτών στο 90% μέσω κυπριακής offshore και το 10% στον Ν.Νιάκαρο, εκπρόσωπο της Simos, η οποία ενδιαφέρεται για επενδύσεις στον κλάδο των τυροκομικών και σκοπεύει να προσφέρει χορηγία 1 εκατ. ευρώ στον ΠΑΣ Γιάννενα, χωρίς να αποκλείεται μελλοντικά μεγαλύτερη επένδυση στο ποδόσφαιρο. Η μεγαλύτερη σε αξία αποτίμηση, πάντως, κάνει λόγο για 144.000.000 ευρώ, με την ΑΤΕ (66,67%) στα 95.000.000 ευρώ και δικαιώνει, επίσης, τις διαμαρτυρίες!

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ Σύμφωνα με πληροφορίες ο αξιολογητής πληροφόρησε

27

ο Βεργωτής, παρήγγειλε το «χτίσιμο» δύο kamsarmax φορτηγών με συνολικό τίμημα περίπου 62 εκατ. δολάρια. Την άνοιξη ο όμιλος Βαφειά παρέλαβε νεότευκτο πλοίο από την Ιαπωνία, το τελευταίο μιας μεγάλης σειράς που ναυπηγούσε στην χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και άλλοι Έλληνες επενδυτές έχουν στα… σκαριά ανάλογες παραγγελίες. Εκτός πάντως, από τις δελεαστικές τιμές που προσφέρουν οι Ιάπωνες, πλεονέκτημά τους αποτελεί και το ότι έχουν προχωρήσει στην προσφορά νέων σχεδίων, οικονομικότερων στη χρήση και φιλικότερων στο περιβάλλον, πλοίων.«Δέλεαρ οι ανταγωνιστικές τιμές των ιαπωνικών ναυπηγείων που θέλουν να… χτυπήσουν Κίνα, Κορέα»

αρμοδίως πως την υψηλότερη προσφορά κατέθεσε η κοινοπραξία με δυο εναλλακτικά σενάρια: Kαταβολή μετρητών ποσού 20,6 εκατ. ευρώ ή 25 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 18,6 εκατ. σε μετρητά άμεσα, τα 5 εκατ. σε 3 χρόνια και το υπόλοιπο σε 5 χρόνια, όταν η προσφορά της Όλυμπος-Τυράς τοποθετείται στα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. μετρητά και το υπόλοιπο με πιστούμενο τίμημα για 7 χρόνια. Η δε γαλλική Lactalis, ο 3ος «μνηστήρας» της 2ης φάσης του διαγωνισμού για την εξαγορά της Δωδώνης, κατέθεσε προσφορά 11,8 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Ο αξιολογητής φέρεται να εκτιμά ότι οι προσφορές που δεν είναι τοις μετρητοίς ενέχουν πιστωτικούς κινδύνους πιστωτικούς, «εμπόδιο» που βρήκε στον δρόμο της η Ένωση των ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και ΑΣ ΆρταςΦιλιππιάδας που στη δεύτερη φάση της διαδικασίας παρουσίασαν συνεργασία με την ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε. Αντιδράσεις υπήρξαν από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (μέτοχοι μειοψηφίας) που απαίτησαν με επιστολή τους στον εκκαθαριστή να μην προχωρήσει σε οιαδήποτε ενέργεια πριν τη Γ.Σ. των μετόχων, αλλά στο μεταξύ η κοινοπραξία πήρε το «πάνω χέρι».

ΧΑΝΕΙ την Δωδώνη από την κοινοπραξία της Simos Foods με το ρωσικό fund Strategic Initiatives Capital Partners η Όλυμπος Τυράς των Δημήτρη και Μιχάλη Σαράντη (ΦΩΤΟ).

Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Δοντάς

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ

Oι ζημιές την «στρέφουν» προς την ενέργεια

Οι κ. κ. Μουνδρέας και Βαφειάς μεταξύ εκείνων που προτίμησαν τις ιαπωνικές γιάρδες

Τα φωτοβολταϊκά δίνουν την λύση στην Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργεία, μια παραδοσιακή δύναμη του κλάδου, η οποία καταγράφει μεγάλη πτώση στον τζίρο της (16%), απόρροια της κρίσης και της κατάστασης στην αγορά. Η εταιρία εκμεταλλεύεται επιχειρηματικά τη «μόδα» της εποχής και δρομολογεί την ανάπτυξη της στην ενέργεια. Η επιδείνωση των μεγεθών της στην χρήση Ιουλίου 2011-Ιουνίου 2012 ήταν σημαντική και αποτελεί το έναυσμα για τις επόμενες κινήσεις. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 35,57 εκατ. ευρώ και παράλληλα τριπλασιάσθηκαν οι ζημίες μετά φόρων από 2,48 εκατ. πέρσι σε 7,49 εκατ. ευρώ. Μειωμένο είναι το μικτό αποτέλεσμα κατά 62% (κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ, φέτος) και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων που καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και ενέχυρα ανερχόταν σε 62,83 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2012. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Ευριπίδης Δοντάς και οι συνεργάτες του έχουν κάθε λόγο να ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος στον πολλά υποσχόμενο κλάδο της ενέργειας, μια και από τον Μάρτιο του 2011 που ο όμιλος παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, οι αποδόσεις υπερβαίνουν το αναμενόμενο και κύκλοι της εταιρείας εκτιμούν ότι η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου θα εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Η εισαγωγή της θυγατρικής Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου θα ενισχύσει την ρευστότητα, την καθαρή θέση και τις μελλοντικές συνεργασίες, ενώ οι νέες άδειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και βιομάζα, συνδυάζονται με το ενδεχόμενο εξαγοράς αδειών για φωτοβολταϊκά κάτι στρατηγικής συνεργασίας για νέα projects!δύσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες έχουν πάρει διαστάσεις «χιονοστιβάδας». Πριν από μερικές βδομάδες η NMG Energy, συμφερόντων Μουνδρέα, φέρεται να αγόρασε ένα δεξαμενόπλοιο aframax από την Suitomo Heavy Industries. Η DST Shipping του εφοπλιστή Δημήτρη Τσολάκη επίσης «φιγουράρει» στον κατάλογο των ναυτιλιακών εταιριών εκείνων που παρήγγειλαν πλοία από ιαπωνικές γιάρδες. Πιο συγκεκριμένα, παρήγγειλε ένα πλοίο φορτηγό (οικολογικού τύπου) στα ναυπηγεία της Sasebo, ενώ είχαν προηγηθεί συμβόλαια με τα ιαπωνικά ναυπηγεία IHI Marine United που έχουν την έδρα τους στο Τόκιο. Η συμφωνία αφορά στην ναυπήγηση δύο ποντοπόρων supramax, ενώ άλλο ένα πλοίο παρέλαβε από τα ίδια ναυπηγεία προ εβδομάδων. Μάλιστα, ο κ. Τσολάκης δείχνει προτίμηση προς τα πλοία οικολογικού τύπου καθώς έχουν χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές ρύπων. Νεότευκτα, σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς οίκους, παραδόθηκαν από τους Ιάπωνες στους ομίλους AM Nomikos και Σκούφαλου, ενώ Έλληνας εφοπλιστής, που πιθανολογείται πως είναι

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

ηστήρων της Δωδώνης Foods -- fund fund Strategic Strategic Initiatives Initiatives Capital Capital Partners Partners mos mos Foods


28 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ

Γιάννης Στεφανής: «Σενάρια που ξεπερνούν τα όρια!»Διευκρινήσεις για μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν τα Ιχθυοτροφεία Σελόντα, δίνει στην “DEAL” ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Στεφανής. Ο επιχειρηματίας για το θέμα της αναδιάρθρωσης των δανείων με τα τραπεζικά ιδρύματα τονίζει ότι «η διαδικασία αυτή έχει δρομολογηθεί και η όποια καθυστέρηση δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από το γεγονός ότι όλες οι εταιρίες του κλάδου, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται σήμερα ακριβώς στην ίδια κατάσταση, λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς συγκυρίας και άρα απαιτείται χρόνος για την διεκπεραίωσή της». Ο κ. Στεφανής αποκαλύπτει ακόμα ότι «η Σελόντα ουδέποτε ζήτησε νέα χρηματοδότηση ή μετοχοποίηση των υποχρεώσεων της και άρα τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν στην ατζέντα διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες» και τονίζει ότι «παρόλο που εκκρεμεί η επιστροφή ΦΠΑ σχεδόν 6 εκατ. ευρώ, η Σελόντα διαπραγματεύεται αποκλειστικά και μόνο την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων της». Σχετικά με την ρευστότητα της Σελόντα, το σχόλιο του Διευθύνοντα Συμβούλου του Oμίλου είναι ότι «τα οικονομικά της εταιρείας βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο, με δεδομένη την παρούσα γενικότερη οικονομική κατάσταση». Σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα σενάρια των τελευταίων μηνών για τις μελλοντικές ενέργειες και επιχειρηματικές κινήσεις του Γεωργιανού επιχειρηματία κ. Κάχα Μπεντουκίτζε και τη φημολογούμενη, από καιρό, πρόθεση του να πετύχει συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιριών του κλάδου, στις οποίες ο ίδιος κατέχει μερίδιο μετοχών, με στόχο να καταστεί κυρίαρχος στο συγκεκριμένο «κομμάτι» της ελληνικής αγοράς, ο κ.Στεφανής δεν αφήνει περιθώρια: «Τα σενάρια που κυκλοφορούν αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα όρια της μυθοπλασίας ή της σπέκουλας». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση βάζει ένα τέλος, τουλάχιστον ως προς τα σενάρια τα οποία αφορούν τις όποιες πιθανές βλέψεις του κ. Μπεντουκίτζε για την Σελόντα. Μια υπόθεση για την οποία έχουν χυθεί «τόνοι μελάνης» και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση από επίσημα χείλη, παρά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα. Η Σελόντα στις τρεις και πλέον δεκαετίες της επιτυχημένης επιχειρηματικής της δραστηριότητας, έχει αναγνωρισθεί από τους παράγοντες της εγχώριας αγοράς, αλλά αποσπά θετικά σχόλια και από τον διεθνή Τύπο!

«Προχωράμε μόνοι μας, χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς δάνεια», αποκαλύπτει στην DEAL ο Κωνσταντίνος Λούλης

Η απάντηση, μέσω της “DEAL”, στις πληροφορίες για τον Κάχα Μπεντουκίτζε

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Σύμβουλος του Ομίλου Σελόντα, κ. Γιάννης Στεφανής

να νέο, μεγάλο επιχειρηματικό «βήμα» πραγματοποιεί ο Κωνσταντίνος Λούλης, με την λειτουργία του νέου εργοστασίου των Μύλων Λούλη στη βιομηχανική μονάδα του Κερατσινίου.

Έ

Κίνηση η οποία αναμένεται να αποφέρει πολύπλευρα οφέλη για τον όμιλο, τόσο από πλευράς μείωσης των λειτουργικών του εξόδων, όσο και στην βελτίωση των αποτελεσμάτων. Ήδη, για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση αναφέρει στην 6μηνιαία έκθεση της ότι περιμένει πωλήσεις 90 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ και EBITDA στο 11%12% του κύκλου εργασιών. «Προχωράμε μόνοι μας, χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς δάνεια», αποκαλύπτει στη “DEAL” ο Κωνσταντίνος Λούλης και ένα νέο επιχειρηματικό «στοίχημα» ξεκινά, με πολλές προοπτικές για το μέλλον, κερδισμένο σχεδόν εξ’ αρχής! Ο Όμιλος διατηρεί 7

πρότυπα εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία και αναδεικνύεται σε μια «βαλκανική υπερδύναμη» στο χώρο των αλεύρων. Το νέο εγχείρημα της εισηγμένης, με την επαναλειτουργία της παραγωγικής μονάδας στο Κερατσίνι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αγοράς, σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την χώρα και η ημερομηνία των εγκαινίων τοποθετείται την 7η Νοεμβρίου του 2012, σε συνδυασμό με την δημιουργία μουσείου!

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το αντικείμενο εργασιών του Ομίλου Λούλη επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία αλεύρων (από άλεση σίτου, σίκαλης, καλαμποκιού, κριθαριού). Με την εφαρμογή της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας παράγονται 60 τύποι αλεύρων-σιμιγδαλιών για την εξυπηρέτηση 5.000 αρτοποιών-ζαχαροπλαστών πανελλαδικά. Εκ παραλλήλου, τα άλευρα Μύλοι Αγίου Γεωργίου σε μικρή συσκευασία κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά και μέσα από ένα ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων τροφοδοτούν 7.000 καταστήματα τροφίμων σε όλη την

Κερδίζει ο Κω Μεγάλες προοπτικές δημιουργεί για YALCO

«Εισβάλει» στις αγορές Αυστραλίας, Τουρκίας με συνεργασίες-έκπληξη Συνεργασία-έκπληξη με τον ΕλΗ Napoleon Perdis ανέλαβε την ληνοαυστραλό πολυεκατομμυριούαντιπροσώπευση των «Ιωνία», μια χο Ναπολέοντα Περδή εξασφάλισε συνεργασία από την οποία περιμέη Yalco, που κάνει πλέον μεγάλο νει πολλά ο διευθύνων σύμβουλος «άνοιγμα» σε μια άγνωστη για την της εισηγμένης Yalco κ. Σωκράτης πλειοψηφία των ελληνικών επιχειΚωνσταντίνου, με δεδομένη την παρήσεων αγορά. ρουσία των ειδών της σε 3 αυτόΗ Yalco «εισβάλει» στην μακρινομα καταστήματα και στα «shops νή Αυστραλία με τις οικιακές σειρές in shops» σε μεγάλα πολυκαταστήτης «Ιωνίας», μέσω του deal με τον ματα. Τα «Ιωνία» πωλούνται και κ.Περδή και τη νέα σειρά καταστη- Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κωνσταντίνου στην Τουρκία, από την μεγάλη «αλυμάτων με exclusive προϊόντα σπιτισίδα» ΕSSE Housewares και σε Ιαού, στο πρώτο κατάστημα των Napoleon Perdis πωνία-ΗΠΑ, ενώ τα «Fest» προωθούνται σε Βαλlife.Style, σε ένα υπέροχο κτίριο εποχής, στο κάνια και Αραβικές χώρες, Τουρκία, Ιταλία, ΑγΣίδνεϋ. γλία!


¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

DEAL news

29Στις 7 Νοεμβρίου τα εγκαίνια, παράλληλα δημιουργείται και μουσείο!

Ελλάδα! Στη Ρουμανία η δραστηριότητα του Ομίλου επεκτείνεται και στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, δημητριακών και ζυμαρικών. Τα προϊόντα του Ομίλου χωρίζονται σε αυτά της άλεσης (επαγγελματικά: αλεύρι σακί και χύδην, υποπροϊόντα: πίτυρα κ.λπ.) και καταναλωτικά (1. Long Life ή FMCG - Fast Moving Cosumer Goods: αλεύρι σε πακέτο, συσκευασμένα ζυμαρικά, κέικ, αρτοσκευάσματα, μπισκότα, corn flakes κ.λπ., 2. Short Life: φρέσκο ψωμί, τυρόπιτες, 3. Κατεψυγμένα: τυρόπιτες).

«ΑΝΤΙΔΟΤΟ» ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Ο Όμιλος Μύλοι Λούλης προχωρά με προσοχή σε κάθε του «βήμα» και διαχειρίζεται την κρίση στην ελληνική αγορά, δίνοντας προτεραιότητα στην μείωση των επισφαλειών, έτσι ώστε να «θωρακίσει» τα οικονομικά του

και να «αυτοπροστατευθεί» από την οικονομική «λαίλαπα» της δυσκολότερης εποχής των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα – και την Ευρώπη ολόκληρη. Αυτό αφορά κυρίως το θέμα των πιστώσεων. Η πιθανή κάμψη της κατανάλωσης, λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης μισθών και συντάξεων από τα μέτρα και τα μνημόνια, είναι μια, ακόμα, παράμετρος η οποία λαμβάνεται υπόψη. Ο κόσμος λέει «το ψωμί, ψωμάκι», δίχως υπερβολή, αφού, τα στοιχεία μιλούν για μια πτώση της κατανάλωσης του άρτου στο 10%. Το «αντίδοτο» που επιστρατεύει κατά της κρίσης ο Όμιλος είναι η προσπάθεια για την συ-

γκράτηση των τιμών, παρά την αλματώδη αύξηση του κόστους των σιτηρών. Ταυτόχρονα με την λειτουργία του νέου εργοστασίου στη βιομηχανική μονάδα του Κερατσινίου, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «ενίσχυση» του χαρτοφυλακίου των Μύλων Λούλη με νέα προϊόντα, τα οποία θα εμφανισθούν στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα και ίσως συνδυάζονται, ως έναν βαθμό, με τα αναμενόμενα κερδοφόρα μεγέθη της τρέχουσας χρήσης. Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο όμιλος τελεί υπό συνεχή και αδιάκοπη εγρήγορση σε όλα τα «μέτωπα», φαίνεται να αποτελεί και το μεγαλύτερο «όπλο» του σε επιχειρηματικό επίπεδο!

το νέο «στοίχημα» Τέ νσταντίνος Λούλης τον όμιλο η λειτουργία του νέου εργοστασίου στο Κερατσίνι

Την… επανείσοδό του στην τουριστική και ξενοδοχειακή αγορά ετοιμάζεται να κάνει το «Life Gallery» της Τζίνας Μαμιδάκη. Σε λίγες μέρες, το ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Εκάλη θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του μετά το προσωρινό, όπως αποδείχτηκε, λουκέτο που μπήκε τον Ιανουάριο του 2011 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε πως το ξενοδοχείο λειτουργεί σε κατοικημένη περιοχή, γι’ αυτό και έπρεπε να κλείσει. Όμως, νεότερη δικαστική απόφαση ακυρώνει εκείνη του ΣτΕ με αποτέλεσμα η κα Τζίνα Μαμιδάκη να ρίχνεται και πάλι στη Η ΤΖΙΝΑ ΜΑΜΙΔΑΚΗ «μάχη» του επιχειρείν. Το ΜΕ ΤΟ LIFE GALLERY στοίχημά της είναι να κερδίσει το χαμένο έδαφος των 21 μηνών που η μονάδα έμεινε σφραγισμένη και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο που ο τουρισμός στην Αττική βαίνει μειούμενος λόγω κρίσης και λόγω των συνεχών κινητοποιήσεων και επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Το τελευταίο διάστημα η επιχειρηματίας είχε αναθέσει σε συνεργεία τεχνικών εταιριών την ανακαίνιση των χώρων του «Life Gallery», ώστε να «υποδεχτεί» τους πελάτες ανανεωμένο, ενώ η ίδια έχει προχωρήσει σε μια σειρά εμπορικών συμφωνιών που θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το συγκρότημα. Συνεργασίες αναζητά και στα καλύτερα ονόματα της αγοράς, προκειμένου να λειτουργήσουν το spa και το εστιατόριο. Το ξενοδοχείο, το οποίο κτίστηκε το 1970 και ανακαινίστηκε το 2004, έχει φιλοξενήσει πολλούς επώνυμους, ενώ πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του και πολλά κοσμικά γεγονότα και γκαλά που απασχόλησαν τα ΜΜΕ.

Θέλει να κερδίσει το χαμένο χρόνο 21 μηνών


30 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

AS COMPANY

«Eπιστρέφουν» οι Πολωνοί

για το 82,33% της EBZ

Προβληματισμός από τη μείωση της συμμετοχής της Sycamore Asset MngH αρνητική οικονομική συγκυρία «διώχνει» τους ξένους επενδυτές από τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών εισηγμένων. Πριν από λίγες μέρες η Sycamore Asset Management, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου με έδρα την Bρετανία, προχώρησε στη μείωση του ποσοστού της στο μετοχικό κεφάλαιο της AS Company από 10,26% που κατείχε στο 5,23%. Kαι μπορεί να παραμένει στην βορειοελλαδίτικη εταιρία παιχνιδιών, όμως, ο περιορισμός των μετοχών της δεν παύει να προκαλεί προβληματισμό, αφού χρηματιστηριακοί αναλυτές τονίζουν ότι κι άλλοι ξένοι επενδυτές έχουν απομειώσει τις συμμετοχές τους ή κι έχουν φύγει από το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομίλων. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της AS Company, κ. Στράτο Aνδρεάδη η κίνηση αυτή της Sycamore Asset Management ήταν απρόσμενη, ενώ δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι μελλοντικές ενέργειες του θεσμικού επενδυτή, αν δηλ. προτίθεται ή όχι να ρευστοποιήσει και τις υπόλοιπες μετοχές που κατέχει. Oι πληροφορίες αναφέρουν πως καίριο ρόλο στην απόφαση της Sycamore Asset Management διαδραμάτισε η οικονομική κρίση και η ρευστότητα του ελληνικού οικονομικού τοπίου. H AS Company δεν έχει μείνει άλλωστε κι εκείνη ανεπηρέαστη από το γενικότερο περιβάλλον και ακολουθεί την αγορά, σημειώνοντας υστέρηση στον τζίρο της, της τάξεως του -10% στα 8,7 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Aπό την άλλη, όμως προκαλεί εντύπωση καθώς πρόκειται για μια εταιρία που παραμένει σε κερδοφόρο τροχιά, με τα κέρδη της να διαμορφώνονται στο πρώτο μισό του έτους στα 883 χιλ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ (σημαντικά μειωμένα βέβαια), ενώ σε αντίθεση με άλλες εταιρίες τα διαθέσιμά της 4,001 εκατ. ευρώ, είναι μεγαλύτερα από το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, οι οποίες ανέρχονται στα 3,66 εκατ. ευρώ και κυρίως αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Άλλωστε στρατηγική της διοίκησης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρίας, η οποία φέτος κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 80% μέχρι σήμερα. Tα προϊόντα της AS Company προωθούνται στις αγορές της Aγγλίας, Iταλίας, Iσπανίας και Γαλλίας, ενώ έχει γίνει άνοιγμα και σε νέες αγορές, όπως της Pωσίας κ.α. Σημειώνεται πως οι μετοχές της Sycamore αγοράστηκαν από την AS Company και την κα. Aναστασία Aνδρεάδου.

Mε άλλες προοπτικές προκηρύσσεται ο δεύτερος διαγωνισμός, μετά την επάνοδο της εταιρίας στην κερδοφορία

Tο ποσοστό της εταιρίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου από 10,26% κατήλθε στο 5,23%

O ΠPOEΔPOΣ της EBZ, Xρυσόστομος Γερούκης

!

O Mουστάκας πάει Θεσσαλονίκη, με επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ. Ως το τέλος του μήνα, η γνωστή «αλυσίδα» παιχνιδιών και ειδών για το παιδί (από έπιπλα, μέχρι ρούχα και ηλεκτρονικά) θα εγκαινιάσει το πρώτο της πολυκατάστημα στην συμπρωτεύουσα, στο εμπορικό κέντρο Florida 1, ιδιαιτέρως δε θα είναι το πρώτο εκτός Aττικής, μετά από 26 ολόκληρα χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά! Σε εποχές κρίσης, τέτοιο «άνοιγμα»; Mα, κάθε κίνηση κρύβει το δικό της μικρό ή μεγάλο μυστικό. Στόχος του Mουστάκα, να εκμεταλλευτεί το κενό που αφήνει η συρρίκνωση της KουKου, με το σούπερ κατάστημα των 3.500 τ.μ. για την λιανική, συν 2.000 τ.μ. αποθήκες!

O Γιάννης Mαρούλης

AEΓEK

Πιάνει ο «ελιγμός» του Mαρούλη για το Mετρό


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την πώληση του 82,33% της EBZ που ανήκει στην ATE «συνοδεύεται» από διαφορετικές προοπτικές, σε σχέση με τον πρώτο ο οποίος μόλις πριν από έναν μήνα και κάτι ημέρες (3/9/2012) κηρύχθηκε άγονος και η ελπίδα ότι θα βρεθεί ο κατάλληλός επενδυτής φουντώνει!

H

Tι άλλαξε; Aπό τότε μεσολάβησαν τα τελευταία στοιχεία για τις πωλήσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας για την χρήση 2011-12. H επιστροφή της Eλληνικής Bιομηχανίας Zάχαρης A.E. σε λειτουργική κερδοφορία μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, σε συνδιασμό με την εκτίναξη των περιθωρίων κέρδους και την μεγάλη μείωση της μισθοδοσίας, ανοίγουν αυτή τη φορά την πόρτα διάπλατα στους επίδοξους νέους αγοραστές του 82,33%. O πρόεδρος της EBZ, Xρυσόστομος Γερούκης και οι άνθρωποι της ATE Bank εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι πλέον, ότι ο νέος διαγωνισμός θα τελεσφορήσει και θα φέρει σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του πλειοψηφι-Στις «επάλξεις», πάλι, Polski Cukier και Eπίλεκτος Aύξηση του αριθμού των προσφορών

κού πακέτου των μετοχών της βιομηχανίας, παράλληλα με την επίτευξη των καλύτερων δυνατόν όρων!

OΙ «3» H αγορά εκτιμά, μάλιστα, ότι οι 3 υποψήφιοι «μνηστήρες» που μπήκαν στην τελική ευθεία του πρώτου, άγονου διαγωνισμού για την EBZ, θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια αλλά, όχι μόνοι τους. O ανταγωνισμός θα ανέβει και μαζί θα βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες για το μέλλον της πολύπαθης EBZ, μέσα από τις νέες προσφορές που θα κατατεθούν. Oι Πολωνοί της Polski Cukier φέρονται να προσέφεραν το υψηλότερο τίμημα για το 82,33% της EBZ, 40 εκατ. ευρώ, ταυτόχρονα με την ανάληψη των υποχρεώσεων της EBZ (υπολογίζονται στα 140 με 150 ευρώ) και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους. H βουλγαρική Litex Commerce και η Eπίλεκτος του Eυριπίδη Δοντά συμπλήρωσαν την «3άδα» των «μνηστήρων» του πρώτου άγονου, διαγωνισμού για την EBZ και μάλιστα ο Έλληνας επιχειρηματίας λέγεται ότι «πάλεψε» ως την «δωδεκάτη ώρα» για τη «νίκη», με «όπλο» του την παροχή δεσμεύσεων για την ανάπτυξη της τευτλοκαλλιέργιας, έτσι ώστε να καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή η εθνική ποσόστωση των 159.000 τόνων ζά-

Tο «έξυπνο κόλπο» που εμπνεύσθηκε ο Γιάννης Mαρούλης για να «ξεμπλοκάρει» το «στοιχειωμένο» έργο του Mετρό Θεσσαλονίκης για την ανάδοχο επικεφαλή της κοινοπραξίας AEΓEK, όχι μόνο προχωράει, αλλά, φαίνεται να «πιάνει» κιόλας! Πριν ημέρες, η “DEAL” αναφέρθηκε στην πρόθεση του κατασκευαστή να παραχωρήσει το σύνολο σχεδόν των μετοχών που διατηρεί στην εταιρία μέσω της «Πρόμαχος» σαν ένα είδος «ενεχύρου», προκειμένου να πετύχει την εκταμίευση των χρημάτων από τις τράπεζες και να χρηματοδοτήσει με ένα ποσό 20-25 εκατ. ευρώ το έργο και η ανάδοχος κοινοπραξία (AEΓEK - Impregilo - Ansaldo TSF SELI Ansaldobreda) να διαφύγει από τα τεράστια αδιέξοδα της. H επιβεβαίωση της πληροφορίας αποτελεί γεγονός! Tο διοικητικό συμβούλιο της AEΓEK ενέκρινε «την παροχή εταιρικής εγγύησης, και τη σύσταση ενεχύρου επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρίας AEΓEK Kατασκευαστική A.E.», στο πλαίσιο έκδοσης Kοινού Oμολογιακού Δανείου 25 εκατ. ευρώ, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά

χαρης! Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι οι 2 εκ των «μνηστήρων» δεν άφησαν την προσπάθεια και αυτό δείχνει ότι δύσκολα θα αδιαφορήσουν για την δεύτερη ευκαιρία που θα δοθεί, ενώ, το αφεντικό της βουλγαρικής εταιρίας, όπως είχε αναφέρει και η “DEAL” σε εκτενές ρεπορτάζ της, αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα στην πατρίδα του με κατηγορίες για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης. Aμφιβολίες υπήρξαν, συνεπώς, μόνο για την Litex Commerce, σε συνάρτηση με τις προσφορές που υποβλήθηκαν για τον πρώτο διαγωνισμό.

TΑ ΝΕΑ ΑΤΟΥ Στα ατού της Eλληνικής Bιομηχανίας Zάχαρης A.E. προσμετρώνται οι θυγατρικές της Σερβίας, η εθνική ποσόστωση, η μεγάλη παραγωγική υποδομή, το εμπορικό δίκτυο, η σχέση συνεργασίας με τους καλλιεργητές, τα επενδυτικά ακίνητα, η δραστική μείωση εξόδων, το «συμμάζεμα» των οικονομικών της και φυσικά επιστροφή στην κερδοφορία μετά από εκτίναξη του μικτού περιθωρίου κέρδους, σε 16,30% από μόλις 0,35% στην χρήση 2010-2011! H βιομηχανία επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία στη τελευταία χρήση, μετά από τη χρήση 20042005, με τα EBITDA στην εξεταζόμενη περίοδο να φθάνουν τα 10,668 εκατ. σε κέρδη, όταν στην προηγούμενη χρήση είχε λειτουργικές ζημίες 9,313 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας ένα θετικό άλμα της τάξης των 21 εκατ. ευρώ. Bέβαια στο τελικό θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή στα 2,321 εκατ. ευρώ στα μετά από φόρους κέρδη, έναντι ζημιών 16,453 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, «βοήθησε» και η αναβαλλόμενη φορολογία. Όμως, η EBZ έχει πλέον περάσει σε τροχιά κερδοφορίας, όπως φαίνεται από τα προ φόρων αποτελέσματα που ήταν μεν στο κόκκινο, με ζημίες μόλις 994.000 ευρώ, έναντι ζημιών 17,768 εκατ. ευρώ το 2010-2011!

ιδρύματα ’λφα Tράπεζα A.E. και Tράπεζα Πειραιώς A.E. ως Oμολογιούχους Δανειστές, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας. H εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα και ο επιχειρηματικός «ελιγμός» του εργολάβου δεν δείχνει να αφορά κάτι άλλο. Mετά τις παλαιότερες απειλές, λοιπόν, ακόμα και με διακοπή της εκτέλεσης των εργασιών και τις κόντρες του με την Aττικό Mετρό, ο Γιάννης Mαρούλης θα προσπαθήσει να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα (αρχαιολογικές ανασκαφές, απαλλοτριώσεις) και να πετύχει στις διαπραγματεύσεις με το δημόσιο για την αποδοχή των αιτημάτων του (π.χ. αύξηση προκαταβολής) για να πάψει το project να βρίσκεται στον «αέρα»!H έγκριση σύστασης ενεχύρου επί μετοχών, «ξεμπλοκάρει» το έργο!

31

TO ΛOYKETO ΣTH XAΛKIΔA, TA ΔANEIA

Σε «ασφυκτικό κλοιό» βρίσκεται η Shelman H αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου της Shelman στο Bασιλικό Xαλκίδας πριν από μερικές μέρες αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα» μιας πληθώρας προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία ξυλείας, η οποία από το 2011 έχει περάσει στον έλεγχο της Alfa Wood του Aντώνη Aδαμόπουλου. Tα «ξύλα» της εταιρίας έχουν σκοροφαγωθεί από το σαράκι της οικονομικής κρίσης και έχουν υποχρεώσει τον πρόεδρό της, Aντώνη Aδαμόπουλο σε μια σειρά περικοπών προκειμένου να μειώσει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και να περισώσει την ρευστότητά της. Oι περικοπές αυτές όμως, δεν περνούν πάντα από τον εύκολο δρόμο. Tο σχέδιο εξυγίανσης περιλάμβανε ακόμη και «ψαλίδι» στο προσωπικό, με αποτέλεσμα από τα 891 άτομα που απασχολούσε ο όμιλος το 2009, το πρώτο εξάμηνο του 2012 να απασχολεί 374 άτομα. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους που απολύθηκαν, ανήκουν στη μονάδα της Xαλκίδας, οι οποίοι από την περασμένη βδομάδα προχώρησαν στην κατάληψη της πύλης του εργοστασίου ζητώντας την πλήρη εξόφληση των αποζημιώσεών τους, ενώ η εταιρία υποστηρίζει πως τους πρότεινε την σταδιακή εξόφληση σε πέντε δόσεις, γεγονός το οποίο δεν αποδέχτηκαν. H διοίκηση Aδαμόπουλου τονίζει πως μπορεί η βιομηχανική παραγωγή να εξυπηρετείται από το υπόλοιπο δίκτυο της Shelman, όμως, επισημαίνει πως η αναστολή της λει-Oι υποχρεώσεις της εταιρίας αγγίζουν τα 185 εκ. ευρώ, ενώ ο τζίρος της τα 24 εκ.

O κ. Aντώνης Aδαμόπουλος της βιομηχανίας Shelman

τουργίας στο εργοστάσιο θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά της μεγέθη. H άλλοτε κραταιά βιομηχανία ξυλείας βρίσκεται σε στενωπό, καθώς η ζήτηση της ξυλείας λόγω της κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας βρίσκεται στο ναδίρ (40%), οι παραγγελίες έχουν μειωθεί δραστικά και ο τζίρος της φθίνει. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους είχε κύκλο εργασιών μόλις 24 εκατ. ευρώ, όταν σε ετήσια βάση τα προηγούμενα χρόνια ξεπερνούσε τα 150 εκατ. ευρώ. Tην ίδια ώρα μεγάλο «πονοκέφαλο» για τον Aντώνη Aδαμόπουλο αποτελούν οι υποχρεώσεις, οι οποίες αγγίζουν τα 185 εκατ. ευρώ. Tα δάνεια της εταιρίας στο τέλος Iουνίου είχαν διαμορφωθεί στα 121,2 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει καταστεί βραχυπρόθεσμο, αφού δεν τηρούνται κάποιοι από τους συμβατικούς όρους. O όμιλος βρίσκεται ωστόσο σε νέες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του ακόμη και σε πιο δυσμενή σενάρια. H διοίκηση το 2011 είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 10 εκατ. ευρώ, αλλά τα περισσότερα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας, με αποτέλεσμα να μην είναι αρκετή ως κίνηση η συγκεκριμένη για να «θωρακίσει» περαιτέρω τα ταμεία της.


32 ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

ATO ή κάτω» ήταν το διαφημιστικό σλόγκαν της ομώνυμης εταιρίας την δεκαετία του ’90. Την «χρυσή» εποχή της αλυσίδας επίπλων γραφείου που ο ιδρυτής της Σωτήρης Θεοδωρίδης είχε καταφέρει να εντάξει στην «αφρόκρεμα» των πιο ισχυρών brand names της αγοράς. Ισχυροί πελάτες, από τραπεζίτες μέχρι μικρομεσαίοι και μεγάλοι επιχειρηματίες δεν υπήρχε περίπτωση να μην εξοπλίσουν τα γραφεία τους με έπιπλα SATO.

«S

ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡIΔΗΣ

Η φίρμα είχε καθιερωθεί, είχε γίνει «μόδα» και ο Θεοδωρίδης ονομάστηκε «βασιλιάς του επίπλου». Και όχι άδικα, καθώς για περισσότερα από 40 χρόνια κυριαρχούσε στον κλάδο, με την εταιρία του να σημειώνει σημαντικά κέρδη και έσοδα, ενώ κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, παρά τον έντονο ανταγωνισμό κυρίως από τον «Δρομέα» και τον «Βαράγκη» τότε. Όλα αυτά όμως, μέχρι πριν από μια τριετία, οπότε και ξέσπασε η οικονομική κρίση, συμπαρασύροντας το σύνολο του λιανεμπορίου και οι δαπάνες για αγορά επίπλων θεωρήθηκαν «πολυτέλεια». Από τότε ξεκίνησε για την SATO η φθίνουσα πορεία- επικράτησε το δεύτερο σκέλος του παλαιότερου σλόγκαν της, το «κάτω»- και ο Σωτήρης Θεοδωρίδης άρχισε να… χάνει το «στέμμα» του βασιλιά του επίπλου. Με αποκορύφωμα την αίτηση υπαγωγής της εταιρίας του στο άρθρο 99 που κατέθεσε την περασμένη Δευτέρα και η οποία θα συζητηθεί τον Γενάρη του 2013. Μια απόφαση δύσκολη και ένα εγχείρημα ακόμη δυσκολότερο, καθώς ο «δρόμος» της εξυγίανσης μέσω του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως έχει αποδείξει η ιστορία άλλων εισηγμένων, είναι συνήθως μακρύς. Ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας, αν και το 2007 είχε αποχωρήσει από το «τιμόνι» της διοίκησης της SATO, παραδίδοντας τα… κλειδιά στον γιο του, Γιώργο, ποτέ δεν έπαψε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις πρωτοβουλίες του διαδόχου του να αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυο του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήταν το πρώτο επιχειρηματικό του «τέκνο» άλλωστε, το οποίο γεννήθηκε το 1964 από μια μικρή επιχείρηση που πουλούσε στην Βόρεια Ελλάδα ράφια Dexion, ένα πρωτόγνωρο και πρωτόγονο σύστημα εξοπλισμού γραφείων και καταστημάτων και εξελίχθηκε σταδιακά στον κολοσσό της SATO. Γνώριζε όμως, πως η πορεία από εκεί και πέρα για την εισηγμένη και για τον γιο του, μόνο στρωμένη… με ροδοπέταλα δεν θα ήταν. Τα «σημάδια» είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Οι πωλήσεις της αγοράς επίπλου από το 2009 έως σήμερα βρίσκονται σε… ελεύθερη πτώση μέχρι και 40%, η επικράτηση των αλυσίδων «do it yourself», όπως τα ΙΚΕΑ έκαναν το έργο του δυσχερέστερο, ενώ τα δάνεια ύψους 44 εκατ. ευρώ (το εξάμηνο του 2012) σε συνδυασμό με τις ζημίες των 7,5 εκατ. ευρώ αποτέλε-

σαν ένα «εκρηκτικό μείγμα». Η SATO πλέον δεν θυμίζει σε τίποτε εκείνη την εταιρία που η φίρμα της φιγούραρε «περήφανα» στις φανέλες των παικτών του Άρη στο μπάσκετ ως χορηγός της ομάδας την ένδοξη χρονιά του 1987. Τώρα προσπαθεί να… αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της. Υπό την… δαμόκλειο σπάθη του ορκωτού λογιστή ο οποίος διατηρεί επιφυλάξεις για την συνέχιση της δραστηριότητάς της λόγω του δανεισμού της.ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Ποντάρει πολλά σε ενέργεια και ΑΕΕΑΠ

Χαμηλών τόνων επιχειρηματίας και αυτοδημιούργητος ο Σωτήρης Θεοδωρίδης, ξέρει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνομιλητών του από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο πως σε πολλά επιχειρηματικά του βήματα έχει βρει ανταπόκριση από πολλούς ισχυρούς. Ένα από αυτά είναι όταν αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στην αγορά των ΑΕΕΑΠ, μέσω της Trastor. Πρόκειται για μια επενδυτική εταιρία, όπου βασικοί της μέτοχοι είναι η Pasal Development, η Τράπεζα Πειραιώς και η Duokon με ποσοστά 37,08%, 33,79% και 5% αντίστοιχα. Όταν ο Σωτήρης Θεοδωρίδης προσέγγισε τον Μιχάλη Σάλλα παρουσιάζοντάς του τις προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά των επαγ-Της Εύης Κατσώλη

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

Tο «Cosmopolis» πέρασε στην ιδιοκτησία της Trastor

γελματικών ακινήτων, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του και η συνεργασία τους δεν χρειάστηκε, πα-

ψάχνει και στον τομέα της ενέργειας ο Σωτήρης Θεοδωρίδης, μια αγορά στην οποία εισέβαλε πρόσφατα, θεωρώντας ότι ο… ήλιος κρύβει επενδυτικές ευκαιρίες και αναζητώντας «ανάσες» στην κρίση των επίπλων και του εμπορίου. Εδώ και έναν χρόνο δραστηριοποιείται στις ΑΠΕ μέσω της Sato Energy, που σε συνεργασία με την εταιρία Q- PV αναλαμβάνει την τοποθέτηση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Απώτερος στόχος του είναι και η συμμετοχή στην ανάπτυξη μεγάλων ενεργειακών πάρκων. Οι πληροφορίες τον φέρουν μάλιστα να βρίσκεται σε επαφή με ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους από τον κλάδο για ενδεχόμενες συνεργασίες.

ΣΕ… ΔΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ATHENS HEART

Πλέον η εταιρία έχει απομείνει με μόλις δύο καταστήματα SATO και ελπίζει σε συμφωνία με τους πιστωτές

Οι μειωμένες πωλήσεις, η «κόντρα» με το River West και οι διορθωτικές κινήσεις

«ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ» ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Η απόφαση για υπαγωγή της SATO στο άρθρο 99 ήταν θέμα χρόνου, σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους. Το τελευταίο διάστημα στα γραφεία της οικογένειας Θεοδωρίδη στην Ελευσίνα, οι συσκέψεις ήταν συνεχείς. Στο «μενού» των συζητήσεων κυριαρχούσε το θέμα των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες ήταν επιφυλακτικές ως προς την αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου, αλλά και η εξασφάλιση ρευστότητας στα ταμεία του. Για τον λόγο αυτό και ο Σωτήρης Θεοδωρίδης και ο γιος του είχαν δώσει αρκετές φορές εντολή για «ψαλίδι» των λειτουργικών δαπανών, ακόμη και αν οι περικοπές αυτές ήταν… αιματηρές. Μέσα στα πλαίσια αυτά έκλεισαν πρόσφατα τέσσερα καταστήματα SATO, έχοντας απομείνει μόλις με δύο (σε Μαρούσι και Θεσσαλονίκη), προχώρησε σε μειώσεις εξόδων ενοικίου, περικοπές ελαστικών δαπανών και επαναδιαπραγματεύσεις βασικών συμβολαίων προμηθευτών. Προσπάθειες που ναι μεν απέδωσαν καρπούς, καθώς το λειτουργικό κόστος υποχώρησε κατά 31%, αλλά δεν ήταν αρκετές για να επιλύσουν το θέμα της ταμειακής «ασφυξίας». Τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρίας είχαν διαφανεί από πέρυσι, στις συναλλαγές με τους προμηθευτές της, στους οποίους δίνονταν μεταχρονολο-

ρά μόνο μια βδομάδα για να κλείσει. Άλλωστε ο πρόεδρος της Πειραιώς είχε πληροφορηθεί από την εποχή που ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας είχε ιδρύσει το πρώτο εμπορικό του κέντρο στο παλιό εργοστάσιο της «Perfill» την εμπειρία του και την πορεία του στο real estate. Σήμερα η Trastor μπορεί να παρουσιάζει ζημίες 3 εκατ. ευρώ, όμως η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ανέρχεται στα 74,1 εκατ. ευρώ και τα συνολικά της έσοδα από μισθώματα στα 2,4 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα προχώρησε μάλιστα και στην αγορά τριών ακινήτων, μεταξύ των οποίων και το «Kosmopolis» στο Μαρούσι, συνολικής αξίας 53 εκατ. ευρώ. Ισχυρά στηρίγματα φαίνεται να

33

γημένες επιταγές έως και εννέα μηνών. Τώρα ελπίζει να έρθει σε συμφωνία μαζί τους, όπως και με τις τράπεζες προκειμένου να βρεθεί λύση. Ο Σωτήρης Θεοδωρίδης, θιασώτης του ότι «ο επιχειρηματικός δρόμος είναι πάντα μοναχικός και ανηφορικός» επιδιώκει να «αναστήσει» την εταιρία του. Ανήκει σε εκείνους που δεν διστάζουν να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις. Έτσι και όταν διαπίστωσε τα προβλήματα στον κλάδο επίπλου, ανέστειλε πλάνα επέκτασης που είχε στα… σκαριά. «Απάλλαξε» το χαρτοφυλάκιο της SATO από τις θυγατρικές που είχε ιδρύσει τις περιόδους «οικονομικής ανθοφορίας» σε Τουρκία και Γερμανία (αποκομίζοντας περίπου 7 εκ. ευρώ), ανέστειλε την επέκταση του δικτύου

καταστημάτων OBI στην Ελλάδα (το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία των πρώτων σημείων πώλησης το 2010, κάτι που δεν συνέβη ποτέ) και υποχρεώθηκε να διακόψει την δραστηριότητά του στην ανάπτυξη των αλυσίδων Bo Concept, La Maison Coloniale και Divani&Divani.

ΤΟ «ΒΑΡΟΣ» ΣΤΑ ENTOS Το «βάρος» πλέον πέφτει στην αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού ENTOS (της οποίας ηγείται ο γιος του Σωτήρη Θεοδωρίδη Γιώργος). Όχι ότι τα ENTOS έχουν μείνει ανεπηρέαστα από την οικονομική κρίση. Η κάμψη των πωλήσεων εκτιμάται κοντά στο 20%, όμως, μέσω μιας επιθετικής πολιτικής τιμών, με γενναίες προσφορές και εκπτώσεις

που αγγίζουν το 50%, προσπαθούν να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές. Ο Γιώργος Θεοδωρίδης προτιμά να συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους, αλλά να αυξήσει τον κύκλο εργασιών, παρά να «βουλιάξουν» τα έσοδα της εταιρίας. Ταυτόχρονα προχωρά και σε αυτή την αλυσίδα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, εξετάζοντας ακόμη και το κλείσιμο καταστημάτων (σήμερα ελέγχει οκτώ) που είναι ζημιογόνα και δεν αποφέρουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Ο ίδιος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης με σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων, αντιλαμβάνεται πάντως, πως έχει δύσκολο έργο μπροστά του και ότι ανέλαβε τα ηνία της εταιρίας σε μια κρίσιμη εποχή.

H κατάρρευση-εκθρόνηση του «βασιλιά» των επίπλων Η πορεία της SATO από τις «χρυσές» εποχές στο άρθρο 99, οι προσπάθειες εξυγίανσης με συρρίκνωση διαρκείας, τα δάνεια και το στοίχημα των ENTOS

Μπορεί να ξεκίνησε από τα έπιπλα, όμως, ο Σωτήρης Θεοδωρίδης έχει δημιουργήσει την τελευταία 5ετία ένα δικό του status quo και στην ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών κέντρων μέσω της Pasal Development. Από την πρώτη στιγμή θέλησε να εκμεταλλευτεί την αξιοποίηση της ελληνικής γης και αγόρασε εκτάσεις πολλών στρεμμάτων σε Αθήνα και περιφέρεια, με σημαντικότερο «ασημικό» της Pasal το «Athens Heart» στον Ταύρο. Όμως, το… ασημικό έχει «θαμπώσει» και αυτό από την κρίση, αφού φαίνεται να μην ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχικές προσδοκίες των εμπνευστών του. Το εμπορικό κέντρο μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη επισκεψιμότητα της τάξεως του 7%, όμως, το κρίσιμο μέγεθός του, οι πωλήσεις των 56 καταστημάτων που φιλοξενεί εμφανίζονται στο πρώτο εξάμηνο του έτους μειωμένες κατά 9,5% περίπου. Πληροφορίες θέλουν τον Θεοδωρίδη να βρίσκεται μάλιστα σε διαπραγματεύσεις με τρία κορυφαία brands, ώστε να αποτρέψει το ενδεχόμενο αποχώρησής τους. Ο επιχειρηματίας αν και από την πρώτη στιγμή που ίδρυσε το «Athens Heart», γνώριζε πως οι «οιωνοί» δεν είναι με το μέρος του (η κρίση είχε ξεκινήσει, το κέντρο της Αθήνας αποτελεί δύσκολη αγορά και ο ανταγωνισμός κυρίως από τα malls της Lamda Development ήταν αδυσώπητος), τόλμησε. Πλέον έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο διορθωτικών κινήσεων για να ανακάμψει, αλλά και για να αντιμετωπίσει και τον «αντίπαλό» του, Νίκο Στασινόπουλο με το River West στον Κηφισό, αφού και οι δύο στοχεύουν κυρίως στους 500.000 καταναλωτές των δυτικών προαστίων. Έτσι, ετοιμάζει κινήσεις

Ο Σωτήρης Θεοδωρίδης (δεξιά) σε εκδήλωση του Athens Heart

αλλαγής του μείγματος μισθωτών και περισσότερες προωθητικές ενέργειες. Άνθρωπος που ζυγίζει τις καταστάσεις, μέχρι και συμβούλους επιστράτευσε για να του παραδώσουν μελέτες για τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Παράγοντες του real estate εκτιμούν πως αν ο «Mr SATO» δεν καταφέρει να πιάσει τους στόχους στο Athens Heart ή αν αντιθέτως πετύχει κάποια στιγμή υψηλή αποτίμηση, ίσως και να επαναφέρει στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα της πώλησης του μισού project. Πωλητήριο είχε… κρεμάσει άλλωστε και το 2009 για το 50% του mall, αλλά η δυστοκία στην ανεύρεση επενδυτών και το χαμηλό τίμημα που προσέφεραν όσοι εμφανίστηκαν, ματαίωσαν το εγχείρημά του. Δυσκολίες αντιμετωπίζει όμως, ο Θεοδωρίδης και στην προώθηση των άλλων project που είχε προ διετίας στα σκαριά και αφορούν στην δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων (Λάρισα, Θεσ/κη, Εύβοια, Βαλκάνια), τα οποία «σκοντάφτουν» στην κρίση, την γραφειοκρατία και τις αντιδράσεις τοπικών φορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επένδυση 20 εκ. ευρώ που ήθελε να προωθήσει στην Νέα Λάμψακο Ευβοίας για την δημιουργία εμπορικού κέντρου, το οποίο ακόμη είναι «κολλημένο» στην χορήγηση των αδειών.


34 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

ύο χρόνια πριν, η ΔΕΛΤΑ του ομίλου Vivartia και η ΜΕΒΓΑΛ των Παπαδάκη- Χατζηθεοδώρου υπέγραφαν προσύμφωνο (2 Σεπτεμβρίου 2010) για να προχωρήσει η εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη, ταράσσοντας τα… νερά του κλάδου της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας.

Δ

Ο «αρραβώνας» έγινε και η αγορά έκανε λόγο τότε για μια νέα εταιρία-υπερδύναμη στον χώρο της που θα εξοικονομούσε σε ετήσια βάση 23 εκατ. ευρώ. Δύο χρόνια μετά όμως, ο επικείμενος «γάμος»… χάλασε πριν καν αρχίσει και οι δύο πλευρές συνεχίζουν αυτόνομη πορεία. Αν και τα «αγκάθια» για να προχωρήσει η συγκεκριμένη συνένωση είχαν κάνει την εμφάνισή τους από νωρίς, κυρίως από την πλευρά της ΜΕΒΓΑΛ,- της οποίας οι δύο μεγαλομέτοχοι που την ελέγχουν (Παπαδάκης- Χατζηθεοδώρου από τη μια και Συμεωνίδης- Χατζάκου από την άλλη), διαφωνούσαν για την πώληση της εταιρίας-, κρίσιμο ρόλο στο να… κόψει το γάλα του deal, διαδραμάτισε και η στάση των τραπεζών, η οποία «σκλήρυνε» όταν κλήθηκαν να συναινέσουν στην επισφράγιση της συμφωνίας.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι πιστώτριες τράπεζες, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβασαν τις απαιτήσεις τους σε σχέση με μια διετία νωρίτερα, λόγω και της επιδείνωσης των χρηματοοικονομικών όρων για σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις. Οι νέοι όροι που έθεταν για να δώσουν το «πράσινο φως» επιβάρυναν κατά πολύ τον «λογαριασμό» που καλούνταν να πληρώσουν οι δύο εταιρίες και μάλιστα πριν ακόμη αρχίσει να αποδίδει καρπούς η συμφωνία, κυρίως από πλευράς συνεργειών. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι; Μία εκ των πιστωτριών τραπεζών φαίνεται να έχει ζητήσει από το προς δημιουργία ενιαίο σχήμα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 40 εκατ. ευρώ, ενώ άλλη απαίτησε να αποπληρωθούν τα δάνειά της μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. Δύο προϋποθέσεις πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν στην πρά-

DEAL news

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

O Πέτρος Παπαδάκης της MEBΓAΛ

O Γιάννης Aρτινός της ΔEΛTA

Πώς οι τράπεζες… χάλασαν το deal ΜΕΒΓΑΛ-ΔΕΛΤΑ Απαίτησαν αύξηση κεφαλαίου €40 εκ. και αποπληρωμή δανείων σε 5 έτη ξη, δεδομένης της κρίσης στην οικονομία και της επιδείνωσης των μεγεθών των δύο γαλακτοβιομηχανιών τα τελευταία 2- 3 χρόνια (αμφότερες ζημιογόνες στην τελική γραμμή). Η αλήθεια είναι πως το χαρτοφυλάκιο και των δύο εταιριών βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 465 εκατ. ευρώ- 375 εκατ. ευρώ η Vivartia και 80 εκατ. ευρώ η ΜΕΒΓΑΛ. Και οι δύο πλευρές από την αρχή των συζητήσεων είχαν αφήσει να διαφανεί πως υπήρχαν προβλήματα στην χρηματοδότηση του deal από τις τράπεζες, καθώς στα πλαίσια της συμφωνίας επρόκειτο να εκδοθούν μεγάλα ομολογιακά δάνεια για την «αιμοδότηση» τόσο της εξαγοράς από την Vivartia, όσο και της υλοποίησης του επι-

 Οι δανειακές υποχρεώσεις και των δύο εταιριών ανέρχονται σε 465 εκ. ευρώ χειρησιακού σχεδίου από τις δύο υπό συγχώνευση εταιρίες.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του τραπεζικού αποτελεί τη μία όψη του νομίσματος, όπως υποστηρίζουν επιχειρηματικοί κύκλοι, για το «ναυάγιο» του deal ΜΕΒΓΑΛ- ΔΕΛΤΑ και έπαιξε ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο. Η άλλη «όψη» και ταυτόχρονα αιτία του ναυαγίου, ήταν και η διάσταση απόψεων που υπήρχε

όλο αυτό το διάστημα ανάμεσα στους μετόχους της ΜΕΒΓΑΛ. Οι μεν Παπαδάκης- Χατζηθεοδώρου ήταν υπέρ της πώλησης στη Vivartia του ποσοστού τους (43%) έναντι 51,5 εκατ. ευρώ. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο» ήταν η οικογένεια Συμεωνίδη- Νίκης Χατζάκου, η οποία ελέγχει ποσοστό 28,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΒΓΑΛ και από την πρώτη στιγμή είχε αντιδράσει στην συγχώνευση. Το κλίμα ήταν «έκρυθμο» στις τελευταίες γενικές συνελεύσεις με τον δικηγόρο

ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η ΜΕΒΓΑΛ;

Η επόμενη μέρα μετά το «ναυάγιο» Η επόμενη μέρα του «ναυαγίου» της συμφωνίας με την ΔΕΛΤΑ βρίσκει τη ΜΕΒΓΑΛ να «ξεπαγώνει» σχέδια που είχε… παγώσει μέχρι να δει τι θα γίνει με το deal. Ένα από αυτά είναι η μεγαλύτερη έμφαση στην εξαγωγή με παρουσία σε νέες αγορές, όπως η Ρωσία και η Σουηδία, ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες νέες εμπορικές συνεργασίες για την εταιρία. Ορισμένοι επι-

χειρηματικοί κύκλοι δεν αποκλείουν ούτε και το ενδεχόμενο να υπάρξει μελλοντικά ένας νέος στρατηγικός επενδυτής , αφού πλέον η επιχείρηση ελέγχεται με 51% από τους Παπαδάκη- Χατζηθεοδώρου. Βέβαια και στο παρελθόν, πριν από την ΔΕΛΤΑ, είχαν γίνει δύο ακόμη κρούσεις για την εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ, οι οποίες όμως, έπεσαν στο… κενό.

Η Friesland στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει την οικογένεια Παπαδάκη για να αποκτήσει το 43%, αλλά δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειές της. Η επόμενη ενδιαφερόμενη για την γαλακτοβιομηχανία ήταν η γαλλική Lactalis, αλλά ούτε αυτό το deal προχώρησε εξαιτίας του χαμηλού τιμήματος που προσέφερε.

της πλευράς Συμεωνίδη- Χατζάκου να ζητά περαιτέρω ενημέρωση για την πορεία της συμφωνίας και τις συζητήσεις με τις τράπεζες. Και μπορεί το «ναυάγιο» να φαίνεται ως μια άτυπη «νίκη» για εκείνους, καθώς υλοποιήθηκε ο στόχος της μη ευόδωσης της συμφωνίας, όμως, χάνουν ερείσματα ως προς τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων για το μέλλον της γαλακτοβιομηχανίας. Βάσει ρήτρας που υπήρχε στο αρχικό συμφωνητικό, η οικογένεια Παπαδάκη- Χατζηθεοδώρου θα βρεθεί τελικά με αυξημένο το ποσοστό της στο 51% της εταιρίας, αφού η Vivartia υποχρεούται να της πουλήσει το 8% των μετοχών (από 14,5% που ελέγχει συνολικά) έναντι περίπου 10 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον όμιλο MIG, η ΔΕΛΤΑ θα διατηρήσει συμμετοχή της τάξεως του 6,5% στην βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία. Τα δύο μέρη θα έχουν δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά θελήσει να μεταβιβάσει την συμμετοχή του σε τρίτο. Κύκλοι της αγοράς πάντως, αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως στο τέλος οι δύο εταιρίες είχαν διαφωνία και για το τίμημα. Για την Vivartia η απόκτηση του 57,8% της ΜΕΒΓΑΛ θα κόστιζε συνολικά περί τα 71,1 εκατ. ευρώ.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

35

«Ψαλιδίζει» θυγατρικές ο Μυλωνάς Για να ενισχύσει την ρευστότητα της Alumil και να μειώσει τα δάνεια των 157,7 εκ. ευρώ ε ένα… γαϊτανάκι «κοπτοραπτικής» θυγατρικών της Alumil έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Μυλωνάς. Ο «Βαλεντίνο» του αλουμινίου- όπως έχει ονομαστεί λόγω της επιμονής του να φέρνει στην αγορά συνεχώς νέα σχέδια- όπως και οι περισσότερες εισηγμένες σε περίοδο οικονομικής κρίσης, προχωρά στην πώληση ή την συγχώνευση θυγατρικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να τονώσει την ρευστότητα των ταμείων του και να μειώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Σ

Της Εύης Κατσώλη Οι κινήσεις αυτές έχουν ενταθεί εδώ και δύο μήνες περίπου (από τον Αύγουστο ξεκίνησε), αλλά ο σχεδιασμός, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πραγματοποιηθεί από την άνοιξη ακόμη. Έτσι, πριν από ενάμιση μήνα πούλησε το ποσοστό μετοχών που κατείχε στην θυγατρική Alumil Albania SHPK και ανερχόταν στο 99,23% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, στην θυγατρική του ομίλου Alumil Group Ltd, η οποία εδρεύει στην Κύπρο. Από αυτή την πώληση κατάφερε να βάλει στα ταμεία της εισηγμένης 11,68 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρία ανανέωσε την χρονική διάρκεια της σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας για ενίσχυση της ρευστότητάς της. Την περασμένη βδομάδα ο Γιώργος Μυλωνάς ανακοίνωσε πως η Alumil προχωρά στην απορρόφηση των θυγατρικών της Αλουφύλ και Αλουσύς, τις οποίες ήλεγχε κατά 100% (άρα δεν απαιτείται και η έκδοση νέων μετοχών) και οι οποίες μεταβιβάζουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων στη μητρική εταιρία. Μια πρωτοβουλία που, όπως τονίζουν επιχειρηματικοί κύκλοι, έγινε με σκοπό την μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου, ο οποίος από το πρώτο εξάμηνο του 2011 ακόμη έχει καταφέρει να σημειώνει λειτουργικά κέρδη της τάξεως των

5,8 εκατ. ευρώ (και το δεύτερο εξάμηνο 2,9 εκατ. ευρώ περίπου). Στελέχη της εταιρίας δεν αποκλείουν να γίνουν και άλλες ανάλογες ενέργειες στο μέλλον, από την στιγμή που το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην βαλκανική αγορά επιδεινώνεται και η οικοδομική δραστηριότητα έχει φτάσει στο… ναδίρ με αποτέλεσμα να έχει πληγεί σημαντικά και ο κλάδος του αλουμινίου. Ζητούμενο άλλωστε αποτελεί η εξεύρεση «ζεστού» χρήματος με σκοπό να υλοποιηθούν νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ή και να αποπληρωθούν δάνεια και άλλες υποχρεώσεις. Και η Alumil δεν αποτελεί… εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο μισό του έτους η εισηγμένη του Γιώργου Μυλωνά «είδε» τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 4,8%, στα 93,6 εκατ. ευρώ (από 98,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011), ενώ οι ζημίες προ φόρων διευρύνθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 5,4 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά. Την ίδια ώρα οι δανειακές της υποχρεώσεις αποτελούν «θηλιά», καθώς αγγίζουν συνολικά τα 157,7 εκ. ευρώ (114 εκ. μακροπρόθεσμα και 43,7 εκ. βραχυπρόθεσμα) , αν και πρόσφατα πήρε «ανάσα» από την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών του δανείων και πέτυχε

Γιώργος Μυλωνάς

να λάβει σε ρευστό 30 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως, θα χρησιμοποιήσει ως κεφάλαια κίνησης στον τομέα της ενέργειας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η στρατηγική του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Alumil δεν εξαντλείται μόνο στην πώληση περιουσιακών στοιχείων και την αναχρηματοδότηση δανείων για να ξεπεράσει τις ζημίες και να «θωρακίσει» τα ταμεία του. Ταυτόχρονα ενισχύεται σε αγορές που θεωρεί ότι παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω των αυξημένων αναγκών στον κατασκευαστικό τομέα των συγκεκριμένων περιοχών, όπως η Τουρκία, η Αφρική και η Πολωνία, οι οποίες κα-Τον Αύγουστο πούλησε την Alumil Albania έναντι 11,68 εκ. ευρώ

τά κάποιον τρόπο θα λειτουργήσουν και ως «αντίβαρο» της Alumil στην Ελλάδα της κρίσης. Πρόσφατα προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην θυγατρική Alumil Polska SRL κατά 676.034, 25 ευρώ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, ενισχύοντας έτσι τα ταμεία της και την δραστηριότητά της. Στο επόμενο διάστημα προχωράει και στην ίδρυση εμπορι-

Πωλούνται περιουσιακά στοιχεία κι άλλων ομίλων Στο… σφυρί υποχρεώνονται να βγάλουν αρκετές εισηγμένες, θυγατρικές τους και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν ρευστότητα και να μειώσουν τα δάνεια. Η ΤΙΤΑΝ πούλησε τον Ιούνιο το 11,5% των δραστηριοτήτων του στα Δυτικά Βαλκάνια στην IFC, η οποία κατέβαλε 50 εκ. ευρώ για τις θυγατρικές της ελληνικής εταιρίας σε Σκόπια, Σερβία και Κόσσοβο, ενώ δεν αποκλείεται να πουλήσει και άλλα περιφερειακά της στοιχεία, αν οι συνθήκες επιδεινωθούν. Η Μηχανική επί-

σης εξετάζει την επιλεκτική πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό (ήδη έχει ολοκληρωθεί η πώληση του project Μέγας Αλέξανδρος στη Ρωσία), ενώ στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και η Euromedica. Οι συζητήσεις της FFGroup με ελβετικό όμιλο για την πώληση των ΚΑΕ συνεχίζονται και αν τελικά το deal κλείσει, το τίμημα θα αξιοποιηθεί για νέες επενδύσεις και για αποπληρωμή δανείων της (736 εκ. ευρώ). Από θυγατρική της εταιρία (ΕΤΕΜ Bulgaria) εξαγοράστηκαν τον

Αύγουστο και άλλες τρεις θυγατρικές της ΕΤΕΜ (σε Αλβανία, Ουκρανία, Ρουμανία) προς 710.000 ευρώ, ενώ σε αναγκαστική εκποίηση προχώρησε και η Sprider, η οποία πούλησε την Sprider Romania έναντι 640.000 ευρώ στην κυπριακή Naqua. Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης επεξεργάζεται και η Ελλάκτωρ. Ήδη έχει πωληθεί μεγάλο μέρος των συμμετοχών στα Μεταλλεία Χρυσού, ενώ πληροφορίες τη θέλουν να εξετάζει και την πώληση της Άνεμος ΑΕ.

κής εταιρίας στην Κωνσταντινούπολη (100% θυγατρική) με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη στην τουρκική αγορά, όπου ήδη εδώ και 10 χρόνια δραστηριοποιείται με υποκατάστημα. Άλλωστε, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η γειτονική χώρα μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για τις ελληνικές κατασκευαστικές και όχι μόνο, δεδομένου ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης κινούνται σε θετική τροχιά και αυτή την τάση θέλει να αξιοποιήσει ο Γιώργος Μυλωνάς. Στόχος του Βορειοελλαδίτη επιχειρηματία είναι και η είσοδος του ομίλου του στην αγορά της Αφρικής, η οποία αποτελεί τον αναπτυξιακό στόχο της επόμενης δεκαετίας. Η Alumil έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματά της στην περιοχή, ρίχνοντας αρχικά το βάρος στην Κεντρική Αφρική με σημείο εκκίνησης την Γκάνα. Εκτός από τον κωδικό «εξωστρέφεια», ο Γιώργος Μυλωνάς στοχεύει και στην περαιτέρω προώθηση των ενεργειακών του σχεδίων. Μόλις πρόσφατα έκλεισε συμφωνία με μεγάλο συνεργάτη για τη συμμετοχή σε έργο στο εξωτερικό, για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 MW. Για τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο έργο (κατασκευή βάσεων και πλαισίων για πάνελ) η Alumil θα βάλει στα ταμεία της 15 εκατ. ευρώ.


36 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

«Βραχυκύκλωμα» 38 εκ. στην ΗΛΕΑΘ Το «αγκάθι» των δανείων, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και τα ανοικτά μέτωπα με την ΑΜΚ και τις τράπεζες ε… κινούμενη άμμο μοιάζει να βρίσκεται η Ηλεκτρονική Αθηνών. Οι επιφυλάξεις του ορκωτού λογιστή σχετικά με την δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης των δραστηριοτήτων της εισηγμένης, που είχαν ως αποτέλεσμα και την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της, ήταν «καμπανάκι» κινδύνου για τον επικεφαλής της εταιρίας, Γιάννη Στρούτση, αλλά και για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Σ

Θα καταφέρει άραγε ο επιχειρηματίας να βγάλει από την «στενωπό» τον όμιλο, στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας της «βουτιάς» του τζίρου του κλάδου κατά 50%, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού από πολυεθνικούς παίκτες και κυρίως από τους Βρετανούς του «Κωτσόβολου», ο οποίος κατέχει τα «σκήπτρα» με μερίδιο αγοράς κοντά στο 30%; Ο αγώνας της επιβίωσης κρίνεται μακρύς και «ανηφορικός». Σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους μάλιστα ο στόχος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΗΛΕΑΘ να επιστρέψει σε ορίζοντα διετίας η εταιρία στην κερδοφορία, είναι πολύ δύσκολος. Τα ανοικτά μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει, είναι πολλά την δεδομένη χρονική στιγμή. Από τη μια η «αιμορραγία» των οικονομικών μεγεθών και οι σκληρές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού και από την άλλη η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχει μείνει στη... μέση και η δικαστική διαμάχη για το φορολογικό «μπλόκο» των 79,5 εκατ. ευρώ.

SOS ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ Εδώ και τρία χρόνια η Ηλεκτρονική Αθηνών έχει υποστεί «βραχυκύκλωμα» στα μεγέθη της. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παραμένει ζημιογόνος, με τις ζημίες να διαμορφώνονται στα 10 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 22,4% στα 100

O επικεφαλής της Hλεκτρονικής, Γ. Στρούτσης

ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Η φορολογική «καμπάνα» των 79,5 εκ. ευρώ Η φορολογική «καμπάνα» ύψους 79,5 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στην Ηλεκτρονική Αθηνών για φερόμενη λήψη και σε συνέχεια έκδοση δήθεν εικονικών, ως προς τις συναλλαγές, τιμολογίων, συνολικής αξίας 39,7 εκατ. ευρώ την τριετή περίοδο 2006- 2009 αποτελεί έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για τον Γιάννη Στρούτση. Ο επιχειρηματίας έχει καταθέσει προσφυγές προς τα αρμόδια διοικητικά δι-

εκατ. ευρώ. SOS εκπέμπουν όμως, κυρίως οι ελεγκτές για το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεών της, οι οποίες ανέρχονται σε 38 εκατ. ευρώ, επί συνόλου υποχρεώσεων 81 εκατ. ευρώ, και οι οποίες υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου κατά 35,8 εκατ. ευρώ. Αν δεν επέλθει σύντομα συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, ώστε τα βραχυπρόθεσμα δάνεια να καταστούν μα-

καστήρια, καθώς και ενώπιον της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών προκειμένου να ακυρωθούν τα πρόστιμα των 79,5 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως όλες οι αγορές και οι πωλήσεις της ήταν και είναι πραγματικές, υποστηρίζονται από πλήρη φορολογικά στοιχεία, ενώ η διοίκηση τονίζει πως κατέβαλλε τον ΦΠΑ που αναλογούσε στην εταιρία μέσω των προβλε-Προσπαθεί να ενισχύσει την ρευστότητα ο Γιάννης Στρούτσης

κροπρόθεσμα και να ληφθεί νέα χρηματοδότηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρευστότητα, τό-

πόμενων τραπεζικών λογαριασμών. Η Ηλεκτρονική Αθηνών θέλει να εξαντλήσει κάθε δικαστική και διοικητική διαδικασία για την ακύρωση των «τσουχτερών» προστίμων και εκτιμά πως στο τέλος αυτό θα το πετύχει. Ήδη μετά την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ακυρώθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις και η υπόθεση πέρασε ξανά στην ΔΥΟ Μεγάλων Επιχειρήσεων για να προχωρήσει με τις δικές της ενέργειες.

τε η κατάσταση για την ΗΛΕΑΘ θα παραμείνει «ασφυκτική». Για την εξασφάλιση ρευστότητας, ο κ. Στρούτσης το τελευταίο διάστημα έχει ρίξει το βάρος του και στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών. Συνολικά έχει βάλει λουκέτο σε 10 περίπου καταστήματα της αλυσίδας του ή μετακίνησε άλλα σε μεγαλύτερα σημεία, έχει «ψαλιδίσει» τους μισθούς των εργαζομένων του από 5% έως 19%, ενώ έχει επαναπροσδιορίσει όλες τις πηγές κό-

Επανέρχεται το σενάριο στρατηγικού επενδυτή Μόλις τον περασμένο Μάιο ο Γιάννης Στρούτσης δεν απέκλειε την είσοδο επενδυτών στο μετοχικό σχήμα της Ηλεκτρονικής, σενάριο το οποίο επαναφέρουν ορισμένοι κύκλοι, τώρα που η εταιρία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε

«ανάσα» για τον όμιλο δεδομένου ότι θα έμπαινε «ζεστό» χρήμα στα ταμεία, όμως, το θεωρούν δύσκολο εγχείρημα γιατί θα ήτα παράτολμο για κάποιον να επενδύσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό το γνωρίζει καλά και ο κ. Στρούτσης, ο οποίος έχει δηλώσει κατά καιρούς πως θα πρέπει προηγουμένως η αγορά να

σταθεροποιηθεί ώστε να μπορούν να γίνουν αξιόπιστοι σχεδιασμοί από μέρους του. Πάντως, ο ίδιος αντί για στρατηγικό επενδυτή- αν και είναι συζητήσιμος αν υπάρχουν αξιόλογες και αξιόπιστες προτάσεις- προτιμά την είσοδο απλών επενδυτών για να στηρίξουν τη μετοχή της εταιρίας.

στους (από ενοίκια και μεταφορικά μέχρι διαφημιστικά έξοδα κ.α.). Οι προσπάθειές του αυτές ναι μεν έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης έχουν μειωθεί κατά 20,38% σε επίπεδο ομίλου, είναι όμως, αρκετές; Σημαντική «ανάσα» για την εταιρία θα αποτελέσει και η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ (εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους), καθώς από τον περασμένο Νοέμβρη οπότε και εγκρίθηκε η αύξηση, στα ταμεία της έχει μπει το ποσό του βασικού μετόχου (της οικογένειας Στρούτση) της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, αλλά υπολείπεται ακόμη 1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στο εμπορικό «κομμάτι» με μια επιθετική πολιτική τιμών επιδιώκει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, αλλά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό του Κωτσόβολου και των Media Markt.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

37

γήκαν τα… μαχαίρια ανάμεσα στις δύο κοινοπραξίες που «πολιορκούν» το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα. Από τη μια πλευρά βρίσκεται η γαλλο- γερμανο- ιταλική κοινοπραξία των Nexans (Alcatel)- SiemensPrysmian (Pirelli) και στο αντίπαλο «στρατόπεδο» η ελληνογαλλική συμμαχία των Ελληνικών Καλωδίων, συμφερόντων Νίκου Στασινόπουλου με την Alstom.

Β

Καθώς ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο ΑΔΜΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ για τα δίκτυα μεταφοράς) βρίσκεται στην φάση της τεχνικής αξιολόγησης των φακέλων που έχουν κατατεθεί από τις εταιρίες και όσο πλησιάζει η στιγμή για την ανάδειξη του αναδόχου, οι δύο πλευρές «σκληραίνουν» τη μάχη μεταξύ τους. Άλλωστε πρόκειται για ένα project, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και αυτό από μόνο του αποτελεί «λάφυρο» για τους υποψήφιους «μνηστήρες» και μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ύπαρξης ελάχιστων νέων συμβολαίων για δημόσια έργα. Οι τρεις διεθνείς κολοσσοί- αντίπαλοι των Ελληνικών Καλωδίων το τελευταίο διάστημα εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με την τεχνική επάρκεια του ελληνικού «χρώματος» κονσόρτιουμ για το αν είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή του έργου, βάζοντας «εμπόδια» στον… δρόμο του. Στην… αντεπίθεση περνούν όμως, η ΕΛΚΑ και η Alstom, εκτοξεύοντας τα «πυρά» τους προς την αντίπαλη κοινοπραξία. Συγκεκριμένα, εκφράζουν αμφιβολίες ως προς το γεγονός ότι η προσφορά της φέρεται να εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις από τους όρους του εν εξελίξει διαγωνισμού. Βέβαια, κάτι τέτοιο θα κριθεί από τους εμπειρογνώμονες που εξετάζουν τους σχετικούς φακέλους.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ O Νίκος Στασινόπουλος και οι Γάλλοι συνέταιροί του, της Alstom απαντούν σε όσους τους καταλογίζουν έλλειψη τεχνογνωσίας πως μάλλον οι Nexans-Siemens και Prysmian «ξεχνούν» την ευρωπαϊκή αρχή της «δάνειας εμπειρίας». Τι σημαίνει αυτό; Ο ελληνικός όμιλος και η Alstom έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με χρονικό ορίζοντα τα 10 χρόνια με τους Ιάπωνες της Viscas. Μια εταιρία που έχει κατασκευάσει χιλιάδες χιλιόμετρα επίγειων και υποβρύχιων καλωδίων για ηλεκτρικές συνδέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού. Η σύμβαση με την Viscas αφορά στην απαιτούμενη μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε η κοινοπραξία των ΕΛΚΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για να αντεπεξέλθει στο έργο της.

Βγήκαν... μαχαίρια για τα 400 εκ.ευρώ των Κυκλάδων Έλλειψη τεχνογνωσίας καταλογίζει η κοινοπραξία της Siemens στον Στασινόπουλο Τον Ιούλιο άλλωστε το «βιογραφικό» της ΕΛΚΑ εμπλουτίστηκε με την ολοκλήρωση ενός ανάλογου- αν και μικρότερου- έργου επί ελληνικού εδάφους. Πρόκειται για την κατασκευή και εγκατάσταση για λογαριασμό της ΔΕΗ, δύο νέων καλωδίων, που συνδέουν με ηλεκτρικό ρεύμα το νησί της Θάσου με την Κεραμωτή και το νησί της Αίγινας με τα Μέθανα, έργο το οποίο επικαλείται όταν οι πολέμιοί της θέτουν θέμα εμπειρίας. Πέρυσι μάλιστα η εταιρία του Νίκου Στασινόπουλου προχώρησε στην εξαγορά της μέχρι τότε «προβληματικής» βιομηχανίας Fulgor, εξειδικευμένης στην κατασκευή καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης για να μπορέσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να διεκδικήσει τοΤο έργο του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή υποβρύχιου καλωδίου αποτελεί από τα μεγαλύτερα διεθνώς έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Σήμερα η Fulgor υλοποιεί ένα πρόγραμμα επενδύσεων της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ και έχει κερδίσει τα πρώτα της συμβόλαια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Το έργο των Κυκλάδων μπορεί να αποτελέσει την «αφετηρία» για την εταιρία να μπει δυνα-

μικά σε μια παγκόσμια αγορά που ολιγοπωλείται από μικρές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Πρώτο μέλημα του ΑΔΜΗΕ είναι να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία και όχι να υπάρξει ακύρωση του διαγωνισμού, αφού στόχος είναι το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2015- 2016. Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν μέσα στην επόμενη τριετία. Άλλωστε, η διασύνδεση των Κυκλάδων θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα διεθνώς, γι’ αυτό και έχει προσελκύ-

σει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς προσιδιάζει με το «Cometa» στη Μαγιόρκα, το «Normed» στην Νορβηγία και το «Sapei» στη Σουηδία. Η ολοκλήρωσή του θα σημάνει και το «τέλος» για τη λειτουργία των ενεργοβόρων παλαιών πετρελαϊκών αυτόνομων μονάδων της ΔΕΗ σε Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Κύθνο, που θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία με τελικό σκοπό να αποξηλωθούν, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα πραγματικής αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών τους. Ο διαγωνισμός αφήνει περιθώρια κατασκευής του έργου με δύο εναλλακτικές, διαφορετικής μορφής τεχνολογίας η καθεμία, που αφορούν στην χρήση υποβρύχιων καλωδίων, είτε συνεχούς , είτε εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

20 χρόνια «σέρνεται» το project Η προσπάθεια διασύνδεσης των Κυκλάδων άρχισε το 1993 και προέβλεπε τη διασύνδεση τόσο της Άνδρου όσο και της Τήνου με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω Καρύστου. Διακόπηκε όμως, στην Τήνο όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε προσφυγή των κατοίκων της ενάντια στην τοποθέτηση πυλώνων υψηλής τάσης που θα

διέρχονταν εναέρια από το νησί. Έτσι, η ΔΕΗ άλλαξε την αρχική πρόβλεψη και από τα νησιά δεν διέρχεται γραμμή υψηλής τάσης. Η διασύνδεσή τους θα γίνεται αποκλειστικά υποβρύχια, ενώ σε κάθε νησί θα υπάρχει υποσταθμός κοντά στα σημεία κατάληξης των καλωδίων. Πάντως και παρά τον νέο σχεδιασμό χρειάστηκε πάνω από

ενάμισης χρόνος επί υπουργίας Σουφλιά για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη του project. Όταν μάλιστα ελήφθη η άδεια επί υπουργίας Χατζηδάκη, ξεκίνησε η συνηθισμένη γραφειοκρατική κωλυσιεργία των δημοσίων υπηρεσιών για την έγκριση χωροθέτησης των υποσταθμών, για την έγκριση του σημείου πόντισης των καλωδίων κ.α.


38 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Oι αστερίσκοι που θα βγάλουν θετική την έκθεση της Tρόικας Tι θα συνυπολογιστεί ώστε να ανάψει πράσινο φως για δόση και επιμήκυνση • Πλεόνασμα στον προϋπολογισμό με μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος • H επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και η «συγκέντρωση» του τραπεζικού συστήματος ντολή να συντάξουν την έκθεση με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. έχουν λάβει από Bρυξέλλες και Oυάσινγκτον οι επικεφαλής της Tρόικας. Kι αυτό γιατί η απόφαση για την εκταμίευση της δόσης αυτή τη φορά θα είναι πολιτική.

E

H εκταμίευση της δόσης πρέπει να γίνει πάση θυσία κι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι δανειστές μας. Tα 25 εκ των 31,5 δισ. ευρώ προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. H ευρωζώνη δεν θα άντεχε και μια τραπεζική κρίση στην Eλλάδα πέραν της δημοσιονομικής. Oυσιαστικά, οι ξένοι πιστωτές αναγκάζονται να κάνουν τα στραβά μάτια μπροστά στις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει μείνει πίσω η Eλλάδα, υπό το φόβο των επιπτώσεων της εναλλακτικής επιλογής, που είναι η έξοδος της χώρας από το ευρώ και η χρεοκοπία. Σύμφωνα με πηγές του Eurogroup, είναι πολύ μεγάλος ο φόβος ενός ντόμινο στην Eυρωζώνη, ενώ ευρωπαϊκή πηγή του περιοδικού Focus, παραδέχθηκε το «μαγείρεμα» της έκθεσης της Tρόικας. Πάντως οι «αστερίσκοι» που θα τοποθετηθούν στην αξιολόγηση της Tρόικας, απλώς θα «λύσουν» τα χέρια της κυβέρνησης για την εκταμίευση της δόσης, ωστόσο οι δανειστές θα ζητήσουν τη λήψη νέων μέτρων το επόμενο διάστημα ώστε να καλυφθούν οι αποκλίσεις και οι «τρύπες»Πληροφορίες κάνουν λόγο για έκτακτη Σύνοδο Kορυφής για την Eλλάδα τον Nοέμβριο

και εκεί το μεγάλο ερώτημα που θα προκύψει είναι πως θα αντέξει η κοινωνία να συνεχιστεί η σκληρή πολιτική λιτότητας.

OΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ H ελληνική κυβέρνηση προσδοκά μία αξιολόγηση θετική από τους κ.κ. Tόμσεν, Mαζούχ και Tραά, αλλά με αρκετούς αστερίσκους. Oι αστερίσκοι θα αφορούν καταρχήν πως ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται να έχει θετικό πλεόνασμα τους επόμενους μήνες. Nα σημειωθεί πως τα πρώτα θετικά δείγματα επαναφοράς των δημοσιονομικών στοιχείων στους στόχους που είχαν τεθεί, εμφανίστηκαν τον Aύγουστο, καθώς παρατηρήθηκε για πρώτη φορά κατά την τελευταία διετία, πλεόνασμα 850 εκ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, με το πρωτογενές έλλειμμα να έχει μειωθεί στο 1,3 δισ. κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2012 έναντι 6 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2011. O επόμενος αστερίσκος, θα σχετίζεται με την αποφασιστικότητα που δείχνει η κυβέρνηση στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων και θα υπάρχει η επισήμαν-

ση πως θα επιτευχθεί ο στόχος για έσοδα 3 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Kαι η τρίτη επισήμανση θα έχει να κάνει με την ανακεφαλαιοποίση των τραπεζών, η οποία θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις. Mε αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιθανό η ύφεση να είναι μικρότερη το 2013. Σε αυτή την περίπτωση θα εκταμιευθεί η δόση και στη συνέχεια η χώρα θα διεκδικήσει και επισήμως της επιμήκυνση του ελληνικού προγράμματος. H πολιτική διευθέτηση του ζητήματος διαφαίνεται και από τη στροφή του πρωθυπουργού Aντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται να «παρακάμπτει» την Tρόικα, μετά τις αντιρρήσεις που εξέφρασε για μέτρα ύψους δύο δισ. ευρώ, ξεκινώντας γύρο πολιτικών διαβουλεύσεων με τους Eυρωπαίους εταίρους. H εικόνα της ελληνικής οικονομίας, άλλωστε δεν αφήνει περιθώρια για άλλη λύση, καθώς κανένας σχεδόν από τους στόχους δεν έχει επιτευχθεί. Στην προσπάθειά της αυτή η ελληνική κυβέρνηση έχει σύμμαχο την Oυάσιγκτον, αλλά και το πακέτο των ιδιωτικοποιήσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε οι έντονοι αστερίσκοι της Tρόικας να «κρυφτούν» με μια αμφίσημη στην καλύτερη περίπτωση - διατύπωση. Tο πιθανότερο πάντως είναι ότι η διευθέτηση του ελληνικού ζητήματος δεν θα επιτευχθεί τον Oκτώβριο αλλά στη συνεδρίαση του Eurogroup, μετά τη διεξαγωγή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στις 6 Nοεμβρίου. Tη Δευτέρα 12 Nοεμβρίου θα συνεδριάσουν στα Bρυξέλλες οι υπουργοί Oικονομικών της ευρωζώνης. Θεωρητικά τότε θα μπορεί να εγκριθεί η εκταμίευση της δόσης, αν βέβαια η Tρόικα έχει καταθέσει την αξιολόγησή της.

TΟ ΔNT ΕΠΙΜΕΝΕΙ

Oι εκτιμήσεις-φωτιά του Tόμσεν Πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για έκτακτη Σύνοδο Kορυφής για την Eλλάδα το Nοέμβριο, στην περίπτωση που το ζήτημα της Eλλάδας απαιτεί αποφάσεις σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό των υπουργών Oικονομικών. Πάντως Bρυξέλλες και Bερολίνο αποφεύγουν επιμελώς να αναφερθούν στον χρόνο ολοκλήρω-

σης της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από την Tρόικα αναφέροντας αορίστως πως θα έχει ολοκληρωθεί σε μερικές εβδομάδες». Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Tόμσεν, εκπρόσωπος το ΔNT εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ύφεση θα φτάσει το 5% του AEΠ το 2013 λόγω των νέων μέτρων,

την ώρα που το προσχέδιο του Προϋπολογισμού κάνει λόγο για ύφεση 3,8% του AEΠ. Mάλιστα ο κ. Tόμσεν φέρεται να παραδέχθηκε ότι το πρόγραμμα που ακολουθεί μέχρι σήμερα η χώρα δεν βγαίνει. Παραδοχή η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως τη στάση του Διεθνούς Nομισματικού Tαμείου απέναντι στο ελληνικό χρέος. H

Oυάσινγκτον πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, με τη συμμετοχή και του επίσημου τομέα, πιέζει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με Bρυξέλλες, Φρανκφούρτη και Bερολίνο. Oι ελεγκτές έχουν ήδη απορρίψει μέτρα ύψους δύο δισεκα-

τομμυρίων ευρώ και ζητούν από την κυβέρνηση τη λήψη στέρεων και αποδεδειγμένων περικοπών. Oι δανειστές έχουν βαρεθεί με τις κενές υποσχέσεις και απαιτούν νέο μαχαίρι σε μισθούς και συντάξεις και 15.000 απολύσεις στο δημόσιο, καθώς εκτιμούν ότι είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για την εξοικονόμηση των χρημάτων.


DEAL news

έα «φιλέτα» παίρνουν σειρά στον χορό των αποκρατικοποιήσεων με την κυβέρνηση να πατάει «γκάζι» σε μία προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φιλόδοξη παρουσία του Tαμείου Aποκρατικοποιήσεων στο road show της Nέας Yόρκης στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

N

H διοίκηση του Tαμείου έχει προγραμματίσει περίπου 30 συναντήσεις με διάφορα funds ενώ συνολικά στο πλαίσιο της οργάνωσης από το Xρηματιστήριο Aθηνών θα πραγματοποιηθούν 230 συναντήσεις με τους εκπροσώπους 43 funds -εκ των οποίων τα 30 συμμετέχουν για πρώτη φορά- και συνολικά 52 αναλυτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο χαρτοφυλάκιο του TAIΠEΔ έχουν ενταχθεί όλες οι προκηρυχθείσες αλλά και υπό προκήρυξη αποκρατικοποιήσεις, οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο και βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ταμείου ενώ ξεχωριστό κομμάτι, με αναμενόμενο ενδιαφέρον, είναι αυτό της ακίνητης περιουσίας. Όπως υπογραμμίζουν στελέχη του Tαμείου Aποκρατικοποιήσεων «είναι μία μοναδική ευκαιρία για την Eλλάδα να έλθει σε επαφή με υποθήκες για το μέλλον με διαχειριστές μεγάλων διεθνών οίκων». Στο roadshow της Nέας Yόρκης προσκαλούνται εταιρίες που είναι μικρότερης κλίμακας και συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/ATHEX 20. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το TAIΠEΔ έχει κλείσει ραντεβού με στελέχη της Morgan Stanley τα οποία έχουν κάνει σχετική προεργασία και ετοιμάσει την παρουσίαση μεγάλων χαρτοφυλακίων. Πέρυσι στο σχετικό road show είχαν συμμετάσχει εταιρίες όπως η Coca Cola,o OΠAΠ,η Follie Follie, τα Eλληνικά Πετρέλαια, ο Mυτιληναίος και όλες οι κορυφαίες ελληνικές τράπεζες.

AΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Tην ίδια ώρα έντονη κινητικό-

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

39

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-EΛΠE

Tο TAIΠEΔ πάει Nέα Yόρκη 230 συναντήσεις, 43 fund, 52 αναλυτές για αποκρατικοποιήσεις τητα καταγράφεται στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων, με τα 39 περιφερειακά αεροδρόμια να έρχονται πρώτα στις επόμενες κυβερνητικές κινήσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας θα ιδιωτικοποιηθούν μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πιθανότατα θα γίνουν πέντε διαγωνισμοί και ο κεντρικός σκοπός είναι η ίδρυση φορέων εκμετάλλευση με συμμετοχή ιδιωτών. H περίοδος παραχώρησης θα έχει 50ετή διάρκεια Πηγές του Yπουργείου Aνάπτυξης εκτιμούν ότι για τα αεροδρόμια της Mυκονου, της Kέρκυρας, των Xανίων, του Hρακλείου και της Θεσσαλο-Στελέχη της Morgan Stanley ετοίμασαν το έδαφος νίκης θα υπάρξει άμεσο ενδιαφέρον και θα προσελκύσουν επενδυτές. Δύο γαλλικοί όμιλοι αναμένεται να δείξουν ενδιφέρον. H πρώτη είναι η Vinci, ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός ομιλος που έχει εκφράσει δημοσίων το ενδιαφέρον της. Σημειώνεται ότι η Vinci, που έχει παρουσία στη χώρα μας μέ-

σω συμμετοχής σε μεγάλα οδικά έργα και στη γέφυρα Pίο-Aντίρριο, είναι ένας πολυσχιδής όμιλος με συμμετοχή σε πλήθος δραστηριοτήτων, μεταξύ αυτών η διαχείριση αεροδρομίων. Mάλιστα, σχετικά πρόσφατα είχε διαπραγματευθεί με τη Hochtief για την εξαγορά του τομέα διαχείρισης αεροδρομίων της Γερμανικής εταιρείας, και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Hochtief διαχειρίζεται και το «Eλ. Bενιζέλος». Eπιπρόσθετα, μαζί με την Eλλάκτωρ είναι μεταξύ των ομίλων που φέρονται να δείχνουν ενδιαφέρον και για την κατασκευή και εκμετάλλευση του νέου αεροδρομίου στο Hράκλειο της Kρήτης (Kαστέλι).

Tο κλειδί για OΣE και TPAINOΣE H άρση των νομικών εμποδίων που υπάρχουν στα ζητήματα των κρατικών ενισχύσεων για OΣE και TΡΑΙΝΟΣΕ είναι το κλειδί για να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις. Tο επιτελείο του υπουργού Aνάπτυξης είναι σε στενή συνεργασία με στελέχη της E.E., προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και πιστεύουν ότι στον επόμενο μήνα θα έχουν επιλυθεί τα προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα Iανουαρίου-Iουλίου η TPAINOΣE είχε έσοδα 82,8 εκατ. ευρώ, αυ-

ξημένα κατά 5,77 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά καταγράφει και μικρή κερδοφορία, προ φόρων, 96 χιλιάδων ευρώ. Oι επιβατικές μεταφορές στο 7μηνο εμφανίζουν ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ κέρδη 2,6 εκατ. εμφανίζουν οι εμπορευματικές μεταφορές. H βελτίωση των οικονομικών μεγεθών είναι το αποτέλεσμα μείωσης του κόστους μισθοδοσίας, των δαπανών συντήρησης και των δαπανών για ηλεκτρικό ρεύμα. H εταιρία είναι σε συζητήσεις για τη μεταφορά 20.000 κοντέινερ της Hewlett Packard που εάν ευ-

οδωθεί θα είναι μεγάλη συμφωνία και οικονομική ένεση για την εταιρία.Tο σύνολο ή μέρος των σιδηροδρόμων έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσουν τρεις εταιρίες. Πρόκειται για τη ρωσική εταιρεία σιδηροδρόμων, τη ρουμανική GFR και τη γαλλική SNCF. H Pωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Eλλάδας καθώς και την TPAINOΣE, ενώ η μεγαλύτερη ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία της Pουμανίας, η Grup Feroviar Roman (GFR) έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το κομμάτι των εμπορικών δρομολογίων.

H Bouygues, η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστικός οίκος της Γαλλίας μετά τη Vinci και ένας από τους ισχυρότερους σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο (απασχολεί περίπου 145 χιλιάδες εργαζομένους και πέρυσι εμφάνισε κύκλο εργασιών 31,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ), την περίοδο 2003 - 2005 είχε επιχειρήσει να αναλάβει κάποια από τα οδικά έργα παραχώρησης (Iονία Oδός, αυτοκινητόδρομος Kεντρικής Eλλάδας, τμήμα Mαλιακός - Kλειδί) χωρίς όμως να τα καταφέρει. Όσον αφορά στα EΛΠE, η κυβέρνηση θα κινηθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και του δημόσιου συμφέροντος. Aυτό είναι το μότο του αρμόδιου υφυπουργού ΠEKA αρμόδιος για θέματα ενέργειας Mάκης Παπαγεωργίου ενώ καταλυτικό ρόλο θα παίξει ο Σπύρος Λάτσης μετά το προσύμφωνο που υπέγραψε με τους Pώσους της Negunesft.Σύμφωνα με τον υφυπουργό ΠEKA, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στις ενεργειακές επιχειρήσεις, στις οποίες έχει συμμετοχή το Δημόσιο, υπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της χάραξης και διαμόρφωσης ξεκάθαρης ενεργειακής πολιτικής, της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και της μεταφοράς κεφαλαίων και τεχνογνωσίας.


40 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Πηγή: ALPHA TRUST

ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ: Στις 790,04 μονάδες έκλεισε ο δείκτης / OΓKOΣ ΣYNAΛΛAΓΩN: Στα 44,03 εκατ. ευρώ ανήλθε ο όγκος METOXH

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

0,155 1,710 0,701 0,200 0,328 0,288 17,700 0,075 1,790 0,410 0,348 0,576 0,320 3,400 0,427 0,970 0,063 0,484 1,700 0,360 5,100 3,910 0,476 0,162 0,337 2,010 0,293 0,555 0,820 0,619 1,340 0,543 0,299 0,824 1,690 13,540 1,570 6,560 3,800 0,591 1,700 0,398 0,279 4,320 4,160 0,567 0,686 0,411 0,801 0,379 0,375 0,144 0,230 0,400 1,400 9,450 0,406 1,090 1,000 1,930 2,470 0,498 0,371 0,318 3,430 0,310 0,474 1,000 0,230

0,155 1,480 0,701 0,216 0,321 0,264 17,700 0,079 1,790 0,450 0,284 0,576 0,315 3,200 0,427 0,998 0,070 0,449 1,340 0,378 4,950 3,800 0,481 0,175 0,337 1,890 0,296 0,475 0,777 0,619 1,190 0,491 0,270 0,794 1,330 13,990 1,250 6,740 3,510 0,585 1,560 0,370 0,261 3,980 4,010 0,588 0,689 0,413 0,757 0,379 0,459 0,150 0,230 0,385 1,300 9,070 0,500 1,000 0,901 1,920 2,650 0,457 0,338 0,318 3,500 0,306 0,449 0,900 0,230

0,000 0,230 0,000 -0,016 0,007 0,024 0,000 -0,004 0,000 -0,040 0,064 0,000 0,005 0,200 0,000 -0,028 -0,007 0,035 0,360 -0,018 0,150 0,110 -0,005 -0,013 0,000 0,120 -0,003 0,080 0,043 0,000 0,150 0,052 0,029 0,030 0,360 -0,450 0,320 -0,180 0,290 0,006 0,140 0,028 0,018 0,340 0,150 -0,021 -0,003 -0,002 0,044 0,000 -0,084 -0,006 0,000 0,015 0,100 0,380 -0,094 0,090 0,099 0,010 -0,180 0,041 0,033 0,000 -0,070 0,004 0,025 0,100 0,000

0,00% 15,54% 0,00% -7,41% 2,18% 9,09% 0,00% -5,06% 0,00% -8,89% 22,54% 0,00% 1,59% 6,25% 0,00% -2,81% -10,00% 7,80% 26,87% -4,76% 3,03% 2,89% -1,04% -7,43% 0,00% 6,35% -1,01% 16,84% 5,53% 0,00% 12,61% 10,59% 10,74% 3,78% 27,07% -3,22% 25,60% -2,67% 8,26% 1,03% 8,97% 7,57% 6,90% 8,54% 3,74% -3,57% -0,44% -0,48% 5,81% 0,00% -18,30% -4,00% 0,00% 3,90% 7,69% 4,19% -18,80% 9,00% 10,99% 0,52% -6,79% 8,97% 9,76% 0,00% -2,00% 1,31% 5,57% 11,11% 0,00%

0,155 1,520 0,701 0,195 0,300 0,275 16,300 0,075 1,790 0,410 0,300 0,576 0,320 3,170 0,427 0,970 0,063 0,449 1,350 0,350 4,940 3,620 0,470 0,162 0,337 1,870 0,268 0,479 0,820 0,615 1,220 0,500 0,278 0,790 1,390 13,540 1,410 6,400 3,500 0,586 1,560 0,370 0,256 3,950 4,000 0,567 0,668 0,401 0,753 0,379 0,375 0,144 0,230 0,389 1,320 8,950 0,406 1,020 0,900 1,920 2,470 0,450 0,338 0,318 3,400 0,306 0,425 0,900 0,210

0,155 1,710 0,720 0,200 0,328 0,290 17,700 0,078 1,790 0,450 0,348 0,576 0,323 3,400 0,427 0,998 0,070 0,484 1,700 0,378 5,100 4,000 0,500 0,175 0,337 2,010 0,293 0,569 0,859 0,619 1,350 0,543 0,299 0,829 1,710 13,970 1,580 6,560 3,800 0,596 1,700 0,398 0,279 4,320 4,380 0,587 0,710 0,435 0,801 0,379 0,416 0,150 0,230 0,413 1,400 9,450 0,500 1,090 1,000 1,950 2,720 0,498 0,371 0,318 3,500 0,310 0,474 1,000 0,230

0 87.511 4.600 1.660 6.267 17.528 38 168.843 0 104 5.950 0 18.120 511.236 0 250 5.478 10 1.377.958 5.459 426 2.605.295 14.373 5.084 0 17.472.628 22.368 109.788 168.892 45.386 374.533 57.116 31.878 2.820 3.169.597 18.425 285.753 686.172 864.174 38.465 445 36.955 28.139 88.795 91.661 5.355 23.462 93.014 52.740 0 24 22.975 0 197.620 3.604.149 230.791 916 16.267 5.035 3.350 9.976 43.490 2.390 0 4.219 172 116.215 68.880 3.150

Aξία

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

0,137 1,050 0,600 0,159 0,202 0,185 2,534 0,073 1,570 0,410 0,133 0,130 0,214 1,590 0,358 0,763 0,057 0,300 0,487 0,230 4,420 1,180 0,390 0,140 0,240 0,915 0,196 0,289 0,522 0,359 0,680 0,366 0,160 0,427 0,620 8,260 0,812 4,050 1,936 0,488 1,400 0,358 0,158 2,640 2,300 0,381 0,500 0,175 0,660 0,184 0,355 0,139 0,170 0,318 0,600 3,300 0,351 0,970 0,480 1,750 0,892 0,230 0,270 0,156 2,740 0,200 0,200 0,509 0,175

0,588 1,710 1,120 0,685 0,360 0,335 24,000 0,131 2,370 0,700 0,410 0,576 0,551 3,710 1,100 1,114 0,147 0,580 1,700 0,410 8,100 6,680 0,699 0,353 0,485 2,970 0,328 0,569 1,070 0,673 1,500 0,800 0,420 1,090 1,710 16,920 1,860 7,400 3,800 0,630 1,950 0,600 0,308 4,370 4,380 0,620 0,811 0,460 0,890 0,640 0,790 0,287 0,460 0,511 1,440 9,450 4,690 1,637 1,000 2,080 4,580 0,506 0,410 0,435 4,000 0,450 0,920 1,000 0,260

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/11

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2011 AΠOΔOΣH P/E P/BV

KYPIA AΓOPA AΓPOTIKH TPAΠEZA (KO) AEPOΠOPIA AIΓAIOY (KO) * AIOΛIKH AEEX (KO) * AKPITAΣ (KO) * AΛKO EΛΛAΣ (KO) * AΛOYMYΛ (KO) * ALPHA TRUST ANΔPOMEΔA AEEX (KO) * ANEK (KO) * ANEK (ΠO `90) * ANEK (ΠO `96) * BAΛKAN AKINHTA (KO) * BAPBEPHΣ N. - MODA BAGNO (KO) BIOKAPΠET (KO) * BIOXAΛKO (KA) * BIΣ (KO) * BOΓIATZOΓΛOY SYSTEMS (KO) * Γ.E. ΔHMHTPIOY (KO) * ΓAΛAΞIΔI (KO) * ΓEK TEPNA (KO) * ΓENIKH EMΠOPIOY (KO) * ΔAIOΣ ΠΛAΣTIKA (KO) * ΔEH (KO) * ΔOMIKH KPHTHΣ (KO) * ΔPOMEAΣ (KO) * EBPOΦAPMA (KO) * EΘNIKH TPAΠEZA (KO) * EIΔHΣEOΦΩNIKH EΛΛAΣ (KO) * EKTEP (KO) * EΛ. BIOM. ZAXAPHΣ (KA) EΛAΣTPON (KO) * EΛBAΛ (KA) * EΛBE (KO) * EΛΓEKA (KO) * EΛINOIΛ (KO) * EΛΛAKTΩP (KO) * EΛΛAΔOΣ TPAΠEZA (KO) * EΛΛHNIKA KAΛΩΔIA (KO) * EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA (KO) * EΛΛHNIKA XPHMATIΣTHPIA (KO) * EΛTON (KO) * EΛTPAK (KO) * EΠIΛEKTOΣ (KO) ETEM (KA) * EYAΘ (KO) * EYΔAΠ (KO) * EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH (KO) * IAΣΩ (KO) * IATPIKO AΘHNΩN (KO) * IKTINOΣ EΛΛAΣ (KO) * IΛYΔA (KO) * INTEAΛ OMIΛOΣ (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (KO) * INTEPΓOYNT - ΞYΛEMΠOPIA (ΠO) * INTEPTEK (KO) * INTPAΛOT (KO) * KAE (KO) * KAΘHMEPINH (KO) * KANAKHΣ Σ. (KO) * KAPAMOΛEΓKOΣ (KO) * KAPATZH (KO) * KEKPOΨ (KO) * KΛOYKINAΣ - ΛAΠΠAΣ (KO) * KΛΩΣ/ΓIA NAYΠAKTOY (KA) * KOPΔEΛΛOY X. AΦOI (KO) * KOPPEΣ (KO) * KPEKA (KO) * KPETA ΦAPM (KO) * KPI - KPI (KO) * KTHMA ΛAZAPIΔH (KO) *

28.016,10 201,76 740,91 2.310,21 42,64 43,92 960,00 416.880,46

13,17 527.383,70 51,00 1.223.901,09 486,20

4.973.571,96 389,40 3.943,18 11.870,22 5.384,25 50.139,17 2.447,67 2.920,41 1.577,86 841.117,98 106.701,54 44.180,94 269.535,05 398.307,47 6.595,01 391,00 898,23 301,85 91.345,31 73.016,23 2.211,29 6.869,97 20.568,64 5.584,78

1.400,00 1.890.126,49 349.095,03 19,06 1.295,36 3.352,47 4.708,94 783,45 896,11 3,10 9.418,40 39.478,39

-47,64% 31,54% -26,21% -31,51% 10,07% 17,55% 16,45% -36,97% -13,94% -41,43% -8,18% 56,10% 28,00% 12,58% -34,31% -8,02% -42,73% 23,16% 180,07% 10,77% -7,27% 2,89% -31,90% -28,00% -30,52% 24,07% 41,55% 46,05% -10,38% 51,72% 12,61% -5,47% -8,84% 24,66% 39,67% 8,49% 37,72% 2,98% 34,46% 3,68% 14,86% -21,96% 26,82% 35,00% 34,19% 36,63% 3,94% 58,08% -6,75% 42,48% -41,41% -28,71% -25,32% -3,38% 108,02% 22,41% -86,47% -32,24% 87,97% -1,03% 46,15% 31,75% -9,07% 23,26% 6,85% -2,82% -1,25% 47,94% 27,07%

271,40 122,12 7,84 2,60 5,64 6,34 4,76 13,90 0,56 1,22 7,00 10,83 7,68 678,21 2,12 6,14 4,87 6,81 146,00 8,66 76,50 907,12 7,56 5,62 4,61 1.921,74 8,16 6,24 30,13 11,54 166,30 7,18 9,55 19,63 299,13 268,97 46,39 2.004,97 248,40 15,80 25,75 20,72 8,37 156,82 443,04 15,59 36,46 35,65 22,89 3,41 3,11 5,04 0,59 4,49 222,55 632,66 6,90 8,18 9,74 28,33 8,15 20,03 4,27 6,75 46,13 2,21 13,97 33,07 3,64

1.750.955.549 71.417.100 11.178.000 13.000.000 17.200.576 22.016.250 268.700 185.373.016 312.163 2.969.713 20.121.710 18.810.000 23.986.500 199.474.091 4.968.600 6.325.000 77.376.446 14.076.360 85.882.688 24.060.000 15.000.000 232.000.000 15.878.748 34.720.000 13.673.200 956.090.482 27.848.000 11.250.000 36.748.909 18.648.000 124.100.815 13.230.000 31.937.030 23.828.130 177.001.313 19.864.886 29.546.360 305.635.185 65.368.563 26.730.187 15.146.404 52.067.296 30.009.210 36.300.000 106.500.000 27.503.677 53.155.053 86.735.980 28.580.100 9.000.000 8.298.467 34.986.430 2.566.836 11.233.200 158.961.721 66.948.210 17.000.000 7.500.000 9.742.920 14.679.792 3.300.689 40.219.218 11.510.102 21.224.340 13.450.000 7.125.216 29.480.000 33.065.136 15.804.800

0,02

0,01

0,67 0,45 0,11 -

0,19 0,17 0,05 0,06 0,02

0,00

0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00 6,86 2,89 0,00 0,00 0,00 4,35 4,09 8,82 8,16 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0,04 - 0,72 - 0,46 - 0,05 - 0,25 - 0,06 - 1,30 - 0,14 - 3,37 - 0,77 - 0,18 - 0,36 - 0,12 - 0,61 - 0,13 - 0,30 - 0,31 8,04 0,43 - 0,31 8,51 0,39 - 3,29 - 0,14 - 0,43 - 0,17 - 0,36 7,51 0,35 - 0,30 - 0,30 - 0,15 9,57 0,31 12,48 0,45 - 0,17 - 0,40 4,00 0,28 2,23 0,33 13,46 0,37 17,56 0,84 11,80 1,66 5,28 0,44 21,26 0,43 - 0,63 - 0,22 7,61 1,26 17,01 0,52 6,95 0,39 - 0,28 - 0,26 15,19 0,89 30,90 0,38 2,91 0,20 - 0,23 - 0,36 - 0,21 12,57 0,74 6,97 0,88 - 0,07 9,59 0,55 3,81 0,29 5,05 0,35 - 0,69 - 0,30 - 0,32 - 0,28 - 1,67 - 0,16 - 0,26 15,82 1,21 - 0,13


DEAL news

METOXH KYΠPOY TPAΠEZA (KO) KYPIAKIΔHΣ H.- F.H.L. (KO) * KYPIAKOYΛHΣ (KO) * ΛANAKAM (KO) * ΛEBENTEPHΣ N. (KA) * ΛEBENTEPHΣ N. (ΠA) * ΛIBANHΣ (KO) * ΛOYΛH MYΛOI (KO) * MAΘIOΣ ΠYPIMAXA (KO) * METKA (KO) * MOTOΔYNAMIKH (KO) * MOTOP OΪΛ (KO) * MOYZAKHΣ (KA) * MOXΛOΣ (KO) * MΠHTPOΣ ΣYMMETOXIKH (KO) * MYTIΛHNAIOΣ (KO) * NAKAΣ MOYΣIKH (KO) NAYTEMΠOPIKH (KO) * NHPEYΣ (KO) * NTPOYKΦAPMΠEN (KO) * OΛΘ (KO) * OΛΠ (KO) * OΠAΠ (KO) * OTE (KO) * ΠAΠOYTΣANHΣ (KO) * ΠAΪPHΣ ΠΛAΣTIKΩN (KO) * ΠAPNAΣΣOΣ (KO) * ΠEIPAIΩΣ TPAΠEZA (KO) * ΠETPOΠOYΛOΣ (KO) * ΠΛAIΣIO COMPUTERS (KO) * ΠΛAΣTIKA ΘPAKHΣ (KO) * ΠΛAΣTIKA KPHTHΣ (KA) * ΠPOOΔEYTIKH (KO) * PEBOΪΛ (KO) * ΣAPANTHΣ ΓP. (KO) * ΣAPANTOΠOYΛOΣ KYΛ/MYΛOI (KO) * ΣEΛONTA IXΘ/ΓEIAI (KO) * ΣIΔENOP (KO) * ΣΠYPOY AΓP. OIK. (KO) * ΣΩΛ/ΓEIA KOPINΘOY (KO) * TAXYΔPOMIKO TAMIEYTHPIO (KO) TEPNA ENEPΓEIAKH (KO) * TEXNIKH OΛYMΠIAKH (KO) * TZIPAKIAN ΠPOΦIΛ (KA) * TITAN (KO) * TITAN (ΠO) * YΓEIA (KO) * ΦIEPATEΞ (KO) * XAΪΔEMENOΣ (KO) * XAΛKOP (KA) * XATZHIΩANNOY (KO) XATZHKPANIΩTH E. YIOI (KO) * A.S. COMPANY (KO) * ALPHA BANK (KO) * ATTICA BANK (KO) * AUDIOVISUAL (KO) * AUTOHELLAS (KO) * AVENIR (KO) * BYTE COMPUTER (KO) * CENTRIC ΣYMMETOXΩN (KO) * COCA - COLA HELLENIC (KO) * CPI (KO) CYCLON EΛΛAΣ (KO) * CYPRUS POPULAR BANK (KO) * DIONIC (KO) * EUROBANK ERGASIAS (KO) * EUROBANK PROPERTIES (KO) * EURODRIP (KO) F.G. EUROPE (KO) * FLEXOPACK (KO) * FOURLIS ΣYMMETOXΩN (KO) * FRIGOGLASS (KO) * INFORM ΛYKOΣ Π. (KO) * INTRACOM HOLDINGS (KO) * INTRAKAT (KO) * J. & P. - ABAΞ (KO) * JUMBO (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) * LAMDA DEVELOPMENT(KO) * LOGISMOS (KO) * MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) * MEDICON EΛΛAΣ (KO) * MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(EΛΠ) * MEVACO (KO) *

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

0,250 0,693 0,547 0,660 0,345 0,738 0,198 1,540 0,330 7,780 0,475 7,060 0,218 1,050 0,587 3,380 0,391 0,237 0,462 1,240 14,970 13,320 4,200 3,190 0,455 0,342 0,462 0,416 1,450 2,500 0,789 4,140 0,081 0,465 2,570 0,900 0,300 1,190 0,371 1,290 0,168 2,480 1,230 0,239 14,710 6,400 0,310 0,114 0,471 0,598 0,030 0,677 0,330 1,780 0,266 0,039 1,270 0,046 0,340 0,256 15,800 0,207 0,338 0,035 0,165 1,090 4,820 1,200 0,481 2,730 1,720 4,900 1,000 0,269 0,711 1,210 4,450 0,870 2,800 0,361 0,342 0,700 4,650 1,000

0,231 0,700 0,547 0,661 0,347 0,792 0,220 1,500 0,258 7,240 0,450 6,040 0,218 0,905 0,506 3,080 0,441 0,200 0,415 1,200 14,240 12,100 4,170 2,920 0,505 0,385 0,348 0,361 1,460 2,600 0,831 4,250 0,070 0,490 2,500 1,000 0,257 1,120 0,376 1,170 0,168 1,840 1,250 0,220 14,300 5,700 0,254 0,172 0,537 0,580 0,032 0,677 0,268 1,610 0,269 0,037 1,130 0,046 0,353 0,153 14,710 0,230 0,331 0,037 0,159 1,110 4,780 1,160 0,500 2,550 1,450 4,880 0,905 0,249 0,642 1,120 4,180 0,859 2,540 0,697 0,289 0,630 4,940 0,880

0,019 -0,007 0,000 -0,001 -0,002 -0,054 -0,022 0,040 0,072 0,540 0,025 1,020 0,000 0,145 0,081 0,300 -0,050 0,037 0,047 0,040 0,730 1,220 0,030 0,270 -0,050 -0,043 0,114 0,055 -0,010 -0,100 -0,042 -0,110 0,011 -0,025 0,070 -0,100 0,043 0,070 -0,005 0,120 0,000 0,640 -0,020 0,019 0,410 0,700 0,056 -0,058 -0,066 0,018 -0,002 0,000 0,062 0,170 -0,003 0,002 0,140 0,000 -0,013 0,103 1,090 -0,023 0,007 -0,002 0,006 -0,020 0,040 0,040 -0,019 0,180 0,270 0,020 0,095 0,020 0,069 0,090 0,270 0,011 0,260 -0,336 0,053 0,070 -0,290 0,120

8,23% -1,00% 0,00% -0,15% -0,58% -6,82% -10,00% 2,67% 27,91% 7,46% 5,56% 16,89% 0,00% 16,02% 16,01% 9,74% -11,34% 18,50% 11,33% 3,33% 5,13% 10,08% 0,72% 9,25% -9,90% -11,17% 32,76% 15,24% -0,68% -3,85% -5,05% -2,59% 15,71% -5,10% 2,80% -10,00% 16,73% 6,25% -1,33% 10,26% 0,00% 34,78% -1,60% 8,64% 2,87% 12,28% 22,05% -33,72% -12,29% 3,10% -6,25% 0,00% 23,13% 10,56% -1,12% 5,41% 12,39% 0,00% -3,68% 67,32% 7,41% -10,00% 2,11% -5,41% 3,77% -1,80% 0,84% 3,45% -3,80% 7,06% 18,62% 0,41% 10,50% 8,03% 10,75% 8,04% 6,46% 1,28% 10,24% -48,21% 18,34% 11,11% -5,87% 13,64%

0,219 0,690 0,547 0,620 0,345 0,738 0,198 1,500 0,220 7,140 0,450 6,040 0,218 0,800 0,500 3,050 0,374 0,218 0,419 1,200 14,100 11,990 4,000 2,910 0,455 0,342 0,345 0,356 1,390 2,500 0,780 4,140 0,070 0,454 2,500 0,900 0,248 1,140 0,371 1,220 0,168 2,020 1,230 0,220 14,650 5,700 0,259 0,114 0,471 0,581 0,030 0,677 0,292 1,660 0,262 0,037 1,130 0,046 0,334 0,149 14,520 0,207 0,318 0,035 0,156 1,010 4,750 1,180 0,481 2,520 1,430 4,750 0,930 0,245 0,630 1,090 4,220 0,846 2,790 0,361 0,281 0,640 4,650 0,968

0,250 0,700 0,547 0,661 0,347 0,792 0,198 1,540 0,330 7,900 0,475 7,060 0,218 1,060 0,587 3,400 0,450 0,237 0,462 1,240 14,990 13,320 4,260 3,190 0,455 0,385 0,462 0,416 1,460 2,750 0,824 4,320 0,081 0,480 2,570 0,900 0,300 1,200 0,409 1,320 0,168 2,480 1,270 0,250 15,000 6,400 0,310 0,155 0,589 0,601 0,031 0,677 0,330 1,830 0,276 0,039 1,270 0,046 0,344 0,256 15,800 0,230 0,338 0,036 0,165 1,120 4,820 1,220 0,500 2,730 1,720 5,000 1,010 0,269 0,722 1,210 4,450 0,870 2,950 0,784 0,342 0,700 4,800 1,000

32.756.638 9.128 0 4.325 1.320 10.510 1 14.530 3.124 384.034 38 904.971 964 12.314 6.587 1.270.256 2.819 190 269.668 6.694 27.255 115.562 6.777.653 8.566.624 7 3.600 289.976 35.690.267 2.659 1.940 315.653 5.639 13.320 21.000 1.948.824 1.874 43.531 1.220.916 1.743 1.371.099 0 1.618.741 15.711 5.210 112.230 512 507.434 24.490 2.757 336.963 76.582 0 2.189.507 22.401.589 290.776 26.842 34.535 0 16.336 667.685 506.045 3.000 33.004 23.616.602 790.623 12.228.593 68.239 68.213 4.539 7.391 734.478 226.782 30.438 1.280.273 154.541 244.933 523.001 24.552 51.636 3.320 7.928.514 4.558 1.418 6.739

Aξία

2.278.837,71

66,00

1.069,95 203.346,49 1.364.537,66 39,04 99,79 705.293,76 87,32 23.932,02 34.408,25 187.103,72 5.511.134,58 2.827.304,38 198,36 95.263,85 2.743.995,78 838,40 4.042,00 26.088,61 1.069,38 913,00 279,00 4.301.107,92 1.080,00 4.782,01 206.154,41 152.620,89 1.423.107,76 5.927,72 1.205,05 177.619,25 1.263,00 101.112,76 2.547,90 667,58 34.359,83

16.692,31 3.779.925,34 15.777,99 504,69 4.853,14 5.098,24 82.512,53 1.071.483,13 621,00 3.077,69 198.985,13 50.641,84 1.599.212,70 32.492,30 4.220,10 1.090,73 7.903,00 465.008,17 190.581,45 5.570,00 79.285,14 15.341,79 39.820,84 203.083,00 9.713,90 11.453,00 39,35 844.759,15 1.319,65 1.252,80

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

0,161 0,309 0,285 0,437 0,314 0,283 0,172 1,170 0,150 5,250 0,223 3,800 0,173 0,620 0,270 1,340 0,374 0,122 0,241 0,724 8,900 7,580 3,500 1,130 0,187 0,300 0,193 0,190 1,100 1,550 0,370 3,000 0,067 0,308 1,260 0,900 0,200 0,402 0,225 0,456 0,168 0,829 0,888 0,191 9,470 4,070 0,128 0,084 0,445 0,294 0,030 0,348 0,200 0,420 0,182 0,037 0,810 0,024 0,244 0,090 10,835 0,120 0,232 0,030 0,071 0,291 2,430 0,560 0,373 1,150 0,642 2,990 0,600 0,108 0,314 0,560 2,381 0,540 1,590 0,221 0,182 0,527 3,960 0,783

1,064 0,794 0,650 0,735 0,459 0,887 0,334 1,620 0,540 8,280 0,487 7,060 0,282 1,210 0,587 3,400 1,130 0,328 0,709 1,836 14,990 13,320 8,400 4,000 0,700 0,462 0,516 0,680 2,000 4,670 0,831 4,630 0,160 0,607 2,640 1,160 0,797 1,890 0,447 1,320 0,990 2,480 1,640 0,415 15,400 6,470 0,336 0,400 1,190 0,676 0,080 1,000 0,351 1,830 0,413 0,424 1,580 0,140 0,427 0,256 15,800 0,390 0,432 0,450 1,530 1,350 4,950 1,290 0,542 8,137 3,130 5,750 1,010 0,278 0,722 1,210 4,500 0,960 2,950 0,784 0,496 2,700 7,090 1,076

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/11 -55,58% 68,90% 9,62% 29,92% -1,15% -16,80% -13,91% 16,67% 20,88% 30,54% 63,79% 19,26% 15,34% 34,10% 22,55% 7,99% -54,00% 19,70% -5,52% -9,88% 57,08% 56,34% -38,51% 10,76% -35,00% 10,32% 87,04% 64,43% -22,46% -12,28% 69,68% 5,88% -33,61% -2,31% 31,12% -20,35% -39,14% 16,67% -1,07% 141,12% -58,00% 105,93% 0,82% 4,37% 26,92% 23,55% 24,00% -1,72% -43,86% 39,07% -36,17% -1,88% 40,43% 230,86% 27,27% -84,21% 9,48% -48,89% 26,39% 54,22% 22,16% -10,00% 11,18% -89,49% -84,43% 187,60% 26,84% 85,47% 4,79% -64,36% 20,28% 35,73% 49,48% 61,08% 108,50% 96,11% 23,43% 9,02% 12,00% -2,17% -7,32% -65,17% -9,36% 6,57%

448,79 16,23 4,15 3,92 2,87 1,59 1,53 23,44 3,24 404,18 5,56 782,13 7,02 4,82 9,30 395,18 2,48 5,67 29,41 4,80 150,90 333,00 1.339,80 1.563,58 23,11 1,70 9,34 475,62 10,25 55,20 36,25 113,35 1,97 10,36 98,56 3,76 10,87 114,53 10,55 160,18 47,79 271,11 40,74 3,04 1.133,61 48,44 94,78 1,16 3,93 60,57 2,15 2,73 7,22 951,00 65,14 1,77 46,18 4,85 5,38 25,89 5.791,55 2,05 9,01 119,39 5,20 602,71 294,02 53,34 25,40 32,00 87,71 247,53 20,58 35,78 16,46 93,96 578,33 20,57 123,92 1,71 263,45 2,93 2,18 10,50

41

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2011 AΠOΔOΣH P/E P/BV 1.795.140.547 23.416.001 7.595.160 5.939.268 8.321.682 2.160.524 7.734.375 15.222.276 9.819.370 51.950.600 11.700.000 110.782.980 32.188.050 4.588.137 15.842.391 116.915.862 6.340.000 23.935.280 63.652.283 3.873.120 10.080.000 25.000.000 319.000.000 490.150.389 50.797.369 4.971.466 20.210.127 1.143.326.564 7.070.400 22.080.000 45.949.500 27.379.200 24.319.250 22.280.000 38.350.940 4.181.450 36.235.184 96.243.908 28.438.268 124.170.201 284.465.964 109.319.070 33.125.000 12.700.000 77.063.568 7.568.960 305.732.436 10.203.575 8.340.750 101.279.627 71.683.906 4.034.950 21.876.700 534.269.648 244.885.573 45.457.464 36.360.000 105.423.498 15.816.009 101.123.806 366.553.507 9.907.500 26.664.840 3.411.086.170 31.489.986 552.948.427 61.000.000 44.448.600 52.800.154 11.720.024 50.992.322 50.517.252 20.578.374 133.025.996 23.154.250 77.654.850 129.962.537 23.648.700 44.257.000 4.740.000 770.328.883 4.178.856 468.700 10.500.000

0,04

0,75 0,40

0,40 0,01 0,72

0,08

0,06

0,15

0,41

0,75

16,37 0,00 0,00 0,00 5,89 0,00 0,00 0,00 9,64 0,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,08 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,06 0,00

0,62 3,31 11,62 5,85 3,51 5,48 8,47 3,08 12,47 51,50 2,49 13,06 8,59 8,63 9,86 4,98 10,12 2,36 28,47 19,30 47,36 10,71 3,46 21,85 0,01 51,35 17,57 6,09 11,03 37,97 11,03 11,65 6,46 41,88 12,14

0,08 0,53 0,25 0,34 0,31 0,66 0,09 0,27 0,31 1,26 0,42 1,43 0,15 0,07 0,27 0,53 0,12 0,30 0,19 0,23 1,16 2,15 1,51 1,13 1,19 0,25 0,24 0,23 0,25 0,97 0,36 0,93 0,13 0,45 0,78 0,27 0,23 0,26 0,33 1,06 0,05 0,80 0,13 0,16 0,80 0,35 0,28 0,06 0,14 0,44 0,07 0,49 0,40 0,67 0,25 0,05 0,33 0,28 0,32 0,61 2,05 0,51 0,29 0,10 0,41 0,43 1,13 0,82 0,85 0,47 1,81 0,27 0,10 0,18 0,30 1,17 0,26 0,36 0,25 0,18 1,06 0,12 0,36


42 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Πηγή: ALPHA TRUST

METOXH MIG REAL ESTATE AEEAΠ (KO) * MINERVA (KA) * MLS ΠΛHPOΦOPIKH (KO) * NEXANS EΛΛAΣ (KO) * PAPERPACK (KO) * PASAL (KO) * PROFILE (KO) * QUALITY & RELIABILITY (KO) * QUEST HOLDINGS (KO) * REDS (KO) * S & B OPYKTA (KO) * SPACE HELLAS (KO) * TRASTOR AEEAΠ (KO) * UNIBIOS (KO)

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

Aξία

1,190 0,363 2,240 1,630 0,105 0,233 0,553 0,312 0,837 0,560 5,160 1,290 0,475 0,150

1,180 0,340 2,070 1,680 0,120 0,216 0,528 0,350 0,788 0,466 5,120 1,290 0,464 0,152

0,010 0,023 0,170 -0,050 -0,015 0,017 0,025 -0,038 0,049 0,094 0,040 0,000 0,011 -0,002

0,85% 6,76% 8,21% -2,98% -12,50% 7,87% 4,73% -10,86% 6,22% 20,17% 0,78% 0,00% 2,37% -1,32%

1,190 0,238 2,070 1,630 0,105 0,230 0,529 0,312 0,744 0,465 5,030 1,290 0,445 0,141

1,190 0,363 2,240 1,740 0,117 0,245 0,553 0,350 0,837 0,560 5,200 1,290 0,475 0,175

1.317 81.900 45.119 2.886 49.436 25.761 85.676 1.175 15.991 49.487 32.438 0 582.656 27.397

427,01 8.684,50 12.209,33 803,46 1.241,75

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/11

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2011 AΠOΔOΣH P/E P/BV

189.457,63 1.943,54

0,921 0,238 1,900 1,200 0,060 0,171 0,180 0,312 0,443 0,349 3,037 1,090 0,392 0,136

3,220 1,270 2,300 2,500 0,169 0,366 0,620 0,648 0,837 0,825 5,400 1,600 0,790 0,780

-52,21% -59,67% 11,44% -22,01% -10,26% -2,92% 183,59% -37,60% 58,61% -2,61% 32,62% -9,79% -26,58% -59,46%

14,68 2,25 27,81 10,00 1,25 3,49 6,53 2,13 40,23 32,16 263,73 8,33 26,07 1,38

12.340.000 6.200.000 12.417.000 6.132.500 11.859.270 14.967.940 11.812.193 6.836.280 48.069.201 57.434.884 51.110.687 6.456.530 54.888.240 9.177.094

4.934,90 156,00 2.107,70 10.499,00 51.526,38

0,25

-

0,10

21,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,05 0,00

20,64 37,68 36,08 13,48 36,53 -

0,29 0,14 1,61 0,37 0,52 0,08 0,47 0,30 0,30 0,27 1,11 0,55 0,27 0,87

KATHΓOPIA ΔIAΠPAΓMATEYΣIMΩN AMOIBAIΩN KEΦAΛAIΩN ALPHA ETF FTSE Athex 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A.

2,860 7,300 8,220

2,690 7,360 7,800

0,170 -0,060 0,420

6,32% -0,82% 5,38%

2,680 7,230 7,750

2,860 7,380 8,220

7.349 10 10

710,86 14,60 16,44

1,688 5,120 4,920

3,405 7,450 8,550

10,83% 35,94% 18,79%

16,43 2,84 2,42

5.745.839 388.550 294.878

0,00 0,00 0,00

-

-

0,180 3,590 0,480 6,940 4,650 0,690 2,000 14,000 110,000 0,670 17,000 1,900 0,490 0,078 4,800 0,115 0,055 3,650

0,150 3,620 0,480 6,980 4,650 0,651 2,010 14,000 110,000 0,560 16,810 2,030 0,499 0,078 5,090 0,120 0,111 3,650

0,030 -0,030 0,000 -0,040 0,000 0,039 -0,010 0,000 0,000 0,110 0,190 -0,130 -0,009 0,000 -0,290 -0,005 -0,056 0,000

20,00% -0,83% 0,00% -0,57% 0,00% 5,99% -0,50% 0,00% 0,00% 19,64% 1,13% -6,40% -1,80% 0,00% -5,70% -4,17% -50,45% 0,00%

0,150 3,590 0,480 6,940 4,430 0,650 2,000 14,000 110,000 0,560 16,910 1,900 0,490 0,078 4,800 0,115 0,055 3,650

0,180 3,600 0,480 6,980 5,190 0,690 2,010 14,000 110,000 0,670 17,000 2,030 0,598 0,078 5,090 0,120 0,111 3,650

1.025 11.415 0 500 1.858 2.141 93.186 0 834 100 390 6.877 2.382 0 997 270 79.977 3.770

184,50 12.748,96

0,099 1,350 0,360 4,610 4,120 0,650 1,140 14,000 51,710 0,550 15,100 1,510 0,431 0,022 4,800 0,115 0,055 3,400

0,370 3,770 2,000 9,990 79,985 1,300 2,510 14,500 120,000 0,861 17,600 2,460 1,000 0,420 7,600 0,345 0,550 3,650

23,29% 142,57% -74,74% 25,06% -82,12% -37,27% 3,63%

8,85 229,40 7,34 58,43 80,43 20,81 142,17 187,66 303,60 4,49 363,19 134,76 9,91 1,34 67,20 22,04 2,96 12,26

49.152.904 63.900.000 15.300.000 8.418.750 17.297.440 30.159.583 71.082.707 13.404.440 2.760.000 6.700.000 21.364.000 70.926.000 20.231.328 17.240.776 14.000.000 191.660.320 53.760.000 3.360.050

0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01

13,79 8,06 5,18 1,06 18,57 17,77

0,13 1,36 1,19 1,06 0,45 2,82 0,24 1,63 1,27 0,34 4,32 0,59 0,71 0,10 0,62 0,05 0,07 0,72

0,130 0,300 0,024 0,320 0,062 0,114 0,048 1,390 0,835 0,083 3,620 0,090 0,279 2,800 0,480 0,429 0,088 0,060 0,385 0,171 0,103 0,064 0,140 0,128 0,125 0,260 0,349 0,701 0,802 0,347 0,800 0,328 0,300 0,030 0,090 0,051 0,499 0,768 0,588 0,104 0,080 1,200 0,110 0,032 0,048

0,117 0,300 0,023 0,320 0,098 0,120 0,040 1,390 0,835 0,134 3,620 0,115 0,280 2,800 0,480 0,429 0,088 0,059 0,385 0,169 0,110 0,072 0,140 0,113 0,125 0,276 0,349 0,652 0,800 0,347 0,604 0,328 0,300 0,029 0,100 0,032 0,499 0,840 0,499 0,101 0,056 1,200 0,084 0,032 0,071

0,013 0,000 0,001 0,000 -0,036 -0,006 0,008 0,000 0,000 -0,051 0,000 -0,025 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 -0,007 -0,008 0,000 0,015 0,000 -0,016 0,000 0,049 0,002 0,000 0,196 0,000 0,000 0,001 -0,010 0,019 0,000 -0,072 0,089 0,003 0,024 0,000 0,026 0,000 -0,023

11,11% 0,00% 4,35% 0,00% -36,73% -5,00% 20,00% 0,00% 0,00% -38,06% 0,00% -21,74% -0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% 0,00% 1,18% -6,36% -11,11% 0,00% 12,94% 0,00% -5,80% 0,00% 7,52% 0,25% 0,00% 32,45% 0,00% 0,00% 3,45% -10,00% 59,38% 0,00% -8,57% 17,84% 2,97% 42,86% 0,00% 30,95% 0,00% -32,39%

0,128 0,300 0,024 0,320 0,052 0,104 0,040 1,390 0,835 0,083 3,620 0,076 0,279 2,800 0,480 0,429 0,088 0,056 0,385 0,166 0,095 0,059 0,140 0,113 0,125 0,260 0,349 0,652 0,760 0,347 0,604 0,328 0,300 0,029 0,087 0,032 0,499 0,756 0,414 0,101 0,056 1,200 0,084 0,032 0,045

0,133 0,300 0,027 0,320 0,080 0,117 0,048 1,390 0,835 0,134 3,620 0,092 0,280 2,800 0,480 0,429 0,088 0,060 0,385 0,171 0,115 0,072 0,140 0,128 0,125 0,276 0,349 0,701 0,802 0,347 0,800 0,328 0,300 0,032 0,090 0,051 0,499 0,828 0,588 0,104 0,080 1,200 0,110 0,032 0,071

89.082 0 27.145 0 6.632 36.455 1 4.374 0 10.713 0 4.327 3.900 0 0 0 0 165.530 610 105.890 45.258 3.099 0 93.232 0 4 100 1.670 21.551 0 1.168.719 0 0 74.783 18.499 21 0 19.039 7.020 73.206 2.392 0 3.467 0 76.748

0,060 0,225 0,012 0,310 0,039 0,051 0,040 0,800 0,310 0,038 3,620 0,021 0,146 2,010 0,225 0,416 0,088 0,056 0,174 0,108 0,075 0,059 0,120 0,039 0,071 0,155 0,050 0,443 0,600 0,019 0,133 0,149 0,180 0,013 0,058 0,016 0,248 0,480 0,200 0,091 0,035 0,500 0,040 0,016 0,037

0,178 0,390 0,060 0,534 0,540 0,209 0,270 1,660 0,870 0,171 3,700 0,120 0,290 2,980 1,008 0,720 0,390 0,130 0,385 0,233 0,170 0,130 0,500 0,133 0,290 4,250 0,361 1,070 1,160 0,351 1,030 0,330 0,637 0,074 0,218 0,117 0,540 2,496 0,871 0,266 0,131 8,013 0,165 0,042 0,154

51,16% -18,92% -7,69% -40,07% -32,61% -3,39% -76,47% 62,38% 123,26% 72,92% -2,16%

4,33 4,46 1,96 2,07 0,64 2,00 0,29 14,42 3,31 0,65 25,65 2,74 3,82 20,57 2,76 9,98 2,17 19,38 3,68 11,45 2,67 1,61 0,22 32,70 2,93 2,44 21,02 7,01 6,35 2,26 40,32 2,40 1,51 6,46 1,82 0,63 10,89 9,95 105,67 5,31 3,40 17,53 4,50 0,74 1,35

33.301.715 14.870.100 81.644.555 6.459.132 10.305.079 17.579.754 6.000.000 10.375.000 3.961.300 7.847.611 7.085.888 30.390.000 13.692.227 7.347.600 5.750.000 23.275.023 24.619.524 322.925.288 9.567.289 66.937.526 25.968.987 25.179.640 1.540.000 255.459.600 23.463.874 9.375.000 60.221.300 10.000.000 7.914.480 6.523.780 50.396.500 7.326.648 5.025.000 215.246.452 20.255.805 12.431.980 21.820.410 12.952.610 179.707.771 51.081.030 42.501.273 14.610.750 40.946.303 23.059.688 28.056.518

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0,12 - 1,35 - 0,11 - 1,68 - 0,25 - 0,06 - 0,62 - 0,75 11,11 0,64 - 0,21 - 9,68 - 0,37 - 0,26 4,23 2,79 2,79 - 0,22 - 0,13 - 0,19 - 0,41 - 2,70 - 0,09 - 0,09 - 0,46 - 0,38 - 0,14 - 11,78 - 0,56 - 0,19 - 0,97 - 0,08 - 0,16 - 34,83 - 0,18 - 9,92 -

KATHΓOPIA XAMHΛHΣ ΔIAΣΠOPAΣ AΘHNA (KO) * AΣTHP ΠAΛAΣ (KO) * ATTIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) ΓEKE (KA) * ΓENIKH TPAΠEZA (KO) * ΔIAΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * HPAKΛHΣ AΓET (KO) * IONIKH ΞENOΔOXEIAKH (KO) * KAPEΛIA (KA) * KEΠENOY MYΛOI (KO) * ΛAMΨA (KO) * MINΩIKEΣ ΓPAMMEΣ (KO) * NIKAΣ (KO) ΠEPΣEYΣ (KO) * ALPHA AΣTIKA AKINHTA (KO) * ATTICA ΣYMMETOXΩN (KO) * ELBISCO ΣYMMETOXΩN (KA) RILKEN (KO) *

3.470,00 274,08 110.786,60 66.000,00 425,00 12.780,10

528,00 944,23

37,50% 5,65% 0,59% -19,49% -9,76% 95,00% -36,84% -49,78% -85,25% 7,35%

0,15

7,60

0,11

KATHΓOPIA EΠITHPHΣHΣ AEΓEK (KO) * AΛΦA ΓKPIΣIN (KO) * ATTI - KAT (KO) * BAPAΓKHΣ (KO) * BAPBAPEΣOΣ (KA) * BIOTEP (KO) * ΓIOYPOMΠPOKEPΣ (KO) * ΔOΛ (KO) * ΔOYPOΣ (KO) * EΔPAΣH - ΨAΛΛIΔAΣ X. (KO) * EΛBIEMEK (KO) EΛΛHNIKEΣ IXΘ/ΓEIEΣ (KO) * EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA (KO) * EYPΩΣYMBOYΛOI (KO) * HΛEKTPONIKH AΘHNΩN (KO) IΠΠOTOYP (KA) * KEPAMEIA AΛΛATINH (KO) * MAΪΛΛHΣ M.I.(KO) * MAPAK HΛEKTPONIKH (KO) * MHXANIKH (KO) * MHXANIKH (ΠO) * MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (KA) * MΠOYTAPHΣ I. & YIOΣ (ΠA) * NEΛ (KO) * NEΩPION (KO) * ΠHΓAΣOΣ EKΔOTIKH (KO) * ΣEΛMAN (KO) * ΣIΔMA (KO) * ΣΦAKIANAKHΣ (KO) * TEXNIKEΣ EKΔOΣEIΣ (KO) * THΛETYΠOΣ (KO) * ΦINTEΞΠOPT (KO) ALSINCO (KO) * ALTEC (KO) * AXON ΣYMMETOXΩN (KO) * COMPUCON (KO) * EUROMEDICA (KO) FORTHNET (KO) * HELLAS ONLINE (KO) * LAVIPHARM (KO) * NUTRIART (KO) * OLYMPIC CATERING (KO) * PC SYSTEMS (KO) * RIDENCO (KO) * SATO AE (KO) *

4.745,00 421,17 404,61 930,68 355,84 105,66 45,00

960,00 1.620,56 628,60

34,90 440,80 934.959,20

75,00

194,04 525,86 80,00 165,00 359,24

70,12% 16,18% -40,74% -22,00% -76,47% -32,58% 78,24% -22,27% -29,93% -48,80% -70,21% 88,24% -53,53% -93,16% 105,29% 40,20% -19,80% 580,39% 190,91% 43,86% -11,50% -14,29% -10,00% -1,92% 13,67% -43,36% 88,46% -48,00% 40,35% -46,75% 42,86% 28,00% -36,00%

-


DEAL news

METOXH SPIDER - ΠETΣIOΣ N.& YIOI (KO) * SPRIDER STORES (KO) YALCO - KΩNΣTANTINOY (KA) *

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

Kλείσιμο ημέρας

Προηγ. εβδομ.

Διαφορά εβδομ.

Mεταβολή εβδομ.

Kατωτέρα εβδομ.

Aνωτέρα

Όγκος εβδομ.

Aξία

0,087 0,061 0,100

0,071 0,064 0,117

0,016 -0,003 -0,017

22,54% -4,69% -14,53%

0,063 0,053 0,100

0,090 0,063 0,117

26.339 50.241 6.000

1.151,67 258,41 600,00

0,024 3,170 2,080 0,120 4,330

0,024 2,630 1,890 0,120 5,000

0,000 0,540 0,190 0,000 -0,670

0,00% 20,53% 10,05% 0,00% -13,40%

0,024 2,110 1,890 0,120 4,330

0,024 3,170 2,080 0,120 5,000

0 360 75 0 750

0,670 0,080 0,120 0,304 0,100 0,072 0,760 0,080 0,140 0,026 0,140 0,040 0,080 0,132 0,120 0,100 0,120 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,038 0,080 0,120 0,041 1,070 0,060 1,300 0,640 0,180 0,048 0,050

0,670 0,080 0,120 0,304 0,100 0,072 0,760 0,080 0,140 0,026 0,140 0,040 0,080 0,132 0,120 0,100 0,120 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,038 0,080 0,120 0,041 1,070 0,060 1,300 0,640 0,180 0,048 0,050

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,670 0,080 0,120 0,304 0,100 0,072 0,760 0,080 0,140 0,026 0,140 0,040 0,080 0,132 0,120 0,100 0,120 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,038 0,080 0,120 0,041 1,070 0,060 1,300 0,640 0,180 0,048 0,050

0,670 0,080 0,120 0,304 0,100 0,072 0,760 0,080 0,140 0,026 0,140 0,040 0,080 0,132 0,120 0,100 0,120 0,260 0,390 0,540 0,020 0,780 0,038 0,080 0,120 0,041 1,070 0,060 1,300 0,640 0,180 0,048 0,050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kατωτέρα 52 εβδομ.

Aνωτέρα 52 εβδομ.

Mεταβολή Kεφ/ποίηση Aπό 30/12/11

0,053 0,029 0,100

0,140 0,276 0,223

10,13% -59,60% -48,98%

2,53 1,60 1,32

29.060.950 26.262.660 13.191.620

0,00 0,00 0,00

0,024 2,100 0,960 0,018 3,280

0,280 11,700 6,150 0,133 6,880

-86,67% -68,14% -55,84% 81,82% -13,92%

0,11 1,16 0,51 1,32 4,34

4.492.190 365.000 245.000 10.959.789 1.002.280

0,00 0,00 0,00 0,00 6,24

9,39 58,65

0,670 0,080 0,120 0,302 0,100 0,040 0,760 0,080 0,140 0,024 0,140 0,040 0,080 0,036 0,120 0,100 0,120 0,260 0,390 0,540 0,018 0,780 0,025 0,080 0,120 0,023 1,070 0,060 1,300 0,640 0,180 0,014 0,050

0,670 0,080 0,120 0,526 0,100 0,108 0,760 0,080 0,140 0,100 0,140 0,040 0,080 0,160 0,120 0,100 0,120 0,260 0,390 0,540 0,057 0,780 0,260 0,080 0,120 0,151 1,070 0,060 1,350 0,640 0,190 0,079 0,050

49,16 2,28 2,57 10,31 1,79 1,50 6,08 1,97 0,17 0,96 3,07 0,83 0,63 2,32 2,01 1,50 2,64 6,65 3,72 0,71 1,02 40,04 2,07 1,11 3,17 2,01 5,65 1,30 11,17 8,68 11,28 6,95 4,48

73.366.520 28.468.777 21.382.067 33.930.000 17.894.046 20.860.000 8.000.000 24.605.397 1.182.903 36.765.744 21.920.570 20.663.047 7.840.373 17.544.600 16.775.600 15.015.000 22.000.000 25.583.146 9.550.386 1.306.368 51.083.993 51.334.286 54.547.634 13.920.000 26.408.040 49.030.011 5.280.000 21.676.536 8.593.750 13.555.100 62.683.822 144.688.060 89.616.200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,89 -

43

Aριθμός Mερίσματα Mέρισμα. Aξιόγραφων 2011 AΠOΔOΣH P/E P/BV - 0,27 - 0,03 - 2,15

KATHΓOPIA ΠPOΣ ΔIAΓPAΦH EΛΦIKO (KO) * EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (KO) * EPIOYPΓIA TPIA AΛΦA (ΠO) * EYPΩΣYMMETOXEΣ (KO) * ZAMΠA (KA) *

12,68

0,27

0,04 2,22 1,46 0,29

YΠO ANAΣTOΛH AΣΠIΣ ΠPONOIA (KO) ATΛANTIK (KO) ATEPMΩN (KO) BΩBOΣ MΠAMΠHΣ (KO) ΔIEKAT (KO) EIKONA - HXOΣ (KO) EΛEYΘEPH THΛEOPAΣH (KO) EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (KO) EMΠOPIKOΣ ΔEΣMOΣ (ΠO) IMΠEPIO-APΓΩ ΓKPOYΠ (KO) * KAPΔAΣIΛAPHΣ (KO) KΛΩNATEΞ (KO) KΛΩNATEΞ (ΠO) KOYMΠAΣ ΣYMMETOXΩN (KO) * ΛAN-NET (KO) MAΞIM ΠEPTΣINIΔHΣ (KA) MEΣOXΩPITH AΦOI (KO) ΠETZETAKIΣ (KO) ΠPAΞITEΛEIO (KO) ΠPAΞITEΛEIO (ΠO) ΣANYO EΛΛAΣ (KO) * ΣAOΣ ΦEPPYΣ (KO) * TEΓOΠOYΛOΣ X.K. (KO) TEΞAΠPET (KO) XAΛYBΔOΦYΛΛΩN (KO) ALAPIS (KO) * ALTIUS AEEX (KO) BETANET (KO) FASHION BOX (KO) MICROLAND COMPUTERS (KO) * PROTON BANK (KO) T BANK (KO) UNITED TEXTILES (KO)

-30,91%

-25,71%

266,67%

-20,00% 5,56%

64,00%

-3,70%

0,05 0,18 0,23 0,10

0,41

0,04 0,09 0,17 2,86 3,96 0,05 2,84 0,07 0,48 4,98 0,87 0,03 0,41 0,04 0,19

ENAΛΛAKTIKH AΓOPA ΔIAXEIPIΣH KEΦAΛAIΩN ALPHA TRUST AEΠEY (KO) *

0,500

0,500

0,000

0,00%

0,500

0,500

0

0,478

0,900

-44,44%

15,55

31.100.000

0,00

21,82 2,01

2,290

2,290

0,000

0,00%

2,290

2,290

0

2,290

2,860

-19,93%

4,03

1.760.000

0,00

- 1,85

1,340

1,340

0,000

0,00%

1,340

1,340

0

1,080

1,340

20,72%

4,47

3.333.500

0,00

- 1,76

3,060

3,060

0,000

0,00%

3,060

3,060

0

3,000

3,060

2,00%

29,94

9.784.000

0,00

- 4,67

1,800

1,800

0,000

0,00%

1,800

1,800

0

1,800

1,800

9,72

5.400.000

0,00

10,86 0,92

0,825

0,825

0,000

0,00%

0,825

0,825

0

0,825

1,350

-17,50%

6,02

7.300.000

0,00

- 1,54

1,600

1,600

0,000

0,00%

1,600

1,600

185

1,596

1,843

-13,19%

7,13

4.456.000

0,00

17,54 1,23

1,510

1,510

0,000

0,00%

1,510

1,510

0

1,510

1,880

-19,68%

16,01

10.600.010

0,00

- 2,84

1,010

1,010

0,000

0,00%

1,010

1,010

0

1,010

1,090

-7,34%

4,49

4.446.350

0,00

- 1,15

1,900

2,230

-14,80%

18,85

9.920.000

EMΠOPIO ENΔYMATΩN DIVERSA (KO)

EΞOΠΛIΣMOΣ THΛEΠIKOINΩNIΩN OPTRONICS TECHNOLOGIES (KO) *

EΠENΔYTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ EUROXX XPHMATIΣTHPIAKH (KO) *

IATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ BIOΪATP.& POMΠOT.TEXNOΛ. (KO)

ΛIANIKO & XONΔPIKO EMΠOPIO TPOΦIMΩN MEDITERRA (KO) *

ΛOΓIΣMIKO ENTEPΣOΦT (KO) *

296,00

MHXANHMATA BIOMHXANIKOY EΞOΠΛIΣMOY NTOΠΛEP (KO) *

TPOΦIMA KPHTΩN APTOΣ (KO) *

YΠHPEΣIEΣ EΠEΞEPΓAΣIAΣ & ΔIAXEIPIΣHΣ AΠOPPIMMATΩN ENVITEC (KO) *

1,900

1,900

0,000

0,00%

1,900

1,900

0

0,539 2,520 3,650

0,450 2,520 3,650

0,089 0,000 0,000

19,78% 0,00% 0,00%

0,450 2,520 3,650

0,539 2,520 3,650

2.045 0 0

1.078,98

0,450 2,520 3,650

0,600 2,520 3,650

-10,17%

3,01 9,85 3,13

5.587.720 3.908.990 857.210

3,300

3,300

0,000

0,00%

3,150

3,300

1.160

495,00

3,020

4,919

-17,58%

12,76

3.866.962

-

-

9,33 0,71

0,00 0,00 0,00

18,07 0,27 - 3,33 - 3,06

0,30

47,22 1,33

YΠHPEΣIEΣ HΛEKTPONIKΩN YΠOΛOΓIΣTΩN EPSILON NET (KO) * PERFORMANCE TECHNOLOGIES (KO) * VIDAVO (KO) *

YΠHPEΣIEΣ METAΦOPΩN ΦOYNTΛINK (KO) *

* Aφορά τη χρήση 2011 Για τον υπολογισμό του P/E, έχουν χρησιμοποιηθεί τα Eνοποιημένα Kέρδη μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Mειοψηφίας ανά μετοχή, βάσει του σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

0,01


44 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 3/10/2012 ALLIANZ OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ALLIANZ MIKTO EΣΩTEPIKOY ALLIANZ MIKTO EΣΩT.(UNIT LINKED) ALLIANZ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALLIANZ EΠIΘETIKHΣ ΣTPAT.MET.EΣ. ALLIANZ A/K METOXΩN ANAΠTYΣΣOMENΩN AΓOPΩN EMEA ALLIANZ METOXΩN EΣΩTEPIKOY ALPHA OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY ALPHA EYPΩΠ.ETAIP.OMOΛOΓΩN OM.EΞ. ALPHA EYPΩΠ.KPATIKΩN OMOΛOΓΩN OM.EΞ. ALPHA GLOBAL ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞ. ALPHA ANΩ ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO ALPHA MIKTO EΣΩTEPIKOY ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO ALPHA ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALPHA BLUE CHIPS METOXIKO EΣ. ALPHA EΠIΘETIKHΣ ΣTPATHΓIKHΣ METOXIKO EΣ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA NAYTIΛIA METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA ENERGY METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA SELECT NOTIO-ANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC MET. EΞ. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA MET. EΞ. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE MET. EΞ. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.EΞ. ALPHA TRUST ANAΠTYΞIAKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST NEΩN EΠIXEIPHΣEΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST NEW STRATEGY METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST EMERGING EUROPE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO EΣΩTEPIKOY EΠAΓΓEΛMATIKO TAMEIO OIKONOMOΛOΓΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERLIFE MIKTO EΣΩTEPIKOY GENIKI OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM S&B ΣYNTAΞIOΔOTIKO GLOBAL FUND OF FUNDS METOXIKO EPMHΣ ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY EPMHΣ MIKTO EΣΩTEPIKOY EPMHΣ OMOΛOΓIAKO ΔIEΘNEΣ EPMHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ATTIKHΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATTICA REAL ESTATE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATTIKHΣ OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY ATTIKHΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ATTIKHΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY ATTIKHΣ OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO AΣΦAΛIΣTIKΩN OPΓANIΣMΩN MIKTO EΣΩT. AΣΦAΛ/KΩN OPΓANIΣMΩN EYPΩΠAIKΩN OMOΛOΓΩN ATE EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN ATE METOXIKO EΣΩTEPIKOY ATE METOXIKO MEΣAIAΣ-MIKPHΣ K/ΣHΣ EΣΩT. ATE MIKTO EYPΩΠAΪKO ATE US METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATE EUROZONE METOXIKO EΞΩTEPIKOY ATE KEΦAΛAIOY & YΠEPAΞIAΣ OMOΛ. ATE ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN EURO ATE MIKTO EΞΩTEPIKOY ATE OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ATE METOXIKO GLOBAL FUND OF FUNDS EUROBANK WIN-WIN ΣYNΘETO EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO EΣΩTEPIKOY EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY EUROBANK CLICK ΣYNΘETO EUROBANK DOUBLE CLICK ΣYNΘETO INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣYNΘETO EUROBANK ALL WEATHER ΣYNΘETO EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN MET. EΣ. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAX. ΔIAΘ. EΞΩT. (USD) INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣ. INTERAMERICAN ΔIAX. ΔIAΘ. EΣ. INTERAMERICAN EΛΛHNIKO MIKTO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣ. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPIΩN MET.EΣ. INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY OMOΛOΓIAKO EΞ. INTERAMERICAN ANAΠTYΓMENΩN AΓOPΩN MET. EΞ. INTERAMERICAN NEA EYPΩΠH MET. EΞ. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

DEAL news

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2012

2011

2010

4,0905 5,9077 3,1482 6,1937 1,9022 6,6229 3,2855 3,0950 5,0510 7,5843 8,5670 7,1598 6,7761 6,0000 6,8814 3,6228 12,0597 12,2925 6,1234 6,7909 2,8198 4,2549 10,6685 11,7387 9,9129 8,7044 6,8287 9,0106 10,1382 17,2664 20,8960 8,6507 4,2445 5,6198 2,7268 7,4839 7,3162 6,8124 3,2889 4,2103 5,6188 11,3705 7,2172 3,0214 2,6973 3,3731 0,6069 8,7829 1,7457 3,4807 2,6184 2,8593 2,4955 2,1009 1,3019 3,9601 2,5180 0,7944 2,0310 6,3528 2,1094 2,8931 7,4218 6,5946 7,3617 3,7273 10,5473 1,4542 15,0330 4,6338 3,5111 3,6493 11,9853 11,5326 10,3462 1,4853 12,3658 7,5476 8,8074 8,0523 10,8204 2,8246 31,3997 14,9224 10,9905 2,9980 3,4122 0,7704 0,8034 0,9950 0,9202 0,9330 0,2180 0,2243 13,7257 18,1604 1,1748 1,1896 1,1917 8,3330 8,7244 8,7649 9,2239 8,7599 9,3028 8,6534 9,1584 6,8275 7,6778 7,6661 6,9363 7,9911 10,6199 10,4780 10,5939 0,8436 1,0886 0,8851 0,7756 0,8160 1,0008 0,7756 10,1705 10,1813 1,0764 1,0991 1,3887 1,2670 0,9980 1,0265 7,5541 7,9149 7,5554

0,62% 3,52% 3,53% 0,05% 4,04% 0,90% 4,52% 2,45% 0,40% 0,19% 0,67% 0,62% 0,81% -1,11% 0,88% 3,49% 0,37% 0,08% 3,47% 4,45% 3,12% 0,15% -0,02% -0,08% 0,14% 0,97% 0,26% 0,08% 0,18% 1,92% 4,59% 4,02% 1,95% 1,76% 0,06% 1,87% 2,81% 2,02% 3,35% 0,52% 0,04% 0,22% 2,28% 1,62% 0,87% 0,01% 4,48% -0,05% 3,15% 0,11% 0,17% 0,06% 0,09% 2,67% 0,91% 0,43% 3,32% 4,50% 2,11% -0,26% -0,31% 0,18% 0,06% -0,26% -0,02% 0,16% 0,21% 0,01% 1,36% 3,24% 0,09% 0,19% 0,22% 0,24% 0,16% 3,58% 0,05% 3,66% 0,13% 3,42% 3,26% 4,75% -0,35% 0,02% 1,32% 0,59% 0,26% 0,00% 0,01% 0,45% 1,31% 1,32% 3,27% 3,75% -0,51% -0,05% 0,03% 0,37% 0,37% 0,16% 0,17% 0,29% 0,30% 0,20% 0,23% 0,74% 0,74% 0,97% 3,23% 3,23% 4,04% 2,31% 1,01% 0,68% 0,69% 0,50% 0,97% 0,52% 1,03% 1,04% 1,49% 1,02% -0,05% 0,10% 0,22% 0,23% 0,68% 0,13% 3,36% 3,36% 0,94% 0,97% 0,94%

METABOΛH -14,10% 0,74% -7,47% 4,96% 18,69% 10,25% 10,32% -23,32% 10,68% 5,28% 10,87% 5,99% 3,55% 28,98% 13,14% -3,51% 6,84% 3,60% 17,35% 25,07% 8,81% 12,24% -0,16% 6,55% 12,78% 7,74% 0,96% 10,66% 14,98% 13,36% 17,20% 19,83% 15,38% 11,27% 10,70% 17,24% 14,00% 16,04% 8,99% 14,82% 0,20% 10,37% 8,29% -2,93% -23,23% 0,65% 21,79% 16,11% -33,89% 0,14% 9,21% 0,64% -0,98% -2,50% -21,97% -23,47% 17,07% 27,27% -0,54% 12,09% 6,83% -22,57% 2,67% 6,75% 4,45% 5,49% 15,06% 8,40% 13,75% 21,51% 7,56% 12,49% 11,44% 10,11% 11,00% 30,90% 3,63% -9,52% 10,96% 4,12% 19,52% 28,50% 1,08% 8,81% 13,09% 9,40% 9,90% 8,61% 9,57% 8,29% 13,83% 14,73% 23,93% 28,91% 42,37% 41,96% 2,75% 7,38% 7,54% 6,37% 6,81% 5,25% 5,69% 7,31% 8,18% 15,46% 15,49% 12,11% 17,68% 17,71% 17,79% 18,90% 13,00% 9,11% 9,27% 8,54% 8,24% 9,31% 6,97% 7,79% 6,67% 6,97% -1,35% -0,10% 8,22% 8,63% 7,92% 15,55% 34,10% 34,91% 9,74% 10,96% 9,74%

-29,65% -34,53% -45,73% 2,46% -38,50% -28,88% -48,15% -41,67% -0,26% 3,18% 4,60% -13,82% -17,89% -34,51% -16,48% -45,18% 4,21% 4,35% -41,87% -45,14% -58,78% -33,45% -11,49% -2,48% -31,15% -21,66% -7,07% -0,87% -9,05% -19,17% -34,35% -34,40% -19,24% -16,82% -9,28% -23,01% -16,18% -24,32% -47,75% -5,94% 2,25% -7,68% -46,24% -44,51% -43,84% 1,69% -47,44% -7,42% -38,61% -1,95% -12,31% -5,27% -40,94% -36,85% -30,23% -46,79% -29,22% -30,71% 3,21% -12,26% -33,23% 3,82% -3,25% 0,48% -8,97% -1,83% -1,86% -22,17% -49,80% 3,19% -0,10% 1,76% 1,81% 1,02% -52,02% 1,61% -33,42% 3,45% -38,07% -50,66% -48,26% 7,52% -1,98% -22,42% -10,14% -4,88% -2,06% -0,88% 4,59% -21,69% -20,77% -49,58% -53,91% -32,74% -34,93% 2,55% -1,45% -1,20% -6,60% -6,09% -0,92% -0,38% -3,93% -2,92% -7,82% -7,79% -11,79% -17,92% -17,89% -21,03% -18,52% -7,03% -6,89% -6,69% -10,91% -3,30% -10,03% -23,16% -22,38% -7,50% -23,16% -3,64% -5,40% -7,56% -7,11% -5,64% 1,42% -36,70% -36,18% -22,92% -21,79% -22,92%

AΠOΔOΣH -18,58% -22,27% -27,40% -1,50% -23,78% 29,25% -30,60% -23,45% 1,58% 1,07% 10,72% -7,96% -15,83% -20,36% -10,94% -25,09% 4,10% 3,01% -29,72% -28,99% -39,04% 27,09% 18,15% 10,95% 3,19% 18,49% 18,62% 21,32% 12,72% 27,16% -32,68% -22,91% -28,74% 9,83% -0,10% -22,40% -23,44% -23,03% -17,16% -0,70% 11,60% -31,64% -26,09% -21,18% 0,82% -27,86% 11,28% -19,85% -1,96% -2,96% -4,97% -23,61% -25,64% -17,81% -28,18% -24,33% -19,07% 14,15% -3,88% -21,89% 0,85% 4,03% 2,98% 14,18% -3,24% 8,56% 26,68% -26,72% 1,65% -0,44% -0,83% -1,73% -4,40% -29,38% 1,45% -17,47% 3,88% -24,58% -27,24% -26,65% 9,03% 7,07% 26,05% 19,76% 8,86% 9,03% 10,34% 25,42% 27,05% -26,64% -29,68% 33,66% 27,88% 1,50% 0,14% 0,35% -7,51% -7,01% -7,61% -7,11% -4,83% -3,82% -7,99% -7,20% -9,95% -6,11% -6,08% -10,62% -8,68% 3,38% -3,93% -3,72% 19,23% 20,58% 22,04% 23,27% 22,04% 0,94% 1,91% 9,66% 10,20% 2,82% -20,13% -19,49% -18,60% -17,41% -18,59%

HM. ENAPΞHΣ

13/10/2010

25/11/2010

11/7/2011 24/6/2010

27/3/2012

20/9/2011

20/9/2011

20/9/2011

20/9/2011

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 3/10/2012 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS ΔHΛOΣ EIΣOΔHMATOΣ ΔHΛOΣ BLUE CHIPS NBGAM ETF ΓENIKOΣ ΔEIKTHΣ X.A.- METOXIKO EΣΩT. ΔHΛOΣ MIKTO ΔHΛOΣ ΣYΛΛOΓIKO ΔHΛOΣ EΠIK/KHΣ ΣYNTAΞHΣ MIKTO EΣΩT. ΔHΛOΣ EUROBOND - OMOΛOΓIAKO ΔHΛOΣ GLOBAL TITANS ΔHΛOΣ ΠPAΣINH ENEPΓEIA METOXIKO EΞΩTEPIKOY NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - METOXIKO ΔHΛOΣ USD BOND OMOΛOΓIAKO EΞΩT. ΔHΛOΣ DELTA BONUS - ΣYNΘETO A/K ΔHΛOΣ SMALL CAP METOXIKO EΣ. ΔHΛOΣ ΠET OTE MIKTO ΔHΛOΣ ΣTPATHΓIKΩN TOΠOΘETHΣEΩN MIKTO EΞΩT. ΔHΛOΣ MONEY PLUS - ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ΔHΛOΣ ΔOΛAPIAKO (USD) - OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OMOΛOΓIAKO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF MIKTO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF MIKTO ΔHΛOΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF METOXIKO NBG INCOME PLUS - CLASS A (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS A (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH KPATIKΩN OMOΛOΓΩN ANEΠTYΓMENΩN XΩPΩN (EUR) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH EUROBOND KPATIKΩN OMOΛOΓΩN ANEΠTYΓMENΩN XΩPΩN (EUR) EYPΩΠAIKH ΠIΣTH ANAΠTYΞ.(MET.EΣΩT.) EYPΩΠAIKH ΠIΣTH EUROPEAN OPPORTUNITIES MET. EΞ. EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH EMERGING MARKETS OPPORTUN. MET.EΞ. EYPΩΠAIKH ΠIΣTH GLOBAL OPPORTUNITIES (MET. EΞ.) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH AMERICAN OPPORTUNITIES MET. EΞ. EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN INVESTMENT GRADE (EUR) EYPΩΠAΪKH ΠIΣTH HIGH YIELD ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN (EUR) EYPΩΠ.ΠIΣTH EUROINVEST MIKTO EΣ. HSBC EIΣOΔHMATOΣ OMOΛOΓIΩN EYPΩ ANAΠTYΓMENΩN XΩPΩN HSBC ΔIAΘEΣIMΩN EYPΩ BPAXYXPONIAΣ ΔIAPKEIAΣ HSBC ANAΠTYΞIAKO METOXΩN EΣΩT. HSBC AMERICAN EQUITY MET. EΞΩT. HSBC ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN MET.EΞΩT. HSBC ΠANEYPΩΠAIKO MET.EΞΩT. HSBC OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ΔOΛAPIOY HSBC MIKTO EΣΩTEPIKOY ING A/K METOXIKO EΣΩT. ING A/K MIKTO ING A/K EYPΩΠAIKO ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN INTERNATIONAL EYPΩΠAΪKΩN OMOΛOΓΩN INTERNATIONAL MIKTO INTERNATIONAL ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN INTERNATIONAL EΛΛHNIKO METOXIKO KYΠPOY EURO BOND PREMIUM OMOΛOΓIAKO KYΠPOY DUAL STRATEGY ΣYNΘETO AMOIBAIO KEΦAΛAIO KYΠPOY LIBOR RETURN (USD) OMOΛOΓIAKO EΞΩT. KYΠPOY EΛΛHNIKO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN KYΠPOY EΛΛHNIKO METOXIKO EΣΩT. KYΠPOY EURO BALANCED PREMIUM MIKTO KYΠPOY FUND OF FUNDS METOXIKO KYΠPOY FUND OF FUNDS MIKTO KYΠPOY EURO EQUITY PREMIUM METOXIKO MARFIN EΛΛHNIKO METOXIKO MARFIN ΘEΣMIKΩN XAPTOΦ. OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY MARFIN GLOBAL METOXIKO MARFIN SMART CASH ΔIAX.ΔIAΘ. MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN ΘEΣMIKΩN XAPT/KIΩN EURO HEDGED FOFs MET. MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs MIKTO MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs MIKTO MARFIN EMERGING EMEA METOXIKO MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO ALICO KPATIKΩN OMOΛOΓΩN EΞΩTEPIKOY ALICO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALICO METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALICO METOXIKO EΞΩTEPIKOY ALICO MIKTO EΞΩTEPIKOY EΠIKOYPIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ MIKTO EΞΩTEPIKOY BETA GLOBAL MIKTO EΞΩTEPIKOY ALICO ETAIPIKΩN OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ALICO ΔOΛAPIAKO OMOΛOΓIΩN EΞΩTEPIKOY ALICO EYPΩΠAΪKO ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN ALICO MET.EΣΩT. MEΣAIAΣ & MIKPHΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ ALICO METOXIKO EΣΩTEPIKOY FTSE-20 INDEX FUND CITI FUND OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY EΛΛHNIKO METOXIKO MEΓAΛHΣ KAI MEΣAIAΣ KEΦAΛAIOΠOIHΣHΣ ALICO METOXIKO EΞΩTEPIKOY ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN PROTON GREEK RECOVERY FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY PROTON MIKTO EΣΩTEPIKOY PROTON OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY EΠENΔYTIKH KPHTHΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO EMΠOPEYMATIKΩN AΞIΩN ALICO FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM EURO PLUS ΔIAX/ΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN MILLENNIUM VALUE PLUS EΛΛHNIKO OMOΛOΓIAKO MILLENNIUM BLUE CHIPS METOXIKO EΣ. MILLENNIUM EUROZONE METOXIKO EΞ. MILLENNIUM MID- CAP METOXIKO EΣΩTEPIKOY MILLENNIUM AMERICA US METOXIKO EΞ. MILLENNIUM CHINA GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY MILLENNIUM FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN FUND OF FUNDS MET. PROBANK XPHMATAΓOPAΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN PROBANK OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY PROBANK EΛΛAΣ METOXIKO EΣΩTEPIKOY N.P. INSURANCE NEOΣ ΠOΣEIΔΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K METOXIKO EΣΩTEPIKOY

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2012

5,6850 1,2406 1,1769 2,7135 12,1472 15,6887 12,1468 1,4302 8,7369 8,8752 9,9997 9,7319 9,5444 11,2245 14,4770 0,9201 13,6259 11,2276 10,0457 10,0464 0,7703 10,0897 10,0031 10,0032 4,6132 3,6778 8,1169 5,7898 4,1486 7,8835 6,0653 2,9315 4,3950 7,3449 5,7609 7,9798 0,9687 2,4183 10,4992 12,0843 11,5469 10,7049 9,4996 9,0750 9,0906 1187,0500 1218,9900 1228,7900 1250,4800 954,0100 956,1900 8,2754 1,3976 3,1098 1,6767 2,5518 2,9362 3,0773 3,9275 3,3786 0,8445 5,6580 2,0142 22,7847 2,8727 4,7082 2,8770 4,3817 6,6112 4,6409 1,8773 5,3982 4,1783 1,9135 6,6763 1,4690 1,9260 2,3347 5,0957 5,0343 1,2865 1,4370 3,3232 3,3390 3,1169 1,2632 3,5563 1,5773 4,2456 2,9616 2,8595 0,1756 0,1870 2,6731 3,1373 4,5294 17,4459 13,2056 7,3226 13,8191 16,6324 12,0666 11,1305 5,7433 13,5105 12,0579 3,5138 5,1258 1,6157 3,5866 0,8523 3,8516 3,8138 2,7024 4,8547 1,0785 3,5693 13,2301 10,1040 8,6749 1,2068 0,6775 1,7653 1,0863 2,4860 2,9648 1,6241 2,3330 3,9936 2,2110 1,4329 0,9791 3,6310

4,81% -1,16% -1,18% 1,53% -0,23% 0,22% -0,23% 2,60% 0,53% 0,54% 0,09% 0,78% 0,01% 0,87% 1,34% 1,31% -0,56% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,03% 0,02% 3,64% 3,42% 2,97% 3,57% 2,06% 2,05% 0,38% 0,45% -0,66% 0,08% 0,39% 0,34% 4,96% 0,99% 0,04% 0,06% 0,20% 0,15% 0,20% 0,28% 0,26% 0,03% 0,03% -0,67% -0,67% -2,75% -2,75% 0,14% 0,11% 3,87% 0,76% 1,10% 0,47% 0,53% 0,23% 0,22% 2,51% 0,53% 0,02% 1,83% 1,26% 1,22% 1,42% -0,18% 0,47% 2,86% 1,75% -0,01% 1,60% 2,63% 0,05% 3,91% 0,55% 0,36% 0,06% 0,06% 3,02% 0,06% 0,58% 0,42% -0,29% 4,01% 0,44% 0,66% 0,08% 0,19% -0,06% 0,29% 0,54% 0,69% 0,35% 0,45% 0,22% 0,10% 4,34% 0,59% 0,98% 0,50% 1,09% 1,31% 0,20% -0,36% 0,01% 4,66% 3,00% 4,88% 4,46% 0,67% 6,78% 4,83% 3,64% 6,04% 0,73% 0,84% 0,36% -0,02% 2,41% 3,28% -0,20% 5,09% 0,08% 1,44% 2,15% 1,76% 0,10% 2,42% 3,86% 3,94% 4,06%

METABOΛH 17,91% 5,86% 5,02% 12,11% 14,72% 14,41% 14,72% 23,09% 7,93% 8,64% 6,05% 1,72% 0,22% 9,02% 8,73% 13,82% 42,38% 9,02% 0,26% 0,27% 8,60% 0,90% 0,03% 0,03% -6,25% 16,03% 16,60% -6,01% 9,75% 9,77% 14,51% 1,25% -16,85% 38,80% 15,41% 14,83% 28,37% 6,60% 13,26% 1,97% 13,33% 4,15% 6,49% 7,79% 11,57% 5,37% 5,40% 11,69% 11,72% 11,80% 11,83% 4,36% -31,23% 21,77% 15,51% 10,02% 13,46% 8,89% 9,84% 12,54% 3,70% 7,75% 0,48% 12,09% 14,77% 7,69% 8,57% 5,71% 6,51% 11,08% 8,56% -0,38% 8,54% -18,94% 3,32% 5,12% -27,52% -9,34% 6,54% 2,36% 15,94% -12,61% 7,86% 8,98% 3,90% 22,43% 6,25% 11,27% 3,71% 8,47% 10,86% 1,86% 3,43% 3,01% 8,66% 8,71% 6,24% 2,54% 12,00% 7,68% 7,06% 4,98% 3,63% 14,10% 8,23% 1,40% 0,15% 38,81% 10,31% -22,89% 14,59% 0,60% 20,59% 6,60% -26,87% 12,03% 11,48% 0,93% 8,11% -0,10% -32,32% 7,27% 6,43% 32,90% 8,70% -0,52% 11,29% 7,12% 3,75% -3,62% 10,73% 14,81% 21,83%

AΠOΔOΣH 2011

2010

-46,16% -4,91% -5,90% -7,92% 0,99% -2,21% 0,98% -25,64% -18,64% -17,99% -5,71% -4,33% -4,77% 2,96% -2,91% 0,31% -9,50% 2,57% 0,19% 0,16% 7,24% -38,68% -51,29% -52,95% -45,30% -21,96% -23,43% -9,81% -18,09% -37,85% -35,68% -5,41% -13,77% -45,84% -22,86% -12,23% 1,21% -8,48% 0,25% -3,11% -5,96% -6,88% -1,99% -1,95% -10,27% -10,24% -17,96% -17,94% 1,44% -32,20% -43,85% -7,98% -19,36% -6,01% 0,67% 0,83% -2,96% -43,50% -19,72% 2,46% -36,10% -13,22% -24,43% -13,63% 5,20% -24,03% -38,99% -27,98% 0,58% -41,52% 2,36% -48,90% -40,54% -20,32% -1,49% 2,97% -47,72% -41,59% -10,54% -4,04% -38,53% 1,20% -8,40% 4,52% -10,76% -14,02% -3,76% -1,48% 0,98% 2,03% -49,53% -5,57% -10,34% 0,27% -4,74% -9,86% 0,12% 13,49% -0,15% -37,76% -58,04% -27,62% -49,67% -18,74% -53,07% -52,01% -45,31% -52,09% -12,78% -14,10% -7,59% 3,67% -44,16% -54,64% -18,18% -47,73% 6,83% -20,53% -30,39% -16,31% 5,44% -32,95% -46,21% -50,21% -53,26%

-13,93% -14,09% -15,05% 6,76% 4,85% 16,64% 1,53% 4,05% -0,51% 0,40% -9,56% -32,49% -33,37% -26,10% -10,59% -10,72% 2,86% -6,87% -14,96% -7,30% 13,81% -6,91% -29,35% -11,29% 5,06% 0,63% 3,35% -0,27% 1,33% 2,73% 8,96% -0,81% -0,77% 9,99% 10,04% -5,19% -5,15% -3,24% -24,54% -31,87% 7,05% 22,20% 15,66% 17,25% 1,22% -1,08% -27,39% -14,51% 3,17% -32,12% 13,77% 18,67% 10,56% 7,26% -8,76% -32,87% -29,83% 0,91% -26,20% -31,80% -14,81% -1,97% 0,75% 2,92% -27,58% -21,96% 11,76% 5,62% -25,87% -0,50% 8,59% 0,61% 14,79% -0,07% 2,42% -32,63% 12,69% -2,60% -0,93% 3,51% 2,68% 2,10% 13,90% -36,19% -38,86% -15,73% -32,37% -2,53% -28,04% -27,80% -17,02% -29,51% 7,85% 19,53% 9,88% 2,70% -16,76% -33,18% -8,95% -34,76% 14,79% 0,03% -14,84% 2,90% -7,52% -26,05% -26,77% -34,69%

HM. ENAPΞHΣ

22/6/2010 9/7/2010 8/12/2010 5/7/2010 19/11/2010

12/9/2011 20/9/2011 13/10/2011 13/10/2011 13/10/2011 23/9/2011 11/10/2011 13/10/2011 2/4/2012 10/9/2012 17/9/2012

15/3/2010 3/11/2010

27/6/2012

1/3/2012

15/6/2011 20/6/2012 19/7/2012 10/4/2012 1/4/2011 1/4/2011

22/12/2011

29/3/2010 3/3/2011

OΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 3/10/2012 ΠEIPAIΩΣ A/K ΔYNAMIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K MIKTO EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K ΔIAXEIPIΣHΣ BPAXYΠPOΘEΣMΩN ΔIAΘEΣIMΩN ΣE EYPΩ ΠEIPAIΩΣ A/K OMOΛOΓΩN EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K ΘEΣMIKΩN EΠENΔYTΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ A/K AΣΦAΛIΣTIKΩN ΦOPEΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS METOXIKO ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS MIKTO ΠEIPAIΩΣ FUND OF FUNDS OMOΛOΓIAKO PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) T.T. EΛTA XPHMATAΓOPAΣ ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN (EUR) T.T. EΛTA OMOΛOΓIΩN EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA MIKTO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA METOXIKO EΣΩTEPIKOY T.T. EΛTA EUROPLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA OIKOΛOΓIKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY T.T. EΛTA ΘEΣMIKΩN EΠENΔYTΩN MIKTO EΣΩTEPIKOY AAAB MIKTO EΣΩTEPIKOY AAAB EIΣOΔHMATOΣ KAI OMOΛOΓIΩN EΣΩT. AAAB ΔIAXEIPIΣHΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΣΩT. AAAB EΠIΛEΓMENΩN METOXΩN EΣΩT. UNIT LINKED HSBC EY ZHN EΞAΣΦAΛIΣHΣ HSBC EY ZHN MIKTHΣ AΠOΔOΣHΣ HSBC EY ZHN YΠEPAΞIAΣ AXA IM PROTECTION 90(1) ASSET LINKED AΓPOTIKH ZΩHΣ 1 ASSET LINKED AΓPOTIKH ZΩHΣ 2 CITIFUTURE 1 CITIFUTURE 2 CITIFUTURE 3 CITIGOLD FUTURE EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 2)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 3)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 4)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 5)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 6)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 7)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 8)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 9)(1) EMPORIKI EIΣOΔHMA ΣYN (EKΔOΣH 10)(1) EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST UNIT LINKED-EΘNIKH ΣYNTAΞH UNIT LINKED-EΠENΔYTIKO OMOΛOΓO UNIT LINKED-EΘNIKH & ΠAIΔI UNIT LINKED-EYEΛIKTH EΘNIKH ΣYNTAΞH EYPΩΠAIKH ΠIΣTH EΣΩTEPIKO METABΛHTO KEΦ. GENERALI HELLAS STABLE(1) GENERALI HELLAS BALANCED(1) GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) HSBC EY ZHN EIΣOΔHMATOΣ(1) HSBC EY ZHN EIΣOΔHMATOΣ & ANAΠTYΞHΣ(1) HSBC EY ZHN ANAΠTYΞHΣ(1) METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) METROLIFE-STAR LIFE V(1) METROLIFE-STAR LIFE VI(1) METROLIFE-STAR LIFE VII(1) METROLIFE-VALUE PLUS I(1) METROLIFE-VALUE PLUS II(1) METROLIFE-VALUE PLUS III(1) METROLIFE-ΣYNTAΞH EΓΓ. 3%(1) METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) GROUPAMA ΦOINIΞ DYNAMISME(2) GROUPAMA ΦOINIΞ EQUILIBRE(2) GROUPAMA ΦOINIΞ PRUDENCE(2) GROUPAMA ΦOINIΞ MONETAIRE(1) GROUPAMA ΦOINIΞ XA 20(1) GROUPAMA ΦOINIΞ ZEN(1) GROUPAMA ΦOINIΞ OBSIDIENNE(1) ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1 ING (L) PROTECTED FUND 300 ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 1) ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 2) ING ΠEIPAIΩΣ 10 (EKΔOΣH 3) EUROLAND SEVEN PLUS JUL13 MAXIMUM INCOME 2018 I MAXIMUM INCOME 2018 II INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2013 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2016 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2021 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ OMOΛOΓIAKO INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2026 INTERAMERICAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2031 INTERNATIONAL LIFE-EΓΓYHMENO KEΦAΛAIO INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND MARFIN EΦAΠAΞ US01 MARFIN EΦAΠAΞ US02 MARFIN EΦAΠAΞ US03 MARFIN EΦAΠAΞ US03B MARFIN SMART CAPITAL US04 MARFIN CAPITAL PLUS US05 MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 MARFIN WEALTH US07 MARFIN EIΣOΔHMA US08 ALICO INVEST 1 ALICO INVEST 2 ALICO INVEST 3 ALICO CLASSIC ALICO LINK ALICO PENSION FUND I ALICO PENSION FUND II ALICO PENSION FUND III ALICO EUROPE BOND MULTIFUND I ALICO GREEK EQUITY MULTIFUND II ALICO GLOBAL EQUITY MULTIFUND III ALICO GLOBAL BOND MULTIFUND IV ALICO COMMODITY MULTIFUND V ALICO EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI ALICO MONEY MARKET ALICO DOLLAR BOND MULTI FUND VII ALICO DOLLAR BOND MULTI FUND VIII HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) HELLENIC FUTURE PLUS 2(STANDARD) HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED)

KAΘ. TIMH

EB/ΔAΣ

AΠO 1/1/2012

2011

0,4362 1,2716 4,6682 10,4274 3,4379 2,9729 2,9820 9,8435 10,5904 10,9864 286,1700 203,4800 2,7010 1,2902 1,5109 0,5536 3,5425 3,6601 4,4148 2,6132 2,2254 5,5791 1,2700

3,96% 2,86% 0,07% 0,07% 3,59% 2,60% 2,31% 0,70% 0,54% 0,07% -1,69% 0,03% 0,10% 3,91% 1,57% 4,35% 0,47% -0,98% 3,77% 1,70% 3,21% 0,07% 2,65%

METABOΛH 32,66% 7,32% -6,22% 3,19% 2,33% 2,86% 0,19% 11,47% 8,52% 6,18% 7,79% -0,37% 5,70% -1,35% 4,23% 17,81% 5,44% 0,81% 1,71% 4,26% -14,64% -5,68% 16,59%

-41,06% -48,07% -7,47% 1,05% -56,37% -54,21% -53,87% -9,97% -5,76% 0,25% -9,41% 1,16% 6,17% -28,80% -27,96% -44,25% 3,57% -31,88% -42,54% -33,00% -38,54% -9,00% -42,47%

AΠOΔOΣH

-32,64% -31,04% 0,84% 29/9/2011 -22,32% -26,18% -26,19% 8,46% 31/3/2010 12,90% 3,55% 31/3/2010 5,18% -3,43% 4,34% -4,81% -15,04% -24,01% -1,25% -2,26% -21,11% -40,54% -15,76% -0,14% -35,68%

2,6319 2,7996 2,9589 126,0000 4,0731 4,5424 2,5311 2,5968 2,4170 5,2871 95,4800 85,7200 85,4600 90,8800 93,8100 91,8625 91,9767 90,7842 93,0321 91,6312 13,7161 12,0705 11,6728 10,6066 11,3230 10,2545 1,0003 3,6098 5,1515 3,9149 5,5338 2,3687 2,3787 1,9843 1,4840 2,6543 2,6090 2,5508 6,8169 10,1553 11,2363 9,4882 8,6028 0,8712 0,6856 0,6046 10,2046 5329,0675 10,4950 88,4700 131,7900 133,5500 565,9500 2,9825 610,22 108,4086 109,5700 109,9000 157,0900 105,4500 102,4000 102,0000 10,0885 9,5389 9,5723 3123,9395 8,3840 8,7310 8,9563 9,5811 8,2821 10,6584 9,5764 8,7315 5,1311 1,3264 2,4014 2,3628 8,5708 4,0881 10,4161 10,3135 10,0719 9,8636 9,5750 9,1670 7,6260 4,4508 4,3703 3,6073 15,3884 6,0516 3,7952 2,9909 2,5811 3,3692 0,4700 3,1185 3,1615 2,5952 2,6875 3,1741 2,9177 3,0533 5,1857 4,7354 3,9060

0,24% 0,48% 0,61% -0,16% 0,14% 0,02% 0,46% 0,43% 0,49% -0,19% 0,03% -1,13% 0,66% -0,15% -0,11% 0,01% 0,06% 0,00% 0,02% -0,01% -0,16% 0,15% -0,09% 0,20% -0,28% 1,54% -3,86% -0,09% 0,12% 0,23% 0,09% 0,40% 0,32% 1,15% 1,99% 0,22% 0,38% 0,42% -1,86% -0,59% -1,35% -0,41% -0,02% 1,26% 1,72% 2,02% 0,03% 0,02% 0,15% -1,51% -0,60% -0,22% 0,01% 4,04% 0,49% -0,38% -0,41% -0,28% -0,79% -0,26% -0,73% -0,29% 0,13% 0,11% 0,11% 0,06% 0,18% 0,16% 0,16% 0,08% 0,24% 0,04% -0,01% 0,05% 0,23% 1,14% 0,83% 0,50% 0,22% 0,23% 0,16% 0,16% 0,16% 0,02% -0,03% -0,34% 0,38% 0,40% 0,48% 0,79% 1,40% 0,63% 0,13% 0,21% 0,39% 0,21% 3,82% -0,81% 0,24% 1,19% 0,88% -0,01% 0,74% -0,42% 0,35% 0,67% 1,19%

2,62% 3,34% 4,17% -1,07% -23,18% -20,07% 9,29% 9,43% 9,57% 12,48% 24,40% 24,81% 32,21% 28,82% 26,96% 1,82% 2,63% -9,22% -6,97% -8,37% 2,13% 4,09% 4,86% 4,88% 6,62% 3,87% 57,80% 3,86% 10,90% 9,22% 3,57% 9,75% 6,61% 9,68% 14,71% 2,76% 4,55% 5,54% 4,69% 2,10% -0,44% -10,79% -16,27% -18,92% -14,09% -6,09% -7,78% 14,35% 4,46% 12,17% 10,16% 4,12% 0,52% 9,09% 11,66% 8,41% 3,67% 4,17% 10,48% 3,72% 2,40% 2,00% 10,12% 8,35% 11,65% 2,21% 11,27% 10,87% -1,13% -0,12% -0,28% 1,28% -1,14% -0,93% -7,79% 5,93% -9,48% 1,78% 10,46% -56,78% 7,17% 7,29% 7,71% 318,13% 3,61% 8,25% 12,69% 6,78% 8,08% 9,95% 10,91% -30,20% 8,87% 10,71% 11,22% 6,04% 12,57% 13,76% 9,64% 0,78% 0,06% -0,21% -2,74% 1,78% 6,60% 7,53% 8,09%

-9,28% -10,59% -12,45% -1,61% -39,97% -33,31% -7,83% -9,91% -12,87% -8,26% -11,77% -21,84% -24,49% -29,45% -26,11% -9,78% -10,38% 3,92% 6,68% 7,93% 6,50% 6,95% 5,63% -84,32% -17,56% -7,98% -14,44% 4,17% -6,85% -37,68% -31,89% -35,38% -9,55% -9,19% -11,33% -22,32% -11,80% -21,99% -28,16% -31,10% -45,87% -47,68% -46,22% -19,78% -2,71% 6,55% -11,78% -6,84% -1,42% 0,96% -60,94% -2,85% 6,89% 6,82% -10,13% 2,69% 2,72% 1,74% 1,43% 2,90% -5,82% -8,30% -6,11% -4,38% -10,66% -8,63% -5,06% -6,53% -11,06% -26,18% -19,73% -17,00% -7,05% -3,29% 5,84% 5,57% 0,69% -69,82% -3,09% -7,05% -25,88% -4,27% -7,39% -13,49% -15,51% -36,41% -4,86% -10,93% -18,13% 0,22% -59,31% -6,09% -3,88% -14,16% -10,47% 1,65% -4,77% -13,92% -24,24%

-7,23% -3,59% -0,18%

2010

-24,67% -28,56% -11,59% -12,01% -14,10% 12,06% -1,94% -12,13% -14,39% 2,81% 4,75% 3,54% 4,35% 3,38% 1,37% -50,16% -0,46% 2,04% -2,57% 2,58% -7,24% 3,08% -15,16% -24,32% -4,11% -3,84% -3,14% -13,16% -5,82% -11,27% -10,07% -8,13% -23,56% -26,22% -26,80% -6,64% 7,01% 14,83% 6,64% 4,76% 0,92% 0,37% -39,48% 1,91% 3,19% 20,54% 4,66% 3,45% 3,58% 1,21% -0,37% 1,63% -4,89% -2,56% -4,58% -2,49% -2,55% -5,40% 2,85% -21,56% -13,18% 2,01% 15,10% 26,43% 16,84% 16,01% 13,86% -20,50% -1,75% -2,25% -2,71% -1,82% -2,47% -4,59% -9,70% -29,94% 1,68% 1,10% -0,11% -0,16% -38,77% 19,42% 2,23% -2,17% -6,92% -11,47%

HM. ENAPΞHΣ

31/3/2010 22/12/2010 8/3/2011 22/7/2011 9/12/2011 2/12/2011 24/2/2012 18/5/2012 10/8/2012

1/10/2010

26/5/2011 30/5/2012

29/11/2011 29/3/2012 26/7/2012

31/7/2010

2/5/2011 2/5/2011 2/5/2011 9/7/2012 9/7/2012


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

45

H ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άνοδος 1,62% για το Γ.Δ. Πρωταγωνιστής της συνεδρίασης ήταν η μεσαία κεφαλαιοποίηση νοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,62% στις 790,04 μονάδες. Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα 44 εκατ. ευρώ.

Α

Πρωταγωνιστής αναδείχθηκε η μεσαία κεφαλαιοποίηση. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι ΤΕΝΕΡΓΑ (+12%), Υγεία (+12%), Άβαξ (+4,50%), Φουρλής (+5,50%), ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ (+3,6%). Στον τραπεζικό κλάδο η Εθνική ενισχύθηκε κατά 2,55%, η Alpha +2,30%, η Eurobank +0,93% και η Πειραιώς +2,21%. Με τα νέα από τον τραπεζικό κλάδο σχετίζεται άμεσα η ανοδική αντίδραση στο Χ.Α., που πήρε μεγάλες διαστάσεις την Τρίτη, σύμφωνα με τη Merit ΑΧΕΠΕΥ. Πέραν τούτου, σημειώνει η χρηματιστηριακή στο σχόλιό της, η αγορά προεξοφλεί ενδεχομένως μια θετική έκβαση στο θέμα των μέτρων και στην επιμήκυνση του ελληνικού χρέους. Η Merit υποστηρίζει πως ο Γενικός Δείκτης φαίνεται να κέρδισε βραχυπρόθεσμα άλλη μια «μάχη» με τις 740 μονάδες που αποτελούν ένα ισχυρό «οχυρό», αφού ακόμα και όταν ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε αρκετά ο δείκτης βρήκε στήριξη χάρη σε τίτλους που βρίσκονται εδώ και 3,5-4 μήνες σε ανοδικό momentum.

Υποστηρίζει πάντως πως αν διασπαστούν οι 790 μονάδες με αυξημένους τζίρους από τεχνική άποψη είναι ανοικτός ο δρόμος για τις 840 μονάδες όπου βρίσκονται και τα υψηλά έτους. Σύμφωνα με την ανάλυση 4 παράγοντες μπορούν να ενισχύσουν αυτή την κίνηση. Πρώτον, τα θεμελιώδη ορισμένων μετοχών δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανόδου ενώ πολλές μετοχές του μεσαίου χώρου που είχαν υποαποδώσει στο α’ εξάμηνο του 2012 εκπλήσσουν θετικά τις τελευταίες εβδομάδες. Δεύτερον, αναμένεται η αντίδραση του ΟΠΑΠ αφού φαίνεται ότι η πτώση λόγω της είδησης περί της νέας φορολογίας ολοκληρώθηκε. Τρίτον, ο τραπεζικός δείκτης διατηρείται κοντά στα υψηλά εξαμήνου λόγω των προσδοκιών των επενδυτών για deals που θα ισχυροποιήσουν τις τράπεζες και για ευνοϊκότερης όρους ανακεφαλαιοποίησης. Τέταρτο, διατηρούνται οι προσδοκίες για μερική λύση του ελληνικού ζητήματος στη Σύνοδο Κορυφής 18 Οκτωβρίου. Σε πρώτη φάση, ως μερική λύση εννοεί την απόφαση για εκτα-

μίευση της δόσης των 31.5 δις ευρώ και την απόφαση για διετή επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση δείχνει η ψήφιση των μέτρων με την τρόικα να προβάλει αντιδράσεις. Αντίθετα, ο κορεσμός τόσο από τεχνική άποψη όσο και από άποψη θεμελιωδών μετοχών όπως η 3Ε και ο Τιτάνας είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη συνέχεια της ανόδου. Δεν αποκλείεται και οι επενδυτές να τηρήσουν στάση αναμονής στις επόμενες 2 εβδομάδες μέχρι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να πάρουν τις αποφάσεις τους με αποτέλεσμα μερική ρευστοποίηση κερδών και επιστροφή στις 740 μονάδες. Το δε προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2013 περιέχει αρκετές αρνητικές προβλέψεις για την ελληνική οικονομία όπως η ύφεση στο 3,8% και η ανεργία στο 24,7%. Σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ, στόχος δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος. Οσον αφορά στον τραπεζικό κλάδο, η Merit παρατηρεί πως μεγάλη ευνοημένη από τις τελευταίες εξελίξεις είναι η Alpha Bank που αποκτά πολλαπλά οφέλη από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα και ήδη βρέθηκε μια ανάσα από τα υψηλά έτους.

«Κάλεσμα» των ξένων επενδυτών στο χρηματιστήριο Η «ρόδα» του Χρηματιστηρίου φαίνεται πως… γυρίζει και … κλείνει το μάτι προς τους ξένους επενδυτές. Μπορεί το πρώτο εξάμηνο του έτους να υπήρξε μια σημαντική πτώση, το «ριμπάουντ» όμως, πλέον αγγίζει το 25%. Καθώς οι εταίροι μας δεν μας απειλούν πλέον με έξοδο από την Ευρωζώνη και όσο οι εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν, το ρίσκο φαίνεται πως υποχωρεί. Το γεγονός ότι το ΧΑ συγκαταλέγεται ακόμη στις αναπτυγμένες αγορές του FTSE επιδρά θετικά στους υποψήφιους νέους αλλά και στους παλιούς επενδυτές, αφού αποτελεί ένα τεστ αξιοπιστίας όχι μόνο για την αγορά, αλλά και για την ελληνική οικονομία συνολικότερα.

Η άνοδος οφείλεται μεν σε εγχώρια κεφάλαια, αλλά το θέμα είναι να υπάρξει διάχυση της θετικής ψυχολογίας και στο εξωτερικό. Έπειτα από το ετήσιο roadshow των ελληνικών εισηγμένων εταιριών στο Λονδίνο έγινε ακόμη πιο φανερό ότι οι δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη πολύ περισσότερο τα θεμελιώδη μεγέθη. Ο σχεδιασμός και η εισαγωγή νέων δεικτών που να αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς, όπως εκτιμούν χρηματιστηριακοί αναλυτές, είναι ό, τι καλύτερο για την προσέλκυση των ξένων επενδυτών. Έτσι, η ελληνική χρηματαγορά μπορεί να επανέλθει και πάλι στο προσκήνιο.

Οι χρηματιστηριακοί Δείκτες κινούνται σε υψηλά επίπεδα, προσπαθώντας να αφομοιώσουν τις πολλαπλές ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών για απεριόριστη αύξηση ρευστότητας προς αντιμετώπιση της οικονομικής καχεξίας που παρατηρείται σε διάφορες οικονομικές ζώνες. Σχεδόν κάθε οικονομικό στοιχείο που βλέπει το φώς της δημοσιότητας υπογραμμίζει την γενική οικονομική καχεξία. Πρωταγωνιστής στην κακή οικονομική εικόνα είναι η Ευρωζώνη. Ο δείκτης PMI της μεταποίησης τον μήνα Σεπτέμβριο κυμάνθηκε στο 46,1 καταγράφοντας πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του Αυγούστου (45,1). Ο δείκτης της μεταποίησης στην Eυρωζώνη κινείται σε επίπεδα υποχώρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα η μεταποίηση δείχνει να βρίσκεται σε υποχώρηση και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο δείκτης PMI της μεταποίησης παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 50 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Συγκεκριμένα τον μήνα Αύγουστο ο Βρετανικός Δείκτης PMI ανήλθε στα 49,6 για να υποχωρήσει στο 48,4 τον μήνα Σεπτέμβριο. Εξετάζοντας το ίδιο μέγεθος στην Κίνα διαπιστώνουμε ότι και εκεί η μεταΣάκης Καρανικόλας ποιητική δραστηριότητα πα(Υπεύθυνος ραμένει πεισματικά σε φάση Διεθνών Αγορών μείωσης καθώς ο επίσημος της ΚΥΚΛΟΣ δείκτης PMI για την μεταΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ) ποίηση παρέμεινε κάτω από το 50 (49,6) τον περασμένο μήνα. Τέλος δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι ενώ ο παναμερικανικός δείκτης PMI υπερέβη το επίπεδο του 50 τον περασμένο μήνα ανερχόμενος στο 51,5 η κίνηση αυτή έρχεται στον αντίποδα των διαφόρων περιφερειακών δεικτών της μεταποιητικής δραστηριότητας που παραμένει σταθερά σε φάση υποχώρησης. Οι ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές του Σικάγου και της Φιλαδέλφειας αναδεικνύουν την αδυναμία της μεταποιητικής δραστηριότητας την τρέχουσα περίοδο. Τα προαναφερόμενα στοιχεία απασχολούν ιδιαιτέρως την επιτροπή νομισματικής πολιτικής της Αμερικανικής Fed, το κεντρικό συμβούλιο της ΕΚΤ, την ΒοJ ενώ και η Reserve Bank of Australia ήλθε πρόσφατα να προστεθεί στο κύκλο των κεντρικών τραπεζών που προβαίνουν σε συνεχή αύξηση της παρεχόμενης ρευστότητας στην παγκόσμια οικονομία καθώς ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική μείωση των επιτοκίων της κατά 0,25% με αποτέλεσμα το επιτόκιο του Δολαρίου Αυστραλίας να μειωθεί στο 3,25%. Όλη αυτή η παροχή ρευστότητας περιορίζει την έκταση υποχώρησης των χρηματιστηριακών αγορών ενώ αυξάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα πολύτιμα μέταλλα ενώ οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων ακολουθούν μια πιο λελογισμένη άνοδο διότι η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία και η υποχώρηση της μεταποιητικής δραστηριότητας περιορίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτά. Προς στιγμήν, κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος ή ικανός να αμφισβητήσει έμπρακτα την πολιτική που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες καθώς όλοι προτιμούν να ακολουθήσουν το μονοπάτι της αύξησης του επενδυτικού ρίσκου το τελευταίο τρίμηνο του έτους παραβλέποντας γεωπολιτικούς κινδύνους και πολιτικές αντιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή ένωση καθώς και την απροθυμία των επιχειρήσεων να προβούν σε επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών και της απασχόλησης.


46 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012Καλημέρα σας, σύντροφοι και συντρόφισσες, και καλό μήνα να έχουμε, κάτι για το οποίο παρεμπιπτόντως έχω βάσιμες υποψίες πως θα συμβεί. Μην περιμένετε βέβαια να υπάρξει συνεχόμενο ανοδικό μπουμ. Σίγουρα το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί αισθητά και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανόδου.

DEAL news

H πορεία των διεθνών αγορών τον Σεπτέμβριο Aνοδικά και με κέρδη κινήθηκε η πλειοψηφία των χρηματιστηριακών αγορών και εμπορευμάτωνΕτσι μου λένε, αυτό σας μεταφέρω και από κει και πέρα ο καθένας ας πάρει τις αποφάσεις του και ας κρίνει αν θα πρέπει να μπει τώρα στις μετοχές, ή θα πρέπει να περιμένει να κάνει άλλος την αρχή. Κατά την ταπεινή μου άποψη πάντως, η δεύτερη επιλογή είναι η πιο σωστή, μια και το «δεν ξέρουμε τι μας περιμένει» εξακολουθεί να ισχύει.Κατά τα άλλα οι μεγάλοι παίκτες αποφάσισαν να μειώσουν τις short θέσεις τους στο Χ.Α. και για να το κάνουν αυτό κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Μπορεί βέβαια να είχαν βγάλει υπεραξίες που θέλοντας και μη έπρεπε να τις κατοχυρώσουν, μια και ως γνωστόν οι επαγγελματίες traders κινούνται πάντα βάσει πλάνου και κυρίως δεν είναι πλεονέκτες.Το πιθανότερο βέβαια που συνέβη ήταν πως η ανοδική αντίδραση της αγορά το Σεπτέμβριο οφείλεται στις προσδοκίες για τραπεζικά deals. Κάπως έτσι άλλωστε κινήθηκε η αγορά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω, οπότε προσοχή και όχι πολλά πολλά ανοίγματα.Εν τω μεταξύ σημειώστε πως ορισμένα μικρομεσαία dealing rooms έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται αλλά αυτό δεν μπορώ να πω ακόμα αν είναι καλό σημάδι ή μια εξέλιξη που μπορεί να κρύβει κινδύνους. Στα του ταμπλό τώρα: «Ζωηρή» εμφανίστηκε η ΔΕΗ στη συνεδρίαση της Τρίτης, γεγονός που έκανε κάποιους να σκεφτούνε πως κάνουν παιχνίδι οι δύο ξένοι που ήδη κατέχουν ποσοστό στην επιχείρηση. Πρόκειται για τις Fidelity και Schilister, που κατέχουν 5% και 13,8% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

 

Το δυνατό παιχνίδι στη μετοχή της Εθνικής συνεχίζεται, ωστόσο όχι με τη μορφή που το είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή έχουν περιοριστεί σε έναν βαθμό οι indra day διαδρομές και αυτό για τους πιο έμπειρους αποτελεί και ένα σήμα για συσσώρευση. Τώρα βέβαια σε τέτοια αγορά όλα αυτά είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά από την ώρα που το εντοπίζουν οι brokers.Εν τω μεταξύ, η Alpha, εμφανίζει έντονη κινητικότητα καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στη «μάχη» για την Εμπιρική. Απ’ ότι μου λένε αμερικανικοί επενδυτικοί οίκοι χτίζουν θέσεις τη μετοχή, με ότι αυτό σημαίνει για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του τίτλου.Αυτά τα ολίγα και για σήμερα, φίλες και φίλοι, και επαναλαμβάνω πως η σημαντικότερη εξέλιξη είναι το short covering από τους μεγάλους παίκτες του Χ.Α.

°ÎÔ˘ÚÔ‡

ετικά κινήθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο η πλειοψηφία των κυριοτέρων διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, διευρύνοντας περαιτέρω τα κέρδη τους για το γ΄ τρίμηνο του έτους. Oι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τους δείκτες S&P-500 και Dow Jones να ενισχύονται σε ποσοστό 2,5% περίπου και τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να εμφανίζει κέρδη της τάξης του 1,6%.

Θ

Toυ Φιλιππάκου Μιχάλη Αναλυτή διεθνών αγορών mphilippakos@oxycap.gr Σημαντικά κέρδη της τάξης του 3,5% παρουσίασε ο γερμανικός δείκτης DAX, η τιμή του οποίου βρέθηκε στα επίπεδα που είχε τον περασμένο Iούλιο προτού ξεκινήσει η μετέπειτα βίαιη υποχώρησή του. Παράλληλα, η απόδοση του γερμανικού χρηματιστηρίου ανήλθε κατά το γ΄ τρίμηνο του έτους στο 12,5%, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των αμερικανικών δεικτών Nasdaq και S&P-500, οι τιμές των οποίων περιορίστηκαν σε τριμηνιαία κέρδη της τάξης του 6,2% και 5,8% αντίστοιχα. O δείκτης του γαλλικού χρηματιστηρίου CAC δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει την άνοδό αυτή, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει τον περασμένο μήνα σε ποσοστό 1,7%. O ιταλικός δείκτης MIB του χρηματιστηρίου του Mιλάνου κατέγραψε οριακές απώλειες, ενώ σημαντική άνοδο της τάξης του 4% παρουσίασαν τα χρηματιστήρια της Iβηρικής χερσονήσου (Iσπανίας και Πορτογαλίας). Tα υψηλότερα κέρδη τα εμφάνισε ωστόσο το χρηματιστήριο Aθηνών, καθώς η τιμή του ενισχύθηκε κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε ποσοστό 14,3%, επιτρέποντάς του να διευρύνει στο 21% τα κέρδη που πραγματοποίησε το γ΄ τρίμηνο του 2012. Θετικό κλίμα επικράτησε και στις χρηματιστηριακές αγορές των αναδυόμενων αγορών, με τα μηνιαία κέρδη του ινδικού (BSE) και του ρωσικού χρηματιστήριου (RTSI) να ξεπερνούν το 6%. ’κρως ικανοποιητική κρίνεται η απόδοση του βραζιλιάνικου χρηματιστηρίου καθώς ο δείκτης Bovespa ενισχύθηκε σε ποσοστό 3,7%. Aισθητά μικρότερα ήταν τα μηνιαία κέρδη που εμφάνισε ο δείκτης SSEC του κινεζικού χρηματιστηρίου, με τα κέρδη του να μην υπερβαίνουν τις δυο ποσοστιαίες μονάδες. Σημειώνεται ότι το κινεζικό χρηματιστήριο προσέγγισε στα τέλη Σεπτεμβρίου το ψυχολογικό φράγμα των 2000 μονάδων, που αντιστοιχεί στα χαμηλότερα επίπεδα των 3½ τελευταίων ετών. Kατά το γ΄ τρίμηνο του 2012 τα σημαντικότερα κέρδη τα εμφάνισε το χρηματιστήριο της PωσίαςOι δείκτες S&P-500 και Dow Jones συνέχισαν να ενισχύονται κατά 2,5% περίπου και ο Nasdaq εμφάνισε κέρδη 1,6%

(9,4%), ενώ το κινεζικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο που παρουσίασε απώλειες, και μάλιστα σημαντικές καθώς η τιμή του υποχώρησε σε ποσοστό 6,3%. Mεικτή εικόνα παρουσίασαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο οι τιμές των εμπορευμάτων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του δείκτη των αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν απώλειες, ενώ στον αντίποδα οι τιμές των κυριοτέρων μετάλλων και ιδίως αυτές των πολύτιμων μετάλλων ενισχύθηκαν σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου δεν κατόρθωσε στα μέσα του περασμένου μήνα να διασπάσει έγκυρα ανοδικά την αντίσταση του μακροπρόθεσμου KMO των 200 ημερών με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει προς την περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μηνιαίες απώλειες της τάξης του 4,5%. Πτωτικά κινήθηκαν κατά το Σεπτέμβριο οι τιμές των αγροτικών προϊόντων μετά το ση-

μαντικό ράλι το οποίο είχαν πραγματοποιήσει οι τιμές τους το δίμηνο Iουνίου Iουλίου, με αποτέλεσμα ο χρηματιστηριακός τους δείκτης (GKX) να εμφανίσει μηνιαίες απώλειες της τάξης του 3,1%. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ωστόσο οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων, με το ασήμι και την πλατίνα να ενισχύονται τον περασμένο μήνα κατά 8,9% και 8.4% αντίστοιχα, οδηγώντας τις αποδόσεις τους κατά το γ΄ τρίμηνο του έτους στο 26% και 15,4% αντίστοιχα. Άκρως ικανοποιητικά ήταν τα κέρδη του χρυσού καθώς η τιμή του ενισχύθηκε τον περασμένο μήνα σε ποσοστό 5% περίπου. Tέλος, η τιμή του χαλκού κατόρθωσε να διασπάσει την αντίσταση του μακροπρόθεσμου KMO των 200 ημερών για πρώτη φορά από τις αρχές του περασμένου Aπριλίου, γεγονός το οποίο συνοδεύτηκε με την καταγραφή μηνιαίων κερδών της τάξης του 8,4%.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

47

Αβεβαιότητα προκαλεί η Ισπανία Ο δείκτης ΙΒΕΧ διασπά καθοδικά τα χαμηλά του 2009 και κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα πως ήταν αναμενόμενο, οι αγορές αρχικά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στην ανακοίνωση της ΕΚΤ να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων των χωρών της Eυρωζώνης.

Ό

Οι αγορές αυτές θα γίνονται εντός του πλαισίου που δημιουργείται από την ύπαρξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Όπως ήταν επίσης αναμενόμενο, καθώς περνά ο χρόνος, η ευφορία των αγορών δείχνει να εξανεμίζεται. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε δύο λόγους Ο πρώτος είναι ότι η απεριόριστη υποστήριξη που δείχνει να παρέχει η ΕΚΤ είναι απόλυτα συνδεδεμένη με πολύ αυστηρούς όρους, ο κυριότερος εκ των οποίων είναι η αίτηση του κράτους μέλους της Eυρωζώνης να ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λιτότητας, που άλλοι θα σχεδιάσουν γα αυτό. Ο δεύτερος είναι ότι αυξάνεται σταδιακά η νευρικότητα των αγορών όσον αφορά την πραγματική έναρξη εφαρμογής του προγράμματος, καθώς μέχρι σήμερα καμία χώρα δεν έχει επισήμως καταθέσει αίτηση. Σαν κυριότερη πηγή αβεβαιότητας για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού παραμένει η προφανής απροθυμία της Ισπανίας να υποβάλει αίτηση για ένα επίσημο πρόγραμμα διάσωσης. Η στάση της κυβέρνησης της Ισπανίας αναδεικνύει το γεγονός ότι {… Η κατάθεση αίτησης για την ένταξη στο μηχανισμό στήριξης αποτελεί το πρώτο και το πιο αποφασιστικό βήμα για την απώλεια της οικονομικής της και της εθνικής της κυριαρχίας.…} Εκτιμάται ότι η πίεση των αγορών αλλά και οι πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα οικονομικά των περιφερειών της Ισπανίας θα αναγκάσει σύντομα την κυβέρ-

FORTHNETΕγκρίθηκαν οι νέες μετοχέςΟι άμεσες ανάγκες των ισπανικών περιφερειών φαίνεται να ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ

νηση της Ισπανίας να προχωρήσει στην αίτηση υπαγωγής της στα προγράμματα υποστήριξης από τον ESM για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αυτές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα τέσσερις (τουλάχιστον) ισπανικές περιφέρειες έχουν ζητήσει χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση. Οι άμεσες ανάγκες τους φαίνεται να ξεπερνούν τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Η παρούσα κρίση όμως ενισχύει και τις αποσχιστικές τάσεις ορισμένων από τις περιφέρειες της. Στις 11 Σεπτεμβρίου ενάμισι εκατομμύριο διαδηλωτές έκαναν πορεία στη Βαρκελώνη με κεντρικό σύνθημα ‘Καταλονία : ένα νέο ευρωπαϊκό κράτος’. Οι πολίτες της Καταλονίας κατηγορούν την κεντρική κυβέρνηση της χώρας ότι τους έχει βυθίσει στην ύφεση και στην ανεργία,

ενώ την ίδια ώρα πληρώνουν σε φόρους πολύ περισσότερα από όσα τους επιστρέφονται για τη λειτουργία του κράτους. Επιτείνοντας την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ο πρόεδρος της Καταλονίας, προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 25 Νοεμβρίου, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση της πιο πλούσιας περιφέρειας της χώρας. Το κίνημα των πολιτών της Ισπανίας εμφανίζεται αρκετά πιο ώριμο, διότι έχει προηγηθεί το παράδειγμα της Ελλάδας (και ίσως και της Πορτογαλίας) όπου η εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας οδήγησε στην κατάρρευση της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους. Οι Ισπανοί, αρχίζουν πλέον να καταλαβαί-

Το ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 12.952.610 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της “FORTHNET Α.Ε.”, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 14,160000364405300, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 155.431.324 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών ορίστηκε η 4η Οκτωβρίου.

Τη σύναψη συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 95 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το ΥΓΕΙΑ. Το προϊόν του ομολογιακού θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και θα έχει ως συνέπεια για τους σκοπούς των οικονομικών της καταστάσεων την αναταξινόμηση ισόποσων δανείων της από «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» στις «Μακροπρόθεσμες».

ΥΓΕΙΑ

Κοινό ομολογιακό δάνειο €95 εκ.

νουν τι ακριβώς σημαίνει η εσωτερική υποτίμηση μιας οικονομίας. Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι αγορές έχουν αποτιμήσει όλες αυτές τις εξελίξεις πολύ πριν αυτές συμβούν. Η πρώτη ένδειξη για την επερχόμενη κατάσταση στην Ισπανία προέρχεται από τη μεσοχρόνια συμπεριφορά του δείκτη IBEX του χρηματιστηρίου της. Όλο το διάστημα από το 2009 και μετά ο δείκτης βρίσκεται σε μια τεράστια διαδικασία διανομών. Πρόσφατα, η διαδικασία αυτή έφθασε στο τέλος της και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε ο δείκτης ΙΒΕΧ να διασπάσει καθοδικά τα χαμηλά του 2009 και να κινηθεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Το έναυσμα για μια τέτοια εξέλιξη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τα μέτρα λιτότητας που πήρε η κυβέρνηση της Ισπανίας (καθ’ υπόδειξη της ευρωζώνης), τα οποία είναι φανερό ότι οδηγούν στην ύφεση την οικονομία της Ισπανίας. Το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας έσπευσε να δηλώσει στις αγορές ότι κάνουν λάθος και δεν

JUMBO: Στα 5,6 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή-στόχος της Jumbo, σύμφωνα με έκθεση της Eurobank Equities για τη μετοχή της, ενώ διατηρεί την σύσταση «buy». Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι η διοίκηση της εταιρίας έχει προειδοποιήσει για μείωση των ακαθάριστων περιθωρίων κατά 400 μονάδες βάσης το 2013. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EFG με βάση και τις τάσεις στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, αλλά και τις πιέσεις στα ναύλα, η πίεση στα περιθώρια μπορεί να περιοριστεί στις 190 μονάδες βάσης, ενώ η εταιρία ενδέχεται να πιέσει τους προμηθευτές της να αναλάβουν μέρος της πίεσης. MOH: Η Motor Oil παραμένει κορυφαία επι-

μπορούν να εκτιμήσουν τις προσπάθειες της Ισπανίας ούτε να κατανοήσουν τα αποτελέσματα της (!). Οι αγορές όμως διατήρησαν την εκτίμηση τους, ότι η χώρα έχει εισέλθει ήδη σε μια μεγάλη περιπέτεια και σύντομα θα χρειαστεί διάσωση. Την άποψη των αγορών έσπευσαν να ανατρέψουν με τις δηλώσεις τους, το Υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Συνέχισαν να επιμένουν για την μη αναγκαιότητα της διάσωσης. Όλα τα παραπάνω γεγονότα επισημαίνονται στο διάγραμμα. Το ίδιο διάστημα, οι οίκοι αξιολόγησης είχαν επιδοθεί σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ενισχύοντας το άσχημο κλίμα που ήδη υπήρχε). Για να αποτραπεί η επερχόμενη κατάρρευση του δείκτη χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί η άμεση επέμβαση των ΗΠΑ προτρέποντας την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβολή της εκδήλωσης του πανικού που εξασφαλίζει την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ σε θετικό κλίμα. Στη συνέχεια όμως, το πιθανότερο ειναι ο δείκτης ΙΒΕΧ να επιστρέψει και να διασπάσει οριστικά το επίπεδο των χαμηλών του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα εάν η χώρα εισέλθει σε καθεστώς μνημονίου και ύφεσης. Επομένως η κλιμάκωση της κρίσης βρίσκεται μπροστά μας και ίσως είναι η στιγμή να αναρωτηθούν όλοι ποια είναι τα όρια της που η Γερμανία θεωρεί επιτρεπτά για να υλοποιήσει το σχεδιασμό της χωρίς να καταρρεύσει άμεσα το οικοδόμημα της ευρωζώνης. Τα όρια αυτά θα τα δούμε στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις εκλογές των ΗΠΑ (Νοέμβριος 2012) και στις εκλογές στη Γερμανία (Μάρτιος 2013).

λογή της Merrill Lynch από τον κλάδο των πετρελαιοειδών στην Ευρώπη, σημειώνει ο οίκος σε έκθεση όπου διατηρεί σύσταση “buy” και τιμή-στόχο στα 9,7 ευρώ. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η MOH διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ σημειώνει ότι η εταιρία είναι καλά τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από τα ισχυρά περιθώρια. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στα 2,5 από 2,2 ευρώ ανεβάζει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Ελλάκτωρ, σε έκθεσή της όπου διατηρεί σύσταση “buy”. Όπως αναφέρει, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες του ομίλου σε παραχωρήσεις και κατασκευές, η εταιρία αποκομίζει σημαντική αξία από το χαρτοφυλάκιο ενεργητικού του.


48 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Tο «θαύμα» των τραπεζικών μετοχών Tο ράλλυ από τα χαμηλά του Iουνίου και το παιχνίδι των διεθνών χαρτοφυλακίων ταν οι τραπεζικές μετοχές από τα χαμηλά έτους, τον Ιούνιο, έως και σήμερα ενισχύονται πάνω από 100%, αφενός έχουμε να κάνουμε με αποδόσεις-έκπληξη, αφετέρου δικαιολογείται η κατοχύρωση κερδών σε κάποιες συνεδριάσεις. Ήδη, λοιπόν από τα χαμηλά έτους και έως τα μέσα της εβδομάδας, η Alpha Bank είχε δώσει κέρδη άνω του 170%, η Eurobank σχεδόν 185%, η Πειραιώς 110% και η Εθνική 110%.

Ό

Όπως φημολογείται στην αγορά, κατά κύρια βάση η τραπεζική αντίδραση κατά τους τελευταίους μήνες ήταν αποτέλεσμα δράσης χαρτοφυλακίων που συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τις ίδιες τις τράπεζες. Ήτοι, βασικοί μέτοχοι, insiders, φιλικά χαρτοφυλάκια, πελάτες και εφοπλιστικά κεφάλαια, κάποια ξένα επενδυτικά «σπίτια» (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup κ.λπ.), ολίγον από cross buying, δηλαδή αγορά μετοχών μιας τράπεζας από χαρτοφυλάκια άλλης και το αντίστροφο, αλλά και το σχετικό short covering συνέθεσαν κατά βάση το ανοδικό παζλ ή, καλύτερα, το ράλι. Tο γεγονός ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η πώληση της Εmporiki Bank και ότι κυκλοφόρησαν πληροφορίες για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που «έδειχναν» τη θετική για τους τραπεζίτες κατεύθυνση, η αγορά βοηθήθηκε να «σηκωθεί» έστω κι αν σε πολλές περιπτώσεις το εύρος και η ένταση έμοιαζε με ράλι. Μένει να δούμε, στην περίπτωση που κάτι πάλι αλλάξει ως προς τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης που θα μεταβάλει τα μοντέλα αποτίμησης των τραπεζών στα γραφεία των αναλυτών, των διεθνών διαχειριστών και ξένων οίκων και στα άδυτα των hedge funds, αν θα το μάθει αυτή τη φορά η αγορά ταυτόχρονα ή πάλι κάποιοι θα το ξέρουν πρώτοι και θα σπεύσουν να ξεφορτώσουν…

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ Γενικότερα οι διεργασίες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, κατά κύριο λόγο, και ακολούθως η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων φαίνεται ότι για την ώρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ξένων funds, τα οποία δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε δεύτερος συνεχόμενος θετικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη, καθώς έδωσε μηνιαία κέρδη 14,27% και στον τραπεζικό

κέρδη 32,48%. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι δύο συνεχόμενους θετικούς μήνες η Σοφοκλέους είχε να «δει» από το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2009. Επίσης το χρηματιστηριακό εννεάμηνο ολοκληρώθηκε με κέρδη 8,63% για τον Γενικό Δείκτη και με κέρδη 6,79% για τον τραπεζικό.

ΤΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ Στα dealing rooms μιλούν για πονταρίσματα από εγχώριους και ξένους παίκτες, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε μετοχές του τραπεζικού κλάδου, στα κρατικόχαρτα, όπως βέβαια και για σποραδικές τοποθετήσεις σε «καλά και αμυντικά χαρτιά», όπως χαρα-

κτηρίζει η αγορά κάποιες ποιοτικές και υποτιμημένες περιπτώσεις του 20άρη αλλά και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

μένο ότι η κρίση χρέους σε Ελλάδα και Ε.Ε. αποτελεί έναν τεράστιο πονοκέφαλο, όπως και ο τρόπος αντιμετώπισής της, ενώGoldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse προχώρησαν σε «τοποθετήσεις» ποντάροντας στον κλάδο

Βέβαια, το πλήθος των ανοιχτών μετώπων είναι σαφές ότι επηρεάζει την καθημερινότητα της «Λ. Αθηνών», καθώς είναι δεδο-

μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και άλλου είδους διεργασίες ακόμα είναι υπό… διευθέτηση στη χώρα μας. Άρα, το τοπίο και το κλί-

μα παραμένουν δύσκολα, εύθραυστα και θολά, αν και εσχάτως έχουν αναζωπυρωθεί κάποιες προσδοκίες για αναστροφή του κλίματος όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας και Ευρωζώνης. Και όλοι προσδοκούν να ληφθούν αποφάσεις που θα δώσουν ανάσες στη χώρα μας και μαζί ώθηση στο Χ.Α. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, ήδη παραδοσιακά διεθνή χαρτοφυλάκια, όπως η Goldman Sachs, η Citigroup, η Μorgamn Stanley, αλλά και οι Deutsche Bank, Credit Suisse προχωρούν σε τοποθετήσεις σε τραπεζικές μετοχές, ποντάροντας σε συνέχιση των εξελίξεων στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Πού θα φτάσει το «ταβάνι» στο X.A.; Και το ερώτημα που απασχολεί τους στην παρούσα φάση τους εμπλεκόμενους με τα χρηματιστηριακά είναι εάν η αγορά έχει «ταβανώσει» και επίκειται διόρθωση ή μήπως έχει ανοίξει ο δρόμος προς υψηλότερα επίπεδα, πόσω μάλλον για τους στόχους άνω των 850-900 μονάδων. Άλλωστε, όπως αναφέραμε εγκαίρως και αναλυτικά τις αμέσως προηγούμενες εβδομάδες, το ράλι, που ήταν πρωτίστως τραπεζικό, φέρεται βάσει φημών και πληροφοριών να έλαβε χώρα κυρίως με την υποστήριξη χαρτοφυλακίων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ίδιες τις τράπεζες και αποτέλεσε μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση προεξοφλητικού χαρακτήρα γύρω από την πώληση της Emporiki Bank. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι όσοι μπή-

καν σταδιακά στον κύκλο των συναλλαγών –αρχικά κάποια λίγα ξένα χαρτοφυλάκια και οι εγχώριοι traders, και ακολούθως, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, κάποιοι μεμονωμένοι κωδικοί και παίκτες από τα παλιά– «έπαιξαν» με όρους μόνο προσδοκιών αλλά και τεχνικής ανάλυσης, οι τραπεζικοί τίτλοι, ο Γενικός Δείκτης και ο «20άρης» κινήθηκαν σε «τεχνικά μονοπάτια και όρια». Καθώς όμως η αγορά έδειξε να είναι σε… «διακεκαυμένη ζώνη», μέχρι να αποσαφηνιστούν οι ουκ ολίγες παράμετροι και «λεπτομέρειες», τα όρια αυτά είναι κάπως θολά και αδιευκρίνιστα, τουλάχιστον για τους πολλούς, γιατί κάποιοι μάλλον φαίνεται να είχαν… inside information και να προέβησαν σε front running. Μάλιστα, κάποιοι ίσως

να ξέρουν και πάλι κάτι παραπάνω για τη συνέχεια, για τα μοντέλα αποτίμησης, για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης, τις επικείμενες ΑΜΚ και τους όρους τους… Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εσχάτως οι διακυμάνσεις έχουν αποκτήσει… κινηματογραφική ταχύτητα, με αποτέλεσμα σε κάθε συνεδρίαση να έχουμε σκουπίσματα, αδειάσματα και συναλλαγές που σε άλλη περίπτωση θα τα βλέπαμε σε δυο-τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις. Κι αυτό γιατί το έμπειρο μάτι των παικτών βλέπει «στοχευμένα πονταρίσματα σε συγκεκριμένα χαρτιά», οι δε αναλυτές ουδόλως αποκλείουν, για να μην πούμε ότι το θεωρούν και απαραίτητο από τεχνικής πλευράς, το σενάριο της εξαέρωσης.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

ο πρώτο πακέτο υψηλών αμοιβών για τους ξένους συμβούλους και δικηγορικά γραφεία ήρθε από το PSI και από τους ελέγχους στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια έφεραν. Oι υψηλότατες αμοιβές για τα δύο παραπάνω projects άνοιξαν περισσότερο την όρεξη των ξένων οίκων για τον επόμενο γύρο, που είναι οι αποκρατικοποιήσεις και η γενικότερη αναδιάρθρωση στον δημόσιο τομέα.

T

Oι προσδοκίες για τεράστια έσοδα που ξεκινούν από 60 εκατ. ευρώ και μπορεί να είναι τελικά πολλαπλάσια από αμοιβές παροχής συμβουλών, σχέδια αναδιάρθρωσης και παροχή υπηρεσιών αναδοχής είναι τεράστιες, καθώς είναι σαφές ότι η Tρόικα έχει βάλει το μαχαίρι στον λαιμό της Eλλάδας για άμεσες αποκρατικοποιήσεις. Φυσικά, καθοριστική παράμετρος για την επιτυχία του προγράμματος είναι η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στο Xρηματιστήριο. Για να γίνει αυτό, τώρα που αναμένονται θετικές εξελίξεις με το ελληνικό πρόβλημα, χρειάζεται επιταχυνθούν οι αποκρατικοποιήσεις-σηματωροί. Γι’ αυτό άλλωστε ήταν ισχυρότατη η πίεση της Tρόικας να βγει άμεσα προς πώληση ο OΠAΠ. Oι πιέσεις της Tρόικας είναι δεδομένο ότι δεν ενοχλούν καθόλου τους διεθνείς οίκους (το αντίθετο μάλιστα), που στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δώσουν τη μάχη της ανάληψης έργων που σχετίζονται με τη διαδικασία. Kαι αυτή η μάχη θα είναι άμεσα συσχετισμένη με τη δράση τους στο Xρηματιστήριο. H τακτική είναι άλλωστε γνωστή. Eκβιασμοί για να δοθούν δουλειές και διθύραμβοι όταν αυτές έχουν εξασφαλιστεί, ενώ στο μενού περιλαμβάνεται και η ανάλογη καθοδήγηση των πελατών επενδυτών.

H ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΤΑ

πηγές αναφέρουν ότι αυτή την περίοδο παρατηρείται οργασμός επισκέψεων ξένων οίκων στην Aθήνα, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν δουλειές, ενώ επαφές υπάρχουν και με ελληνικές τράπεζες, που θα μπουν στο παιγνίδι μέσω της δημιουργίας κοινοπρακτικών σχημάτων. Aξίζει να σημειωθεί ότι η «πρεμούρα» των ξένων να αναλάβουν δουλειές από το TAIΠEΔ, αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξασφαλίσουν έσοδα με μεγάλη ασφάλεια. Kι αυτό διότι οι πιθανότητες να έχουν όφελος από τον πωλητή είναι μεγαλύτερες όταν εκπροσωπούν έναν αγοραστή. Φυσικά, όταν χάσουν έναν πωλητή, στόχος τους είναι να βρουν υποψήφιους αγοραστές. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τα μεγάλα έσοδα τα λαμβάνουν μόνον εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς μια προσπάθεια εξαγοράς.49

60 εκ. ευρώ μόνο για φέτος στους «αναδόχους» O στόχος για φέτος από τις ιδιωτικοποιήσεις είναι έσοδα 3 δισ. ευρώ και 19 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2015. Kαι αυτό μεταφράζεται για τους αναδόχους σε κυνήγι εσόδων που με πρόχειρους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά, αν και μη ανταγωνιστικά με τις αμοιβές για το PSI, καθώς όπως η αμοιβή των Lazard και Hamilton για τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων (PSI) ανήλθε συνολικά στα 74 εκατομμύρια ευρώ.

OΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Kαι οι προμήθειες δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, αφού κινούνται μεταξύ 0,3% και 0,5% της συμφωνίας, χωρίς να περιλαμβάνονται μπόνους σε περίπτωση υπέρβασης των στόχων, ούτε άλλες δαπάνες που γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης. Για να γίνει αντιληπτό το όφελος, αρκεί να αναφερθεί ότι για μια πώληση αξίας 100 εκατ. ευρώ, τα έσοδα είναι τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Φυσικά, όσο πιο πολλές δουλειές λαμβάνει ένας οίκος, τόσο

Kαι οι προμήθειες δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, αφού κινούνται μεταξύ 0,3% και 0,5% της συμφωνίας, χωρίς να περιλαμβάνονται μπόνους σε περίπτωση υπέρβασης των στόχων, ούτε άλλες δαπάνες που γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης

Eπιπλέον, η αμοιβή του νομικού συμβούλου Gottlieb Stean & Hamilton έχει μέχρι σήμερα ανέλθει στα 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει και τα 15 εκατ. ευρώ με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί. Πέραν αυτών, πάρτι αμοιβών αναμένεται και σε επίπεδα νομικών συμβούλων, καθώς ήδη για διαγωνισμούς που δεν έχουν τρέξει έχουν γίνει προσλήψεις, ενώ ειδικά στα ακίνητα οι αμοιβές αναμένεται να ανέβουν στα ύψη, λόγω των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κράτος με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις χρήσεις γης.

περισσότερες πιθανότητες έχει να λάβει κι άλλες, δεδομένου ότι ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη των αναδόχων, αφού θεωρείται προτιμητέος και πιο αποτελεσματικός ως ανάδοχος. Aξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις διάθεσης πακέτου μετοχών που είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο, οι διεθνείς οίκοι γίνονται ανάδοχοι αναλαμβάνοντας με ελάχιστη εγγυημένη τιμή διάθεσης προς τον πωλητή, που σημαίνει ότι ρισκάρουν τα κεφάλαιά τους στην τιμή που εγγυώνται. Bέβαια, πριν εγγυηθούν, έχουν κάνει διερεύνηση, ενώ είναι γνωστό πως οι πελάτες πολλών οίκων χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διαμόρφωσης τιμών σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται. Eγγύηση τιμής δεν υπάρχει παρά μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για εξ ολοκλήρου πώληση μιας εταιρίας.

φορημένες πηγές, τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν στην Aθήνα για επαφές στελέχη της Morgan Stanley. Στο κλαρί βρίσκεται και η Goldman Sachs, για την οποία έχει αναλάβει τις επαφές με Eλλάδα ο X. Hλιάδης, ενώ κλιμάκιο της Credit Suisse, πραγματοποίησε επαφές. Δυνατά στο παιγνίδι έχει μπει και η Deutsche Bank. Oι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τον τελευταίο μήνα έχουν επισκεφθεί την Eλλάδα για δουλειές από το TAIΠEΔ η Citigroup, η JP Morgan και η Merill Lynch/Bank of America.

OΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Σύμφωνα με καλά πληρο-

Tο «ευχάριστο» σε αυτή τη φάση για την Eλλάδα είναι πως η πίτα είναι μεγάλη και μπορεί να μοιραστεί πιο εύκολα ώστε να μπουν περισσότεροι ξένοι στο παιγνίδι και να υπάρξουν μεγαλύτερα οφέλη. Kαι δεν φαίνεται να είναι τυχαίο ότι αμερικανικά χαρτοφυλάκια έκαναν στοχευμένες τοποθετήσεις σε κρατικού ενδιαφέροντος μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προσδοκούσαν και σε υπεραξίες από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Tο γεγονός πάντως ότι οι ξένοι οίκοι ετοιμάζονται για μεγάλο «φαγοπότι» αμοιβών και προμηθειών από αποκρατικοποιήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από σποραδικά δημοσιεύματα του διεθνούς Tύπου. Kαλά πληροφορημένες

Παρέλαση διεθνών οίκων για αποκρατικοποιήσεις Tα Tα «κοράκια», «κοράκια», οι οι μεσάζοντες μεσάζοντες και και το το πάρτι πάρτι εκατομμυρίων εκατομμυρίων για για αμοιβές αμοιβές


50 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

4551,5

δισ. δολάρια ανέρχεται η προτεινόμενη συμφωνία συγχώνευσης μεταξύ ΒΑΕ και EADS. Οι διοικήσεις των δυο εταιριών αναζητούν πολιτική στήριξη για τη συμφωνία, καθώς το deal συναντά και άλλα εμπόδια.

E›Â...μονάδες έδειξε ο δείκτης της αμερικανικής μεταποίησης κατά τον Σεπτέμβριο. Η τιμή αναδεικνύει την αμερικανική μεταποίηση πολύ ισχυρότερη από την ευρωπαϊκή, σηματοδοτώντας ανάπτυξη, για πρώτη φορά από το Μάιο.

4,1 δισ. δολάρια εκτιμά η ΙΑΤΑ ότι θα ανέλθουν τα κέρδη των αεροπορικών εταιριών κατά το 2012, σε μία σπάνια αναθεώρηση προς τα πάνω μετά από πολύ καιρό των προβλέψεών της.

70%των δρομολογίων των τρένων από και προς τα προάστια της Λισαβόνας καθηλώθηκαν από την πενθήμερη απεργία των μηχανικών των πορτογαλικών σιδηροδρόμων, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις για το πρόγραμμα λιτότητας στη χώρα.

Με τέσσερις εστίες κρίσης αντιμέτω Παλεύει ταυτόχρονα μια συνταγματική, μια τραπεζική, μία οικονομική και μία Μαριάνο Ραχόι, ο Ισπανός πρωθυπουργός, έχει κατά πάσα πιθανότητα, τη χειρότερη δουλειά στην Ευρώπη. Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε από την εκλογή του και την επικράτησή του έναντι της προηγούμενης κυβέρνησης, που εκδιώχθηκε από τους ψηφοφόρους εξαιτίας της λιτότητας.

O

«Αναγκαία νέα αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας»

Όμως, ο Ραχόι αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινές, πλέον, διαδηλώσεις. Οι Ισπανοί αγανακτισμένοι περιφέρουν στους δρόμους της Μαδρίτης φέρετρα με το ομοίωμα του και τον κατηγορούν ότι τους εξαπάτησε για να εκλεγεί. Όμως, το αίτημά τους για νέα προσφυγή στις κάλπες δεν είναι ο μεγαλύτερος από τους πονοκεφάλους του. Η Ισπανία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που καλείται να παλέψει με μία τραπεζική κρίση, μία οικονομική κρίση, μία

«Η πλειοψηφία των αναλυτών θα συμφωνούσε, ότι με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν, η κατάσταση είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί περισσότερο, αν δεν γίνουν θεμελιώδεις μεταβολές στις παραμέτρους του χρέους και της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Άλλωστε, κανένα ρεαλιστικό μέγεθος εγχώριας λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων -ακόμη κι αν ήταν κοινωνικά και πολιτικά εφικτά, πράγμα όμως που είναι ένα μεγάλο «αν»- δεν θα αποδώσει, αν δεν επανακτήσει η Ελλάδα μεγαλύτερους βαθμούς λειτουργικής ελαστικότητας. Στα περισσότερα σενάρια, ένας νέος κύκλος μείωσης χρέους συνιστά μια απαραίτητη, αν και όχι επαρκή, απαίτηση για μια βιώσιμη λύση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση».

Το νέο πακέτο λιτότητας των 40 δισ. ευρώ, που προστίθεται σ’ εκείνο των 65 δισ. του Ιουλίου, δεν αποτρέπει την προσφυγή της χώρας στον EFSF

Mohamed El Erian, chief executive της Pimco σε άρθρο στους Financial Times

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Μαριάνο Ραχόι

κρίση δημοσίου χρέους και μία συνταγματική κρίση, που εκτυλίσσονται όλες ταυτόχρονα. Το «κερασάκι στην τούρτα» είναι το αποσχιστικό κίνημα της Καταλονίας, με την πλουσιότερη από τις ισπανικές περιφέρειες να ζητά να γίνει το επόμενο ανεξάρτητο κράτος της Ευρώπης. Και όλα αυτά, την ώρα που ετοιμάζεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την πιο ταπεινωτική στιγμή στην καριέρα ενός πρωθυπουργού. Την προσφυγή της χώρας του στους μηχανισμούς διάσωσης και την υπογραφή του δικού της μνημονίου με την τρόικα. Όμως, ακόμα και αυτό αποδεικνύεται ένα δύσκολο σταυρόλεξο για τον


DEAL news

59,3δισ. ευρώ ανέρχεται η «μαύρη τρύπα» στο ισπανικό τραπεζικό σύστημα, η οποία διαπιστώθηκε από τα stress tests. Η Μαδρίτη έχει συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους να λάβει πακέτο βοήθειας έως 100 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της.

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

480 εκατ. ευρώ στοχεύει να εισφέρει στα ταμεία κοινωνικής ασφάλειας η γαλλική κυβέρνηση μέσω του νέου μέτρου που επέβαλε για την αύξηση των

1

ή 2 χωρών την έξοδο από το ευρώ βλέπει ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Robert Fico. Μάλιστα, κατονομάζει την Ελλάδα σαν την πρώτη… υποψηφιότητα προς αποχώρηση.

48,4φόρων στην μπίρα.μονάδες διαμορφώθηκε ο δείκτης PMI του βρετανικού μεταποιητικού τομέα κατά το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για φτωχή επίδοση, που αντανακλά τη συρρίκνωση του κλάδου περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, George Osborne

πος ο Ραχόι κρίση δημοσίου χρέους Ραχόι. Αντικρουόμενα πολιτικά συμφέροντα στην Ευρώπη θα καθορίσουν το timing αλλά και τους όρους της ισπανικής διάσωσης. Εκτός και εάν αποδειχθεί ότι για μία ακόμα φορά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες λογαριάζουν χωρίς τον… ξενοδόχο. Που δεν είναι άλλος από τις αγορές. Το νέο πακέτο λιτότητας των 40 δισ. ευρώ που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ο Ραχόι, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα μέτρα των 65 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει μόλις τον Ιούλιο, δεν πρόκειται να αποτρέψει την προσφυγή της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσης. Αντίθετα, είναι μάλλον ένας προάγγελος του μνημονίου που θα υπογράψει η Ισπανία, ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Μάριο Ντράγκι, στην προσπάθεια για την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της. Ο Ραχόι πίστεψε ότι με έναν τέτοιο πολιτικό ελιγμό, θα έσωζε ό,τι σώζεται από την καταρρακωμένη αξιοπρέπεια της κυβέρνησης και της χώρας του. Ήθελε να δείξει

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η FITCH

Σε τροχιά αβεβαιότητας εισέρχεται πλέον και η βρετανική οικονομίαΜε την χειρότερη κρίση της βρίσκεται αντιμέτωπη η Ισπανία

στους Ισπανούς αλλά και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι η Ισπανία δεν έχει χάσει την εθνική κυριαρχία της. Δεν σύρθηκε από την τρόικα σε ένα ακόμα πακέτο λιτότητας, το πέμπτο αφότου ξέσπασε η κρίση. Τα νέα μέτρα είναι απόφαση της κυβέρνηση και όχι αποτέλεσμα έξωθεν προσταγών. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κοροϊδέψει κανέναν. Πλέον, η λιγότερο ντροπιαστική λύση στην οποία μπορεί να ελπίζει η Ισπανία, είναι εκείνη μίας «διάσωσης - πακέτου». «Εάν πέσω εγώ, τουλάχιστον ας πάρω και την Ιταλία μαζί μου», φαίνεται να σκέφτεται ο Ραχόι.

Έχει αυξηθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης της Βρετανικής οικονομίας, σημειώνει στην τελευταία του έκθεση ο διεθνής πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης της Fitch. Συγκεκριμένα, η Fitch επιβεβαίωσε την άριστη «ΑΑΑ» αξιολόγηση της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ διατήρησε τις αρνητικές προοπτικές της οικονομίας, όπως και στην προηγούμενη έκθεση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο υποβάθμισης καθώς το δημοσιονομικό χρέος θα κινηθεί σε νέα υψηλά. Επιπλέον ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι αναμένει ο κίνδυνος υποβάθμισης να πλανάται πάνω από την Βρετανική οικονομία έως το 2014. Ειδικότερα η Fitch υποστηρίζει ότι το αρνητικό «outlook» της βρετανικής οικονομίας απεικονίζει τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια που διαθέτει πλέον η εγχώρια αγορά προκειμένου να απορροφήσει το οποιοδήποτε οικονομικό σοκ, καθώς το χρέος της χώρας αυξάνεται και οι προοπτικές ανάπτυξης κρίνονται αβέβαιες. Σημειώνεται, ότι η Fitch δημοσιοποίησε την έκθεσή της για την Βρετανική οικονομία μία μόλις εβδομάδα αφού η κυβέρνηση του Λονδίνου ανακοίνωσε το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα Αυγούστου στην ιστορίας της. Η Fitch προκάλεσε προβληματισμό στην Βρετανική κυβέρνηση καθώς μεταξύ άλλων προέβλεψε ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί το 2012 κατά 0,3% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη 0,8%. Παράλληλα ο οίκος άσκησε κριτική και στον υπουργό Οικονομικών της χώρας, George Osborne, επισημαίνοντας ότι δε θα καταφέρει να μειώσει το χρέος στο δημοσιονομικό έτος 2015 - 2016. Ειδικότερα προέβλεψε ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης τη συγκεκριμένη περίοδο θα πιάσει το 80% του ΑΕΠ έναντι 76,35 που προέβλεπε ο υπουργός οικονομικών της χώρας. Ωστόσο η πρώτη αντίδραση από πλευράς Μ. Βρετανίας ήταν συγκρατημένη. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του πρωθυπουργού David Cameron, Steve Field, δήλωσε, ότι «η Fitch επαναβεβαίωσε την άριστη αξιολόγηση της χώρας. Επιβεβαιώνει ουσιαστικά την δέσμευσή μας να περιορίσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα». Σημειώνεται ότι οι τρεις μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης παγκοσμίως, Fitch, Moody’s και S&P συνεχίζουν να αξιολογούν με «ΑΑΑ» την Βρετανική οικονομίας με μόνο τον οίκο S&P ωστόσο να θέτει σταθερές προοπτικές για τη χώρα.

Ο οίκος άσκησε κριτική και στον υπουργό Οικονομικών George Osborne, επισημαίνοντας ότι δεν θα καταφέρει να μειώσει το χρέος στο δημοσιονομικό έτος 2015-2016.

51

Μάστιγα για όλη την Eυρωζώνη η νέα εκτίναξη της ανεργίας Σε ιστορικό υψηλό ανήλθε η ανεργία στην Ευρωζώνη, καθώς η κρίση οδηγεί την οικονομία σε ύφεση και τις επιχειρήσεις σε απολύσεις. Ειδικότερα, η ανεργία στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 11,4%, ενώ τα στοιχεία του Ιουνίου και Ιουλίου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, στα ίδια επίπεδα. Πρόκειται για την υψηλότερη ένδειξη της ανεργίας από το 1995, οπότε και άρχισαν να συλλέγονται τα σχετικά στοιχεία. Πάντως, η ανεργία στη Γερμανία παραμένει στο 5,5%, την ώρα που η Γαλλία εμφανίζει 10,6% και η Ισπανία 25,1%. Η έρευνα της Eurostat δείχνει ότι 18,2 εκατ. άτομα είναι άνεργα στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) αγγίζει πλέον το 55,4% στην Ελλάδα, ξεπερνώντας, για πρώτη φορά, ακόμα και την Ισπανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 52,9%. Πάντως, στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, το μέλλον των νέων προδιαγράφεται πολύ πιο ευοίωνο. Στη Γερμανία η νεανική ανεργία ανέρχεται στο 8,1%, στην Ολλανδία στο 9,4% και στην Αυστρία στο 9,7%. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ σχεδιάζει να διαθέσει κοινοτικά κονδύλια ύψους 10 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Η διάθεση των κεφαλαίων εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Νεανικών Ευκαιριών, η οποία εφαρμόζεται στις 8 χώρες μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των νέων. Δηλαδή στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία, την Ιρλανδία και τη Λετονία. Η ΕΕ εκτιμά ότι το πρόγραμμα αυτό θα ωφελήσει τουλάχιστον 460.000 νέους και 56.000 μικρές επιχειρήσεις.

Στο ιστορικό υψηλό του 11,4% ανήλθε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο


52 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Θες να πας εκκλησία; Θα πληρώσ Άλλο ένα 9% επί του φόρου εισοδήματός τους καλούνται να πληρώσουν οι Γερμανοί πιστοί ια κάθε έναν από τα 24 εκατ. των Καθολικών της Γερμανίας, η πίστη είναι κάθε άλλο παρά… δωρεάν. Αυτοί οι Γερμανοί μόλις έμαθαν ότι εάν δεν πληρώνουν τους θρησκευτικούς φόρους τους, δεν θα μπορούν πια να παντρεύονται, να βαφτίζονται ακόμα και να… κηδεύονται.

Γ

Η Καθολική Εκκλησία της Γερμανίας

Στη Γερμανία, όπως και σε κάποιες ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, οι κυβερνήσεις φορολογούν τους εγγεγραμμένους πιστούς και στη συνέχεια παραδίδουν τα έσοδα αυτά στα θρησκευτικά ιδρύματα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες και οι Εβραίοι καλούνται να πληρώσουν άλλο ένα 9% επί του φόρου εισοδήματός τους για να είναι… πιστοί. Αυτό ισοδυναμεί σε 56 ευρώ το μήνα για ένα άτομο που παίρνει μεικτό μισθό 3.500 ευρώ το μήνα. Οι φόροι αυτοί κρατούν ζωντανά θρησκευτικά ιδρύματα που πασχίζουν να επιβιώσουν. Η Καθολική Εκκλησία της Γερμανίας λαμβάνει 5 δισ. ευρώ ετησίως. Για τους Προτεστάντες, το ποσό ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι δωρεές των πιστών αποτελούν ένα πολύ μικρότερο έσοδο. Όμως, με τις τιμές να ανεβαίνουν και την οικονομική αβεβαιότητα να εντείνεται, ολοένα και περισσότεροι Καθολικοί και Προτεστάντες επιλέγουν να δηλώσουν στις φορολογικές αρχές ότι δεν

είναι πια μέλη της εκκλησίας, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Έστω και εάν παραμένουν πιστοί. «Εγκατέλειψα την εκκλησία το 2007. Τότε είχα πάρει ένα μεγάλο μπόνους και διαπίστωσα ότι τα χρήματα που πλήρωνα στην εκκλησία αρκούσαν για να πληρώσουν τις διακοπές μου», εξηγεί ο Manfred Gonschor, σύμβουλος πληροφορικής από το Μόναχο. Όμως, πέραν των οικονομικών λόγων, ο Gonschor εγκατέλειψε την εκκλησία και για ηθικούς. Όπως εξηγεί, είχε κουραστεί με τις αποτυχίες της. Η Καθολική Εκκλησία της Γερμανίας έχει χάσει πολλά από ανθρώπους που σκέ-Η Καθολική Εκκλησία της Γερμανίας λαμβάνει 5 δισ. ευρώ ετησίως. Για τους Προτεστάντες, το ποσό ξεπερνά τα 4 δισ.

ριν από 12 χρόνια, ο Nicolas Berggruen πούλησε το διαμέρισμά του, το οποίο βρισκόταν στον 31ο όροφο του Pierre Hotel στο Μανχάταν και ήταν γεμάτο με γαλλικές αντίκες. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήθελε τέτοιου είδους φυσικά περιουσιακά στοιχεία να τον βαρύνουν. Πριν από ένα χρόνο, πούλησε και το Art Deco σπίτι του, σε ένα ιδιωτικό νησί, κοντά στο Μαϊάμι. Από τη στιγμή εκείνη, ήταν πλέον άστεγος.Π

Ο μεγιστάνας Nicolas Berggruen

Τώρα, τα λιγοστά υπάρχοντά του βρίσκονται σε μια αποθήκη. Και ο ίδιος ταξιδεύει με ελάχιστες αποσκευές. Έχει πάντα μαζί του το iPhone του, μερικά τζιν, ένα-δυο καλά κοστούμια και λευκά πουκάμισα με το μονόγραμμά του, τα οποία φορά μέχρι να λιώσουν. Και παρότι μπορεί να ξεφορτώθηκε τα περισσότερα από τα υπάρχοντά του, υπήρχε κάτι το οποίο ο Berggruen δεν μπορούσε να απαρνηθεί: Το ιδιωτικό του αεροπλάνο, Gulfstream IV. Με αυτό, ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, όπου πάντα μένει σε 5στερα ξενοδοχεία. Στο Λονδίνο, προτιμά το Claridge’s. Στη Νέα Υόρκη, στο Carlyle Hotel και στο Λος Άντζελες, στο Peninsula Beverly Hills. Όμως, όπου και εάν βρίσκεται, η ατζέντα του είναι γεμάτη. Με διπλή υπηκοότητα (αφού έχει γερμανικό και αμερικανικό διαβατήριο) και μιλώντας τρεις γλώσσες, ο Berggruen φροντίζει κάθε μέρα να

μοιράζεται το γεύμα και το δείπνο του με μία ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Μπορεί να είναι ένας συγγραφέας, ένας διάσημος καλλιτέχνης ή ο ηγέτης κάποιας ισχυρής χώρας. Προτιμά, βέβαια, να τους συναντά σε κάποιο εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο του. Κάνει πάντα κράτηση για τρεις, ακόμα και όταν δεν περιμένει παρά έναν καλεσμένο. Έτσι, δεν χρειάζεται ποτέ να στριμωχτεί σε ένα μικρό τραπέζι. Και αφήνει πάντα λίγο χώρο για το γλυκό, αφού λατρεύει τη σοκολάτα. Τα βράδια, ο Berggruen συχνά φωτογραφίζεται σε πάρτι με ελκυστικές γυναίκες, όπως η Βρετανίδα ηθοποιός Gabriella Wright. Και κάθε χρόνο, διοργανώνει μια μεγάλη δεξίωση στο Chateau Marmont του Χόλυγουντ, κατά την εβδομάδα των Όσκαρ, όπου καλεί όλους του τους φίλους. Εκεί κανείς θα δει και κλασικές προσωπικότητες του Χόλυγουντ, όπως την Paris Hilton ή τον Leonardo DiCaprio. Ο Berggruen έχει την πολυτέλεια να

φτηκαν όπως ο Manfred Gonschor. Μόνο το 2010 έχασε 181.000 μέλη που πλήρωναν φόρο, και άλλα 126.000 το 2011. Οι Προτεστάντες, που υπολογίζονται στα 24 εκατ. άτομα παγκοσμίως, έχασαν 145.000 εγγεγραμμένα μέλη στη Γερμανία το 2010. Παρόλα αυτά, πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να πιστεύουν και θέλουν να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να λάβουν μέρος στη Θεία Κοινωνία, να παντρευτούν, να θαφτούν χριστιανικά ή να παρακολουθήσουν τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Ο οργανισμός «We are Church» ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες Καθολικούς και τονίζει ότι πολλοί Γερμανοί σταμάτησαν να πληρώνουν το φόρο γιατί διαφωνούν με τις πολιτικές της εκκλησίας ή γιατί θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα. Όχι γιατί έχασαν την πίστη τους. «Δεν παραιτήθηκα γιατί πιστεύω ακόμα ότι μπορεί να θέλω να παντρευτώ σε εκκλησία μια μέρα, έστω και εάν νομίζω ότι ο φόρος είναι παράλογος. Όμως, κάθε φορά που βλέπω το εκκαθαριστικό της εφορίας, τότε, κάθε χρόνο σκέφτομαι ότι πρέπει επιτέλους να παραιτηθώ», λέει η 31χρονη Anna Ainsley. Όμως, για τους επίσκοπους της Γερμανίας, καλός Καθολικός είναι μόνο εκεί-

ζει αυτή τη ζωή, γιατί είναι ο πρόεδρος της Berggruen Holdings, μιας private equity firm με έδρα τη Νέα Υόρκη, που αγοράζει προβληματικές επιχειρήσεις και τις εξυγιαίνει. Αυτή τη στιγμή, έχει στην κατοχή της περισσότερες από 30 τέτοιες εταιρείες, μεταξύ των οποίων μία αυστραλιανή φάρμα, μια βρετανική ασφαλιστική, ένας πορτογαλικός εκδοτικός οίκος, μια γερμανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων καθώς και projects του real estate σε Τουρκία, Ισραήλ και Ινδία. Η Berggruen Holdings εμφανίζει ετήσια έσοδα 5 δισ. δολαρίων και βγάζει κέρδη 250 εκατ. δολαρίων το χρόνο. Η προσωπική περιουσία του Berggruen υπολογίζεται στα 2,5 δισ. δολάρια. Όμως, αυτός ο δισεκατομμυριούχος

Ο ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΟΥ

Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος Berggruen


DEAL news

εις φόρο

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

53

TÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Δ∏™ Δ∂á∏™

Rothko και Picasso τα δύο ισχυρά χαρτιά του Sotheby’s Ο οργανισμός «We are Church» ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες Καθολικούς

νος που πληρώνει το φόρο της εκκλησίας. «Αυτή η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αποχωρήσει μόνο μερικώς από την εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί η πνευματική κοινότητα της εκκλησίας από το θεσμό της εκκλησίας», αναφέρουν οι επίσκοποι σε ανακοίνωσή τους. Σε όσους σκέφτονται να… αλλαξοπιστήσουν φορολογικά, θα σταλούν επιστολές, που θα τους εξηγούν τις συνέπειες που θα υποστούν εάν σταματήσουν να πληρώνουν το φόρο. Οι Προτεστάντες, πάντως, είναι πιο μαλακοί από τους Καθολικούς. Όσοι δεν πληρώνουν το φόρο εξακολουθούν να είναι ευπρόσδεκτοι στη Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. Όμως, δεν μπορούν να γίνουν νονοί, να κάνουν θρησκευτικό γάμο ή να πιάσουν δουλειά σε οργανισμούς που έχουν σχέση με την εκκλησία, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα νηπιαγωγεία.

Στις δύο μεγάλες δημοπρασίες που θα γίνουν τον Νοέμβριο ύο σπουδαία έργα κατάφερε να εξασφαλίσει ο οίκος Sotheby’s, για τις μεγάλες δημοπρασίες τέχνης του Νοεμβρίου. Ένας Pablo Picasso και ένας Mark Rothko αναμένεται να φέρουν στον οίκο έσοδα έως και 70 εκατ. δολαρίων.

Δ

Ο πίνακας του Rothko “No. 1 (Royal Red and Blue)”, χρονολογίας 1954, έχει εκτιμηθεί στα 35 με 50 εκατ. δολάρια. Θα είναι το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας σύγχρονης τέχνης που θα πραγματοποιήσει ο Sotheby’s στις 13 Νοεμβρίου. Πωλητής του Rothko είναι η Anne Marion, ιδιοκτήτρια της Burnett Cos., του Τέξας. Ο σύζυγός της, John L. Marion, ήταν πρόεδρος του Sotheby’s. Παρότι ο οίκος δεν επιβεβαιώνει επισήμως την ταυτότητα του πωλητή, δηλώνει ότι ο πίνακας ανήκει σε οικογενειακό trust. Το έργο αποτελεί έναν από τους οκτώ πίνακες που επέλεξε ο ίδιος ο Rothko για τη solo έκθεσή του στο Art Institute of Chicago, το 1954. Έχει εκτεθεί σε πολλά μουσεία, μεταξύ των οποίων το National Gallery of Art στην Ουάσιγκτον, το Whitney Museum of American Art στη Νέα Υόρκη και το Musee d’Art Moderne στο Παρίσι.

Το 1978, ο πίνακας αγοράστηκε από τον Ben Heller, σημαντικό συλλέκτη και έμπορο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Η Sandra Canning, που είχε αποτελέσει το μεσίτη της αγοραπωλησίας τότε, είχε αναφέρει ότι ο Heller είχε πληρώσει 325.000 δολάρια. «Θα τον χαρακτήριζα σαν ένα πολύ καλό Rothko. Αλλά όχι αριστούργημα. Είναι ένα σπάνιο, σημαντικό έργο», λέει ο Heller. Αργότερα, πούλησε τον πίνακα για ποσό χαμηλότερο των 500.000 δολαρίων. Όταν ερωτήθηκε για την άποψή του γύρω από την εκτίμηση των 3550 εκατ. δολαρίων του οίκου Sotheby’s, ο συλλέκτης απάντησε: «Αγόρασα τον πρώτο μου Rothko στις αρχές της δεκαετίας του 1950 αντί 1.350 δολαρίων. Επομένως, η αύξηση των τιμών είναι αστρονομική».Αναμένεται η πώληση των έργων να αποφέρει στον οίκο έσοδα έως και 70 εκ. δολ.

Η Berggruen Holdings εμφανίζει ετήσια έσοδα 5 δισ. δολαρίων

δεν ικανοποιείται μόνο με το χρήμα και τη δόξα. Θέλει να τον παίρνουν στα σοβαρά ως στοχαστή. Για αυτό και όταν ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση, ίδρυσε το Nicolas Berggruen Institute, ένα think tank που έχει στόχο να βελτιώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση. Στην Καλιφόρνια, στόχος του είναι να αναμορφώσει τον προβληματικό φορολογικό κώδικα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά και στην Ευρώπη, ο Berggruen έχει μια ιδέα για το πώς μπορεί να λυθεί αυτή η κρίση. Θέλει να δει τη στενότερη πολιτική ενοποίηση, ακόμα και υπό έναν κοινό ηγέτη.

Ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s

Ο πίνακας του Rothko “No. 1 (Royal Red and Blue)”

Όσο για τον Picasso του Sotheby’s, πρόκειται για ένα πορτρέτο της ερωμένης και μούσας του, Marie-Therese Walter, το οποίο αναμένεται να πουληθεί αντί 15-20 εκατ. δολαρίων. Έργο του 1936, το “Femme a la fenetre (Marie-Therese)”, θα βγει στο σφυρί κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ιμπρεσιονιστών και μοντέρνας τέχνης του οίκου, στις 5 Νοεμβρίου. Το έργο παρέμεινε στην κατοχή του Picasso έως το θάνατό του, το 1973. Αποτελούσε μέρος της συλλογής της εγγονής του, Marina Picasso, και εκτέθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης του MoMA “Picasso and Portraiture, Representation and Transformation”, το 1996.


54 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Ο ΟΤΕ TV… υποδέχεται το βραβευμένο Homeland Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η ειδική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της πολυβραβευμένης σειράς HOMELAND, που διοργάνωσε ο OTE TV σε αποκλειστικότητα για τους συνδρομητές του. Η προβολή πραγματοποιήθηκε στα Village Cinemas στο Μαρούσι, συγκεντρώνοντας φίλους του σινεμά και των blockbuster σειρών, αλλά και κόσμο από το χώρο της τηλεόρασης. Η σειρά HOMELAND, που ήδη έχει αποσπάσει σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων και 2 Χρυσές Σφαίρες, μόλις πρόσφατα σάρωσε τα βραβεία Emmy, αποσπώντας διακρίσεις στις σημαντικότερες κατηγορίες. Το HOMELAND άρχισε να προβάλλεται στο κανάλι FOX, που ανήκει στην πλατφόρμα του OTE TV, από την 1η Οκτωβρίου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Κλερ Ντέινς και ο Ντέμιαν Λιούις. Έλενα Παναγίδη (Υπεύθυνη Marketing & PR της FOX International Channels), Δημήτρης Mιχαλάκης (Eμπορικός Διευθυντής ΟΤΕ TV), Μαργιάννα Ψωμιάδου (Yποδιευθύντρια Eπικοινωνίας Mάρκετινγκ OTE TV)

Αλέξανδρος Xρηστόγιαννης, Γιάννης Aνδρεόπουλος

Kέλλυ Kατελάνου, Παναγιώτης Γεωργίου

Ελένη Παπαδοπούλου, Xρήστος Στυλος, Nάντια Δεμίρη (Υπεύθυνη Πωλήσεων της FOX International Channels)

Γιώτα Xουλιάρα, Έλενα Iωαννίδου Ηρώ Λούπη, Λεωνίδας Kακούρης

Αντώνης Kρασσάς, Nτόζια Kουρούπη

Βασίλης Σταυράκης, Bιβή Σαργιώτη


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

Η «Μικρόπολις» της παιδείας και του πολιτισμού Τη «Μικρόπολις» 2012 στήριξαν ο ΟΤΕ και η COSMOTE. Από 20 έως 23 Σεπτέμβρη και για 3η συνεχή χρονιά στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων περισσότερα από 24.000 άτομα, επισκέφτηκαν το πρότυπο διαδραστικό πάρκο παιδείας και πολιτισμού. H «Μικρόπολις», η “πόλη θαύμα”, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκπαιδεύει τους πολίτες του αύριο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα, προάγοντας οικουμενικές αρχές και αξίες, μέσα από συναρπαστικές δράσεις και ευρηματικά προγράμματα. Τα προγράμματα που ετοίμασαν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, στο πλαίσιο της «Γειτονιάς της Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» για τους μικρούς τους φίλους, περιλάμβαναν: 15 σταθμούς της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας, «Εικαστικό Εργαστήρι με θέμα τις Τηλεπικοινωνίες» για τη δημιουργία κινητών τηλεφώνων από ανακυκλώσιμα υλικά και «σκουπίδια», προβολή επιμορφωτικής ταινίας με θέμα τις Τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, από το 1859 έως σήμερα κ.α.

Σταυρούλα Aγγελοπούλου (από την Εταιρική Υπευθυνότητα του ΟΤΕ ), Λίζα Pουβαλη, Άννα Mαλτη (από την Εταιρική Υπευθυνότητα του ΟΤΕ )

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας του Σμαραγδή Την Δευτέρα το βράδυ, η διεθνούς συμπαραγωγής ελληνική ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το κοινό στην πανελλήνια πρεμιέρα της στο Μέγαρο Μουσικής. Την κατάμεστη αίθουσα τίμησαν με την παρουσία τους -μεταξύ άλλων- εκπρόσωποι από την πολιτιστική και πολιτική ζωή του τόπου, οι οποίοι στο τέλος συμμετείχαν από κοινού σε ένα θερμότατο χειροκρότημα που δεν έλεγε με τίποτε να σταματήσει. «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» είναι η κινηματογραφική αναπαράσταση της ζωής και του έργου του Ιωάννη Βαρβάκη, του αγράμματου πειρατή από τα Ψαρά, ο οποίος έγινε τρανός επιχειρηματίας σε ρωσικό έδαφος, διέδωσε το χαβιάρι, είχε απώλειες στην προσωπική ζωή του και αφοσιώθηκε στην ιδέα της επανάστασης του 1821. Η πρεμιέρα έγινε παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και πολλών συντελεστών της, ανάμε-

σα στους οποίους ο Γερμανός ηθοποιός Σεμπάστιαν Κοχ, που υποδύεται τον Βαρβάκη, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και ο Άκης Σακελλαρίου. «Εύχομαι και ελπίζω όλος αυτός ο πόνος, αυτός ο πόνος που περάσαμε αλλά και η αγάπη που μας χαρίστηκε από αυτήν την εμπειρία να γίνει δώρο απαλότητας, ίσως και αθωότητας προς τις δικές σας ψυχές. Μακάρι» είπε στο κοινό ο σκηνοθέτης, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι αρχής της ταινίας.

Χρήστος Xιώτης Σταυρούλα Aγγελοπούλου (από την Εταιρική Υπευθυνότητα του ΟΤΕ ), Έλενα Nτάβλα, Άννα Mαλτη (από την Εταιρική Υπευθυνότητα του ΟΤΕ ), Νικολέττα Λιακοσταύρου (από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ)

Τζένη Oικονόμου, Λίζα Pουβαλη, Όλγα Kαραβερβέρη

55


56 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

BRIEFING

room

Επιμέλεια: ΑΝΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔOY

• Aλλαγές επί αλλαγών στον Όμιλο ANT1. Mετά από τη μετονομασία του ANT1 Radio σε Easy, αρχίζει την αναδιοργάνωσή του. • Tο σχέδιο προβλέπει την ένταξη του υπό διαμόρφωση βαλκανικού ραδιοφωνικού δικτύου του ομίλου των σταθμών Easy και Pυθμός. • Στο ίδιο δίκτυο περιλαμβάνονται οι υπάρχουσες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις του Oμίλου τη Σερβία και το Mαυροβούνιο. • Eπικεφαλής του ANTENNA RADIO Group αναλαμβάνει ο πρώην αντιπρόεδρος της SBS Broadcasting, Eric Hansen, για το Pαδιόφωνο στην Eυρώπη. • Aδιαμφισβήτητος νέος παντοκράτορας των ερτζιανών στην Eλλάδα, πάντως, είναι ο Real. Tην προεκλογική περίοδο έφτασε στο 19,7%, έναντι 13,6% του Σκάι. • Aκόμα και μετά την απώλεια τριών μονάδων στην τελευταία μέτρηση, του Aυγούστου, παραμένει πρώτος. • Mετά τον Mίμη Aνδρουλάκη και ο πρώην αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου, Θόδωρος Πάγκαλος, αποκτά ραδιοφωνική εκπομπή. Θα τον ακούμε στον BήμαFM 99,5, κάθε Tρίτη, στις 10.00 το πρωί. • Ως τις 10 Oκτωβρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν, το ενδιαφέρον τους στην EΣHEA, τις προτάσεις τους ενδιαφέρονται για τη μίσθωση δύο καταστημάτων ιδιοκτησίας της, τα οποία βρίσκονται στο ισόγειο του Mεγάρου επί των οδών Aκαδημίας 20 και Bουκουρεστίου 21, στην Aθήνα. • Kέρδισε την προσωρινή διαταγή η Multichoice στην αντιπαράθεση της με την EPT για την πληρωμή των συχνοτήτων. • H υπόθεση συζητήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου και πλέον αναμένεται η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων. H Multichoice υποστηρίζει πως με το νόμο περί ψηφιακής μετάβασης δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να πληρώνει για το αναλογικό δίκτυο αφού δημιούργησε δικό της επίγειο ψηφιακό. • Έτσι, η EPT χάνει το τίμημα των περίπου 3 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Tο χρονικό της φυγής της Έλλης O άγριος καυγάς με τον Θωμόπουλο και οι «γκρίνιες» για κομματικές παρεμβάσεις ναψε φωτιές η απουσία της Έλλης Στάη από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της NET, την Tετάρτη. Kαι αμέσως, έγινε γνωστό ότι αποτελεί θέμα χρόνου πλέον η και τυπικά- απομάκρυνση της δημοσιογράφου από την κρατική τηλεόραση.

Ά

Kατά κάποιους, ήταν μια ειλημμένη απόφαση. Kατά κάποιους άλλους, ο καυγάς της Tετάρτης με τον διευθυντή Eιδήσεων της EPT, Bασίλη Θωμόπουλο, «ράγισε το γυαλί». Ή μήπως ξεχείλισε το ποτήρι; Mέχρι και την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές πάντως, η Έλλη Στάη προσπαθούσε να γεφυρώσει το χάσμα και να «ακυρώσει» την απομάκρυνσή της από την EPT, χωρίς ιδιαίτερα πάντως αποτελέσματα. Xαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την Tετάρτη το απόγευμα μέχρι και χθες, προσπαθούσε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής τηλεόρασης, Nίκο Σίμο. Tι συνέβη όμως; Tο μεσημέρι της Tετάρτης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για το δελτίο, Στάη και Θωμόπουλος διαφώνησαν για την παρουσίαση του πρώτου θέματος (σ.σ. την περιβόητη λίστα Λαγκάρντ). O κ. Θωμόπουλος, της είπε ότι είναι δυσαρεστημένος από τον τρόπο με τον οποίο αμφισβητεί την κρίση του αλλά και από τις επεμβάσεις της στο δελτίο. Eκεί, έγινε και ο μεγάλος καυγάς. H ίδια του απάντηση ότι από τη σύμβαση της εί-

Mετά τον τον άγριο άγριο Mετά καβγά μεταξύ μεταξύ Στάη Στάη καβγά και Θωμόπουλου, Θωμόπουλου, και παρενέβη οο παρενέβη Aιμίλιος Λιάτσος Λιάτσος Aιμίλιος

ναι υποχρεωμένη να έχει άποψη και λόγο στην τελική μορφή του δελτίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως κατήγγειλε ο κ. Θωμόπουλος στον Aιμίλιο Λιάτσο, του επιτέθηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και ύβρεις και του απαγόρευσε να είναι στο κοντρόλ όταν εκφωνεί το δελτίο. Aυτός, κατέφυγε στον Aιμίλιο Λιάτσο και αυτή, στο Nίκο Σίμο και αφού, όπως είπε, δεν κατάφερε να τον βρει- επίσης στον A. Λιάτσο. Όταν η Έλλη Στάη μπήκε στο γραφείο του Aιμίλιου Λιάτσου, αυτός της πρότεινε να μην παρουσιάσει το δελτίο μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση. H δημοσιο-

γράφος αρνήθηκε. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεσμεύομαι από τη σύμβασή μου», είπε, για να πάρει την «κοφτή» απάντηση Λιάτσου: «Eίναι απόφαση του κ. Σίμου. Σήμερα, δεν θα παρουσιάσεις το δελτίο». Ήδη, είχε κληθεί εσπευσμένα στην Aγία Παρασκευή η Πηνελόπη Γαβρά, η οποία προβάλλει και ως η πιθανότερη αντικαταστάτριά της. O πολιτικός προϊστάμενος της EPT κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σ. Kεδίκογλου, νίπτει τας χείρας τους επί του θέματος και λέει με νόημα: «Oι εμπλεκόμενοι είναι μεγάλα παιδιά, ελπίζω να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που τους προβληματίζουν».

Πρόστιμο- μαμούθ στον ANT1 για τηλεπαιχνίδι Σε κόντρα με τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 οδηγείται το EΣP, το οποίο μετά από αρκετές συστάσεις, αποφάσισε να επιβάλλει έναν λογαριασμό προστίμων συνολικού ύψους 220.000 ευρώ στο κανάλι, κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Tα πρόστιμα επεβλήθησαν για παράνομη προβολή του τυχερού παιγνίου «Tηλεκύβος», χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την Eθνική Eπιτροπή

Aνοίγει τηλεοπτικό σταθμό η Eκκλησία Mπορεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της να έγινε σόου με την παρολίγον χρεοκοπία του, όμως η Eκκλησία βάζει μπρος σχέδια για δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού. Όπως ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο Tύπου της Iεραρχίας, Mητροπολίτη Φθιώτιδος Nικόλαο, η Eκκλησία της Eλλάδος φαίνεται πως βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση σταθερής τηλεοπτικής παρουσίας, με συμφωνία που είναι έτοιμη να κλείσει, με τον διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό 4E. O κ. Nικόλαος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για εξαγορά του σταθμού από την Eκκλησία, αλλά για συνεργασία και χρήση τηλεοπτικού χρόνου. Oι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες.

Eλέγχου Παιγνίων. Tα πρόστιμα ήταν 50.000, 70.000 και 100.000 ευρώ για τη μετάδοση του παιχνιδιού στις 10 Iουνίου, 23 και 25 Iουλίου αντίστοιχα. Πρόστιμο 30.000 ευρώ επιβλήθηκε επίσης, στον ίδιο σταθμό για προβολή προγράμματος με εσφαλμένη σήμανση και ποιότητα γλώσσας, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου του 2011.

Nέοι μπελάδες για την Tεγοπούλου Δεν πρόλαβε να παρουσιάσει στους εργαζομένους της Eλευθεροτυπίας το σχέδιό της για επαναλειτουργία της εφημερίδας η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΣ της «XK Tεγόπουλος», Mάνια Tεγοπούλου και δέχθηκε νέο πλήγμα. Aυτή τη φορά, το «αυτί» της το τραβά το ΔΣ της EΣHEA, το οποίο της έστειλε μια σύντομη, πλην όμως αιχμηρή επιστολή, προειδοποιώντας την ότι έρχεται νέα «καταιγίδα»: «Kυρία Tεγοπούλου, πληροφορηθήκαμε ότι δεν στέλνετε καταστάσεις στο ταμείο ETAΠ-MME για τους συναδέλφους δημοσιογράφους, που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς δεν τους έχετε καταβάλει τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές τους. Zητούμε να τηρήσετε τη νομιμότητα και να προβείτε στην άμεση αποστολή των καταστάσεων ασφάλισης των συναδέλφων, όπως υποχρεούστε από το νόμο».


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

H KPMG Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ «ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» Mεγάλη διάκριση για την KPMG, η οποία απέσπασε τον τίτλο του δεύτερου πιο «ελκυστικού» εργοδότη παγκοσμίως, με βάση τη λίστα του Universum «The Worlds Most Attractive Employers». H KPMG ακολουθεί τη Google και βρίσκεται στην κορυφή ανάμεσα στις υπόλοιπες Big Four εταιρίες. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της KPMG στην Eλλάδα, Mάριος T. Kυριάκου, τόνισε: «H συνεχής αναγνώριση από τους νέους αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Aυτό δείχνει ότι οι προσπάθειες της KPMG παγκοσμίως αλλά και στην Eλλάδα να βρίσκεται κοντά στα στελέχη του μέλλοντος έχουν αποδώσει καρπούς. Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο να διαλέγουμε τους καλύτερους, κάνοντας έτσι τη διαφορά για τους πελάτες μας».

Συνεργασία H+K Strategies με Food Plus

H Tenfour για τη διεθνή καμπάνια Easy Forex

Η OgilvyAction για τον ΟΤΕ και την Alegria

Συνεργασία με την εταιρία Food Plus ξεκίνησε η H+K Strategies. Aντικείμενο η νέα επικοινωνία του brand KFC στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιό της εντάσσεται και η συνεργασία των KFC με τον σεφ ’κη Πετρετζίκη, που πρωταγωνιστεί σε δύο viral videos.

H Tenfour κέρδισε το spec για την ανάθεση της διαφημιστικής διεθνούς καμπάνιας του Easy Forex.

Μια σειρά προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των παραστάσεων του Cirque du Soleil, Alegria, επιμελήθηκε, για λογαριασμό του ΟΤΕ, η OgilvyAction.

H Efrata σε νέα γραφεία Σε νέα γραφεία μετακόμισε η εταιρεία δημοσίων σχέσεων efrata, στη διεύθυνση Aμαρουσίου Xαλανδρίου 100 στο Mαρούσι.

Cadbury vs Nestle, σημειώσατε 1 Στη δικαστική διαμάχη με τη Nestlé για το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης συγκεκριμένης απόχρωσης του μωβ στις συσκευασίες προϊόντων της, κέρδισε η Cadbury.

Ξαφνικό μπλόκο στο Euronews! H EPT δεν μπορεί να παρέχει συχνότητα επειδή είναι ανταγωνιστής της Ξαφνικό μπλόκο στη λειτουργία του ελληνόφωνου Euronews, καθώς η επαναδιαπραγμάτευση «κολλάει» τόσο πολύ που, αν το κανάλι δουλέψει στην Eλλάδα, είναι πιθανή και η αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για όσους έχουν χειριστεί την υπόθεση! Γιατί όμως αυτό; Bάσει της νομολογίας, η EPT δεν μπορεί - να παρέχει επίγεια ψηφιακή συχνότητα, η οποία αποτελεί δημόσια περιουσία, σε έναν ανταγωνιστή της, το Euronews, που αναμένεται να προβάλει 24ωρο ειδησεογραφικό πρόγραμμα στα ελληνικά. Για το θέμα μάλιστα κατατέθηκε και ερώτηση στη Bουλή από τον βουλευτή της NΔ, Γ. Mιχελάκη, ο οποίος ρωτά «πώς είναι δυνατόν να διατίθενται οι συχνότητες της E.P.T. κατά παρέκκλιση των ρητών περιορισμών που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο; Για τις εκπομπές που πρόκειται να προβάλλει το ελληνόφωνο Euronews από το επίγειο δίκτυο της E.P.T., σύμφωνα τουλάχιστον με τη δήλωση του επικεφαλής του σταθμού, διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση από το EΣP ως πάροχος περιεχομένου»; Πάντως, ενώ το νέο ΔΣ της EPT αποφάσισε να επαναδιαπραγματευτεί τη σχετική σύμβαση, ο γενικός διευθυντής του

Tο αποτέλεσμα του crowd sourcing της Kraft Food Tο αποτέλεσμα του «crowd sourcing» που διοργάνωσε η Kraft Foods, αναζητώντας το τέλος στην 100ημερη καμπάνια «Daily Twist» του brand Oreo, ήταν ένα εορταστικό «high-five».

Nέα παράταση στο EΣP Nέα παράταση φαίνεται πως θα δοθεί στην, επί δέκα χρόνια, θητεία ως πρόεδρος του EΣP, Iωάννη Λασκαρίδη. Παρά την πρόσφατη απόφαση του Δ’ Tμήματος του ΣτE και την παραίτηση του K. Tσουράκη, ο κ. Λασκαρίδης υποστηρίζει πως η Aρχή μπορεί να λειτουργήσει επί ένα τρίμηνο, ακόμη, με την παρούσα σύνθεση του. Eίναι άλλωστε και «καυτή» η περίοδος με τις αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και τον ψηφιακό χάρτη και δεν «σηκώνει» πολλές αλλαγές, λένε στο EΣP.

Σε

● ● ● ● ●

Aκόμα και πίτσα δίνουν τα κανάλια

Euronews Mάικλ Πίτερς αναφέρει ότι δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση από την EPT για το ζήτημα. Kαι τονίζει ότι ίσως πρόκειται για παρεξήγηση, καθώς η δημόσια τηλεόραση έχει δεσμευθεί για την εκπομπή από το επίγειο δίκτυο της, αφού ήδη το Euronews εκπέμπει στην Eλλάδα στα αγγλικά και τα γαλλικά

Aυτή είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία. H Hellas On Line, δίνει στους συνδρομητές της hol my tv, τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παραγγείλουν πίτσα από μεγάλη αλυσίδα delivery , επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή στην τηλεόρασή τους. Oι συνδρομητές της hellas online που έχουν κάνει έστω και μία χρεώσιμη ενοικίαση μέσα στο μήνα στο hol video club, θα απολαμβάνουν 50% έκπτωση στις παραγγελίες πίτσας μέσω της εφαρμογής.

57

1’

Eνέκρινε το EΣP τις συμβάσεις του OTE TV για τη μετάδοση από δορυφόρο και το διαδίκτυο των καναλιών TLC, FX, OTE CINEMA, VH1, Sundance, CNBC, Discovery Showcase, και της εθνικής εμβέλειας σταθμών Mega, Star, ΣKAI, Alpha, MTV, Nickelodeon. Πρακτικά, με αυτό τον τρόπο, ο OTE «σπάει» το «μονοπώλιο» της Nova στη δορυφορική μετάδοση από την πλατφόρμα της (και) των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Tην ίδια ώρα η Nova επενδύει στον ελληνικό κινηματογράφο. H εταιρία συνδρομητικής τηλεόρασης Multichoice είναι συμπαραγωγός στη δεύτερη ταινία του Γ. Σμαραγδή «O Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Πάντως για τα ελεύθερα κανάλια αν εξαιρέσουμε τα οικονομικά προβλήματα- είναι όλα «ρόδινα». Yπάρχει και μια ένταση σε ό,τι αφορά τις άδειες και τις συχνότητες. O βουλευτής Δ. Παπαδημούλης, κατέθεσε εκ νέου την ερώτηση του για τις άδειες και τις συχνότητες, προς τον υφυπουργό, Σιμο Kεδίκογλου. Pωτά ποια είναι τα ετήσια έσοδα του Δημοσίου από το 1995 μέχρι σήμερα ανά κανάλι εθνικής εμβέλειας, πότε θα χορηγηθούν οι νόμιμες άδειες λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών και υπό ποιες προϋποθέσεις, καθώς και ποια εκτιμώνται ότι θα είναι τα έσοδα του Δημοσίου από αυτές. Eπίθεση από τον Γ. Bαξεβάνη, μέσω του περιοδικού του, Hot Doc στον πρώην εκδότη Mιχάλη Aνδρουλιδάκη. Kαταγγέλλει ότι προσπαθεί να αποφύγει τη φυλάκισή του, παρά τις σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν έχουν τέλος οι φουρτούνες για τον Γ. Kουρή στην Aυριανή. Oι EΣHEA, EΠHEA, ETHΠTA πάνε την εφημερίδα από απεργία σε απεργία, λόγω της μη εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Eργασίας και της μη καταβολής των δεδουλευμένων και των καθυστερούμενων οφειλών των εργαζομένων.


58 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

news

DEAL news

Επιμέλεια: ΓIΩPΓOΣ KAPAΓIANNHΣ

news

T news

»

Tο ρόλο του επίσημου εισαγωγέα των αυτοκινήτων Jaguar για την ελληνική αγορά ανέλαβε, στα πλαίσια τις περαιτέρω ανάπτυξης του κύκλου εργασιών του, ο όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος AEBE. O επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Land Rover, παίρνει υπό την αιγίδα του μία ακόμα premium εταιρία, τη Jaguar. O Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Iωάννης Πετρόπουλος, αναφέρει: «Eίμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη, η οποία εντάσσεται αρμονικά στη στρατηγική του ομίλου μας να συνάπτει μακροχρόνιες σχέσεις με παγκόσμιους ηγέτες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Oι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς επιβάλλουν ως μοναδική επιλογή για το μέλλον τη σύναψη συμπράξεων, με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. H ένταξη της Jaguar στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων μας είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση». O περιφερειακός Διευθυντής της Jaguar και Land Rover για την Eλλάδα, Mark Beamont, λέει: «Mε μεγάλη ικανοποίηση επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος, μία ηγετική δύναμη στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων που διακρίνεται για τη φερεγγυότητα και την επαγγελματική της οργάνωση. Mας χαροποιεί επίσης το γεγονός ότι η κίνηση αυτή θα μας φέρει ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην ενοποίηση των δικτύων διανομής της Jaguar και της Land Rover. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μας και σε αύξηση του μεριδίου μας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου».

»

O Oκτώβρης είναι μήνας... χαράς για τους πελάτες της ελληνικής αντιπροσωπείας των Honda και Mitsubishi. Όχι μόνο επειδή, ο Όμιλος Eπιχειρήσεων Σαρακάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων εκπροσώπησης της Mitsubishi Motors στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου προσφέρει ένα πλήθος προωθητικών ενεργειών για τα μοντέλα της ιαπωνικής φίρμας, αλλά και επειδή προχωρά σε μεγάλες προσφορές και μειώσεις τιμών στα περισσότερα μοντέλα των Honda - Mitsubishi, για το υπόλοιπο του Oκτωβρίου. Oι μειώσεις αυτές φθάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 10.000 ευρώ.

»

Eπιστρέφει το «υπερόπλο» της Audi (και) για την ελληνική αγορά, το A3. Aυτή τη φορά, με ατού το σχεδιασμό, τη μεγάλη γκάμα κινητήρων, τον εξοπλισμό και, φυσικά τις ελκυστικές τιμές. Oι τιμές πώλησης ξεκινούν από 20.500E για την βενζινοκίνητη έκδοση και από 23.500E για την ντίζελ ενώ αφορούν στο τρίθυρο αμάξωμα μιας και το πεντάθυρο αναμένεται από το νέο έτος.

»

Mε τον Oκτώβρη, ήρθε στην Eλλάδα και η δεύτερη γενιά του μικρομεσαίου της Kia - στην πεντάθυρη εκδοχή του. H τιμή πώλησής του ξεκινά από 12.209 ευρώ με απόσυρση.

α βιβλία παραγγελιών για το ADAM μόλις άνοιξαν. Tο νέο μοντέλο μπορεί να διαμορφωθεί online μέσω του διαδικτυακού τόπου της Opel σε κάθε χώρα, και στα καταστήματα των Διανομέων αναμένεται από τον Iανουάριο του 2013. Kαι προορίζεται για μια μεγάλη πορεία, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι το Adam καταφέρνει να συνδυάζει επιτυχημένα όλα τα θετικά χαρακτηριστικά... όλων των μικρών μοντέλων του πλανήτη. Έξυπνη ιδέα, ομολογουμένως...

Ένα αυτοκίνητο μήκους μόλις 3,70 m και πλάτους 1.97 m (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών καθρεπτών) καταφέρνει να προσφέρει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης. Στο “Mondial de L’Automobile” 2012 στο Παρίσι, το Opel ADAM αποκαλύπτει τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά του και αποκλειστικές προτάσεις εξατομίκευσης, απαράμιλλες στο περιβάλλον του ανταγωνισμού. Aνάμεσά τους: κομψές επενδύσεις οροφής, όργανα με κρυφό φωτισμό και κουμπωτά πολύχρωμα ένθετα τροχών. Aντί να υιοθετεί τη συμβατική ιεραρχία εκδόσεων εξοπλισμού, το ADAM ικανοποιεί ποικίλα γούστα με προτάσεις από τρεις διαφορετικούς κόσμους: Tο ADAM JAM είναι φρέσκο και μοδάτο, το ADAM GLAM αποπνέει λάμψη και φινέτσα, ενώ το ADAM SLAM γοητεύει με τον σπορτίφ και μυώδη χαρακτήρα του.

 Kαι προορίζεται για μια μεγάλη πορεία, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι το Adam καταφέρνει να συνδυάζει επιτυχημένα όλα τα θετικά χαρακτηριστικά όλων των μικρών μοντέλων του πλανήτη. Έξυπνη ιδέα, ομολογουμένως...

AΠΛΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Mε την άφιξη του νέου ADAM, η Opel κάνει την είσοδό της στο ραγδαία αυξανόμενο μοντέρνο τμήμα της κατηγορίας A. Mε τις συμπαγείς διαστάσεις του, το ADAM είναι ένα σβέλτο και ζωηρό τρίθυρο αυτοκίνητο, κατάλληλο για περιβάλλον πόλης και όχι μόνο. Mέχρι τέσσερα άτομα μπορούν να απολαύσουν την άριστη ποιότητα Γερμανικής σχεδίασης και τεχνολογίας και μία καμπίνα απίστευτη ευρύχωρη για όχημα της κατηγορίας του. Eξωτερικά, το Opel ADAM συνδυάζει τολμηρή σχεδίαση με σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης. Tο ADAM προσφέρει premium τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε μόνο σε ανώτερες κατηγορίες οχημάτων. Aνάμεσά τους το νέο ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης/ ψυχαγωγιας IntelliLink. H συσκευή αυτή ενσωματώνει smartphones (Android και Apple iOS) στο όχημα. Άλλα χαρακτηριστικά που δένουν με το ADAM είναι το Advanced Park Assist που κατευθύνει αυτόματα το αυτοκίνητο σε ένα χώρο στάθμευσης και συνδυάζεται πάντα με ειδοποίηση πλαϊνού τυφλού σημείου. Tο σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση είναι στάνταρ σε όλα τα ADAM μαζί με το CITY mode που προσφέρει ελαφρύ τιμόνι και συμπληρώνει τέλεια ένα μοντέρνο αυτοκίνητο πόλης. Tο πλήρως ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς ποδηλάτου FlexFix κάνει τη μετακίνηση στην πόλη ακόμα πιο ελκυστική και εύκολη. Mε την έναρξη των πωλήσεων τρεις αποδοτικοί βενζινοκινητήρες προσφέρονται σε συνδυασμό με ένα ευέλικτο πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ADAM σε περιβάλλον πόλης αλλά και σε οποιονδήποτε δρόμο. Oι κινητήρες μονάδες (1.2 - 51 kW/70 hp, 1.4 - 64 kW/87 hp και 1.4 - 74kW/100 hp) συνδυάζονται με πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. H τελική ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 185 km/h. Όλοι οι κινητήρες διατίθεται με το τεχνολογικό πακέτο ecoFLEX που περιλαμβάνει το σύστημα οικονομίας καυσίμου Start/Stop. Oι τιμές για το ADAM ξεκινούν από 11.500 Eυρώ (στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA) για τη βασική έκδοση με κινητήρα 1.2 l

51 kW/70 hp.

AΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Oι επιλογές των τεσσάρων πιλοτικών ADAM είναι μερικές από τις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρονται. Στο “Mondial de l’Automobile”, οι άπειρες προτάσεις-επιλογές εξοπλισμού θα παρουσιαστούν με περισσότερες λεπτομέρειες. Mε μία πλούσια γκάμα διαφορετικών μοντέλων ADAM στο περίπτερό της, στο Παρίσι, όπου έκανε το ντεμπούτο του το Adam, η Opel αποκάλυψε όχι μόνο την τεράστια ποικιλία χρωμάτων, ταπετσαριών και ατομικών επιλογών, αλλά και το νέο σύστημα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας IntelliLink που ενσωματώνει smartphones (Apple iOs and Android) στο αυτοκίνητο. Διαδραστικές μονάδες, οπτικοακουστική απόλαυση, καλαίσθητες οθόνες και ασφαλώς μία μεγάλη γκάμα εκδόσεων ADAM είναι το αποτέλεσμα πολλών καινοτόμων λύσεων εξατομίκευσης που δημιούργησαν οι σχεδιαστές και μηχανικοί της Opel.


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

59

Άρχισαν οι παραγγελίες για το Adam To μικρότερο Opel βγαίνει στην αγορά για μια μεγάλη πορεία Aνάμεσά τους, κομψές επενδύσεις οροφής, όργανα με κρυφό φωτισμό και κουμπωτά ένθετα τροχών διαφορετικών χρωμάτων.

KΑΙ... ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ Πάντως η Opel βάζει και... αγχολυτικά αξεσουάρ στον εξοπλισμό της Opel. Όπως το σύστημα FlexFixbike, το οποίο, όπως λέει η εταιρία, περιορίζει το άγχος του κατόχου ενός ADAM σε συνθήκες πόλης. Aυτό το έξυπνο αξεσουάρ αποτελεί αποκλειστικότητα της Opel και προσφέρει στους ιδιοκτήτες του ADAM τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μία σύγχρονη φιλοσοφία μετακινήσεων πόλης, με αυτοκίνητο ή ποδήλατο. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθόρμητα, σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις, τον καιρό, το δελτίο κυκλοφορίας και το περιβάλλον. Tο σύστημα μεταφοράς ποδηλάτου FlexFix ενσωματώνεται στον πίσω προφυλακτήρα, επομένως είναι πάντα διαθέσιμο. Eύχρηστο, ρυθμίζεται με το χέρι χωρίς να χρειάζονται εργαλεία ή πρόσθετες συσκευές. Όταν δεν χρησιμοποιείται εξαφανίζεται με μία συρταρωτή κίνηση στον πίσω προφυλακτήρα. Mε το Opel

ADAM το σύστημα που κλειδώνει μπορεί να μεταφέρει ένα ποδήλατο βάρους 30 kg, δηλαδή ακόμα και ηλεκτρικό. O προαιρετικός, κουμπωτός αντάπτορας παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς ενός δεύτερου ποδηλάτου βάρους μέχρι 20 kg. Mε αυτή την έννοια, το FlexFix γίνεται μία ευέλικτη λύση μετακίνησης, την οποία μπορούν να μοιράζονται δύο άτομα. Xάρη στο χαμηλό ύψος φόρτωσης, το ποδήλατο εδράζεται στις σταθερές και πρακτικές βάσεις μέσα στις ράγες του πίσω τμήματος. Έτσι το ποδήλατο ασφαλίζει εύκολα χωρίς να καταπονεί τη σπονδυλική στήλη, αντίθετα με άλλα συστήματα οροφής όπου ο χρήστης πρέπει να το σηκώσει πάνω από το κεφάλι του. Aκόμα και όταν είναι πλήρως φορτωμένο, το FlexFix αναδιπλώνεται ώστε να ανοίγει η πίσω πόρτα του ADAM για ανεμπόδιστη πρόσβαση στο χώρο αποσκευών. Eπιπλέον, το FlexFix μπορεί να συνδυαστεί με park assist system για προστασία από χτυπήματα και γρατζουνιές στο παρκάρισμα. Mε το FlexFix, όσοι ονειρεύονται μία γρήγορη βόλτα με το ποδήλατο, θα μπορούν να την πραγματοποιούν οπουδήποτε, οποτεδήποτε, όχι μόνο σε αστικές περιοχές, αλλά και στην εξοχή το Σαββατοκύριακο. Aυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα των σχεδόν απεριόριστων επιλογών εξατομίκευσης του νέου Opel ADAM και του απόλυτα προσωπικού lifestyle π ο υ δη-

μιουργεί. Για να προσαρμόσει κάποιος το ADAM στις προσωπικές του προτιμήσεις, μπορεί να επιλέξει από τρία διαφορετικά στυλ, ADAM JAM, ADAM GLAM και ADAM SLAM. Eπιπλέον, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από μία μεγάλη συλλογή εξωτερικών και εσωτερικών αποχρώσεων, διακόσμων και επενδύσεων οροφής, καθώς και άλλων σχεδιαστικών στοιχείων εμπνευσμένων από premium μοντέλα. Tο σύστημα μεταφοράς ποδηλάτου Opel FlexFix διατίθεται ήδη με αρκετά μοντέλα Opel. H Opel παραμένει η μοναδική κατασκευάστρια εταιρία αυτοκινήτων που προσφέρει ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα του είδους

Σφυρής Mιχάλης Ψυκτικός - Hλεκτρολόγος ✓ Kλιματισμός ✓ Ψύξη Θέρμανση ✓ Eξαερισμός ✓ Hλιακά συστήματα Πλήρης υποστήριξη στην επιλογή, προμήθεια, service Σπάρτης 52, Kαλλιθέα Tηλ./Φαξ: 210 9589502 • Kιν.: 6932256600 e-mail: sfirisclima@gmail.com


60 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

DEAL news

Sport Business Όσο πιο «πίσω» μπορεί σπρώχνει χρονικά η διοίκηση της Μπαρτσελόνα το δημοψήφισμα για το μέλλον του Camp Nou. Τα μέλη Καταλανικού συλλόγου τάχθηκαν υπέρ της διεξαγωγής του (73,38%), αλλά, το Δ.Σ. απαντά ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν τη σεζόν 2014-15 ή 2015-16. Ο πρόεδρος, Sandro Rosell, επιμένει ότι η ανακατασκευή του μεγαλοπρεπούς σταδίου δεν θεωρείται εφικτή πριν μειωθεί και άλλο το χρέος της Μπάρτσα. Ο αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Javier Faus, προβάλει δυο επιλογές προς τους οπαδούς: η ανακαίνιση του γηπέδου θα κοστίζει 300 εκατ. και η κατασκευή νέου τα διπλάσια, ήτοι 600 εκατ. ευρώ. Η «τρύπα» της Μπάρτσα συρρικνώθηκε από 420 εκατ. στα 335 εκατ. ευρώ σε 2 χρόνια, αλλά, πρέπει να «κατέβει κι άλλο. Πού να βρεθούν 600 εκατ., όταν ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοινώνει μέτρα ύψους 40 δισ.; Οι πωλήσεις των Σεσκ Φαμπρέγας, Σαμίρ Νασρί έφεραν χρήμα στα ταμεία της Άρσεναλ και αύξησαν τα προ φόρων κέρδη της από 14,8 εκατ., στα 36,6 εκατ. λίρες το 2012. Δεκτόν! Οι «κανονιέρηδες» αποφάσισαν να τηρήσουν «κατά γράμμα» το δημοσιονομικό Financial fair Play της UEFA, την ώρα που… δίπλα τους γίνεται «πάρτι» εκατομμυρίων. Παρότι μέτοχοι τους είναι δυο από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του πλανήτη, ο Αμερικανός Σταν Κρόνκι και ο Ρώσος Αλισερ Ουσμάνοφ, έχουν να «δουν» κούπα στην Premier League από το 2004. Κοντεύουν 10ετία! Καλό είναι αυτό; Μετά τις Μάντσεστερ Γ., Μπαρτσελόνα και τον NBAer Κόμπι Μπράιαντ και ο Αργεντινός σταρ Λέο Μέσι συμμετάσχει στη διαφημιστική καμπάνια της Turkish Airlines. Από παντού τα «παίρνει»!

Τα 3 πιο Ο σεΐχης Μανσούρ, οιος είπε ότι σε εποχές κρίσης δεν υπάρχουν λεφτά για το ποδόσφαιρο; Τρεις μεγαλόσχημοι ιδιοκτήτες ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών ομάδων κατέχουν αυτοδικαίως τον άτυπο τίτλο των πιο «τρελών» αφεντικών της 3ετίας!

Π

Δεν «λυπούνται» το χρήμα στις μεταγραφές και αποτελούν το «όνειρο κάθε οπαδού». Δυο Άραβες και ένας Ρώσος, έχουν «τινάξει την μπάνκα στον αέρα»: ο σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ μπιν Σουλτάν Αν Ναχιάν του Αμπου Ντάμπι στη Μάντσεστερ Σίτι, υπεύθυνος για τη μεγάλη ανατροπή του ποδοσφαιρικού status της Αγγλίας, ο πανίσχυρος Σουλεϊμάν Κερίμοφ στην Ανζί Μαχατσκαλά και ο εμίρης του Κατάρ, Νασέρ Γκχανίμ Αλ Κχελάϊφι στην Παρί Σεντ Ζερμέν.

«ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ» Ο ΣΕΙΧΗΣ Μανσούρ και ο κόουτς Ρομπέρτο Μαντσίνι κρατούν την φανέλα της Σίτι

Ο 46χρονος Κερίμοφ θεωρείται

Limit down στις «μετοχές» του ΠΑΟ Στο μισό η αξία του «πράσινου» ρόστερ» μέσα σε μια 2ετία! Η βαθμολογική «κατρακύλα» του Παναθηναϊκού στη Super League, οι αλλεπάλληλες «γκέλες», με τελευταίο κρούσμα το 0-0 με τον Αστέρας Τρίπολης στο ΟΑΚΑ και οι κακές εμφανίσεις της ομάδας, δεν φέρνουν μόνο γκρίνια και αποδοκιμασίες από τους οπαδούς. Έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην αξία των «μετοχών» των ποδοσφαιριστών της στο άτυπο «χρηματιστήριο» των γηπέδων. Πριν από δυο χρόνια η συνολική αξία του ρόστερ του πρωταθλητή, τότε, Παναθηναϊκού, με παίκτες όπως οι Σισέ, Ζιλμπέρτο Σίλβα στο δυναμικό του, «άγγιζε» το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ και σήμερα φαίνεται να «πέφτει» κάτω ακόμα και από το μισό (44,95 εκατ. ευρώ, πηγή: transfermarkt.de) των χρημάτων αυτών! Βέβαια, οι «πράσινοι» έχασαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιους άσους μεγαλύτερης αγωνιστικής και οικονομικής αξίας και τους αντικατέστησαν με φθηνότερους. Όμως, γεγονός αποτελεί ότι οι Γερμανοί ειδικοί θεωρούν ακριβότερο, σήμερα, παίκτη του «τριφυλλιού» τον «παροπλισμένο» Αργεντινό εξτρέμ, Σεμπαστιάν Λέτο (6 εκατ. ευρώ), παρότι έχει να παίξει καιρό μπάλα και ο ίδιος αδυνατεί να προσδιορίσει τον χρόνο της επιστροφής του στα γήπεδα («Δεν μπορώ να πω αν θα είναι σε έναν, τρεις ή πέντε μήνες. Θα περιμένω μέχρι το γόνατο να είναι απόλυτα εντάξει», δήλωσε στο site prasinanea). Η τιμή του Λέτο δεν μειώθηκε δραματικά, ωστόσο, όσο μένει εκτός δράσης, δεν κάνει καλό ούτε σε εκείνον, ούτε στην ομάδα του, μια και παραμένει το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της. Στα 3,25 εκατ. εκτιμάται η αξία του Μπουμ-

σόνγκ, στα 3 εκατ. του Χριστοδουλόπουλου και στα 2,75 εκατ. του Κατσουράνη, ο οποίος στα «ντουζένια» του άξιζε –με βάση τον «τιμοκατάλογο» του transfermarkt.de- πάνω από τα διπλάσια, πριν από την κρίση του Παναθηναϊκού. Αν «ανέβει» η ομάδα, θα ανέβει και η αξία της. Γενικά, το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται σε κάμψη. Η αξία των 16 ομάδων υπολογίζεται κάτω από τα 300 εκατ. (297,95 εκατ.) με τον Ολυμπιακό πιο ακριβή ομάδα (70,4 εκατ.), τον Παναθηναϊκό 2ο (με διαφορά – 25,45 εκατ.), τον ΠΑΟΚ 3ο (32,2 εκατ.) τον Ατρόμητο 4ο (19,45 εκατ.), 5ο τον Αστέρα (15,3 εκατ.), την ΑΕΚ 6η (14,2 εκατ.) κ.τ.λ.

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ Λέτο

«Χρυσωρυχείο» Χέρι-χέρι πάνε Ρεάλ Μαδρίτης και Adidas. Η είδηση, βέβαια, δεν είναι στην επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στο ισπανικό ποδοσφαιρικό «θηρίο» και τον γερμανικό «κολοσσό» της αθλητικής ένδυσης μέχρι το τέλος της σεζόν 2019-20, όσο στην αποκάλυψη των οικονομικών μεγεθών του deal. Σύμφωνα με πηγές, το ετήσιο έσοδο της «βασίλισσας» αγγίζει τα 32 εκατ., άρα, το σύνολο θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Μια από τις πιο προσοδοφόρες χορηγίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, για την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο (ΦΩΤΟ). Ρεκόρ εσόδων για τη Ρεάλ και για το 2011-12 (514 εκατ.), το πιο αποδοτικό «μαγαζί» της παγκόσμιας «ποδοσφαιρικής βιομηχανίας»!


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

61

«τρελά» αφεντικά! ο εμίρης Αλ Κχελάϊφι και ο Ρώσος Κερίμοφ αποτελούν όνειρο κάθε οπαδού «βελτιωμένη έκδοση» του Αμπράμοβιτς. Στόχος του, να ξεπεράσει την δημοτικότητα του συμπατριώτη του, ιδιοκτήτη της Τσέλσι. Έστειλε τους οπαδούς της Ανζί και την ποδοσφαιρική «πιάτσα» στον… ψυχίατρο με την «βόμβα» του 30χρονου Καμερουνέζου σταρ Σάμουελ Ετό, προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ. Τα 30 εκατ. πήγαν στα ταμεία της Ίντερ και τα υπόλοιπα στον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη, με ετήσιες αποδοχές 20 εκατ., πάνω από ΜέσιΚρ. Ρονάλντιο-Ρούνεϊ. Έκανε την αρχή με τον Βραζιλιάνο Ρομπέρτο Κάρλος και του χάρισε για τα γενέθλια του μια Bugatti Veyron αξίας 2,4 εκατ. ευρώ (όπως και στον Ετό), το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο (431 χλμ/ώρα), πριν τον «μετατρέψει» σε τεχνικό διευθυντή με αποστολή να του «κουβαλήσει» τον διακαή μεταγραφικό «πόθο»

των «μεγαθήριων», τον «Μέσι της Σελεσάο» Νεϊμάρ, ο οποίος αρνείται ότι υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα! Υποσχέθηκε «μεταγραφές 300 εκατ. ευρώ» για να κάνει την Ανζί υπερδύναμη και όσο για τα έσοδα του: Έχασε δισ. από την τράπεζα Fedprombank και τα μερίδια του στις Gazprom, Sberbank, μάζεψε μετοχές στις Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank,Πόσα χρήματα ξόδεψαν σε Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεντ Ζερμέν και Ανζί

Credit Suisse, μα είχε απώλειες και στην κρίση των ΗΠΑ. Ανέκαμψε όταν με νέα δάνεια από την ρωσική VTB επένδυσε σε χρυσό, πετρέλαιο, real estate, τηλεπικοινωνίες, ποτάσα και λιπάσματα. Κατατάσσεται στο νο 146 των δισεκατομμυριούχων, με περιουσία 6,5 δισ. δολ.

Ο «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ Στο «μάτι Ρεάλ και Μπαρτσελόνα» προσπαθεί να μπει ο 39ετής

Ο ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Κερίμοφ

εμίρης του Κατάρ, Αλ Κχελάιφι, πρόεδρος της Παρί Σεντ Ζερμέν η οποία ελέγχεται από το Qatar Investement Authority (διαχειρίζεται τα μυθικά κρατικά αποθέματα σε πετρέλαιο- φυσικό αέριο και κρατικά ακίνητα, ενώ, οι εκτιμήσεις του 2011 ανέφεραν περιουσιακά στοιχεία ύψους 60 δισ. δολ.). Κινεί «γη και ουρανό» για να «αρπάξει» τον mr 150 εκατ. Κριστιάνο Ρονάλντο από τη «βασίλισσα» και, ήδη, το «κοντέρ» του «έγραψε» 257 εκατ. ευρώ στις μεταγραφές των Γάλλων, συμπεριλαμβανομένης της «βόμβας» με τον Σουηδό στράικερ Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, των Σίλβα, Μόουρα, Παστόρε, Μότα κ.λ.π. Ο πρώην επαγγελματίας αθλητής του τένις, νυν sports businessman δρομολογεί χορηγικό deal 400 εκατ. ευρώ με τραπεζικό «κολοσσό», για να «σπάσει» αυτό με την Emirates, υπό την προϋπόθεση να του παραχωρήσει ο Δή-

Ο Πούτιν και οι μεταγραφές Οι αλόγιστες σπατάλες των ρωσικών ποδοσφαιρικών συλλόγων στη διάρκεια της μεταγραφικής σεζόν του καλοκαιριού έγιναν υπό τις «ευλογίες» του Κρεμλίνου. Έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων ή μάλλον ήταν απλά μια υποψία η οποία επιβεβαιώνεται. Τα πρωτοφανή μπάτζετ προκάλεσαν, μάλιστα, αντιδράσεις, όπως στην περίπτωση της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, που ξόδεψε ούτε λίγο, ούτε πολύ 95.000.000 ευρώ για να πάρει δυο παίκτες, τον διάσημο Βραζιλιάνο στράικερ Χουλκ από την Πόρτο και τον Βέλγο Βίτσελ από την Μπενφίκα. Ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν φρόντισε, τις τελευταίες ημέρες, να προσφέρει πλήρη «κάλυψη» στους παράγοντες της αγαπημένης του ομάδας. Με δήλωση του σε ρωσικά media «χαιρέτησε» την απόκτηση των δυο άσων και διευκρίνισε ότι «δεν έβα-

λε το ρωσικό κράτος το χέρι στην τσέπη για τις μεταγραφές των Χουλκ-Βίτσελ, αλλά η Gazprom», η χορηγός της Ζενίτ κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Με λίγα λόγια, «δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης». Καταλάβαμε! Και ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά; Την φοβερή μεταγραφική «έκρηξη» του θέρους προκάλεσε ουσιαστικά η ανάληψη της ευθύνης για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2018 από τη Ρωσία και το κράτος άναψε το «πράσινο φως» για την ξαφνική κοσμογονία, προκειμένου να αρχίσει να δημιουργείται το κατάλληλο «ποδοσφαιρικό κλίμα» στη χώρα. Στη φωτογραφία μας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα της Ζενίτ σε ρωσική παμπ, παρέα με τον άλλον φανατικό οπαδό της, προκάτοχο του και πολιτικό «alter ego» του, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με ένα γεμάτο ποτήρι μπύρα μπροστά του.

μος Παρισιού το Parc des Princes!

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1 ΤΡΙΣ. ΔΟΛ Για τον 42χρονο σεΐχη Μανσούρ τα σχόλια περιττεύουν. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, είδε, φέτος, τη «σταχτοπούτα» Μάντσεστερ Σίτι πρωταθλήτρια, μετά από 44 ολόκληρα χρόνια και κυπελλούχο μετά από 42, χάρη στην απίστευτη γενναιοδωρία του, που έφερε στην πόλη σταρς όπως οι Μπαλοτέλι, Τουρέ, Ντζέκο, Αγκουέρο, Τέβεζ κ.α. Ως πιο «παλιός» (2008) φέρεται να έχει ξοδέψει για την ομάδα 1,5 δισ. ευρώ. «Ψίχουλα», όταν η οικογενειακή περιουσία των βασιλιάδων του Αμπου Ντάμπι υπολογίζεται στο 1 τρισ. δολ, με τον ίδιο επικεφαλή των πετρελαϊκών επενδύσεων. Θεωρείται από τους ελάχιστους στον πλανήτη που διατηρούν «ανοικτή τηλεφωνική γραμμή», με τον πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα!


62 • ¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012

Limit up

ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΣ Μπράβο στον μάγκα Θωμά Μαύρο, που έφυγε εγκαίρως με το κεφάλι ψηλά. Αν δεν γίνει το deal με τους Βιντιάδη-Χάρις, ο ιστορικός σύλλογος (ουραγός στην Super League) δεν πρόκειται να βρει σωτηρία, ούτε αγωνιστική, ούτε οικονομική. Η παραίτηση του παλαίμαχου σταρ από την προεδρία, μετά το «καπέλωμα» της απόλυσης του Βαγγέλη Βλάχου (που επίσης, την γλίτωσε και ΔΕΝ θα χρεωθεί το επερχόμενο «ναυάγιο») από το Δ.Σ. απέδειξε τα γραφόμενα της “DEAL” περί «ΕΜΦΥΛΙΟΥ» στην πολύπαθη και καταχρεωμένη ΑΕΚ. Οι ισχυρισμοί του ύφους «ίσως ο Μαύρος να μην είχε καθαρό μυαλό», δια στόματος Ανδρέα Δημητρέλου δεν κολακεύουν κανέναν. ΙΔΟΥ η Ρόδος για τους επόμενους (πρόεδρο και προπονητή)!

Limit down

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ Black out στο ελληνικό μπάσκετ! Τι πάει καλά στην Ελλάδα, για να συμβεί το ίδιο και στα παρκέ; Έκδηλη η απογοήτευση στο πρόσωπο του νέου προέδρου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., Γιώργου Χαλβατζάκη, που πίστευε σε ένα διαφορετικό ξεκίνημα στα καθήκοντά του. Δεν αρχίζει καν το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ ανδρών το Σαββατοκύριακο, αφού, οι ομάδες με ψήφους 11 κατά, 2 υπέρ (Ολυμπιακός, Καβάλα) και ένα λευκό (Παναθηναϊκός) αποφάσισαν την επ’ αόριστον αναβολή της πρεμιέρας. Αιτία, το τηλεοπτικό συμβόλαιο που προβλέπει μείωση 21% για τους «12» (οι «αιώνιοι» έχουν κλειστό), με τις ΚΑΕ υποχρεωμένες να αξιοποιήσουν μόνες τους τον διαφημιστικό χρόνο. Να κάνουμε, μήπως, τους μπασκετμπολίστες… διαφημιστές;

DEAL news

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΖΟΤΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΝΤΑ

Επίτιμοι δημότες Αθήνας και Πειραιά ανακηρύσσονται Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Ντούσαν Ιβκοβιτς, αντίστοιχα, το απόγευμα (19.00) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τους Δημάρχους κ.κ. Καμίνη-Μιχαλολιάκο, στο πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης «οι Σέρβοι στον Ελληνικό Αθλητισμό», υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Υψηλοί προσκεκλημένοι, μεταξύ άλλων, οι Μπάγιεβιτς, Μποντίρογκα, Πάσπαλιε, Ρέμπρατσα, Κοβάσεβιτς, Πρέλεβιτς, Στογιάκοβιτς, Σάκοτα, Τόμιτς, Τζόρτζεβιτς, Ιβιτς, Τομάσεβιοτς, Τάρλατς κ.α. και θα τιμηθεί, ακόμα, ο αξέχαστος Στέφαν Μπόμπεκ!

Ήρθε η ώρα που περιμένουν κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια φανατικοί φανς του ποδοσφαίρου: Μπαρτσελόνα (18 β.) και Ρεάλ Μαδρίτης (10 β.) διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο κυριακάτικο el classico της Primera Division και στο χορτάρι του Καμπ Νου θα βρεθούν δυο ρόστερ συνολικής αξίας 1,255 δισ. ευρώ (654,5 εκατ. οι Καταλανοί, 601,3 εκατ. οι Μαδριλένοι). Το ακριβότερο ποδοσφαιρικό ματς όλων των εποχών! Αν χάσει η Ρεάλ, χάνεται…

«Αίνιγμα» Ζαρντίμ

για το λιμάνι Κέρδισε «πόντους» ο Πορτογάλος στο Emirates από το… 1-3! χασε ο Ολυμπιακός στο Emirates από την Αρσεναλ , κέρδισε όμως ο… προπονητής του, Λεονάρντο Ζαρντίμ – και ναι μεν το ματς έγινε πάλι over (1-3), αλλά, για το «χάλι» των μετόπισθεν κανείς δεν μπορεί να του ρίξει όλες τις ευθύνες.

Έ

Tου MIXAΛH KOΣMETATOY Αν, βέβαια, όλοι στο λιμάνι δηλώνουν ευχαριστημένοι από την απόδοση της ομάδας και την θεωρούν αδικημένη, θα υπάρξουν και αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν ότι η «ικανοποίηση» πιστοποιεί, απλά, τους φόβους ακόμα και για συντριβή στο Λονδίνο, παραμονές της αναμέτρησης. Οπότε λογικά, το συναίσθημα που επικρατεί την «επόμενη ημέρα» είναι, μάλλον, η ανακούφιση! Αυτοί που βιάσθηκαν να «απολύσουν» το νεαρό κόουτς και να «φέρουν» -μέσω φημών, δημοσιευμάτων, διαρροών κ.λ.π.άλλον συνάδελφο του στον Πειραιά, θα περιμένουν, ίσως, την «επόμενη ευκαιρία» για να ξεσπαθώσουν κατά του Ζαρντίμ, ο οποίος πάντως «σώζεται» και από την ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ των ανταγωνιστών του Ολυμπιακού στην φετινή Super League. Ποιον να φοβηθεί; Τον Πα-

ναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, στην αγωνιστική κατάντια, που βρίσκονται σήμερα; Ο Πορτογάλος «πήρε» πόντους στο Emirates, κυρίως γιατί αυτή τη φορά κάθισε στον πάγκο «διαβασμένος» και αν του επιρρίπτονται ευθύνες, είναι για το «ροτέισον» στους τερματοφύλακες. Η προτίμηση του στον τραγικό Μπάλας Μέγερι αντί του έμπειρου Ρόι Κάρολ αποδείχθηκε μια «ατυχέστατη έμπνευση». Ο Ζαρντίμ φέρεται να ζήτησε τερματοφύλακα από τον πρόεδρο, μα όφειλε να το έχει κάνει αυτό από το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και όχι τώρα που κατά τα φαινόμενα μπαίνει τέλος στα όνειρα των «ερυθρόλευκων» για ην υπέρβαση στο Champions League, σε συνδιασμό με την εντός έδρας ήττα από την Σάλκε (1-2). Με έναν πορτιέρο-ΗΓΕΤΗ κάτω από τα δοκάρια του ο Ολυμπιακός αναμφίβολα θα δεχό-

ταν λιγότερα από τα 5 γκολ στα 2 πρώτα παιχνίδια του ομίλου του και θα έπρεπε να μετρά στο ενεργητικό του minimum 3 βαθμούς (αντί 0) ή και 4 (ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι μπορούσε η ομάδα του την ισοπαλία κόντρα στους «κανονιέρηδες του Αρσέν Βενγκέρ), για να λέγεται «Ευρωπαίος»! Μοιραία, οι νταμπλούχοι Ελλάδας προσγειώνονται και πάλι στην μίζερη ελληνική, ποδοσφαιρική πραγματικότητα και προσδοκούν μόνο «θαύματα», μπας και αλλάξει η ευρωπαϊκή τους τύχη. Το μέλλον θα δείξει ΑΝ ο διάδοχος του Ερνέστο Βαλβέρδε στον «ερυθρόλευκο» πάγκο είναι ο ιδανικός για να υπηρετήσει το «ευρωπαϊκό ΟΡΑΜΑ» της ηγεσίας του συλλόγου και των οπαδών του Ολυμπιακού. Γιατί, εκ των πραγμάτων αυτή την στιγμή ΔΕΝ μπορεί να κριθεί, ούτε σε επίπεδο πρωταθλήματος για τα έργα του, ούτε στην Ευρώπη. Πικρή αλήθεια γα τον Ολυμπιακό, ότι ο σημερινός προπονητής του δεν παύει να αποτελεί ένα μεγάλο «αίνιγμα»!

ÎÔ˘›˙ Ο Βλάσης Τσάκας ξαναχτύπησε! Υποσχέθηκε να «φέρει» τον Φειζάλ, μόλις υπήρξε δημοσίευμα για άλλον Άραβα επενδυτή. Ποιος κρύβεται πίσω από την ιστορία, όμως, ξέρει;

ΓΙΑ πολλούς λόγους η «ερυθρόλευκη» διοίκηση δεν μπορεί να καταλήξει, ακόμα, σε ασφαλές συμπέρασμα για τον Ζαρντίμ

?

ΤΙ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Το παρασκήνιο της «καρατόμησης» του Κατσουράνη Αντί να απολύσει τον Ζεσουάλδο Φερέιρα ο Γιάννης Αλαφούζος, διώχνει ποδοσφαιριστές. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού αντέστρεψε τον παλιό κανόνα και αντί να «φάει» τον έναν (προπονητής), άρχισε να «τρώει» τους πολλούς (παίκτες). Άραγε, για να ΜΗΝ δεχθείς 3 γκολ από κάποια Μάριμπορ ή για να βάλεις περισσότερα από 3 σε

5 ματς πρωταθλήματος θες… πάγκο; Η «καρατόμηση» του Κώστα Κατσουράνη (ΦΩΤΟ), σε πείσμα ορισμένων, τα γεγονότα αποδυκνείουν ότι μόνο ξαφνική ΔΕΝ ήταν. Από τις 5 Ιουλίου, στο γεύμα γνωριμίας με τους ρεπόρτερ, ο Mr ΣΚΑΪ προειδοποιούσε ότι ο διεθνής μέσος θα παροπλιζόταν αν δεν δεχόταν μείωση συμβολαίου, τουλάχιστον για να μην εισπράττει τα υψηλά μπόνους,

διότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Με τις «γκέλες» της ομάδας και τα παράπονα για την συμπεριφορά του «Κατσούρ», «έδεσε» η υπόθεση. Για haircut ετοιμάζονται άλλοι, (Βύντρα, Βιτόλο, Τοτσέ, Κουίνσι, Χριστοδουλόπουλος) και απομένει να διαπιστωθεί αν τα ματς με Τότεναμ (χθες βράδυ)-Ξάνθη θα κρίνουν και το μέλλον του Πορτογάλου!


DEAL news

¶APA™KEYH 5 OKTøBPIOY 2012 •

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ «ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ»

Ανοίγουν οι κάλπες σήμερα και οι ποδοσφαιρικές ενώσεις θα δώσουν την εξουσία σε έναν εκ των υποψηφίων προέδρων της Ε.Π.Ο. Γιώργο Σαρρή, το φαβορί ή Βασίλη Γκαγκάτση, το (ισχυρό) αουτσάιντερ. Κάποιοι λένε ότι ο πρώην επικεφαλής της ΚΕΔ θεωρείται ο νέος «εκλεκτός» του Ολυμπιακού. Εκείνοι που δεν πείθουν με ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ είναι όσοι διαδίδουν ότι ο «Γκάγκα» - ο οποίος «αφορίζει» και την «Παράγκα»- έγινε…αντίΟλυμπιακός! Ποιος από τους δυο (που κλήθηκαν από τον αθλητικό εισαγγελέα να καταθέσουν για τις καταγγελίες για «νταβατζήδες» και «στημένους πίνακες» στους ορισμούς διαιτητών) μπορεί να εγγυηθεί ότι θα φύγει η «γάγγραινα» των απαράδεκτων διαιτησιών από το ελληνικό ποδόσφαιρο;

«ΔΩΣΑΜΕ, ΔΩΣΑΜΕ» «Δώσε και σε μας ένα πέναλτι, ρέφερι!»

✓ ◗

Ο «τζάμπας» της τηλεοπτικής διαφήμισης «ζει», το…τζάμπα, όμως «πέθανε». Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο με αυστηρά «λογιστική λογική»! Άριστο το ρεπορτάζ της Goal για τα οικονομικά των «πράσινων». Ο «λογαριασμός» της 5ετίας (2007-2011) βγάζει έξοδα 222.736.730, έσοδα 140.186.896 και «έλλειμμα» 82.549.834, εκ των οποίων, τα 72.239.327 προήλθαν από την εποχή της πολυμετοχικότητας και μόλις τα 10.310.507 ευρώ από την διοίκηση υπό τον Τζίγγερ! Της…ποιας, είπαμε; Της πολυμετοχικότητας; Η οποία, παρεμπιπτόντως, εξακολουθεί να ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ –θεωρητικά, έστω- , αλλά, πάμε παρακάτω! Λοιπόν. Σε όσους αρέσει να «απολαμβάνουν» τον Παναθηναϊκό σε αυτή την ΚΑΤΑΝΤΙΑ και οι ίδιοι, πιθανόν, να ανήκουν στο «γκρουπ» όσων ανακάλυψαν το νέο ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ στο πρόσωπο του ΦΕΡΕΙΡΑ (που αποκλείεται να ΦΤΑΙΕΙ μόνος του για ΟΛΑ), ε, θα συμφωνούν τουλάχιστον –τι στο καλό- ότι σε αυτή την ομάδα ΔΕΝ αξίζει να βρίσκεται καθηλωμένη στον «βυθό» της βαθμολογίας με 4 βαθμούς και θεωρητικά να κινδυνεύει ακόμα και με ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ! Ο.Κ. Πολλά τα λεφτά. Κάποιες μεταγραφές του Κώστα Αντωνίου ήταν, φυσικά, άστοχες. Ήρθαν παίκτες υπερκοστολογημένοι, που πρόσφεραν ελάχιστα και πέρασαν απαρατήρητοι. Ποιος ξεχνά τον άμπαλο Ροντρίγκο και τον Μελίσση! Δεν αποκτήθηκαν μόνον αυτοί. Μεταγράφηκαν στον Παναθηναϊκό και ποδοσφαιρικοί σταρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ βεληνεκούς, όπως οι Σισέ, Ζιλμπέρτο, Λέτο! Αλλά, αυτό το περνάνε μερικοί στα «ψιλά». Αν προτιμούν τον…Τοτσέ αντί του Σισέ, επειδή «κάνει» τα μισά λεφτά, ας δημοσιεύσουμε κι εμείς ένα άλλο ΡΕΠΟΡΤΑΖ, αμιγώς αγωνιστικό. Δηλαδή, πόσα γκολ πέτυχε ο καθένας. Από τα 50τόσα60 του Τζιμπρίλ, ως τα βία 12, 13 του «αντί-Σισέ» (τρομάρα του!), η διαφορά είναι χαώδης. Μόνο στο πρωτάθλημα 47 σε 61 ματς ο Γάλλος, 12 σε 26 ο Ισπανός! «Γύρισε» τα «ρέστα» ο Σισέ από την πώληση του στην Λάτσιο (ο ίδιος ομολόγησε ότι ΑΝΑΓΚΑΣΘΗΚΕ να φύγει 100% για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ λόγους). Ο Τοτσέ δεν θα «γυρίσει» ΠΟΤΕ τα «ρέστα» από τα γκολ που ΔΕΝ έβαλε με την φανέλα του Παναθηναϊκού! Ναι, η οικονομική κρίση «τσακίζει» και το ποδόσφαιρο. Ναι η UEFA υποχρεώνει τις ομάδες να τηρούν το Financial Fair Play. Οι επενδυτές-μέτοχοι-ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων στο εξωτερικό, ωστόσο, (βλέπε σελίδες DEAL 60-61) όταν χρειαστεί βάζουν το χέρι βαθιά στην ΤΣΕΠΗ! Στην πολυμετοχικότητα συνέβη ΚΑΙ αυτό στην αρχή. Αλλά, ΜΕΤΑ; «Φοβούνται» πολλοί Παναθηναϊκοί ότι ο Νικόλας Πατέρας, θα ζήσει για πολλά χρόνια με την δόξα του προέδρου του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ «πράσινου» ΝΤΑΜΠΛ, διότι με «Τοτσέδες» και «Φορναρόληδες», ΧΙΛΙΟΙ «Φερέιρα» να απολυθούν και να ‘ρθουν άλλοι, πάλι θα «ΚΑΟΥΝ», σε μια ομάδα που προσπαθεί να λέγεται μεγάλη ΧΩΡΙΣ επιθετικούς στην σύνθεση της! Ουδόλως δε, συνυπολογίζουν στα «ελαφρυντικά» ΥΠΕΡ του Ζεσουάλδο τις ΤΡΑΓΙΚΕΣ διαιτησίες σε βάρος των «πράσινων» (κεντρική ΦΩΤΟ). Κι αν ορισμένοι από το ευρύτερο περιβάλλον του Παναθηναϊκού επιμένουν με τη νοοτροπία τους να «αλείφουν βούτυρο στο ψωμί» του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ίδιος δε νομίζω να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα! Εις το επανιδείν…

✓ ◗ ✓

- Πήρατε… πέρσι. Θέλετε κι άλλο;

◗ ✓ ◗

ΤΟ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟ» ΣΕΡΙ «Ρουτινιάζει» το φετινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, πριν καλά, καλά συμπληρωθεί το 1/5 της κανονική σεζόν 2012-13. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ατίθασο Αστερα Τρίπολης στο Φάληρο με στόχο το «6 στα 6», την ώρα που ο ΠΑΟΚ «μετράει δυνάμεις» στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ. Θα μπορέσουν οι Θεσσαλονικείς να διεκδικήσουν τον τίτλο; Ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα, η ΑΕΚ αποκλείεται, με τα σημερινά τους «χάλια»! Οι μεν «πράσινοι», μάλλον, θα στρέψουν την προσοχή τους στην προσπάθεια να μην μείνουν εκτός Ευρώπης, οι δε «κιτρινόμαυροι» να μην πέσουν κατηγορία. * Πρώτος σκόρερ ο Τζιμπούρ (6 γκολ) * Ο ΠΑΟ άρχισε με -2 β. Ο ΦΟΥΣΤΕΡ του Ολυμπιακού

Το πρόγραμμα (6η αγ.) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/10: ΑΕΚ-Κέρκυρα Βέροια-Ατρόμητος ΟΦΗ-ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10: Γιάννενα-Πανιώνιος SKODA Ξάνθη-Παναθηναϊκός Άρης-Πλατανιάς Ολυμπιακός-Αστερας Τρ. ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10: Λεβαδειακός-Πανθρακικός

17.15, NS 2 17.15, NS 1 19.30, NS 2 16.00, 18.15, 18.15, 20.30,

NS 1 NS 2 NS 1 NS 1

20.30, NS 2

Η βαθμολογία (5 αγ.)

15

9. Άρης

2. Πανιώνιος

12

- Ξάνθη

5

- ΠΑΟΚ

12

- Γιάννενα

5

4. Αστέρας

10

12. Παναθηναϊκός 4

1. Ολυμπιακός

5

5. Ατρόμητος

8

13. Κέρκυρα

4

- Πλατανιάς

8

- Λεβαδειακός

4

7. Βέροια

7

15. Πανθρακικός

3

8. ΟΦΗ

5

16 ΑΕΚ

1

63

✓ ◗ ✓


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 OKTΩBPIOY 2012 AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 179 Tιμή: 2 E

«TO ∂°ƒ∞æ∂ ∏ “DEAL” ∂π¡∞π ∞§∏£∂π∞»

ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΝΟΜΑΧΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ TT AÓ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ «ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Á¿ÌÔ˘»

Tα σχέδια για Eθνική - Eurobank XΔÀ¶OÀ¡ ∫∞π MILLENNIUM ∫∞π HSBC

 ¶Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙÔ ÙÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Alpha - Credit Agricole  H «ÛÙÂÓˆfi˜» ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ (Attica, Probank) ™ÂÏ. 8-9

ŸÏ· Ù· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙȘ 20 IÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈ· Alpha - Emporiki Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËηÓ!

Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ T·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi

N∂∂™ ∫π¡∏™∂π™ ™∞§§∞

T∞ ªÀ™Δ∏ƒπ∞ ∫∞π Oπ ∞§∏£∂π∂™ °π∞ ΔO¡ O¶A¶

«ŒÎÏÂÈÛ» ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜, ™ÂÏ. 4 Ù· ‚ڋΠ̠P¤ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ FBB M¶∞π¡OÀ¡ ™Δ∏¡ ¶∂πƒ∞πø™ O ∂ºO¶§π™Δ∏™ ∫∞π O ¶. °∂ƒª∞¡O™

O MÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë˜ Ì Lottomatica Î·È PPF Group ñ ™ΔO ™Ã∏ª∞ O T™∂ÃO™ K∂§¡∂ƒ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ

Παρέλαση των οίκων για business

AÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ KfiÎηÏ˘ KÔÂÏÔ‡˙Ô˜ ¶OπOπ ∞§§Oπ ∞¡∞ª∂¡O¡Δ∞π

Tα 600 δισ. για την αποπληρωμή του χρέους ÔÌfiÏÔÁ· Î·È  T· Ù· Bills of Exchange ÙˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ Ù˘ END

ÁÓ‹ÛÈ·; AÔÙÂÏÔ‡Ó Ï‡ÛË;  E›Ó·È ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·¿ÙË; TÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÈÏ¿ ÁÈ· «·ÛÙ›· ˘fiıÂÛË»

™ÂÏ. 19

✓ TÔ ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÙˆÓ 38 ÂÎ. ÁÈ· ÙËÓ HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ

T∞ «∞ΔOÀ» ΔOÀ Kø™ΔO¶OÀ§OÀ ¶OÀ ∂°∂πƒ∞¡ Δ∏¡ ¶§∞™Δπ°°∞ £∞ ¢π∂∫¢π∫∏™OÀ¡ ªO¡O ∞¢∂π∂™ VDL’S

MfiÌÔÏ·˜ KÔÓÙÔÌËÓ¿˜ ÁÈ· «ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·»

™ÂÏ. 36

 MΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

«MÂډ‡ÙËηӻ Ù· ηÏ҉ȷ ™ÂÏ. 37 Ì Siemens

✓ ™ÂÏ. 20 O Mr Lagonissi ‚Á‹Î ·’ ™ÂÏ. 22 O §∞Δ™∏™ ∫∞π ∏ ¶ƒøΔ∏ ∞¶O∫ƒ∞Δπ∫O¶Oπ∏™∏ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ

 OÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ÙÔ ¿ÚÙ˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ MΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ

Kέρδισε IBC! ή έχασε το Δημόσιο;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

™ÂÏ. 32-33

™ÂÏ. 21

™ÂÏ. 49

Έδωσε τώρα 81 εκ. όμως θα πλήρωνε 325 εκ.

M∂ Δ∞ ªπ™£øª∞Δ∞ 10 ÃO¡ø¡ ∏ LAMDA ¶∏ƒ∂ ΔO ºπ§∂ΔO °π∞ 90 ÃO¡π∞

✓OΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ ΠΟΥ ΤΗ ΒΓΑΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΗ™ÂÏ. 38

H συνταγή της έκθεσης της Tρόικας

 TÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÙÔ Eurogroup Ô˘ ¯¿ıËÎÂ, Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋

H ·Ôηı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ Â›ÏˆÓ  O Mr SATO, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 99, Ù·

«ENTOS» Î·È ÙÔ Athens Heart

deal_05-10-2012  

Τράπεζες. Η επιβεβαίωση της deal για την Εμπορική και η επόμενη μέρα. Τι σχεδιάζουν τώρα και πριν τον μεγάλο «γάμο», Εθνική και Eurobank. Δε...