Veiligheidskrant 2016 De Ronde Venen

Page 1

VEILIGHEIDS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

1

KRANT

2016

Special van De Groene Venen • 0plage 18.500 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

DE VEILIGHEIDSKRANT

CYBERCRIME • DE POLITIE IN UW WIJK DIEFSTAL & INBRAAK • UW BUURT BRANDWEER • SBB • VEILIG BANKIEREN UITNEEMEXEMLAAR VAN

DE GROENE VENEN


2

DE VEILIGHEIDSKRANT

B

Veiligheid is van ons allemaal Nieuws over inbraken, geweld of bijvoorbeeld overlast komen we bijna dagelijks tegen. Op de televisie, via internet of onze lokale media. Soms is het ver weg, soms in onze eigen buurt. Het is nieuws dat kennelijk ‘graag’ wordt gelezen. Dat betreft ook het nieuws over bijvoorbeeld branden, verkeersongevallen en kleine of grotere ‘rampen’. Daartegenover is er tegelijk veel aandacht voor bijvoorbeeld het oplossen van misdrijven of rechtszaken. Of over waarom iets fout is gegaan. Wij willen graag weten hoe onze professionals werken aan onze veiligheid. Is het in Nederland dan zo onveilig? Is het dan in De Ronde Venen zo gevaarlijk om te wonen? Gelukkig is dat niet het geval. Maar, als je persoonlijk te maken hebt met een woninginbraak, of als je slachtoffer bent van een ongeval, dan kan de impact heel groot zijn. Je zekerheid wordt weggenomen, de gevolgen kunnen zo groot zijn, dat je er blijvend last van kan hebben. Daarom werken we hard aan het vergroten van de veiligheid. Alles wat voorkomen kan worden, voorkomt letterlijk een hoop ellende.

Colofon Deze veiligheidskrant is een uitgave van A-side Publishing B.V. in samenwerking met Gemeente De Ronde Venen. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie: Peter Bakker, Rob Isaacs, Gemeente De Ronde Venen, Veiligheidsregio Utrecht en Politie Midden-Nederland.

Fotografie: Peter Bakker en anderen (wij hebben getracht alle rechthebbenden van de gebruikte foto's en teksten te achterhalen en de bron te vermelden) Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. © 2016 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Om dit te bereiken werken politie, brandweer, gemeente en anderen heel veel samen. Maar het belangrijkste is, dat u als inwoner van de gemeente ook veel kunt doen om onveilige situaties te voorkomen. Daar gaat deze veiligheidskrant over. Over wat u zelf kunt doen in en rond uw eigen woning en met elkaar in uw omgeving. Maar het gaat ook over hoe u de politie en hulpverleners kunt helpen. Hoe u met extra ogen en oren waardevol kunt zijn bij het werk van de politie, brandweer en gemeente. Wij hopen u met de artikelen in deze krant inzicht te geven in de mogelijkheden. Graag werken wij met u samen aan een veilige en leefbare gemeente.

l a d n e v i D Maarten Burgemeester De Ronde Venen


3

DE VEILIGHEIDSKRANT

HOOFDAGENT & CYBERCRIME

“Maak het de inbrekers lastig om binnen te komen.”

Hoofdagent Jochem Heijnen: “Samen kunnen we de inbrekers dwars zitten” Uit het overzicht van het aantal woninginbraken over de laatste vijf jaren blijkt dat er sprake is van een lichte daling. De gemeente De Ronde Venen staat betrekkelijk laag op de lijstjes. Daar staat tegenover dat het aantal auto-inbraken sinds het begin van dit jaar is toegenomen. Met name in de kernen Abcoude en Mijdrecht slaan de dieven toe. Het is dus zaak om het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Daarbij kunnen ook de inwoners een belangrijke rol spelen. “Om te beginnen is het zaak dat iedereen zijn eigen have en goed zo goed mogelijk beveiligd,” zegt hoofdagent Jochem Heijnen. “We beleggen regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten om uit te leggen hoe dat het beste kan. Dan zijn er de oplettende burgers, zoals de hondenuitlaters van Waaks of de whatsapp-groepen die verdachte situaties in de gaten houden en de politie waarschuwen. Het is ook erg belangrijk dat verdachte situaties en inbraken altijd gemeld worden. Elke melding krijgt van ons alle aandacht.” TEKST PIET VAN BUUL - FOTO ARTHUR VAN DER KOOIJ

Jochem Heijnen werkt bij de afdeling incidentafhandeling. Dat is de afdeling die reageert op de meldingen via het alarmnummer 112. “Dat nummer is er ook voor het melden van woninginbraken,” zegt Jochem. “Veel mensen denken nog steeds dat het bij het alarmnummer alleen maar gaat om levensbedreigende situaties. Dat is dus niet zo. En ik wil graag benadrukken dat voor ons elke melding belangrijk is. Een snelle melding geeft ons de kans om onmiddellijk in actie te komen en mogelijke daders op heterdaad aan te houden. Dat is altijd makkelijker en effectiever dan via opsporing achteraf. Verder zijn de aangiften ook van belang om ons inzicht te geven in het soort inbraken en de omgeving. Wanneer er in een bepaalde wijk meer ingebroken wordt dan in andere wijken, kan dat aanleiding zijn om extra aandacht te besteden aan de preventie in zo’n wijk. Ook gegevens over de manier waarop men woningen binnendringt vertoont vaak een profiel van de mogelijke dader(s). Al die gegevens zijn vooronsvanbelangomtewerkenaanverbetering van de veiligheid in de wijk. Hetzelfde geldt ook voor de auto-inbraken. Uit de registratie blijkt dat het de inbrekers vooral gaat om auto’s van

Duits fabricaat en dat men vooral interesse heeft in airbags en navigatieapparatuur.”

Voorkomen is nog altijd beter... Bij een groot deel van de woningen is er nog vaak te weinig aandacht voor beveiliging. Veel mensen gaan te makkelijk om met de risico’s van een inbraak. Samen met de gemeente voert de politie dan ook voortdurend campagne om de inwoners te wijzen op het belang van een goede inbraakpreventie om daarmee het risico van inbraken verder terug te dringen. “Wanneer er bij je is ingebroken, dan heeft dat een enorme impact op mensen. Vooral de groep ouderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Na zo’n inbraak is men vaak lange tijd overstuur en onzeker. Daarom beleggen wij speciale bijeenkomsten voor senioren, waarin we uitleggen wat men kan doen om het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te komen. Inbraakpreventie betekent ook een oogje in het zeil houden in je buurt. “De strijd tegen de woninginbraken kunnen wij als politie niet alleen voeren,” stelt Jochem vast. “Dat is een zaak van ons allen. Het begint dus al bij de zorg

Criminelen zitten ook achter de computer Een bankroof of beroving waarbij overvallers met wapens dreigen en een masker dragen, is een beeld dat je regelmatig op tv of in films ziet. Maar als criminelen altijd op een duidelijk zichtbare wijze hun strafbare feiten zouden plegen, was het ook een stuk makkelijker jezelf te verweren. Maar overvallen en berovingen niet meer alleen in alle zichtbaarheid plaats. Computers en internet zijn voor criminelen net zo goed inbrekersgereedschap als de traditionele koevoet én kunnen in betrekkelijke anonimiteit worden gebruikt. Iedereen ontvangt wel eens een e-mail uit het buitenland met het verzoek een klein bedrag over te maken om daarmee een veel groter bedrag te ontvangen. Of een mail waarin de ‘bank’ vraagt om je rekeningnummer en pincode voor het aanmaken van een nieuwe pinpas. ‘Cybercrime’ is een onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. De politie werkt samen met de overheid en het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen en te bestrijden. Zelf kunt u daarbij helpen door uzelf te beschermen en altijd aangifte te doen op politie.nl. Op deze site is bovendien veel informatie te vinden over de meest voorkomende vorm van Cybercrime: oplichting via marktplaats e.d. Maar ook zonder computer of internetaansluiting kunt u slachtoffer worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Daarom hanteert de politie voor de opsporing van cybercrime op haar beurt ook geavanceerde middelen en technieken. Een ander voorbeeld van cybercrime is het ‘gijzelen’ van gegevens op een computer (ransomware). Dit is het gevolg van een virus (die via een e-mail is binnengekomen of die het gevolg is van een bezoek

J

voor een zo veilig mogelijke woning. Maak het de inbrekers in ieder geval lastig om binnen te komen. Inbrekers zijn vrijwel altijd uit op geld, sieraden en elektronica. Vooral sieraden hebben vaak een emotionele waarde. In het kader van de opsporing is het belangrijk wanneer er een duidelijke beschrijving, of liever nog, goede foto’s beschikbaar zijn. Vaak duiken die spullen weer ergens op en dan is het wel prettig wanneer ze weer naar de eigenaars terug kunnen. Ook helpt het de politie daders te koppelen aan concrete inbraken.”

Sociale controle In veel wijken binnen de gemeente hebben zich de laatste tijd spontaan whatsapp groepen gevormd van mensen die met elkaar contact opnemen wanneer zich een verdachte situatie voordoet. Die groepen staan ook in verbinding met de politie. “Het is niet de bedoeling dat die mensen handelend gaan optreden,” zegt Jochem. “Maar ze kunnen ons wel waarschuwen en zo kunnen we soms verdachten lokaliseren en zelfs aanhouden. Daarmee zijn al een paar aardige resultaten geboekt. Het is dan ook

belangrijk dat mensen zoveel mogelijk verdachte situaties melden. Vals alarm kennen wij niet. De meldingen kunnen ons helpen bij het onderzoek.” In het kader van de gezamenlijke zorg voor het verhogen van het gevoel van veiligheid in de wijk, spelen ook de verschillende media een belangrijke rol. Naast de whatsapp-groepen doen mensen ook mee aan het project ‘waaks’ en burgernet. Het oorspronkelijke idee van Waaks is, dat hondenbezitters, die regelmatig de hond uit laten, de wijk als geen ander kennen. Wanneer er iets opvallends aan de hand is, zijn zij het vaak die dat als eerste opmerken. Jochem: “Dankzij de sociale media kunnen de whatsapp-groepen ook zorgen voor melding aan ons. Verder hebben wij, in samenwerking met de afdeling veiligheid van de gemeente een Facebookpagina geopend waarin wij mensen op de hoogte houden van tal van zaken die met woninginbraken en veiligheid te maken hebben. Op deze Facebookpagina ‘Politie De Ronde Venen’ kan men allerlei informatie over dit onderwerp vinden,” zegt Jochem.

aan een geïnfecteerde website) waarmee bestanden op de computer worden ‘vergrendeld’. De criminelen beloven de bestanden weer leesbaar te maken als losgeld wordt betaald. De politie adviseert slachtoffers met klem om niet te betalen. Volledige ontsleuteling vindt meestal niet plaats en door te betalen worden juist nieuwe aanvallen uitgelokt. Preventie is het enige antwoord op deze vorm van criminaliteit. De enige maatregel om je te wapenen tegen deze vorm van cybercriminaliteit is regelmatig back-ups maken en deze niet aan de computer verbonden te houden.

Wat kunt u zelf doen? Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel wapenen tegen veelvoorkomende cybercrime. Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates downloadt en installeert. Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een virus bevatten) en veilige websites. Gebruik goede wachtwoorden van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of uitroepteken erin. Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af. Kijk voor actuele risico’s op veiliginternetten.nl en fraudehelpdesk.nl.

Hoe doet u aangifte? Van alle cybercriminaliteit kunt u aangifte doen via internet (www.politie.nl), via telefoonnummer 0900-8844 of bij uw lokale wijkteam. Het is handig om via internet aangifte te doen; dat neemt minder tijd in beslag en de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. De politie heeft namelijk één centraal punt ingericht waar alle aangiftes over internetoplichting worden beoordeeld en onderzoeken worden voorbereid. Om aangifte te doen via internet moet u wel beschikken over een DigiD.


M

4

D E MV E I L I G H E I D S K R A N T

M

DE POLITIE IN UW WIJK

Gideon van der Peijl M Wijkagent Mijdrecht, Molenland, Twistvlied en Wickelhof M

“De meest gehoorde klachten uit wijken gaan over verkeersgedrag. De belangrijkste zijn te hard rijden en fout parkeren. Veel mensen ervaren dit gedrag als hinderlijk en gevaarlijk. Bewoners vragen vaak aan de M politie of hiertegen kan worden opgetreden. Het gaat dan meestal om te hard rijden binnen woonwijken waar de meeste wegen zijn aangemerkt als 30-kilometerzones of woonerven. Helaas kunnen wijMdaar niet zomaar snelheidscontroles te houden. De wegbeheerder (meestal de gemeente) moet in zulke gevallen de weg eerst zo inrichten dat het bijna niet meer mogelijk is om harder te rijden. Als dat niet afdoende blijkt, kan de weg M M worden aangemerkt voor projectmati ge controles. Het is daarom belangrijk dat meldingen over M te hard rijden in woonwijken ook bij de gemeenteMworden gedaan. Naar aanleiding van deze M meldingen hebben wij overleg met de gemeente. Uiteraard blijft het wel mogelijk om tegen excessen op te treden.

G

Wat kunt u zelf doen? M bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in uw woonomgeving. Uit controles Zelf kunt u ook uw blijkt namelijk dat het vaak de wijkbewoners zelf zijn die te hard rijden. Denkt u daarom zelf ook aan uw snelheid en bespreek dit met elkaar.

Idris Yavuz Wijkagent Mijdrecht centrum, Proostdijland en De Hoef “Een veel voorkomende melding bij de politie is overlast van (hang)jongeren. Iedereen ziet ze wel eens: jongeren die in groepen rondhangen bij de ingang van het winkelcentrum, in een park of bij u in buurt. Klachten gaan vaak over geluidsoverlast, vernielingen of het achterlaten van afval. Als de politie meldingen krijgt van buurtbewoners, bekijken wij ter plekke of er sprake is van overlast. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers. Met de veroorzakers zoekt de politie naar een oplossing om de klachten te verminderen. Met de melders bespreken we dat iedereen op zich het recht heeft om op straat te zijn en wat buurtbewoners zelf kunnen doen tegen eventuele overlast.

I

Sinds 2011 ben ik met veel plezier werkzaam bij de politie in de gemeente De Ronde Venen, waarvan het laatste half jaar als wijkagent in Abcoude. Vanaf deze maand zet ik deze werkervaring graag in voor het waarborgen van de veiligheid in Mijdrecht. En dan vooral voor het structureel aanpakken van veiligheidsvraagstukken die spelen in de wijk, waaronder overlast van jongeren. Ik ben graag buiten op straat te vinden, in contact met de mensen. Ik streef ernaar altijd zo toegankelijk mogelijk te zijn en probeer ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers mij als wijkagent snel weten te vinden wanneer zij mij nodig hebben. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met u en andere samenwerkingspartners, om samen onze wijk veilig en leefbaar te houden!”

Monique Meijer Wijkagent Mijdrecht Hofland noord en zuid, Amstelhoek “Als wijkagent ben ik een spin in het web van mijn wijken. Ik ben de verbindende schakel tussen politie, gemeente, bewoners, hulpverlening, organisaties en overige partners. Altijd ben ik op zoek naar informatie over wat zich in de wijk afspeelt om liefst op voorhand te kunnen handelen. Samen met mijn partners gaan wij op zoek naar oplossingen voor problemen, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden neemt. Samen staan we sterk, is dan ook mijn motto. Ik ben altijd bereid om mee te denken.

M

De wijk Hofland beschikt over een zeer actieve WhatsApp-groep. Inmiddels zien we er steeds meer in de hele gemeente. Dit is een voorbeeld van burgerparticipatie die landelijk zijn vruchten afwerpt, evenals Burgernet. De politie kan het niet alleen en dat is ook niet meer van deze tijd. Veiligheid ervaar je samen en creëer je samen. Schroomt u dus niet om mij te benaderen. U mag mij altijd een e-mail sturen (via www.politie.nl) of bellen via 0900-8844. Of het nu gaat om zorgen over personen in de wijk, overlast van buren of om strafbare feiten. U kunt uw verhaal kwijt en samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Is directe inzet van politie nodig? Dan belt u 0900-8844. Bel het alarmnummer 112 als u een misdrijf ziet gebeuren of u een situatie niet vertrouwt. Meld misdaad anoniem is te bereiken via 0800-7000 of www.meldmisdaad.nl als u anoniem uw tips wil melden. Ik ben op Twitter te volgen via @WijkagentM.”

Daarnaast wordt vaak gemeld dat mensen buiten de vakken parkeren in de woonerven. Dit is niet toegestaan. Woonerven zijn zo ingericht dat je daar veilig kunt lopen en dat kinderen er veilig kunnen spelen. Daarmee is ook rekening gehouden bij de inrichting van de parkeervakken. Parkeer daarom uw auto in die vakken en niet er buiten. Zo houden we samen de wijk een stuk veiliger! Voor meer informatie over de politie in uw woonomgeving, kunt U mij volgen op Twitter: @wijkagentdrv.”


M

M

5

DE VEILIGHEIDSKRANT M

Ton van der Straten Wijkagent Abcoude en Baambrugge “De wijkagent is het gezicht en aanspreekpunt van de politi e in uw wijk. Ik ben niet zoals vroeger een ‘Bromsnor’, M die op zijn fietsje door de wijk fietst, toezicht houdt op parkeren en zich de hele dag bezighoudt metMhet schrijven M van bekeuringen. Het is ook niet zo dat ik alles zelf oplos of alle zaken in uw wijk zelf behandel. Als wijkagent heb ik een signalerende en adviserende rol en houd ik vooral in de gaten of het goed gaat in de wijk. Als ik zie dat de cijfers van bijvoorbeeld inbraken ineens fors stijgen, zoek ik uit hoe dit komt. Ik bekijk hoe we het probleem op korte termijn kunnen oplossen, maar ook hoe we dit een volgende keer kunnen voorkomen. Ik werk dan samen met de gemeente, woningbouwvereniging, de jongerenwerker, opbouwwerker en/of maatschappelijk werk. Als bewoner van Abcoude of Baambrugge bent u misschien wel de belangrijkste partner, omdat u het beste weet wat in uw omgeving speelt. Ik ben bereikbaar via ��w.politie.nl. Door te zoeken op uw postcode kunt u uw wijkagent vinden. U kunt mij mailen met vragen of voor advies. Verder ben ik te vinden op Facebook onder de naam “Wijkagent Abcoude Baambrugge”.

T

Voor meldingen kunt u bellen met 0900 – 88 44. Ziet u een verdachte situatie of bent u getuige van een misdrijf? Aarzel niet, en bel dan het alarmnummer 112.”

Raoul Vrijhoef & Vanessa Koolmees Wijkagenten Vinkeveen en Waverveen

V

R

Het late tijdstip, een bekende locatie, het type persoon, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld een dure fiets, kunnen voor ons redenen zijn om iemand te controleren.

Het komt geregeld voor dat wij tijdens de surveillance of naar aanleiding van een verdachte situatie iemand controleren. Ons onderbuikgevoel zegt dat iets niet klopt, maar toch moeten we mensen soms laten lopen omdat we niet genoeg tegen ze hebben om ze als verdachte aan te merken. Wij beschikken over een smartphone waarmee we behalve persoonsgegevens ook alle serie- en framenummers kunnen checken die geregistreerd staan in het politiesysteem. Helaas komt het geregeld voor dat er geen aangifte of melding is gedaan van diefstal of dat de gegevens onvolledig zijn. Doe daarom altijd melding of aangifte van een strafbaar feit. Dat kan in veel gevallen via internet. Noteer serienummers en overige gegevens van uw kostbare spullen. Staat er geen serienummer op, maak dan een foto. Zo kunnen wij goederen herleiden tot de eigenaar en tot een strafbaar feit. U krijgt uw waardevolle spullen terug, en wij kunnen bewijzen dat een verdachte iets heeft gestolen of zich schuldig heeft gemaakt aan heling. Wist u trouwens dat u het IMEI-nummer van uw mobiele telefoon kunt opvragen door *#06# op de telefoon in te toetsen? Dit unieke vijftiencijferige getal bepaalt de ‘identiteit’ van uw toestel. Het kan worden gebruikt om het toestel te laten blokkeren bij verlies of diefstal.

Abdel Abid Wijkagent Wilnis

A

“De wijkagent heeft een belangrijke rol binnen de politieorganisatie, vaak ook achter de schermen. Zo analyseert een wijkagent bijvoorbeeld de woninginbraken over een langere periode en bedenkt een oplossing voor dit probleem. Dit gaat in samenwerking met samenwerkingspartners als de gemeente, bewoners, ondernemers en nog vele andere.

Ook is de wijkagent bij sociale problematiek heel belangrijk. Dit zijn vaak problemen die meer tijd en aandacht vergen, omdat een oplossing voor de langere termijn gewenst is. Zo komt de wijkagent met regelmaat in contact met partners om de jeugdoverlast en parkeeroverlast aan te pakken.

Ja, het klopt dat de jeugd geregeld voor overlast zorgt. Maar we moeten niet vergeten dat ze het op die leeftijd soms lastig vinden om zich te vermaken. Het is belangrijk om in contact te komen met de jeugd. Durf die dialoog aan te gaan. De jeugd is zeker benaderbaar en samen kun je tot mooie successen komen. U kunt ook uw wijkagent of jongerenwerker benaderen om samen overlastgevende jongeren aan te spreken. Graag zie ik u ook meedenken aan oplossingen voor dit probleem. Parkeeroverlast ligt vaak aan ons zelf. We bedenken creatieve oplossingen of ‘eenmalige’ uitzonderingen terwijl we weten wij dat er onvoldoende parkeergelegenheid is. Zo staan er auto’s dubbelgeparkeerd, buiten de parkeervakken, in groenstroken en op andere plekken waar dat niet mag. Er is vaak wel plek, maar dan moet je misschien iets verder lopen. Door elkaar hierover aan te spreken, maak je je wijk leefbaarder. En denk ook eens aan de hulpdiensten die er vaak niet langs kunnen als auto’s worden geparkeerd op plekken die daarvoor niet zijn bestemd. U kunt altijd advies vragen aan uw wijkagent of een politieagent(e) die toevallig in uw wijk rijdt. U bereikt mij via 0900 – 88 44. Is er spoed, omdat u een verdachte situatie ziet of getuige bent van een misdrijf? Bel dan het alarmnummer 112.”


6

DE VEILIGHEIDSKRANT

“Verdachte situatie? Bel 112!”

DIEFSTAL & INBRAAK

Gelegenheid maakt de dief. Geef inbrekers geen kans!

Aanpak autokraak

Een deur of raam intrappen, een cilinder afbreken en een deur openen door hengelen via de brievenbus of door een gaatje te boren… Het zijn beproefde methoden om in te breken. Een gemiddelde inbraak duurt dertig seconden, maar is vaak eenvoudig te voorkomen. Negen van de tien inbraken zijn namelijk gelegenheidsinbraken. Geef inbrekers geen kans! Heeft u het gevoel dat er in uw straat iets niet klopt? Lopen er mensen in de wijk die zich verdacht gedragen? Bijvoorbeeld doordat ze een overmatige interesse hebben in bepaalde woningen? Schakel dan de politie in via het alarmnummer 112. Let op de uiterlijke kenmerken van de verdachte personen en waar ze naartoe gaan. De politie kan dan gerichter op zoek gaan. Noteer (op papier of in uw mobiel) ook het merk en kenteken van hun eventuele vervoermiddel en de datum en het tijdstip waarop u ze ziet. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk belt. Een inbreker heeft maar enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en ervandoor te gaan. Hoe eerder u belt, hoe groter de kans dat de politie de inbrekers in de kraag vat.

Gemiddeld wordt in ons land iedere twee minuten een auto opengebroken. Om eigendommen of uw auto te stelen. Gelukkig kunt u zelf helpen autocriminaliteit terug te dringen, met name door geen waardevolle goederen in het zicht te laten liggen. Hier leest u hoe wij gezamenlijk een einde kunnen maken aan het aantal auto-inbraken.

Kritisch kijken Denk niet ‘een inbraak overkomt mij niet’. Uw huis vertoont waarschijnlijk meer zwakke plekken dan u denkt. Kijk eens kritisch rond in uw woning. Misschien vindt u wel iets wat verkennende inbrekers uitnodigt om te proberen bij u binnen te komen. Bijvoorbeeld een openstaand raampje of een slecht sluitende achterdeur. Of ouderwetse of te eenvoudige sloten en sluitingen van ramen en deuren (het zogenaamde hang- en sluitwerk). Zorg daarom voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, minimaal voorzien van het keurmerk SKG 2 sterren met R. Een donkere omgeving van het huis biedt inbrekers ook mogelijkheden. Want uit de praktijk blijkt dat er drie factoren zijn waar inbrekers een enorme hekel aan hebben en die hen afschrikken: licht, lawaai en lang werk. Voorzie uw huis dus van (buiten)lampen met sensors. En plaats goed zichtbaar moderne sloten.

Politie Keurmerk Een woning die beveiligd is volgens de strengste normen kan een officieel keurmerk krijgen: het Politie Keurmerk. In de praktijk blijkt dat bij een dergelijke woning het inbraakrisico daalt met maar liefst 95 procent. Op www.politiekeurmerk.nl en via de gemeente kunt u meer informatie krijgen over dit keurmerk en over woningbeveiliging. Heeft u nog vragen, neem dan contact op

met het team Integrale Veiligheid van de gemeente, E. integraleveiligheid@derondevenen.nl of bel met T. 0297 29 16 16.

Inbraakkans verkleinen Simpele maatregelen kunnen er al voor zorgen dat een inbreker uw huis liever voorbijgaat. Laat uw sleutels bijvoorbeeld nooit aan de binnenzijde van het slot zitten. Berg ze altijd op een vaste plaats op. Sluit ramen en deuren goed af als u niet thuis bent. Doe de deur altijd op slot (nacht- of penslot), zelfs als u maar heel even weg bent. Geef eventueel een sleutel aan iemand die u kunt vertrouwen. Houd de groenvoorziening rondom het huis laag, zodat uw huis zichtbaar blijft voor voorbijgangers, maar maak er geen etalage van. Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel.

Noteer gegevens, registreer bezittingen Wordt er toch ingebroken, dan is het handig als in de meterkast een kaartje hangt met gegevens van personen die bij noodsituaties gewaarschuwd kunnen worden. Een meterkastkaart is te downloaden via www.politie.nl. Merk waardevolle spullen met uw postcode en huisnummer. Op www.politie.nl kunt u ook een verzamelregistratiekaart downloaden. Maak ook foto’s van waardevolle spullen en berg ze op in een kluisje of bij de bank.

Aangifte doen: altijd belangrijk Fiets gestolen? Laptop ontvreemd? Vernielingen aan uw bezittingen? Doe altijd aangifte bij de politie. Alleen dan kan de politie een onderzoek starten naar de dader(s). Ook niet onbelangrijk: een verzekeraar vergoedt alleen schade als u kunt bewijzen dat u aangifte gedaan hebt. In alle gevallen kunt u naar het politiebureau komen om aangifte te doen of melding te maken van een misdrijf. Via T. 0900 88 44 kunt u een afspraak maken bij het bureau. Ook voor overige vragen kunt u dit nummer bellen. U kunt van allerlei soorten misdrijven snel en gemakkelijk aangifte doen via www.politie.nl/aangifte. Dit kan bijvoorbeeld voor auto-, fiets- of bromfietsdiefstal, winkeldiefstal en vernieling. Vaak is hier de kans niet zo groot dat de dader wordt opgespoord. Maar voor de verzekering is een proces-verbaal meestal wel nodig.

Gezamenlijke aanpak De meest gestolen goederen uit auto’s zijn mobiele telefoons, navigatieapparatuur, geluidsapparatuur; waardepapieren en laptops. Ook zien we de laatste maandeneentrendontstaanindeonderdelen diefstal. Daarbij hebben de dieven het gemunt op zaken die je nu eenmaal wel moet achterlaten in een geparkeerde auto: ingebouwde navigatieapparatuur en airbags. De politie en de gemeente proberen gezamenlijk het aantal incidenten te verminderen. Toch kunnen de politiemensen op straat nog wel wat hulp gebruiken. U kunt zelf op een simpele maar effectieve manier voorkomen dat uw eigendommen uit de auto verdwijnen.

Tips - Laat nooit kostbaarheden als camera's of tassen in de auto achter, laat staan autopapieren, geld, cheques en passen of creditcard. Leg ze ook niet onder de bank. - Laat ook nooit uw lege jas in de auto liggen: dieven gaan ervan uit, dat er iets te halen valt en gooien de jas later gewoon weg. - Sluit altijd de auto af: de ramen, het open dak, de portieren en het kofferdeksel. - Laat, als het even kan, ook niets in de kofferruimte achter. Ook deze plaats laten criminelen, zo weet de politie uit ervaring, niet ongemoeid. - Zet de auto, waar mogelijk, op een bewaakte parkeerplaats. Aangetoond is, dat hier minder vaak wordt ingebroken. Parkeer in elk geval op verlichte plaatsen, zodat de auto in het zicht blijft.

- Verstop niets in de auto, dieven zoeken ook onder uw stoelen. Wist u dat dieven via bluetooth een laptop, mobiele telefoon of navigatiesysteem die in de auto zijn verstopt detecteren?

Aangifte doen Doe na diefstal in ieder geval aangifte bij de politie. Geef een zo goed mogelijke omschrijving van de gestolen goederen. Denk niet: de politie kan toch niets doen. Het is belangrijk dat de politie goed wordt geïnformeerd. De politie kan dan tijdig maatregelen nemen, zoals verscherpte surveillance in gebieden waar veel auto’s worden gestolen. Ook doet de politie een dringend beroep op uw oplettendheid. Waarschuw de politie als u iets verdachts ziet. Ziet u mogelijk een inbraak in een auto of ziet u op straat iets verdachts gebeuren, ga er niet zelf op af met alle risico’s van dien, maar bel direct de politie. Let in zo’n situatie ook goed op de daders zelf: hun signalement, postuur, het kentekennummer van hun auto, etc. En bel vooral onmiddellijk op 0900 - 88 44 of (in geval van heterdaad) telefoonnummer 112.

Meer informatie U kunt ook preventietips lezen op de landelijke website van de politie, zie www.politie.nl Heeft u nog andere vragen en opmerkingen? Neem dan gerust contact op met gemeente De Ronde Venen, team Integrale Veiligheid, e-mail: integraleveiligheid@derondevenen.nl.


7

D E V E I L I G H E I D S K R A N T

“Meld u aan voor Burgernet op www.burgernet.nl.”

UW BUURT

Spreek jongeren aan bij overlast Misschien ziet u ze ook in uw buurt: groepen jongeren die rondhangen. Vaak zoeken ze centrale plekken uit, bijvoorbeeld bij de ingang van het winkelcentrum, park of plein. Het kan zijn dat u last hebt van het lawaai of de rommel die ze maken. Hebt u al eens geprobeerd om met ze te praten? Heeft u last van jongeren? Het werkt meestal averechts om direct te schelden of de politie te bellen. Wat vaak meer effect heeft, is de jongeren aanspreken. Dat lijkt soms best eng, zeker als ze in een groepje bij elkaar staan. Of misschien denkt u juist: ‘wat een soft gedoe’. Toch is het de beste methode.

Problemen met jongeren vallen onder het jeugd- en veiligheidsbeleid van gemeente De Ronde Venen. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mag geen overlast veroorzaakt worden, zoals door lawaai of rommel. Daarnaast zijn er landelijke wetten, die bijvoorbeeld vernieling verbieden.

Maatregelen tegen overlast Spreek een jongere respectvol aan en wees duidelijk over uw grenzen. Behandel hem of haar zoals u zelf behandeld wilt worden. Ga niet schelden, foto’s maken of ballen lek steken. Dat is vragen om ruzie. Wacht ook niet tot u barst van frustratie en ergernis, maar geef tijdig aan dat u overlast ervaart. Jongeren zijn geen helderzienden en weten niet wat u denkt. Als u niet zegt wat u dwarszit, kunnen zij zich niet aanpassen. Bovendien gaat een gesprek veel beter als u slechts licht geïrriteerd bent. Zeg waar u last van hebt. Vráág om medewerking. Gebruik daarbij ik-taal, bijvoorbeeld ‘ik ervaar overlast’.

Gemeente De Ronde Venen zet zich al jaren in voor de aanpak van overlastgevende jeugd. We proberen deze groepen jongeren in kaart te brengen. Daarbij werken we samen met politie en andere organisaties, zoals het jongerenwerk. Deze integrale aanpak werkt, ook omdat we ouders rechtstreeks benaderen en betrekken. Daarnaast voorkomen we overlast door de buitenruimte anders in te richten, een alcohol- en/of drugsverbod in te stellen en extra toezicht.

Heeft uw persoonlijke aanpak geen of onvoldoende effect, neem dan contact op met het team Integrale Veiligheid, T. 0297 29 16 16 of E. integraleveiligheid@derondevenen.nl.

Burgernet versterkt veiligheid Stelt u zich eens voor: in het donker beweegt er iets bij de auto op de oprit van uw buurman. U loopt door en ziet een onbekende man staan, gekleed in bodywarmer en kakibroek met in zijn hand een koevoet. U belt de politie via 112 om de mogelijke inbraak te melden. Ondertussen ziet u de man in hoog tempo de straat uit fietsen. Gelukkig kunt u een goed signalement geven van de man en de fiets. De politie gaat direct naar hem op zoek en start een Burgernetactie.

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. "De Ronde Venen was een van de pilotgemeenten, inmiddels hebben wij 6.000 deelnemers, dat is 14% van het totaal aantal inwoners", vertelt burgemeester Divendal. “Burgernet wordt uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een overval, een vermissing of doorrijden na een ongeval vragen wij via Burgernet of mensen in de buurt met ons meekijken.” Buurtbewoners die zich hebben aangemeld, ontvangen een spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor je het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling, opgezet vanuit het wijkgericht werken, helpt u om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling zorgen wij dat er weer ruimte komt voor wederzijds begrip.

Wat is Buurtbemiddeling?

Contact Team Integrale Veiligheid

Burgernet werkt

Burenruzie? Buurtbemiddeling biedt uitkomst

en gerichter zoeken. “En dat werkt”, vervolgt de burgemeester. Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

Doe ook mee! Inmiddels zijn er al miljoenen Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten. We willen als inwoner van De Ronde Venen en mensen die in onze gemeente werken, oproepen om zich nu als deelnemer aan te melden op www.burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden. Heeft u nog vragen? Mail dan met gemeente De Ronde Venen, burgernet@derondevenen.nl of bel met 0297-291696.

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Wij geven informatie en advies over hoe u de burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u onze onafhankelijke bemiddelaars inschakelen. Onder hun deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

De bemiddelaars De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Tympaan-De Baat die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij

luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Contact: Marjolein Waagmeester, Buurtbemiddeling.

coördinator

Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via, tel: 0297-230 280 of 06-15835317 of mail: buurtbemiddeling@stdb.nl


8

DE VEILIGHEIDSKRANT

BRANDWEER, SBB & VEILIG BANKIEREN

“Uw veiligheid, ons werk!”

De brandweer in De Ronde Venen

Hard op weg naar nul inbraken

De brandweer in De Ronde Venen maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht, een samenwerkingsverband van 26 gemeenten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening.

Je kan het een onvervalst succesverhaal noemen, de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, politie en brandweer om de criminaliteit terug te dringen. Door elkaar regelmatig op te zoeken, duidelijke afspraken te maken en met de steun van moderne technologie werden indrukwekkende resultaten geboekt. Zo daalde binnen enkele jaren het aantal inbraken op het bedrijventerrein Mijdrecht met 80 procent. De samenwerkingspartners zijn echter nog niet tevreden. Gestreefd wordt het aantal inbraken tot nul te reduceren.

Brand… en dan? Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 à 4 minuten geheel in brand. Als u slaapt bent u minder waakzaam, u hoort minder goed en bovendien valt uw reukvermogen geheel uit. U ruikt dan niets, ook geen rook en de giftige gassen die vrijkomen bij brand. Het is van belang dat u gewaarschuwd wordt en uzelf en uw familie of huisgenoten in veiligheid brengt voor de brandweer komt. Zorg daarom voor rookmelders en blusmiddelen. Een goede voorbereiding op brand is samen oefenen. Nog belangrijker is voorkomen van brand. De meeste branden ontstaan door (verouderde) elektrische apparatuur, koken of een onvoldoende geveegde schoorsteen. Daarnaast is onzorgvuldig menselijk gedrag, zoals roken in bed, branden van kaarsen en verkeerd gebruik van gereedschap een oorzaak. We weten ook dat er diverse groepen in onze samenleving zijn die extra risico lopen, zoals studenten, jongeren, ouderen en minder zelfredzame mensen.

Voorlichting Om iedereen bewust te maken over de gevaren bij brand, geven wij op diverse wijze voorlichting welke aansluit bij de verschillende (risico)groepen. Op de basisscholen krijgt groep 4 voorlichting met ‘een schatkist vol verhalen’ en groep 8 les in veiligheid rondom

Veilig bankieren

vuurwerk. Er is iedere eerste maandag van de maand op diverse brandweerkazernes (in De Ronde Venen is dat in Mijdrecht) een inloopspreekuur waar iedereen informatie kan krijgen over brandveiligheid. Op onze website www.vrubrandweer.nl staan diverse tips.

Wat kunt u zelf doen? • • • • • • • • • •

Hang rookmelders op en test deze maandelijks; Maak een vluchtplan en beoefen dit ook regelmatig; Bij vlam in de pan, gooi er NOOIT water in maar gebruik een passende deksel; Let bij gebruik van verlengsnoeren en stekkerdozen op overbelasting; Laat tv’s en andere apparatuur niet op stand-by staan maar schakel deze uit; Rook niet in bed; Lucifers en aanstekers zijn geen kinderspeelgoed, ruim deze goed op; Voorkom koolmonoxidevergiftiging en hang ook een koolmonoxidemelder op; Veeg uw schoorsteen minimaal 1 maal per jaar; Maak de filter van uw wasdroger na elk gebruik schoon en reinig minimaal 1 maal per jaar de ventilator.

Meer tips en informatie over de inloopspreekuren vindt u op www.vrubrandweer.nl.

5. Meld incidenten direct aan uw bank en volg de aanwijzingen van de bank op

Vanzelfsprekend wilt u veilig bankieren. Maar hoe doet u dat, als termen zoals phishing, Seniorenservice: aandacht voor ouderen pinpasfraude, creditcardfraude en internet- Heeft u vragen over veilig bankieren? Of wilt oplichting regelmatig opduiken in de media? u advies van een deskundige medewerker? Criminelen zijn sluwer en vindingrijker dan Rabobank Amstel en Vecht heeft oog voor ooit. Op slinkse wijze weten zij bankgegevens persoonlijke aandacht en daarom bieden wij te ontfutselen en financiële schade aan te de Seniorenservice. Een team van ervaren | www.vrubrandweer.nl | @vrutrecht richten bijwww.vru.nl nietsvermoedende consumenten. adviseurs| helpt u graag met uw bankzaken. Mede door de landelijke campagne ‘Hang op! Naast advies over veilig bankieren, kunt u Klik weg! Bel uw bank!’ over veilig bankieren, bij hen terecht met specifieke vragen over zijn consumenten zich al beter bewust van de bijvoorbeeld: methodes die criminelen gebruiken. Desondanks komt fraude helaas nog steeds voor. • Schenken en erven • Hulp bij uw dagelijkse bankzaken of Wat kunt u doen om zo veilig mogelijk te internetbankieren • Informatie over testament of een bankieren? levenstestament 1. Houd al uw beveiligingscodes geheim 2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door Bent u vanwege uw leeftijd of beperkte een ander gebruikt wordt mobiliteit niet in staat om onze kantoren te 3. Zorg voor een goede beveiliging van de bezoeken? Dan is een afspraak bij u thuis apparatuur die u gebruikt voor uw ook mogelijk. Voor meer informatie kunt u bankzaken contact opnemen met onze adviseurs via 4. Controleer uw bankrekening en telefoonnummer (020) 454 80 00. transacties regelmatig

Na de eeuwwisseling leek het de verkeerde kant op te gaan met het Mijdrechtse bedrijventerrein. Vanwege gebrekkig onderhoud aan panden verloederde sommige delen van het terrein. Daar tegenover stond een toename van criminaliteit, met name van het aantal inbraken. Deze giftigecocktailleiddetotverslechteringvanhet ondernemersklimaat. Voor de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) en de gemeente vormde dat in 2004 aanleiding om de Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) op te richten. Doel van de stichting is het ondernemersklimaat op het bedrijventerrein weer te laten bloeien. Bedrijven, gemeente, politie en brandweer werken in de stichting nauw samen om werken en ondernemen op het bedrijventerrein zo aangenaam mogelijk te maken. En met resultaat. De criminaliteitscijfers hebben zich de afgelopen jaren zeer gunstig ontwikkeld en het streven is die lijn vast te houden. Daarom is er veel oog voor preventieve activiteiten, zoals het periodiek schouwen van het bedrijventerrein. Politie en brandweer maken dan samen met SBB een ronde over het bedrijventerrein en om te beoordelen waar potentieel onveilige situaties zich voordoen. Gezamenlijk wordt hierover gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan. Daarnaast geeft SBB (preventieve) informatie aan de bedrijven over hoe men zich het beste kan wapenen tegen criminaliteit.

Camerabewaking De bewaking van het bedrijventerrein met camera’s is een van de belangrijkste kerntaken van de SBB geworden. Homan Beveiliging en Risiguard zijn de vaste partners die de bewaking op zich nemen. Op strategische plekken op het bedrijventerrein zijn camera’s geplaatst waarmee de activiteiten van criminelen haarscherp worden vastgelegd. Sinds de camera's is het aantal inbraak(pogingen) met 80 procent gedaald (zie grafiek). SBB is op dit moment druk bezig met de verdere doorontwikkeling van camerabewaking. Hierbij gaan de camera's nog meer integraal onderdeel uitmaken van collectief toezicht en bewaking, met als doel: nul inbraken! Met Homan Beveiliging en Risiguard wordt dit als volgt uitgewerkt. De surveillant heeft gedurende zijn dienst vanuit het surveillancevoertuig, door middel van een tablet, zicht op de camerabeel-

den op en rond het bedrijventerrein. Indien er een mogelijk verdachte situatie wordt gesignaleerd, zal hij ter plaatse een inschatting maken welke acties er nodig zijn, zoals het aanspreken van de personen, het noteren van voertuiggegevens en/of het inschakelen van de politie. Daarnaast worden gedurende de nacht steekproefsgewijs preventieronden uitgevoerd bij diverse bedrijven. Hierbij wordt het bedrijfspand gecontroleerd op sporen van (recente) inbraak, of alle ramen en deuren correct zijn afgesloten etc. Van deze ronde maakt de surveillant een digitale rapportage op, met daarin de eventuele bevindingen. De bezochte bedrijven ontvangen deze rapportages per email, in overzichtelijk pdf-formaat. SBB is daarbij op zoek naar meer deelnemers voor het cameraproject. Het huidige succes wordt financieel gedragen door een beperkte groep bedrijven. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten, hoe meer ruimte voor innovatieve investeringen!

Dorpscentrum Mijdrecht SBB heeft haar activiteiten overigens niet alleen op het bedrijventerrein. Sinds 2013 zijn er nieuwe beveiligingscamera’s in het centrum van Mijdrecht geplaatst. Deze registreren, ook ’s nachts, een haarscherp beeld. Hierdoor heeft de politie al verschillende verdachten in de kraag kunnen vatten. Ook hierin vormt het cameratoezicht een rode draad in een goede effectieve samenwerking tussen de SBB, Shopping Mijdrecht, gemeente en politie. Je kunt plezierig en veilig shoppen in Mijdrecht.

Contact Stichting Beveiliging Bedrijventerrein (SBB), Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht

SBB-Bestuur: Abe van Nieuwkerk: voorzitter. Robert van Loo: penningmeester. Chris Boer: lid, projectleider camerabewaking. Dick Roodenburg: lid namens gemeente De Ronde Venen. Jeannette van Zijtveld: secretariaat, 0297 291748. Emailadres: sbbdrv@derondevenen.nl.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.