Samewerkingskrant 2024

Page 1

Bewaarexemplaar

De samenwerkingskrant van De Ronde Venen

Beste inwoners van De Ronde Venen

Voor u ligt de samenwerkingskrant De Ronde Venen. Deze krant is, net als voorgaande jaren, speciaal voor u ontwikkeld en wordt u aangeboden door verschillende organisaties die zich op een laagdrempelige manier inzetten voor u als inwoner. Met veel zorg is deze krant voor u samengesteld. Er zijn verschillende leefgebieden waaronder wonen en omgeving, gezond leven, ondersteuning en zorg en ontmoeting & ontspanning. Wij hopen dat deze krant een beeld geeft waar u terecht kunt voor

de juiste ondersteuning en advies. Bewaar dit exemplaar of geef hem door aan iemand die van het aanbod gebruik kan maken.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken er naar uit u te mogen ontmoeten. Hartelijke groet, Namens de organisaties

Jaargang 3 | Maart 2024

Werk en inkomen

Voorwoord

De Ronde Venen is een fijne plek om te wonen. We zorgen voor elkaar en we willen graag dat dit voor alle inwoners zo is en blijft. We zien ook dat steeds meer inwoners behoefte hebben aan zorg. Het is niet eenvoudig om alle uitdagingen het hoofd te bieden, mede omdat de vragen voor zorg of ondersteuning niet voor iedereen hetzelfde zijn. Daarom is het goed om te weten waar u terecht kunt met uw vragen over onderwerpen als zorg, ondersteuning en opvoeden.

Voor u ligt de Samenwerkingskrant, de jaarlijkse bijlage waarin vele vormen van zorg, ondersteuning en voorlichting in de gemeente overzichtelijk gebundeld staan. Het is een krant om goed te bewaren. Wilt u bijvoorbeeld weten waar u terecht kunt voor hulp of advies?

In deze Samenwerkingskrant vindt u informatie over het aanbod op het gebied van zorg en ondersteuning. U kunt hierbij denken aan: de gemeente, het aanbod van de lokale zorgorganisaties en van de vrijwilligers in onze gemeente. Neem gerust contact op wanneer u dat nodig heeft. En als u niet goed weet waar u uw vraag moet stellen, dan zijn de medewerkers van het Servicepunt er om u op weg te helpen, zij helpen u graag!

Naast tips over gezondheid, prettig ouder worden en actief blijven, kunt van alles lezen over het aanbod op het gebied van zorg en ondersteuning. In deze Samenwerkingskrant staat niet alleen waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft, maar ook waar u terecht kunt met uw ideeën over bijvoorbeeld wat u kunt doen voor een ander of voor uw wijk. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen prettig woont en mee kan doen in onze gemeente.

Bewaar de krant goed, misschien voor uzelf of wie weet kent u iemand die het moeilijk heeft en die hulp kan gebruiken? Wijs diegene dan op de aanwezige hulp. Laten we oog voor elkaar houden, in onze gemeente gaan we samen aan de slag, met een hart voor al onze inwoners!

Maarten van der Greft, Wethouder Sociaal domein, Inwonerparticipatie en Openbare ruimte

Sociaal raadslieden

Sociaal Raadslieden zijn een wegwijzer in de wereld van regels, formulieren en instellingen. Zij zijn vraagbaak en orientatiepunt. De medewerkers hebben een brede kennis van wetten, regelingen en voorzieningen. De dienstverlening is vertrouwelijk en is kosteloos voor de inwoners van De Ronde Venen.

Bij Sociaal Raadslieden kunt u terecht met financiële hulpvragen, maar ook voor bemiddeling, het invullen van formulieren en informatie en (juridisch) advies over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld:

- Uitkeringen / sociale zekerheid

- Werk en inkomen/ schulden

- Wonen / huurrecht

- Echtscheiding / personen- en familierecht

- IND / Vreemdelingenrecht

- Belastingen / toeslagen

Indien nodig kan hulp van netwerkpartners worden ingeschakeld zoals het Geldpunt van Tympaan- De Baat of u kunt worden verwezen naar een andere instantie zoals een advocaat of het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Een afspraak kunt u maken via het Servicepunt De Ronde Venen 0297-587600.

18 en dan?!

Voor een aantal zaken wordt je kind vanaf de 18e verjaardag zelf verantwoordelijk. Denk bijvoorbeeld aan het zelf aanvragen van een DigiD en een zorgverzekering afsluiten. Je kind moet misschien ook andere verzekeringen afsluiten, zorgtoeslag aanvragen en belastingaangifte doen. Maar ook verandert er het één en ander voor jou als ouder of verzorger.

Kinderbijslag en kindgebonden budget stopt!

De kinderbijslag stopt als jouw kind 18 jaar is. Als je een kindgebonden budget ontvangt stopt dit ook vanaf zijn/haar/diens 18e verjaardag.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie stopt niet automatisch als je kind 18 jaar wordt. Kinderalimentatie stopt uiterlijk als je kind 21 jaar wordt. Is je kind niet financieel zelfstandig met 18 jaar? Dan kan hij/zij/die de kinderalimentatie zelf ontvangen.

Financiële verantwoordelijkheid

Als ouder ben je na de 18e verjaardag niet meer financieel verantwoordelijk voor je kind. Dat betekent dat je kind nu zelf zijn/haar/diens geldzaken kan regelen. Je kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten. Koopt je kind iets of leent hij/zij/die geld? Dan kunnen jullie dat niet meer terugdraaien. Je kind is zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten.

Onderhoudsplicht

Als ouder blijf je onderhoudsplichtig totdat je kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat jij je kind nog moet helpen. En je bent er nog steeds verantwoordelijk voor dat je kind onderdak, kleding, eten, scholing en medische hulp krijgt.

DigiD, hoe werkt dat?

de Bibliotheek helpt Kom naar het spreekuur in de Bibliotheek.

Spreekuur:

- 28 14 76

De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

Verandering in inkomsten en uitgaven voor jou Jouw inkomen en uitgaven kunnen veranderen. Om je voor te bereiden op de veranderende inkomsten en uitgaven in het huishouden, kun je een nieuwe begroting maken. De rekentool Persoonlijk Budgetadvies op de website van het Nibud is daarbij een handig hulpmiddel. Zo krijg je inzicht in eventuele knelpunten en kun je op tijd maatregelen nemen. Kijk op www.nibud.nl/ consumenten/ persoonlijk-budgetadvies

Let goed op! Als je een laag inkomen of uitkering hebt Heb je een laag inkomen of een uitkering? Dan heb je nu misschien recht op meer of minder regelingen. Je kunt hulp van een deskundige krijgen tijdens het spreekuur Samen Doen Lansingerland. Kijk op de activiteitenkalender via de website van Kwadraad (www.kwadraad.nl) waar en wanneer de spreekuren zijn. Het spreekuur is gratis. Samen kunnen jullie nagaan welke regelingen er vervallen en van welke nieuwe regelingen je gebruik kunt maken.

2 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024
www.bibliotheekavv.nl/ido facebook.com/deBibliotheekAVV
Bibliotheek
maandag 10.30
12.30 uur of bel: 0297
de
Mijdrecht:
-
Leer Doe Ontmoet Lees Vraag

Bewonersbudget – Goud in je wijk

Een hart voor de buurt

In een wijk wonen waar je je veilig en prettig voelt: dat willen we allemaal. Essentieel hierbij is het contact met je buren. Weten wie er naast je woont, dat je even aan kunt kloppen voor die ene keer dat je toch écht een kopje suiker nodig hebt. Maar ook dat praatje met die eenzame buurvrouw. Het contact met je buren draagt bij aan een socialere leefomgeving. Iets wat wij als gemeente enorm belangrijk vinden en wat wij ook stimuleren. Om inwoners te helpen hun straat, wijk, buurt of dorp nog mooier en leuker te maken is er Goud in je wijk.

Met Goud in je wijk hebben alle Rondeveners – jong én oud – de kans om hun goede idee of initiatief om hun leefomgeving te verbeteren tot stand te brengen. Afgelopen jaar zagen wij vanuit de gemeente de grote bereidheid en bevlogenheid van inwoners met mooie initiatieven om zich in te zetten voor een leukere buurt. Denk aan het realiseren van een mooie buurttuin met voedselbos in de Hoef. Maar ook om inclusie te stimuleren, denk bijvoorbeeld aan het regenboogzebrapad in Mijdrecht. Of de aanleg van verschillende jeu-de-boulesbanen om de sociale cohesie in de buurt te versterken en eenzaamheid tegen te gaan.

Als gemeente zijn we enorm trots op al die inwoners die het afgelopen jaar weer gestart zijn met hun initiatief via Goud in je wijk. Zij hebben een hart voor de buurt. Want juist al die kleine initiatieven van inwoners bij elkaar opgeteld maken enorm veel verschil voor de beleving van en de leefbaarheid van hun omgeving. Loopt u nu ook rond met een idee om de leefomgeving in uw straat, wijk of buurt beter te maken? Neem dan vooral contact op met het team van Goud in je wijk. Wij helpen u graag.

Team Goud in je Wijk

Heeft u een idee voor een initiatief waar uw buurt mooier, leuker en levendiger van wordt? En heeft u daarbij hulp nodig? Dan helpen wij u graag met Goud in je wijk. Dit is hét platform van gemeente De Ronde Venen dat u helpt met kennis, een netwerk, geld en andere middelen.

Het team Goud in je wijk bestaat uit inwoners, opbouwwerkers van Tympaan-de Baat en medewerkers van de gemeente. Samen hebben zij een groot netwerk. Waardoor het makkelijker is om buurtinitiatieven te helpen realiseren. Ook kan Goud in je wijk initiatieven met geld ondersteunen en helpen bij het zoeken naar andere geldstromen. Daarvoor moet het plan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer weten? Of direct een goed idee aanmelden? Ga naar www.derondevenen.nl/goud.

Goud in je wijk is er voor inwoners die zelf met hun idee aan de slag willen gaan. Het is dus de bedoeling dat u ook echt het plan tot uitvoering brengt.

Wat zijn voorbeelden van ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te maken?

Buurt zet zich in voor een groene buurt (Twistvliet)

Om inwoners te helpen met ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te maken is Goud in je wijk gestart. Lydia Graveland had samen met andere buurtbewoners het idee om hun buurt in Mijdrecht groener en kleurrijker te maken. Met de hulp van Goud in je wijk is de buurt onder handen genomen. Er zijn mooie sculpturen en perken aangelegd, de oeverkades zijn beplant en de lantaarnpalen zijn versierd met prachtige bloemenmanden. Hiermee laten ze zien wat groen in de wijk kan betekenen voor de buurt.

Natuurspeeltuin in het Haitsmapark

Marleen van de Kraats en Marije ter Schiphorst liepen rond met het idee om meer speelplaatsen te realiseren voor de kinderen uit de nabije omgeving. Met de hulp van Goud in je wijk zijn er in het Haitsmapark in Mijdrecht nieuwe speeltoestellen geplaatst waar de kinderen inmiddels al fanatiek gebruik van maken!

Ontmoetingstuin in Vinkeveen

Samen met de buurt werken in een moestuin. En dan met elkaar genieten van al het lekkers dat uit de tuin komt. Kinderen spelen er, terwijl de ouders in de tuin werken en de oudere buren genieten van het speelplezier. Met de hulp van Goud in je wijk is ontmoetingstuin Bijleveld gerealiseerd, en dat de buurtbewoners hier blij mee zijn: www.derondevenen.nl/goudinjewijk-video!

Wat zijn de voorwaarden voor een goed initiatief?

• Het is een plan dat de relatie tussen inwoners in een straat, buurt of dorp versterkt

• Meerdere inwoners staan achter het plan. Hoe groter het plan: hoe meer inwoners voorstander van het idee moeten zijn

• Het plan past binnen het beleid van de gemeente

• Geld dat Goud in je wijk geeft, mag niet aan eten of drinken uitgegeven worden

• Zorg dat de aanvraag op tijd binnen is. Het duurt soms even voor het plan ondersteuning kan krijgen

• Inwoners zorgen zelf voor een communicatieplan om mensen uit de buurt op de hoogte te houden

Hoe meld ik mijn initiatief aan?

Ga naar www.derondevenen.nl/goud en vul hier het aanmeldformulier in. Daarin geeft u antwoord op de volgende vragen:

• welk doel u wilt bereiken

• wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken

• met wie (groep, buurt, zelf) u uw plan gaat uitvoeren en wanneer

• wat de voordelen zijn van uw plan voor de buurt en de gemeente

• een specificatie van de kosten

• wie voor het onderhoud zorgt

En dan?

Tijdens de eerstvolgende maandelijkse vergadering bespreekt het team van Goud in je wijk uw aanvraag. Hierna nemen zij contact met u op. Het team legt u dan uit hoe u verder kunt gaan met uw plan. Mocht het nodig zijn: dan zetten zij ook een projectteam op om u hier verder bij te helpen.

Meer weten? Stuur dan een e-mail naar goudinjewijk@derondevenen.nl of bel naar 0297 29 16 16.

Van tegels naar tuin: Een groene metamorfose

Een gezellige tuin …..wie wil dat nu niet. Een tuin die rust geeft en waar u trots op bent. Met een beetje groen in uw tuin kunt u dit al realiseren. Een groene tuin is niet alleen gezellig om naar te kijken, maar trekt ook vlinders aan en biedt verkoeling tijdens hete zomerse dagen. Door een paar tegels uit uw tuin te halen en te vervangen door groen helpt u ook mee om meer water op te vangen.

Tegels gratis en gemakkelijk laten ophalen De gemeente De Ronde Venen stimuleert meer groen in de tuinen door de tegeltaxi service. Met deze service kunt u eenvoudig en gratis de gewipte tegels bij u voor de deur op laten halen! Op 22 april haalt deze service tegels op in Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Amstelhoek en op 23 april zijn Vinkeveen, Waverveen, Abcoude en Baambrugge aan de beurt. Aanmelden voor de service kan tot 15 april voor beide data op www.derondevenen.nl/tegeltaxi.

Tegels eruit en nu?

Ontdek hoe gemakkelijk het is om een groenere tuin te creëren! Kom deze zomer naar de klimaatbestendige voorbeeldtuin bij NMEcentrum De Woudreus in Wilnis voor inspiratie. Leer eenvoudige methoden om uw tuin te vergroenen, inclusief tips voor weinig onderhoud, zoals het plaatsen van een regenton en het gebruik van bodembedekkers. Blijf op de hoogte van de openingsdatum via kranten en nieuwsberichten!

Advies of hulp nodig bij het vergroenen?

Voor hulp of advies bij het vergroenen van uw tuin wordt er op dit moment gewerkt aan het opzetten van een GroenBlauw loket bij het NME-centrum De Woudreus. Dit GroenBlauw loket is een initiatief van de Energieke Rondeveners . De tuincoaches zijn enthousiaste die graag met u meekijken. Zij vinden het leuk om inwoners te inspireren en te adviseren over het vergroenen en klimaatbestendig maken van hun tuin. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.dewoudreus.nl.

Zin om aan de slag te gaan? Laten we samen de tuinen omtoveren tot groene paradijzen!

3 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024 Wonen en omgeving

U kunt Steun en Toeverlaat onder meer inschakelen voor

-hulp bij het huishouden

Hulp

- wandeling, theaterbezoek, praatje

Op maat en dichtbij Hulp nodig?

- begeleiding en vervoer naar afspraak -slaapwacht

- bereiden en samen nuttigen maaltijd

Op maat en dichtbij

- ondersteuning bij ziekte of overlijden partner

- voorkomen van eenzaamheid -persoonlijke verzorging -ziekenhuisbezoek

-medische zorg -ontlasten mantelzorger -24-uurszorg

Meer informatie?

Bel geheel vrijblijvend met 06 - 14 06 07 55 (Marie-Jose van Hussen) of stuur haar een email mjvanhussen@steunentoeverlaat.com

Bekijk onze website: www.steunentoeverlaat.com

U kunt Steun en Toeverlaat onder meer inschakelen voor

Hulp nodig?

• hulp bij het huishouden

Op maat en dichtbij

• wandeling, theaterbezoek, praatje

• begeleiding en vervoer naar afspraak

• slaapwacht

• bereiden en samen nuttigen maaltijd

• ondersteuning bij ziekte of overlijden partner

• voorkomen vaneenzaamheid

• persoonlijke verzorging

• ziekenhuisbezoek

• medische zorg

• ontlasten mantelzorger

• 24-uurszorg

4 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024

Gezond leven, ondersteuning en zorg

Participatieplatform DRV gaat verder als

Adviesraad Sociaal Domein DRV

Wij zetten ons in voor een gedegen advies naar de Gemeente De Ronde Venen over het sociaal domein. Onderwerpen zoals participatie, ouderen- en jeugdzorg, WMO, inclusie en armoede staan bij ons op de agenda. Met deze diversiteit aan onderwerpen hebben wij voor een naam gekozen waarbij dit beter tot zijn recht komt. Onze naam is gewijzigd, maar onze bijdrage in kennis en ervaringsdeskundigheid blijft onverminderd.

Het College van B&W consulteert de (onafhankelijke) adviesraad om zo het perspectief vanuit de inwoners te krijgen. Op deze manier is er een beter draagvlak voor het te nemen besluit op een onderwerp in het sociaal domein. Het zijn onderwerpen waar elke inwoner mee in aanraking kan komen.

De Adviesraad Sociaal Domein DRV (ASD-DRV) bestaat uit actief betrokken inwoners van de verschillende dorpskernen. Het advies is dan ook gebaseerd op signalen vanuit de hele gemeenschap. Een inhoudelijke mooie manier om bij te dragen en het verschil te maken voor kwetsbare inwoners!

Voor meer informatie, www.asd-drv.nl

Vergadering bijwonen of interesse om zelf inhoudelijk bij te dragen, bel met Ria Visser (secretaris) 06 54 91 26 43.

Word Burgerhulpverlener en red levens

De inzet van burgerhulpverleners kan het verschil maken bij een reanimatie. Door hun snelle reactietijd en training in het verlenen van eerste hulp kunnen zij direct beginnen met reanimeren. Dit verhoogt de overlevingskans van het slachtoffer. In onze gemeente zijn ongeveer 600 burgerhulpverleners, die iedere twee jaar een opfris cursus volgen. Het is een mooi aantal en toch mag dat aantal altijd groeien. Hoe meer burgerhulpverleners, hoe korter de reactietijd, hoe groter de overlevingskans.

Kun jij al reanimeren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu en kom in actie bij een hartstilstand in jouw buurt. Anders kun je je opgeven voor een training bij de EHBO verenigingen in jouw dorp. De (opfris) trainingen worden veelal vergoedt door de zorgver-

zekeraar. Op Hartslagnu.nl kun je eens rustig lezen wat alles precies inhoud en wat je als burgerhulpverlener kunt verwachten.

Voor het onderhouden van de AED’s zoeken we nog een paar vrijwilligers. In onze gemeente hangen nu 60 openbaar toegankelijke

AED’s en die worden onderhouden door onze vrijwilligers. Deze leuke en gezonde klus kost ongeveer een (half) uurtje per maand. Je hoeft hiervoor niet heel erg technisch te zijn. We willen een vrijwilligerspoule van ongeveer 5 vrijwilligers die elkaar kunnen vervangen tijdens vakanties en die met elkaar zorgen voor een veilige gemeente. Voor vragen over deze vrijwilligersklus: bel: 0297-233411 H.Maier

POH-GGZ jeugd, nu ook in Mijdrecht

Dat er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en dat er steeds meer kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten is helaas al langer de realiteit. Als ouder of een verzorger van een jeugdige kun je met vragen en zorgen over de jeugdige op verschillende plekken terecht. Bij het servicepunt, bij het kernteam maar natuurlijk ook bij de huisarts. In de gemeente De Ronde Venen is bij iedere huisartsenpraktijk een praktijk ondersteuner GGZ jeugd (POH-GGZ jeugd) beschikbaar. De huisarts kan bij psychische of psychosociale problemen direct doorschakelen naar de POHGGZ jeugd. Zij kan samen met jeugdige en de ouders of verzorgers snel en laagdrempelig onderzoeken wat de vraag is. Vanuit die vraag kan ze zelf aan de slag met de jeugdige en ouders/ verzorgers door middel van het voeren van verschillende soorten gesprekken waardoor de zorgen af nemen en het probleem is opgelost. Het kan ook zijn dat er een andere vorm van ondersteuning nodig is. Dan kan ze meedenken wie of welke organisatie de jeugdige en/of dit gezin het beste kan helpen. Omdat ze een brede kennis heeft van het zorgaanbod in de gemeente en van de ingekochte jeugdzorg zal deze beter aansluiten bij de ondersteuningsvraag en kan er ook gekeken worden naar de voorzieningen met lagere wachttijden. Daarnaast heeft de POH-GGZ jeugd korte lijnen met het kernteam en andere hulpverleners in De Ronde Venen zodat er in een vroeg stadium met het gezin mee gedacht kan worden.

Hierdoor willen we met elkaar zorgen voor minder lange wachttijden in de jeugdzorg en op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden voor jeugdige in de gemeente De Ronde Venen. In Wilnis, Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge werkte al een POH-GGZ jeugd bij de huisartsen. En sinds 1 januari ben ik ook begonnen als POH-GGZ jeugd voor 5 huisartsenpraktijken in Mijdrecht.

Fit en vitaal oud(er) worden

Overal kom je het tegen: fit en vitaal oud(er) worden. Maar wat is dat nu eigenlijk? Vanaf welke leeftijd moet je hiermee bezig zijn? Wat houdt het in en wat kun jij hier zelf aan doen? Wij geven je onderstaand informatie en een paar tips!

In Nederland wordt iedereen steeds ouder en zijn er steeds meer 65-plussers. Daarom wordt er ook steeds meer gesproken over gezond en gelukkig ouder worden. En dat is natuurlijk iets wat wij allemaal willen!

Vitaal ouder worden betekent dat je energie hebt om te leven, je voelt je lichamelijk en geestelijk goed, zonder dat je leeftijd je beperkt in wat je nog zou willen en/of kunnen. Voor veel mensen klinkt dit mooi, maar met ouder worden komen er ook soms kwaaltjes om de hoek kijken die sommige dingen in leven toch moeilijker maken. Denk bijvoorbeeld aan slijtage van gewrichten, dementie of andere problemen. Toch is het belangrijk om niet bij de pakken neer te gaan zitten en te bekijken wat je nog wel kunt blijven doen en vaak is dit meer dan je denkt!

Een paar tips voor een fit en vitaal leven:

1. Bewegen

Bewegen zorgt voor het behouden van kracht, flexibiliteit en balans. Kies activiteiten die bij je interesses en mogelijkheden passen. Denk aan wandelen of zwemmen. Bewegen zorgt ervoor dat je positief en goed in het leven staat. Onthoud hierbij: een beetje bewegen is beter dan geen beweging! Voor diverse beweegmogelijkheden in de gemeente De Ronde Venen, kijk op ZORG VOOR BEWEGING | Senior Sportief Actief (seniorsportiefactiefdrv.nl)

2. Eet gezond en gevarieerd

Breng variatie aan in je voeding en drink voldoende water. De Gezondheidsraad adviseert daarnaast om vitamine-D supplementen te nemen (vrouwen vanaf 50 jaar, mannen vanaf 70 jaar).

3. Rook niet en drink zo min mogelijk alcohol Mensen die niet roken leven gemiddeld langer, hebben een betere conditie en hebben minder kans op bepaalde ziekten. Probeer zo min mogelijk alcohol te drinken.

4. Slaap en ontspan voldoende

Rust is belangrijk om gezond te zijn. Zorg voor een goed slaapritme door op vaste tijden te gaan slapen. Ontspanning is belangrijk, plan niet je gehele dag vol met activiteiten.

5. Sociale contacten

De kans op eenzaamheid neemt toe naarmate je ouder wordt. Probeer activiteiten te doen waarbij je nieuwe mensen ontmoet of mensen blijft zien.

6. Daag je hersenen uit

Blijf je hersenen prikkelen door bijvoorbeeld te lezen en/of te puzzelen. Ook naar buiten gaan of nieuwe dingen doen kunnen hieraan bijdragen.

Er is geen specifieke leeftijd waarop je aan de slag moet gaan met fit en vitaal ouder worden. Eigenlijk gelden bovenstaande tips voor iedereen.

Het is belangrijk om goed in de gaten te blijven houden hoe je je voelt. Zit je goed in je vel?

Zijn je gewrichten nog net zo soepel als een maand geleden? Ben je vergeetachtiger geworden?

Spreek dit uit naar familie/vrienden en/of neem contact op met je huisarts als je merkt dat je klachten krijgt.

En onthoudt: bewegen is belangrijk! Wees niet bang dat je gelijk heel actief moet gaan sporten. Elke beweging extra is handig. Pak bijvoorbeeld waar mogelijk de trap in plaats van de lift, probeer eens tijdens een telefoongesprek te gaan staan of probeer eens op een been te staan (met eventueel een steuntje als dat nodig is).

Ben je op zoek naar mogelijkheden en/of ondersteuning op het gebied van (gezond) ouder worden, kijk dan op Begin / Sociale Kaart (servicepuntderondevenen.nl)

Hierbij wil ik me even voorstellen:

Ik ben Martine Maat. Bijna 20 jaar heb ik in het specialistische werkveld gewerkt, ik werkte in de kinder- en jeugdpsychiatrie en bij gezinnen thuis. Deze kinderen hadden vaak al een hele lange weg in hulpverleningsland afgelegd. En deze weg is vaak een hele zoektocht. Nu kan ik kinderen eerder helpen, zodat deze weg bespaart blijft of ik kan ze helpen de weg te bewandelen en hierin te ondersteunen. Zelf ben ik ook moeder van 3 dochters dus ik weet dat als er iets is met je kind, hoe belangrijk het is dat je kind goed geholpen wordt. En liever vandaag, dan morgen. Ik heb jaren gewerkt met de JIM aanpak (jouw ingebrachte mentor). Hier werkt hulpverlening nauw samen met een vertrouwensfiguur (JIM) van een jongere. Een hele mooie manier want steun en contact heeft ieder mens nodig. Ik geloof dat de rol van een goeie juf of judo coach heel belangrijk en versterkend kan zijn in het leven van een kind. En dat zij een groot verschil kunnen maken. Daarnaast geloof ik erg in de kracht van bewegen en activiteiten doen die voldoening geven. Daar wil ik me zeker op richten. Sport brengt letterlijk beweging. Als we jonge kinderen meer laten bewegen is dat ontzettende grote winst voor gezondheid mentaal als lichamelijk op korte maar ook zeker op lange termijn. Daarom vind ik het ook zo mooi dat ik bij de huisartsen zit. Uiteindelijk werken lichaam en geest heel nauw samen.

De huisartsenpraktijken waar ik voor werk zijn Boelhouwer, Hogeveen & Verhoef, Kompier, Link en Thurkow. Maandag t/m donderdag zijn mijn werkdagen.

Martine Maat

5 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024

Gezond leven, ondersteuning en zorg

Maak kennis met het kernteam

In de gemeente De Ronde Venen zijn veel voorzieningen waar u als inwoner gebruik van kunt maken. Informatie over deze voorzieningen kunt u terug vinden in deze krant. De (meeste) voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft. Soms zijn de vragen of problemen groter en/of zou u willen dat er iemand met u mee denkt. Hiervoor kunt u terecht bij het kernteam van de gemeente.

Wij helpen u met kleine en grote vragen.

Soms heeft u voor korte of langere tijd ondersteuning nodig. Denk aan onderwerpen als:

• Relaties en het gezin

• Kinderen en opvoeden

• Dagbesteding

• Gezond leven

• Inzet van hulpmiddelen

Dit kan gaan over kortdurende ondersteuning of grote zorgen of hulpvragen. Voor vragen op deze gebieden kunt u bij het kernteam terecht.

Samen werken we aan een oplossing

Bij het kernteam werken consulenten. Zij kijken samen met u naar uw hulpvraag en maken samen met u, en eventueel mensen uit uw omgeving, een plan om uw situatie te verbeteren of uw zorgen te verminderen. Soms kan het zijn dat er meer hulp nodig is, bijvoorbeeld van een professional, een vrijwilliger of een van onze lokale organisaties.

Soms is hulp van een specialist nodig

Wij kijken samen met u welke hulp er nodig is. Als er ondersteuning vanuit een professional nodig is kijkt de consulent samen met u welke organisatie het beste bij u past. De consulent kijkt hierbij goed naar uw hulpvraag, wensen en situatie maar ook naar bijvoorbeeld de wachttijden van de organisatie.

Daarna regelt en organiseert de consulent deze hulp voor u. Dit volgt uit de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet.

Bel of mail ons bij vragen

U kunt direct contact opnemen met het kernteam of u kunt terecht bij het Servicepunt van de gemeente.

Bel: 0297 291616 of mail toegang@derondevenen.nl

U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons terecht.

Met welke hulpvragen kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht:

• Wij hebben zorgen over onze puberdochter/zoon

• Het is elke dag ruzie thuis.

• Wij zijn gescheiden maar ik maak me zorgen over de kinderen

• Ik woon alleen en mijn gezondheid gaat achteruit, ik kan niet alles meer zelf doen

• Het gaat niet goed met mijn zoontje, Ik denk dat hij extra ondersteuning nodig heeft.

• Ik zou graag zelfstandig willen verplaatsen in en rond mijn woning

• Ik kan niet volledig meer voor mijn dierbare zorgen

• Ik maak me zorgen over een naaste.

Jongerenadviescommissie van gemeente De Ronde Venen zoekt nieuwe leden!

De Jongerenadviescommissie (JAC) van gemeente De Ronde Venen geeft advies aan het college van B&W en de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan: van veilige fietspaden tot starterswoningen, van inclusie tot sport. Dit doen zij niet alleen als zij om advies gevraagd worden, ook wanneer zij zelf iets voorbij zien komen wat invloed heeft op jongeren klimmen zij in de pen, zodat het belang van de Rondeveense jeugd wordt meegenomen in de plannen van de gemeente.

Op dit moment bestaat de JAC uit 6 enthousiaste leden. Er is echter altijd plek voor nieuwe leden, hoe meer zielen hoe meer vreugd! Lijkt het jou leuk om mee te denken over de gemeente? Stuur dan een mailtje naar jac@derondevenen.nl of neem contact op via onze Instagram (@jacderondevenen) en wie weet zien we je snel!

Logopedie

Vanuit de gemeente De Ronde Venen zijn 2 logopedisten preventief werkzaam.

• De preventieve logopedisten zijn Vivian Menheere en Miriam Kersemaekers. Zij houden zich bezig met screening, onderzoek, advies, verwijzing en controle. Zij behandelen niet.

• De logopedist kijkt naar: uitspraak, taalontwikkeling, luistervaardigheid, stem, stotteren en mondmotoriek.

• De logopedist werkt op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het consultatiebureau en de basisschool.

• Hulp door een logopedist vanuit de gemeente kost niets.

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de gehele ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroeg opsporen van spraak- taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

Logopedist op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf

De logopedist bezoekt de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf ongeveer 4 keer in het schooljaar.

• Groepsobservatie; de logopedist observeert alle peuters op de groep. Aan ouders wordt bij het intakegesprek om toestemming gevraagd.

• Observatie op aanvraag van ouders, pedagogisch medewerkers en/of de jeugdarts. Dit is voor alle peuters mogelijk. Aan ouders wordt vooraf schriftelijk om toestemming gevraagd.

Vervolg

Als er bijzonderheden zijn, dan informeert de pedagogisch medewerker de ouders over de resultaten van de observatie. Als extra begeleiding nodig is, dan wordt dit door de logopedist met de ouders besproken. Dit kan bestaan uit: voorlichting in een adviesgesprek met ouders, meegeven van een folder, controle of verwijzing voor nader onderzoek naar een Audiologisch Centrum of een logopedist in de particuliere praktijk.

Logopedische behandeling

Als een kind logopedie nodig heeft, dan krijgen de ouders het advies om hun kind aan te melden bij een logopedist in de particuliere praktijk. De zorgverzekeraar vergoedt deze behandelingen.

Logopedist op het consultatiebureau

• 10 keer in het jaar is er een logopedisch inloopspreekuur bij het consultatiebureau in Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude.

• Alle kinderen in de leeftijd tot 4 jaar kunnen hiervan gebruik maken.

• Ouders kunnen mailen om een afspraak te maken.

• De logopedist heeft ongeveer 15 minuten de tijd voor korte vragen.

Logopedist op de basisschool

• De logopedist bezoekt de basisschool ongeveer 1 keer in de maand voor de screening en controle van de 5- jarige kleuters.

Ouders en leerkrachten kunnen ook een observatie/onderzoek aanvragen. Aan ouders wordt vooraf toestemming gevraagd.

Vervolg

Alle ouders krijgen via een brief bericht over de resultaten van de screening. Als extra begeleiding nodig is, wordt dit met de ouders besproken. Dit kan bestaan uit: voorlichting in een adviesgesprek met ouders, een nader onderzoek, controle of verwijzing.

Logopedische behandeling

Als een kind logopedie nodig heeft, dan krijgen de ouders het advies om hun kind aan te melden bij een logopedist in de particuliere praktijk.

De zorgverzekeraar vergoedt deze behandelingen.

Contact en telefonisch spreekuur

• Mail Vivian Menheere op (v.menheere@derondevenen.nl)

• Mail Miriam Kersemaekers op (m.kersemaekers@derondevenen.nl)

• Bel (0297) 291616 tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 16.00-17.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties).

6 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024

Het maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk helpt inwoners die vastlopen in hun dagelijks functioneren bij verschillende situaties. Zo bieden wij hulp bij o.a. vragen over omgaan met stress, opkomen voor je zelf, relatie problemen of scheidingsvraagstukken en vragen op vele andere gebieden. We gaan samen op zoek naar het antwoord op de vraag die er ligt, gaan op zoek naar de oorzaak van het probleem en zoeken een passende manier om daar anders mee om te kunnen gaan. In deze gezamenlijke aanpak gaan wij uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben. We betrekken belangrijke mensen uit het eigen sociale netwerk die van betekenis kunnen zijn in de aanpak van de situatie. Maar jij bepaalt wat er gebeurt en wie daarin een rol kan spelen.

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan trainingen en gespreksgroepen. Ee overzicht van trainingen en gespreksgroepen vind je op www.kwadraad.nl/kalender/ Wilt u een afspraak maken of meer informatie ontvangen over het aanbod van het Maatschappelijk werk van Kwadraad? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn dagelijks bereikbaar via het telefoon nummer: 088-9004000

Informatie, advies en begeleiding van Kwadraad kost niets en er is ook geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Ook voor netwerkpartners zijn wij bereikbaar om mee te denken in de aanpak van specifieke vragen of het bieden van ondersteuning of overnemen van de hulpverlening waar dat nodig is.

Hulp nodig thuis, op school of op je werk? Heb je vragen of zorgen over een beperking of een chronische ziekte en zoek je iemand die met je meedenkt? Wij denken met je mee en geven gratis onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. We helpen je graag op de manier die bij jou past, zonder de regie over te nemen.

MEE denkt met je mee

• als het even niet zo lekker gaat

• als je lotgenoten wilt ontmoeten

• als je de zorg thuis (anders) wilt regelen

• als je een beperking hebt en graag aan het werk wilt

• hoe je de juiste plek vindt voor je kind met autisme

Meegaan naar gesprekken

Een belangrijk gesprek over het regelen van zorg of over aanpassingen in huis? Dat hoef je niet alleen te doen. Met een cliëntondersteuner bereid je het gesprek goed voor. Zo weet je zeker dat jouw wensen goed besproken worden.

Waarom MEE met jou meedenkt

Jij telt mee. Welke vraag je ook hebt, we helpen je graag op weg. We zijn onafhankelijk: we werken los van zorgorganisaties en gemeenten. Wij staan naast je en denken met jou mee.

MEE is er voor jou

We zijn er voor iedereen; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, autisme of NAH. Ook naasten en mantelzorgers kunnen bij ons terecht.

Hulp van MEE is gratis en zonder verwijzing 030 264 22 55

clientondersteuning@mee-ugv.nl www.mee-ugv.nl

Bekijk ook onze animatie ‘MEE denkt mee’:

OBV Abcoude - Baambrugge

De letters OBV staan voor Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge.

Wij zijn een ANBI, een algemeen nut beogende instelling met ruim 1000 (!) leden, en behartigen de belangen van inwoners die 55+ zijn.

Vier keer per jaar verschijnt het Periodiek: ‘55+ Steek uw licht op’.

Hierin staat veel nuttige informatie voor ouderen. Ook ‘jongere ouderen’ kunnen baat hebben bij wat de OBV biedt, als bron van informatie, kennis en sociale contacten. Bijvoorbeeld voor hulpverleners of mantelzorgers, of uit solidariteit met belangen van ouderen. Dit alles past ook bij het landelijke en gemeentelijke thema ‘één tegen eenzaamheid’.

De OBV kent een viertal commissies: Verkeer & Vervoer, Bouwen & Wonen, Zorg en Communicatie. We werken samen met de welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, de gemeente, ‘Gouderdom’, de Zonnebloem en andere partijen.

Vermeldenswaard is de doorverwijsfunctie: contact met instanties die een helpende hand kunnen bieden. Zo hebben wij ook regelmatig overleg met wethouders en ambtenaren.

De OBV organiseert ‘Uitjes’, themabijeenkomsten en bijvoorbeeld een Sinterklaasmiddag, met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Hier worden vele wetenswaardigheden uit de dorpen uitgewisseld. Op deze wijze blijven mensen mobiel en sociaal betrokken.

Wij doen graag mee aan de Lions toer door het Groene Hart. Aangezien onze doelgroep soms niet meer fietst, mogen wij de tocht per auto afleggen. Ook hier weer veel herkenningsmomenten uit vroegere tijden en vooral: plezierige contacten.

Een groot probleem is het aantal leden op peil te houden. In 2023 hebben wij ondanks wervingsacties 65 mensen verloren door overlijden en verhuizing. Ook daarom doen we een beroep op de doelgroep om lid te worden. De contributie is laagdrempelig: € 12,50 voor alleenstaanden en € 17,50 voor echtparen of samenwonenden. U kunt zich op één van de volgende manieren aanmelden. Via het aanmeldingsformulier, te vinden op de website www.obv-abcoude-baambrugge.nl of via e-mail: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl. Of door een briefje met naam, adres en telefoonnummer in één van de blauwe OBV-bussen te deponeren, in Abcoude bij het Dienstencentrum Dorpszicht, bij Plus Koot, of in Baambrugge bij de Buurtsuper Henks. Desgewenst zenden we u een proefexemplaar 55+.

Dick Kok, voorzitter OBV

Villa Pinedo

Kinderen met gescheiden ouders (10 t/m 23 jaar) kunnen via de Buddy App chatten met een Buddy van Villa Pinedo. Buddy’s zijn ervaringsdeskundige jongeren die door Vila Pinedo gescreend, getraind en gecoacht worden. Kinderen met gescheiden ouders kunnen - als ze willen - bij Villa Pinedo een Buddy aanvragen. Dit kan anoniem en is voor kinderen kosteloos. Kinderen vinden het fijn om met een Buddy te praten, omdat die hetzelfde heeft meegemaakt. Het biedt herkenning, erkenning en hoop. Kinderen ervaren zo namelijk dat ze niet de enige zijn. De Buddy’s van Villa Pinedo geven ook tips en adviezen aan kinderen als het (even) niet oké gaat. Of als kinderen zich eenzaam, boos, verdrietig, blij of opgelucht voelen. Hierdoor voelen kinderen zich écht gezien, gehoord en gesteund. En omdat onze Buddy’s laten zien dat het na een tijd ook weer goed gaat, gaan kinderen er ook weer in geloven dat het met hen goedkomt. Mede dankzij de liefdevolle steun en aandacht die kinderen krijgen, voelen zij zich gemiddeld na 5 maanden sterk genoeg om zonder de steun van een Buddy verder te kunnen. Wel mogen ze altijd weer terugkomen als ze dat fijn vinden.

7 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024 Gezond leven, ondersteuning en
zorg

Kind en opvoeden

Je wilt het beste voor je kind: een goede gezondheid en geen zorgen. Als ouder speel je daarbij een belangrijke rol. Gelukkig sta je daar niet alleen voor: wij kijken graag met je mee naar de ontwikkeling van jouw kind. Wij beantwoorden je vragen over de gezondheid, opvoeding en het opgroeien.

Consultatiebureau

Op het consultatiebureau kun je terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van jouw kind. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kijken naar de ontwikkeling van je kind en vaccineren. Er is een inloopspreekuur waar je gebruik van kunt maken om extra te wegen of je vraag te stellen.

4-12 jaar

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar ontwikkelen razendsnel. Er is aandacht voor de ontwikkeling op elk gebied: cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en motorisch. Als ouder ken je je kind heel goed. Je weet hoe het met de ontwikkeling en opvoeding thuis gaat. De school heeft een goed beeld van hoe het daar op gaat. Leraren kunnen ouders soms ook tips geven. Hoe ga je om met die (pre-)puberteit? Hoe kun je het beste regels opstellen? Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. De Jeugdgezondheidszorg is ook betrokken bij de basisschool. Wij doen twee keer een gezondheidsonderzoek. Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

12-18 jaar

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen, ook op de middelbare school. Als je vragen hebt over je gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal, kun je contact met ons zoeken. Dit kan telefonisch, via beeldbellen of op locatie. Daarnaast nodigen we je tweemaal gedurende de middelbare schooltijd uit voor het gezondheidsonderzoek ‘Jouw GGD Check’. Dit zal, afhankelijk van je school, in de 1e, 2e, 3e of 4e klas zijn.

Onze teams op de middelbare scholen bestaan uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Online workshop ‘Peutermanieren’

Vanaf de leeftijd van anderhalf jaar maakt het gedrag van een kind een enorme ontwikkeling door. Dit kan veel vragen oproepen.

Daarom geeft de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau in een online workshop informatie over de ontwikkeling van een kind van anderhalf jaar. Ze vertelt wat ouders/verzorgers kunnen verwachten en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Onderwerpen die aanbod komen zijn: eten, slapen, zindelijkheid, gedrag en praten.

De online workshops vinden plaats op 14 maart, 13 juni, 19 september en 21 november.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar: abruggink@ggdru.nl

Vaccin rota-virus opgenomen in Rijksvaccinatie programma

In 2024 wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met een nieuw vaccin: de vaccinatie tegen het rota-virus. Dankzij de vaccinatie kunnen we jonge kinderen beschermen tegen een infectie met het rota-virus, wat kan leiden tot onder andere waterdunne diarree en braken. Er worden per jaar ongeveer 3.500 kinderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege het rota-virus.

Het vaccin tegen het rota-virus heet Rotarix. Dit is een drink-vaccin. Dat betekent dat je kind geen prik hoeft. Het vaccin wordt 2 keer toegediend. Het eerste vaccin krijgt je kind als het een leeftijd heeft tussen de 6 en 9 weken. De tweede valt rond de 3 maanden.

Contactgegevens Jeugdgezondheidszorg

Op werkdagen van 8:00-17:00 uur

T: 033-460 00 46

E: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

8 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024 Gezond leven, ondersteuning en zorg

Ontmoeting en onstpanning

Help jij ook een handje?

Al 45 jaar verrijkt Handjehelpen de levens van mensen met een beperking of chronische ziekte door hen te koppelen aan precies de juiste vrijwilliger. Met een uurtje per week (of om de week) kun je al een groot verschil voor anderen maken.

Daar weten Hansje Meursing (92) en Gera Lieffijn (29) alles van. Vrijwilligster Gera bezoekt Hansje om de week. Onder het genot van een flinke pot thee voeren ze goede gesprekken en wordt er veel gelachen.

Met haar 92 jaar is Hansje al behoorlijk op leeftijd, maar woont nog steeds zelfstandig. Dat gaat haar best goed af, maar ze kan wel wat hulp en gezelschap gebruiken. Naast wandelingen maken door het bos helpt Gera Hansje ook om haar huis wat te ordenen. Door de jaren heen heeft Hansje best veel spullen verzameld. Hansje grapt: “Ik had echt een prachtig huisje, maar na verloop van tijd begint het toch een rare boel te worden. Daar heb ik gewoon hulp bij nodig. De vorige keer

hebben we bijvoorbeeld al mijn kranten en tijdschriften uitgezocht. Dat lijkt iets kleins, maar is voor mij al heel wat!” De koppeling betekent voor beiden veel. Gera: “Ik vind het contact met Hansje erg verrijkend. Ze heeft unieke opvattingen en denkt goed over dingen na. Los daarvan is het ook gewoon gezellig. Gewoon hier zijn en echt contact maken.”

Zet jij je in voor een dorpsgenoot?

Handjehelpen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Kijk op www.handjehelpen.nl voor meer informatie en alle openstaande hulpvragen in De Ronde Venen. Of neem contact op met Jessy van Wijngaarden: jvanwijngaarden@handjehelpen.nl I 06-82 09 46 07. Als vrijwilliger bij Handjehelpen kun je kiezen uit verschillende hulpvragen. Je inzet is structureel, maar je bepaalt zelf je agenda.

Buurtgezinnen: voor alledaagse prak�sche steun bij de opvoeding

Het gaf me rust te weten dat er voor Myrthe wordt gezorgd

Odylia is getrouwd met Aart en voor de derde keer zwanger. Ze is over de hel� van haar zwangerschap en haar dochtertje Myrthe is bijna vier. Haar vorige zwangerschap hee� ze af moeten breken en daardoor is de stress groot of het dit keer wel goed zal gaan. Daarnaast hee� Odylia reuma en zwangerschapsvergi�iging. Ze krijgt hulp van een verpleegkundige, maar er is ook nog een peutertje dat aandacht nodig hee�. “Aart werkt de hele dag en mijn ouders en schoonouders wonen ver weg, die kan ik niet makkelijk om hulp vragen.”

Buurtgezinnen bleek een uitkomst voor Odylia. “Ik zocht iemand die iets met Myrthe kon ondernemen, waardoor ik tegelijker�jd even wat ruimte zou krijgen. Buurtgezinnen vond Lies en Huib, een warm, zorgzaam en vriendelijk stel dat zich iedere dins-

De Makers van Mijdrecht

De Makers van MDRCHT is een initiatief waarbij Mohamed Teeri van stichting S&B activiteiten voor en met jongeren organiseert. Stichting S&B is al tien jaar actief in Amsterdam en naast hun werk in het onderwijs, organiseren ze verschillende projecten waarbij jongeren leren om activiteiten te organiseren. Doordat jongeren mogen meedenken, ontstaat er een heel andere dynamiek en krijgen de jongeren het gevoel van eigenaarschap. Dit zorgt voor meer verbondenheid, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en activeert ondernemerschap bij de jongeren. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, van rapworkshops, inspiratiesessies, graffiti tot sport en verschillende rolmodellen kwamen langs. De jongeren mochten meedenken over het programma, de gastdocenten en ook over de naam van het project. Uiteindelijk genoemd ‘De Makers van MDRCHT’ is geworden. We willen dat het niet alleen maar leuke activiteiten zijn, maar ook leerzaam. Met de jongeren die vaker komen, ontstaat een band waardoor we het ook heel laagdrempelig kunnen hebben over dingen die hen bezighouden. Jongeren die meer willen sporten, helpen we om (weer) lid te worden van een vereniging. En jongeren die een bijbaantje willen, helpen we om uit te zoeken waar ze dat zouden kunnen doen en hoe ze moeten solliciteren. Twee jongeren uit Mijdrecht helpen vaak mee als jongeren assistent. Zij maken dat het lijntje met de jongeren nog korter is en zijn een spiegel voor de jongeren. Gemiddeld doen er per activiteit 12 jongeren mee en merken we dat dit aantal steeds meer oploopt! Naast het altijd populaire voetbal, hebben we ook lessen padel georganiseerd, omdat de jongeren dat eens wilden proberen. Ook hebben we cultuuravonden gehad, waarin de jongeren meer leerden over diversiteit en over elkaar en hebben we een workshop eventplanning en DJ’en gehad van Dave Akkermans (Vogelvrij festival-organisator). Onlangs zijn we ook met een groepje jongeren naar het Islam Experience Centre geweest in Rotterdam. Hierin maakte de jongeren kennis met de Islam, maar ook met virtual-reality en augmented reality. Zo kon je doormiddel van VR ook ervaren hoe het overkwam als je bijvoorbeeld werd uitgesloten, gediscrimineerd of genegeerd. Dit heeft grote indruk gemaakt op de jongeren. Afsluitend een quote van een van onze jongeren!

‘Ik vind het leuk om met de projecten mee te helpen, omdat het een gezellige avond creëert voor de jongeren in Mijdrecht. Iets waar ik lang op heb gewacht in mijn jeugd, maar wat er nu eindelijk echt is’ -Milan

Meer informatie over het project is te vinden op de officiële instagrampage: @demakersvanmdrcht

dag over Myrthe on�ermt. Hun eigen kinderen en kleinkinderen wonen ook wat verder weg.”

Ze zijn goede vrienden geworden, een bonus-opa en -oma die in de buurt wonen. “Myrthe is stapelgek op ze en geniet van hun aandacht. Zelf kan ik ook met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld over borstvoeding. De laatste weken van mijn zwangerschap had ik veel contact met Lies. Het gaf me rust om te weten dat zij voor Myrthe zou zorgen als ik plotseling naar het ziekenhuis moest.”

Ook Aart overlegt zo nu en dan opvoedzaken met Huib. Want Huib gaf direct na zijn pensionering aan ook te willen bijspringen. “Myrthe is een ondernemende peuter, die veel uitdaging nodig hee�. Van Lies en Huib krijgt ze één op één aandacht. We hebben volgens mij ook wel dezelfde ideeën over de opvoeding.”

Aanmelden?

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Misschien kan Buurtgezinnen jou helpen, door voor jou en je gezin een gezin in de buurt te vinden dat jullie kan ondersteunen.

Of wil je juist steun bieden?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen met opvoedervaring. Wil je op vrijwillige basis iets betekenen voor een ander gezin en heb je gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar? Meld je aan via www.buurtgezinnen.nl.

Kun je wel wat steun gebruiken?

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoe�e hebben aan wat ondersteuning bij de opvoeding. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je kinderen een rus�ge huiswerkplek wordt geboden, dat ze af en toe een weekend uit logeren gaan, dat ze af en toe een weekend uit logeren gaan, samen iets leuks doen of gewoon een middagje spelen.

Zo werkt Buurtgezinnen: Als je je aanmeldt, gaat de coördinator van Buurtgezinnen met je in gesprek:

• Aan wat voor soort ondersteuning heb je behoe�e?

• Wat vind je belangrijk in de opvoeding?

• Wat verwacht je van een steungezin?

Vervolgens gaat de coördinator van Buurtgezinnen op zoek naar een geschikt steungezin in de buurt. Over de invulling van die steun maak je samen met het steungezin afspraken.

Steungezin worden?

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen. Samen met de coördinator van Buurtgezinnen bespreek je welke ondersteuning je zou willen bieden, welke kinderen in jullie gezin passen (lee�ijd, j/m) en hoeveel �jd je ervoor beschikbaar hebt. De coördinator kijkt welke gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt de match en begeleidt beide gezinnen twee jaar.

Coördinator

Hanna ter Welle is coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente De Ronde Venen

Bel 06-31691720 voor een afspraak of stuur een mail naar hanna@buurtgezinnen.nl.

9 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024
Advertorial stockfoto

Tympaan De Baat: krachtig in verbinden en versterken van inwoners

“Iets voor een ander doen, daar word je blij van!”

Tympaan De Baat is een welzijnsorganisatie in De Ronde Venen en Uithoorn. De organisatie richt zich op het welzijn van inwoners door informatie en ondersteuning te bieden als zij moeite hebben met situaties in het dagelijks leven. Ook worden verschillende activiteiten georganiseerd om inwoners bij elkaar te brengen. Hierdoor hebben zij meer kans een fijn, gezond en gelukkig leven te leiden.

Iedereen kan in het dagelijks leven weleens in een moeilijke periode terechtkomen. Als dit leidt tot problemen kun je die zelf of met hulp van familie of vrienden oplossen. Maar soms zijn de problemen zo groot dat dit niet lukt. Inwoners die geen oplossing weten voor een moeilijke situatie, kunnen contact opnemen met Tympaan De Baat. De medewerkers en vrijwilligers bieden informatie, advies en ondersteuning om hen weer op weg te helpen. Denk aan omgaan met geld, hulp bij de Nederlandse taal, een maatje die helpt weer contact met andere mensen te krijgen, ondersteuning bij de zorg voor een ziek familielid of advies over langer zelfstandig blijven wonen. Ook jongeren die problemen hebben op school, thuis of op werk, kunnen terecht bij het jongerenwerk waar zij tot rust kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen.

Meedoen

Tympaan De Baat zet zich ook in om inwoners te stimuleren elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. In de buurtkamers in alle dorpskernen, kunnen inwoners met buurtbewoners een kopje koffie of thee drinken of een spelletje doen. Ook kunnen inwoners meedoen met wandel- en fietsgroepen of vrijwilligerswerk doen bij Tympaan De Baat. Bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, inwoners helpen met de administratie of de Nederlandse taal, als chauffeur of jongeren begeleiden bij activiteiten. Het doel is om mensen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden.

Het Servicepunt

Ron Deurloo, directeur van Tympaan De Baat vertelt: “Inwoners kunnen ons mailen of bellen, maar zij kunnen ook terecht bij onze Servicepunten in Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Wij zijn er trots op dat we, samen met de gemeente De Ronde Venen, deze makkelijk bereikbare Servicepunten hebben. Dit zijn de plekken waar elke inwoner gezien, gehoord en geholpen wordt. Indien nodig, worden ze doorverwezen naar de gemeente of een andere organisatie die hen verder helpt.”

Inclusie

Ron Deurloo: “In onze organisatie zijn bijna 600 vrijwilligers actief. Zij worden ondersteund en begeleid door de 35 medewerkers in onze organisatie. Met elkaar staan wij nauw in verbinding met de samenleving. Wij doen ons best om oog te hebben voor iedere inwoner die steun kan gebruiken. Wist je dat we in opdracht van de gemeente werken aan het thema inclusie in De Ronde Venen? Het doel van deze opdracht is dat inwoners, ondernemers en de gemeente zelf, steeds bewuster worden dat álle inwoners mee moeten kunnen doen in onze samenleving. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welke hindernissen mensen tegenkomen in het dagelijks leven. Met het organiseren van activiteiten en voorlichting, willen we inwoners laten beseffen wat die hindernissen zijn. Zo verbinden én versterken wij inwoners en is onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar.”

Uitdagingen

De samenleving kent grote uitdagingen. De zorgkosten stijgen, de boodschappen worden duurder en het aantal ouderen neemt toe. Dat is ook in De Ronde Venen het geval. Ron Deurloo: “De komende jaren zal er steeds meer een beroep gedaan worden op vrijwilligers en het eigen netwerk van inwoners. Zorgprofessionals verwijzen steeds vaker door naar welzijnsorganisaties. Bovendien zullen we de komende jaren merken dat er steeds meer vragen komen van ouderen, omdat de verwachting is dat mensen steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Dit vraagt om een goede organisatie van onder andere de mantelzorg.”

Zorgen voor elkaar

Ron Deurloo: “In de toekomst zorgen wij ervoor dat onze diensten blijven aansluiten bij wat nodig en helpend is in onze gemeente. Wij doen dat niet alleen met onze collega’s, maar juist ook met onze vrijwilligers. Want wij geloven dat zorgen voor elkaar eigenlijk voor iedereen een goed idee is. Voor de mensen die steun nodig hebben, maar ook voor de vrijwilligers zelf. Iets voor een ander doen, daar word je blij van!”

Inloophuis ’t Anker voor hen die ‘geraakt’ zijn door kanker

“Een warm bad”, “Altijd gezellig”, “Een plek waar je even kan spuien”. Gasten van Inloophuis ’t Anker, Centrum voor leven met en na kanker, zijn er duidelijk over: het inloophuis is belangrijk voor hen. Elk jaar krijgen heel veel mensen te maken met kanker. Zij krijgen het slechte nieuws kanker te hebben of ze horen dat hun naaste deze ziekte heeft. En dat nieuws zet de wereld volledig op zijn kop. Gelukkig biedt Inloophuis ’t Anker aan allen die op enigerlei wijze door kanker ‘geraakt’ worden een veilige en warme ontmoetingsplek, een ankerplaats waar zij afleiding en ontspanning kunnen vinden en desgewenst een luisterend oor.

De diagnose en de noodzakelijke behandelingen van kanker vergen veel energie; alles draait om de ziek(t)e en het leven lijkt alleen maar uit ziekzijn te bestaan. Naasten cijferen zich meestal weg, verbergen hun eigen angsten en verdriet om zo de zieke niet extra te belasten. In deze periode is contact met lotgenoten en een echt luisterend oor buiten het ziekenhuis vaak zeer gewenst. Als de behandelingen achter de rug zijn en het leven weer ‘normaal’ wordt, is kanker niet voorbij. De soms jarenlange controles blijven elke keer weer spannend. Voor de ‘buitenwereld’ is de kanker weg, zijn de controles en de bijbehorende spanning onbekend en het lijkt soms alsof er niet meer gesproken mag/kan worden over deze ingrijpende ervaringen. De behandelde kanker lijkt van voorbijgaande aard. Je bent toch ‘schoon’ en genezen verklaard? Het is immers ‘al’ zo lang geleden? Ook nabestaanden van mensen die aan kanker zijn overleden, hebben vaak behoefte om met lotgenoten te delen wat hun is overkomen. Als mantelzorger zijn zij nauw betrokken geweest bij een ziekbed en overlijden. En ook voor hen is het leven nooit meer ‘normaal’ geworden…

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat inloophuizen een belangrijke functie hebben in het bieden van psychosociale hulp. Inloophuis ’t Anker biedt al bijna 20 jaar ondersteuning in De Ronde Venen (en Uithoorn). Elke dinsdag en donderdag zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad én hun naasten en nabestaanden van harte welkom. Het inloophuis is letterlijk en figuurlijk laagdrempelig

en vrij toegankelijk. In een gezellige en beschutte omgeving kunnen mensen weer even op adem komen en ‘bijtanken’. Belangrijk is het lotgenotencontact. Praten met mensen die weten wat jij doormaakt of hebt doorgemaakt biedt veel steun. Een eenvoudig schouderklopje of begripvolle opmerking kan genoeg zijn om je begrepen te voelen.

In ’t Anker is er koffie en thee, aangeboden door gastvrouwen en gastheren, allen vrijwilligers. Bij diverse activiteiten kunnen gasten ontspannen, zoals bij de tweewekelijkse yoga-bijeenkomsten. Ook zingen in het Smartlappenkoor “Licht het anker” en schilderen in het eigen atelier van ’t Anker bieden (bewezen) afleiding en steun. Improvisatietheater, creatief bezig zijn, biljarten, stoel- en lichaamsmassage, serieuze gespreksgroepen en maandelijks samen (warm) eten zijn andere populaire programmaonderdelen. Deze activiteiten worden aangeboden en begeleid door professionele en enthousiaste vrijwilligers. Er zijn ook speciale themabijeenkomsten, bijvoorbeeld in de borstkanker- en prostaatkankermaanden. Een keer per jaar organiseert ’t Anker de Verwendag, waar vaste gasten een hele dag door professionals uit De Ronde Venen in de watten gelegd worden. Dit jaar komen er ook regelmatig ‘mannenmorgens’ waar mannen ‘onder elkaar’ hun ervaringen kunnen delen. Meedoen aan activiteiten is niet verplicht, zo maar even langskomen mag natuurlijk ook.

Zoals uit de genoemde activiteiten misschien wel blijkt, is het in ’t Anker absoluut geen ‘trieste, verdrietige’ bedoening, waar veel gehuild wordt. Huilen mag, iedereen in het inloophuis zal dat begrijpen. Maar er wordt juist veel gelachen; het is er gezellig en voor velen is ’t Anker een vertrouwde, wekelijkse ontmoetingsplek.

Geïnteresseerd geraakt? Kom op dinsdag en/of donderdag langs bij ’t Anker in gebouw De Trekvogel aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. De coördinatoren ontvangen je graag voor een (intake)gesprek. Nadere informatie vind je op www.inloophuishetanker.nl of via 06-12111100.

10 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024 Ontmoeting en onstpanning

Een persoonlijk verhaal

“In 2019 kon ik, na een heftige en emotionele periode met onder andere huiselijk geweld, tijdelijk niet wonen in mijn eigen huis. Ik moest met mijn pasgeboren zoontje ergens anders wonen. Ik mocht alleen weer terug naar huis wanneer er 24/7 mensen voor mij en mijn zoontje (van inmiddels 9 maanden oud) klaar konden staan. In de reguliere hulp is dit niet te vinden, bij GezinsBuddy gelukkig wel! Al snel werd ik in november 2019 gekoppeld aan een buddy. Samen zijn we van start gegaan met het op orde brengen van diverse zaken. Denk aan veiligheid voor mijn zoon en mij, financiële zaken, opruimen van mijn huis en een nieuw tehuis zoeken voor mijn hond. Maar ook aan het begeleiden en meeluisteren bij gesprekken met mijn advocaat, de Gemeente en SAVE. Mijn buddy brengt mij, 1 keer per 14 dagen, ook naar de locatie waar de omgang is tussen mijn

zoon en zijn vader. Ook brengt zij mij naar de rechtbank als dat moet. “Een jaar geleden ben ik gekoppeld aan mijn GezinsBuddy. Met haar hulp is er meer ruimte in mijn hoofd gekomen en kan ik de moeilijke situatie, waar ik nog steeds in zit, beter aan. Dit komt mede doordat ik bij mijn buddy mijn verhaal kan delen en mijn twijfels kan uitspreken. Ik wil graag zekerheid voor op de lange termijn, maar dat is op dit moment niet realistisch. Mijn buddy helpt mij te kijken naar de kleine stapjes die we maken in de goede richting. Zij helpt mij te genieten van de momenten dat het wel goed met mij, mijn zoon en mijn andere 3 kinderen gaat. De bergen worden hierdoor minder hoog en de dalen minder diep!”

Een GezinsBuddy luistert en helpt Als betrouwbare steun stelt de GezinsBuddy samen met het gezin orde op zaken. Er wordt gekeken wel-

Quote van oma:
“Door de stappen die zijn gezet met de GezinsBuddy kreeg ik mijn dochter weer terug.”

Prenatale voorlichting

29 mei 4 september 27 november

19.30 - 21.30 uur Bozenhoven 19D, Mijdrecht Deelname is gratis

Verloskundigenpraktijk De Ronde Venen: "Zwanger! Wat moet er geregeld worden"

Diëtiste Nienke Kreté: "De do's en dont's over voeding" Kraamzorg Vecht & Venen: "Veiligheid en hechten" Jeugdverpleegkundigen:“Wat zijn jouw opvoedkwaliteiten?”

Aanmelden vereist mmeijerhof@ggdru.nl

Georganiseerd door: Werkgroep Kansrijke start

ke problemen knellend zijn en oplossing behoeven. Welke hulp is er echt nodig en welke niet? Maar de GezinsBuddy steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Soms met praktische hulp, soms met het organiseren van een gezellig uitje voor het gezin of het verzinnen van andere leuke activiteiten. En hij of zij werkt samen met de ouder aan het opbouwen van een netwerk. Een belangrijke basis waarop het gezin altijd kan rekenen na afloop van de ondersteuningsperiode.

Een GezinsBuddy brengt rust in het gezin

• Is een vrijwilliger die met zorg en aandacht een eenoudergezin steunt op basis van wederkerigheid.

• Brengt rust in het gezin en draagt zo bij aan overzicht en stabiliteit.

• Doorbreekt lastige situaties met behulp van creatief maatwerk.

• Helpt een eenoudergezin weer sterk, positief en zelfredzaam te worden.

Voor wie is een GezinsBuddy bestemd?

Een buddy wordt gekoppeld aan een alleenstaande ouder die thuiswonende kinderen heeft. De ouder heeft geen of slechts een beperkt netwerk en heeft te maken met complexe uitdagingen op meerdere vlakken. Door alle problemen is de ouder overbelast geraakt en ziet zelf geen uitweg meer.

Meer weten over GezinsBuddy?

Neem contact op met Angela Strubbe 06-52 23 71 52. Of kijk op gezinsbuddy.nl

Het belang van een Kansrijke Start

Wist je dat de 1ste 1000 dagen van een mensenleven van enorm belangrijk zijn? Deze periode legt de basis waar een kind de rest van zijn leven op door bouwt. Voor een stevige basis heeft een kind levenslang voordeel. Een Kansrijke Start betekent dat kinderen gezond geboren worden, opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving en de beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Samen met partners in en rondom de geboortezorg zijn we gestart met een preventieve aanpak voor een gezonde start voor kinderen. Via deze aanpak worden (aanstaande) ouders, sociale netwerken rondom (aanstaande) ouders en professionals ondersteunt om een gezonde, veilige en Kansrijke Start te bieden aan alle kinderen in De Ronde Venen.

Prenatale voorlichting

Prenatale voorlichting speelt een belangrijke rol in het bevorderen van gezonde zwangerschappen en het welzijn van moeder en kind. Tijdens deze periode worden ouders voorbereid op de vele veranderingen en uitdagingen die komen kijken bij het ouderschap. Het biedt niet alleen informatie over gezonde voeding, lichaamsbeweging en prenatale zorg, maar ook over het belang van emotionele ondersteuning en het opbouwen van een sterke ouder-kindrelatie. Door prenatale voorlichting krijgen ouders het vertrouwen en de kennis die ze nodig hebben om hun kind een gezonde start te geven, wat uiteindelijk bijdraagt aan een gezondere samenleving als geheel.

Aanstaande ouders kunnen zich aanmelden bij mmeijerhof@ggdru.nl.

Centering pregnancy – Groepszorg

Centering zorg is een vorm van groepszorg waarbij aanstaande ouders informatie en ondersteuning ontvangen. Door deel te nemen is het mogelijk om ervaringen te delen, vragen te stellen en steun te vinden. Dit kan leiden tot verbondenheid en zelfvertrouwen.

Vragen over deze vorm van zorg?

Neem contact op met jeugdverpleegkundige Mareike Meijerhof – mmeijerhof@ggdru.nl.

Huisbezoek bij zwangerschap door de jeugdgezondheidszorg

Zwanger zijn is een bijzondere ervaring. Vragen over jouw zwangerschap en de baby kun je stellen aan de verloskundige. Soms heb je andere vragen. Het kan ook zijn dat je zorgen of stress hebt. Het kan fijn zijn om tijdens je zwangerschap met iemand te praten over deze vragen of zorgen. En hulp te krijgen op een manier die bij je past. Iemand die je vragen beantwoordt en met je meedenkt.

Wanneer jij goed in je vel zit merkt je baby dat ook. De jeugdverpleegkundige luistert, ondersteunt en adviseert. Hij of zij denkt met je mee over mogelijke oplossingen. Het huisbezoek is gratis. Vul het aanmeldformulier in op ggdru.nl of bel naar 033-4600046.

11 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024 Relatie en kinderen

Scheidingspunt De Ronde Venen

Twijfel je over je relatie, of ben je in een scheiding verwikkeld? Weet je niet waar je moet beginnen of waar je goed aan doet?

Bij Scheidingspunt De Ronde Venen kun je kosteloos terecht voor het verkrijgen van informatie en advies omtrent een relatiebreuk of scheiding. Tijdens de avond is het Kwadraad Maatschappelijk Werk, Pedagogisch Bureau en NHOW Mediation aanwezig om informatie te geven over het scheidingsproces. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om onder vier ogen kort je privé situatie te bespreken met een van de aanwezige deskundigen.

Uit elkaar gaan is nooit leuk. Je belandt vaak in een hectische periode, waarin verschillende zaken aan de orde komen waarover je moet nadenken. Er moeten beslissingen genomen worden, die niet altijd makkelijk zijn. Wat zijn de juiste stappen om te zetten, kunnen we onze relatie nog herstellen? Moet je naar een mediator, naar een advocaat? Hoe zit het met afspraken omtrent de kinderen en wat gaat er allemaal veranderen in de financiële situatie? Het kunnen raadplegen van deskundigen kan helpend zijn.

Programma

19.45 uur : Inloop

20.00 uur : Korte presentatie van deskundigen

20.30 uur: Bespreken van vragen en mogelijkheid tot persoonlijk gesprek

Aanmelden is noodzakelijk en kan d.m.v. het sturen van een email naar: bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

Voor meer informatie/actuele data kun je contact opnemen met Kwadraad op 088 900 4000.

Opvoeden makkelijk?

Soms ervaren we grote blijdschap; het andere moment zitten we met de handen in het haar. Laat één ding je geruststellen: dit hebben we allemaal. Ouders Lokaal brengt ouders en opvoeders met elkaar in verbinding. We delen onze kennis en ervaringen om zo van elkaar te leren.

Ouders Lokaal kent de volgende initiatieven:

• Mama Lokaal Mijdrecht, Wilnis en Abcoude: wekelijkse ontmoeting ouders van jonge kinderen

• Workshops Lokaal: inspireert, informeert en verbindt ouders via maandelijkse workshops en lezingen

• Praat Lokaal: verbindt en ondersteunt ouders bij opvoeduitdagingen zoals Autisme

• Jongeren Lokaal: leuke activiteiten door ouders voor kinderen

• Luister Lokaal: even sparren over je gezinsbalans, opvoeding of relatie

Zelf een workshop geven? Kan! Een nieuwe praatgroep oprichten? Kan ook! Behoefte aan activiteiten voor peuters/kleuters/ tieners? Laat het ons weten! Zo maken we opvoeden leuker en makkelijker en creëren we met elkaar een positieve opvoedomgeving voor onze kinderen. #oudersvoorouders

Voor meer informatie of een overzicht van de agenda, zie de website ouderslokaal.nl of mail naar info@ouderslokaal.nl

Echtscheiding

De Ronde Venen

Hulp en advies bij relatieproblemen, uit elkaar gaan en gescheiden leven.

Echtscheiding De Ronde Venen helpt je als:

• je relatie niet lekker loopt.

• je denkt aan scheiden.

• je hulp en advies nodig hebt omdat je gaat scheiden.

• jullie uit elkaar gaan en kinderen hebben.

Het pedagogisch bureau

Het pedagogisch bureau biedt, in een zo vroeg mogelijk stadium, ondersteuning aan ouders of verzorgers met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 19 jaar. Dit wanneer het even niet meer lukt en vragen over opvoeding, gedrag of ontwikkeling zich blijven herhalen of zorgen worden.

Deze vragen of zorgen worden met ouders op een laagdrempelige en praktische manier besproken zodat ouders de opvoeding weer zelf kunnen oppakken. Hierdoor wordt zo mogelijk voorkomen dat er in een later stadium een beroep op intensievere hulp moet worden gedaan.

Het pedagogisch bureau werkt gericht op het bevorderen van eigen kracht en het vergroten van zelfvertrouwen bij de opvoeding van kinderen. Ontzorgen en normaliseren zijn hierbij de uitgangspunten.

- Ondersteuning alleen voor ouders/verzorgers

- We gebruiken geen wachtlijsten

- Er is geen indicatie of verwijzing nodig

- Er zijn geen kosten aan verbonden

Voor vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 088-9004000 of mailen naar derondevenen@kwadraad.nl.

Trainingen

SoVa jonge kind : “Zo gaan Roos en Tom met elkaar om”.

In deze training leren deelnemers op een speelse manier sociale vaardigheden aan. Hierdoor zijn ze beter in staat op een plezierige manier contact met leeftijdsgenootjes te maken.

SoVa voor middenbouw: “Zo doe je dat!”

Door middel van een groepsgerichte aanpak het probleemoplossend vermogen van kinderen vergroten, waardoor ze meer grip op hun eigen situatie krijgen en hun zelfvertrouwen en waardering kan groeien.

Weerbaarheidstraining Rots & Water (12-15 jaar)

Jongeren leren op een interactieve manier binnen een groep sociale vaardigheden aan, waardoor ze beter in staat zijn om op een handige manier voor zichzelf op te komen.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen:

- Assertiviteit: nee zeggen, voor jezelf opkomen.

- Je eigen grenzen leren kennen en die op een handige manier kunnen aangeven

- Lichaamstaal en stevig staan: wat zegt mijn houding?

- Focus en concentratie vergroten, je niet laten afleiden

Meer informatie over deze trainingen is te vinden op de website van het Servicepunt: www.servicepuntderondevenen.nl.

12 De samenwerkingskrant van De Ronde Venen 2024 Relatie en kinderen
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.