Oranjekrant 2015 De Ronde Venen

Page 1

Special van De Groene Venen • 0plage 18.500 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

ORANJEKRANT

2015 HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN17• april WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

1

ORANJEKRANT Mijdrecht

Zaterdag 25 april vanaf 20.30 uur lampionnenoptocht

Vinkeveen

Vrijmarkt op de Kerklaan Muzikale feestelijkheden op Boeiplein

Wilnis

Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat

De Hoef

Kinderspelen en jeugdvoetbaltoernooi

Feestelijk Koningsdag concert Het ROM-koor met Aimée van Delden in de Janskerk

Kermis Mijdrecht 25 april t/m 30 april

Baambrugge

Barbecue bij het Dorpshuis

Abcoude

Ouderenmiddag vanaf 14.30 uur UITNEEMEXEMLAAR VAN

DE GROENE VENEN


2

17 april 2015

vanaf 1 mei aan de passage 10 in mijdrecht geopend

ORANJEKRANT


ORANJEKRANT

17 april 2015

3

Wonderschone klanken van harpiste Aimée van Delden

Voorwoord ROM-koor in Janskerk in Mijdrecht Dit jaar vindt voor de tweede maal in de Nederlandse geschiedenis Koningsdag plaats. Sinds 1885 is in ons land de verjaardag van het (aanstaand) staatshoofd gevierd, zij het onder wisselende namen: eerst Prinsessedag, later Koninginnedag en sinds 2014 Koningsdag.

Met koning Willem-Alexander op de troon verandert meer dan alleen de naam van het evenement. Vierde hij vorig jaar zijn verjaardag nog geheel in de stijl van zijn moeder, dit jaar gaat hij het anders doen. Als de koninklijke familie Dordrecht bezoekt, nemen de leden niet langer deel aan activiteiten als koekhappen, skelterraces of sjoelen. Ook zou er, naar verluidt vanwege de veiligheid, geen vrijmarkt plaatsvinden. Teruggrijpend op een traditie die door zijn grootmoeder Juliana is ingesteld, voert de koning het defilé weer in. Een stad en/of streek krijgen daarin de gelegenheid om zich te presenteren. De officiële viering van Koningsdag staat dus niet langer in het teken van oud-Hollandse spelen en folklore. Er was veel bijval voor de modernisering van dit nationale evenement. Dus geen televisiebeelden meer van leden van een modern vorstenhuis die in de lucht happen naar een stuk koek of met toiletpotten in de weer zijn. Tegelijk hoop ik dat op onze lokale Koningsdagviering nu en de komende jaren wel ruimte blijft voor vrijmarkten en (al dan niet folkloristische) spelactiviteiten voor jong en oud. Dat de koning in Dordrecht daaraan niet wil deelnemen, is zijn goed recht. Het is per slot van rekening zijn verjaardag. In De Ronde Venen geven, net als in vrijwel alle andere Nederlandse gemeenten, plaatselijke Oranjecomités invulling aan een Koningsdag die past bij de eigen tradities en wensen. Persoonlijk vind ik: hoe diverser en kleurrijker de Koningsdagactiviteiten in deze gemeente zijn, hoe liever het mij is. Maar uiteindelijk bepaalt ú, inwoners en vrijwilligers, hoe Koningsdag in De Ronde Venen eruit ziet. En dat is wel aan u toevertrouwd. De afgelopen jaren was het een fantastisch en gezellig evenement. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat Koningsdag 2015 uitstekend in deze feestelijke Rondeveense traditie zal passen.

De Janskerk in Mijdrecht zal op Koningsdag wederom worden opgeluisterd met zang en muziek. Het ROM-koor zal een aantal stukken uit haar brede repertoire laten horen. Uiteraard zijn daarin ook een aantal Nederlandstalige melodieën te horen waarbij u van harte wordt uitgenodigd om mee te zingen wanneer u dat leuk vindt. Het ROM-koor wordt gedirigeerd door Ferdinand Beuse en begeleid aan de piano of op het orgel door James Pollard, sinds afgelopen zomer, de vaste pianist van het ROM-koor. Ook zal er een ‘speelrol’ zijn weggelegd voor Karin van Vliet die op accordeon onder meer ‘Adios Nonino’ zal spelen. Een stuk dat wij allemaal kennen als de ‘Tranentango’ van het huwelijk van Willem Alexander en Máxima. Op bugel zal eveneens Inge de Bree muzikale ondersteuning verlenen. Het concert wordt u aangeboden door de Oranjevereniging. Het begint om 12.30 uur en zal duren tot 14.00 uur. Het ROM-koor is al bijna 30 jaar actief in De Ronde Venen en daarbuiten en mag zich verheugen in een nog steeds groeiend koor dat nu reeds meer dan 50 leden telt. Een koor dat niet alleen musical en operette zingt, maar ook opera, klassieke- en lichte muziek. Kortom met het ROM-koor kun je eigenlijk alle kanten op. Momenteel wordt er gewerkt aan een speciaal voor het ROM-koor geschre-

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie volgen. Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag. ven stuk voor het jubileumjaar 2016, waarin het ROM-koor het 30-jarig bestaan hoopt te vieren.

De botsauto’s en body shake komen weer terug. Na het succes van vorig jaar komt ook de City Hopper weer zijn rondjes draaien. Voor de hele familie komt de rupsbaan weer waarin groot en klein zijn vertier kan vinden. Nieuw dit jaar is de ‘Walking Street’ een doldwaze attractie waardoor je

Dagen vlaginstructie De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen uithangt op de volgende dagen: • 27 april: Koningsdag, verjaardag koning WillemAlexander; • 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, van 18.00 uur tot zonsondergang; • 5 mei: Bevrijdingsdag.

www.romkoor. nl Naast de zang van het R O M - k o o r, zal Aimée van Delden op haar harp wonderschone klanken laten horen. Aimée wordt geroemd om haar veelzijdige muzikaliteit. Zij heeft een breed repertoire en speelt muziek van zeer uiteenlopende stijl. Zij geeft regelmatig recitals in binnen- en

buitenland. Zowel solistisch als in ensembles, met koren of orkesten, voelt zij zich thuis in heel diverse programma’s. Waar mogelijk zal Aimée mede het ROM-koor muzikaal ondersteunen. www.aimeevandelden.nl

Openingstijden

Vanaf vrijdag 24 april gaat het weer los op het parkeerterrein van Argon. Het word weer zwieren, zwaaien, en keihard draaien. Zoals elk jaar weer de bekende gezichten, afgewisseld met nieuwe attracties. langs allerlei hindernissen je weg moet vinden. Elke dag is er van alles te doen op de kermis met als afsluiting op woensdag de traditionele familie/kortingsdag! Aangevuld met allerlei spelletjes en traditionele kermis lekkernijen word het weer een gezellige en geslaagde kermis!

Vrijdag 14.00 uur - 24.00 uur Vanaf 19.00 uur Ladies night (alle dames 2 halen 1 betalen) Zaterdag 11.00 uur - 24.00 uur s Avonds vuurwerk Zondag 14.00 uur - 23.00 uur Kom gezellig naar de kermis Maandag 14.00 uur - 23.00 uur Koningsdag Dinsdag 14.00 uur - 23.00 uur Kom gezellig naar de kermis Woensdag 14.00 uur - 23.00 uur Woensdag is er eurodag met vanaf half drie clown Desalles die onder andere vrijkaartjes uitdeelt.

Colofon Deze speical is een uitgave van A-side Publishing B.V. in opdracht van Oranjevereniging Mijdrecht en wordt verspreid als bijlage van De Groene Venen.

Maarten Divendal

Vlaginstructie

Kermis Mijdrecht 2015

Ik wens u een plezierige Koningsdag toe,

Burgemeester De Ronde Venen

Vlaginstructie

Redactieadres: Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker en anderen

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards

© 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Aan deze uitgave werkten mee: Peter Bakker, Paul Bosman

www.degroenevenen.nl

Als de dagen op een zondag of christelijke feestdag vallen, geldt de datum tussen de haakjes. Uithangen en hijsen van de vlag Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag halfstok Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De Nederlandse vlag De Nederlandse vlag is het symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag moet altijd de ereplaats hebben als deze gebruikt wordt op Nederlands grondgebied. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting, maar de lengte moet zich verhouden tot de breedte als 3:2. De kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen. Oranje wimpel Op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen.


4

Voor ons is elke klant Koning! 17 april 2015

ORANJEKRANT

Ascol is anders en dat merkt u! ascol.nl

Wij wensen u een gezellige Koningsdag toe!

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud Ondernemingsweg 2 3641 RZ Mijdrecht 0297 - 289230 www.krimp.nl

60

a

18 o n n


ORANJEKRANT

Programma Mijdrecht 25 april 2015 Penaltyschieten Dit jaar organiseert Argon op zaterdagavond 25 april i.s.m. de Mijdrechtse Oranjevereniging wederom het traditionele penaltyschieten op het hoofdveld bij Argon. Na het succes van vorig jaar zal het penaltyschieten opnieuw plaatsvinden op de avond voorafgaand aan het afsteken van het vuurwerk, dat de officiële opening betekent van de Koningsdagactiviteiten in De Ronde Venen. Ook dit jaar verwacht de organisatie veel kinderen die deelnemen aan dit leuke sportieve evenement, waarbij gestreden wordt om de Penaltybokaal van De Ronde Venen. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen dit jaar, naast de leeftijdsgroepen van jongens en meisjes van 6 t/m 9 jaar en van 10 t/m12 jaar, nu ook meisjes en jongens van 13 t/m 15 jaar deelnemen. Door de uitbreiding van de derde leeftijdsgroep is de opzet van de avond iets veranderd. Dit keer zullen de drie leeftijdsgroepen hun penalty’s op een eigen doel gaan afwerken, die verdedigd worden door keepers van Argon. Door deze aanpassing kunnen de kinderen sneller achter elkaar de penalty’s nemen en zijn de wachttijden korter. Doordat de verdeling over de drie doelen, is er ook meer ruimte om extra oefenrondes in te passen. Een tweede aanpassing is de aanvangstijd. Deze is vervroegd naar 19.30 uur en inschrijven vanaf 19.00 uur.

Dus, ben je tussen de 6 en 15 jaar en vind je het leuk om mee te doen aan

deze penaltycompetitie, kom dan zaterdagavond 25 april naar Argon en schrijf je in. Inschrijven kan dus vanaf 19.00 uur bij de ingang van het hoofdveld van Argon. En let op, iedereen die mee doet, ontvangt twee muntjes voor de botsauto-attractie op het Kermisterrein en een tegoedbon voor een gratis oliebol. Kortom het wordt weer een leuke en gezellige avond. Tot zaterdagavond 25 april a.s. mogelijk gemaakt door: homan allicht

Lampionnenoptocht Zaterdag 25 april om 20.30 uur kunnen zich de kinderen verzamelen op het Raadhuisplein om mee te lopen voor de jaarlijkse Koningsdag lampionnenoptocht. Dit jaar is het mogelijk om in drietal categorieën een prijs te winnen: - Best verkleed als koning - Best verkleed als koningin - Mooist eigengemaakte lampion Als je niet in de gelegenheid bent zelf een lampion te maken of niet in het bezit bent van een lampion is het mogelijk om ter plekke een lampion te ontvangen, neem hiervoor AA batterijen mee. Vanaf 21.00 uur vertrekken we onder één vrolijke noot van Vios richting Sportpark Argon voor het vuurwerk. Daar zullen de winnaars bekend gemaakt worden. Looproute: Raadhuisplein, Dorpsstraat, Pr. Beatrixlaan, Midretstraat, Bis, Koenraadstraat, Proostdijstraat, Wipmolen, Korenmolen, Viergang, Molenwiek, Proostdijstraat en Sportpark Argon. mogelijk gemaakt door:

17 april 2015

5

van bergen sports, schadenet kranenburg

Opening festiviteiten + vuuwerk De opening zal plaatsvinden op zaterdag 25 april 2015. Als de kinderen met de lampionnen aankomen omstreeks 22.00 uur zal de burgemeester de festiviteiten openen en aansluitend zal er een vuurwerkshow worden gehouden. Na afloop worden de burgemeester, wethouders en de gemeenteraad uitgenodigd voor de officiële openingsreceptie. mogelijk gemaakt door: ronde venen fonds

Ontvangst Argon

Het bestuur van de Oranjevereniging Mijdrecht organiseert na afloop van het vuurwerk een ontvangst voor genodigden (gemeentebestuur- sponsors- Argon e.d.) in de bestuurskamer van Argon. Uiteraard nodigen wij hierbij de raad en burgemeesters en wethouders van harte uit voor de bijeenkomst.

27 april Rommelmarkt

Het centrum van Mijdrecht (Dorpsstraat tot aan de Helmstraat, het plein bij De Lindeboom, het fietspad langs het Burg. Haitsmaplein en het Raadhuisplein, en het plein bij ingang van de Passage) zal vanaf 08.00 uur (opbouw vindt plaats vanaf 05.00 uur voor een goede plek) plaats bieden aan kinderen (en ouders) voor het aanbieden van allerlei spulletjes. Het is niet de bedoeling dat er handelaren/goede doelen en dergelijke aan deze rommelmarkt deelnemen. Om 13.00 uur einde rommelmarkt. De deelnemers zal verzocht worden om hun restanten op een goede manier mee te nemen of naar de Kringkoop te brengen.

Oranjegebak

Bewoners/sters van verzorgingshuizen in Mijdrecht krijgen bij de koffie of thee Oranjegebak geserveerd. mogelijk gemaakt door eventstation

Activiteiten Windmolenterrein

Van 12.00 uur tot 18.00 uur worden er diverse sport en spelinstuif activiteiten gehouden op het speelterrein en op het water aan de Windmolen. Hier kunnen de jonge kinderen zich uitleven met allerlei spelletjes. Bij deze activiteiten is EHBO aanwezig, zal een discotheek passende muziek verzorgen en zal er catering aanwezig zijn voor de verkoop van drankjes en snacks. mogelijk gemaakt door: schminkstand:

brouwer

transport,

fanoy notaris, eron

• aquabubble: • kinderbaan slak: van walraven bouwmaterialen, emga • palm en bananenboom: johnson, autobedrijf hans lammers • voetbal avontuur: reurings beheer, haaxman • koning en prinses springkussen: promofessionals, lübke • limbodansen: h.m. van scheppingen, brabebo • huifkar springkussen: van der laan, multifill • picknicktafels en banken: kringkoop • kinderboerabn amro, korver bv

derij: korver makelaars, van dort en partners

Concert in de Janskerk

Vanaf 12.30 uur tot circa 14.00 uur concert in de Janskerk. De Janskerk in Mijdrecht zal op Koningsdag wederom worden opgeluisterd met zang en muziek. Het ROM-koor zal een aantal stukken uit haar brede repertoire laten horen. Uiteraard zijn daarin ook een aantal Nederlandstalige melodieën te horen waarbij u van harte wordt uitgenodigd om mee te zingen wanneer u dat leuk vindt. Voor meer informatie kijk op pagina 3. mogelijk gemaakt door: van der helm, c & r van der wilt, fdm Raadhuispleinfeest

Door Rendez Vous en het Rechthuis zullen op het Raadhuisplein resp. in de Dorpsstraat bars worden geplaatst voor het verstrekken van alcoholhoudende en niet alcoholhoudende dranken. Tevens zullen er podia geplaatst worden voor live muziek cq DJ’s. Kijk op pagina 11 voor het programma.

Spelregels voor een gezellige Koningsdag Om ervoor te zorgen dat de festiviteiten op Koningsdag in Mijdrecht goed en gezellig verlopen, hebben de Oranjevereniging, horeca, politie en de gemeente een aantal spelregels opgesteld. De regels hebben als doel overmatig alcoholgebruik tegen te gaan en zijn 7 april door het college van B en W vastgesteld. De Oranjevereniging organiseert samen met de horeca jaarlijks activiteiten in het centrum van Mijdrecht. Vorig jaar zijn de festiviteiten geevalueerd en is geconcludeerd dat er behoefte is aan enkele aanvullende spelregels om ervoor te zorgen dat het een gezellig feest blijft op en rond het Raadhuisplein. Het college heeft daarom de ‘Spelregels Koningsdag’ vastgesteld. Kern van de regels is overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Concreet betekent dit dat alleen alcohol genuttigd mag worden zolang dit niet gepaard gaat met gedrag waarmee de openbare orde wordt verstoord,

het woon- en leefklimaat aangetast of anderszins overlast wordt veroorzaakt. De aanwezige beveiliging en de politie bepalen of hier sprake van is. Alleen horeca of detailhandelaren die in het bezit zijn van de vereiste papieren mogen alcohol in het aangewezen gebied alcohol verkopen. Alcohol mag niet worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Drank wordt alleen verkocht in plastic bekers en de festiviteiten zijn om 20 uur afgelopen. Voorgaande jaren is gebleken dat bezoekers veel eigen drank meenemen naar het Raadhuisplein. Om hier paal en perk aan te stellen geldt nu de regel dat alleen alcohol mag worden meegenomen waarvan redelijkerwijs kan worden gezegd dat deze voor eigen consumptie is. De beveiliging en politie bepalen wat wel of niet meer redelijkerwijs voor eigen consumptie is.


6

17 april 2015

Hij is er weer... ‘De Vorstlesser’ De Zwart dranken & delicatessen

Voorheen de Mix van Trix Op=Op Verkrijgbaar bij De Zwart Daar rijdt u voor om! Herenweg 35, Wilnis www.dezwartdranken.nl

STIJLVOL DE ZOMER IN

Modehuis van Yperen Dorpsstraat 9-11 Mijdrecht

ORANJEKRANT

De Zwart dranken & delicatessen


ORANJEKRANT

17 april 2015

7

Programma Baambrugge 08.30 uur Uitsteken van de vlaggen Het is altijd weer een mooi gezicht om bij zoveel huizen de vlag te zien wapperen. Doet u ook mee? Dat maakt het extra feestelijk! 09.00 uur Muzikale rondgang door Baambrugge De koninklijk onderscheiden Abcouder Harmonie laat met hun muzikale klanken aan ons allen weten dat het Koningsdagsfeest gaat beginnen. Een bijzonder jaar voor de harmonie want zij bestaan dit jaar 115 jaar! Een extra feestelijk tintje geeft het als u en uw kinderen de harmonie vergezellen in de rondgang naar het Dorpsplein. 10.00 uur Minispelen Voor de peuters en kleuters zijn er leuke spelletjes te doen in het Dorpshuis. Dit jaar gaan jullie de boer helpen! Waar zijn toch alle eieren van de kip gebleven? En de boer is wat spullen kwijt en jij kunt daarbij helpen met de kruiwagen. Genoeg te doen dus. Is je spelletjeskaart vol, dan mag je een cadeautje uitzoeken.

10.00 uur Blij op de boerderij Help de boer met zijn dagelijkse klussen op de boerderij. Koeienmelken Het is tijd om de koe te melken. Probeer in 1 minuut tijd zoveel mogelijk melk in de emmer te krijgen. Hoe meer melk je hebt, hoe meer punten je krijgt. Hooirijden Het hooi ligt niet op de goede plek. Help de boer met het verplaatsen. Wie van de twee dit het snelste doet, krijgt de meeste punten. Kaas en muis De muis heeft honger. Help hem om bij de kaas te komen. Maar pas op de gaten onderweg! Je mag het drie keer proberen. Boerencricket Probeer met de klomp de bal zo snel mogelijk door de poortjes op het parcours te slaan. Wie het snelst is, krijgt de meeste punten. Varkensscheten Het varken laat steeds scheetjes. Hoe snel kun jij met deze scheetjes een ballon laten knappen? Hoe sneller je dit doet, hoe meer punten je krijgt.

Eierenrapen De nacht is voorbij en de kippen zijn van stok. Tijd om de eieren te rapen. Help jij de boer? Je hebt 1 minuut. Hoe meer eieren je vindt, hoe meer punten je krijgt. Pas op! Het is wel donker in het nachthok! Blij op de boerderij is voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. Draaimolen Ook dit jaar mag de draaimolen weer niet ontbreken. De draaimolen staat er weer fris en fruitig bij. De ritjes zijn gratis voor alle kinderen die willen draaien en zweven. Springkussen Het springkussen zorgt ieder jaar weer voor veel spring-, buitel- en valplezier. Schoenen uit en genieten maar! Denk wel een beetje om je vriendjes en je vriendinnetjes. 10.30 uur Koffie en oranjeborrel Wat is Koningsdag zonder koffie en oranjeborrel voor de senioren onder ons? Tussen alle drukte van de minien de kinderspelen kunnen de senioren genieten van een kopje koffie of thee en de laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselen. Uiteraard ontbreekt de borrel niet. Maar ook zal er enige herseninspanning nodig

zijn. Wat? Dat laten we nog even in het midden… 13.00 uur Kindervrijmarkt De beste plek om overtollige spullen van de hand te doen en anderen hier weer blij mee te maken. En als klap op de vuurpijl kun je er ook nog een leuk zakcentje aan overhouden. Maar als je je kunsten wilt vertonen door mooi muziek te spelen dan mag dat natuurlijk ook. Dit zijn weer de ingrediënten voor de kindervrijmarkt. De plek is rondom het Dorpshuis. Mocht het weer minder zijn, dan wijken we uit naar de sporthal. 14.00 uur Stierrijden Hoe lang houd jij het vol? Probeer zo lang mogelijk te blijven zitten op de stier. Voor jong en oud. Daag je ouders uit. Blijf jij langer zitten dan je vader of moeder? Er zijn leuke prijzen te winnen. 14.45 uur Kruiwagenhangen Pak die handgrepen vast en hangen maar! Word jij de nieuwe kruiwagenhangkampioen van Baambrugge? 15.30 uur Worstelen Wie worst lust, moet mee doen met Worstelen. Wie niet sterk is, moet slim zijn bij dit bijzondere wedstrijdje touwtrekken.

Reuzensjoelbak Na het succes van vorig jaar opnieuw sjoelen voor groot en klein. Ponyrijden Geen zin in spelletjes? Geniet dan van een ritje op een pony door het dorp. 16.00 uur Barbecue Na alle inspanningen van het middagprogramma begint de maag voorzichtig te knorren. En voor sommige onder ons is het wel goed om een bodempje te leggen… Frits en zijn team zorgen ook dit jaar voor de inwendige mens. De barbecue wordt aangestoken en het buffet weer geopend. Eet smakelijk! La Fontana Music & Light (www.lfmusic.nl) zorgt voor de muzikale omlijsting. 19.00 uur Stoelendans Herinnert u zich deze nog? Een ouderwetse stoelendans. Wie is zijn buurman of buurvrouw te snel af? Degene die als laatste overblijft heeft in ieder geval prijs! 21.00 uur Oranjeavond In het Dorpshuis sluiten wij de dag gezellig af. Nog even napraten en een laatste drankje.

Programma Abcoude Wederom heeft de Stichting Feestelijkheden Abcoude er alles aan gedaan om een leuke dag te organiseren en wij hopen dan ook van harte dat u in groten getale komt meedoen. Het grote verschil is dit jaar de locatie: we zijn weer terug in het centrum van het dorp. Op ‘t Markvelt en bijna de hele Hoogstraat tot aan de Laan van Binnenrust hebben we iedere beschikbare vierkante meter afgesloten voor auto’s en deze ingezet voor ons feestelijke programma. Zo hebben we dit jaar alle vertrouwde ingrediënten weer dicht bij elkaar, zodat u bijvoorbeeld, met een drankje in de hand, van de muziek genietend even de vrijmarkt op kunt lopen en wie weet vindt u daar dat dingetje wat u al heel lang had willen hebben. Vrijmarkt Dit jaar hebben wij het volledige Markvelt beschikbaar gesteld voor de verkoop van uw waar. Dat is nieuw en natuurlijk even wennen. Wat gebleven is is de begintijd: vanaf 06.00 uur zijn wij aanwezig om alles in goede banen te leiden en u om het beste plekje te veroveren. Daarna wordt het anders: omdat wij ’s ochtends vroeg al druk bezig zijn met het opbouwen van onze activiteiten in de Hoogstraat is de enige manier waarop u als verkoper met de auto het Markvelt kunt bereiken via de achterkant. Als u te voet of met de fiets komt, kan dit wel via de Hoogstraat. Op het pleintje waar in de Feestweek de Polyp staat kunt u de auto kort laten staan om uw waar uit te laden en vervolgens keert u weer, om een ander de gelegenheid te geven. U mag van ons best wat langer blijven zitten dit jaar, maar denkt u er aan dat het ophalen van uw niet verkochte waar op dezelfde wijze gebeurt als het wegbrengen: via de achterkant. Hopelijk bent u uw spullen dan grotendeels kwijt en zo niet: dan graag weer meenemen of in de aanwezige vuilcontainers deponeren. Daarna kunt u de verdiende centen meteen weer uitgeven aan een hapje en een drankje enkele meters verderop in de Hoogstraat waar de feestelijke ac-

tiviteiten van de Stichting inmiddels gestart zijn. Abcouder Harmonie Dit jaar hebben wij geen verkleedactiviteit voor de kinderen. Niets staat ze natuurlijk in de weg om vanaf het Piet Mondriaangebouw mee te lopen met de Abcouder Harmonie. Omstreeks 10.45 uur lopen ze al spelend naar ons nieuwe feestterrein. Na een kort optreden op het podium in de Hoogstraat zal de voorzitter van de Stichting het openingswoord verrichten. Wist u overigens dat de Abcouder Harmonie dit jaar haar 115-jarig jubileum viert? Dit is iets waar wij toch allemaal bijzonder trots op mogen zijn! Optreden clown Na het optreden van de Abcouder Harmonie komt om 12.00 uur clown Boem Boem met een prachtig programma. Een clown met een dubbele naam? Dat is raar, of zouden er twee clowns komen, de ene heet Boem en hoe zou de andere dan heten? Jullie komen toch ook allemaal kijken want het gaat natuurlijk erg leuk worden.

Luchtkussens Na het lachen, gieren en brullen bij de clown is het tijd voor de kleinsten om zelf aan de slag te gaan: op ons nieuwe feestterrein hebben wij niet één maar zelfs twee luchtkussens geplaatst. Vanaf ongeveer 12.30 uur tot 16.30 uur mag ieder kind tot maximaal 8 jaar oud hiervan gratis gebruik maken. Vanzelfsprekend gaan de schoentjes uit en worden andere scherpe elementen even afgedaan. Hindernisbaan De kinderen springen op de luchtkussens omhoog, voor de wat groteren vanaf 8 tot 14 jaar hebben wij een andere uitdaging; doe - eveneens tussen 12.30 uur tot 16.30 uur - een wedstrijdje met je vriendjes en probeer in de snelste tijd op deze baan met die vervelende hindernissen vooruit te komen. Spellencircuit Voor de kinderen tot en met 12 jaar is een spellencircuit uitgezet. Tussen 12.45 en 16.00 uur kunnen zij gratis deelnemen. De kinderen zullen zich weer met de diverse vertrouwde en enkele nieuwe onderdelen vermaken. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij de kraam van de Stichting Feestelijkheden Abcoude en na afloop kunnen de deelnemers daar hun persoonlijke deelnamecertificaat ophalen.

foto fem van duuren

De Grabbelton Dit behoeft natuurlijk geen nadere uitleg meer; de allerjongsten mogen een keer grabbelen in de ton bij Ton. PodiumProgramma Op het podium zal er vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur door de band Rewind worden opgetreden. Tot 15.00 uur zorgt een in Abcoude en omstreken bekende DJ voor de muziek. Rondom het podium zijn statafels geplaatst en is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. RosaDigitaal Op het feestterrein zal een welbekende afvaardiging van RosaDigitaal aanwezig zijn om live verslag te doen van onze activiteiten. Afwisselde reportages vanuit Abcoude en van bezoekjes aan omliggende dorpskernen zullen de ether en het digitale netwerk vullen. De interviews zullen met muziek worden afgewisseld zodat ook de thuisblijvers de sfeer van de dag kunnen proeven. Maar u wilt toch helemaal niet thuisblijven, want natuurlijk bent u er bij!

OuderenMiddag Om 14.30 uur gaan de deuren van het Piet Mondriaangebouw open zodat in de grote zaal om 15.00 uur de OuderenMiddag van start kan gaan. Onder het genot van een hapje en een drankje en onder leiding van deskundige ‘Bingo Masters’ spelen we een aantal rondjes bingo. Uiteraard is er genoeg tijd beschikbaar om de laatste dorpsnieuwtjes uit te wisselen en wordt u zoals altijd verwend met een natje en een droogje. Rond 17.00 uur is de bingo afgelopen omdat de prijzen dan verdeeld zijn, de nieuwtjes en bingobonnetjes op zijn en omdat we er dan toch mee stoppen.

Deelname aan alle activiteiten is GRATIS, maar wel voor eigen risico. De Stichting Feestelijkheden Abcoude doet zijn best, maar u bepaalt de gezelligheid en het succes door in groten getale aanwezig te zijn. Want een feest is geen feest, als u niet bent geweest. Wij wensen u een aangename en gezellige Koningsdag 2015 toe.


8

17 april 2015

ORANJEKRANT

Programma De Hoef Van 10.30 tot 14.00 uur Kinderspelen - Springkussen Creativiteit Graag opgeven via de website:

http://www.hoefsebelangen.nl/pagina/ inschrijfformulierKoningsdag.html Jeugdvoetbaltoernooi, 3 tegen 3 Schrijf je via de website in als team (3 per team). We houden rekening met de leeftijden. Stel je eigen team samen en geef het team een naam. Neem zelf je shirtjes en je leider mee. Graag opgeven via de website:

inschrijfformulierKoningsdag.html Vanaf 12.00 uur Oranjeterras gaat open. HSV zorgt voor de gebruikelijke snacks Van 10.30 tot 14.00 uur Discotheek met muziek voor iedereen. Alle activiteiten zijn bij HSV. Bij heel slecht weer gaan we naar de Springbok. Kijk voor meer informatie op:

www.hoefsebelangen.nl

http://www.hoefsebelangen.nl/pagina/

Koningsdag open!

Tel.: 0297 - 59 37 77 www.strooppot.nl

t Spreek me f a r a elka r een en maak e n! v g top da a

KONINGS DAG

Vinkeveen

Organisatie: Club

1

Roekz & de Twee

Heertjes

Gezelligheid voor jong & oud

Dave Miller / Ivanildo Kembel

3

2

Quincy Smolders / DJ Shahin

Eten, drinken & kids attracties

Start 13.00 uur

4

Parkeerterrein Maria-Oord Club Roekz


ORANJEKRANT

Programma Vinkeveen Lionsclub Vinkeveen en Waverveen De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen bestaat inmiddels ruim 38 jaar. En dit jaar organiseren we voor de 36ste keer de Braderie op Koningsdag in Vinkeveen. Wij proberen uiteraard weer gelden in te zamelen voor de verschillende doelen die wij steunen en we doen dit ieder jaar met enorm veel plezier. En met wij bedoelen we niet alleen de leden van de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen, maar ook Café de Twee Heertjes en Partycentrum Club Roekz, met wie we samenwerken. De Koningsdagviering vindt dit jaar weer plaats op het terrein van MariaOord aan de zijde Herenweg. Met de uitbreiding naar de parkeerplaats bij Maria-Oord is meer ruimte aanwezig. Hier staat een muziekpodium en er is horeca verzorgd door De Twee Heertjes en Club Roekz op het terrein. Het organisatiecomité heeft geprobeerd om er weer iets bijzonders van te maken. Om 10.00 uur start de braderie en zal duren tot ongeveer 17.00 uur. Er zijn weer heel wat marktkramen met voor elk wat wils en aan de inwendige mens is uiteraard ook gedacht. Er is ook weer een Lionskraam waar u uw oude brillen kunt inleveren. Ook kunt u uw Douwe Egbertskoffiepunten ten bate van de voedselbanken in De Ronde Venen weer bij ons inleveren, want dit is een doorlopende actie van de Lions. Voor de kinderen is er het bekende kinderparadijs met dit jaar een zweef-

molen, een springkussen en de al jaren zeer populaire hindernisbaan. Omdat wij de braderie organiseren om geld in te zamelen voor de goede doelen die we steunen vragen we aan de ouders een kleine financiële bijdrage voor deze attracties. ’s Middags begint het muziekfeest. Er is een groot podium met live optredens van weer oude bekenden zoals onze eigen Vinkeveense Quincy. Ook zijn er optredens gepland van Dave Miller en van Ivanildo Kembel, bekend van the Voice of Holland. Verder zijn we bij het ter perse gaan van dit boekje nog bezig met een grote verrassing. Het wordt in ieder geval net als voorgaande jaren weer een oergezellige happening! En….er mag gedanst worden! Samen met u maken we er weer een onvergetelijke dag van!! U bent van harte uitgenodigd! lionsclub vinkeveen en waverveen

Programma Wilnis Maandag 27 april 08.00 uur - Luiden der Klokken, de vlaggen worden uitgestoken De klokken van de plaatselijke kerken luiden Koningsdag 2015 in. Van openbare gebouwen en particuliere woningen wordt gevlagd en gewimpeld. 08.30 uur - Muzikale rondgang en optocht versierde fietsen, voor kinderen t/m 12 jaar Zodra je de muziek hoort van muziekkorps Triviant, kun je met je versierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op het plein voor het voormalige gemeentehuis waar de officiële opening is. Voor alle fietsers is er na afloop een leuke attentie. Dus maak je fiets heel mooi en zorg voor een bonte optocht! Route Muziekkorps Triviant: Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf richting Wagenmaker, linksaf de Veenweg op, rechtsaf de Vossestaart op, rechtsaf de Kamgras op. Bij het Johannes Hospitium houden we even halt voor een mini aubade dan gaan

we rechtsaf de Pieter Joostenlaan op, brug over linksaf Herenweg naar de Dorpsstraat richting het voormalige gemeentehuis. 09.15 uur - Officiële opening Koningsdag Bij het voormalige gemeentehuis zal de officiële opening van de feestelijkheden in Wilnis worden verricht door de Burgemeester/wethouders van De Ronde Venen. Onder muzikale begeleiding van Viribus Unitis zullen we gezamenlijk het Wilhelmus zingen. 10.00 - 12.00 uur Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer kindervrijmarkt in de Dorpsstraat (Dorpsstraat, Eendracht, Zuwe en Stationsstraat). Ga maar vast je kamer of de zolder opruimen en neem al je oude spullen mee om te verkopen! Kindermuzikanten zijn natuurlijk ook van harte welkom. Op deze markt mogen alleen kinderen hun spullen verkopen. Graag vanaf 08.00 je spullen uitstallen.

17 april 2015

9

VRIJMARKT, BRADERIE EN KINDERATTRACTIES/SPELEN, DE RODE DRAAD KONINGSDAG VINKEVEEN Maandag 27 april zal Vinkeveen weer oranje gekleurd zijn. Naast de activiteiten rondom het MariaOord zal ook de Kerklaan, het Tuinderslaantje en het Boeiplein weer in het teken staan van een groots oranjefeest met de vrijmarkt, diverse kinderattracties en muziek. Net als voorgaande jaren zal ook de Kerklaan weer feestelijk worden versierd om deze vrijmarkt extra op te luisteren. De activiteiten van het Oranje Comité zullen zich dit jaar nog hoofdzakelijk richten op en rondom het Dorpshuis en de Kerklaan. Op het Boeiplein zal een terras en een muziekpodium worden ingericht en zullen een 12 meter lang zeskampkussen, een springkussen, een zweefmolen en voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) een springkussentje, bij de bibliotheek gereed staan. Alle attracties op het Boeiplein zijn gratis. Vrijmarkt Dit jaar, vanaf 06.00 uur, zal er ook

weer een grootse vrijmarkt worden gehouden op de Kerklaan, Tuinderslaantje, Boeiplein en de Roerdompbrug. Deelnemer(tje)s (jong en oud) aan deze vrijmarkt worden aangeraden de aanwijzingen van het Oranje comité te volgen, zodat iedereen een mooie en bovenal veilige plek zal krijgen toegewezen. Vinkeveen zal er weer gekleurd opstaan. Met name de Kerklaan en het Boeiplein zullen weer met vlaggetjes worden versierd. Vanaf 10.00 uur zal het terras bij de Boei zijn geopend met koffie en gebak. Met als doel elkaar weer eens gezellig te ontmoeten. Vanaf 11 uur zal de voetbalvereniging Hertha rondom het 12 meter lange zeskampkussen diverse activiteiten laten plaatsvinden, als ondermeer doelschieten. Muzikaal onthaal! Naast de eerder genoemde vrijmarkt en diverse kinderattracties, zijn er ook weer optredens. Zo zal vanaf 12.00 uur Brassband Concordia weer een Aubade gaan geven bij de Roerdompbrug. Dit optreden is op het moment

Vanaf 06.00 uur Vrijmarkt op de Kerklaan, Tuinderslaantje, Roerdompbrug en Boeiplein

plein (achter het Dorpshuis) met ondermeer activiteiten van Hertha, een stormbaan, zweefmolen en een peuterkussen.

09.00 uur Muzikale omlijsting door discotheek Flash (Kerklaan en Boeiplein)

12.00 uur Optreden Brassband Concordia nabij de Roerdompbrug

10.00 uur Terras bij Dorpshuis de Boei open voor koffie met gebak.

14.00 uur Optreden Shantykoor De Turfschippers (podiumwagen Boeiplein)

10.00 uur Diverse kinderattracties op Boei-

Vanaf 16.00 uur Optreden ‘Het Meezingteam’ en

van schrijven nog onder voorbehoud. Begin van de middag, om 14.00 uur, zal Shantykoor De Turfschippers wederom een meezingspektakel ‘neerzetten’ Bekende en iets minder bekende zeemansliedjes zullen uit volle borst weer worden meegezongen. Later op de middag zal het gezellige ‘Meezingteam’ en de Vinkeveense ‘Nieuwe Band’ deze koningsdag afsluiten. De leden van de Nieuwe band hebben hun sporen inmiddels verdient, via de band Blauw maar ook, uit een iets verder verleden, de Ruby Set. Als het aan het Oranjecomité Vinkeveen ligt, gaan zij er weer vanuit dat iedereen ná Koningsdag kan zeggen “het was weer top en gezellig in Vinkeveen, zoals het hoort”, daarnaast ligt het uiteindelijk in de bedoeling dat men in Vinkeveen tot één gezamenlijk groots Koningsfeest gaat komen.

Voor meer informatie; oranjecomitevinkeveen@live.nl of 06 55808966 Nb; bij slecht weer zullen een aantal activiteiten naar binnen (Dorpshuis de Boei) worden verplaatst. ‘De Nieuwe Band’ (podiumwagen Boeiplein). 20.00 uur Einde muzikale feestelijkheden op Boeiplein. De vrijmarkt Vinkeveen wordt gecoördineerd door het Oranjecomité Vinkeveen. Voor meer informatie; oranjecomitevinkeveen@ live.nl en/of 06 55808966.

Nb. Bij slecht weer worden enkele activiteiten naar binnen (Dorpshuis) verplaatst.

Sponsors

VOF Bots mengvoeders • HIS industrial Service • Van Oostveen Medical Service • Promofessionals • Stieva Metaalbewerking • E. Kroon Wilnis • WSC Scheenaart, bestratings- en grondwerk BV • HFR Services • v Kreuningen-de Roos • Stg Servicepunt De Ronde Venen • C. de Jong, bouwbedrijf • Techn.Installatiebedrijf vd Wilt • Hoveniersbedrijf Meijers • Kringkoop kringloopbedrijf • Kroon’s electroservice • Advocatenkantoor Kool • De Buurvrouw • M.K. Gortenmulder transport • Johan Groeneweg BV • Gem. De Ronde Venen • Vrijwillige brandweer Wilnis • G. Brouwer & Zn. BV • It's 4 Retail BV • Paul Reurings beheer BV • Willisstee • Vedama verhuur

10.00 - 12.00 uur 55+ Oranje Borrel in de Schakel Wij nodigen alle 55-plussers uit voor een gezellige borrel in De Schakel. Hans Vesterink zorgt voor leuke muziek. Men hoeft zich hier niet voor op te geven. de drankjes worden verzorgd door

tracties (evenwichtsbalk boven zwembad en ringsteken). NEEM EXTRA KLEREN EN HANDDOEK MEE. Er is dus weer genoeg te doen voor alle leeftijden. Er is dus weer genoeg te doen voor alle leeftijden. Natuurlijk is er ook weer limonade en iets lekkers mede mogelijk gemaakt door ‘de Buurvrouw’.

paul reurings beheer bv

14.00 - 18.00 uur Wilnisse Kinderspelen in het Speelwoud Om 14.00 uur barst er een waar kinderfeest los in het Speelwoud. Dit jaar wegens succes weer in het speelwoud. Natuurlijk zijn er ook gezellige Oudhollandse spelletjes, maar ook een paar leuke grote at-

14.00 - 20.00 uur De Buurvrouw' in het Speelwoud Voor alle vaders en moeders is tijdens de Kinderspelen gezellige muziek en het team van ‘de Buurvrouw’ aanwezig voor de verzorging van de drank! Alle 18+ krijgen een polsbandje, neem je ID mee!!

Vrijdag 1 mei 19.30 - 21.00 uur Penaltyschieten bij CSW Penalty schieten voor personen vanaf 15 jaar op de bekende CSWkeepers. Ook dit jaar wordt er weer gestreden om de prachtige G. Brouwer Bokaal. Gerrit Brouwer verricht de aftrap en het commentaar wordt verzorgd door Peter van Leeuwen. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur in de CSW-kantine. g. brouwer

& zn. bv stelt de bekers

beschikbaar.


10

17 april 2015

ORANJEKRANT

KLAAR VOOR DE ZOMER?

Modehuis van Yperen Dorpsstraat 9-11 Mijdrecht


ORANJEKRANT

17 april 2015

11

KONINGSDAG

27 april 2015

Raadhuisplein Mijdrecht 14.00 - 20.00 uur Fresh Drive-in Show The Originals Band Oranje Finale met DJ Jeroen Post


12

17 april 2015

ORANJEKRANT

Elke succesvolle transactie is de kroon op ons werk!

Korver_ADV-Oranjekrant2013.indd 6

27-03-13 12:41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.