Inbraakbijlage De Groene Venen 24 mei 2013

Page 1

INBRAAK I T N

Special van De Groene Venen • 0plage 18.500 exemplaren • Lezersbereik 45.000 inwoners • Uitgegeven door A-side Publishing B.V. • De Groene Venen • Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht • Telefoon: 0297-38 52 57 • E-mail: info@degroenevenen.nl • www.degroenevenen.nl

DE GROENE VENEN

A

HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

DE GROENE VENEN r mexemplaa Uitnee

Speciale inbraakpreventieavonden: 27 mei: Mijdrecht, gemeentehuis | 29 mei: Vinkeveen, De Boei 3 juni: Wilnis, De Willisstee | 6 juni: Abcoude, Piet Mondriaangebouw

1


2

DE GROENE VENEN

VOKU kunststof ramen, kozijnen en deuren

"We maken het inbrekers steeds moeilijker" Bij de ontwikkeling van kunststof deuren en ramen is inbraakpreventie een belangrijk gegeven. “Er worden steeds weer nieuwe vindingen toegepast om daarmee de veiligheid van de bewoners en van diens bezittingen te bevorderen. Maar mensen moeten ook zelf steeds alert blijven,” zegt VOKU-directeur Michiel Voortjes. “Een raam is pas echt beveiligd als het helemaal dicht is. De kiepstand is te weinig.” door piet van buul

De aanduiding ‘VOKU kunststof ramen en deuren’ dekt allang niet meer de lading. “Alles wat met de gevel te maken heeft kunnen we maken. Alleen het metselen van de stenen laten we aan de aannemer over. Maar verder kan alles tegenwoordig in kunststof geleverd worden. Uiteraard de ramen en deuren, maar ook dakkapellen, carports, deurluifels, garagedeuren, schuifpuien, gevelbekleding, schuifbare en vaste overkappingen horen tot het assortiment.”

VOKU werkt met de kunststofproducten van het Duitse merk WERU. “Dat is een gerenommeerd bedrijf op het gebied van kunststofproducten,” zegt Michiel. “Zij zijn toonaangevend in de ontwikkeling en de kwaliteit is van hoog niveau. Daarbij voldoen de voorzieningen op het gebied van inbraakbeveiliging aan alle eisen die ook in het Politie Keurmerk zijn vastgelegd.” Inbraakvertraging In het politiekeurmerk wordt gesproken over veiligheidsmaatregelen die een vertraging van tenminste drie minuten opleveren voordat de inbreker naar binnen kan. “In de materialen die wij leveren zijn allerlei dingen ingebouwd waardoor er sprake is van een vertragingstijd van elf minuten. De praktijk wijst uit dat de meeste inbraken, zeker in deze regio, worden gepleegd door zogenoemde gelegenheidsinbrekers. Die beginnen al niet eens aan zo’n moeilijke operatie en zoeken een woning die minder goed beveiligd is.” Michiel somt een aantal zaken op waaraan ramen en deuren moeten voldoen. “Zo is het belangrijk dat de handgrepen van de ramen ook

met een sleuteltje afsluitbaar zijn. Ons advies is dan ook om ze echt af te sluiten. Men denkt vaak dat een raam of deur op een kiepstand al veilig is. Maar iemand die er op uit is kan zo die beugels doorknippen. Verder zijn onze cilinders voorzien van een geharde en beveiligde kop. De vullingen van de deuren zijn veelal voorzien van een stalen plaat zodat je met een breekijzer ook niet ver komt. In toenemende mate wordt er tegenwoordig met gelaagd glas gewerkt. Dat heeft zowel een doorval- als een inbraakbeveiliging.” De voordeur Speciale aandacht verdient de beveiliging bij de voordeur. Michiel: “Men kan een digitale ‘doorviewer’ aanbrengen, waarop men kan zien wie er voor de deur staat. Ook biedt een spionnetje wel uitkomst. Wanneer er glas in de voordeur zit, is het belangrijk dat je daar doorheen kunt kijken om te zien wie er binnen wil. Zorg ook voor goede buitenverlichting. En wanneer je niet zeker bent, doe dan niet open.” Michiel wijst er op dat de meeste inbraken overigens overdag plaatsvinden tussen vier uur s middags en zeven uur ’s avonds. Vandaar dat

Michiel Voortjes: “In de materialen die wij leveren zijn allerlei dingen ingebouwd waardoor er sprake is van een vertragingstijd van elf minuten. De praktijk wijst uit dat de meeste inbraken, zeker in deze regio, worden gepleegd door zogenoemde gelegenheidsinbrekers. Die beginnen al niet eens aan zo’n moeilijke operatie en zoeken een woning die minder goed beveiligd is.” het van belang is om gedurende afwezigheid alles goed af te sluiten. Daarbij moeten ook zeker de bovenlichten niet vergeten worden. Soms wordt gebruik gemaakt van kinderen die daar doorheen kunnen en die dan van binnen uit de deur of het raam openmaken. Zorg dan ook dat de handgrepen zijn afgesloten en het sleuteltje uit het slot gehaald is.” Vergeet de bovenverdieping niet. Het is goed dat mensen ook nagaan of de bovenverdieping makkelijk te bereiken is. Dat zou kunnen via een erker, een uitbouw, een serre of een balkon. “Ook hier gelden

Voku sinds 1985 dé

Kunststof kozijnen, best geteste kozijnen voor inbraakpreventie!

VOKU Mijdrecht is gevestigd aan de Communicatieweg 4 in Mijdrecht. Tel. 0297 284970. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Voku heeft ook een vestiging in Amstelveen aan de Zetterij 1. (industrieterrein Bovenkerk). Meer informatie op de site www.voku.nl.

dealer in uw regio

Nu tijdelijke BTW verlaging heden op alle montagewerkzaam lijvende offerte Van 21% naar 6%, kom langs voor

Amstelveen Mijdrecht • •

de veiligheidsvoorzieningen die je ook beneden in acht neemt,” zegt Michiel. “En ga ook na hoe je het ongewenste bezoekers moeilijk maakt om via zo’n uitbouw of erker de verdieping te bereiken.”

een vrijb

Zetterij 1 • Communicatieweg 4 •

• •

0297-284970

www.voku.nl

Aluminium & Kunststof kozijnen • Carports • Dakkapellen • Dakramen • Deuren • Deurluifels • Garagedeuren • Gevelbekleding Horren • Schuifpuien • Serres-lichtstraten • Vaste en schuifbare terrasoverkappingen • Uitbouwen • Windschermen •


DE GROENE VENEN

3

Burgemeester Maarten Divendal

In Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen

“Veiligheid is een zaak van ons allen” Het gemeentebestuur doet er alles aan om te bevorderen dat de inwoners van De Ronde Venen zich prettig en veilig voelen. Daarom maakt ook burgemeester Maarten Divendal, bestuurlijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, zich zorgen over het grote aantal woninginbraken in onze gemeente. “Zo’n inbraak is heel heftig en raakt betrokkenen diep. Los van het feit dat er schade wordt aangericht en er waardevolle bezittingen zijn meegenomen, roept de inbreuk op je eigen privéomgeving hevige emoties op. Daarom moeten we er alles aan doen om inbraken te voorkomen. Naast de inzet van de overheid en de politie kunnen inwoners daar zelf ook heel veel aan doen,” zegt de burgemeester. “Veiligheid is een zaak van ons allemaal.” door piet van buul

Bij ons thuis was vroeger de deur nooit op slot,” zegt Maarten Divendal. “Je ging er van uit dat iedereen met goede bedoelingen ook welkom was. Maar die tijd is voorgoed voorbij en we hebben inmiddels te maken met steeds meer lieden die minder goede bedoelingen hebben. We moeten elkaar geen overbodige angst aan praten, maar het is wel belangrijk dat mensen er voor zorgen dat ze het de leden van het inbrekersgilde zo lastig mogelijk maken. Mensen beseffen nauwelijks hoeveel ze daar zelf aan kunnen doen. Er zijn tegenwoordig tal van voorzieningen beschikbaar om ramen en deuren goed af te sluiten. Maar men moet dus wel bereid zijn daarin te investeren. Kijk naar het bedrijventerrein dan ze je dat de investeringen die de ondernemers hebben gedaan succesvol zijn. De inbraakcijfers zijn daar flink gedaald.”

Politie tweets Via Twitter houdt de politie bewoners op de hoogte met tips en feiten. Volg @inbrakenDRV voor specifieke woninginbraken, of een van de wijkagenten voor algemene politieberichten uit uw buurt, bijvoorbeeld @pol_mijdrecht, @WijkagentM. Geen Twitter? Geen nood: kijk dan op de websites www.twitter.com/inbrakenDRV, www.twitter.com/ pol_mijdrecht, of www.twitter.com/ WijkagentM.

Opletten en melden Naast de voorzieningen die men zelf in de woning kan aanbrengen, kunnen mensen ook bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in de woonomgeving door op te letten of zich vreemde zaken afspelen. “Het is belangrijk dat mensen dan niet de andere kant op kijken, maar verdachte dingen ook melden bij de politie. Aan de hand van allerlei meldingen kan de politie zich vaak een beeld vormen over bepaalde straten of wijken, waar extra aandacht aan besteed moet worden. Gelukkig neemt de alertheid van veel inwoners de laatste tijd toe. Ik ben er trots op dat bijna tien procent van onze inwoners inmiddels bij burgernet is aangesloten. Gebleken is dat de politie bij het oplossen van inbraken vaak op het spoor is gezet door tips van inwoners. Er worden wel degelijk ook zaken opgelost, maar dat zouden er veel meer moeten worden.” Eigen verantwoordelijkheid De burgemeester benadrukt dat mensen, zeker waar het hun leefomgeving en hun eigen woning betreft,

zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en voor hun bezittingen. “Als gemeente hebben wij een coördinerende rol. Wij overleggen regelmatig met de politie om zaken zo goed mogelijk af te stemmen. Ik kan als burgemeester de politie geen opdrachten geven. Dat doet het Openbaar Ministerie. Maar we kunnen wel in goed overleg met elkaar beleid uitstippelen. Op woninginbraken is heel moeilijk vat te krijgen. Het doet zich steeds op verschillende plekken voor en op onverwachte momenten. Preventie is en blijft een heel belangrijke factor. Maak het potentiële inbrekers zo lastig mogelijk.” Voorlichtingsbijeenkomsten In samenwerking met de politie organiseert de gemeente een viertal informatieavonden over inbraakpreventie. “We hopen dat deze avonden door veel mensen bezocht zullen worden. Er zal aandacht besteed worden aan tal van aspecten die met woninginbraak te maken hebben. En mensen worden geïnformeerd over wat ze zelf kunnen doen aan het voorkomen van inbraken. En ook wat men kan doen om de politie te helpen bij het oplossen van de misdrijven. We zullen dit probleem gezamenlijk te lijf moeten,” aldus de burgemeester.

Informatieavonden over voorkomen van inbraak in woning In De Ronde Venen wordt gemiddeld tussen de 15 en 20 keer per maand in een woning ingebroken. Het aantal woninginbraken is in de maanden januari tot en met april van 2013 met 52% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2012. Wat daarbij opvalt, is de sterke stijging van het aantal pogingen tot inbraak (+115%) ten opzichte van een minder grote stijging van het aantal geslaagde inbraken (+17%). De gemeente De Ronde Venen en de politie organiseren daarom de komende weken bijeenkomsten in Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen die in het teken staan van het voorkomen van woninginbraken. Tijdens de bijeenkomsten worden praktische tips en adviezen gegeven om dit te voorkomen en laat de politie zien welke situaties voor inbrekers aantrekkelijk zijn om hun slag te slaan. De eerste inbraakpreventieavond is op 27 mei in het gemeentehuis in Mijdrecht. Tips en adviezen ter voorkoming Woninginbraak is een ernstig misdrijf dat een grote negatieve impact heeft op slachtoffers en hun omgeving. De politie doet er samen met haar partners, gemeente en woningcorporaties, alles aan om deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de bijeenkomsten schetst de politie aan de hand van voorbeelden welke woningen inbraakgevoelig zijn en waarom, en zijn er tips en adviezen om het juist voor inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Ook wordt door de Forensische Opsporingsdienst van de politie een presentatie gegeven van het onderzoek dat plaatsvindt nadat er is ingebroken, CSI in De Ronde Venen. De inbraakpreventieavonden vinden plaats op de volgende data en plaatsen: 27 mei: Mijdrecht, gemeentehuis 29 mei: Vinkeveen, De Boei 3 juni: Wilnis, De Willisstee 6 juni: Abcoude, Piet Mondriaangebouw Alle avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee

klaar. Om een beeld te hebben hoeveel bezoekers op de avond afkomen, wordt u verzocht zich van tevoren aan te melden via integraleveiligheid@ derondevenen.nl of telefonisch via tel. 0297 291709. Project Waaks! De bijeenkomsten vormen tevens de start van het project Waaks!, waarbij de hulp van hondenbezitters wordt gevraagd om mee te werken aan een veiliger De Ronde Venen. Waaks! is een samenwerking tussen de gemeente en de politie. Hondenbezitters lopen regelmatig met hun viervoeter buiten, vaak wandelen ze een vast rondje waardoor afwijkende situaties snel opvallen, zoals onbekenden in de tuin van de buren of verdachte personen die rondhangen op straat. Waaks! vraagt hondenbezitters alert te zijn op dit soort zaken en de politie te bellen wanneer u iets opvalt. Ook kunnen deelnemers aan Waaks! worden gevraagd specifiek naar zaken uit te kijken. Op de avonden wordt verder uitleg gegeven over wat het project inhoudt en kunnen hondenbezitters zich aanmelden.

Het gevaar van de rappe babbelaar Bijna wekelijks lees je bericht in de krant van criminelen die met een smoesje een huis weten binnen te komen. Ze doen zich voor als medewerker van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Eenmaal binnen speuren ze de kamers af en nemen mee wat ze te pakken kunnen krijgen. Meestal is dat geld, een portemonnee of sieraden. Marjolijn van Hest van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vertelt dat oplichters en overvallers geloofwaardig overkomen, er vaak keurig en betrouwbaar uitzien en erg gehaaid zijn. "Veel mensen vinden het onbeleefd om iemand voor de dichte deur te laten staan. Criminelen weten dat. Ze kiezen vaak senioren als slachtoffer, maar eigenlijk kan iedereen slachtoffer worden van een babbeltruc. Dat kan zijn bij de voordeur of de pinautomaat. Daders stellen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerker, meteropnemer, collectant of zelfs als rechercheur." Geef onbekenden aan de deur geen kans om met een smoes of met geweld binnen te komen. "Zorg dat je ziet wie voor de deur staat. Daarom is een kierstandhouder, de

stevige variant van een deurketting, een goede oplossing. Een kierstandhouder zorgt dat de deur maar een paar centimeter open kan. Dat is voldoende om een collectant geld te geven of een enveloppe aan te nemen. Zo kunnen bezoekers beleefd en zorgeloos te woord worden gestaan." Tips van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid • Maak met uzelf de afspraak dat u niet zomaar de deur opendoet voor onbekenden. Kijk door het raam, deurspion (oogje in de deur) of gebruik de intercom. • Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag bij twijfel om legitimatie, ook als hij of zij zegt namens de gemeente, een bedrijf of instelling te komen. Of bel ter controle naar

het betreffende bedrijf of instantie. Medewerkers van een bank, verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg komen nooit onaan gekondigd bij u aan de deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel pro bleem als u om legitimatie vraagt. Geef nooit uw pincode af. Ook niet aan medewerkers van de bank of politie. Aan onverwacht bezoek (bij voorbeeld een elektriciteitsbedrijf) kunt u ook vragen om op een ander tijdstip terug te komen als er meer mensen thuis zijn. Plaats een kierstandhouder op de deur.


4

DE GROENE VENEN

Hoofdagent Peter Smit

“Een woninginbraak hakt er stevig in” Uit het overzicht van het aantal misdrijven dat in 2012 in de gemeente De Ronde Venen is geregistreerd bleek het aantal inbraken in bedrijven, in auto’s en bij winkels te zijn afgenomen. Daar staat een stijging van het aantal woninginbraken tegenover. “Het is altijd heel vervelend wanneer er ingebroken wordt. Maar bij woninginbraken is de emotionele impact groot. Wij halen in die gevallen dan ook alles uit de kast,” zegt hoofdagent Peter Smit. Hij is thematisch coördinator woninginbraken in De Ronde Venen. door piet van buul

Het baart de politie zorgen dat er in De Ronde Venen in het laatste kwartaal van vorig jaar opeens een flinke stijging van het aantal woninginbraken heeft plaatsgevonden. Peter: “We zien het totaal aantal misdrijven iets teruglopen. De autokraken zijn bijna met een derde verminderd. Ook de inbraken in bedrijven namen vorig jaar met ongeveer twintig procent af ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is voor een deel te danken aan het uitgebreide cameratoezicht op het bedrijventerrein in Mijdrecht. Bij particuliere woningen is er nog steeds te weinig aandacht voor beveiliging. Veel mensen gaan nog steeds te makkelijk om met de risico’s van een inbraak. Samen met de gemeente voeren we campagne om de inwoners te wijzen op het belang van een goede inbraakpreventie om daarmee het risico van inbraken verder terug te dringen. Daar kunnen mensen zelf ook veel aan doen.”

ginbraken een hoge prioriteit,”zegt hij. “We trekken alles uit de kast om dit soort misdrijven terug te dringen. Bij een melding van een woninginbraak gaan we ook altijd ter plaatse, we doen altijd opsporing en we doen buurtonderzoek. We hebben in het hele district ook een eenduidige verwerking van de aangifte. Dat maakt het ons ook makkelijker om de gegevens te scannen en te analyseren. Daarmee kunnen we op den duur bepaalde dingen traceren die ons een beter inzicht geven. We kijken bijvoorbeeld naar de manier waarop men binnen is gekomen. Daaraan herken je vaak de daders. Ook kijken we naar de plaats van het delict om te zien of er bepaalde straten of wijken vaker door het inbrekersgilde bezocht worden dan andere. We kunnen daar wat vaker surveilleren.”

Meldingen zijn belangrijk De politie in De Ronde Venen maakt deel uit van het politiedistrict West-Utrecht. Sinds een half jaar is er in elk wijkteam een thematisch coördinator aangewezen. Peter Smit is de coördinator wanneer het gaat om woninginbraken. “Voor ons hebben de wonin-

Sociale controle Peter benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk verdachte dingen melden. “Vals alarm kennen wij niet. Wij vinden

het plezierig wanneer mensen vreemde dingen die hen in de buurt of in de straat zijn opgevallen, zoveel mogelijk melden. Al dit soort meldingen kan ons helpen bij het onderzoek. Wij rukken natuurlijk niet bij elke melding meteen uit, behalve wanneer het om een heterdaad lijkt te gaan. Dan zetten we alles in, tot en met een helikopter als dat nodig mocht zijn.” Gezond verstand gebruiken Op de vraag wat mensen zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen, antwoordt Peter dat men het gezonde verstand moet gebruiken. “Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt bedenken. Zorg dat het hang- en sluitwerk van deuren en ramen inbraakwerend is. Soms vinden mensen het te duur om dit soort voorzieningen aan te laten leggen. De gemiddelde schade bij een woninginbraak bedraagt 2850 euro. De kosten van goed hang- en sluitwerk verdien je dus vanzelf terug. Zorg voor verlichting bij de voordeur en in de achtertuin.

Let op waar je de vuilcontainers neerzet, zodat ze die niet als opstap kunnen gebruiken om op het balkon te komen. Zorg dat er geen losse ladder in je tuin ligt. Zo kan ik een hele lijst met maatregelen opnoemen die mensen zelf ook kunnen bedenken, door het gezond verstand te gebruiken.” Peter legt uit dat het met de georganiseerde bendes in dit gebied nog wel meevalt. “Negentig procent van de daders zijn gelegenheidsinbrekers. Ze komen veelal uit de directe omgeving of uit naburige plaatsen. Die gasten kijken waar ze de meeste kans maken om binnen te komen. Lijkt het ze te lastig dan gaan ze naar een volgend adres.” Tot slot heeft Peter nog een belangrijke tip. “Bij woninginbraak gaat het vrijwel altijd om geld, sieraden en elektronica. Vooral sieraden hebben vaak een emotionele waarde.

Zorg voor een duidelijke beschrijving of liever nog voor een goede foto. Vaak duiken die spullen weer ergens op en dan is het wel plezierig wanneer ze weer naar de eigenaars terug kunnen.” Voor iedereen die twitter heeft en op de hoogte wil worden gehouden van alle inbraken binnen de gemeente de Ronde Venen en mee wil helpen uitkijken bij verdachte situaties onderhoudt Peter Smit een twitteraccount. Dit is @inbrakendrv. Tevens zullen er via dit account preventieadviezen worden gegeven en zal men op de hoogte worden gehouden van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, inbraakmethoden en lopende onderzoeken.


DE GROENE VENEN

5

Homan Beveiliging Mijdrecht

Beveiligen is plagen en vertragen Bij het beveiligen van gebouwen en woningen is het zaak om het de ongewenste bezoekers zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te komen. De leden van het inbrekersgilde zijn steeds op zoek naar nieuwe methoden om hun slag te slaan. “Het is vrijwel onmogelijk om insluipingen geheel te voorkomen,” zegt beveiligingsexpert Jeroen Homan van Homan Beveiliging. “Maar we kunnen ze het wel zo moeilijk mogelijk maken.” door piet van buul

Homan Beveiliging uit Mijdrecht bestaat sinds 1999 en is gespecialiseerd in de installatie, het onderhoud en de nazorg van alarm-, brand- en camerasystemen. “Voor elke beveiligingsvraag ontwikkelen wij een oplossing op maat,” zegt Jeroen. “We richten ons daarbij op drie aspecten: organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen en elektronische systemen. In opdracht van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen zijn er op de verschillende bedrijventerreinen camerasystemen geïnstalleerd. De cijfers tonen aan dat die effect sorteren. In het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsinbraken met bijna twintig procent gedaald. Maar ik maak me nog wel zorgen over de particuliere sector. De cijfers over het aantal woninginbraken vertonen een stijging. Landelijk gezien voldoet slechts tien procent van alle woningen die tot 2002 gebouwd zijn, aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Op dat vlak is er dus nog heel wat te verbeteren.” Hang en sluitwerk Het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt een aantal duidelijke richtJeroen Homan: “In het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsinbraken met bijna twintig procent gedaald, maar ik maak me nog lijnen waaraan de gevelopeningen zorgen over de particuliere sector. Op dat vlak is er nog heel wat te verbeteren.” foto patrick hesse moeten voldoen. Jeroen: “Zo moeten openingen onder de 2.70 meter rookmelders, koolmonoxidemelders, vast. “Met de moderne technieken een andere woning waar het wel is het ook mogelijk dat je de beelvoorzien zijn van speciaal inbraakbewegingsmelders en deurcontacmakkelijk is om binnen te komen.” den van je camera op je smart tewerend sluitwerk. Maar ook de ten worden aangesloten. Het is wel lefoon bekijkt en op die manier ziet inklimmogelijkheden bij openingen belangrijk dat het alarmsysteem Alarmsysteem wat er gebeurt. Wij zijn Honeywell onder de vijftien centimeter, zoals ook wordt aangesloten op een Een optie is het aanleggen van System Integrator en hebben het bovenlichten, moeten niet vergeten meldkamer, anders heeft het niet een alarmsysteem. “Veel mensen certificaat supplier van Honeywell. worden. Bij het politiekeurmerk denken dat zulke systemen duur zijn zo veel zin. Het is een illusie om te Dat betekent dat wij gecertificeerd wordt er van uitgegaan dat het fordenken dat de hele buurt komt toeen alleen bestemd voor bedrijven. zijn om de systemen van Honeywell ceren van goede Maar wij leveren gesneld wanneer ergens het alarm “Wij leveren en monteren en monteren al af gaat. Men kan in zo’n geval beter te installeren. De beelden van de sluitingen in ieder geval tot een al een kwalitatief goed, een kwalitatief onmiddellijk de politie bellen dan er beveiligingscamera’s worden soms door de politie opgevraagd, zodat vertraging van gecertificeerd systeem goed, gecertifi- zelf op af te gaan.” men over signalementen beschikt.” minimaal drie ceerd systeem van Honeywell minuten moet Camerasystemen van Honeywell vanaf 1.100 euro.” leiden. Voldoet Een ander belangrijk wapen in vanaf 1.100 Homan Beveiliging is gevestigd aan een woning aan de strijd tegen inbraak zijn de euro. Tegende Communicatieweg 9-7 in Mijdrecht. die eisen dan is de kans groot dan camera’s. “Ook hier zie je een woordig zijn er ook betaalbare Telefoon 0297-255235. een gelegenheidsinbreker er niet toenemend gebruik van camera’s in draadloze alarmsystemen beschikMeer informatie is te vinden op aan begint en op zoek gaat naar de particuliere sector,” stelt Jeroen baar. Op dit systeem kunnen ook de www.homan-beveiliging.nl.


6

DE GROENE VENEN

Verlaag de kans op een inbraak, zonder een euro uit te geven

Kruip eens in de huid van een inbreker Gratis en voor niets de kans op een inbraak halveren, wie wil dat nu niet? Volgens Frits van de Kant, directeur van het Beveiligingscentrum Wageningen is het vrij eenvoudig. “Een inbreker kiest altijd de weg van de minste weerstand. Door als bewoner kritisch te kijken naar je woning, de omgeving van je huis en je eigen gedrag, kun je een hoop ellende voorkomen.” Omdat de meeste bewoners niet gewend zijn om door de ogen van een inbreker te kijken, verzorgt het Beveiligingscentrum Wageningen in heel het land inbraakpreventiebijeenkomsten. Deelnemers krijgen daar tips en advies om hun veiligheid te vergroten en potentiële inbrekers de moed te ontnemen. Voorafgaand aan zo’n bijeenkomst, wordt vaak een schouw in de wijk gehouden. Dat levert voorbeelden van dicht bij huis op. Van de Kant geeft een voorbeeld: “Vandaag zag ik in deze wijk nog een ladder verlaten tegen het raam staan. Ik hoop dat deze vanavond wel weg is.” Hij vervolgt: “Inbraak valt nooit helemaal uit te sluiten. Maar hoe meer je het inbreken zelf bemoeilijkt, hoe meer de inbreker zal twijfelen om een poging te wagen.” Vijf minuten Ga, net als een inbreker op zoek naar de zwakke plekken van je woning. Oftewel: kruip eens in de huid van een inbreker. Ga na waar je zelf als eerste zou proberen om binnen te komen en kijk hoe moeilijk dat is. De helft van de Nederlandse woningen beschikt nog steeds over slecht hang- en sluitwerk. Een inbreker herkent dat direct. Die sloten heeft hij binnen een halve minuut geforceerd. Volgens Frits van de Kant hebben inbrekers gemiddeld vijf minuten nodig voor een inbraak. “Dertig seconden om een huis binnen te komen, vier minuten om de buit te vergaren en nog eens dertig seconden om het huis te verlaten. Voor bewoners komt het erop aan om in die vijf minuten voor zoveel mogelijk vertraging te zorgen.” Behalve het belang van goed hangen sluitwerk – en eventueel een alarmsysteem – , vormt de omgeving een belangrijke factor bij het voorkomen van een woninginbraak. Een inbreker wil immers niet dat buren of voorbijgangers hem aan het werk zien. Hoge struiken of

bomen rond de woning vergroten daarom de kans op inbraak. Tijdens deze donkere dagen is goede verlichting rond de woning ook een pre. Daarnaast wijst Van de Kant op de aanwezigheid van opklimmogelijkheden. “Denk aan een ladder in de tuin of een kliko waarmee bijvoorbeeld een raam bereikt kan worden. Berg deze opklimmogelijkheden op in een schuur of zet ze vast met een slot.” ‘Maak het inbrekers lastig, zo niet onmogelijk, om bij u binnen te komen!’ Onoplettendheid Ten slotte blijkt onoplettendheid van bewoners de oorzaak te zijn van heel veel inbraken. “Je kunt nog zulke goede sloten hebben, als je de deur niet goed op slot doet, heb je er weinig aan,” stelt Van de Kant. Ook andere zeer eenvoudige gedragsveranderingen hebben effect. Sleutels onder de deurmat, duidelijk in het zicht liggende kostbaarheden, of dozen van nieuwe apparatuur bij het vuilnis, zijn stuk voor stuk absolute afraders. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de woning er ok tijdens uw afwezigheid bewoond blijft uitzien. Bijvoorbeeld door ’s avonds licht te laten branden, alsof u thuis bent. Van de Kant: “De huidige led-tv’s maken het verantwoord om deze ’s avonds aan te laten staan. Wanneer zelfs de buren twijfelen of u thuis bent, dan hebt u het goed gedaan.” Social media gedrag Niemand met een beetje gezond verstand hangt als hij even weggaat een briefje op de deur ‘Ben zo terug’. Waarom veel mensen dan wel op Twitter, facebook en andere social media schaamteloos melden dat ze afwezig zijn, is de politie een raadsel. Ook inbrekers kijken mee, want hoe makkelijk is het: je tikt op Twitter bijvoorbeeld het zoekcommando 'lekker skiën' in; en de landgenoten die een weekje naar de sneeuw zijn, vullen je scherm. Koud kunstje om er woonplaatsen aan te koppelen en de dief slaat zijn slag...

Geef inbrekers geen kans Uit onderzoek komt steeds weer naar voren dat het merendeel van de woninginbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Er is veel dat u zelf kunt doen om de kans op diefstal uit uw woning zo klein mogelijk te maken. U sluit natuurlijk uw huis af als u het verlaat. U zorgt er waarschijnlijk ook al voor dat de post niet in zicht blijft liggen als u op vakantie bent. Maar er zijn nog veel meer manieren om inbraak in uw woning te voorkomen. Een aantal worden in de onderstaande checklist genoemd.

CHECKLIST VEILIG WONEN • Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een Politie Keurmerk Veilig Wonen- erkend beveiligingsbedrijf. (zie www.politiekeurmerk.nl) • Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van de voordeur niet, als u gaat slapen of weggaat. • Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan. • Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot. • Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime plaatsen'. • Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). • Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft. • Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje. • Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet (bv. MSN, Hyves etc.) dat u afwezig bent. • Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan en gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. • Inbrekers houden niet van verlichting. Zorg voor voldoende buitenverlichting; er wordt vaak ingebroken aan de achterzijde. Denk b.v. aan een schemerschakelaar of een schrikschakelaar. • Plaats waardevolle spullen, maar ook uw autosleutels, uit het zicht van voorbijgangers. • Graveer postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen, leg ze digitaal vast of denk aan moderne technieken, zoals microdots. • Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg.

OP VAKANTIE? • • • •

Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden. Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Laat een waarschuwingsadres van familie achter. Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen (reservesleutel). Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.

WAT TE DOEN ALS U ONVERHOOPT GETUIGE OF SLACHTOFFER BENT VAN EEN INBRAAK OF DIEFSTAL UIT UW WONING? • • • • • •

Ziet u de daders? Ziet u verdachte omstandigheden? Bel direct het alarmnummer 1 1 2. Onthoud het signalement van de daders en dat van hun evt. voertuig. Noteer het merk, kleur en kenteken. Kijk waar de daders of verdachte personen naar toe vluchten. Mocht u slachtoffer zijn van een inbraak of diefstal uit uw woning doe dan ALTIJD aangifte. Bel 0900-8844 voor nadere informatie of ga langs bij het politiebureau bij u in de buurt.

Denk eraan: blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico's.

Mogelijke inbraak Waverveen voorkomen door buurtbewoners Onlangs werden in Waverveen werden dankzij oplettende getuigen twee mannen met inbrekerswerktuigen aangehouden. Omstreeks 00.55 uur zag een oplettende getuige op de Proostdijerdwarsweg een auto langzaam voorbij rijden en de lichten doven. Hij ging met wat vrienden naar buiten en zij zagen drie mannen lopen. Eén van hen ging terug de auto in. De vrienden reden de man klem en belden de politie. De andere twee mannen waren weggelopen in de richting van de Hoofdweg.

Agenten gingen direct ter plaatse en controleerden de man. In de auto troffen zij inbrekerswerktuigen aan. De man, 34 jaar uit Polen, werd aangehouden. De agenten zochten in de omgeving naar de andere twee. Eén van hen werd ook aangetroffen op de Proostdijerdwarsweg. Ook hij, 35 jaar uit Woerden, had inbrekerswerktuigen bij zich en werd aangehouden. De politie bedankt de getuigen voor de oplettendheid. Dankzij deze melding is waarschijnlijk een inbraak voorkomen.


DE GROENE VENEN

7

Dirk Stam IJzerhandel

Goed hang en sluitwerk basis voor inbraakpreventie Met de overname in 2006 van Dirk Stam IJzerwaren door Gunters en Meuser uit Amsterdam, kwam de Mijdrechtse ijzerwarenspecialist bij een bedrijf waar bijna twee eeuwen vakkennis en ervaring gebundeld is. Gunters en Meuser werd opgericht in 1826 en had in 1988 al de uit 1884 stammende hang en sluitwerkfirma W.F.Weijntjes overgenomen. Samen met Dirk Stam en ToolRent hebben de vier bedrijven nu 14 vestigingen, verspreid over de Randstad, Utrecht en Noord-Brabant. Op het vlak van hang- en sluitwerk zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. “En wat nog niet bestaat maken we zelf,”zegt bedrijfsleider Aris Meijers. door piet van buul

In het Bouwbesluit van 2003 is een aantal bepalingen opgenomen over de inbraakpreventie aan gebouwen en woningen. “De woningen die na die tijd gebouwd zijn voldoen over het algemeen aan die voorschriften,” zegt Aris. “Maar er zijn dus nog heel veel woningen waarin deze voorzieningen ontbreken, tenzij eigenaren of bewoners inmiddels zelf aan de slag zijn gegaan.” Uit het relaas van Aris blijkt dat ook bij de meer recent gebouwde woningen vaak nog van alles valt te verbeteren. Er worden steeds weer nieuwe veiligheidssystemen ontwikkeld, materialen worden verbeterd en nieuwe inzichten ontstaan. Bij elke nieuwe toepassing proberen de leden van het inbrekersgilde methodes te ontwikkelen om het systeem te kraken. En elke move van die kant wordt weer gevolgd door het ontwikkelen van nieuwe constructies. Het blijft dus voortdurend een kat en muisspel. Stichting Keur Gevelelementen (SKG) Door SKG zijn richtlijnen gegeven waaraan hang en sluitwerk moet

voldoen. Daarbij geldt de vertragingstijd als criterium. Kost het één minuut om een slot open te krijgen dan krijgt zo’n slot één ster. Twee sterren is voor drie minuten en SKG 3 is voor vijf minuten. Aris: “Wij werken met drie sterren sloten. Het cilinderslot is het meest kwetsbare deel. Om te beginnen moet zo’n cilinder omgeven zijn door veiligheidsbeslag zodat de cilinder niet zo maar met een stevige tang kapot kan worden gemaakt. Maar de cilinders moeten ook beveiligd worden tegen kerntrekken. Een inbreker kan een schroef in de cilinder schroeven en die vervolgens met een poelietrekker aandraaien waardoor de cilinder kapot wordt getrokken. Voor een veilige deursluiting is tegenwoordig ook meer nodig dan een eenvoudig slot. De oude methode met een centraal slot en boven en onder pensloten met een stersleutel is al weer achterhaald. Tegenwoordig werken we met een meerpuntsluiting. Wanneer je dan de deur op slot draait vergrendelt de deur op meerdere plaatsen. Daarvoor wordt een hele strip in de zijkant van de deur ge-

freesd. En uiteraard komen er dan ook sluitkommen in het kozijn. Elk slot moet immers voorzien zijn van een stevige sluitplaat of sluitkolom. Dat geldt overigens niet alleen voor de deuren maar ook voor de ramen. Er zijn tegenwoordig aluminium en stalen anti-inbraakstrippen om te voorkomen dat men met een koevoet de deur ontwricht. Raamsluitingen moeten bij voorkeur bestaan uit raamboompjes met een drukknop en liefst nog met een sleutel en een haak. Klapraampjes en bovenlichten kan men ook nog extra beveiligen door het plaatsen van een oplegbijzetslot en de inklimruimte te verkleinen. Dat kan door er barrièrestangen voor te monteren. Zo zijn er heel veel toepassingsmogelijkheden om het huis te beveiligen en het inbrekers moeilijk te maken. Iedereen kan zelf wel bedenken waar kwetsbare punten zitten. Maar uiteraard zijn wij graag bereid om mensen van advies te dienen en bepaalde oplossingen aan te dragen, wanneer men de woning zoveel mogelijk inbraakbestendig wil maken. Wij werken vooral oplossingsgericht en

Aris Meijers: “Wij zijn graag bereid om mensen van advies te dienen en bepaalde oplossingen aan te dragen, wanneer men de woning zoveel mogelijk inbraakbestendig wil maken.” foto patrick hesse klantgericht. Elke situatie is weer anders en voor elk probleem hebben wij wel een oplossing.” Alarm en camerabeveiliging Aris gaat er van uit dat de deuren in de woningen voldoende stevig zijn en van goede kwaliteit. Goed hang- en sluitwerk op een gammele deur heeft niet zo veel zin. Naast het hang- en sluitwerk zijn er nog extra maatregelen die men kan nemen. “Daarbij kun je denken aan alarmsystemen met tiptoetsen voor het intoetsen van een code. Iets geavanceerder is een systeem met irisscan. Wanneer er aangebeld wordt is het goed om je er van te vergewissen wie er voor de deur staat. Zorg dus voor goede

buitenverlichting. We adviseren ook vaak een ketting of standbeugel zodat je eerst kunt kijken wie er is voordat de hele deur helemaal open gaat. Ook het ouderwetse oog in de dichte voordeur kan goed werken. We hebben hier een mooie camera voor. Die wordt aan de binnenkant tegen het oogje gemonteerd en je kunt dan op het schermpje zien wie er voor de deur staat. Het is zelfs mogelijk om van de bezoeker een foto te maken. In voorkomende gevallen is de politie blij met bewijsmateriaal.”

Dirk Stam IJzerwaren is gevestigd aan de Rendementsweg 26 in Mijdrecht. tel. 0297 231616. Meer informatie is te vinden op www.dirkstam.nl.

Als u uw voordeur dicht doet... is dan ook uw huis op slot?

Geef inbrekers géén kans met IVANA kerntrekbeveiliging! Kerntrekbeveiliging is de beste bescherming wat er op dit moment wordt aangeboden qua veiligheidsbeslag. Bij inlevering van deze advertentie 20% op al het SKG Veiligheidsbeslag.

korting

Zie hoe makkelijk het kan gaan >>

Dirk Stam ijzerwaren - Rendementsweg 26 -3641 SL Mijdrecht Tel 0297 231616 - info@dirkstam.nl - www.dirkstam.nl

“ook” voor veiligheidsbeslag ga je naar een echte vakzaak advertentie stam.indd 1

07-05-13 14:51


8

DE GROENE VENEN

Hopman Kunststof en Aluminium Techniek B.V.

Finstral voldoet aan de hoogste veiligheidseisen Kunststof heeft in de loop der jaren een voorsprong opgebouwd ten opzichte van hout als het om inbraakpreventie gaat. “Uiteraard kun je allerlei maatregelen nemen om houten kozijnen zo goed mogelijk inbraakwerend te maken,” zegt aannemer Harry Hopman. “Maar zelfs stalen platen of strips voorkomen soms niet dat het hout met een koevoet of een stormram versplintert wordt. Dat lukt niet bij kunststof of aluminium, waarbij de profielen voorzien zijn van ingebouwde stalen elementen.” door piet van buul

Ruim veertig jaar geleden plaatste aannemer Harry Hopman al kunststof kozijnen. Later startte hij een eigen aluminiumfabriek waar men zelf serre’s ging maken. Inmiddels heeft Hopman het dealerschap van Finstral, een van oorsprong Italiaanse producent van kozijnen en deuren in kunststof en aluminium. De tijd dat kunststof er als wit plastic uitzag is al lang voorbij. Harry: “Kunststof is te leveren in verschillende kleuren en met houtprints waardoor het er allemaal veel solider en mooier uitziet. Het heeft bovendien dezelfde afmetingen als de originele houten kozijnen zodat het verschil eigenlijk niet eens opvalt. Het kunststof is onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Maar het grote voordeel van kunststof kozijnen en deuren is toch vooral dat er ingebouwde veiligheidsvoorzieningen in zijn aangebracht die het ongewenste bezoekers wel heel erg moeilijk maken

om binnen te komen. Finstral hanteert eigen veiligheidsnormen die verder gaan dan in Nederland gebruikelijk zijn. Ze hebben een fabriek in Duitsland waar speciaal voor de Nederlandse markt geproduceerd wordt. In Duitsland zijn de officiële eisen strenger dan in ons land. Overigens verwacht ik dat de Nederlandse eisen in de toekomst nog wel wat zullen worden aangescherpt. Dat is ook wel nodig. Je ziet dat het aantal woninginbraken dramatisch toeneemt. We zullen dus alles op alles moeten zetten om die cijfers te laten dalen.”

“Het grote voordeel van kunststof kozijnen is dat er ingebouwde veiligheidsvoorzieningen in zijn aangebracht.”

Drie aandachtspunten Wanneer het om woningbeveiliging gaat zijn er drie aandachtspunten. “Dat zijn de kozijnen, het hang en sluitwerk en het glas,”zegt Harry. “Wat betreft de kozijnen levert Finstral altijd kunststof dat met stalen platen of een stalen profiel is versterkt. En de scharnieren

van een raam of een deur worden ook vastgeschroefd in het staal. Daarbij wordt gekozen voor extra veiligheidsvoorzieningen. Tweepunts veiligheidsbeslag is in ons land standaard. Finstral kiest voor driepunts of meerpunts veiligheidsbeslag. Voor deuren worden standaard gecertificeerde vijfpunts sluitingen gebruikt. Het hang en sluitwerk is vrijwel geheel in de deuren en ramen geïntegreerd. Wanneer er behalve het cilinderslot boven en onder nog extra sluitnokken worden aangebracht dan zijn die ook verschillend. Boven een naar beneden gerichte kop en aan de onderkant is die naar boven gericht. Zo voorkom je dat de deur of het raam in zijn geheel uit de sponning kan worden getild. Finstral produceert zo’n 870.000 kozijnen per jaar, maar elk kozijn wordt apart ingemeten en op maat gemaakt. Bij een houten kozijn kun je zo nodig wat schaven, maar dat lukt bij kunststof natuurlijk net. Het moet tot op de millimeter nauwkeurig zijn.”

Harry Hopman: “Wanneer het om woningbeveiliging gaat zijn er drie aandachtspunten. Namelijk de kozijnen, het hang- en sluitwerk en het glas.” Gelaagd glas Een van de zwakke punten is doorgaans het glas. Harry: “Dubbel glas is voor de inbrekers over het algemeen niet zo moeilijk te breken. Met een flinke straattegel of een voorhamer ga je er zo doorheen. Ik pleit er dan ook voor dat mensen kiezen voor aan beide zijden gelaagd glas. Daar kom je echt niet zo makkelijk doorheen. En alles wat je doet om het de inbrekers moeilijk te maken helpt. Het is nu eenmaal niet mogelijk om een huis voor honderd procent inbraakbestendig te maken, behalve wanneer je de hele zaak dichtmetselt. Elke drempel die je opwerpt maakt de kans groter dan

“Alles wat je doet om het de inbrekers moeilijk te maken helpt.”

foto patrick hesse

ze je huis voorbij gaan.” Harry wijst ook op de mogelijkheden van alarmsystemen. “Het mooie van Finstral is dat ze alarmsystemen al in de kozijnen integreren. Je ziet er dan niets van. Op een onopvallende plaats komt er een draadje uit. Daar kan de beveiligingsspecialist het systeem eenvoudig op aansluiten. Finstral biedt ook de mogelijkheid om horren in de kozijnen te integreren.”

Hopman Aannemersbedrijf, Kunststof en Aluminium Techniek is gevestigd aan de Rendementsweg 7a in Mijdrecht. Tel. 0297 282 629. www.hopmanbouw.nl. Openingstijden van de showroom van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur, of op afspraak.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.