De Groene Venen 05 april 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

8°C

DE GROENE VENEN 2013 • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS5•april VINKEVEEN

1

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 14 – 5 april 2013

Muziek- en showkorps Triviant geeft jaarconcert in VLC Vinkeveen Morgenavond, zaterdag 6 april, geeft Muziek- en Showkorps Triviant haar jaarlijks concert in de Aula van het VeenLanden College te Vinkeveen. Het programma voor het concert is dit jaar door de spelende leden van Triviant zelf samengesteld en vanaf september is hier hard op geoefend. Het resultaat is een verrassend programma waar alle onderdelen van het korps hun bijdrage aan leveren. Ook de majorettes van Triviant zullen het publiek tijdens dit concert met hun ‘dansshows’ verrassen. In de pauze van het concert zal de Steelband van Tavenue uit De Kwakel voor een spetterend muzikaal optreden zorgen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. foto triViant

Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen •camera systemen •alarmopvolging

Medewerkers PAUW bedrijven aan de slag in het groen Met ingang van het nieuwe seizoen wordt het openbaar groen in de gemeente deels onderhouden door PAUW bedrijven. Deze week gingen medewerkers aan de slag in Abcoude. Wethouder Kees Schouten (rechts) en bedrijfsdirecteur Thomas van Waardhuizen van PAUW bedrijven (tweede van rechts) schoffelden een stukje mee. SW (Sociale Werkvoorziening)-bedrijven als PAUW vervullen een belangrijke maatschappelijke rol bij de arbeidsintegratie van inwoners met een SW-indicatie die niet op een gewone manier aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. Sinds 2011 gunt de gemeente al de schoonmaak van haar gebouwen aan PAUW Bedrijven, alsmede werkzaamheden rondom het schoonhouden van de openbare ruimte, zoals opruimen van het zwerfvuil en het legen van afvalbakken. foto gemeente de ronde Venen

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

OPEN HUIS Een bruiloft om nooit te vergeten op een plek om te onthouden! Oostzijde 42-43, De Hoef Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

BER MI L P TPER S EA 296 :00 u u r 15 11:00 -

U bent van ! m harte welko


2

5 april 2013

Dichtbij & betrokken

DE GROENE VENEN

April 2013 Rabobank Rijn en Veenstromen


DE GROENE VENEN

Aanleg veilige fietsoversteek in Wilnis Vanaf maandag 8 april tot en met vrijdag 26 april legt de provincie Utrecht een fietsstrook aan langs de Pastoor Kannelaan in Wilnis. Via deze fietsstrook kunnen fietsers voortaan veiliger oversteken naar het fietspad langs de Ingenieur Enschedeweg. Met de nieuwe voorziening komt een einde aan de ongewenste oversteeksituatie op de Pastoor Kannelaan waarbij fietsers diagonaal moeten oversteken. De nieuwe fietsstrook krijgt een lengte van circa 25 meter en komt aan de slootzijde van de weg. Voor de stabiliteit van de fietsstrook wordt een damwand gemaakt. Hinder voor het verkeer en de omgeving Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met enige hinder en vertraging. Tussen donderdagavond 25 april, 20:00 uur en vrijdagochtend 26 april 05:00 uur is een klein gedeelte van de Pastoor Kannelaan volledig afgesloten. Het gaat om het gedeelte nabij het kruispunt met de Ingenieur Enschedeweg. Het verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. De afsluiting is noodzakelijk vanwege asfalteringswerk op de Pastoor Kannelaan en rond de aansluiting met de Ingenieur Enschedeweg (N212). Slag om de arm Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren en markering aanbrengen is dan niet verstandig omdat het resultaat van slechte kwaliteit zal zijn.

Op de vlucht

Geef nu! Giro 999

Agenda Kort

5 april 2013

Steun voor collegevoorstellen

Plusmarkt, brugbediening en leges kinderopvang Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 maart jl. stemde de raad in met een drietal belangrijke collegevoorstellen. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange discussie over de verhuizing van de Plusmarkt uit het centrum van Abcoude, werd de brugbediening voor de komende jaren geregeld en kan de gemeente extra geld incasseren door middel van leges bij de kinderopvang. door piet Van bUUl

De Plusmarkt in Abcoude De Plus-supermarkt Abcoude is momenteel gevestigd in het centrum van Abcoude aan de drukke en smalle Hoogstraat. Na jarenlange discussie en overleg is er nu een plan om een nieuwe supermarkt te bouwen aan de rand van het dorpscentrum aan de Amsterdamsestraatweg. Tegen deze plannen waren een aantal visies ingediend die door de gemeente deels worden afgewezen. Tijdens de vergadering van 28 maart stemde de raad in met het voorstel, zodat de bouwplannen nu verder kunnen worden uitgewerkt. Raadsbreed was men blij met het feit dat de eigenaar van de Plusmarkt, de heer Ernst Koot het aandurft om in moeilijke tijden een dergelijke investering te doen en het feit dat hij zoveel mogelijk rekening wil houden met de zorgen van de omwonenden. Hij verlost het historische centrum van een knelpunt vanwege de laad- en losproblemen en de toeloop van klanten. Ten aanzien van de nieuwe locatie waren er zorgen over de kans dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de kinderen van de nabijgelegen school. Toegezegd is dat men speciale voorzieningen zal treffen om de aanvoer en het laden en lossen zodanig in te richten dat er geen problemen zullen ontstaan. De bezwaren tegen een mogelijke overlast van toenemend verkeer op de Derde Brug zullen nog nader worden onderzocht. Van de zijde van Koot was al meegedeeld dat het te verlaten pand in de Hoogstraat een nieuwe bestemming zal krijgen die passend is voor die locatie. De raad stemde in met het voorstel van het college. Brugbediening Door middel van een Europese aanbesteding is de brugbediening in de gemeente De Ronde Venen voor vijf jaar aanbesteed. Hiervoor was een bedrag van ongeveer vijf ton in de begroting opgenomen. De

• • • • • • • •

Open Huizendag, div makelaars Turkse Braderie, Grutto2 en AH, Mijdrecht Boekenbeurs, De Schakel, Wilnis Kinderkleding en Speelgoedbeurs, Vlinderbosschool, Wilnis Open Huis, Johannes Hospitium, Wilnis BZB Unplugged, Immitsj, Mijdrecht Jaarconcert Triviant, Aula VLC,Vinkeveen Tango Puro, PM Theater, Abcoude

Zondag 7 april • TTC Turftoer, start Café De Schans, Vinkeveen • Toerrit De Acht van Abcoude, Abcoude

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

laagste inschrijving bedroeg echter 620.000 euro. Daardoor dreigt er een tekort van 126.000 euro. Het college hoopt het tekort in de periode tot 2018 terug te dringen en zo mogelijk op te heffen. Er zijn in de gemeente in totaal 23 bedienbare bruggen. Daarvoor heeft de gemeente een viertal brugwachters in dienst. Deze mensen worden door de nieuwe werkgever overgenomen. Om het ontstane gat in de begroting te verkleinen stelt het college voor om de toeristenbelasting te verhogen. Verder zijn tal van besparingsmogelijkheden onderzocht, zoals kostendeling met buurgemeenten, aanpassing openingstijden, automatisering brugbediening, het permanent sluiten van enkele bruggen tot en met het aanbrengen van reclame op de bruggen. Geen van die mogelijkheden leiden op korte termijn tot een oplossing. PvdA/Groen Links voerde een vurig pleidooi voor herinvoering van de bruggelden en een aantal fracties pleitten voor invoering van een vaarvignet. De VVD was van mening dat de brugbediening heel goed kan worden gedaan door mensen met een uitkering. Om te voorkomen dat in de toekomst bij aanbestedingen de laagste aanbieder hoger zit dan de begroting kwam wethouder Palm met het ei van Columbus. “We moeten in het vervolg een hoger bedrag op de begroting opnemen, dan is daarmee het probleem opgelost.” Met de stemmen van Ronde Venen Belang en PvdA/GroenLinks tegen ging de raad akkoord. Onzinnige motie In het kader van de onzinnige moties die van tijd door raadsfracties worden ingediend was het ditmaal de beurt aan Ronde Venen Belang. Na de motie van afkeuring van Lijst8 tegen wethouder Spil tijdens de vorige vergadering kwam RVB nu met een motie van treurnis tegen wethouder Palm. Reden was dat hij al op 30 juni 2012 op de

hoogte was van het resultaat van de aanbesteding en nu pas negen maanden later met een raadsvoorstel komt. Hij zou bewust de raad buiten spel hebben gezet zodat die niet mee kon denken over het oplossen van het ontstane tekort. De motie kreeg slechts steun van de indieners en de fractie van Lijst8. Leges kinderopvang In haar streven naar bezuinigingen, dan wel verwerven van extra inkomsten heeft het college een nieuwe mogelijkheid ontdekt: het invoeren van leges kinderopvang. Om opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen moet men een aanvrage indienen. Voor de behandeling van zo’n aanvrage wil de gemeente leges in rekening brengen. Bij de behandeling van dergelijke aanvragen hoort ook een inspectie van de GGD. Die brengt daar flinke kosten voor in rekening. De meeste fracties van de raad waren van mening dat er stevig met de GGD onderhandeld zal moeten worden om die kosten omlaag te brengen. Voor wat betreft de leges had de raad geen probleem met de verordening ten aanzien van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Meer moeite had men met het in rekening brengen van leges en inspectiekosten aan gastouders van een kleine zevenhonderd euro. In een motie van CDA, VVD en RVB werd er op aangedrongen dat aan de gastouders alleen de kosten van de GGD inspectie van 440 euro in rekening wordt gebracht omdat dat nu eenmaal wettelijk is voorgeschreven en dat er door de gemeente in deze gevallen geen leges worden geïnd. Met de stemmen van PvdA/Groen Links en de ChrUnie/SGP tegen werd de motie aangenomen waarna vervolgens de nieuwe verordening unaniem werd goedgekeurd.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 6 april

3

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Valérie Sambrink Sanderink,

Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Druk: Dijkman Offset, Diemen

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Tradities Alhoewel ik al jaren instappers draag, ging ik altijd vol voor de opmerking: “Meneer, uw veter zit los.” Meester Frans kreeg altijd een pakje Pall Mall waar snijkoek in zat, in plaats van sigaretten. Wie herinnert zich niet de postbode die met een speciaal kastje zwartkijkers kon opsporen. Allen die geen kijk- en luistergeld betaalden konden dit voorkomen door een strookje aluminium folie op het toestel te plakken. Dat waren nog eens tijden, de 1 april grappen waren vaak goed doordacht en zetten velen op een dwaalspoor. Dit jaar heb ik ze weer gemist. Geen kind dat me aansprak voor een geslaagde grap. Zelf had ik er wel een bedacht. Wat leek het mij leuk gewoon een aantal dranghekken op te stapelen op de Dam en het Rokin. Vervolgens met een aantal mensen te gaan staan praten over wat er de daarop volgende dag zou gaan plaatsvinden. “Weet u het niet? Nou ja, het is toch al in zeer kleine kring bekend dat er morgen een generale repetitie wordt gehouden. Het gemeentebestuur wil niets aan het toeval overlaten. Iedere stap die Willem Alexander en Máxima straks tijdens de kroning gaan zetten wordt van te voren tot in detail gerepeteerd. Waarom dat stil is gehouden? Dat begrijpt u zelf toch wel. Ze willen absoluut voorkomen dat de stad ook morgen helemaal volloopt met nieuwsgierige mensen. Zeker op Tweede Paasdag, dan is het hier al druk genoeg. Maar ja, vind maar eens een andere dag. Vertel het echt niet verder, dat zou de plannen van de gemeentelijke en landelijke overheid behoorlijk doorkruisen. Zou het daarom zijn dat er ook niets wordt gezegd over het tijdstip?” Zittend op de bank zag ik de geruchtenstroom al aanzwellen. Nerveuze bewindvoerders die elkaar via de hotlijn bellen en vragen waar deze onzin vandaan zou kunnen komen. Rutte die zich spoorslags naar het Torentje begeeft om overleg te voeren en de partij van de dieren die namens Marianne aandacht vraagt voor de paarden die die dag nou juist op een vrije dag hadden gerekend. D66 die nog maar eens bevestigd zou krijgen dat het Koninklijk Huis voor ophef zorgt en nog heel veel meer verwarring. Ik zag het al voor mij, op de dag zelf een man gekleed in matrozenpak, met een zwaard aan zijn riem, en een Zuid-Amerikaans geklede eega aan zijn zijde. Staand op een podium zou hij met een luidspreker de legendarische woorden: “Landgenoten bedankt voor uw komst maar het is 1 april” uitspreken. Rollebollend zou de menigte over het plein lopen, er zou weer eens echt worden gelachen, maar helaas pindakaas, we zijn ons gevoel voor humor kwijtgeraakt. Luistervink


4

Kort nieuws

5 april 2013

Lenterit beleeft lustrum op zondag 14 april

Mijdrecht

Doopdienst in De Wegwijzer Op zondag 7 april gaat ds. N. Vennik voor in beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Om 10 uur is er een doopdienst. De tekst voor de uitleg komt uit Genesis 25: 19-34 en gaat over Jacob en Esau, tweelingbroers. God gaat met beide broers een bijzondere weg. Om 17 uur wordt de Bijbeltekst uit Exodus 33 gelezen. Ontmoeting tussen de Here God en Mozes. Mozes zou God willen zien. Dat gebeurt op een manier die hij niet had verwacht. Verlang je er ook naar om God te zien? Dat kan. Op een heel bijzondere manier. Belangstellenden zijn van harte welkom. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Abcoude

Kleuren in en buiten de liturgie Prof. Gérard van Tillo geeft op woensdag 10 april binnen het kader van de Raad van Kerken Abcoude een voordracht over ‘Kleuren in en buiten de liturgie’ in ’t Trefpunt, Kerkstraat 23 (tegenover RK Kerk). Hierin wordt uitgegaan van de aard en werking van kleuren in het algemeen. Vroeger betrof dat voornamelijk kleuren uit de natuur, maar sindsdien spelen kleuren een rol in allerlei systemen die intussen bedacht of ontwikkeld zijn, zoals in de kunst, mode, media, architectuur, sport en wetenschap. Ook leven wij in onze maatschappij samen met verscheidene gekleurde bevolkingsgroepen. In de liturgie spelen kleuren van oudsher een belangrijke rol gebaseerd op een systeem met een interessante geschiedenis. Hierop zal deze avond de nadruk worden gelegd. Aanvang 20 uur.

Abcoude

Spreekuur SVAB De lokale politieke partij SVAB stelt u in de gelegenheid om met een van haar gemeenteraadsleden of bestuursleden van gedachten te wisselen over de plaatselijke politiek, problemen betreffende de leefbaarheid in onze gemeente en het welzijn van de burgers. Donderdagavond 11 april houdt de SVAB haar spreekuur van 19 tot 20 uur in de Angstelborgh, Dorpzicht 22 Abcoude. Informatie over de SVAB is te vinden op www.svab.nl

O

p zondag 14 april a.s. start in Mijdrecht voor de tiende keer de jaarlijkse Lenterit, de recreatieve autopuzzelrit voor het hele gezin. Er is een aantrekkelijke route van ca. 90 km uitgezet langs de mooiste plekjes in het gebied. Iedereen kan deelnemen; je hoeft niet te kunnen kaartlezen of over puzzelrit-ervaring te beschikken; een auto met enthousiaste inzittenden is alles wat nodig is om deel te kunnen nemen. Ook kinderen zijn van harte welkom; zij kunnen assisteren bij het uitvoeren van de opdrachten. Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de jaarlijkse rit voor de tiende keer. Door mee te rijden steunt men twee goede doelen: de Stichting Thuis Sterven en de Stichting Run4Schools. De plaatselijke Stichting Thuis Sterven steunt families in hun thuis omgeving. De Stichting Run4Schools is een regionaal initiatief ten bate van

naschoolse sportopvang in townships in Zuid Afrika. Kijk voor meer informatie bij http://www.thuissterven.info/ en http://www.run4schools.nl/ De start vindt plaats op zondag 14 april a.s. vanaf 11.45 uur bij Eeten Drinkgelegenheid Rendez-Vous aan het Raadhuisplein te Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich daar vanaf 11.00 en tot uiterlijk 12.30 uur melden om hun startnummer en routepapieren op te halen. Hier ontvangt men ook instructies voor de route. Wie verzekerd wil zijn van een startplaats kan zich alvast per e-mail aanmelden op: www.lenterit-mijdrecht. nl. De prijsuitreiking is om 16.30 uur in Rendez-Vous. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro per auto. Bij de prijs is een consumptie voor de start inbegrepen. Voor de winnaars, het team met de minste strafpunten (de puzzelrit volledig juist verreden én alle vragen goed beantwoord), zijn door sponsors fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Tal van bedrijven in de regio ondersteunen de Lenterit en dankzij hun steun kan een zo groot mogelijke opbrengst worden behaald voor het goede doel.

TTC De Merel rijdt Turftoer 2013 Op zondag 7 april a.s. rijdt TTC De Merel, uit Vinkeveen haar vernieuwde Turftoer. De Turftoer is een groepstoertocht met voorrijders. Er worden twee afstanden gereden met ieder hun eigen snelheid. De ene groep rijdt 115 km met een snelheid van maximaal 30 km per uur, de andere groep rijdt 92 km met een snelheid van maximaal 27 km per uur. Beide routes doen de plaatsen Maarssen, Breukelen, De Bilt, Bilthoven, Zeist en Soest aan. De langere afstand pakt ook nog Amersfoort en Leusden mee, alwaar er voor deze groep een koffiestop zal zijn. De groep van de korte route zal koffie drinken in Soestduinen. Gastrijders zijn uiteraard welkom op deze Turftoer. Inschrijfgeld voor gastrijders bedraagt € 3,00, leden

van de NTFU ontvangen € 1,00 korting. We vertrekken om 08.30 uur bij Eetcafé De Schans, Demmerik 1 in Vinkeveen. Het dragen van een valhelm is verplicht. Kijk voor meer informatie op

www.ttcdemerel.nl.

EHBO-diploma voor kids Eendracht De leerlingen van beide groepen 8 van OBS De Eendracht zijn allemaal geslaagd voor hun EHBO Jeugd diploma A! Dankzij de intensieve en deskundige training van Reddings Educatie Dienst (RED) zijn alle leerlingen zich nu bewust van het belang van het geven van ‘Eerste Hulp’ als iemand medische hulp nodig heeft.

DE GROENE VENEN

PK Sport judoka’s presteren TOP in Amsterdam Twintig judoka’s van PK Sport uit Vinkeveen hebben met succes aan het Fuyiama toernooi in Amsterdam deelgenomen. PK Sport sleepte maar liefst 7 gouden, 2 zilveren en 11 bronzen medailles in de wacht. Het Fuyiama toernooi is bedoeld voor de recreatieve judoka die niet aan districtswedstrijden of gelijkwaardige toernooien deelneemt of op wedstrijdniveau kan meedoen. Om die reden is er ook geen minimale leeftijd en/of maximale band norm. Tijdens de judowedstrijd mogen er geen aanwijzingen worden gegeven door de coach of publiek. Hiermee krijgt dit toernooi een vriendelijk en ontspannen karakter. Vol goede moed waren de judoka’s van PK Sport afgereisd met familie en bekenden naar Amsterdam. Alleen al het deelnemen aan zo’n groot judotoernooi betekent een overwinning voor jezelf. Gevoelens

als onzekerheid, frustratie, onrecht, verdriet en geluk kunnen op zo’n moment bij de judoka naar boven komen. Coach Dick Breedijk is enorm trots op alle judoka’s van PK voor deelname aan dit toernooi. Het aantal medailles spreekt voor zich. Jammer dat een judoka door privé omstandigheden niet kon meedoen aan het toernooi en dat een judoka haar wedstrijd moest opgeven door een opgelopen schouderblessure. Met de leermomenten van deze enerverende dag zal uiteraard met de nodige inzet en enthousiasme naar het volgend judotoernooi worden toegewerkt. PK Sport bedankt de judoka’s voor hun top prestaties en daarnaast de meegekomen familie en bekenden voor de sportieve ondersteuning. Kijk voor de foto’s in het PK Sport fotoalbum. www.pksport.nl.

Enthousiaste vrijwilligers bijeen op jaarbijeenkomst Spel en Sport Voor de jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en groepsvertegenwoordigers kwamen zo’n 35 mensen naar De Boei. Spel en Sport telt 40 groepen, die elk een vertegenwoordiger hebben. Per zes of zeven groepen is er een coördinator, die regelmatig bij zijn of haar groepen langs gaat. Voorzitter Jos Kooijman gaf een overzicht van wat er op dit moment binnen Spel en Sport speelt. Jos prees voorgaande bestuurders voor hun inzet, waardoor Spel en Sport nu als onafhankelijke stichting en werkend met een jaarcontributie financieel gezien een goede positie heeft. En het aantal deelnemers groeit, er zijn avondgroepen bij gekomen en wat nieuwe lessen. “We willen blijven groeien”, aldus de voorzitter, “Gezond en gezellig bewegen is goed voor jonge en oudere senioren.” Als het aan de aanwezigen ligt, hoeft dat geen punt te zijn: “Ik sla nooit over,” zegt de een.

“Mijn man doet sinds kort mee aan Sportief Wandelen, hij wilde dat hij er eerder mee begonnen was,” vertelt de ander. “Ik had klachten over mijn heup, en met de Zitgym is dat langzaam maar zeker overgegaan,” is het verhaal van een derde. Allemaal ambassadeurs van Spel en Sport, die dik tevreden zijn met hun wekelijkse groepsles. Ook de bijzondere activiteiten worden met enthousiasme genoemd: de Line Dancers doen binnenkort mee aan een dansfestijn, de stoelhonkballers gaan strijden tegen Uithoornse tegenstanders en voor de volleyballers is er in april een toernooi. Al deze vrijwilligers nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen bij een van de lessen van Spel en Sport, voor niet zo fitte mensen, maar ook voor sportievelingen, die er pittig tegenaan willen gaan. Een overzicht en meer informatie vindt u op

www.spelenportdrv.nl.


DE GROENE VENEN

Warm Paasfeest in winters De Hoef

5 april 2013

Eiertikwedstrijd op de Driehuisschool Op donderdag 28 maart werd er Pasen gevierd op de Driehuisschool. Na de paasviering in de kerk waar alle groepen hun inbreng toonden, werd er op school verder gewerkt aan het thema. Liedjes zingen, werkbladen maken en tussen de middag een geheel door de ouderraad verzorgde paaslunch. Na de lunch mochten de kinderen eieren zoeken, binnen of buiten op het plein. Nadat woensdag de eiertikfinales per groep waren gehouden, werd er

Donderdag was de jaarlijkse paasviering op de Antoniusschool. Voor de groepen 1 t/m 4 werd een spelletjescircuit georganiseerd in en rond de school met paasbingo, een ‘paas’ganzenbord, eierrace en ‘jeu d’oeufs’. De kinderen werden begeleid door de leerlingen van groep 7 en 8. Om 12 uur begon de paaslunch voor deze groepen. Elk kind had een leuk versierde paasdoos met een lunch voor een ander kind gemaakt. De groepen 5 en 6 hadden als taak het paasbuffet voor de bovenbouw voor te bereiden. De verschillende groepjes maakten gerechten klaar met door de kinderen meegebrachte ingrediënten, dekten de tafels mooi en maakten bloemstukjes voor op de tafels. Na een uur zagen de klassen er supergezellig uit en stond er een heerlijk buffet klaar!

’s Middags vertrokken alle kinderen en vele ouders naar de kerk en was er een korte viering met als thema “Nieuw leven”. De powerpoint van een prachtig prentenboek werd verzorgd door groep 7/8. Alle groepen hadden een liedje of versje voorbereid. Terug op school werden het nieuwe gevelbord met de naam van de school en de foto’s aan de buitenkant van de school officieel ‘geopend’. De foto’s werden gemaakt tijdens een workshop fotografie op school en zijn gesponsord door de Rabobank. Op de foto’s is de landelijke ligging van de school goed te zien. De reacties op het vernieuwde gevelbord en de fotopanelen zijn heel positief: het geheel ziet er fris en modern uit. Na een traktatie voor de kinderen door de ouderraad kon het lange paasweekend beginnen!

Kinderen Twistvliedschool dolblij met opgeknapt schoolplein Deze week is het schoolplein van de Twistvliedschool voorzien van een nieuw speeltoestel, duikelrek en speelhuisje. De kinderen zijn dolblij, eindelijk is hun wens in vervulling gegaan. Wat twee jaar geleden begon met een 1 april grap, waarbij de kinderen kans konden maken op een nieuw schoolplein, is nu werkelijkheid geworden. Deze ‘grap’ was hét startsein, om het plein eens goed op te knappen. Ouders en leerkrachten hebben zich ingezet om het schoolplein te verfraaien. Er werd eerst begonnen met het verplaatsen van het fietsenrek, het verven van de bestaande speeltoestellen en het werven van sponsoren. Er werd een nieuwe zandbak en voetbaldoeltjes geplaatst. De zitelementen rond de boom zijn tijdens de lustrumweek door alle kinderen beschilderd. Om het speelplein compleet te maken, met een klimtoestel voor alle leeftijden, was veel geld nodig. Dankzij de gulle giften van ouders en leerkrachten, het inleveren van lege flessen, de opbrengst van de kledingbeurs, lotenverkoop voor Jantje Beton en de financiële bijdragen van diverse bedrijven is het schoolplein nu echt af! De kinderen en leerkrachten van de

Twistvliedschool willen alle ouders bedanken die zich hebben ingezet om het plan te realiseren. Dankzij financiële en materiele bijdragen van de volgende bedrijven is het speelplein erg mooi geworden: Johnson, Rabobank, Bolton Bouw, Van Schie, MRC Holland BV, Bouwmaat, Bite Coaching, Stichting Sint Antonius, Stichting Behoud Katholiek Basisonderwijs Mijdrecht en Wilnis en Van Nieuwkerk. Op donderdagmiddag 28 maart werd het nieuwe speeltoestel officieel geopend door de oudste leerling van de Twistvliedschool. Laat het mooie weer nu maar komen, het schoolplein is er klaar voor!

5

vandaag getikt om de eierkoning of eierkoningin van de onder-, middenof bovenbouw. De finale werd op het plein gespeeld. Na het opzeggen van het versje: “Eitje tik, rikketikketik. Eitje groot eitje klein, wie zal de koning zijn?”,mochten de finalisten hun eieren tegen elkaar tikken en bleef de winnaar met het hele ei over. Zo hadden we twee eierkoningen en twee eierkoninginnen op de Driehuisschool. Zij kregen een overheerlijke chocolade paashaas van de ouderraad.

Kort nieuws Mijdrecht

Bingo bij Lijnkijkers Vrijdag 12 april vindt de maandelijkse Bingo van de lijnkijkers plaats in de kantine van sv Argon. De avond staat in het teken van het voorjaar en de tuin. De hoofdprijs is een waardebon van 150 euro, te besteden bij Tuincentrum De Huifkar. Door het meedoen aan deze bingo ondersteunt men de jeugd van Argon. Aanvang 20 uur en het eerste kopje koffie is gratis.

Wilnis

Kinderkleding- en speelgoedbeurs op Vlinderbos

Inschrijving Rabo Rap en Ruig 2013 geopend De eerste vergaderingen zijn geweest en de data staan vast. Dit jaar zal de Rabo Rap en Ruig race gehouden worden op 29 en 30 juni. Evenals bij eerdere edities, is het bouwen op zaterdag en varen (of zinken) op zondag. Op zaterdag 29 juni kunt u bouwen vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds. Tijdens de bouwactiviteiten zullen controleurs langs komen om te kijken of u zich aan de regels houdt. Een regel waar zeer streng op gecontroleerd gaat worden, is dat er geen materialen worden gebruikt buiten

het bouwpakket. Deelnemers die hier wel voor kiezen kunnen niet meedingen voor de snelheidsprijs. Alle extra materialen die gebruikt worden ter verfraaiing van de boot zijn wel toegestaan. Op zondag 30 juni dient u ervoor te zorgen dat de boot op zandeiland 1 komt. Een jury zal de boten beoordelen en daarna wordt er tegen elkaar ‘geracet’. Inschrijven kan via: www.rapenruig.nl. Er is maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Inschrijving is definitief na betaling van de € 245 (excl. BTW) inschrijfkosten.

Lentefeest bij peuterspeelzaal Duimelot Afgelopen week was het lentefeest bij peuterspeelzaal Duimelot. Het is nog erg koud en daarom gingen de peuters niet naar de boerderij maar kwam er een lammetje op bezoek op de speelzaal. Best spannend voor zowel het lammetje als de peuters. Toen iedereen een beetje gewend was, konden de kinderen het lammetje aaien en voelen hoe zacht de wol was. Het lammetje vond alle aandacht best leuk maar kreeg er wel honger van. Gelukkig was er een fles met melk en konden de kinderen het lammetje de fles geven. Ze vonden het prachtig om te zien dat tijdens het drinken het staartje van het lammetje heel enthousiast heen en weer ging. Toen moest het lammetje weer terug naar de boerderij om uit te rusten. Nadat alle handjes waren gewassen was er wat lekkers voor de kinderen. Het was een leuke ochtend.

Op zaterdag 6 april vindt op Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis van 9 tot 11 uur de jaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. Er is o.a. kinderkleding van maat 92 tot en met 176, sportkleding, verkleedkleren, schoenen, speelgoed, fietsen, skeelers, schaatsen, boeken, cd’s en dvd’s voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar. Er zijn activiteiten voor de kinderen en om de beurs een feestelijk tintje te geven wordt er koffie met cake verkocht. Ook de meegekomen kinderen hoeven zich deze dag niet te vervelen want Lot66 komt op het schoolplein met verschillende materialen zoals fietsjes en karretjes om de kinderen te vermaken!

Wilnis

Open Huis Johannes Hospitium Op zaterdag 6 april a.s. van 11.00 – 13.00 uur opent het Johannes Hospitium in Wilnis haar deuren weer voor belangstellenden. In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het hospice, aan Vossestaart 2 in Wilnis, zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om informatie te geven over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan bewoners en het vrijwilligerswerk. Er is ook foldermateriaal aanwezig. Indien gewenst is een rondleiding in het hospice mogelijk. Wij nodigen iedereen graag uit eens een kijkje te komen nemen in dit hospice in het hart van De Ronde Venen. En mocht u er al langer over denken zich aan te melden als vrijwilliger, is dit een gelegenheid u vrijblijvend te oriënteren over de mogelijkheden. Zie ook: www.johanneshospitium.nl.


6

5 april 2013

DE GROENE VENEN

HET FEEST WAS ECHT LEUK, MAAR DE VOLGENDE KEER GEWOON NAAR CLUB ROEKZ

Je feest vier je natuurlijk beter in Club Roekz. Met een gezellige bar, tafels, dansvloer, geweldige muziekfaciliteiten en heerlijke catering is alles mogelijk voor uw feest. Maar u kunt Club Roekz ook inschakelen voor een bedrijfspresentatie, bruiloft, receptie, jubileum, workshop of training. PARTYCENTRUM CLUB ROEKZ HERENWEG 55 VINKEVEEN 0297-262174

Bel of mail voor een vrijblijvend voorstel

Tot snel bij Club Roekz!

www.roekz.nl

NVM OPEN H IZEN DAG w p eu koo i N er v in

w p eu koo i N er v in

6 april uur - 15:00

11:00

w p eu koo i N er v in

w p eu koo i N er v in

w p eu koo i N er v in

U bent van harte welkom! Dorpsstraat 14 te Mijdrecht - Tel 0297-212987 info@vidamakelaars.nl - www.vidamakelaars.nl /vidamijdrecht /vidamakelaars


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

5 april 2013

Donderdagmiddag 28 maart heeft de Tekenen Schildersgroep van Inloophuis 't Anker afscheid genomen van hun docente Annie Overbeeke. Halverwege de laatste les die Annie gaf, verplaatste de groep zich naar restaurant Rendez-Vous. Daar was inmiddels ook Annies man Henk gearriveerd. Tijdens een kopje thee met iets lekkers overhandigde de schildersgroep hun cadeau en kreeg Annie namens de groep uit handen van coördinator Bert Schaap nog een collage van foto's met uitspraken van de deelnemers. Annie werd hartelijk bedankt voor al die jaren inspiratie en de gezellige tekenen schilderlessen. foto peter bakker

De meiden van CSW team F5M zijn na de winterstop de KNVB competitie in gegaan. Nadat ze het eerste gedeelte van het seizoen de Europa league wonnen, werden ook de eerste paar wedstrijden gewonnen. Afgelopen wedstrijd konden ze ondanks de ijzige kou aantreden in hun nieuwe tenue. Gesponsord door Poelier-Traiteur Van Egmond te Mijdrecht die trots is op de meiden van F5M. Helaas verloren de meiden deze thuiswedstrijd al was dit wel de eerste keer. Ze gaan weer vol moed naar de volgende wedstrijd!

Tijdens de onlangs gehouden afdelingsvergadering van de Zonnebloem afd. Mijdrecht op 27 maart jl. werden 3 jubilarissen in het zonnetje gezet en ontvingen daarvoor de versierselen bestaande uit een oorkonde en een zilveren speld. De voorzitter bedankte in zijn toespraak de drie jubilarissen en dankte hen voor hun inzet voor de Zonnebloem. Jeanne Akkermans, Joke van den Dungen en Bep Sterenborg zijn inmiddels al 10 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem afd. Mijdrecht. De dames ontvingen van de voorzitter een fraaie bos bloemen. De speldjes die hier bij horen, werden dit keer opgespeld door de voorzitter van de regio De Ronde Venen Lenneke Koppenhol. foto de zonnebloem

Dit jaar speelt OBS De Eendracht de jaarlijkse schoolvoetbalwedstrijden in een gloednieuwe outfit, dankzij sponsor Homan Beveiliging uit Mijdrecht. Het stralende model Tess uit groep 8 laat iedereen graag zien hoe fris en nieuw alle Eendracht spelers en speelsters op de velden te zien zijn. De school hoopt dat u alle spelers van dit gezellige toernooi komt aanmoedigen en wensen de kinderen alvast sportieve wedstrijden toe! ‘Zonder respect geen voetbal!!!’

Ter voorbereiding op het schoolvoetbal toernooi op 17 april hebben de mannen van het team Hoflandschool 2 alvast serieus geoefend. Alhoewel? foto peter hoogland

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7


8

Familieberichten

5 april 2013

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

DE GROENE VENEN

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. S. Dali

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, is overleden mijn lieve man en maatje, onze vader, schoonvader en opa

GERARDUS ANTHONIUS SCHOLTE Gert

* Abcoude, 31 oktober 1930

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

† Amstelveen, 28 maart 2013 Abcoude:

Elly Scholte - Vis

Breda:

Marlies Speet - Scholte Theo Speet Stefan en Lilian Sander

Heerhugowaard:

Jolien Scholte Menno Smit

Woerden:

Imca Scholte Jan Versloot Mathilde Myrthe

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Sandbergstraat 14 1391 EL Abcoude De viering ten uitvaart in de HH. Cosmas en Damianuskerk en de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Abcoude, hebben op woensdag 3 april plaatsgevonden. Voor een persoonlijke herinnering of condoleance gaat u naar: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL U logt in met de naam: SCHOLTE en met toegangscode: B92RPT

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

ANS VAN DEN DOOL Geboren 26 september 1939 in Alphen aan den Rijn overleden 22 maart 2013 in Amsterdam. Dapper, eenvoudig en vreugdevol ging zij door het leven, door vele vrienden omringd. Met groot respect hebben wij afgelopen donderdag 28 maart afscheid genomen van ons oud-collega Ans. Zij was voor velen op de Sint Jozefschool een voorbeeld. Zij was bescheiden, oprecht en lief. Dank je wel, dat wij jou mochten beleven. Rust in vrede! Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Woordensoep maken in de Bibliotheek Kinderen uit groep 3 en 4 van basisscholen in Mijdrecht en De Hoef hebben een bezoek gebracht aan de Bibliotheek Mijdrecht. In het kader van het project ‘Woorden in de Wijk’ hielpen de kinderen met het zoeken naar ‘verdwenen woorden’ in de bibliotheek. Er waren namelijk woorden uit bibliotheekboeken opgegeten door Siep de Woordeneter. De kinderen werden ontvangen door de kinderboekenschrijfster Evelien Pullens. Samen met haar gingen ze aan de slag, kookten een woordensoep en maakten nieuwe woorden en zinnen. Alle nieuwe woorden en zinnen zijn opgeplakt en alle bladzijden vormen het ‘verloren woordenboek’ Het project is georganiseerd door Kunst Centraal, de provinciale organisatie die zich inzet voor cultuureducatie in het onderwijs, in samenwerking met de bibliotheek Mijdrecht. De, door de kinderen, verzamelde woorden zijn tot 31 mei a.s te bewonderen in de Bibliotheek Mijdrecht. Dr J. van der Haarlaan 8, 3641 JW Mijdrecht

Leerlingen van de Hoflandschool van groep 4 koken woordensoep en luisteren naar Siep de Woordeneter.

Uw familiebericht ook in deze krant? Verjaardagen, jubilea, familie- en rouw-berichten voor de komende editie kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Geen foto's in Word plakken s.v.p., maar apart bijsluiten.

Het team van de Sint Jozefschool Vinkeveen

Wereldproduct van de maand april Wie houdt er niet van een cadeautje….. Het is immers fijn om te krijgen, maar ook leuk om te geven en iemand te verwennen. Kom daarom naar de wereldwinkel. Er zijn veel cadeauartikelen. Het wereldproduct van de maand april is zo’n weggeef- of hebbedingetje, een vlinder om op te branden en je fijn bij te voelen. De vlinders zijn voor ons ingekocht door Sarana, een importeur die allerlei artikelen van kleine producenten in Azië en Afrika afneemt. De vlinderkaarsjes zijn er in verschillende kleuren en kosten € 1,50 per stuk. Als je toch in de winkel bent, kijk dan eens rustig naar moederdagcadeautjes. Er zijn mooie sjaals,

receptenboekjes, wijnen en chocolade. En naast zilveren sieraden zijn er kralenkettingen. Voor elke beurs wel iets geschikts. Op zaterdag 13 april staat de Mijdrechtse wereldwinkel onder andere met sieraden op de FEEL GOOD FAIR in de Kweektuin. Daar komen allerlei leveranciers van biologische, duurzame en fairtrade producten. Het belooft met topkok David Hague en de ‘helden van de weesfiets’ een leuk evenement te worden. Zie pag. 12 van deze editie voor meer informatie. Informatie en acties van de wereldwinkels kunt u vinden op: www.wereldwinkel-abcoude.nl en

www.derondevenen.wereldwinkels.nl


DE GROENE VENEN

5 april 2013

Dr. Beeker

De knie Het begon denk ik een jaar geleden, bij het bukken deed mijn knie aan de binnenzijde pijn. Op zich niet bijzonder, want als huisarts ben je de hele dag aan het knielen, zitten en lopen. Een beetje overbelasting kan dan wel optreden. Na een paar weken realiseerde ik me dat ik bij het onderzoek van een kindje niet meer door de knieën ging, maar dat ik in plaats daarvan op een krukje ging zitten. Dat gaat ongemerkt; ik kan me tenminste niet herinneren dat ik dat bewust deed. Maar goed, na een paar maanden begon het toch wel serieus vervelend te worden. We gingen naar Oostenrijk en na aanvankelijk wat stroeve wandelingen ging het steeds beter, de bergen op en ook af, het liep wel prima. Maar als ik dan op mijn knie iets moest doen, dan kwam ik van de pijn niet meer omhoog. Na de zomer was ik het zat, in eerste instantie heb ik op advies van Jolande met mijn eigen echoapparaat naar de knie gekeken. Het gaat wat ongemakkelijk maar het gaat. De echo was niet bemoedigend; een meniscus scheur. Maar geloof je je eigen onderzoek wel? Bij ieder ander zou ik zeggen dat het onderzoek past bij de klachten en dat ik die scheur echt heb gezien, maar voor mezelf ben ik toch nog een Mri gaan maken. Op de Mri-scan was natuurlijk ook een scheur te zien, want die was er gewoon. Wat nu? Met de Kerst en de voorjaarsvakantie heb ik mezelf voorgehouden dat het veel te druk was om naar de specialist te gaan. Na deze dagen was het nog steeds te druk en toen werd het daarna alleen nog maar drukker. Dat ging dus ook niet werken. Dus uiteindelijk op een vrije middag de telefoon gepakt en mezelf verwezen naar de orthopeed. Nou dat liep best snel, na een week kon ik daar terecht. De beste collega deed wat

functieonderzoek, zoals het buigen van de knie en ik zei nog “doe dat maar niet”, maar ja die specialisten... Daarna kon ik bijna niet meer lopen en was duidelijk dat een operatie de enige mogelijkheid zou zijn. De termijn viel mee, het werd òf na de zomer òf voor de Pasen. Op donderdag voor Pasen mocht ik mij melden, operatie om 10.00 uur. Het circus kon beginnen. Om 8.30 nuchter melden aan de balie. Hmm, dat is al lastig, want ik ontbijt altijd ’s ochtends en als ik dat niet doe begint het hele interieur te borrelen. Maar het is natuurlijk nodig voor de verdoving, we willen niet dat mensen over gaan geven in de operatiekamer. Dus ik daar naar toe. De eerste zuster vroeg vriendelijk of ze even kon checken of ze met de juiste persoon van doen had, mijn naam en geboortedatum en om welk been gaat het? De zuster was zo vriendelijk met zwarte viltstift op mijn rechter been een grote pijl te kalken, dan kon het niet meer fout gaan. U kunt naar de zaal en daar wordt u straks opgehaald. Op de zaal aangekomen kwam me gelijk een zuster tegemoet, ze wilde nog even mijn bloeddruk meten en of ze dan gelijk mijn personalia kon controleren. En, om welk been gaat het? Nou mijn personalia heeft u al en op het been staat een grote zwarte pijl. Ja maar, voor de zekerheid is het wel nodig dat ik het nog een keer vraag. We gaan naar de operatiekamer want de verdoving moet worden geplaatst. Ik wilde een ruggenprik, want ik wil wel graag zien wat ze in mijn knie uitspoken en de anesthesioloog

wilde toch nog even weten wat mijn naam en geboortedatum waren en om welke knie het ging. De ruggenprik viel mij mee, het was maar een klein prikje (een wespensteek) en daarna viel zo’n beetje alles uit. Van net boven de navel naar beneden werkte niets meer... Er zijn twee soorten van ruggenprikken; De periduraal of epiduraal anesthesie bestaat uit een prik in de ruimte tussen de lage ruggenwervels, de naald gaat tot het vlies dat de zenuwen in het wervelkanaal omgeeft. In de naald wordt met een slangetje verdovingsmiddel gedruppeld, waardoor de onderste lichaamshelft wordt verdoofd en waardoor ook de kracht uitvalt. Bij de spinaal anesthesie wordt eenzelfde gaatje gemaakt, maar wordt het vlies wel doorgeprikt en komt de naald in het vocht rondom de zenuwen. Dit vocht is eigenlijk het hersenvocht en een anesthesist zal altijd eerst kijken of er wat van dat vocht terugloopt uit de naald, daarmee weet hij of hij goed zit. Mijn hersendruk was blijkbaar prima want de anesthesist had het tegen zijn collega over een prachtige backflow. Het nu ingebrachte verdovingsmiddel blijft enkele uren werken en er hoeft geen slangetje achter te blijven om eventueel nog wat toe te dienen. En daar was de orthopeed al, maar die wilde eerst nog even zeker weten om welk been het ging, hoewel bij het beantwoorden van die vraag bleek hij al in mijn knie te zitten dus heel relevant was het antwoord zeker niet meer. Of ik op de monitor wilde meekijken? Ja dat wilde ik graag en als collega kreeg ik daarbij de uitgebreide rondleiding door mijn knie. De meniscus was inderdaad

9

kapot. Er bleek een randje van afgescheurd en dat veroorzaakt een buckethandle laesie. Je krijgt als het ware een losliggend randje dat als een hengsel van een emmer aan de meniscus hangt. Maar geen probleem, dat knippen we even weg en de rafels halen we ook even weg, kijk wat een mooi apparaatje we daar voor hebben. Een soort van gemotoriseerde rasp zocht zich een weg door mijn knie en de brokstukken werden gelijk weggezogen. Mooi hoor! Als je zo ligt mee te kijken verwonder je je toch wel over de kwetsbaarheid van zo’n gewricht, het is gevoerd met kraakbeen en dat ziet er uit als het marsepein van een verjaardagstaart, dat je daar vijftig jaar op kunt rondlopen! De kruisbanden waren goed, die staan nog strak, wist mijn collega me te vertellen. Ook de rest van het kraakbeen was nog dik genoeg, geen artrose. Ik doe er nog even een plaatje bij van mijn knie, de binnen meniscus is ‘behandeld.’: Na een half uurtje was ik klaar en mocht ik naar zaal, want de verdoving was nog niet uitgewerkt en dat zou nog wel een paar uurtjes duren. Bij mij begon opeens de stress in te zakken. Want opeens realiseerde ik me dat we nu wel lekker aan het snijden waren geweest met zijn tweeën, maar hadden we ons wel afgevraagd of de geconstateerde afwijking ook de oorzaak was van mijn klachten? Het is natuurlijk helemaal des chirurgs om een gevonden afwijking te opereren, maar wat nou als mijn klachten daar niet van kwamen? Vooralsnog was ik er alleen maar slechter van geworden, verlamd van mijn navel tot mijn tenen, drie

snedes in mijn knie en een prik in mijn rug. Volgende keer verder.

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Museum De Ronde Venen wil naar Zwarte Schuur in Botshol Museum De Ronde Venen heeft een nieuw onderkomen gevonden in de Zwarte Schuur van Natuurmonumenten in Botshol. Momenteel onderzoekt het museum de haalbaarheid en zoekt het financiële dekking voor de plannen. Het streven is om in 2014 te starten met de bouw op deze nieuwe locatie. Natuur- en Milieuvereniging De Groene Venen kwam een jaar geleden met het idee voor de verhuizing van Museum De Ronde Venen naar de Zwarte Schuur van Natuurmonumenten aan de Botsholsedijk in Waverveen. Beide partijen reageerden enthousiast, aangezien de verhuizing naar juist deze plek een unieke samenwerking mogelijk maakt tussen het museum en Natuurmonumenten. Het museum biedt bezoekers informatie over het ontstaan van het veenweidegebied van De Ronde Venen. Bij de Zwarte Schuur, een voormalige turfschuur die al jaren dient als vertrekpunt voor excursies en voor vrijwilligers die het gebied samen met Natuurmonumenten beheren, komt de geschiedenis van

het landschap tot leven. De schuur is gevestigd op een bijzondere plek waar de Vinkeveense Plassen, de Polder Groot-Mijdrecht en het moeras van Botshol samenkomen. Museumdirecteur Maarten Kentgens: “Hier kunnen we een compleet verhaal vertellen. De omgeving brengt de collectie van het museum tot leven.” “Het museum is urgent op zoek naar een nieuwe locatie en wij hebben plek,” vertelt Maaike Bruggink, beheerder Vechtplassen van Natuurmonumenten. Volgens haar kunnen Natuurmonumenten en Museum De Ronde Venen elkaar enorm versterken. “De Zwarte Schuur is nu vooral een werkschuur voor onze vrijwilligers, die bovendien niet permanent bemand wordt. Als het museum

hier straks is gevestigd, inclusief een kleine horecagelegenheid waar bezoekers een kop koffie kunnen drinken, wordt dit de ideale uitvalsbasis voor natuurexcursies en voor de vrijwilligers. Voor ons betekent dit een veel professioneler ontvangst en informatievoorziening.” De doelgroepen van Museum De Ronde Venen en Natuurmonumenten overlappen elkaar. Bruggink: “We vormen een perfecte match.” Museum De Ronde Venen was al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. Kentgens: “De noodzaak is hoog en we zien dit als misschien wel de laatste kans voor het museum.” Museum De Ronde Venen, Natuurmonumenten en Milieuvereniging De Groene Venen hebben het afgelopen jaar een eerste verkenning uitgevoerd. Deze viel positief uit. Luuc Mur van Milieuvereniging De Groene Venen: “Alle partijen die we bij het plan hebben betrokken, reageerden posi-

tief. De provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gebiedscommissie Utrecht West zijn enthousiast.” De verhuizing van het museum is op het recreatieve vlak een unieke kans voor het Groene Hart, meent Mur. “De diepe droogmakerij – van ruim 6 meter onder NAP – die bezoekers bij de Zwarte Schuur kunnen aanschouwen, is een eyeopener voor elke toerist.” Een bezoek is ook goed

te combineren met een vaar- of fietstochtje door de regio. “Het museum gaat hier een centrale rol spelen bij de versterking van informatie over het omliggende landschap.” De komende tijd onderzoeken Museum De Ronde Venen, Natuurmonumenten en Milieuvereniging De Groene Venen de verdere haalbaarheid, financiering en de invulling van de plannen.


10

5 april 2013

Cultuur Nieuws Altovi speelt ‘Achter de wolken’

Toneelvereniging ‘De Opregte Amateur‘

Zaterdag 13 en zaterdag 20 april brengt toneelvereniging Altovi het stuk "Achter de wolken". Dit toneelstuk is speciaal voor Altovi geschreven door Ron van Rooijen. Het publiek wordt deelgenoot van de ontwikkelingen binnen drie relaties. Het is een uit het leven gegrepen stuk, waarbij men gaandeweg betrokken raakt bij het wel en wee van de spelers. Ron van Rooijen heeft naast de uiteenlopende emoties, humor een prominente rol gegeven in dit stuk. In de pauze zal Jordy de Leeuw voor een muzikale omlijsting zorgen. Kortom, Altovi biedt u een heerlijk avondje uit! Aanvang 20.15 uur. Kaarten à €10,00 te koop bij Deco Home van Asselen, Dio de Bree, Slijterij Vreeland, Boekhandel Mondria. Reserveren: altovi@zonnet.nl

Het gaat er nu echt van komen: de verbouwing, uitbreiding en renovatie van het gemeenschapshuis De Springbok in De Hoef nadert zijn einde. De bouwmaterialen worden verwijderd, de verfpotten gesloten, de werktuigen opgeborgen en met een grondige schoonmaak wordt deze fase afgesloten. Het nieuwe, vaste toneel ligt klaar om gebruikt te worden en dat is wat de apetrotse toneelvereniging "De Opregte Amateur" dan ook met twee handen aangrijpt. De spits zal afgebeten worden met het stuk "Dingen van de Dag", geschreven door J. HemminkKamp op vrijdag 12 en zaterdag 13 april.

‘Sprachcafé’ in Abcoude

Zo komt het nieuwe toneel er uit te zien!

Wie zijn of haar vaardigheid om Duits te praten wil bijhouden, zit goed bij het Sprachcafé. Hier worden namelijk bijeenkomsten georganiseerd waar Duits de voertaal is. Op donderdag 18 april is het thema ‘Duitse humor’. Kent u Duitse cabaretiers of humoristen, gedichten, verhalen of grappen, die u met anderen wilt delen? Kom, spreek mee, amuseer u! U kunt zich per e-mail aanmelden. Voor informatie over het Sprachcafé kunt u mij ook bellen. Het Sprachcafé is een initiatief van Anne Kewitsch, native speaker, eigenaar en trainer Duits bij Academie aan de Angstel in Abcoude. Lokatie: Willem van Abcoudelaan 11. Kosten: een vrijwillige bijdrage. Aanmelden: anne@ academie-aan-de-angstel.nl. Tel: 06 19915739. www.academie-aan-deangstel.nl/sprachcafé/info

Gelijk na de najaarstoneelvoorstelling van zes eenakters in november vorig jaar ging De Springbok dicht en startte de grootscheepse verbouwing, waarbij vrijwel het gehele binnenwerk - zalen, kleedkamers, doucheruimten, bar, keuken, hal - werd gesloopt. Aan de zuidkant van de grote zaal werd een bergruimte en een vast toneel gerealiseerd. Daarmee wordt het steeds weer opbouwen en afbreken van een toneelvloer in de grote zaal overbodig en kan de grote zaal ook ruimer benut worden. De kleine zaal is een stuk groter geworden en ziet er werkelijk prachtig uit. De sport- en gezelschapsverenigingen hebben gedurende de verbouwing een tijdelijk onderkomen elders gezocht (en gevonden) en kunnen zich opmaken om terug te keren naar het oude nest.

Voor de rubriek De Hobby Van... is weer ruimte voor mensen met een bijzondere hobby. Bent u zo iemand, of kent u mensen met een interessante liefhebberij, tip dan onze redactie via een e-mail aan: info@degroenevenen.nl. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Voorjaarsmarkt in de Janskerk Ten behoeve van de kosten van de restauratie van de Janskerk wordt op zaterdag 13 april een voorjaarsmarkt gehouden met verkoop van allerhande spullen: boeken, CD’s, kinderkleding, huishoudelijke spulletjes, bloemen, planten, creatieve producten en speelgoed. Verder veel hapjes en drankjes, waaronder broodjes kebab dankzij de Turkse gemeenschap Hakyol. Er is een speciale afdeling voor de kinderen met spelletjes, schminken etc.

Foto: enthousiaste vrijwillgers bij het verzamelen van de materialen voor de voorjaarsmarkt.

Twee Jazzcruises op Vinkeveense Plassen

‘Dingen van de Dag’ in vernieuwde Deborah J. Carter en Marjorie Springbok Barnes bij René van Beeck

Thema: Duitse humor

Hobbyisten gezocht

DE GROENE VENEN

De toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ uit de Hoef was de laatste benutter van de Springbok oude stijl en zal weer de eerste zijn in de vernieuwde Springbok. Maandenlang is er gerepeteerd in de vervangende oefenruimte van de kantine van HSV, wat erg goed uitkwam, want het stuk ‘Dingen van de Dag’ speelt zich af in de horeca: de havenkroeg van tante Sjaan. Het is een stuk met een lach en een

traan. In het café aan de haven (ja, het liedje van vader Abraham past perfect) gaat alles gemoedelijk zijn gang; we maken kennis met Sjaan, haar stiefdochter Marleentje, de stamgasten Barend de zeeman, Nelis de orgeldraaier, de deftige meneer en mevrouw Van Dalen, buurvrouw Sien en Rosie-met-hetminder-nette-beroep. Kees moet kiezen tussen Marleentje en Jos, maar dan komt die Karel de Boer op de proppen en wordt de sfeer grimmig… U wilt dit meemaken, u wilt de nieuwe Springbok bewonderen, dat kan, maar dan moet u wel reserveren, want er wordt een uitverkocht huis verwacht. De voorstellingen worden gegeven op vrijdag 12 en zaterdag 13 april om 20 uur in het theater De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is open vanaf 19 uur en na afloop blijft de foyer (dat heette vroeger de bar…) voldoende lang open, zodat u het stuk kunt nabespreken met de spelers en andere belangstellenden en natuurlijk het vernieuwde gebouw kunt bewonderen. Reserveren kan via de website www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman (0297 – 593291).

René van Beeck sluit zaterdag 20 april op een speciale manier het seizoen van Cultura De Ronde Venen af. Samen met zijn muzikale vrienden maakt Van Beeck zowel ’s middags als ’s avonds een Jazzcruise op de Vinkeveense Plassen. Voor deze twee unieke concerten heeft René van Beeck wederom grote namen uit de jazzwereld uitgenodigd. Tijdens de middagcruise op partyschip ms Vinkeplas, die om 15.30 uur vertrekt, ontvangt Van Beeck als hoofdgast zangeres Deborah J. Carter. Zij treedt samen op met Henk Kraaijeveld, de winnaar van het Nederlands Jazz Vocalisten Concours 2013, Hermine Deurloo op mondharmonica, Michael Rörby op trombone en Karel Boehlee op piano. René van Beeck zelf bespeelt de contrabas. Tijdens de avondcruise, die om 20.30 uur vertrekt, is de hoofdgast Marjorie Barnes. Ook zij treedt samen op met Henk Kraaijeveld, Hermine Deurloo, Michael Rörby, Karel Boehlee en René van Beeck. Het beloven mooie concerten te worden op zaterdag 20 april! Kaarten voor een van de Jazzcruises kosten € 20 per stuk en zijn, zonder korting, alleen te reserve-

ren via www.cultura-drv.nl. Er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wacht niet te lang: vol = vol. Zaterdag 20 april kunt u ’s middags vanaf 15.00 uur al aanmonsteren bij Jachthaven Klinkhamer, Baambrugse Zuwe 204 te Vinkeveen. U kunt daar gratis parkeren. Op de ms Vinkeplas wordt u ontvangen met een drankje. De boot vertrekt om 15.30 uur en er zal een mooie route gevaren worden over de Vinkeveense plassen terwijl René van Beeck en zijn gasten een verrassend optreden van hoog niveau verzorgen. Om ongeveer 18.00 uur wordt er weer aangemeerd in de jachthaven. Ongeveer hetzelfde scenario herhaalt zich ’s avonds. U kunt dan vanaf 20.00 uur aan boord, het vertrek staat gepland om 20.30 uur en rond 23.00 uur wordt het schip weer in de jachthaven terug verwacht. Meer informatie is te vinden op

www.cultura-drv.nl. foto michel honig

Deborah Carter (links) en Marjorie Barnes.

Projectkoor Ruslandjaar gaat van start

Het koor zoekt nog mannenstemmen Om de banden die er al eeuwenlang bestaan tussen Nederland en Rusland aan te halen is 2013 uitgeroepen tot het Nederland-Ruslandjaar. Overal in het land worden speciale activiteiten ontwikkeld om hier invulling aan te geven. In De Ronde Venen heeft Troupe A’dour het initiatief genomen tot het organiseren en coördineren van evenementen in het teken van het Ruslandjaar. Een van de initiatieven is het formeren van een groot eenmalig projectkoor dat op vrijdag 11 oktober 2013 een concert zal uitvoeren met Russische liturgische en klassieke liederen en Russische volksmuziek. Het concert zal plaats vinden in de RK Johannes de Doper kerk in Mijdrecht/Wilnis. Mogelijk volgt daarna nog een tweede concert elders in de regio. Een oproep aan de regionale koren en ook aan de mensen die geen koorlid zijn maar het leuk vinden om aan zo’n project mee te werken

heeft voldoende reacties opgeleverd om van start te gaan. Maar er zijn nog steeds zangers en zangeressen welkom. De organisatoren zoeken met name nog versterking bij de mannenstemmen. De repetities worden gehouden op vrijdagavond in De Boei in Vinkeveen en staan onder leiding van dirigent Arkady Gankin. De eerste repetitie is op 12 april a.s. om 19.30 uur. Deelname kost 40 euro. Aanmelden kan bij Troupe A’dour, e-mail info@troupeadour.nl of via

www.troupeadour.nl.


DE GROENE VENEN

5 april 2013

11

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Zanger Jack Valentijn introduceert een cd over De Ronde Venen:

“Ik heb voor elk dorp een lied geschreven” Jack Valentijn uit Mijdrecht is zanger en entertainer in hart en nieren. Al veertig jaar vermaakt hij hobbymatig zijn publiek, de laatste jaren met eigen geschreven liederen over zijn gemeente De Ronde Venen. Dinsdag 2 april jl. was een bijzondere dag voor Jack, toen mocht hij zijn nieuwe cd ‘Bij ons in De Ronde Venen’ aan de burgemeester overhandigen. Een eer, zo vindt hij ook zelf. Toch stijgt het succes hem niet naar het hoofd. Jack:“Mensen noemen zich tegenwoordig al snel singer-songwriters. Een mooi woord, maar ik ben gewoon liedjesmaker.” Ruim dertig jaar lang trad Jack Valentijn met veel plezier op met de band de Jolly Jokers. Jack: “We begonnen met vijf man, na een paar jaar waren we met z’n drieën: mijn broer Hans als drummer, Leo Blom als keyboardspeler en ik als zanger. Jarenlang waren we een sterk team. We traden overal op, van bruiloftsfeesten tot bedrijfsfeesten en verjaardagen. Het publiek varieerde van bewoners van een woonwagenkamp tot directeuren en medewerkers van de Belastingdienst. Dat was ook ons idee: elk huis heeft met een kaartspel met een joker. Onze muziek moest dan ook voor iedereen toegankelijk zijn. Waar we ook kwamen, we maakten er altijd een feestje van.” De man met de hamer Verschillende inwoners van de gemeente kennen Jack als ‘de man met de hamer’. Jack: “Als de sfeer goed was, kwam de man met de hamer voorbij. Om de mensen te amuseren deed ik dan een petje op en liep ik met een kartonnen hamertje te springen en te zingen. Een succesnummer!”Tien jaar geleden ging de groep Jolly Jokers uit elkaar. Gelukkig was dit niet het einde van Jacks hobby. Jack gaat verder als soloartiest. Hij treedt op bij verschillende festiviteiten zoals het Straattheater, de kermis en braderieën. Na de cd ‘Viva Valentino’ met verschillende thema’s volgt nu een cd geheel gericht op onze gemeente. Eén liedje is afwijkend, de bonustrack, en dat is: De man met de hamer. Jack: “Die mocht toch niet ontbreken.” De Ronde, Ronde Venen Jack is geboren in De Hoef, groeide op in de Amstelhoek. We woonden in de Mennonietenbuurt en zijn begonnen als familieorkest; zes broers en twee zussen vormden samen het

familieorkest De Valentino’s. Later verhuisden we naar Mijdrecht. Een vrolijk lachende Jack: “Ik ben met de gemeente meegegroeid. In 1969 schreef ik al mijn eerste lied over een plaats in de gemeente, dat was Vinkeveen. Op de plassen heb ik mijn eerste officiële afspraakje met mijn vrouw gehad. Ik ben geen romanticus, maar deze ervaring moest ik vastleggen in een romantisch lied. In 1989 maakte ik een walsje over De Ronde Venen. Toen in januari 2011 de gemeente De Ronde Venen werd uitgebreid met Abcoude en Baambrugge, moest de tekst hier en daar worden aangepast, maar nu is hij weer helemaal up-to-date. Voor het Gondelfeest in 2010 in De Hoef componeerde ik een bijpassend lied. De organisatie was vereerd en vroeg om een lied over De Hoef. Maar elk lied begint met een thema of idee en voor De Hoef had ik op dat moment nog geen goed idee.” Voor de Amstelhoek en Mijdrecht had Jack dat wel. Jack: “Ik beschreef de Amstelhoek als kleine gemeenschap met buurthuis Ons Streven als belangrijk punt. En Mijdrecht dat ondanks alle veranderingen altijd een mooi dorp blijft. Dat is toch een complimentje waard. Later volgde Wilnis waar om het jaar een nieuw idee ontstaat om de boel weer op te knappen, maar ook bekend door de dijk, de golfbaan en het festival. Abcoude is het dorp waar alles ‘snel snel’ moet. Vergelijk het maar eens met het geslenter dat je in andere dorpen als De Hoef en Wilnis tegenkomt. Naast die moderne snelheid is het dorp toch ook traditioneel. Een prachtdorp. Vandaar de titel van het lied: ‘Abcoude, Cum Laude’. Dat rijmt niet alleen, het is nog waar ook. Baambrugge is vredig en bewust, totdat in het schaatsseizoen het dorp op z’n

kop staat en dan heb je natuurlijk nog Waverveen met de stille polder en de rivier de Waver waaraan ze haar naam ontleent. Uiteindelijk kwam er natuurlijk ook een idee voor De Hoef waar de verenigingen actief zijn en altijd in rap tempo gehandeld wordt. Is er een mooi initiatief, dan wordt dit in De Hoef snel omarmd. Op die manier heb ik voor alle plaatsen binnen De Ronde Venen een soort lijflied geschreven. Alle plaatsen komen samen in het lied ‘Doe de ronde, Ronde Venen’ waarin een tocht door onze prachtige gemeente beschreven wordt. Volg de tekst met je auto of fiets en je doet elke plaats vanzelf aan.”

Jack Valentijn overhandigde deze week zijn CD 'Bij ons in De Ronde Venen' aan burgemeester Divendal. Het schijfje bevat 12 zelf geschreven en gecomponeerde nummers over de dorpskernen van onze gemeente. foto patrick heSSe dus. Maar ik had nooit gedacht dat hij daar tijd voor vrij zou maken. Ik besloot het toch te proberen. De burgemeester herkende me van een optreden en nodigde mij uit. Ik was van harte welkom! Zingen is er niet van gekomen, maar de burgemeester stond al wel klaar met een cd-speler. Tijdens het luisteren van de liedjes vertelde ik alle achtergronden van de liederen. De heer Divental was enthousiast en ik heb er al veel lol

meegehad. Nu hoop ik nog dat ook de inwoners van de gemeente veel plezier aan de cd beleven, want het is voor hèn gemaakt.”

Gemeentehuis Bent u benieuwd naar Jack Valentijns cd Alle liederen zijn gebundeld tot één ‘Bij ons in De Ronde Venen’? cd die Jack op 2 april in het gemeenVia de site http://members.casema.nl/ tehuis te Mijdrecht aan burgemeester jmvalentijn is deze gratis te downloaden. Divental mocht aanbieden. Jack: “Ik heb regelmatig opgetreden, met de band, met het R.O.M.-koor, waar ik nu ook lid van ben, en alleen. Op woensdag 10 april van 13.00 - 14.00 uur Allemaal prachtige ervaringen, maar dit was wel heel bijzonder. Samen met Leo Blom van de Jolly Jokers heb ik de cd opgenomen. Hij was de geluidstechnicus, ik de zanger. Ik had al direct Mooie het idee om de prijzen eerste cd over De Ronde Venen Grieks Nederlands Cafetaria Alpha aan de eerste Dorpstraat 44 man van deze 3648 AJ WILNIS gemeente aan te bieden, de Voor het lekkerste Frietje Mèt ga je naar de cafetaria! burgemeester Natuurlijk met Remia Fritessaus, de enige echte!

Gratis Frietje Mèt! bij Grieks Nederlands Cafetaria Alpha

Gratis frietjes!

HOUTLOODS Springkussen

Hapje & Drankje

10:00 - 16:00

O

PE

D N

G A

P A 6

L I R

Formule 1 auto

Gratis uitlijn rapport

F1 pitstop challenge

Iederéén is van harte welkom!

Industrieweg 56, Mijdrecht


12

5 april 2013

Het ideaal van basketbalpromotor Hans de Groot

Een rolstoelbasketbalclub in De Ronde Venen Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de basketbal sport. Hans de Groot was trainer en official. De laatste jaren zet hij zich in voor de promotie van deze sport. Zijn belangrijkste doelen zijn de oprichting van een rolstoel basketbalvereniging en de realisatie van een open lucht basketbal terrein waar iedereen vrij kan basketballen. De aanleg van zo’n speelveld begint serieuze vormen aan te nemen en het rolstoel basketballen neemt een belangrijke plaats in tijdens de sportclinic aangepast sporten op 13 april a.s. door piet Van bUUl

Onder auspiciën van Sport Service Midden Nederland wordt op zaterdag 13 april a.s. in de Phoenixhal in Mijdrecht een sportdag georganiseerd waarbij de gelegenheid geboden wordt om kennis te maken met diverse takken van sport. Naast basketbal zijn dat voetbal, hockey, badminton, bowlen, skeeleren en showdown. Dat laatste is een soort tafeltennis voor blinden en slechtzienden. Daarnaast komen er informatiestands voor diverse sporten waaronder kano. De dag wordt om 10.15 uur geopend door sportwethouder David Moolenburgh en voetbalvedette Danny Blind. Vanaf half elf vinden er een drietal demonstratierondes plaats waar men kennis kan maken met de verschillende sporten. De dag wordt rond 12.30 uur afgesloten.

Rolstoelbasketbal club Hoofddorp “Rolstoelbasketbal is een fascinerende sport,”zegt Hans. “Tijdens de sportdag zullen de rolstoelers van de basketbalvereniging Hoofddorp een demonstratie verzorgen. Wij hopen dat we hiermee de sportief aangelegde rolstoelberijders enthousiast kunnen maken om hier in De Ronde Venen een eigen vereniging op te richten. Ik ben hier al enige tijd mee bezig. Ik ontmoet veel sympathie voor mijn streven, maar het wordt nu toch tijd dat we er concreet werk van gaan maken. Ik hoop dat de sportclinic op 13 april daar een aanzet toe kan geven.” Basketbal veldje Een tweede droom van Hans is de aanleg van een open lucht basketbalveld. “De basketballers kunnen

tot nu toe alleen in de sporthallen en de gymzalen terecht. En dan moet je meestal ook nog lid van een vereniging zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat de jeugd niet alleen over trapveldjes beschikt waar men kan voetballen, maar dat een basketbalveld veel kinderen zal aanzetten om deze sport te gaan beoefenen.” Hans is samen met de gemeentelijke sportconsulent op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Die hebben ze gevonden op de hoek van de Dr.v.d.Berghlaan en de Rozenobel. Het lijkt er op dat de gemeente wel wil meewerken. Er zal ook nog met de wijkraad worden gesproken. Er zijn inmiddels voldoende sponsorgelden beschikbaar om de aanleg mogelijk te maken. Hans hoopt dat het veldje er voor de zomer zal liggen, zodat er in de zomervakantie buiten gespeeld kan worden.

Vogelvrij Festival 6 juli aanstaande

Vrije vogels broeden al volop

DE GROENE VENEN

Duurzaamheidsevenement in De Kweektuin, Mijdrecht

Voel je goed tijdens de Feel G Biologische groenten en fruit, kaas uit ons eigen veenweidegebied, fairtrade sieraden en koffie, tips over energiebesparing en nog veel meer. De lente is laat dit jaar, maar zaterdag 13 april breekt de zon definitief door tijdens de Feel Good Fair in de Kweektuin in Mijdrecht. Dit laatste gebeurt door topkok David Hague, die de Feel Good Fair opzette met de Wereldwinkels, de gemeente en de Kweektuin. Proef het lekkers dat hij maakt van lokale, duurzame producten waarvoor hij groenten van het seizoen, de zogenoemde koude teelten uit de kas en soms vergeten groenten gebruikt. Hij gebruikt ook vlees van Baambrugse koeien, kaas van Lindenhof en Lindenhorst en andere streekproducten. De Kweektuin zelf heeft tijdens de Feel Good Fair groententassen. En er zullen Rondeveense inwoners aanwezig zijn, die je koploper kunt noemen op gebied van energiebesparing. De gemeente heeft voor energiebesparing namelijk enkele inwoners uitgenodigd die over duurzame maatregelen in hun woning vertellen (WKO en zonne-energie enz). Visserijbedrijf Rekelhof komt met zoetwatervis uit de Westeinder. Zij doen aan traditionele visserij, waarbij het milieu voor de vissen goed blijft en ze kunnen blijven paaien. Dat waarborgt de visstand. Het visserijbedrijf heeft paling en brasem, maar ook zeebaars. De vishandel kan

nog niet helemaal voldoen aan de vraag naar kweekvis. Maar er is wel duurzame vis. Is het niet fantastisch dat er vis gekweekt wordt in een papierfabriek? Fietsen En dan is er Upcycle, een vindingrijk bedrijf, waar de meest fantastische en bruikbare recycle producten vandaan komen. Ze gebruiken fietsafval voor het maken van nieuwe producten. Dat kunnen lampen zijn, maar ook fietsen. De mensen van Upcycle worden ook wel de helden van het fietsdepot genoemd. Zij verwerken de in de steek gelaten fietsen, die de gemeente heeft opgehaald. Van deze ‘weesfietsen’ maken ze nieuwe duurzame rijwielen. Ze zijn dus heel goed in fietswrak pimpen. En als je van fietsen houdt, laat je dan op de Feel Good Fair informeren over de tocht langs duurzame en fairtrade bedrijven. De

Het is vrijdag eind maart als Dave van Nieuwkerk en Maarten van der Greft al aan tafel zitten om de plannen voor het Vogelvrij festival nader uit te werken. Het wordt het vierde jaar dat het festival wordt gehouden. Verstandig budgetteren en met de beide benen op de grond blijven staan is het motto van beide mannen. Na drie succesvolle jaren wil de organisatie een forse stap zetten, door het festival regionale bekendheid te gaan geven. Er is een samenwerking aangegaan met Wild FM, een populaire radiozender die zich richt op de doelgroep van 16 tot veertig jaar. Het station is te beluisteren in Noord-Holland, Almere en de Haarlemmermeer. Volop reden om aan te nemen dat het bezoekersaantal zo maar tot 3.500 op kan lopen. Het festival is en blijft uniek in zijn soort: een kwalitatief openlucht dance event, dat duurt van 14 tot 2 uur. Dat kan ook nog eens voor een zeer betaalbare prijs. In plaats van een prijsverhoging heeft de organisatie besloten de toegangsprijs van 25 naar 19 euro te verlagen. Daarmee bereikt men het destijds gestelde doel zo veel mogelijk mensen voor een betaalbare prijs te laten feesten. Maarten, werkzaam als docent op Thamen in Uithoorn en Dave, commercieel medewerker bij een groot autobedrijf, beamen dat het organiseren van een festival niet hun core business is. “Wij vormen het bestuur van de stichting en sturen een groep vrijwilligers aan. Het moet wel een leuke hobby blijven en de voldoening dat zoveel mensen plezier hebben is voor ons genoeg.” Beiden zien drommels goed dat de huidige economische ontwikkelingen ook impact hebben op het organiseren van festivals. “De tijd dat jongeren een flink aantal tientjes konden besteden aan uitgaan ligt achter ons. Vandaar ook dat we een prijsverlaging hebben toegepast en door middel van extra regionale aandacht meer mensen willen aantrekken. Een simpele

Bijeenkomst bewonersparticipatie Proostdijland op donderdag 18 april rekensom die reëel is omdat de drie voorafgaande jaren hebben aangetoond dat het festival geliefd is.”

Maaryen en Dave: “De afgelopen drie jaar hebben we verstandig gebudgetteerd, hebben een goede indruk wat wel en niet kan en baseren daar onze plannen op. Dit jaar willen we investeren in onze line-up en in het licht en geluid. De megasols die we vorig jaar hadden staan zijn erg goed bevallen en zullen ook dit jaar zeker terug komen.

Onder deze megasols kun je even uitrusten in de schaduw en als er onverwachts een druppel regen valt, sta je in ieder geval droog. Wat dat laatste betreft is het mooi om te zien dat we de afgelopen twee jaar veel regen hebben gehad maar dat toch ruim 2.000 mensen naar ons feest kwamen. Mooi toch? De sfeervolle locatie rond het Amstelhoekse fort zint ons wel. Door de ligging leveren we weinig overlast op, parkeren is geen probleem en er is volop ruimte om verder te groeien. Binnenkort ontvouwen we onze plannen in detail maar noteer de datum vast, 6 juli, daar moet je bij zijn!”

Gemeente De Ronde Venen organiseert samen met wijkcomité Proostdijland op donderdag 18 april 2013 van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht een open bijeenkomst voor alle inwoners van de wijk Proostdijland. Doel van deze avond is om gezamenlijk duidelijk te krijgen hoe bewoners, wijkcomité en gemeente kunnen samenwerken om de leefbaarheid in de wijk en in het verlengde daarvan in de kern Mijdrecht te bevorderen. Daarmee wordt verder invulling gegeven aan Kernenbeleid. Tijdens de avond in het gemeentehuis geven wethouder Kees Schouten en projectleider Kernenbeleid Marcel Wolswijk een korte presentatie over Kernenbeleid in de gemeente. Het wijkcomité geeft aan op welke wijze zij werkt aan leefbaarheid in Proostdijland.

Daarna willen de wethouder en projectleider samen met het wijkcomité en de aanwezige wijkbewoners in een open discussie kijken op welke wijze bewonersparticipatie verder ontwikkeld kan worden. Het bestaande wijkcomité kan worden versterkt. Een andere mogelijkheid is om rondom thema’s werkgroepen in te stellen die bijvoorbeeld twee keer per jaar met de gemeente kijken wat er speelt in de wijk op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, groen, zwerfafval, verkeer en sociale samenhang. Maar ook andere invullingen zijn mogelijk.


DE GROENE VENEN

5 april 2013

13

Sta Sterk Training op 24 april van start

Good Fair op zaterdag 13 april

mensen van de millenniumstuurgroep zijn er met fairtrade promotiemateriaal en vertellen graag over de mogelijkheden om fairtrade te worden. Fairtrade De Feel Good Fair wil ook fairtrade promoten. Koffie Barista is uitgenodigd en komt om een gecertificeerde topkoffie te presenteren. Dames van de wereldwinkel zijn er met sieraden, schalen en recycle producten. Extra aantrekkelijk is de 10% korting die ze op de sieraden en

de andere non food producten bij de verkoop in de Kweektuin geven. Ze brengen bovendien heerlijke fairtrade wijn mee om te proeven. Dit en meer is te vinden op 13 april in de Kweektuin. Alles maatschappelijk verantwoord, biologisch en duurzaam. Dus kom naar de Feel Good Fair van Kweektuin en Wereldwinkel, van David Hague en Upcycle, van Rekelvis en Barista Koffie. Help De Ronde Venen een beetje meer fairtrade te worden. Maar er is meer. Ook de millennium werkgroep is aanwezig om te vertellen wat zij doet om van De Ronde Venen een fair trade gemeente te maken en de Wereldwinkel is aanwezig met een stand waar onder andere fair trade sieraden worden verkocht. Ook wordt informatie gegeven hoe we zuinig met energie kunnen omspringen en inwoners vertellen hoe zij op een duurzame wijze hun woning warm houden of van elektriciteit voorzien. Kortom: de Feel Good Fair is een evenement waar je wordt geladen met positieve energie en tipse en waar je (h)eerlijke producten kunt vinden en proeven.

Adres: Kweektuin, Tuinderslaan 10 in Mijdrecht. Tussen 11 en 16 uur zijn bezoekers van harte welkom.

Je bent pas echt stoer als je hulp vraagt Je zult maar tiener zijn en opgroeien in een tijd waarin het lijkt dat alles via Facebook en Whatsapp wordt geregeld. Het kille schermpje van je telefoon laat geen emoties zien en zinnen die niet eens zo slecht bedoeld zijn komen soms knalhard over. In een periode van je leven waarin alles op z’n plaats moet gaan vallen kan onbedoeld hard zijn, of zelfs pesten, grote gevolgen hebben. Heel wat opgroeiende tieners hebben hier mee te maken. Sta Sterk Training is een cursus die je kan helpen wat weerbaarder te worden en samen met anderen te gaan begrijpen wat er zoal in je omgeving gebeurt. Claudia Prange van Stichting TympaanDeBaat en Mirelle Valentijn vertellen er over. Ben je een probleemkind als je als tiener wat moeite hebt je staande te houden in een wereld die dagelijks lijkt te veranderen en waar emoties en gevoelens steeds minder een plek lijken te krijgen? Nee hoor, vinden beide vrouwen die binnenkort een cursus opstarten om tieners wegwijs te maken. Net zoals je vakken als taal en aardrijkskunde moet aanleren, is het omgaan met anderen ook een vaardigheid die je moet gaan leren. Waarom valt dat ene meisje nou net zo in de smaak bij de jongens en waarom krijgt die jongen spelenderwijs ieder meisje aan zijn vinger die hij wil? Als je zelf wat moeite hebt met vriendschappen sluiten doet dat soms pijn. Niet iedereen is even atletisch als de rest en als je dan tijdens het sporten achterblijft is dat niet leuk. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven van situaties waarin een opgroeiende puber zich onzeker en achtergesteld kan voelen. Ligt het nou aan je bril, je haarkleur of hele grote of piepkleine borsten dat daar steeds maar weer opmerkingen over gemaakt moeten worden? Wie het weet mag het zeggen, maar het lijkt op volkomen normaal gedrag van jonge mensen die onderling rangorders bepalen. Dat gedrag is moeilijk te beïnvloeden. Wat wel kan is de hij of zij die de pineut is sterker te maken en daardoor helpen zichzelf staande te houden. “Op 24 april starten we met de cursus die meer op een gezellig onderonsje zal uitdraaien. Soms tegen problemen aanlopen houdt niet in dat je een probleemkind bent.

Mirelle Valentijn en Claudia Prange. Integendeel. Tijdens de gesprekken die we met z’n allen voeren zullen de vaardigheden die je misschien nog niet hebt aan de orde komen. Wat veel belangrijker is zijn de vaardigheden die je nou juist wèl hebt. Vaardigheden waarmee je je voordeel kunt doen en waardoor je zult merken dat ook jij volop kunt meedraaien in het proces van volwassen worden. Gewoon eigenlijk een extra vak dat je ook op school zou kunnen leren, maar dat is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Je gaat niet in een klas vertellen, nota bene ook nog aan de kinderen die je pesten of links laten liggen, dat je daar problemen mee hebt. Zeker niet. Daarom is het veel beter met een aantal leeftijdsgenoten die met het zelfde bijltje hakken ervaringen uit te wisselen en in alle anonimiteit te werken aan je verdere ontwikkeling.” Je onzeker voelen kan grote gevolgen hebben voor de rest van

foto peter bakker

je leven. Ouders zien vaak niet eens dat hun kind niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit. Opmerkzaam zijn en de kleine dingetjes oppikken waardoor je inzicht krijgt in het gedrag van je kind is het advies dat beide vrouwen graag geven. In een tijd dat de gevolgen van pesten en anderen gewoon links laten liggen regelmatig in het nieuws komt heeft ook de gemeente De Ronde Venen haar verantwoordelijkheid genomen en een financiële bijdrage geleverd om dit project van de grond te krijgen. Een kleine eigen bijdrage kan geen belemmering zijn uw kind weerbaarder, dus gelukkiger, te maken. Vraag eens vrijblijvend informatie aan via de e-mail adressen praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl of c.prange@stdb.nl. Wellicht de eerste stap uw kind een blijer kind te maken. Welke ouder zou dat nou niet willen?

Samenwerkingsovereenkomst verbouwing Rabobank-kantoor getekend Rabobank Rijn en Veenstromen betrekt in november een nieuw advieskantoor aan de Middellandse Zee aan de A12 bij Woerden met 200 flexplekken. Op huidige bezoekerskantoren in Mijdrecht, Bodegraven en Woerden (Voorstraat) kunnen leden en klanten gewoon blijven binnenlopen om hun bankzaken te regelen.

Slanker, fitter, gezonder Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met het Prodimed proteïnedieet • • • • • • • • •

Verlies van 6 tot 10 kg per maand Geen verlies van spiermassa Duurzaam afvallen Medisch onderbouwd Gemakkelijk en comfortabel Geen hongergevoel Geen slappe huid Geen vermoeid gevoel Energiek en fit

Dominee Bleekerhof 1 1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

De bank koos bewust voor een bestaand, leegstaand bedrijfspand op bedrijventerrein Polanen. Het pand biedt straks plaats aan 200 medewerkers en wordt met flexwerkplekken ingericht. Architecten, aannemer en installateurs starten nu met de omvangrijke verbouwing van het pand. De opdracht is gegund aan aannemer Goudriaan-Jongerius, installatiebedrijf Warmtebouw en Kromwijk Installatie. De architecten die de verbouwing begeleiden zijn Ben Kraan

en Van der Laan. Alle betrokkenen zijn klanten van de Rabobank. Met het tekenen van de overeenkomst start een omvangrijke verbouwing, zowel aan de buitenzijde als in het pand. De entree ondergaat een flinke metamorfose en wordt voorzien van een grote, glazen kubusvormige constructie. Zo straalt het pand in één oogopslag een aantal kernwaarden van de bank uit: open en eerlijk, toegankelijk en authentiek. Vanaf november zijn zowel zakelijke

als particuliere klanten op afspraak welkom in het nieuwe onderkomen. De begane grond en de eerste en tweede verdieping worden ingericht met flexibele werkplekken. Op de eerste verdieping wordt tevens een conferentiezaal ingericht voor bijeenkomsten voor klanten en medewerkers. Het nieuwe pand aan de Middellandse Zee vervult vanaf november de functie van advieskantoor, maar de bezoekerskantoren van de bank, waaronder dat in de Mijdrecht blijft geopend. De bank hecht er veel waarde aan dat de leden en klanten gewoon kunnen binnenlopen om hun bankzaken te regelen op een kantoor dichtbij hun huis of bedrijf. De kantoorruimtes binnen de bezoekerskantoren die met de verhuizing leeg komen te staan, staan inmiddels te koop.


14

5 april 2013

DE GROENE VENEN

Burgemeester over intergemeentelijke samenwerking Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

Schaatsende eenden en boterkipjes Winterse taferelen eind maart. Het wordt de koudste Pasen sinds 1964, toen was het 3,9 graden. Nu zullen we niet veel hoger scoren dan een graad of 5, hoe bijzonder is dat. Wat het in mijn ogen nog bijzonderder maakt, is het zonnetje dat zich dagelijks regelmatig laat zien en voelen! In dat zonnetje is het heerlijk toeven, achter glas of in de auto. De lentekriebels beginnen spontaan door je lijf te dansen maar als je dan je hand uit het autoraampje steekt om die aanstaande lente even aan te raken, heb je binnen een paar minuten stijf bevroren vingers. Elke morgen even op de thermometer kijken om te zien hoe hard het de afgelopen nacht heeft gevroren maar echt spannend of verrassend is het niet. De temperatuur is al dagenlang stabiel en de thermometer lijkt te zijn vastgevroren op een paar graden onder nul. Op de sloot ligt al dagenlang een zeer hardnekkig ijsvloertje, niet dik genoeg om hoop te krijgen op toch nog een paar schaatsdagen maar dik genoeg voor eenden om bij hun landingen flinke buikschuivers te maken. En als overdag het zonnetje er toch nog behoorlijk op heeft geschenen en het ijs verandert in een vliesje dan zakken ze er om beurten doorheen. Het is dagelijks genieten van deze humoristische taferelen. Dit is er slechts een: eendenman zit eendenvrouw achterna want ook daar zijn de voorjaarsverliefdheden weer volop losgebarsten. Eendenhormonen laten zich nu eenmaal niet door thermometers bepalen. Eendenvrouw vliegt op vanaf het grasveld na achterna gezeten te zijn door twee eendenmannen, een eendenman gaat er achteraan. Eendenvrouw maakt een soepele draai in de lucht en vliegt terug naar de sloot en maakt een redelijk rechte landing op haar oranje landingsgestel en glijdt door totdat ze veilig tot stilstand is gekomen. De eendenman die zo te zien iets meer weegt dan het object van zijn affectie, doet precies hetzelfde en steekt zijn landingsgestel uit, maar in plaats van een veilige landing schiet zijn ene pootje linksaf, de andere rechtsaf en landt hij plat op zijn borst, en hilarischer… plat op zijn snavel. Hij glijdt een centimeter of vijftien door en plonst in een klein wakje dat al eerder door een van zijn rivalen is veroorzaakt. Niets menselijks is hem vreemd… Ook reigers weten niet goed wat ze met deze late vorstperiode aan moeten. Ik zag

er gisteren een aan de kant van een sloot staan. Op het ijs tussen wat riet, met ingetrokken kop. Hij keek wat naar beneden en het leek erop alsof hij regelrecht een depressie in zou duiken. Hij leek echt sip te kijken. Nu weet ik natuurlijk dat onze menselijke emoties niet van toepassing zijn op een vogelleven maar ik kan me voorstellen dat als je als vogel op zoek bent naar een lekker visje of kikkertje en je je kinderen het beste groot kan brengen in een voedselrijke omgeving je jezelf deze dagen toch even achter de oren krabt. Dus de enige oplossing is dan nog even te wachten met het flirten met een leuke dame en het bouwen van je nest. En dan is stil langs de kant van de sloot zitten en wachten op een voorbijkomend visje die je dan misschien net door een dunner wordend ijslaagje heen aan je snavel kan prikken eigenlijk de enige optie. Ook hier is niets menselijks hem vreemd… In vele voorgaande jaren hadden we met Pasen tientallen ganzenpullen in de tuin. Daar kregen we altijd een echt paasgevoel van. Net een levende kerststal maar dan alleen met ganzen en hun prachtige, wollige kuikens. Die kuikens zorgden op hun beurt ook voor de nodige hilariteit. Bij een beetje flinke wind, rollen ze als wattenbolletjes door de tuin. Maar door de vroege Pasen en het koude weer zitten paaskuikens er dit jaar niet in. De tuin is kaal en leeg en de ganzenmannen lopen wat verveeld rond. Ze trekken hier een daar nog wat eetbaars uit het gras maar veel leven zit er nog niet in. Deze paasdagen moeten we ons dus nog even vermaken met leuke val- en glijpartijen op de sloot en zetten we als troost voor het uitblijven van de lente naast de paasstol gewoon nog wat extra boterkipjes op tafel.

www.degroenevenen.eu

'We schaken op meerdere borden tegelijk' De zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentelijke financiën alsmede de toename van het aantal taken is voor veel gemeenten aanleiding om de koppen bij elkaar te steken teneinde na te gaan of er financieel voordeel te behalen valt door met elkaar samen te werken. In januari van dit jaar besloten de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouderamstel (DUO-gemeenten) een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van ambtelijke samenwerking. Zij verzochten De Ronde Venen zich hierbij aan te sluiten. Het college vindt dit een goed idee, maar de raad zag wel een aantal beren op de weg, zo bleek tijdens de raadsvergadering van 28 maart. door piet Van bUUl

Het verzoek van de DUO gemeenten sloot mooi aan op het standpunt van het college dat De Ronde Venen zich in de toekomst meer moet gaan richten op de regio aan de noordkant van de gemeente. Deze regio wordt in het jargon de Metropool regio genoemd vanwege het feit dat ook Amsterdam daar deel van uitmaakt. Met een ontwikkeling in noordelijke richting overschrijdt de gemeente ook de provinciale grens met Noord-Holland. Ondanks de nadrukkelijke verklaring vanuit het college dat het hier niet gaat om een opmaat naar mogelijke herindelingen bleek er bij de meeste fracties de nodige terughoudendheid te bestaan. Sommige fracties vroegen zich af waarom er zo nodig in de richting van de metropool regio gekeken moet worden. Hoe zit het dan met onze profilering als Groene Hart gemeente. En hoe zit het met de contacten binnen de provincie Utrecht, waartoe De Ronde Venen nog steeds behoort? Alle opties open houden In zijn verdediging van het collegebesluit wees burgemeester Maarten Divendal op het grote belang van de Metropool regio en de verschillende daar gevestigde instituties. “De belangen van veel inwoners liggen daar. Kijk naar het aantal inwoners dat daar werkt en naar het aantal jongeren dat daar naar school gaat en studeert. Het gaat

ons in de eerste plaats om een onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking op uitvoerend niveau. Te denken valt aan gezamenlijke inkoop en dergelijke of aan uitbesteding van werkzaamheden. Maar we sluiten ook samenwerking op beleidsniveau niet uit.” De burgemeester wees er op dat het voorlopig nog om een onderzoek gaat. “Later zien we wel wat daar uit komt en wat we er mee kunnen. We willen ons overigens niet beperken tot de metropool regio maar ook de opties in de richting van het Groene Hart open houden. Ook daar liggen aanzienlijke belangen. De realiteit is echter dat andere gemeenten niet op ons zitten te wachten. Woerden heeft heel nadrukkelijk gekozen voor uitdiepen en versterken van de samenwerking in de richting van Oudewater en Lopikerwaard. Stichtse Vecht kijkt meer in de richting van Wijdemeren en Weesp. Maar wij houden alle opties open en we schaken dus op meerdere borden.” In een gezamenlijke motie van alle fracties met uitzondering van de VVD werd het college opgeroepen om naast het onderzoek met de DUO gemeenten ook de mogelijkheden tot samenwerking met een aantal gemeenten uit Utrecht West in kaart te brengen. Het collegevoorstel over deelname aan het DUO onderzoek werd aangenomen met een stem tegen. De resultaten van het onderzoek worden in juni 2013 verwacht.

De visie op de toekomst ontbreekt

Raad niet enthousiast over nota duurzaamheid Wanneer het college een visie op een bepaald onderwerp aan de raad voorlegt mag men verwachten dat er dan een weloverwogen beeld wordt geschetst hoe een bepaalde zaak zich moet gaan ontwikkelen. In de afgelopen periode heeft het college diverse visies en deelvisies gepresenteerd, waarin het men zich beperkt tot het schetsmatig aangeven van ontwikkelingsmogelijkheden die vervolgens dan nader moeten worden uitgewerkt. Echte visie en ambitie ontbreekt dan veelal. Een enkele keer wordt zo’n nota terugverwezen. In het gunstigste geval wordt het een startnotitie. Zo ging het in de raadsvergadering van 28 maart ook met de visie op Duurzaamheid. door piet Van bUUl

Nadat in februari 2012 de startnotitie ‘duurzame ontwikkeling verbindt’ door de raad was vastgesteld, kwam het college nu met de notitie ‘Duurzaamheid Dichtbij’. Wie verwachtte dat hiermee een uitgewerkte visie op het gemeentelijke beleid voor de komende jaren zou worden gepresenteerd, kwam bedrogen uit. De nota geeft een korte uiteenzetting over het begrip duurzaamheid. Vervolgens wordt ingegaan op de te bereiken doelen, zonder dat goed wordt aangegeven hoe men die doelen denkt te bereiken. “Er ontbreken enkele belangrijke elementen in de nota,” stelde Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks). “Er wordt geen visie ontwikkeld en er worden geen doelstellingen geformuleerd, er zijn geen duurzaamheideisen vastgesteld en er wordt niet aangegeven wat de gemeente zelf doet behalve het organiseren van een warme truien dag. Om doelen te bereiken leunt men wel erg sterk op de inwoners en de ondernemingen.” Met uitzondering van de fractie van het CDA, deelden alle andere fracties de kritiek. “Je kunt wel aangeven dat je het

gebruik van schone energie wilt uitbreiden van vier naar zestien procent. Maar als dan niet wordt aangegeven hoe je dat aan denkt te pakken, dan hebben we daar niks aan.” Sommige raadsleden vroegen zich af hoe je een duurzaamheidplan kunt ontwikkelen wanneer je daar maar 30.000 euro voor uittrekt. Ook werden de wijkraden gemist als participant in uitvoeringsplannen. Wethouder Schouten kwam niet veel verder dan te onderstrepen dat de inwoners het moeten doen en dat de gemeente hen daarin zal stimuleren. Hoe ze dat gaan doen zal later in uitvoeringsplannen zichtbaar worden, beloofde de veelgeplaagde wethouder. “Mooie woorden, weinig daden,” was de reactie van Cees Houmes (D66). “Er gebeurt in de kernen al van alles ondanks de gemeente maar niet dankzij de gemeente.” Ernst Schreurs: “We zullen het voorstel steunen, anders hebben we helemaal niks. We moeten dan later nog maar eens zien of het allemaal wat concreter kan.” De andere fracties volgden zijn voorbeeld.


DE GROENE VENEN

5 april 2013

15

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Bob Nisters Interieurontwerp en interieurbouw

Voor elke opdracht een uniek ontwerp Het ontwerpen van een interieur is voor Bob Nisters elke keer weer een nieuw avontuur. Of het nu gaat om het interieur van een bar of een restaurant, van een winkel of een boetiek, van een kantoor of een stand op een beurs of om de inrichting van een privé woning: het moet elke keer weer iets unieks worden. “We trekken hier niks uit het schap en er zit geen standaard plan in mijn computerbestand. Ik ga telkens opnieuw op zoek naar het goede gevoel.” “De inrichting en aankleding van een winkel of een kantoor bepaalt de uitstraling en de sfeer,” stelt Bob vast. “Wanneer je zo’n pand binnenkomt moet je er een goed gevoel van krijgen. Daarom ben ik er altijd op uit om een uniek product te leveren. Daarbij kan het gaan om het totale interieur. Van de meubels tot gordijnen en lampen, van vloerbedekking tot wandbekleding, alles wordt zorgvuldig bekeken en qua design, kleur en vorm bij elkaar passend, in het totale ontwerp ingebracht. Bij een nieuwe opdrachtgever begin ik altijd met een oriënterend gesprek. Wat is het voor iemand, welke identiteit wil hij of zij uitstralen en wat past bij het bedrijf. Dat zijn de vragen die ik probeer te beantwoorden alvorens

Bar voor RTL Sport aan de slag te gaan. Voor mij is het ook belangrijk dat er een klik ontstaat zodat ik met mijn ontwerpen ook de juiste toon raak en de

juiste sfeer creëer. Mijn kracht zit in mijn creativiteit waardoor ik telkens opnieuw een uniek product kan leveren.” Creativiteit Bob heeft een veelzijdige carrière doorgemaakt. In de tachtiger jaren beheerde hij een feestzaal en organiseerde feesten, recepties en partijen. Hij was actief als productie- en zakelijk leider van het werklozentheater. Als freelance decorontwerper en bouwer was hij betrokken bij tal van toneelproducties. Ook werkte hij mee aan TVproducties en films. Vanaf 1993 was hij oprichter en mede-eigenaar van een decor- en interieurbouwbedrijf. In 2011 werd hij docent decorbouw aan het Instituut voor Theatertech-

terieurs te ontwerpen. Hij richt zich daarbij vooral op die ondernemers die zich niet willen baseren op de standaard winkel- of kantoorinrichting, maar die zich door middel van een geheel eigen uitstraling willen profileren. Maar ook de particuliere markt beschouwt hij als zijn werkterrein. Met zijn zelfontworpen stoelen, kastenwanden, fauteuils en tafels, krijgt elke woning een heel eigen en uniek gezicht. Het proces Omdat Bob er op uit is om aan elke opdrachtgever een uniek product te leveren, vindt hij de start van het proces belangrijk. “In een vrijblijvende kennismaking moet duidelijk worden dat onze ideeën op elkaar aansluiten. Er moet een goed ge-

Stand van karton voor duurzaamheidsbeurs niek. Een jaar geleden begon hij zijn eigen bedrijf in Mijdrecht. Zijn opgedane ervaring en zijn creativiteit stellen hem in staat unieke in-

voel ontstaan. Is dat het geval dan zoomen we verder in. Ik maak dan een vlekkenplan waarin ik in grove lijnen de ideeën weergeef. Vervol-

Verplicht aanpassen pensioenregeling Momenteel zijn wij met de Directie en OR van een aantal bedrijven in overleg over wat de gepaste wijze is om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwste wetgeving. ontvangen pensioenuitkering wordt belast. De waarschijnlijk bestaande eigen bijdrage is daarbij nu geheel aftrekbaar.

loonregeling en dat het pensioen in principe ingaat bij 65 jaar. Welke aanpassingen zijn nu vereist door de nieuwe wetgeving?

Voorgaande onder de ontbindende voorwaarde dat geheel wordt voldaan aan het wettelijk vereiste pensioenregime. Dat regime behelst onder meer dat het jaarlijkse opbouwpercentage maximaal 2,25% mag bedragen Moore Stephens Onafhankelijk Pensioenadvies BV van de pensiMr. Patrick J. Donders oengrondslag www.ms-ipc.com in een middel-

Aanpassen in 2013 Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in combinatie met een maximale opbouw van 2,15% naar middelloon systeem dient voor 2014 te zijn gerealiseerd.

Loonbelasting in het algemeen De Loonbelasting bepaalt in principe dat ontvangen loon direct wordt belast. Voor ontvangen pensioenaanspraken wordt een uitzondering gemaakt. Niet de ontvangen aanspraak doch de veelal veel later

Aanpassen in 2014 Het verlagen van de opbouw tot maximaal 1,75% naar middelloon systeem bij een maximaal opbouwloon van € 100.000,- dient voor 2015 te zijn gerealiseerd. Behoudens andersluidende wetgeving.

Bob Nisters op één van zijn eigen ontwerpen. foto patrick heSSe

gens gaan we dat verder invullen. Ik maak sfeerschetsen en plattegronden. Dan komt op enig moment natuurlijk ook de begroting aan de orde. Zo wordt er stapje voor stapje toegewerkt aan een overeenkomst. Gedurende het maakproces doe ik veel dingen zelf en maak ik in mijn atelier veel producten. Verder huur ik vakmensen in voor specifieke zaken zoals loodgieters, stukadoors, tegelzetters, elektriciens en dergelijke. Ik zie er dan ook op toe dat het hele proces goed verloopt.” De nieuwste technieken Zowel bij het ontwerpen als bij de productie gebruikt Bob de nieuwste technieken. “Mijn ontwerptekeningen en sfeerschetsen maak ik op de computer in 3D. Daarmee krijg je een goed ruimtelijk inzicht in hoe het interieur er uit zal gaan zien. Je kunt er als het ware doorheen wandelen. Bij het ontwerp van een stoel kun je die van alle kanten bekijken.” Bij het vervaardigen van producten zoals stoelen of lampen maakt Bob gebruik van 3D laser en freestechniek. “Dat betekent dat ik mijn ontwerp onderbreng in een 3D

Beperking Beschikbare Premie Regeling Deze geschiedt uiteraard analoog aan de genoemde beperking van de fiscale afrek van gegarandeerde pensioenregelingen. Instemming deelnemers vereist Het aanpassen van de bedrijfspensioenregeling kan in principe alleen met instemming van de deelnemers. Slechts in geval van een aanstaand faillissement kan dat anders zijn. Conclusie Voor Directie, OR en deelnemers is het aan te bevelen zich tijdig goed te laten voorlichten over alle (on)mogelijkheden. Heldere communicatie is essentieel. Als expertise wordt gecombineerd met realiteitszin, dan ligt een gepaste oplossing binnen handbereik!

www.edo.nl

computerprogramma waarmee de freesmachines worden aangestuurd. Dat frezen gaat dan ook driedimensionaal. Het is eigenlijk een heel geavanceerde manier van figuurzagen.” De volgende stap is de 3D printtechniek. Bob: “Je kunt tegenwoordig allerlei zaken zelf maken door middel van speciale printers. Er zijn al tal van voorbeelden bekend. Van tafels en stoelen tot lampen. Het is zelfs al mogelijk om bijvoorbeeld voedsel, zoals bonbons te printen. Ik heb er al wel mee geëxperimenteerd. Ik volg die ontwikkelingen op de voet want ik ben er van overtuigd dat deze technieken in de toekomst nog veel meer mogelijkheden zullen bieden. Ik zal er dan ook zeker steeds meer gebruik van gaan maken.”

Bob Nisters Interieurontwerp en Interieurbouw is gevestigd aan de Productieweg 38 in Mijdrecht. Telefoon 0297-254532. Meer informatie met tal van afbeeldingen van het werk van Bob zijn te vinden op zijn site www.bobnisters.com.


16

5 april 2013

Uitgelicht...

1

Zaterdag 00:00 - 08:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen The Bus on Saturday Amigos da Musica Grand Café FM 80’s vs. 90’s SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious

Zondag 00:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Theo Paul Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Maandag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Titel: Slaap Auteur: Lars Kepler 'We hebben geruime tijd op de nieuwe thriller van Lars Kepler moeten wachten, maar hij is weer de moeite waard. Een jonge man, die al jaren wordt vermist, wordt teruggevonden. Alleen zijn zusje , dat tegelijk met hem verdween is nog niet terecht. De vermoedelijke dader zit in de gevangenis, maar weet tegelijkertijd buiten de gevangenis verwarring te zaaien. Omdat de tijd dringt, gaat de politie infiltreren in de gevangenis. Een zeer spannend boek. Een kleine (vervelende) bijkomstigheid is alleen dat ik af en toe nog onder mijn bed kijk voor ik ga slapen. Hoe dat komt, begrijpt u wel als u het boek gelezen hebt.' gelezen door hettY blom

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive On the Rocks Nacht van De Ronde Venen

Blind geloof Jenna Miscavige Hill Jenna groeide op binnen de muren van de controversiële Scientology Kerk. Als nicht van leider David Miscavige had ze een bevoorrechte positie en belandde daardoor bij het elitecorps Sea Org. In deze spraakmakende memoir vertelt Jenna openlijk over haar ervaringen binnen de hoogste rangen van de Kerk, over het strenge regime

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Wicked Wednesday On Music Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 00:00 - 7:00 7:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Timemachine Middag Venen Nieuwsronde Eindeloos Funk & Jazz Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Kiki & Marlies Behind The Grooves Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM Kabel: 101.9 & 103.3 FM TV kanaal: 41 (Ziggo analoog) en 45 (Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Haal de vroedvrouw! Jennifer Worth Het is 1950 als de 22-jarige Jennifer Worth als vroedvrouw komt werken bij de nonnen van Nonnatus House, een kloosterorde die al sinds 1870 actief is in de Londense docklands. Het is een plek waar behalve de politie en de bewoners niemand durft te komen: bordelen, straatbendes en alcoholisten tussen de gebombardeerde huizen. Kinderen worden geboren onder erbarmelijke omstandigheden in huizen zonder elektriciteit en veelal zonder stromend water. Geen gemakkelijke omgeving om in te werken, maar naast deze hardheid en onvermijdelijke drama s ervaart Jennifer Worth onverwachte vriendelijkheid en begrip, altijd vergezeld van een grote dosis Cockney-humor.

2

Woensdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Deze week op RTV Ronde Venen

Personal Solution by Diet Solutions “Ik val maar meteen met de deur in huis, het ideale dieet bestaat niet,” aldus Martine Hoogendijk van Diet Solutions in Abcoude. “Alles valt of staat met het aanleren

DE GROENE VENEN

van een goed voedings- en bewegingspatroon.” Maar wat blijkt dit toch ongelooflijk moeilijk in de praktijk. Mensen slagen cum laude voor hun studie, bouwen succesvolle bedrijven op, hebben topfuncties en werken met grenzeloze passie aan hun carrière, runnen (mede) het huishouden en voeden de kinderen op. Vele hebben daarbij nog hobby’s en andere activiteiten of, sterker nog, een combinatie van deze, maar helaas het gewicht krijgt men maar niet onder controle. Terwijl het belang van een gezond gewicht zo langzamerhand wel duidelijk is voor een ieder. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is eigenlijk simpel en voor velen een open deur. Als je niet besluit bepaalde eetgewoonten af te leren of af te zweren en je blijft te weinig bewegen en teveel eten, dan lukt het niet een gezond

waaraan kinderen onderworpen worden en over haar uiteindelijke vlucht in 2005. Blind geloof is het schokkende verhaal van een jeugd die werd verwoest door Scientology, van Jenna's dramatische ontsnapping en haar worsteling om een nieuw, eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Zij is de eerste en enige van de Miscavige-familie die een blik biedt achter de schermen van 's werelds meest controversiële religie - haar praktijken, haar macht, haar volgers en haar geheimen.

3

Het geheim van Grace Delphine Bertholon 1981, Grace is een mooie jonge vrouw, vierendertig jaar oud. Ze woont met haar man en kinderen in een klein frans dorp en haar leven staat in dienst van haar echtgenoot, die vaak moet reizen voor zijn werk. De fundamenten van het jonge gezin worden echter aangetast door de komst van een jonge au pair uit polen. 2010, Nathan, de zoon van Grace, komt naar huis om Kerstmis te vieren met de familie, maar dit jaar is alles anders. Nathans vader, die bijna dertig jaar geleden spoorloos verdween, is plotseling weer thuisgekomen. Vanaf dat moment vindt er een aantal geheimzinnige gebeurtenissen plaats.

4

Ronald Koeman Bert Nederlof Met 193 doelpunten is Ronald Koeman de meest productieve verdediger aller tijden. De libero

gewicht te krijgen of te behouden. Vooral voor die laatste meest belangrijke fase ontwikkelde Diet Solutions het Personal Solution programma. Het werkt als volgt: Nadat iemand onder begeleiding bij Diet Solutions met Prodimed de overtollige kilo’s is kwijt geraakt, wordt een persoonlijk plan gemaakt, op basis van de specifieke situatie van de betreffende persoon. Dit plan bevat een basis eetpatroon, inzicht in de voedingswaarde van voeding en gezonde recepten. Dit alles zorgt voor een gedegen structuur in de persoonlijke eetgewoonten. Ook wordt gekeken op welke manier meer beweging in het dagelijkse leven kan worden ingepast. Alles is erop gericht om een ander eet-/leefpatroon aan te leren. Eenmaal per twee weken vindt controle plaats en wordt met een speciale weegschaal een analyse van het lichaam gemaakt. Zo wordt naast het gewicht gekeken hoe de waar-

met het daverende afstandschot vergaarde roem bij Ajax, PSV, Oranje en vooral Barcelona. In 1997 zweeg Het Kanon. Hij werd trainer. Ook in dat metier laat Koeman zich niet onbetuigd. In 2011 keerde hij terug in De Kuip en daarmee schreef Koeman opnieuw geschiedenis: niemand anders was zowel speler als hoofdtrainer van Ajax, PSV én Feyenoord, de traditionele top drie in Nederland. In zijn vijftigste levensjaar blikt Koeman met auteur Bert Nederlof terug op zijn rijke carrière. Verder ontsluiert dit boek ook Koemans privéleven, dat in 2010 een dramatische wending nam. Johan Cruijff, leermeester, voorbeeld en vriend, schreef het voorwoord.

5

De vlinder en de storm Walter Lucius Een emotionele en levensgevaarlijke zoektocht naar de waarheid Een hit and run op een Afghaans jongetje in het Amsterdamse Bos blijkt alles te maken te hebben met een machtig internationaal crimineel netwerk. Journaliste Farah Hafez raakt samen met haar collega Paul Chapelle verstrikt in een onderzoek dat hen tot in Moskou brengt en grotere politieke dimensies aanneemt dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Hun levens worden op het spel gezet en zullen na deze journalistieke ontdekkingstocht nooit meer dezelfde zijn. De vlinder en de storm, het eerste boek van de Hartland-trilogie, is niet alleen een wervelende thriller, maar ook een intrigerende vertelling over verloren gewaande idealen en liefdes.

den, zoals vocht-, vetpercentage en spiermassa zich ontwikkelen tijdens deze belangrijke veranderingsfase. Ook bespreken we belangrijk onderwerpen zoals: emotie eten, eten op vakantie, uit eten gaan, hoe houd je jezelf gemotiveerd, etc. Deze fase duurt drie maanden. Hierna kan, indien men hier behoefte aan heeft een periode van drie maanden ingaan met één controle per maand. Na totaal zes maanden heeft men inzicht gekregen in de persoonlijke valkuilen en heeft men geleerd om met een gezond normaal voedingspatroon goed op gewicht te blijven. De weg naar een fit en gezond leven. Zijn er tussen de controles vragen dan kan men altijd via telefoon of e-mail advies vragen. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Diet Solutions op telefoonnummer 06-52437598 of via

www.dietsolutions.nl.


DE GROENE VENEN

5 april 2013

HMMM MET HESSE...

17

Door Patrick Hesse

Hmmmm Met Hesse Hoofdvaartkerk te Hoofdorp

In hogere sferen... Vandaag ben ik op pad met een goede relatie van mij: Roland Borst, architect en eigenaar van architectenbureau Studio 110. Roland is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van Dock 15 en is mede-eigenaar en ontwikkelaar van het mooie project de Watertoren in Mijdrecht. Ook ontwierp hij het Interieur van de Hoofdvaartkerk te Hoofddorp. Voor mij dus de uitgelezen persoon om een vorkje mee te gaan prikken bij dit spiksplinternieuwe restaurant, dat -zoals de naam al prijsgeeft- gevestigd is in een kerk. Het is mooi om te zien dat oude gebouwen met traditie en een enorme historie niet altijd met de grond gelijk gemaakt worden voor nieuwbouw en een prachtige nieuwe bestemming krijgen, zodat er nog generaties kunnen genieten van een rijk verleden. En wat is er nou mooier dan een kerk waar mensen samenkwamen, te verbouwen tot restaurant om er opnieuw samen te komen, zij het in een andere setting. De werkelijk schitterende kerk aan de Hoofdweg te Hoofddorp dateert uit 1858 en is in 2012 door eigenaar Stephan Bosma van binnen volledig getransformeerd tot een uniek restaurant annex proeflokaal, met veel gevoel voor smaak, harmonie en oog voor detail. Aan de buitenkant lijkt niets veranderd wanneer we komen aanrijden; op de privé parkeerplaats met slagbomen achter de kerk is ruimte zat. We lopen om de spierwitte

kerk heen naar de voorkant, waar we in de hal al een opvallend detail aantreffen: een prachtige distilleerketel. Bij binnenkomst valt mijn mond open, wat een prachtige ruimte. Met veel hout en paarse details en daar, achter de enorme bar, glimmende koperen ketels met allerlei drukmeters erop. Roland ziet mijn verbaasde gezicht en vertelt dat dit een echte distilleerderij is. “Hier wordt onder andere de Bols Corenwijn gestookt.” Ik kom ogen te kort, wat een hoogte en wat een ruimte. Voor mij een enorme trap die bijna de hele breedte van de kerk beslaat, met overal kussens om lekker te kunnen loungen. Dit proeflokaal is een zeer geschikte locatie om met vrienden af te spreken of om met collega's na het werk te borrelen. Bovenaan de trap zit de keuken en boven in de nok een heuse patisseriekeuken. Wanneer ik naar rechts kijk

zie allemaal met paars overtrokken banken; de oude kerkbanken, volgens Roland. Achter ons in volle glorie het kerkorgel, dat nog volledig operationeel is. We gaan de trap op en vinden het restaurant gedeelte, hiervandaan heb je schitterend uitzicht over de hele kerk. Alle originele balken zitten er nog en er is gekozen het helemaal open te laten, werkelijk een lust voor het oog. Met gepaste trots vertelt de bevlogen architect over het bouwproces. Inmiddels zijn we aan tafel gegaan, want met zo’n uitstraling zijn mijn verwachtingen hooggespannen. Het is moeilijk kiezen tussen al het lekkers maar toch is het ons gelukt een keuze te maken. Roland, die uiteraard kind aan huis is, had snel zijn keus voor het voorgerecht gemaakt: gebakken coquilles met Prosciutto di Parma, kruidensalade en 15 jaar oude Balsamico. Daarbij krijgt hij een frisse, volledig biologische witte huiswijn geserveerd. Mijn oog is gevallen op een opmerkelijke dis: Pastrami van Australische runderlende, met gegrilde groenten en truffel-spek mayonaise. Beide gerechten worden niet alleen prachtig gepresenteerd maar smaken ook nog eens buitengewoon lekker, wat een feest! Snel kijk ik even naar de prijzen van al dit lekkers en ook daar word ik vrolijk van: driegangen keuze menu: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht € 37,50, viergangen keuze menu: voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht € 42,50 en een echte aanrader: handtekening van de Chef: vijfgangen verrassingsmenu € 55,00. Zeker voor het laatste menu geldt: neem lekker de tijd, laat niet alleen het heerlijke voedsel maar ook de schitterende ambiance op u inwerken. Inmiddels is het tijd voor het hoofdgerecht: voor Roland een lamsstoofpotje met voorjaarsgroenten, cashewnoten en jasmijnrijst. En ik heb mijn oog laten vallen op Kalfsentrecote met groene asperges en Piment d’Espelette boter. Wederom een schot in de roos, wat een verwennerij. Inmiddels is de zon ondergegaan en komt de uitge-

kiende sfeerverlichting volledig tot zijn recht. Ondanks de geweldige dessertkaart –hoe kan het anders met een eigen patisseriekeuken?– kiezen Roland en ik heel bescheiden voor koffie met friandises (lekkere koffie versnaperingen) van boterkoek en brownies. Tijdens de koffie complimenteer ik Roland met wederom een geslaagd ontwerp en vind ik de hele kerk met alle oude elementen gecombineerd met de verrassende nieuwe elementen volledig in harmonie met elkaar. Kortom, voor elke culinaire liefhebber absoluut de moeite waard eens richting Hoofddorp te gaan en een avond lekker te genieten. Natuurlijk is de Hoofdvaartkerk ook uitermate geschikt voor het geven van feesten. Als je op zoek bent naar een trouwlocatie is het ook de moeite waard eens te komen kijken. Voor wie geen kerkelijk huwelijk wil, maar wel de kerkelijke sfeer, is het goed te

weten dat de Hoofdvaartkerk een officiële trouwlocatie is. Kom langs of neem een kijkje op www.hoofdvaartkerk.nl voor alle andere mogelijkheden en arrangementen van deze mooie locatie.

Restaurant Hoofdvaartkerk Hoofdweg 774 2132 BW Hoofddorp Tel: 023-5571142 www.hoofdvaartkerk.nl Openingstijden Keuken: maandag t/m zondag 12.00 uur tot 22.00 uur Restaurant: maandag t/m zondag vanaf 12.00 uur Proeflokaal: zondag t/m donderdag 11.00 tot 01.00 uur vrijdag en zaterdag 11.00 tot 02.00 uur.


18

5 april 2013

DE GROENE VENEN

16 april 1973 ≈ 16 april 2013

ONZE HYbrid4 MODELLEN 14% BIJTELLING, OOK IN 2013!

Peugeot 508 HYbrid4 v.a. € 37.600

13 April 2013 13:00 uur

Peugeot 3008 HYbrid4 v.a. € 33.990

Badmintonvereniging Kwinkslag bestaat 40 Jaar! dus feest op zaterdag 13 april! De eerste opslag voor een spetterende demonstratiewedstrijd zal worden uitgevoerd door onze wethouder van Sport van de gemeente De Ronde Venen : de heer Drs. D. Moolenburgh.

13.00 uur: Ontvangst

Gem. verbr. Peugeot 3008- en 508HYbrid4 (afh. type motor): l/100 km: 3,5-4,0; 28,6-25; CO2: 91-104 gr/km

Programma.

13.30 uur: Start demonstratie wedstrijd Badminton Twee zeer hoog spelende badmintonners Erik Meijs (3e in de nationale ranking heren enkel) en Kirsten v.d. Valk (8e in de nationale ranking dames enkel) zullen het spel laten zien in al zijn facetten.

Genoemde adviesprijzen zijn incl btw, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag in de showroom naar de mogelijkheden. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V. Aalsmeer Aalsmeerderweg 101 Tel.: (0297) 32 10 26 Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11 Woerden Kuipersweg 38 Tel.: (0348) 41 10 44 Alphen a/d Rijn Curieweg 1 Tel.: (0172) 47 72 77 www.hanslammers.nl

14.30 uur: Toernooi voor alle jeugd en seniorenleden


DE GROENE VENEN

5 april 2013

ZZP Vereniging DRV organiseert:

19

Vinkefest 16 t/m 20 mei!

Workshop ‘Social Media met Effect’ Op dinsdag 16 april a.s. organiseert ZZP Vereniging De Ronde Venen een workshop ‘Social media’ bij het eet&drink Lokaal aan de Rondweg 1a te Mijdrecht. Tijdens deze workshop wordt bekeken welke social media sites je effectief voor jouw bedrijf kunt inzetten. Er wordt gekeken naar doelgroepen en doelstellingen. Welke informatie is het delen waard en hoe zie je wat anderen over je merk/bedrijf zeggen? Hoe kun je als zakelijk ondernemer bijvoorbeeld de verschillende media-soorten (Facebook, Twitter, LinkedIn) op elkaar afstemmen? Na de workshop kan je effectief aan de slag met social media. Je hebt helder voor ogen met welk platform je de beste resultaten kunt bereiken. De workshop is bedoeld voor ondernemers uit de Ronde Venen en omgeving (met of zonder personeel!) en wordt gegeven door online-marketeer Henk-Jan Geel (foto) van Bright Mind Media www.brightmindmedia.nl. Kosten voor deelname is € 10 (leden ZZP DRV) en € 20 (niet-leden), inclusief koffie/thee. Tijdstip: van 19.30 - 22.00 uur. Locatie: eet&drink Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht Aanmelden kan via www.zzpderondevenen.nl.

Paaseieren zoeken in Proostdijland Zaterdag 30 maart konden de kinderen uit de wijk Proostdijland weer paaseieren zoeken bij wijkgebouw ‘Present’. Vanaf 10 uur was het een gezellige drukte tijdens het kleuren en plakken van paaseieren. Tussendoor kon je geschminkt worden als een mooi haasje. Ook de paashaas kwam nog een kijkje nemen en trakteerde ons op wat lekkers. Om ongeveer 11 uur werd het startsein gegeven aan ongeveer 50 kinderen om paaseitjes te gaan zoeken. Wie een surprise ei vond kon deze inleveren bij de paashaas voor

Tijdens Vinkefest zal er een kermis op het feestterrein op Demmerik staan. De kermis is zoals vanouds weer met een zogenaamde piekendag. Met de opening op donderdag 16 mei is er een JUMBOdag! In de namiddag is er vooral gedacht aan kinderen, waarbij het hoogtepunt een optreden van Ernst & Bobby zal zijn. ’s Avonds staat er een mooi programma vastgesteld met optredens van niemand minder dan Nielson, mét band, en als hoogtepunt Glennis Grace. De tot beste zangeres van Nederland verkozen artieste zal Vinkeveen trakteren op een spetterend optreden waar velen nog lang over na zullen praten. Jumbo Vinkeveen zet zich in voor een bruisend Vinkeveen en een mooier begin van Vinkefest is bijna niet te bedenken. Vrijmibo Op vrijdagmiddag om 16.00u

een leuke verrassing. Het was een heel gezellige en zonnige paasaktiviteit! Wij danken

meneer de Jong van de Boni voor het sponsoren van een gedeelte van de paaseitjes. foto g. nap

begint de vrijdagmiddagborrel. De organisatie streeft naar de grootste vrijdagmiddagborrel van De Ronde Venen waarbij iedereen welkom is. Ontspannen na het werk borrelen met collega’s en vrienden terwijl de kinderen zich vermaken op de kermis; Een goed begin van het weekend dus! Tijdens de borrel zijn er optredens van o.a. Quincy Smolders en Dave Miller. Deze artiesten weten als geen ander een gezellige sfeer te creëren! Programma Het volledige programma staat op de onlangs gelanceerde website www.vinkefest.nl en zal verder in de komende periode in deze krant verschijnen. De kaartverkoop voor de avondprogramma’s gaat half april van start, maar u kunt uzelf vast verzekeren van kaarten door ‘Vriend’ van Vinkefest te worden. Meer hierover op de website.

Paasfeest op Pr Beatrixschool

3 Mavo VLC presenteert eigen kunstwerken op Cultuurdag

Leerlingen kijken naar omgeving bij ‘Van binnen, naar buiten’ Tijdens de Cultuurdag die dinsdag plaatsvond op het Veenlanden College in Vinkeveen presenteerden de leerlingen van 3 Mavo kunstwerken die zij maakten voor ‘Van binnen, naar buiten.’ Zij lieten zich tijdens dit CKVproject inspireren door de schoonheid van De Ronde Venen. De leerlingen namen bij ‘Van binnen, naar buiten’, dat half maart van start ging, het landschap om hen heen als uitgangspunt voor het maken van beeldende en muzikale kunstwerken. Samen met kunstenaar David Iserief en componist Jurriaan Berger stonden de leerlingen stil bij wat zij mooi vinden en wat hen opvalt aan de omgeving om hen heen. Hierop geïnspireerd werkten de scholieren de afgelopen CKV-lessen in groepjes aan een kunstwerk of een muzikale compositie. Zo maakte één

groepje grote gouden bladeren, om buiten in de bomen te hangen. Een andere groep werkte aan een twee meter lang insect, gemaakt van gips en gevuld met ballonnen. Tijdens de Cultuurdag die dinsdag plaatsvond, konden belangstellenden de werken bekijken die in de tuin van de school werden tentoongesteld. Zo maakten de leerlingen gebruik van lege blikjes, takken en ballonnen. De omgevingsgeluiden die werden verwerkt in de composities, namen ze op met hun smartphone. Op zaterdag 25 en zondag 26 mei

zijn de werken te bekijken op het Veenlanden College in Vinkeveen. Deze zullen dan onderdeel uitmaken van atelierroute KunstRondeVenen. Meer informatie hierover is te vinden op www.kunstrondevenen.nl. ‘Van binnen, naar buiten’ werd mede mogelijk gemaakt door het Rabo dichtbijfonds en gemeente De Ronde Venen.

Op 28 maart heeft de Pr. Beatrixschool uit Wilnis Pasen gevierd op school. In de weken voorafgaand aan het Paasfeest zijn de verhalen over Pasen verteld en hebben de leerlingen liedjes geleerd. In de ochtend hadden de onder- en bovenbouw ieder hun eigen Paasviering. Daarna was het tijd om gezellig samen te gaan lunchen. Alle leerlingen hebben thuis iets gemaakt voor

een lekker paasbuffet. Er waren sandwiches, cupcakes, croissantjes, soesjes, paaseitjes en nog veel meer. Iedereen mocht zelf de lekkerste dingen op zijn bord leggen om het daarna met de klasgenoten lekker op te gaan eten. Om kwart over twee ging de school uit en kon iedereen gaan genieten van een lang paasweekend.


20

5 april 2013

Kort nieuws

Alzheimer Café op 10 april

Vinkeveen

Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 10 april in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen vanaf 19 uur. Het thema is “Levenstestament en juridische zaken”. Gastspreekster is mr. Henriëtte Kramer – Janssen, kandidaat-notaris bij SBA Notarissen in Amstelveen. Tegenwoordig bieden notarissen een “levenstestament” aan, waarin wordt vastgelegd hoe u wilt dat de voor u belangrijke zaken in uw leven verlopen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. Het is voor iedereen, die voor u zorgt, van belang om te weten wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld m.b.t. uw financiën, woning en inboedel, maar ook over uw verzorging. Als u hier een duidelijke mening over heeft, kunt u deze wensen vast laten leg-

Renovatie trapveldje Baambrugse Zuwe De grasmat op het trapveldje aan de Baambrugse Zuwe naast huisnummer 34 is in slechte staat. Het is regelmatig nat en slecht bespeelbaar. In overleg met het wijkcomité Oud-Vinkeveen heeft de gemeente daarom opdracht gegeven aan de firma Jos Scholman om het veld te renoveren. Dinsdag jl. is gestart met het doodspuiten van de huidige grasmat met glyfosaat. Deze onkruidbestrijder zorgt ervoor dat het gras in ongeveer 10 dagen bruin wordt en afsterft. In die periode kan het gras niet betreden worden. Vervolgens wordt zand gestort en wordt het veldje gedraineerd waardoor het niet meer nat kan worden. De hekken die om het veldje staan worden opgeknapt en tijdelijk op het naastgelegen pleintje opgeslagen. In mei wordt opnieuw gras gezaaid en kan het veldje korte tijd niet worden betreden. De hekken worden opnieuw geplaatst en in een eerder stadium zijn al ballenvangers geplaatst. Naar verwachting kan in de loop van mei 2013 weer volop gespeeld worden op een mooi en duurzaam droog trapveldje.

Abcoude

Ouderbijeenkomsten Opvoeden blijft een actueel thema. Iedereen heeft er een mening over, het lijkt wel voetbal! Tijdens de avonden die Hans Götze organiseert, gaat u in gesprek over verschillende thema’s die met opvoeden te maken hebben. De verschillende situaties waar je als opvoeder in terecht kunt komen worden onderzocht en zo leert men van elkaars ervaringen. Hans Götze nodigt u uit voor een van de ouderbijeenkomsten in De Bibliotheek van Abcoude. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals: praktisch omgaan met moeilijk gedrag, opvoeding en voeding.Een ouderbijeenkomst duurt twee uur en de groep bestaat uit maximaal twintig mensen. Ook familieleden en vrienden zijn welkom. Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail of bel om u aan te melden. Of kom op donderdag even langs op de markt. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten is te vinden op www.hetnatuurlijkhart.nl. Er worden vijf ouderbijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema's: woensdag 17 april: Praktisch omgaan met moeilijk gedrag; donderdag 18 april: Opvoeden vanuit je HART; donderdag 25 april: Creatief opvoeden met humor; donderdag 16 mei: Voeding: Dynamiek en Balans en dinsdag 21 mei: Omgaan met onmacht in de opvoeding. Alle avonden duren van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19 uur). Locatie: Bibliotheek Abcoude, Broekzijdselaan 46 b, Abcoude. Entree € 5 p.p.

Sint Jozefschool doneert een mooi bedrag aan Kika

gen in een levenstestament. Deze avond krijgt men antwoord op een aantal juridische vragen, zoals: Wat is wilsonbekwaam en wat is mentorschap? Schriftelijke wilsverklaringen, Beschermingsbewind en bewindvoerder; Onder curatele stelling.

Medio april organiseert de Stichting 'Paraplu' twee interessante en creatieve korte cursussen om uw foto's te bewerken. Als u deelneemt kunt u uw nieuwe voorjaars- en zomerfoto's zodanig bewerken dat het een feest wordt om ze te bekijken.

Digitaal fotoboek maken Bijna iedereen heeft een digitale camera en een computer en het maken van digitale foto's is heel erg eenvoudig, populair en ook bijzonder leuk. Met deze combinatie bestaan er erg veel prachtige en praktische mogelijkheden. “Belangrijke momenten zijn een

De leerlingen van de Sint Jozefschool in Vinkeveen hebben een mooi bedrag verdiend ten behoeve van de bouw van het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Afgelopen week droeg de directeur van de school een mooie 311,60 Euro over aan de Stichting Kika.

Nieuwsgierig geworden naar dit thema en wilt u met ons van gedachten wisselen en ervaringen delen? Dan bent u van harte welkom. Er is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg, Stichting Tympaan - De Baat, tel. 0297230280 (maandag en donderdag).

Fotocursussen bij de 'Paraplu'

Maak van uw foto's een film “Microsoft Photostory3 is een programma waarmee je diavoorstellingen kan maken van je digitale foto's. Verplaats simpelweg je foto's van de camera naar de computer en je kunt gemakkelijk een fotoverhaal maken, rode ogen verwijderen, verlichting corrigeren en kleuren bewerken. Je kunt foto's roteren en croppen om deze aan te passen,” zegt Ans van Ieperenburg, fotografe en digitaal kunstenares. “Met een paar klikken op de muis kun je de foto's verbeteren. Microsoft Photostory3 brengt je digitale foto's tot leven. Het laat je special effects, muziek en je eigen stem als ‘verteller’ gebruiken bij het fotoverhaal; het laat je de foto's verpersoonlijken met titels en onderschriften; je kunt je fotoverhaal delen met vrienden en familie via e-mail en bekijken op tv, computer of een Windows draagbaar apparaat,” vult Ans nog aan. Zij is ‘Parapludocente’ en verzorgt deze cursus op 17 en 24 april 2013 van 19:30 - 21:30 uur . Een goede basiskennis van het werken met computers is wel vereist en ook een usb-stick (met voldoende geheugen) met daarop een aantal foto's en misschien een mooi muziekbestand die u bij de diavoorstelling wilt horen. Cursusprijs € 10.

DE GROENE VENEN

fotoboek waard! Maak een schitterend fotoboek van uw vakantie, de geboorte van uw kleinkind of van uw familie. Laat deze herinneringen niet op uw computer staan! In deze korte workshop leert u hoe u een digitaal fotoboek kunt aanmaken, invullen, bewerken en bestellen. Herbeleef uw mooiste momenten met een zelfgemaakt fotoboek. Want het mooiste fotoboek maakt u makkelijk zelf!” Aan het woord is Ans van Ieperenburg, fotografe en digitaal kunstenares. “Het toevoegen van effecten op de foto's in het boek, (bv. zwart-wit, sepia), het draaien van foto's en het plaatsen van teksten en dergelijke, geeft een prachtig resultaat en is eenvoudig toe te passen,” laat Ans nog weten. Zij is docente van een cursus waarin gedurende 2 dagdelen wordt geleerd om zelf een prachtig digitaal fotoboek samen te stellen van de zelf gemaakte foto's. Voor deze workshop is basiskennis van de computer en het internet vereist. Meegebracht moet worden een USB-stick, liefst van 2GB met uw eigen foto's. Aan het eind van de les wordt het gemaakte fotoboek op de USB-Stick geplaatst en kan men thuis verder gaan met het fotoboek. De cursus vindt plaats op de dinsdagen 16 en 23 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur. De kosten zijn € 20,00. Inschrijven Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Wekenlang deden de kinderen van de Sint Jozefschool hun best om zoveel mogelijk statiegeldflessen te verzamelen. De berg plastic groeide gestaag en afgelopen week was het dan zover: de flessen werden gesorteerd, geteld en in grote plastic zakken gestopt. Ruim 200 flessen werden door de kinderen in een lange stoet naar de supermarkt gebracht. Daar stond David Kooijman van de Jumbo de kinderen al op te wachten. Hij nam de zakken in ontvangst en nadat de laatste flessen nog even in de automaat waren gestopt, mochten de kinderen van

de Sint Jozefschool maar liefst 311,60 euro in ontvangst nemen. Leerling Sidney overhandigde het bedrag aan directeur juf Corrie, die het bedrag inmiddels heeft overgemaakt aan KiKA. De landelijke actie van Kika paste mooi bij het lesprogramma van De Vreedzame School, dat deze weken het motto heeft: 'We dragen allemaal een steentje bij'. Namens Kika en de leerlingen van de Sint Jozefschool, aan iedereen die één of meerdere flessen heeft gedoneerd: hartelijk dank!

CSW meisjes, toppers!

Afgelopen zaterdag lieten de E- en F-selectiemeisjesteams van CSW op het grote meisjestoernooi bij HSV Houten zien, waar ze staan in het meisjesvoetbal. Vooral de F-meisjesselectie liet van zich spreken: Houten, Hertha, De Meern en Victoria Boys werden aan de kant gezet. Het team liet steeds een gave partij zien met mooi combinatievoetbal, uitgespeelde goals en vooral ook veel plezier in het spel. De F3M heeft veel ervaring opgedaan in de jongenscompetitie . Aanvankelijk ging dat moeizaam, maar de ploeg kwam wel op een steeds hoger niveau met als gevolg, dat zij nu in de voorjaarscompetitie fier op kop liggen met 100% winst

en nu in Houten een fantastisch resultaat. Ook de beide E-selectieteams deden het prima met een eerste en een tweede plaats. CSW kan nog heel wat verwachten van deze generatie kanjers. Om nog meer meisjes de kans te geven om zich als voetbalster te ontwikkelen en er plezier aan te beleven bij een club, waar het meisjesvoetbal al 30 jaar in de genen zit, is er op woensdagmiddag 24 april van 16 tot 17 uur een open training voor meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007. Voor meer informatie: Nelleke Vrielink (nellekevrielink@ hotmail.nl of tel. 0297-242503)

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op

www.degroenevenen.nl


DE GROENE VENEN

Vinkeveense Pizzieria Napels breidt bezorgservice uit

Voortaan wordt er ook in Abcoude bezorgd

Wat heel veel Abcoudenaren al wisten is dat er in Vinkeveen een prima Pizzeria is gevestigd. Napels, het adres is Herenweg 161. Als inwoner van Abcoude mag u dat adres wat Napels betreft vergeten. Gewoon het telefoonnummer onthouden, bellen en bestellen. Het bestek klaarleggen, vast een drankje nemen en wachten tot de bel gaat. U zult merken dat de door u gedane bestelling keurig wordt thuisbezorgd. Napels kreeg al een tijdje het verzoek of er ook in Abcoude bezorgd kon worden. Daar heeft men over moeten nadenken. De rijafstand is verder dan Vinkeveen en omstreken dus er moesten eerst maatregelen worden genomen deze uitbreiding van service ook goed te kunnen uitvoeren. Gezien het grote aantal vragen voor bezorging heeft men die inmiddels genomen en kan men op een verantwoorde manier tegemoet komen aan de klanten die vanuit Abcoude graag lekker willen eten. Vanaf dit weekend kunt u de proef op de som nemen en bestellen via 0297 266184. Gewoon maar eens doen is het advies.

6 april: Turkse braderie voor de vluchtelingen uit Syrië Al twee jaar heerst er oorlog in Syrië. Opstandelingen willen de regering van Asad omverwerpen, omdat zij vinden dat ze jarenlang onderdrukt worden. Volgens hen hebben zij geen vrijheid van mening, geen recht op eigen keuze, geen eerlijke verkiezingen en de meeste mensen van de bevolking leven in armoede terwijl de regering en de elite zich meer en meer verrijken. De regering van Asad heeft jarenlang de mensen die een andere mening of standpunt hadden, opgesloten in gevangenissen. In ergere gevallen werden er mensen vermist en niemand kon vertellen of ze wel of niet nog in leven waren. De bevolking was het zat en kwam (mede door Egypte en Libië) in opstand. Helaas staan deze opstandelingen bijna machteloos tegen het militaire regime van de dictator Asad. Het is een ongelijke strijd, omdat de opstandelingen geen steun krijgen van de zogenaamde grote machten. Terwijl de dictator Asad doorgaat met zijn bombardementen kijkt de wereld toe of kijkt de andere kant op. Twee jaar gaat de strijd onvermoeid door, duizenden kinderen, ouderen en vrouwen zijn om het

leven gekomen. Miljoenen mensen zijn voor deze laffe daad van Asad gevlucht naar de dichtst bijzijnde landen zoals Turkije en Libanon.

5 april 2013

21

Nu bij Haarmode Lydia twee haarkleuren voor de prijs van één Na een lange koude winter vraagt het haar deze lente om een mooie tint. Krachtige opvallende kleuren bij een extravagante coupe, of juist warme natureltinten voor een natuurlijk resultaat. Denk ook eens aan wat kleurschakeringen zoals high lights, low lights of een trendy ombre. Bij het laatste loopt de kleur van het haar van donker bij de hoofdhuid naar geleidelijk lichter in de punten. De kleurmogelijkheden voor het haar zijn vrijwel oneindig. Haarmode Lydia komt haar klanten nu tegemoet met een mooie aanbieding. Twee haarkleuringen voor de prijs van één! Het idee is om met z’n tweeën het haar te laten kleuren, waarbij in elk geval één van de twee nog niet eerder gekleurd is bij Haarmode Lydia. De voordeligste kleurbehandeling is gratis. De aanbieding geldt voor alle type kleuringen. Dat kan één egale kleur zijn, maar ook andere kleurtechnieken zijn bij de actie inbegrepen. De haarstylistes van Haarmode Lydia zijn stuk voor stuk specialist op haarkleurgebied. Zij kunnen je dan ook voorzien van een deskundig advies, passend bij je type en uitstraling en natuurlijk bij je kapsel. Daarnaast geven zij advies over het juiste onderhoud van de nieuwe haarkleur en het behoud van gezond haar.

Bij Haarmode Lydia wordt gewerkt met de producten van Keune. Deze kwalitatief hoogwaardige kleuringen staan garant voor een betrouwbaar resultaat. Geen onaangename verassingen, dus. Behalve de traditionele tijdelijke en blijvende kleuringen is er ook een haarverf zonder ammonia, So Pure. Dit product is geheel ammonia- en parabenenvrij. Essentiële oliën zorgen voor gezond, sterk en glanzend haar. Meer weten? Of wil je van de 2voor- 1- prijs actie gebruik maken? Bel dan voor een afspraak of loop even de salon binnen op de Dorpsstraat 63 te Wilnis. We zien je graag samen met je vriendin, moeder, dochter of buurvrouw bij ons in de salon! 0297-285815 Kijk voor de voorwaarden op www.haarmodelydia.nl.

Kort nieuws Vinkeveen

Prijsklaverjassen in De Merel Op vrijdag 12 april 2013 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten, dit op veelvuldig verzoek. Er worden vier maal zestien giffies gespeeld, de punten worden bij elkaar opgeteld en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze avond een grote tombola. Andere klaverjasavonden zijn 26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Aanvang alle avonden 20.15 uur.

Baambrugge

Er kan weer geskeelerd worden

Afgelopen weekend werd de skeelerbaan in Baambrugge weer in gereedheid gebracht. Er staan weer een aantal leuke evenementen op het programma zoals Viks on Wheels op 15 mei, waarin de skate top van Nederland naar Baambrugge komt. Voorts zijn er 26 mei en 1 september jeugdwedstrijden. Dat is een competitie voor de skate jeugd van 6 t/m 14 jaar op de skatebanen in Purmerend, Medemblik en Baambrugge. Maar dit persbericht maakt melding van de start van de skate trainingen voor de jeugd, junioren en ouderen.

Voor deze mensen die in deze erbarmelijke omstandigheden terecht gekomen zijn en het gelukkig overleefd hebben, wil de Turkse Stichting Hakyol haar bijdrage leveren. Voor deze actie kan Hakyol weer op de steun van Albert Heijn rekenen. Tenslotte staan we samen sterker! Op zaterdag 6 april kunt u weer heerlijke typisch Turkse hapjes, die met alle liefde door de Turkse dames zijn gemaakt, op twee locaties kopen. Vanzelfsprekend zullen de Turkse pizza’s en baklava niet ontbreken. Tevens wordt op Grutto 2B, in het gebouw van Hakyol döner, gevulde aubergine en diverse lekkernijen verkocht. Maar u kunt niet weggaan, voordat u de overheerlijke linzen- of kippensoep van Ahmet heeft geproefd. Wij heten u alvast welkom, hosgeldiniz in Twistvlied op Grutto 2B in Mijdrecht. De braderie is vanaf 10 tot 17 uur. Wees op tijd!

Abcoude

De Acht van Abcoude

Diana Voorbij wint Paasactie Winkeliersvereniging De Passage Bezoekers van de winkels in De Passage in Mijdrecht moesten raden hoeveel paaseitjes er in de vaas zouden zitten. Met haar exacte schatting van 201 paaseitjes is Diana Voorbij (midden) de gelukkige prijswinnaar geworden! De prijs, die haar werd uitgereikt door Paul Reurings jr., is een dinerbon voor twee personen in Rendez Vous t.w.v. 80 euro, mogelijk gemaakt door Winkeliers Vereniging De Passage en Restaurant Rendez Vous. Blijf De Passage volgen op Facebook, Twitter en op de TV-schermen in het winkelcentrum en maak binnenkort ook kans op leuke prijzen!

Op zondag 7 april organiseert de Toerclub Abcoude voor de 34e keer De Acht van Abcoude. Deze tocht is een vrije fietstoertocht met afstanden van 40, 60 en 100 km waaraan iedereen kan deelnemen, ook al bent u geen lid van de Toerclub Abcoude. U ontvangt van de organisatie een routebeschrijving en kunt zelf beslissen hoe lang u over de tocht doet. Bovendien is de route met pijlen aangegeven, om te voorkomen dat u verkeerd rijdt. De tocht bestaat uit twee lussen van 60 en 40 km door het Gooi en het Groene Hart met als start en tussenstop café de Punt in Baambrugge, Rijksstraatweg 12-14. U kunt vertrekken tussen 8.30 uur en 10.00 uur. De leden van de Toerclub starten om 9.00 uur en rijden met een snelheid tussen de 25 en 30 km per uur. Voor meer informatie:

www.toerclubabcoude.nl


22

5 april 2013

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Suzuki M1800 R Intruder

Een vriendelijke bullebak “Wat een beest van fiets!” roep ik tegen eigenaar Frans van Motor Service Uithoorn, wanneer ik hem zie vanuit de showroom, terwijl hij druk in zijn kantoor bezig is. Er moeten zoveel motorfietsen afgeleverd worden voor de paasdagen. Wil je hem anders even proberen? Frans kan mijn gedachten lezen wanneer ik verlekkerd sta te kijken bij die enorme bullebak van Suzuki: de M1800 Intruder. Deze enorm vette Cruiser is een Harleykloon en dat maakt hem voor mij meteen interessant. In de jaren tachtig, ver voordat ik mijn Amerikaanse liefje had ontdekt, was ik zeer gecharmeerd van de oer- Intruder; in mijn ogen de eerste echte chopper uit het land van de reizende zon en zeer betaalbaar. Officieel gemaakt voor de Amerikaanse markt (vandaar de coole naam) werd hij met containers vanuit de States naar Nederland gehaald en werd de motormarkt overspoeld met deze grijze import. De motorhandel heeft daar nu nog steeds last van. De fiets van vandaag heeft buiten de naam niet echt veel meer met de oer- Intruder gemeen, hij is van een heel ander kaliber en vet; megavet zelfs. Echt een mannige fiets. Ook deze M, die voor Muscle staat, is op Amerikaanse leest geschoeid. Het verhaal gaat zelfs dat er een aantal Japanse heren naar de States waren gestuurd om eens uit te zoeken wat er volgens de Amerikanen nu allemaal op een Cruiser moet zitten. De heren hebben duidelijk aandachtig opgelet. De M van vandaag is ook nog eens geweldig gekleurd: zilver metallic. Overladen met chroom vind ik het zilver juist heel mooi passen en is het één geheel zo. Nadat Frans hem naar buiten heeft gemanoeuvreerd, komt de dikke vloeistofge-

koelde V-twin tot leven. Met een dikke roffel geeft hij aan dat hij wakker is. Inmiddels komen de eerste sneeuwvlokken weer naar beneden dwarrelen. Het valt me op dat zowel Frans als ikzelf er geen aandacht meer aan besteden. We zijn het inmiddels zo gewend dat het ons niet meer uitmaakt; sneeuw of geen sneeuw, het is voorjaar en wij gaan gewoon motorrijden. Punt uit! De enorme brede zit voelt meteen geweldig, je heb gewoon een echte fiets tussen je benen. Ik ben enorm gecharmeerd van de tweedelige cockpit; de ene helft de digitale toerenteller (heel fraai) op het stuur en de andere helft geïntrigeerd in de tank (stiekem toch een beetje Harley). De fiets voelt alsof hij ‘bulletproof’ is, alsof niets je kan gebeuren en automatisch gaat mijn gezichtsuitdrukking op de coolste stand. Het brede stuur voelt super en ook de

onderhoudsvrije cardanaandrijving doet zijn werk onverstoorbaar. Na een lekker ritje stop ik ergens op een boerenweg voor de gebruikelijke foto 's. Ik word echt heel vrolijk van deze megafiets. Als ik de achterkant fotografeer betrap ik mezelf op dat ik hardop roep: OMG wat een achterband! Met zijn 315 kilo is het lastig keren op zo’n landweggetje, maar echt veel moeite kost het me ook niet. Gelukkig kan je zeer gedecideerd met de koppeling en het gas spelen. Met zijn 160 Newtonmeter bij 6200 toeren is dit natuurlijk een motor die bij het stoplicht de straattegels uit de grond trekt en kan je de Intruder doortrekken tot 7500 toeren, en dat is heel veel voor een Cruiser . Ondanks dat PK's met zo een hoeveelheid koppel niet echt van belang is, zijn ze het vermelden waard: 125.

Nu is deze silver bullet ook grijs geïmporteerd, vandaar de miles i.p.v. kilometers. Twintigduizend staan erop en die moeten uitsluitend in de zomer zijn gereden want

de M1800 is in smetteloze staat. Hij is van bouwjaar 2009 met alle boekjes en onderhoudshistorie (zo zien we het graag). En de prijs voor deze schoonheid is 9.645 euro en daar koop je wel een hele dikke fiets voor. Natuurlijk post ik op Facebook meteen een foto met een enthousiast verhaal. Binnen enkele ogenblikken meldt mijn maatje Peter zich met een overduidelijk zinnetje : "Ik zei het je toch?" Inderdaad Peter, je heb gelijk wat een vette fiets!

Motor Service Uithoorn Amsterdamseweg 13 B Uithoorn tel. 0297-268852 en 06-30372989 www.motorserviceuithoorn.nl


DE GROENE VENEN

5 april 2013

AUTO & MOTOR

23

Door Michael Reuling foto'S patrick heSSe

Peugeot 508 HYbrid4

Peugeot opent de aanval op de fiscus Eerder reden we al met de nieuwe Peugeot 508. Opvolger van de 407 en 607. En wat voor opvolger. De verkoopcijfers zien er goed uit en ook de stationuitvoering is goed ontvangen. De 508 RXH, de hybride offroad variant, zie je hier en daar ook al rond rijden. Wij rijden met de 508 HYbrid4. De 4 staat in dit verhaal voor vierwielaandrijving. Onder de motorkap ligt namelijk een dieselmotor die de voorwielen aandrijft, bij de achterwielen ligt een elektromotor die de achterwielen aandrijft. De 508 HYbrid4 is vooralsnog alleen als sedan verkrijgbaar. Wil je perse een 508 Station met hybride aandrijving, dan moet je de 508 RXH bestellen. Dat is namelijk een hybride in Station uitvoering en voorzien van een offroadpakket. Peugeot heeft het bij de sedan voor elkaar gekregen de uitstoot nog een fractie minder te maken. Omdat de uitstoot ongeveer 88 gram per kilometer is, kun je de 508 HYbrid4 leasen met 14% bijtelling. De 508 HYbrid4 is een dieselhybride die bestaat uit een 2.0 HDi-dieselmotor met 163 pk en een elektromotor van 37 pk. Deze twee samen leveren een gecombineerd vermogen van 200 pk en

450 Nm koppel. En dat is flink wat vermogen voor deze zakenauto. De accu’s worden tijdens het remmen weer opgeladen, waardoor je bij het optrekken nóg minder verbruikt. Het gemiddelde verbruik ligt op een zeer nette 3,6 liter op 100 kilometer. Hoe werkt het in de praktijk? Wanneer de auto stilstaat en warm is, zijn beide motoren uitgeschakeld, zodat de auto geen CO2 uitstoot. Bij het wegrijden en rijden met lage snelheden (tot ong. 60 km/u) zorgt de elektromotor voor de aandrijving van de achterwielen. Tenzij je teveel gas geeft, dan springt de diesel bij. Tijdens het accelereren tot 120 km/u werken beide motoren samen voor een optimale vermogensontwikkeling. Bij het rijden op de snelweg drijft alleen de dieselmotor de voorwielen aan.

Toen we voor het eerst kennis maakten met de 508 waren we diep onder de indruk. Franse auto’s staan sowieso al bekend om hun comfort, maar de 508 weet een goede middenweg te vinden tussen sportiviteit en luxe. Je kunt de normale 508 krijgen met een normale zesbak of automaat, de HYbrid4 is alleen leverbaar met een automatische versnellingsbak, de 2Tronic. Feitelijk is deze automaat een gerobotiseerde handgeschakelde zesbak. Dat betekent dat de verlopen tussen de versnellingen iets langer duren. In de 208 was dit mijn grootste punt van kritiek dus ik vreesde het ergste voor deze HYbrid4. Maar niets is minder waar. In de HYbrid4 heb je geen moment last van een downtime. Dat is mede te danken aan het koppel van de elektromotor en de dieselmotor, want eigenlijk hoef je het gaspedaal niet ver in te trappen om gebruik te maken van de 200 pk of 163 Nm koppel. Mocht het nodig zijn dan kun je ook zelf schakelen met behulp van schakelflippers achter het stuur. In de middenconsole vind je een grote draaiknop. Deze biedt keuze aan vier opties. De standaard ‘Auto’

(waarin je zonder problemen voort zoeft door het verkeer), de ‘ZEV’variant (Zero Emission Vehicle, hierin rijdt de auto alleen maar op de elektromotor), de ‘4WD’stand (waarbij de auto standaard gebruik maakt van four wheel drive en de elektro- en dieselmotor samen werken) en de ‘Sport’ stand. Die laatste is verrukkelijk. Je hebt dan namelijk de beschikking over het volle vermogen. Zodra je de sportstand selecteert merk je dat de auto een extra duw krijgt. Hiermee kom je echt goed mee in het verkeer en zul je menig stoplichtsprintje winnen. De demo was voorzien van diverse luxe snufjes als keyless entry, een uitgebreid navigatiesysteem met goede geluidsinstallatie, uiteraard met aansluiting voor externe muziekdragers en vier-zone klimaatbeheersing. In deze Premium uitvoering krijg je ook nog eens zaken als head-up display waarop belangrijke voertuig informatie weergegeven wordt, parkeerhulp, 17 inch lichtmetalen velgen, xenon-verlichting en halflederen bekleding. Daarnaast vind je door de gehele auto diverse

Peugeot 508 Gereden versie: Peugeot 508 Blue Lease Executive HYbrid4 Vermogen: 200 pk 0-100: 8,6 s Top: 210 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 29,4 / 3,4 l/100km Prijs gereden model: € 41.340,Alternatieven: Ford Focus, Lexus CT200h, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Jetta

opbergvakken en bekerhouders. In de achterbak beschik je over 339 liter bagageruimte. Dit is uitbreidbaar naar 1.205 liter als je de achterbank neerklapt. Prijzen voor de 508 HYbrid4 starten bij € 43.860,- voor de HYbrid4 Allure. Deze is bedoeld voor de particuliere markt en is verkrijgbaar zonder BPM en wegenbelasting. Voor de leasemarkt heeft Peugeot het Blue Lease programma. Hierbij wordt ongeveer € 3.000,- van de normale verkoopprijs gehaald. Hiermee concurreert het merk beter met lease-maatschappijen en als leaserijder profiteer je van een lagere bijtelling. Als lease-auto kun je de sedan als HYbrid4 krijgen vanaf € 37.600,- in de Executive uitvoering en voor € 41.340,- rijdt de Premium de deur uit. En de leaserijder mag daarbij ook nog eens voor € 1.000,- aan extra accessoires uitzoeken. Arme fiscus.

Peugeot Hans Lammers Communicatieweg 25 3641 SG Mijdrecht Telefoon: 0297-272111 Website: www.hanslammers.nl

Wilnis in actie voor de allerarmsten. Helpt u mee? Wilnis is al vanaf het begin van de Dorcas Voedselactie bij het werk van Dorcas betrokken. Sinds een aantal jaar wordt het voedsel ingezameld in ‘De Roeping’. Vanaf daar gaat het via Dorcas naar de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Ook is er al jaren een Dorcas kleding-depot in Wilnis, tegenwoordig aan de Burg. Padmosweg 16 (Servicestation Vis). Dorcas doet echter meer dan de Dorcas Voedselactie en kleding inzamelen. Dorcas ondersteunt 180 projecten van lokale partnerorganisaties in 20 landen. Het gaat om projecten op de volgende gebieden: noodhulp, wederopbouw, sociale zorg en duurzame ontwikkelingssa-

menwerking. Dorcas helpt mensen ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Daarbij krijgt ze steun van duizenden actieve vrijwilligers en donateurs. Graag wil Dorcas de activiteiten in de regio uitbreiden en een Dor-

cas werkgroep ‘De Ronde Venen’ opstarten. Een werkgroep is een groepje mensen die samen bijdragen aan de doelstellingen van Dorcas door allerlei activiteiten te doen/organiseren. Dit begint bijvoorbeeld met de inzameling van voedsel en kan zo ver uitgebreid worden als men zelf wil. Er is voor iedereen en voor elk talent altijd een passende taak te vinden bij een werkgroep. Of u nu veel of weinig tijd heeft voor een werkgroep, er is altijd iets moois voor u te doen. Bent u geïnteresseerd in het werk van Dorcas en/of is een werkgroep echt iets voor u? Op dinsdagavond

9 April organiseert Dorcas een informatieavond in ‘De Roeping’ (bij de Hervormde Kerk in Wilnis) op de Kerkstraat 12 in Wilnis. U bent daar van harte uitgenodigd! Aanvang: 20.00 uur. Heeft u vragen over de Dorcas Werkgroep of over de informatieavond? Neem dan gerust contact op met Hinke Verbruggen of Bas van der Brugge door te mailen naar hinke.verbruggen.d.b@gmail.com of b.vanderbrugge@dorcas.nl

• Virtualisatie en Cloud oplossingen • Systeem- en netwerkbeheer • Virtualisatie en Cloud oplossingen • xDSL en Glasvezel verbindingen • Systeem- en netwerkbeheer • Online Backup • xDSL en Glasvezel verbindingen • HIP Telefonie • Online Backup • HIP Telefonie Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297 - 38 52 55 Industrieweg 15 info@solidq.nl • www.solidq.nl 3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297 - 38 52 55 info@solidq.nl • www.solidq.nl


24

5 april 2013

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Verkoper(ster) buitendienst LED verlichting Organisatie: LEDSign BV Plaats: Uithoorn

Functie: Fulltime Telefonist Business Development Center Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief Medewerker (M/V) Organisatie: Spangenberg International B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: logistiek medewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: leerling/basis kok met minimaal 2 jaar ervaring Organisatie: De Plashoeve Plaats: Vinkeveen

Functie: Bediening Organisatie: De Plashoeve Plaats: Vinkeveen

Functie: Zelfstandig werkende kok Organisatie: De Plashoeve Plaats: Vinkeveen

Functie: Medewerkster bediening (3, 4 of 5 dagen per week) Organisatie: Restaurant de Voetangel Plaats: Oudekerk a/d Amstel

DE GROENE VENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.