De Groene Venen 16 januari 2015

Page 1

DE GROENE VENEN

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

6-5oC

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 20 – Week 3 – 16 januari 2015

Nog enkele units! Vanaf € 500,- p/m excl. btw

Agenda Kort

TE HUUR

Zaterdag 17 januari • Verzamelaarsbeurs, Immitsj, Mijdrecht • IVN Winterwandeling, verzamelen op P Begraafplaats, Wilnis • Bingo-avond, buurthuis, Amstelhoek

Zondag 18 januari • Oecumenische Viering, Morgensterkerk, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Burgernet: 12% van de bevolking helpt politie

Veiligheidsbeeld: minder fietsendiefstallen, maar meer vernielingen in De Ronde Venen

Dorpsstraat 14, Mijdrecht Tel. 0297 - 212 987 www.vidabedrijfsmakelaars.nl

Het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Ronde Venen is in 2014 gedaald. Er zijn vorig jaar minder fietsen gestolen dan in 2013. Het aantal vernielingen is echter gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van De Ronde Venen van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Het totaal aantal misdrijven is in 2014 met 11 procent gedaald ten opzichte van 2013. De regio Midden-Nederland laat in 2014 een gemiddelde daling zien van 7 procent. De daling in De Ronde Venen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door forse afnames van het aantal autokraken (daling 30 procent), het aantal fietsendiefstallen (daling 41 procent) en woninginbraken (daling 33 procent). Grote stijgers zijn vernielingen (stijging 42 procent) en meldingen jongerenoverlast (stijging 26 procent).

TE KOOP ABCOUDE Holendrecht 43 In 2012 gemoderniseerd appartement. Lekker zonnig en met een leuke tuin die uitkijkt over het achtergelegen weiland. Ligging t/o de Kees Bon (sport) zaal. Het appartement is ideaal voor 1 tot 2 personen. Woonopp. ca. 46 m2. Nat. Hyp. Garantie mogelijk, nhg.nl Vraagprijs: € 195.000,- k.k.

Raadhuisplein 2, Abcoude Tel.: 0294 - 282940 www.raad-huis.nl

Woninginbraken gedaald; waakzaamheid blijft noodzakelijk De daling van het aantal woninginbraken in De Ronde Venen is sterker dan de gemiddelde afname in Midden-Nederland (daling 20 procent) in diezelfde periode. In 2014 hebben gemeente en politie aandacht besteed aan preventie: er zijn vier goed bezochte informatieavonden over woninginbraakpreventie geweest en de gemeente heeft wederom deelgenomen aan de Week tegen de Woninginbraak. Inwoners kunnen zelf veel doen om inbraak te voorkomen. En waakzaamheid blijft ook hard nodig blijkt ook nu. Momenteel vinden veel inbraken plaats in Mijdrecht en Abcoude. Inbraken vinden voornamelijk plaats tussen 15:30 en 22:30 uur en de achterzijde van de woning is meestal het doelwit. De politie vraagt inwoners rond die tijdstippen extra alert te zijn en bij verdachte omstandigheden direct 112 te bellen.

Het aantal vernielingen in de gemeente nam het afgelopen jaar met 42% toe. foto riChard van der spoel

Komend jaar gaat de gemeente wederom inzetten op preventie, maar wordt het breder getrokken naar veiligheid in en om het huis. De gemeente doet dit in nauwe samenwerking met diverse veiligheidspartners waaronder de politie, brandweer, GroenWest en verzekeringsmaatschappijen. Burgernet Burgermeester Maarten Divendal: “Steeds meer inwoners uit de gemeente hebben zich aangemeld bij Burgernet - een manier om de oog- en oorfunctie van de politie te vergroten. Ik ben zeer blij met deze inzet van inwoners. Eind 2014 hadden zich 5.120 inwoners zich aangemeld bij Burgernet, een stijging ten opzichte van 2013 met 12 procent. Nu helpt 12 procent van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen de politie mee. Hiermee staat De Ronde Venen samen met Bunnik qua aantal deelnemers op de tweede plaats in de

Risico’s nemen of liever niet?

regio Utrecht. Wat mij betreft gaan we in 2015 voor de eerste plaats!”

Advies op maat voor uw bedrijf

Opvallende stijgers: bedrijfsinbraken, geweldsdelicten en vernielingen Tot en met november 2014 waren de cijfers voor bedrijfsinbraken zeer gunstig: met name op het bedrijventerrein zijn slechts negen inbraken, waaronder pogingen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw veranderde dit beeld drastisch door elf aangiften van bedrijfsinbraken in boxen van bedrijfsverzamelgebouwen. Hier leveren lage absolute getallen forse uitschieters in de percentages op.

ascol.nl

Opvallend is dat het totaal aantal geweldsdelicten in De Ronde Venen is gestegen met 28 procent. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland waar er een afname is te zien van 8 procent. Ook hier zijn de absolute cijfers laag, maar stijgt het percentage sterk door twee vechtpartijen die op Koningsdag plaatsvonden. Hier zijn meerdere aangiften over over één incident gedaan..

www.boshoutloods.nl

Uw specialist in houten vloeren, lamel vloeren en laminaat. Tel.: 0297 - 25 54 83

Het aantal vernielingen nam toe met 42 procent. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat in de zomer enkele weekenden na elkaar bushokjes vernield zijn. In diezelfde periode zijn ook veel auto’s door één persoon beschadigd (Vinkeveen). Recent zijn in twee nachten veel auto’s door bekrassing vernield.

Stellingmolen 18 Mijdrecht

de lindeboom 8 | mijdrecht

hans winter brillen GEEF JOUW FAVORIET OP! Wie wint dit jaar de titel? Ga naar de website en geef voor 31 januari 2015 jouw favoriete onderneming op. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.ONDERNEMINGVANDRV.NL

* Verkocht !

zondag a.s. open

50% korting waar je van ondersteboven bent


2

16 januari 2015

DE GROENE VENEN

Wethouder Goldhoorn wil investeren in betere afvalscheiding Als één van de eerste gemeenten in Utrecht haalt De Ronde Venen sinds begin dit jaar blik, lege melk- en sappakken en andere drinkkartons huis aan huis op, samen met het plastic. Ook komen sinds enkele weken de vuilniswagens van Van Gansewinkel in veel wijken op andere dagen langs. Reden genoeg dus voor een goed gesprek met Anco Goldhoorn, wethouder van onder meer Reiniging en Afvalbeleid. De landelijke doelstelling voor het scheiden van afval is 75 procent. “Daar sluiten wij graag bij aan,” vertelt de wethouder. “Dat percentage is best ambitieus, dat gaan we natuurlijk niet meteen dit jaar halen. Nu zitten we op 59 procent. Maar we moeten wel naar die 75 procent toe! In het restafval zit nu nog te veel papier, glas, GFT, blik, drinkkartons, enzovoorts.” Waarom is afval scheiden zo belangrijk? “Om verschillende redenen. Eén daarvan is dat gescheiden ingezameld afval als grondstof voor nieuwe producten kan dienen. Natuurlijke hulpbronnen worden daardoor minder belast. Sommige stoffen kun je zelfs tien, twaalf keer gebruiken. De bekende grijze vuilniszakken bijvoorbeeld zijn gemaakt van plastic dat al veel vaker is gebruikt en hergebruikt. Daarbij: het is toch zonde om materialen weg te gooien als je ze ook een nieuw leven kunt geven? Als restafval heeft niemand er niets meer aan. Sterker nog: bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 in de lucht. En afval scheiden is gunstig voor de portemonnee. De opbrengst van blik en drinkkartons dekt de kosten voor het inzamelen. Plastic levert zelfs geld op, terwijl voor restafval de gemeente – en dus de inwoners – moet betalen. Sinds 1 januari zelfs extra, omdat het Rijk een verbrandingsbelasting heeft opgelegd van 13 euro per ton restafval.” U zegt: het is gunstig voor de portemonnee. Gaat de afvalstoffenheffing dan ook omlaag? “Nog niet. Ik gebruik het geld liever om te investeren in een betere afvalscheiding, waardoor we structureel lagere kosten krijgen voor de afvalverwerking. Als het scheidingspercentage van 75 procent bereikt is, is er wat mij betreft alle ruimte voor verlaging van de afvalstoffenheffing. Ik wil graag investeren in het anders organiseren van de inzameling van papier. Daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen, omdat ik daarover

in gesprek ben met de verenigingen. Mijn insteek is dat er meer oud papier wordt opgehaald en de inkomsten van de verenigingen daardoor stijgen, terwijl de reinigingskosten op termijn dalen. Een duidelijke win-winsituatie. Maar daarvoor is eerst een investering nodig.”

het nieuwe inzamelschema voor ons ook een beperkte kostenbesparing, omdat de planning voor de afvalinzamelaar eenvoudiger wordt. Maar heel veel goedkoper zal het niet worden. De vuilniswagens moeten nog steeds alle huishoudens aandoen en de totale hoeveelheid afval verandert ook niet.”

Metaal en drinkpakken worden samen met het plastic weggegooid in de Plastic Heroes zakken. Komen er geen nieuwe zakken? “We hebben natuurlijk wel een voorraad zakken met PMD-opschrift besteld, maar die gaan we pas gebruiken als onze Plastic Heroes zakken op zijn. Want je moet nooit oude zakken weggooien voor je nieuwe hebt. Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie en daarin past het weggooien van plastic zakken natuurlijk niet. De nieuwe zakken gaan we in de loop van het eerste kwartaal gebruiken.”

Waarom wordt het GFT-afval in de zomer niet langer wekelijks, maar tweewekelijks opgehaald? “De noodzaak is niet echt aanwezig. Voor de hoeveelheid groenafval hoeven we het niet te doen: het groei- en snoeiseizoen is vóór juni en na augustus en dan krijgen we ook het grootste aanbod van GFT. Uiteindelijk moesten we kiezen tussen een duidelijker, maar ook goedkoper inzamelschema of het vasthouden aan de wekelijkse GFT-inzameling in de zomer. De voordelen van een uniform inzamelschema hebben uiteindelijk het zwaarst gewogen.”

Krijgen de huishoudens nog een speciale container voor PMD? “Dit jaar in ieder geval niet. Toegegeven: het kan gemakkelijker zijn met weggooien als je daarvoor een aparte container buiten hebt staan in plaats van een losse zak binnen. Natuurlijk heeft een plastic zak nadelen, maar die kleven ook aan een container. Zo zit niet iedereen te wachten op een extra container. We houden goed bij hoeveel plastic, metaal en drinkkartons apart worden weggegooid. Als dat aanzienlijk meer is dan in voorgaande jaren, gaan we serieus nadenken over een eventuele extra container.” Voor GFT, restafval en PMD gelden nu in de hele gemeente dezelfde ophaaldagen. Wat is daar het voordeel van? “Onze gemeente was in 2011 ingedeeld in drie inzamelgebieden, elk met een eigen ophaalschema. Dat zorgde in de – laat ik maar zeggen – grensgebieden toch voor verwarring bij inwoners, inzamelaars en gemeente. Met als gevolg misverstanden en afval dat niet opgehaald werd. Op termijn levert

Dorpsvisie Vinkeveen: van ambitie naar werkelijkheid

Vinkeveen: Dorp aan de Plassen

Onder het motto ‘Vinkeveen: Dorp aan de Plassen’ is samen met inwoners en ondernemers een ideaalbeeld geschetst van hoe Vinkeveen er in de toekomst uit kan zien. De gemeente wil graag dat de visie wordt uitgevoerd en heeft daarvoor samen met een klankbordgroep een projectplan gemaakt. Dit projectplan is vorige maand aangenomen en voor definitieve besluitvorming naar de raad gestuurd. Een wens uit de dorpsvisie Centrum Vinkeveen is om de relatie tussen het dorp en de plassen te verbeteren door aan de Herenweg een recreatief centrum te maken met een passantenhaven, een dorpsplein, horeca en detailhandel. Een andere wens is om de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201 te verbeteren. In het projectplan zijn de stappen beschreven die daarvoor nodig zijn. Na besluitvorming in de raad kan worden gestart. Wethouder David

Moolenburgh; “We zijn vooral geïnteresseerd in de ideeën en wensen van inwoners, ondernemers en grondeigenaren in het gebied. Daartoe willen we de oude kantine van de Adelaar ombouwen tot een informatie- en ontmoetingscentrum. Hier komen tekeningen te hangen, worden maquettes neergezet en zorgen we ervoor dat eenieder met een idee of vraag terecht kan. De opening van dit centrum zal de eerste concrete stap zijn om van Vinkeveen een dorp aan de

Zitten er nog verdere wijzigingen in het ophalen van het huishoudelijk afval aan te komen? “We gaan – dankzij een motie van D66 die kon rekenen op brede steun van de raad – een onderzoek doen naar gedifferentieerde afvaltarieven. Dat kan op allerlei manieren, de essentie ervan is dat degene die meer weggooit meer betaalt. Het zou een extra middel kunnen zijn om nog meer afval te scheiden, maar het mag niet leiden tot afvaltoerisme. Ik ben heel benieuwd wat dit onderzoek oplevert.” De gemeente brengt de app Afvalwijzer en de website mijnafvalwijzer.nl nadrukkelijk onder de aandacht. Gaat die digitale informatie de papieren Afvalkalender uiteindelijk vervangen? “Wat mij betreft wel, maar ik ben benieuwd wat de inwoners van dat idee vinden. Misschien moeten we in de toekomst maar eens enquête daarover houden.”

plassen te maken. Daar gaan we een feestje van maken.” Het projectplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente, bewonersvereniging InVinkeveen, de ondernemersvereniging Vinkeveen en de ontwikkelcombinatie AdelaarHerenwegVastgoed/projectontwikkelaar Timpaan. Doel is eind 2015 tot een mooi ontwerp te komen voor het centrum van Vinkeveen dat verkeersveilig, haalbaar en betaalbaar is. Een belangrijk onderdeel daarin is de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Het ontwerp wordt gemaakt onder leiding van LAP Landscape & Urban Design uit Rotterdam. De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen behandelt het projectplan Vinkeveen Dorp aan de Plassen naar verwachting in de commissievergadering van 20 janu-

Overzicht huishoudelijke afvalfracties gescheiden ingezameld 59 %

Afvalfractie Aantal kilo's per inwoner percentage Huidige situatie GFT (groene bak) 101 30% Oud papier 60 18% Kunststof 6,8 2% Glas 27,9 8% Textiel 3,7 1% restafval (grijze bak) 138,6 41% Totaal 338,0 100%

Wilt u de afvalkalender ook op uw telefoon? Dat kan! Scan de QR-code en download de app.

ari 2015. Besluitvorming door de raad vindt dan naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 5 februari 2015. Na besluitvorming door de raad wordt de datum van de opening van het informatiecentrum bekend gemaakt.

De dorpsvisie Centrum Vinkeveen en het projectplan Vinkeveen Dorp aan de Plassen staat op de website van de gemeente De Ronde Venen. Wie ideeën heeft voor het centrum van Vinkeveen kan die kwijt op de facebookpagina Vinkeveen anno 2020 (https:// www.facebook.com/vinkeveen2020).


DE GROENE VENEN

Tekst Maarten Divendal

“Heeft u nog goede voornemens gemaakt voor 2015?” Geen voornemens in de zin dat ik speciaal dit jaar bepaalde dingen wil doen of een ‘persoonlijke mijlpaal’, op sportief gebied of iets dergelijks, wil halen. Wel goede voornemens om de juiste balans te houden tussen werk en privé. Daarbij met anderen het werk zo organiseren dat we met plezier, op zorgvuldige wijze en natuurlijk effectief bezig zijn. Het gaat om een goed resultaat voor inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb ik benadrukt dat we dat alleen kunnen behalen door juist ook bij de nieuwe taken die we als gemeente hebben, dit samen met anderen op te pakken en het stap voor stap realiseren.

“Op de nieuwjaarsreceptie heeft u niet een gebruikelijke nieuwjaarstoespraak gehouden. Waarom niet?” Een traditionele toespraak op zo’n receptie heeft vaak wat statisch. Terwijl je praat zie je sommige mensen bij wijze van spreken soms denken: duurt het nog lang. Dit jaar wilde ik het wat anders doen. De toespraak heb ik ingekort. Omdat ik de nadruk

16 januari 2015

3

BESTE BURGEMEESTER

wilde leggen op zaken waar we als gemeente op langere termijn veel energie in moeten steken heb ik er vier thema’s uit gelicht; zorg, duurzaamheid, veiligheid/leefbaarheid en jeugd. Voor elk thema heb ik een inwoner vanuit de gemeente geïnterviewd. Voor elk onderwerp iemand die op dit terrein actief is, bepaalde aansprekende ideeën heeft en ons ook weer kan inspireren om zelf actief na te denken en bezig te gaan met onze toekomst.

“Heeft de gemeente nog iets gedaan naar aanleiding van de aanslagen in Parijs?” Wij hebben tijdens het tijdstip van de bijeenkomsten die in veel gemeenten werden gehouden de vlag aan ons gemeentehuis half stok gehangen. In verschillende vooral grotere gemeenten is na de oproep van de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam iets georganiseerd. Bijeenkomsten in verschillende vormen waarin solidariteit werd betuigd met de Franse bevolking. Binnen De Ronde Venen waren er geen signalen dat er behoefte was aan een dergelijke bijeenkomst. Daarom hebben wij voor deze bescheiden

manier gekozen. Toevallig hoorde ik op de radio de heer Pechtholt een vraag beantwoorden waarin dezelfde afweging naar voren kwam die ik persoonlijk ook heb gemaakt. Bij zoiets ingrijpends is het heel goed om - als je het zo kan regelen - thuis te zijn, zodat je met je kinderen (kijkend naar het Jeugdjournaal) kan stilstaan bij deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

“Zijn er het komende jaar nog bijzondere evenementen in de gemeente?” Ongetwijfeld is ook in 2015 het aanbod weer heel groot. Er zijn hier heel veel culturele of sportieve activiteiten, maar ook activiteiten van andere organisaties bijvoorbeeld op het gebied van natuur en milieu, of ‘goede doelen’. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hoorde ik van verschillende verenigingen dat ze dit jaar een jubileum vieren. Dat betekent vaak extra leuke evenementen. Ik vermoed dat iedereen in de gemeente wel ergens iets kan ontdekken wat voor hem of haar de moeite waard is. Ook zal in 2015 op verschillende plaatsen Bevrijdingsdag worden gevierd. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Voor mij zal dat als bur-

gemeester en als inwoner nieuw zijn in De Ronde Venen.

“Bent u tevreden over de resultaten die afgelopen jaar zijn behaald op uw terrein van de openbare orde en veiligheid?” Er is door brandweer en politie en door de medewerkers van de gemeente enorm hard gewerkt. Belangrijker is echter dat we echt goede voortgang hebben geboekt. Mensen die persoonlijk slachtoffer zijn geworden van brand, een verkeersongeval of bijvoorbeeld een inbraak hebben daar op zich niet zoveel aan. Het is – om een recente zaak te noemen – natuurlijk in-en-intriest dat een inwoner van 97 slachtoffer werd van een woninginbraak. Ik merk dat alle medewerkers nog meer inspanningen verrichten en effectiever worden als er resultaten worden geboekt. Gelukkig is dat ook echt het geval. Minder inbraken en meer opgeloste zaken. Laten we die lijn in 2015 vooral voortzetten.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Nieuwe categorie: de mooiste sportfoto — Winnaars worden 23 januari bekend gemaakt

Genomineerden Sportverkiezingen 2014 bekend De genomineerden voor de jaarlijkse prijzen van sportman, sporttalent, sportploeg en sportvrijwilliger zijn bekend. De uiteindelijke winnaars worden op vrijdagavond 23 januari bekend gemaakt tijdens de Sportverkiezingen die dit jaar voor het eerst in Het Veenweidebad in Mijdrecht plaatsvinden. Ook wordt dit jaar voor het eerst de mooiste sportfoto van het jaar gekozen. Inwoners zijn van harte uitgenodigd de Sportverkiezingen bij te wonen. Tot december 2014 heeft iedereen de kans gehad sporters voor te dragen voor de verschillende titels. Op basis van de voorgedragen namen, heeft de jury per categorie drie kandidaten geselecteerd.

Sporttalent: Sterre Deetman uit Abcoude (Hockey), Pibbe Dirkson uit Mijdrecht (Acrogym) en Matthijs de Ligt uit Abcoude (Voetbal). Sportploeg: Argon J20-1 (Basketball), FC Abcoude Zondag 5 (Voetbal) en Atlantis 1 (Korfbal). Sportman: Daan Versteeg uit Vinkeveen (Zeilen), Robin Snoek uit Abcoude (Schaatsen) en Henk de Jong uit Mijdrecht (Wielrennen).

Sportvrijwilliger: Derk Cool uit Abcoude (Hockey Vereniging Abcoude), Riet Helmig uit Mijdrecht (Bowling Vereniging Mijdrecht) en Ton de Bruin uit Abcoude (FC Abcoude). Sportfoto: Ans van Ieperenburg uit Wilnis (Motorcross), H. van Gelde-

foto ans van ieperen

Grote belangstelling voor wonen in de Maricken Tijdens een drukbezochte inloopavond op woensdagavond jl. hebben veel belangstellenden zich laten informeren over de woningen die vanaf het voorjaar van 2015 in de Maricken, de nieuwste wijk van Wilnis, worden aangeboden. In De Willisstee kregen zij uitleg over de opzet van de wijk en het verkoopproces en was het uitwerkingsplan van de eerste fase van de wijk te bekijken. Meer informatie op: www.derondevenen.nl> leven en werken > projecten > de Maricken.

ren uit Wilnis (Voetbal) en W. van Keulen uit Mijdrecht (De Zilveren Turfloop, hardlopen). In de categorie Sportvrouw zijn dit jaar geen sporters voorgedragen, waardoor het niet mogelijk is een prijs uit te reiken. Tijdens de Sportverkiezingen op vrijdagavond 23 januari wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn binnen de verschillende categorieën. Sportliefhebbers die de ontknoping willen bijwonen zijn van harte wel-

foto hans van gelderen

kom. U dient zich hiervoor wel aan te melden, door aan te geven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn via b.bokkes@derondevenen.nl of tel. 0297 291651. Het programma begint om 19 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en vindt plaats in het Veenweidebad in Mijdrecht (Ontspanningsweg 1). De sportverkiezingen worden ook live uitgezonden op RTV Ronde Venen. Het programma van de Sportverkiezingen vindt u op

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

www.degroenevenen.nl

Werk aan de winkel Soms zie ik wel eens tekeningen met daarop afgebeeld leden van ons Koninklijk Huis voorbij komen, die de grens van het fatsoenlijke ruim overschrijden. Een relnicht uit Almere mag zo maar een filmpje maken van een burgemeester op vrijersvoeten. Ons aller Youp mag zo maar tijdens zijn conference een flink aantal vloeken lanceren. Zo hebben we een klimaat geschapen waarin veel kan en mag. Althans dat denken we. Het is een klimaat waarin de jonge mensen die we dertig jaar geleden in de kou hebben gezet maar al te goed gedijen. Wat we toen al wisten, maar waar de politiek niet aan wilde denken, is nu waarheid geworden. Wie had ook maar enig oog voor de jonge allochtoon die zich in het voorgezet onderwijs moest zien te handhaven? Vader sprak nog steeds z'n moerstaal en kon zich niet bezighouden met het overhoren van de lessen. Om over moeder maar te zwijgen. In samenhang met de minachting die we sowieso al voor deze toen minderheid hadden, dreef dit velen naar kleine en grote criminaliteit. Hoe stoer dat dan ook mag lijken, ze zijn kansloos. Frustrerend, denkt u ook niet. Intussen gaan we door met het etaleren van onze verregaande vrijheid van meningsuiting. Je mag gewoon spotprenten maken over zaken die anderen diep raken. Maar waarom moet je een eerbiedwaardige godsdienst, zoals de Islam, zo belachelijk maken? Ik vraag mij in alle redelijkheid af wat het doel hier van kan zijn. Toen Mischa Wertheim destijds een misselijkmakend verhaal over Downers neerzette onder de noemer cabaret, kreeg zelfs ik de neiging een eind hout te pakken en hem het toneel af te meppen.

www.derondevenen.nl.

foto w. van keulen

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Luistervink

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Op hetzelfde moment dat we arm in arm door de straten van Parijs lopen, zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Scholen worden compleet uitgemoord, jonge meisjes verkracht en massa-executies zijn aan de orde van de dag. Gaan we daar de straat voor op? Het lijkt gerelateerd aan godsdienst, een bron van eeuwenlange oorlogen en andersoortige narigheid. In plaats van als leidraad voor een beter leven te dienen is godsdienst voor radicalen hard op weg als excuus voor barbaars gedrag te dienen. Mogen we in dit land ernstige fouten maken als het om integratie gaat, excessen die elders in de wereld voorkomen kennen we hier gelukkig (nog) niet. Zestien doden zijn voor ons de drempel om met miljoenen de straat op te gaan. Laten we ons intussen wel eens afvragen of onze eigen normen en waarden niet aan een herijking toe zijn. Je kunt immers niet alles zo maar maken. Daarna maar eens bezien hoe we orde op zaken kunnen stellen. Luistervink


4

16 januari 2015

Kort nieuws Wilnis

Ds. P. Veerman bij Passage Op woensdag 21 januari geeft Ds. P. Veerman, Predikant van de Hervormde Gemeente Wilnis, bij Passage afd. Wilnis een lezing over “Het Gebed” in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aanvang 20 uur. Koffie vanaf 19.45 uur.

Vinkeveen

Oecumenische viering in Morgensterkerk Op zondagmorgen 18 januari om 10 uur wordt in de Morgensterkerk Vinkeveen de oecumenische viering gehouden. Een gezamenlijke dienst van de protestantse Morgensterkerk en de rooms-katholieke parochie ‘Heilig hart van Jezus’ te Vinkeveen. Thema zal zijn, naar Johannes 4:‘Dorst naar …’ Samen vieren en bidden in het besef te leven uit de Ene Bron en vandaar uit het menselijk bestaan vorm te geven. Voorgangers zijn ds Aarnoutse en mevr. S. van der Maat (o.f.s.). Muzikale medewerking wordt verleend door Letta van Maanen (piano), Ellen Hack (viool) en een samenwerking van Eigen Wijs en de Morgenstercantorij.

De Ronde Venen

Clubkampioenen bij De Amstel Afgelopen vrijdag is bij Zwem- en polovereniging De Amstel het eremetaal uitgereikt aan de clubkampioenen 2014. In diverse leeftijdscategorieën werden gouden medailles uitgedeeld aan: Sienna Albers, Bibienne van Hulst, Noah Kuystermans, Anna Laura Has, Randy Sijmons, Iris van der Moolen, Martijn Ottenhof, Vince Sijmons en Nick Sijmons. Eervolle vermeldingen waren er voor fam. Sijmons (Familie-estafette) en Bart, Jeffrey en Nick (Surprise-estafette). Ook Nick Sijmons ontving goud voor speciale verrichtingen op 400 meter vrij slag, evenals Max de Jong, snelste op de 25 meter sprint met 12, 26 seconden. De clubkampioenen zijn geworden: Nick Sijmons met 243,53 punten (3e plaats), Iris van der Moolen met 235,37 punten (2e) en de 7-jarige Sienna Albers werd de jongste club-

kampioene sinds het bestaan van De Amstel: met maar 229,41 punten. Zij zwom de 50m school in 53,38, de 50 rug in 47.01, de 50m vlinder in 41, 70 en de 75m wissel in 1:16,77. Kijk voor foto's en andere info op

www.zpv-de-amstel.nl.

Sylvain’s missie is iedereen zolang mogelijk aan het dansen te houden.

Erwtensoepverkoop voor jubilerende Abcouder Harmonie Zaterdag 17 januari verkoopt de Lions Club Abcoude-Baambrugge erwtensoep voor het goede doel. Met assistentie van leden van de Abcouder Harmonie gaan de Lions zaterdagochtend op pad om 1.500 liter erwtensoep te verkopen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het muziekonderwijs van de in 2015 jubilerende Abcouder Harmonie. Zoals gebruikelijk is de soep verpakt in een handige en goed houdbare verpakking van 1 liter, goed voor 3-4 borden. De prijs is 5 euro per liter. In verband met de wettelijke regels is de soep ingevroren. Wie niet in de gelegenheid is de verrukkelijke soep direct te consumeren, kan met een gerust hart enkele liters soep in het vriesvak bewaren. De Lions gaan de soep zaterdagochtend uitventen, maar men kan vanaf 8 uur ook terecht bij de verkooplocaties Renault-garage Van Kalmthout, Bakkerij Both, Koot Plusmarkt en Albert Heijn

Dansdocent Build Ya Skillz in RTL4-programma De Rondeveense dansdocent en breakdancer van het eerste uur, Sylvain Veldkamp van Build Ya Skillz, is deze vrijdag 23 januari te zien in het RTL4-programma Everbody Dance Now! Daarin showt hij zijn act als super office man, en laat een volle mix van verschillende streetdance stijlen zien, zoals hiphop/breakdance, popping en locking.

DE GROENE VENEN

Het kan echt en houd je fit. Met zijn 44 jaar is hij hier het levende bewijs van! De jury, bestaande uit Dan Karaty, Lieke van Lexmond en Jan Kooijman bepaalt vrijdag of Sylvain een groene of rode vloer krijgt. Super spannend en zeker een aanrader om te bekijken! Wil je meer over Sylvain, zijn crews en scholen weten kijk dan op www.hiphoplessen.nl of neem contact op met 0297 – 776 130.

dams Conservatorium, bieden een gevarieerd lesrepertoire voor verschillende instrumenten, waarbij het samenspelen in het leerlingen-orkest tot de mogelijkheden behoort. De Lionsclub wil deze muziekopleiding graag ondersteunen.

Naast het opluisteren van sociale en culturele evenementen, ziet de Abcouder Harmonie het als een taak om muzieklessen te verzorgen voor jong en oud. Enthousiaste docenten, vaak afgestudeerd aan het Amster-

Lions scoren met koffiepuntenactie

Week van het Gebed

Het thema ‘Dorst’ staat centraal in de Week van Gebed van 17 – 24 januari. Ook in De Ronde Venen staan elke avond de deuren open van een van de kerken van Waverveen, Mijdrecht, Baambrugge, Wilnis en Vinkeveen. Elke avond ligt de focus op een ander deel van het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Dit verhaal uit de Bijbel (Johannes 4) is aangedragen als thema door Braziliaanse christenen. Ook dit jaar is de Week van Gebed een wereldwijde activiteit voor iedereen die wil bidden voor eenheid en nieuw leven. Wilnis: 17 jan. De Roeping; Mijdrecht: 19 jan. Ons Honk; Baambrugge: 20 jan. Postwijck; Waverveen: 21 jan. Contact PKN; Vinkeveen: 22 jan. Morgensterkerk; Mijdrecht: 23 jan. De Weg en Vinkeveen: 24 jan.Verenigingsgebouw. Inloop alle avonden 19.15 uur; 19.30 – 20.30 uur: interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Kijk ook op www.weekvangebed.nl

Rectificatie

Verkeerd telefoonnummer In onze krant van vorige week is in het artikel over Dierenartsen Amstel, Vecht en Venen uit Abcoude helaas een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste nummer moet zijn: 0294-281420.

De actie van de Lionsclub Vinkeveen om Douwe Egberts-waardepunten in te zamelen ten behoeve van de voedselbank is uitstekend verlopen. In onze gemeente is massaal gehoor gegeven om de DE punten te doneren. Op de verzamelpunten bij Jumbo, Albert Heijn, De Bron en Maria-Oord zijn maar liefst 571.000

Wereldproduct Etuitje Deze eerste maand van het jaar is het wereldproduct van de Wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude een zijden etuitje met tandenstokers en een spiegeltje. Handig en mooi voor in je handtas of jaszak. Het etuitje komt uit Thailand en kost € 3,45. Hierop krijg je 10 % korting als je dit artikel uitknipt en meeneemt naar de winkel. De Wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude worden volledig gerund door vrijwilligers en zijn op zoek naar nieuwe wereldwinkeliers, die op vrijwillige basis hun steentje willen bijdragen en minimaal een dagdeel per twee weken in de winkel willen staan. Spreekt dit je aan? Neem dan contact op of kom even langs bij een van de winkels.

punten binnengekomen. Inclusief 15% verhoging van Douwe Egberts kunnen hierdoor ruim 1.300 pakken koffie worden afgeleverd bij onze lokale voedselbanken. De Lions club Vinkeveen wil al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie!

Golfclub zet Golfers van het Jaar in het zonnetje

Bij Wereldwinkel Abcoude is het in januari Sale. Zo komt er weer ruimte voor nieuwe producten. De makers van alle producten verdienen gewoon een fair loon. Kom dus snel naar de Wereldwinkel en laat je verrassen. Meer informatie op www.wereldwinkelmijdrecht.nl en

www.wereldwinkel-abcoude.nl. Wereldwinkel Mijdrecht, De Passage 14, 3641 AK Mijdrecht, tel: 0297-293799 Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, 1391 GH Abcoude, tel: 0294-284394

De Golfers van het Jaar 2014 zijn in het zonnetje gezet bij Golfclub Veldzijde tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4 januari jl. Gekeken is naar de beste tien wedstrijden die een lid van de golfclub op een van de banen van Golfpark Wilnis heeft gespeeld over een kalenderjaar. Voor de 9 holes par 3 baan werd Tonnie de Wit uit Woerden de Golfster van het Jaar en Dick Blekman uit Mijdrecht de Golfer van het Jaar. Joke Schiphorst uit Mijdrecht en

Henk Venus uit Ter Aar zijn de winnaars van de prestigieuze titel voor Golfster en Golfer van het Jaar 2014 van de 18 holes wedstrijdbaan.

Foto links: Tonnie de Wit (Woerden) en Dick Blekman (Mijdrecht) Golfers van het Jaar 2014 van de Par 3 baan. Foto rechts: Joke Schiphorst (Mijdrecht) en Henk Venus (Ter Aar) Golfers van het Jaar 2014 van de 18 holes baan.


DE GROENE VENEN

16 januari 2015

5

Kort nieuws

DE WEEK IN BEELD

Mijdrecht

Wie is toch Jezus? in de Wegwijzer

ngbotvallen bij een ketti ge en nd wo ge n ge or bakker foto's peter eveen zijn dinsdagm op de N201 bij Vink en ig tu er vo ie dr et Bij een ongeluk m bestelbus. door een remmende t ak za or ro sing, ve

Op 18 januari zal de eigen predikant ds. G.Vos in de CGK Mijdrecht de diensten leiden. Om 10 uur is de schriftlezing uit Mattheus 3 vers 13-17 en is het thema: Wie is toch Jezus? Alles wat God belooft en vraagt aan zijn volk vraagt hij ook aan Jezus. Om 17 uur wordt Lukas 3 vers 10-14 gelezen, het thema is: Wat moeten we dan doen? Nadat ze gedoopt zijn, leeft een vraag heel breed onder de mensen: Wat moeten we dan doen? Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het complete artikel op

cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via

cgkmijdrecht.nl/online+diensten.

Wilnis

De storm van afgelopen wee k zorgde ook problemen. O in onze regio p de N212 tu voo ss en Wilnis en zaterdag een Woerden kant r aanhangwag en el de schaarde een en ook op de N201 in Mijdre aanhanger. ch t foto riCh ar

n en ee aarss . De M n e n kelen kome n Breu terecht ge roorzaakt e s s u e A2 t rd ve berm s op d en in de ngeval we nhanger. r i n e g d e ntel akk gmor ge aa Het o Vrijda agen geka gedeerd. g op de le to peter b n e w o t o e f vrach der bleef ind grip kr w ur u e t d s r e b ha at de doord

d van de r spoel

Feestelijke ondertekening contract Wmo-hulpmiddelen

Maria-Oord vermaakt met zeemansliederen

Acht regiogemeenten, waaronder De Ronde Venen, hebben een contract gesloten voor de verstrekking van Wmo-hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen met de firma’s Beenhakker en Meyra Retail & Services. De feestelijke ondertekening vond plaats in de raadzaal in Mijdrecht in het bijzijn van onder meer de directies van Beenhakker en van Meyra Retail & Services en een groot aantal wethouders uit de regio. Namens De Ronde Venen zette wethouder Erika Spil (Wmo) haar handtekening onder het contract. De overeenkomst vormt de afsluiting van een gezamenlijk aanbestedingstraject dat Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Montfoort, Oudewater, Ouder-Amstel, Uithoorn en Woerden medio vorig jaar hebben ingezet. Concreet gaat deze aanbesteding om vervoersmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen en hulpmiddelen voor in huis, zoals een tillift of douchestoel. Beenhakker en Meyra Retail & Services verhuren deze hulpmiddelen aan de gemeenten, zodat zij die aan de in-

woners beschikbaar kunnen stellen. De nieuwe contracten betekenen dat De Ronde Venen afscheid neemt van de firma Welzorg. Voor inwoners die op dit moment een hulpmiddel gebruiken van deze onderneming, verandert er voorlopig niets. Ze kunnen gewoon hun scootmobiel, rolstoel of ander hulpmiddel blijven gebruiken totdat die aan vervanging toe is. Pas dan krijgen ze te maken met de nieuwe leveranciers. De nieuwe overeenkomst heeft evenmin gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage aan Wmo-hulpmiddelen.

De Hersenstichting zet zich in voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening, waaronder o.m. hersenletsel, beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Voor de collecte van 2 tot 6 februari is de Hersenstichting op zoek naar collectanten in Wilnis. Twee uurtjes collecteren voor 4 miljoen mensen is een kleine moeite voor een groot effect. Aanmelden kan bij de collectecoördinator, de heer N. Verburg via 0297-283581 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, tel. 070-360 48 16. Zie ook

www.hersenstichting.nl

Amstelhoek

Bingoavond bij buurtvereniging

Zaterdagmiddag jl. werd Careyn Maria-Oord in Vinkeveen bezocht door stoer uitgedoste zangers en muzikanten van Shantykoor de Turfschippers. In samenwerking met stichting Vinkeveen Promotion werd er voor de ouderen een muzikale middag georganiseerd. Voor een volle zaal genoten de aanwezigen van

Hollandse meezingers afgewisseld met Engelstalige luisterliedjes, uitstekend gebracht door het goede samenspel van zang en muziek. Ook de diverse solisten van het koor konden een extra applaus in ontvangst nemen bij hun uitstekende voordracht en vertolking van het zeemanslied.

IVN Winterwandeling

Partijen heffen het glas na de ondertekening. Vlnr: De wethouders Jan Vlaar (Montfoort), Ria Zijlstra (Uithoorn), Ad Verburg (Aalsmeer), Ruud Grondel (Diemen), Erika Spil (De Ronde Venen) en Rineke Korrel (Ouder-Amstel), de directeuren Hans Schouten van Meyra en Stefan van Bloemendaal van Beenhakker. Op de voorgrond wethouder Yolan Koster (Woerden).

Hersenstichting zoekt collectanten

De eerste IVN De Ronde Venen & Uithoorn winterwandeling van 2015 vindt plaats op zaterdag 17 januari. Verzamelen op de parkeerplaats van de begraafplaats in Wilnis aan de Ir. Enschedeweg om 9.30 uur. De wandeling voert door de Bovenkerkerpolder tussen Uithoorn en Amstelveen. Naast de wijdse uitzichten en de winterse natuur vormt de geschiedenis van dit gebied de achtergrond van deze wandeling. De afstand is ongeveer 8 à 9 km. Zorg voor warme kleding, neem iets warms te drinken mee en draag stevig, waterdicht wandelschoeisel. Men kan ook direct naar het startpunt rijden in Uithoorn: om 9:45 verzamelen we op P plaatsen ter hoogte van Johan Enschedeweg 1. Aanmelden niet nodig. Info: Hans Tuinenburg, tel. 06 13 999 814. foto roeland koning

De Kerstdrukte is nog maar nauwelijks verdwenen of de januari bingoavond van de Buurtvereniging Amstelhoek is er al weer; deze vindt komende zaterdag 17 januari plaats en begint om 20.00uur; de zaal is open vanaf ca. 19.00uur. Er worden 10 ronden gespeeld met mooie prijzen. De organisatie rekent op een grote opkomst. Adres: Engellaan 3a Amstelhoek


6

Familieberichten

16 januari 2015

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartbegeleiding "Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer"

Liefde Aandacht Respect

Miranda van Gelderen 06-23367997 Brenda Stork 06-15442046 www.charonuitvaart-abcoude.nl

DE GROENE VENEN

Al heeft zij ons verlaten Zij laat ons nooit alleen Wat wij in haar bezaten Is altijd om ons heen Vol verdriet geven wij kennis dat na een langzaam afnemende gezondheid toch nog onverwacht is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootoma

Margaretha Maartje Murk - Lens Greet

weduwe van Lucas Leonardus Petrus Murk * 12 oktober 1924

† 12 januari 2015

André Murk Alex, Jarno, Ingo en Charlotte Ine Berns-Murk Christian en Queenie, Jonathan, Tobias Michiel en Roxanne, Judith, Ralph Eddy Murk † Anja Murk Esmée en Falco, Amber Marja Hortensius-Murk en Jan Hortensius Nicole en Alex Yvonne Schiele-Murk en Erwin Schiele Roderik, Aranka, Lisanne Correspondentieadres: André Murk Laan van Dick Laan 61 2101 PN Heemstede Mama is overgebracht naar uitvaartcentrum Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, alwaar geen bezoek. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 19 januari om 13.30 uur in de Parochiekerk van de H. Hart van Jezus te Vinkeveen. Na afloop van de dienst zullen we haar begraven op het naastgelegen kerkhof. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen.

Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder en schoonmoeder

Willemina Meijer - Balk weduwe van Th.H. Meijer * 12 februari 1921

† 13 januari 2015 Leen Wil † Hennie en Jaap

Correspondentieadres: Leen Meijer Silversteijn 65 3621 PD Breukelen Gelegenheid tot afscheid nemen in de kerk vanaf 10.30 uur, voorafgaande aan de dienst. Op dinsdag 20 januari zal om 11.00 uur de uitvaartdienst plaatsvinden in de Parochiekerk van de H.Hart van Jezus te Vinkeveen. Na afloop van de dienst zullen we haar begraven op het naastgelegen kerkhof. Daarna is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in Roekz, Herenweg 53 te Vinkeveen.


DE GROENE VENEN

Omgaan met teleurstelling, verdriet, verbittering

Trefpunt voor Levenskunst Hoe til je jezelf uit boven het lot dat je treft? De Pastoraatgroep van de HH Cosmas en Damianuskerk te Abcoude organiseert een gespreksavond op dinsdag 20 januari 2015, van 20 tot 22 uur in het Trefpunt, Kerkstraat 23, naast de RK kerk, Abcoude. Priester Dominicaan Harry Huisintveld en praktijkondersteunster bij het Gezondheidscentrum in Maarssen Emmy van der Tuin verlenen aan deze avond hun medewerking. Inloop vanaf 19.30 uur. Op veel manieren kun je teleurgesteld raken in het leven: je raakt je baan kwijt, je partner, je kinderen, je geloof, je idealen. Je wereld stort in, de grond onder je voeten is weggeslagen: hoe ga je daar mee om? Wat helpt je dan? Wat doet je goed? Harry Huisintveld o.p. wil, aan de hand van zijn eigen ervaringen, met ons daarover in gesprek gaan. Emmy van der Tuin, zal daarbij de mogelijkheden van de professionele hulpverlening toelichten. Een avond om verder te komen en nieuwe inzichten en perspectieven te horen. Een avond om te ontdekken dat je het niet alleen kunt, het niet alleen hoeft te doen. Zie voor meer activiteiten onze website: www.cosmasendamianus.nl. Aanmelden wordt op prijs gesteld: tel. 0294-281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Afvallen is hersenwerk Elk afvaldieet werkt, maar wie niet leert daarna met verleidingen om te gaan, grijpt terug op oud gedrag en krijgt hierdoor het oude gewicht ook weer terug. Een logisch gevolg dat voor vrijwel iedereen die vecht tegen overgewicht herkenbaar is, aldus Martine Hoogendijk van Diet Solutions in Abcoude. Elk afvaldieet werkt, maar niet allemaal even goed. In de negen jaar dat Diet Solutions bestaat is honderden malen bewezen dat een hoogwaardig eiwitdieet werkt. De klanten van Martine vallen goed en gestaag af en verbranden de vetvoorraden die het lichaam heeft aangelegd. Zoals gezegd deze aanpak heeft zich bewezen. Echter, het streefgewicht is bereikt en het normale leven lonkt. En dan blijkt keihard dat eten meer is dan het vullen van een lege maag. Eten is ook gezelligheid, troost, vullen van een leegte in je hoofd en je aanpassen tijdens sociale gebeurtenissen. En geloof me als je buik vol is maar je hoofd heeft honger, dan wint je hoofd. Het is dus zaak dat we meer aandacht gaan besteden aan het hersenwerk. Hoe gaan we dat doen? Voor iedere startende lijner wordt een plan van aanpak gemaakt op basis van zijn of haar specifieke situatie. Hiervoor moeten vragen worden beantwoord als: Hoe ziet een dag uit jouw leven er uit? Hoeveel kilo’s wil je kwijt? Beweeg je? Wat zijn jouw valkuilen?

16 januari 2015

7

Zondag 1 februari gratis toegankelijk evenement in Hotel Mijdrecht Marickenland

Trouwplannen? Kom naar Trouwbeurs in de Groene Venen! Heb je trouwplannen? Kom dan op zondag 1 februari naar ‘Trouwbeurs in de Groene Venen’ in Hotel Mijdrecht Marickenland. Tijdens dit gratis toegankelijke evenement halen 30 ondernemers uit De Ronde Venen en omliggende regio alles uit de kast om te laten zien hoe ze van jullie bruiloft de allermooiste dag van je leven kunnen maken. tekst anJa verbiest

– foto peter bakker

‘Trouwbeurs in de Groene Venen’ is een initiatief van Liana van Zwieten en Patrick Hesse van de website ‘Trouwen in de Groene Venen.nl’. Trouwgerelateerde bedrijven uit De Ronde Venen en de regio vinden daar een podium om te laten zien wat ze allemaal in petto hebben voor een onvergetelijke trouwdag. Patrick Hesse: “Op onze trouwbeurs in Hotel Mijdrecht Marickenland, waar alle bezoekers op een feestelijke manier worden ontvangen, is een groot aantal van onze deelnemers aanwezig. Je vindt er een notaris, iemand die de organisatie van de hele dag voor je kan verzorgen, een bijzondere trouwambtenaar, twee juweliers, vertegenwoordigers van diverse prachtige trouwlocaties, modezaken, cateraars, een bakker, en allerlei versieringen. Plus verschillende soorten entertainment en nog veel meer. Het wordt heel sfeervol en gezellig.” Liana van Zwieten: “Het is echt de moeite waard om op 1 februari tussen 11 en 17 uur te komen kijken. Via internet is er ook voor een bruiloft heel veel te bekijken en te regelen, maar voor de echte beleving is het beter om even offline te gaan. In korte tijd kun je op deze zondag tijdens onze trouwbeurs in Hotel Mijdrecht Marickenland alles bekijken wat je nodig hebt om van jullie bruiloft een echte droomdag te maken. Alles wat je nodig zou kunnen hebben onder één dak, wat wil je nog meer? Natuurlijk staan de schijnwerpers deze dag op toekomstige bruiden,

en Ben je bereid echt iets te veranderen? Belangrijke vragen die de basis vormen voor het succes op langere termijn. We stellen in overleg een vooral haalbaar doel vast en starten met het eiwitdieet met gebruik van maaltijdvervangers. Succes verzekerd! Is het streefgewicht bereikt dan kom je automatisch in het ‘Diet Solutions: life changing program’. Diet Solutions life changing program Diet Solutions ontwikkelde een programma dat je na het behalen van je streefgewicht kunt volgen. Met het doorlopen van dit programma leer je het streefgewicht te behouden zonder te lijnen. Je wordt je bewust van ingesleten gedachten en gewoontes en het daarbij behorend eetgedrag. Je stelt vast wat je wilt veranderen om te voorkomen dat je weer aankomt. Je leert de juiste dingen te eten op het juiste moment in de juiste hoeveelheid. We spreken spelregels af en je krijgt tips en trics. Hou je aan het programma en je gaat een leven zonder overgewicht tegemoet. Kortom je gaat je hersens gebruiken in plaats van je buik, hersenwerk dus. Wil je hier meer over weten of wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek, neem dan contact op met Martine Hoogendijk van Diet Solutions in Abcoude op tel. 06-52 437598

Liana van Zwieten en Patrick Hesse: “Verdeeld over de dag worden verschillende ceremonies gehouden, zodat iedereen ook hierbij inspiratie kan opdoen voor die ene, unieke dag.” maar ook voor hun bruidegoms zijn er mooie aanbiedingen en speciale acties. Daarnaast zullen er diverse culinaire versnaperingen worden geserveerd. Dus mannen, kom mee!” Inspirerende ceremonies Op 1 februari kan niet alleen allerlei informatie over ‘de mooiste dag van je leven’ worden verzameld, er worden ook enkele trouwceremonies gehouden. Liana van Zwieten: “Iedere bezoeker kan getuige zijn van een nagespeelde trouwceremonie. Er zijn zitplaatsen voor alle stellen, maar ook voor hun moeders, schoonmoeders, getuigen, ceremoniemeesters, vrienden en vriendinnen. Bij elke ceremonie verschijnt een prachtig opgemaakte bruid en een goed verzorgde bruidegom in verrassende bruidskleding. Het jawoord wordt gegeven ten overstaan van een echte trouwambtenaar en er wordt gezorgd voor alles wat er verder nog bij dit bijzondere moment komt kijken. Verdeeld over de dag wor-

den verschillende ceremonies gehouden, zodat iedereen ook hierbij inspiratie kan opdoen voor die ene, unieke dag.” Waardevolle verrassing De toegang tot ‘Trouwbeurs in de Groene Venen’ is gratis. Patrick Hesse: “Wel is het verstandig om je te registreren. Dat kan van te voren via onze website www.trouwenindegroenevenen.nl of ter plekke tijdens de trouwbeurs. Iedereen die zich registreert, ontvangt bij vertrek een leuke verrassing. Ook die is absoluut de moeite waard!” Actuele informatie over ‘Trouwbeurs in de Groene Venen’ en alle deelnemers is te vinden op de gelijknamige pagina op Facebook en op www.trouwenindegroenevenen.nl. Ook via Twitter kun je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


8

16 januari 2015

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

Legendarische Nederpopband Bettie Serveert

In de rubriek ERELOGE ontmoet popmuziekjournalist Peter Schavemaker popmuzikanten die in onze regio te zien zijn. Deze week een gesprek met gitarist Peter Visser van de band Bettie Serveert, die met hun eerste cd ‘Palomine’ uit 1992 direct grote successen kreeg in Nederland, maar ook in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Duitsland. In 1993 en 1995 speelde de groep op Pinkpop. Bettie Serveert wordt gezien als een van de beste – alternatieve- rockbands uit de Nederlandse popgeschiedenis.

‘Amerika is ons overkomen’ Wat zijn de plannen voor 2015? Verschijnt er een nieuwe cd, als opvolger van jullie laatste cd ‘Oh Mayhem’ uit 2013? “Jazeker, dat is het plan. We spelen op dit moment veel in de oefenruimte en werken thuis op de computer aan nieuwe tracks. We zijn in een vergevorderde demofase. Tijdens de show in P60 gaan we ook een paar van deze nieuwe nummers spelen.” Dat is nieuws! Wat kun je alvast onthullen? “Deze cd wordt de derde cd met onze nieuwe drummer Joppe Molenaar (voorheen Voicst, red.). De voorgaande twee platen (‘Oh Mayhem’ en ‘Pharmacy of Love’, red.) waren, voor onze begrippen flink hard. De nieuwe cd wordt meer gemêleerd; kneiterharde en meer ingetogen nummers. We willen een beetje terug naar onze beginsound. De nieuwe plaat verschijnt in 2015 of 2016.” Bettie Serveert is altijd zeer populair geweest in de VS, jullie hebben daar ook vaak gespeeld (27 tournees, red.), zoals in de voorprogramma’s van grote

Amerikaanse acts zoals The Counting Crows , Dinosaurs Jr. en Jeff Buckley. Was het belangrijk als band dat Amerika meteen was veroverd? En hoe is deze populariteit nu? “Het Amerikaanse succes gebeurde gewoon. Een cassettebandje bleek op het juiste moment op het juiste bureau te liggen. Amerika is ons overkomen. We waren destijds zo groen als gras. Onze zangeres Carol is Canadese van oorsprong, we hebben ons hierdoor nooit een echt Nederlandse band gevoeld. De band met de VS is nog steeds zeer hecht, via Facebook, Spotify en andere sites krijgen we nog veel aanvragen om te spelen en worden onze platen verkocht of gedownload. We hebben ook een goede platendeal in de VS en Canada. Maar ook in andere landen is nog steeds veel belangstelling voor ons.”

Welke plaats hebben jullie in de Nederlandse popgeschiedenis? “Ik denk dat we, na het verschijn e n

En Nederland? “Sinds 2009, toen ‘Pharmacy of Love’ verscheen, is er weer een flink stijgende lijn.”

“In Mijdrecht, voor jongens en meiden van 4 tot ongeveer 22 jaar”

Sietske van der Bijl begint haar eigen dansstudio Sietske van der Bijl uit Vinkeveen, gediplomeerd dansdocente en als actrice bekend van de tv-series VRijland (KRO) en Het Mysterie van… (RTL Telekids), start in Mijdrecht haar eigen dansstudio. tekst anJa verbiest

H

– foto robin kamphuis

leerde ik de kinderen een dans aan, die na afloop aan de ouders werd geshowd. Zo doe ik dat ook tijdens verjaardagsfeestjes: een flitsende dans instuderen en dan meteen optreden. Dat geeft zo’n voldoening! Kun je nagaan wat voor een optreden de kinderen na een half jaar of een jaar kunnen neerzetten… Ik verheug me daar nu al op.” Dansstudio Sietske gaat vrijdag 6 februari van start bij Beuving Lifestyle op de nieuwe locatie aan de Nijverheidsweg 17K in Mijdrecht. Sietske: “De danslessen geef ik daar samen met Isabella Kok. Zij is net zo enthousiast als ik en zó leuk met kinderen, dat ik er nu al zin in heb om met haar aan de slag te gaan!“

et idee om zelf een dansschool te beginnen, heeft Sietske altijd al gehad. “Vanaf het moment dat ik mijn diploma als dansdocente behaalde, “Getalenteerde leerlingen wil ik extra werd dat alleen lessen aanbieden om een hoger niveau ‘De eerste proefles is maar sterker. te bereiken en kans te maken om gratis’ Toen een andere aangenomen te worden bij (semi-) Dansers en dandansschool vorig professionele producties of seressen van 4 jaar al vrij lang dansopleidingen.” tot ongeveer 22 voor de schoolvakantie met de lessen stopte, heb jaar kunnen bij Dansstudio Sietske ik een maand lang elke woensdag terecht op vrijdagmiddag- en avond dansworkshops gegeven aan kinde- plus zaterdagmorgen. Sietske: “Als er ren die nog even door wilden dansen. voldoende animo is, wil ik uitbreiden Dat was een enorm succes. Per les naar de woensdagmiddag. Isabella en

ik geven allround danslessen waarbij, zonder dat je het eigenlijk merkt, ook aandacht wordt besteed aan danstechniek. Lekker dansen op goede muziek, waarbij we in iedereen het beste naar boven halen. Het maakt niet uit of je al eerder hebt gedanst, iedereen is welkom. Natuurlijk mag je eerst een gratis proefles volgen om kennis te maken en de sfeer te proeven. Als je het eng vindt om alleen te komen,

van ‘Palomine’ – dat volgens kritieken slordig gemaakt was, waarover werd gezegd dat de gitaren vals waren en dat het rammelde aan alle kanten – muzikanten Bettie Serveert zagen als voorbeeld. We kregen destijds ook ongelofelijk veel persaandacht in alle internationale- en Nederlandse muziekbladen, zoals een hele pagina in hét muziektijdschrift Billboard. Dat heeft de deur geopend voor Nederlandse bands.”

neem je gewoon iemand mee.” De danslessen bij Dansstudio Sietske duren 60 minuten. “Je hebt dan echt tijd om iets op te bouwen en dingen goed aan te leren. Ik werk daarom met kleine groepen, zodat ik de leerlingen veel individuele aandacht kan geven. Groeit een groep naar 19 of 20 leerlingen, dan maak ik er twee groepen van. Getalenteerde leerlingen wil ik extra lessen aanbieden om een hoger niveau te bereiken en kans te maken om aangenomen te worden bij (semi-) professionele producties of dansopleidingen.” Sietske wil met haar groepen ook gaan optreden. “Bijvoorbeeld op het Straattheaterfestival De Ronde Venen, dat dit jaar op 20 juni wordt gehouden. Zo’n optreden is een echt

‘Palomine’ is een Nederlandse popklassieker geworden. “Daar kan ik, in alle bescheidenheid, wel ja op zeggen.” Eind 2016 is het 25 jaar geleden dat ‘Palomine’ uitkwam. Zijn jullie al bezig met dit jubileum? “Nee, nog niet. We brengen eerst onze nieuwe cd uit. Als het zo ver is, dan…” Jullie hebben nooit een Top 40 hit gehad. “Dat klopt. Of dat een zegen of een last is, dat weet ik niet. Het is ons nooit overkomen. Achteraf gezien hadden we graag een hit gehad.”

Bettie Serveert is 23 januari te zien in poppodium P60 in Amstelveen. De band bestaat uit zangeres Carol van Dyk, bassist Herman Bunskoeke, gitarist Peter Visser en drummer Joppe Molenaar. www.bettieserveert.com foto: tinCa veerman

‘shine-moment’ voor de kinderen, met extra waardering voor wat ze allemaal al geleerd hebben. Ik wil ook workshops aanbieden, zoals hiphop, tapdansen of streetdance, of gaan samenwerken met leuke gastdocenten.” Lestijden en aanmelden Over de lestijden en andere praktische zaken is alle informatie te vinden op www.dansstudiosietske.nl. Sietske: “In het weekend van 6 en 7 februari gaan we van start, dus kom dan gezellig kijken en laat uw kind een keertje meedoen aan de les die bij zijn of haar leeftijd past. Voor iedereen die zich vóór 1 maart aanmeldt, ligt een mooi T-shirt van de dansstudio klaar.”

Amsterdamse Cantorij in Dorpskerk Abcoude Op vrijdag 23 januari aanstaande geeft De Amsterdamse Cantorij weer een concert geven in de Dorpskerk van Abcoude. Ultimi miei sospiri – Vlaamse polyfonie uit de 15de en 16de eeuw. In de muziekgeschiedenis telt de componeerkunst van de meesters van de Lage Landen als het hoogst haalbare in hun tijd. De ontwikkeling van de rijke polyfone stijl van ‘de Nederlanders’ groeide door verschillende generaties in de 15de en 16de eeuw. Men spreekt dan van de Eerste tot en met de Vijfde Vlaamse School. Aan de hand van het madigraal ‘Ul-

timi miei sospiri’ van de Fransman Philippe Verdelot wordt een muzi-

kale reis gemaakt, onder meer via de mis die Philippe de Monte schreef op dit madrigaal. Ook worden werken van o.m. Dufay, Des Prez, De Wert en Gombert gebracht. Medewerking wordt verleend door het ensemble Mazachrocha - renaissance blokfluiten. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 15,50 / € 13,50 (donateurs, voorverkoop, reductie – zoals cjp, 65plus, stadspas). Kaarten met korting verkrijgbaar bij: De Readshop, Hoogstraat, Abcoude.


DE GROENE VENEN

16 januari 2015

9

Keihard werken wordt beloond

Mijdrechtse Mikki op de planken van het Circustheater in musical Billy Elliot Het is kerstavond, Mikki tuurt op haar computer. Zou ze dóór zijn en haar felbegeerde plekje op het podium van de musical Billy Elliot krijgen? Als de batterij van haar computer er de brui aan geeft, komt nichtje Lola aangestormd. Moeder Monique laat buiten haar tranen de vrije loop. “Mikki je bent door, je zit er bij!” Kerstavond moet nog echt gaan beginnen, maar het is duidelijk dat die anders dan anders gaat worden. tekst paul bosman – foto monique smit Ik zit met de kersverse musicalster bij S.K.D.A. verder aan haar talent te om tafel. Beetje gespannen is ze wel. werken. Ze deed mee aan wedstrijden Je weet immers nooit wat zo'n journa- en werd het afgelopen jaar met haar list aan je gaat vragen. Mikki, een elf- dansgroep eerste op het Nederlands jarig, bijna spits kind, dat vanuit haar Kampioenschap. vingers tot aan haar tenen uit elastiek lijkt te bestaan. Een karakteristiek Vorig jaar mei kwam Billy in koppie en nu al een houding die past beeld. ‘Zou het iets voor mij zijn?’, bij grote danseressen. Nou moet u niet vroeg Mikki zich af, waarna ze in sepdenken dat het kind kapsones heeft. tember de stoute schoenen aantrok en Ze ademt wel een zekere zelfverze- auditie deed. Samen met een aantal kerdheid uit, maar wel gepaard met meisjes volgde ze een les en werd bescheidenheid. Moeder Monique be- deskundig beoordeeld door mensen aamt dit laatste. Samen met haar man die een neus hebben voor aankomend Bert is ze best trots op wat haar doch- talent. Na lang wachten werd ze er uit ter allemaal doet maar alles moet je geplukt.Toen begon er een lang traject kunnen relativeren. Geen extra drukte van training, selectie en steeds maar weer even in spanning zitten of je veren rumoer, dus doe maar gewoon. der mocht gaan op de Billy sCOOL. Mikki is helemaal waus van dansen. Last van zenuwen heeft ze niet. Als Het liefst zou ze de hele dag sprin- ze er moet staan staat ze er, maar gend en hupsend door het leven willen het uurtje dáárna; dan is de spanning gaan. Dat zou haar geen enkele moei- voelbaar. ‘Heb ik het goed gedaan, te kosten. “Dansen is net als op vakan- goed genoeg om door te gaan?’ Na tie gaan, gewoon leuk om te doen en maar liefst zes selectierondes kwam de dingen die je echt leuk vind ervaar het antwoord: je zit bij de cast. je niet als belastend, eerder ontspan- nend.” Mikki heeft haar aanleg voor Het grote werk gaat nu beginnen. Op dansen niet van een vreemde. Moeder vrijdag, zaterdag en zondag wordt er Monique danste vroeger samen met maar liefst bijna vier uur getraind, haar zus. De appel valt wat dat betreft Niet alleen op danstechniek, waardus niet erg ver van de boom. Nog onder tappen. Er wordt zeker ook maar net 5 jaar jong wist Mikki het geacteerd en gezongen. Stapje voor al: ik ga dansen. Via Dansschool Ni- stapje worden de negen meisjes cole kwam ze terecht bij Dance Cen- klaargestoomd voor een serie optretre Jolanda van Beek om vervolgens dens die volle zalen zullen trekken.

“Dansen is net als op vakantie gaan, gewoon leuk om te doen en de dingen die je echt leuk vind ervaar je niet als belastend, eerder ontspannend.” Aldus de 11 jarige Mikki, die als ze danst, de tijd vergeet en helemaal opgaat in haar passie. Zoals al tijdens de audities bleek, plankenkoorts heeft ze absoluut niet. Dansen is haar lust en haar leven, het geeft een gevoel van vrijheid die ze nauwelijks kan omschrijven. Naast de training voor Billy volgde Mikki ook nog haar standaard lessen, op maandag en woensdag. Op de vraag of dat allemaal niet nèt even te veel wordt, is het antwoord heel stellig: “Helemaal niet, dat komt omdat ik het zo graag doe.” Moeder Monique kan dit alleen maar beamen maar trekt wel aan de bel. “Ruim voor dat we naar de repetities gaan, staat ze al kant en klaar. Eenmaal aan het werk vergeet ze de tijd en gaat helemaal op in haar grote passie. Voorlopig houden we het echter op Billy, daar heeft ze haar handen aan vol.”

Aimée van Delden, Suzanne Arends en Eric Jan Joosse zondag 25 januari in Mijdrecht

Janskerkmatinee: Van Toccata tot Tango Harpiste Aimée van Delden, fluitiste Suzanne Arends en organist/pianist Eric Jan Joosse verzorgen op uitnodiging van Cultura De Ronde Venen volgende week zondag, 25 januari, een matineeconcert in de Janskerk aan de Kerkstraat 9 in Mijdrecht. Er staan in het eerste deel van dit zondagmiddagconcert prachtige werken op het programma van zowel J.S Bach als C. Ph.E. Bach, G. F. Händel, G.B. Pescetti en W.A. Mozart. Eric Jan Joosse opent met ‘Toccata en Fuga in d (BWV 565)’ van J.S. Bach, gevolgd door Aimée van Delden en Suzanne Arends samen met ‘Sonate in e’ van C. Ph. E. Bach. Vlak voor de pauze spelen de drie musici gezamenlijk de ‘Andantino’ uit het Fluit-harpconcert van W.A. Mozart. Eric Jan Joosse bespeelt daarbij de piano. Na de pauze worden solo en in wisselende samenstellingen werken ten gehore gebracht van A. Vivaldi, I. Albeniz, H. Renié, B. Godard, M. Ravel en A. Piazzolla. Het concert wordt afgesloten met de tango ‘El Choclo’ van A.G. Volloldo, waarbij zowel fluit, harp als piano te beluisteren zijn. Vanachter het orgel ver-

rast Eric Jan Joosse het publiek in de Janskerk deze middag tevens met een interactieve improvisatie. Het matineeconcert in de Janskerk in Mijdrecht begint zondag 25 januari om 14.30 uur. De kerk gaat die middag open om 14 uur. Kaarten zijn à € 10 per stuk te reserveren via www.cultura-drv.nl. Jongeren met een geldige schoolof studentenpas betalen € 5. In de voorverkoop zijn kaarten te verkrijgen bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en bij drogisterij De Bree in Vinkeveen. Tevens is het mogelijk om een half uur voor aanvang, indien nog beschikbaar, kaartjes te kopen aan de kassa. Meer informatie is te vinden op www.cultura-drv.nl en op de Facebook-pagina van Cultura De Ronde Venen.

Het optreden straks is aan strenge regels gebonden. De optredens mogen niet langer duren dan tot 23 uur. Wel met een uitloop van maximaal een kwartier, maar daarna is het naar huis en naar bed. Er moet voldoende rust worden genomen voordat een volgend optreden mag plaatsvinden. Terecht, want jonge kinderen moet je in bescherming nemen. Mikki gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs om een vervolgopleiding te gaan volgen. Niet dat ze dit nou zo heel erg leuk vindt. Dansen vindt ze heel wat leuker, maar de toekomst kan ook zo maar heel anders uitpakken. Moeder Monique en vader Bert zien er op toe dat ook de school de nodige aandacht krijgt. Is er

daarnaast ruimte en tijd om Mikki’s het danstalent verder te ontwikkelen staan ze daar achter. Maar wel in de juiste volgorde. Mikki laat nog even zien wat ze de afgelopen training heeft bijgeleerd. Ze stuitert door de woonkamer en speelt haar rol als een volleerd artiest. Als ze weer aan tafel zit kijkt ze voor zich uit. “Er zijn een paar honderd meisjes die maar wat graag een rol in een aansprekende musical zouden willen spelen. Ik mag dat gaan doen. Ik speel een balletmeisje dat les krijgt in de klas van Mrs Wilkinson waar ook Billy les krijgt. Samen met m'n ouders en de rest van de familie gaan we er voor. Geweldig!”


10

16 januari 2015

DE GROENE VENEN

Welkom op Wellantcollege Nog even en de basisschoolperiode zit erop. Dat geldt voor alle leerlingen die nu nog in groep 8 zitten en straks, als brugklasser, één van de scholen voor het voortgezet onderwijs gaan bezoeken. ‘Welke school past het beste bij mij?’ een vraag, waar vele leerlingen en ouders zich de komende tijd mee bezig houden.

wellant.nl

De open dagen van de scholen van Wellantcollege in Aalsmeer helpen klassen gemaakt. De Groenstrook die een kleine achterstand hebben hen bij het maken van de juiste heeft de Paardenklas, de Kookklas op het gebied van taal en rekenen. keuze. en de Tec-klas. Kies je op de Groen- Leerlingen die de Gemengde LeerOp woensdag 28 januari houdt Wel- strook niet voor een themaklas, dan weg volgen (GL) en meer uitdaging lantcollege vmbo willen, kunnen in het de Groenstrook examenjaar een extra haar open dag theorievak kiezen. Op en op donderdag deze wijze kunnen zij 29 januari staan een volwaardig Theorede deuren van tische Leerweg (TL) diWellantcollege ploma behalen. Kortom, Westplas Mavo voor elk wat wils. voor alle belangstellenden open. Westplas Mavo biedt de De schoolambasBusiness klas aan, voor sadeurs en het ondernemende leerlinpersoneel staan gen, die misschien in op deze dagen voor u klaar. Zij laten de school De Techniektruck komt naar de open dag van de Groenstrook! van binnen en Kom een kijkje nemen en maak kennis met de ‘Alles is Techniek Experience’! buiten aan u Techniek heeft de toekomst; de Groenstrook heeft de Tecklas! zien. Ook zullen zij al uw vragen proberen te beant- volg je automatisch de vrije carrou- de toekomst een woorden. bedrijf sel, waar onder andere ICT, bewe- eigen Wellantcollege laat talent tot ont- gen & sport en design & lifestyle willen starten. wikkeling komen. Voor leerlingen aan de orde komen. Hulplessen Verder heeft de met speciale interesses zijn thema- worden aangeboden voor leerlingen Westplas Mavo

Bezoek onze

OPEN DAGEN Wellantcollege de Groenstrook Wellant vmbo

Wellantcollege Westplas Mavo Wellant mavo

woensdag 28 januari 14.00 - 16.30 uur en 18.30 - 20.30 uur

donderdag 29 januari 18.30 - 20.30 uur

Jac. P. Thijsselaan 18 1431 KE Aalsmeer 0297 38 49 49 degroenstrook@wellant.nl

1e J.C. Mensinglaan 40 1431 RW Aalsmeer 0297 32 52 44 westplas@wellant.nl

wellantcollege ll

een speciaal traject voor leerlingen, die een advies tussen mavo en havo hebben gekregen. Dit Havo-kanstraject geeft de mogelijkheid om na twee jaar theoretische leerweg op de Westplas Mavo, over te stappen naar de derde klas havo van het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Voor alle leerlingen in de onderbouw heeft de Westplas Mavo ‘Projectonderwijs’ op het rooster staan; een aantal uren per week wordt er dan in wisselende groepen gewerkt aan opdrachten en projecten binnen een bepaald thema. Er wordt veel samengewerkt en georganiseerd.

Wellantcollege de Groenstrook en Westplas Mavo hebben prachtige gebouwen met moderne praktijk- en theorielokalen. Beide scholen hebben een gymzaal met klimmuur. Om sfeer te proeven, leerlingen te ontmoeten en de scholen van binnen te bekijken, wordt iedereen van harte uitgenodigd voor een bezoek aan de open dagen. Filmpjes, foto’s en wetenswaardigheden kun je vinden op de site van de scholen: wellantvmbo.nl/groenstrook en

wellantvmbo.nl/westplas.


DE GROENE VENEN

16 januari 2015

11

Een nieuwe manier van tandregulatie

Tanden corrigeren met een onzichtbare beugel! Een goed verzorgd gebit waarbij alle tanden keurig recht staan is vaak letterlijk ‘gezichtsbepalend’. Mensen die niet tevreden zijn over de stand van hun tanden aarzelen vaak om daar iets aan te laten doen. Men ziet er tegen op om een tijdlang rond te lopen met een beugel of met slotjes op de tanden. “Deze mensen kunnen wij nu een fraaie oplossing bieden,” zegt tandarts Ralph Botman uit Mijdrecht. “Air®align is een nieuwe manier van tandregulatie, waarbij we werken met een uitneembare beugel die nagenoeg onzichtbaar is.” tekst piet van buul-foto peter bakker

Van oudsher speelt de tandarts een het algemeen het meest toegepast belangrijke rol in de zorg voor een bij volwassenen. Tandartspraktijk goed gebit. Vrijwel iedereen is van Botman is een gecertificeerde jongs af aan onderworpen geweest Air®align praktijk. aan de regelmatige controle. Wanneer het groeiproces niet re- De behandeling gelmatig verliep werd er corrige- Voordat de behandeling aanvangt rend opgetreden. In veel gevallen vindt er eerst een intake plaats. Dan wordt leidde dat tot er een de verwij“Opvallende en storende foto van zing van de de mond tandarts naar beugels zijn niet langer gemaakt. de gespeMet de cialiseerde noodzakelijk om een mooi unieke orthodontist. c h e c k Die zorgde en regelmatig gebit line softvoor een beware van handelplan te verkrijgen.” Air®align waarbij vaak wordt de gebruik werd behandegemaakt van ling vooraf beugels of virtueel t andslotjes tot in het om de tankleinste den op de gedetail uitwenste plaats gewerkt. te krijgen. Het comDoor velen putermodel wordt deze behandeling als onvermijdelijk berekent de reeks van bewegingen beschouwd, nodig om uiteindelijk die de tanden zullen ondergaan een mooi en regelmatig gebit te en die nodig zijn om ze in de geverkrijgen. Maar de opvallende wenste stand te krijgen. Het mooie van dit sysen storende beugels zijn “Het mooie van dit systeem teem is, dat de patiënt vooraf niet langer noodzakelijk is dat de patiënt vooraf kan kan zien hoe het gebit er om dit doel te bereiken. zien hoe het gebit er op het op het einde van de behanDe moderne methode van einde van de behandeling uit deling uit zal gaan zien. Op tandregulatie dat moment is met Air®align zal gaan zien.” ook duidelijk kan ook door de tandarts worden toegepast. wat de behandeling gaat kosten. Deze behandelmethode wordt over Vanuit het voorgestelde checkline

Air Align

Ralph Botman: “Mensen die niet tevreden zijn over de stand van hun tanden aarzelen vaak om daar iets aan te laten doen. Ze zien er tegen op om een tijdlang met een beugel te lopen. Daar hebben we nu een fraaie oplossing voor!” model worden de aligners vervaar- meerdere orthodontiemogelijkhedigd. Wanneer de tandarts en de pa- den zijn, is geen enkele behandeling tiënt het eens zijn over het gewenste zo comfortabel als Air®align.” eindresultaat, wordt de behandeling gestart. De Air®align behandeling Tandartsenpraktijk Botman bestaat uit een reeks van nagenoeg Ralph Botman is met zijn praktijk onzichtbare en uitneembare alig- gevestigd in het Hofland Medisch ners die om de twee weken vervan- Centrum in Mijdrecht. De gebitsregulatie met gen worden door “De Air®align behandeling A i r ® a l i g n een nieuwe set. maakt onderElke aligner is deel uit van de bestaat uit een reeks precies op maat werkzaamhegemaakt voor van nagenoeg onzichtbare den in de prakhet betreffende tijk. Daarnaast gebit. Telkens wanneer er een en uitneembare aligners die is hij ook gespecialiseerd nieuwe aligner in cosmetische om de twee weken over de tanden tandheelkunde wordt geklikt, zal het gebit ge- vervangen worden door een zoals het plaatsen van kronen leidelijk stapje en bruggen, het nieuwe set.” voor stapje en bleken van het week na week iets verschuiven. Dat gaat dan door gebit of, met een nieuwe techniek, tot dat de tanden in de gewenste po- het laten vervagen van witte vlekjes op de tanden. sitie staan. Tandarts Ralph Botman en zijn preventie-assistentes zijn erg enthousiast over deze methode. “Hoewel er

®

Uw voordelen op een rij: • • • • •

Op maat gemaakt Te allen tijde uitneembaar. Bijvoorbeeld tijdens eten, drinken en tandenpoetsen Nagenoeg onzichtbaar Op korte termijn snel en blijvend resultaat Vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar* (*vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden)

IDEAAL VOOR IEDEREEN DIE LIEVER EEN BEUGEL UIT HET ZICHT HEEFT!

Voor vrijblijvende informatie zijn wij op onderstaand telefoonnummer van maandag t/m donderdag bereikbaar.

Tandartsenpraktijk Botman HMC Hofland 50a, Mijdrecht Telefoon 0297-255664 info@tandartsbotman.info


12

16 januari 2015

DE GROENE VENEN

Toe aan iets creatiefs? Kom snel naar www.punt4.nl of bel 0297 - 38 52 56 Rendementsweg 24 • 3641 SL Mijdrecht • E: info@punt4.nl

Inloopparty Party Congres De Meijert Woensdag 20 januari 2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur • leuke aanbiedingen! • nieuwe catalogus • veel nieuwe artikelen • veel uitverkoopartikelen • inleveren kapotte artikelen • contante betaling Loop vrijblijvend binnen en neem gerust iemand mee! Sharita_narain@hotmail.com Dr. J. van der Haarlaan 6 Mijdrecht 030-2626333

Welke school past het beste bij jou?

Informatiebijeenkomsten 2015

Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Hoe ziet de school eruit? Wat doet de nieuwe school eraan om mijn kind zich veilig en op zijn gemak te laten voelen? Wat is het karakter van de nieuwe school? Graag geven wij u antwoord op al uw vragen, als u met uw kind onze scholen komt bezoeken. Samen maakt u op de open dagen kennis met de soorten voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, en proeft u de sfeer van de verschillende scholen. We kijken uit naar uw komst, u bent van harte welkom.

Kom kijken op onze open dagen!

Minkema College locatie Minkemalaan havo, vwo, atheneum, gymnasium

Kalsbeek College locatie Schilderspark havo, atheneum, gymnasium

Kalsbeek College locatie Bredius vmbo

Wellantcollege vmbo

Zaterdag 17 januari, 9.00 - 14.00 uur Open dag met presentaties en voorbeeldlessen.

Zaterdag 24 januari, 9.30 - 15.30 uur* 9.30 uur voor inwoners van Woerden met uitzondering van Snel en Polanen.

Futura College praktijkonderwijs

11.30 uur voor inwoners van Snel en Polanen (Woerden), Kamerik, Kanis, Zegveld, Harmelen, Driebruggen, Waarder, Noorden, Nieuwkoop (Meije), Woerdense Verlaat, Kockengen.

Woensdag 28 januari, 19.00 uur Aanvang programma 19.30 uur. Voor inwoners van Woerden, Woerdense Verlaat, Wilnis, Vinkeveen, Noorden en Mijdrecht.

Woensdag 4 februari en donderdag 5 februari van 19.00 - 21.30 uur U kunt de school bezichtigen, presentaties bijwonen en met leerlingen en leerkrachten in gesprek.

Donderdag 29 januari, 19.00 uur Aanvang programma 19.30 uur. Voor de inwoners van Linschoten, Waarder, Snelrewaard, Papekop, Oudewater, Montfoort, Driebruggen, Nieuwerbrug, Zegveld, Kockengen, Kamerik, Harmelen, Bodegraven.

De vier scholen in Woerden en Montfoort bieden samen een volledig aanbod in voortgezet onderwijs

Dinsdag 20 januari, 19.00 uur Start programma 19.30 uur. Minkema College locatie Steinhagenseweg vmbo Donderdag 22 januari, 16.00 - 21.30 uur Presentaties en voorbeeldlessen tot 20.00.

13.30 uur voor de inwoners van Bodegraven, Nieuwerbrug, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Papekop, Snelrewaard. *Tijden zijn richttijden.

Kalsbeek College

Futura College

Minkema College

Wellant College

Kalsbeek College • www.kalsbeek.nl Bredius Burg. van Kempensingel 23, Woerden, tel. (0348) 41 31 20 Schilderspark Jozef Israëlslaan 56, Woerden, tel. (0348) 41 76 94

Futura College www.futuracollege.nl Abeellaan 2, Woerden tel. (0348) 45 73 20

Minkema College • www.minkema.nl Steinhagenseweg 3a, Woerden tel. (0348) 48 41 50 Minkemalaan 1, Woerden tel. (0348) 48 41 00

Wellantcollege www.wellant.nl Doeldijk 16, Montfoort tel. (0348) 47 13 37


DE GROENE VENEN

16 januari 2015

13

Kort nieuws

IN VOL BEDRIJF

Tekst Piet van Buul

Mijdrecht

Verzamelbeurs bij Immitsj

Party & Congres De Meijert

Het wordt weer leuk in De Meijert

Zaterdag 17 januari vindt tussen 9.30 en 13 uur weer de verzamelaarsmarkt plaats in Immitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht. U kunt er terecht voor postzegels, munten, ansichtkaarten, winkelwagenmuntjes e.d. De toegang is gratis. Inlichtingen tel. 0297-289322 en

Na de gedwongen beëindiging van de activiteiten van Partycentrum De Meijert in Mijdrecht was het een tijdje stil in het gebouw. Daar komt nu verandering in. Narain Events uit Utrecht heeft een huurovereenkomst gesloten en de inboedel overgenomen. Vanaf 1 januari vinden er weer tal van activiteiten plaats. Zoals vanouds kan men er weer terecht voor feesten en partijen, voor recepties, vergaderingen en congressen. “Wij hebben in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd met het organiseren van bruiloften en familiefeesten,” zegt Shishadri Narain, die samen met haar broer Shishant de dagelijkse leiding op zich neemt. “De Meijert is een perfecte locatie en we willen er weer een bruisend middelpunt van maken.”

www.verzamelaarsrondevenen.nl

Vinkeveen

Narain Events is een echt familiebe- worden, gaan wij er van uit dat een drijf. “Toen mijn vadert vanuit Suri- beslissing hierover nog wel de nodiname naar Nederland kwam, is hij ge tijd in beslag zal nemen. Intussen begonnen met het organiseren van zijn wij graag bereid om er nog een tijdlang een bruisend centrum van te Shishadri Narain: “Iedereen, met welke achtergrond of afkomst dan ook, is hier van feesten en partijen,” vertelt Shisha• Oecumenische Viering, Morgenstermaken.” dri. “Dat nam zo’n vlucht dat hij een kerk, Vinkeveen harte welkom en zal zich hier zeker thuis voelen. Door onze ervaring kunnen wij eigen evenementenbureau oprichtte, perfect inspelen op de wensen van onze klanten.” foto patriCk hesse dat inmiddels is uitgegroeid tot een Het pand biedt vele mogelijkheachtergrond of afkomst dan ook, is om hier bijeenkomsten voor de inecht familiebedrijf waarin verschil- den lende familieleden actief zijn. Mijn Van oorsprong is de familie Narain hier van harte welkom en zal zich woners te organiseren. Een plaats broer en ik zijn hier in Nederland gespecialiseerd in de organisatie van hier zeker thuis voelen. Door onze als Mijdrecht kan toch eigenlijk niet geboren en getogen. Wij gaan ons bruiloften en familiefeesten. “Toen ervaring kunnen wij perfect inspe- zonder een plek waar men elkaar vooral bezig houden met de acti- bekend werd dat wij de ruimten len op de wensen van onze klanten.” kan ontmoeten. Die plaats willen wij viteiten in De Meijert.” De familie van De Meijert wilden gaan huren, Narain Events beperkt zich overi- graag bieden,” verzekert Shishadri. heeft de laatste vijftien jaren veelal is ten onrechte de indruk ontstaan gens niet alleen tot familiefeesten. gebruik gemaakt van de ruimten in dat wij hier vooral hindoestaanse “We willen ons ook op bedrijven Catering de Veemarkthallen in Utrecht. Shis- feesten willen gaan organiseren,” richten. Voor het organiseren van Het concept dat Narain Events haneen Nieuw- teert biedt ruimte om alleen een hadri: “Maar sinds die locatie geslo- zegt Shishadri. “Het concept biedt ruimte jaarsborrel of zaal te huren, waarbij men zelf voor ten is, waren we al op zoek naar een “Wellicht komt vanwege geschikt alternatief. Min of meer dat om alleen een zaal te huren, een receptie de catering zorgt. “Maar uiteraard bieden we alle kunnen wij die cateringservice ook bij toeval hoorde mijn vader dat het feit dat onze waarbij men zelf voor de mogelijkheden. bieden,” verzekert Shishadri. “We De Meijert failliet was. Hij is daar familie een Hinmeteen op ingesprongen en heeft doestaanse ach- catering zorgt, maar uiteraard Maar het is beschikken hier over voldoende faook mogelijk ciliteiten om hapjes en drankjes te de mogelijkheid aangegrepen om de tergrond heeft. kunnen wij die cateringservice om hier een verzorgen of complete maaltijden ruimte voorlopig te huren, totdat er Maar onze acook bieden.” vergadering of te bereiden. En op basis van onze zijn een definitieve beslissing is genomen tiviteiten congres te be- ervaringen en multiculturele achover de toekomst van De Meijert. veel breder. We Het is nooit onze bedoeling geweest richten ons niet specifiek op speciale leggen of een bedrijfspresentatie tergrond zijn wij in staat de meest om het pand te kopen. Voor ons is culturen, maar hebben wel de nodi- te houden. En ook voor verenigin- exclusieve gerechten te presentehet zakelijk gezien niet zo aantrek- ge ervaring opgebouwd met feesten gen is De Meijert nog steeds een ren. We zullen er alles aan doen om kelijk om een eigen pand te bezitten. en partijen voor mensen uit bepaal- ideale ontmoetingsplek. Wij bieden ervoor te zorgen dat het weer leuk We werken liever vanuit locaties die de culturen. Die hebben toch elk zo hen graag een onderdak voor hun wordt in De Meijert.” we kunnen huren. We willen wel een hun eigen manier van feestvieren. reguliere activiteiten. Maar ook bijvaste centrale locatie, maar ons be- Of het nu om Nederlandse mensen zondere evenementen kunnen hier Party & Congres De Meijert is gevestigd drijf is inzetbaar voor de organisatie of om Hindoestanen gaat, mensen gehouden worden. Zo zal over een aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 in van feesten of evenementen op lo- met een Marokkaanse, Turkse of Ja- paar maanden in de grote zaal een Mijdrecht. Telefoon 0297-284097. Voor caties, naar keuze van onze klanten. vaanse achtergrond, dat maakt ons play-back show voor gehandicapten meer informatie kan men terecht op Hoewel het dus nog onduidelijk is niets uit. Uiteraard maken wij geen plaats vinden. En de gemeente is www.demeijert.nl. wat de toekomst van dit gebouw zal onderscheid. Iedereen, met welke vanzelfsprekend van harte welkom

Vrouwenvereniging Passage bijeen Op dinsdag 20 januari komt vrouwenvereniging Passage afd. Vinkeveen bijeen. Mevrouw N. Berkelaar uit Mijdrecht laat zien hoe je met een klein schaartje en papier de mooiste voorstellingen kan knippen. Aanvang 19.30 uur (koffie vanaf 19.15 uur) in het Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg 205 te Vinkeveen.

Abcoude/Baambrugge

Levensverhalen van sterke vrouwen Op de afdelingsavond woensdag 21 januari a.s. van Vrouwen van Nu Abcoude-Baambrugge, houdt schrijfster Addy Manneke een boekbespreking over haar boek ‘Krasse Dames’. Hoe komt het dat de ene vrouw veel zit te klagen en de andere tegenslag overwint? In twaalf interviews met vrouwen tussen de 64 en 96 probeert de schrijfster dit te ontraadselen. Die zoektocht leverde boeiende levensverhalen op van vrouwen met verschillende achtergronden. Deze verhalen zijn gebundeld in Krasse Dames. Locatie: Dorphuis ‘De Vijf Bogen’, Baambrugge. Aanvang 20 uur; zaal open 19.30 uur. Entree niet leden € 5,00 per persoon.

GroenWest betrekt Vinkeveense gemeenschap bij plannen

Nieuwe bestemming voor begane grond Maria-Oord GroenWest heeft het voormalige zusterhuis Maria-Oord, dat onlangs is gerenoveerd tot 39 sociale huurappartementen en een begane grond van bijna 1100 m2 bedrijfsruimte, sinds 2013 in eigendom. De appartementen worden verhuurd, de begane grond staat al enige tijd leeg. GroenWest betrekt de gemeenschap van Vinkeveen bij het bedenken van een nieuwe bestemming voor de begane grond. In opdracht van woningcorporatie GroenWest organiseerde Pioniers Maatschappelijke Vraagstukken op dinsdag jl. opnieuw een atelier, dit keer met inwoners van Vinkeveen. ‘Samen’ was het verbindende thema van de avond. Dit leverde een oogst aan conceptrichtingen en combinaties van ideeën op die mogelijk invulling kunnen geven aan de begane grond van Maria-Oord. Daarnaast is er een groep Vinkeveners die graag mee wil werken aan de totstandkoming van de concepten. ‘Samen kunnen we meer’ Tijdens een in december jl. gehouden atelier voor ondernemers en verte-

genwoordigers van het verenigingsleven en instellingen, werden in totaal 311 ideeën opgehaald. Afgelopen dinsdag waren de inwoners van Vinkeveen aan zet. De ideeën werden gespiegeld aan wat leeft en speelt in de gemeenschap. Ook werden ze verder aangevuld met behoeften en ideeën die de aanwezigen zelf naar voren brachten. In een geanimeerde en intensieve bijeenkomst kwamen diverse concepten tot stand met als rode draad ‘samen kunnen we meer’. Ruimte voor een zorg- en preventiecluster popte op. Een ander idee was horeca en ontmoeten, internet en werken samenbrengen. En een kunst-creatief clus-

ter of een verzamelplek voor werken én ontspannen, voor jong én oud. De handen gingen ook op elkaar voor een combinatie van tijdelijke winkeltjes en activiteiten waardoor telkens iets te beleven is. Belangrijk is dat ruimten spannend zijn en flexibel in te vullen. Tevens is in kaart gebracht wie en wat er nodig is om deze ideeën van de grond te tillen. 5 Vinkeveners hebben zich dezelfde avond nog aangemeld om als ‘kartrekker’ of ‘helper’ betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking. Hoe verder GroenWest, bij monde van projectmanager Edwin Verhaagen, bedankte

de aanwezigen voor hun creativiteit en enthousiasme. Voor Groenwest is het de eerste keer dat ze op deze manier met de Vinkeveense gemeenschap heeft samengewerkt. Edwin: ‘Spannend wat de uitkomst zou zijn. We zijn blij verrast met de opkomst en de oogst aan ideeën en concepten’. GroenWest streeft naar een vervolgbijeenkomst op korte termijn waarbij zij de concepten samen met

de aangemelde Vinkeveners verder gaat concretiseren en uitwerken. De Vinkeveense gemeenschap zal via de websites van GroenWest en Pioniers Maatschappelijke Vraagstukken worden geïnformeerd over hoe het vervolgtraject eruit ziet. Voor wie nieuwsgierig is naar de resultaten van de bijeenkomst, deze zijn te zien op www.groenwest.nl en op

www.pioniersmv.nl.


14

16 januari 2015

Open Lesmaand bij GVA In de maand januari wil Gymnastiekvereniging Abcoude iedereen vanaf 3 tot …. kennis laten maken met de mogelijkheden. Iedereen mag deze maand twee keer een proefles komen meedoen en zelf beoordelen hoe leuk en uitdagend gym kan zijn! De Abcouder Gymnastiekvereniging biedt een keur aan “bewegingsvormen” die spieren stalen, souplesse ondersteunen en snelheid aanleren voor (bijna) alle leeftijdsgroepen. Een greep uit het huidige aanbod. Tijdens de kleutergym op woensdagmiddag leert juf Louette meisjes en jongens spelenderwijs bewegen en coördineren. Klimmen, klauteren, springen, rollen, draaien - het komt allemaal aan bod. Al iets ouder? Dan kun je bij Randolph gaan kijken. Hij is er op de maandagavond en geeft de les Indoor Free Running: een uur lang je overtollige energie kwijt raken op, onder, over, voor en door allerlei turntoestellen. Wie 8 jaar of ouder is, moet de springgroep eens proberen. Hierbij gaan kracht, durf en coördinatie hand in hand samen op de trampolines en de tumblingbaan.

MONDRIA‘S BOEKEN TIP5 Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria in Mijdrecht vijf boeken die je beslist moet lezen. Titel: De Kooi Auteur: Josh Malerman “Stel je voor: een wereld waarin je je ogen gesloten moet houden omdat je anders zult sterven...De zwangere Malorie besluit na het overlijden van haar zus te vertrekken naar een 'safe house', straten zijn uitgestorven, huizen afgeplakt, er is geen radio, televisie of internet meer. Naar buiten gaan kan niet, want daar zijn "zij", en "zij" mogen niet gezien worden. Na een stormachtige bevalling blijft Malorie alleen achter met haar kinderen, dan gaat de telefoon...vertouwd ze de beller? Na vier jaar training van haar kinderen zet ze alles op het spel en verlaat het huis, op weg naar hopelijk een beter oord voor haar kinderen. Nagelbijtend spannend en ook enigszins verontrustend...”

Maar gym is ook turnen…Zowel bij de meisjes van de recreantengroepen als bij de selectieturngroep wordt er, na een goede warmingup en krachttraining, gewerkt op de bekende turntoestellen; evenwichtsbalk, vloer, brug ongelijk en kast/paard voor de sprong, onder de professionele begeleiding van Eveline. Naast turnmogelijkheden voor meisjes is er voor de jongens 2 uren turnen op dinsdagmiddag. Ook volwassenen kunnen komen sporten: op de maandagavond is er een uurtje steps in de Kees Bon zaal, Holendrecht 55 in Abcoude.

Bed & Breakfast Jet van Vuuren Als Myrthe Nieuwlandt na de dood van haar vader zijn wijngaard in de Achterhoek erft en bezoek krijgt van haar halfzusje Eva, komt haar leven in één keer op zijn kop te staan. Veel tijd om erover na te denken krijgt Myrthe niet, zeker niet nu haar contract als docent geschiedenis afloopt. Ze verruilt daarom haar leven in de stad voor het platteland en trekt zich terug in het huis

2.

StoneWise Workshop:

DOM

RE

T CH

RON

Cursus ‘toveren’ voor volwassenen

In de nuchtere workshop leren cursisten op een nieuwe manier met gedachten en emoties om te gaan met als doel gewenste veranderingen of nieuwe dingen in het leven te manifesteren, zelfs als dat vooralsnog altijd onmogelijk leek. Iedereen krijgt, op een gemakkelijke manier verteld, een kijkje in de wereld van de kleinste deeltjes, de kwantumfysica, en snapt direct hoe het werkt. Doel van de workshop is dan ook, naast het bieden van informatie en een nieuwe kijk op de werkelijkheid, mensen de volledige controle over het eigen leven terug te geven, de eigen kracht te laten (her)ontdekken. Na het informatieve gedeelte zal worden afgesloten met een zelfgemaakte meditatie en even tijd om na te praten. Plaatsen zijn nu te reserveren via www.chez-vous.nl en kosten 15 euro per persoon.

Het aanzien van 2014 Uitgebreid aandacht voor: de ramp met MH17, ebolavirus duikt weer op, Oranje derde op WK, eerste Koningsdag, Zwarte Piet wordt kleurrijker, Ice Bucket Challenge voor ALS, Malala krijgt Nobelprijs voor de Vrede, Apple introduceert Watch, burgeroorlogen in Oekraïne, Syrië en Libië, N-VA wint Belgische verkiezingen, Nederlandse schaatsploeg succesvol in Sotsji, oorlog in Gaza, The Common Linnets tweede op Songfestival, fans belagen vlogger Enzo Knol, protesten in VS na dood zwarte arrestanten, Ajax en Anderlecht winnen landstitels, onthoofdingsvideo's IS, Els Borst vermoord en loombandjes populair onder scholieren en uiteraard opmerkelijk regionaal nieuws.

1.

geleZen door hettY aafJes

Na twee overweldigend succesvolle try-outs zal de Mijdrechtse Ariane van Meerlant ook in 2015 de workshops in Het Paradijs in Mijdrecht voortzetten. De eerste van dit jaar staat gepland op woensdag 21 januari om 19:30 uur en zal drie uur duren.

DE GROENE VENEN

Bewijs het maar... Een werknemer werd ervan verdacht dat hij gevoelige informatie over het bedrijf van zijn werkgever aan de concurrent doorstuurde. Prijslijsten en klantenbestanden kunnen voor een concurrent van veel waarde zijn. Net iets onder de prijs gaan zitten en je kan zo maar klanten weg halen bij je concurrent. Dat kan een bedrijf enorm veel schade berokkenen. De vermoedens werden sterker en sterker. De werkgever besloot een deskundig bureau in te schakelen die alle uitgaande e-mails zou scannen en onderzoeken. Het

leverde niets op, er werden geen verdachte e-mails ontdekt. De enige manier waarop de gegevens het bedrijf konden verlaten was via de privémail van de werknemer. Maar hoe krijg je die te zien? Je beschikt als werkgever immers niet over die gegevens. De werkgever zag zich voor een zeer lastige beslissing; Moest hij de zaak maar laten gaan en enorme verliezen op de koop toe nemen, of zou hij proberen de privémail van de werknemer te kraken om zo de verdenkingen te checken? De werkgever zat helemaal klem en besloot het laatste. Hij brak op de computer van de werknemer in op het moment dat die voor zijn lunchpauze buiten kantoor was. De werkgever vond op de privémail inderdaad honderden bestanden van het bedrijf, die via e-mails aan de concurrent waren gestuurd. De werknemer werd diezelfde mid-

van haar jeugd. Een jeugd die gekenmerkt werd door de afwezigheid van haar moeder.

5.

Rivka Femmetje de Wind

3.

Operatie Snow Dragon Brad Thor Nadat een CIAagent op mysterieuze wijze ov e r z e e s komt te overlijden, treedt zijn voornaamste informant naar voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is echter een probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is. Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van naam en plek wisselen, en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang gezet. Zus Siska Mulder An Woud vindt zichzelf opnieuw uit. Met succes. Ze wordt een geslaagde copywriter met een hippe h o m o vriendenkring en een mooie minnaar on the side. Het leven lijkt haar toe te lachen, maar al snel komen er barsten in het fundament. Waarom heeft ze geen contact meer met haar familie? Hoe zit 't met de zus die ze moedwillig verzwijgt? Langzaamaan wordt duidelijk waarom ze radicaal heeft gebroken met haar verleden. Het is maar de vraag of zij de zelfverzekerde, zorgeloze vrouw is voor wie ze zich uitgeeft.

4.

dag op staande voet ontslagen. Er volgde een kort geding. Daar stond de vraag centraal of de rechter het door de werkgever zogenaamde onrechtmatig verkregen bewijs tegen de werknemer mocht gebruiken. Immers, mag de rechter acht slaan op zaken die door een misdrijf zijn verkregen? De privacy van de werknemer was bovendien ernstig geschonden. De rechter besloot dat weliswaar het bewijs onrechtmatig was verkregen, maar dat hij daar wel kennis van zou nemen. De werknemer kon zich in deze zaak niet beroepen op het feit dat de wet was overtreden. Hij had immers zelf onrechtmatig

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

Rivka Cohen groeit op met een vader die een zwaar oorlogstrauma meetorst. Ze probeert te ontsnappen aan zijn emotionele claim en loopt regelrecht in de armen van de veel oudere, getrouwde en zeer succesvolle Amsterdamse strafpleiter Daniel Rubinstein. Hij lijkt in alles het tegenbeeld van haar vader. De relatie begint veelbelovend, maar eindigt in een tranendal. Rubinstein is net als Rivka's vader een diep getraumatiseerd man. Tien jaar later is Rivka gesetteld, ze heeft een man en een dochtertje. Toch blijft ze onrustig en twijfelt ze voortdurend over haar keuzes. Als Daniel dan onverwachts weer opduikt, brengt hij behalve intense gevoelens ook vragen mee over haar verleden aan blijkt te liggen. De ontmoeting dwingt Rivka haar twijfels te toetsen en op zoek te gaan naar de wortels van haar familietrauma's. Hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe verder weg ze raakt van haar zekerheden tot ze alles dreigt te verliezen. Hoe ver zal Rivka gaan in haar poging het verleden te herstellen

gehandeld door bedrijfsgeheimen te stelen. De rechter vond bovendien dat de werkgever voldoende vermoedens had om bij zijn onderzoek de privacy van de werknemer te schenden. Er waren ook geen andere manieren om achter de waarheid te komen, dan door in de computer van de werknemer in te breken en zijn privémail te bekijken. Het ontslag op staande voet bleef in stand en de werknemer draaide op voor de kosten van het totale onderzoek, maar liefst 8.000 euro.

Biesbosch 225,1181 JC Amstelveen tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org


DE GROENE VENEN

16 januari 2015

AUTO & MOTOR

15

Tekst Michael Reuling foto's patriCk hesse

Volkswagen Passat Variant

Wordt dit weer een leasetopper? Volkswagen scoort al decennia lang met de Passat. De laatste paar generaties zijn flinke stappen voorwaarts gemaakt als het gaat om de grootte en het comfort van de Passat. En ook bij de nieuwe generatie heeft Volkswagen zeer zijn best gedaan. Over smaak valt niet te twisten, maar ik moet kwijt dat ik de looks van de Passat zeer geslaagd vind. De auto heeft een goede premiumlook gekregen en oogt zelfs agressief. Minder braaf dan zijn voorgangers. Het interieur is strak en zakelijk, zoals we dat gewend zijn van het merk. Nieuw zijn de luchtroosters die door lijken te lopen over de hele breedte. Het staat chique, maar lijkt ook wat klassieks te hebben. Afhankelijk van de uitvoering krijg je wat extra snufjes en bijvoorbeeld digitale tellers in plaats van standaard wijzerplaten. De uitvoering waar wij mee op pad zijn is de Comfortline. Dit is het pakket tussen de standaarduitrusting Trendline en topuitvoering Highline. Bij de Comfortline heb je onder meer stoffen bekleding, parkeersensoren en 16 inch. Ga je voor de duurdere varianten dan heb je ook keuze uit lederen bekleding en keuze uit velgen van 16 tot en met 19 inch. De Passat is te krijgen als sedan en als Variant. Die laatste is altijd erg

populair in ons kikkerland. Je kunt de Passat krijgen met een benzine- of dieselmotor. Deze laatste is uiteraard populair bij de zakelijke rijders. Je kunt bij de benzinemotoren kiezen uit een 1.4 TSI (125 pk) en 1.4 TSI met Active Cilinder Management (150 pk). Die laatste maakt gebruik van uitschakeling van de cilinders om het verbruik te reduceren. Dieselen kan ook met een 1.6 TDI met 120 pk, een 2.0 TDI met 150 of 190 pk en een beresterke bi-turbo 2.0 BiTDI 4Motion met 240 pk en vierwielaandrijving. Afhankelijk van de gekozen motor krijg je te maken met 20 of 25% bijtelling. Ook heb je daarbij keuze uit een handgeschakelde zesbak of een zes- of zeventraps DSG automaat met dubbele koppeling. Wij reden met de 1.6 TDI met 120 pk in combinatie met de zeventraps DSG. Over die automaat zijn we zeer te spreken, die werkt uitermate soepel en snel; je hebt niet door

dat er geschakeld wordt. Maar je merkt dat de dieselmotor wat harder moet werken. De Passat is een grote auto en dan is het prettig als je net iets meer pk's tot je beschikking hebt. Voor een grote auto als de Passat stuurt deze nog lekker strak in. Uiteraard kun je bij luxere modellen ook kiezen voor de Sport-stand, waarbij het sturen wat zwaarder gaat en de auto wat feller reageert op het gaspedaal. Volkswagen heeft ook flink uitgepakt met gadgets. Zo kun je het navigatiesysteem voorzien van een functie die je apps overneemt van je smartphone. Deze apps kun je dan bedienen via het

Café Restaurant De Veensteker - Achterbos 20 - 3645 CD Vinkeveen Reserveren op www.veensteker.nl of bel. 0297 - 26 26 86

AANBIEDING!

AR

VOOR MA

0 5 , 2 1 € 750 GRAM MALSE SPARE-RIBS

GESERVEERD MET FRIET EN KOUDE SAUSJES

Volkswagen Passat Gereden versie: Volkswagen Passat 1.6 TDI Comfortline Vermogen: 120 pk 0-100: 11,0 s Top: 204 km/u

stuur of het touchscreen van de auto. Ook kun je het navigatiesysteem voorzien van beelden van Google Streetview. Nieuw is Trailer Assist. Hiermee kun je de auto laten manoeuvreren met een aanhanger. De auto

stuurt de aanhanger achteruit in het vak waar u de aanhanger of caravan wilt hebben. Andere snufjes zijn de file-assistent. In filesituaties volgt de Passat de auto voor zich. Afremmen en optrekken in langzaam verkeer doet de Passat dan helemaal zelf. Volgens de fabrikant worden hiermee kop-staartbotsingen voorkomen. Ook kun je de Passat voorzien van Area View; vier camera's zorgen ervoor dat het nog makkelijker wordt om te manoeuvreren met de auto. Zo kun je de omgeving van de auto in vogelperspectief weergeven op het multimediadisplay, of je kunt via de camera

Gemiddeld verbruik: 1 op 25,0 / 4,0 l/100km Prijs gereden model: € 39.190,Alternatieven: Audi A4, Ford Mondeo, Mazda6, Peugeot 508 SW, Skoda Superb, Toyota Avensis, Volvo V60

op de neus of de achterklep om de hoek kijken in straten, als je directe zicht geblokkeerd is bijvoorbeeld. En wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet; je kunt de Passat ook voorzien van een hotspot voor het verbinden van bijvoorbeeld je smartphone en tablet met internet. En ben je even afgeleid, dan is de Passat gelukkig te voorzien van voetgangersherkenning. Dit systeem waarschuwt voor overstekende voetgangers en overige obstakels. Reageert de bestuurder niet, of te laat, dan remt de auto zelf af om een ongeluk te voorkomen. De Passat is te krijgen vanaf € 30.190,- voor de sedan, € 31.690,- voor de Variant. De duurste uitvoering is vanaf € 50.350,- en € 51.850,- te krijgen. Uiteraard kun je je dan nog even laten gaan in het optieboekje, waardoor je het zo gek kunt maken als je zelf wilt.

Maas Auto Groep Amsterdamseweg 5-9, Uithoorn Telefoon: 0297-513370 www.maasautogroep.nl


16

16 januari 2015

   

DE GROENE VENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.