De Groene Venen 14 juni 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN juni 2013 • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS14 • VINKEVEEN

1

21°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 19.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

J a a r g a n g 1 8 – N u m m e r 24 – 1 4 j u n i 2 0 1 3

ZORGEN

Hofland 168 Mijdrecht Vraagprijs € 269.000,- k.k.

VOOR ZORG

ERKOOP

NIEUW IN V

r Uitneemexemplaa

Aalsmeer Nieuw-Vennep Alphen a/d Rijn Amsterdam Woerden

Deze week De Ronde Venen gestart met buurtbemiddeling een speciale bijlage bij deze www.tympaan-debaat.nl. krant

Komt u er niet meer uit met uw buren? Behoefte aan advies of bemiddeling? Iedere inwoner van de gemeente kan nu gratis buurtbemiddeling aanvragen. Dinsdag jl. is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de partners Tympaan-De Baat, gemeente De Ronde Venen, politie, GroenWest en Participe, die deze service mogelijk maken. Op de foto de eerste negen opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars, die hun certificaat ontvingen, samen met wethouder Kees Schouten (gemeente De Ronde Venen), Charlotte Smit (Tympaan-De Baat), Peter van den Dikkenberg (politie), Karin Verdooren (GroenWest) en Marcel Deijl (Participe). Zie ook

Wij verzorgen de salarisverwerking van uw vakantiekrachten tegen een zeer scherp tarief!

www.antennagroep.nl uitzenden • werving & selectie payrolling • hr advies & coaching

Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen •camera systemen

Zaterdag 15 juni in het dorpscentrum:

•alarmopvolging

Morgen, zaterdag 15 juni, is het dorpscentrum van Mijdrecht tussen 11 en 17 uur wederom een openluchtpodium voor een groot aantal straatkunstenaars uit binnen- en buitenland, tijdens de 21e editie van het Straattheaterfestival De Ronde Venen wordt gehouden. Vanaf de swingende opening om 11 uur op het Raadhuisplein kan het publiek de hele dag genieten van de straattheatershows en verrassende acts op straat en rondom de winkelcentra De Lindeboom, De Passage en Bozenhoven, op het Raadhuisplein en op diverse plaatsen in de Dorpsstraat. Kijk voor een voorproefje op www.straattheaterdrv.nl. foto peter bakker

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

21e Straattheaterfestival in Mijdrecht

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

Herenweg 146 Winis Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Het lekkerste moment van een mooie fietstocht in de omgeving! Oostzijde 42-43, De Hoef Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

!

kijken Ervaar de ruimte, kom

Kijk voor andere leuke woningen op www.korvermakelaars.nl !


2

14 juni 2013

DE GROENE VENEN

Bedrijvenvoetbaltoernooi

Succesvolle strijd om De Ronde Venen Cup Voor de dertiende maal werd het bedrijvenvoetbaltoernooi in De Ronde Venen georganiseerd op het terrein van Argon. Ook dit jaar was het toernooi een groot succes en werd er door tien teams sportief gestreden om de felbegeerde cup te bemachtigen. Naast sportiviteit was er volop gelegenheid voor gezelligheid en afsluitend een BBQ. Er werd genoten van het prachtige weer. De winnaars 2013: • DM4Life • Rabobank Rijn en Veenstromen • Veenhartkerk De Penalty Bokaal werd eveneens gewonnen door het team van DM4life Het evenement werd georganiseerd door Rotary Club Mijdrecht in samenwerking met sv Argon. De opbrengst gaat naar maar liefst drie goede doelen: de Moederverwendag en Kerstdiner Soos de Cirkel, beide in De Ronde Venen. Daarnaast een internationaal doel: Stichting DM4Life in Kenia. Een organisatie waarvan we zeker weten dat het geld op de goede plek terecht komt.

Auxine coaching en communicatie * Kenter Paans Koek Accountants * Dirk Stam * Platimex Beletteringen * Shampa Meijvis Massagetherapeut * Rendez Vous * Gebr. Van Walraven


DE GROENE VENEN

14 juni 2013

College brengt proces in beeld

De Schipholganzen komen (nog) niet naar De Ronde Venen Tijdens de vergadering van 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad in een motie, ingediend door Ronde Venen Belang, het college opgedragen om de mogelijkheden te onderzoeken om gedode ganzen “panklaar” aan te bieden aan de Voedselbank De Ronde Venen en ze daarmee voor vernietiging te behoeden. Het college zocht uit hoe het proces van de ganzenruiming in zijn werk gaat. door piet van buul

Schiphol heeft al enige jaren last van een overmatig aantal ganzen in de omgeving die een gevaar op kunnen leveren voor het vliegverkeer. Daarom is een aantal jaren geleden besloten om jaarlijks een aantal ganzen te vangen en te ruimen. Dat gebeurt altijd één keer per jaar in deze periode en neemt ongeveer twee tot drie weken in beslag. De vogels zijn nu in de rui, vliegen niet en zijn dus makkelijker te vangen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de opdrachtgever voor de vangst. Verdere betrokkenen zijn de provincie Noord Holland en Fauna Beheer Eenheid Noord-Holland en Schiphol uiteraard. Naar de voedselbank Een aantal jaren geleden is er door

de provincie Noord-Holland voor gezorgd dat een deel van de geruimde ganzen ten goede komen van de Voedselbanken. Sindsdien wordt deze afspraak uitgevoerd waarbij de ruimer van de ganzen (Duke Faunabeheer) de ganzen ter beschikking stelt aan een poelier in Amsterdam die voor de verwerking zorg draagt en een deel ter beschikking stelt aan de Amsterdamse voedselbanken. Na contact met deze poelier is gebleken dat de huidige vangst dus ook al is toegezegd aan deze Amsterdamse voedselbankorganisatie. De voedselbank De Ronde Venen valt onder de regio Rotterdam en staat dus niet op de lijst. Als ze bij de Amsterdamse regio hadden behoord, zouden ze dus reeds voorzien zijn. Niettemin heeft de poelier toegezegd, dat wanneer er

deze keer toch nog een hoeveelheid over is, deze voor de voedselbank De Ronde Venen bestemd zal zijn. Dit is echter niet te garanderen, maar wel is aangegeven dat ‘onze’ voedselbank voor volgend jaar wél op de lijst komt te staan. Wat dit jaar betreft staat of valt een en ander met wat en hoeveel er gevangen kan worden. Er zitten dit keer relatief veel kleine (jonge) ganzen tussen, die conform een andere afspraak ter beschikking worden gesteld van de Stichting Leeuw (als voer voor leeuwen en hyena’s). De kans dat er dit jaar nog panklare ganzen naar De Ronde Venen komen is dus niet groot. Maar het college is verheugd om de coöperatieve houding en de gedane toezegging van de poelier voor wat betreft de komende jaren.

Raad van Toezicht Stichting AURO

Nieuw bestuursmodel openbaar basisonderwijs In 2005 hebben de gemeenteraden van Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen besloten tot verzelfstandiging en schaalvergroting van het openbaar onderwijs in de drie gemeenten. Vanaf 2006 vormt de ‘stichting AURO voor openbaar primair onderwijs’ het bevoegde gezag van tien openbare basisscholen in deze drie gemeenten. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, meestal ouders van leerlingen, die zijn benoemd door de gemeenteraden. Op 1 augustus 2010 is de ‘Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ ingevoerd. Hierin is bepaald dat er een scheiding moet komen tussen intern toezicht en bestuur. door piet van buul

De nieuwe wet was voor het AURO bestuur aanleiding om een ander bestuursmodel te ontwikkelen. In het voorstel, dat op 10 juni jl. in de raadscommissie werd besproken is gekozen voor de inrichting van een Raad van Toezicht. Het bestuur komt in handen van een directeurbestuurder als College van Bestuur. De directeur komt in bezoldigde dienst van de Stichting en gaat in de toekomst het bevoegde gezag over de tien scholen uitoefenen. De Raad van Toezicht houdt het interne toezicht en neemt daarbij een aantal taken van de gemeenteraden over. Bij AURO zijn drie openbare basisscholen uit Aalsmeer, twee uit Uithoorn en vijf

Agenda Kort

uit De Ronde Venen aangesloten. Het is de bedoeling dat de nieuwe constructie vanaf 1 augustus 2013 van kracht wordt. De gemeenteraad op afstand Vroeger was de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs een zaak van de gemeente. Sinds de verzelfstandiging in 2006 was de rol van bevoegd gezag al goeddeels overgenomen door het Stichtingsbestuur. De gemeenten beperkten zich tot toezicht op afstand. Belangrijkste taak bleef de bespreking en goedkeuring van de begrotingen en de financiële verslagen. In het nieuwe model wordt de rol van de gemeente en dus ook van de gemeenteraad verder teruggedrongen. Daar zat bij de leden van de raadscommissie dan ook enige aarzeling. Men vond het wel een goed plan om het oude

stichtingsbestuur te vervangen en te professionaliseren. Gebleken is dat het de vrijwilliger-bestuursleden vaak aan voldoende kennis ontbreekt om hun verantwoordelijke taak in de huidige tijd goed waar te maken. Door een professionalisering door te voeren kan de bestuurlijke kwaliteit worden verbeterd. Tot de belangrijkste taken en bevoegdheden die nu nog in handen liggen van de gemeenteraden behoort het benoemen van de leden van de raad van toezicht. Hun schorsing en ontslag wordt in de nieuwe statuten geregeld, en wellicht kan daarin nog een rol voor de gemeenteraden worden weggelegd. Verder blijven de raden betrokken bij besluiten over opheffen van de stichting, over wijziging van de statuten en over het opheffen of stichten van openbare scholen. De raadscommissie drong er bij

3

Veel belangstelling voor bijeenkomsten inbraakpreventie De vier voorlichtingsavonden over inbraakpreventie die op diverse plaatsen in de gemeente zijn gehouden zijn goed bezocht. In totaal werden ca. 250 inwoners ontvangen. De aanwezigen gaven aan veel nuttige informatie te hebben gekregen. De politie heeft de inwoners op het hart gedrukt dat als zij denken dat er binnen 10 minuten een politieauto moet komen dat zij dan 112 moeten bellen. De gemeente is gestart met het sturen van brieven aan aanwonenden waar een inbraak is gepleegd. In de brief staat informatie over de werkwijze zodat mensen zelf bij hun woning kunnen kijken of dat deel van hun woning goed is beveiligd. Op de avonden werd aangegeven dat wie twijfelt over hoe inbraakproof de eigen woning is, hiervoor plaatselijke ondernemers kunnen benaderen. Geadviseerd werd niet in te gaan op bedrijven die telefonisch of aan de deur aanbieden de check uit te voeren, maar zelf een bedrijf te benaderen. Wie nog vragen heeft over woninginbraken, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Burgernet, Waaks! e.d. kan e-mailen naar:

Peter.smit@utrecht.politie.nl, m.vanaerde@derondevenen.nl en integraleveiligheid@derondevenen.nl. Opgeven voor Waaks! kan via waaks@derondevenen.nl.

wethouder Erika Spil op aan dat zij zich sterk maakt voor een regeling in statuten en reglementen waarbij de gemeenteraden een vinger in de pap behouden. “Wanneer het onverhoopt echt mis gaat komt men uiteindelijk toch weer bij ons terecht,” zo was de opvatting. Wethouder Spil was daar niet zo bang voor. Ze wees er op dat de verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten in regelmatig overleg met directie en Raad van Toezicht aan belangrijke rol blijven spelen in de controle op de gang van zaken. De nieuwe structuur moet ook door de raden van Aalsmeer en Uithoorn worden goedgekeurd. Erika Spil verwacht dat de aanvullende statuten en reglementen in september aanstaande klaar zijn en aan de gemeenteraden kunnen worden voorgelegd.

Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 15 juni • Straattheaterfestival, dorpscentrum Mijdrecht • Rommelmarkt op het plein, Cliffordweg, Waverveen • Weide-Natuurwandeling, starten bij De Boei, Vinkeveen • Oratorium Ruth, Dorpskerk, Abcoude

Zondag 16 juni • Vaderdagconcert, De Eendracht, Abcoude • Jubileumdag FC Abcoude 40 jr., Sportpark Hollandse Kade • Weide-Natuurwandeling, starten bij De Boei, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Valérie Sambrink Sanderink,

Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Druk: Dijkman Offset, Diemen

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Tel uw… Vorige week waren we een weekje op stap naar ons Hollands Venetië. Weliswaar gehinderd door lichamelijke ongemakken, bevrijd van dagelijks 08.30 tot 17.30 noeste arbeid en ondersteund door de luxe die onze welvaartsstaat nog steeds biedt. In ons hotel dronken we, lekker in de zon zittend, een lekker biertje. Een, inderdaad wat moeilijk lopend vrouwmens, klaagde steen en been over de scootmobiel die nog steeds niet goed was afgesteld. De bereikbaarheid naar haar hotelkamer op de begane grond, de moeilijkheden die ze ondervond als ze ter tafel wilde gaan. Pure flauwekul, want daags tevoren waren we er getuige van geweest dat ze met alle egards door het hotelpersoneel aan tafel was gezet. Met haar man ging het niet beter. Die was het jaar daarvoor ernstig geblesseerd op zijn werk. Hij werkte op een begraafplaats en had een zerk op zijn been gekregen, waardoor hij nu al anderhalf jaar niet meer kon werken. Afkeuring zou spoedig volgen. Gedurende een drietal jaren zou hij veel minder gaan ontvangen dan in de periode waarin hij wel volledig werkzaam was. Hij had inmiddels een letselschade advocaat in de arm genomen om honderdvijftigduizend euro smartengeld los te peuteren van zijn vroegere werkgever. In deze claim werd ook een gekwetste duim meegenomen. En passant hoorden we nog dat het stel thuishulp kreeg. Vierentwintig uur per maand en men vond het een schande dat daar een eigen bijdrage van achtenzestig euro voor werd gevraagd. Mijn eega gaf mij een kordaat schopje onder tafel wat inhoudt ‘Houd je kop’. Dat heb ik dan ook maar gedaan. Het gaat veel te ver om alle frustraties van het stel in een Luistervink samen te vatten. Maar geloof me maar, het waren er nogal wat. Wij schoven een aantal tafeltjes door, moe van al het gezeur om kennelijk niets. De zon scheen, een ooievaar zat op haar nest en verzorgde haar drie jongen en vogels vlogen af en aan. Wat kan het leven toch mooi zijn. Het stel had inmiddels besloten elders ter tafel te gaan. Mevrouw stapte over in een spiksplinternieuwe scootmobiel en zette koers naar een nieuwe Berlingo, waar een tweetal oprijstroken mevrouw keurig aan boord deden belanden. Ik was blij dat ze vertrokken. Een deel van met name de ouderen in onze samenleving schijnt maar niet te willen snappen dat we in een samenleving leven waar iedereen die iets naars overkomt in staat wordt gesteld zijn of haar leven zo normaal mogelijk te kunnen voortzetten. Een kostbaar goed, dat geknuffeld dient te worden in plaats van uitvoerig bekritiseerd. Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Diensten in De Wegwijzer Op zondag 16 juni zijn er twee diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. In de ochtenddienst van 10 uur zal ds. J. Vogel uit Eindhoven voorgaan. Er zal dan ook bevestiging van de nieuwe gekozen ambtsdragers plaatsvinden. De uitleg gaat over 1 Petrus 5:5b. Het thema is: Het slavenschort van de nederigheid. In de avonddienst van 18:30 uur gaat ds. P.J. den Hertog van Zaandam voor. Zondag 12 uit de Heidelbergse Catechismus is aan de beurt voor behandeling. Vraag 31 gaat over waarom Christus een Gezalfde genoemd wordt en vraag 32 gaat over waarom de gelovigen Christenen genoemd worden. Belangstellenden zijn van harte welkom. Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

Mijdrecht

29e Open Toernooi TV De Ronde Vener Dit jaar organiseert Tennisvereniging De Ronde Vener voor de 29e keer het Open Toernooi van zaterdag 29 juni tot en met zondag 7 juli op het park van Tennisvereniging De Ronde Vener. Leden van alle tennisverenigingen mogen meedoen en er wordt gespeeld in de volgende categorieën: 3, 4, 5, 6 (17+), 7 (17+), 7 (35+) en 8(17+). Ook wordt er dit jaar weer een apart 50+ toernooi gespeeld. Deze wedstrijden worden overdag gespeeld en de verwachting is dat er weer veel sportieve 50 plussers uit de Ronde Venen zullen meedoen. Zeker is dat er gedurende de week weer voldoende te beleven valt op en om de tennisbaan tijdens dit altijd gezellige toernooi, waar de bij de liefhebbers bekende vlees- en vishoek niet zel ontbreken. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de verschillende tennisverenigingen in de regio, maar in ieder geval in het clubhuis van Tennisvereniging De Ronde Vener. Inschrijven kan via internet: www.tvdrv.nl. Wie niet meedoet, is uiteraard van harte welkom om te komen kijken op het tennispark van Tennisvereniging De Ronde Vener, gelegen rechts van De Meijert in Mijdrecht.

14 juni 2013

Professor Boem heeft het druk

Zaterdag 3 augustus: Het Rondje Eilanden 2013

Professor Boem heeft weinig tijd over. Een haargel voor de koning uitvinden, oppassen niet te verdrinken, supersnelle schoenen fabriceren voor de Avond4daagse en poseren voor foto’s, kosten veel tijd. “Druk, maar voor deze lieve kinderen kom ik graag even uit mijn lab,” aldus de superintelligente Boem.

De Vinkeveense Plassen waren vorig jaar voor het eerst het decor van Het Rondje Eilanden: een sport én muziekevenement ineen. Ook dit jaar wordt ‘het Rondje’ weer georganiseerd, en al bijna traditiegetrouw vindt het evenement plaats op de eerste zaterdag van augustus: 3 augustus 2013. Het Rondje Eilanden is een hardloop- en zwemwedstrijd over 12 eilanden in de Vinkeveense Plassen, waarbij deelnemers totaal 5 km lopen en 1 km zwemmen, verdeeld in afwisselend kleine stukjes. Na afloop kan iedereen lekker blijven eten, genieten van live muziek of blijven kamperen en ontbijten. Organisator Yordi de Bruin van organiserende stichting ‘Woelig Water’: “Vorig jaar waren we helemaal uitverkocht. Het evenement was een groot succes; deelnemers én vrijwilligers hadden gewoon een prachtige dag op en rondom het water… We kregen dan ook zo veel positieve reacties na afloop. Deel-

Per v/d Hulst (11), Amelie Spaargarer (2) en Tristan Mills (4) ontvingen de eerste VIP-prijzen. Samen met professor Boem tonen ze hun prijzen. Als je goed kijkt, zie je ook iets in de handen van de professor. Dat zijn drie kaartjes van de nieuwe VIP’s: Jessica Leeflang (7), Benthe Post (9) en Wessel Stoof (10). Het kaartje van Wessel is zelfs op zijn tiende verjaardag in het Kroondomein (bezit van Koning Willem Alexander) gevonden! Jessica, Benthe en Wessel kunnen 21 juni, om 16.00 uur, bij Drogisterij De Bree hun prijs in ontvangst nemen en met professor Boem op de foto! De foto verschijnt een week later in deze krant. Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Professor Boem hoopt jou dan ook te zien tijdens de VBW Tentdagen 2013, van 16 t/m 20 juli, Pijlstaartlaan 1. Kom ook gezellig met elkaar knutselen, zingen, kennismaken met verhalen uit de Bijbel en spelletjes doen. Neem je vriendjes, vriendinnetjes, buren en familie mee!

De zeer succesvolle VBW-ballonnenactie (hoofdprijsuitreiking dinsdag 16 juli) is mede mogelijk gemaakt door Makelaardij Witte, Ab’ Schoenservice, Drogisterij De Bree en Supermarkt Jumbo. Kijk voor meer informatie op www.hervormdvinkeveen.nl en klik op het VBW-logo of like ons op

www.facebook.com/VbwVinkeveen.

nemers vonden het wedstrijdconcept laagdrempelig en leuk en de combinatie met muziek, kamperen en lekker eten gewoonweg prachtig. We het organiseren het met veel plezier dus nog een keer!” De organisatie hoopt op veel lokale deelnemers en zoekt ook nog vrijwilligers om alles in goede banen te lijden. Aanmelden en meer informatie is te vinden www.hetrondjeeilanden.nl. Er zijn nog een aantal inschrijfplekken over! foto rob van der stap

De Drie Musketiers zijn weer thuis

Denk je dat de supersnelle schoenen van professor echt supersnel zijn? Kijk snel op: www.hervormdvin-

keveen.nl/website/151/vakantie-bijbelwerk.html.

De Hoef trots op nieuwe Springbok Een groot deel van de Hoevenaren was zaterdag jl. uitgelopen om getuige te zijn van de feestelijke heropening van hun gemeenschapshuis De Springbok. 'Stiekem' had al een aantal verenigingen en gezelschappen gebruik kunnen maken van de nieuwe faciliteiten, want hou zo'n fraai gebouw maar eens op slot tot de officiële opening, maar nu was dan het moment daar dat burgemeester Maarten Divendal het nieuwe logo mocht onthullen. Dat deed hij samen met de 8-jarige Maria van Heijningen, winnares van de Springbok kleurwedstrijd, nadat eerst voorzitter Leo van den Hoek van Dorpshuis De Springbok en voorzitter Petri Hofstee van het Dorpscomité het woord

voerden. Van den Hoek: “Toen we twee jaar geleden begonnen aan deze klus leek het een droom. Vandaag is die droom werkelijkheid geworden.” Burgemeester Divendal was vol lof over de steun van de eigen bevolking bij het project en de samenwerking tussen alle bij de realisatie betrokken instanties. “Jullie hebben laten zien wat je met elkaar kunt bereiken als je in oplossingen denkt en niet in problemen.” Eén dingetje wordt nog rechtgezet, zegde hij toe. “Op enkele plaatsen verwijzen bordjes nog naar 'gymzaal De Springbok'. Ik vraag de gemeenteambtenaren om daar nieuwe bordjes aan te brengen met 'Dorpshuis De Springbok’.” foto's rob isaacs

Vinkeveen

Infoavond Dorpsvisie Centrum De gemeente organiseert in samenwerking met bewonersvereniging InVinkeveen een informatieavond over de concept Dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Belangrijk doel van de visie is de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen te versterken. Bent u benieuwd naar de dorpsvisie, heeft u ideeën of suggesties die ervoor zorgen dat Vinkeveen een fijn dorp blijft om te wonen, werken en recreëren en wilt u meepraten? Kom dan op 20 juni om 19.30 uur naar De Boei.

DE GROENE VENEN

Maria hielp burgemeester Divendal bij het onthullen van nieuwe logo

De Drie Musketiers Robert en Jeroen van Goor en Franklin Wessels zijn teruggekeerd van hun beklimming van de Alpe d'Huez op 6 juni jl. In het dorp is die dag een enorme mensenmassa op de been, ondanks het vroege tijdstip. Zoveel mensen met één doel vechten tegen kanker; het eerste kippenvel moment. De bus van autobedrijf Rovemij uit Mijdrecht staat bovenop de berg klaar met eten, drinken, kleding, en een bed, zodat het de jongens aan niets kan ontbreken. Jeroen komt als eerste boven met een tijd van 1 uur en 7 min en de benen voelen goed. Franklin komt door in een tijd van 1 uur en 31 minuten en de motivatie is sterk. Robert rijdt een persoonlijk record in 1 uur en 40 minuten, ondanks dat hij zich ziek voelt. Wat hier gebeurt is boven verwachting, wat hebben de deelnemers een energie. Ook al die toeschouwers; kleine kinderen zijn ook voor dag en dauw opgestaan om familie te supporten; zieke mensen gewikkeld in warme dekens het weerhoudt ze niet, dit moet je beleven. De dag vordert Nederland ontwaakt, de SMS'en stromen binnen. Tijdens de derde beklimming haakt Robert af – hij is ziek geworden, maar er zijn

nog twee kanjers druk bezig die enorme berg te trotseren. Zowel Franklin als Jeroen willen niet opgeven. Na een langere rustpauze en een bezoek aan de masseur gaan ze er weer vol tegenaan. Franklin's rug doet zo'n zeer, maar ondanks de pijn wil hij die vierde keer afmaken. En na ruim 2 uur gestreden te hebben, sluit zijn familie hem trots in de armen. Jeroen lijkt niet te stuiten; alle beklimmingen doet hij binnen anderhalf uur, waar haalt hij de kracht vandaan? Staat opa hem ergens te duwen? Maar het hoofd van Jeroen hangt naar beneden, het is zijn oude kuitblessure die hem erg veel pijn doet. De keuze om te stoppen of om door te gaan gaat door merg en been. De fysiotherapeut beslist: doorgaan is niet verstandig. Fysiek en mentaal is het een beproeving geweest. En dit was voor hen maar één dag, een mens met kanker vecht iedere dag tegen de grens van zijn of haar bestaan. Onderzoek naar deze ziekte is heel belangrijk, laten wij niet opgeven, want ieder mens verdient een morgen. Robert, Jeroen en Franklin bedanken alle sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt dat zij een bedrag van € 8.914,33 voor de stichting hebben bijeen gebracht.


DE GROENE VENEN

Sparen voor een unieke Club Voetbal Deze zomer is er bij C1000 De Ronde Venen in Wilnis een bijzondere spaaractie: Voetballiefhebbers kunnen sparen voor een unieke leren Clubbal met logo van hun eigen voetbalclub. Er is een bal in CSWen Argonuitvoering en daarnaast is er ook nog een neutrale variant. Het zijn professionele ballen van de Ballenzaak.nl en het logo is in de bal geperst, zodat deze lange tijd meegaat. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant een spaarzegel, bij inlevering van 30 zegels en een bijbetaling van slechts 5 euro kan men een Clubbal meenemen. Om de voetbalclubs te ondersteunen zal C1000 voor elke 10 ingeleverde spaarkaarten een professionele wedstrijdbal ter waarde van 39 euro aan de betreffende Voetbalclub doneren. Op 0297-online.nl is de gehele actie te bekijken, met foto's van de Club-

14 juni 2013

5

Exclusief bij Scuba-Academie

Primeur: per duikboot de Vinkeveense Plassen verkennen Aan de testdiepte van 480 meter van de Nordic Sub onderzeeboot kom je niet, maar toch is het een unieke ervaring om vanuit een onderzeeboot de Vinkeveense Plassen te verkennen. Scuba Academie in Vinkeveen heeft het eerste exemplaar afgelopen zaterdag gedoopt en te water gelaten bij Jachthaven Achterbos. Vanaf nu kan iedereen deze unieke belevenis boeken in de Vinkeveense Plassen. Heb je altijd al eens de plassen van onder de waterspiegel willen bekijken?

Bekijk de afgegraven veenwanden, de talloze wrakjes, eindeloze velden kranswieren en natuurlijk de talrijke snoeken, snoekbaarzen van achter de panoramakoepel. De onderzeeboot biedt plaats aan 2 passagiers. Via een communicatiesysteem blijf je verbonden met de oppervlakte en kun je je belevenissen onderwater "live" melden aan de mensen op de wal. Zie ook www.scuba-academie.nl. foto cor kuyvenhoven

ballen en wekelijks een promotie om extra snel te kunnen sparen. Omdat niet iedereen gek is op voetballen, is er voor de overige klanten een leuke alternatieve spaaractie voor badtextiel, waarbij men kan sparen voor bad- en handdoeken van hoge kwaliteit. Meer informatie hierover vindt men in de winkel. De actie loopt van 17 juni tot en met 18 augustus.

Mijdrecht

foto geert jan de koning

Dansende Blauwe Bloempjes in Abcoude

Op 30 mei jl. bestond het Johannes Hospitium in Wilnis 15 jaar. Sinds 1998 is het hospice een begrip in De Ronde Venen. Een huis waar liefdevolle zorg met veel aandacht wordt gegeven aan mensen in hun laatste levensfase.

De Balletschool Abcoude sloot haar seizoen af met een weekend vol dans. In het Piet Mondriaantheater traden alle leerlingen, van kleuter tot volwassene, op in het sprookje ‘Blauwe Bloempjes van het IJspaleis’. Het verhaal over een schapenhoedster (gespeeld door Marilène Schellekens), die de hoogste toppen van de bergen beklimt om een bezoek te brengen aan het IJspaleis, werd met een grote afwisseling aan dansen verteld. Zo kwam ze onderweg gracieuze IJskristallen, speelse sneeuwvlokjes en prachtige sneeuwuilen tegen. Er werd niet alleen mooi klassiek gedanst, waarbij zelfs een aantal leerlingen op spitzen dansten, maar ook jazzbal-

foto marlies wessels

Het VeenLanden College uit Mijdrecht maakt kans op de titel ‘MoneyPoster van het Jaar'. MoneyPoster is een workshop voor middelbare scholen, waarin jongeren discussiëren over reclame en geld. Onderdeel van de workshop is het maken van een poster met een geldtip om leeftijdsgenoten te inspireren beter om te gaan met geld. Uit elke workshop is één MoneyPoster als winnaar uit de bus gekomen. Deze posters, 32 in totaal, dingen mee naar de titel ‘MoneyPoster van het Jaar'. Jongeren kunnen op Edgie.nl stemmen op hun favoriete poster. De winnende poster wordt afgedrukt in jongerenkrant 7Days.

Op vrijdag 21 juni is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten. Er worden vier maal zestien giffies gespeeld, de punten worden bij elkaar opgeteld en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze avond een grote tombola. Vrijdag 5 juli is de laatste prijsklaverjasavond voor de vakantie. Aanvang 20 uur.

normaal niet zo vaak komt of zelfs nog nooit geweest bent. De Avondvierdaagse MijdrechtWilnis viert vanavond 14 juni om ongeveer 20:30 uur de afronding, met een defilé in het centrum van Mijdrecht waarna de wandelaars op de startlokatie bij Argon de welverdiende medaille kunnen ophalen.

van het Shantykoor uit Vinkeveen. Daarna was er een gezellige receptie in de feesttent op het terrein van CSW (achter het hospice) met een weerzien van oud-vrijwilligers, -bestuursleden en -medewerkers. O.l.v. de Singing Factory werd een meeslepende flashmob uitgevoerd, die de tent op zijn spanten deed schudden. Deze dag was voor medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden een stimulans om gewoon weer verder te gaan met het dankbare werk dat al zoveel jaar plaatsvindt in onze gemeenschap.

VLC genomineerd voor ‘MoneyPoster van het Jaar'

Prijsklaverjassen in De Merel

Johannes Hospitium vierde derde lustrum

Natuurlijk werd dit derde lustrum gevierd. Er was een sponsortocht georganiseerd door Wilnis en Vinkeveen, waarbij vrijwilligers en medewerkers bijna 5000 euro bijeen liepen. De opbrengst hiervan is bestemd voor nieuw meubilair van de bewonerskamers, een kunstobject dat wordt gerealiseerd door een groep jonge kunstenaars van de Rietveldacademie in Amsterdam en een gedeelte van de opbrengst gaat naar gezondheidszorgprojecten in Oost Europa, waar het hospice contacten mee heeft. De lopers werden ingehaald met de vrolijke klanken

Mijdrecht

Vinkeveen

Goede start Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis Met fantastisch wandelweer is afgelopen dinsdagavond de 42ste Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis van start gegaan. De 1.810 deelnemers voor gingen vol goede moed van start voor vier dagen wandelen over 5, 10 of zelfs 15 km. Op de mooie routes door Mijdrecht en Wilnis was het gezond genieten van de natuur en plekken waar je

Kort nieuws

let, moderne dans en streetdance kwamen voorbij. Natuurlijk liep het verhaal goed af en leefde ze nog lang en gelukkig. Na de pauze lieten de oudere leerlingen nog een spetterende DansMix zien. Ook hier veel afwisseling met de energieke ‘Gympetic’ en de spetterende Rock ’n Roll van ‘Hairspray’. Balletschoolhoudster Linda van Nimwegen en haar team van docenten en vrijwilligers hadden alles weer tot in de puntjes verzorgt en het publiek sprak enthousiaste over ‘een bijna professionele voorstelling’ en de vele prachtige kostuums. Na de zomer begint het nieuwe dansseizoen weer in september. Zie ook www.balletschoolabcoude.nl.

Politiehond vindt fietsendief Twee mannen probeerden in de nacht van maandag op dinsdag jl. een fiets te stelen. Eén van hen kon dankzij een politiehond worden aangehouden. Een getuige zag dat twee mannen op het Hofland een fiets stalen. Toen de twee zich betrapt wisten, lieten zij de fiets achter en gingen er te voet vandoor. Agenten stelden een onderzoek in de omgeving in en zagen drie verdachten, één op een fiets en de andere twee te voet. Bij het zien van de politie ging het drietal ervandoor. De agenten raakten het zicht op hen kwijt. Met een politiehond zochten agenten naar de verdachten. De hond trof één van hen in de bosschages aan. Deze verdachte, een 29-jarige Pool, werd aangehouden. De twee andere mannen werden niet meer aangetroffen. De aangehouden verdachte is naar het politiebureau overgebracht en is voor nader onderzoek ingesloten.


6

14 juni 2013

DE GROENE VENEN

BOWLING CENTRUM MIJDRECHT

VAN NIEUWKERK

T L E B B U D R E V

Normale prijs €19.990 €3000 vakantievoordeel

L • 5 0 / 5 0 DEAL

50 50

L • 50/50 DEAL

DEA

50 DEAL • 50/5 0

DEA

LD! UW VAKANTIEGE

50/

50/

NU € 16.990,-

50 DEAL • 50/5

0

€ 0,- RENTE

Vraag naar

10 X

ANWB TREKAUTO VAN HET JAAR!

GRATIS NAVIGATIE ÉN GRATIS TREKHAAK!

BBELAAR

Dat is ruim € 2000,- vakantievoordeel!* De nieuwe CR-V is er al vanaf:

€ 29.990,-

De fluisterstille Jazz. Normale prijs: € 15.990,€ 2000,- vakantievoordeel:

NU € 13.990,Vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik : min. 1 liter op 18,9 km (5,3 l / 100 km) - max. 1 liter op 17,9 km (5,6 l / 100 km), CO2-uitstoot min. 123 g/km - max. 129 g/km.

usp 1 R COMPLEET INTERIEU

arden

Vanaf A-label: Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 27,8 km (3,6 l/100 km) max. 1 op 16,4 km (6,1 l/100 km). CO2-uitstoot: min. 94 g/km - max. 145 g/km.

VAKANTIEGELD VERDU

MAGIC SEAT S

de voor wa

OPVALLEND RUIM!

VAN NIEUWKERK Automotive-Centre

AMSTERDAM | HILVERSUM | ALPHEN A /D RIJN | MIJDRECHT

Amsterdam | Hilversum | Alphen a/d Rijn | Mijdrecht

www.vannieuwkerk.nl

12 X

ELD VAKANTIEEG LAAR VERDUBB

GRATIS NAVIGATIE!

Vanaf C-label: Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 17,8 km (5,6 l/100 km) - max. 1 op 13,1 km (7,6 l/100 km). CO2-uitstoot: min. 149 g/km - max. 177 g/km Gegarandeerd het goedkoopste onderhoudadres: Wij hebben een speciaal onderhoudspakket voor Honda’s vanaf 4 jaar oud. Hiermee garanderen wij u de beste prijs. Vindt u binnen 10 km een goedkoper adres, dan matchen wij de prijs! Vraag naar de voorwaarden in onze vestigingen.

AMSTERDAM: Hoogoorddreef 41, 1101 BB Amsterdam t: 020-4683341, e: amsterdam@vannieuwkerk.nl HILVERSUM: Zeverijnstraat 14 b, 1216 GK Hilversum t: 035-6218941, e: hilversum@vannieuwkerk.nl ALPHEN A/D RIJN: Koperweg 6, 2401 LH Alphen a/d Rijn t: 0172-431311, e: alphen@vannieuwkerk.nl MIJDRECHT: Bozenhoven 36, 3641 AH Mijdrecht t: 0297-281708, e: mijdrecht@vannieuwkerk.nl

BRING

HONDA YOUR HOME GEGA RAN

GOEDK DEERD HET ONDERH OOPSTE OUD SADRES

CR-V geldt alleen vakantievoordeel in de vorm * Opvandegratis navigatie en gratis trekhaak, niet in de vorm van een prijskorting.


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

Voor havo- en vwo-leerlingen van klas 1, 2 en 3 die het leuk vinden om met biologie bezig te zijn, is er de Biologie Olympiade Junior. Dit jaar deden 10.700 leerlingen mee aan de voorrondes. De 10 beste leerlingen van het vwo, onder wie Des’ree Luijt en de 10 beste van de havo, onder wie Ilse van Putten van het VeenLanden College, gingen naar de finale in Rotterdam van 6 t/m 8 juni! Tijdens de driedaagse finale in Rotterdam kregen de deelnemers colleges en practica over interessante biologie onderwerpen die verder gaan dan het biologieboek. Na afloop was er een pittige toets. Tot grote trots van de biologiedocenten Bastiaan Kikkert en Mariska van der Hoven werd Ilse van Putten 5e van Nederland van de havoleerlingen. Des’ree Luijt was zelfs de allerbeste bij de vwo-leerlingen. Zij brengt de wisselbeker mee naar school. Het VeenLanden College is buitengewoon trots op deze excellente leerlingen.

14 juni 2013

7

Afgelopen zaterdag heeft een zestal fanatieke fietsers uit Vinkeveen een rondje IJsselmeer gefietst als tegenhanger van de Alpe d’HuZes. Met een straffe noord-oostenwind tégen door Noord-Holland kon na 3 uur een begin worden gemaakt met de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Eenmaal in Friesland werd in Makkum uitgerust na de eerste 140 kilometer. Met nog ruim 160 kilometer te gaan ging het daarna door de Noord-Oostpolder en Flevoland met regelmatig de wind in de rug. Samen met de gesponsorde bezemwagen voor de ravitaillering kwam de ploeg uiteindelijk om kwart voor zeven ’s avonds weer aan in Vinkeveen. Totaal 315 kilometer in de benen. Een uitzonderlijke prestatie! V.l.n.r.: Dirk Drost, Margot Kompier, Edwin Drossaer, Mark de Wit, Jacco Kroese en Be de Jong.

Afgelopen weekend vond de vijfde editie uit de reeks van Kunstweekenden plaats. Peter Groot en Thea Ferwerda toonden hun bijzondere werken in de Art-Galerie “Boven Verwachting” aan de Herenweg te Wilnis. De zesde editie staat voor 22 en 23 juni aanstaande op het programma. De Galerie is dan het domein van de leerlingen van Marijke Zwart. Het thema is ‘Glaswerken op het linnen’, oftewel stillevens die met penseel natuurgetrouw op het doek zijn vastgelegd. De openingstijden zijn in dat weekend van 11-17 uur. Adres: Bovenverdieping, Herenweg 298 a te Wilnis. Bij Karwei Mijdrecht zijn afgelopen zaterdag de hoofdprijzen uitgereikt aan de winnaars van het Karwei Prijzenfestival. Van Hemelvaart tot en met Pinksteren werden er bij iedere aankoop coupons uitgegeven, waarmee klanten mooie prijzen konden winnen. Naast heel veel kleine prijzen waren er ook een aantal hoofdprijzen. Deze werden uitgereikt door assistent bouwmarktmanager Thijs Klein aan de familie Van Dijk (iPad mini), de familie Douven (Barbecook barbecue) en de familie Van Dort (Nespresso machine).

De Brandweer Vinkeveen heeft zich geplaatst voor landelijke finales klasse 112. In deze klasse waren 319 ploegen ingeschreven, waarvan er 310 moesten afvallen via een voorronde, een kwart finale een halve finale, waarna er dus 9 ploegen overblijven voor de finale. Zaterdag jl. vonden de vaardigheidstoetsen plaats in Maasdijk. Het team uit Vinkeveen kreeg te maken met een vrachtautobrand, een chauffeur met brandwonden, iemand die knel was komen te zitten onder een aanhanger en er moest iemand worden gereanimeerd. Hun aanpak leverde een tweede prijs op, plus een plaats in de landelijke finale op 14 september a.s.

Op 1 en 2 juni is de SamenLoop voor Hoop gehouden. Het Bakkertjes team uit De Ronde Venen heeft hieraan deelgenomen. Tijdens de SamenLoop voor Hoop kon een kleurplaat worden ingeleverd, die onder andere ook in deze krant stond. Er zijn veel kleurplaten ingeleverd en afgelopen week heeft de jury de prijswinnaars bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. De prijswinnaars zijn: Jongens tot 6 jaar: Max de Rooi (5); Jongens tot 10 jaar: Guy van Beek (7); Meisjes tot 6 jaar: Meike Bouwman (5) en Meisjes tot 10 jaar: Sita de Rooi (7). De winnaars waren zeer blij met de prijzen, die werden uitgereikt door Kees Bakker, directeur van Administratiekantoor K. Bakker, die de prijzen beschikbaar stelde. Op zaterdag 8 juni jl. verzorgde het Christelijk Mannenkoor Immanuël het traditionele voorjaarsconcert in de RK kerk Johannes de Doper in Mijdrecht/ Wilnis. Aan het concert werd medewerking verleend door pianist Jan Lenselink en door Noortje van Middelkoop met haar panfluit. Muzikale leiding was in handen van dirigent Jan Verhoef. Het in grote getale opgekomen publiek kon genieten van een muzikaal feest.


8

Familieberichten

14 juni 2013

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons Erelid van de Brandweervereniging

Gert Wagenaar Gert heeft altijd veel inzet getoond voor de verenigingsactiviteiten van de brandweerpost Vinkeveen. Wij verliezen in hem een goede brandweervriend. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 5 juni 2013 Brandweervereniging Vinkeveen & Waverveen

DE GROENE VENEN

Vanavond: Inloopcafé voor nabestaanden Voor de derde keer organiseert Inloophuis ’t Anker een avond voor nabestaanden van aan kanker overleden dierbaren. Een avond waarop aanwezigen elkaar een luisterend oor bieden, ervaringen delen, maar ook, en vooral, een avond waarop ervaringsdeskundigen ideeën uitwisselen. Want ervaringsdeskundigen, mensen die het zelf meegemaakt hebben, weten wat het betekent wanneer je achter blijft, weten wat het betekent wanneer je dan toch door moet en weten wat je dan allemaal tegen komt. Deze keer is het centrale thema “Hoe ga ik om met (goed bedoelende) familie en vrienden?” Bijna iedereen heeft een mening over hoe je door moet gaan; je krijgt veel goed bedoelde adviezen, maar uiteindelijk maak jezelf uit hoe lang je er over doet voor je door kunt gaan en op welke wijze je dat dan wilt. De bijeenkomst vindt plaats op 14 juni, van 20 tot ca. 21.30 uur in de Bestuurskamer van sv ARGON, op de bovenverdieping van Argon, Hoofdweg 85b, 3641 PR Mijdrecht. Nabestaanden, in welke hoedanigheid dan ook, zijn welkom en vaak is het waardevol

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

Liefde Aandacht Respect www.charonuitvaart-abcoude.nl

Ruud van Herpt, bestuurslid bij ’t Anker, maar ook ‘lotgenoot’, geeft een inleiding op het thema. Daarna praten wordt gezamenlijk verder gepraat. Natuurlijk is er ook een hapje en een drankje. De avond wordt afgesloten met de vraag: “Wat deed je goed en wat had je anders kunnen doen?.” Voor informatie en/of aanmelden voor het inloopcafé: info@inloophuishetanker.nl of Marijke Kruijs, 06-12930333 of jellemakruijs@gmail.com.

Uw oude mobieltje is geld waard! Het Servicepunt staat op woensdag 19 juni op de jaarmarkt in Wilnis. Wij verheugen ons hierop omdat dit jaarlijkse evenement garant staat voor ontmoetingen met inwoners vanuit de gehele gemeente. Dit jaar willen wij u uitnodigen om op deze dag uw oude mobieltje in te leveren. Veel mensen hebben deze ongebruikt in een la of een kast liggen. Als u tijdens de jaarmarkt een oud mobieltje inlevert, maakt u kans op een kado-bon. Het geld dat de oude mobieltjes opbrengen, gaan we doneren aan een goed doel. Als u een

mobieltje, dat niet meer gebruikt wordt , bij ons inlevert dan mag u een suggestie doen voor een goed doel. Op 19 juni kunt u op alle locaties van de Servicepunten uw oude mobieltje inleveren. Wij hopen op een mooi resultaat! Op de dag van de jaarmarkt zal het Servicepunt in de Dorpsstraat langer geopend zijn, zodat u in de gelegenheid bent om te pinnen. De medewerkers nodigen u uit om gerust eens binnen te lopen voor een nadere kennismaking. De koffie staat voor u klaar.

De Hoef

van Nijmegen lopen is dit een van de laatste kansen om zich voor te bereiden. De route voert door het gebied rond de Meije en Nieuwkoop. Voor de kleinsten is er natuurlijk de vijf kilometer, het zogenaamde "Rondje De Hoef". Dit jaar moeten de kinderen tijdens het wandelen ook diverse opdrachten uitvoeren. Aan het eind wacht er een mooie herinnering voor iedereen. De tien kilometer tocht gaat o.a. door het mooie natuurgebied bij Noorden gaan en de twintig kilometer tocht doet Noorden en Woerdense Verlaat aan. De start voor alle onderdelen is bij de Strooppot in De Hoef. Voor de kinderen is er op het kerkplein ook nog een luchtkussen en schminken. Direct na de prijsuitreiking is er een daverend optreden van Edo Botterman uit Mijdrecht. Info en inschrijven op www.dehoefsportief.nl.

De Hoef Sportief op 7 juli

Uitvaartbegeleiding

om een familielid of vriend of vriendin mee te nemen. Deelname is gratis.

Op zondag 7 juli vindt voor de tweede keer in De Hoef het evenement "De Hoef Sportief" plaats, een evenement waar je kunt wandelen, zwemmen, fietsen en hardlopen. Wie mee wil doen aan een kleine triathlon kan zich inschrijven voor de "41 van de Hoef": een wedstrijd met achtereenvolgens 1 kilometer zwemmen, 30 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen, dit alles dit jaar met elektronische waarneming. Vorig jaar waren er rond de 350 sporters op deze dag en de organisatie verwacht dit jaar hier ruim over heen te gaan. Nieuw dit jaar is de 40 kilometer wandelen. Voor de echte wandelaars die de Vierdaagse

40 40 40 40

40 40

40

Uw familiebericht ook in deze krant? Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Verjaardagen, jubilea, familie- en rouw-berichten voor de komende editie kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Geen foto's in Word plakken s.v.p., maar apart bijsluiten.


DE GROENE VENEN

14 juni 2013

9

Dr. Beeker

Syfillis In de avond, als er echt niets leuks op de televisie is, kijken we vaak naar History Channel. Je hebt daar zo’n programma waarin opslagboxen worden opengemaakt. In de VS is het fenomeen opslagbox blijkbaar algemeen geaccepteerd, omdat de huurders niet meer hebben betaald. Het is altijd spannend om te zien wat er nu weer tevoorschijn komt uit zo’n box, maar het is natuurlijk allemaal in scene gezet. In ieder geval; dat History Channel stelt mij iedere keer weer voor raadsels, want waarom heet het in vredesnaam History? Er is echt helemaal niets historisch aan, behalve de razend irritante en de zich om het half uur herhalende tussenfilmpjes over Ancient Aliens (echt de meest grote flauwekul) en het intrigerende stel mannen dat in de modder van, naar ik aanneem, de Thames iets historisch opgraven. Maar dat laatste intrigeert mij nu het meest, de mannen graven dus aan de oever een muntje uit de modder en een spuitje van metaal. Het gaat volgens de één om een Syfilisspuitje van voor 1900 en het werd gebruikt om kwik in de penis te spuiten. De tweede graver trekt bij het aanhoren van de determinatie een vies gezicht en je ziet dat hij het zo weer weg zou willen werpen. Ik heb het filmpje nu al tientallen keren gezien, want het wordt herhaald tot aan de pijngrens. Dat intrigeert dan toch wel; een Syfilisspuit? Kwiktherapie tegen Syfilis? Dat is nieuw voor mij. Syfilis is een geslachtsziekte, die –anders dan je zou vermoeden– nog steeds bestaat. Wereldwijd worden er jaarlijks rond de 12 miljoen mensen geïnfecteerd. In Nederland zijn dat er bijna 500 per jaar. De geschiedenis van Syfilis is best wel interessant, de algemene veronderstelling is dat we het verschijnen van de ziekte in Europa te ‘danken’ hebben aan de grote ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus. Uit onderzoek is gebleken dat de ziekte vóór de ontdekkingsreis van Christoffel in 1492 al wel in Zuid-Amerika voorkwam, maar er zijn geen aanwijzingen dat het voor Europa ook het geval was. Na de ‘feestelijke’ intocht in de nieuwe wereld kreeg onze zeeman dus ook nog een afscheidsgeschenk mee naar de oude wereld. In 1530 was het al zo erg dat de ziekte een naam moest krijgen. Girolamo Fracastoro bedacht de naam Syfilis, naar de Griekse mythe over de schaapsherder Syfilis, die de zonnegod Apollo beledigde en werd gestraft met een vreselijke ziekte. En een vreselijke ziekte is het; Syfilis wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema Pallidum en een infectie met dit beestje geeft een ziekte in drie verschillende stadia. - In het eerste stadium is er sprake van een pijnloos zweertje op de geslachtsdelen (soms bij de mond) en dat is meteen een opmerkelijk gegeven, want iedereen die wel eens een zweertje ergens

Open dag Zeeverkenners Op zaterdag 15 juni organiseren de zeeverkenners van Abcoude een open dag om meer mensen enthousiast te maken voor waterscouting. Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd waaronder roeien, zeilen een spelletjes op een eiland. Bij goed weer kan er ook nog gezwommen worden. Iedereen van 13 tot 16 jaar is welkom. Vanaf de snackbar in Abcoude wordt om 12 uur vertrokken naarr de Vinkeveense Plassen. Om ca. 17 uur is men terug in de haven en wordt teruggefietst naar Abcoude. Zie ook www.scoutingabcoude.nl.

heeft gehad (bijvoorbeeld een afte in de mond) weet dat zoiets echt wel pijn doet. Is er sprake van een pijnloze zweer dan moeten alle alarmbellen dus gaan rinkelen. - Het tweede stadium kenmerkt zich door niet-jeukende ronde zweerachtige plekken op de handpalmen en de voetzolen, soms over de romp. - Het derde stadium is bekend als neurolues. Nu is het centraal zenuwstelsel aangedaan en daarbij ontwikkelen zich tal van neurologische en psychiatrische verschijnselen. Het wordt gezegd dat Van Gogh ook neurolues zou hebben gehad; dat zou dan dat gedoe met zijn oor wel kunnen verklaren. Interessant is ook de theorie dat het kleurgebruik van Vincent terug te voeren is op de beschadiging van de oogzenuw, zoals die bij derde stadium Syfilis voor kan komen. Logisch dat de lijders er alles aan deden om van de infectie af te komen. Maar in de pre-antibiotica tijd was er weinig mogelijk. En zo kwam het gebruik van kwik in zwang. Kwik werd geïnhaleerd, ingenomen, uitwendig gebruikt en geïnjecteerd in een poging de ziekte te genezen. En het moet gezegd, hoewel er weinig Evidence Based-onderzoek is gedaan, het schijnt nog redelijk te hebben gewerkt. Zo redelijk zelfs dat het voor een scala aan andere aandoeningen ingezet werd. Abraham Lincoln had bijvoorbeeld een flesje Blue Mass (Kwik verbinding) tegen algemeen onwelbevinden. Probleem was wel de giftigheid van al die kwikverbindingen, als je er teveel van binnenkrijgt lijken de symptomen ongeveer op die van tertiaire Syfilis. Op het eind wist

je niet meer of je gek werd van de Syfilis of van de kwik. Grappig is de Engelse uitdrukking ‘mad as a hatter’ refererend aan de kwikvergiftiging door het dragen van vilten hoeden, voor de productie waarvan Kwik werd gebruikt. Rond het begin van de twintigste eeuw kwam er eindelijk een eind aan het gebruik van Kwik in de geneeskunde. De Duitser Ehrlich introduceerde toen namelijk het nieuwe Syfilismedicijn ‘Salvarsan’. Salvarsan werd na 605 proeven met verschillende arsenicumverbindingen uiteindelijk als min of meer effectief medicijn tegen bacteriële infecties geïntroduceerd en het was de facto dus het allereerste antibioticum (lang voor de ontwikkeling van penicilline). Salvarsan moest intraveneus worden geïnjecteerd en was, hoewel werkzaam, natuurlijk ook vreselijk giftig. Interessant in dit kader is dat de producent van Salvarsan, Hoechst, in 1925 een 25% aandeel nam in een nieuw te vormen verffabriek. Deze fabriek, IG-farben werd later de producent van Zyklon-b, gebruikt in de Holocaust. Tegenwoordig worden arsenicumverbindingen nog steeds gebruikt maar dan in bestrijdingsmiddelen. Pas na de toevallige ontdekking van penicilline door Alexander Fleming kwam er een echt effectief en min of meer goed verdragen geneesmiddel beschikbaar. Tegenwoordig is Syfilis dus goed te behandelen, maar dat geldt alleen voor de stadium 1 en 2, het derde stadium is nog steeds erg lastig te behandelen.

Jaco Beeker www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

19 juni: Midzomerbraderie Wilnis Woensdag 19 juni wordt de jaarlijkse midzomerbraderie gehouden in het oude dorpscentrum van Wilnis. Er staan kramen waar van alles te zien valt en traditioneel zoals elk jaar laat de zon zich van haar beste kant zien dus kom naar het oude dorp van Wilnis. Damesmode Groot Gelijk met de laatste mode als het een maatje groter moet zijn. Voor een lekker sateetje, maar ook voor een uitstekend stuk vlees kunt u terecht bij slager Gelderblom. De plaatselijke goudsmid Nant Hartel is met interessante aanbiedingen aanwezig en Willem van Harberden van de gelijknamige schilderswinkel ontbreekt ook niet. Ga ook eens langs bij het Servicepunt om te horen wat zij voor u kunnen betekenen. Alweer enkele jaren in het oude dorp: Bakkerij Tersteeg voor ambachtelijk brood. Bij wijn- en delicatessenhandel De Zwart kunt u verrassend lekker wijntjes vinden, maar uiteraard ook andere verwennerijen. Voor de laatste mode moet u zijn bij Wouda-Fashion, mode die je raakt. Daarnaast kapsalon Lydia die je haar compleet verzorgt. Kortom, het oude centrum van Wilnis leeft! Natuurlijk zijn er kramen met poffertjes, pannenkoeken, suikerspinnen, bloemen, groenten, antiek, sieraden, snuisterijtjes, noem maar op, er is van alles te vinden. Wim van Bemmel staat met een kaaswagen waar u kunt genieten van een wel heel breed assortiment kaas.

Stichting “Mensen in Nood” vertegenwoordigt door Marie Verwoerd is ondertussen ook een bekende op onze braderie. Ga kijken bij deze kraam en kijk hoe deze Stichting te helpen is. Een bezoek aan de Historische vereniging De Ronde Venen is zeker de moeite waard! Ook Kringkoop is aanwezig waar allerlei dingen voor een habbekrats zijn aan te schaffen. PKN-ontmoetingskerk is ook vertegenwoordigd. Bij de verkeerskruising zijn de bekende Oudhuyzer-sloepen van Jan Nap waar tevens de Arctic Quads van Adrie van Ieperen te bewonderen zijn. U staat ervan versteld hoe sterk deze voertuigen zijn. Je bent niet op de braderie geweest als je geen bezoek hebt gebracht bij Ed de Haan. Elektrische fietsen is een steeds meer gezien vervoersmiddel en als je hoort hoe enthousiast mensen hierover spreken… Laat u informeren over de voordelen hiervan. En als u eenmaal een rondje braderie hebt gedaan en relaxed en lekker wilt tafelen, kunt u terecht bij Brasserie De Waard. Voor dorst en trek kunt u ook terecht bij Café De Buurvrouw waar tevens Amsterdamse straatmuziek is met accordeonist Hans Kap. Hans begint om 18 uur en speelt tot 22 uur. Voor een patatje, snack of ijsje kunt u ook terecht bij cafetaria Alpha. Kortom, de Wilnisse midzomerbraderie die ’s middags vanaf 12 uur tot ’s avonds 21 uur gehouden wordt, belooft weer gezellig te worden! De midzomerbraderie van Wilnis: je mag ‘m niet missen.


10

14 juni 2013

DE GROENE VENEN

CULTUUR Cultuur Nieuws Abcoude

Open Dag blokfluitstudio Op woensdag 19 juni organiseert Blokfluitstudio Anne Kewitsch in Abcoude een Open Dag. Het programma: 13:15 tot 15:15 uur: Open lessen. Van 15:15 tot 16:30 uur: Gratis proeflessen en van 16:45 tot 19:00uur: Open lessen. Adres: Willem van Abcoudelaan 10, Abcoude. Informatie en aanmelden: 06 19915739, blokfluitstudio@kpnmail.nl.

Jazz en meer in Het Groene Hart

Achtste editie Chazz belooft helemaal top te worden Op zaterdag 22 juni vindt een bijzonder festival plaats in een prachtige tuin, geknipt en geschoren met waterpartijen en bloemen aan de Kromme Mijdrecht in De Hoef. Chazz staat voor Charity Jazz en is meer dan jazz, want behalve toegankelijke muziek met een heldere melodielijn zoals Colette Wickenhagen die brengt, is er swingende jazz en boogie woogie met dancers. Er zijn muzikale optredens van bekende bands als Oosterdok 4, die pas nog optraden bij de Rondeveense Kunstroute en straks ook op het North Sea Jazz Festival spelen. The Basily Boys zijn er, jonge gipsy gitaristen, die een muzikale ontmoeting hebben met een oude rot in het vak als Dim Kesber. En dan is er Jaap Dekker met Boogie Woogie, die swingt tot het dak eraf gaat. En wat te denken van een totale dansbelevenis met de Savoydancers.

Vaderdag Concert in De Eendracht Met het hele gezin genieten op het terras van ‘De Eendracht’! Aanvang 13:00 uur.

wijze. Daarnaast spelen zij nog een aantal swingende samba’s. Kortom: stilzitten is er niet bij.

Laat u op zondag 16 juni meeslepen door de vrolijke en diepe klanken van de Abcouder Harmonie. Muziek voor jong en oud. Het leerlingenorkest, slagwerkgroep en harmonieorkest hebben voor u een veelzijdig programma samengesteld. Vaders is dus niet de enige die verwend wordt.

Wilt u ook mee musiceren in het orkest of de slagwerkgroep dan kunt u vrijblijvend informatie opvragen. U kunt ons telefonisch vragen stellen, een email sturen, of U komt gezellig even langs bij de Abcouder Harmonie! Wij repeteren op de maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur (slagwerkgroep) en op de dinsdagavond van: 18.30 tot 22.00 uur(leerlingenorkest en harmonieorkest).

De slagwerkgroep verzorgt een spektakelstuk: een Japanse compositie ingestudeerd op traditionele

Abcoude

Oratorium ‘Ruth’ in Dorpskerk Op zaterdagavond 15 juni zal in de Dorpskerk aan het Kerkplein in Abcoude het oratorium “Ruth” van Johan Bredewout worden uitgevoerd door het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer uit Amsterdam en de Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior uit Kockengen. Aanvang 20 uur, deur open om 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door Wim de Penning: orgel, Martin Snel: slagwerk, Furioso: strijkersensemble, Mark Brandwijk: piano, Lydia van Mourik: fluit en diverse solisten. Muzikale leiding: Gert Storm. De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Na afloop napraten bij een (gratis) kopje koffie of thee.

Wilnis

Professor helpt bij zoektocht naar VBW VIP Het duurt nog maar een paar weken en dan staat er in het Speelwoud in Wilnis weer de grote blauwe VBW-tent. Van 16 t/m 20 juli wordt daarin een té gekke VakantieBijbelWeek gehouden. Alle kinderen die in groep 2 t/m 8 zitten zijn welkom. Net als vorig jaar kan één van de kinderen de VBW VIP worden en een leuk uitje winnen. Hoe? Dat zie je in de VBW-journaals, die je vanaf morgen, zaterdag 16 juni, op www. hervormdwilnis.nl kunt bekijken. Tot aan de VBW zal er elke zaterdag een nieuwe aflevering op de site te vinden zijn. Dit jaar wordt de hulp van een hele slimme, maar ook wel een beetje verstrooide professor ingeroepen om de VIP te vinden. Meer informatie over de VBW-week kun je binnenkort lezen op de genoemde website en in de flyer die in Wilnis huis aan huis wordt verspreid.

Excursie Fort Uithoorn

Chazz vindt plaats in de tuin van Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50 in De Hoef van 15.30 tot 22.30 uur. Parkeren in het weiland is gratis, maar op de fiets komen is een aanrader. In- en uitlopen kan op elk gewenst moment. Behalve de muziek is er heerlijk eten, van saté tot broodjes beenham, van wraps tot taart en borrelhapjes. Er is ijs, fris en bier van de tap… en voor de wijndrinker naast rood, wit en rosé ook Prosecco. De muzikanten en medewerkers, zo’n 100 totaal, werken geheel belangeloos om het iedereen naar de zin te maken. En als het een lekkere zwoele zomeravond is, kan Chazz niet meer stuk. Het bijzondere is, dat de hele opbrengst naar goede doelen gaat, naar onderwijs voor de allerarmste kinderen in Ecuador, Guatemala,

Kenia, Nepal en Tanzania. Dit zijn de belangrijkste projectlanden van OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen en Stichting Mayaschool, die samen het festival organiseren. Vriend worden van Chazz kan vanaf 25 euro per jaar. Daarvoor krijgt u een vrijkaart voor Chazz, een ‘plaspartout’ en een DVD van Chazz. Kaarten kosten 20 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee, studenten en scholieren mogen voor de halve prijs. Via de website www.chazz.nl en op de voorverkoopadressen kosten de kaarten 15 euro. Voorverkoopadressen: Mijdrecht Boekhandel Mondria, De Lindeboom 11; Wilnis Drogisterij Nagtegaal, Dorpsstraat 30, Vinkeveen Drogisterij De Bree, Herenweg 12, Abcoude Boekhandel Sprey, Brugstraat 1-5.

Afgelopen week gingen de groepen 5 en 7 van de Twistvliedschool op excursie naar het Fort bij Uithoorn. Dit Fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en wordt ook wel Fort Amstelhoek genoemd. Dit vestingwerk is opgenomen op de lijst van werelderfgoed. Het stenen Fort van 1911vormt een uitstekende bron van informatie voor geschiedenislessen. In de Genieloods vertelde enthousiaste gids Pieter Voorwinden van alles over De Stelling van Amsterdam. Daarna werd de groep in tweeën gedeeld. Eén groep volgde het mooie natuurpad van 1,5 km rondom het Fort en loste een kruiswoordraadsel op aan de hand van informatiebordjes.

De andere groep ging met Pieter mee het Fort in om alle verhalen te horen en met eigen ogen te zien hoe 321 manschappen er vroeger hun tijd doorbrachten. Na een versnapering halverwege werden de groepen omgewisseld. Hoogtepunten waren de wandeling met eigen zaklantaarn door de lange, soms natte, donkere gangen en het naar beneden rollen van de heuvel bovenop het Fort. Het was een mooie en leerzame dag voor alle kinderen. Mirjam en Pieter bedankt! Wie nieuwsgierig is geworden kan tijdens de open stellingmaand op 14, 15, 28 en 29 september zelf een kijkje komen nemen.

Ladies Only feest bij Multi Mondo Multi Mondo organiseert op 21 juni aanstaande een Vrouwenfeest in De Meijert in Mijdrecht voor vrouwen vanaf 14 jaar. Doel is om vrouwen uit diverse culturen op een ontspannen wijze met elkaar in contact te brengen. Het wordt een afwisselende avond. Namens Jazz- en Showballet Nicole zal een selectiegroep optreden; Ziana geeft een modeshow om nooit te vergeten met prachtige bruids- en galakleding en er is tevens gelegenheid om een henna tatoeage te zetten. Tussendoor is er gelegenheid om met elkaar te praten en te dansen op swingende muziek van DJ Basma, en te genieten van heerlijke hapjes. Inloop vanaf 18 uur, de avond eindigt uiterlijk om 24 uur. Entree is slechts 4 euro. Adres: De Meijert, Dr. J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst, via hedy@hadja.nl of info@multimondo.nl.

VIOS taptoe Zaterdag jl. presenteerde VIOS zich voor het eerst met zijn nieuwe show ‘CSI - The Lost Girl’ tijdens de Taptoe op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Naast VIOS genoot het publiek van het prachtige weer en de shows van nog 3 korpsen, dweilorkest Dorst en de wedstrijdteams van de majorettes van VIOS. Het programma werd gewoontegetrouw afgesloten met de gezamenlijke uitvoering van het koraal ‘Blijf bij mij heer’, het taptoesignaal door VIOS trompettist Max van Vliet, en het Wilhelmus. Kijk voor foto’s en informatie over VIOS en Dorst op www.vios-mijdrecht.nl en

www.dweilorkest-dort.nl.


DE GROENE VENEN

14 juni 2013

11

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Flexible Carpfishing Products

Een karper laat zich niet zomaar vangen Zes jaar geleden begon Freek Stevens aan de Vinkeveense Plassen met het verhuren van vissersboten en vlotten die speciaal zijn ingericht voor het vissen op grote karpers. Dat vereist een speciale aanpak en techniek. “Het heet wel vissen, maar vangen is een heel ander verhaal,” zegt Freek. “In de plassen zwemmen een aantal oude karpers, die zich niet zomaar laten vangen.” Flexible Carpfishing is een bijzonder bedrijf binnen de hengelsportwereld. Het begon zes jaar geleden met de verhuur van boten op de Vinkeveense en Loosdrechtse plassen. Freek: “Men kan bij ons een bootje huren om een dag of een weekendje de plas op te gaan om een grote karper te verschalken. We organiseren ook zelf speciale weekenden. De boten zijn speciaal ingericht voor het karpervissen. Met aparte steekstokken wordt de boot stabiel gelegd en dan gaan we met een rubberboot op weg om het aas uit te zetten. Omdat het vissen op grote karpers een aparte tak van sport is, besteden we veel tijd aan het uitleggen hoe men het beste te werk kan gaan. Sinds enige tijd maken we ook gebruik van onderwatercamera’s. Er is nu een zelfs een speciale DVD gemaakt i.s.m. Martin Post en Koen Koops. ‘Caught in the Act’ laat precies zien hoe we te werk gaan, hoe de aas wordt uitgezet en hoe de vissen vervolgens reageren, aarzelen, eerst de aasbolletjes opeten en dan uitein-

delijk weer wegzwemmen of toch toehappen. De beelden zijn heel leerzaam en super spannend. De DVD is bij ons te koop, maar ook op onze site zijn mooie beelden te zien.” Flexible Carp Baits Het bedrijf beschikt over een speciale afdeling waar het aas wordt ‘gedraaid’. Herman Beekvelt is de specialist in het samenstellen en draaien van de aasbollen, die in het jargon ‘boilies’ worden genoemd. Herman: “We gebruiken daarvoor speciale ingrediënten van vismeel, eiwitten, koolhydraten, en vogelvoer waar we een soort deeg van maken. We voegen nog wat eieren toe om het geheel compacter te maken. Wanneer we gaan vissen dan zetten we op de stek, die we hebben uitgekozen altijd een aantal losse boilies uit om het vertrouwen van de vissen te winnen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat we zo’n grote knaap binnenhalen. Daarvoor hebben we een speciaal

Kijk binnen bij OBS Willespoort Misschien heeft u zich thuis al eens voorafgaand aan de vakantie georiënteerd via Google Streetview. Google heeft sinds enige tijd ook het concept Google Bedrijfsfoto's. Met deze mogelijkheid kan voortaan ook binnen bij bedrijven en instellingen een kijkje worden genomen. Ook scholen maken van deze nieuwe technische mogelijkheid gebruik. Als eerste school in De Ronde Venen biedt OBS Willespoort in Wilnis een virtuele rondleiding door de school.

Freek Stevens (links) en Herman Beekvelt: Wanneer men de kinderen eens iets bijzonders wilt laten beleven, moet men zeker contact met ons opnemen. We organiseren speciale weekends en dat is voor de jongens van een jaar of twaalf echt een avontuur. We doen allerlei spelletjes, en we leren ze het een en ander over vissen en over de natuur.” foto patrick hesse systeem ontwikkeld waarbij het snoer door de boilie gehaald wordt en aan het uiteinde een haakje heeft. Uit de onderwater beelden hebben we bijvoorbeeld geleerd hoe de vis soms met een stevige ruk van zijn kop de haak eruit kan gooien. Dat heeft ons geholpen om de techniek te verbeteren. Het gaat om flinke vissen van om en nabij de twintig kilo, die een flinke kracht kunnen ontwikkelen.” Wanneer een karper toehapt, wordt hij binnengehaald. Met behulp van een schepnet wordt hij dan uit het water getild en op een speciale mat gelegd, de zogenoemde ‘haakmat’. De haak wordt dan voorzichtig verwijderd. Vervolgens mag hij samen met de visser op de foto waarna hij weer wordt teruggezet, zodat hij weer een goed heenkomen kan zoeken. Flexible Fishing Products Sinds 1 juni van dit jaar heeft Steven ook een uitgebreide winkel geopend. Freek: “We begonnen in een schuurtje in Vinkeveen. Toen konden we een ruimte huren voor het draaien van de baits. Er bleek ook plaats om er nog een winkel te vestigen. We leverden al veel materiaal voor de karpervis-

serij. Dat breidde zich steeds verder uit en we kunnen nu vrijwel alles leveren wat met de sportvisserij te maken heeft. Naast de producten die we zelf ontwikkeld hebben, leveren we ook alle bekende merken op het gebied van de hengelsport. De echte liefhebber kan hier dus zijn hartje ophalen. Ons assortiment richt zich ook op het vissen op witvis, baars, snoek en snoekbaars. Het karperseizoen eindigt eind van de zomer.” In de shop zijn ook tweedehands spullen te koop. Freek: “Mensen die hun materiaal willen verkopen kunnen dat hier in de winkel via ons doen. Voor elke sportvisser hebben we hier dus een passend aanbod. Een belangrijke taak is ook het geven van voorlichting. Mensen die met vragen zitten over het vissen of specifiek over het vissen op karpers zijn hier ook van harte welkom.” Een weekendje het water op “We organiseren ook speciale weekends,”vertelt Freek. “Vooral voor de jeugd is dat een geweldige belevenis. Zo’n weekend met een stel van de jongetjes van een jaar of twaalf is ook voor ons heel leuk. We

Zomerondernemers gezocht Directeur Jos van der Jagt is heel tevreden met het resultaat dat door fotograaf Peter Bakker van A-side media is gerealiseerd. “Op onze website laten we onze school, waar we trots op zijn, al uitvoerig zien door middel van fotomateriaal. Via Google Bedrijfsfoto's is daar een nieuwe technische ontwikkeling aan toegevoegd. Met deze nieuwe mogelijkheid kan iedereen op elk moment een virtuele rondleiding maken door de school en kom je een heleboel te weten. Bij andere vormen van 360 graden fotografie moet je al de website hebben gevonden, voordat je de virtuele tour kan bekijken. Via Google Maps is

het heel eenvoudig om een kijkje in de school te nemen. De kosten van Google Bedrijfsfoto's zijn relatief laag. Buiten de vergoeding van de fotoshoot zijn er geen verdere kosten aan verbonden." De eerste reacties van kinderen, leerkrachten en ouders zijn zeer positief en enthousiast over deze virtuele rondleiding door de school. "Familieleden die wat verder weg wonen zijn al attent gemaakt op de mogelijkheid om bijvoorbeeld samen met hun kleinkinderen de school via Google Business Photo te bekijken.”

Voor het tweede achtereenvolgende jaar kunnen jongeren in De Ronde Venen deelnemen aan een uniek project waarin ze in staat worden gesteld een eigen bedrijf te beginnen. Tijdens het project ‘Zomerondernemer’ krijgen deelnemers een startkapitaal en worden ze geadviseerd door coaches, de Kamer van Koophandel, Rabobank en de Belastingdienst. Deelnemers dienen tussen de 15 en 22 jaar oud te zijn. In een periode van vier tot acht weken worden deelnemers in staat gesteld kennis te maken met ondernemerschap en een eigen bedrijf te beginnen. Wat daarvoor nodig is, is een goed idee en een grote dosis

enthousiasme. De deelnemers starten met een driedaagse training. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Regelmatig komen ze o.a.voor een workshop met spraakmakende ondernemers bij elkaar. Op een feestelijke slotbijeenkomst presenteren de jonge ondernemers hun bedrijf. Wethouder Pieter Palm is enthousiast over het project. “Zomerondernemer geeft jongeren de kans hun eigen vakantiebaan te creëren, op basis van hun eigen ideeën en wensen. Het geeft een unieke kans om aan het ondernemersschap te proeven.’’ Oud-burgemeester Dick Boogaard van De Ronde Venen is een van de trekkers van het project. “Het is mooi jongeren te helpen om een

leren ze het een en ander over het vissen en over de natuur op en in de plas. En we doen allerlei spelletjes. Het is voor hen een echt avontuur, vooral ’s nachts op zo’n grote plas. Wanneer men de kinderen eens iets bijzonders wilt laten beleven, moet men zeker contact met ons opnemen.” Freek heeft gemengde gevoelens bij de schoonmaakactie van de Vinkeveense Plassen. “Het water is inderdaad een stuk helderder geworden. Maar dat heeft ook ingrijpende gevolgen voor flora en fauna. Wanneer het zonlicht tot aan de bodem kan komen groeien er allerlei planten die er vroeger niet waren. Dat is niet altijd bevorderlijk voor het voedsel van de vissen. Van de andere kant kan ik ook vaststellen dat we voor het eerst sinds lange tijd de snoekbaars weer terug hebben in de Vinkeveense Plassen.”

Flexible Fishing Products is gevestigd aan de Communicatieweg 11A in Mijdrecht. Telefoon 06-28165358. Meer informatie is te vinden op www.flexiblecarpfishing.nl. droom waar te maken. Je ziet ze gewoon groeien. Ik vind dat jongeren kansen verdienen. En dit is een hele mooie. Gratis advies, zelfs een startkapitaal. Jongeren doen hier zo veel ervaring mee op die ze later kunnen gebruiken. Het enige dat je nodig hebt is een goed idee en een flinke dosis enthousiasme.” Interesse? Jongeren van 15 tot 22 jaar kunnen zich aanmelden via

www.zomerondernemer.nl Na aanmelding volgt een selectiegesprek. Het project start op dinsdag 16 juli 2013.

Meer informatie is te krijgen bij Peter Filius 06-55333642 of Harry Bakker 06-22438062 Twitter: @zomerondernemen


12

14 juni 2013

Uitgelicht...

Zaterdag 00:00 - 07:00 07:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Amigos da Musica Middag Venen Voorpremierè Cultura-dio SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious

Zondag 00:00 - 09:00 Nacht van De Ronde Venen 09:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 01:00

Rustig Wakker Worden Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Maandag 01:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Ochtendronde Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive On the Rocks Nacht van De Ronde Venen

Woensdag 00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Wicked Wednesday On Music Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 00:00 - 7:00 Nacht van De Ronde Venen 7:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Eindeloos Funk & Jazz Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag 00:00 - 07:00 Nacht van De Ronde Venen 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 17:00 17:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 00:00

Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Met Joris Jouw Weekend In De Platenkast Behind The Grooves

Radio: 105.6 & 107.6 FM Kabel: 101.9 & 103.3 FM TV kanaal: 41 (Ziggo analoog) en 45 (Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Deze week op RTV Ronde Venen Titel: Mélodie d’amour Auteur: Margriet de Moor Een ring met vier diamanten, daar doet de roman van Margriet de Moor aan denken. De ring is Luuk Doesburg, de vier diamanten zijn de verhalen van zijn vader en zijn liefde voor zijn ex (de moeder van Luuk), van twee minnaressen die vertellen van hun liefde voor Luuk en van zijn vrouw Myrte en haar liefde voor een eerdere man in haar leven. De ene diamant schittert meer dan de andere, is wellicht beter geslepen of vangt meer licht dan de andere, maar van elke diamant kan afzonderlijk genoten worden. In al de verhalen blijft Luuk behoorlijk in het duister. Wat hem beweegt, bij wie zijn liefde ligt, voor wie hij in beweging komt, het blijft vaag. Een ongeluk kan je overkomen, maar geldt dat ook een minnares? En kan je dan ook een tweede minnares overkomen? En waarom dan toch je vrouw “trouw” blijven? Omdat het perspectief ligt bij zijn vader in het eerste verhaal en bij de verschillende vrouwen in de volgende verhalen, blijven de beweegredenen van Luuk voor de lezer verborgen. Het lijkt hem inderdaad allemaal maar te overkomen. Luuk van Doesburg als verbindend element voegt dus weinig toe. Misschien is het zelfs beter de roman te lezen als een bundeling van vier verhalen over de liefde. Negeren we Luuk dan houden we een boek over met vier prachtige verhalen die ons als lezer laten zien hoe de liefde zich in het leven van een mens kan voordoen en dat varieert van zeer herkenbaar via gênant tot soms zeer hilarisch. De liefde weet wat en wij weten dankzij de roman van Margriet de Moor weer een beetje meer. geleZen door bert veldstra

DE GROENE VENEN

1

De helleveeg A.F.Th. van der Heijden In De helleveeg keert A.F.Th. van der Heijden terug naar het decor en de personages van zijn vermaarde cyclus De tandeloze tijd. We maken kennis met Albert Egbert's tante Tiny. Ze lijdt aan smetvrees en heeft een dwangmatig scherpe tong. Voor Albert is tante Tiny even afschrikwekkend als intrigerend. Met majestueuze beheersing van de stof en met humor voert Van der Heijden ons zijn vertrouwde en hernieuwde universum binnen, en levert daarmee het bewijs van de vitaliteit en kracht van zijn schrijverschap.

2

Politie Jo Nesbo

litie verder te versterken door angst te zaaien, of zijn er andere krachten aan het werk?

3

Joyland Stephen King

5

De zoon Philipp Meyer

Devin Jones heeft het prima naar zijn zin in het amusementspark Joyland, waar hij een zomerbaantje heeft en zijn liefdesverdriet probeert te verwerken. Zó naar zijn zin dat hij besluit zijn studie te onderbreken om een tijdje in Joyland te blijven. Hij raakt in de ban van de verhalen over de jaren geleden vermoorde Linda Gray, wier geest nog altijd in het spookhuis rondwaart. Er gaan geruchten dat er in de buurt meer jonge vrouwen zijn vermoord, op precies dezelfde manier. Als Devin zich ook nog ontfermt over een terminaal ziek jongetje, zullen de komende gebeurtenissen zijn leven voorgoed veranderen. Joyland is een onvergetelijk verhaal over liefde en verlies, over opgroeien en oud worden, en over diegenen voor wie de dood voortijdig komt.

4

Handel in veren Rascha Peper

Omgeven door politie en ziekenhuispersoneel vecht een patiënt voor zijn leven op de intensive care van het nationale ziekenhuis in Oslo. De man wordt in verband gebracht met de ontdekking van een machtig drugskartel dat de straten van Oslo in zijn greep had, maar zijn naam is een goed bewaard geheim. Ondertussen worden verschillende mysterieuze moorden gepleegd. Alle slachtoffers zijn politieagenten en hun lichamen worden gevonden op plaatsen delict van onopgeloste moorden. Proberen de voormalige drugsbaronnen hun greep op de po-

Wendela logeert bij haar grootmoeder Minke, die getrouwd was met de inmiddels allang overleden ornitholoog Henk Bronkhorst. Halverwege de jaren vijftig ging hij op expeditie naar Nieuw-Guinea om te bewijzen dat het zeldzame Bruijns boshoen nog niet was uitgestorven. Terwijl we hem en zijn Papoea-begeleiders in hun spannende en hilarische

Word jij onze ster?

Diverse nieuwe deelnemers aan Culinaire Venen op 14 september

Op vrijdagavond 28 juni organiseert de ondernemersvereniging van Abcoude en Baambrugge, de OV-AB een midzomernachtfeest. De winkels zijn dan tot laat open, er komt een braderie in de Hoogstraat, een tweedehandsboekenmarkt en een podium met muziek bij de Dorpskerk. Heb jij altijd al eens op een podium willen zingen, dansen of en een gedicht voordragen? Grijp dan nu je kans en meld je dan aan op talentenjachtov-ab@outlook.com. Jong en oud zijn uitgenodigd!

Hét culinaire evenement van De Ronde Venen is al weer toe aan de achtste editie. Bezoekers van het evenement kunnen op zaterdag 14 september a.s. terecht op het Raadhuisplein, waar in tien witte paviljoens diverse restaurant- en horecabedrijven uit de regio een smakelijk visitekaartje afgeven. Nieuw dit jaar zijn 't Amsterdammertje (Loenen), De Lokeend (Vinkeveen) en Plux (Uithoorn), die naast bekende deelnemers Boven

Water, Corfu, Prinselijk Proeven, Puur, Rendez Vous, 's Anders Eten en Drinken en Le Virage hun beste

zoektocht volgen, neemt Minke haar kleindochter in 2012 in vertrouwen over wat er zich in die jaren thuis in Nederland heeft afgespeeld. Is Wendela's vader wel de jongste zoon van haar en Henk? En wie is Rick uit New York? Op meesterlijke wijze ontsluiert Rascha Peper het familiegeheim.

culinaire beentje komen voorzetten. Dit jaar begint het evenement al om 12 uur met een wedstrijd cupcakes versieren voor kinderen, onder leiding van Ad Mens. Om 15.00 uur vindt de officiële opening plaats en start de jury met de jaarlijkse rondgang langs de deelnemers om te bepalen welk bedrijf dit jaar de Culinaire Nol verdient. Aan Restaurant Boven Water, winnaar uit 2012 (foto links) de zware opgave om de titel te verdedigen. 's Avonds staat o.a. een optreden

In de lente van 1836 wordt Eli McCullough geboren, het eerste mannelijke kind dat het levenslicht ziet in de zojuist opgerichte staat Texas. Twaalf jaar later worden zijn zus en moeder vermoord door een groep Comanche-indianen. Eli wordt gevangengenomen, maar hij weet zich snel aan te passen aan het bikkelharde leven van de Comanches. Hij leert hun taal en gewoonten, krijgt een nieuwe naam en vecht met hen tegen hun veelal blanke vijanden. Wanneer de stam door ziekte, hongersnood en blanke soldaten wordt gedecimeerd, raakt Eli geïsoleerd; hij is geen indiaan, maar ook zeker geen blanke meer. Wat volgt is een avontuurlijke reis vol tragiek, geweld en geluk van een man die koste wat kost iets wil bereiken in zijn leven. Naast Eli's verhaal wordt ook dat van zijn zoon Peter verteld, die de prijs moet betalen voor zijn vaders onophoudelijke onrust en zucht naar macht. En het verhaal van de achterkleindochter, Jeanne Anne, een vrouw die zich staande moet zien te houden in de door mannen gedomineerde olie-industrie.

gepland van André Hazes lookalike Lesley Williams, bekend van o.a. het SBS-programma Bloed, Zweet en Tranen. De presentatie is dit jaar weer in handen van Hans van Veen. Binnenkort worden nadere details bekend gemaakt van de programmering. Er zijn diverse mogelijkheden om de Culinaire Venen als bedrijf te ondersteunen. Kijk voor de mogelijkheden op http://a-url.nl/e197.


DE GROENE VENEN

14 juni 2013

13

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Sjaak Aben klust aan zijn eigen Opels:

“Alleen de binnenspiegel en de vloerbedekking van de Astra zijn nog in originele staat” Professioneel automonteur zal hij om diverse redenen nooit worden, maar als amateur timmert de 27-jarige Sjaak Aben uit Mijdrecht aardig aan de weg. Vrienden helpt hij graag en ook zijn eigen auto’s krijgen regelmatig een ingrijpende verandering. Inmiddels heeft Sjaak vier verschillende Opels gereden en hij heeft ze allemaal onder handen genomen. Sjaak: “Op een gegeven moment had ik vier Opelsleutels aan mijn sleutelbos hangen. De bijbehorende auto’s waren allemaal in mijn bezit. Dan kreeg ik wel eens de vraag: ‘Wat moet je met zoveel auto’s?’ En had ik weer wat uit te leggen.” Astra Net als bij de meeste autoliefhebbers lijkt de passie bij Sjaak aangeboren. “Nog voordat ik kon praten speelde ik al continu met auto’s,” vertelt hij. “En als we in de zomervakantie in Zuid-Frankrijk waren, zat ik met die hitte in de auto. Dan riep ik ‘broembroem’ en liet ik speelgoedauto’s over het dashboard rijden.” Sjaak was achttien toen hij zijn eerste echte auto kocht. Het merk valt te raden: een Opel. Sjaak: “Ik was nog actief met mijn rijlessen toen ik hoorde dat de buurman zijn Opel Astra uit 1994 te koop zette. Een mooie kans en nog voordat ik mijn rijbewijs had, was de auto van mij. Het was een leuk ding, maar het geluid van de radio was niet optimaal, dus ik zette er nieuwe speakers in. Daarna vond ik nieuwe achterlichten in een autotuningwinkel en zo ging ik een tijdje door. Uiteindelijk zijn alleen de binnenspiegel en de vloerbedekking nog in originele staat. Ik sloot mij aan bij de Astra Tuning Club, waar ik zelfs voorzitter van werd. Ik regelde van alles; van de bijeenkomsten, ledenadministratie en sponsoring tot kortingen, clubstickers en shirts voor de leden. Elk weekend was ik in touw. Totdat ik een Opel Vectra op internet zag staan. Toevallig ook uit 1994 met een V6-motor en nog handgeschakeld ook, daar

rijden er maar weinig van rond. Die moest ik hebben! Maar twee auto’s rijden werd wat duur. Ik schorste de Astra en stapte uit de club. Op naar het volgende project.” Vectra en Corsa’s En een project was het zeker, want ook aan de Vectra is veelvuldig gesleuteld. Zo is de bumper totaal vernieuwd en heeft ook deze Opel nieuwe achterlichten. Sjaak: “Maar na een groot motorisch probleem raakte de auto dermate beschadigd dat ik er een tijd niet mee kon rijden. Ook de Vectra werd geschorst en er kwam een goedkope Opel Corsa op mijn pad. Deze gebruikte ik als leerproject. Na een aantal jaar rijden was hij helaas zover verroest dat hij ‘overleed’. Waarna ik hem volledig uit elkaar heb gehaald. Elk boutje heb ik gezien. Toen had ik twee mooie niet-werkende auto’s en een overleden roestbak. Ik kocht een Corsa GSi uit 1999 en zette de goede onderdelen zoals de sportievere veren en de zeldzame achterlichten over van de oude Corsa in de nieuwe. Op die manier ontstond een nieuwe auto met de beste onderdelen van beide exemplaren waar ik een tijdje prima in gereden heb.”

Zelfstudie Om de juiste onderdelen te vinden, verricht Sjaak uitgebreide speurtochten. “Ik schrik er niet van als ik ontdek dat een bepaald onderdeel zeldzaam is. Dan wordt het juist een uitdaging om dat onderdeel toch te bemachtigen en dan het liefst van Opel, natuurlijk.” Uiteindelijk heeft Sjaak alle technieken zichzelf aangeleerd. Sjaak: “Toen ik begon wist ik amper wat een bougie was. Maar via vragen op een online forum en door veel zelf te lezen en uit te proberen, kwam ik steeds meer te weten en werd ik sneller en handiger. Daarnaast heb ik ook vrienden die net als ik veel met auto’s bezig zijn. Met Stefan Landheer en Robert van Ooijen heb ik vrijwel elke dag contact en negen van de tien keer gaat het over auto’s. We klussen ook regelmatig samen. Als ik er echt niet uitkom, breng ik de auto naar een garage en vraag ik of ik erbij mag blijven. Dan kan ik meekijken en waar mogelijk zelfs meehelpen. Doet het probleem zich een tweede keer voor dan kan ik het zelf proberen te repareren.”

Vorig jaar nam GroenLinks het initiatief om organisaties, bedrijven en particulieren die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid in De Ronde Venen met een prijsuitreiking in het zonnetje te zetten. Vanwege de lokale samenwerking gebeurt dat dit jaar samen met de PvdA. Er was weer een veelheid aan nominaties, die laat zien dat natuurbehoud en duurzaamheid leven in onze gemeente. De jury besloot dat ze in de categorie ‘personen’ niet heen konden om Minse de Bos Kuil. Hij was en is de aanjager achter het succesvolle Zonnig Baambrugge, een vereniging die in die plaats voor veel extra zonnepanelen heeft gezorgd en in Wilnis en Abcoude mensen heeft

telen mag Sjaak ook graag een ritje maken. Voor de hogere snelheden gaat hij naar het circuit in Zandvoort of naar de Duitse Nürbergring. Sjaak: “Het Nürbergringcircuit is een prachtbaan. Het is er heuvelachtig, heeft veel bochten en met een parcours van ruim 20 kilometer is deze zeven keer langer dan die van Zandvoort. Daar rijd je tussen de Lamborghini’s, Ferrari’s, GTI’s en ander snel speelgoed. Voor mij is dat de mooiste plek om te rijden. Ik probeer er dan ook elk jaar minimaal één keer samen met vrienden naartoe te gaan.” Als heel ander, maar ook vermakelijk, uitstapje noemt Sjaak de Nacht van Weesp. Sjaak: “Dat is een soort jaarlijkse puzzeltocht met de auto. Deze tocht wordt ’s nachts gereden. Afgelopen mei was voor mij de eerste keer dat ik meedeed en volgend jaar doe ik zeker weer een poging.” Duurzaam bouwen Maar hoe mooi de ritjes ook kunnen zijn, de meeste tijd besteedt Sjaak al

Met de PlusBus naar de Bibliotheek

Circuit Naast het sleu-

Groene lintjes voor boerderijen en zonne-energie Op 23 juni worden voor de tweede keer in De Ronde Venen ‘Groene Lintjes’ uitgereikt. Dit jaar zijn ze toegekend aan een zorgboerderij/natuurcamping, biologische veehouders en een pionier van de verspreiding van zonnepanelen.

Sjaak Aben: “Ik had twee mooie niet-werkende auto's en een overleden roestbak. Ik kocht een Corsa GSI en zette de goede onderdelen over van de oude in de nieuwe.” foto patrick hesse

geïnspireerd vergelijkbare initiatieven op te starten. De biologische veehouders Joost en Liesbeth Samsom van boerderij 't Spant in Wilnis wonnen in de categorie ‘ondernemers’ vanwege tal van activiteiten op het gebied van natuur en landschap en de enorm innovatieve wijze waarop zaken op en om de boerderij geoptimaliseerd worden. Bij ‘organisaties’ won Zorgboerderij Amstelkade in Wilnis. In het zorggedeelte runnen (licht) verstandelijk gehandicapte mensen samen de boerderij en drijven een kleine lunch- en terrasgelegenheid. Tevens herbergt het een natuurkampeerterrein van het mooiste soort en is er b.v. een uilenkast voor kerkuilen, die druk gebruikt wordt. Een uitgebreide nieuwsbrief met juryrapport is te downloaden op www.lokaalsociaal.info. De uitreiking van de groene lintjes vindt plaats op zondag 23 juni om 15:30 uur door wethouder Erika Spil in NME-centrum De Woudreus in Wilnis (Pieter Joostenlaan 28a).

Vanaf maandag 24 juni aanstaande kunnen ouderen met de PlusBus naar de Bibliotheek Mijdrecht. Eén keer per drie weken rijdt de PlusBus op maandagochtend naar de Bibliotheek Mijdrecht. Degenen die nog graag lezen maar voor wie de afstand naar de Bibliotheek te ver is kunnen straks gebruik maken van de PlusBus. De PlusBus rijdt tussen 10.00-12.00 uur. Vrijwilligers van de bibliotheek helpen

sleutelend. Zijn uiteindelijke doel is de eerste auto, de Opel Astra, weer rijdend te krijgen. Sjaak: “Die staat inmiddels alweer acht jaar stil en daar zal flink wat aan veranderd moeten worden. Een investering die ik er nu nog niet voor over heb. Voorlopig rijd ik in de Vectra en zorg ik er ervoor dat deze mooi en veilig de straat op kan. Hierbij let ik vooral op dat ik op een duurzame wijze bouw, zodat de onderdelen straks overgezet kunnen worden naar de Astra. Of mijn vriendin dan in de Vectra gaat rijden? Ik ben bang van niet. Lisanne heeft meer vertrouwen in Toyota en daar ga ik geen verandering in kunnen brengen. Dat hoeft ook niet, maar ik ben een Opelrijder in hart en nieren. Want de kennis en ervaring die ik met dat merk heb, is voor mij goud waard.”

Heeft u onderdelen of verzamelobjecten van het automerk Opel over en denkt u dat Sjaak hier iets aan heeft? Mail hem dan op sjaak.aben@gmail.com.

bij het uitlenen en uitkiezen van de boeken, hebben tijd voor een praatje en schenken graag een kopje koffie in. Om gebruik te maken van de PlusBus dient men zich vooraf aan te melden via het Servicepunt. Dit moet uiterlijk donderdag van tevoren, via telnr. 0297-587600. Gebruik van de PlusBus kost 3 euro. Maandag 24 juni zal wethouder Spil om 11.00 uur het feestelijke startsein geven voor deze nieuwe service van Tympaan De Baat en de Bibliotheek Mijdrecht. Meer informatie op de website van de bibliotheek www.bibliotheekavv.nl of het Nieuwsblad van de PlusBus.

Rendementsweg 26 3641 SL Mijdrecht Tel: 0297 231 623

HUUR WAAR DE PROFESSIONAL HUURT!

15 euro per dag*

25 euro per dag*

34 euro per dag*

37 euro per dag*

De gehele zomer 5% korting op ons verhuurassortiment tegen inlevering van deze advertentie! * actie geldig t/m 31 augustus 2013 - Alle genoemde prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen, zonder korting en inclusief BTW.

WWW.TOOLRENT.NL - INFO@TOOLRENT.NL adver2 toolrent.indd 1

12-06-13 11:16


14

14 juni 2013

DE GROENE VENEN

Apothekersassistente Marion van Arum

“In veertig jaar is er heel wat veranderd” Onlangs stond er een bloemetje klaar voor apothekersassistente Marion van Arum. Al weer twaalfenhalf jaar werkzaam in Apotheek De Ronde Venen. Daarvoor deed ze hetzelfde in Heemstede en Haarlem. Bij elkaar goed voor bijna veertig jaar ervaring in de wereld van pillen, zalfjes andere helende of verzachtende medicijnen. Dan heb je heel wat meegemaakt. “Er is nogal al wat veranderd in de loop der tijd. Met name de werkdruk. Die speelt mij en mijn collega's soms wel eens parten.” “Direct al tijdens mijn Havo opleiding was het duidelijk voor mij dat ik apothekersassistente wilde worden,” zo begint Marion. “Meteen na de Havo ben ik dan ook begonnen met de opleiding en na het behalen van het diploma ben ik in Haarlem aan de slag gegaan. Via Heemstede kwam ik in Mijdrecht terecht, waar ik nu al weer een flink aantal jaren mee draai. Het is een leuk beroep waarin je veel verantwoordelijkheid draagt, al wordt die wel gedeeld door een stel fijne collega’s. Uiteindelijk draagt de apotheker de eindverantwoordelijkheid en is dan ook de vraagbaak voor alle zaken die nou net even anders liggen dan de standaard. Velen denken dat ons werk simpel is maar niets is minder waar. Soms lijkt het er op dat we een recept lezen en naar de kast lopen om het goede doosje te pakken en dat is het dan. Maar voordat er een recept de deur uitgaat is er heel wat werk verzet.” Het zelf bereiden van medicijnen zoals poeders, capsules, zalven en oogdruppels is in de loop der jaren verminderd, of helemaal vervallen. Marion: “Voorheen deden we dat wel en dit maakte het beroep extra aantrekkelijk. Maar door allerlei eisen en veilgheidsnormen is dit onderdeel in bijna alle apotheken afgeschaft.”

Marion gunt ons een kijkje in de medicijnkeuken: “Wij voeren als eerste het recept in in de computer. Een handig hulpmiddel dat per patiënt alle medicatie aangeeft die hij of zij in de loop der tijd heeft ontvangen. Wat heel erg belangrijk is te kijken of de afhaler wel tegen bepaalde medicijnen kan. Niet iedereen reageert goed op bepaalde antibiotica en een patiënt wegsturen met de wetenschap dat die, na gebruik van het middel, onder de uitslag kan komen te zitten is iets wat onze beroepseer niet toestaat. Daar moet je toch niet aan denken. Daarnaast kijken we nauwgezet naar de combinaties van middelen. Simpel gezegd, middel a en b laten zich misschien niet combineren met middel c. Zien we dit wel gebeuren, dan steken we onze vinger op en overleggen met de arts die het middel heeft voorgeschreven en met de apotheker. Dat is vaak een tijdrovende klus. Je moet maar net de arts kunnen bereiken, die zit soms in een lastig gesprek en dan ontstaat er een wachttijd waar je in feite niets aan kunt doen, maar die wel heel vervelend over kan komen. Geloof me, we krijgen als assistenten wel eens de riedel als er mensen staan te wachten die de dupe worden van dit overleg. Je

ziet ze dan wel eens denken, die lopen maar wat heen en weer, maar geloof me niets is minder waar.” Zorgverzekeraars Het inkoopbeleid (preferentie) van zorgverzekeraars kost tegenwoordig ook een uitleg, zo vertelt ze. “Ineens moet je mensen vertellen dat de blauwe pil net zo goed werkt als de rode die ze al jaren slikken. Dat leidt wel eens tot verhitte discussies die je zo maar op je dak krijgt. In feite zou je moeten kunnen volstaan met de mededeling dat ze dan maar bij de zorgverzekeraar moeten gaan klagen. Dat doe je niet. Als laatste schakel in de keten wil je servicegericht werken en mensen het bos in sturen hoort niet bij ons vak.” In haar vak maakt Marion leuke en minder leuke dingen mee. “Geef je een medicijn mee waarvan je weet dat het gaat helpen is dat mooi. Zie je op grond van de medicatie dat er serieuze zaken aan de orde zijn, dan zet dat je nog wel eens aan het denken. Dat geldt overigens ook voor doktersassistenten. Voor ons geldt een absolute geheimhoudingsplicht.” Dat houdt ook in dat ze thuis niet alles kan –en wil– vertellen. Ook niet als het een we-

Marion van Arum doet haar werk nog altijd met veel plezier: “Als het een beetje meezit haal ik mijn pensioen nog. Dan zou ik er 50 jaar op hebben zitten. In goede gezondheid – ik teken er voor!” foto peter bakker derzijdse kennis of vriend betreft. “Dat is soms best lastig,” geeft ze toe, “maar mijn man weet hoe het werkt. Als naderhand blijkt dat ik iets al lang wist, is dat nooit een discussiepunt. Ik ben daar overigens geen uitzondering in, voor al mijn collega’s geldt hetzelfde.” Bijspijkeren Bijblijven is een belangrijk onderdeel van Marion's vak. “Jaarlijks volgen we cursussen die onze kennis bijspijkeren. Dat is meer dan noodzakelijk, inzichten veranderen de medicatie wordt jaarlijks sterk verbeterd.”

de werkdruk wel enorm is toegenomen. “Het lijkt er wel eens op dat niemand tijd heeft voor iets, zelfs niet voor zaken die van het grootste belang zijn. Mensen worden snel sikkeneurig als iets wat langer gaat duren. Dat raakt mij soms, zeker als ik weet ik dat ik daar niets aan kan doen. Is er zo’n geval slikken we met z’n allen en gaan weer over naar de orde van de dag.” “Als het een beetje meezit haal ik mijn pensioen nog. Dan ben ik zevenenzestig, de Balkenende norm. Dan zou ik er vijftig jaar op hebben zitten. In goede gezondheid, ik teken er voor,” lacht Marion.

Werkdruk Na veertig jaar apothekerswerk stelt ze vast dat in de loop der jaren

Coach4You zoekt nieuwe coaches voor extra ondersteuning in De Ronde Venen

“Er echt voor een kind kunnen zijn, geeft veel voldoening!” De overgang van de basisschool naar de brugklas van het voortgezet onderwijs verloopt niet voor ieder kind even gemakkelijk. De coaches van het project Coach4You kunnen deze kinderen een steuntje in de rug geven. Ook in De Ronde Venen. door anja verbiest

Berto Bot is sinds twee jaar een van de coaches van de Rondeveense afdeling van Coach4You. “Als piloot maak ik internationale vluchten, waarvoor ik telkens een aantal dagen van huis ben. Maar daarna ben ik ook steeds weer een paar dagen thuis en heb ik alle gelegenheid om een kind te coachen. Inmiddels heb ik twee kinderen mogen begeleiden, met goed resultaat. Er echt voor een kind kunnen zijn, geeft me veel voldoening. Mijn eigen kinderen zijn al wat ouder en de deur uit, ik heb de tijd en ik vind het leuk om op deze manier iets voor een ander te kunnen betekenen.” Steuntje in de rug André de Graaf, initiatiefnemer van en coördinator voor Coach4You in De Ronde Venen, vertelt: “Het verlaten van de vertrouwde basisschool voor de middelbare school is sowieso spannend. Als er dan bijvoorbeeld thuis ook nog eens iets gebeurt waardoor een kind onzeker wordt, kan een steuntje in de rug een goed idee zijn. Wanneer de

leerkracht van groep 8 de zorgen van ouders deelt, kan daarvoor een beroep worden gedaan op Coach4You. Het staat buiten kijf dat de begeleiding van een kind veilig en vertrouwd moet zijn. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat een van de ouders altijd thuis is als de coach komt. En de aspirant-coach moet een zogenoemde Verklaring Omtrent Gedrag kunnen inleveren.” Meer zelfvertrouwen Coach4You werkt met onbetaalde vertrouwenspersonen, die de leerling extra begeleiden bij het huiswerk. Berto Bot: “Ik kom niet uit het onderwijs, maar dat is voor deze ondersteuning ook niet per se nodig. Het gaat vaak vooral om praktische raad en een luisterend oor, het kind geeft in principe zelf aan waar het behoefte aan heeft. Dat kan een manier zijn om zelfstandig te leren werken, maar ook heel iets anders. Als coach krijg je soms meer voor elkaar dan ouders, vreemde ogen dwingen... Ik kan een kind wat makkelijker een spiegeltje

voorhouden, de verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken bij hemzelf leggen en hem laten zien dat ik hem serieus neem. Het is fijn om te zien dat een kind door mijn inspanningen meer zelfvertrouwen krijgt, sterker wordt. Dat geeft me een extra goed gevoel.” Klik André de Graaf: “Voordat een coach met een kind aan de slag gaat, vindt er een gesprek plaats waarbij naast de ouders, het kind, de betrokken leerkracht en ikzelf ook de beoogde coach aanwezig is. Want er moet natuurlijk wel een klik zijn tussen kind en coach. Hoe vaak zij vervolgens contact hebben, is per situatie verschillend. Doorgaans zien ze elkaar eens per week, op wisselende tijden, en zoals gezegd áltijd met een van de ouders in de buurt. Tijdens vakanties stopt de coaching. In totaal neemt een coachingstraject per kind zo’n anderhalf jaar in beslag. De ervaring heeft geleerd dat de overstap van de brugklas naar de tweede klas voor sommige

Berto Bot: “Als coach krijg je soms meer voor elkaar dan ouders, vreemde ogen dwingen. Ik kan een kind wat makkelijker een spiegeltje voorhouden, de verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken bij hem zelf leggen en hem laten zien dat ik foto peter bakker hem serieus neem.” leerlingen een valkuil kan zijn, dat ze dan wat overmoedig of slordig worden. Dat willen we natuurlijk voorkomen! Door nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie De Baat en de inzet van vele vrijwilligers lukt het ons nog steeds om deze dienstverlening gratis aan te bieden. Dat maakt de drempel om een beroep op ons te doen laag. We doen er alles aan om dat ook zo te houden. Overigens kan uitsluitend de leerkracht van groep 8 een leerling aanmelden voor Coach4You, maar een ouder kan dit natuurlijk

wel aan hem of haar voorstellen.”

Meer informatie over het landelijke project Coach4You, dat wordt ondersteund door het Oranje Fonds en Capgemini, is te vinden op www.coach4you.org. André de Graaf is voor een ieder uit De Ronde Venen die meer wil weten over de mogelijkheden om zelf coach te worden per mail te bereiken via andredegraaf@gildedrv.nl en telefonisch op 06-81832601.


DE GROENE VENEN

14 juni 2013

AUTO & MOTOR

15

Door Michael Reuling

Honda CR-Z

foto's patrick hesse

CRX herleeft In 2010 reden we kort na de introductie met de nieuwe Honda CR-Z. Een leuke hyrbide auto met sportieve looks. Maar voor het modeljaar 2013 heeft het merk de auto flink opgefrist. Reden voor een nieuwe proefrit. Qua styling is de auto op meerdere punten aangepakt en aangescherpt. Het ziet er allemaal net even iets gelikter uit. Hoewel het interieur vrijwel hetzelfde is gebleven, inclusief de grote rode startknop, merk je wel dat de materialen verfijnd zijn. De CR-Z kan gezien worden als de opvolger van de CRX. Een roemruchte auto, een kleine agile sportauto, vrij populair bij beginnende bestuurders vandaag de dag en zeer gewild tuning-object. In het artikel van 2010 zie ik de CR-Z niet als opvolger van de CRX. Daarvoor was de auto iets te tam. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen; daar heeft het merk verandering in gebracht. De CR-Z is nog altijd een hybride auto, voorzien van een 1.5 benzinemotor met 121 pk en een 20 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Het vermogen van de auto is gegroeid ten op zichte van de eerste generatie CR-Z en dat merk je. Als

je de sport-stand inschakelt (de toerenteller kleurt rood) merk je dat de auto feller reageert op het gaspedaal. In Econ-stand merk je dat je écht zuinig rijdt (de toerenteller kleurt groen), dus dat is fijn voor de milieujongens, maar de petrolheads zetten de auto fijn in de sport-stand. En dan heb je echt een leuke auto onder je kont. Je kunt een geweldige rijpositie innemen door de stoelen laag te zetten en het stuur af te stellen dat je het gevoel hebt in een snelle sportwagen onderweg te zijn. Op het stuur bevindt zich nog een andere leuke knop, S+, waarmee je voor korte duur extra vermogen krijgt van de elektromotor. Zo wordt inhalen nog makkelijker op de snelweg (vergelijk het met het KERS-systeem uit de Formule 1, waarbij je korte tijd over extra vermogen beschikt voor snelle inhaalmanoeuvres). Onder de demonstratieauto die we meekregen waren daarbij ook nog eens originele Civic Type R velgen gemonteerd, met een dun laagje rubber. En deze zorgen voor nog meer grip. Gecombineerd zorgt

het ervoor dat de CR-Z nu echt aanvoelt als een waardig opvolger van de CRX. Maar dan in een modern jasje. Compleet met een klokkenhuis waar allemaal digitale metertjes heen en weer schieten tijdens de acceleratie alsof je in KITT van Knight Rider zit. Een auto die vlot van zijn plek gaat, over voldoende vermogen beschikt om leuk te sturen én ook nog eens heel strak door de bocht gaat. Zakelijk zou je de CR-Z kunnen leasen, waarbij je dankzij het Alabel slechts 20% bijtelling hoeft te betalen. En eigenlijk zou je dan in Econ-mode moeten rijden om enigszins in de buurt van het theoretische verbruik te komen. Echter ga je natuurlijk voor de Sportstand. De demo was niet voorzien van een navigatiesysteem, maar het is mogelijk om een after market navigatiesysteem in te bouwen. De demo had een houder voor de iPhone en daar heb je tegenwoordig natuurlijk ook navigatie op zitten. Voor je muziek kun je een USB koppelen of middels een AUX stekker een muziekspeler aansluiten.

De CR-Z is op papier een vierzitter, maar in de praktijk wordt het lastig om mensen mee te nemen, tenzij de bestuurder en passagier hun stoel ver naar voren schuiven. Een ander punt dat even wennen is, is de balk die het zicht naar achteren vermindert, omdat de achterruit is verdeeld in twee delen. Toch is dat element nou juist zo bepalend voor de stoere lijnen van de CR-Z. De Hondanis leverbaar met een uitgebreide keuze stoere velgen en gave kleuren, waaronder Premium Energetic Yellow Metallic en de nieuwste kleur, te zien op deze CR-Z; Premium Northern Lights Violet Pearl. Deze kleur heeft een geweldig effect als je de auto vol in de zon parkeert. Je kunt je eigen CR-Z al parkeren vanaf € 24.990,-.

Honda CR-Z Gereden versie: Honda CR-Z 1.5 Sport Vermogen: 121 + 20 pk 0-100: 9,1 s Top: 200 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 20,0 / 5,0 l/100km Vanafprijs gereden versie: € 26.690,Alternatieven: Alfa Romeo MiTo, Citroën DS3, Renault Mégane Coupé

Je rijdt dan de standaarduitvoering. Als je een stap meer wilt met wat extra opties, dan kom je op deze aangeklede Sport met een prijskaartje van € 26.690,-. En de meest sportieve uitvoering mag mee voor € 29.690,-.

Automotive-centre Van Nieuwkerk Bozenhoven 36 3641 AH Mijdrecht Telefoon: 0297-281708 Hoogoorddreef 41 1101 BB Amsterdam Telefoon: 020-4683341 Website: www.vannieuwkerk.nl

Kort nieuws Suzuki hangt zeer scherp prijskaartje aan SX4 Suzuki heeft de prijzen van de New SX4 bekend gemaakt. Met een vanafprijs van € 17.999,- is deze ruime gezinsauto bijzonder scherp

geprijsd. Snelle beslissers wordt bovendien een extra aantrekkelijk voorstel gedaan. Voor die prijs krijgt men de beschikking over een gezinsauto met zowel de grootste interieurruimte als de grootste bagageruimte in zijn klasse. Ook het panoramische schuif-/kantel-

dak (standaard vanaf de Exclusive uitvoering) is de grootste in zijn klasse en draagt bij aan het ruimtelijke gevoel. De nieuwkomer wordt uitgerust met zeer zuinige en schone motoren. De 1.6 benzinemotor levert 120pk en is desgewenst te combineren met een CVT automaat. De 1.6 dieselmotor koppelt 120pk aan een gunstig koppel van 320 Nm. Deze variant valt in het gunstige 20% bijtellingstarief. Met onder meer liefst 7 airbags zit het ook met de veiligheid wel snor. Die veiligheid kan nog verder worden verhoogd met AllGrip, een doorontwikkeling van Suzuki’s intelligent All Wheel Drive systeem. De New SX4 staat eind september in de showroom. Mensen die nu reeds een New SX4 bestellen, ontvangen een luxe driedelige

kofferset en een reischeque ter waarde van € 400,- cadeau. Meer informatie bij Auto Berkelaar.

Gratis Zomerinspectie bij Hyundai De zomervakantie staat weer voor de deur. Miljoenen Nederlanders maken zich deze weken weer op om vele honderden kilometers af te leggen naar verre, zonnige bestemmingen. Daarom opent Hyundai

Erkend Reparateur Rovémij b.v. in Mijdrecht van 17 juni tot en met 26 juli weer de deuren voor de gratis Hyundai Zomerinspectie. Na een snelle, maar grondige controle weet de klant direct of zijn Hyundai in topconditie verkeert voor een lange hete zomer. Vakbekwame monteurs lopen de auto na op essentiële punten, zoals het koelsysteem, de airco, de accu, remmen en banden. Tegelijk profiteert de klant van diverse scherpgeprijsde zomeraanbiedingen.


VA VA KA N NT 1 IE T/ -S M L 12 UIT JU IN LI G

16

14 juni 2013

Vanaf zat. 13 juli bent u weer VAN HARTE WELKOM in onze fonkelnieuwe showroom!

Swissflex, het lattenbodemsysteem met synchroon-precisie. Geniet van de Zwitserse slaapcultuur! Het slaapsysteem, dat zich op mij instelt.

t/o wooncentrum Co van der Horst

Dealer van o.a. Tempur en Swissflex

DE GROENE VENEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.