De Groene Venen 10 mei 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN

mei 2013 • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS10 • VINKEVEEN

14-12°C

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 19 – 10 mei 2013

Cliffordweg 32 Waverveen Vraagprijs € 875.000 k.k.

Nieuw in De Ronde Venen!

Autoverzekering

Wij vergelijken voor jou!

Brandweer kreeg veel incidenten te verwerken Een auto in de sloot, het wegpompen van 40.000 liter water en het wegzagen van boomtakken. Het zijn slechts enkele van de incidenten die de brandweer van De Ronde Venen dinsdag jl. te verwerken kreeg in de verschillende dorpskernen tijdens de plotselinge storm en het slechte weer. Niets van gemerkt? Het was ook een oefening; naast de wekelijkse oefeningen worden enkele keren per jaar ook grootschalige oefeningen gehouden om de samenwerking tussen de corpsen te oefenen. Lees verder op pagina 22. foto peter bakker

rkrant bewaa mma ogra met pr l info! en vee

16 t/m 20 MEI

Deze week in de bijlage!

w w w. v i n k e f e s t . n l

Nieuw gezicht voor centrum van Mijdrecht Conce

rt

Zande il a n d 1 in V in k eveen

PROMOTI E SY MF ON I E V AN D E Z a t e rVEEN S TE E KM A CH I NE dag 2 2 ju n i 2013 2 0 .0 0 u BY TW EED . NL w w w.v ur e En tre e € 5, – Re se rve re n/i nf o via tic Er is ee ke t@ ve n be pe en ste ek rk t aa nt ma ch ine du s re al ka ar .nl se rve er te n be op tij d! sch ikb aa r,

enstee

door de Provin

kmach

in e .n l

cie Utrec ht

Ontw erp

Veenstrome

n

en realis atie

logo en websi te

bsites

Rijn en

Mede moge lijk gema akt door het Rabo dichtb ijfond s

3492-13

gema akt

Angstel,

Vecht en

Venen

normaal ziet u hier een geniale advertentie van

uk werk/we

moge lijk

l ont werp/dr

t is mede

De onthulling vond dinsdag jl. plaats in Café Het Rechthuis in Mijdrecht, in aanwezigheid van v.l.n.r. Hans Rensink (voorzitter), Pieter Palm (wethouder Financiën), Evelyne Brandenburg (Manager bedrijven gemeente De Ronde Venen), Gerrit Verweij en Hans van Veen. foto peter bakker

t weed.n

Dit projec

Mijdrecht staat in de top 30 van meest attractieve winkelgebieden in Nederland, met een gevarieerd winkelaanbod van ruim 120 winkels. Koopcentrum Mijdrecht heeft sinds deze week een nieuw gezicht gekregen, met de overhandiging van het eerste magazine M! van Shopping Mijdrecht. Tegelijkertijd werd ook een nieuwe website gelanceerd: www.shoppingmijdrecht.nl.

www.makelaardij-witte.nl info@makelaardij-witte.nl

Makelaardij Witte Herenweg 167 Vinkeveen Tel. 0297 - 263 219

hans winter brillen de lindeboom 8 | mijdrecht

NIEUW IN VERKOOP! Hoofdweg 7, Waverveen Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

www.deplekbijuitstek.nl

ascol.nl

1


2

10 mei 2013

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Medaille van eer Hoe heeft u als burgemeester Koninginnedag doorgebracht en wat vond u de mooiste momenten? Het begon voor mij al vóór 6 uur 's ochtends met het op weg helpen van mijn eigen kinderen naar de vrijmarkt. Vorig jaar was ik bij de opening van Koninginnedag in Wilnis. Dit jaar was ik er zowel in Baambrugge als Abcoude bij. Vervolgens naar de ‘oranjebitter’ van de gemeente voor alle inwoners die ooit een lintje hebben gekregen en het daarop aansluitende oranjeconcert in Mijdrecht. Daarna ben ik met de voorzitter van de Oranjeverenigingen op tournee gegaan. We hebben activiteiten bezocht in De Hoef, Wilnis en Vinkeveen. Mooi was het hoe op alle locaties iedereen genoot van de eigen activiteiten en tegelijkertijd op de belangrijke momenten oog had voor de troonswisseling in Amsterdam. Op deze manier heb ik samen met heel veel verschillende inwoners ‘stukjes’ kunnen volgen van de troonsafstand van koningin Beatrix en alle speciale momenten van ons nieuwe Koningspaar. Prachtig om te zien hoe in alle kernen vooral de jongste kinderen,

veelal verkleed als prinsen en prinsessen, deze dag intens beleefden. Hoogtepunt voor De Ronde Venen zijn de door iedereen bejubelde jurken van Koningin Máxima, ontworpen in Baambrugge door Jan Taminiau! Daarnaast valt mij altijd weer op hoe professioneel onze verschillende muziekkorpsen zijn. Vanaf deze plek wil ik heel graag de Oranjeverenigingen en hun vrijwilligers enorm bedanken voor hun gigantische inzet. Dat de burgemeester van Utrecht heeft laten weten niet te willen worden herbenoemd, leidt tot veel discussie over het burgemeesterschap. Wat vindt u daarvan? Zeker als je zelf burgemeester bent, volg je het nieuws over je collega’s en over mijn beroep met extra aandacht. Op zich begrijp ik het goed dat burgemeesters er soms mee stoppen, jammer en onnodig vind ik het dat in de verslaggeving daarover de kritiekpunten enorm overbelicht worden. Andere zaken komen bijna niet aan bod. De burgemeester van Utrecht maak ik vooral mee als voorzitter van de Veiligheidsregio en als ver-

antwoordelijk burgemeester voor de politieregio Midden Nederland. Op beide plekken geeft hij goed leiding op een manier waarop hij heel veel ruimte geeft aan de andere burgemeesters in de regio voor hun eigen contacten en afspraken met brandweer en politie. In NRC Handelsblad van afgelopen weekend stond een groot artikel over het burgemeesterschap. De twee koppen hieruit wil ik u niet onthouden: ‘Een burgemeester mag niet te veel streken uithalen’ en ‘Inwoners verwachten van alles van je, maar je hebt in wezen nauwelijks macht’. Geeft wel een beetje aan hoe ik mijn werk moet doen. Was u ook bij de nationale viering van de bevrijding in Utrecht? Ja, hier was ik voor uitgenodigd. Tijdens dodenherdenking was ik dit jaar in Mijdrecht, en naar ik heb begrepen waren er dit jaar meer mensen dan ooit. De nationale viering van de 5e mei is elk jaar in een andere provinciehoofdstad. Omdat het deze keer Utrecht was, was ik als burgemeester van De Ronde Venen ook uitgenodigd.

Een uitnodiging met het speciale verzoek om een jongere tussen de 15 en 18 jaar uit mijn gemeente mee te nemen. Via de geschiedenisdocent van het Veenlanden College, Jan Rouwenhorst, kwam ik terecht bij Nino Verbuggen. Afgesproken op station Breukelen en gezamenlijk vandaar samen naar Utrecht. Ik behoor tot de generatie die is opgegroeid met verhalen van ouders die de oorlog volop hebben meegemaakt, mijn ouders trouwden in 1940. Tijdens de dodenherdenking waren heel veel jonge kinderen aanwezig. Als je dan een dag later ook nog eens met een jong iemand naar de viering van Bevrijdingsdag gaat, merk je hoe goed het motto ´de fakkelcampagne´ in de praktijk werkt. Herdenken en vieren geef je door, de verhalen van de oorlog en de verworvenheden van de bevrijding zijn juist ook voor nieuwe generaties van belang. Vrijheid lijkt iets vanzelfsprekends, maar dat is het niet.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar burgemeester@degroenevenen.nl

Tweede consultatiebijeenkomst op 22 mei

Presentatie nieuwbouwplan Baambrugge Op initiatief van Hans, Jelle en Ivo Bruns zijn plannen gemaakt voor nieuwbouw van woningen op het perceel grasland aan de Rijksstraatweg binnen de komgrenzen van Baambrugge. Stedenbouwkundig adviesbureau Inbo is in de arm genomen en in samenspraak met gemeente De Ronde Venen, potentiële kandidaten, omwonenden en overige belanghebbenden is tot een stedenbouwkundige modellenstudie gekomen. Op 23 mei vorig jaar heeft een eerste consultatieavond plaats gevonden, en zijn de mogelijke modellen gepresenteerd. Met de reacties hierop zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan. Op 19 februari jl. is bij de gemeente De Ronde Venen met een concept stedenbouwkundig plan een principe verzoek ingediend voor de realisatie van 15 appartementen en 23 eengezinswoningen. Op woensdag 22 mei a.s. presente-

Agenda Kort

ren de initiatiefnemers tijdens een tweede consultatiebijeenkomst het concept stedenbouwkundig plan behorende bij het principe verzoek. Ook zal het bijbehorende haalbaarheidsonderzoek worden toegelicht. De consultatiebijeenkomst heeft als doel wensen, opmerkingen, etc. van potentiële gegadigden, omwonenden en overige belanghebbenden te vernemen en zo mogelijk in de plannen te verwerken. De bijeenkomst heeft geen formele status in het vergunningstraject en wordt gehouden in basisschool Ichthus te Baambrugge. Aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20 uur. Einde ca. 22 uur.

Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 11 mei • Boekenmarkt, R.K. Kerk, Vinkeveen • BBQ feestavond, kantine sv Hertha, Vinkeveen • Opening popmuziekschool Soundcheck, Mijdrecht • PiMia Duikweekend, Vinkeveen • Nationale Molendag, diverse molens in De Ronde Venen • Fiets Fair, verschillende opstapplaatsen in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en Abcoude • Open dag Stal Bos, Mijdrecht • Boeken- en Plantenmarkt, Dorpskerk, Baambrugge • Rondleidingen, Fort Abcoude, Abcoude

Zondag 12 mei • PiMia Duikweekend, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Valérie Sambrink Sanderink,

Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Druk: Dijkman Offset, Diemen

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Als ik ergens de p over in kan krijgen, dan is het wachten in een lange rij. Het is daarom dat ik de Efteling mijd. Een bezoek aan een museum is aan mij niet besteed. Altijd maar weer dat wachten. En dat vaak voor een drietal minuten in een treintje langs zingende poppen, of om deel uit kunnen maken van een horde starende mensen. Ik weet dat ik mijzelf tekort doe, maar ik begin er niet eens aan. Toen op de avond van 30 april spontaan werd geopperd de Nieuwe Kerk te gaan bezoeken, sloeg de schrik mij om het hart. Ik trok mij tijdens de beraadslagingen een aantal malen tactisch terug. Dat hielp, mijn eega en de buuf hadden inmiddels een besluit genomen: wij gaan samen. ’s Middags vertrokken beiden per bus naar Amsterdam Centrum. Ik wuifde beiden hartelijk uit en wenste hen een prettige rondleiding. Ik stelde nog voor gezellig bij zoonlief in het restaurant de maaltijd te nuttigen. Ik was blij dat ik de dans ontsprong. “Daar ben ik mooi onder uit gekomen,” dacht ik. Tegen twee uur keek ik gewoontegetrouw even naar Teletekst en las dat er enige duizenden mensen in de rij stonden om de Nieuwe Kerk te kunnen bezichtigen. Had ik zelf een inschatting van een uurtje of twee gemaakt, het bleek nog erger te kunnen zijn. Kwart voor zes, na een beproeving van meer dan drieënhalf uur, belde mijn eega met de mededeling “Wij zijn binnen.” Op zich een vrolijke gedachte, wie wil er nou niet ‘binnen’ zijn. Toch stelde het mij meer tevree dat ik aan mijn dagelijkse borreltje zat. Toen het stel tegen negenen de Rondeveense gronden weer had betreden, werden opgewonden verhalen mijn deel. Ze hadden de stoelen gezien waarop de Koninklijke krenten hadden vertoefd. Alle bloemen hingen er nog en het praalgraf van Michiel de Ruyter zag er mooier uit dan ooit. Even kwam de gedachte in mij op dat ik iets gemist had. Maar dat werd gaandeweg minder en minder. Zeker toen ik het relaas hoorde van wachten en nog eens wachten kreeg ik het gelijk aan mijn zijde. Maar de vrouwen vonden het prachtig. Ze hadden de gesprekken aangehoord van mensen die van heinde en ver waren gekomen om het stukje geschiedenis aan den lijve te ondervinden. Ze waren van tijd tot tijd even afzonderlijk uitgestapt om de benen te kunnen strekken. Met eigen ogen hadden ze het burgerlijke onfatsoen mogen aanschouwen van mensen de achteloos voordringen en met een stalen smoel blijven staan. Buuf had de volgende dag een medaille gemaakt voor mijn egaa. Verdiend, maar ik behoud mij het recht voor de volgende keer weer te weigeren. Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Gastpredikanten in De Wegwijzer Op zondag 12 mei zal ds. P.L.D. Visser om 10 uur voorgaan in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. Vaak is het niet hemels op de aarde. Daarvoor is er teveel gebrokenheid. Toch schrijft de apostel Paulus in Efeze 2 heel verrassend dat gelovigen nu al met Christus in de hemel gezet zijn. Dat lijkt tegenstrijdig met de ervaring. In de ochtenddienst legt de dominee dit nog verder uit. Om 17 uur zal ds. P.J. den Hertog van Zaandam de middagdienst leiden, waarbij hij zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus zal behandelen. Vraag en antwoord 27 en 28 gaan over een moeilijk onderwerp, de voorzienigheid van God. Belangstellenden zijn van harte welkom. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht. nl/online+diensten/ Lees ook het hele artikel op de website van de kerk.

Mijdrecht

Gospelzanger Martin Brand in De Meijert Op vrijdagavond 10 mei 2013 treedt de bekende gospelzanger/spreker Martin Brand op in Mijdrecht. Samen met een voltallige band en gospelkoor MisSion trekt de zanger momenteel door het land met een nieuw programma ‘de Wens’! Vorig jaar leefden duizenden in Nederland met Martin Brand mee toen deze in juni totaal onverwacht een hartstilstand kreeg en overleefde. Een maand na ontslag uit het ziekenhuis stond Martin Brand weer op het podium. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met zendingsorganisatie OM-Nederland. Zaal open: 19:00 uur en aanvang 19:30 uur. Locatie: De Meijert; Dr. J. van der Haarlaan 6, Mijdrecht. Entree €7,50- Meer informatie: www.martinbrand.nu

10 mei 2013

Aspergefeest bij De Zwart groot succes

Tennisbanen TVWilnis feestelijk geopend

Afgelopen woensdag 1 mei mogen we terugkijken op een zeer succesvol en geslaagde avond. Vanaf 18.00 uur kwamen de mensen geleidelijk aan binnen lopen en om 18.30 uur was iedereen binnen zodat we van start konden gaan.

Op een zonovergoten dag verrichtte zondag jl. wethouder David Moolenburgh, van sportzaken de officiële opening van de gerenoveerde tennisbanen in Wilnis. De opening werd bijgestaan door een drietal leden van de vereniging: Bouwe Buur, Ton Reurings en Ron Sabbé, die in de afgelopen maanden zeer veel werk verricht hebben bij het totstandkomen van de renovatie. Een vereniging valt of staat met dit soort leden die belangeloos veel tijd steken in hun club waardoor andere leden in staat gesteld worden hun sport te blijven beoefenen. Het bestuur van TVWilnis gaf als blijk van dank ook een gepast cadeau voor de gedane inspanningen. Na het officiële gedeelte werd een Toss middag georganiseerd.

De winkel was tijdelijk omgetoverd tot een restaurant waar een mobiele keuken aanwezig was en iedereen was voorzien van een zitplaats. Voordat we met zijn allen konden beginnen aan de lekkere gerechten en de dranken was er nog een kleine toelichting op de asperges door David Hague (weet wat je eet). Vervolgens begon David met het bereiden van zijn eerste gerecht onder toeziend oog van een gezellig publiek. Nadat de bereiding en uitleg klaar was zocht iedereen een plek en werden de glazen gevuld met een heerlijk Blond bier uit de

omgeving. Uiteraard hadden wij bij ieder gerecht ook een verrassend en bijpassend drankje uitgezocht wat ook nog enige toelichting nodig had. Bij ieder gerecht, 5 in totaal, kon men dus genieten van een leuke uitleg van de gerechten en een lekker wijntje, biertje of likeurtje. Vanwege grote belangstelling hebben wij helaas niet iedereen kunnen voorzien van een plaatsje. Wij zullen dit concept op korte termijn gaan herhalen en uitbreiden waardoor er voor iedereen de mogelijkheid is om hier aan mee te doen.

Duikweekend bij PiMia-Diving in Vinkeveen

Mijdrecht

Hartstichting bedankt collectanten en inwoners De collecte van 14 tot en met 20 april in Mijdrecht heeft dit jaar 6.102,17 euro opgebracht. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun steun aan de Hartstichting! Want alleen met uw gift en inzet kunnen wij blijven strijden tegen hart- en vaatziekten. In Nederland leven maar liefst één miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Dankzij u komt een betere toekomst voor iedereen die ons dierbaar is steeds dichterbij. Hartelijk bedankt namens die één miljoen Nederlanders en hun dierbaren. Wilt u ons volgend jaar ook helpen met de collecte? Meld u aan via e-mail: hartstichtingmijdrecht@gmail.com of neem contact op met Elly Pauw (0297-285047).

DE GROENE VENEN

Het was verheugend om te zien dat ook veel nieuwe leden gebruik maakten van deze middag en tevens bemerkten dat het spelen op deze banen aantrekkelijk is. De komende tijd zal de tennisvereniging met aantrekkelijke acties proberen nog meer leden voor zich te winnen. Heeft u wel eens gespeeld of bent u beginnend speler of speelster geen probleem, de vereniging organiseert veel activiteiten dus voor ieder wat wils. Iedereen is de komende tijd dan ook van harte welkom aan de Pieter Joostenlaan om eens vrijblijvend een balletje te komen slaan. Hierbij zijn ook jeugdleden uiteraard van harte welkom. De twee trainers bij de vereniging zullen iedereen graag de beginselen van het tennis bijbrengen.

Veenmolen viert Nationale Molendag Aanstaand weekeinde zijn weer de Nationale Molendagen. Ruim 700 molens zijn geopend voor publiek. Natuurlijk is ook de Veenmolen in Wilnis daarbij! Op zaterdag 11 mei wordt er van 10 tot 17 uur gratis koffie, thee en voor de kinderen limonade geschonken, en er zijn pannenkoeken, alles zo lang er voorraad is. Molenaar Vos en zijn assistenten verzorgen rondleidingen in en om de molen. In het winkeltje van de molen is meel te koop, en ook lokale specialiteiten. Als er genoeg wind is, draait de molen de hele dag. Hij staat aan de Oudhuijzerweg 109a in Wilnis, goed bereikbaar per fiets en auto. De molen is 190 jaar oud.

Het nieuw ontwikkelde SistemA Travel sidemount harnas. Het weekend van 11 en 12 mei organiseerd PiMia-Diving het jaarlijks terugkerend Advanced Diver Weekend. Zaterdag is er tussen 10 en 16 uur een kleine duikbeurs op het terrein van de duikschool aan de Demmerik 25 in Vinkeveen en zondag kunnen er diverse proefduiken gemaakt worden met diverse soorten uitrusting. Mensen die nog niet duiken maar hier wel interesse in hebben, kunnen hier veel informatie vinden. Voor iedereen die al aan de mooie onderwatersport deelneemtis er o.a. een tweedehands markt en zijn er veel stands met de nieuwste apparatuur en uitrusting. Ook is er de officiële introductie van het Tecdiving.nl SistemA Travel harnas. Dit geheel in Nederland ontwikkeld en vervaardigd harnas is een belangrijke aanvulling op de Tecdiving.nl productenlijn. De

ontwerper van dit harnas, Pim Pols, zal zelf aanwezig zijn en antwoord geven op alle vragen over deze relatief nieuwe manier van duiken. Ook andere nieuwe apparatuur, zoals de SF2 rebreather, wordt getoond. Een van de ontwerpers van dit nieuwe en zeer geavanceerde duikapparaat, Tom Jaspers, is de het hele weekend aanwezig en geïnteresseerden kunnen zelfs een duik maken met een van deze units, zowel in sidemount- als in backmountuitvoering. Voor de watersporter in het algemeen is SubPro.nl aanwezig om uitleg te geven over het nieuwe SCUB-A-BOARD systeem. Een uiterst compacte duikuitrusting voor aan boord van een schip. Meer weten over dit leuke evenement? Kijk dan op www.pimia.nl.

Verkenners ruilen eten voor de Voedselbank Het programma van Scouting is sinds seizoen opgebouwd uit vijf thema’s. In het kader van het thema ‘samenleven’ hebben de verkenners van Scouting Jan van Speyk eten verzameld voor de voedselbank. Dit deden ze door middel van een ruilspel.

De verkenners – jongens tussen de 11 en 14 jaar – gingen vol enthousiasme de Mijdrechtse wijken in. De reactie van de mensen uit de buurt was heel positief, velen vonden het een mooi initiatief en gaven eten zonder het ergens voor de ruilen. De verkenners hebben veel op gehaald! De opbrengst is te zien op de foto. Al het verzamelde voedsel is afgegeven bij de Voedselbank. Zij waren er erg blij mee. Meer weten over Scouting Jan van Speyk? Check

www.janvanspeykgroep.nl


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

5

Vakantiebeurs op VLC Vinkeveen

Wilnisse Rommelmarkt brengt ruim 16.000 euro op De 39e editie van de Wilnisse Rommelmarkt, die op zaterdag 4 mei werd gehouden, was een groot succes. Na een aantal maanden voorbereiding door de leden van de jeugdvereniging ‘Op Weg’ van de Hervormde Kerk in Wilnis en nadat vrijdag alles was opgebouwd op het kerkplein, werden op zaterdagochtend om half 10 de hekken geopend en rende het eerste publiek naar binnen. In een razend tempo stroomde het kerkplein vol en werd

de eerste ‘rommel’ verkocht. Toen om 12 uur de zon flink brandde, was het tijd voor de verloting en het opbod, waarbij mooie spullen zijn verkocht. De zon bleef de hele dag schijnen en het was erg gezellig. Rond 3 uur ’s middags was het grootste deel van de rommel verkocht en werd de rommelmarkt gesloten. Het plein werd weer opgeruimd en intussen werd het geld geteld. ’s Avonds werd de geweldige opbrengst van

€16.052,41 bekend gemaakt, waarvoor de organisatie de medewerkers en het publiek heel erg dankbaar is. Deze opbrengst zal geheel worden besteed aan de aanleg van een waterpomp in de sloppenwijk Mathare Valley in Nairobi, Kenia. Voor meer informatie over het doel of over de rommelmarkt kan men terecht op:

www.rommelmarktwilnis.nl. foto aaD j. van strien

Voor alle reislustige inwoners van De Ronde Venen was het 7 mei dè gelegenheid om ideeën op te doen. En daar werd op grote schaal gebruik van gemaakt. Alle brugklassers van het VeenLanden College in Vinkeveen presenteerden namelijk op de Vakantiebeurs hun eigen samengestelde reizen naar Engelstalige landen. De aula was gevuld met vele kraampjes en leerlingen lieten bezoekers, docenten en medeleerlingen vol enthousiasme hun fantastische reisprogramma’s zien. Tijdens de lessen Engels, geschiedenis en aardrijkskunde werd er twee weken lang hard aan gewerkt. Op dinsdagmiddag werd de aula omgetoverd tot een prachtig gevarieerde beurs. De reisschema’s naar bestemmingen zoals Alaska, Kenya, New Zealand, Florida, South Africa, USA, Bahamas, Hawaï, Australia en Scotland werden getoond. De leerlingen hadden veel werk gemaakt van de presentatie. De kraampjes waren versierd met nationale vlaggen en passende attributen zoals tropenhelmen, snorkels, snowboards en houtsnijwerk. Lokale hapjes en drankjes ontbraken ook niet. De 25 groepjes werden beoordeeld op diverse punten en ze kunnen trots terugkijken op een succesvolle middag als reisadviseurs!

Kort nieuws Mijdrecht

Getuigen gezocht Op woensdag 10 april om plm. 14.00 uur werd mijn auto –een zwarte Opel Zafira– op het Haitsmaplein in Mijdrecht aangereden door een Opel Corsa. Terwijl ik stil stond te wachten op het vrijkomen van een parkeerplaats, reed de Opel Corsa met grote snelheid achteruit. Hij raakte met zijn achterbumper de voorbumper van mijn auto. Nu er over de toedracht onenigheid is ontstaan zou ik graag in contact komen met getuigen, die de toedracht gezien hebben en kunnen bevestigen. Onder andere zou de man kunnen getuigen, die zo aardig was om mijn kentekenplaat op te rapen en opnieuw op de auto te bevestigen. U gelieve contact op te nemen middels telefoonnummer 027-256565 of via email: joke@harryvandendungen.nl.

Mijdrecht

Baambrugse Boeken- en Plantenmarkt Op 10 en 11 mei wordt de Baambrugse Boeken- en Plantenmarkt op en rond de Dorpskerk gehouden. Op deze jaarlijks terugkerende markt zullen naar verwacht meer

dan 12.000 boeken te koop worden aangeboden. Al die boeken worden door de vrijwilligers van het Restauratiefond Dorpskerk Baambrugge op rubriek gesorteerd en in de

Rode Kruis boottocht weer zeer geslaagd Op donderdag 2 mei jl. gingen ruim 50 mensen uit De Ronde Venen aan boord bij een van de boten van Klinkhamer op uitnodiging van het Rode Kruis kerngroep de Ronde Venen. Nadat de enthousiaste bedieningsmedewerkers van Klinkhamer koffie met iets lekkers geserveerd hadden, kon er worden uitvaren voor een prachtige rondvaart over de Vinkeveense Plassen. Wim Bos gaf namens het Rode Kruis op een zeer deskundige wijze uitleg over alles wat te maken had met en over de Vinkeveense Plassen. Ook de boeken van Tweed werden hierbij veelvuldig bekeken. De buffetlunch

was uitstekend verzorgd, waar nodig boden vrijwilligers van het Rode Kruis ondersteuning. Uiteraard was er ook een drankje beschikbaar voor de deelnemers waarvan eveneens genoten werd. De leuke bloemstukjes, beschikbaar gesteld door de firma Rijers, en het zonnetje dat in de middag toch nog doorkwam zorgden voor een gezellige aankleding van een zeer geanimeerde dag. Rond 16 uur werd er weer aangemeerd bij Klinkhamer. Dank aan alle ondernemers en vrijwilligers voor het opnieuw laten slagen voor deze vaartocht.

kerkbanken gelegd. Als de markt vrijdag 10 mei om 9.30 uur start zal het direct een drukte van belang zijn. De markt, waar ook nog eens veel zomerplanten te koop worden aangeboden, duurt tot zaterdagmiddag 15.00 uur. Naast de markt zal er door deskundige ook uitleg gegeven worden over de op handen zijnde restauratie. Het is als jaren bekend dat deze Dorpskerk gerestaureerd moet worden. De inspecties van Monumentenwacht en later deskundig onderzoek toonde dat aan. Naar verwacht zal de aanbesteding van de restauratiewerkzaamheden op 17 mei plaatsvinden. De restauratie van de Baambrugse Dorpskerk inclusief de daarbij behorende gemeentelijke kerktoren zal binnen een jaar gereed zijn.

Open dag bij Stal Bos Op zaterdag 11 mei houdt Stal Bos, gelegen aan de Westerlandweg 10 in Mijdrecht open dag van 11 tot 16 uur. Hier kan men kennismaken met de dieren op de boerderij, zoals de konijnen, schapen, kalfjes, kippen en de paarden en pony’s. Maak een ritje op een paard of pony en neem een kijkje in de nieuwe koeienstal. Toegang gratis; activiteiten voor de kinderen tegen een kleine vergoeding. Bekijk ook de vernieuwde website www.stalbos.com

Vinkeveen

Pinksterviering HV kerk Op Tweede Pinksterdag (20 mei 2013) vieren we met elkaar Pinksteren. In deze speciale dienst is er veel ruimte voor samenzang, ook de jeugd zal een aantal liederen zingen. Daarnaast wordt het pinksterverhaal verteld en zal de jeugd een gedicht voordragen. Alles rond het thema ‘In vuur en vlam’. Iedereen is welkom, van jong tot oud! De viering begint om 9:30. Toegang gratis. Adres: Hervormde Kerk, Herenweg 201 in Vinkeveen.


6

10 mei 2013

DE GROENE VENEN

Het feest was ecHt leuk, maar de volgende keer gewoon naar club roekz

Je feest vier je natuurlijk beter in Club roekz. Met een gezellige bar, tafels, dansvloer, geweldige muziekfaciliteiten en heerlijke catering is alles mogelijk voor jouw feest. Maar je kunt Club roekz ook inschakelen voor een bedrijfspresentatie, bruiloft, receptie, jubileum, workshop of training. Partycentrum club roekz Herenweg 55 VinkeVeen 0297-262174

bel of mail voor een vrijblijvend voorstel

tot snel bij club roekz!

drs. Kooter

www.roekz.nl

dr. Van der Vis

dr. Albers

drs. Van der Haven

De specialisten in Orthopedische Chirurgie • heup-, knie-, schouderklachten • rugklachten • arthrose • 2nd opinion • geen wachtlijst • behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar Centraal nummer voor afspraken en informatie:

035 – 622 32 60

www.ave-orthopedischeklinieken.nl

• amsterdam • almelo • 2xalmere • amstelveen • bosch en Duin • Eemnes • 2xhilversum • huizen • Utrecht • Vinkeveen • Volendam


WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

10 mei 2013

Op verschillende plaatsen in De Ronde Venen is op zaterdag 4 mei jl. tijdens de Nationale Herdenking stilgestaan bij burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In Baambrugge, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen vonden kransleggingen plaats. In Vinkeveen hielden leden van de Scouting Groep Vinkeveen een erewacht en werd koraalmuziek gespeeld door Brassband Concordia. De kranslegging werd verricht door wethouder Pieter Palm. foto oranje comitĂŠ vinkeveen

Zondagavond jl. heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Industrieweg in Mijdrecht. Een man reed met zijn auto over de Veenweg richting Wilnis. Bij de rotonde is hij bij het afslaan vermoedelijk de macht over het stuur verloren en tegen de lantaarnpaal terecht gekomen. De twee volwassenen en een kind liepen geen letsel op. foto peter bakker

Een motorrijder is zondagmiddag 5 mei jl. tegen een voorligger gebotst. Rond 17 uur reed een 49-jarige automobilist uit Uithoorn over de Oude Spoorbaan, komende uit de richting Uithoorn. Bij de kruising met de Westerlandweg wilde hij linksaf slaan, maar moest wachten voor tegemoetkomend verkeer. Een achter hem rijdende 48-jarige motorrijder uit Badhoevedorp zag dit te laat en botste achter op de auto. De Badhoevedorper raakte gewond. Een ambulance bracht hem over naar het AMC. Zowel de motor als de auto moesten worden weggesleept. foto's: peter bakker

In de nacht van vrijdag op zaterdag jl. heeft er rond 4.15 uur een plofkraak plaatsgevonden bij het winkelcentrum aan de Plevierenlaan in Vinkeveen. Buurtbewoners schrokken wakker van een enorme klap en belden direct 112. De laatste tijd zijn er veel plofkraken in de regio, opvallend is dat dit allemaal automaten van de ABN AMRO zijn. De politie heeft nog een achtervolging ingezet, o.a. ook met een politiehelikopter, maar de daders wisten te ontkomen. Een bij de plofkraak gebruikte bestelbus brandde volledig uit. Er is geen buit gemaakt bij de plofkraak. De politie is op zoek naar getuigen die de zilverkleurige bus mogelijk in de buurt hebben zien staan of hebben zien rijden. Heeft u iets verdachts gezien, bel dan met 0900 8844. foto peter bakker

Zondagmorgen gebeurde een eenzijdig ongeluk op de Burgemeester Padmosweg in Wilnis. Een automobilist reed richting het centrum van Wilnis. De auto raakte bij een wegversmalling een bord en reed vervolgens door meerdere voortuinen en kwam tegen een boompje tot stilstand. De bestuurder liep geen verwondingen op; zijn bijrijdster wel. Zij is met onbekend letsel naar het AMC in Amsterdam gebracht. foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7


8

Familieberichten

10 mei 2013

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

De ouderdom verzacht het sterven A. Morriën Na bijna 60 jaar samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is na een langzaam afnemende gezondheid overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Antonius Johannes de Jong Abcoude, 3 april 1919

Uitvaartverzorging

Maarssen, 4 mei 2013 Abcoude Amsterdam Koekange

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon

Abcoude Ouderkerk a/d Amstel

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

Loenersloot

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Betsy de Jong-Lekanne Deprez Jan en Ineke Rob en Gerda, Joshua, Leonie, Sebastian en Marita, Thomas Ton en Carla José en Ton Marlies, Tom Cees en Karin Anne-Fay

Molenweg 4 1391 CG Abcoude De uitvaartdienst in de Cosmas en Damianuskerk te Abcoude en de crematie te Utrecht hebben op vrijdag 10 mei plaatsgevonden.

Liefde Aandacht Respect

Uitvaartbegeleiding

Abcoude e/o Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

U kunt een herinnering of condoleance achterlaten op WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL U logt in met: DE JONG En met toegangscode: B7RCTN

www.charonuitvaart-abcoude.nl

Assuline Turfstekerstoernooi zondag 9 juni

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Van 13 tot 16 mei

De 31e avondvierdaagse van Abcoude Volgende week, van 13 tot 16 mei wordt de 31e avondvierdaagse gehouden rondom Abcoude. Alle scholen van Abcoude, Baambrugge en Amsterdam Zuid-Oost mobiliseren de kinderen die vier dagen achter elkaar 5 of 10 kilometer per avond lopen. U kunt zich ook vrij inschrijven om deze mooie routes te lopen. Vrije inschrijvers zijn van harte welkom om zich rond 18 uur op de eerste avond in te schrijven in de voetbalkantine aan de Hollandse Kade in Abcoude. Dankzij de sponsoren zijn er weer extraatjes voor alle kinderen. Voor het eerst sinds tien jaar wordt de 5 kilometer weer rond het meer van Abcoude gelopen. De organisatie van de avondvierdaagse heeft dit jaar opnieuw de routes aangepast aan de vernieuwde omgeving rond de A2. De voorlopige routes zijn te zien op

www.AvondvierdaagseAbcoude.nl

Op de donderdag avond is er natuurlijk een defilé. Deze start om 20 vanaf het ‘t Markvelt onder muzikale begeleiding van de Abcouder Harmonie en andere feestelijke begeleiders. Er wordt dan via de Hoogstraat en het Dr. Van Doornplein gelopen. Tenslotte eindigt het defilé weer bij de Hollandse Kade. Het verkeer rondom Abcoude zal deze dagen wél extra verstoord worden. De kinderen moeten tenslotte verschillende keren door het dorp. Het Gein wordt dinsdag enige tijd zelfs helemaal afgesloten. De (ouders van) deelnemers wordt aangeraden met de fiets te komen, dat is sneller en veiliger dan met de auto. Om de avondvierdaagse goed te organiseren zijn veel vrijwilligers nodig. Wie een beetje tijd heeft en het fijn vindt als kinderen mee kunnen blijven doen aan de avondvierdaagse, meld zich aan bij H.Moerbeek@chello.nl.

Met nog slechts twee weken te gaan komt de uiterste inschrijfdatum (19 mei) in zicht. Een jubileum, want voor de 25ste keer alweer! Reden voor de toernooicomissie om eens een gesprek aan te knopen met de oprichters van het Vinkeveense buitentoernooi: Cees Ruimerman, Nico Pappot en Nico van der Vliet. Op de mooie vrije zondagmiddag van 5 mei volgde een verhaal met vele anekdotes. De drie musketiers hadden destijds al vaker in België meegedaan aan verschillende zomerse grastoernooien. Ook René Spruijt en Ans Röling waren toen al van de partij. Dat waren tweedaagse toernooien, met overnachting op een camping of iets wat daar voor doorging. De mannen vonden het bere gezellig en enthousiast riepen zij dit in het

Vinkeense ook wel te kunnen organiseren. Goede contacten met de Vinken en Hertha zijn er altijd al geweest, en de locatie werd een feit. De eerste toernooidatum werd gezet. 600 Brieven werden gestuurd aan diverse clubs, gestencild en gestempeld bij het postkantoor. Zo'n 30-32 teams meldden zich aan, dat bleef de eerste jaren het gemiddelde. Het tweedaagse toernooi is er nooit van gekomen ondanks dat de organisatie zelf wel in tentjes overnachtte om de uitgezette velden te bewaken, én om de sleutel van de kantine te bewaken.. Heel betrokken. Meld je aan via Han Feddema (0297287952) of via de site www.vv-atalante.nl


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

9

Uw familiebericht ook in deze krant? Verjaardagen, jubilea, familie- en rouw-berichten voor de komende editie kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur via info@degroenevenen.nl. Digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Geen foto's in Word plakken s.v.p., maar apart bijsluiten.

Volwassenen kunnen in juni sporten uitproberen

Veel activiteiten tijdens Juni Beweegt Na zeven succesvolle edities kunnen volwassenen en senioren ook dit jaar tijdens Juni Beweegt kennismaken met sport- en beweegactiviteiten in De Ronde Venen. Voor slechts twaalf euro kan een sport- of beweegcursus van vier lessen worden gevolgd bij de sportaanbieder. Op die manier leren deelnemers de basisvaardigheden van de activiteit en maken ze kennis met de sportaanbieder en haar leden. Bij elke activiteit wordt rekening gehouden met het niveau per individu. In de meeste gevallen kunnen mensen met een beperking en/of chronische aandoening ook meedoen. In deze krant staat het complete overzicht van alle activiteiten. Meer informatie en het aanmeldformulier staan op

www.sportinderondevenen.nl. Plezier “Bewegen is gezond, maar vooral heel erg leuk. Daarom staat plezier tijdens de activiteiten van Juni Beweegt voorop,” vertelt sportconsulent Erik Leus van organisator Sport in De Ronde Venen. “Tijdens deze maand kunnen deelnemers één of meerdere activiteiten uitproberen. Als ze het leuk vinden, kunnen ze deze natuurlijk blijven doen. Een makkelijke manier om te ontdekken welke activiteit bij iemand past.” Een flyer met alle informatie over het project is verstuurd naar een deel van de inwoners van De Ronde Venen. Daarnaast wordt deze verspreid via de sportaanbieders en is deze af te halen bij bibliotheken en Servicepunten. Op www.sportinderondevenen.nl staat een digitale versie van de flyer en kan van elke

Meer informatie Sport in De Ronde Venen organiseert Juni Beweegt in samenwerking met Spel & Sport De Ronde Venen. Dit gebeurt met subsidie van de gemeente. De gemeente maakt zich sterk voor de stimulering van inwoners die te weinig bewegen en weer in beweging willen komen. Met vragen kan contact worden opgenomen met Erik Leus via telefoon: 06–43093929 of e-mail: info@sportinderondevenen.nl.

Wie kent het niet: Scouts voor de deur met een aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige liesjes, geraniums en allerlei andere kleurige plantjes. Dit jaar komen de Scouts op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei langs de deuren in de wijken in Mijdrecht en Wilnis. De plantjes zijn gunstig geprijsd en worden door de Scouts netjes bij de deur gebracht. Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kunnen de Jan van Speykers echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop in de wijken ook elke actiedag verkoop bij de Scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht. Iedereen is van harte welkom op 15 mei van 13 tot 21 uur en op 16 en 17 mei vanaf 10 tot 21 uur.

Liefs Leen en Akke

Donderdag 16 mei 19.30 tot 22.00 uur

Ladies Night in Mijdrecht! De Rondeveense zakenvrouwen timmeren aan de weg. Een samenwerking tussen (winkel) bedrijven organiseert regelmatig gezellige spraakmakende events. Op donderdag 16 mei a.s vindt er een heel gezellig en spraakmakend event plaats waar uitsluitend ladies welkom zijn. Dit keer is het de beurt aan Gasse interieur & advies in Mijdrecht die haar showroom beschikbaar stelt voor een flink aantal aansprekende activiteiten. Men is van harte welkom op Bozenhoven 53 in Mijdrecht De avond belooft een waar spektakel te worden. U kunt vrijblijvend kennis maken met de diverse bedrijven die u informeren over de volgende zaken: beauty-adviezen, modeshows, een wijn- en theeproeverij, fitness, mode-accessoires, gezondheid, interieuradvies, fingerfood, massages en kunst. Wie weet bent u de gelukkige winnaar van de verloting die plaatsvindt van enkele luxe mode-accessoires, zoals een lingerieset van Bonne Nuit, een sieraad van Swaab juweliers en een Rolf Benz designtas van Gasse interieur & advies.

De deelnemers De Ronde Venen Zakenvrouwen Ladies Night zijn: Gasse interieur & advies – v.d. Zwaard optiek – Decibel hoortoestellen – Solente beauty – Get Styled hair & beauty – Opti Sport – Wouda mode – Prinselijk Proeven – Backstage hairfashion – Brasserie De Waard – Zand & grindhandel De Rooij – Golfpark Wilnis - Diet Solutions - Bonne Nuit lingerie – Swaab juweliers – Jachthaven Vinkeveen/Art Vinkeveen Niet komen betekent jezelf te kort doen. Dus neem een vriendin mee en geniet van een avondje gezelligheid. De toegang is gratis. Heel graag tot ziens op 16 mei a.s.

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 nia’s voor maar 10 euro. Plantjes van een goede kwaliteit voor een mooie prijs dus! En u helpt met uw aankoop de leden van Scouting Jan van Speyk, die met de opbrengst nieuwe materialen, zoals tenten, kunnen aanschaffen. Meer informatie staat op www.janvanspeykgroep.nl.

Fundraising diner Lions Abcoude-Baambrugge Op 25 mei organiseert de Lionsclub AbcoudeBaambrugge weer het traditionele Lions Lindenhoffdiner. Deze keer steunen zij Wensstichting Oppepper4all uit Abcoude, die bijzondere wensen waarmaakt voor chronisch zieke mensen van alle leeftijden, alle soorten van ziektes voornamelijk in Noord-, ZuidHolland en Utrecht. Sinds de oprichting in 2006 zijn al meer dan 222 wensen vervuld. Iedere wens wordt gratis vervuld voor een gezin waarvan een lid chronisch ziek is, in samenwerking met familie, vrienden, collega's en kennissen. Oppepper4all ontvangt geen subsidie en drijft volledig op de inzet van vrijwilligers die zich met hart en ziel

Trots op onze moeder 80 jaar!

activiteit een omschrijving worden gelezen. Op de eerder verstuurde flyer is echter een fout geslopen in het antwoordnummer waarop kan worden aangemeld. Mensen die deze insturen, dienen de postcode te veranderen in 3430 VB.

Scouting Jan van Speyk verkoopt weer plantjes

Het assortiment bestaat uit o.a. klein perkgoed als Afrikaantjes, Lobelia’s, Petunia’s, IJsbloemen, Begonia’s, Margrieten, Verbena’s, Vlijtige Liesjes en Allysum voor slechts 50 cent per stuk. Hangende en staande Geraniums worden voor € 1,50 aan de deur geleverd en prachtige Spaanse Margrieten, Bacopa, Surfinia, Sanvitalia en grootbloemige dubbele Knolbegonia’s kosten slechts € 1,75. De absolute topper van vorig jaar is ook dit jaar weer verkrijgbaar: de hanging basket met grote, volop en lang bloeiende hangpetu-

Maartje

inzetten om wensaanvragen om te zetten in die onvergetelijke ‘Oppepper’. Dit jaar is topchef Leonardo Pacenti van restaurant Toscanini in Amsterdam bereid gevonden om dit bijzondere diner samen te stellen en te bereiden in de fantastische ambiance van de culinaire boerderij de Lindenhoff te Baambrugge. De Lions hopen vele dorpsgenoten te kunnen verwelkomen tijdens dit diner, om zo een verwendag voor anderen mogelijk te maken. Aanvang: 19.00 uur op Boerderij Lindenhoff te Baambrugge. Prijs: 90 euro p.p. incl. wijnarrangement. Aanmelding: lionsdiner@ gmail.com.

De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

10 mei 2013

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week de Engelse muzikant Dale Forbes-Sutherland die in de productie ABBA Gold de rol van Benny Andersson speelt. Hij speelde eerder met Tanita Tikaram, Erasure, Berlinda Carlisle en Samatha Fox.

ABBA Gold

“We hebben een grote verantwoordelijkheid om ABBA te laten klinken als ABBA”

Was je al een fan van de ABBA-muziek?

ten, bijvoorbeeld in ‘Lay All Your Love On Me’, hierdoor ontstond het typische ABBA-geluid. Je hebt maar tien seconden nodig om te herkennen dat het een ABBA-liedje is, dat is iets magisch. Nu, inmiddels 40 jaar later, luistert nog steeds iedereen naar de liedjes en worden nummers gecoverd. Net als The Beatles heeft ABBA ook de muziek veranderd.”

“Ja, ik ben geboren in 1977. Mijn ouders hadden alle platen van ABBA en draaiden deze constant. Ik ben opgegroeid met ABBA.”

Hoe grote eer was het om de rol van Benny, één van de meest invloedrijke popcomponisten, te mogen spelen?

Je speelt sinds 2003 bij ABBA Gold. Hoe ben je betrokken geraakt? “Ik was destijds als hotelpianist aan het werk toen ik werd gevraagd te auditeren voor ABBA Mania in Londen. En men koos mij… dat was geweldig! Inmiddels hebben we getourd over de hele wereld, inclusief Japan.”

Op 9 april 1974 won ABBA het Eurovisie Songfestival in Brighton, Engeland. “Het liedje waarmee ze destijds wonnen ‘Waterloo’ was het eerste ABBA nummer dat ik hoorde. De groep was hierna zeer beroemd in Engeland. Toen ik ouder werd zag ik ze op televisie met die gekke kostuums. De muziek die Benny en Björn hebben geschreven is nog steeds briljant. Ze waren een van de eersten die synthesizers gebruik-

“Dat was en is nog steeds een grote eer. De muziek die Benny en Björn hebben geschreven, maakt het geweldig om via ABBA Gold in hun voetsporen te kunnen staan.”

Wilde je Benny zijn of Björn? “Benny stond voor mij vast, ook omdat ik geen gitaar kan spelen maar wel piano (Forbes-Sutherland is ook pianoleraar, red.).”

Hoe moeilijk was het om de muziek van ABBA goed te spelen? Het is bekend dat de muziek zeer knap in elkaar zit. “Dat was een enorme uitdaging. Deze show verandert, muzikaal gezien, elk jaar. Hierdoor moet wij elk jaar opnieuw ‘nieuwe’ ABBA nummers leren. Wij willen de muziek precies spelen zoals Benny en Björn het hebben gecomponeerd. ´The Winner Takes It All´ is een van de moeilijkste stukken, omdat het bijna alleen pianopartijen zijn. We hebben een grote verantwoordelijkheid om ABBA te laten klinken als ABBA.”

Ik las dat jullie ABBA hebben bestudeerd? “Ja, dat doen wij constant. Andere tribute bands proberen ABBA na te doen. Wij proberen, binnen de show, te leven als ABBA. Niet alleen de muziek moet precies kloppen, maar ook de kleding, de danspassen en het licht. Wij zien het als een ´recreation´van het ABBA concept. Het helpt inderdaad dat wij al-

lemaal Engels zijn, waardoor we de teksten goed begrijpen.”

Start de show met ´Waterloo´ of gaan jullie iets eerder terug naar de periode dat de ABBA leden in Zweden al bekend waren? “We beginnen in 1974 met ´Waterloo´.”

Waarom is ABBA Gold zo succesvol? ABBA stond zelf nooit in het theater, maar deed vooral stadionconcerten en muziekhallen.

Rondleidingen op Fort Abcoude Op zaterdag 11 mei start het excursieseizoen op Fort Abcoude, een van de tweeënveertig forten van de Stelling van Amsterdam. Het aan de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is dan open voor bezoekers vanaf 13 uur tot 17 uur. De laatste rondleiding is om 16 uur. Tijdens de rondleiding worden onder andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders besteden tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora.

Zondag 12 mei is Crea open voor publiek. Kinderen kunnen een schilderij maken, schilderen of tekenen voor hun moeder en bij mooi weer kan dat op een echte schildersezel buiten. Verder kunnen cursisten vrij komen werken zowel schilderen als zilversmeden. Ook kan men zich inschrijven voor het nieuwe seizoen en de leerkracht zilversmeden Jeroen van Pesch is graag

bereid om u het een en ander uit te leggen over zijn cursus. Crea biedt een verscheidenheid van cursussen aan zoals sterrenkunde, pottenbakken, schilderen, fotografie en zilversmeden. Dit alles is te zien op onze website www.crea-uithoorn.nl. Crea is open vanaf 11 tot 16 en is gevestigd in Fort aan de Drecht, Grevelingen 54 in Uithoorn.

ABBA Gold bestaat verder uit Debbie Watt (Agnetha), Kate Bassett (Frida) en Richard Benson (Björn) en is 24 mei te zien in het Crown Theater in Aalsmeer. www.abbagold.de

Pianoleerlingen van Letta van Maanen geven concert

De Saluutbatterij Amsterdam is op 11 mei aanwezig en zal tijdens de rondleidingen elk heel uur een demonstatie met het kanon van de batterij geven. Het tussen 1883 en 1886 gebouwde fort is het eerst gebouwde fort van de Stelling van Amsterdam zou als bouwmodel dienen voor de overige forten en staat als monument op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. Het fort is in de maanden juni, juli en augustus elke tweede zaterdagmiddag van de maand open voor bezoekers.

Crea open met Moederdag

“Ik denk omdat we in het theater met licht en muziek, via een soort tijdmachine, de sfeer uit de originele ABBA-tijd kunnen creëren.”

Het jaarlijks concert door pianoleerlingen van Letta van Maanen wordt dit keer gegeven op vrijdagavond 17 mei om 19.30 uur in Zorgcentrum Nieuw Avondlicht, Dorpsstraat 75 te Mijdrecht. Iedereen kan genieten van zeer gevarieerde pianomuziek gespeeld door de enthousiaste leerlingen. Kaarten à 4 euro ( inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar aan de zaal en bij Letta van Maanen, tel. 0297-262311.

Fietstocht rond De Stelling van Amsterdam De inschrijving voor de fietstocht Rondje Stelling op zaterdag 7 september is vorige week geopend. Vanaf de start bij het fort aan de Drecht in Uithoorn voeren twee afstanden in westelijke richting naar Aalsmeer en Haarlemmerliede waarna de korte afstand door de stad terug fietst naar De Ronde Venen en de lange afstand De Stelling ten noorden van Amsterdam aandoet. Er zijn twee afstanden (85 en 170 km). Er zijn rust en verzorgingsplekken bij forten langs de route. De langste afstand is een sportieve uitdaging over het hele monument van 46 forten en sluizen en de korte afstand loopt vanaf Uithoorn tot het fort bij Vijfhuizen ook over deze linie. Verkeersluwe en in het groen verscholen fietspaden voeren daarna de deelnemers aan deze afstand dwars door de stad Amsterdam om in de polder De Rondehoep weer samen te komen met de lange afstandrijders voor de laatste kilo-

meters naar de finish. De eerste honderd deelnemers die zich inschrijven op www.rondjestelling. nl voor de toertocht rond Amsterdam krijgen een gratis wielershirt als promotie voor de vroegere verdedigingslinie. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro voor de 85 kilometer en 6 euro voor de 170 kilometer, inclusief routebeschrijving, verzorging onderweg en het gratis shirt

voor de eerste inschrijvers. Voor het evenement zijn beide routes ook op GPS beschikbaar.


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

11


12

10 mei 2013

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

13


14

10 mei 2013

Wij wensen u een heel fijn Vinkefest toe!

DE GROENE VENEN


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

15

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Lars Overzee is boemeranggooier:

“Deze sport is alles voor mij” Bij de Sportverkiezingen De Ronde Venen 2012 werd hij benoemd tot Sportman van het Jaar. De 26-jarige Lars Overzee uit Vinkeveen zet de relatief onbekende sport boemerang gooien steeds meer op de kaart. Voor de wedstrijden gaat de fanatieke sporter de hele wereld over. Geen EK of WK wordt overgeslagen, Lars staat overal op het veld. Lars: “In landen als Duitsland, Italië en Frankrijk is de sport veel groter. Nu sta ik vaak als enige Nederlander in de cirkel.” Internationaal Met de boemerang toernooien in het achterhoofd hebben Lars en zijn vriendin Kim weinig moeite met het uitzoeken van vakantiebestemmingen. De bestemming is immers bekend: daar waar het kampioenschap plaatsvindt. Lars: “Het Europese kampioenschap en wereldkampioenschap vinden beide om het jaar plaats. Omdat ze elkaar afwisselen is er elke zomer wel een kampioenschap. Sinds 2000 heb ik geen EK of WK meer gemist. Vorig jaar stond ik in Brazilië, andere jaren in Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan of Amerika. Met deze sport kom je overal. Is de reis wat verder weg, dan plakken mijn vriendin en ik er een vakantie aan vast. Er is geen loting, iedereen die de sport beoefent, kan deelnemen. ” Groei Als je dit zo hoort, lijkt het een luxe sport, toch is niets minder waar. Om de top te bereiken moet er hard getraind worden en dat doet Lars dan ook. Op zijn dertiende kwam Lars voor het eerst in aanraking met de sport. Lars: “Ik stond met mijn vader bij de tennisbaan toen we in gesprek raakten met een man. Hij bleek boemerang te gooien en nodigde ons uit de volgende dag met hem mee te gaan. De man leerde mij hoe je een boemerang vast moet houden, tussen je duim en wijsvinger. En hoe je deze gooit: niet vlak, maar rechtop staand en met gepaste kracht. De eerste worp ging direct goed: hij kwam terug en ik kon hem nog vangen ook. Vanaf dat moment ben ik samen met

mijn vader gaan trainen. Eerst op nationaal niveau bij de Algemene Boemerang Organisatie Holland. Op dat moment leefde de sport nog wat meer in ons land en werden er vier wedstrijden per jaar georganiseerd. Ik nam hier altijd graag aan deel en doordat ik groeide eindigde ik steeds vaker op de eerste plaats. Maar helaas werd het boemerang gooien hier in Nederland steeds minder populair. Het aantal wedstrijden per jaar nam af en zo’n acht jaar geleden is de Nederlandse organisatie door een gebrek aan leden zelfs opgeheven. In het buitenland ging de sport wel door en zo werd de sport voor mij steeds internationaler. Eerst reisde ik samen met mijn ouders en mijn broertje de toernooien af, de laatste jaren ga ik met mijn vriendin. Mijn vader is inmiddels gestopt met de sport, maar hij blijft wel betrokken.” Diverse factoren Voor de wedstrijden moet je van alle markten thuis zijn. Elk kampioenschap kent zes onderdelen waarbij allerlei factoren variërend van nauwkeurigheid en inzicht tot snelheid, techniek en kracht getest worden. Lars’ favoriete onderdeel is trickcatch. Hiermee is hij in Keulen ook Europees kampioen geworden. Lars legt uit: “Hierbij werp je de boemerang telkens twintig meter voor je uit waarna je deze vanuit allerlei posities weer moet vangen. In het begin is dit simpel en moet je de boemerang met je linkerhand of met je rechterhand vangen, later wordt het steeds moeilijker en moet

Excursie duurzame lokale energie in Baambrugge Op zaterdagmiddag 25 mei organiseert het Servicepunt HIER opgewekt Utrecht een excursie rond zonne-energie in Baambrugge. De excursie is bedoeld voor mensen die zelf in hun straat, buurt, dorp, wijk of stad een initiatief willen beginnen rond duurzame energie. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld collectieve inkoop van zonnepanelen, windenergie, of energiecoöperaties. Het Servicepunt HIER opgewekt Utrecht, dat wordt bemand door de NMU, helpt al die initiatieven met kennis en een netwerk. Tijdens de excursie op 25 mei wordt getoond wat de gezamenlijke plaatsing van zonnepanelen inhoudt. Ook vertellen enkele initiatiefnemers over hun collectieve inkoop van panelen: dat zorgt voor lagere inkoopkosten en minder zorgen voor de deelnemers.

Vanaf 13.45 uur zijn er koffie en thee bij Torenzicht, Dorpsstraat 6 te Baambrugge. Om 14 begint de bijeenkomst met een uitleg over de ‘aanpak van begin tot eind’ die in Baambrugge is toegepast. Rond 14.20 uur vertrekken we voor een wandeling langs huizen met zonnepanelen, om ca. 14.50 uur weer terug te zijn bij Torenzicht. Daar volgen toelichtingen van Pepijn Binkhorst (NMU) en Leonard Fintelman over HIER opgewekt en zonnepanelen. Ten slotte is er ruimte voor vragen. De middag duurt tot ca. 16:30 uur. Wie overweegt een initiatief te beginnen en er die middag graag bij wil zijn, kan zich opgeven via

www.nmu.nl > Excursie Baambrugge.

je hem bijvoorbeeld al zittend op de grond met je voeten vangen. In de volgende ronde gooi je niet één maar zelfs twee boemerangs. Als het goed is kun je de één na de ander vangen. En als dat niet lukt? Dan is je worp niet goed geweest of heb je niet de juiste boemerang gekozen.” Zelf gemaakt Lars heeft zelf een grote zilveren koffer vol boemerangs die hij elke wedstrijd weer meesleept. Lars: “Je kunt de boemerangs kopen, maar de meesten maken ze net als ik zelf. Alleen de boemerangs van carbon heb ik gekocht. Deze worden met speciale mallen gemaakt en zijn daardoor lastig na te maken. Alle andere exemplaren heb ik zelf in elkaar geknutseld. Houten boemerangs komen nu steeds minder voor, het is nu vooral kunststof dat domineert. De meeste exemplaren zijn drievleugels. Elke kleine aanpassing heeft al effect op de worp. Niet alleen als je de vorm verandert, maar ook als je er een gat in maakt of als je er juist verzwarende elementen als munten, tape en elastiekjes aan toevoegt. Welke boemerang het best is, hangt af van het onderdeel van de wedstrijd. Moet je boemerang lang in de lucht blijven of moet je hij juist snel terugkomen? Daarnaast is de windkracht een bepalende factor.” Gemoedelijk Het mooie aan de sport vindt Lars de sfeer. Lars: “Deze is heel gemoedelijk. Het is een kleine wereld waardoor je al snel bij andere

Lars Overzee: “De meeste boemerangs heb ik zelf in elkaar geknutseld, alleen de boemerangs van carbon heb ik gekocht, die zijn namelijk lastig na te maken.” foto patrick Hesse

deelnemers kunt logeren. En heeft iemand een boemerang nodig dan is er altijd wel iemand die er één kan missen. Er is geen geldprijs te winnen. Waarschijnlijk behoudt de sport hierdoor haar charme.” Maar ondanks die gemoedelijke sfeer heeft Lars wel de droom ooit wereldkampioen te worden. Dit is hem in teamverband een keer gelukt, maar individueel nog niet. Lars: “Deze sport is alles voor mij. Maar eerlijk gezegd verwacht ik niet in de boeken te eindigen als het grootste boemerang talent. Daarvoor zijn andere deelnemers te sterk. Wel kan ik inmiddels goed meekomen met de top.” En dat is een mooie prestatie voor een deelnemer uit

een land waarin de sport op een laag pitje staat. Of begint de sport ook hier weer een beetje te herleven? Lars: “Laatst wees iemand mij erop dat een Nederlander een Facebookpagina over boemerang gooien heeft aangemaakt. Blijkbaar zijn er toch nog andere geïnteresseerden.” Ook in de nabije omgeving komt de sport meer op: Lars’ jongere broer Kevin is van plan komend kampioenschap in Denemarken mee te gaan. Lars: “We oefenen al samen. En wie weet staan we komende zomer samen op het veld. Waarschijnlijk als enige Nederlanders, maar wel trots.”

Hotel Mijdrecht in de race bij zoektocht naar Het Leukste Hotel van Nederland Ieder hotel is uniek. Maar wat nu het allerleukste hotel van Nederland? Bij de Verkiezing van Het Leukste Hotel kan er nu gestemd worden op Hotel Mijdrecht via www.leukstehotelverkiezing.nl. Bij het uitbrengen van een stem maken stemmers direct kans op leuke prijzen zoals een mooie tablet of een overnachting voor 2 personen in het winnende hotel. Er kan tot en met 10 juni 2013 worden gestemd op Hotel Mijdrecht via www.leukstehotelverkiezing.nl. Stemmen is kosteloos. Iedere stem waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrieven van de partners van de verkiezing levert € 0,05 op voor De Zonnebloem. De Zonnebloem zorgt ervoor dat mensen die alleen zijn door een handicap of ziekte niet vereenzamen.

Rapportcijfers Bij het stemmen kan men cijfers geven voor sfeer, service, kamers en de prijs/kwaliteit-verhouding. In iedere provincie zijn er na 10 juni 2013 twee titels te vergeven: het hotel met de meeste stemmen en het hotel met

de hoogste waarderingscijfers. Zij gaan door naar de finaleronde waarin wordt gestreden om de landelijke titel. Op 1 juli 2013 worden de Awards uitgereikt.


16

Uitgelicht...

10 mei 2013

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

1

De hartsvriendin Heleen van Royen

Titel: De kinderjaren van Jezus Auteur: J.M. Coetzee “Het was wel even wennen voor mij om een boek van Coetzee te lezen. Ongrijpbaar is het waar en wanneer het verhaal zich afspeelt. Toch ook intrigerend genoeg gebleken voor mij om het uit te lezen, ondanks het feit het hier en daar flink langdradig is. De man, Simon, en het kind, David komen aan in een nieuw land nadat ze de oceaan zijn overgestoken, en vestigen zich. Tijdens de reis is de jongen zijn gegevens kwijt geraakt en Simon ontfermt zich over hem. Hij klopt aan bij de autoriteiten om werk en onderdak te verkrijgen. Simon heeft beloofd om op zoek te gaan naar een moeder voor David. Ze vinden een nieuwe moeder, Ines genaamd en zij neemt de zorg op zich terwijl Simon zich op de achtergrond blijft bemoeien met het reilen en zeilen van het kind. David is geen gewone jongen. Hij is soms dwars of afwezig maar ook intelligent. Stelt eindeloos vragen, en geeft bijzondere antwoorden. Een fictief verhaal met linken naar het leven van Jezus gevat in een modern jongetje en een onwerkelijke wereld. Even wat anders? Lees dan: De kinderjaren van Jezus!” GeLeZen Door LammY trommeL

DE GROENE VENEN

Een roman over vrouwenvriendschap en zelfliefde, geschreven in de typische Van Royenstijl: monter, weinig omfloerst en vol humor. Yvonne de Graaf is gelukkig getrouwd met haar jeugdliefde Maarten, heeft twee tienerkinderen en een vrijwilligersbaan bij de Vogelopvang. Op Facebook heeft ze 34 vrienden, maar in werkelijkheid beschouwt ze Mona als haar enige en beste vriendin. Wanneer Mona het op Yvonne's veertigste verjaardag laat afweten én ze een wel heel opmerkelijk cadeau krijgt van haar kinderen, verandert de zachtaardige Yvonne in een daadkrachtige vrouw die niet langer met zich laat sollen.

2

Een blik jodenkoeken Jessica Meijer Iedereen treurde om zijn dood en het laatste woord over zijn leven zou nog lang niet zijn gezegd en geschreven. Ik was toen tien en zat

in groep zes. De vader van Jessica Meijer overleed op zijn tweeënvijftigste verjaardag plotseling aan een hartaanval. Een ouder verliezen is op zichzelf al een aangrijpende gebeurtenis, maar omdat haar vader, Ischa Meijer, een bekende Nederlander was, bemoeide iedereen zich met zijn verleden en was er geen ruimte voor Jessicas verdriet. Boulimia werd het masker waarachter zij de gevoelens verborg die het gevolg waren van haar onthechte, joodse achtergrond, de kritische stem van haar moeder en de mediagekte rond de dood van haar vader. Niemand had iets in de gaten. Nu, achttien jaar later vertelt Jessica haar verhaal.

Op een kinderspeelplaats wordt een jongetje dood aangetroffen. Daniel Hunter, advocaat in Londen, wordt voorgesteld aan Sebastian, een elfjarige jongen die ervan wordt beschuldigd een ander jongetje vermoord te hebben. Sebastiaan doet hem denken aan zichzelf toen hij jong was, aan het boze, gewelddadige jongetje dat opgroeide in tehuizen en pleeggezinnen en aan Minnie, de vrouw die hem adopteerde. Haar liefde redde hem destijds, tot hij zich ook door haar zo verraden voelde dat hij alle banden met haar verbrak. Maar wat heeft Minnie misdaan dat Daniel haar vijftien jaar genegeerd heeft?

4

Fiona Harry Bingham

3

De schuldige Lisa Ballantyne

Rechercheur Fiona Griffiths is jong, toegewijd en slim. Maar er is iets dat zij angstvallig verbergt. Iets dat te maken heeft met haar onvermogen om te huilen. Met haar vertrouwdheid met de doden. Met het mysterieuze gat in haar CV. Wanneer ze in haar eerste zaak de moord op een jonge vrouw en haar dochtertje moet onderzoeken, en er meer gruwelijke moorden volgen, wordt Fiona gedwon-

gen de confrontatie aan te gaan met haar donkerste geheimen. En met een verleden dat ze nooit echt achter zich heeft kunnen laten...

5

Wachten tot je gehoord wordt Amanda Knox In november 2007 was Amanda Knox 20, en ze was net een paar weken eerder naar Perugia in Italië verhuisd om daar Italiaans te gaan studeren toen haar vriendin en huisgenote, de jonge Engelse studente Meredith Kercher, op wrede wijze werd vermoord. Het moordonderzoek haalde wereldwijd de voorpagina's en toen Amanda werd gearresteerd, zou ze het middelpunt worden van een mediahype. In Wachten tot je gehoord wordt vertelt Amanda Knox voor het eerst welke verschrikkingen ze werkelijk heeft moeten doorstaan. Op basis van de dagboeken die ze bijhield en de brieven die ze schreef gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda vastberaden een zeer persoonlijk verslag van haar aangrijpende ervaringen, van de verslagenheid over de moord op haar vriendin tot de talloze fouten en misverstanden die tot haar arrestatie zouden leiden.


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

BouwCenter Filippo, Gerritse IJzerwaren, Van Vliet en Van Schie

14 mei: Open Dag bij vier bouwondernemingen BouwCenter Filippo, Gerritse IJzerwaren, Van Vliet en Van Schie organiseren voor de zesde keer een Open Dag op dinsdag 14 mei a.s. De vier ondernemingen slaan wederom de handen inéén voor de regionale Open Dag voor de professionals en ZZP-ers in de bouw en aannemers van klein tot groot. Van 14-19 uur wordt u bijgepraat door leveranciers over bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, gereedschappen en mogelijkheden om afval op te ruimen. BouwCenter Filippo is een groothandel in bouwmaterialen, die zich voornamelijk richt op de professionele bouwmarkt. Zij bieden een groot assortiment bouwmaterialen. Alles wat nodig is voor bouw of verbouw, zowel binnens- als buitenshuis. Op de BouwCenter Vakbeurs kunt u terecht voor demonstraties en interessante productinformatie van leveranciers. Tevens kunt u vanaf dinsdag 14 mei a.s. kortingen bouwen op het gehele shopassortiment bij BouwCenter Filippo. Dit is zeker een bezoek waard.

Bent u op zoek naar gereedschappen, bouwbeslag of bevestigingsmiddelen? Dan bent u bij Gerritse IJzerwaren aan het goede adres. Bezoek de vele stands op de Gerritse Gereedschapsdag voor leuke aanbiedingen en productdemonstraties. Bij de Van Vliet groep wordt u onder het genot van een hapje en drankje geïnformeerd over de vele mogelijkheden van het opruimen van afval. Bij de Van Schie Groep kunt u terecht voor al uw grond-, hei-, hijs- en boorwerk. Van Schie is

specialist in het verhuren van kraan, telekraan, grond- en waterwerk en fundatietechniek. Deze middag kunt u volop genieten van muziek, opbod verkoop, touwtrekken en iets lekkers uit de befaamde snackkraam. De beurs is op dinsdag 14 mei van 14.00 uur tot 19.00 uur op de Groot Mijdrechtstraat 37 A/B. U bent van harte welkom.

Dinsdag 14 mei 2013, 14.00 – 19.00 uur De vakbeurs voor de professional!

• Demo’s en productinformatie van topleveranciers • Tussen 16.00 - 18.00 uur Dames touwtrekteam en opbodverkoop • Hapje, drankje en muziek • Een leuke attentie •

Wij trekken u graag over de streep!

Groot Mijdrechtstraat 37A/B • Mijdrecht

17


Sponsors bedankt!

18

10 mei 2013

DE GROENE VENEN

Wij danken de medewerkers van de Gemeente De Ronde Venen voor hun inzet en medewerking bij de uitvoering van onze evenementen.

Haitsmaplein Koning springkussen - Hema, Reurings Beheer b.v. Super trampoline - Korver Makelaars Bunji run - Fanoy Forsthรถvel Notarissen Kiepauto - Multifill B.V. en FDC Financieel Dienstencentrum Draaimolen - J. van Walraven Windmolen Speltoren - ABN AMRO Ballonnenclown - Van Schie B.V. Brandweer rups - Partycentrum De Meijert Schminkstand - Korver B.V. Metaalbewerking Kinderbaan slak - SC Johnson Labyrinth - Aparts Automaterialen Lach en leerland - Kringkoop

Springkussen koe Brouwer Transport en Logistiek Mijdrecht Springkussen boerenerf Edo Registeraccountants en Belastingadviseurs Kop van Jut - H.W. van der Laan B.V. architekten Picknicktafels - Gebr. van Walraven B.V. Kinderboerderij Van Dort & Partners accountants en belastingadviseurs Versierde fietsen Van Bergen Sports International B.V. Schadenet Kranenburg Mijdrecht Penalty schieten Homan elektrotechniek

Lampionnenoptocht Rabo Dichtbijfonds Gebak Event station Concert Janskerk C & R van der Wilt Hogendoorn Profiletyrecenter Korver B.V. Metaalbewerking G.J. van der Helm Rabo Dichtbijfonds Vuurwerk H.M. van Scheppingen bv Stichting Ronde Venen Fonds Rabo Dichtbijfonds


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

19

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Nieuwe autobrandstof is duurzamer en goedkoper

Total Van Nieuwkerk is nu Haan Van Nieuwkerk Van Nieuwkerk is in 1966 begonnen met een garagebedrijf en een witte pomp in Mijdrecht. Toen er tijdens de oliecrisis in de jaren tachtig een onzekere situatie op de oliemarkt ontstond, werd onderdak gevonden bij het bekende en grote merk Total. Begin mei van dit jaar stapte Van Nieuwkerk over naar een nieuwe brandstofleverancier, De Haan uit Barendrecht. “We kunnen de brandstof nu veel goedkoper leveren,” zegt directeur Henny van Nieuwkerk. “Bovendien introduceren we Blue One 95, een nieuwe brandstof die ook nog eens beter en duurzamer is.” Er moeten blijkbaar goede redenen zijn om na een relatie van bijna dertig jaar met Total over te stappen naar een andere brandstofleverancier. “Die redenen zijn er inderdaad,” vertelt Henny. “Binnen de markt van de tankstations is de concurrentie groot. Er hebben zich de laatste jaren diverse prijsvechters gemeld, die met onbemande stations en lagere prijzen proberen een deel van de markt te veroveren. Wij willen die strijd wel aan. Met ons nieuwe Haan Van Nieuwkerk tankstation kunnen we onze klanten een aantal voordelen bieden. De Haan is bij veel mensen nog niet zo bekend. Hun tankstations vindt je vooral in Rotterdam en omgeving. Als oliehandelaar werken ze met Total en BP. Daarnaast voeren ze een eigen huismerk onder de naam ‘Haan’. Het voordeel van een klein bedrijf is het feit dat de contacten een stuk makkelijker verlopen, de lijntjes er kort zijn en er snel en flexibel gewerkt wordt. Door over te stappen naar het Haan huismerk kunnen wij brandstof leveren die kwalitatief net zo goed is als die van de gerenommeerde merken, tegen lagere prijzen. Haan volgt de ontwikkelingen op

de markt veel beter en men kan heel goed en snel anticiperen. Zodoende ontstaat een stevige positie in de markt. En het mooie is natuurlijk dat onze klanten er een direct voordeel bij behalen. De prijzen zullen een flink stuk lager zijn dan men hier voorheen aan de Total pomp betaalde. En tot slot was er voor ons nog een reden om met Haan in zee te gaan. Zij hebben met Blue One 95 een nieuw soort autobrandstof geïntroduceerd die een aantal aantrekkelijke voordelen biedt.” Milieubewust tanken De afgelopen jaren heeft de autotechniek een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Om het milieu minder te belasten zijn motoren ontwikkeld die betere prestaties leveren en die minder brandstof verbruiken. Die nieuwe motoren vragen ook weer om nieuwe brandstof. Henny: “Blue One 95 is vergelijkbaar met de bekende Euro 95. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is door de milieuwetgeving voorgeschreven dat moderne motorbrandstoffen voor ongeveer vijf procent uit biobrandstoffen moeten bestaan.

7 juli: zwembroek aan, fiets mee en wandelschoenen paraat

De 41 van De Hoef voor de tweede maal van start De Hoef, schilderachtig gelegen aan de boorden van de Kromme Mijdrecht. Het dorpje telt 840 inwoners waarvan er ruim tachtig actief zijn als vrijwilliger. Al deze mensen zijn 7 juli in touw om er voor te zorgen dat de ruim 550 deelnemers die worden verwacht veilig over de uitgezette parcours worden geloodsd. Aan u de uitdaging mee te doen. U kunt wandelen, fietsen, hardlopen of zwemmen. In combinatie of per onderdeel. Het wordt 7 juli een prima dag om eens lekker te bewegen of in wedstrijdverband de krachten met anderen te meten.

Dave van Nieuwkerk, neef van Henny, met medewerkers voor het nieuwe Haan Van Nieuwkerk tankstation. foto patrick Hesse

Blue One bevat net als Euro 95 ethanol, maar het aandeel ethanol is tien procent hoger dan bij Euro 95. En de aan Blue One 95 toegevoegde ethanol bevat een hogere concentratie water dan de gewone ethanol. Die andere mengverhouding heeft ook weer effect op de accijns die we moeten betalen. Dat voordeel van twee cent per liter kunnen we doorgeven aan onze klanten. Wij zijn een erkend duurzaam bedrijf. Bij elke beslissing die we nemen speelt duurzaamheid dan ook een belangrijke rol. Door bij ons Blue One 95 te tanken kiezen onze klanten voor een meer milieuvriendelijke brandstof, die leidt tot betere prestaties en een lager verbruikt. En het levert ook nog eens een leuke besparing op. Met onze nieuwe prijzen zitten we al zo’n tien cent onder de gemiddelde prijs en daar komt bij Blue One 95 dus nog eens zo’n twee cent bij.” Henny wijst er op dat deze brandstof vooral geschikt is voor alle auto’s die vanaf 2001 gebouwd zijn. Voor de oudere auto’s brengt deze nieuwe milieuvriendelijke brandstof nauwelijks voordelen ten opzichte van de Euro 95. Nieuwe markt Met de overstap naar Haan zoekt Van Nieuwkerk bewust naar de onderkant van de markt. “Wij bieden een aanzienlijke korting en de klant heeft hier de keuze uit Euro 95 en Blue One 95. Er zijn nog wel een aantal brandstoffen met het predicaat Ultimate of Super Plus en dergelijke. Maar de praktijk wijst uit dat

Peter van Adrichem is lid van het comité dat de voorbereidingen ter hand heeft genomen. Zelf heeft hij wel wat met hardlopen en ook met fietsen. In totaal telt het comité 8 leden, die allen wel iets met de diverse onderdelen van doen hebben. “Vorig jaar hadden we maar liefst 56 mensen die drie onderdelen volbrachten. Op de fiets deden 70 mensen mee en er wandelden 300 mensen langs de Kromme Mijdrecht. Dit jaar verwachten we een toename van het aantal deelnemers. Volop reden om als organisatie de puntjes op de i te zetten. We gaan over tot het elektronisch meten van de tijden. Uit Amerika komen speciale tags die er voor zorgen dat de wielrenners, zodra ze de mat passeren, exact worden geregistreerd. Dat moet ook wel, want als je om de sportieve eer strijdt wil je ook dat er sportief wordt geregistreerd toch?” Maar er is meer eer te behalen voor de deelnemers. Voor de kinderen is een soort puzzeltocht uitgezet. Ze lopen vijf kilometer en komen onderweg een aantal zaken tegen die de

tocht levendig maken. Houd je van fietsen en wil je dit op een recreatieve manier doen, dan stap je op voor een tocht van dertig kilometer. Gewoon lekker peddelen en genieten van de mooie omgeving. Ook de wandelaars komen volledig aan hun trekken en kunnen kiezen uit vijf, tien, twintig en veertig kilometer. Zo net voor de Vierdaagse van Nijmegen een mooie warming-up. Er zijn na het sportieve evenement nog gezellige dingen te doen op het kerkplein, zoals live muziek en springkussens voor het wat kleinere publiek. De organisatie is in volle gang. U kunt de dag tot een succes maken door mee te doen. Daar krijgt u geen spijt van. Vorig jaar bleek al dat het een sportieve, maar bovenal ook gezellige dag gaat worden. Ervaar eens aan den lijve hoe gezond en gezellig een dagje De Hoef Sportief kan zijn. Meer informatie of inschrijven? Kijk op www.dehoefsportief.nl

daar geen meerwaarde van te verwachten is. De autobezitters kopen deze benzine dan ook nauwelijks. Haan heeft samen met Argos het verkooprecht van de nieuwe Blue One benzine. Wij zijn dus de enige in de wijde omgeving die deze brandstof verkoopt. Dat maakt ons wel uniek in de regio. Uiteraard kan men bij ons ook nog steeds terecht voor LPG en diesel. Bovendien beschikken wij over een shop, waar men ook andere dingen kan kopen. De aanwezigheid van een shop heeft als bijkomend voordeel dat er gedurende de openingstijden voortdurend toezicht is en dat verhoogt ook het gevoel van veiligheid.” Met de komst van Haan is er ook een nieuw spaarsysteem geïntroduceerd. Klanten die contant betalen kunnen een gratis pas ontvangen, waarmee zij bij iedere tankbeurt ‘superpunten’ kunnen sparen. Dit spaarsysteem kan leuke cadeaus opleveren. 24uurs service Haan Van Nieuwkerk is gevestigd aan Bozenhoven 36 in Mijdrecht. Tel. 0297-281708. Men kan er 24 uur per dag tanken. De openingstijden van de shop zijn dagelijks van 6.30 – 20 uur en in het weekend van 8-19.30 uur. Buiten deze tijden kan men tanken met behulp van de nachtautomaat. Deze nachtpaal accepteert alle bankpassen, creditcards van Visa en Master, de Haan passen en de Multi tankkaarten. Meer informatie is te vinden op www.vannieuwkerk.nl.

Laminaat van Krono tot 25% korting! Binnen 1 week door ons gelegd. Wij komen gratis bij u opmeten. Vanda mo a rge g bes Showroom open op afspraak. n in teld Groot Mijdrechtstraat 34 – 36 h 3641 RW MIJDRECHT tel. 06-53793214

uis

!


20

10 mei 2013

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Open dag Roké Motors: Mega druk! Het moest zo zijn: de eerste echt mooie zomerdag viel samen met de open dag van Roké Motors. En zoals verwacht liep het storm. De motorrijders reden af en aan, en het was een buitengewone gezellige drukte. De hoofdingang van Bayer was ingericht als motorparkeerplaats en ook op de Ondernemersweg stonden de stalen rossen rijen dik geparkeerd. Er was veel interesse om de nieuwe modellen uit te proberen en ook de koopjesmarkt –met geweldige aanbiedingen zoals bijvoorbeeld Sidi Racelaarzen van 275 euro voor slechts 35 euro– vond gretig aftrek. Aad Kentrop van Roké Motors: “Het is altijd druk op onze open dagen maar dit jaar was het helemaal top. Iedereen was in opperbeste stemming en ik denk dat dit inderdaad voor velen de eerste rit op de motor was dit jaar. De wegliggingsspecialisten van HK Suspension hadden het ook erg druk, vooral met het afstellen van de vering van menig straatcoureur. Ook stond men in de rij voor de spectaculaire wheelie simulator. Dit bleek voor velen toch ook niet zo makkelijk. Onze Dynojet Bank heeft ook overuren staan draaien en er zijn weer vele honderden hamburgers doorheen gegaan. Kortom: een topdag en hebben we de toon gezet voor een heerlijk motorseizoen...”

Connect-Roké klaar voor NK Zijspanrace t asf e h p o t i e t i l Brengt Kwa

alt!

Kees Kentrop en Danny de Haas zijn klaar voor het Nederlands Kampioenschap Zijspanrace. Nadat de eerste races voor het Open Nederlands Kampioenschap in maart op het circuit van Assen vanwege aanhoudende kou werden afgelast, is nu de eer aan de HAMOVE om op het prachtige stratencircuit, de Varsselring, te Hengelo (Gld.) de opening van de wegraces voor het Nederlands Kampioenschap te organiseren.

Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook..... Aprilia Off-road & Beta Dealer Roké Motors Ondernemingsweg 9 3641 RZ Mijdrecht Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

Roké Motors Touwslagers 12B 3449 HX Woerden Tel: 0348-500224

Traditioneel gebeurt dit in het Hemelvaartweekend, dit jaar op 11 en 12 mei met een interessant programma. Wedstrijden om het ONK (open Nederlands kampioenschap) en het OBK (Open Belgisch kampioenschap), twee manches voor de IRRC (International Road Racing Championship), twee manches van de ICGP (International Classic Grand Prix) en 2 manches van de 50cc Classic European Cup. Met het racegeweld op de baan is er ook naast de baan weer van alles te beleven. In de zijspanklasse gaat het CONNECT-

ROKÉ – team proberen de prestatie van vorig jaar te herhalen. Toen werd een zwaar bevochten eerste plaats gehaald. Met een goede voorjaarstraining en inmiddels 8 punten uit een eerste WK- wedstrijd, recentelijk behaald op het circuit Motorland Aragón in Spanje, is het vertrouwen volop aanwezig. Makkelijk zal het niet zijn, want met internationale deelname uit het buitenland, o.a. regerend wereldkampioen team Reeves uit Engeland, is de concurrentie groot. Waarborg voor spannende races waarbij het team uw support zeker kan gebruiken.

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op

www.degroenevenen.nl


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

AUTO & MOTOR

21

Door Michael Reuling

Volvo V60

foto's patrick Hesse

Kop eraf Eindelijk is het er dan toch van gekomen; een proefrit met de nieuwe Volvo V60. Nou ja nieuw, het model is alweer een tijdje op de markt en inmiddels zijn occasions al te krijgen. En dat is niet omdat het model tegenvalt. Het gaat hier eerder om demonstratieauto’s of leaseauto’s die vervroegd terug op de markt komen. Wij kregen de kans om met deze V60 te rijden. Dit model valt onder Volvo’s Selekt selectie van zeer degelijke occasions. De zwarte V60, voorzien van een 2.0 turbo benzinemotor kwam in juni 2011 op de markt en heeft ongeveer 6.000 kilometer op de teller staan. Waar de grote Volvo’s altijd lekker hoekig waren, en met de V70 en V50 daar langzaam afscheid van werd genomen, is het met de V60 helemaal afgelopen met de rechte hoeken. Het is dat de achterbak kleiner is dan die van de concurrerende BMW 3-serie en Audi A4 Avant, maar wat ziet de kont er elegant en tegelijkertijd stoer uit. Daar kan de concurrentie nog een puntje aan zuigen. Volvo refereert bij de daklijn graag aan een coupé-vorm, zoals bijna elk merk dat tegenwoordig doet. Jammer, want je mag jezelf best elegant gelijnd noemen, zonder daarvoor te veel een coupé na te willen doen. Een coupé heeft namelijk één groot nadeel: nauwelijks hoofdruimte. En gelukkig valt dat achterin deze V60 reuze mee. Op de interieurs van Volvo is eigenlijk niets aan te merken. Hoewel er wel heel veel knopjes zitten in het middengedeelte. Daarentegen zijn de belangrijkste knoppen voor bijvoor-

beeld temperatuur en ventilatie los geplaatst. Volgens een redacteur van de Consumentenbond is dat gevaarlijk en is een centrale draaiknop, zoals bij Audi, BMW en Mercedes, een stuk veiliger. Pardon, maar het constant op een scherm moeten staren of je de juiste functie selecteert met de draaiknop vind ik niet zo veilig. Gelukkig heeft Volvo nog een systeem dat het nog veel makkelijker maakt; voice control. Druk op de knop en op het navigatiescherm toont de auto enkele opdrachten om bijvoorbeeld radio en navigatie te bedienen. Noem één van deze items op en het systeem geeft je een volgende keuze. Het werkt feilloos en herkent zeer goed stad- en straatnamen. Je kunt voortaan dus navigeren zonder eindeloos aan of op knoppen te draaien en drukken. Grappig detail: zodra je een stemopdracht ingeeft, stopt de richtingaanwijzer met het tikkende geluidje. Jazeker, alles wordt er aan gedaan om de opdracht luid en duidelijk te ontvangen. Een nieuwe V60 kun je volproppen met veiligheidssystemen, als BLIS (Blind Spot Information System), Driver Alert Control (geeft een seintje als je in slaap dreigt te vallen), Lane Departure Warning (als je de rijbaan dreigt te verlaten) of Collission Warning (dat een mogelijke

Volvo V60 Gereden versie: Volvo V60 2.0T Momentum Business Pack Vermogen: 203 pk 0-100: 7,9 s Top: 235 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 12,3 / 8,1 l/100km Prijs gereden model: € 32.995,Alternatieven: Audi A4 Avant, BMW 3-serie, Ford Mondeo, Mercedes-Benz C-Klasse, Volkswagen Passat

aanrijding detecteert en je daarvoor op tijd waarschuwt). De gereden occasion is niet voorzien van al deze toeters en bellen. Persoonlijk denk ik dat al die veiligheidssystemen soms ook teveel afleiden of voor verwarring zorgen. Echter is elke, en dus ook deze, V60 uitgerust met City Safety. Bij snelheden tot 30 km/u detecteert een laser of er een voorligger binnen 6 tot 8 meter stil staat. Vermoedt het systeem dat een aanrijding onvermijdelijk is, dan worden de remmen aangescherpt om direct in te grijpen als u het rempedaal aanraakt (en er dus kostbare tijd gespaard wordt). Reageert u niet, dan zal het systeem zelf de gastoevoer stoppen

Auto nieuws VDL Nedcar restaureert Mini uit 1959 Medewerkers van VDL Nedcar zijn gestart met de restauratie van één van de eerste Nederlandse Mini’s. Deze Classic Mini is in 1959 geassembleerd bij Molenaar’s Automobiel Fabrieken in Amersfoort en wordt nu in Born geheel gerestaureerd door een team van vijf medewerkers van VDL Nedcar. Deze medewerkers zijn geselecteerd uit de 1.500 mensen die vanaf de tweede helft van 2014

ook MINI’s gaan produceren in Born. Hiermee wordt MINI het enige (volume) automerk dat in Nederland gebouwd wordt. Voor het einde van dit jaar moet de Nederlandse oer-Mini herboren zijn in dezelfde fabriek waar tweede helft 2014 een nieuwe generatie Nederlandse MINI's van de band loopt. De restauratie is op de Nederlandse Facebook pagina van MINI op de voet te volgen. Het is de tweede keer dat de Mini in Nederland wordt vervaardigd. Van zijn introductiejaar 1959 tot 1966 assembleerde importeur J.J.

Molenaar's Automobielbedrijven in Amersfoort al meer dan 4.000 Mini’s. BMW Group Nederland is in 2012 een zoektocht begonnen naar één van deze in Nederland gebouwde Mini’s. Na de start van de MINI productie in Born is deze oudste Nederlandse Mini te bewonderen bij VDL Nedcar. Deze Mini - officieel erkend door het internationale 1959 Mini Register – krijgt dan als pronkstuk van alle 1.500 medewerkers, een prominente plaats in de Nederlandse autofabriek.

en de remmen aangrijpen om zo een ongeluk te voorkomen. Onder de kap ligt de 2.0 turbo benzinemotor met 203 pk. Hieraan gekoppeld is een handgeschakelde zesbak. Deze schakelt soepel en zorgt ervoor dat je wat sportiever kunt rijden met deze station. Hoewel de S60 en V60 volgens het merk de sportiefste modellen zijn die het ooit heeft uitgebracht, stuurt de V60 niet zo strak als bijvoorbeeld een Volvo 850 R. Toch kan ik me voorstellen dat de V60 menig leaserijder meer lol bezorgt dan een Volkswagen Passat. Met een vanafprijs van iets meer dan € 31.000,- voor de inmiddels

gefacelifte V60, kun je ook kiezen voor een exemplaar waar de kop vanaf is, zoals deze 2.0 T Momentum. Enig nadeel is dat je niet alles uit kunt zoeken, maar je wel een auto rijdt zonder gebruikerssporen, waar de eerste kras niet zo’n hele erge pijn zal doen als bij een nieuwe auto. Eentje waarbij je stiekem in je vuistje lacht omdat je weet wat je bespaart hebt. Tweedehands? Weinig van te merken!

Volvo Bangarage Communicatieweg 9 3641 SG Mijdrecht Telefoon: 0297-281495 Website: www.bangarage.nl


22

10 mei 2013

DE GROENE VENEN

Grootschalige brandweeroefening in De Ronde Venen

SanaLijn Beste Begeleidingspunt 2012

Dinsdagavond jl. was gemeente De Ronde Venen het toneel van incidenten. De brandweer had een avond met storm en slecht weer in scène gezet. De brandweer kreeg een groot aantal meldingen binnen en oefent om deze meldingen spoedig en adequaat op te lossen.

SanaLijn in Wilnis is uitgeroepen tot het Beste Begeleidingspunt en heeft daarvoor de Gouden Award 2012 in ontvangst mogen nemen. Mirjam Berk en haar collega’s staan haar cliënten met professionele raad en daad terzijde en dat leidt tot uitstekende én blijvende resultaten. En daarmee bewijst SanaLijn de eerdere stelling dat een goede begeleiding bij het gewicht verliezen goud waard is.

De VRU brandweer De Ronde Venen oefent wekelijks om voorbereid te zijn op mogelijke incidenten. Grootschalige oefeningen worden een paar keer per jaar gehouden. Het doel is om de samenwerking tussen de brandweerploegen verder te oefenen. En om ervaring op te doen bij het bestrijden van de gevolgen van een groot aantal meldingen. Een avond zoals 7 mei wordt beoefend, kan de brandweer echt meemaken. De oefening levert een positieve bijdrage aan de vakbekwaamheid van de brandweermensen. Klusjes van inwoners Inwoners van de gemeente konden de afgelopen periode klusjes doorgeven aan de brandweer die

tijdens de oefening opgelost konden worden. Er waren diverse incidenten die opgelost zijn door de brandweer zoals; takken uit een boom wegzagen, schoorsteen vegen,

auto te water, zwembad leegpompen (40.000 liter) en andere kleine en grote klusjes. foto's peter bakker

Veel mensen kampen met overgewicht en er is veel moed, doorzettingsvermogen en wilskracht voor nodig om hier blijvend iets aan te doen. Verantwoord gewicht verliezen is een serieuze aangelegenheid die te vaak wordt onderschat. Alleen maaltijden vervangen door caloriearme of eiwitrijke gerechten is lang niet altijd voldoende. En als je er gedurende het dieet alleen voorstaat, is het resultaat maar al te vaak van korte duur en is de teleurstelling des te groter. Met het SanaSlank eitwit-dieet is het echter voor iedereen mogelijk om in relatief korte tijd gewicht te verliezen maar waar het echt op aankomt is de persoonlijke bege-

leiding die je daarbij krijgt. Een goede begeleiding is namelijk goud waard en dat is nu precies waarmee SanaLijn is beloond. Voor meer informatie over verantwoord gewicht verliezen, mail naar info@sanalijn.nl of bel 06 - 38230334.

Uw vacature ook in deze krant? Stuur een mail naar info@degroenevenen.nl of bel 0297-38 52 57.


DE GROENE VENEN

10 mei 2013

SamenLoop voor Hoop op 1 en 2 juni in het stadshart van Amstelveen Op 1 en 2 juni 2013 zal in en rond het stadshart van Amstelveen de SamenLoop voor Hoop worden georganiseerd, een evenement van KWF Kankerbestrijding om stil te staan bij de strijd tegen kanker. Tijdens dit evenement organiseert SamenLoop voor Hoop een 24 uur durende wandelestafette voor jong en oud. SamenLoop voor Hoop is een lokaal evenement dat al op diverse plekken in Nederland wordt gevierd. Een wijk of gemeente toont zich solidair en zet zich een dag en een nacht in om het evenement te laten slagen. SamenLoop voor Hoop is wereldwijd de grootste inzamelingsactie ten bate van de kankerbestrijding en wordt in nog 22 andere landen met succes georganiseerd. Loop mee en steun de strijd tegen kanker Teams, bestaande uit 10-15 personen, van vrienden, familieleden, collega’s, (ex)kankerpatiënten, verenigingen, scholen en bedrijven lopen tijdens de SamenLoop voor Hoop een vast wandelparcours. Er loopt altijd minstens één teamlid als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. De teamleden zamelen vooraf en tijdens de SamenLoop op verschillende manieren geld in. Bezoekers en teamleden die niet wandelen kunnen volop genieten van het evenement. Er is een doorlopend programma met optredens van artiesten, demonstraties, workshops, kindervermaak en een levendige braderie. Een team uit de regio De Ronde Venen genaamd De Bakkertjes zal aan dit wandelevenement deelnemen. Het team bestaat uit enthousiaste wandelaars die De Samenloop voor Hoop en de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Tijdens De Samenloop voor Hoop zal dit team een verloting houden met schitterende prijzen. Al deze prijzen zijn geschonken door ondernemers uit De Ronde Venen en Uithoorn. Hiernaast staat een kleurplaat afgebeeld. Voor de kinderen die deze kleurplaat het mooiste inkleuren zijn er prijzen beschikbaar. Er zijn

Mijdrecht: Dock 15, Industrieweg 15 Van Der Zwaard Optiek, Raadhuisplein 2 Wilnis: Fam de Graaf, Marktschipper 13 Abcoude: The Read Shop, Hoogstraat 32 De Hoef: A Bakker, Merelslag 7 Amstelhoek: W Spruijt, Menno Simonszstraat 51 Vinkeveen: Jumbo Supermarkt, Winkelcentrum Zuiderwaard Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een team te vormen van ongeveer 10-15 personen. Alle informatie hierover vind je op:

www.amstelveen.samenloopvoorhoop.nl.

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures

Functie: Gezocht: Enthousiaste (leerling)- monteur Organisatie: Icam BV, Industriele brandertechniek Plaats: Mijdrecht Functie: Oproepkracht Wasstraat Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: Wasstraat Medewerker Organisatie: Loogman Carwash B.V. Plaats: Aalsmeer Functie: welzijnscoach Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: Mijdrecht Functie: Welzijnscoach Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: De Ronde Venen e.o. Functie: Kok Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Assistent Controller 32-40 uur per week Organisatie: Biri Publications Plaats: Uithoorn

Naam : Adres : Woonplaats : Telefoon : Leeftijd :

prijzen voor kinderen in de leeftijd t/m 5 jaar en er zijn prijzen voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar. Deze kleurplaat is op verschillende adressen in De Ronde Venen met €0,50 in te leveren. Deze €0,50 gaat naar De SamenLoop voor Hoop. De kleurplaten kunnen worden ingeleverd tot en met maandag 27 mei bij verschillende adressen in De Ronde Venen. De inleveradressen zijn:

VACATURES Functie: Microbiologisch analist (m/v), minimaal 32 uur/ week Organisatie: bioTRADING Benelux B.V. Plaats: Mijdrecht

23

Functie: Brandwachten Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer Functie: Beveiligers m/v Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer Functie: Evenementen beveiligers Organisatie: Paraat bv Plaats: Aalsmeer Functie: Procesoperator Organisatie: Flexibility Plaats: Mijdrecht Functie: Onderhoudsmonteur bruggen/kranen Organisatie: Antenna Plaats: Amsterdam Functie: Medewerker elektotechnische dienst Organisatie: Antenna Plaats: Amsterdam Functie: Commercieel medewerker binnendienst Organisatie: Antenna Plaats: Alphen aan den Rijn Functie: Coördinator productieomgeving Organisatie: Antenna Plaats: Woerden Functie: Verpleegkundige - somatiek Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht

De prijzen worden beschikbaar gesteld door Administratiekantoor K Bakker BV De Hoef -­‐ Amsterdam -­‐ Purmerend

Oproepjes! HSV'69 zoekt Keeper Altijd keeper geweest? Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Voor het komende seizoen is HSV'69 uit De Hoef op zoek naar een keeper voor het eerste elftal. Het eerste elftal speelt in de standaardklasse van de KNVB. Heb je interesse? Tot eind mei wordt er nog getraind, je kunt op dinsdag of donderdag avond langs komen en misschien een keer mee trainen om 20.00 uur. Neem contact op met Martien Röling, 0297214888 of stuur een email naar martien. roling@gmail.com.

Symfonie van de Veensteekmachine zoekt vrijwilligers Museum De Ronde Venen zoekt aanpakkers op 21, 22 en 23 juni die vooraf, tijdens en na afloop van de Symfonie van de Veensteekmachine willen helpen met allerhande klusjes. Je werkt mee aan een

eenmalig en uniek project; de uitvoering van de wereldpremière die op 22 juni door meer dan honderd muzikanten uit De Ronde Venen ten gehore wordt gebracht. Je werkt op een schitterende locatie in de buitenlucht: Zandeiland 1 op de Vinkeveense Plassen, een eiland dat in verbinding staat met het vaste land. Ben jij de persoon die dit bijzondere project tot een succes kan maken? Je werkt hierbij samen met een betrokken team van vrijwilligers en muzikanten. We zoeken onder andere mensen die het leuk vinden om te helpen bij de opbouw, afbouw en de aankleding van het terrein. Daarnaast zoeken wij gastheren en gastvrouwen om bezoekers naar hun plaats te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden. De wereldpremière hoef je niet te missen, want tijdens het concert heb je tijd om hiervan te genieten! Muzikanten, zangers en muziekverenigingen gingen samen met componist Jurriaan Berger aan de slag met hun instrument en met hun stem, om uiteindelijk tot een eigen interpretatie van het machinegeluid te komen. Het resultaat beluister je op zaterdag 22 juni op Zandeiland 1 in Vinkeveen tijdens de uitvoering van de Symfonie van de Veensteekmachine: een eenmalig en exclusief concert! Ben je benieuwd wat jij bij kunt dragen of wil je graag wat meer informatie? Stuur dan een email naar marlous@veensteekmachine. nl.


Ronde Venen_Opmaak 1 16-04-13 14:01 Pagina 1

24

10 mei 2013

DE GROENE VENEN

3 1 0 2 JUNI BEWEEGT

Sportieve activiteiten voor volwassenen en senioren Ronde Venen_Opmaak 1 16-04-13 14:01 Pagina 1 Ronde Venen_Opmaak 1 16-04-13 14:01 Pagina 1 Ronde Venen_Opmaak 1 16-04-13 14:01 Pagina 1

Na zeven succesvolle edities kan ook dit jaar weer kennis worden gemaakt met verschillende sporten tijdens het project Juni Beweegt. Op de achterkant van deze flyer staat het complete sportaanbod. Wilt u meer weten over een bepaalde activiteit? Bekijk dan het uitgebreide overzicht met omschrijving op www.sportinderondevenen.nl.

Aangepast bewegen In de meeste gevallen kunt u meedoen aan de activiteit, ook als u beperkt bent door een chronische aandoening of een functiebeperking. Uw leeftijd is niet belangrijk. Het is wel belangrijk dat u van te voren de begeleider inlicht, zodat deze rekening houdt met uw situatie. Twijfelt u of een activiteit geschikt is? Neem dan contact op met sportconsulent Erik Leus. Mail naar info@sportinderondevenen.nl of bel 06 43 09 39 29.

3 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 2 JUNI BEWEEGT JUNI JUNI BEWEEGT BEWEEGT

Sportieve activiteiten voor volwassenen en senioren Bewegen is goed voor u Sportieve activiteiten voor volwassenen en Kosten senioren betaalt €12 voor 4 lessen. Dit bedrag kunt u gepast Bewegen is gezond, maar vooral heelvoor erg leuk. Door vol- en U Sportieve activiteiten volwassenen senioren

meenemen naar de eerste les. doende beweging wordt u fitter en gezonder en dat merkt u in het dagelijks leven. Dat ervaart u tijdens de kennismaInschrijven kingsactiviteiten van Juni Beweegt. activiteiten Na zeven succesvolle edities kan ook dit jaar Bij deze Aangepast bewegen Scoor een beweegmaatje de meeste gevallen kunt u meedoen aan dealle activiteit, Bewegen is nog leuker als het gezelligverplicht. is. Een beweegVoor activiteiten is vooraf aanmelden weer kennis worden gemaakt met verschillende staat voorop. Daarom zeInAangepast aangepast aan Na zevenplezier succesvolle edities kan ook ditworden jaar bewegen Scoor een beweegmaatje ook als u beperkt bent door een chronische aandoening of maatje kan u helpen dat doel te bereiken. Door samen te sporten tijdens het project Juni Beweegt. Op de In de meeste gevallen kunt u meedoen aan de activiteit, Bewegen is nog leuker als het gezellig is. Een beweegWij stellen het op prijs wanneer u zich online aanmeldt weer kennis worden gemaakt met verschillende het niveau van elke deelnemer individueel. Op die manier een functiebeperking. Uw leeftijd is niet belangrijk. Het is sporten,een maakt dat de drempel om te beginnen niet alleen op Na zeven succesvolle edities kanhet ook dit jaar Aangepast bewegen Scoor beweegmaatje achterkant van deze flyer staat complete ook als u beperkt bent door een chronische aandoening of maatje kan u helpen dat doel te bereiken. Door samen te sporten tijdens het project Juni Beweegt. Op de wel dat ude van te uvoren de www.sportinderondevenen.nl begeleider inlicht, lager, maar houdt u hetals ookhet nog eens langer Maar In debelangrijk meeste met gevallen kunt meedoen aan de activiteit, Bewegen is nog leuker gezellig is. Eenvol. beweegweer kennis worden gemaakt met verschillende kunt u op een ontspannen manier kennis maken een functiebeperking. Uw leeftijd is niet belangrijk. Het is sporten, maakt dat de drempel om te beginnen niet alleen sportaanbod. Wilt u meer weten over een bezodat rekening situatie. aandoening of wat als kan u er ugeen heeft? u zich aanmelden voor achterkant van deze flyer staat het complete ook alsdeze u beperkt benthoudt doormet eenuw chronische maatje helpen dat Dan doel kunt te bereiken. Door samen te sporten tijdens hetBekijk project Juni Beweegt. Op de wel belangrijk dat u van te voren de begeleider inlicht, lager, maar houdt u het ook nog eens langer vol. Maar paalde activiteit? dan het uitgebreide sport. Want Juni Beweegt is voor iedereen! Twijfelt u of een activiteit is?niet Neem dan contact een beweegmaatje! Neem hiervoor op met een functiebeperking. Uwgeschikt leeftijd is belangrijk. Het is sporten, maakt dat de drempel om tecontact beginnen niet Caroalleen sportaanbod. Wilt u meer weten over een bezodat deze rekening houdt met uw situatie. wat als u er geen heeft? Dan kunt u zich aanmelden voor achterkant van deze flyer staat overzicht met omschrijving op het complete op met sportconsulent ErikteLeus. naar lien Harbers van Tympaan-De Baat. wel belangrijk dat u van vorenMail de begeleider inlicht, maar houdt het ook nog eens langer vol. Maar paalde activiteit? Bekijk dan het uitgebreide manieren lager, ombeweegmaatje! u aan teu melden: Twijfelt u of een activiteit geschikt is? Andere Neem dan contact een Neem hiervoor contact op met Carosportaanbod. Wilt u meer weten over een beinfo@sportinderondevenen.nl of uw bel situatie. 06 43 09 39 29. Mail naar www.sportinderondevenen.nl. zodat deze rekening houdt met wat als u erc.harbers@stichtingdebaat.nl geen heeft? Dan kunt u zich aanmelden voor overzicht met omschrijving op op met sportconsulent Erik Leus. Mail naar lien Harbers van Tympaan-De Baat. paalde activiteit? Bekijk dan het uitgebreide Attributen of bel 0297-23 02 80. • via e-mail, bij sportconsulent Erik Leus, Twijfelt u of een activiteit geschikt is? Neem dan contact een beweegmaatje! Neem hiervoor contact op met Caroinfo@sportinderondevenen.nl of bel 06 43 09 39 29. Mail naar c.harbers@stichtingdebaat.nl www.sportinderondevenen.nl. Kosten overzicht omschrijving op Bewegen met is goed voor u op met sportconsulent Erik Leus. Mail naar lien Harbers van Tympaan-De Baat. Alle noodzakelijke attributen om de betreffende sport te of bel 0297-23 02 80. o.v.v. de informatie die info@sportinderondevenen.nl, U betaalt €12 voor 4 lessen.of Ditbel bedrag Gemeente De Ronde Venen Bewegen is gezond, maar vooral heel erg leuk. Door volinfo@sportinderondevenen.nl 06 43kunt 09 u39gepast 29. Mail naar c.harbers@stichtingdebaat.nl www.sportinderondevenen.nl. Kosten Bewegen is goed voor u meenemen naar de eerste les. Sport De Ronde Venen beoefenen, zijnu fitter op en degezonder locatie Denk zelf wel doende beweging wordt en aanwezig. dat merkt of bel in 0297-23 02formulier 80. organiseert Juni Beweegt in sawij vragen in onderstaand U betaalt €12 voor 4 lessen. Dit bedrag kunt u gepast Gemeente De Ronde Venen Bewegen is gezond, maar vooral heel erg leuk. Door volmenwerking met Spel & Sport De Ronde Venen. Dit geu in het dagelijks leven. Datuervaart u tijdens de kennismaKosten Bewegen is goed voor meenemen naar de eerste les. Sport in onderstaand De Ronde Venen organiseert Juni Beweegt in saaan geschikte goede en bijvoordoende beweging wordt(zwem)kleding, u fitter en gezonder en dat merkt schoenen • via de post: gebruik formulier Inschrijven beurt met subsidie van deVenen gemeente. De gemeente maakt kingsactiviteiten van Juni Bij deze activiteiten U betaalt €12 voor 4 lessen. Dit bedrag kunt u gepast Gemeente De Ronde Bewegen is gezond, maarBeweegt. vooral heel erg leuk. Door volmenwerking met Spel & Sport De Ronde Venen. Dit geu in het dagelijks leven. Dat ervaart u tijdens de kennismaVoor alle activiteiten is vooraf zich sterk voor de stimulering van inwoners die te weinig staat plezier voorop. Daarom worden ze aangepast aan beeld een flesje water. Op www.sportinderondevenen.nl meenemen naar de eerste les. aanmelden verplicht. Sport in De Ronde Venen organiseert Juni Beweegt in sadoende beweging wordt u fitter en gezonder en dat merkt Inschrijven beurt met subsidie van de gemeente. De gemeente maakt kingsactiviteiten van Juni Beweegt. Bij deze activiteiten Wij stellen het op prijs wanneer u zich online aanmeldt op bewegen en met weerSpel in beweging willen komen. hetinniveau van elke deelnemer individueel. Op manier menwerking & Sport De Ronde Venen. Dit geu het dagelijks leven. Dat ervaart u tijdens dedie kennismaVoor alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht. zich sterk voor de stimulering van inwoners die te weinig staat plezier voorop. Daarom worden ze aangepastof aan staat in het activiteitenoverzicht u nog rekening moet www.sportinderondevenen.nl kunt u op een ontspannen manier kennis maken met de Inschrijven beurt met subsidie van de gemeente. De gemeente maakt kingsactiviteiten van Juni Beweegt. Bij deze activiteiten Wij stellen het op prijs wanneer u zich online aanmeldt op bewegen en weer in beweging willen komen. het niveau van elke deelnemer individueel. Op die manier sport. Want Juni Beweegt is voor iedereen! Voor alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht. zich sterk voor de stimulering van inwoners die te weinig houden met speciale kleding of andere bijzonderheden. staat plezier voorop. Daarom worden ze aangepast aan Actieve leefstijl www.sportinderondevenen.nl kunt u op een ontspannen manier kennis maken met de het niveau van elke deelnemer individueel. Op die manier sport. Want Juni Beweegt is voor iedereen! Attributen kunt u op een ontspannen manier kennis maken met de Alle noodzakelijke attributen om de betreffende sport te sport. Want Juni Beweegt is voor iedereen! Attributen beoefenen, zijn op de locatie aanwezig. Denk zelf wel Alle noodzakelijke attributen om de betreffende sport te aan geschikte (zwem)kleding, goede schoenen en bijvoorAttributen beoefenen, zijn op de locatie aanwezig. Denk zelf wel beeldnoodzakelijke een flesje water. Op www.sportinderondevenen.nl Alle attributen om de betreffende sport te aan geschikte (zwem)kleding, goede schoenen en bijvoorstaat in het activiteitenoverzicht of u nog rekening beoefenen, zijn op de locatie aanwezig. Denk zelfmoet wel beeld een flesje water. Op www.sportinderondevenen.nl houden met speciale kleding andere bijzonderheden. aan geschikte (zwem)kleding,ofgoede schoenen en bijvoorstaat in het activiteitenoverzicht of u nog rekening moet beeld een flesje water. Op www.sportinderondevenen.nl houden met speciale kleding of andere bijzonderheden. staat in het activiteitenoverzicht of u nog rekening moet houden met speciale kleding of andere bijzonderheden.

Wij stellen het op om prijsu wanneer u zich online aanmeldt op Andere manieren aan te melden: www.sportinderondevenen.nl • via e-mail, bij sportconsulent Erik Leus, Andere manieren om u aan te melden: info@sportinderondevenen.nl, o.v.v. de informatie die • via e-mail, bij sportconsulent Erik Leus, wij vragen in onderstaand Andere manieren om u aan teformulier melden: info@sportinderondevenen.nl, o.v.v. de informatie die de post:bijgebruik onderstaand formulier • via e-mail, sportconsulent Erik Leus, wij vragen in onderstaand formulier info@sportinderondevenen.nl, o.v.v. de informatie die • via de post: gebruik onderstaand formulier wij vragen in onderstaand formulier • via de post: gebruik onderstaand formulier

bewegen en weer in volwassenen beweging willen komen. Bijna de helft van de beweegt onvoldoende. Actieve leefstijl Dat geldt ook voor de inwoners van De Ronde Venen. Een Bijna de helft van de volwassenen beweegt onvoldoende. ongezonde leefstijl leidt tot minder vitaliteit en op termijn Actieve leefstijl Dat geldt ook voor de inwoners van De Ronde Venen. Een tot overgewicht ende chronische aandoeningen, zoals hartBijna de helft van volwassenen beweegt onvoldoende. ongezonde leefstijl leidt tot minder vitaliteit en op termijn en vaataandoeningen, diabetes,van reuma en long-Venen. Een Dat geldt ook voor de inwoners De Ronde tot overgewicht en chronische aandoeningen, zoals hartaandoeningen. Bewegen gezondheidsproblemen ongezonde leefstijl leidt totkan minder vitaliteit en op termijn en vaataandoeningen, diabetes, reuma en longzowel voorkomen genezen!aandoeningen, zoals harttot overgewicht en als chronische aandoeningen. Bewegen kan gezondheidsproblemen en vaataandoeningen, diabetes, reuma en longzowel voorkomen als genezen! aandoeningen. Bewegen kan gezondheidsproblemen zowel voorkomen als genezen!

!AANMELDFORMULIER Kijk voor meer informatie over de activiteiten op www.sportinderondevenen.nl AANMELDFORMULIER ! Ik meld mij aan voor de volgende activiteiten Ik meld mij aan voor de volgende activiteiten

lE-mail Ik maar regelmatig (minder dan 2,5 uur per week) Ik beweeg/sport beweeg/sport niet, maar wil er wel mee beginnen Hoeveel beweegtwel, u op dit niet moment? l Ik Ik beweeg/sport heb de afgelopen tot 6 niet maanden bewogen/gesport 2,5 uur per week) Ik beweeg/sport wel,1maar regelmatig (minder dan 2,5 uur per (minstens week) l niet, maar wil er wel regelmatig mee beginnen l al langer 6regelmatig maanden regelmatig 2,5(minstens uur per week) Ik sport/beweeg heb de afgelopen 1maar tot 6dan maanden regelmatig bewogen/gesport 2,5 uur per week) l Ik Ik beweeg/sport wel, niet (minder dan(minstens 2,5 uur per week) beweegt u op dit moment? lHoeveel Ik sport/beweeg al langer dan 6 maanden regelmatig (minstens 2,5 uur per week) Ik heb de afgelopen 1 tot 6 maanden regelmatig bewogen/gesport (minstens 2,5 uur per week)

Inschrijven Voor alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht. Wij stellen het op prijs wanneer u zich online aanmeldt op www.sportinderondevenen.nl

Scoor een beweegmaatje Bewegen is nog leuker als het gezellig is. Een beweegmaatje kan u helpen dat doel te bereiken. Door samen te sporten, Heeft u een beperking of chronische aandoening/ziekte? maakt dat de drempel om te beginnen niet alleen lager, maar houd u het ook nog eens langer vol. Maar wat als u er geen Heeft u een beperking of chronische aandoening/ziekte? l Nee heeft? Dan kunt u zich aanmelden voor een beweegmaatje! Heeft u een beperking of chronische aandoening/ziekte? l l Nee Ja, namelijk: Neem hiervoor contact op met Carolien Harbers van Tyml l Nee Ja, namelijk: paan-De Baat. Heeft u een beperking of chronische aandoening/ziekte? l Ja, namelijk: Mail naar c.harbers@stichtingdebaat.nl of bel 0297-23 02 80.

online aanmelden op www.sportinderondevenen.nl online aanmelden op www.sportinderondevenen.nl l Ik beweeg/sport wel, maar niet regelmatig (minder dan 2,5 uur per week) online aanmelden De ideale manier om kennisoptewww.sportinderondevenen.nl maken met sport bij u ll Ik sport/beweeg al langer danniet, 6 maanden regelmatig 2,5 uurbeginnen per week) Ik beweeg/sport maar wil er(minstens wel mee

l l

Kosten U betaalt € 12 voor 4 lessen. Dit bedrag kunt u meenemen naar de eerste les.

Andere u aan te activiteiten melden: Ik meld mij aan manieren voor de om volgende • via e-mail, bij sportconsulent Erik Leus, info@sportinderondevenen.nl, o.v.v. de informatie die wij vragen in het formulier links • via de post: stuur het formulier links op deze pagina naar Sport in De Ronde Venen, tav. Erik Leus, Antwoordnummer 2405, 3430 VB Nieuwegein

Ik meld mij aan voor de volgende activiteiten

Geb.datum Geb.datum Naam Geb.datum Adres Geb.datum Adres PC/Plaats Adres Adres PC/Plaats Telefoon PC/Plaats PC/Plaats Telefoon E-mail Telefoon E-mail Telefoon Hoeveel beweegt u op dit moment? E-mail l Ik beweeg/sport maar er wel mee beginnen Hoeveel beweegtniet, u op dit wil moment?

deelnemer individueel. Op die manier kunt u op een ontspanGemeente De maken Rondemet Venen nen manier kennis de sport. Want Beweegt voor iedereen! SportJuni in De RondeisVenen organiseert Juni Beweegt in samenwerking met Spel & Sport De Ronde Venen. Dit geAttributen beurt met subsidie van de gemeente. De gemeente maakt Alle noodzakelijke omvan de betreffende sport te beoefezich sterk voor deattributen stimulering inwoners die te weinig nen, zijn open deweer locatie Denk zelf wel aan geschikte bewegen in aanwezig. beweging willen komen. (zwem)kleding, goede schoenen en bijvoorbeeld een flesje water. Op www.sportinderondevenen.nl staat in het activiActieve leefstijl teitenoverzicht of u nog rekening moet houden met speciale Bijna de helft vanbijzonderheden. de volwassenen beweegt onvoldoende. kleding of andere Dat geldt ook voor de inwoners van De Ronde Venen. Een Aangepast ongezonde bewegen leefstijl leidt tot minder vitaliteit en op termijn In tot de overgewicht meeste gevallen kunt u meedoen aan de activiteit, en chronische aandoeningen, zoals hartook als u beperkt bent door een chronische of een en vaataandoeningen, diabetes, reuma en aandoening longfunctiebeperking. Uw leeftijd is niet belangrijk. aandoeningen. Bewegen kan gezondheidsproblemen Het is wel belangrijk dat u van te voren de begeleider inlicht, zowel voorkomen als genezen! zodat deze rekening houdt met uw situatie. Twijfelt u of een activiteit geschikt is? Neem dan contact op met sportconsulent Erik Leus. Mail naar info@sportinderondevenen.nl of bel 06 43 09 39 29.

De ideale manier om kennis te maken met sport bij u in de buurt!

De ideale manier om kennis te De ideale manier om kennis te maken met sport om bij ukennis in de buurt! De ideale manier te ! maken met sport bij u in de buurt! metDeelname sport bij u in de buurt! !juni worden nog lessen gegeven om tot een totaalaantal van vier lessenmaken * Na te komen. aan deze activiteiten geschiedt op eigen risico. AANMELDFORMULIER Naam Naam AANMELDFORMULIER Naam

Na zeven succesvolle edities kan ook dit jaar weer kennis worden gemaakt met verschillende sporten tijdens Juni Beweegt. Wilt u meer weten Scoor het eenproject beweegmaatje over een bepaalde activiteit? Bekijk het uitgeBewegen is nog leuker als het gezellig is.dan Een beweegbreide met op Door samen te maatjeoverzicht kan u helpen datomschrijving doel te bereiken. www.sportinderondevenen.nl. sporten, maakt dat de drempel om te beginnen niet alleen lager, maar houdt u het ook nog eens langer vol. Maar Bewegen is goed voor u wat als u er geen heeft? Dan kunt u zich aanmelden voor Bewegen is gezond, maar vooral heel erg leuk. Door een beweegmaatje! Neem hiervoor contact op met Carovoldoende beweging wordt u fitter en gezonder en dat merkt u Tympaan-De inlien het Harbers dagelijksvan leven. Dat ervaartBaat. u tijdens de kennismakingsMail naar c.harbers@stichtingdebaat.nl activiteiten van Juni Beweegt. Bij deze activiteiten staat plezier of bel 0297-23 02 80. ze aangepast aan het niveau van elke voorop. Daarom worden

in Ik heb de afgelopen 1 tot 6 maanden regelmatig bewogen/gesport (minstens 2,5 uur per week) Ik sport/beweeg al langer dan 6 maanden regelmatig (minstens 2,5 uur per week)

l

de

Nee

Gemeente De Ronde Venen Sport in De Ronde Venen organiseert Juni Beweegt in samenl Ja, namelijk:werking met Spel & Sport De Ronde Venen. Dit gebeurt met buurt! subsidie van de gemeente. De gemeente maakt zich sterk voor de stimulering van inwoners die te weinig bewegen en weer in beweging willen komen. Actieve leefstijl

online aanmelden op www.sportinderondevenen.nl Bijna de helft van de volwassenen beweegt onvoldoende. Dat Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door Rabobank Rijn en Veenstromen

geldt ook voor de inwoners van De Ronde Venen. Een ongezonde leefstijl leidt tot minder vitaliteit en op termijn tot overgewicht en chronische aandoeningen, zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes, reuma en longaandoeningen. Bewegen kan gezondheidsproblemen zowel voorkomen als genezen!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.