Page 14

Water,

14

DEMMERIKS DAGBLAD

H

et grootschalige, georganiseerde watermanagement begon in 1122, toen in opdracht van de bisschop van Utrecht de kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd. Maar eeuwen daarvoor leefden mensen in Nederland al met water, als vijand en als vriend. Vijand: bij stormvloeden trokken ze met hun vee en bezittingen naar hoger gelegen gebieden. Mensen leefden destijds nog met de natuur en wisten wanneer, en waarheen, ze moesten vluchten. Hierdoor viel het aantal slachtoffers vaak (maar niet altijd!) mee. Vriend: drinkwater, waterwegen voor handel en transport, en visserij hebben enorm bijgedragen aan onze welvaart. Water zit in ons DNA, onze zucht naar vrijheid, handel en verre einders heeft hier zijn wortels liggen. Nederlandse wateringenieurs werken wereldwijd op het hoogste niveau aan tal van drinkwater- en waterveiligheid projecten. We zijn er goed in, horen bij de besten. Bij SAIL Amsterdam loopt heel Nederland om de 5 jaar uit; het is de hoogmis van de Nederlandse cultuur van water.

Het bestuur van water

N

ederland heeft een unieke (en machtige) watermanager in de vorm van de Deltacommissaris, die leidinggeeft aan het nationaal Delta-programma dat Nederland moet beschermen. We zijn de best beveiligde delta in de wereld, maar sommige experts zeggen ook dat we sinds de watersnood in Zeeland van 1953 niet echt meer op de proef zijn gesteld. En dat we moeten blijven investeren, bouwen en innoveren, ook gezien de klimaatverandering. De regionale waterhuishouding wordt geregeld door de waterschappen. Zij zorgen voor droge voeten, goed drinkwater, regelen het waterpeil en bijvoorbeeld ook het vaarwegenbeheer. Het eerste waterschap, dat van Rijnland, werd in het jaar 1255 ingesteld. In 1950 waren er nog ongeveer 2600 waterschappen, maar door fusies zijn er daar in 2021 nog 21 van over. De Demmerikse polder valt onder waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dijkgraaf Gerhard van den Top en watersysteembedienaar Aiko van der Laan nemen ons mee in de bruisende wereld van water.

Profile for De Groene Venen

Demmeriks Dagblad  

Demmeriks Dagblad

Demmeriks Dagblad  

Demmeriks Dagblad

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded