De Groene Venen 27-08-2021

Page 8

Familieberichten

8

DE GROENE VENEN

27 AUGUSTUS 2021

De zee, het varen was jouw lust en je leven. Je hebt gestreden, jouw schip vaart nu verder. Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden je bespaard is gebleven. Rust zacht, lieve Pa… we zullen je missen.

van gelderen & stork uitvaart

Jan Nicolaas Taylor Kraaij

waar je ook verzekerd bent, je bent vrij in de keuze van uitvaartondernemer

Amsterdam, 1 juni 1942

elke 3e donderdag van de maand van 13:00 tot 15:00 uur uitvaartspreekuur in ‘t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude

Abcoude, 28 juli 2021 Karen en Chiel Davy Tessa Mirjam en René Thijs Ilya Quinty Jeroen en Frederico

voor melding van overlijden 24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997 Je kunt maar één keer afscheid nemen www.vangelderenstorkuitvaart.nl

Correspondentieadres: Mirjam Taylor Kraaij G. S. van Ruwiellaan 82 3621 XB Breukelen

1067-0002 Adv in groene venen G&S uitvaart 127x66mm V 1.indd 1

25-08-20 10:06

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

05-08-2005

05-08-2021

Wim van der Meché Het is onmogelijk om iemand te vergeten, die zoveel gaf om te herinneren.

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Informatie of melding van overlijden: 06-16089868

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

Ellis, Dick, Robin, Amber en Wouter

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels).

Uitvaartcentrum Vinkeveen Kerklaan 2a, 3645 EV Vinkeveen

mail naar: info@degroenevenen.nl.

Schilderijtjes vermist Mevrouw Smits is na het faillissement van foto Teunissen in Mijdrecht zes schilderijtjes kwijtgeraakt. Deze zijn met de ontruiming van de winkel verdwenen, en er komt maar geen duidelijkheid wat ermee gebeurd is. Mevrouw mist 4 schilderijtjes met de afmeting 40-50 cm en 2 stuks met afmeting 60-60 cm. Ze zaten in tassen met strepen, met rits en ingepakt in bubbeltjesplastic. Het zijn schilderijtjes van olieverf op doek, de kleuren zachtgroen en lichtbeigeachtig, wit, dikke olieverf, penseelstreek duidelijk zichtbaar, en de grotere meer oker en bruinig en groen, ook gelig, het zijn werken uit een serie. Indien een van onze lezers weet wat ermee is gebeurd, wordt hij/ zij verzocht contact op te nemen met mw. Smits: e-mail: jacintasmits@kpnmail.nl

info@robvandevelde.nl

Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen

Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of

Najaarsmarkt Wilnis gaat niet door De organisatie van de Najaarsmarkt in Wilnis heeft helaas moeten beslissen om ook dit jaar geen markt te organiseren in september. Vanwege de geldende coronavoorschriften om 1,5 m afstand te houden wordt het lastig een gezellig evenement te organiseren. Daarnaast lukt het niet meer om op korte termijn een kramenmarkt op poten te zetten en voldoende vrijwilligers te vinden. Volgend jaar wil men zeker weer een Najaarsmarkt organiseren. De organisatie begint met frisse moed om er een mooi feest van te maken en hoopt u weer in Wilnis te ontmoeten! info@najaarsmarktwilnis.nl

www.robvandevelde.nl (0297) 583 448 24/7 BEREIKBAAR

Inloophuis ’t Anker weer open Met ingang van 2 september is Inloophuis ’t Anker weer als vanouds twee dagen in de week geopend. Mensen die ‘geraakt’ zijn door kanker (als patiënt, oud-patiënt of naaste) zijn van harte welkom op de dinsdag en/of donderdag. Gewoon, voor een praatje en een luisterend oor of voor deelname aan een activiteit. Activiteiten die ontspannend en gezellig zijn en afleiding bieden. De schildergroep gaat weer van start op de donderdagmiddagen, er is elke week yoga, er zijn creatieve en sportieve bijeenkomsten, er is improvisatietheater en de meer serieuze gespreksgroep komt weer rond de tafel. En met dank aan muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis kan ook het smartlappenkoor weer gaan zingen in een ruime, goed geventileerde ruimte. Kof-

fie en thee en het nieuwe biljart staan klaar. Inloophuis ’t Anker wil ook een veilige ontmoetingsplek zijn. De aanwezigen zijn hopelijk gevaccineerd en verder gelden de basisregels wat betreft corona nog steeds: Afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Ondanks die maatregelen verwacht ’t Anker een gezellige en uitnodigende plek te zijn. Nieuwe gasten zijn van harte welkom. Meld je van tevoren telefonisch even aan. Dan kun je in alle rust worden ontvangen en in gesprek gaan (06-18072867 of 06-27181416). Op www.inloophuishetanker.nl en op Facebook en Instagram vind je meer informatie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.