Page 5

DE GROENE VENEN

18 januari 2018

5

Eerste zwemles voor statushouders Zwemmen. Als er iets is wat statushouders graag willen leren naast de Nederlandse taal en fietsen, is het zwemmen. Dat bleek ook uit een behoeftepeiling van statushouders in De Ronde Venen. Met geld van Rotaryclub Vinkeveen- Abcoude en ondersteuning van Vluchtelingenwerk en Tympaan-De Baat kunnen vijftien vrouwen leren zwemmen. Rosanne woonde hun eerste zwemles bij. tekst rosanne kok

De enthousiaste vrouwen uit Syrië en Eritrea staan vol verwachting in het zwembad, waar zij zo dadelijk hun eerste zwemles krijgen onder leiding van Multi Mondo. Een aantal kletst honderduit in het Arabisch, anderen kijken nog wat vertwijfeld om zich heen. De waterdiepte staat op 1.10 meter. We worden uitgenodigd om het water in te komen en met elkaar in een kring te staan; hand in hand. “Ik nog nooit gedaan”, zegt een van hen. “Ik spannend.” Het is aan haar lichaamshouding te zien en ze knijpt hard in de handen van haar buurvrouw. “Probeer maar of je van je ene op je andere been kunt hupsen”, doet zwemdocente Karin van Riel ons voor. De groep springt voorzichtig op en

neer. “En nu iets hoger.” Ook dat gaat goed. Langzaam ontdooien de gezichten en maakt de angst plaats voor plezier. “Het doel van vandaag is dat we allemaal ervaren dat water leuk is”, vervolgt Karin. “Probeer maar eens of je met twee benen tegelijk kunt plonzen.” Na een tijdje vindt de docente het tijd om de handen los te laten. Opnieuw slaat de angst een beetje toe. “We staan dichtbij elkaar. Als je niet meer durft, kun je een ander altijd nog beetpakken.” Toch went ook deze opdracht snel. De vrouwen plonzen tot aan de schouders in het water. Later volgt nog het rennen door het water, waarbij de vrouwen gebruik maken van hun armen. Wie goed kijkt, ziet dat het ergens al op borstcrawl lijkt. Al voelt dat voor de deelnemende dames waarschijnlijk nog heel ver weg. Van-

In de column Grote Verhalen geeft Rosanne Kok een schets van gebeurtenissen die uit het leven zijn gegrepen. Alledaagse ontmoetingen en kleine avonturen kunnen aanleiding geven voor een Groot Verhaal.

daag maken ze gewoon plezier, dat is het voornaamste doel. Als ze iets watervrij zijn, volgt het drijven op de buik en op de rug. De docente doet het voor, haar cursisten kijken gespannen.“Ik bang,” klinkt het voorzichtig van een van hen. Toch maakt ze met een beetje hulp al snel goede vorderingen. Na een paar keer oefenen, durft zij zelfs te drijven op haar buik met haar hoofd in het water. “Moeilijk”, vindt ze. “Maar ik kan.” Haar ogen glimmen van trots. “Ik leren snel.”

Na afloop van de les zijn alle haren nat; een goed teken voor de docente. Al haar cursisten hebben het aangedurfd om met hun hoofd onder water te gaan. “Ik blij”, vat een van de dames mooi samen. “Ik was in boot tussen Egypte en Europa en ik niet kan zwemmen. Straks wel. Ik niet meer bang.” Zwemles. De Rotaryclub Vinkeveen Abcoude had de dames geen groter cadeau kunnen geven.

Gemeenteraad sterk verdeeld over aanvrage extra krediet

Sporthuis Abcoude aanleiding tot stevige discussie In september 2017 ging de raad met de grootst mogelijke meerderheid (een CDA-raadslid was tegen) akkoord met het burgerinitiatief voor de bouw van een gecombineerd sportgebouw in Abcoude. Het gebouw zou voorzien in een zwembad en een sportvoorziening ter vervanging van de verouderde Kees Bonzaal. Dat laatste zou een eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente vragen van 3,6 miljoen euro. Vanaf 2020 zou de gemeente jaarlijks 125.000 euro gaan bijdragen in de exploitatiekosten van het gebouw. Tevens gaf de gemeente een borgstelling af voor een bedrag van 4,4 miljoen. Met de borgstelling kregen de initiatiefnemers de kans om tegen gunstige voorwaarden een lening af te sluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De initiatiefnemers, verenigd in de Stichting Abcoude Sport (SAS) en Stichting Zwembad Abcoude (SZA) sloten met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst en gezamenlijk werden plannen ontwikkeld. Voortschrijdend inzicht leidde ertoe dat men besloot om extra te investeren in voorziening die het gebouw klimaatneutraal en toekomstbestendig zouden maken. Tevens bleken de bouwkosten meer dan verwacht gestegen te zijn. Reden om aan de raad te vragen een aanvullend budget beschikbaar te stellen. Maar daar blijkt de raad niet zo maar mee akkoord te gaan. tekst Piet van buuL

In 2017 dacht men de sportaccommodatie ter vervanging van de Kees Bonzaal te kunnen realiseren voor 3.600.000 euro. Dat bedrag zou nu moeten worden bijgesteld naar 4.140.000 euro, waardoor er een aanvullend krediet van de gemeente nodig is van 540.000. Het uitvoerig geformuleerde raadsvoorstel leverde samen met een lange lijst van toelichtingen, rapporten, berekeningen en antwoorden op schriftelijke vragen vanuit de raad een fors pakket aan informatie op. Tijdens de informatieronde op donderdag 10 januari j.l. kregen de raadsleden de gelegenheid om nog meer technische informatie te vergaren. De informatieronde Maar liefst negen personen schoven tijdens de informatieronde aan om de vragen te beantwoorden. Dat waren wethouder Schuurs en drie ambtenaren en vijf leden van de initiatiefgroep. Al in 2017 was duidelijk dat de fractie van Ronde Venen Belang niet veel heil zag in het plan, maar mokkend akkoord ging. Ook CDA en ChristenUnie/SGP hadden toen al hun twijfels. Het waren dan ook vooral deze drie fracties, die met

vele kritische vragen de ambtenaren en de initiatiefnemers het vuur na aan de schenen legden. “In 2017 is ons verzekerd dat de toen genoemde bedragen definitief waren. Nu blijkt dat niet het geval. Welke zekerheid hebben we dat het hier bij blijft?” In het voorstel zag men nog veel onzekerheden en onduidelijkheden. Daarbij ging het onder meer over de vraag of er wel of niet BTW betaald moet worden, of er nog ergens subsidie te halen is, wat er precies gedaan is om kosten te besparen, waar de 15% bouwkostenstijging op gebaseerd is en hoe de verdeling van de kosten tussen het zwembadgedeelte en de sportzaal is uitgesplitst. Voor een deel van de vragen was nog geen antwoord paraat. Men is met de belastingdienst in gesprek over de BTW en er lopen nog enkele subsidieaanvragen. Benadrukt werd dat een deel van het probleem veroorzaakt wordt doordat men de doelstelling heeft verruimd en gekozen heeft voor een sportaccommodatie die voldoet aan officiële normen voor zaalsportwedstrijden en dat men extra wil investeren in een toekomstbestendig gebouw. Het resultaat van de informatiebijeen-

Artist impression van Het Sporthuis Abcoude komst was, dat vooral de drie eerder genoemde partijen niet tevreden waren met de beantwoording, maar akkoord gingen met behandeling in de raadscommissie, alwaar de politieke discussie gevoerd zou kunnen worden. Het politieke debat Op maandag 14 januari vond dat politieke debat plaatst. Daar gooide D66, met steun van de VVD en de Seniorenpartij meteen de knuppel in het hoenderhok door tot ieders verrassing te komen met een amendement. Daarin werd het raadsvoorstel aangevuld met een duidelijk akkoord met de gevraagde voorzieningen en een nadere aanvulling op het raadsbesluit van 2017 waarin de rol van het college en de raad nog eens nader wordt vastgelegd. René Bultena (RVB) verklaarde na een schorsing onvoldoende tijd te hebben gehad om de consequenties van het amendement te kunnen overzien. Hij herhaalde nogmaals zijn bezwaren tegen het raadsvoorstel. Simone Borgstede (CDA) vond het voorstel teveel losse eindjes hebben. Ook Wim Stam (ChristenUnie/SGP) herhaalde zijn bezwaren. Rudolf van Olden (VVD) riep op om constructief samen te werken om tot een mooi sportcentrum te komen. Hij wees er op dat het hier slechts ging om een extra borgstelling en

hij vond de risico’s aanvaardbaar. Hij kreeg bijval van Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks). Die vond de realisatie van de duurzaamheidsdoelstelling het extra geld meer dan waard. Bovendien was veel van wat nu op tafel komt ook twee jaar geleden al bekend en toen stemde de raad bijna voltallig voor. Voor Joris Kneppers (Lijst8Kernen) is het feit dat het hier om een burgerinitiatief gaat reden voor een positieve opstelling en voor Fons Luyten van de Seniorenpartij spelen vooral de personen die zich voor de realisatie van het sporthuis inzetten een belangrijke rol. Hij achtte hen capabel, deskundig, betrouwbaar en integer. Meindert Brunia (D66) riep tenslotte zijn collega’s op om de tekst van de samenwerkingsovereenkomst nog eens goed na te lezen. “We zitten nu te praten over tal van zaken die daar al lang geregeld zijn.” Het eindoordeel Het raadsvoorstel en het amendement van D66, VVD en Seniorenpartij zal op 24 januari in de meningsvormende raad opnieuw besproken worden. Dan krijgen we ongetwijfeld een herhaling van zetten. Op basis van de tot nu toe gevoerde discussie mag verwacht worden dat het raadsvoorstel op een meerderheid kan rekenen, zodat men in Abcoude verder kan.

Betrapt Een deftige man, keurig in pak, zeult met een kerstboom, zijn gezicht uiterst strak. Wat gaat hij daarmee doen, vraag ik me nog af? Bij iemand bezorgen? Al lijkt me dat maf. Op 8 januari is kerst toch voorbij? En met die kale takken maak je niemand meer blij. Plots kijkt hij schichtig om zich heen, naar links en naar rechts; hij is echt alleen. Met kordate tred stapt hij naar voor, tussen de takken en struiken door. Twee tellen later is hij alweer terug, nonchalant fluitend, handen op zijn rug. Nou ja zeg! Hij heeft gewoon dit parkje gekozen, om in het geniep zijn kerstboom te lozen! Ik wil naar hem roepen: schobbejak! Schavuit! Maar ik ben stomverbaasd dus er komt geen geluid. Gelukkig is dit euvel ook alweer goed gekomen, een jongen met een fiets heeft de boom meegenomen. Mooi. Die knul verdient een beetje geld, en het fatsoenrakkertje in mij is gerustgesteld.

Activiteiten Vinkeveen

Klaverjasmiddag in De Boei –vrijdag 25 januari – aanvang 13.30 uur (zaal open 13 uur).

Vinkeveen

Bingo bij SV Hertha –vrijdag 25 januari – aanvang 20 uur (zaal open 19 uur).

De Hoef

Klaverjassen en bingo in De Springbok –vrijdag 25 januari – aanvang 19.30 uur. Opbrengst bestemd voor Hoefse Jeugdkamp (20 t/m 27 juli 2019).

Vinkeveen

Oecumenische viering in ‘De Morgenster’ – zondag 20 januari – aanvang 10 uur. Gezamenlijke dienst van de protestantse Morgensterkerk en de rooms-katholieke parochie ‘Heilig hart van Jezus’ te Vinkeveen.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 18-01-2019  

De Groene Venen 18-01-2019

De Groene Venen 18-01-2019  

De Groene Venen 18-01-2019

Advertisement