De Groene Venen 11-05-2018

Page 13

DE GROENE VENEN

11 mei 2018

IN VOL BEDRIJF

13

Tekst Piet van Buul

WvS Online Business Support

Zakelijke dienstverlening via sociale media Vier jaar geleden begon Willy van Putten-van Spengen met haar bedrijf WvS Office Support. Daarmee bood ze als freelancer secretariële ondersteuning aan bedrijven. Ze maakte notulen van vergaderingen en verleende secretariële assistentie voor tal van kantoorwerkzaamheden. Meestal kortlopende contracten, waarvoor ze van bedrijf naar bedrijf reisde. Intussen realiseerde ze zich dat het voor tal van werkzaamheden helemaal niet meer nodig is om deze op locatie uit te voeren. “Door gebruik te maken van de verschillende nieuwe media is het mogelijk om de ondersteuning die ik bied ook op afstand, dus online, aan te bieden”, zegt Willy. In februari van dit jaar ging haar nieuwe onderneming WvS Online Business Support van start. In plaats van Facebook, Twitter, Instagram en al die andere moderne communicatiemogelijkheden te gebruiken om persoonlijke wetenswaardigheden en alledaagse gebeurtenissen wereldkundig te maken, zet Willy deze kanalen in om bedrijven online zakelijke ondersteuning te bieden. “Wanneer je deze manier van communiceren inzet, kun je heel effectief opereren”, stelt Willy vast. “Je bespaart reistijd en voor mij persoonlijk biedt het de mogelijkheid om mijn werk optimaal te combineren met mijn gezin. Notuleren doe je natuurlijk gewoon op locatie. Maar de uitwerking en verdere verwerking kunnen prima op afstand. En er is meer dan notuleren. Zo maak ik nieuwsbrieven voor bedrijven met verschillende email-marketingprogramma’s, zoals Mailchimp. Ik maak het format en de inhoud komt van de ondernemer. Ook maak ik gebruik van het programma Canva, waarmee je op een leuke manier creatieve plaatjes kunt maken om deze op social media te plaatsen.” Creativiteit benutten De afgelopen jaren heeft Willy tal

van cursussen gevolgd om vertrouwd te raken met de vele mogelijkheden die het online werken biedt. Ze begon met 'Virtual Assistent' en is nu 'Virtual Professional'. “Met deze manier van werken kan ik mijn eigen creativiteit ten volle benutten. Ik vind het erg leuk om kleine bedrijven te helpen met het opzetten van een website. Vooral bij het maken van de teksten en het onderhouden van de website. Ik heb zelf mijn eigen website gemaakt in Wordpress. Maar naast een goede website moet een ondernemer ook zorgen dat het bedrijf goed zichtbaar is op sociale media en daar help ik ondernemers graag bij.” E-mailmarketing en privacy Een belangrijke mogelijkheid voor bedrijven om potentiële klanten te benaderen, is e-mailmarketing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van klantenbestanden die het bedrijf zelf opbouwt. Bij deze manier van klantenbenadering speelt de privacywetgeving een belangrijke rol. De Nederlandse wetgeving wordt aangepast aan de Europese regelgeving. Dat vraagt nogal wat administratieve aanpassin-

Willy van Putten-van Spengen : “Door gebruik te maken van de verschillende nieuwe media is het mogelijk om de ondersteuning die ik bied ook op afstand, dus online, aan te bieden.” foto PatrICK Hesse gen. Vanaf 25 mei aanstaande is deze nieuwe AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Willy: “Ik kan mij voorstellen dat dit voor veel bedrijven een ingewikkelde materie is. Daarom heb ik mij verdiept in de nieuwe wet- en regelgeving en ben ik bereid om bedrijven die zich met email marketing bezighouden, of daarmee willen beginnen, te helpen om zo’n activiteit op te zetten. De nieuwe privacywetgeving vraagt soms ook aanpassingen aan de website van bedrijven. Het kost een ondernemer veel tijd om zich daarin te verdiepen. Ik kan de zaken voor hen regelen, zodat zij de aandacht aan andere dingen kunnen besteden.” Taalvaardigheid Willy komt zelf uit een ondernemersgezin. Ze weet wat erbij komt kijken. De meeste ondernemers beschikken bijvoorbeeld over heel goede techni-

Ondersteuning van mensen met afstand tot arbeidsmarkt meer integraal aangepakt

Nieuwe organisatie voor sociale werkvoorziening Het college van B en W heeft dinsdag 8 mei het inrichtingsplan voor de sociale werkvoorziening vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de gemeente de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking vanaf 1 januari 2019 wil organiseren. ,,Met de aanpak kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en meer integraal helpen. Niet alleen bij het zoeken naar werk. Als het nodig is kan ook ondersteuning worden gegeven bij hoe de rest van hun leven daar op aansluit’’, zegt wethouder Alberta Schuurs. De gemeenteraad wordt eind juni gevraagd met het inrichtingsplan in te stemmen. Naast het college van De Ronde Venen, hebben ook de colleges van Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht de inrichtingsplannen voor hun gemeenten vastgesteld. De Ondernemingsraad van De Ronde Venen heeft positief geadviseerd. De besluitvorming is het gevolg van veranderde wetgeving. Door de komst van de Participatiewet kunnen mensen vanaf 2015 geen aanspraak meer maken op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zij vallen vanaf dat moment onder de Participatiewet. Ook mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen biedt de gemeente beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk aan. De medewerkers met een arbeidsbe-

perking die nu via PAUW Bedrijven aan het werk zijn en nog onder de Wsw vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Wethouders Schuurs: “Zij komen in dienst bij één van de zes gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden verandert niets. Het overgrote deel van deze medewerkers blijft hetzelfde werk doen op dezelfde locatie als nu. Voor degenen waarvoor dit niet mogelijk is, wordt passend werk op een andere locatie gezocht.’’ Werkgarantie Het personeel van PAUW Bedrijven dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij gaan werken bij Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of voor Werk en Inkomen Lekstroom.

In veel gevallen blijven ze hetzelfde werk doen als nu. Aanpak noodzakelijk De nieuwe wet maakt het noodzakelijk de organisatie van de sociale werkvoorziening opnieuw vorm te geven. De komende jaren zijn er minder mensen die nog onder de Wsw vallen, o.a. vanwege pensionering. Door de gemeenteraad is daarom in september vorig jaar besloten PAUW Bedrijven op te heffen, waarin de Wsw-werknemers van de zes gemeenten waren ondergebracht. In de inrichtingsplannen die nu naar de gemeenteraden zijn gestuurd staat beschreven hoe de nieuwe organisatie van de sociale werkvoorziening er uit komt te zien. De nieuwe structuur

sche vaardigheden, kennis en inzicht. Maar niet iedereen is sterk in het schrijven van teksten. “In die kringen kom je soms mensen tegen met dyslexie of andere taalproblemen. Deze mensen kan ik ook helpen met het maken van goede teksten. Een andere activiteit waarmee ik mij sinds kort bezighoud, is het ontwikkelen van online trainingen. Veel ondernemers hebben veel kennis van zaken, die je goed zou kunnen omzetten in een online training of cursus.”

In mijn werk gebruik ik zelf veel online tools. Deze tools maken je werk een stuk efficiënter. Het komt voor dat een ondernemer allerlei goede ideeën heeft om zijn bedrijf een extra impuls te geven. Maar het komt er dan vaak niet van, omdat men te weinig tijd heeft om het idee goed uit te werken en het vervolgens in het bedrijf door te voeren. Dat zijn opdrachten waar ik naar uitkijk en waar ik mijn creativiteit in kwijt kan om die groeiende ondernemers te helpen.”

Willy heeft jarenlang ervaring opgebouwd als medewerker klantenservice bij een groot internationaal bedrijf. “Daar heb ik heel veel geleerd en die ervaring komt me nu ook goed van pas. Mijn kennis op een breed terrein van het ondernemerschap wil ik inzetten in mijn Online Business Support. De nieuwe media bieden veel meer mogelijkheden dan men vaak denkt.

WvS Online Business Support is gevestigd in Vinkeveen. Willy is telefonisch bereikbaar op tel. 0644210794. Mailen kan naar info@ wvsonlinebusinesssupport.nl. Voor meer informatie over haar diensten: www.wvsonlinebusinesssupport.nl.

omvat dus zowel mensen uit de voormalige Wsw als mensen die onder de Participatiewet vallen. Uitgangspunt van het inrichtingsplan in De Ronde Venen is dat er zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. ,,Mensen vielen vroeger onder de Wsw of Wajong en nu onder de Participatiewet. Mogelijk wordt het in de toekomst weer anders. Als gemeente hebben we altijd de zorg om deze kwetsbare groep te ondersteunen. Met het inrichtingsplan kunnen we dat op een integrale manier doen, door mensen centraal te zetten. Dat doen we door elke keer te kijken, met

de persoon zelf en directbetrokkenen, wat de best passende vorm van arbeid is’’, zegt wethouder Schuurs. ,,Ik ben ook heel blij dat het werkcentrum verhuisd is naar het Lokaal aan de Rondweg en met twaalf vaste mensen en vier inhuurkrachten nu aan de slag is voor alle mensen in de Participatiewet. Zij werken al voor de groep mensen met beperkingen die sinds 2015 is ingestroomd en zijn ook goed voorbereid op de taak die op hen afkomt.’’ De inrichtingsplannen zijn openbaar en te raadplegen op

www.toekomst-grsw.nl.

Dat eten... die gastvrijheid... dat uitzicht! Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zondag en maandag gesloten.

Genieten aan het water!

www.voetangel.nl Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 496 13 73


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.