De Groene Venen 04-03-2022

Page 17

DE GROENE VENEN

4 MAART 2022

17

8 maart Internationale Vrouwendag, een interview met

Anja Vijselaar: “College en raad moeten afspiegeling vormen van diversiteit inwoners De Ronde Venen” Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. De dag ontstond in de twintigste eeuw doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In Nederland vraagt op 8 maart een verscheidenheid aan bedrijven, instanties en vrouwenorganisaties op verschillende manieren aandacht voor deze dag. Met thema’s als economische zelfstandigheid, empowerment, zorg en arbeid en discriminatie en racisme. In het teken van Internationale Vrouwendag sprak de redactie van deze krant met Anja Vijselaar uit Vinkeveen. Zij werd in oktober vorig jaar uitgeroepen tot Bouwvrouw van het jaar. Binnen De Ronde Venen is Anja onder meer actief bij de Soroptimisten Ronde Venen & Uithoorn, een wereldwijde organisatie die de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbetert. Ook was zij jarenlang voorzitter van de ouderraad van het VeenLanden College. Inmiddels staat ze aan de vooravond van de verkiezingen, op een verkiesbare plaats voor de VVD in de gemeenteraad. Je werkt al 30 jaar in de bouw en begon in 1986 op de bouwplaats. Hoe kwam je tot een dergelijke keuze? “Tijdens de middelbare school had ik een aantal vrienden, die op de HTS Civiele techniek studeerden. Op een van de open dagen ben ik gaan kijken en de techniek greep mij meteen aan. Specifiek de Bouw en Civiele techniek waren twee studies waar ik positief over was, vanuit het feit dat je met elkaar iets neerzet, iets bouwt en achterlaat. Je maakt Nederland een beetje mooier en dat doe je met een team, dat is ook altijd heel belangrijk voor mij, gezamenlijk iets creëren.” De bouwsector is over het algemeen een echte mannenwereld. Hoe heb jij je daarin staande gehouden en kreeg je met vooroordelen te maken? “Natuurlijk werd er weleens gedacht: ‘ach dat meisje, wat komt die hier doen?’ Ik heb de vakman altijd centraal gesteld en gezamenlijk in het team altijd veel overlegd: hoe pakken we het met elkaar aan. Laten we eerlijk zijn als je van de HTS komt ben je technisch goed opgeleid, maar niet in de praktijk. Daar heb je de vakmannen en soms ook vrouwen voor nodig. Door vanuit het team te werken en gezamenlijk de projecten op te pakken en elkaars sterkten te zien, ging het werken in de bouw mij altijd goed af. Natuurlijk ook gewoon hard werken, vroeg opstaan, altijd voor de bouwvakkers in de keet zijn, altijd nadat zij weggaan naar huis en dan komt het respect vanzelf.” Op dit moment is grensoverschrijdend gedrag en seksisme tegen vrouwen overal een issue. Ben je daar in de ruige mannenwereld van de bouw ooit zelf mee geconfronteerd? “In de bouwkeet nooit, al heb ik wel al heel gauw de ‘blotevrouwenposters’ bespreekbaar gemaakt. Die zijn toen door de bouwvakkers zelf weggehaald. In de bouw werk je in een team en het is mijn ervaring dat daarbinnen iedereen elkaar respecteert en op een goede en nette wijze met elkaar omgaat. Je wordt ‘one of the guys’. Toen ik later op een directieniveau ging werken werd ik ermee geconfronteerd dat daar soms meer schuine moppen werden verteld dan op de werkvloer.” De jury geeft aan dat je op persoonlijk

Zie jij jezelf als rolmodel voor ambitieuze jonge vrouwen en meisjes? Ik hoop van wel, maar het antwoord laat ik over aan andere jonge vrouwen en meisjes, maar waar ik hen kan helpen zal ik het niet laten.” Hoe ben je omgegaan met je ambities en de inzet en verantwoordelijkheden die dat vraagt enerzijds en de zorg voor je gezin anderzijds? “Mijn man werkt ook in de civiele techniek en is verantwoordelijk voor een aannemersbedrijf en dat maakt het makkelijker, we weten allebei hoe het leven in de bouwsector is. Wij hebben het thuis altijd goed geregeld, met oppashulpen etc. maar ook ik heb het wel eens moeilijk gevonden dat ik niet op tijd op het schoolplein stond of de kinderen niet naar sport kon brengen.”

Biddag vieren in De Wegwijzer

Mijdrecht

Oecumenische viering in de Janskerk

Anja Vijselaar: “Binnen de gemeente zou ik graag willen toewerken naar een 50% verdeling tussen man/vrouw-bemensing op alle functies en zeer specifiek ook in de managementlagen.” “Ik wil mij graag inzetten voor een betere verkeersveiligheid, een schone en nette openbare ruimte, verder vormgeven aan de energietransitie, zorg dragen voor een gevarieerder woningaanbod, starterswoningen, ouderenwoningen en betaalbare woningen. Verder vind ik veiligheid in het algemeen van groot belang. Ik ga mij voor al deze punten inzetten.” Wat is jouw boodschap aan de vrouwen in De Ronde Venen? “Ik spreek niet specifiek voor de vrouwen in De Ronde Venen, maar in zijn algemeenheid vind ik het belangrijk dat vrouwen financieel zelfstandig zijn en op die manier hun leven kunnen leven.”

Je staat op een verkiesbare vierde plaats op de VVD-kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Waarom de VVD? “Ik ben een liberaal in hart en nieren, maar wel een beetje groene en sociale liberaal.”

Op welke wijze wil je/kun je straks als raadslid een rol spelen bij verdere verbetering van mogelijkheden voor vrouwen? Zijn er specifieke issues die de lokale politiek moet aanpakken? “Binnen de gemeente zou ik graag willen toewerken naar een 50% verdeling tussen man/vrouw-bemensing op alle functies en zeer specifiek ook in de managementlagen. Maar diversiteit houdt natuurlijk niet alleen man/ vrouw in, maar juist ook mensen vanuit een andere etniciteit. De Nederlandse samenleving is heel divers en dat moeten we op alle lagen binnen de gemeente terugzien. Naast de gemeente zal ik dit ook bespreekbaar gaan maken binnen de bedrijven die in onze gemeente gevestigd zijn.”

Die vierde plaats betekent vrijwel zeker een zetel in de gemeenteraad. Wat gaat de gemeente De Ronde Venen merken van raadslid Vijselaar?

Op dit moment bestaat de Rondeveense gemeenteraad uit 9 vrouwen en 18 mannen. Ofwel 33,3%, nipt meer dan het landelijk gemiddelde van 31%, maar eigenlijk zou

Inmiddels heb je ook politieke ambities kenbaar gemaakt en sta je aan de vooravond van de verkiezingen. Wat drijft je daarin? “Ik wil graag iets goed doen voor de gemeenschap en naast het feit dat ik op de scholen van de kinderen in Oudercommissies altijd heel actief ben geweest, wil ik dit nu ook in de gemeenteraad van De Ronde Venen gaan doen.”

Mijdrecht

Woensdag 9 maart leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum de diensten om 15 en 19:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Op Biddag komen we als christenen samen in de kerk om God te bidden om een zegen over ons werk en de groei van ons voedsel. Maar eerst luisteren we altijd naar de boodschap van de Bijbel hierover. Deze keer zal het gaan over een eerlijke en oprechte houding bij het bidden. Dus: hoe wil God dat we bidden. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

vlak waarden hebt geleverd, die voor de bouwsector belangrijk zijn. Kan je dat nader toelichten? “Er waren thema’s waaraan je waarden kon toevoegen, zoals diversiteit, duurzaamheid, innovatie, veiligheid, digitalisering. Allemaal thema’s waar ik mij voor inzet. En het feit dat ik in de bouwkeet begonnen ben, met reconstructies van het openbaar gebied en later in de beton- en asfaltbouw op de snelwegen. Het was een van de redenen waarom ik Bouwvrouw van het jaar ben geworden.” Vrouwen kansen geven vind je belangrijk. Wat zijn je ervaringen daarin en is er naar jouw mening in Nederland nog steeds sprake van een ‘glazen plafond’? “Zeker bestaat dat glazen plafond nog steeds. We zijn weliswaar aan een inhaalrace bezig als vrouwen, maar het is niet voor niets dat nu allerlei quota ingezet zijn om te zorgen dat die inhaalrace sneller gaat. Het gaat namelijk niet snel genoeg om de diversiteit verder vorm te geven.”

Kort nieuws

een fifty-fifty verdeling mooier zijn, de raad moet immers een afspiegeling van de maatschappij zijn. Is politiek meer een ‘mannending’ of zijn er andere oorzaken? “Ik geloof niet dat politiek een “mannending” is, kijk maar naar de landelijke politiek, daar hebben we nu ook ongeveer een 50% verdeling gerealiseerd. Er zijn dus hele goede kandidaten waarin we de diversiteit en inclusiviteit goede vorm kunnen geven, we zouden onszelf de taak moeten geven om zorg te dragen voor een college en raad die een goede afspiegeling vormt van de diversiteit van inwoners van De Ronde Venen.”

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Er is nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug naar school kunnen. Abcoude, Mijdrecht en Baambrugge De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag 19 maart a.s. worden in Abcoude kleding en schoenen – die u niet meer draagt, maar waar iemand

Op Wereldgebedsdag, vrijdag 4 maart, is er van 19 tot 20 uur een oecumenische viering in de Janskerk. Janskerkplein 1 te Mijdrecht met medewerking van Huisorkest Vos. Een wereldgebeurtenis, waarbij door christenen op dezelfde dag in 173 landen dezelfde liturgie wordt gevolgd. Elk jaar wordt in een ander land de liturgie voorbereid. Dit jaar is het een viering uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. : Het thema is “Gods Belofte!” De liturgie wordt afgewisseld met het zingen van liederen, muziek, gebeden, schriftlezing, overdenking en verhalen van vrouwen uit het betreffende land. Iedereen is van harte welkom. Namens het IKO (plaatselijk comité). De viering wordt ook online uitgezonden. Hoe te vinden? Ga naar www.pgmijdrecht.nl en dubbelklik rechtsboven op rood vakje: “erediensten met beeld”, even wachten, en: ziedaar!

anders misschien nog wel blij van wordt – huis-aan-huis ingezameld. Tussen 10 en 11.30 uur kunt u kleding in gesloten plastic zakken aan de weg zetten. In Mijdrecht kunt u kleding inleveren bij de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein 1. De Sam’s vrijwilligers zijn daar van 12 tot 14 uur aanwezig om uw goederen aan te nemen. Van 14 t/m 19 maart kunt u in Baambrugge uw kleding en schoenen inleveren bij mevrouw de Groot-Griffioen aan de Rijksstraatweg 1a. Dit kan gedurende de hele dag vanaf ’s ochtends 9 uur. Op zaterdag 19 maart stopt de inzameling om 12 uur. Voor beide acties geldt dat kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden niet ingeleverd mogen worden. Landelijk duurt de actieperiode van 16 maart t/m 15 mei. Op diverse locaties in heel Nederland wordt kleding ingezameld. Zie www.samskledingactie.nl.