Varen in De Krijgsman Muiden

Page 1

52° 19’ 43.31” N 5° 4’ 6.042” E
SUNSET Varen in De Krijgsman Muiden

Welkom

Op loopafstand van uw eigen

woning in De Krijgsman Muiden

een aanlegplaats voor uw sloep.

Vaar via De Krijgsman sluis

richting de vecht of het IJmeer en bezoek binnen enkele zeemijlen

Amsterdam, Lemmer of Utrecht.

Hoe uniek is dat!

Een rondje De Krijgsman kan

natuurlijk ook. Even naar een paar

vrienden met de boot……

Behouden vaart!

Historie Muiden & water

Situatie aanlegplaatsen

Vaarroute binnen De Krijgsman

Maatvoering van uw sloep

Bediening schutsluis Gedragscode IJmeergebied Vaarroute IJmeer Varen rond Muiden 3 04 06 08 10 12 14 16 18

HISTORIE MUIDEN & WATER

De geschiedenis van Muiden begint al in de negende eeuw. Langs de oevers van de Vecht werd er gevochten tegen het water. Muiden vormde het begin van de Hollandse Waterlinie en was ook onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Als de mens niet had ingegrepen, had het hele gebied nu onder water gestaan en was Muiderberg een eilandje geweest.

Ook binnen De Krijgsman vertellen de watergangen een verhaal van polderverkaveling, afwatering, waterscheidingen en infrastructuur. Dit alles ten dienste van het transport van het kruit van de voormalige kruitfabriek over water en de ontwatering van het land. De sluis gelegen aan de Westzijde van De Krijgsman, herontwikkeld in 2021, dateert uit 1899.

4
kaart uit 1961 5

Voor de aanlegplaatsen geldt een maximale bootafmeting van 2,50 m breedte en een lengte van 7 m. De doorvaarhoogte in het gebied van De Krijgsman is maximaal 1,40 m in verband met de vaste bruggetjes welke er worden gerealiseerd. Voor een deel van de aanleg-

plaatsen geldt een erfpachtsituatie, eeuwigdurend. Voor de aanlegplaatsen in de haventjes geldt vol eigendom en onderdeel van een Vereniging van Eigenaren. Het (onderwater) vaarprofiel wordt op een diepte van 90 cm onderhouden en ligt in het midden van de vaargang. De zijkanten

Voor de aanlegplaatsen geldt een maximale bootafmeting 2,50 m breed bij 7,00 lang

kunnen ondiep zijn vanwege onderwatertaluds langs de oevers.

5 m 0,9 m

Het vaarprofiel wordt op een diepte van 90 cm onderhouden

8
MAATVOERING VAN UW SLOEP
9

SCHUTSLUIS DE KRIJGSMAN

10
BEDIENING SCHUTSLUIS

DE GEDRAGSCODE

• Vaar nooit door groepen vogels heen

• Houd altijd afstand van groepen watervogels

• Ontzie riet en andere oeverplanten

• Anker niet in de buurt van rustende of broedende vogels en laat ook vogels met jongen hun ruimte.

NATUURLIJK GENIETEN

Varen op het IJmeer is genieten. Varen op het IJmeer betekent ook één zijn met een geweldig stuk natuur en omringd zijn door een unieke vogelrijkdom. We zijn mede verantwoordelijk voor deze natuur. Dat kunnen we waarmaken door ons vaarwater ook te beschouwen als het leefgebied van diverse flora en fauna, met in het bijzonder fouragerende vogelsoorten.

GESLOTEN

GEBIEDEN

Ten slotte kent het IJmeer enkele gebieden die op grond van Artikel 20 van de Flora- en Faunawet het gehele jaar zijn gesloten. Zie de rode markering op het kaartje

NATUURBEWUST VAREN

Naast vogelvriendelijk varen kunnen we als waterrecreant een bijdrage leveren aan een schoon, gezond en natuurlijk vaarwater door:

• Op het water niet met olie, verf, diesel en oplosmiddelen te werken

BIJZONDERE RUSTGEBIEDEN

Het Markermeer heeft drie gebieden waar de vogels het in bepaalde periodes voor het zeggen hebben. Probeer deze gebieden (zie de oranje markering op het kaartje) te mijden in de perioden waarin er vogels aanwezig zijn.

• Geen hoge hekgolven te maken in de buurt van ondieptes

• Geen onnodig felle verlichting te voeren

• Radio of marifoon niet meer geluid te laten maken dan nodig is

• Geen afval overboord te gooien

12
GEDRAGSCODE IJMEERGEBIED
13

VAARROUTE IJMEER

Doorvaarthoogte gebied: 1,40 m. Openingstijden tussen sluis 08.00 en 22.00 uur

Doorvaarthoogte gesloten: 0,65 m.

Bepaalde openingstijden, in ochtend en middag.

Doorvaarthoogte gesloten: 3,8 m.

Doorvaarthoogte gesloten: 1,40 m.

Doorvaarthoogte gesloten: 1,40 m.

Brug over binnenhoofd

Doorvaarthoogte gesloten: 2 m.

Bepaalde openingstijden, in ochtend, middag en avond.

14 1 2 3 4 5 6 VAARROUTE IJMEER
1. DE KRIJGSMAN 2. VAN CUYKBRUG 3. AMSTERDAMSEPOORTBRUG 4. WEESPERPOORTSLUIS 5. SPIERINGBRUG 6. GROTE ZEESLUIS
15

PAMPUS

Pampus is een forteiland in het IJmeer. Het kunstmatig eiland werd in 1887 aangelegd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam om de vaargeul Pampus te verdedigen tegen aanvallen vanuit de Zuiderzee.

2 zeemijl

GA VOOR PAMPUS

Muiden beschikt over meerdere havens. Bij

het Muiderslot ligt de Stichting Jachthaven en daartegenover de haven van de Koninklijke

Nederlandse Zeil- en Roeivereniging. Meer naar de Grote Zeesluizen toe vindt u de Schoutenhaven.

Aan het einde van de Herengracht, voorbij de sluis ligt de haven van Fort H. Aan de overkant daarvan is de passantenhaven Balkengat.

VAREN NAAR....

1. Forteiland Pampus 2 zeemijl

2. Amsterdam 5

3. Almere 7

4. Hoorn 20

5. Enkhuizen 23

6. Lemmer 40

7. Den Oever 42

8. Makkum 45

Op maar een kwartiertje varen van Muiden liggen

“t Hooft, Warenar en De Drost . Dit zijn onbewoonde eilandjes voor de kust.

16
1
3 2 1 4 Marker meer IJsselmeer 5 7 8 6 VAREN ROND MUIDEN 17
Forteiland Pampus

De Krijgsman Muiden is een ontwikkeling van KNSF Vastgoed

Informatiehuis | De Krijgsman Muiden

Kruitpad 14

1398 CP Muiden

0294 466608

Disclaimer:

Deze uitgave is met zorg samengesteld, onder voorbehoud van onvolkomenheden en/of foutieve informatie. Het doel van deze uitgave is geïnteresseerden te informeren over de aanlegplaatsen die in verkoop zijn. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De in deze uitgave opgenomen ‘artist impressions’, tekeningen en schetsen, geven een globaal beeld. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de ontwikkelaar worden overgenomen of gekopieerd. Copyright juni 2023. Branding & design: DeKrijsgmanMuiden

DE KRIJGSMANMUIDEN.NL
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.