Page 1

29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 1

't Pakhuis van de Sint Was ooit de droom van elk kind, Hoe groot 't is en waar 't staat en hoe spannend als je er slaapt, werd je later groter dan vond je hem opeens een oude zeur en verschoot Piet ook zonder Sylvana opeens van kleur,

Nummer 3291 | week 48 | 29 november 2016

en dan is het moment gekomen te werken aan nieuwe dromen,

DE VOLGER 25, 1483 GA DE RIJP | TELEFOON: 0299 - 67 22 74 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

huisje-boompje-beestje in een eigen woning en een lief die je behandeld als een koning.

De kinderen van ’t Tilletje helpen Sinterklaas met bakken

Zo'n lief vinden en lokken doe je met veel zoete koek maar naar dat huis gaan wij graag voor U op zoek want let wel; koop je door ons begeleid die ene goeie woning geeft dat je toch de meeste kans op die behandeling als Koning....

DE HAAN Makelaardij Kleine Dam 2

0299 674586

MAKELAAR

GESPECIALISEERD IN LANDELIJK NOORD HOLLAND

www.dehaanmakelaardij.nl

VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK

voor iedereen! Verwondering, ook voor jou!

G.G. SCHIPPERSTRAAT 12 • DE RIJP • 1483 GE DE RIJP • TEL: 0299 39 74 97 • INFO@RANKO.NL

Warder- Misschien heeft u er al het een en

delen dat “De bakkerij van Sinterklaas” is ge-

gen hopen aan het eind met winst te eindi-

ander over gehoord via het Sinterklaasjour-

opend en volop draait.

gen, dit gaat naar een goed doel namelijk Stichting de Voedselbank. Op 15 december

naal, maar de Bak Piet van Sinterklaas heeft grote problemen in zijn bakkerij en kan

Openingstijden, elke dag na schooltijd, gedu-

tijdens de laatste bakdag wordt er afgeslo-

waarschijnlijk niet op tijd zijn met het bak-

rende 30 minuten. Een greep uit het assorti-

ten met een koffieochtend van 8.30 tot 10.00

ken van taarten, pepernoten enzovoort.

ment, hele taart 10,00 (wel even de dag ervoor

uur, á 2,50 pp.

Wat is het Sinterklaasfeest zonder lekker-

bestellen) pepernoten 50 gram 1,00, pop-cake

nijen? Met grote inzet en veel enthousiasme

appel of naturel 6 stuks 1,00. Speciale aanbie-

Foto: “Met de netto-opbrengst van de bakke-

hebben de kinderen van ‘t Tilletje uit Warder

ding de cupcakes van groep 3 deze gaan per

rij maken wij, de Stichting Voedselbank heel

een passende oplossing gevonden. Zij helpen

stuk en kosten 0,70. Alles wordt vers en ambach-

blij, Dus neem dagelijks iets mee, Voor bij de

Bak Piet een handje, en bakken al die lekkere

telijk gemaakt door de leerlingen zelf. Groep 6,

koffie of de thee”, volgens Morris, Julianne,

dingen gewoon zelf. Na enig oefenen in we-

7, 8 beheert de winkel. Dit houdt in zorgen voor

Senna, Maartje en Max.

gen, meten, en kostprijsberekening, kunnen

verpakkingsmateriaal, de boekhouding, kortom

deze aspirant-ondernemertjes trots mede-

alles wat een ondernemer ook doet. De leerlin-

Midwinterfeest KRANT PAGINA 11 TOT EN MET 30

Tekst en beeld: Christy Rijser

HYPOTHEEK NODIG?

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Dancing De Rijp i.s.m. Magic Sound. Entree 12,-

Paul van Dijk

Dit is incl. saté buffet en lekkere hapjes Tijd: 21.30 - 3.00 uur De Volger 43, 1483 GA De Rijp

Eerste gesprek hypotheekadvies altijd voor onze rekening.

financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55

MIDWINTERFEESTKRANT - UITNEEMBARE BIJLAGE MET NIEUWS EN OPTREDENS!

Boeren burgers en buitenlui zie pagina 31

W W W . R A N K O . N L

De Jongh Hout, Voor al uw hout.

www.dejongh-hout.nl

WINTERSPORT-BUS Ruime 9 persoons bus: 10 dagen €750,-

www.autobedrijfvanstraalen.nl

W W W . P A U LV A N D I J K F I N A N C I E E L A D V I E S . N L

ADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE JAARREKENING BELASTINGAANGIFTE INTERIM WERKZAAMHEDEN

BOEIJERSTRAAT 29, DE RIJP TEL. 06 12 96 95 92, WWW.OVERMANADMINISTRATIE.NL

DIERENSPECIAALZAAK EN WEBSHOP

NIEUW: PRACHTIGE HONDENKUSSENS VAN JACK & VANILLA KOM SNEL LANGS OF KIJK IN ONZE WEBSHOP JAN BOONPLEIN 10, DE RIJP www.huisdierenbazaar.nl

Ruim 5000 artikelen online. Levertijd: 1-2 werkdagen

Vlakdissel 2 1648 HJ De Goorn 0229 - 543369

Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster


en belangeloos inzet voor allerlei doelen. Iemand die bergen verzet voor anderen, buurt, vereniging 29 NOVEMBER 2016 | de DE UITKOMST | PAGINA 2 of een goed doel. Dit zijn de mensen aan wie de burgemeester van harte een Koninklijke Onderscheiding – een lintje – uitreikt. Als blijk van waardering voor hun tomeloze inzet en belangrijke rol voor de samenleving.

Duurzame Tip

GEEF UW FAVORIET DOOR VÓÓR 1 AUGUSTUS Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Download op www.lintjes.nl het ‘voorstelformulier’. Vul het zo volledig mogelijk in en stuur het aan: kabinetburgemeester@alkmaar.nl

Bent u van plan om uw woning te isoleren of om zonnepanelen aan te schaffen? Benader ook uw buren. Door samen materialen aan te schaffen kunt u collectiviteitsvoordeel krijgen. Dit voordeel kan soms flink oplopen. Kijk voor meer informatie en handige tips op www.duurzaambouwloket.nl

NIEUWS GEMEENTE ALKMAAR

Bewonersinitiatief Bergermeer Wmo loket

Wegens verbouwing stadskantoor

Servicepunt Graft Servicepunt Graft gesloten extra geopend Tijdelijk andere locatie balies Burgerzaken, Sociaal Wegwijsplein en Op maandag 5 december, Sinterklaasavond, is Servicepunt Graft Wegens de drukte is het servicepunt in Graft van 1 juni tot engesloten. met 14 juli Ondernemersloket Op deze dag kunt u van 12.30 uur tot 17.00 uur op afspraak terecht. op dinsdag extra geopend. De extra openingstijden zijn van 9.00 - 12.00

Boekje met muzikale Denk mee over verbetering van de onze website wandeling door wijk Voor als u professionele hulp nodig hebt om uw leven te organiseren en mee te kunnen doen in de samenleving. Van begeleiding dagbesteding en huishoudelijke hulp tot beschermd wonen, tijdelijk verblijf in een instelling en andere voorzieningen zoals een rolstoel of woonvoorzieningen. Telefoon: 14 072 maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur E-mail: wmo@alkmaar.nl of bezoek het Sociaal Wegwijsplein. OmZonder te voldoen aanbereikbaar wensen en behoeften inwoners, werken wij afspraak van maandagvan t/monze vrijdag van 09.00 tot 12.00 onder uur. meer aan de verbetering van onze website www.alkmaar.nl Daar-

Testgebruikers gezocht

Vanaf vrijdag 24 juli is de publiekshal van het Stadskantoor vanwege verbouwing tijdelijk niet toegan-

kelijk voor publiek. De balies van tentie. Eventuele reiskosten worden Burgerzaken, niet vergoed. het Sociaal Wegwijsplein en het Ondernemersloket

op: dit is op vrijdag 24 julimeedoen en maandag 27 juli vanwege omLet zoeken wijplein 20 personen die willen aan een gebruikersonLEUK MEE TEdeDOEN? krijgenOM gedurende verbouwing een interne verbouwing van het Stadskantoor gesloten. Daarna kunt derzoek. Is dit iets voor u? Met uw opmerkingen, tips en adviezen willen Graag zien wij in dat geval uw aanu – tijdelijk – het Sociaal Wegwijsplein bezoeken aan het Mallegatseen andere locatie. wij onze site gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken. Aanmelden melding tegemoet. Dit kan via www. plein 12. Deze locatie bevindt zich onder het Stadskantoor, bij het kan tot uiterlijk 1 augustus. alkmaar.nl/testgebruikers, per e-mail water. Vanaf dinsdag 28 juli kunnen hun en testresultaten worden niet gevia mediabureau@alkmaar.nl of bel U gaat met concrete opdrachten aan klanten terecht op de nieuwe locatie, bruikt voor andere doeleinden. ons op telefoonnummer 14 072 been de slag, om zelf te ervaren of de Mallegatsplein 12. Deze locatie vraag het Mediabureau. Als er website aan de verwachtingen volvindt naar zich onder het Stadskantoor, teveel aanmeldingen zijn, maken wij WAAR EN WANNEER? doet. Lukt het om producten aan te bij het water. Ondernemersloket hieruit een selectie. We kijken dat Het gebruikersonderzoek vindt vragen, informatie te vinden en zijn (vrijdag tussen 10.00 en 11.00inuur) geval naar leeftijd, geslacht en opplaats in Alkmaar. De exacte locatie teksten begrijpelijk? Door het stellen en Sociaal Wegwijsplein (maandag leidingsniveau om 9.00 een zo is op dit voor moment nog bekend, vanVoor vragen èn de testresultaten Jeugdhulp kunt u terechtwilbij het Centrum Jeugd en niet Gezin (CJG). t/m vrijdag tussen en represen12.00 uur) tatief mogelijk testpanel te krijgen. maar voor daarover krijgt u later bericht. lenDaar we achterhalen waar eventu- terecht kunnen ouders enu jongeren vragen over opvoeden, Wij hopen2van harte dat u meedoet! Er zijn onderzoeken gepland op dinseleopgroeien, problemenjeugdhulp tegenkomt. U heeft en ondersteuning. BALIES DAGEN GESLOTEN dag 25 augustus van 14.30 uur tot geen speciale computerervaring Vrijdag 24 juli en maandag 27 juli zijn Centrum voor Jeugd en Gezin 16.30 uur en op donderdag 27 aunodig. In tegendeel zelfs: juist mende balies van Burgerzaken, het OnTelefoon: 088-0100560 gustus van 18.30 uur tot 20.30 uur. sen met weinig ervaring zien wij dernemersloket en het Sociaal WegE-mail: info@cjgalkmaar.nl graag deelnemen aan het onderzoek. wijsplein gesloten. Er zijn op deze Internet: www.cjgalkmaar.nl Lees dus meer op inloop (spreekuren). Ook ondernemers zijn van harte welVERGOEDING data geen www.alkmaar.nl/testgebruikers kom als testgebruiker. Meedoen is Als blijk van waardering ontvangt u Bezoekadressen: op @gemeentealkmaar anoniem, uw persoonlijke gegevensBergermeer bij deelname eenHans kleine at- enReageer Merwedestraat 4, Alkmaar Muzikale wandeling Mientevan vanons Halen, Andela Lineke van Eck (Foto: R. Verhagen)

Jeugdhulp

Arubastraat 2, Alkmaar Van Alkmaar Net alsAlphenstraat veel andere9,Nederlandse steden, heeft Alkmaar een componistenHornplein 8, Schermerhorn buurt. De straten van de Bergermeer zijn in de jaren zeventig genoemd Mieuwijdt 19, snel Graft worden gerepareerd Foutje kan naar bekende en minder bekende componisten. Van Beethoven tot en

uur zonder afspraak en van 12.50 - 16.30 uur alleen op afspraak.

Gemeentenieuws Op deze pagina’s vindt u een selectie van berichten van Gemeente Alkmaar, die eerder zijn verschenen in de Stadskrant Alkmaar of op www. alkmaar.nl. Daar kunt u ook veel producten digitaal aanvragen en/of een afspraak maken. De Stadskrant is een tweewekelijkse uitgifte van de gemeente Alkmaar in het Alkmaars Nieuwsblad, dat door Rodi Media op woensdag huis-aan-huis wordt verspreid. Geen krant ontvangen? Bel dan met Rodi Media, tel. 0226 – 33 33 11 voor nabezorging.

Officiële Mededelingen alleen digitaal De Officiële Mededelingen van de gemeente worden alleen Officiële Mededelingen alleen Alkmaar digitaal

digitaal gepubliceerd. U vindt ze via www.alkmaar.nl/bekendmaking De Officiële Mededelingen van gemeente Alkmaar worden alleen digitaal gepubliceerd. U vindt ze via www.alkmaar.nl/bekendmaking

Gezamenlijk spreekuur gebiedsconsulenten & wijkagenten De Gebiedsconsulenten houden gezamenlijk met de wijkagenten voor Gezamenlijk spreekuur gebiedsconsulenten Graft-De Rijp en Schermer wekelijks een spreekuur. De spreekuren & wijkagenten worden gehouden op donderdag van 9.30 tot 10.00 uur in Servicepunt

Graft, Mieuwijdt 19 enen van tot 11.30voor uurGraft-De in Servicepunt StompeDe gebiedsconsulenten de11.00 wijkagenten Rijp en Schermer toren, Dres houden elke 1week op donderdag een gezamenlijk spreekuur in Servicepunt Graft, Mieuwijdt 19. Het spreekuur is van 9.30 tot 10.00 uur. Het wekelijkse spreekuur in Servicepunt Stompetoren is vervallen maar als u iets te bespreken of melden heeft, kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 072 (gebiedsconsulenten) of 0900 8844 (wijkagenten). U kunt op de volgende locaties en tijden terecht voor de producten en diensten van Burgerzaken. Betalingen alleen via pin, dus niet contant. en goede foto’s gezocht van de comEen aantal digitale producten leveren wij niet meer aan de balie. Op ponisten. De oude foto’s van onder www.alkmaar.nl ziet u welke producten u digitaal kunt aanvragen. Om meer de Viaanse molen kwamen van in te loggen heeft u DigiD nodig. Heeft u die niet, dan moet u die wel het Regionaal Archief. Ook heb ik U kunt op de volgende locaties en tijden terecht voor de producten en diensten eerst aanvragen. Het duurt ca 5 uit werkdagen voordat u uw van activeringsOnlangs zijn drie oudere dames de gemeente Alkmaar, respecnieuwe QR-codes gemaakt, met links van Burgerzaken. Voor uw en onze veiligheid kunt u alleen betalen via PIN. code voor DigiD per post krijgt toegestuurd. Thuis geen internet? Bestel velijk 75, 79 en 90 jaar, het slachtoffer geworden van een 'babbeltruc'. naar Youtube. En weet je wat leuk is? ALLEEN OPdoor AFSPRAAK: ZONDER AFSPRAAK: Beroving een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden in één van onze servicepunten bij een internetzuil uw producten digitaal. ruimte overblijven.' Een ambtenaar Bij de muziek van Mahler is Hanneke de Stadskantoor, Servicepunt bellen hiervoor bij u aanwel en uw gebruiken een mooie smoes Graft, om binnen te komen. Neem DigiD en pinpas mee. ontdekte de fout Om dit te Wit de sopraan. Zijonlangs. komt uit onze wijk!’ Mallegatsplein 12, Alkmaar: Mieuwijdt 19, Graft: bezittingen. In Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle herstellen gaat de wethouder de -OPENINGSTIJDEN: maandaggevallen tot en met vrijdag - donderdag vanGraft, 9.00 Mieuwijdt tot 12.00 en sommige gebeurt ditvan in combinatie met bedreiging en/of geweld. Servicepunt 19, gemeenteraad voorstellen de geJUBILEUMWEEKEND 9.00 tot 16.30 uur van 12.45 tot 15.30 uur Dieven doen soms ook voor als meteropnemer of reparateur of ze Graft: wraakte foutieve passage te schrapALLEEN OPzich AFSPRAAK: In het jubileumweekend, eind septem-Stadskantoor, donderdagavond vanwater 16.30 tot pen, -maandag vragen om een glas of 10, een terwijl eenvan handlanger het huis 14.00 – 20.00 uur pen. ‘Daarmee er niets Mallegatsplein ber, hebben alleverandert wijkbewoners een 20.00 uur Servicepunt Stompetoren, binnenglipt. Deze babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te aan hetontvangen. plan zoals we Alkmaar (vanaf 28 zogeheten juli Mallegatsboekje En dat er ismet nogelkaar voor1, Stompetoren: lichten. Het gebeurt voornamelijk aan Dres deServicepunt deur en bij pinautomaten. hebben aldusDe demakers wetStompetoren, Denk plein 12): raad voorvastgesteld’, nieuwe bewoners. Servicepunt Alkmaar-Noord, vrijdag vanzeer 9.00behendig tot 12.00 en van niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zijn trots‘We op hun product. Lineke: ‘Het houder. ontdoen onszelf alleen Dres 1, Stompetoren: met hun - maandag tot en met vrijdag Laan van Straatsburg 2, Alkmaar: 12.45 tot 15.30 uur smoezen. politieuur is alert op deze vorm van diefstal. Lees op www. was een ontzettend leuk om vergissing. te doen en van ongemakkelijke - dinsdag van 14.00 – 20.00 uur van 09.00De- 16.30 - maandag, dinsdag en donderdag meer over babbeltrucs en hoe u kunt we zijn blij met alle positieve reacties en -politie.nl/themas/babbeltruc.html donderdagavond van 16.30 – van 11.00 tot 18.00 uur PRODUCTEN voorkomen (Foto:AFSPRAAK: politie) het feit dat de gemeente dit mogelijk 20.00 uur dat u hier slachtoffer van wordt. ZONDER - woensdag van 11.00 tot 20.00 uur. Een aantal digitale producten leheeft gemaakt.’ Servicepunt Graft, Mieuwijdt 19, veren wij niet meer aan de balie. Servicepunt Alkmaar-Noord, Laan Graft: Servicepunt Graft, Op www.alkmaar.nl kunt u zien INITIATIEVEN van Straatsburg 2, Alkmaar: - donderdag van 09.00 – 12.00 Mieuwijdt 19, Graft: welke producten u digitaal kunt WERK IN UITVOERING Als u ook een idee voor een bewoners- maandag, dinsdag en donderen van 12.30 – 15.30 uur - maandag van 12.30 – 17.00 en aanvragen. Om in te loggen heeft www.alkmaar.nl/werkinuitvoering initiatie, kijk dan op de site hoe u dag van 11.00 – 18.00 uur 17.30 – 20.00 uur u wel DigiD nodig. Heeft u nog deze indient. - woensdag van 11.00 – 20.00 uur. Servicepunt Stompetoren, geen DigiD, dan moet u die Dres eerst1, Stompetoren: Servicepunt Stompetoren, aanvragen. Het duurt ca. 5 werkOranjestraat, De Rijp - vrijdag van 09.00 12.00 en Dres 1, Stompetoren: dagen voordat u uw –activeringsLees meer op: Start: in uitvoering van 12.30 – 15.30 uur - dinsdag van 12.30 – 17.00 en code voor DigiD per post krijgt www.alkmaar.nl/ Gereed: 17 juli bewonersinitiatieven 17.30 – 20.00 uur toegestuurd. Er vindt onderhoud plaats. Als alles volgens planning verloopt is het werk Vanwege hijswerkzaamheden in De Rijp op 11 juli, is de Rechtestraat ter op vrijdag 17 juli afgerond. hoogte van nummer 162, tussen 8.30 uur en 11.00 uur afgesloten voor al De straat is afgesloten voor al het het verkeer, behalve voor (brom)fietsers en voetgangers. Huisnummers verkeer. Woningen blijven zo veel 2 tot en met 162 en 1 tot en met 91 zijn via de Kleine Dam te bereiken. mogelijk bereikbaar via houden loopHuisnummers 164 tot en met 176 en 93 tot en met 97 zijn via het Westschotten. De parkeergarage van De huidige situatie wordt afgewikkeld via einde te bereiken. Dillenburg blijft bereikbaar, met uitde Kanaaldijk in Oost-Graftdijk en via zondering van één werkdag. Dit West-Grafdijk. is opbijsommige Vanwege de Kunstmarkt in De Rijp op 26 juli zijn de Kleine Dam, Jan wordt vermeldDie opweg borden de inrit plekken slechts enkele meters breed. Boonplein en de Grote Dam in De Rijp op deze dag van 10.00 uur tot Omdat de woningen dicht langs de 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. Er Branding dijk staan, ondervinden bewoners is een omleiding ingesteld. Start: 13 juli daarvan overlast. Het verkeer bestaat Gereed: 24 juli namelijk niet alleen uit recreatieVanwege de gecombineerde Kunst- en Boekenmarkt in De Rijp op De Branding wordt tussen de Herenverkeer maar ook uit bevoorradings23 augustus zijn de Kleine Dam, Jan Boonplein en de Grote Dam in weg en de natuurspeelplaats beverkeer en bouwverkeer. Na besluitDe Rijp op deze dag van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor al straat. Hier staan geen woningen. vorming in de gemeenteraad van 15 het verkeer, behalve voor voetgangers. Er is een omleiding ingesteld. Tijdens het werk is een omleiding december krijgt de aanleg van de ingesteld. ontsluitingsweg verder vorm.

Informatie Burgerzaken Alkmaar

Babbeltrucs…. Trap er niet in! Informatie Burgerzaken

met Willem Pijper. Dat inspireerde de bewoners tot verschillende activiProbleem bestemmingsplan De Pauw op tijd ontdekt teiten, waaronder recentelijk een boekje voor alle wijkbewoners met een Halte Werk door de wijk. van Al wandelend lees je niet alleen de geschieInwandeling het bestemmingsplan De Pauw in Graft-De Rijp is over een vergissing denis van deBijwijk de verschillende componisten, maar plan kun je ookhet via opgedoken. heten omzetten van het stedenbouwkundig naar Voor alle vragen over uitkeringen (ook voor zelfstandigen), bijzondere QR-codes luisterenblijken naar hun muziek. bestemmingsplan enkele verkeerde cijfers te zijn opgenomen. bijstand en schuldhulpverlening. Hierdoor zou er op papier veel minder grond bebouwd mogen worden We kijken terug op het proces op een idee voor de wandeling. Miente: ‘Het dan al die tijd is Telefoon: 14 ingetekend. 072 maandag t/mbijvrijdag bereikbaar regenachtige middag, aan tafel resultaat werd gepresenteerd op tussenaan 09.00 17.00 het worden veel teinveel vierWanneer de gemeente Alkmaar zich uur. Miente van Halen de en Kalmande plan nieuwjaarsreceptie 2014. De E-mail: post@haltewerk.nl kante meters toegewezen aan ‘wastrikt aan de regels van het eigen straat. Ook Lineke van Eck van de wandeling en de resultaten van het Internet:en www.haltewerk.nl Bachlaan Hans Andela van onderzoek waren gebundeld in een en ‘verkeer’, zegt wethouder bestemmingsplan houdt, mag ze nietde ter’ Of bezoek ons Achter de Vestis1, Alkmaar. Bereikbaar maandag Schubertkade zijn op erbij. ‘Hetgemeenboekje boekjeDijkman. met ringbandje en ik dacht Pieter ‘Voorvan de ingetekenbouwen wat eerder door de t/m vrijdag van 13.00 uur. de eigenlijk al een paar oud,’vertelt meteen: hier moeten mee! woningen zou danweteiets weinig teraad besloten is.10.00 ‘Injaar detot tekst van Miente. ‘We zijn er al in januari 2013 Die gedachte kwam twee jaar later Speciaal voorvult jongeren tot 27 het Jongerenloket: mee begonnen,’ Lineke aan. ‘Najaar eenis er weer naar boven bij het 40-jarig oproep in de wijkkrant voor Telefoon: 072-5488266, van mensen maandag t/m vrijdagvan bereikbaar 08.30 jubileum de wijk.tussen Het zou een dieenhet leuk om het eenJongerenloket onder- prachtig cadeautje zijn alle wijk17.00 uur.vonden Of bezoek op Geesterweg 1mvoor in Alkmaar. zoek te startenvan naar de historie van de bewoners!’ Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. wijk. Lekker spitten in het Regionaal Archief, leek voor mij de alszomervakantie. docent DE COMPONIST De laatste dat Stadskrant verscheen vorige week woensgeschiedenis natuurlijk geweldig!’ Hans Andela,26 hoofdredacteur van dag. De eerstvolgende verschijnt weer op woensdag augustus. Voor gewijkblad de Componist ging aan de De raad van de gemeente Alkmaar heeft besloten om de heer P.M. Bruinmeentelijk nieuws kunt u terecht op onze website www.alkmaar.nl. Ook WANDELING slag met het materiaal: ‘Het boekje ooge aan te bevelen de Minister van Binnenlandse Zaken enafspraak Koninkveel produkten zijn hier bij digitaal aan te vragen en u kunt digitaal een Een groepje wijkbewoners ging aan kreeg dezelfde uitstraling als het wijkmaken. rijksrelaties als kandidaat voor de vervulling van het ambt van burgede slag en gaandeweg ontstond het blad. Ik heb alle teksten nagekeken meester van de nieuwe gemeente Alkmaar.

Zomerstop Stadskrant

Bruinooge kandidaat burgemeester

Bestemmingsplan ontsluitingsweg Resort De Rijp aangeboden aan gemeenteraad

De vacature voor deze functie is ontstaan als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. De heer Bruinooge is sinds 15 januari 2007 burgemeester van Alkmaar. Vanaf 1 januari 2015 is hij waarnemend burgemeester in Alkmaar in verband met de eerder genoemde fusie. Burgemeester Bruinooge: ‘Ik ben blij met het vertrouwen dat de geAfgelopen het college het bestemmingsplan meenteraadweek in mijheeft heeft uitgesproken. Met gewijzigde veel enthousiasme blijf ik mij behandeld voor nieuwegemeente ontsluitingsweg van recreatiepark Resort De Rijp. inzetten voor dede nieuwe Alkmaar.’

Het besluit wordt op 15 december besproken in de gemeenteraad. Het bestemmingsplan Groenedijk gen Nieuwe Horecanota

in het bestemmingsplan. Het Graftdijk betreft naast de aanleg van gewijzigde De sluitingstijden van de horeca zijn binnenkort vrij.bestemmingsplan De raad stemde inwordt met een nieuwe ontsluitingsweg naar het ter vaststelling aan de gemeenteraad de nieuwe Horecanota, die liberalisering van de sluitingstijden mogelijk maakt, Recreatiepark (Resort De Rijp) ook voorgelegd. één van de speerpunten van het coalitieakkoord ‘Het wordt zomer’. Samen een regeling voor het huidige park, met detailhandel en dienstverlening maakt horeca Alkmaar aantrekkelijk, een beperkte uitbreiding van het ONTSLUITINGSWEG vitaal en leefbaar. Het besluit tot vaststelling van de nieuwe Horecanota wordt recreatiepark en een optimalisatie Al in 2006 had gemeente Graft-De Rijp woensdag 8 juli gepubliceerd, zodat de vrije sluitingstijden vanaf donderdag van het sportpark van SV Graftdijk. Op het voornemen om de weg aan te 9 juli van kracht zijn. Formeel treedt een besluit namelijk een dag na publihet ontwerp-bestemmingsplan zijn leggen. De ontsluitingsweg naar Resort catie in werking. De bevindingen worden in september en december 2015 en vijf zienswijzen ingediend. De ziens- De Rijp is noodzakelijk omdat het juli 2016 geëvalueerd. wijzen leidden tot enkele aanpassin- verkeer van en naar het park in de

Afsluiting openbare weg De Rijp


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 3

NIEUWS GEMEENTE ALKMAAR NIEUWS NIEUWS GEMEENTE GEMEENTE NIEUW ALKM ALK Wmo loket WMO Voor als u professionele hulp nodig hebt om uw leven te organiseren en Voor u professionele hulp nodig hebt om leven te organiseren en mee als te kunnen doen in de samenleving. Vanuw begeleiding dagbesteding mee te kunnen doen in de samenleving. Van begeleiding dagbesteding en en huishoudelijke hulp tot beschermd wonen, tijdelijk verblijf in een huishoudelijke hulp totvoorzieningen beschermd wonen, verblijfofinwoonvoorzieeen instelling instelling en andere zoals tijdelijk een rolstoel en andere voorzieningen rolstoel, ningen. Telefoon: 14 072(zoals maandag t/mwoonvoorzieningen vrijdag bereikbaar e.d.). tussen 09.00 en 17.00 uur E-mail: wmo@alkmaar.nl of bezoek het Sociaal Wegwijsplein. Telefoon: 14 072 bereikbaar maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.30 tot en 12.00 17.00 Zonder afspraak van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur E-mail: wmo@alkmaar.nl. Of bezoek het Sociaal Plein. Zonder afspraak uur. geopend vanplein maandag vrijdag tot 12.00 uur. Let op: dit is opt/m vrijdag 24van juli09.00 en maandag 27 juli vanwege een interne verbouwing van het Stadskantoor gesloten. Daarna kunt u – tijdelijk – het Sociaal Wegwijsplein bezoeken aan het Mallegatsplein 12. Deze locatie bevindt zich onder het Stadskantoor, bij het water.

Jeugdhulp

Voor Jeugdhulp kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar kunnen ouders en jongeren terecht voor vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdhulp en ondersteuning.

Jeugdhulp

Bezoekadressen: Centrum voor Jeugd en Gezin Merwedestraat 4, Alkmaar Telefoon: 088-0100560 Arubastraat 2, Alkmaar E-mail: info@cjgalkmaar.nl Voor Jeugdhulp kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Van Alphenstraat 9, Alkmaar Internet: www.cjgalkmaar.nl Daar kunnen ouders en jongeren terecht voor vragen over opvoeden, Hornplein 8, Schermerhorn opgroeien, jeugdhulp en ondersteuning. Jan Ploegerlaan 1D De Rijp Centrum voor Jeugd en Gezin Telefoon: 088-0100560 E-mail: info@cjgalkmaar.nl Internet: www.cjgalkmaar.nl

Halte Werk

Voor alle vragen over uitkeringen, werk en bijzondere bijstand. Halte Werk Bezoekadressen: biedt ook hulp bij4,geldzaken Merwedestraat Alkmaar en schuldhulpverlening. Speciaal voor jongeren tot 27 jaar is er het Jongerenloket. Het Zelfstandigenloket is er speciaal Arubastraat 2, Alkmaar voor ondernemers. Van Alphenstraat 9, Alkmaar Hornplein 8, Schermerhorn Telefoon: 072, maandag t/m vrijdag bereikbaar Mieuwijdt1419, Graft tussen 08.30 tot 17.00 uur. E-mail: post@haltewerk.nl Internet: www.haltewerk.nl

Halte Werk

Bezoek ons in het stadskantoor. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag vanvragen 9.00 totover 13.00 uur. Voor alle uitkeringen (ook voor zelfstandigen), bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De Cliëntenraad Halte Werk vertegenwoordigt de belangen van cliënten van Halte Werk. 14 072 maandag t/m vrijdag bereikbaar Telefoon: Telefoon: 06-45158630 tussen 09.00 en 17.00 uur. E-mail: E-mail: info@clientenraadhaltewerk.nl post@haltewerk.nl Internet: www.facebook.com/clientenraadhaltewerk Internet: www.haltewerk.nl Of bezoek ons op Achter de Vest 1, Alkmaar. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Meld dode vogels bij Dierenambulance

Speciaal voor jongeren tot 27 jaar is er het Jongerenloket: Telefoon: 072-5488266, van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. Of bezoek het Jongerenloket op Geesterweg 1m in Alkmaar. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

In Noord-Holland zijn dode watervogels ontdekt die H5N8-griep (vogel-

Bruinooge kandidaat burgemeester

griep) hebben. In Alkmaar zijn op dit moment nog geen besmette vogels gevonden. één of meerdere vindt, ditP.M. danBruinbij de De raad vanAls deugemeente Alkmaardode heeftvogels besloten om meld de heer Dierenambulance. ooge aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als kandidaat voor de vervulling van het ambt van burgeMELDEN aan en bel direct Dierenambulance meester van de nieuwe gemeente Alkmaar. Ziet u een dode vogel? Meerdere Alkmaar via 072 515 0085 of 06 224 dode vogels voor op één plek kan duiden 952als96. Geef van de de vindplaats door de en De vacature deze functie is ontstaan gevolg fusie tussen op vogelgriep. Raak de vogel(s)Rijp niet uw telefoonnummer. gemeenten Alkmaar, Graft-De en Schermer. De heer Bruinooge is sinds 15 januari 2007 burgemeester van Alkmaar. Vanaf 1 januari 2015 is hij waarnemend burgemeester in Alkmaar in verband met de eerder genoemde fusie. Burgemeester Bruinooge: ‘Ik ben blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij heeft uitgesproken. Met veel enthousiasme blijf ik mij inzetten voor de nieuwe gemeente Alkmaar.’

Nieuwe Horecanota De sluitingstijden van de horeca zijn binnenkort vrij. De raad stemde in met de nieuwe Horecanota, die liberalisering van de sluitingstijden mogelijk maakt, één van de speerpunten van het coalitieakkoord ‘Het wordt zomer’. Samen met detailhandel en dienstverlening maakt horeca Alkmaar aantrekkelijk, vitaal en leefbaar. Het besluit tot vaststelling van de nieuwe Horecanota wordt woensdag 8 juli gepubliceerd, zodat de vrije sluitingstijden vanaf donderdag 9 juli van kracht zijn. Formeel treedt een besluit namelijk een dag na publicatie in werking. De bevindingen worden in september en december 2015 en juli 2016 geëvalueerd.

Wegens verbouwing stadskantoor

Inz ALKMAAR A ALKMAAR LKM A ONDERNEEMT ONDERNEEMT A RBurgerzaken, O N DSociaal E RWegwijsplein N E E MenTInza Tijdelijk andere locatie balies ‘Ve ‘V Ondernemersloket

Op Op Opde weg weg weg naar naarnaar een eenciruculaire ciruculaire een ciruculaire economie economie economie NXT: nieuwe generatie tankstations

Burge Bur

‘Van ‘Van ‘Van afval afval afval naar naargrondstof grondstof naar grondstof en en energie’ energie’ Vanaf vrijdag 24 juli is de publieks-

‘GP Groot is geen pionier, wel een actieve volger’ hal van het Stadskantoor vanwege verbouwing tijdelijk niet toegankelijk voor publiek. De balies van

Burgerzaken, het Sociaal Wegwijs-

plein en het Ondernemersloket krijgen gedurende de verbouwing een andere locatie.

Vanaf dinsdag 28 juli kunnen hun klanten terecht op de nieuwe locatie, Mallegatsplein 12. Deze locatie bevindt zich onder het Stadskantoor, bij het water. Ondernemersloket (vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur) en Sociaal Wegwijsplein (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

‘Verg ‘Ver

daaro daa

Punt Pun

strijd strij

InInjon jo voor voo het hetjo rapie rapi 3030cec Regio Reg

VERG VER

Sticht Stic strijd strij Alle Allei

Ser Se

BALIES 2 DAGEN GESLOTEN

Weg We Vrijdag 24 juli en maandag 27 juli zijn opopd de balies van Burgerzaken, het Onuur uurz WethouderJan JanNagengast Nagengast Wethouder (Links) (Links)iningesprek gesprek Jan met met Nagengast Harry HarryZandbergen Zandbergenover (Links) overafval afval( JJFoto) in ( JJFoto) gesprek dernemersloket en het Sociaal Weg- Wethouder wijsplein gesloten. Er zijn op deze G data dus geen inloop (spreekuren). ererzijn zijnnog noggenoeg genoegprocessen processen die die Ge In InIn de de derubriek rubriek rubriek Alkmaar Alkmaar Alkmaar Onderneemt Onderneemt Onderneemt bezoeken bezoekenburgemeester burgemeester bezoeken enenwethouwethou- burgemeester en wethou-

mensenhanden mensenhanden nodig nodighet hebben. hebben. ZoZo OpOpd ders ders dersom om omdedebeurt de beurt beurt een een Alkmaarse Alkmaarse eenondernemer. Alkmaarse ondernemer.ZijZijgaan gaan ondernemer. met methen henhet hetgesprek gesprek Zij gaan met hen gesprek werken werken hier hier bijvoorbeeld bijvoorbeeld rond rond de maa m aan aan aanover over overhun hun hun bedrijf. bedrijf. bedrijf. Wat Watdoen doenzijzij Wat als alsbedrijf bedrijf doen enenhoe hoe zij ervaren ervaren als bedrijf zezehet hetwerweren hoe ervaren ze het de werEric Metselaar (links) en Pieter Talsma (rechts) tonen de wethouder het nieuwe tankstation (Foto: R.afstand Verhagen) vijftien vijftien mensen mensen die dieeen een afstandhebheb- alkm alk ken ken kenin in indede de gemeente gemeente gemeente Alkmaar? Alkmaar?Deze Deze Alkmaar? keer keerisiswethouder wethouder Deze Jan Jan keer Nagengast Nagengast is wethouder Jan Nagengast ben bentot totdedearbeidsmarkt. arbeidsmarkt.ZijZijdemondemon- afsp af (CDA) (CDA) (CDA)aan aan aan dedebeurt. de beurt.Hij beurt. Hijspreekt spreektHij afafopop spreekt bedrijventerrein bedrijventerrein af Boekelermeer op Boekelermeer bedrijventerrein bijbij Boekelermeer bij teren teren elektronische elektronische apparaten apparaten en en gem ge Voor de rubriek Alkmaar Onderneemt gaan burgemeester en wethouders ook een logische plek vanwege onze een een eenbedrijf bedrijf bedrijfdat datinnovatief innovatief dat innovatief isisininafvalverwerking: afvalverwerking: is in Sortiva. afvalverwerking: Sortiva. Sortiva. sorteren sorterendeze dezenaar naarverschillende verschillende woe wo om de beurt op pad om van ondernemers in de stad te horen hoe zij het vestiging daar èn de clustering van deelstromen.’ deelstromen.’ met m huishoudelijk huishoudelijkafval afvalvan van huishoudelijk HVC HVCenenhet het energie afval van HVC en het Bij BijBij binnenkomst binnenkomst binnenkomstwordt wordtdede wordt wethouder wethouder de wethouder gerelateerde bedrijven. ondernemen in Alkmaar ervaren. Wat gaat goedzijn en drie wat kan beter? WetOnlangs oudere dames uit de gemeente Alkmaar, van respecbedrijfsafval bedrijfsafval van vanGPGP Groot, Groot, bedrijfsafval te tehalen. halen. van GP Groot, te halen. hartelijk hartelijk hartelijkontvangen ontvangen ontvangen door doorHarry Harry door ZandZand- Harry Zandhouder Duurzaamheid Jan Nagengast wil graag horen de velijk 75, 79 eneens 90 jaar, hetvan slachtoffer gewordenLNG van een 'babbeltruc'. Om Omdit dit tete kunnen kunnen doen doen Om hebben hebben dit we weteVOORDELEN kunnen doen hebben we TOEKOMST TOEKOMST bergen, bergen, bergen, algemeen algemeen algemeen manager manager bij manager bijSorSor- (CDA) bij SorOf O door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden heren Talsma en Metselaar van GP is Groot, hoe het staat met de plannen inBeroving in2010 2010breed een een volautomatische volautomatische in 2010 ‘high‘higheen volautomatische ‘high‘Hoe ‘Hoe zien zien jullie jullie bij bij Sortiva Sortiva de de toetoetiva. tiva. tiva. ‘Afvalverwerking ‘Afvalverwerking ‘Afvalverwerking isiseen een breed breed een ‘Wat zijn de voordelen van LNG ten DeDe bellen bij en gebouwd. gebruiken een mooie smoes omgaat binnen teafvalscheikomen. Deze tech’ sorteermachine sorteermachine gebouwd. tech’Deze sorteermachine Deze gebouwd. komst komst als alshet het gaat om om begrip, begrip, begrip, maar maar maar wat watisis wat het enenhoe ishoe het doen doen entech’ hoe doen opzichte van CNG-gas?’ wilafvalscheiNagengast voor het binnenkort tehet openen LNG tankstation in udeaan Boekelermeer. digi di Vervolgens stelen zijverschillende uw geld en andere waardevolle bezittingen. In machine kan kan allerlei allerlei machine verschillende kan allerlei verschillende ding?’ ding?’ vraagt vraagt wethouder wethouder Nagengast. jullie jullie julliedat dat dat hier hierhier bijbijSortiva?’ Sortiva?’ bij vraagt Sortiva?’ vraagt machine vraagt weten. Erik Metselaar legtNagengast. uit dat CNG sommige gevallen gebeurt in combinatie met bedreiging en/of geweld. afvalstromen afvalstromen herkennen. herkennen. afvalstromen Zodit Zowordt wordt herkennen. Zo wordt Harry Harry Zandbergen: Zandbergen: ‘We ‘We zien zien steeds steeds wethouder wethouder wethouder Nagengast. Nagengast. Nagengast. Harry: Harry:’Sor’Sor- EERSTE Harry: Pieter Talsma, directeur Brandstoffen en PAAL’Sorvoor 80% uit methaan bestaat en een Ge G Dieven doen zich paal soms ookmet voor meteropnemer ofis.reparateur of ze eruit er ermet met magneten magneten het hetmetaal er metaal eruit eruit magneten het metaal meer meer bewustwording bewustwording ten ten aanzien aanzien tiva tiva tivais is iseen een een samenwerking samenwerking samenwerking tussen tussen GPGP Talsma: tussen GP Oliehandel, en Erik Metselaar, mana‘De eerste gaat in de-als laag calorisch gas LNG is vloeibaar, vragen om een glas water of een terwijl eenWaardevolle handlanger het huis &&w gehaald gehaald en en met met ‘windshifting’ ‘windshifting’ gehaald worden worden en met ‘windshifting’ worden van van recyclen. recyclen. Waardevolle materialen materialen Groot Groot Groot Inzameling Inzameling Inzameling & &Recycling Recycling & en Recycling enhet het cember en het ger tankstations, verwelkomen wetde grond in en eind april kan pen, heeft een grotere dichtheid en levert per binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld omenergie: mensen opWe te alle alle folies foliesenen losse losseverpakkingen verpakkingen alle folies eraf eraf kilo en verpakkingen kun kun jelosse jebeter beter opnieuw opnieuw gebruiken. gebruiken. Weeraf afval-, afval-, afval-, grondstoffengrondstoffengrondstoffenenergiebeenergiebeen er energiebeDe De houder Nagengast. Zij enen vinden het al getankt worden. LNG is een op3,5 keer zoveel ‘Minder lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk geblazen. geblazen. Het Het gaat gaat door door geblazen. verschilverschilHet gaat door verschilproberen proberen dus dus steeds steeds beter beter het het afval afval drijf drijf drijf HVC. HVC. HVC. Om Om goed Om goed te goed te kunnen kunnen te ininkunnen inGra Gr leuk om hem bij te praten over de komende brandstof in de transport- tankbeurten en meer ‘range’ dan met niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun lende lende zeven zeven enenmet met infrarood infrarood lende techtechzeven en met infrarood techtetescheiden scheiden enentetehergebruiken. hergebruiken. Als Als noveren noveren noveren eneninvesteren en investeren investeren ininhet hetverver- sector in het verwor w stand van zaken en willen ook onderdus vooral interessant voor een CNG-voertuig.’ Talsma: ‘Bovendien smoezen. De politie alert op dezeisdat vorm van diefstal. Lees op www. niek niekwordt wordthout hout herkend herkend niek en engescheigescheiwordt hout herkend gescheidat lukt, lukt, hebben hebben we we opopen de de langere langere gaand gaand gaand recyclen recyclen recyclen van van afval, afval, van zijn zij afval, zij goederenvervoer. zijn zij Gra Gr nemers bewust maken dat LNG erzijn aan Op is dit moment een LNG-voertuig veel stiller dan politie.nl/themas/babbeltruc.html over babbeltrucs en hoe uvan kunt den.’ den.’ we den.’ termijn termijn minder minder capaciteit dede daarom daarom daarom gaan gaan gaan samenwerken. samenwerken. samenwerken. AfvalAfvaltore to komt. Dus schuift Jan Nagengast bijAfvalze hebben met een aantal regionale meer een dieseltruck encapaciteit dus kan ervan bij grote voorkomen datcontracten u hier slachtoffer wordt. (Foto:en politie) aan onder het genot vanzijn een kopje zijn transportbedrijven gesloten,vansupermarkten, die in woonwijken gestortplaatsen stortplaatsen enverbrandingsovens verbrandingsovens recycling recycling recycling enenhergebruik en hergebruik hergebruik zijnnamelijk namelijk namelijk

Babbeltrucs…. Trap er niet in!

enMAATSCHAPPELIJK we zijn met een aantal partijen vestigd zijn, langer geladen en gelost nodig. nodig.Ook Ookhet hetscheiden scheiden bij bijde demenmenMAATSCHAPPELIJK MAATSCHAPPELIJK VERANTVERANTVERANTnog in gesprek. Metselaar: ‘Uiteraard worden omdat er minder geluidsoversen senthuis, thuis, bijbijde debron, bron,moet moet steeds steeds WOORD WOORD WOORD NXT TANKSTATION gaan ook auto’s GP Groot op last is worden. voor omwonenden. Wij geven beter beter worden. Uiteindelijk Uiteindelijk wil jeje naar naar HIGH-TECH HIGH-TECH HIGH-TECH SORTEREN SORTEREN SORTEREN ‘We ‘Weer proberen proberen niet nietvan alleen alleen ‘We milieubemilieubeproberen niet alleenwil milieubeU Uk WERK IN UITVOERING GP Groot introduceert NXT, een’En all-in rijden, en we te hopen datmaar nog bedrijven die interesse hebben, graag een eencirculaire circulaire economie, economie, waar waaralles alles wust wust enenduurzaam duurzaam tedenken wust denken maar en duurzaam te denken maar dien di De De De wethouder wethouder wethouder vraagt vraagt verder: vraagt verder: ’Enhoe verder: hoe LNG ’En hoe www.alkmaar.nl/werkinuitvoering concept duurzame brandstoffen te de meer bedrijven dit eenverantwoord.’ interessante advies en gaan ‘early adapters’ ook wordt wordthergebruikt, hergebruikt, want want recyclen recyclen isis ook ook maatschappelijk maatschappelijk verantwoord.’ ook maatschappelijk verantwoord.’ Een Ee doen doen doenom jullie jullie jullie dat dat dan dat dan ininde dan depraktijk?’ praktijk?’ in praktijk?’ vermarkten. Erik Metselaar en‘Wij Pieter optie vinden. Het LNG tankstation is zeker belonen!’ oneindig oneindig goed.’ ‘Wat ‘Wat bedoel bedoel jejedaar daarprecies precies ‘Wat mee?’ mee?’ bedoel jegoed.’ daar precies mee?’ ww w Harry Harry HarryZandbergen: Zandbergen: Zandbergen: ‘Wij ‘Wijproberen proberen hier hier proberen hier Talsma latenen met eenmilieubewust presentatie zien trouwens het eerste openbare inwethouder Nagengast. Harry vraagt vraagt wethouder wethouder Nagengast. Nagengast. vraagt Harry Harry inint zo zozogoed goed goed enmilieubewust en milieubewust mogelijk mogelijk mogelijk hoe het eerste NXTherbruikbare LNG-tankstation er Noord-Holland boven het NoordzeeOranjestraat, De Rijp Zandbergen: Zandbergen: ’De ’De sorteermachine sorteermachine Zandbergen: ’De eer ee de dede waardevolle waardevolle waardevolle herbruikbare herbruikbare matematemateLees Leesmeer meer opop sorteermachine Lees meer op: uit gaat zien, een futuristisch ogend kanaal, een primeur voor Alkmaar Start: in uitvoering www.sortiva.nl www.sortiva.nl werktgrotendeels grotendeels automatisch werkt maar maar grotendeels automatisch maar cod co rialen rialen rialenuituit uit het hetingezamelde het ingezamelde ingezamelde (grof) (grof) werkt (grof) automatisch www.gpgroot.nl bouwwerk, Gereed: 17 met juli veel groen, zonne- dus. Industrieterrein Boekelermeer is ininé panelen voor de eigen stroomvoorEr vindt onderhoud plaats. Als alles Nee Ne ziening een wadi om hemelwater volgensen planning verloopt is het werk derne dernetechnieken techniekenworden worden derne mobiele mobieletechnieken uw uwschuur schuurstaan, staan, worden opopslot slottetezetten. mobiele zetten. Vanwege hijswerkzaamheden in De Rijp op 11waardevolle juli, is de Rechtestraat ter op te vangen. NXT-tankstations op vrijdag 17 juliOp afgerond. camera’s camera’sbeter beterbenut benuten camera’s enkunnen kunnen Plaats beter Plaats waardevolle benut zaken zaken en uituit kunnen het het OP O hoogte van nummer 162, tussen 8.30 uur en 11.00 uur afgesloten voor al worden, traditionelevoor brandstofDe straatnaast is afgesloten al het tijdelijk tijdelijkininwijken wijkenofofkernen kernen tijdelijk worden worden inzicht wijken zichtenenzorg zorg of voor voor kernen goede goedebuitenbuitenworden AL A het verkeer, behalve voor (brom)fietsers en voetgangers. Huisnummers fen, nieuwe producten aangeboden verkeer. Woningen blijven zo veel ingezet, ingezet,met metinachtneming inachtneming ingezet, van van verlichting. met verlichting. inachtneming Meer Meertips tipster tervoorkovoorko-vanSta St Onlangs Onlangs Onlangs isisbesloten besloten is om gedurende om gedurende 2 tot en met 162 en 1 camera’s tot en met via van de Kleine Dam te bereiken. zoals dus bereikbaar LNG, GTLbesloten & CO .gedurende LNG staat mogelijk viaom houden loopprivacywetgeving. privacywetgeving. DeDe privacywetgeving. camera’s inin91 zijn ming ming van (woning)inbraken (woning)inbraken De camera’s inindede inAlk Al twee twee twee maanden maanden maanden toezichtcamera’s toezichtcamera’s toezichtcamera’s te te164 tot en met 176 en 93 tot en met 97 zijn via het WestHuisnummers voor ‘Liquified Natural Gas’, dat De inte schotten. De parkeergarage van Oudorp Oudorpzijn zijnhier hiereen eenvoorbeeld voorbeeld Oudorp van van zijn checklist checklist hierveilig een veiligwonen wonen voorbeeld opopwww. www.van- m plaatsen plaatsen plaatsen opoptwee op twee locaties twee locaties inmet in locaties Oudorp. Oudorp. in Oudorp. einde te bereiken. vloeibare vorm wordt vervoerd en Dillenburg blijft bereikbaar, uitpolitiekeurmerk.nl politiekeurmerk.nl va Aanleiding Aanleiding Aanleiding was was was datwerkdag. bewoners bewoners dat van bewoners van van opgeslagen. Het isdat een alternatieve zondering van één Dit - do Oudorp Oudorp Oudorp aangaven aangaven aangaven zich zich naeen een zich eereer- naVanwege een eerbrandstof, die schoner is na dan diesel de Kunstmarkt in De Rijp op 26wijst juli zijn Kleine Dam, Jan wordt vermeld op borden bij de inrit Ook Ook wijst zijzijude unogmaals nogmaals opopBurBur20 dere dere dere inbraakgolf inbraakgolf inbraakgolf in in hun hun buurt buurt in niet hun niet buurt niet met daarbij lagere verbruikskosten. Boonplein en de Grote Dam in De Rijp op deze dag van 10.00 uur tot gernet: gernet:hoe hoemeer meermensen mensendeelnedeelnemeer meer veilig veilig tetevoelen voelen te en voelen en behoefte behoefte behoefte Het ismeer de veilig opmaat naar een nog scho- en 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer, behalve voorde voetgangers. Er Branding men, men, hoe hoegroter groter kans kansdat dateen een Ser Se Impressie NXTde Boekelermeer hadden hadden hadden aan aan aan maatregelen. maatregelen. maatregelen. Naast Naast Naast nere brandstof: bio-LNG. is een omleiding ingesteld. Start: 13 juli verdachte verdachtesnel snelwordt wordtopgespoord. opgespoord. van va InInAlkmaar Alkmaarwaren warendedeafgelopen In afgelopen Alkmaar waren de afgelopen extra extra extrainzet inzet inzet van vanpolitie, van politie,Stadstoezicht politie, Stadstoezicht Stadstoezicht Gereed: 24 juli Meer Meer informatie/aanmelden: informatie/aanmelden:www. www. -m maanden maanden meerdere inbraken inbraken maanden en en meerdere inbraken en enenpreventie-activiteiten, preventie-activiteiten, preventie-activiteiten,was wasdede was meerdere de Vanwege de gecombineerde Kunsten Boekenmarkt in De Rijp op en dad De Branding wordt tussen de Herenburgernet.nl burgernet.nl pogingen pogingen totinbraak inbraak inschuurtjes pogingen schuurtjes tot met inbraak in schuurtjes burgemeester burgemeester burgemeesterbereid bereidcameratoebereid cameratoe-cameratoeOPHOKPLICHT dietot vogels houden, bestemd komen andere vogels. Kinder23 augustus zijn de inKleine Dam, Jan Boonplein en de Grote Dam in weg en de natuurspeelplaats be- bedrijven -w -w en en garages. garages. Opvallend Opvallend was en was dat dat garages. rereOpvallend was dat zicht zicht zicht opop op door door door dede bewoners bewoners de bewoners aangeaange- voor aangeHet ministerie van Economische de productie van vlees, eieren of boerderijen moeten zoveel mogelijk De Rijp op deze dag van 10.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor al restraat. Hier staan geen woningen. latief latief vaak vaaksprake sprake was wasvoor van van latief diefstal diefstal vaak sprake was van diefstal Zaken heeft maatregelen genomen andere producten. De ophokplicht voorkomen dat hun dieren in contact wezen wezen wezen plaatsen plaatsen plaatsen inintetezetten. zetten. in Camete Camezetten. Camehet verkeer, behalve voetgangers. Er is een omleiding ingesteld. Tijdens het werk is een omleiding Ser Se zonder zonder braak. braak. De De politie politie zonder adviseert adviseert braak. De politie adviseert om verspreiding van de besmettelijke geldt ook voor bedrijven die vogels komen met wilde watervogels of met ratoezicht ratoezicht ratoezichtisiseen een isgoed goed een instrument instrument goed instrument ingesteld. Gra Gr daarom daarom om om uwschuur schuur op daarom op slot slottete vogelpoep. om uwDitschuur op slot vogelgriep tegen te gaan. Sindsin 9 genofokken die in hetuw wild worden uitgezet. kan bijvoorbeeld door te om om omde de deveiligheid veiligheid veiligheid ininbepaalde bepaalde gebepaalde ge-ma -m doen enen fietsen fietsen scooters doen die dieinin ende fietsen en vember geldt voorvergroten. heelMet Nederland Ditdoen betekent dat en deenscooters vogels binnen dieren onder te scooters brengen in eendie ren in bieden bieden bieden tetevergroten. te vergroten. Met dedemomoMet de moeen ophok- en afschermplicht voor moeten blijven en niet in contact mogen of volière. koffie. de dedetoekomst’ toekomst’ toekomst’

In In

Afsluiting openbare weg De Rijp

Tijdelijk Tijdelijk Tijdelijk cameratoezicht cameratoezicht cameratoezicht

Inbraakpreventie Inbraakpreventie Inbraakpreventie blijft blijftbelangrijk! belangrijk! blijft belangrijk!


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 4

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

2DE HANDS WINKEL STEENHOF is beide dagen open tijdens het midwinterfeest van 09.30-16.00.

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 4 december 2e advent Inwijding nieuwe Antependia/ Liturgische kleden voor de kerk in West-Graftdijk Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. N.A. Gillebaard m.m.v Gemengd Kerkkoor Graftdijk

Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 3 december tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook www.popart-koor.nl

C O L O F O N Uitgeverij de Uitkomst BV De Volger 25 1483 GA De Rijp Tel: 0299 67 22 74 Redactie Ron Weinbrecher redactie@de-uitkomst.nl Advertentieverkoop Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Marja Okx 06 27 52 34 49 info@fotokx.nl Fotonieuws Beemster Christy Rijser 06 51 59 93 61 christy@rijsertransport.nl Fotonieuws Zeevang Christy Rijser 06 51 59 93 61 christy@rijsertransport.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl Oplage: 13.000

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR VRIJDAG 12.00 UUR BEZORGKLACHTEN? GA NAAR: WWW.DE-UITKOMST.NL

OVERHEERLIJKE LA BOHÈME BONBONS, half pond à € 8,50. Verkrijgbaar bij Restaurant Oudejans, De Rijp. Woensdag gesloten.

DE LEUKSTE 2DE HANDS WINKEL VAN DE POLDER 2de hands winkel Steenhof De Volger 25 De Rijp, tel: 06 2381 3227 Openingstijden: Ma-13.00 tot 16.30. Di - Don - Vrij: 09.00 tot 16.00. Woe: 09.00 tot 13.00 Zat: 09.30 - 16.00. Wekelijks nieuwe aanvoer. 550 m2 STRUINPLEZIER. U kunt ons bellen voor een offerte voor een woningontruiming.

JANTJE DE POELIER BREEKT ALLE PRIJZEN! Drumsticks p/kg € 3,50 3 kilo drumsticks € 8,95 Zijvend 26 te Middelie tel.nr. 0299-621340. Openingsdagen: di, do en vr.

HOUTHANDEL VLUG & OUD voor al uw hout! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

GEVRAAGD MEDEWERKER voor werkzaamheden op de markt en snijderij. Jantje de Poelier, 0299 - 621340 Middelie.

Met Beemster windgemalen meel bakt u uw kruidnootjes zelf. Succes gegarandeerd met een kant en klaar mix van molen De Nachtegaal voor slechts € 1,50. www.nachtegaalbeemster.nl

Enthousiaste medewerkers gevraagd, in bezit van rijbewijs. Honorering in overleg, op oproepbasis. Wat oudere mensen (65+) vragen wij ook zeker om te reageren. Wegenkennis gewenst. Tel: 06-51542447. Email: corbas4@outlook.com.

EERLIJK EN HEERLIJK VLEES Verschillende vlees pakketten Rund, lam, varken, geit of gans. www.boerbark.nl

SCHAPENHEKKEN VAN KASTANJEHOUT – DE VRIES Beemster 0299-690512 of 06-57398844, www.schapenhek.nl

RANKO VOOR IEDEREEN! O.a. hulp in de huishouding, ramen lappen, schoorsteenvegen en nog veel meer! 0299 39 74 97 www.ranko.nl

JANTJE DE POELIER BREEKT ALLE PRIJZEN! 1 kilo karbonades € 4.50 3 kilo € 10.00 1 kilo braadlapjes € 5.95 5 kilo € 25.00 Zijvend 26 te Middelie tel.nr.0299-621340. Openingsdagen: di, do en vr.

TE KOOP OLIEVERFSCHILDERIJ van het Raathuis in de Rijp. Maat 80x100cm(hxb), 250 euro. 06 30126333

REEK SCHARRELKIPPEN Nog altijd het vertrouwde adres! www.reekscharrelkippen.nl of 0299 40 14 23. Alleen op afspraak Warder 48.

De beste elektrische kwaliteits fiets Flyer uit Zwitserland, bij Witte Wielport in Ursem Aktiemodel T8.1 zilver met 1000 euro voor uw oude (rijdende) elektrische fiets. Een rug terug, kom vlug. 072-5022300

Zaterdag 7 januari 2017 is de jaarlijkse gezellige KLAVERJASMARATHON bij SV de Rijp (9-21u). Opgeven bij Paul Schouten (06-53295088) of Sylvia Bommer (06-11257868)

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of www.inlijstservice.nl mail: info@inlijstservice.nl

Laat uw WAARDEVOLLE FILMPJES van vroeger niet verloren gaan. Ik kopieer VHS en Video8 naar DVD. Info: 06 239 89 271 (Henkie CD). Niet vergeten!!

HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215. Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

KOMT DAT ZIEN! LEGO voor o.a. verzamelaars bij ‘Legostenen Collectables’ ism Mili Store. Voor alle leeftijden van 1 tot 99 jaar. Mist u een onderdeel, vraag het ons. Meer dan 1000 onderdelen en tevens vele gebouwde LEGO sets van 1970 tot 2010 op voorraad. Legostenen Collectables, De Volger 25, 1483 GA De Rijp, 0299-679700, open di t/m za 10:00-16:00 uur. Vragen of wensen: legostenen-collectables@ outlook.com

JANTJE DE POELIER BREEKT ALLE PRIJZEN! 4 kilo kippenbouten € 10,00 1 kilo kipfilet € 5,95 /per 5 kilo € 25,00 Zijvend 26 te Middelie tel.nr. 0299-621340. Openingsdagen: di, do en vr.

Aparte SINT CADEAUTJES vindt u in ‘t Haventje te West-Graftdijk. Houtenspeelgoed/knuffels/ sieraden/sjaals/kerst/kaarten enz. Open woens-vrij-zat.middag. Zie www.thaventje.com

Op dinsdag 29-11 a.s. organiseert Roeach, Trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving een avond over de Brandweer van Graft-De Rijp. Ploegchef Stoffels en brandweerlieden spreken over de keuze voor dit werk, wat dit betekent in de praktijk en in hun leven. Plaats: Grote Kerk De Rijp, aanvang: 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Toegang gratis. Info: www.roeach-graftderijp.nl

Van Driel MEUBELSTOFFERING, MC van Voordenstraat 10, De Rijp. Tel. 0299-475694 E-mail: van.driel@tiscali.nl

SALSA DANSEN, iedere 2de zaterdag van de maand. Iedere 4de vrijdag workshop Salsa. DANCING DE RIJP, De Volger 43, De Rijp (gratis parkeren). www.dancingderijp.nl

WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om kado te geven. Info 0299 67 53 54.

Te koop gevraagd LEGO via legostenen-collectables@outlook. com. Wordt voor een deel geschonken aan kinderen van gezinnen afhankelijk v/d voedselbank.

OVERHEERLIJKE LA BOHÈME BONBONS, half pond à € 8,50. Verkrijgbaar bij Restaurant Oudejans, De Rijp. Woensdag gesloten.

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

Afsluiting kunstbijeenkomst in grote kerk van Schermerhorn Schermerhorn- Uit meer dan 260 in-

Uiteindelijk is het werk ‘Scherven’

zendingen op facebook en de web-

van Jeannet Plantenga de publieks-

site koos de jury eind oktober werk

winnaar. Een grote meerkleurendruk

dat tentoongesteld werd in twee ten-

van een linosnede.

toonstellingen in het thema ‘Waters-

De eervolle vermelding was voor

nood’. In de Grote kerk in Schermer-

‘Watersnood’ van Robert Dam gewor-

horn en in museum Oud Anna

den, een kunstenaar van dagbeste-

Paulowna in Breezand. Vanwege de

ding Kunstgroep Odion uit Purme-

hoge kwaliteit van de inzendingen

rend. Het winnende werk dat door de

besloten zij naast de juryprijs ook

jury was gekozen heet ‘Waterland’.

nog tot een eervolle vermelding.

Gemaakt door De Heer Quintus van

Door middel van het plakken stippen

Mastrigt. Volgens de jury intrigeert

HET BEST GELEZEN IN

door bezoekers werd ook op beide

dit beeld door horizontaal gelaagd

De Rijp, Graft, Noordeinde, OostGraftdijk, West-Graftdijk, De Woude, Spijkerboor, Starnmeer, Marken Binnen, Driehuizen, Grootschermer, Schermerhorn, Zuidschermer, Stompetoren, Oterleek, Ursem, Middenbeemster, Noordbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster, Schardam, Beets, Oosthuizen, Kwadijk, Middelie, Hobrede en Warder.

tentoonstellingen een publiekswin-

lijnenspel. De verf stroomt en druipt

naar gekozen. In de tentoonstelling

organisch maar wel gericht over het

van Schermerhorn was het tot het

doek. Associaties als water, ijs- en

eind aan toe spannend. Een nek aan

aardlagen komen in hen op. Wordt

modder doordrenkt gesuggereerd? Of

Foto: De Heer Quintus van Mastrigt

nek race tussen een aantal werken.

hier een smeltende ijskap, al met

na druipend land waar het water in-

voor zijn werk ‘Waterland’

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

middels weer grotendeels uit is teruggetrokken? Juist de vragen die het

REGIONIEUWS? MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

oproept en deze openheid voor interpretatie trok de jury aan.

Tekst en beeld: Marja Okx


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Nieuwe bomen op Kleine Artis De Rijp – Lieuwe en Karst Lazet hebben samen met bestuursleden van de kinderboerderij Kleien Artis zes nieuwe bomen geplant. Na het graven van de plantgaten en het plaatsen van de palen kregen de linde, de drie berken, de rode esdoorn en de es hun definitieve plek. Dit alles onder de bezielende leiding van Johan Rijp). De kleine Artis is bezig met het project

REGIO NIEUWS?

‘Hoger…dus droger’, daarin spelen naast het

MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

Berger (voormalig hovenier Gemeente Graft-De

verhogen van de paden en het plaatsen van straatkolken, ook bomen een grote rol. Zij ge-

Marjan Oudejans Medisch Pedicure

bruiken immers veel water en zorgen voor kleur, insecten en vogels. Het is een verrijking van de buurt en de kinderboerderij, waar we trots op kunnen zijn. Dit alles is mogelijk geworden dankzij de donateurs, die de kinderboerderij een warm hart toedragen.

DECEMBER-ACTIE

- GRÀTIS NAGELLAKKEN bij een behandeling Winkelcentrum ‘t Boegbeeld | Bij Designline | Driemaster 1 | 1483 WB De Rijp | 06 - 577 542 55

Tekst: Kees Verdonk, Beeld: Ad Hodde

Lieuwe en Karst Lazet plaatsen de nieuwe bomen

MEDISCHEhulpdiensten TANDTECHNIEK

THUISZORG

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

HOSPICE

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS

ZORGCIRKEL THUISZORG

Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp Tel. 0299 67 12 04 info@klousuitvaart.nl www.klousuitvaart.nl

De Zorgcirkel THUISZORG

Theo Conijn De Lepelaar 6 RTZORG1462 ED Middenbeemster info@uitvaartzorgstivona.nl www.uitvaartzorgstivona.nl

PARTICURA COMBIZORG Zorg waarbij je je thuis voelt! Waterlandplein 5, Purmerend T: 0299 39 45 17 of 0900 202 1979 (€ 0,10/p/m) info@particura.nl, www.particura.nl THUISZORG

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

UITVAARTONDERNEMING

uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00 UITVAART

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. U bepaalt wát u wilt en wanneer. Zó is zorg bedoeld. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

vrijheid in afscheid

06 37 39 36 82 Fleur van Duin en Carla Bleesing

www.symfonie-uitvaarten.nl

www.de-uitkomst.nl

Wij werken met buurtteams en bieden 24-uurszorg 088 55 99 500

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

www.de-uitkomst.nl

Chinese massage, acupunctuur en voetreflexologie

Hugo de Grootstraat 2, Middenbeemster, 06 1741 6855 acupunctuurpraktijk-siero.nl YOGA

www.zorgcirkel.com PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog

UITVAART

J. van Leijen

KRP 12213, Lid van ProVoet

ACUPUNCTUURPRAKTIJK SIERO

UITVAARTONDERNEMING

RTZORG

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl

ACUPUNCTUUR

UITVAART

06 - 46 087 085 24-uurs bereikbaarheid

PEDICURE

NATUURGENEESKUNDE THUISZORG

UITVAART

FYSIOTHERAPIE

Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering MEDISCH PEDICURE

STINA Medisch Pedicure Voetreflex Zwaansvliet 19 - M.Beemster Tel. 0299 683941 - 06 40743743 www.schoonheidssalonstina.nl Vergoeding zorgverzekering STARLET DC PRIKPOSTEN

De Rijp, Sloep 3: ma.- di.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn, De Horn: di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl, 085 7 736 736

YOGAPRAKTIJK DE CIRKEL Voor hatha yoga, meditatie, workshops en healing consulten www.yogapraktijkdecirkel.com Gret Verduin, 0299 68 56 48/ 06 43 42 57 75 NATUURGENEESKUNDE

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in weekend, feestdagen belt u: voor postcode 14**: 0299 313233 (huisartsenpost Waterland). Voor postcode 15**: 075 6533000 (huisartsenpost Zaanstreek). Voor postcode 16** en 18**: 072 518 06 18 (hapost Alkmaar)

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299 67 55 31/06 511 76 720 info@sportingderijp.nl THERAPIE

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie COPD begeleiding Mirjam van Ouwerkerk Wollandje 1, 1483 WG De Rijp Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapiemirjamvanouwerkerk.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 6

REGIONAAL NIEUWS

FAMILIEBERICHTEN

Na een periode van afnemende gezondheid is heden rustig ingeslapen mijn lieve vader

Maarten Slooten * Zuid- en Noordschermer 22 november 1920

Inloopbijenkomst De Pauw goed bezocht

† Bergen 23 november 2016

Weduwnaar van Bets Slooten - Schurer De crematie heeft in stilte plaatsgevonden. Uit aller naam Cees Slooten

“In mijn zwakheid ben ik sterk” De “Last Post”, met persoonlijke aandacht voor mijn overleden man

Beert Jonker was groots! Ik dank u allen héél hartelijk hiervoor! Rita Jonker-Agema en kinderen. De Rijp, november 2016

De Rijp - Op de goed bezochte inloopbij-

daags de procedure voor de Fase 2 starten. Het

eenkomst van woensdag 23 november ge-

is nog niet bekend wanneer fase 2 in de ver-

organiseerd door de gemeente Alkmaar

koop gaat. Zodra er meer informatie bekend is,

was informatie beschikbaar over het gede-

wordt dit bekend gemaakt. De centrale toe-

tailleerd bestemmingsplan De Pauw 2 in

gangsweg vanaf het Zuideinde naar het nieuw-

De Rijp (uitwerkingsplan) te zien. In de bre-

bouwplan zal waarschijnlijk aan het eind van

de school waren medewerkers van de ge-

dit jaar tijdelijk afgesloten worden. De toe-

meente Alkmaar aanwezig om uitleg en

gangsweg is nu nog uitgevoerd als bouw-

vragen over voornemens en plannen te be-

straat, maar moet natuurlijk ook netjes wor-

antwoorden. Het bouwplan van HSB toon-

den ingericht. Dat kon niet tijdens de

de een mix van twee onder één kap, rijtjes-

werkzaamheden aan fase 1 omdat de locatie

woningen, seniorenwoningen en

voor bouwverkeer bereikbaar moet zijn. Het

appartementen. De keuze van de getoonde

vervangen van de tijdelijke bestrating door de

35 woningen zag er volgens sommige be-

definitieve, kan pas als alle bewoners van fase

langstellenden wat somber, minder speels

1 naar hun woning zijn verhuisd. Omdat de be-

uit dan het reeds bestaande plan De Pauw

woners van fase 1 tijdens de afsluiting met de

1. Voor dat de woningen gebouwd kunnen

auto bij hun woning moeten kunnen komen,

worden moeten ze eerst in het bestem-

wordt een tijdelijke toegangsweg aangelegd

mingsplan worden opgenomen.

aan de zuidzijde van fase 1.

In 2012 is er door de gemeente Graft-De

Op de foto, projectmanager van de gemeente

Rijp een globale bestemming woongebied

Alkmaar Godfried Sluijter geeft uitleg.

in De Pauw vastgesteld. Om de globale be-

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie woorden over

Opa Mac

4 november 1921

4 november 2016

...deze kwamen in de vorm van een kaart, of een babbeltje op straat of in de PLUS, net zoals hij het altijd deed. Dankzij jullie steun bij zijn afscheidsborrel, hebben wij in Mac’s naam € 300 voor het KIKA Fonds opgehaald!

Als laatste, een speciale dank aan alle dames van de Thuiszorg, en aan zijn “good friend” Hans Lin. Dankzij jullie was zijn streven om zijn laatste jaren thuis te mogen blijven gerealiseerd!

De Rijp, 25 november 2016

Leigh en Melle Dylan Emily

stemming om te zetten in een concreet bouwplan, zal het college van B&W eer-

Tekst en beeld: Ad Hodde

Open Huis Kunst op Kamers in De Rijp De Rijp - Open Huis Kunst op Kamer wordt zondag 4 december gehouden van 12.00 uur - 17.00 uur in het voormalig watergemaal aan het Oostdijkje 14 in De Rijp. Daar zijn onder andere nieuwe plexiglas objecten van Sonja Besselink te zien en ook zijn er kunstwerken te zien en te koop van o.a. Han Bennink, Sonja Besselink , Bert Frijns , Klaas Gubbels , Maria Hees, JCJ Vanderheyden, Reinier Lagendijk, Ko Oosterkerk, Henk Peeters, Ruud de Rode en Peter Verdonk. Websites: www.sonjabesselink.nl www.kunstopkamers.nl

Telefoon 0299-673072/06-12424797 info@kunstopkamers.nl

Kunst op Kamers Oostdijkje 14, 1483 AA De Rijp

Foto: Gemaal Eilandspolder


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 7

NIEUWS UIT DE BUURT

A C T U E E L N I E U W S WAT O N S A L L E M A A L B E Z I G H O U D T

Groen licht fusie Westfriesgasthuis Hoorn en Waterlandziekenhuis in Purmerend

‘Zorg verbeteren door bundeling vakbekwaamheid en kennis’ Hoorn- De Autoriteit Consument en Markt

over de fusie nemen. Naar verwachting is de ju-

Veranderingen

(ACM) heeft groen licht gegeven voor de fusie

ridische fusie in het voorjaar van 2017 een feit.

Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven een

tussen het Westfriesgasthuis in Hoorn en het

Dan is niet direct alles anders: het nieuwe fusie-

spoedeisende hulp, intensive care en operatie-

Waterlandziekenhuis in Purmerend. De ACM

ziekenhuis krijgt geleidelijk vorm. De verschil-

kamers bestaan. Op de locatie Purmerend (nu

heeft de fusieplannen getoetst op basis van de

lende afdelingen van beide ziekenhuizen wer-

Waterlandziekenhuis) ligt het accent op veel-

Mededingingswet. Zij heeft geconcludeerd dat

ken aan plannen hiervoor. Beide ziekenhuizen

voorkomende zorg en behandelingen. Op de lo-

patiënten na de fusie genoeg keuzemogelijkhe-

zien kansen om de kwaliteit van zorg te verbe-

catie Hoorn (nu Westfriesgasthuis) ligt de na-

den overhouden voor ziekenhuiszorg in de re-

teren door kennis en vakbekwaamheid te bun-

druk op zorg bij ernstige en ingewikkelde

gio. Ook voor zorgverzekeraars ziet ACM geen

delen. Door samenwerking blijft de ziekenhuis-

aandoeningen en complexe spoedeisende zorg.

nadelen, zij kunnen voldoende onderhandelen

zorg in de regio behouden en dichtbij

De patiënten van beide ziekenhuizen worden

Edam/Volendam blijft achter met registraties Donorregister

over de prijs en kwaliteit van zorg voor hun ver-

patiënten. In Purmerend en Hoorn blijven loca-

tijdig geïnformeerd over de concrete verande-

Regio- 40.78 Procent van de inwoners

zekerden.

ties waar patiënten straks terecht kunnen. Ook

ringen die dit met zich meebrengt.

van Edam-Volendam heeft zich gere-

in de poliklinieken in Enkhuizen, Volendam en Nu de goedkeuring van ACM binnen is, moeten de raden van bestuur nog een definitief besluit

gistreerd in het Donorregister. Van dit

Heerhugowaard kunnen patiënten naar het

Foto links: Waterlandziekenhuis Purmerend

aantal heeft 59.51 procent zich uitge-

spreekuur van hun specialist.

Foto rechts: Westfriesgasthuis Hoorn

sproken voor het afstaan van hun organen na hun overlijden. In Beemster

Molenaar & Zwarthoed Stimuleringsfonds voor sporters met bijzondere prestatie

is 43.27 procent geregistreerd en is het ja-percentage van die groep 63.87 procent. In Alkmaar is het percentage 43.29 en daarvan zegt 64.95 procent ja tegen het afstaan van organen.

Zeevang- Net als vorig jaar worden besturen

bereiken. - Vrijwilligers of trainers die veel tijd

aanmerking. Een uitblinker in een team/groep

In provincie Noord-Holland heeft

van sportverenigingen en culturele instellingen

besteden de jeugd bij een (sport)vereniging of

of gezelschap kan uiteraard wel opgegeven

39,76% van de inwoners boven de 12

in de gelegenheid gesteld om vóór 21 december

instelling. - Iemand die een prestatie heeft ver-

worden. Bij opgave van een kandidaat graag

jaar zich geregistreerd. Er staan nog

a.s. kandidaten op te geven voor het Molenaar

richt op het culturele vlak.

vermelden waarom men vindt dat iemand voor

altijd ruim 1.000 mensen op de wacht-

deze nominatie in aanmerking komt. De uitrei-

lijst die dringend een orgaan nodig

Opgave en meer informatie: www.mza.nl, but-

king van de stimuleringsbijdragen vindt tegelij-

hebben. Twee op de vijf Nederlanders

Opgave mogelijk: - Een sporter die een bijzon-

ton ‘Aanmelden Stimuleringsfonds’. De nomina-

kertijd plaats met de huldiging van de Neder-

legden hun keuze vast in het Donor-

dere prestatie heeft verricht. - Een sporter die

tie wordt alleen toegekend aan individuele per-

landse Kampioenen van de Gemeente

register. Registreren kan op www.or-

veel tijd besteed aan zijn/haar sport om iets te

sonen; teams komen niet voor deze bijdrage in

Edam-Volendam over het jaar 2016.

gaandonatie.nu.

& Zwarthoed Stimuleringsfonds 2016.

SINT PAKT UIT DEZE WEEK MET 10% KORTING!

GEZELLIGE KERST WORKSHOPS

BIJ TINEKE & JAAP VET

Onze Kerstwinkel gaat open van 6 t/m 24 december Maandag t/m zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur Zondag 11 en 18 december van 12.00 tot 17.00 uur

KERSTSTUKKEN, BLOEMEN, DECORATIE, VOLOP KERSTBOMEN Hobrederweg 10 (hoek Middenweg) 1462 LJ Middenbeemster

www.beemstersliving.nl Open wo. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur Tel. 0299 - 684502

Onze Kerstworkshops worden gegeven van 8 t/m 20 december

aan De Leet 14 in Ursem

Als u 3 personen heeft, mag u zelf de datum prikken. Per persoon, iets anders maken. Bijna elke dag in december. WWW.VET CREATIEVE WORKSHOPS.NL WWW.VET-URSEM.NL We komen ook op locatie. Er staan veel workshops klaar.

8, 14, 15, 19, 20 december, 20.00 uur. 11 en 18 december, 10.30 of 14.00 uur Keuze uit 3 stukken, 25 euro incl. alle materialen, drinken en koek

St Nicolaas Tip: geef eens een cadeaubon voor een workshop cadeau. Tevens verkoop van workshops en kerststukken.

Opgave en/of informatie: info@bartels-bloemen.nl, tel: 06 22 031 031 Bamestraweg 9, Middenbeemster

Mail: vet-boon@freeler.nl Tineke 0611510718


GEVONDEN: 24-11-2016: VERLOREN: 18-11-2016: 21-11-2016: 21-11-2016:

Zilveren ring (4 ringen doorelkaar) Trimaranschool in Edam.

29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 8

22-11-2016: 23-11-2016: 24-11-2016:

Sleutelbos met 4 sleutels, waarvan 1 autosleutel, ergens in Volendam; Zwarte portemonnee met inhoud en rijbewijs, café de Vrijheid, Volendam; Geldbedrag van ongeveer 45 euro uit portemonnee kwijt, B. van Baarstraat, Volendam; Kentekenplaat 17-FS-TN, in Oosthuizen; Sleutelbos met blauwe sleutelhanger met gele letters, omgeving Dirk v.d. Broek, Volendam. Bos sleutels met 4 sleutels en autosleutel aan ring, op route tussen Missiehuis en Scholeksterstraat Volendam.

Publicaties van uw gemeente

Inzameling papier gebied4 Zeevang 4e kwartaal 2016 Inzameling oudoud papier gebied Zeevang kwartaal 2016 e

Inzamelingsgebied:

Inzameling door:

Inzameling op:

oktober:

november:

december:

Dorpskern Oosthuizen, incl. Westeinde

Voetbalverenigi ng Oosthuizen

vrijdagavond in de oneven weken

14 en 28

11 en 25

9 en 23

Dorpskern Warder, Schardam, incl. IJsselmeerdijk

OBS ’t Tilletje

vrijdagavond in de even weken

7 en 21

Dorpskern Middelie

OBS Middelie

1 zaterdag van de maand

Dorpskern Kwadijk

OBS Princes Beatrix

4 donderdagavond in de maand

Dorpskern Beets

OBS Meester Haye

2 dinsdagavond van de maand

Dorpskern Hobrede, incl. Durkweg en OudRaeffeldamweg

Buurtvereniging Hobrede

3 zaterdag van de maand

4 en 18

2, 16 en 30

e

1

5

3

e

27

24

22

e

11

8

13

19

17

e

15

Meer informatie

afd. Communicatie Verhuur- en verkoopvoorwaarden gemeentegrond vastgesteld Telefoon/ fax: 398306 / 368024 Email: communicatie@edam-volendam.nl voor gehele gemeente

In het jaar 2013 heeft de gemeente Edam-Volendam op aangeven van de gemeenteraad een inventarisatie gedaan van het gebruik van gemeentegrond. Onlangs heeft het college van B&W besloten om het gebruik van gemeentegrond ook in de kernen van de voormalige gemeente Zeevang te onderzoeken. Het

college heeft daarbij de verhuur- en verkoopvoorwaarden die al van toepassing zijn in Edam-Volendam opnieuw vastgesteld voor de gehele gemeente. Dit betekent bijvoorbeeld, dat het huren van tuingrond tot 50 vierkante meter per jaar € 76 kost. De verkoopprijs voor tuingrond is € 150 per vierkante meter kosten koper.

Melden van sportkampioenen Ieder jaar huldigt het gemeentebestuur degenen die in hun tak van sport Nederlands (of zelfs Europees) kampioen zijn geworden. Om er zeker van te zijn dat er niemand over het hoofd wordt gezien vraagt de gemeente dit via het formulier op de gemeentelijke website www.edam-volendam.nl te melden. Dit kan zowel door het bestuur van de betreffende sportvereni-

ging worden gedaan als door de betrokkenen zelf. Na invulling en verzending van het formulier ontvangt de betreffende Nederlands kampioen een felicitatiebrief van de gemeente. In deze brief wordt gemeld dat medio januari 2017 een uitnodiging volgt voor de gezamenlijke huldiging in het begin van het nieuwe jaar.

Gevonden en verloren voorwerpen U kunt gevonden voorwerpen tijdens de openingsuren melden in ons stadskantoor te Volendam of in het servicepunt Oosthuizen. Ook kunt u hier het verlies van een voorwerp laten registreren. De gemeente houdt een register bij van alle gevonden en verloren voorwerpen, met de plaats van herkomst of vindplaats en daarbij een duidelijke omschrijving van het voorwerp. GEVONDEN: 24-11-2016: Zilveren ring (4 ringen doorelkaar) Trimaranschool in Edam. VERLOREN: 18-11-2016: Sleutelbos met 4 sleutels, waarvan 1 autosleutel, ergens in Volendam; 21-11-2016: Zwarte portemonnee met inhoud en rijbewijs, café de Vrijheid, Volendam; 21-11-2016: Geldbedrag van ongeveer 45 euro uit portemonnee kwijt, B. van Baarstraat, Volendam; 22-11-2016: Kentekenplaat 17-FS-TN, in Oosthuizen; 23-11-2016: Sleutelbos met blauwe sleutelhanger met gele letters, omgeving Dirk v.d. Broek, Volendam. 24-11-2016: Bos sleutels met 4 sleutels en autosleutel aan ring, op route tussen Missiehuis en Scholeksterstraat Volendam.

Collecte Van 27 november t/m 3 december wordt in de gemeente gecollecteerd door het Leger des Heils. En de week daarna door Stichting Draagt Elkanders lasten.

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen en reglement automatische incasso Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat in haar vergadering van 1 november 2016 is besloten tot het vaststellen van: * de Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2017 en * het Reglement Automatische Incasso 2017. De Leidraad heeft tot doel het vastleggen van de beleidsregels in de gemeente Edam-Volendam ten aanzien van het invorderingsproces op het terrein van de gemeentelijke belastingen. Voor het vastleggen van de actuele regels en voorwaarden voor het voldoen van de verschuldigde belastingen middels automatische incasse is het Reglement Automatische Incasso opgesteld.

De Leidraad en het Reglement treden in werking op 1 januari 2017. Beide regelingen zijn opgenomen in de map Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2017 en liggen vanaf heden gedurende twaalf weken kosteloos ter inzage op de sectie Financieel beleid en belastingen in het stadskantoor, W.v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Tevens kunt u de regelingen nalezen op www.edam-volendam.nl. Tegen betaling van leges zijn afschriften van de Leidraad en het Reglement op het stadskantoor verkrijgbaar.

Data kermissen in Middelie, Oosthuizen, Warder en Beets Middelie: 19,20 en 21 mei 2017 Oosthuizen: 2,3,4 en 5 juni 2017 Warder: 16,17 en 18 Juni 2017 Beets: 29, 30 juni 1 en 2 juli 2017

W. van der Knoopdreef 1

Email: info@edam-volendam.nl

1132 KN Volendam

www.edam-volendam.nl

Telefoon: 140299

Ondernemend en betrokken.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Publicaties van uw gemeente Besluitenlijst van vergadering Raadsvergadering, gehouden op 24-11-2016 BESLUITEN 4 Ingekomen stukken en mededelingen Besluit: Kennis te nemen van: a. Burgerinitiatief van de Stichting Cultureel Erfgoed Warder. Omdat het in eerste instantie een bevoegdheid van het college betreft wordt voorgesteld het burgerinitiatief in handen te stellen van het college. b. Woonvisie Edam-Volendam 2017-2021 Het stuk, ontvangen op 7 november, is vooralsnog in de planning opgenomen voorbespreking in het raadsplein van december Voorstel no. 105-2016 5 Vaststelling verslag raadsvergaderingen d.d. 15 september en 13 oktober 2016 Besluit: de verslagen ongewijzigd vast te stellen. Voorstel no. 84-2016 6 Voorstel tot instemmen met het beleidsplan Openbare Verlichting planperiode 2017-2021. Besluit: Instemmen met het Beleidsplan Openbare Verlichting planperiode 2017-2021 en hiervoor een totaal investeringskrediet van € 6.544.500,-- excl. b.t.w. beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende extra lasten en besparingen (meerkosten) zijn opgenomen in de financiële uitwerking van het Programmaplan 2017-2022, activiteit nr. 19 van programma 4 en worden meegenomen in het aan het Programmabegroting gekoppeld dekkingsplan. Voorstel no. 85-2016 7 Voorstel tot het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Besluit: 1. College opdracht geven, conform bijgevoegde bestuursopdracht met Plan van Aanpak, tot het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Een exploitatiebudget van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van het GVVP en een inkomst te ramen ad € 30.000 als bijdrage van de Stadsregio. 2. Vast te stellen dat dit in de jaarschijf 2016 leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo onvoorzien van € 30.000. 3. 86-2016 Voorstel no. 8 Voorstel tot instemmen met de aanleg van een fietspad en trottoir tussen de A.P. Schotelstraat en de Chr. van Abkoudestraat. Besluit: In te stemmen met de aanleg van een fietspad en trottoir tussen de A.P. Schotelstraat en Christiaan van Abkoude-

straat en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van €30.000,- excl. BTW beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (2016 € 2.600) van dit krediet op basis van een afschrijvingstermijn van 15 jaar in 2016 te dekken uit saldo onvoorzien. Voor 2017 en volgende jaren zullen de kapitaallasten opgenomen worden in de begroting. Dit heeft tevens gevolgen voor het saldo onvoorzien. Voorstel no. 87-2016

saldo leidt tot een verlaging van het saldo onvoorzien voor de jaren 2017 tot en met 2021 van respectievelijk € 16.000, € 16.000, € 16.000, € 16.000 en € 16.000. De begroting 2017 en meerjarenraming als gevolg van bovengenoemde besluiten te wijzigen en de betreffende meer-jarenbudgetten van de begrotingsjaren aan te passen. Voorstel no. 89-2016

9 Voorstel tot realisatie van het geharmonieerde bibliotheekwerk. Besluit: Om de realisatie van het geharmoniseerde bibliotheekwerk met ingang van het kalenderjaar 2016 te bekostigen wordt besloten: 1.In de begroting 2016 structureel een budget van € 608.448 beschikbaar te stellen op kostenplaats 4.510.000/4.42.400 voor subsidie aan de Stichting Openbare Bibliotheek Waterland (programma 5 Samenleving, product 5.17 Openbare Bibliotheek);

11 Voorstel tot instemmen met een positieve zienswijze op de Bestuurlijke visie GGD Zaanstreek-Waterland. Besluit: In te stemmen met de Bestuurlijke visie GGD Zaanstreek- Waterland en hiervoor bijgevoegde brief te verzenden naar het bestuur van de GGD. In de brief staat dat de raad een positieve zienswijze heeft op de visie. Voorstel no. 90-2016

2. De kosten uit de reeds geraamde budgetten 2016 tot en met 2019 op kostenplaats 4.510.000/4.42.400 subsidie aan Stichting Openbare Bibliotheek Waterland in de begroting 2016 van respectievelijk € 568.004, € 566.458, € 563.602, en € 563.931 (programma 5 Samenleving, product 5.17 Openbare Bibliotheek) te dekken en de bijramingen ten laste van onvoorzien te brengen; 3.Er kennis van te nemen dat bovengenoemde wijziging per saldo leidt tot een verlaging van het saldo onvoorzien voor de jaren 2016 tot en met 2019 van respectievelijk € 40.444, € 41.990, € 44.846 en € 44.517. De begroting 2016 en meerjarenraming als gevolg van bovengenoemde besluiten te wijzigen en de betreffende meer-jarenbudgetten van de begrotingsjaren aan te passen. Voorstel no. 88-2017 10 Voorstel tot het bijstellen budget kunst & cultuur. Besluit: • In de begroting 2017 onder product 5.18 voor de periode van vijf jaar een budget van € 30.000,- beschikbaar te stellen op kostenplaats 4.540.040. ‘’stimulering culturele activiteiten’’ voor de subsidiering van partijen die activiteiten ontplooien op dit beleidsveld, die bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen. • De bedragen van € 30.000,- te dekken uit de reeds geraamde budgetten 2017 tot en met 2021 op kostenplaats 4.540.040 ‘’stimulering culturele activiteiten’’ in de begroting 2017 van respectievelijk € 14.000, € 14.000, € 14.000, € 14.000 en € 14.000 (programma 5 Samenleving, product 5.18 Kunst en Cultuur) en de bijramingen ter grootte van jaarlijks € 16.000,- ten laste van onvoorzien te laten komen; • Er kennis van te nemen dat bovengenoemde wijziging per

12 Voorstel tot vaststellen zienswijze op het ontwerp beleidsplan van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland. Besluit: a. Als zienswijze rond het Beleidsplan VrZW 2017-2020 wordt kenbaar gemaakt dat met dit plan wordt ingestemd, met dien verstande dat de gemeenteraad er aan hecht tevens kenbaar te maken, dat: b. de regie voor het lokale integrale veiligheidsbeleid en de evenementenveiligheid als autonome bevoegdheid nadrukkelijk bij de gemeente ligt; c. de rol voor de VrZW zich in het algemeen beperkt tot haar wettelijke taken en de zorg uit te spreken over de VrZW ambitie tot invulling van niet-wettelijke taken en deze ambitie te beperken tot een ondersteunende rol, welke niet mag leiden tot extra lasten voor de gemeenten. Voorstel no. 91-2016 13 Voorstel tot vaststellen begrotingswijzigingen waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. Besluit: begrotingswijziging nr. 7 vast waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt vast te stellen. Voorstel no. 92-2016 14 Motie vreemd aan de orde vervoerplan 2018 ingediend door alle partijen. Besluit: de motie aan te nemen.

W. van der Knoopdreef 1

Email: info@edam-volendam.nl

1132 KN Volendam

www.edam-volendam.nl

Telefoon: 140299

Ondernemend en betrokken.

Jim de Boer uit Beets schaatst voor KiKa

prachtige en gezellige Gasthof Hotel Weissensee.

je schaatsen vast en doe mee! Schrijf je nu snel

Woensdag en donderdag lekker in schaatsen

in op www.schaatsvoorkika.nl. Omdat ik zelf

Beets- “Mijn naam is Jim de Boer (21 jaar) en woon

lijk geld op te halen voor stichting Kinderen

onder het toeziend oog van Hein Vergeer, Renate

mee schaats voor KiKa, probeer ik zoveel moge-

op de Voorkamp in Beets. Ik ben een geweldige

Kankervrij. Het is de ultieme schaats ervaring

Groenewold en Ben van der Burg. Vrijdag is de

lijk sponsorgeld op te halen voor dit fantastische

sportieve uitdaging aangegaan. Ik schaats name-

voor het goede doel. We vertrekken op 10 januari

dag van de toertocht. Je bent vrij om te kiezen

doel. Mocht u dus helaas niet mee kunnen doen,

lijk 10 t/m 14 januari (minimaal) 50 km voor KiKa

2017 in de avond met een luxe bus naar de

welke afstand je schaatst: 50, 100, 150 of 200 km.

draag dan uw steentje bij en sponsor mijn per-

op de Weissensee. Schaats voor KiKa is opgezet

Weissensee in Oostenrijk en arriveren woensdag-

Vrijdagavond is er een mooi slotfeest en zaterdag

soonlijke actie via www.schaatsvoorkika.nl/

om op een leuke sportieve manier zoveel moge-

ochtend. We verblijven volledig verzorgd in het

vertrekt de bus weer naar Nederland. Prepareer

jim-de-boer.” www.schaatsvoorkika.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 10

REGIONAAL NIEUWS

PERSONEEL GEZOCHT

VACATURE DE NIEUWE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM WERKT AAN HAAR TOEKOMST: ONDERNEMEND EN BETROKKEN! Voor de sectie Breed Sociaal Loket van de afdeling Samenleving zijn wij tijdelijk op zoek naar een:

Consulent Werk (36 uur per week) generieke functiebeschrijving: Medewerker Dienstverlening C Functie inhoud: Als consulent werk van de Gemeente EdamVolendam speel je een belangrijke rol in het begeleiden van werkzoekenden naar werk, alsmede het vinden en creëren van vacatures bij werkgevers in Edam-Volendam en de regio. Wekelijks spreek je met werkzoekenden, en match je deze werkzoekenden met vacatures. Je neemt deel aan regionale overleggen met andere werkmakelaars. Je uitdaging is de juiste maat te vinden in het bieden van ruimte, het bewaken van de kaders, het geven van ondersteuning en het aansporen tot actie. Je vormt het gemeentelijke werkgeversservicepunt, wat inhoudt dat alle contacten met werkgevers m.b.t. vacatures, subsidieregelingen en begeleiding van (ex-)cliënten via jou loopt. Functie eisen: Voor deze functie zoeken wij iemand die een: • HBO werk- en denkniveau heeft; • goede kennis heeft van de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidsregelingen; • beschikt over een goede kennis van de (regionale) arbeidsmarkt; • beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling), die zowel intern (gemeentebestuur en collega’s) als extern (re-integratiebureaus, werkgevers en cliënten) worden ingezet;

• kennis en ervaring heeft in een vergelijkbare functie; • in staat is cliënten te stimuleren en motiveren om (betaald) werk te aanvaarden. Salaris: Afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring maximaal € 3.280,- bruto per maand (functieschaal 8) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast zijn de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing. Inlichtingen en sollicitatie: Bent u de enthousiaste collega die wij zoeken voor deze functie, dan kunt u voor aanvullende informatie contact opnemen met mevrouw M. Bekkenkamp, afdelingshoofd Samenleving, tel: 0299-398398. Uw reactie met uitgebreide cv. kunt u voor 12 december 2016 richten aan k.klouwer@edam-volendam.nl, onder vermelding van het vacaturenummer: PZ-469.

Thema-award voor Van ’t Hek in Zuidoostbeemster Zuidoostbeemster- De NHN Thema Award is

liebedrijf dat tegen de stroom in gegroeid is,

dit jaar gewonnen door Van ’t Hek uit Beem-

waar vele andere reisbureaus de afgelopen

ster. Van ’t Hek heeft midden in de crisis met

jaren af moesten haken. Een zeer inspirerende

groot succes zijn werkzaamheden uitgebreid

ondernemer, die met een prachtig team mede-

naar het buitenland.

werkers in Noord-Holland Noord op een persoonlijke manier aandacht aan de klanten besteedt.

Een prachtig familiebedrijf, waar ook al weer

De NHN Publieksprijs, die gewonnen wordt

de 3e generatie het roer met veel succes heeft

door stemmen te verzamelen op de website is

overgenomen. Winnaar in de categorie NHN

dit jaar gewonnen door Inktweb uit Alkmaar.

Business Award is Zonvaart Reizen uit Heer-

Met een grote emailcampagne is het hen gelukt

hugowaard geworden, een 3e generatie fami-

om 1.858 stemmen te verzamelen.

Bijna 1500 euro voor Alzheimer Polder - De collecte van Alzheimer Nederland

hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.

heeft in Stompetoren, Grootschermer, Drie-

alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij:

huizen en Oterleek in de week van 7 t/m 12

Monique Krul 06.14.78.08.51

november € 1.496,40 opgebracht. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

steeds dementievriendelijker worden. Wilt u in 2017 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is

W. van der Knoopdreef 1 1132 KN Volendam Telefoon: 140299

Email: info@edam-volendam.nl www.edam-volendam.nl Ondernemend en betrokken.

Harry Burgering 40 jaar op BSG Tijdens zo’n excursie naar Peru in 2010 werd een groep van 19 BSG-leerlingen en 4 begeleiders

Uitnodiging afscheidsreceptie Burgemeester Willem van Beek

overvallen door gewapende mannen. Dankzij het heldhaftige optreden van Harry liep de situatie niet uit de hand en kwamen de leerlingen weer veilig thuis. Hij kreeg hiervoor een koninklijke onderscheiding voor ‘moed, beleid en zelfopoffering’, de zogenaamde Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Zilver.

Na een periode van ruim 13 jaar beëindigt Willem van Beek binnenkort zijn werkzaamheden als burgemeester van onze gemeente. In verband hiermee organiseert het gemeentebestuur een afscheidsreceptie.

Na 40 jaar voor de klas voelt Harry zich op de BSG nog steeds als een vis in het water: “Op de BSG kan iedereen zichzelf zijn. Ik heb er Bergen - Op 1 december 2016 is het exact 40 jaar

kinderen echt zien opbloeien.” In juli 2018 gaat

geleden dat Bergenaar Harry Burgering begon

Burgering met pensioen. Dan wil hij een lange

als docent op de Berger Scholengemeenschap.

reis maken en vooral genieten van het leven:

In die 40 jaar heeft hij meer dan 20,000 leerlingen

“Ik zal mijn collega’s ontzettend gaan missen

lesgegeven in de vakken aardrijkskunde en

en de school ook.” Tot die tijd staat hij nog vol

maatschappijleer. Daarnaast was hij ook enkele

enthousiasme en energie voor de klas: “Het is

jaren coördinator bovenbouw, ruim 35 jaar

nooit saai, kinderen zijn zo ontzettend duidelijk.

mentor en organiseerde hij vele excursies.

Het verveelt nooit!”

Broodmaaltijd in Oude School Warder Warder - in de Oude School in Warder wordt

ham/kaas en één drankje. De prijs is €9,00 incl.

donderdag 1 december om 12.30 uur een brood-

één drankje. Abonnees van WonenPlus betalen

maaltijd gehouden. Een open eettafel voor alleen-

maar € 8,00 voor deze maaltijd. Voor deze maal-

staanden en senioren uit Warder en omgeving.

tijd moet u zich uiterlijk dinsdag 29 november

De broodmaaltijd bestaat uit een lekkere zelf-

opgeven bij het servicepunt van WonenPlus in

gemaakte soep, een broodje kroket, broodje

Edam, tel. 0299 - 323 101.

De heer Van Beek en zijn echtgenote stellen het bijzonder op prijs iedereen te mogen begroeten die zij in deze periode hebben ontmoet. U bent van harte welkom! Wanneer: vrijdag 16 december Waar: Art Hotel Spaander, Haven 15-19, Volendam Tijd: 16.30 uur tot 18.30 uur.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Midwinterfeest - 2016 -

De Rijp sprookjesachtig dorp in Kerstsfeer SPECIALE EDITIE

DECEMBER 2016 | ACHTSTE EDITIE VAN HET TWEE-JAARLIJKS MIDWINTERFEEST IN DE RIJP, KOM DAT ZIEN EN BELEVEN!

Midwinterfeest 2016: zaterdag 10 en zondag 11 december, vrijdagavond lichtjesavond

We zijn er klaar voor!

De Rijp – Nog even en het centrum van De Rijp is helemaal in het teken van het Midwinterfeest

pleinpodium is ontworpen. Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp is er klaar voor! Wij wensen

aangekleed. De achtste editie alweer! In deze speciale, uitneembare uitgave lees je alles over

bezoekers, alle vrijwilligers die zich de afgelopen twee jaar hebben ingezet voor het Midwinter-

ons prachtige feest, dit jaar op zaterdag 10 en zondag 11 december. Nieuw is de lichtjesavond op

feest 2016 –ruim 500 in totaal- en onze founder, hoofdsponsors, topsponsors en andere sponsors

vrijdagavond. Speciaal speerpunt zijn de jongvolwassenen, voor wie een spectaculair Plukkers-

een fantastisch mooi winterweekend toe!

DRUK IN DE VOORBEREIDING: SASKIA EN ERIC DIT JAAR MET SCHEEPSBESCHUIT De Rijp – De familie Smit is volgens een goede

bakker in Nederland, Bakker Out uit Ouder-

traditie al weken bezig om tijdens het Midwinter-

kerk aan de Amstel, die nog echte beschuit

feest weer iets bijzonders te brengen. Geen

bakt. Op 10 en 11 december zijn er dubbel

Versch Gerookte Vischkar of gewonde visser in

gebakken beschuiten in vier soorten met

zijn rolstoel, dit jaar gaan ze met hun Bakkerskar

eigengemaakte jam en/of slagroom te koop.

scheepsbeschuit uitventen. De ruim honderd

Er is zelfs een mooie slogan gemaakt:

jaar oude platte kar hebben ze geleend van Arie

Terug van de Noord

Oud uit Zuidschermer. De originele opbouw

Gezond en Fit

broodkist is afkomstig uit de omgeving van

Met scheepsbeschuit

Tilburg. Daarna kwam het moeilijkste gedeelte;

Van Bakker Smit

het regelen van de scheepsbeschuit. Want dat is natuurlijk niet iets hedendaags zoals Bolletje

Foto: Saskia en Eric Smit bezig met de bouw

Beschuit. Na heel veel zoeken bleek er nog één

van hun Bakkerskar.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Zaterdag en zondag optredens en Kerstmarkt, zondagavond verrassende sluiting in de Grote Kerk

Midwinterfeest start vrijdagavond 9 december! Dit jaar wordt in het centrum van De Rijp het achtste Midwinterfeest op zaterdag 10 en zondag

ontvangen in Hotel De Rijper Eilanden. Na een

Museum open

11 december gehouden. Op beide dagen is de markt en daarmee het evenement vanaf 11.00 uur

optreden en een maaltijd, aangeboden van Mart

Ook Museum In ’t Houten Huis is vrijdagavond

geopend. Aan deze editie is een extra avond toegevoegd! Alle optredens zijn gratis toegankelijk.

en Lucy van Hotel De Rijper Eilanden, gaat de

geopend en voor de gelegenheid gratis toegan-

groep naar het dorp. Het wordt een bijzondere

kelijk. Hier kunnen bezoekers een korte film

De Rijp is tijdens het Midwinterfeest op z’n aller-

te bezoeken. Op het Plukkerspleintje zijn de

tocht; voorafgegaan door een delegatie van

over de geschiedenis van de dorpen van het

mooist wanneer de duisternis is ingetreden…

optredens voor de jongvolwassenen gepro-

Beemsters Fanfare en met fakkels in de hand

Schermereiland bekijken. Museum In ’t Houten

Zaterdagavond wordt daarom door velen als

grammeerd. Deze groep is het speerpunt van

gaan de gasten en hun begeleiders gezamenlijk

Huis heeft een toilet voor mindervaliden.

favoriet Midwintermoment gezien. Om die reden

het Midwinterfeest 2016.

naar het centrum van De Rijp. (Zie vervolg programma pagina 16)

is het Midwinterfeest uitgebreid met een lichtjesavond, op vrijdag 9 december. Bezoekers kunnen

Bijzondere tocht naar het dorp

Opening bij oude raadhuis

genieten van de prachtig verlichte dorpskern.

Tegelijkertijd met de lichtjesavond nemen we

Om circa 18.30 uur sluiten de schooljeugd en

Zaterdag en zondag kenmerken zich door in

een voorproefje op het Midwinterfeest van 2018,

hun ouders aan vanaf het parkeerterrein van

totaal tweehonderd optredens –allemaal gratis

wanneer er speciale aandacht is voor minder-

de brede school De Pauw. De organisatie hoopt

validen. Dat is het gevolg van de toetreding

dat nog veel meer bezoekers de stoet willen

van een officiële founder, Ranko Schoonmaak-

begeleiden om zo gezamenlijk de tocht te

bedrijf in De Rijp. Eigenaar Twan Korver wil uit-

vervolgen naar het centrum van De Rijp. Het

dragen dat alle evenementen goed toegankelijk

gezelschap eindigt bij het oude raadhuis aan

moeten zijn voor zowel validen als mindervaliden.

de Kleine Dam, waar burgemeester Piet Bruin-

Een kleine tweehonderd cliënten van drie zorg-

ooge het Midwinterfeest zal openen. Daarna is

instellingen worden vrijdagmiddag 9 december

er tot 21.00 uur een klein aantal optredens.

Iets te vieren?

Van Staten-Impink vof

DJ HENKIE CD

SPORTING®

Verhuurbedrijf en atelier voor toneel- en operettekostuums

maakt er een

FEEST van

DE RIJP

Kitmanstraat 2 L, 1812 PM Alkmaar 072 511 8006, info@vanstatentheaterkleding.nl

met aangepast volume.

w w w. v a n s t a t e n t h e a t e r k l e d i n g. n l

Info: 06 239 89 271 of kijk op de vernieuwde site.

SPORTSCHOOL FYSIOTHERAPIE PILATES BEDRIJFSFITNESS KINDERFITNESS PERSONALTRAINING

Greet verkleedt

Laat uw WAARDEVOLLE filmpjes van vroeger niet verloren gaan.

Verhuur van toneel- gala- en themakleding Bij Greet Verkleedt vind je een groot assortiment kleding in de alle thema’s. De kostuums zijn van een hoog kwaliteitsgehalte. U kunt uiteraard ook bij ons terecht voor uw Dickenskostuum. Voor € 44,50 kleden wij u van top tot teen aan.

Ik kopieer VHS en Video8 naar DVD. Info: 06 239 89 271 (Henkie CD)

Castricummer Werf 99a Castricum Tel.06 46 04 33 03 | Email: info@greetverkleedt.nl

w w w. g r e e t v e r k l e e d t . n l

Openingstijden: 13.30 – 20.30 Maandag 13.30 – 17.00 Dinsdag 0 Woensdag 13.30 – 17.0 0 Donderdag 13.30 – 20.3 0 17.0 – 0 13.3 dag Vrij 10.00 – 16.00 Zaterdag Zondaggesloten

WWW.SPORTINGDERIJP.NL

Het team van Korf Catering wenst u een prachtig Midwinterfeest en heerlijke feestdagen! Cor van Zonderen I Westeinde 56 I de Rijp

Korf Catering verzorgt graag uw lunch, diner, buffet, hapjes, receptie, jubileum, huwelijk of personeelsfeest. Ook voor al uw verhuur zoals statafels, feesttent, heaters, serviesgoed en glaswerk!

Kennemerlaan 88 I 1972 ER I IJmuiden www.korfcatering.nl I info@korfcatering.nl 06-25533300 I 0255-512745

Kijk op onze site voor meer informatie!

Al meer dan 25 jaar een begrip in de Ymond en omstreken

COLOFON MIDWINTERFEEST ‘CHARLES DICKENS HERLEEFT IN DE RIJP’ Uitgeverij de Uitkomst BV De Volger 25, 1483 GA De Rijp, 0299-672274 Redactie: Marie-Christine Koestal Ad Hodde Advertentieverkoop: Trees Schouten

Vormgeving: Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Fotografie: Ad Hodde e.a.

Oplage: 13.500. Verspreiding in: De Rijp, Graft, Noordeinde, Oost-Graftdijk, West-Graftdijk, De Woude, Spijkerboor, Starnmeer, Marken Binnen, Driehuizen, Grootschermer, Schermerhorn, Zuidschermer, Stompetoren, Oterleek, Ursem, Middenbeemster, Noordbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster, Schardam, Beets, Oosthuizen, Kwadijk, Middelie, Hobrede en Warder.

Alle ondernemers die in deze speciale uitgave staan, dragen het MIDWINTERFEEST een warm hart toe. Zij wensen alle bezoekers veel plezier!


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 13

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Midwinterfeest

Midwinter-founder Twan Korver/ RANKO Schoonmaakbedrijf trots op programma en voorzieningen mindervaliden

‘Als ik Len niet had gehad, was het nooit zover gekomen’ Twan Korver, eigenaar van RANKO Schoonmaakbedrijf in De Rijp, werd eind 2015 founder van het Midwinterfeest. Dat is hij gedurende twee edities, het Midwinterfeest 2016 en 2018. Zonder de andere (hoofd-, top- en gewone) sponsors tekort te doen heeft een founder van een groot evenement, in ruil voor een vorstelijke financiële bijdrage, bepaalde privileges. Twan had en heeft maar één doel: iedereen moet een volwaardige plaats in de maatschappij hebben. Daarom moeten alle faciliteiten en evenementen ook goed toegankelijk moeten zijn voor mindervaliden. Die visie moet duidelijk worden via het Midwinterfeest. ‘Als ik Len niet had gehad, was het nooit zover

een lichtjesavond met een speciaal programma

Voorzieningen

door en heb door dit alles nog meer plezier

gekomen’, zegt hij over zijn lichamelijk en

voor mindervaliden georganiseerd. Die start in

Naast deze ongetwijfeld prachtige avond vind

in het leven. Maar nog veel fijner is dat het

geestelijk gehandicapte zoon. ‘Voordat Len

Hotel De Rijper Eilanden met een optreden en

ik het fantastisch dat mijn founderschap ook

bewustzijn dat de maatschappij niet is voorbe-

werd geboren, stond ik niet zo stil bij mensen

een etentje. Nogmaals dank aan Mart en Lucy

tijdens de zaterdag en zondag is te zien. Er is

houden aan valide mensen, weer een duwtje in

die door hun beperkingen niet middenin de

van Hotel De Rijper Eilanden voor de gratis

een invalidentoegang gecreëerd bij de Grote

de goede richting heeft gekregen. Ik doe het

maatschappij kunnen staan. Door zijn leef-

maaltijd die zij de gasten van zorginstellingen

Kerk en de toiletgroepen zijn deze editie van

voor Len en voor alle anderen die onze hulp

wereld word ik me daar meer en meer van

en hun begeleiders gaan serveren. Ook veel

het Midwinterfeest uitgebreid met invaliden-

nodig hebben. En voor alle begeleiders die

bewust. Als ondernemer neem ik meer mijn

dank aan de werkgroep mindervaliden die de

toiletten. In de voormalige fysiotherapiepraktijk

deze mensen helpen om, ook al is het beperkt,

maatschappelijke verantwoordelijkheid en

Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp heeft

aan de Tuingracht worden artikelen verkocht

een zo volwaardig mogelijk leven te hebben.

probeer hiermee een voorbeeld te zijn voor

weten te formeren. Deze groep heeft de avond

die zijn gemaakt in werkplaatsen van zorgin-

Als ik daar enigszins aan kan bijdragen, ben ik

collega-ondernemers.

tot in de puntjes goed georganiseerd en voor-

stellingen. Zaterdag en zondag worden er op

hartstikke trots en tevreden. We gaan onge-

bereid. De vrijdagavondwerkgroep van het

diverse plekken filmopnamen vertoond van de

looflijk genieten van het Midwinterfeest 2016.

Speciaal programma

Midwinterfeest zorgt er tot slot voor dat de

avond ervoor, gemaakt door Maaike Bosma

Maar als ondernemer kijk je altijd vooruit, dus

In de tijd tussen het moment dat ik founder

gasten met fakkels en onder begeleiding van

van Small Tallk Films.

met mijn gedachten ben ik al bij de editie van

van het Midwinterfeest werd en nu, aan de

de fanfare naar het centrum gaan.

vooravond van het evenement, is er heel veel

Heel veel dank aan het adres van de vrijwilligers

Duwtje in de rug

gebeurd. Er kwam een campagnelogo en we

die het Midwinterfeest organiseren dat zij

Dit alles vult mij met een ongelooflijke trots. Ik

hebben samen met Marco van Ammers een

mijn founderschap en mijn boodschap vol

vind het geweldig! Toen ik mij als founder aan-

mooie portrettenserie neergezet die in De

inzet en energie hebben vertaald naar dit spe-

meldde, kwam dit scenario niet in mijn stoutste

Uitkomst en op Facebook verscheen. Ook werd

ciale programma!

dromen voor! Ik krijg er ontzettend veel energie

VOOR UW TOTALE SCHOONMAAK

2018. Dat moet helemaal super en spraakmakend worden’, besluit hij.

voor iedereen!

Verwondering, ook voor jou!

HÈT bedrijf met het osb keur merk en NEN 4400-01 gecertifice erd!

G.G. SCHIPPERSTRAAT 12 • DE RIJP • 1483 GE DE RIJP • TEL: 0299 39 74 97 • INFO@RANKO.NL W W W . R A N K O . N L


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 14

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Bloem is er klaar voor!

‘Ik vind het helemaal geweldig’ Jasper Blaauw, uitbater van De Oude Herberg,

is best moeilijk om spreiding te realiseren. Met

verzorgt de horeca op het Plukkerspleinpodi-

het Plukkerspleinpodium lukt dat. Ik denk dat er

um. ‘Ik vind het geweldig dat er een grote loca-

iets heel moois wordt neergezet. Wij zijn trots

tie is gecreëerd, waardoor de loop over de Tuin-

dat wij daar onderdeel van mogen uitmaken.

gracht en de Rechtestraat nog meer wordt

Maaike, Marcel en ik hebben veel gebrainstormd.

bevorderd. Het is een win-win-situatie voor zo-

Zij zijn beiden bevlogen mensen die zich ontzet-

De Rijp – Het Midwinterfeest van 2014 heeft

een kraam buiten op het Midwinterfeest

wel buurtverenigingen, de horeca in dit gebied

tend hard inzetten. Ik heb er grote bewondering

Wesley Meijer niet meegemaakt, maar toch

wil hij de Kerstgroenspecialist van De Rijp

als het Midwinterfeest zelf. De druk op de

voor hoe Maaike en Marcel met hun teams te

heeft hij al in november de gevel van zijn Bloe-

zijn. Wie zijn huis of tuin mooi wil versieren

Grote Dam en Kleine Dam wordt op die manier

werk zijn gegaan. Toen bleek dat ze hun begro-

menwinkel ‘Bloem’ in de Rechtestraat mooi

is hartelijk welkom bij Bloem.

verminderd.’

ting niet toereikend was voor al hun plannen, heb ik extra gesponsord. Dat bedrag is gewoon

versierd. Niet alleen op de lichtjesavond van vrijdag, maar ook op de Midwinterfeestdagen

Vanaf het begin van het Midwinterfeest heeft

naar de stichting gegaan en een deel is besteed

zaterdag en zondag is Bloem open. Rondom

Op de foto, Wesley Meijer voor zijn mooi

Blaauw aangegeven dat het mooi zou zijn als

aan het Plukkerspleinpodium. We hebben de

het mooi verlichte pand is een kleurrijke Kerst-

versierde pand

het evenement wat meer over het gehele dorp

intentie uitgesproken dat dit niet eenmalig is,

zou worden verspreid. Dit om te voorkomen dat

maar dat er ook in 2018 een Plukkerspleinpodi-

het in het hart van het dorp vastloopt. ‘Maar het

um komt. Wij hebben er zin in!’

tuin met versieringen en kerstbomen te zien. Binnen zijn prachtige artikelen te koop. Met

Tekst en beeld Ad Hodde

RIOOLPROBLEMEN? Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

Rioolservice Palsma, G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, info@ppalsma.nl

BEL! 06 23 60 05 31 www.rioolservicepalsma.nl

O O K V O O R V E R VA N G I N G VA N U W R I O L E R I N G ! G E E N V O O R R I J KO S T E N !

blok blok

Blok Stucadoorsbedrijf Van traditioneel tot modern Voor al uw binnen en buitenwerk

WWW. BLOKSTUC. NL | DE RIJP | TEL 06 - 14 79 85 92 | FAX 08 - 47 12 60 42

Op zoek naar een origineel decembercadeau? Denk dan eens aan: ✓ een cadeaubon voor een voetbehandeling (in december met gratis mini-handcrème) ✓ een verzorgende voetbalsem ✓ een verzorgende handcrème of handcrème plus ✓ een grote voetvijl voor de hielen

Of heeft u zelf teveel gelopen tijdens het midwinterfeest? Maak dan snel een afspraak voor een behandeling! (op maandag en vrijdag aanwezig)

Ingeschreven in het KRP van ProCert en lid ProVoet

WESTEINDE 3A | 1483 EA DE RIJP | 0299-397372 | 06-23036423 WWW.ANNELIESVOETSERVICE.NL | INFO@ANNELIESVOETSERVICE.NL |

PA R K E E R S C H A D E ? Keukens ● Meubels ● Universeel spuitwerk. ●

Vraag naar de mogelijkheden. Spuiterij De Rijp De Volger 10, 1483 GA De Rijp, 0299 74 83 62 info@spuiterijderijp.nl

www.spuiterijderijp.nl

Al vanaf € 150,-. Informeer naar de mogelijkheden.

Michael van Loon

Autoschade Leo Borst • De Volger 10 • 1483 GA De Rijp • Tel.: 0299 674199 • E.: schadebedrijf@leoborst.nl • www.autoschadeleoborst.nl

w w w. a u t o s c h a d e l e o b o r s t . n l

• Schadeherstel • Ruitschade • Universeel spuitwerk • Taxatie(s) • 4 Jaar garantie


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Prachtig programma voor jongvolwassenen Bezoekers in de leeftijd van circa achttien tot dertig jaar vormen het speerpunt van het Midwinterfeest. Voor hen is een programma samengesteld dat zich afspeelt op het Plukkerspleintje. Een speciale werkgroep onder leiding van Maaike Stoop is bijna twee jaar bezig geweest om een aansprekende mix van artiesten samen te stellen. Het resultaat is te zien op het Plukkerspleinpodium. Toen ze in 2014 met haar band North West werd

En uiteraard wij als werkgroep zien er heel erg

gevraagd om tijdens de kick-off-avond van het

naar uit! We krijgen al veel reacties van jongvol-

Midwinterfeest op te treden, had ze niet ge-

wassenen die blij zijn dat er speciaal voor hen

dacht dat ze in de aanloop van het evenement in

een programma is. Bovendien hoop ik anderen

2016 een belangrijke rol zou gaan spelen. Maaike

te enthousiasmeren om mee te helpen tijdens

Stoop werd die avond bijgepraat door Marcel

het Midwinterfeest. En mocht iemand een goed

Reints, geluidstechnicus van het Midwinter-

idee hebben voor de volgende editie, dan staan

feest. Hoewel het Midwinterfeest van 2014 nog

wij daar natuurlijk voor open!’

moest komen, waren de besturen al aan het nadenken over de editie van 2016. Jongvolwassenen, de groep van circa achttien tot dertig jaar, zouden het speerpunt vormen. Voor hen zou een aansprekend programma moeten komen. Of Maaike –al vanaf kleutertijd met muziek bezig, eerder regelmatig organisator van activiteiten in De Groene Zwaan, zelf muzikant en in haar baan organisator van zakelijke evenementeninteresse had om die klus op zich te nemen.

Vrijdagavond 9 December

Brainstormsessies ‘Dat leek me heel gaaf’, blikt Maaike terug. ‘En dat is het ook geweest. Ik kwam in de werkgroep deelnemers terecht, onder leiding van Rika van Eenennaam die de voorzitter is van die groep. Ze heeft me de vrije hand gegeven, dat is fijn. Allereerst ben ik in mijn eigen, behoorlijke brede, netwerk gaan kijken welke muziekgroepen bij het Midwinterfeest zouden passen. Ik heb hier regelmatig brainstormsessies over gehad met Marcel Reints, die een brede ervaring binnen het evenement heeft. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat een muziekpodium de beste optie was. Muziek heeft de kracht om mensen samen te brengen. Vervolgens hebben we bekeken welke locatie de beste zou zijn. Omdat het Plukkers-

Lichtjesavond De Rijp:

Opening Midwinterfeest!

pleintje een plek is waar veel jongeren komen –bij De Oude Herberg en bij De Groene Zwaanwas het de meest voor de hand liggende plek. We waren er al snel uit: het zou het Plukkerspleinpodium moeten worden. Tegelijkertijd betekende dat meer spreiding van het feest. Zeker nu Restaurant Bij Ernst erbij is gekomen, is het nuttig om meer publiek richting het Oosteinde te

Tussen 19:00 - 21:00 uur buiten op het Plukkerspleinpodium: Band Whotsup

krijgen.’ Tijd voor een zoektocht naar de hoofdact. ‘Daar begin ik altijd mee als ik iets programmeer. Cold Turkey viel bij iedereen in het bestuur van het Midwinterfeest in de smaak, juist omdat de band perfect bij de doelgroep past. Ik heb ze, net voordat ze The Clash of the Cover Bands Vakjury Award 2015/2016 wonnen, weten vast te leggen. De band wilde gelukkig heel graag. Vervolgens heb ik gezocht naar een goede balans tussen rustige acts en bands. We willen namelijk een unieke belevenis en sfeer creëren voor de jongvolwassenen, die past binnen de sfeer van het

Vanaf 21:00 uur binnen in het café: LIVE MUZIEK van Glenn Palm & DJ Bert!!! Gratis entree By: Rob, Wim, Phlip & Café De Oude Herberg

Midwinterfeest. Dat is gelukt.’ Echt cool! ‘Trots? Ja! Ontzettend trots zelfs! We hadden als onderkomen een grote tent in gedachten, maar toen ik de artist impression van de overkapping zag, was ik zwaar onder de indruk. Echt cool! In combinatie met de programmering kan het niet anders dat het een geweldig weekend wordt! De artiesten hebben er zin in. Onze doelgroep ook.

www.cafédeoudeherberg.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 16

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

inwoners en ondernemers van het centrum

(Vervolg programma pagina 12)

van De Rijp belangrijk in het welslagen van het Zaterdag en zondag

evenement. Zij worden opgeroepen hun huizen

De werkgroep onder leiding van Rika van

en bedrijfspanden een sfeervol en historisch

Eenennaam heeft een prachtig en gevarieerd

uiterlijk te geven. De mooie, monumentale

programma neergezet. Negentig groepen en

panden vormen een prachtige basis. Kerstbomen,

solisten verzorgen gezamenlijk meer dan

sfeerverlichting, historische attributen rond

tweehonderd optredens! Whale City Sound,

de huizen en in de tuinen completeren het

B.Lief, Het Amsterdams Havenkoor, De Gulle

Midwinterfeest. Hun inspanningen leveren

Waard Zingers, Young Opera Noord-Holland

prachtige plaatjes op!

en de winnaars van Alkmaars Talent –Jan Prins en Madita van Essen- worden als topacts

Loterij en wedstrijden

beschouwd. Op het Plukkerspleintje zijn de

Benieuwd naar het volledige programma?

optredens voor de jongvolwassenen gepro-

De kerstmarkt, het feestelijk versierde en

Koop in de voorverkoop programmaboekjes

grammeerd. Als highlights worden Cold Turkey

verlichte dorp en bewoners en vele bezoekers

(en loten!) bij de Plusmarkt in De Rijp, Shell in

en North West genoemd. In de buurtjes is een

in historische kleding maken een winters nos-

Graft, Troefmarkt De Reus in Grootschermer

groot en gevarieerd programma voor kinderen.

talgisch sprookje compleet. Tot slot zijn ook de

en Deen in Middenbeemster, tijdens het Midwinterfeest op zaterdag en zondag aan de poorten. Met het lot maakt de bezoeker kans op mooie prijzen, alle beschikbaar gesteld

Sluiting in de Grote Kerk

door ondernemingen uit De Rijp en omstreken.

Aan alle mooie evenementen komt een einde.

Daarnaast zijn er prijzen te winnen voor wie

Het Midwinterfeest sluit zondag af in de Grote

zich het mooist heeft verkleed, het mooist

Kerk. Om 17.00 uur treedt Men2B op. Aansluitend

versierde huis/ pand of raam en de mooist

is de trekking van de vijf hoofdprijzen van de

versierde straat of buurt.

loterij. Mis ook de miniact door Benedictus om 17.45 uur niet; zij geven op bijzonder originele wijze een verrassende vooruitblik naar het Midwinterfeest van 2018! Sponsors en vrijwilligers Het Midwinterfeest wordt mogelijk gemaakt door een founder, hoofdsponsors, topsponsors en andere sponsors. Aan het evenement werken uitsluitend vrijwilligers mee, ruim vijfhonderd in totaal.

Voor de MIDWINTER WARMTE bij u thuis! Eventueel karpet in drie kleuren te leveren De hele maand december € 250,- i.p.v. € 300,-

Mooie indoor schoonloopkleden wasbaar. Diverse soorten en maten op voorraad.

20 % KORTING Op tapijt en vinyl van Interfloor Annette’s Gordijnen, De Volger 22 De Rijp, 0299 67 66 76, 06 3960 9590, annette@annettesgordijnen.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Dennis Blokdijk van Het Wapen van Munster over voorbereidingen op een groot evenement als het Midwinterfeest

‘Deze dagen willen mensen snel iets eten’ De Rijp – Tijdens het Midwinterfeest stroomt De Rijp vol met bezoekers die genieten van de vele

het park ontdaan van takken, die we gebruiken

optredens, het mooi versierde dorp, de gezellige kerstmarkt en de fijne sfeer. De horecabedrij-

voor aankleding van de zaak.’ Hij grijnst. ‘Ja,

ven kennen een massale toeloop van gasten die komen voor koffie, warme chocolademelk, hart-

het speelt al maanden van tevoren.’

versterker, een broodje of uitgebreidere maaltijd. Om alle gasten naar tevredenheid te voorzien van een natje en een droogje is een uitgekiende voorbereiding nodig. De Uitkomst schoof aan

Gigantisch

bij Dennis Blokdijk van Het Wapen van Munster en vroeg: hoe bereid je jezelf als horecaonder-

‘Ons team heeft er zin in. We hebben de mazzel

nemer voor op zo’n grote hoeveelheid aan gasten?

dat onze oudere generatie personeel alle edities heeft meegemaakt. Die weten wat ze te

‘De eerste twee edities hebben wij het onszelf

tent die het hele terras overkapt. Verder heb-

wachten staat en die maak je niet meer gek.

te moeilijk gemaakt’, steekt Dennis van wal.

ben we goede afspraken met leveranciers. Als

Bezoekers aan ons restaurant kijken er ook

‘Gastvrijheid staat bij ons bedrijf op nummer

het nodig is, krijgen we op zondag geleverd.

enorm naar uit. Wij krijgen gasten uit een gro-

één. Daarom hadden wij een grote kaart met

Desnoods zaterdagavond of –nacht. Ook heb-

te regio en je wilt niet weten hoe vaak mensen

vlees- vis- en vegetarische gerechten. Maar tij-

ben we afspraken met collega’s, dat is zeker

aan ons vragen wanneer het Midwinterfeest

dens het Midwinterfeest willen mensen snel

niet onbelangrijk. Een nieuwe collega in het

weer wordt gehouden. Het is gigantisch! Ook

iets eten omdat ze moeten optreden of een

dorp heb ik bijgepraat over wat hij kan ver-

horen we vaak: ‘Dit is toch het dorp van het

voorstelling willen bijwonen. Daarom hebben

wachten. Ja, ik heb gewoon alle boeken open-

Midwinterfeest?’. Het feit dat steeds meer

we de edities erna de kaart vereenvoudigd. De

gegooid en laten zien wat we hebben ge-

mensen historische kleding dragen is belang-

gerechten zijn nog steeds kwalitatief hoog-

draaid. Dat gaat in goed vertrouwen.’

rijk. Voor bezoekers is dat een heel groot onderdeel van het Midwinterfeest. Ze vinden het

waardig, maar wel zodanig dat mensen snel

DAM 2 – ‘HOOFDKANTOOR’ STICHTING MIDWINTERFEEST

Kleinste cafeetje

fantastisch. En ook dat het evenement nog

‘Ondanks alle drukte en de inzet van al ons per-

steeds gratis is, is iets unieks. Dat vinden wij

soneel, zo’n vijftien mensen per dag, probeer ik

niet alleen, maar dat horen we ontzettend

Ondanks het feit dat Dennis Blokdijk

‘Ook voor de aankomende editie hebben we

elke editie iets ludieks voor het dorp te doen.

veel. Zeker in het jaar na een editie, als men-

Dam 2, zijn café naast Het Wapen van

veel met ons team overlegd. We doen het ten-

We hebben achterom een culinair festijn ge-

sen hier komen en terugblikken op het Mid-

Munster, goed zou kunnen gebruiken,

slotte met elkaar. We hebben onze ervaringen

houden. Het jaar erna hadden we bijvoorbeeld

winterfeest. Daarom is het ontzettend belang-

staat hij de locatie tijdens het evene-

van de vorige editie destijds genoteerd in ons

een twintig meter lange stamtafel staan. Nu

rijk dat het Midwinterfeest zo massaal wordt

ment weer af aan de Stichting Midwin-

draaiboek en oplossingen bedacht voor knel-

komt op veler verzoek het kleinste cafeetje te-

ondersteund door sponsors, groot en klein, en

terfeest Graft-De Rijp. ‘Natuurlijk. Het

punten. Bijvoorbeeld de inzet van twee men-

rug. Ook de houtgestookte barbecue komt

niet in de laatste plaats natuurlijk door die

is belangrijk dat de stichting een cen-

sen die alleen maar afruimen, omdat dat effici-

weer buiten te staan, waar we mooie verse

vele vrijwilligers. Ik vind het bewonderens-

trale plek in het dorp heeft. Daar werk

enter werkt. En een nog betere indeling van

hamburgers op bakken. De kleding voor onze

waardig dat zoveel mensen zoveel tijd en ener-

ik graag aan mee’, aldus Dennis…

medewerkers is net binnen en ik heb vandaag

gie belangeloos inzetten. Echt!’

hun programma kunnen vervolgen.’ Draaiboek

het restaurant. Ook hebben we een grotere

Vrijdag:

Pre Winter Party

tot 21.00 uur gewoon a la carte diner met aansluitend een knots gezellige avond met zanger John Keijer. l raard za

Zaterdag en zondag:

Uite etje e f a c e t s het klein reken niet ontb

BBQ XXL met o.a. de lekkerste verse hamburgers en broodjes pulled pork

Wij wensen iedereen een pracht weekend toe.

G r o t e D a m 3 | 1 4 8 3 B K D e R i j p | 0 2 9 9 - 6 7 1 4 9 6 | i n f o @ w a p e n v a n m u n s t e r. n l | w w w. w a p e n v a n m u n s t e r. n l


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Tweedehandswinkel Steenhof

Nostalgie uit grootmoeders tijd en nog langer geleden! TIJDENS

Midwinterfeest

Z AT E R D A G E N Z O N D A G G E O P E N D ! ( VA N 09. 30 TOT 16. 00 U U R )

& Brocante bij de buren

Nieuw workshops met Annie Sloan krijtverf. Zaterdags van 09.30 tot ONG. 12.30 uur. n de workshop Het leuke resultaat va ilderen'. sch be om bo 'Houten kerst

Charles Dicken s voelt zich hier thuis!

Incl. koffie/thee en een object (bijvoorbeeld een dienblad) om te verven met de speciale verf. Datum: zaterdag 7 en 21 januari.

¤29,

per persoon

-------

Tweedehandswinkel Handelsonderneming Steenhof & Brocante bij de Buren

De Volger 25 - 1483 GA - De Rijp - 06 - 23 81 32 27 www.boedelzorg-steenhof.nl | info@boedelzorg-steenhof.nl facebook.com/Brocantebijdeburen, brocantebijdeburen@outlook.com www.brocantebijdeburen.com

De Volger 25 - 1483 GA - De Rijp Maandag Dinsdag www.boedelzorg-steenhof.nl Woensdag  info@boedelzorg-steenhof.nl Donderdag facebook.com/Brocantebijdeburen Vrijdag Zaterdag

 06 499 680 25

slechts 95

gesloten 09.00 tot 09.00 tot 09.00 tot 09.00 tot 09.30 tot

16.00 13.00 16.00 16.00 16.00

12-30-13.00 gesloten 12.30-13.00 gesloten 12.30-13.00 gesloten 12.30-13.00 gesloten


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

VERKOOP ETEN EN DRINKEN TIJDENS MIDWINTERFEEST

Hondenwagens Stapvoets, voor even terug

Tijdens de vorige edities van het Mid-

was bereid om aan het plan mee te werken en

winterfeest hebben inwoners binnen

heeft de koekstempel aan de vereniging uitge-

het feestterrein incidenteel vanuit hun

leend. Een bakker vinden die de koeken wil

woningen etenswaren en (warme)

gaan bakken was ook nog een uitdaging. Taai-

dranken verkocht. Dit is oogluikend

taaideeg moet namelijk een aantal weken rij-

toegestaan. Echter, Stichting Midwinter-

pen en de bakkers hebben het rond Sinterklaas

feest Graft-De Rijp, kan hier met ingang

en kerst al extra druk. Bakker Harry de Groot

van het aankomende Midwinterfeest,

uit Purmerend was heel enthousiast over het

op 9, 10 en 11 december 2016, vanwege

plan en ging de uitdaging aan. Hij heeft een

strenge regels rond voedselveiligheid,

paar proefdrukken gemaakt en die zagen er al

niet langer meer mee instemmen.

prachtig uit en smaken ook nog heerlijk. Jos Taam heeft ervoor zorg gedragen dat de hon-

Handhavers van de gemeente Alkmaar

denkar en hond er weer tiptop uitziet. Ook

zullen toezien op het nakomen van

heeft hij een prachtig bordje geschilderd dat

dit verbod en mogelijk optreden als er

naast de hondenkar wordt neergezet.

bij particulieren toch etenswaren en dranken worden verkocht. Alleen de horecabedrijven en kraamhouders is

Op de grote foto: van links naar rechts: Andries

het volgens de verleende vergunning

De Jong, Claudia Roele en Jos Taam.

toegestaan etenswaren en dranken te verkopen. De stichting, Midwinterfeest Graft-De Rijp, als algemeen vergunninghouder, vertrouwt op uw begrip en medewerking.

De Rijp - Vroeger verkocht de bakkerij van Just

Hondwagens Stapvoets vonden het een leuk

Schipper taaitaai koeken met de tekst Honden-

idee om deze koeken weer te gaan verkopen.

wagens Stapvoets. Voor de Leeghwaterfeesten

Het plan is om deze taaikoeken tijdens het

van 1975 is stempel van de koek gemaakt door

Midwinterfeest aan de man te brengen vanuit

Kees Eijking. De leden van buurvereniging

de originele hondenkar. De familie Schipper

Wij wensen iedereen een warm en knus weekend! Welkom • Kinderdagverblijven • Buitenschoolse opvang • Peuteropvang Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058

Sinds 1952

Dekker BV

installatiebedrijf

Bamestraweg 21, 1462 VM, Middenbeemster, 0299 68 14 26

www.installatiebedrijfdekker.nl

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Kozijnen en lijstwerk M.C. van Voordenstraat 2 1483 GB De Rijp tel.: 0299 673487 duinmaijer@duinmaijer.nl www.duinmaijer.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

OEFENEN VOOR HET MIDWINTERFEEST

Duvel-Op voor groot en klein

De Rijp - De ruim negentig enthousiaste groepen en solisten die hun kunsten komen vertonen

De Rijp - Johan Warnaar is vooral bekend van

grenenhouten kistje bedrukt met een duidelijke

op het Midwinterfeest zijn voor het merendeel uit Noord-Holland afkomstig. Sommigen

zijn mooi gemaakte vogel- en insectenhuisjes.

laserprint en is te verkrijgen op de kerstmarkt

zelfs van Rijper bodem! In de Muziektent aan de Rechtestraat 53 is tijdens het Midwinter-

Voor het Midwinterfeest heeft hij een nieuw

van het Midwinterfeest voor â‚Ź 8.

feest een optreden te zien van GERRY@HOME en Niels Hoppe. Gerry zingt liedjes en gitarist Niels Hoppe begeleidt haar. Op zaterdag en zondag tussen 14.00 uur en 15.00 uur zingen en

product bedacht en gemaakt: het Duvel-Opspel. Het is een gezelschapsspel voor twee tot

Op de foto, Johan Warnaar bezig aan zijn

dansen de kinderen Dora, Maud en Eline mee op het podium. Zondag 20 november was er

zes personen en geschikt voor groot en klein.

Duvel-Op-spel.

een oefening bij de familie Reus in klederdracht gemaakt door buurvrouw Tineke de Vries.

Leuk voor lange winteravonden! Het spel wordt gespeeld met 42 duvels en een

Op de foto, Dora (9) Maud (5) Eline (8) Gerry Reus en Niels Hoppe.

dobbelsteen. Het Duvel-Op spel zit in een mooi

Machine RIE Veiligheidskundigen

W W W. P A K H U Y S D E R I J P . N L Grote Dam 7 - De Rijp tel: 06 27 06 60 67

CE Markering Machinerichtlijn De Volger 2, 1483 GA De Rijp T. (0299) 67 13 12

www.avan.nl

E: info@vopo.nl W: www.vopo.nl

Al ruim 100 jaar leverancier van pompen en gemalen


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Rijps blikje met Oudhollands snoep

Team StraatGeluid: ‘We zetten de jongere op één’ Elke editie van het Midwinterfeest stelt de organisatie een gratis kraam beschikbaar aan een goed doel. Dit keer is dat Team StraatGeluid uit Alkmaar. Gezien hun presentatie is gekozen voor een binnenruimte op het Midwinterfeestterrein. Team StraatGeluid vind je in Pakhuis De Zwaluw aan de Tuingracht 25: zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur en zondag van 14.00 tot 18.00 uur. Team StraatGeluid is een organisatie die

reiken de onbereikbare jongeren, daar zijn

diensten aanbiedt aan jongeren. ‘We zetten

we goed in. Jongeren die steviger staan zetten

de jongere op één. De doelgroep kan bij ons

we in als vrijwilliger, als trainee en maken

terecht zonder wachttijd, zonder contra-

we daarmee tot rolmodel voor andere jon-

indicatie, ongeacht de vraag, 24/7, dus zon-

geren.’ Team StraatGeluid biedt jongeren-

der moeilijk doen. Maar met eigen kunnen

coaching, inloop, workshops, advies op

en willen, met ouders, met eigen netwerk,

maat, dagbesteding en re-integratie naar

dus gericht op wat wél kan. Juist de jonge-

school of werk. Tijdens het Midwinterfeest

ren die tussen wal en schip vallen, jongeren

vertoont de organisatie een doorlopende

De Rijp - Het 130-jarig bestaan van de Rijper

Graft. Marc Vendel heeft bij Metal Arts b.v uit

die onzichtbaar en anoniem op straat lijken

presentatie. Een team is present om vragen

IJsclub wordt tijdens het komende Midwinter-

De Rijp 1.000 blikjes laten maken. Die zijn voor-

te zijn, jongeren die uitvallen bij reguliere

te beantwoorden.

feest gevierd met de introductie van een echt

zien van winterse foto’s gemaakt door Marco

trajecten op school en hulpverlening. Juist

Alvast kennismaken?

Rijps blikje, gevuld met Oudhollands snoep.

van Ammers. Met toestemming van de Stich-

déze jongeren geven we een stem. Wij be-

Kijk op www.straatgeluid.nl

ting Midwinterfeest Graft-De Rijp en haar De Rijper IJslub heeft al meerder producten

vormgever Erwin Timmerman is ook het

uitgebracht: een zakflacon bedoeld voor een

Midwinterlogo aan het blikje toegevoegd.

hartversterker tijdens de Eilandspolder-

Natuurlijk is de Rijper IJsclub tijdens het

schaatstocht, kruidenbittertjes uit de Eilands-

Midwinterfeest weer met warme Glühwein

polder, ‘t Rijper Gouwtje en het Wijwater.

present in de Kerkstraat. Op die locatie is ook

Dit jaar is gekozen voor een blikje met Oudhol-

het blikje te koop.

lands snoep. Op de foto, de leden van de Rijper IJsclub bij het De snoep is verzorgd door Jaap Klaver (van ‘t

vullen van de blikjes.

Kleinste Snoepwinkeltje van Nederland) uit

Tekst en beeld Ad Hodde.

Kom jij ons team versterken?

KOOP EEN MIDWINTERFEEST LOT

e n w in d e z e ts ! fa n ta s ti s c h e fi e

Dez e komt natuu rlijk van de Rijp er Wi elerb oetiek KNIPHUYS.NL Oòk online afspreken

Rijper Wieler Boetiek Co Schipper De Volger 10A, De Rijp 0299 67 34 64 info@rijperwielerboetiek.nl

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

G. De Bruijn Schilder- & Afwerkbedrijf

Mientweg 66, 1732 LG Lutjewinkel, T. 0224 54 26 54, M. 06 51 32 76 36

Tuingracht 3 | De Rijp 0299 67 53 60 Onze openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.45 Vrijdag 8.00 - 20.00 Zaterdag 8.00 - 14.00

C&P Kraanverhuur BV

De Rijp - Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp bestaat uit uitsluitend vrijwilligers, ruim 500 in totaal. Ondanks dat grote aantal kunnen we op een paar leuke plekken nog een beperkt aantal vrijwilligers gebruiken. Mocht je buiten aan de slag gaan, dan kun je één van de nieuwe werkjassen aandoen. Interesse? Mail naar info@midwinterfeest-graftderijp.nl of stuur ons via onze Facebookpagina een bericht. We heten je alvast van harte welkom!

Rechtestraat 92 | 1483 BE DE RIJP t: +31 299 67 31 07 | m: +31 6 17 68 45 13 e. info@bbrh.nl | www.bbrh.nl

Zuiddijk 10 1483 MA De Rijp Telefoon: 0299 671998 Fax: 0299 675140 E-mail: info@cp-kraanverhuur.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 22

VERWONDERING OOK VOOR JOU | N 6ER 2016 1 0O V & E1M1 BDE ER C 2E0M1 B

Makelen is een vak!

Kom voor de mooiste huizen naar de betere makelaar van Noord-Holland

Aan,- en verkoop

Huur,- en verhuur Taxatie en advies

Alles doen wij met passie, kennis en service.

Alle woningen op deze pagina staan in het historische centrum van De Rijp, hĂŠt decor van het midwinterfeest, en zijn via ons kantoor verkocht. Wilt u ook wonen in dit prachtige dorp? Neemt u dan contact met ons op.

Rechtestraat 65, 1483 BB De Rijp, makelaardij@ascoba.nl, 0299-672383

Midwinterfeest


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 23

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Het Rijper Stratenspel 2.0 De Rijp - Het is begonnen in 2012 met een geintje

Het resultaat is een gezelschapspel met dorpse

van vriendenclub De Hennies uit De Rijp. Zij

elementen en ‘Rijper’ grapjes. Tijdens het Mid-

bedachten dat er tijdens die Midwinterfeesten

winterfeest wordt het spel gelanceerd.

iets bijzonders van het dorp moest komen.

…Vertel het maar in Graft!

René Warnaar maakte het ontwerp voor het groot gezelschapspel ‘Het Rijper Stratenspel’.

Op de foto het gezelschapspel Het Rijper

Dat was zo’n groot succes dat het de vraag het

Stratenspel.

aanbod overtrof. Dus heeft René het oude ontwerp opgewaardeerd tot een 2.0-versie. Deze

Tekst en beeld Ad Hodde.

verbeterde versie is gemaakt van duurzame materialen. Bij grafisch productiebureau Resync is de uitvoering professioneel aangepakt.

GRAFT - DE RIJP

R ijp e r M id w in te r li

ke ur

p e r fle s 500 m l €

9,99

p e r fle s 200 m l €

5,49

ke R ijp e r M id w in te r li

Overheerlijke Midwinterse Kaneelcake

ur

Op = Op

Driemaster 9, 1483 WB De Rijp

Speel de midwinter-lotto en win mooie prijzen! Het Midwinterfeest komt er weer aan! En dat laten we bij Designline De Rijp niet ongemerkt voorbij gaan. Iedere klant kan de hele maand december meedoen aan onze midwinter-lotto en daarmee hartstikke leuke prijzen winnen! Zo is er elke dag een stoelmasseuse én hebben we sinds kort een pedicure onder ons dak, waarvoor je flinke kortingen bij elkaar kunt winnen. Maar ook geven we bijvoorbeeld shampoo’s, gel en haarborstels weg. Maak er een mooi Midwinterfeest van, en tot ziens bij Designline!

Driemaster 1, 1483 WB De Rijp • 0299 671649 • www.designlinederijp.nl

Knippen hebben we in de vingers.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 24

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Basisschoolkinderen De Rijp doen volop mee aan voorbereiding

Kinderprogramma Midwinterfeest nog meer uitgebreid! begonnen met optredens in een tent aan het

het Midwinterspookhuis aan te kunnen kleden.

Nieuwland. Dat was een enorm succes. De tent

Het leeft enorm onder de kinderen. Verder vind

zat steeds stampvol met kinderen. De vraag

ik de nieuwe Kinderdisco, bedoeld voor kinderen

bleek veel groter dan wij hadden ingeschat.

van acht tot twaalf jaar, een welkome aanvul-

Daarom besloten we aan het Midwinterfeest

ling. We hebben nu voor alle kinderen in de

van 2014 meer locaties toe te voegen. We werden

basisschoolleeftijd een passend programma.

ook nog eens speerpunt, waardoor we meer

Verder ben ik heel erg trots op Marije Carduck,

financiële mogelijkheden hadden.’

Jet Blokdijk, Elles Parree, Mirjam Pieterse en Remaya Veldkamp. Zij hebben zich de afgelopen

Hartstikke druk

maanden keihard ingezet om het Kinder-

Ook de kinderprogrammering in 2014 bleek een

programma te realiseren.’

schot in de roos. ‘Weer was het hartstikke druk’, zegt Marleen. ‘En we kregen ontzettend veel enthousiaste reacties. Ook sloten veel meer vrijwilligers zich bij ons team aan. Dit alles geeft enorm veel energie. Een groter team zorgt ook

Recent toegevoegd aan het Kinderprogramma en daarom niet in het programmaboekje opgenomen zijn de volgende acts:

voor meer ideeën. We hebben de activiteiten Wat in 2012 begon als kleinschalige activiteit voor kinderen op één locatie is twee Midwinterfeest-

en het aantal locaties wederom uitgebreid.’

Op zaterdag Brutus Breakdance, een groep jongeren die een battle opvoert. Het publiek

edities later uitgegroeid tot een zeer gevarieerd aanbod aan cultuur en vermaak voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar. Het Midwinterfeest Kinderprogramma 2016 dat Marleen Konijn en

Nieuwe Kinderdisco

wordt uitgenodigd mee te doen en krijgt

haar team hebben neergezet, is van grote klasse. Leuk: basisschoolkinderen en kinderen van de

Het volledige Kinderprogramma is te lezen in

een heuse rol! Ook op zaterdag én zondag:

naschoolse opvang hebben massaal geknutseld om het Midwinterspookhuis aan te kleden!

het officiële programmaboekje, dat op zaterdag

Kermistoppers: de nummers één, twee en

9 en zondag 10 december te koop is aan de

drie van de Kinderplaybackshow!

Marleen Konijn en haar werkgroep zijn al vele

we een nieuwe uitdaging. We bedachten dat

poorten. Marleen: ‘Ik vind alle activiteiten en

Op zondag brengt een musicalklas onder

jaren betrokken bij het Midwinterfeest. Zij

zowel volwassenen als kinderen het Midwinter-

optredens ontzettend leuk. Wat ik heel bijzon-

leiding van Chiara Molenaar een Kerststuk

hebben een stevig fundament gelegd onder de

feest bezochten, maar dat er niet echt een

der vind is dat kinderen van de basisscholen

dat zich afspeelt in een kinderweeshuis.

loterij. Marleen: ‘Na een paar edities zochten

programma voor kinderen was. In 2012 zijn we

en de naschoolse opvang hebben geholpen om

Korting bij ruim 300 adressen in de gemeente Alkmaar?

Koop de AlkmaarPas 2017! AlkmaarPas

2017

Met bios gratis c kaa ooprtje !

De AlkmaarPas 2017 is voor slechts € 11,- te koop bij o.a. de VVV en bibliotheek.

Bestel de AlkmaarPas 2017 op www.alkmaarpas.nl, nu geen verzendkosten!


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 25

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Dit team heet bezoekers van harte welkom De Rijp - In Hotel de Rijper Eilanden heeft

en Tini Slooten kregen de circa dertig aanwezige

het team Buurtverenigingen en Poort-

vrijwilligers een duidelijk verhaal over het

wachters van het Midwinterfeest maan-

bemannen/vrouwen van de vier toegangspoor-

dag 21 november een informatieavond

ten. Cockie Vendel gaf nog een uiteenzetting

georganiseerd.

over de verkoop van de boekjes en de loten.

De avond die begon met koffie of thee was

Foto: de aanwezige vrijwilligers die op 10 en

voornamelijk bedoeld om de nieuwe poort-

11 december de poortwachters zullen zijn.

wachters te instrueren. Onder leiding van coördinator Marjon Veenstra en Marij Gerats

Programmaboekjes en loten voor de Midwinterloterij zijn te koop bij de Plusmarkt in De Rijp, Shell in Graft, Deen in Middenbeemster en Troefmarkt De Reus in Grootschermer. Tijdens het Midwinterfeest worden ze te koop aangeboden bij de poorten. Maak kans op prachtige prijzen!

denkt met u mee!

Jubileum 40

jubiLeum 40 jaar Ik breng bedrijven in beeld! Grootformaat wandvullende foto’s | Bedrijfsreportage | Zakelijke portretten Product / project fotografie | 360 graden foto’s

Marco van Ammers Fotografie & Design De Vleet 50 | 1484 EZ Graft | Studio: G.G. Schipperstraat 14a | 1483 GE De Rijp 06 - 38 89 55 17 | info@marcovanammersfotografie.nl | www.marcovanammersfotografie.nl

2795,-

3815,-

1499,-

2499,-

alle maten vlak

alle maten electrisch rF-verstelbaar

■ De origin ele co ■ Lux mbisp e late ring® m x topp ■ box atrass e spring r en met P ■ Lux o c k e acht etverin erwan ■ Ho g inte og d rieur ■ ma waardige m at: 16 e ubels 0/180 tof x 200 /210

Norma boxSPriNGS • NoLte SLaaPkamerkaSteN • De toekomSt reLaxFauteuiLS matraSSeN • baNkSteLLeN • LiFeStyLe meubeLeN • wooNProGramma’S • acceSSoireS

Waarom medec?

medec

NaaSt

1e etage boven Carpet Right

• Familiebedrijf 40 jaar ervaring • Gratis bezorging in de regio • Direct leverbaar • Service (in eigen beheer) • Laagste prijsgarantie

www.Medecwonen.nl van aalstweg 11, Hoorn tel. 0229 267 413

“MID” WINTERACTIE Rollen/spuiten van wanden en plafonds

vanaf € 6,- per m2 Danny Veenman, 06 46 217 939 | Vincent Klinkhamer, 06 53 929 336 | info@davibouw.nl

www.davibouw.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 26

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Webmaster Hans Taam: ‘Trots dat alle sponsors er zo netjes opstaan’

Nieuwe, moderne website Midwinterfeest De website van Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp is vernieuwd. Het resultaat is een moder-

ten voor het ontwerp en zijn toen samen aan

ne, zeer overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website, waarop de bezoeker snel zijn informa-

de slag gegaan.’ De IT-specialist bij EFC Filtration

tie kan vinden. Bovendien is de website responsive; de informatie is goed te zien op zowel PC/

in Alkmaar is dagelijks met informatietechno-

laptop als tablet en smartphone. Hans Taam, webmaster van het Midwinterfeest van het eerste

logie bezig. Een WordPress website bouwen

uur, heeft samen met fotograaf Marco van Ammers het nieuwe www.midwinterfeest-graftde-

moest hij even in de vingers krijgen. ‘Maar het

rijp.nl vormgegeven, van technische snufjes voorzien en ingevuld.

is goed gelukt. De website is duidelijk leesbaar, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, precies

In 2003, tijdens de eerste editie van het Mid-

PR, waarvan Hans onderdeel van uitmaakt,

wat een informatieve website nodig heeft. Ik

winterfeest (toen nog één dag), werd Hans

ging Hans aan de slag met een nieuwe website.

ben er vooral trots op dat alle sponsors er zo

Taam gevraagd een website voor het evenement

Fotograaf Marco van Ammers bood zijn dien-

netjes opstaan, zeker omdat het er zoveel zijn.

te bouwen. ‘Ik zat toen al bij Pop- en Musical-

sten aan om te assisteren bij het vormtechni-

Ook de slideshow met logo’s van sponsors ziet

koor PopArt, één van de initiërende verenigin-

sche deel. Met zijn achtergrond als ICT’er was

er goed uit.’

gen. Voor PopArt had ik eerder een website

een perfect team ontstaan. Hans en Marco hebben als vrijwilligers de web-

gebouwd, vandaar dat ik werd gevraagd ook voor het Midwinterfeest een site te maken.’

Informatieve website

site gebouwd. Stichting Midwinterfeest Graft-

Lange tijd functioneerde de website van het

Hans: ‘We hebben gekozen voor WordPress,

De Rijp betaalt alleen kosten aan een hosting-

Midwinterfeest prima. Maar gezien de snelle

een Content Management Systeem waarmee

bedrijf.

technologische vooruitgang –smartphones en

je gemakkelijk en goedkoop een website kunt

tablets deden hun intrede- was een nieuwe

maken én onderhouden. Vervolgens hebben

website gewenst. Op verzoek van de Werkgroep

Marco en ik een paar avonden bij elkaar geze-

Bestel tijdig uw visschotel voor de feestdagen! Purmerend: Kooiman Centrum, Wormerplein (Vomar passage) • Maandag t/m zaterdag geopend De Rijp: Winkelcentrum het Boegbeeld • Di-Wo-Do-Vrij en Zat. geopend • Telefoon 0299 - 42 04 13

Broekman Makelaars wenst u een betoverend Midwinterfeest!

Uw woning verkopen? Neem contact op voor een vrijblijvende waardebepaling!


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 27

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Sponsors Midwinterfeest

WIE ZIET ER HET MOOIST UIT? Naast de vele loterijprijzen, aangeboden

Onze founder:

• Rabobank Waterland en Omstreken

door ondernemers uit de regio, zijn er tij-

• RANKO Schoonmaakbedrijf

• Restaurant De Reghter

dens dit Midwinterfeest weer prijzen te

• Restaurant Oudejans /

winnen voor wie zich het mooist heeft ver-

Onze hoofdsponsors:

kleed (zowel een prijs voor volwassenen

’t Stadhuis van Amsterdam

• Bij Ernst

• ResYnc Free to Create

als voor kinderen), het mooist versierde

• Café De Oude Herberg

• Rijp Beraad BV

huis/ pand of raam en de mooist versierde

• Café-Restaurant Het Wapen van Münster

• Roelofsen BV Machineverhuur &

straat of buurt. Een deskundige jury –met

• Commandeur en Plomp Kraanverhuur B.V.

dit jaar een heel bijzondere gast- gaat op

Grondwerken

• Gebr. van ’t Hek

• Sportcafé De Oosterven

pad om bewoners, bezoekers, kraamhou-

• Gemeente Alkmaar

• Stichting Jan Boon

ders en panden en buurten te bekijken...

• Handelsonderneming Steenhof • Het Land van Leeghwater

Onze topsponsors:

• Hotel De Rijper Eilanden

• Aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV

• Lunchroom ‘De Walvis’

• Beemsterkaas

• Medec Project

• Bouwbedrijf Piet Groen

• Piet Roelofsen Beheer

• Carteam Autoservice Leo Borst • Forte Kinderopvang • GroenRijk Zuidoostbeemster • Het Genot van Grootschermer • HSB

Onze vlag!

• Korf Catering

De officiële Midwinterfeestvlag is voor

• Mad Science

12,50 euro per stuk te koop bij de Shell in

• Parlan Jeugd & Opvoedhulp

Graft. De volledige opbrengst komt ten

• Piet Stoop Assurantiën

goede aan Stichting Midwinterfeest Graft-

• RBOC “Fort Markenbinnen” BV

De Rijp.

• Schilder- en afwerkbedrijf G. de Bruijn • Van Ammers Transporten en Container Verhuur • VOPO Oppervlaktewaterbeheer Kijk voor alle sponsors op www.midwinterfeest-graftderijp.nl

1 JAAR PECHHULP VOOR € 29,95* voor binnen- & buitenland * Vergelijkbaar bijvoorbeeld ANWB € 145,- per jaar

Leren met uw hond is leuk! Door samen te leren, werkt u aan een geweldige relatie! • • • • • • • •

Puppycursus (voor pups vanaf 8 weken) Basiscursus (voor honden vanaf 12 weken) Vervolgcursussen Fun cursussen o.a.: Sport en Spel, Dogfrisbee, Rally-O, Theaterschool en Doggydance Speuren Gedragstherapie Privé lessen Aanschaf advies

CARTEAM AUTOSERVICE LEO BORST

De Volger 8 • 1483 GA • De Rijp 0299 67 41 99 • www.leoborst.nl

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE

Voor meer cursussen en antwoord op uw vragen:

www.hondenschool-jottem.nl

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L

T. 0299 67 30 10 E. info@hondenschool-jottem.nl

G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

WILT U ZICH EEN KEER LATEN SCHEREN DOOR EEN BARBIER ZOALS DAT VROEGER WERD GEDAAN?

KOM DAN MET HET MIDWINTERFEEST NAAR KAPSALON PANTA RHEI! OP ZATERDAG VAN 12.30 TOT 16.00 OP ZONDAG VAN 12.30 TOT 17.00 Rechtestraat 112 - De Rijp, Tel. 0299 67 35 30

nieuw

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

KIDS SAFETY ESCAPEROOM

Durf jij het aan…

Super

cool

2 ESCAPESROOMS voor kinderen van 8 tot 15 jaar min. 4 kinderen – max. 10 kinderen

NU OPEN

Avontuurlijk

DE VOLGER 25, DE RIJP (in Peacock gebouw) E: info@kidssafetyescaperoom.nl

WWW.KIDSSAFETYESCAPEROOM.NL


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 28

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Gebrandschilderde ramen Grote Kerk op jouw eettafel Françoise van Essen uit De Rijp introduceert tijdens het Midwinterfeest haar initiatief Rijper Glazen. Zij heeft foto’s van delen van de 24 gebrandschilderde ramen uit de Grote Kerk laten drukken op flexibel transparant kunststof. De prints passen precies om een longdrinkglas. Met daarin een waxinelichtje ontstaat een prachtige, sfeervolle decoratie die het goed doet op de eettafel, schouw of kastje. Ook zijn de Rijper Glazen een leuk cadeau! Na aftrek van drukkosten komt de opbrengst

van gebrandschilderde ramen van de Sint Jans-

van de Rijper Glazen geheel ten goede aan goe-

kerk zijn afgedrukt op transparant kunststof,

de doelen. Een derde deel is voor de Stichting

is het product erg populair als souvenir. Omdat

Behoud Rijper Glazen. Een derde van de op-

we in De Rijp prachtige gebrandschilderde

brengst van de Rijper Glazen die tijdens het

ramen hebben, bedacht ik dat dit product een

Midwinterfeest worden verkocht, is bestemd

geweldige manier zou zijn om de Stichting

voor Stichting Midwinterfeest De Rijp. Het

Behoud Rijper Glazen te ondersteunen. Met de

laatste derde deel komt in een fonds dat

opbrengst kan het onderhoud en restauratie

Françoise beheert en van waaruit zij culturele

deels worden gefinancierd.’

doelen wil ondersteunen. Midwinterfeest Populair souvenir

Om de kosten laag te houden zijn foto’s uit ar-

‘Ik heb dit product gezien in Gouda en in Sevilla’,

Voorgebruikt, alle werkzaamheden aandoor bestuurslid chief ooit gemaakt

vertelt Françoise, websitebouwer met haar be-

Martin Dalenberg. ze drukklaar te maken, • Zink-, lood- en ‘Om dakwerk

drijf PolderWebDesign dat is gevestigd aan de

heb ik ze moeten bewerken. Per stuk ben ik er Zijn wij snel, vakkundig en betrouwbaar zeker een dag mee bezig geweest… Nee, die

Tuingracht. ‘Met name in Gouda, waar delen

• C.V., gas-, water- en sanitair installaties

WIJ ZIJN SNEL, VAKKUNDIG EN BETROUWBAAR Marten Michielshof 9, 1483 CA De Rijp tel. (0299) 673425

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Wij wensen alle bezoekers een prachtig Midwinterfeest

Voor alle werkzaamheden aan: C.V. gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood- en dakwerk Galjoen 41 | 1483 TM De Rijp | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

kosten reken ik niet door. Alleen de drukkosten

dat hier zulke mooie culturele evenementen

wil ik vergoed hebben. De rest gaat naar cultuur.

en organisaties zijn en bewonder wat ze alle-

Natuurlijk is het Midwinterfeest een geweldige

maal doen. Dit is mijn bijdrage aan de lokale

gelegenheid om de Rijper Glazen te introduce-

maatschappij en mijn manier van vrijwilligers-

ren. Omdat ik die gelegenheid krijg, mag dit

werk doen. Het laatste derde deel komt in een

evenement er ook op meeliften en is een derde

fonds waarmee ik culturele organisaties wil

van de opbrengst voor de Stichting Midwinter-

ondersteunen en nieuwe initiatieven wil be-

feest Graft-De Rijp.’

kostigen. Zaken waar iedereen van geniet. Dus hoe meer Rijper Glazen er worden verkocht,

Winst

hoe groter de winst voor de hele lokale ge-

Ook het laatste derde deel staat de initiatief-

meenschap.’

neemster af. Françoise: ‘Ik vind het geweldig

www.rijperglazen.nl

‘Overman Administratie wenst iedereen een gezellig midwinterfeest’

ADMINISTRATIE restauratie nieuwbouw renovatie onderhoud restauratie nieuwbouw renovatie onderhoud SALARISADMINISTRATIE | JAARREKENING | BELASTINGAANGIFTE Marcel Groen • 06 - 22 41 47 63 INTERIM WERKZAAMHEDEN info@bouwbedrijfpietgroen.nl • 075 - 64 113 53 BOEIJERSTRAAT 29, DE RIJP TEL. 06 12 96 95 92, WWW.OVERMANADMINISTRATIE.NL

Marcel Groen • 06 - 22 41 47 63 info@bouwbedrijfpietgroen.nl • 075 - 64 113 53 Provincialeweg 1, 1488 AN Starnmeer www.bouwbedrijfpietgroen.nl Provincialeweg 1, 1488 AN Starnmeer

www.bouwbedrijfpietgroen.nl

www.redderboomverzorging.nl

Bouwbedrijf

Jonker & Meijerhof Kwaliteit staat voorop bij al het werk dat wij afleveren. Wij geloven dat schoonheid in de details zit. Alle elementen van het bouwproces kunnen wij voor u uitwerken.

Redder Boomverzorging, Julianalaan 17, De Rijp, M. 06 42 99 76 69

Grootschermerweg 4 n 1843 HE Grootschermer n Tel. 06 - 49 421 423 n www.bouwbedrijfmeijerhof.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 29

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Dorpskern De Rijp autovrij

bus 416 vanaf Beemster, die slechts rijdt tot

Eén van de charmes van het Midwinterfeest is

Midwinterfeest geheel vrij van kosten is, wordt

Overige verkeersmaatregelen

een autovrij feestterrein. Daarom wordt vrijdag

voor het parkeren, het verstrekken van een par-

Zaterdag 10 en zondag 11 december zal er vanaf

9, zaterdag 10 en zondag 11 december 2016 het

keerkaart met een plattegrond en het vervoer

Hotel De Rijper Eilanden in de richting van Spij-

centrum van De Rijp afgesloten voor verkeer.

van bestuurder en inzittenden met een pendel-

kerboor eenrichtingsverkeer van kracht zijn. Dit

bus naar het centrum van De Rijp (vice versa)

houdt in dat alle auto’s vanaf de parkeerterrei-

vijf euro per auto in rekening gebracht.

nen van De Volger richting Spijkerboor zullen

Wanneer?

aan de Beemsterbrug.

worden geleid. Van daaruit wordt autoverkeer

Vanaf vrijdagochtend 9 december 10.00 uur tot zondagavond 11 december 24.00 uur kan er

Zodra verkeersregelaars aangeven dat u kunt

verwezen naar de N244/ Middenbeemster. Deze

geen verkeer het centrum van het dorp in via

parkeren langs de Zuiddijk tussen Jagerspad

maatregel is van kracht om de doorstroming te

het Oosteinde vanaf de Beemsterbrug, via het

en Spijkerboor (aan één zijde van de weg) zal

optimaliseren en stremming op de N244 te voor-

Zuideinde ter hoogte van de Leeghwaterstraat

daar in een pendelbus worden voorzien. Dit zal

komen. Op de Westdijk zal eenrichtingsverkeer

en via de kruising Driemaster / Westeinde.

door verkeersregelaars worden begeleid. Deze

van kracht zijn; vanaf de Oosthuizerweg richting

Voor bewoners/leveranciers is toegang BUITEN

pendelbus zal de inzittenden afzetten bij de

Klaterbuurt en vanaf de Klaterbuurt richting het

Oudejans) kunnen wel worden gebruikt. Echter:

de openingstijden van het Midwinterfeest

grote pendelbus, die hen vervolgens naar het

viaduct van de N244.

gedurende de afsluiting van het centrum kunt

slechts beperkt mogelijk.

centrum van De Rijp brengt. De beide pendel-

u geen gebruik maken van uw voertuig. Bewo-

busdiensten worden aangeboden door Hotel

Verkeershinder bij opbouw Midwinterfeest

ners worden per brief geïnformeerd waarin

De Rijper Eilanden.

In de week vanaf maandag 5 december zal het

alternatieven per straat en/of gebied worden

Bezoekers aan het Midwinterfeest die met de

centrum van De Rijp binnen de poorten worden

aangeboden.

auto vanaf de N244 naar De Rijp komen, worden

Bezoekers uit Beemster en Zeevang e.o. wordt

omgebouwd tot decor van het Midwinterfeest.

geleid naar bedrijventerrein De Volger om daar

aangeraden het evenement via de Beemster en

Dit zal af en toe enige hinder voor het verkeer

Raadpleeg voor de meest actuele stand van

het Oosteinde van De Rijp te bezoeken. Zij kun-

inhouden, met name op woensdag 7 december,

zaken onze website www.midwinterfeest-

nen aan één zijde langs de Rijperweg (tussen

wanneer tussen 12.00 en 20.00 uur de locatie

graftderijp.nl of onze Facebookpagina.

Middenbeemster en Klaterbuurt), parkeren en

Plukkerspleintje wordt opgebouwd. Verkeer

gebruik maken van een pendelbus (UITSLUI-

heeft die dag tussen genoemde tijden geen

TEND OP ZONDAG), aangeboden door Hotel De

doorgang van het Oosteinde tot de Kleine Dam.

Parkeren bezoekers

te parkeren. Ofschoon het bezoek aan het

Rijper Eilanden, om naar het centrum van De Rijp te gaan. Op de Westdijk is parkeren zeer

Bereikbaarheid Plusmarkt en De Mieuwijdt

beperkt mogelijk.

De Plusmarkt en De Mieuwijdt zijn zaterdag per auto bereikbaar via Graft. Op zondag zal

Openbaar vervoer

zowel de Plusmarkt als De Mieuwijdt beperkt

Het openbaar vervoer zal onbelemmerd door-

bereikbaar zijn vanuit de richting Graft. Ver-

gang vinden, met uitzondering van de Buurt-

keer richting Midwinterfeest is vanaf de hoek Raadhuisstraat/ Dorpsstraat) niet mogelijk. Parkeren bewoners De organisatie verzoekt bewoners van het feestterrein hun auto’s uiterlijk vrijdag 10.00 uur te hebben verplaatst naar parkeerplekken buiten het gebied binnen de poorten. De par-

U kunt ons vinden op het Zuideinde.

Lekker zittend even genieten van een hapje en een drankje!

keerplaatsen aan de Tuingracht (garagegebied), aan het Oosteinde (achter Restaurant Bij Ernst) en aan de Rechtestraat (achter Restaurant

Jan Ploegerlaan 2, 1483 VR De Rijp. Telefoon: 075 641 1875

Museum In ’t Houten Huis Wij wensen rs en alle vrijwillige bezoekers van st, het Midwinterfee k een onvergetelij feest toe!

Tijdens het midwinterweekend is er een voorproefje te zien van de tentoonstelling MAJOLICA 1, die officieel op 8 januari 2017 wordt geopend. Midwinterweekend entree voor maar € 1,00 Open op zaterdag van 11.00 - 21.00 uur en zondag van 11.00 - 17.00 uur

Tuingracht 13 | 1483 AP De Rijp | www.houtenhuis.nl

wilt Indien u even bij n harte komen, bent u va welkom bij ons. naf 10 uur. Wij zijn open va

Het Genot van Grootschermer | Noordeinde 12 | Grootschermer 0299 67 55 13 | www.hetgenotvangrootschermer.nl

wwww.lapizzeria.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 30

Midwinterfeest

VERWONDERING OOK VOOR JOU | 10 & 11 DECEMBER 2016

Foto’s: Marco van Ammers Fotografie

Verwondering voor ons allemaal!

Tijdens het tweejaarlijkse Midwinterfeest -dit jaar op 10 en 11 december- verandert De Rijp in een sfeervol sprookje. Het pittoreske en monumentale centrum is smaakvol in Kerstsfeer gebracht en heeft door alle aankleding en sfeer het aanzien van een dorp rond 1900. Op diverse plekken verzorgt een groot aantal verenigingen, groepen en individuele artiesten muzikale, kunstzinnige en culturele optredens. Een prachtevenement, dat in steeds meer harten een belangrijke plaats heeft ingenomen. Verwondering voor jong en oud, dorpeling en bezoeker en valide en mindervalide mensen. Een feest met faciliteiten voor ons allemaal. Midwinterfeest De Rijp, ook voor jou!

voor iedereen! Verwondering, ook voor jou!

W W W . R A N K O . N L


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 31

PORTRET

E E N S E R I E P O R T R E T T E N V A N E C H T E B O E R E N , B U R G E R S E N B U I T E N LU I

Boeren burgers en buitenlui

en dat wil ik ook goed doen.’ Hij vervolgt: ‘Ik ben officieel in dienst bij de gemeente op een 0-urencontract onder andere vanwege de verzekering, want er kan tenslotte altijd wat gebeuren. Maar ook deels vanwege de Ondernemersvereniging, voor het openingen van winkels en beurzen. En ik roep niet alleen om op de Midwinterfeesten en andere gemeente-

Dorpsomroeper Jan Prins roept voor de wind

lijke gebeurtenissen, maar ook rij ik even voorop bij de start van de Eilandspoldertocht

“Als het moet ga ik achter de huizen langs”

van Tandje Erbij na mijn welkomstroep. Dan roep ik: ‘Eerst allemaal achter mij aan ik ga later linksaf, jullie gaan het tunneltje door, maar pas op, gevaarlijk hoor.’ Jan kijkt me glunderend aan; zichtbaar plezier hebbend in deze hobby. Concoursen

Met een prachtig uitzicht over de Mieuwijdt, op de scheiding van Graft en De Rijp, vertelt Jan Prins thuis met passie over zijn erefunctie als dorpsomroeper. Krantenartikelen en foto’s om hem heen, als bewijs dat ie er

Ja , één keer heeft Jan ooit een concours gewonnen dat was in de plaats Deurne. Jan: ‘Er zijn omroepers met een fantástische stem

actief mee is. Jan: ‘Bij mijn weten ben ik samen met Geert Kuyper uit Zandvoort de enige twee omroepers in

hebben en die daarbij ongelóóflijk mooi

Noord-Holland. Op concoursen van E.V.S.D.O.N. (Eerste Vereniging van Stads en Dorpsomroepers) kom ik andere

kunnen rijmen. Dat moet je gewoon erkennen.

omroepers tegen, dat is erg leuk, want dan wissel je ervaringen uit, maar hoor je ook de mooie roepen van

zoon. Nu is een jonge vent Nederlands kampi-

de anderen. Alles wat ik omroep gaat op rijm. Dat hoort zo. In het begin kreeg ik daarbij hulp van Tjerk

oen. Die doet het geweldig. En er zijn nu ook

Rintjema. Maar na een paar jaar maakte ik ze zelf. Wat denk je? Moet ik voor de foto in oud of nieuw pak?’

Soms gaat die kwaliteit over van vader op

twee vrouwen lid van het Omroeper gilde. Eén ervan is standwerker en heeft een kolossale stem.’ Dat Jan zijn taak ook zeer serieus

Jan Prins is voor mij nog een beetje de kantoor-

praten’. Maar dat is alweer lang geleden, al

je kunnen rijmen. Voor zowel Graft als voor

neemt blijkt ook uit de moeite die hij doet om

houder van de Nutsspaarbank, waar mijn

noemt Jan nog direct haar rekeningnummer op.

De Rijp heeft Jan een eigen rijm. Spontaan

zijn roep bij iedereen gehoord te krijgen.

moeder Luus regelmatig kwam om ‘met Jan te

Jan: ‘Sinds 2003 doe ik dit, nadat Koos Verdonk

laat ie het horen. Als ie klaar is zegt ie: ‘Je be-

‘Ik start altijd op Graft. Ik kijk naar de wind-

in 2001 overleed. Zijn vrouw Gré heeft me

gint altijd met Boeren, Burgers en Buitenlui

richting en ga op dat punt staan waar mijn

toen de gong en knots officieel overhandigd

en eindigt met Zegt het Voort! Zegt het Voort!

stem naartoe waait. Het volgende punt is de

op het Raadhuis in aanwezigheid van Burge-

Ja, elke omroeper in Nederland maakt meestal

plek die mijn stem heeft bereikt. Iedereen

meester, raadsleden en Ondernemersbelang.

zijn roep op rijm. Wist je trouwens dat De Rijp

moet me tenslotte hebben kunnen horen.

Ik begon voor het eerst om te roepen op het

al sinds 1707 een dorpsomroeper kent? Toen

Op mijn dienstfiets doe ik er zo twee uur over.

Midwinterfeest. Op één plek stond ik met

wat het de enige manier om het nieuws rond

Nee, die gebruik ik niet om boodschappen te

microfoon, helemaal fout, want dat past niet.

te brengen.’ In Marken-Binnen, de Graftdijken

doen. Hij hoort uitsluitend bij mijn uitrusting.

Je moet het met je stem doen, ik doe het

en Noordeinde roept Jan niet om. Slechts één

Overigens gekregen van de Ondernemers-

sindsdien op het Midwinterfeest en overal in

keer heeft hij dat wel gedaan: om aan te kon-

vereniging toen ik door een doek moest fietsen

Graft en De Rijp wanneer ik gevraagd wordt om

digen dat het Koninklijk echtpaar op bezoek

om de Ondernemersbeurs te openen. Zal ik

iets aan te kondigen of aan te prijzen. Tijdens

zou komen. Toen is hij echt overal in de ge-

nu dan mijn pak maar aandoen?’

het Midwinterfeest zijn er ook collega’s die

meente geweest. ‘Ik had de primeur om het alle

meehelpen, want er zijn zoveel leuke dingen om

inwoners te laten weten. Dat was ontzettend

mensen op te wijzen, dat kan ik niet alleen.’

leuk en eervol.’

Eervol

Pas op!

Niet denken dat iedereen omroeper kan zijn.

Daarnaast moet je er als omroeper de tijd er-

Allereerst vereist het een welluidende stem

voor hebben. Jan: ‘Klopt. Het is soms plooien,

met een heldere articulatie. Daarnaast moet

want ik heb nog veel ander vrijwilligerswerk

www.omroepersgilde.nl

Beeld en tekst: Wil Spanjer.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 32

REGIONAAL NIEUWS

Geslaagde trouwbeurs in Brasa Middenbeemster- Bij aankomst waan je je direct in de sfeer van de trouwwereld. De entree is mooi versierd en er staan meerdere trouwauto’s en een mooie Chrysler Limousine voor de deur. Ook een prachtige trouwkoets mag natuurlijk niet ontbreken. Bij binnenkomst in een van de mooie zalen van Brasa (waar je overigens een heel mooi feest kunt vieren) krijgt

was al vroeg in touw om alles spic en span te

iedereen een heerlijk glas champagne en een

maken. Het is niet haar eerste trouwbeurs, ook

leuke goodiebag.

in Grootebroek was het al eerder een groot succes. Deze eerste trouwbeurs in Brasa is ui-

Voortaan ook Gl-diploma Zorgcirkel De Seevanck op PCC Oosterhout Activiteitenprogramma december

Binnen in één van de zalen vind je alles wat

teraard spannend voor haar, omdat het een

met trouwen te maken heeft. Er zijn onder an-

nieuwe locatie is, maar alle standhouders wa-

dere een reisadviseur, patisserie, bruidsmode-

ren zeer tevreden met de toeloop van bruids-

zaak en juweliers aanwezig. Ook een dans-

paren en kijken terug op een geslaagde dag.

school en fotograaf mogen natuurlijk niet

Voor meer informatie over toekomstige trouw-

Alkmaar- Door de landelijke vernieuwingen

maal 30% van de schooltijd met praktische

ontbreken. Vele verschillende standhouders

beurzen of een leuke Ladies Night

in de bovenbouw van het vmbo, kunnen

vakken aan de slag.

Do. 1 Jeu d’ boules 10.30 uur V r 1 6 Puzzelen 10.15 uur / voorlezen met leerlingen van PCC Oosterhout nu hun om van je trouwdag de mooiste dag te maken. opleiding De organisatie is in handen van Saskia BisHandwerken 14.30 uurhttp://www.saskiaorganisatieburo.nl/ of op Clasinepraktijkgerichte Kant 14.30 uurook afsluiten op Vanaf dit schooljaar kunnen deze leerlingen Facebook https://www.facebook.com/saskiahet niveau van de gemengde leerweg schop, van organisatiebureau Saskia en zij op PCC Oosterhout hun theorie- en praktijkVr. 2 Puzzelen 10.15 / Sint-bingo 14.30 Z o . 1 8 Dames-zangkoor Oosthuizen 14.30 (vmbo Gl). De aansluiting op het mbo organisatieburo heeft alles weer uitermate goed voorbereid en vakken nu ook op het hoogste vmbo-niveau Ma. 5 Rabobank 09.00 / Koersbal 14.00 Ma.19 Rabobank / Koersbal 14.00 wordt 09.00 daarmee nog beter. (Gl) afsluiten. Vestigingsdirecteur Johan DekActiviteitenprogramma december ker: “We zijn blij met deze mogelijkheid, omdat Di. 6 Klaverjassen 13.30 uur D i . 2 0 Klaverjassen 13.30 / Kerstdiner 17.00 Do. 1 Jeu d’ boules 10.30 uur V r 1 6 Puzzelen 10.15 uurHet / Petrus voorlezen Canisiusmet College heeft vmbowij onze ambitieuze leerlingen hiermee tegeWo. 7 Beweging 10.30 Wo 2 1Kant Beweging uur Handwerken 14.30 uur uur Clasine 14.30opleidingen uur 10.30 op alle niveaus in huis. PCC moetkomen. Met name technische opleidingen Tekenen en schilderen 14.00 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur Activiteitenprogramma december Oosterhout is al jaren de plek voor de sterk zijn populair en de vraag naar goed opgeleide Vr. 2 Puzzelen 10.15 / Sint-bingo 14.30 Z o . 1 8 Dames-zangkoor Oosthuizen 14.30 Zorgcirkel De Seevanck praktijkgerichte vakcollege-opleidingen vakmensen neemt toe. We hebben vrij veel Activiteitenprogramma december Ma. 5 Rabobank 09.00 / Koersbal 14.00 Ma.19 Rabobank 09.00 / Koersbal 14.00 Thema-maaltijd 17.00 uur/ voorlezen Do.22 eu d’ boules 10.30 uur V r 1KERST 6 Puzzelen 10.15 uur met Jeu d’ boules 10.30 uur Zorgcirkel De Seevanck Activiteitenprogramma december voor instromers op Gl-, Kben Bb-niveau. leerlingen die in de loop van hun opleiding Handwerken uur10.30 uur 13.30 uurClasine 14.30Duur Di. 6 Klaverjassen i . 2 0uur Klaverjassen 13.30 17.00 Do. D 1 Jeu d’14.30 boules V r 1 6Kant Puzzelen 10.15 /r.voorlezen met / Kerstdiner o . 8 Jeu d’ boules 10.30 uur V 2 3 Puzzelen 10.15 uur / Do. 1 Jeu d’ boules 10.30 uur V r 1 6 Puzzelen 10.15 uur / voorlezen met De leerlingen van deze opleidingen leren echt goed ‘op stoom’ raken. Zij krijgen hiermee Activiteitenprogramma december PuzzelenHandwerken 10.15 14.30 Z o . 1 8 Dames-zangkoor Oosthuizen 14.30 10.30 uur Wo. /Handwerken 7Sint-bingo Beweging 10.30 uur Wo 2uur 1 Beweging 14.3014.30 uur Clasine Kant 14.30 uur uur Clasine Kant 14.30 liever met hun handen én hun hoofd, dan extra aansluitingsmogelijkheden naar met 14.30 Kerstbingo 14.30uur uur Rabobank /boules Koersbal 14.00 Ma.19uur 09.00 / Koersbal 14.00meten 109.00 Jeu d’Handwerken 10.30 uur schilderen VRabobank rZ 1 6 Puzzelen 10.15 uur / voorlezen Vr. Do. 2 Puzzelen 10.15 / Sint-bingo 14.30 Dames-zangkoor Oosthuizen 14.30 Tekenen uur Tekenen schilderen 14.00 Vr. 2 Puzzelen 10.15 /en Sint-bingo 14.30 14.00 Z oo. .1188Dames-zangkoor Oosthuizen 14.30 Handwerken 14.30 uur Clasine Kant 14.30 uur alleen vanuit een boek. Zij gaan daarom name de mbo-opleidingen op niveau 3 en 4.” Klaverjassen 13.30 uur D i . 2 0 Klaverjassen 13.30 / Kerstdiner 17.00 Ma. 9 5 Rabobank /10.15 Koersbal 14.00 Ma.19 Rabobank / Koersbal 14.00 Ma. Vr. 5 Rabobank 09.0009.00 / Koersbal 14.00 Rabobank 09.00 /DKoersbal 14.00 Puzzelen uur /o .Ma.19 i d’ .14.30 2boules 7 Klaverjassen Thema-maaltijd KERST 17.00 uur 09.00 Do.22 Jeu 10.30 uur 13.30 uur Vr. 2Di. Puzzelen 10.15 / Sint-bingo 14.30 Z 1 8 Dames-zangkoor Oosthuizen Beweging 10.30 uur Wo 2 1 Beweging 10.30 uur vanaf de allereerste schooldag voor miniwww.pcc.nu 6 Klaverjassen 13.30 uur D ii. .2200 Klaverjassen 13.3013.30 / Kerstdiner 17.00 Di. Ma. 6 Klaverjassen 13.30 D Klaverjassen / 14.00 Kerstdiner 17.00 5Wo. 09.00 / uur Koersbal 14.00 uur Ma.19 09.00 / uur Koersbal DRabobank o7.Beweging 8 Jeu d’10.30 boules 10.30 V r. 214.00 3 Puzzelen 10.15 uur / 10.30 uur Iets lekkers 14.30 uur Beweging Wo28 uur maken Wo Rabobank 2 1 Beweging 10.30 Tekenen en schilderen 14.00 uur Tekenen en schilderen uur Wo. Di.7 Beweging 10.30 uur 2 1Tekenen Beweging 10.30 uur 6 Klaverjassen 13.30 uur i .Wo 2 0 Klaverjassen / Kerstdiner 17.00 14.30 uur en17.00 schilderen 14.00 uur en13.30 schilderen 14.00 uur Handwerken 14.30 uurDJeu Kerstbingo Thema-maaltijd KERST uur Do.22 d’ boules 10.30 uur Zo. 11 Tekenen Spelletjes 14.30 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur Wo. 7 Beweging 10.30 uur Wo 2 1 Beweging 10.30 uur Thema-maaltijd KERST 17.00 uur Do.22 Jeu d’ boules 10.30 uur eu d’ boules 10.30 uur V r. 2 3 Puzzelen 10.15 uur / Vr. 9 Puzzelen 10.15 uur / Klaverjassen 13.30 uur D i . 2 7 Tekenen en schilderen 14.00 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur Thema-maaltijd KERST 17.00 uur Do.22 Jeu d’ boules 10.30 uur D o . 8 Jeu d’ boules 10.30 uur V r. 2 3 Puzzelen 10.15 uur / Ma.12 Koersbal 14.00 uur Do.29 Jeu d’uur boules 10.30 uur Handwerken uur10.30 Kerstbingo 14.30 uur KERST 17.00 uur Do.22 d’ boules 10.30 uuruur Iets lekkers maken 14.30 Wo28 Beweging 10.30 Handwerken 14.30 14.30 uur D o . 8 JeuThema-maaltijd d’14.30 boules uuruur Vuur r.Jeu 2 3Kerstbingo Puzzelen 10.15 / DDo i. 10.15 8Vr. Jeu boules 10.30 uur / 13.30 VKlaverjassen r.D2i3. 2Puzzelen 10.15 13.30 uur / uur Puzzelen / 14.30 D i . 2 7uur 13.30 uur Puzzelen 10.15 uur 7 Klaverjassen .Zo. 1 39d’uur Klaverjassen Handwerken 14.30 11 Spelletjes 14.30 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur uur Handwerken uur Kerstbingo 14.30 uur Handwerken 14.30 uur 14.30 uur Kerstbingo 14.30 Iets lekkers maken Wo28 Beweging 10.30uur uur Stap in jouw ets lekkers maken 14.30 uur Wo28 Beweging 10.30 uur Vr. Vr. 9 Puzzelen 10.15 2 7 Klaverjassen 13.30 uurd’uur Ma.12 Koersbal 14.00 uuruurD i .D2 7i .Klaverjassen Do.29 Jeu boules 10.30 uur 11 Spelletjes 14.30 en13.30 schilderen 14.00 9Zo. Puzzelen 10.15uur uur //uur uur Wo 14 Beweging 10.30 Vr. pelletjes 14.30 uur TekenenTekenen en schilderen 14.00 uur30 Puzzelen 10.15 uur / Iets lekkers maken uur Beweging 10.30 uur Wo28 Ma.12 Koersbal 14.00 14.30 uur uur Do.29 Jeu d’ boules uur maken 14.30 Beweging 10.3010.30 uur DIets i . 1lekkers 3 Klaverjassen 13.30 uurWo28 Handwerken 14.30 uur toekomst Koersbal 14.00 Do.29 Jeu d’14.00 boules 10.30 uur uur14.00 Tekenen enuurschilderen uur Iets lekkers maken 14.30 uur i . 1 3uur Klaverjassen 13.30 Handwerken 14.30 11DSpelletjes 14.30uur uur Tekenen en schilderen uur14.00 Zo. Zo. 11 Spelletjes 14.30 Tekenen en schilderen uur Wo 1 4 Beweging 10.30 uur Vr. 30 Puzzelen 10.15 uur / Klaverjassen 13.30 uur Handwerken 14.30 uur Vakcollege bb, kb, gl Wo 1 4 Beweging 10.30 uur Vr. 30 Puzzelen 10.15 uur / Ma.12 Koersbal 14.00 uur Jeu d’ boules 10.30 uur Do.29 Ma.12 Koersbal 14.00 uur Do.29 Jeu d’ boules 10.30 uur Do.15 Jeu d’ boules 10.30 uur / Tekenen en schilderen 14.00 uur Iets lekkers maken 14.30 uur Tekenen en schilderen 14.00 uur Iets lekkers maken 14.30 uur Beweging 10.30 uur Vr. 30 Puzzelen 10.15 uur / 1 3 Klaverjassen13.30 13.30 uur uur Handwerken 14.30 uur D i . 1D3i .Klaverjassen Handwerken 14.30 uur Jeu d’10.30 boules 10.30 /14.30 uur Tekenen schilderen 14.00 uuruur10.30 Iets maken 14.30 uur Wo 1en 4Do.15 Beweging uur Vr. 30lekkers Puzzelen 10.15 uur / huren Handwerken Do.15 Jeu d’ boules uur / Zaal in Wo 1 4 Beweging 10.30 uur Puzzelen 10.15 uur / Vr. 30 Handwerken 14.30 uur

Zorgcirkel De Seevanck

Zorgcirkel De Seevanck Zorgcirkel De Seevanck

Zaal huren in Zaal huren in Zaal huren in De Seevanck? Bel ons! Zaal huren inSeevanck? Bel ons! De De Seevanck? Zaal huren in Bel ons!

Tekenen en schilderen 14.00 uur Iets lekkers maken 14.30 uur eu d’ boules 10.30Handwerken uur / 14.30 Tekenen en schilderen 14.00 uuruur Iets lekkers maken 14.30 uur Do.15 Jeu d’ boules Handwerken 14.30 uur 10.30 uur / Do.15 JeuHandwerken d’ boules 10.30 uur / 14.30 uur Mét recreatieabonnement á €5,50 per mnd kunt u Handwerken 14.30 uur

De Seevanck? Bel De Seevanck? Belons! ons! Vind jij het véél leuker om met je hoofd én je deelnemen aan de bingo & optredens (zonder abonnement €5,per activiteit). Mét recreatieabonnement á €5,50 per mnd kunt te leren? Kiesudan voor Vakcollege Techniek De Seevanck? Bel Mét recreatieabonnement á €5,50 per mnd kunt u handen Mét recreatieabonnement á €5,50 perper mnd Mét recreatieabonnement á €5,50 mndkunt kuntuu ons! .

.

of Vakcollege Allround op PCC Oosterhout! deelnemen aan aan de bingo &deelnemen optredens deelnemen de bingo & optredensdeelnemen aan de bingoaan & optredens de bingo & optredens Mét recreatieabonnement á per €5,50 per mnd kunt u (zonder abonnement activiteit). (zonder abonnement €5,-€5,per activiteit). (zonder abonnement €5,- per activiteit). abonnement €5,- per activiteit). deelnemen aan de bingo(zonder & optredens T 088 55 99 500 . www.zorgcirkel.com . E klantenservice@zorgcirkel.com 55 99 500 . www.zorgcirkel.com . E klantenservice@zorgcirkel.com T 088 55 99 500 . www.zorgcirkel.com . E klantenservice@zorgcirkel.com (zonder abonnement €5,- per activiteit). Lekker vanaf de allereerste schooldag T 088 55 99 500 . www.zorgcirkel.com . E klantenservice@zorgcirkel.com “In de onderbouw heb ik al veel T 088 55 99 500 www.zorgcirkel.com E klantenservice@zorgcirkel.com

.

.

T 088 55 99 500 www.zorgcirkel.com E klantenservice@zorgcirkel.com

Zorgcirkel De Mieuwijdt Activiteitenprogramma december Do.1 Vr. 2 Ma.5 Di. 6 Wo. 7 Do. 8 Vr. 9 Ma.12 Di. 13 Wo.14 V r. 1 6

Creatieve middag 14.00 uur Koersbal 14.00 uur Sinterklaasmiddag 14.00 uur Kienen 14.00 uur Bridgeclub 14.00 uur Creatieve middag 14.00 uur Koersbal 14.00 uur Spelletjes 14.00 uur Zingen met Wil Bark 14.00 uur Bridgeclub 14.00 uur Koersbal 14.00 uur

Ma.19 Spelletjes 14.00 uur / Optreden Oekraïens koor Nezzya 19.30 uur Wo.21 Kerstkerkdienst 14.30 uur Do. 22 Kerstdiner leden en gasten 17.00 uur Vr. 23 Kerstdiner bewoners en familie 17.00 Za. 31 Optreden Soul en Sense 14.00 uur

verschillende praktijklessen gehad. Hierdoor heb ik ontdekt dat ik graag verder wil in de horeca . Als ik geslaagd ben voor mijn GL-diploma kies ik voor MBO Ondernemer Horeca niveau 4.”

Vincent, Vakcollege Allround

voor 30% aan de slag met praktijk-

gerichte vakken. Je kunt bij ons terecht met een Gl-, Kb- en een Bb-advies. Voor een Kb- of Bb-diploma – en vanaf dit schooljaar ook een Gl-diploma – ben je hartelijk welkom op PCC Oosterhout!

Sfeerproeven op PCC Oosterhout?

Mét recreatieabonnement á €5,82 per maand kunt u deelnemen aan de bingo & optredens (zonder abonnement €5,per activiteit).

T 088 55 99 500 . www.zorgcirkel.com . E klantenservice@zorgcirkel.com

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de vlogs van leerlingen op www.pcc.nu/vlogs en volg PCC:

Jongens én meisjes zijn welkom op de GoudenHandjesDag wo 7 december 14.00 uur Meld je snel aan op www.pcc.nu! · Ouderinformatieavond do 26 januari 2017 om 19.30 uur · Open Huis do 2 februari 2017 van 19.00-21 .00 uur


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 33

NIEUWS UIT

OOSTHUIZEN

BEETS

HOBREDE

MIDDELIE

KWADIJK

WARDER

SCHARDAM

OBS Middelie nieuwe damkampioen

Cadeautjes op de markt in Oosthuizen Middelie- OBS Middelie stoot de Nieuwe We-

behaalde daarna twee keer in successie de

Oosthuizen- Iedere vrijdagmiddag is er een

Barends mocht ook een pakje uitzoeken. Met

reld van de troon in de 43e editie van het

Purmerendse titel maar moest deze keer een

kleine gezellige markt in Oosthuizen. Ook

een capuchon vol pepernoten huppelde ze

Rabo – Scholendamkampioenschap Purme-

stapje terug doen. Het team van Carrousel 4

Sint had daar van gehoord en stuurde twee

snel naar haar moeder om het cadeautje te

rend & Omstreken. De finaleavond van het

had de leiding na de eerste avond maar moest

van zijn beste zwarte pieten op pad met

laten zien.

Rabo - Scholendamkampioenschap in het Tri-

in een rechtstreeks treffen, afgelopen vrijdag-

een zak vol presentjes voor alle kinderen

tongebouw werd, afgelopen vrijdag, was weer

avond, de meerdere erkennen in Middelie 1

die op de markt langskwamen. Bella

een fantastisch dam- spektakel onder een

(2-6) maar wist daarna uiteindelijk een verdien-

overweldigende publieke belangstelling waar

stelijke tweede plaats vast te houden. Deze

de spanning te snijden was.

eerste vier teams gaan nu volop in training en mogen op 11 februari uitkomen in het Noord-

Middelie 1 pakte dit jaar, onder leiding van

Hollands kampioenschap. Middelie 2 eindigde

coach Harry Klok, de titel en wist de hegemo-

op de negende plaats.

Tekst en beeld: Christy Rijser

HET ONDERHOUD VAN UW AUTO IN GOEDE HANDEN

nie van de Nieuwe Wereld te onderbreken. Sinds 2014, toen de Nieuwe Wereld Nederlands kampioen werd was het team ongeslagen en

OBS Middelie in het oranje, damkampioen

elektrotechniek en 10 jaar in

Eerste Hulp bij maken Sinterklaasgedichten

de beveiligingstechniek

06-12966278

Oosthuizen- Zaterdagmiddag 3 december verleent het schooltje van Dik Trom hulp bij sinterklaasgedichten die maar niet willen lukken. Van 14-16 uur. Etersheim 8a, Oosthuizen. Nor-

tel. 0299 - 403170 www.hottentotschilders.nl De Corantijn 97E | 1689 AN Zwaag Oosthuizen tel. 0299 tel.- 0299 403170 - 403170 Maarten Hottentot: 06 53 40 30 11 www.hottentotschilders.nl www.hottentotschilders.nl www.hottentotschilders.nl Oosthuizen Oosthuizen

M ARTIN WOUDA

male toegangsprijs 2 euro, kinderen half geld.

tel. 0299 - 403170 tel. 0299 - 403170 www.hottentotschilders.nl www.hottentotschilders.nl Oosthuizen Oosthuizen

L O O D G I E T E R S

Warder 115, 1473 PG WARDER Tel. 0299-401987, Mob. 06-20366020 tibm.wouda@quicknet.nl

Al 25 jaar werkzaam in de

&

C.V. B E D R I J F

www.martinwouda.nl

Ruim 175 jaar vakmanschap Onderhoud en installatie van: • CV Ketels • Riolering • Airco • Zink en Dakwerk • Luchtbehandeling • Ventilatie • Warmtepompen • Sanitair • Vloerverwarming • Gas Pasterkamp Installateurs Ambachtsweg 5d, 1474 HV Oosthuizen T. 0299 - 401 400 info@pasterkamp-installateurs.nl www.pasterkamp-installateurs.nl

info@marcel-visscher.nl www.marcel-visscher.nl Oosthuizen

GRUWTI W INTE RA BANDES A NP SBPIJECGIARLOK ISTTE ! BEURT

WWW.FREDKOOIJ.NL AMBACHTSWEG 13C, OOSTHUIZEN • 0299-403744 EERSTEKLAS OCCASIONS • APK-KEURING • BANDENSERVICE AIRCOCHECK • ONDERHOUD • REPARATIE • SCHADEHERSTEL


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 34

UIT IN HET LAND VAN HORECA

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Nieuw gevestigd in de Rijp: ‘Legostenen Collectables’

‘Met alles op het gebied van muziektechniek kan ik helpen’

nen Collectables” terecht. Wij kunnen beschikken over een voorraad van duizenden stenen, onderdelen en andere Legotoepassingen. Zo zijn er ruim 1000 verschillende onderdelen op voorraad. Het totale assortiment uitgebrachte Legostenen- en onderdelen bestaat uit ruim 2200 onderdelen, uitgevoerd in maar liefst 55 kleuren. Ieder jaar komen er nieuwe onderdelen bij en De Rijp - Een aantal Legostenen verzamelaars

worden oudere onderdelen niet meer ge-

hebben elkaar in De Rijp gevonden en bundelen

produceerd. Vooral die oudere onderdelen

hun krachten onder de noemer ‘Legostenen

zijn gewild bij verzamelaars. Iedereen kan

Collectables’. Na maanden van voorbereiding

lid worden van de “Legostenen Collecta-

op Bedrijventerrein “De Volger” in De Rijp is dit

bles Club”, jong en oud zijn welkom.

nieuwe initiatief van de grond gekomen.

Aanmelden kan bij “Milistore” aan De Volger

“Dankzij een unieke samenwerking met Mili

25 in De Rijp. Of aanmelden bij legostenen-

Store gevestigd aan de De Volger 25 in De Rijp,

collectables@outlook.com. Leden krijgen

hebben wij een passende locatie gevonden om

regelmatig een Nieuwsbrief, worden uitge-

De Rijp- PL Guitarsystems in het gebouw ‘de

onze zaal op en op locaties. Mensen met een

de Legostenen en onderdelen uit te zoeken en

nodigd voor speciale verkoopacties,

Vrijheid’ op de Volger 22a in De Rijp is in het

passie voor zang kunnen zich aansluiten.”

de modellen op te bouwen en daarna op te

kunnen gratis zoekopdrachten plaatsen

voorjaar begonnen. Paul Lenders, geboren in

Paul Lenders is van plan binnen een half jaar

slaan met de juiste opslagcondities. Met het

voor onderdelen of modellen en krijgen 10

Weert bouwde in 1976 al zijn eerste gitaar en

ook met de verkoop van gitaren te beginnen

team van Mili-Store, eveneens aldaar gevestigd,

% korting op hun aankoop. Naast die alles

heeft 30 jaar ervaring met optredens in diverse

en prijst tot slot de 125 vierkante meter grote

hebben wij een mogelijkheid om de opgebouwde

ook gratis toegang op de “Legostenen Col-

bands als gitarist in Europa. Hij is landelijk

zaal aan. “Perfect voor danslessen, yoga, zang-

modellen te tonen aan het publiek. Bij Mili-store

lectables” evenementen. Men kan junior

en internationaal bekend om zijn kennis van

koren, oefenruimte en alle groepsactiviteiten

kun je deze, met Tweedehandse Legostenen en

lid worden vanaf 8 tot 12 jaar voor slechts

gitaar, pedalboards en gitaarsystemen. Pedal-

die je maar kunt bedenken. De zaal is te huur

onderdelen, opgebouwde bouwwerken kopen.

10 euro per jaar. De overige leden betalen

boards zijn de kastjes die gitaristen met hun

per dagdeel en per avond.”

In de toekomst zullen bij Milistore tevens losse

25 euro per jaar. Reacties naar: legostenen-

voeten bedienen om hun instrumenten te

onderdelen te koop aangeboden worden.

collectables@outlook.com Milistore is

laten ‘janken’. Zijn enorme kennis op het

info@paullenders.com 06-21540203 of

Als je een onderdeel van een bepaald Lego-mo-

geopend van dinsdag tot zaterdag van

gebied van gitaren en de techniek maken dat

info@renatehoutman.nl 06-48004848.

del zoekt kun je ook bij het team van ”Legoste-

10.00 tot 16.00 uur.

veel bekende artiesten en liefhebbers zijn

Foto: Paul en Renate in de grote zaal

zaak weten te vinden. “Het afstellen van een gitaar is enorm belangrijk en kan een groot verschil maken in geluid.

Café Restaurant

Het Schermer Wapen 072 - 503 96 41

Een nauwgezette klus.” Verder verkoopt Paul

NOG 3 ZONDAGEN vanaf 17.00 uur

Lenders snaren, onderdelen en is hij een expert op het gebied van de pedalboards, die hij op

Onbeperkt kip!

maat bouwt in zijn werkplaats in De Rijp. “Voor alle vragen op het gebied van muziek-

– van het spit –

techniek kun je hier terecht. En niet alleen

DE VRIJHEID

voor de gitaar, maar ook voor elektronische

Zaalverhuur, 125m2 voor bijvoorbeeld: Privéfeest, workshop dansles, kinderfeestje, receptie of andere groepsactiviteiten. Huur per dagdeel of avond!

Voor alle snaarinstrumenten.”

IS ZINGEN JE PASSIE? ONTDEK WAT JE ALLEMAAL KUNT!

nog op zoek naar mensen om een nieuwe zang-

€ 10,50

drum, akoestische gitaar, banjo of mandoline.

Zangschool Renate Houtman Voor zangcoaching op maat. Groeplessen vanaf 4 jaar! Basis zangtechniek voor jong en oud, ervaren of beginnend. Minimaal 2 optredens per jaar!

SPEEL FIJNER, LAAT JE GITAAR AFSTELLEN!! Paul Lenders Guitarsystems Voor advies en antwoord op alle vragen op het gebied van gitaar en andere snaarinstrumenten. Afstellen van gitaren. Advies en montage gitaareffecten op maat. In-en verkoop van gitaren, snaren, versterkers. info@paullenders.com +31621540203 info@renatehoutman.nl +31648004848 DE VOLGER 22A 1483GA DE RIJP

3-gangen keuze–menu

In zijn zaak is ook de zangschool van partner Renate Houtman gevestigd. Renate: “Ik ben

Bijv: Gebakken Kalfslever of Soep Biefstuk of Varkenshaas Smakelijk ijsje toe

groep te formeren. Een groep van 15 vanaf 30

€ 25,-

jaar om daarmee optredens te verzorgen. We richten ons op alle genres en we treden in

Oterlekerweg 3 1841 GP St0mpetoren

High time to enjoy! High Tea Een heerlijk ambachtelijk bereide 4 gangen High Tea, waarbij je begint met een overheerlijk pasteitje. Gevolgd door een ronde en koude hartige hapjes. Daarna volgt een ronde met zoete lekkernijen en tot slot nog een lekker toetje. De High Tea is te reserveren vanaf 4 personen en in 2 varianten.

High Wine De trend van het afgelopen seizoen ook in Eeterij de Rijp, de High Wine. Kleine hartige gerechtjes of zoetigheden met bijpassende wijnen. De High Wine wordt gestart met een glas Prosecco of bij de Luxe High Wine met een glas Champagne. De High Wine is te reserveren vanaf 4 personen in 2 varianten.

High Tea de Rijp High Tea de Luxe

High Wine de Rijp High Wine de Luxe

€ 15,95 p.p. € 20,95 p.p.

Groenedijk 6 1487 ME Oost Graftdijk Tel: 0880-708063

€ 18,95 p.p. € 27,95 p.p.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 35

REGIONAAL NIEUWS

Kapsalon Designline uit De Rijp zet zich in voor LINDA.foundation Steeds meer gezinnen in Nederland kunnen de maandelijkse rekeningen niet meer voldoen. Een op de negen kinderen groeit op in armoede. De financiële nood is zo hoog dat zij aangewezen zijn op de Voedselbank en bijzondere bijstand. Voor cadeautjes, een nieuwe fiets of winterjas is simpelweg geen geld, laat staan voor een bezoek aan de kapper. LINDA.foundation helpt gezinnen die in armoede leven. Linda de Mol draagt alle kosten van de organisatie. Zo’n 3000 gezinnen krijgen jaarlijks

Niek en Riet van der Heide en locoburgemeester Pieter Dijkman

Zestig jaar lief en leed

De Rijp - Kappers houden niet alleen van hun

rond de feestdagen een bonnenpakket. Hierin

De Rijp – Op 21 november 1956 gaven Riet

Riek is altijd sportief geweest, heeft twintig

vak, maar ook van mensen. Kapsalon Design-

zitten bonnen van Hema, Albert Heijn, Intertoys

Tromp en Niek van der Heide elkaar het

keer de vierdaagse gelopen. Samen hebben

line laat dat komende feestdagen meer dan

en C&A. Dit jaar wordt daar een kappersbon aan

ja-woord. Nu inmiddels zestig jaar later zijn

ze veel gefietst. Maar dat zit er voor Niek niet

ooit zien door gezinnen die door LINDA.foun-

toegevoegd. Aanleiding voor deze gulle gift is

zij nog steeds samen in redelijke gezond-

meer in, die is erg slecht ter been. Hij vindt het

dation zijn geselecteerd gratis te knippen.

de verjaardag van de Nederlandse kappers-

heid en gelukkig. Het stel, beter bekend als

nu fantastisch om sport te kijken. Riek speelt

Op deze manier geeft de salon gezinnen die

branche: branchevereniging ANKO bestaat maar

Riet en Niek, heeft zeven dochters, 1 dochter

bridge en doet nog vrijwilligerswerk in het

het financieel zwaar hebben een prachtig

liefst 125 jaar. En omdat de jarige branche net

is anderhalf jaar geleden overleden. Eén

winkeltje van Mieuwijdt. Op vakantie zijn zij

cadeau voor de feestdagen.

als de Linda.Foundation gelooft dat geven nóg

dochter woont in Australië, maar die komt

altijd geweest ondanks dat zij de boerderij

leuker is dan krijgen, knippen de professionele

gelukkig elk jaar over. “Die reis is voor ons

hadden, eerst drie dagen en later werd dit

kappers van de ANKO - waar kapsalon Designline

veel te ver, zij heeft ook in Hong Kong

uitgebreid naar tien dagen. Hier hebben zij

er een van is - kosteloos voor dit goede doel.

gewoond, daar ben ik toen wel geweest”,

altijd erg van genoten.

“Een bezoek aan de kapper; het is voor veel

vertelt Riek. Zij hebben altijd een boeren-

mensen geen luxe, maar een gewoonte. Toch

bedrijf gehad aan de Westdijk, daar woont

Locoburgemeester Pieter Dijkman kwam 23

kan een groeiende groep gezinnen zich geen

hun dochter Simone nu. Inmiddels wonen

november het echtpaar feliciteren namens de

kappersbezoek veroorloven. Maar liefst een op

zij al weer 18 jaar aan het Zuideinde. Niek

gemeente Alkmaar. Wethouder Pieter is zeer

de negen kinderen in Nederland groeit op in

wordt volgende week 89 jaar, Riet is 82 jaar.

bekend in De Rijp, de verhalen gingen over en

armoede. Naar de kapper gaan is voor hen

Zij zijn erg blij met hun elf kleinkinderen

weer onder het genot van de overheerlijke

gewoon onbetaalbaar. Samen met de LINDA.

(waarvan er één is overleden).

appeltaart van Riet.

Schoonheidsstudio Frannie

foundation wilt Designline-Haarzorg.nl deze

STUDIO FRANNIE BLIJFT IN WESTGRAFTDIJK EN OPENT ÒÒK IN BERGEN

Driemaster 1 1483 WB De Rijp Telefoon: 0299 671649. E-mail: info@designlinederijp.nl

De Moor 36, Westgraftdijk Tel. 075 888 00 64 / 06 111 31 809

Website: designlinederijp.nl

ZONDAG 4 DECEMBER OPEN VAN 10 TOT 17.30 UUR

TUINCENTRUM

KOEN Dé leverancier van uw tuinplezier!

altijd weer verrassend

gezinnen helpen.”

Haal de natuur in huis! Hier ouderwets geurende kerstbomen.

gecertificeerd door G.G.D

www.schoonheidsstudiofrannie.nl

NU EERSTE KWALITEIT KERSTBOMEN VERKOOP! van 1 tot 8 meter

Uw notaris • onroerend goed • ondernemingsrecht • familierecht • estate planning • nalatenschappen • advisering

E E N B IJZO N D E R G E S C H E N K G E V EN W I J G R A AG EX TRA GL ANS in de maanden november en december

Praktijk voor Integratieve kindertherapie Soms heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.

www.kindertherapiezonnesteen.nl, 06 53 70 87 48

Vele soorten kerstbomen O.A. Noordmann, blauw spar, gewone kerstbomen etc. (Vers gezaagd en in pot)

Nu bloeiende winterviolen, heideplanten, besdragende planten en heesters beukenhagen, Leilindes, dakplatanen etc.

PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 681252, GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR.

Ontwerp uw eigen ring en ontvang

Praktijk de Zonnesteen

Voor kerststukken en wanddecoraties prachtige naald houdende blauwspartakken.

een gratis diamant ter waarde van € 89,bij een gouden ring (vanaf 9 karaat). Meer informatie 0229 - 541 694 W W W.JUWELIERLOOS.NL


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 36

HEERLIJK WONEN

ONZE VAKMENSEN ZORGEN ERVOOR!

Autobedrijf Van Straalen breidt verhuuractiviteiten fors uit

Schermeerruiters maken een feestje van Equipe wedstrijd

Rob Warnaar

Stompetoren - De equipe wedstrijd was

voor het rijkunstig gedeelte. Voor de aankleding

winnen voor iedereen er was een gemoe-

liepen twee juryleden rond die de aankleding

delijke strijd in een aangepast programma

beoordeelde op een aantal punten. Deze dag

vanwege de storm. Het programma was zo

ging ieder team met prijzen naar huis er waren

De Goorn - Titus van Straalen van Autobedrijf

Wij kunnen qua prijs concurreren met de grotere

aangepast dat een ieder veilig thuis kon

lessen te winnen van instructeurs uit de omge-

van Straalen aan de Vlakdissel 2 in De Goorn

verhuurbedrijven omdat wij zelf het onderhoud

zijn voor de storm los barste, dat dat een

ving b.v. Stal Maarsen, Fam Fokker, Nicole

merkt dat er steeds meer vraag is naar het huren

uitvoeren aan de auto’s en indien nodig pech-

verstandige keuze was bleek ‘s middags.

Schaft en de Familie’s Beukers. De eerste prijs

van een busje of auto. “Daarom hebben wij ons

hulp kunnen verlenen. De wintersportproducten

De vier deelnemers per team hebben

voor de aankleding ging naar Halloween. (Fran-

Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent

verhuuraanbod uitgebreid, wij zijn nu veel

zoals sneeuwkettingen, dakdragers en skibox

gesprongen en viertal gereden. Er waren

ka, Iris, Maud, Ilse en Monique) De eerste prijs

actiever geworden in de verhuur van auto’s en

kunt u bij ons per dag huren.”

tien teams die alleen uit de omgeving

voor de rijkunst ging naar de mignons.(Megan,

afkomstig waren. Er was veel werk ge-

Xavier, Carlijn en Larissa) zij gaan gezamenlijk naar Jumping Amsterdam.

andere producten. Onderstaand vindt u de producten die wij verhuren, deze kunt u

Wintersport actie

maakt van de aankleding bij het onder deel

meestal dezelfde dag meenemen.

Titus van Straalen over een mooie winteraan-

viertal rijden. De organisatie had prijzen

Negen-persoonsbus, (Grote) bestelbus, Cabriolet,

bieding: “Gaat u deze winter met een grote

Grote/midden/kleine auto, Luxe trouwauto

groep mensen op wintersport? Dan hebben wij

(Pontiac Bonneville & Dodge Challenger), Ski-

wellicht een mooie aanbieding voor u.

box, Dakdragers, Sneeuwketting, Houtklover.

Voor €750,- kunt u 10 dagen een 9-persoonsbus

WBSV scoort met Deen-munten

huren. Deze aanbieding is inclusief sneeuwket-

tingen, winterbanden, verzekering en pechhulp

06 - 432 794 74 (in heel Europa). De bus beschikt over voldoende bagageruimte voor 9 personen. Wij zorgen er-

voor dat de bus een wintercheck heeft gehad, zodat u zorgeloos op vakantie kunt gaan.” Autobedrijf Van Straalen

Vlakdissel 2, De Goorn, 0229-543369 www.autobedrijfvanstraalen.nl

Dakdekkersbedrijf

info@warnaaruitvaartverzorging.nl C. Hexspoor

Bitumineuze dakbedekkingen, pannen en leidekken, lood-, koper-, en zinkwerk, schoorsteen- en badkamerrenovatie

Noordeinde 22 | 1485 EV Noordeinde | 0299 - 67 36 22 | 06 - 22 54 39 18

uimte, aandacht, Ruimte, aandacht, Ruimte, Ruimte,aandacht, aandacht, armte en betekenisvol. warmte warmte en betekenisvol. warmteen enbetekenisvol betekenisvol.

Westbeemster - WBSV heeft meegedaan aan de Deen Sponsor Actie 2016. De jeugd van de club uit Westbeemster heeft zich enthousiast ingezet om munten te verzamelen en dat heeft geleid tot een klinkend resultaat: € 1.200,84. In de Deen-vestiging in Middenbeemster lag een grote cheque klaar, die vol trots naar Westbeemster werd meegenomen.

Showroom in Obdam 0226 - 454 200

W W W. B R A A S . N L | W W W. B R A A S - S C H U I F D E U R K A S T E N . N L

www.warnaaruitvaartverzorging.nl Rob Rob Warnaar Rob Warnaar Warnaar

Ongeacht of Ongeacht of Ongeacht lidmaatschap lidmaatschap of waar waar u u ngeacht lidmaatschap of waar ulidmaatschap verzekerd bent waar u verzekerd bent verzekerd bent rzekerd bent

06 - 432 794 74

06 - 432 06 794- 432 74 794 74

info@warnaaruitvaartverzorging.nl info@warnaaruitvaartverzorging.nl

o@warnaaruitvaartverzorging.nl

www.warnaaruitvaartverzorging.nl www.warnaaruitvaartverzorging.nl

w.warnaaruitvaartverzorging.nl

Energie Energie besparen? besparen? Kies Kies dan dan voor: voor: • •HR CV-ketel HR CV-ketel • •A-label A-label pompen pompen • •Zonnepanelen Zonnepanelen • •Zonneboiler Zonneboiler • •Warmtepomp Warmtepomp • •Ventilatie Ventilatie • •Led-verlichting Led-verlichting Bijnaiedere iederewoning woningbiedt biedtmogelijkheden mogelijkheden om energie Bijna energie te te besparen. besparen. Wijkomen komengraag graagbij bijuulangs langsvoor voor een een vrijblijvend vrijblijvend advies. Wij advies.

Wallingsdijk 16 Wallingsdijk 16 1645 RN Ursem Ursem (072) 502 TT (072) 502 12 12 31 31 info@witte-installatie.nl info@witte-installatie.nl www.witte-installatie.nl www.witte-installatie.nl


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 37

HEERLIJK WONEN

ONZE VAKMENSEN ZORGEN ERVOOR!

TIP

van onze WIJKAGENTEN

Sabine en e Suzann

GEEF INBREKERS GEEN KANS De Rijp - Op maandagochtend 21 november om 04.00 uur werd een inwoonster van Schermerhorn wakker van stemmen in haar tuin. Toen zij naar buiten keek zag zij nog net iemand wegfietsen met tassen aan het stuur. Zij waarschuwde de politie die even later twee mannen aan kon houden. Zij reden op gestolen fietsen en hadden tassen met allerlei gestolen spullen bij zich. Onderzoek wees uit dat het de dieven wel heel gemakkelijk gemaakt was. Zij hadden onder anderen een laptop en tom-

1e Paal voor West fase 5

toms gestolen vanuit niet afgesloten auto’s, niet afgesloten schuurtjes en een niet afgesloten

Zuidoostbeemster - wethouder Dick Butter

verminderd groot. In een verkoopmanifestatie

dere panden minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers.

verrichtte op 18 november in bijzijn van kopers

op 24 maart 2016 zijn de 28 woningen voor

de officiële handeling voor de bouw van in totaal

deze fase in verkoop gebracht.

atelier. De fietsen waarop zij reden bleken ook niet op slot te hebben gestaan. Gelegenheid maakt immers vaak de dief. Graag geven wij u wat tips mee om uw woning, schuren en an-

Preventie Goed hang- en sluitwerk maakt het voor inbrekers een stuk moeilijker om in te breken. Hang-

28 woningen in fase 5 van De Nieuwe Tuinderij west. Samen met drie toekomstige bewoners

Voorbereidingen fases 6 en 7

en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak met

werd een ‘eerste paal’ geslagen. Bij gebrek aan

De voorbereidingen voor de volgende fases 6

maar liefst negentig procent! Inbrekers werken graag buiten het zicht van omstanders. Kijk

een heimachine moest de arbeid met de hand

en 7 zijn inmiddels in volle gang. Voor de ver-

daarom eens kritisch naar uw situatie. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam

worden verricht. Met een grote voorhamer kreeg

koopmanifestatie waarin deze woningen en

met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal? Daarnaast blijven wij

de paal een paar ferme klappen van zowel de

kavels voor particulier opdrachtgeverschap

adviseren om ramen en deuren goed af te sluiten. Ook al bent u maar even weg. De combina-

dames als heren. De handeling op de bouw-

aan het Middenpad worden aangeboden, ont-

tie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt de kans op een inbraak

plaats werd kort gehouden wegens het slechte

vangen alle geregistreerde kandidaten te zijner

kleiner en de kans op ontdekking groter.

weer en voortgezet in de tegenovergelegen

tijd een uitnodiging.

MFA De Boomgaard. De woningen zijn onder-

Op de foto: De Nieuwe Tuinderij, wethouder

Buurtpreventie Whatsapp-groepen

deel van het bestemmingsplan Benonistraat

Dick Butter sloeg samen met drie toekomstige

In de buurtpreventie Whatsapp-groepen houden buurtbewoners elkaar op de hoogte van

(32 woningen). Al lange tijd is de belangstelling

bewoners de ‘eerste paal’

mogelijke verdachte situaties. Hierdoor kan iedereen uitkijken naar bijvoorbeeld een inbre-

voor de nieuwbouw in Zuidoostbeemster on-

Tekst en beeld: Christy Rijser.

ker en zoveel mogelijk informatie over deze persoon verzamelen. Dit zorgt ervoor dat de pakkans vergroot en de buurt een stuk veiliger wordt. 112 daar pak je (ook) inbrekers mee! U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker heeft slechts enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en wellicht de inbrekers op heterdaad betrappen. De politie benadrukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig!

• Kraanverhuur • Grondwerk

• Straatwerk • Beschoeiingen enz.

rik Suk Allround klussenbedrijf TEL. 06 26 09 85 65

GROOTSCHERMER De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

Sabine Verrijk - Suzanne de Gelder - Mallegatsplein 2 Alkmaar Algemeen nummer: 0900 8844 - www.politie.nl

REGIO NIEUWS? MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE

VENEMA

VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

DE DOE HET ZELVER DE SCHILDER DE ZZP’ER DE AANNEMER U... EN NATUURLIJK SINTERKLAAS

Edwin de Vries – De Eenhoorn 62 – 1462 ER MIDDENBEEMSTER Tel. 0299 684346 – Mobiel: 06 51838782 – edwindevries72@hotmail.com

Loodgietersbedrijf D. Bruntink en Zn. Maakt en levert alles voor u op gebied van gas, water, sanitair, riolering, dakbedekking, lood- en zinkwerk, centrale verwarming.

Sinds 1896

W W W . V E N E M A V O O R V E R F . N L

Oosteinde 37 - De Rijp - (0299) 671488


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 38

REGIONAAL NIEUWS

Paul Lenders hemd van het lijf gevraagd

Mannenkoor Excelsior treedt op in Kerkje van Middelie Middelie - Op uitnodiging van de Stichting

van de dirigent Roland Bosma. Engelstalig My

Kerk Middelie gaat Mannenkoor Excelsior

Lord what a morning, On Christmas Night.

donderdagavond 1 december optreden in

Langzaam nadert de decembermaand en mag

het sfeervolle Kerkje van Middelie. Het

het mooie Franse Kerstlied Minuit Chrétien

koor bestaat uit 22 leden en is vierstem-

deze avond zeker niet ontbreken. Bijzonder is

mig, zij zingen een klassiek repertoire die

de soliste Madicken de Vries, zij zingt deze

De Rijp - Filmmaker/interviewer Maaike Bosma

van Rock en Roll via Dracula naar de vrouwen-

bestaat uit liederen uit diverse windstre-

avond van Verdi, het La Vergine degli Angeli, en

uit De Rijp vraagt dit seizoen telkens een ‘nieuwe

film Bridget Jones baby. Maaike Bosma was

ken. Enkele bekende Russische liederen,

King All Glorious. Dit is een try out voor haar

dorpsgenoot’ het hemd van het lijf bij ‘Koppie

nieuwsgierig wat zijn nu de verschillen zoals

waaronder het Wolgalied, of een lied uit

zangoptreden in Middelie op zaterdag 11 fe-

aan de Keukentafel’. In de sfeervolle zaal van

hij die ervaart tussen de Noord en Zuid-Hollan-

de Parelvissers. Van Italiaanse bodem

bruari 2017. www.madickendevries.com.

‘De Groene Zwaan’ is ‘Koppie aan de keukentafel’

ders. Volgens Paul zijn de Hollanders harder

Quattro Cavail che Trottano, over de liefde

een laagdrempelige en inspirerende avond.

(zeggen alles maar). De Limburgers zijn warmer

(what else) en Valsugana in een bewerking

Vrijdag 25 november 2016 was nieuwkomer

en lachen meer, wachten even met antwoorden.

Paul Lenders haar gast. De liefde voor zangeres

Carnaval in het zuiden is groots, maar over zijn

Renate Houtman bracht hem het afgelopen

eerste Rijper Kermis is hij ook erg te spreken.

jaar voorgoed van het Limburgse Weert naar het

Handsschriftlezen is een hobby die je bij

Noord-Hollandse De Rijp. Met zijn PL Guitar-

Rockstar Paul ook niet verwacht. Leuk was ook

systems is hij verhuisd van de mooie Limburgse

om te horen dat deze ‘Rockstar’ met zijn drukke

heuvels naar onze vlakke polders. Hij is landelijk

werkzaamheden zich ook inzet in zijn nieuwe

Schermerhorn - In Schermerhorn kwamen

en internationaal bekend in de wereld van gi-

gezin. Ontbijtjes klaarmaken en de kinderen

Sinterklaas en de meeste Pieten aan met

taar en pedalboards systemen. Paul geboren in

naar clubjes en school brengen en halen enz.

de geleende boot van boer Han. Een paar

Weert bouwde in 1976 al zijn eerste gitaar en

Na zo’n vijf kwartier aan de keukentafel was er

Pieten vonden het te koud en gingen liever

heeft ruim 30 jaar ervaring met optredens in

nog tijd genoeg om gezellig na te kletsen onder

lopen. Onderweg konden zij mooi nog bij

diverse bands als gitarist in Europa. Hij was te

het genot van een drankje.

een paar huizen naar binnen. Bij het klein-

Sint komt in Schermerhorn op de boot van boer Han

ste huisje stonden alle kinderen al vol ver-

zien (met lang haar, echt Rock & Roll) op persoonlijk geselecteerde filmbeelden van hem.

Op de foto, Maaike Bosma interviewt Paul Len-

wachting op de uitkijk. En ja hoor, stipt op

Zijn hobby’s zijn niet alleen interesse en liefde

ders in de Groene Zwaan

tijd legde de boot aan en ging Sint in de cabrio van garage Geel het dorp door.

voor gitaren, maar ook voor films. Op zijn door hem meegebrachte filmfragmenten, gingen die

Tekst en beeld: Ad Hodde

Vervolgens werd er een leuk feestje gevierd in de Bonte Mol. Er waren verschillende

Zolderdeuren gaan open in Oterleek

optredens en er werden liedjes gezongen, waarop de pieten met de kinderen hebben gedanst. Na afloop kregen alle kinderen

Oterleek - De Pieten in Oterleek kwamen zon-

nog iets lekkers mee naar huis.

dag op geheel eigen wijze tevoorschijn. Waar

Op de foto: Gijs Bakker voorop met Sinter-

Sinterklaas was gebleven, dat wisten zij ook

klaas. Tekst: Marja Okx

niet. De kinderen stonden al hard te zingen,

Beeld: Jeugdraad Schermerhorn

maar geen Sint en geen pieten. Nog harder zingen dan maar. En ja, daar kwamen zij tevoorschijn, de zolderdeuren van de Woeste Hoeve gingen open en daar stonden de Pieten. Eenmaal beneden vertelden de Pieten dat zij op zoek waren naar alle echte cadeautjes, want degene die in de brandweerkazerne stonden waren nep. Met zijn allen zijn bewoners van Oterleek met de Pieten op zoek gegaan naar Sinterklaas en de cadeaus. Het wilde niet echt lukken en dus is iedereen naar het café gegaan om daar vervolgens nog maar eens heel hard te gaan zingen. En ja, daar kwam Sinterklaas. En de cadeautjes, die lagen daar gewoon al, dus het feest kon echt gaan beginnen. Op de foto: Lukas Hekman, Wiebe Waterlaat en Emma Duindam Tekst: Marja Okx, Beeld: Aangeleverd

Tekst en beeld: Christy Rijser.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 39

REGIONAAL NIEUWS

Verrassingsbezoek van Zwarte Pieten bij wildbuffet in De Horn

Jeugdsponsor Actie weer geslaagd voor sportverenigingen in Beemster Schermerhorn - Een wildbuffet in De Horn in

de ontmoetingsdag. Deze begint om half 12

Schermerhorn voor de senioren in de Schermer.

met een ontvangstborrel, daarna een heerlijk

Middenbeemster - Deen organiseerde voor

digd aan de volleyballers Alexander Brouwer

Het menu was gekookt door de cirkeldis en

kerstbrunch met zijn allen. ‘s middags is er

de 13e keer de Jeugdsponsor Actie. Een actie

en Robert Meeuwsen, beiden ambassadeur

vervolgens geserveerd door de vrijwilligers

gelegenheid om spelletjes te doen en een

waarbij veel geld te verdienen valt voor de

van het Jeugdsportfonds.

van de SWOS. Een gezellig drukte, volle tafels,

workshop kerststukjes maken. Ter afsluiting

(sport)verenigingen. Het sponsorgeld dat

met als verrassing twee Pieten die kwamen

wordt er een potje Bingo gespeeld. En dit alles

de verenigingen verdienen moeten zij wel

Jeugdsportfonds

mee eten.

voor maar tien euro.

besteden aan de jeugd. Inmiddels is het

Sporten is juist een heerlijke manier om je

Opgeven kan voor 8 december bij Janny Alles:

eindresultaat bekend en hebben de deelne-

energie kwijt te raken. Jeugdsportfonds geeft

072 5021712 of bij Marian Berkhout: 072 5022075

mende verenigingen hun cheque in ont-

sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar

vangst genomen. Woensdagmiddag kregen

die leven in gezinnen waar niet genoeg geld

de jonge vertegenwoordigers van, SV

aanwezig is om lid te worden van een sportver-

Beemster, WBSV, De Beemsterruiters en

eniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsport-

Hercules hun cheques overhandigd door

fonds de contributie en in bepaalde gevallen

bedrijfsleider André Avé. Uiteraard hoort

de sportattributen. Wilt u meer weten over het

daar een fotomomentje bij, de bloemenstelling

Jeugdsportfonds? Kijk dan op www.jeugd-

diende als een mooi podium. Alle kinderen

sportfonds.nl.

Iedere maand wordt er in De Horn een themamaaltijd georganiseerd. In december echter slaan zij een keer over. Dan is er op 15 december

Tekst en beeld: Marja Okx.

Kroeg net op tijd gered

kregen ook nog een lekkere speculaaspop en een pakje drinken. Ook het Jeugdsport-

Op de foto: Jeugdsponsor Actie, blij met de

fonds heeft een fantastische cheque ont-

cheques.

vangen. Donderdagmiddag 17 november werd de cheque van € 71.264,33 overhan-

Tekst en beeld: Christy Rijser.

Gezellige Sint in Grootschermer

Stompetoren - In Stompetoren waren de Pieten

kinderen in Stompetoren. Begin van de middag

van plan alvast te beginnen met de sloop van

was het feest voor de kleintjes tot acht jaar en

Het Schermer Wapen. Hamer, zaag, allerlei

later in de middag konden de grotere kinderen

gereedschap hadden zij mee om de boel af te

meedoen aan de Sinterklaas bingo.

breken. Gelukkig werden zij op tijd gestopt en werd de nieuwe uitbater, Ben de Vries, aan

Op de foto: De Pieten beginnen vast met slopen.

Sinterklaas voorgesteld, zodat hij wist dat hij volgend jaar gewoon terug kan komen naar de

Tekst en beeld: Marja Okx.

Ontmoetingsdag in de Horn

Grootschermer - Sinterklaas en zijn drie

mooi verhaal van de goede man, hij wist heel

Schermerhorn - Een ontmoetingsdag wordt op donderdag 15 december gehouden in De

pieten kwamen met de boot aan bij het Ge-

erg veel van deze kindertjes. Gelukkig waren

Horn in Schermerhorn. Programma voor deze dag:

not van Grootschermer. Aan de waterkant

zij allemaal ‘braaf’ geweest dus hoefde er geen

11.30 ontvangst met een borrel - 12.30 Kerstbrunch - 14.00 Gelegenheid om deel te nemen

stonden de kinderen met de ouders al een

kindjes mee naar Spanje in de zak. Er werden

aan div. spelletjes. Nieuw: U kunt ook deelnemen aan een workshop kerststukjes maken

sinterklaasliedje te zingen. Verschillende

nog ‘kunstjes’ gedaan voor de Sint en de Pie-

onder leiding van Janny Alles. (Graag bij opgave dit even melden.) 16.00 Afsluiting met een

kinderen hadden hun schoen gezet en daar

ten, het was een ouderwetse Sinterklaasvie-

bingo ronde. Kosten voor deze dag € 10.00. Opgeven voor 8 dec. bij: Janny Alles.

waren allemaal mooie cadeaus in terecht

ring. Wat door iedereen zeer gezellig werd ge-

Tel: 072-5021712. Marian Berkhout tel: 072-5022075.

gekomen. Nu mochten deze kinderen bij

vonden.

Sinterklaas op schoot en kregen zij een

Tekst en beeld: Trees Schouten.


29 NOVEMBER 2016 | DE UITKOMST | PAGINA 40

UIT!

IN HET LAND VAN

Leeghwater

Onder de noemer ‘Uit in het Land van Leeghwater’ wordt u maandelijks getipt over theatervoorstellingen, exposities, concerten of andere bijzondere activiteiten die in onze gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer plaatsvinden. U kunt uw evenement of bijzondere activiteit aanmelden bij De Uitkomst, (vòòr de derde dinsdag van de maand), mailen naar redactie@de-uitkomst.nl, met als onderwerp: ‘Uit-pagina’. (Graag óók mailen naar: info@vvvderijp.nl)

D E C E M B E R D E C E M B E R

2 0 1 6

/

J A N UA R I

2017

ZONDAG 18 DECEMBER

ZATERDAG 21 JANUARI

Locatie: de Keyserin

Locatie: Cultureel Centrum Onder de Linden

VRIJDAG 2 DECEMBER

Activiteit: Zanzaretta Quintet

Activiteit: Het boek van MAX. Aanvang: 14:30 – 16:00

Locatie: De Groene Zwaan in De Rijp

Aanvang: 15:00 – 17:00

Meer info: reserveren@onderdelinden-beemster.nl

Activiteit: Filmcafé: Little Girl Blue

Meer info: info@wiewatwaarop49.nl

ZATERDAG 21 JANUARI

Aanvang: 20.00 - 22.45 uur Meer info E: info@degroenezwaan.nl

VRIJDAG 23 DECEMBER

Locatie: de Keyserin

Locatie: de Groene Zwaan

Activiteit: Sound of Silence – Joost Botman en Niels van der Gulik

VRIJDAG 2 DECEMBER

Activiteit: Vleugelvrouw met Heleen Botman en Peter van Vleuten

Aanvang: 20:30 – 22:30

Locatie: De Keyserin in Middenbeemster

Aanvang: 20:30 – 22:15

Meer info: info@wiewatwaarop49.nl

Activiteit: Modeshow MANA D-SIGN

Meer info: info@degroenezwaan.nl

ZONDAG 22 JANUARI

Aanvang: 20.30 - 22.00 uur Meer info E: info@wiewatwaarop49.nl

WOENSDAG 28 DECEMBER

Locatie: Kerk Westgraftdijk

Locatie: Sporthal de Oosterven

Activiteit: het Plein presenteert: Jacobus Wieman speelt

ZONDAG 4 DEC 2016

Activiteit: Meezingavond het Eilandspolderkoor

Ridder Clap. Aanvang: 15:30

Locatie: Cultureel Centrum Onder de Linden

Aanvang: 19:30 – 22:45

Meer info: bestuur@hetplein.info

Activiteit: Koffieconcert met Fiona Robertson en Philip Sharp

Meer info: Jos Huider, tel 0299-674925,

Aanvang: 11:00 - 12:30

of Lida Ransijn 0299-431708

Meer info: reserveren@onderdelinden-beemster.nl

VRIJDAG 27 JANUARI EN 28 JANUARI Locatie: Theaterzaal Hotel de Rijper Eilanden

J A N UA R I

VRIJDAG 9, ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 DECEMBER

Activiteit: Toneelvereniging Benedictus speelt: Woodstock Verhalen 1969. Aanvang: 20:15 – 22:30

Locatie: Centrum De Rijp

ZONDAG 8 JANUARI

Activiteit: MDWINTERFEEST 2016

Locatie: Kerk Westgraftdijk

Aanvang: Vr. 19.00 – 23.00 uur Za. 11.00 – 22.45 uur

Activiteit: Het Plein presenteert: Nieuwjaarsreceptie

ZATERDAG 28 JANUARI

Zo. 12.00 – 18.30 uur

Aanvang: 15:30 – 17:45

Locatie: Cultureel Centrum de Linden

Entree: Gratis Programmaboekje € 5,-

Meer info: Bestuur@hetplein.info

Activiteit: Badaboom! On Tour. Aanvang: 20:30 – 22:30

Meer info: midwinterfeest-graftderijp.nl

Meer info: info@woonwinkeldehuiskamer.nl

Meer info: reserveren@onderdelinden-beemster.nl

ZONDAG 8 JANUARI ZATERDAG 10 DECEMBER

Locatie: Sporthal de Kloek

Locatie: Cultureel Centrum Onder de Linden

Activiteit: Vlooienmarkt

Activiteit: Nadja Filtzer zingt Vive Piaf

Aanvang: 09:30 – 16:00

MUSEUM IN ’T HOUTEN HUIS - DE RIJP

Aanvang: 20:30 - 22:30

Meer info: http://www.organisatieburodelang.nl

Maand november – Werk van kunstenaars van het Schermer-

Meer info: reserveren@onderdelinden-beemster.nl

L A N G LO P E N D

eiland uit de museumcollectie (galerij)

ZATERDAG 14 JANUARI

Openingstijden: Zondag van 13.00 – 17.00 uur

ZONDAG 11 DECEMBER

Locatie: Kerk Westgraftdijk

Museum In ‘t Houten Huis, Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp

Locatie: Sporthal de Kloek

Activiteit: Het Plein Presenteert: Deelderiers met Deeldelarie

www.houtenhuis.nl

Activiteit: Rommelmarkt

Aanvang: 20:00 – 21:30

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/@mushoutenhuis

Aanvang: 09:30 - 16:00

Meer info: bestuur@hetplein.info

Facebook: www.facebook.com/museumhoutenhuis

Meer info: http://www.organisatieburodelang.nl

GRAFTER RAADHUIS Jennah Bell (Geen tentoonstelling)

ZATERDAG 17 DECEMBER Locatie: de Groene Zwaan Activiteit: Serious Cafe 2016

NIC JONK

Aanvang: 15:00 – 23:45

Beeldentuin & Museum, Haviksdijkje 5, 1843 JG Grootschermer.

Meer info: info@degroenezwaan.nl

Geopend van 19 maart tot 5 december. wo-do-vr 11:00-17:00 uur. za-zo 13:00-17:00 uur. W: nicjonk.nl

ZONDAG 18 DECEMBER Locatie: Kerk Westgraftdijk

De Deelderiers

Activiteit: Het Plein presenteert: Jeroen Zijlstra met

ZONDAG 15 JANUARI

“Voor tegen de Kerst”

Locatie: De Keyserin

Aanvang: 15”30 – 17:45

Activiteit: Ageeth de Haan vertelt post voor Simon

Meer info: bestuur@hetplein.info

Aanvang: 15:30 – 17:00 Meer info: info@wiewatwaarop49.nl

E X P O S I T I E S - CO N C E R T E N - T H E AT E R

DE RIJP

SCHERMER

ZIE VO O R UITG EBREIDE INFO RMATIE: WWW.VVVDER IJ P. NL EN WWW. LANDVANLEEGHWATER . NL

De uitkomst week 48 2016  
De uitkomst week 48 2016  
Advertisement