De Uitkomst, week 47 2019

Page 18

19 NOVEMBER 2019 | DE UITKOMST | PAGINA 18

REGIONAAL NIEUWS

Schrijfavond Amnesty in Betje Wolff Museum Middenbeemster- In het Betje Wolff Museum wordt op dinsdagavond 10 december een schrijfavond gehouden in het kader van Amnesty International: ‘Write for Rights 2019’. Agaat van Amsterdam van Amnesty International zal wat vertellen over het werk van Amnesty en ze heeft voorbeeldbrieven en groetenkaarten bij zich. Naar aanleiding van

geschreven aan autoriteiten van verschillende

die voorbeelden kunt u zelf uw brief of kaart

landen. Tijdens ‘Write for Rights 2019’ besteedt

schrijven. Voor pen en papier wordt gezorgd.

Amnesty International speciale aandacht aan

De avond wordt door Aafje de Jong geopend en

kinderen en jongeren. Schrijven helpt! Een

in de pauze zal Cor Wagenaar enkele gedichten

lawine aan brieven maakt indruk en dwingt

voordragen. Op 10 december is het

wetshandhavers om te veranderen. Niemand

Internationale Dag van de Rechten van de

wil bekend staan als onderdrukker of tiran.

Mens. Op deze dag komen wereldwijd

Schrijfster Agnes de Boer uit Grootschermer presenteert vierde boek met Stellingverhalen op Hembrugterrein

‘Herauten op de Stelling’

honderdduizenden mensen in actie en

Datum: dinsdag 10 december

schrijven brieven voor andere mensen die

Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

onrecht is aangedaan. Mensen die gevangen

Locatie: Betje Wolff Museum, Middenweg 178,

Grootschermer- Persoonlijke verhalen over

zitten omdat ze opkomen voor de rechten van

Middenbeemster

de Stelling van Amsterdam, de forten en

anderen of die van henzelf. Er wordt

Opgeven bij: agaatvanamsterdam@hotmail.com

het Hembrugterrein staan centraal in Herauten op de Stelling. Het boek

Sint en boekenmarkt in Het Houten Huis

geschreven door Agnes de Boer uit Grootschermer is de vierde in de reeks boeken van Uitgeverij Noord-Holland over de Stelling van Amsterdam en haar forten. In ieder boek komt een sector van de Stelling aan de orde en dit boek gaat het om het Zuid- en het Zuidoostfront (van

De Rijp- Museum In ’t Houten Huis heeft de

treffen in de aanloop naar pakjesavond op 5

Muiden tot Uithoorn).

tentoonstellingszaal ingericht als

december? Ze leren in de pakjeskamer in te

Vanuit haar eigen verwondering schrijft

activiteitencentrum en de overnachtingsplek

pakken. Ze mogen raden welke cadeautjes er

Agnes de Boer boeken met persoonlijke

voor de Sint gedurende zijn verblijf in De Rijp.

in de voeltonnen zit. In de spelletjeskamer

verhalen over Noord-Hollands

De titel van het boek, Herauten op de Stelling,

Vanaf het moment dat de Sint voet aan wal

kunnen ze spelen met een winkeltje en

cultuurhistorisch erfgoed. Na Beleef Oud-

verwijst naar de concertenreeks van Duo

heeft gezet zet in De Rijp, 17 november, tot het

poppenhuis en garage, voor iedereen wat wils.

IJmuiden met verhalen over de oude

Leeghwater en Henk Zwart in de forten van de

moment dat hij de daken op moet (1 december)

In de muziekkamer leren ze sintliedjes te

visserswijk, was de Stelling van Amsterdam

Stelling waarin de verhalen uit de boek en

kunnen kinderen van 3 tot en met 7 jaar hem

spelen op een xylofoon. Ook leren ze

aan de beurt. ‘Ik woonde een paar jaar

daarmee het verhaal van de Stelling van

en zijn Pieten meehelpen. Het bijzondere is

eenvoudig te rijmen. Een pietendiploma

geleden in Velserbroek vlak naast het Fort

Amsterdam op theatraal-muzikale wijze op

dat de Sint ook zijn bed&breakfast heeft in het

verdienen ze aan het eind voordat ze in het

bij Spaarndam en kwam door mijn werk af

locatie worden verteld. Het boek is

museum. Ook is er oud speelgoed te zien dat

Pietencafé nog even op adem kunnen komen.

en toe op het Forteiland bij IJmuiden. Toen

verkrijgbaar voor € 24,95 bij de boekhandel of

mijn vader mij erop wees dat ik in mijn

rechtstreeks bij de uitgeverij: http://www.

geleend is van het Stedelijk Museum Alkmaar.

Omslag van het boek

Op de woensdagen 20 en 27 november is er

Zondag 24 november tussen 13.00 en 16.00 uur

jeugd vlakbij het Fort aan de Nekkerweg,

uitgeverij-noord-holland.nl/, bestellen@

vanaf 14.00 uur als extra activiteit pepernoten

organiseert Museum In ’t Houten Huis weer

tegenwoordig de sauna Fort Resort

uitgeverij-noord-holland.nl. Informatie:

bakken.

een boekenmarkt. Uit het aanbod van

Beemster, woonde, ontdekte ik de

www.stellingverhalen.nl

geschonken boeken is een selectie gemaakt

samenhang tussen al die forten: een ring

Kinderen zijn welkom tijdens de

die op deze middag aangenaam geprijsd wordt

van 46 forten en batterijen die samen met

openingstijden (di t/m zo van 13.00 – 16.00 uur)

aangeboden, waaronder een unieke collectie

een cirkel van water onze hoofdstad

Bovenste foto: Agnes de Boer te midden van de

onder begeleiding van 1 volwassen. Kinderen

1e Wereldoorlog boeken. De opbrengst van de

moesten beschermen. Een ingenieus

Stichting Verhalen Verbinden, de

betalen 2 euro en de begeleiders betalen de

boeken wordt gebruikt voor restauratie van

waterstaatkundig werk dat in

opdrachtgever van het boek. Vlnr Martijn

reguliere toegangsprijs

museum-objecten. Op deze dag is de toegang

verschillende periodes een unieke functie

Jansen (secretaris), Lex Bekker

gratis.

heeft gehad. Ik ging op zoek naar verhalen

(penningmeester), Marlenne Schrijver (mede-

over leven en werk op de Stelling en haar

schrijfster van Beleef Oud-IJmuiden), Agnes de

Wat kunnen de kinderen verwachten in het activiteitencentrum van waaruit de heiligman

Museum In ’t Houten Huis, Tuingracht 13, 1483

forten en wilde wat ik ontdekte met de

Boer en Delia Hofman (voorzitter). De Stichting

en zijn hulpkrachten hun voorbereidingen

AP De Rijp – www.houtenhuis.nl

boeken delen met het publiek.’

vierde 31 oktober j.l. haar vijfharig bestaan.

Drie teams Turncentrum Waterland naar NK Beemster- Drie teams van Turncentrum Waterland zijn er vorige week in geslaagd om zich te kwalificeren voor het Nederlands Kampioenschap bij de landelijke voorwedstrijden in Waalwijk. Bij de heren werd het team in niveau 6 overtuigend eerste en ook het team in niveau 7 presteerde goed met een 5e plaats. De dames in het A-supplement werden bij de voorrondes van vandaag tweede en ook zij hebben daarmee een goede uitgangspositie voor een podiumplaats in Sittard.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.