Page 1

Project “de Rietmeen” een initiatief van burgers September 2013


De Rietmeen nu‌


Doelstelling nď Žâ€Ż De locatie van de oude gemeentewerf tussen de twee wijken Drielanden en Stadsweiden ontwikkelen tot een omgeving die staat in het teken van duurzaamheid, groen, burgerschap en talentonwikkeling.


Onze droomplek‌


Het beeld:

n 

een groene plek waar mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en vooral samen actief zijn, elkaar helpen en vaardigheden en kennis overdragen.

n 

Door samen te bouwen wordt deze droomplek voor bewoners van Stadsweiden en Drielanden realiteit.


Thema’s n 

Burgerschap: samenbrengen en overdragen van talenten, kennis, vaardigheden Contacten tussen generaties en culturen

n 

Talentontwikkeling: talenten op het gebied van burgerschap, groen en duurzaamheid ontwikkelen

n 

Groen: participatie, samenwerking, leerzaam en eetbaar

n 

Duurzaamheid: bewustwording van energieverbruik, hergebruik materialen


Doelgroepen n  n  n  n 

n  n  n  n 

Alle bewoners Stadsweiden en Drielanden Volwassenen en ouderen Kinderen Jongeren Scholen Maatschappelijke organisaties Sponsors Bedrijven


De eerste ontwerptekening


Samen doen‌


Voor de jeugd


Het gebouw, de eerste ontwerpideeën…


Multifunctioneel, duurzaam‌


Planning (globaal) n  n  n  n  n  n  n 

Presentatie aan wijk en gemeenteraad op locatie okt 2013 Samenstellen en opstarten werkgroepen okt 2013 Financiële screening jan 2014 Fondsen werving starten voorjaar 2014 Aanleg / verbouwing vanaf voorjaar 2014 (in fases) Start activiteiten sept 2014 Definitieve realisatie sept 2016


Wat brengt het Harderwijk? n 

n 

Burgerparticipatie, initiatiefrijke burgers, meer welzijn, meer zorgzaamheid, intergenerationele samenwerking kennisoverdracht, sociale saamhorigheid


Geeft u ons het groene licht?

Inleiding rietmeen  

Presentatie Raadsleden van de Commissie Ruimte gemeente Harderwijk

Inleiding rietmeen  

Presentatie Raadsleden van de Commissie Ruimte gemeente Harderwijk

Advertisement