Page 1

FIDO Bladet for medlemmer af DcH Nordals

Elsker min træner.

Nummer 1 — 2016


Husk i f책r 10% rabat hos Orbey i Nordborg ved fremvisning af gyldigt medlemskort

2


Indholdsfortegnelse

Praktisk oplysninger …..........................................

4

Formanden har ordet .............................................

5

Aktivitetsudvalget ..................................................

6

Nye medlemmer .....................................................

7

Referat af generalforsamlingen ............................

8

Gåtur i Nørreskoven …........................................... 12 Rallylydighed …............................ ….....................

13

Aktivering af forskellige typer af hunde …..........

15

Prisliste ...................................................................

17

Billeder fra Poteklubbens nytårs gåtur …............

19

Aktivitetskalender 2015 .........................................

20

Træningstider ….....................................................

21

Træner ….................................................................

21

Hvem gør hvad i klubben …..................................

22

Bestyrelsen ….........................................................

23

Poterne..................................................................... 24

3


Praktiske oplysninger KONTINGENT: Du bedes betale kontingentet inden du starter på den 1. træningstime, da klubbens udvidede forsikring først træder i kraft, når kontingentet er betalt. TRÆNING:

Kom altid i god tid, så din hund kan nå at vænne sig til omgivelserne og ikke er for ”ophidset”, når I skal i gang med træningen. Hunden må ikke være mæt før træningen starter, d.v.s. den må ikke fodres på træningsdagen. Hav altid rigeligt med små, letspiselige godbidder med. Husk der findes ikke dårlig vejr, kun dårlig Påklædning.

Er du forhindret i at komme til træning, så MELD AFBUD til din træner eller, hvis han/hun ikke træffes, til træningslederen eller formanden. Hvis du ikke har været til træning 4 gange i træk, uden at melde afbud bliver du betragtet som stoppet i klubben. Dette er af hensyn til de næste på listen, som gerne vil til træning med deres hund.

Er din hund i løbetid, må den ikke komme på træningspladsen, så derfor er det nødvendigt, at din træner lige får besked. Hvis du stopper med at komme til træning, vil vi gerne have det at vide, så giv lige besked til formanden enten pr. tlf., sms eller mail. Hvis det er fordi du er utilfreds med noget, vil vi gerne have det at vide, så vi evt. kan rette det og gøre os endnu bedre. NACH 4


Formanden Har ordet Efter en dejlig juleferie er vi i fuld gang med træningen igen. Sidste år endte vi med et unormalt lavt medlemstal og den lave medlemstilgang skal vi have gjort noget ved i år. Jeg nævnte i formandens beretning, at vi var på twitter, men der er vi ikke endnu. Vi er dog på Facebook og Instagram og her må alle vore medlemmer gerne være flittige med indlæg og reklame for klubben. Vi har dog allerede fået en del nye medlemmer i år, men der er plads til mange flere. Vi kan også bruge flere trænere, så hvis der er nogen af jer, der går rundt med en ”lille træner” i maven, så få en snak med Dorthe eller sig det til jeres træner.

så hold øje med konkurrencetilmeldingssiden på DcH's hjemmeside.

Da det er tidligt på året, er der ikke så meget at skrive om, men vi har dog allerede haft en klubaften d. 9. februar, hvor vi havde besøg af dyrlæge Jette Watson Kjær der er ejer af Alsia Dyrehospital i Augustenborg.

Vores gåtursgruppe, Poterne, har allerede mange medlemmer, men jeg er overbevist om, at der er plads til flere.

Vi er også blevet bedt om at være nattevagter ved Nordborg ringridning d. 29. maj fra kl. 02.00 – 8.00 og der kan vi godt bruge 4 medlemmer med hunde, så der ikke er to mand, der skal være der i 6 timer, men kan dele det op i to 3-timers vagter. Henvend jer til Dorthe så hurtigt som muligt.

Den 19. marts er der landsmøde og det bliver helt sikkert et langt møde. Der er varslet store besparelser over alt i DcH og desværre også en kontingentstigning. Mere herom i næste blad og sker der helt ”skrækkelige” ting, sætter jeg et opslag herom i klubhuset.

På grund af dommermangel er vores venskabsturnering med Broager, Tinglev og Tønder bleve ftorkortet lidt. Venskabskonkurrencerne i 2016 bliver afholdt i Broager d. 28. maj med dommere og d. 18. september i Tønder uden dommere. I 2017 bliver der afholdt konkurrence i Nordals uden dommere og i Tinglev med dommere. Desuden bliver kredskonkurrencerne også beskåret, så hvis I vil ud til kredskonkurrencer,

Dette var ordene for denne gang. Vi ses i klubhuset og på træningspladsen. Dorthe 5


Aktivitetsudvalget Susanne Callesen Lone Kallesen Lone Jepsen Jette Seeberg Helle Holm Petersen Steen KjĂŚr

Hej alle Hvis I har gode ideer til hvad vi kan lave af arrangementer i vores klub sĂĽ snak med en af aktivitetsudvalget

6


Velkommen til nye medlemmer Hundeførerens navn

Hundens navn

Hundens race

Matthias Mojsen,

Basse

Formel 1

Jon Jordt

Balder

Tysk korthåret

Jakup Tauser A Lava

Loki

Labrador

Christensen

Rocko

Labrador

Anja H. Müller

Ramses

Labrador

Hellis Krogh

Django

Finsk Lapphund

Helle Markussen

Diva

Rottweiler

Bernt og Pernille

7


Referat fra generalforsamling den 19. januar 201 6kl. 19.30 i klubhuset 17 stemmeberettigede deltog.

bakke op om de arrangementer vi har haft i løbet af året og jeg håber, de anbefaler os til venner og bekendte der har eller får hund.

Formanden bød velkommen til de 17 fremmødte medlemmer.

Vores aktivitetsudvalg har været rigtige flittige i år. Den 7. marts havde de lavet en forårsfest som erstatning for den aflyste julefest. Den 12. april sluttede vintertræningen med en gåtur i Nørreskoven og der var 34 tobenede og 14 firbenede med.

Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Viggo Nielsen , som blev valgt til dirigent og takkede. Dagsordenen blev læst op og der var ingen indsigelse til dagsordenen.

Den 26. april havde vi arbejdsdag og der kom 13 medlemmer som ryddede op og gjorde rent både inde og ude og der blev så fint,at det var lige før, vi skulle tørre fødderne af ude på parkeringspladsen. Den 2. maj havde vi en bod på markedsdagen. Laila, Petri og Dorthe stod i boden og snakkede med folk og Mona/Malte og Ruth/Snuggi viste dagen igennem, hvad rally er. Den 30. maj var vi igen nattevagter ved Nordborg ringridning og Petri, Sten og Jeppe frøs fra kl. 01 – 07 fordi varmeblæseren var sparet væk. Den 7. juli havde vi sidste træning før sommerferien og aktivitetsudvalget havde lavet en sommerafslutning med en gåtur rundt i Havnbjerg og konkurrencer hjemme på pladsen. Mens vi andre holdt sommerferie var aktivitetsudvalget i gang med at forberede en Pøl-tur som blev afholdt d. 8-9. august. Her kunne deltagerantallet blive større. Den 15. august blev der holdt et

Formandens beretning 2016 Jeg starter med lidt fra landsforeningen. Landsmødet forløb for en gangs skyld stille og roligt og der var kun 3 forslag, som drejede sig om at flytte lidt rundt med nogle ord i vedtægterne. Den største bekymring for hele DcH er nok medlemstilbagegangen, så vi skal nok være bedre til at profilere os udadtil. På kredsplan er det største problem nok, at der, udover svigtende medlemstal, er dommermangel. Vi kan i vores lokalforening også mærke, at der kommer færre medlemmer. Vi endte med at være 69 medlemmer mod 84 i 2014 og p.t. er vi 38 medlemmer, så vi må også ud og reklamere lidt mere for vores klub, foreløbig er vi både på facebook, twitter og instagram, men vi må se at gøre mere endnu. Når det er sagt, så har vores medlemmer været rigtig flinke til at 8


modul af TGU og instruktøren skulle bruge 15-20 hunde fra klubben. Til min store glæde meldte der sig 16 hunde og deres førere og instruktøren var imponeret over det store antal hunde der kom. Den 5. september stod Maria, Petri og Dorthe i en bod ved høstfesten i Nordborg og det kom der da et par medlemmer ud af. Den 15. september havde vi, i stedet for træning, lavet en aften, hvor vores medlemmer kunne tage et hundeførerkort. 10 medlemmer havde meldt sig og trods deres nervøsitet bestod alle 10, dog måtte nogle af dem bruge 2 gange før alle øvelser var bestået. Stort tillykke til jer alle. Den 1. oktober havde vi klubaften og denne gang kom Pernille Jørgensen fra Åbenrå og fortalte om førstehjælp til hunde. Det var en hyggelig og lærerig aften og jeg tror, alle fik nogle gode værktøjer med hjem til hvis uheldet skulle være ude.

den dag. Han var sporlægger i B før han deltog i både C og rally, så det var godt gjort med de fine placeringer han og Dux fik. I år blev vandrepokaler ved venskabsturneringen ligeligt fordelt: Tinglev vandt D-klassen, Nordals vandt C-klassen, Tønder vandt Bklassen og Broager vandt Aklassen. Den 7. november havde vi afslutningskonkurrencer/-fest og i år var der nok deltagere til, at det kunne afholdes. Til konkurrencerne var der 4 hvalpe som blev vundet af Christina/Scooby og 7 deltagere i et blandet Hyggehold som blev vundet af Sten/Jeppe. Til festen kom der 31 festglade medlemmer. På årets sidste træningsdag havde aktivitetsudvalget fundet på noget nyt. De havde inviteret os på en gåtur i Nørreskoven. Denne gang var der banko på gåturen og dagen sluttede af med varme æbleskiver og gløgg. . Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til trænerne, aktivitetsudvalget og alle de frivillige hjælpere for det store arbejde, I har gjort for klubben. En specielt stor tak til vores allesammens madmor SolBritt, der både har lavet maden til alle vores aktiviteter og sørget for, at vi fik noget at spise på træningsdagene. Tusind tak alle sammen.

I år var vores venskabskonkurrence flyttet til den 18. oktober p.g.a. Jysk Mesterskab og tilslutningen var igen i år ikke stor, der var kun 3 D, 4 C, 5 B og 7 rally . Det blev dog en god dag for Nordals. Sten/Jeppe fik en 1. plads i D. I C gik 1. pladsen til Susanne/Zorba, 2. pladsen fik Theis/Dux og 3. pladsen gik til Sandra/Thikka. I rally gik det også rigtig godt. 2. pladsen gik til Mona/Malte, 4. pladsen til Lone/Zita og 5. pladsen fik Theis/Dux. Vi havde ingen med i B. Jeg vil gerne sige en stor tak til Theis, for han havde rigtig travlt

Ingen kommentar beretning godkendt.

9


Kasseren aflægger regnskab. Regnskabet er udleveret (bilag vedlagt protokol). Maria har sløjfet regnskabsbogen og laver nu det hele i Conventus på computeren. Maria gennemgik regnskabet. Der blev spurgt om hvad kontorartikler var, og svaret var, f.eks. printerpapir, farvepatroner og Fidobladet.

medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemsskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også. Ovenstående ændringsforslag er vedtaget på landsmødet 2015 og er derfor et krav fra landsforeningen.

Spørgsmål angående udgift på uddannelse. Nogle af trænerne var på trænerweekendkursus.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke flere kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Susanne Callesen og Maria Mikkelsen, begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt.

Indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer for NACH. §3:....Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemsskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemsskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder medlemsskabet i de øvrige lokalforeninger også....

Valg af 2 suppleanter. På valg er Sol-Britt Riget modtager genvalg og blev valgt som 1. suppleant. Helle Petersen blev valgt som 2. suppleant. Valg af 2 revisorer På valg er Jette Seeberg og Tove Nielsen, begge modtager genvalg. De blev begge genvalgt. Valg af 2 revisorsuppleanter På valg er Theis Langvad og Sandra Schøn. Sandra modtager genvalg og blev valgt som 1. suppleant. Lone Jepsen blev valgt som 2. suppleant.

Ændringsforslag: …..Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét 10

Valg af fanebærer, fanevagt og 1 suppleant På valg er Theis Langvad, Hanne Goldsmith (modtager genvalg) og Patrick Goldsmith


Viggo Nielsen, Hanne Goldsmith og Sandra Schøn blev valgt som henholdsvis Fanebærer, Fanevagt og suppleant.

Sandra forslog et åbent hus arrangement, for at få flere medlemmer, hvor vi f.eks. kan lave forskellige aktiviteter og vise hvad vi laver i klubben.

Eventuelt Maria fortalte om, hvor dyr vores alarm er. Så vi får sat en nyt alarm op fra en anden udbyder, der er billigere som den vi har nu. Vi skal så købe selve alarmen i stedet for som nu at leje den, og det vil kun tage ca. 2 år at tjene den ind.

Sol-Britt spurgte om hundeejere ikke kunne komme ned og få en gratis time. Det vil der blive kigget på. Tove roste Maria for det store arbejde med at få sat skik på regnskabet.

Der blev spurgt om vi havde prøvet at søge forskellige fonde til materialer osv. Det har vi gjort og har også i sin tid fået 7500 kr. fra Sydbank, da vi på daværende tidspunkt snakkede om at få lys på træningspladsen. Det jo nu aflyst på grund af, at vi ikke ved om og hvornår vi skal flytte. De penge vil vi nu bruge på den nye alarm.

Dirigenten takkede for et godt møde og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Dorthe takkede forsamlingen for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Vov vov vov.

Laila

Maria opfordrede til at gå ind på vores nye hjemmeside og tjekke den ud og vil gerne have feedback til hvad man syntes om den.

Konstituerende bestyrelsesmøde: Bestyrelsen konstituerede sig således

Der blev spurgt ind til, hvorfor udgiften på gebyr i banken er så dyr. Maria fortæller, at hver gang hun logger på netbanken så koster hvert klik på siden 50 øre og når hun overfører eller betaler girokort koster det 1 kr. Desuden koster vores visakort et årligt gebyr. Er i gang med at kigge på andre muligheder.

Formand Dorthe Sibbesen Næstformand Susanne Callesen Kasser Maria Mikkelsen Sekretær Laila Knudsen Materialeforvalter Petri S. Nielsen

Susanne fortalte om at aktivitetsudvalget har lavet en klubaften den 9.2., hvor dyrelæge Jette Watson Kjær vil komme. 11


Gåtur i Nørreskoven Den 6.12.2015 havde vi afslutning med gåtur i Nørreskoven Hej alle sammen. Jeg håber i har haft en god jul, og et godt nytår. Den 6/12 var vi til afslutning i Nørreskoven sammen med alle vores hunde. Stemningen var skøn, og hundene nød det. Det hele startede ud med at vi fik en banko plade og en kuglepen. Nu var det tid til bingo banko. Vi fulgte nissehuer hvor i der stod tal som skulle afkrydses hvis man havde dem på pladen. Det var en rigtig god idé, og jeg synes personligt at det var hylemorsomt. Efter bingo banko var der æbleskiver, kaffe og gløgg til de sultne maver. Man kunne også købe sodavand og andet. Efter en god gang snak og hygge, var der tid til præmier. Alle der havde Bingo måtte vælge imellem en masse ting som f.eks. hundekurv, børste og andet til hundene. Der var også tasker og andet godt til hundeførerne. Fest udvalget ville ikke slæbe resten af tingene med hjem igen, så vi andre som tabte var så heldig at vi måtte vælge en ting. Alt i alt så var det en rigtig god oplevelse. Jeg håber på et godt år sammen med jer alle sammen. Vi ses. Pote klask fra Scooby og Christina.

12


Rally-lydighed Rally-lydighed er startet for at lave et sjovt alternativ til almindelig lydighedstræning. Hund og fører gennemfører en bane, der er opstillet af en rally-dommer. Dommeren starter parret, hvorefter hund og fører gennemfører en bane med bestemte øvelser i eget tempo. Det gælder dog om at være hurtigst med færrest fejl. Hver af øvelserne er angivet med et skilt (10-20 stk. alt efter niveau), der viser, hvad man skal gøre. I Rally-lydighed må man meget af det, man ikke må til almindelige lydighedsprøver og det gælder i alle 5 klasser. Man må tale med sin hund lige så meget man vil og man må også bruge kropssprog, tegn og klap på låret alt det man vil, men man må dog ikke røre hunden og godbidder bruges kun under træningen, dem må man ikke bruge ved en prøve. Der skal være et samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem øvelserne. Hunden skal være under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra føreren. Skiltene må ikke berøres undtagen af en logrende hale og linen må ikke være stram. Det er dommeren, der laver banen, som er ny hver gang. Deltagerne får først kendskab til banen umiddelbart før prøven. Inden en prøve går dommeren banen igennem sammen med deltagerne i den pågældende klasse, men uden hunde.

13


Der er 5 klasser: Begynderklassen – Hunden skal være i snor. Her er mellem 10 og 15 øvelser, hvoraf højst 5 øvelser må være stationære. Øvede klassen – Her er mellem 12 og 17 øvelser, hvoraf højst 7 må være stationære og min. 5 øvelser fra øvede klassen. Ekspert klassen – Her er mellem 15 og 20 øvelser, hvoraf højst 7 må være stationære, min. 5 øvelser fra øvede klassen og min. 2 øvelser fra ekspert klassen + ærespladsen. Champion klassen – Her er mellem 18 og 20 øvelser, heraf må højst 7 stationære, min. 4 øvelser fra øvede klasse, min. 4 øvelser fra ekspert klassen og min. 5 øvelser fra champion klassen. Åben klassen – Denne klasse er for alle. Her er mellem 14 og 17 øvelser, herafmå højst 7 være stationære, 7-10 øvelser fra begynderklassen, 3 øvelser fra øvede klassen, 1 øvelse fra ekspert klassen og 3 øvelser fra champion klassen. I begynderklassen skal hunden være i line, i de øvrige klasser er den uden line. Der tages tid på gennemførelsen af banen og vinderen er det team, der har flest point. Ved pointlighed er det teamet med den laveste tid der vinder. Alle starter med 100 point og så bliver der fratrukket point ved fejl.,

14


Aktivering af forskellige typer hunde Selvstændige hunde har godt af dirigerede roller i aktivering: dirigeret søg, agility og lydighedstræning. Desuden øvelser som giver tæt kontakt og som kropsligt er lidt ”underlegne”: rulle, kravle, pote, tigge, dutteøvelser/touchøvelser, kravle under ben, zig-zag ottetal mellem ben, gå baglæns øjenkontaktøvelser o lign. Uselvstændige hunde har godt af at have ”hovedroller” og lave øvelser med initiativ og selvstændighed. Husk at gå langsomt frem, så hunden ikke forvirres og bliver frustreret. Spor, søgeøvelser af alle slags, gemmelege (finde mennesker eller ting), rydde op, åbne og lukke skabe/skuffer, pakke ting ud fra papir, håndklæder, kanton m.m. Alle former for balanceøvelser fremmer selvtilliden.

Lydsensitive hunde: Gryde med guffer: hunden skal skubbe grydelåget til side for at få guffen. Finde guffer mellem ting der larmer: guffer kan pakkes ind i knitrende plastik eller gemmes under ting, der skramler når de flyttes (f.eks. grydelåg, skåle og andet). Hunden kan også lære at vælte larmende ting som dåser og lignende. HUSK at gå langsomt frem og ikke presse hunden for hårdt. Ved lydsensitive hunde er det en fordel, så vidt muligt, at vise hunden hvor de lyde den er bange for kommer fra (det er dog vanskeligt ved tordenvejr og fyrværeri m.m.) 15


Stressede hunde: Rolige, langsomme øvelser, der kræver koncentration. Gerne næse og søgearbejde. Sidde pænt, dæk, ro-øvelse, kravle, rulle, guf på næsen, øjenkontakt, finde guffer under skåle o. lign. Er hunden meget stresset og ukoncentreret, så lad den søge små guffer i græs eller grus i ca. 10 min. inden træningen begynder. Husk at hunden også bør være godt luftet inden træning. Stressede hunde kan have godt af, at arbejde på afstand af andre hunde. I nogle tilfælde kan det dæmpe hunden ned, hvis hundeføreren bevæger sig rundt i slowmotion tempo og gaber!. Skemaet er IKKE en facitliste! Hunde er lige så forskellige som mennesker. Hunde type

Forslag til aktivering

Apporterende jagthunde

Alle former for aflevering, apportering og bærearbejde. Gerne apportering i vand. Spor og søgearbejde. Agility og balance.

Generelt jagthunde

Jagt, løb, spor og næsearbejde. Kan have vanskeligt ved at koncentrere sig. Bør være godt motionerede inden træning.

Hyrdehunde

Allround hunde. Bæreøvelser, feltsøg, spor, lydighedstræning, agility, balance og cirkusnumre. Opgaveløsning.

Slædehunde

Løb og trække. Eventuelt næsearbejde. Motion frem for alt.

Tunge hundetyper/vogtehunde: Broholmer, berner senne, new foundlænder o.lign.

Behøver ikke så meget aktivering. Bære og trækkearbejde. Næse og søgearbejde. Undgå ”vilde” lege.

Terrier og små selvskabshunde. Specielt terriergruppen er meget udholdende hunde.

Cirkusnumre, agility, balanceøvelser, ID arbejde, opgaveløsning. Det er nemmest at arbejde med små hunde, hvis de sidder foran føreren.

Spidshunde

Hvis de kan motiveres: cirkusnumre og bærearbejde. Nogle racer vil gerne trække. Nogle racer kan lide næsearbejde.

Støvere

Først og fremmest næsearbejde. Især spor og ID arbejde. Spred hundens mad i haven. 16


PRISLISTE N.A.C.H. 2016

KANTINE

Sol-Britt står bag disken

KAFFE/THE

GRATIS

ØL

10,00

SODAVAND

6,00

VAND

6,00

DAGENS RET

DAGSPRIS

HUNDEFODER: Bestilles min. 1 uge før BASISKOST

235,00

HVALPEKOST

290,00

FAVORIT

245,00

IDEAL

320,00

AKTIV

310,00

SENIOR

310,00

JUNIOR

305,00

LAM & RIS

310,00

17


DIVERSE ARTIKLER T-shirt (DcH)

85,00

DcH hue (strik)

40,00

Kasket

50,00

Apportpind

10,00

T-shirt (NACH)

50,00

Her vogter jeg

Soft shell jakke

375,00

Hundetegn

Jakke m/hætte

300,00

Hundelegetøj

5,00 60,00 Dagspris

Flåtfjerner

10,00

Konkurrenceprogram

65,00

Mulepose m/logo

35,00

Konkurrencehæfte

20,00

Rygsæk m/ logo

85,00

Rallyprogram

75,00

Nøglering m/logo

15,00

Bæltetaske

60,00

Nøglering m/vognpolet

20,00

DcH logo med klæb

10,00

DcH logomagnet

17,00

Desuden kan der købes forskellige ting til træning, bl.a. sporliner, Bolde, apportbukke o.m.a.

Sporline 5 m

Apportbuk 125 g

25,00

Sporline 10 m

Apportbuk 250 g

35,00

Sporline 15 m

Apportbuk 400 g

45,00

Se priser i klubhus

Apportbuk 650 g

55,00

Apportbuk 1 kg

70,00

Diverse motivationsgenstande og legetøj hænger på væggen i Klubhuset og kan købes til dagspris. 18


Billeder fra Poteklubbens nyt책rs g책tur

19


Aktivitetskalender 2016 Januar: 10. Første træningsdag efter juleferien. 19. Generalforsamling kl. 19.30. April: 10. Sidste gang vi træner om dagen. Gåtur i stedet for. INGEN TRÆNING DENNE DAG! (se opslag i klubhuset senere). 12. Aftentræning starter (tirsdag). Juli: 2.-3.

Sommerafslutning/Pøltur. (se opslag i klubhuset senere). Uge 27 – 28 – 29 – 30 sommerferie

August: 2. Første træningsdag efter ferien. September: 6. Sidste aftentræning. 18. Søndagstræning starter. Oktober: 9. Venskabskonkurrence. November: 5. Afslutningskonkurrence/-fest (se opslag i klubhuset senere). December: 4. Sidste træningsdag inden jul/Nytår. 28. Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamling 2015 Januar 2016: 8. Første træningsdag efter jul/nytår. 10. Sidste frist for betaling af kontingent for 2017. 17. Generalforsamling 2017 Der vil blive arrangeret et par klubaftener, men datoerne er endnu ikke fastsat.

20


Træner

Dorthe Tlf. 23 26 09 35

Laila Tlf. 28 12 80 96

Petri Tlf. 51 51 08 55

Sandra Tlf. 22 78 28 86

Træneraspirant: Hanne Sol-Britt Susanne Tlf. 29 86 70 18

Theis Tlf. 24 49 34 04

Lone Tlf. 20 83 49 25

Søndagstræning 2016 Hold 1: Kl. 10.00 – 11.00: Nye hvalpe:

Sandra/Sol-Britt

Hold 2: Kl. 10.00 – 11.00: Store hvalpe:

Laila

Hold 3: Kl. 12.00 – 13.00: Hyggehold:

Petri/Hanne

Hold 4: Kl. 10.00 – 11.00: Lydighed:

Susanne

Hold 5: Kl. 14.00 – 15.00: Konkurrence:

Dorthe

Lørdagstræning 2016 Hold 7:

Kl. 10.00 – 11.00:

Rallylydighed:

21

Petri


Hvem gør hvad I klubben Træningsleder

Susanne Callesen

HundeadfærdsKonsulent

Dorthe Sibbesen, tlf. 22 11 76 89, burgwald@bbsyd.dk

Kantine

Sol-Britt og Palle

Hundefoder

Klubben, tlf. 23 26 09 35

Salg af hundeartikler Klubben Materialeforvaltning

Petri S. Nielsen

Fanebærer

Viggo Nielsen

Fanevagt

Hanne Goldsmith

Hjemmeside

www.dch-nordals.dk

Klubhuset

Piledamsvej 8, 6430 Nordborg, Telefon 23 26 09 35

FIDO

Udkommer 1/3, 1/6, 1/9 og 15/11 Deadline hos redaktøren: 15/2, 15/5, 15/8, 1/11

Fido-redaktør

Laila Knudsen, tlf. 28 12 80 96 Mail : laila.f.knudsen@bbsyd.dk

Annocer

Maria Mikkelsen, Tlf.nr.: 26 37 22 32 Mail: kasserer@dch-nordals.dk

Web-master

Maria Mikkelsen, Tlf.nr.: 26 37 22 32 Mail: kasserer@dch-nordals.dk

22


Bestyrelsen Formanden Dorthe Sibbesen Hesselhøjvej 14, 6430 Nordborg Tlf. 23 26 09 35 Mail: formand@dch-nordals.dk

Næstformand Susanne Callesen Pindesholm 4. 6440 Augustenborg Tlf. 29 86 70 18 Mail: susannealbeck@live.dk

Kasserer Maria Mikkelsen Kirkevænget 32 6430 Nordborg Tlf.nr.: 26 37 22 32 Mail: kasserer@dch-nordals.dk Sekretær Laila F. Knudsen Mågevej 28, 6430 Nordborg Tlf. 28 12 80 96 Mail: laila.f.knudsen@bbsyd.dk

Materialeforvalter Petri S. Nielsen Vibevej7, 6430 Nordborg Tlf. 51 51 08 55 Mail: petri@arvidnielsen.dk 23


Motioner med din hund Har du lyst tll at gå tur med din hund sammen med andre glade hundeejere? Vi har lavet en lille ”klub” i klubben som hedder POTERNE. den er for hunde og deres ejere, som kan lide at gå tur sammen med andre. Vi er p.t. 10 hundeejere og der er plads til mange flere.

Ideen er, at vi mødes en eller to gange om ugen og går tur med vores hunde.

Vi aftaler fra gang til gang, hvor vi skal gå og prøver at finde steder, hvor der også er mulighed for at hundene kan lege sammen.

Vi har også lavet et SMS-kæde, så vi, når vi har lyst til at gå en tur, kan sende besked til andre i gruppen om de vil med ud at gå tur, hvis vejret pludselig viser sig fra sin gode side.

For at gøre det rigtig hyggeligt, laver klubben kaffe, så vi kan sidde og få os en god hundesnak efter gåturen. Vi betaler 10,- kr. pr. gåtur, som går til klubbens slunkne kasse. Er du interesseret, så kom ned i klubhuset og snak med formanden eller ring til mig på tlf. 23 26 09 35.

Dorthe 24

Fido1 2016  
Fido1 2016  
Advertisement