Veksoe Aktiver 2004

Page 1

Sumpturen 2004 Igen i år var der arrangeret en spændende tur for alle der havde lyst til at gå foråret i møde i naturen omkring Veksø.

Kaare Fog bød de ca. 60-70 fremmødte velkommen. Og fortalte kort om den planlagte rute, der denne gang gik via Brøns mose - Lille Veksø til Stormfulde højder, og videre gennem den omliggende natur tilbage til Veksø.


Så er det afgang, som sædvanligt er det turens fører der leder sin flok ud i den spændende natur.

Efter at have rundet Brøns mose, hvor vi allerede så de første rådyr. Og hørte om det spændende fugleliv, havde vi lejlighed til at betragte det smukke syn af den afgrænsede Veksø på bakketoppen.


Vel ovre Frederikssundsvej - efter turen fra Brøns mose via Lille Veksø, kunne vi opleve historien om hvorledes der i 1946 blev lavet en grammofonplade med optagelser af løj frøernes stemmer i vandhullet ved den oprindelige landevej.

Turen fortsatte ind på Stormfulde højders jorde, med et smukt kig ud over dalsænkningen.


Vel ankommen til Stormfulde højder, hvor de medbragte madpakker og forfriskninger blev indtaget. Fortalte Bjørn om Stormfulde højder og bygningen der er meget speciel.

Turen fortsatte ned gennem skoven mod tørvegravene.


Over alt spirede og skød årets nye vækster.

Traditionen tro oplevede vi rådyrene i den frie natur.


Kan det blive smukkere ?

Mosens gamle vĂŚkster giver nĂŚring til fornyelse.


Foråret er kommet !

Vi nærmer os afslutningen på turen, igen har det været en rigtig god idé at huske gummistøvlerne.


Hjemme i Veksø igen efter ca. 2½ time.

Endnu engang skal lyde en stor tak til Veksø Aktiver og arrangørerne af disse interessante og spændende ture ud i naturen omkring Veksø.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.