Naturvandring Veksøs Aktiver 2002

Page 1

Den 21. april 2002 arrangerede VEKSØ AKTIVER igen en spændende tur ud i naturen omkring VEKSØ Turen blev igen i år ledet af Kåre Fog der kunne fortælle over 100 fremmødte om den meget spændende natur som vi kunne opleve på turen, Kåre havde allieret sig med Preben Stenalt som ventede på os ved Veksø Slot (slotsbakken på Egedals jorde) hvor han bl.a. kunne fortælle om de mange spændende fund fra vikingetid, og middelalder der er sket omkring Veksø.

Mødestedet var Veksø station, hvor der efterhånden var samlet ca. 120-130 interesserede deltagere.


Efter en kort instruktion af KĂĽre, dorg alle ud i sumpene

Som det fremgür af billedet, var gummistøvler det foretrukne befordringsmiddel!


Første stop var "RÆVESKOVEN" hvor vi bl.a. oplevede en rådyrfamilie og den smukke udsigt over Løje sø

Ræveskoven i baggrunden, som er det mest betydende område i Veksø for pattedyrene.

Med 120-130 interesserede deltagere, ventes der på bagtropperne


Turen går mod Løje sø og "djævleøen" Over Løje sø kunne vil alle nyde synet af Rør Høgen

Den var altså meget højt oppe 20xZoom


Over Løje sø kunne vil alle nyde synet af Rør Høgen højt oppe

Ved Slotsbakken ventede Preben

Stenalt, hvor vi bl.a. hørte om livet i middelalderen, og om de spændende fund fra området.

Turen gik videre op over "djævlebakken" med en flot udsigt over sumpene


og ned igen, af det spĂŚndende landskab


Vi sluttede ved Brøns mose


VEKSØ og naturen er noget særligt ! Noget som vi alle har et ansvar for at bevare også for de næste generationer!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.