Page 1

Voortgezet onderwijs

van A tot Z

................................................................................

1

aanbod voortgezet onderwijs


Introductie ............................................................................................. De Bibliotheek A tot Z biedt het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2011 – 2012 een gevarieerd pakket van lessen en diensten aan. Dit vernieuwend en gestructureerd lesaanbod is mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met docenten en mediathecarissen. Het kan uitgevoerd worden in verschillende bibliotheekvestigingen in Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht. Het nieuwe aanbod voor 2011 – 2012 is een pilot. Op basis van de reacties en de evaluatiegegevens van scholen zal deze worden bijgesteld. Tevens komen er in de loop van het schooljaar meer projecten en activiteiten bij. Het nieuwe programma Whodunnit? (een bibliotheekbezoek voor de brugklassen) bieden we met een pilotprijs aan. Wilt u een toelichting op onze producten en diensten? Dat kan bijvoorbeeld in Biebwinkel A tot Z, gelegen naast de Centrale Bibliotheek in Dordrecht. Hier vindt u de professionals van de bibliotheek, inspiratiemappen voor mediawijsheid en leesbevorderingslessen. Kom een kijkje nemen en kennismaken met de materialen voor jongeren met leesproblemen (bij de 4You! kast). U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met mij, de domeinspecialist voortgezet onderwijs. Samen met u willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan een positieve lees- en leerervaringen van jongeren in het hele werkgebied van A tot Z. Vanzelfsprekend staan wij open voor opmerkingen, suggesties en ideeën van uw kant. Namens de Bibliotheek A tot Z: Dominique Janssen Domeinspecialist voortgezet onderwijs Mail djanssen@debibliotheekatotz.nl • tel.nr. 088 242 54 30 Bereikbaar dinsdag – woensdag – donderdag – (vrijdag in even weken) Joke Bijker Manager backoffice Mail jbijker@debibliotheekatotz.nl • tel.nr. 088 242 54 23

3

aanbod voortgezet onderwijs

aanbod voortgezet onderwijs


Whodunnit?

.................................................................................................................................

maken de leerlingen kennis met de bibliotheek en alles wat zij te bieden heeft. Een wereld van informatie die ontsloten wordt door boeken, maar daarnaast ook door allerlei digitale bestanden en toepassingen. Het klassenbezoek speelt in op actuele, digitale ontwikkelingen. Het gaat er om dat leerlingen in staat zijn om o.a. nieuwe media (internettoepassingen) te gebruiken en dat zij een kritische houding ten opzichte van deze media ontwikkelen, waarbij de leerlingen zich bewust zijn van de mogelijkheden en context van de informatie.

Doelgroep Brugklassen VMBO, HAVO, VWO Tarief pilotprijs € 25,- (excl. btw) per klas, de vaste prijs wordt € 63,- (excl. btw) in 2012 - 2013 Locatie Bibliotheekvestiging van uw keuze Duur 75 minuten Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier

2

aanbod voortgezet onderwijs

Werkwijze: Op school bekijken de leerlingen een PowerPoint-presentatie ter introductie (15 minuten). Deze wordt vooraf naar u gemaild. De leerlingen worden daarna in ‘onderzoekteams’ (groepjes van 2 – 3 leerlingen) ingedeeld door de docent. In de bibliotheek wordt elk team gekoppeld aan een verdachte, door het uitvoeren van verschillende Whodunnit? opdrachten vinden zij gezamenlijk de dader. De onderzoeksopdrachten zijn vooral gericht op het vinden van aanwijzingen in de bibliotheek. Leerlingen zoeken in de kasten, in de catalogus en de digitale bestanden. Ook kijken ze naar filmpjes op YouTube en zoeken ze aanwijzingen op een blog. De bibliothecaris wordt ‘rechercheur’ en leidt het onderzoek dat door de klas wordt uitgevoerd. Ook van de docent wordt tijdens het bezoek een actieve rol verwacht. Een uitgebreide voorbereidingsles in de klas van een lesuur door eigen docent of mediathecaris is facultatief. De bibliotheek stelt op aanvraag materialen ter beschikking (een lesbrief met opdrachten voor de leerlingen en bibliotheekmaterialen), die geleend kunnen worden met een Basis+ abonnement. In deze voorbereidingsles staat ‘het kunnen zoeken in de bibliotheek’ centraal.


Jonge Jury 2012

.................................................................................................................................

is een leesbevorderingsproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar met als doel hen te enthousiasmeren voor het lezen en het bevorderen van leesplezier. De leerlingen lezen tussen half augustus en eind februari naar eigen keuze een aantal (jeugd)boeken die twee jaar eerder zijn verschenen, en brengen klassikaal of indivueel een stem uit op hun favoriete titels. De vijf boeken die de meeste stemmen ontvangen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2012. Voor meer informatie zie ook www. jongejury.nl. Op deze site staan diverse mogelijkheden voor het werken met de Jonge Jury in de klas. Ook is het mogelijk om via Passionate BulkBoek een docentenhandleiding te bestellen.

Doelgroep Brugklassen VMBO, HAVO, VWO 2e jaar VMBO Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per klas Locatie Bibliotheekvestiging van uw keuze Periode Tussen oktober en januari Duur 60 minuten Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier

Werkwijze: Deze les biedt een nadere kennismaken met de bibliotheek en is een introductie op de Kerntitels Jonge Jury 2012. Deelname aan de Jonge Jury, individueel of klassikaal, wordt gestimuleerd door informatie die verstrekt wordt. Er wordt met 2 groepen gewerkt. De school maakt vooraf een indeling van max. 15 leerlingen per groep. Elk onderdeel kost 30 minuten, er wordt gewisseld tussentijds. Ook van de docent wordt tijdens het bezoek een actieve rol verwacht. Onderdeel A: Diverse kerntitels Jonge Jury 2012 worden geĂŻntroduceerd, boekpromotie door fragmenten (voor)lezen, groepsgesprek over leesvoorkeuren en uitwisseling van informatie over schrijvers en titels. Onderdeel B: De leerlingen gaan zelf aan de slag met de webcatalogus van de bibliotheek (cWise) met opdrachten over romangenres, recensies, leesadviezen delen, reserveren van boeken en favorieten aanbevelen. aanbod voortgezet onderwijs


Doelgroep Brugklassen VMBO, HAVO, VWO 2e jaar VMBO Tarief Per collectie (ca. 30 titels) â‚Ź 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie van 30 titels met stemformulieren en enkele Jonge Jury magazines vol leestips Locatie Op school Periode September t/m februari Uitleenperiode: 6 weken Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier 4

aanbod voortgezet onderwijs

Collecties Jonge Jury

.................................................................................................................................

is een leesbevorderingsproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar met als doel jongeren te enthousiasmeren voor het lezen en het bevorderen van leesplezier. De jongeren lezen tussen half augustus en eind februari naar eigen keuze een aantal (jeugd) boeken die twee jaar eerder zijn verschenen, en brengen een stem uit op hun favoriete titels. De vijf boeken die de meeste stemmen ontvangen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2012. Met een collectie Jonge Jury titels kunt u zelf in de klas aan de slag! Deze geselecteerde collectie Jonge Jury boeken kan in de klas gebruikt worden om de leerlingen zelf te laten lezen en te laten beoordelen. Tevens is het mogelijk dit pakket te gebruiken in combinatie met de Read2me (pagina 5), ter voorbereiding op deze voorleeswedstrijd. Tip In plaats van collecties Jonge Jury kunt u ook als alternatief een Basis of Basis+ abonnement nemen (pagina 8) en daarmee zelf boeken uitzoeken.


Doelgroep Brugklassen VMBO, HAVO, VWO Er wordt geen onderscheid op basis van niveau gemaakt Tarief Gratis, pilot voor de provincie Zuid-Holland Materialen • De school kan Jonge Jury boeken uit eigen bezit gebruiken • Een collectie van 30 titels huren/ aanvragen bij de bibliotheek • Boeken lenen met een Basis of Basis+ abonnement

Read2Me!

.................................................................................................................................

Locatie Op school en in de bibliotheek Periode 1. Schoolrondes: najaar 2011 t/m januari 2012 2. Bibliotheekronde: februari 2012; uitvoering van de bibliotheekronde vindt plaats bij minimaal 5 klassen in werkgebied van de Bibliotheek A tot Z. 3. Provinciale ronde: maart - april 2012

met als doel het bevorderen van het lezen van kwalitatief goede boeken die aansluiten bij het leesniveau en de belevingswereld van brugklassers. De wedstrijd Read2Me! is gekoppeld aan de Jonge Jury om de keuzemogelijkheden voor de jongeren gemakkelijker te maken. Leerlingen lezen voor uit boeken van de Jonge Jury van de afgelopen 5 jaar. De voorleeswedstrijd wordt in Noord-Brabant, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland gehouden. Er zijn plannen om op termijn uit te breiden naar het volledige land.

Duur van het programma Bibliotheekronde: 1 dagdeel

Werkwijze

Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m oktober) 3

aanbod voortgezet onderwijs

Deelnemende scholen uit het werkgebied van de Bibliotheek A tot Z selecteren ieder hun beste voorlezer uit de schoolronde. Deze voorlezers strijden vervolgens tegen elkaar in de bibliotheekronde. De beste voorlezer van een bibliotheek neemt uiteindelijk deel aan een wedstrijd op provinciaal niveau.


CKV-dagen

.................................................................................................................................

Doelgroep 3e en 4e jaars HAVO, VWO Aanmelden en tarief Via Stichting ToBe Locatie Centrale Bibliotheek in Dordrecht Duur Scholen ontvangen via Stichting ToBe groeps- en tijdindeling Programma in bibliotheek duurt 30 minuten per groep

6

aanbod voortgezet onderwijs

Leerlingen maken tijdens de CKV-dagen in september kennis met een aantal lokale culturele instellingen in de stad Dordrecht. Voor 2011 – 2012 is het gezamenlijke thema Cultuursafari gekozen. Het bezoek aan de Centrale Bibliotheek Dordrecht vormt een onderdeel van de route door de stad. Het bibliotheekprogramma sluit aan bij het lokale thema. We gaan gezamenlijk de quiz: Survival of the Fittest spelen. Onderwerpen als cultuur, kunst, muziek, Afrika en de mogelijkheden van de bibliotheek vormen de rode draad.


Project Biebsearch

.................................................................................................................................

Biebsearch is een landelijk samenwerkingsproject tussen scholen en bibliotheken op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering. Biebsearch biedt leerlingen en docenten toegang tot betrouwbare en gecontroleerde informatie, zowel in boekvorm als digitaal. Doelgroep Alle niveaus voortgezet onderwijs Tarief Is afhankelijk van de wensen Locatie School Contact Bart van Aanholt projectmanager van de Bibliotheek A tot Z • 088 242 54 45

5

aanbod voortgezet onderwijs

Via een speciaal zoekprogramma dat in de elektronische leeromgeving wordt gebouwd krijgt de school toegang tot een ruime selectie databanken. Met het intypen van een zoekterm in dit programma komen leerlingen bij uitsluitend relevante en betrouwbare informatiebronnen terecht. Via hetzelfde programma kunnen boeken en andere bibliotheekmaterialen worden gezocht en gereserveerd. De bibliotheek kan deze materialen op school bezorgen. Bij het project horen bovendien diverse lessen rond mediawijsheid en leesbevordering die aansluiten op de kerndoelen en eindtermen. Ook zijn er trainingen voor docenten om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden en nieuwste ontwikkelingen. Deze worden aangepast aan de visie en wensen van elke school. aanbod voortgezet onderwijs


Diensten voor het voortgezet onderwijs Instellingsabonnementen voor scholen

Voor instellingen is het mogelijk een abonnement te nemen waarop meer materialen geleend kunnen worden voor langere tijd. Erg handig als u op zoek bent naar aanvullend materiaal. Tarief- en uitleenvoorwaarden Basisabonnement € 32,50 (inschrijfgeld € 2,-) Maximaal 15 (luister)boeken per keer en onbeperkt materialen met leengeld (CD’s, DVD’s en TopTitels) Basis+ abonnement € 49,- (inschrijfgeld € 2,-) Maximaal 30 (luister)boeken per keer en onbeperkt materialen met leengeld (CD’s, DVD’s en TopTitels) Het volledige reglement is te vinden op www.debibliotheekatotz.nl

Project- / themacollectie via ProBiblio

Het is mogelijk bij ProBiblio collecties aan te vragen rond bepaalde thema’s. Een dergelijke collectie bestaat uit met name informatieve boeken en digitaal materiaal (met eventueel enkele verhalende boeken). Deze collecties worden op maat gemaakt op basis van wensen die kenbaar gemaakt kunnen worden op het aanvraagformulier van ProBiblio. De samenstelling is in handen van bibliothecarissen bij ProBiblio (een ondersteunende provinciale bibliotheek organisatie voor Noord- en Zuid Holland). Tarief- en uitleenvoorwaarden Een collectie bevat 30 (boek)materialen. Voor meer informatie en het bestellen via het aanvraagformulier, kijk op: www.probiblio.nl > producten en diensten > themacollecties voortgezet onderwijs. De prijs per collectie is € 35,- en € 18,50 voor verlenging (incl. btw). Na levering ontvangt u van de Bibliotheek A tot Z een factuur. De uitleentermijn per collectie is 6 weken.

6

aanbod voortgezet onderwijs

Digitale nieuwsbrief voor docenten, mediathecarissen en directies

Vier keer per jaar verzorgt Biebwinkel A tot Z in samenwerking met LeesLETTERS en Kinder- en Jeugdboekwinkel De Giraf een digitale nieuwsbrief voor scholen. Hierin vindt u actuele informatie over onze onderwijsproducten, een overzicht van onze jeugd- en jongerenactiviteiten en een attenderingsservice voor landelijke activiteiten. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via www.debibliotheekatotz.nl.

Lidmaatschap voor jongeren

Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek A tot Z. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 2,00 en een legitimatiebewijs is vereist.


Uw school kan ook al haar leerlingen direct lid van de bibliotheek maken. Hiervoor betaalt u per pasje € 1,20 (incl. btw). Als uw school hiervan gebruik wil maken, dan ontvangt onze ledenadministratie graag van u de leerlingen gegevens om de abonnementen aan te kunnen maken. Tijdens het bibliotheekbezoek worden de pasjes aan de groep leerlingen meegegeven. De school brengt de ouders van de leerlingen op de hoogte van het lidmaatschap waarop de reguliere uitleenvoorwaarden van toepassing zijn.

Doorlevering scholiereneditie Nederland Leest

Van 21 oktober tot en met 18 november 2011 vindt de 6e editie van Nederland Leest plaats. Iedereen wordt tijdens deze landelijke campagne uitgenodigd om mee te doen aan een discussie over een bepaald literair werk. In 2011 is dat het boek Het leven is vurrukkuluk van Remco Campert. Ook dit jaar zijn er weer lespakketten beschikbaar. Een lespakket bestaat uit 32 exemplaren van het boek Het leven is vurrukkulluk (pocketeditie) en een affiche van Nederland Leest. Op www.nederlandleest.nl zijn de lessuggesties voor docenten gratis te downloaden. De kosten bedragen €11,20 per pakket. Scholen voor het VO kunnen de pakketten via de Bibliotheek A tot Z voor de helft van de CPNB-prijs bestellen. De besteltermijn voor het schooljaar 2011 - 2012 is inmiddels gesloten.

Kerndoelen en domeinen

Het aanbod van de Bibliotheek A tot Z sluit aan bij de volgende kerndoelen* voortgezet onderwijs, onderbouw, onderdeel Nederlands: 4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. Domeinen: lezen, luisteren, kijken 5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Domein: lezen. 8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. Domein: lezen. 9. Planmatig werken met taal. De leerling leert taal activiteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren. Domein: lezen, schrijven, spreken/ gesprekken voeren, luisteren/ kijken. *Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/09/17/ kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs.html

Maatwerk

Advies, ondersteuning en samenwerking kan door de Bibliotheek A tot Z geboden worden bij specifieke vragen op het gebied van lezen, leesbevordering, literatuur-educatie en mediawijsheid. Neem hiervoor vrijblijvend contact met de domeinspecialist voortgezet onderwijs op. Op basis van uw wensen wordt, desgewenst, een opzet en bijbehorende offerte gemaakt.

7

aanbod voortgezet onderwijs

VAN INSTELLINGSABONNEMENT TOT GRATIS LIDMAATSCHAP VOOR JONGEREN


Brugklassen VMBO, collectie: HAVO / VWO € 43,75 2e jaars VMBO

Collecties Jonge Jury

3e jaars / 4e jaars HAVO / VWO

n.v.t.

Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Educatie Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvdgraaf@debibliotheekatotz.nl

Handtekening

Postcode en plaats

Factuuradres

Emailadres

Contactpersoon

Telefoonnummer

Postcode en plaats

Locatieadres

n.v.t.

Gewenste periode

via ToBe

n.v.t.

Niveau

n.v.t. n.v.t.

Aantal leerlingen per groep

Brugklassen VMBO, gratis HAVO / VWO ivm pilot

Alle prijzen zijn excl. btw

CKV-dagen

Read2Me

aantal gewenste collecties:

Brugklassen VMBO, les: € 63,HAVO / VWO 2e jaars VMBO

Jonge Jury

School

*

Aantal klassen

wel gewenst: materialen voor voorbereidingsles bij Whodunnit? niet gewenst: materialen voor voorbereidingsles bij Whodunnit?

€ 25,-

Brugklassen VMBO, pilotprijs HAVO / VWO per groep

Whodunnit ? (introductiebezoek)

Prijs*

Klas/niveau

Omschrijving collectie/ project

Inschrijfformulier Voortgezet Onderwijs 2011 - 2012

Centrale Bibliotheek Dordrecht

Nog te bepalen

Bibliotheekvestiging


Aantekeningen



...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................

9

aanbod voortgezet onderwijs


Colofon Redactie Joke Bijker Dominique Janssen Birgit van Rens Vormgeving Fay Huigen Marianne van Houwelingen Drukwerk Drukkerij Jonkheer, Dordrecht Oplage 125 exemplaren Contact De Bibliotheek A tot Z Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht 078 620 55 00 September 2011 De Bibliotheek A tot Z heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze brochure. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel juist of onvolledig is. De Bibliotheek A tot Z aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade hieruit voortkomend en eventuele wijzigingen zijn door haar voorbehouden.

12


11 aanbod voortgezet onderwijs


de Bibliotheek A tot Z • 078 620 55 00 • service@debibliotheekatotz.nl • www.debibliotheekatotz.nl 12 aanbod voortgezet onderwijs

de Bibliotheek A tot Z • Aanbod voortgezet onderwijs  

Voortgezet onderwijs van A tot Z Aanbod voor instellingen, schooljaar 2011 - 2012

de Bibliotheek A tot Z • Aanbod voortgezet onderwijs  

Voortgezet onderwijs van A tot Z Aanbod voor instellingen, schooljaar 2011 - 2012

Advertisement