Page 1

Primair onderwijs

van A tot Z .................................................................................

aanbod primair onderwijs • groep

1


Introductie

04

Basispakket, pluspakket en maatwerk

06

Aanbod per groep

10

Aanbod voor leerkachten

60

Aanbod Kinderboekenweek

62

Overige activiteiten voor de jeugd

63

Algemene informatie

64

Inschrijfformulieren

66

aanbod primair onderwijs • groep

03


Introductie ............................................................................................. Het aanbod van de Bibliotheek A tot Z voor het primair onderwijs wordt voor het schooljaar 20112012 op een nieuwe manier gepresenteerd. Bij het ontwikkelen van dit aanbod is rekening gehouden met de wensen van diverse scholen in heel het werkgebied van de Bibliotheek A tot Z: Alblasserdam, Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht. LEESBEVORDERING MEDIAWIJSHEID CULTUUREDUCATIE

Het afgelopen schooljaar zijn verschillende basisscholen bezocht om wensen en behoeften van scholen in kaart te brengen en het bibliotheekaanbod meer vraaggericht hierop af te stemmen. Het onderzoek is nog niet afgerond en zal het komende schooljaar voortgezet worden. Dit betekent dan ook dat het nieuwe aanbod voor 2011-2012 gezien dient te worden als een pilot. Op basis van evaluatiegegevens van scholen en het vervolgen van ons onderzoek onder basisscholen zal dit aanbod aan het einde van het schooljaar 2011-2012 bijgesteld worden, een definitieve vorm en uitwerking krijgen. Het pilot aanbod voor het schooljaar 2011 – 2012 is verrijkt met vernieuwde, uitdagende en inspirerende projecten. Alle zijn gericht op de leergebieden: leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie. Op het gebied van leesbevordering hebben wij ons tot doel gesteld om kinderen gekoppeld aan de kerndoelen van het basisonderwijs leesplezier en positieve leeservaringen te laten verkrijgen en/of behouden. Wij bieden daarvoor activiteiten in de bibliotheek, maar ook projecten op school. Bij mediawijsheid gaat het om het bewust leren omgaan met media; het zoeken naar en beoordelen van informatie, het produceren van media, het creatief omgaan met media en het kunnen aannemen van een bewuste houding met betrekking tot media. Ook dit aanbod sluit inzichtelijk aan bij diverse kerndoelen van het basisonderwijs. De Bibliotheek A tot Z heeft een aantal producten rondom cultuureducatie in het aanbod opgenomen. Cultuur is overal om je heen. Maar de betekenis van cultuur moet je ontdekken. Dit kan door kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met kunst, cultureel erfgoed en literatuur. Nieuw is ons basispakket waarvan scholen gratis gebruik kunnen maken. Naast dit basispakket bieden wij u ook een basispakket plus aan dat meer maatwerk biedt door diverse keuzemogelijkheden. Tot slot kunnen we u ook van dienst zijn als uw school intensief maatwerk wenst. Samen met u willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen in het gehele werkgebied A tot Z. Vanzelfsprekend staan wij open voor opmerkingen, suggesties of ideeÍn van uw kant.

04


DE DOMEINSPECIALISTEN PRIMAIR ONDERWIJS STAAN VOOR U KLAAR!

.................................................................... Wilt u een toelichting op onze producten en diensten? Dat kan ook in Biebwinkel A tot Z, gelegen naast de Centrale Bibliotheek in Dordrecht! Hier kunt u vrijblijvend een kijkje nemen en kennismaken met onze dienstverlening aan het onderwijs. In de winkel geven wij u graag advies en laten we u alle mogelijkheden zien. Wij, de domeinspecialisten primair onderwijs, staan voor u klaar! Namens de Bibliotheek A tot Z: Annemieke van Beek bereikbaar ma - wo - do mail avbeek@debibliotheekatotz.nl • tel.nr. 088 242 54 32 Ilja Bakker bereikbaar di - wo - do mail ibakker@debibliotheekatotz.nl • tel.nr. 088 242 54 31 Karin Theunissen bereikbaar ma - di - wo - do mail ktheunissen@debibliotheekatotz.nl • tel.nr. 088 242 54 32 Joke Bijker, manager backoffice mail jbijker@debibliotheekatotz.nl • tel.nr. 088 242 54 23

05


Het aanbod van de Bibliotheek A tot Z Basisscholen kunnen een gratis basispakket afnemen bij de Bibliotheek A tot Z. Dit basispakket kan tegen betaling uitgebreid worden naar een pakket Plus en nog verder verdiept worden tot maatwerk.

Gratis basispakket

Het gratis basispakket omvat in schooljaar 2011 – 2012 de volgende producten en diensten: 1. Gratis 4 uur ondersteuning per basisschool en 4 uur extra per brede school 2. Klassikaal lenen voor elke groep tijdens openingstijden van de bibliotheek 3. Bezoek groep 1 en 2 aan de bibliotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen 4. Bibliotheekbezoek voor de groepen 3 en 6 5. Digitale nieuwsbrief Biebwinkel A tot Z en Leesletters voor docenten en directie 6. Digitale lesbrief voor de Kinderboekenweek 2011 7. Lenen van Kamishibaiplaten (vertelplaten) Het basispakket is gratis voor elke basisschool in Alblasserdam, Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht.

Omschrijving inhoud basispakket 1. Ondersteuning van de domeinspecialist primair onderwijs Per basisschool is op jaarbasis 4 uur beschikbaar voor vraaggestuurde afstemming met de domeinspecialisten primair onderwijs. In deze uren kunt u, op afspraak in de biebwinkel, samen met een domeinspecialist specifieke vragen over leesbevordering, mediawijsheid en/of cultuureducatie bespreken. Zij kunnen u op maat adviseren en ook diverse onderwijsprojecten laten zien. Per brede school is aanvullend 4 uur extra beschikbaar waarin de domeinspecialist de brede school bezoekt om samen met u dienstverleningsmogelijkheden op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en/of cultuureducatie in het binnen- en buitenschools samenwerkingsverband te bespreken.

06 aanbod primair onderwijs • groep

2. Klassikaal lenen Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. Het aantal bezoeken kan in overleg met de betreffende bibliotheekvestiging vastgesteld worden. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data en tijdstippen van het klassikaal lenen afgesproken. 3. Bibliotheekbezoek van groep 1 en 2 tijdens de Nationale Voorleesdagen Voor leerlingen van groep 1 en 2 wordt in de bibliotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen het Prentenboek van het Jaar voorgelezen met behulp van het Kamishibai


vertelkastje. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Zij krijgen uitleg over hetgeen de bibliotheek voor hun kind kan betekenen en kunnen hun kinderen (t/m 6 jaar) tijdens het bezoek gratis lid maken van de bibliotheek. 4. Bibliotheekbezoek voor de groepen 3 en 6 in de bibliotheek Alle groepen 3 en 6 worden uitgenodigd voor een bezoek aan de bibliotheek in de buurt van school. Via een prikkelende activiteit maken zij kennis met diverse boeken en andere materialen die de bibliotheek te bieden heeft. Ouders zijn hierbij van harte welkom. 5. Digitale nieuwsbrief Biebwinkel A tot Z, de Giraf en Leesletters voor docenten en directie Vier keer per jaar verzorgt Biebwinkel A tot Z in samenwerking met Leesletters, kinder- jeugdboekwinkel De Giraf, een digitale nieuwsbrief voor docenten en directie. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere het laatste nieuws van de Bibliotheek A tot Z, De Giraf en Leesletters, en actuele informatie over onze onderwijsprojecten, een overzicht van onze jeugd- en jongerenactiviteiten en een attenderingsservice voor landelijke activiteiten. Uiteraard wijzen wij u op leuke, nieuwe materialen die voor u de moeite waard zijn. Onderdelen uit de nieuwsbrief kunt u naar wens gebruiken in uw eigen informatievoorziening naar ouders toe.

7. Lenen van kamishibai vertelplaten Het vertellen met de kamishibai, een Japans vertelkastje, is een didactische vertelvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de artistieke meerwaarde van (prentenboek) illustraties op A-3 formaat. Het vertellen via een vertelkastje biedt o.a. de mogelijkheid om bij kinderen die snel zijn afgeleid, een verhaal in te leiden. De bibliotheek beschikt over kamishibaiplaten van diverse prentenboeken. U kunt ze lenen via Biebwinkel A tot Z of via de bibliotheekvestiging bij u in de buurt.

GRATIS BASISPAKKET VOOR BASISSCHOLEN IN ALBLASSERDAM, DORDRECHT, RIDDERKERK EN ZWIJNDRECHT

6. Digitale lesbrief Kinderboekweek 2011, Thema: Superhelden! De bibliotheek biedt gratis een kant-en-klare digitale lesbrief aan voor alle groepen. De lesbrief omvat een interactieve digitale poster (Glogster) waarmee de leerkracht via het digitale schoolbord samen met de leerlingen aan de slag kan gaan.

aanbod primair onderwijs • groep

07


Pluspakket

Naast het basispakket bieden wij u het pluspakket aan. Dit pakket bestaat uit de volgende aanvullende diensten: 1. Klassikaal lenen, met voorlezen, op maat U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken wanneer u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker. Prijs: € 63,- per groep per bezoek (excl. btw) 2. De leesbevorderingslijn A: bibliotheekbezoek De leesbevorderingslijn A biedt een doorgaande leeslijn voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor elke groep wordt jaarlijks één leesbevorderingsactiviteit aangeboden in de bibliotheek. In het pluspakket zijn de bibliotheekbezoeken van de groepen 4, 5, 7 en 8 opgenomen (de groepen 1 /2, 3 en 6 worden aangeboden in het gratis basispakket). Prijs: € 63,- per groep per bezoek (excl. btw) 3. De leesbevorderingslijn B: leesbevorderingsprojecten in de klas De leesbevorderingslijn B biedt een doorgaande leeslijn voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor elke groep wordt jaarlijks door de bibliotheek één leesbevorderingsactiviteit aangeboden die op school, in de klas uitgevoerd wordt. Prijs: € 43,75 (excl. btw)

4. De doorgaande leerlijn mediawijsheid in de bibliotheek of op school Voor leerlingen van de groepen 1 t/m 8 is een aanbod waarin mediawijsheid centraal staat. Voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 is door domeinspecialisten van de Bibliotheek A tot Z een specifieke doorgaande leerlijn mediawijsheid ontwikkeld in afstemming met leerkrachten van het basisonderwijs. Kinderen van nu groeien op met nieuwe media. Achter de computer zijn ze vaak wel snel, maar niet altijd even handig en verstandig. Mediawijsheid gaat verder dan media-educatie, dat zich vooral richt op het aanleren van vaardigheden. Mediawijsheid heeft drie hoofdcompetenties: kennis (bewustzijn & begrip), mentaliteit (houding & attitude) en vaardigheden (gedrag). Prijs: € 63,- (excl. btw) 5. Een doorlopend aanbod cultuureducatie op school Voor leerlingen van de groepen 1 t/m 8 worden projecten in de klas aangeboden die een combinatie bieden van literatuur, kunst, erfgoed en media-educatie. Prijs: € 43,75 (excl. btw)

Maatwerk

In aanvulling op het basis- of pluspakket kunt u ook ondersteuning op maat ontvangen van een domeinspecialist. Advies, ondersteuning en samenwerking kan geboden worden bij specifieke vragen op het gebied van lezen, leesbevordering en mediawijsheid. Te denken valt aan: • • • • •

brede school ontwikkelingen; het ontwikkelen van buitenschoolse activiteiten; het verzorgen van lezingen / bijeenkomsten / workshops voor ouders en/of leerkrachten; advies met betrekking tot uw schoolbibliotheek; projectmatige samenwerking.

Neem vrijblijvend contact met ons op, op basis van uw wensen maken we, desgewenst, een opzet en bijbehorende offerte. Producten en projecten per groep Aanvullend op het basispakket of in aansluiting bij het pluspakket wordt op de volgende pagina’s het aanbod leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie inzichtelijk weergegeven. Voor elke basisschool groep biedt de Bibliotheek A tot Z een aantal collecties en projecten die zowel in de bibliotheek uitgevoerd kunnen worden als ook op school, in de klas. In elk leerjaar is het aanbod gericht op de volgende leergebieden:

LEESBEVORDERING, MEDIAWIJSHEID EN CULTUUREDUCATIE OP MAAT 08


1. Leesbevordering Het accent ligt op het verkrijgen en behouden van (voor)leesplezier, via een doorgaande leerlijn voor leerlingen van groep 1 t/m 8 en in aansluiting op de kerndoelen primair onderwijs. 2. Mediawijsheid Mediawijsheid gaat verder dan media-educatie! Dat laatste richt zich vooral op het aanleren van vaardigheden. Mediawijsheid daarentegen richt zich op drie hoofdcompetenties: kennis (bewustzijn & begrip), mentaliteit (houding & attitude) en vaardigheden (gedrag). Wij bieden een doorlopende aanbod voor groep 1 t/m 8 in aansluiting bij de kerndoelen van het basisonderwijs. 3. Cultuureducatie Ons programma aanbod cultuureducatie voor leerlingen van groep 1 t/m 8 is een combinatie van literatuur-, kunst- en erfgoededucatie. U kunt u zich aanmelden voor het gratis basispakket, het pluspakket en/of maatwerk activiteiten via het inschrijfformulier achter in de brochure of via de website: www.debibliotheekatotz.nl.

09


Aanbod primair onderwijs

010 aanbod primair onderwijs • groep


1 en 2 1 en 2 1 en 2 1 en 2 1 en 2 1 en 2

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Nationale Voorleesdagen’ Project Prentenboek in de klas Project Professor Pinguïn - nieuw! Project Kijkers! onderbouw

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Cultuureducatie

12 13 14 15 16 17

3 3 3 3 3 3

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Keepvogel’ - nieuw! Project Keepvogel - nieuw! Project Professor Pinguïn - nieuw! Project Kijkers! onderbouw

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Cultuureducatie

18 19 20 21 22 23

4 4 4 4 4 4

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Kraak de code’ Project Het geheimzinnige ladekastje Project Professor Pinguïn - nieuw! Project Kijkers middenbouw

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Cultuureducatie

24 25 26 27 28 29

5 5 5 5 5 5 5 5

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Ik zoek een lekker boek’ Project Boekenbal - nieuw! Op reis met Media - nieuw! Project InternetMemoriespel Project Kijkers middenbouw Kinderboekenweekactiviteit De Heldenjacht - nieuw!

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Mediawijsheid Cultuureducatie Leesbevordering

30 31 32 33 34 35 36 37

6 6 6 6 6 6 6 6

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Biebexpeditie’ - nieuw! Project Kinderjury in de klas Reclame in de media - nieuw! Project InternetMemoriespel Project Sjakie en de chocoladefabriek Kinderboekenweekactiviteit De Heldenjacht - nieuw!

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Mediawijsheid Cultuureducatie Leesbevordering

38 39 40 41 42 43 44 45

7 7 7 7 7 7 7

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Makkelijk Lezen Feest’ Project Kinderjury in de klas Wijs op het Web - nieuw! Project InternetKwartetspel Project Sjakie en de chocoladefabriek

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Mediawijsheid Cultuureducatie

46 47 48 49 50 51 52

8 8 8 8 8 8 8

Klassikaal lenen Klassikaal lenen met voorlezen op maat Bibliotheekbezoek ‘Ganzenbordspel’ Project in de klas ‘Bekijk het maar’ - nieuw! Research je werkstuk - nieuw! Project InternetKwartetspel Project Schrijvers van de ronde tafel

Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Leesbevordering Mediawijsheid Mediawijsheid Cultuureducatie

53 54 55 56 57 58 59

AANBOD PRIMAIR ONDERWIJS VAN A TOT Z 11


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

12

aanbod primair onderwijs • groep 1/2

groep 1 en 2

Klassikaal lenen

.................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 1 en 2

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken wanneer u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.

aanbod primair onderwijs • groep 1/2

13


groep 1 en 2

Nationale Voorleesdagen

.................................................................................................................................

Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 1 uur Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, Nederlands taalbeschouwing: 12 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

14

aanbod primair onderwijs • groep 1/2

Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er in heel Nederland voorgelezen uit hetzelfde boek waarvan de titel in het jaar ervoor bekend wordt gemaakt. Want voorlezen, zowel in de groep als thuis, is van belang voor de taal- en woordenschatontwikkeling van Ă lle kinderen. Tijdens de Voorleesdagen richten we ons speciaal op kinderen tot en met 6 jaar, de kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Alle peutergroepen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn uitgenodigd om zich in te schrijven voor een bezoek aan de bibliotheek. De aanwezigheid van de ouders is daarbij gewenst! In de bibliotheek wordt voorgelezen met behulp van het kamishibai kastje. Er wordt informatie over de bibliotheek gegeven, zowel voor kinderen als hun ouders, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kunnen de kinderen met hun (groot)ouders of de juf op excursie door prentenboekenland. Deze excursie bestaat uit eenvoudige opdrachten bij (peuter)boeken. Kinderen en (groot)ouder of juf maken een ontdekkingsreis door de bibliotheek langs prachtige boeken. Ondertussen voeren ze eenvoudige kijk-, voel-, speel-, zang- en praatopdrachten uit. Tijdens deze dagen kunnen alle kinderen t/m 6 jaar tijdens het bezoek meteen gratis ingeschreven worden als lid van de bibliotheek. En natuurlijk hebben we voor elk nieuw lid een leuk cadeautje (zolang de voorraad strekt).


Tarief â‚Ź43,75 (excl. btw) Locatie Op school Duur 4 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 8 juli 2011)

groep 1 en 2

Prentenboek in de klas

.................................................................................................................................

In dit leesbevorderingsproject staat een prentenboek een aantal weken centraal in de klas. Kinderen ontdekken dat je plezier kunt beleven aan voorlezen en het werken met prentenboeken. Jaarlijks wordt de collectie met twee nieuwe titels uitgebreid. Naast het prentenboek worden lessuggesties meegeleverd, speelleermaterialen en ongeveer 15 andere boeken rond het thema van het prentenboek dat centraal staat. Enkele titels van dit project: Het verrassingsfeestje van H. Oram, Mijn vriendje Rikki van G. van Genechten

aanbod primair onderwijs • groep 1/2

15


Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie boeken, ondersteunend materiaal, handleiding met verwerkingssuggesties Locatie Op school Duur 6 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, Kunstzinnige oriëntatie 54 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

16

aanbod primair onderwijs • groep 1/2

groep 1 en 2

Professor Pinguïn

.................................................................................................................................

gedichten, informatieve websites, filmpjes, werkbladen, kleurplaten, digitale spelletjes, dvd’s en dans in de wereld van de pinguïns. In de versie voor groep 1 en 2 gaat het programma uit van het thema ‘pinguïns in het algemeen’. De leerkracht werkt op meerdere momenten aan het project. Er worden diverse media en verhalen onder de aandacht van de leerlingen gebracht gevolgd door een verwerking. Voor de verwerking van de lesstof krijgt de leerkracht diverse keuzes aangereikt waaronder het maken van een digitale puzzel en een digitaal memorie door de leerlingen. Elke pinguïnsessie wordt afgesloten met het oefenen van een pinguïndansje. Dit dansje wordt tot slot opgevoerd in het bijzijn van de ouders.


groep 1 en 2

Kijkers!

..................................................................................................................................

Tarief € 43,75 (excl. btw)

is een kijk- en doeprogramma rond een geweldige collectie boeken en multimedia waarin beeld een belangrijke rol speelt.

Materialen Een collectie boeken, ondersteunend materiaal, handleiding met verwerkingssuggesties

Beelden: kinderen hebben er op jonge leeftijd al heel wat van gezien en groeien meer dan ooit op in een beeldcultuur, met een overdaad aan prentenboeken, televisie, strips, games, foto’s, film en kunst. Ook de bibliotheek is een schatkamer vol beeldmateriaal en daarmee maken de leerlingen in dit project ruimschoots en op een aantal verrassende manieren kennis.

Locatie Op school Duur 8 weken in de klas

De school en eventueel de bibliotheek fungeren in de looptijd van dit programma als atelier en als tentoonstellingsruimte voor het gemaakte werk van de kinderen.

Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

De kinderen in de onderbouw gaan een taart ontwerpen n.a.v. Waar is de taart van Thé Tjong Khing, illustreren op muziek n.a.v. De Schilderijententoonstelling van Bette Westera en Philip Hopman of een kledinglijn ontwerpen van Olivia n.a.v. Olivia van Ian Falcon. Vele andere ideeën zijn toegevoegd. aanbod primair onderwijs • groep 1/2

17


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

18

aanbod primair onderwijs • groep 3

groep 3

Klassikaal lenen

................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 3

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken als u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.

aanbod primair onderwijs • groep 3

19


groep 3

Keepvogel

.................................................................................................................................

Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 1 uur Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

20

aanbod primair onderwijs • groep 3

De kachel is uit, het brandhout is op en het regent keihard. Keepvogel heeft geen zin om met dit weer hout te gaan sprokkelen. Wat nu? Tungsten, een Hond van Avontuur, gaat de stromende regen in om nieuw hout te halen. Maar hij komt niet terug... Keepvogel gaat hem zoeken. Hij neemt iets lekkers voor hem mee. En een warme droge handdoek. En een zeil tegen de regen. En touw. En pleisters. En nog veel meer... Tijdens dit groepsbezoek voor groep 3 maakt de bibliotheekmedewerker alle kinderen lid van de Keepvogelclub. De kinderen gaan in de bibliotheek, net zoals Keepvogel in het boek Noodweer, op zoek naar Tungsten. De kachel van Keepvogel en het blaffen van Tungsten helpt de kinderen bij hun zoektocht. Onderweg maken kinderen spelenderwijs kennis met de bibliotheek en verzamelen ze puzzelstukken van een driedimensionale puzzel. Aan het eind van de zoektocht wordt deze puzzel van Tungsten in elkaar gezet en luisteren de kinderen naar de afloop van het verhaal. Het boek Keepvogel/ Noodweer is de basis voor dit groepsbezoek waarin voor en na de zoektocht het boek wordt voorgelezen. Na het bezoek krijgen de kinderen een kleurkaart van Keepvogel met informatie over het bibliotheekbezoek en de Keepvogelboeken. Eventueel kan deze les in combinatie met het lespakket voor op school: Keepvogel en de lettermachine.


groep 3 Tarief € 43,75 (excl. btw) Locatie Op school

Keepvogel en de lettermachine

................................................................................................................................

Duur 6 weken Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, Nederlands taalbeschouwing: 12 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

deed de uitvoerder van dit programma ook een uitvinding. Trots laat hij de kinderen via een PowerPoint presentatie kennismaken met zijn Leesmachine, een apparaat dat alle plekken, boeken en andere media weet te vinden waar iets te lezen valt. Zolang hij maar voldoende letters te snoepen krijgt. Het leesmateriaal dat de machine op deze wijze traceert, onderzoeken, bekijken en lezen de derde ‘groepers’ in opdrachten. En wat ze allemaal al kunnen lezen, is hún uitvinding. aanbod primair onderwijs • groep 3

21


groep 3 Tarief € 43,75 (excl. btw) Locatie Op school Duur 6 weken Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, Kunstzinnige oriëntatie: 54 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

22

aanbod primair onderwijs • groep 3

Professor Pinguïn

.................................................................................................................................

gedichten, informatieve websites, filmpjes, werkbladen, kleurplaten, digitale spelletjes, dvd’s en dans in de wereld van de pinguïns. Dit programma voor groep 3 en 4 heeft vooral als uitgangspunt het boek Sofie en de pinguïns van Edward van de Vendel. De leerkracht werkt op meerdere momenten aan het project. Er worden diverse media en verhalen onder de aandacht van de leerlingen gebracht gevolgd door een verwerking. Voor de verwerking van de lesstof krijgt de leerkracht diverse keuzes aangereikt waaronder het maken van een digitale puzzel en een digitaal memorie door de leerlingen. Elke pinguïnsessie wordt afgesloten met het oefenen van een pinguïndansje. Dit dansje wordt tot slot opgevoerd in het bijzijn van de ouders.


groep 3 Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie boeken, ondersteunend materiaal, handleiding met verwerkingssuggesties Locatie Op school Duur 8 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 4 t/m 9, Nederlands taalbeschouwing: 12, Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55, 56 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Kijkers!

.................................................................................................................................

is een kijk- en doeprogramma rond een geweldige collectie boeken en multimedia waarin beeld een belangrijke rol speelt. Beelden: kinderen hebben er op jonge leeftijd al heel wat van gezien en groeien meer dan ooit op in een beeldcultuur, met een overdaad aan prentenboeken, televisie, strips, games, foto’s, film en kunst. Ook de bibliotheek is een schatkamer vol beeldmateriaal en daarmee maken de leerlingen in dit project ruimschoots en op een aantal verrassende manieren kennis. De school en eventueel de bibliotheek fungeren in de looptijd van dit programma als atelier en als tentoonstellingsruimte voor het gemaakte werk van de kinderen. De kinderen in de onderbouw gaan een taart ontwerpen n.a.v. Waar is de taart van Thé Tjong Khing, illustreren op muziek n.a.v. De Schilderijententoonstelling van Bette Westera en Philip Hopman of een kledinglijn ontwerpen van Olivia n.a.v. Olivia van Ian Falconer. Vele andere ideeën zijn toegevoegd. aanbod primair onderwijs • groep 3

23


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

24

aanbod primair onderwijs • groep 4

groep 4

Klassikaal lenen

.................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 4

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken als u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.

aanbod primair onderwijs • groep 4

25


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw)

groep 4

Locatie In een bibliotheekvestiging bij u in de buurt

.................................................................................................................................

Duur 1 uur Kerndoelen waarbij het programma aansluit Mondeling taalonderwijs: 2, Nederlands schriftelijk onderwijs: 4 en 8 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

26

aanbod primair onderwijs • groep 4

Kraak de code

De kinderen gaan op zoek naar de lees- en weetboeken. Door goed te zoeken en de opdrachten te maken kunnen de kinderen de geheime code kraken van de agent. Met deze opdrachten leren kinderen spelenderwijs de indeling van de bibliotheek en waar de juiste materialen te vinden zijn. En, heel belangrijk, hoe de boeken te herkennen zijn. Denk hierbij aan de genre-indeling van leesboeken en het verschil tussen de indeling van leesboeken en informatieve boeken.


Tarief € 43,75 (excl. btw)

groep 4

Materialen Twee losse ladekastjes, een toverlampje, diverse voorwerpen voor in de ladekastjes, lessuggesties en een collectie van 30 boeken

Het geheimzinnige ladekastje

.................................................................................................................................

Locatie Op school Duur 6 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Dan worden jullie betoverd door de wonderen van de zee. Maak elke keer één laatje open, en jullie zullen langs verschillende zeeën lopen. In dit project worden de leerlingen diverse tekstsoorten aangeboden in de vorm van een geheimzinnig ladekastje met allerlei voorwerpen erin. De kinderen leren daarmee de diversiteit in het aanbod verhalende en informatieve boeken kennen. Diverse thema’s en genres staan centraal.

aanbod primair onderwijs • groep 4

27


Tarief € 43,75 (excl. btw) Locatie Op school Duur 6 weken Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, Kunstzinnige oriëntatie: 54 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

28

aanbod primair onderwijs • groep 4

groep 4

Professor Pinguïn

.................................................................................................................................

gedichten, informatieve websites, filmpjes, werkbladen, kleurplaten, digitale spelletjes, dvd’s en dans in de wereld van de pinguïns. Dit programma voor groep 3 en 4 heeft vooral als uitgangspunt het boek Sofie en de pinguïns van Edward van de Vendel. De leerkracht werkt op meerdere momenten aan het project. Er worden diverse media en verhalen onder de aandacht van de leerlingen gebracht gevolgd door een verwerking. Voor de verwerking van de lesstof krijgt de leerkracht diverse keuzes aangereikt waaronder het maken van een digitale puzzel en een digitaal memorie door de leerlingen. Elke pinguïnsessie wordt afgesloten met het oefenen van een pinguïndansje. Dit dansje wordt tot slot opgevoerd in het bijzijn van de ouders.


Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie boeken, ondersteunend materiaal, handleiding met verwerkingssuggesties Locatie Op school Duur 8 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 4 t/m 9, Nederlands taalbeschouwing: 12, Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55, 56 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 4

Kijkers!

.................................................................................................................................

is een kijk- en doeprogramma rond een geweldige collectie boeken en multimedia waarin beeld een belangrijke rol speelt. Beelden: kinderen hebben er op jonge leeftijd al heel wat van gezien en groeien meer dan ooit op in een beeldcultuur, met een overdaad aan prentenboeken, televisie, strips, games, foto’s, film en kunst. Ook de bibliotheek is een schatkamer vol beeldmateriaal en daarmee maken de leerlingen in dit project ruimschoots en op een aantal verrassende manieren kennis. De school en eventueel de bibliotheek fungeren in de looptijd van dit programma als atelier en tentoonstellingsruimte voor het gemaakte werk van de kinderen. De kinderen in de middenbouw gaan een eigen Waar is Wally -boek maken, nieuwe vlinders ontwerpen n.a.v. het boek Vlinders van Fardon en zelfs een eigen wereld ontwerpen n.a.v. De Schepping van Moeyaert en nog meer. aanbod primair onderwijs • groep 4

29


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

30

aanbod primair onderwijs • groep 5

groep 5

Klassikaal lenen

.................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 5

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken als u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.

aanbod primair onderwijs • groep 5

31


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 1 uur Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

32

aanbod primair onderwijs • groep 5

groep 5

Ik zoek een lekker boek

.................................................................................................................................

De kinderen krijgen de opdracht om boeken te zoeken waarin het mysterie rondom het boekenmonster wordt ontrafeld. Bibliotheekbezoek met uitleg over de kastopstelling van leesboeken (alfabetisch en genre indeling) en informatieve boeken. Kinderen kunnen zelf boeken terugvinden in de kast.


groep 5

Boekenbal

.................................................................................................................................

Tarief € 43,75 (excl. btw) Locatie Op school Duur 6 weken Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Een welkomstdrankje, een kist met boeken, een ballenmand en… speciale gouden ballen! De tekst die in de ballen verborgen zit, bevat geheimschrift. Wat staat daar nou? In de boekenkist zitten de bijbehorende boeken. De kinderen bewaren de ballen in hun eigen laatje totdat ze het boek uit hebben. Op het boekenbal spelen boeken natuurlijk de hoofdrol. Nodig de kinderen één voor één uit om uit de ballenmand een bal te grabbelen. In iedere bal zit een boektitel, gecodeerd in geheimschrift. Na ontcijfering van dit geheimschrift gaan kinderen het boek lezen. In de ballenbak zitten ook vijf gouden ballen die verwijzen naar een opdracht voor de hele klas. Voor iedere leerling is er een balboekje met tips voor het ontcijferen van het geheimschrift en voor het kiezen van boeken. In het balboekje (los te bestellen) noteren de leerlingen de boeken waarmee ‘gedanst’ is. De bibliotheekmedewerker zorgt zelf voor het vullen van de ballen met boektitels in geheimschrift. Zo kan hij of zij zelf een keuze maken voor de samenstelling van de collectie. aanbod primair onderwijs • groep 5

33


groep 5 Tarief € 63,- (excl. btw) Locatie Op school of in de bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, Nederlands taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35, Natuur en techniek: 45, Kunstzinnige oriëntatie: 54 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

34

aanbod primair onderwijs • groep 5

Op reis met media

.................................................................................................................................

van kinderen. De digitale ontwikkelingen gaan ontzettend hard. Ze beginnen al jong met het consumeren van media, denk maar aan gamen, telefonie en internet. Maar wat is media nu eigenlijk precies? Waar dient het voor? Welke mediavormen zijn er allemaal bij? En wat kun je er allemaal mee? Allemaal vragen waar kinderen zich niet bewust mee bezig zijn. Tijdens deze les gaan kinderen op reis door medialand en gaan op een leerzame maar speelse manier aan de slag met het begrip media. Dit doen ze met behulp van koffertjes gevuld met opdrachtkaartjes met praktische zoek- en ontdekopdrachten leren kinderen over de veelzijdigheid van media. De opdrachten zijn onderverdeeld in zes categorieën: actief achter de computer, informatie zoeken op internet, internet, wat is het?, privacy op internet, oude media, de catalogus van de bieb. De opdrachten worden in groepjes op een roulerende manier uitgevoerd. Eventueel te combineren met het lespakket InternetMemoriespel.


Tarief â‚Ź 10,- (excl. btw) Materialen Lesbrief, begeleidende lesbrief en vier memoriespellen Locatie Op school uit te voeren door de leerkracht Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Mondeling taalonderwijs: 2 en 3, Taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35 en 37 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 5

InternetMemoriespel

.................................................................................................................................

zitten al heel jong op internet, maar zijn zich nog niet erg bewust van het eigen gedrag en de gevaren op internet. Met het InternetMemoriespel wordt dit onder de aandacht gebracht. Hiermee is het mogelijk om op eenvoudige manier een discussie te leiden in een groep over aandachtpunten op internet. Dit stimuleert kinderen tot het nadenken over deze punten. Deze les wordt door de groepsleerkracht uitgevoerd op school. De kinderen spelen in kleine groepjes het memoriespel, dit wordt begeleid door de groepsleerkracht. Vervolgens leidt de leerkracht een afsluitend groepsgesprek.

aanbod primair onderwijs • groep 5

35


Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie boeken, ondersteunend materiaal, handleiding met verwerkingssuggesties

Kijkers!

.................................................................................................................................

Locatie Op school

is een kijk- en doeprogramma rond een geweldige collectie boeken en multimedia waarin beeld een belangrijke rol speelt.

Duur 8 weken in de klas

Beelden: kinderen hebben er op jonge leeftijd al heel wat van gezien en groeien meer dan ooit op in een beeldcultuur, met een overdaad aan prentenboeken, televisie, strips, games, foto’s, film en kunst. Ook de bibliotheek is een schatkamer vol beeldmateriaal en daarmee maken de leerlingen in dit project ruimschoots en op een aantal verrassende manieren kennis.

Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 4 t/m 9, Nederlands taalbeschouwing: 12, Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55, 56 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

36

groep 5

aanbod primair onderwijs • groep 5

De school en eventueel de bibliotheek fungeren in de looptijd van dit programma als atelier en als tentoonstellingsruimte voor het gemaakte werk van de kinderen. De kinderen in de middenbouw gaan een eigen Waar is Wally -boek maken, nieuwe vlinders ontwerpen n.a.v. het boek Vlinders van Fardon en zelfs een eigen wereld ontwerpen n.a.v. De Schepping van Moeyaert en nog meer.


groep 5 Tarief â‚Ź 35,- (excl. btw) Locatie Centrale Bibliotheek Alblasserdam Ridderkerk Centrum Zwijndrecht Walburg

Heldenjacht

.................................................................................................................................

Hierdoor kunnen zij op interactieve wijze kennismaken met boeken en boekfiguren.

Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9

De helden lopen in een afgebakend stuk in de omgeving van de bibliotheek. Zij beelden scenes uit boeken uit waardoor de herkenbaarheid bij de kinderen alleen maar wordt vergroot. De groep wandelt onder begeleiding van hun leerkracht (en evt. ouders) langs de helden en beantwoordt vragen. Met de letters die zij daarmee sparen moeten ze een woord maken dat betrekking heeft op de Kinderboekenweek.

Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Data: Centrale Bibliotheek: Alblasserdam: Ridderkerk Centrum: Zwijndrecht Walburg:

Duur 45 minuten

vrijdag 7 oktober 2011 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend aanbod primair onderwijs • groep 5

37


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

38

aanbod primair onderwijs • groep 6

groep 6

Klassikaal lenen

.................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 6

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken als u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.

aanbod primair onderwijs • groep 6

39


groep 6 Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 1 uur Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

40

aanbod primair onderwijs • groep 6

Biebexpeditie

.................................................................................................................................

Met een rugzak en een stappenteller maken kinderen een heuse overlevingstocht door de bibliotheek. Dat betekent zuinig omgaan met energie, goed nadenken en ingewikkelde opdrachten uitvoeren. In groepjes van maximaal 6 kinderen gaan ze op pad. Welke groep volbrengt alle opdrachten met de minste stappen en ontdekt Tikopia, het spannende eindpunt van de expeditie? De bibliotheek is een fantastische plek waar kinderen van alles kunnen beleven en ontdekken. De boeken zorgen ervoor dat ze de avonturen in hun hoofd verder kunnen beleven.


Tarief â‚Ź 43,75 (excl. btw) Materialen Collectie van 30 boeken, stemformulieren en lessuggesties

groep 6

Locatie Op school

.................................................................................................................................

Kinderjury in de klas

Duur 6 weken Periode 1 februari 2012 t/m 11 mei 2012 Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands mondeling taalonderwijs: 3, Nederlands schriftelijk taalonderwijs: 7 en 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

tussen 1 februari 2012 t/m 11 mei 2012. Bij deze tegenhanger van de Griffeljury leren de kinderen zelf boeken te beoordelen en komen uiteindelijk uit bij een persoonlijke top 3. Deelname aan de Nederlandse Kinderjury is individueel, maar kan ook in de klas met een collectie boeken van de bibliotheek. Stemmen kan per stemformulier of digitaal. Voor meer informatie zie: www.kinderjury.nl

aanbod primair onderwijs • groep 6

41


Tarief € 63,- (excl. btw)

groep 6

Locatie Op school of in de bibliotheekvestiging bij u in de buurt

.................................................................................................................................

Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands mondeling onderwijs: 2, Nederlands schriftelijk onderwijs: 4 t/m 9, Nederlands taalbeschouwing: 10 en 12, Mens en samenleving: 35, Kunstzinnige oriëntatie: 54 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

42

aanbod primair onderwijs • groep 6

Reclame in de media

erg sterk, met name op internet. Op internet vervaagt de grens tussen media en commercie. Kinderen zien vaak het verschil niet tussen neutrale informatie en reclame. Daarnaast richt de commercie zich steeds vaker op jongere kinderen omdat zij een nog gemakkelijk te beïnvloeden doelgroep is. Tijdens deze les worden kinderen bewust gemaakt van de reclame om hen heen. In groepjes gaan ze op internet en in de (school) bibliotheek op zoek naar informatie over de verschillende reclamevormen. Te denken aan: internet op reclame, op televisie, in tijdschriften en kranten, sponsoring etc. De verzamelde informatie verwerken ze op een actieve manier tot een informatieve film of een informatieve poster over reclame. Deze werkstukken kunnen nadien in de klas worden getoond op het digibord. Een goede en effectieve manier om met en van elkaar te leren!


Tarief â‚Ź 10,- (excl. btw) Materialen Lesbrief, begeleidende lesbrief en vier memoriespellen Locatie Op school uit te voeren door de leerkracht

groep 6

InternetMemoriespel

.................................................................................................................................

Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Mondeling taalonderwijs: 2 en 3, Taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35 en 37

maar zijn zich nog niet erg bewust van het eigen gedrag en de gevaren op internet. Met het InternetMemoriespel wordt dit onder de aandacht gebracht. Hiermee is het mogelijk om op eenvoudige manier een discussie te leiden in een groep over aandachtpunten op internet. Dit stimuleert kinderen tot het nadenken over deze punten.

Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Deze les wordt door de groepsleerkracht uitgevoerd op school. De kinderen spelen in kleine groepjes het memoriespel, dit wordt begeleid door de groepsleerkracht. Vervolgens leidt de leerkracht een afsluitend groepsgesprek. aanbod primair onderwijs • groep 6

43


Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Collectie (luister)boeken, de film op DVD, cinekidstudio lesbrief met opdrachten en een webcam met installatie CD. Locatie Op school uit te voeren door de leerkracht Duur 6 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands mondeling taalonderwijs: 2, Nederlands schriftelijk taalonderwijs: 5, 6 en 9, Nederlands taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35, Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

44

aanbod primair onderwijs • groep 6

groep 6

Sjakie en de chocoladefabriek

.................................................................................................................................

kunnen leerlingen zelf of in groepsverband films, tekenfilms, videoclips, tekeningen, nieuwsuitzendingen en liedjes maken. Nadat de kinderen naar de film Sjakie en de chocoladefabriek hebben gekeken, gaan zij actief met de film aan de slag. De kinderen mogen een eigen snoepfabriek ontwerpen waarin ze zelf een rol spelen!


groep 6 Tarief â‚Ź 35,- (excl. btw) Locatie Centrale Bibliotheek Alblasserdam Ridderkerk Centrum Zwijndrecht Walburg

Heldenjacht

.................................................................................................................................

Ga met groep 5 en 6 op zoek naar helden in kinderboeken. Hierdoor kunnen zij op interactieve wijze kennismaken met boeken en boekfiguren.

Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9

De helden lopen in een afgebakend stuk in de omgeving van de bibliotheek. Zij beelden scenes uit boeken uit waardoor de herkenbaarheid bij de kinderen alleen maar wordt vergroot. De groep wandelt onder begeleiding van hun leerkracht (en evt. ouders) langs de helden en beantwoordt vragen. Met de letters die zij daarmee sparen moeten ze een woord maken dat betrekking heeft op de Kinderboekenweek.

Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Data: Centrale Bibliotheek: Alblasserdam: Ridderkerk Centrum: Zwijndrecht Walburg:

Duur 45 minuten

vrijdag 7 oktober 2011 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend aanbod primair onderwijs • groep 6

45


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

46

aanbod primair onderwijs • groep 7

groep 7

Klassikaal lenen

.................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 7

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken als u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.

aanbod primair onderwijs • groep 7

47


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt

groep 7

Duur 75 minuten

.................................................................................................................................

Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

48

aanbod primair onderwijs • groep 7

Makkelijk lezen feest

Kinderen leren vanuit allerlei creatieve opdrachten de werking van het Makkelijk Lezen Plein kennen. Het spel is te spelen met kinderen die baat hebben bij het Makkelijk Lezen Plein. De leerkracht en hulpouder zijn teamcaptain en de bibliothecaris is spelleider.


Tarief â‚Ź 43,75 (excl. btw) Materialen Collectie van 30 boeken, stemformulieren en lessuggesties Locatie Op school Duur 6 weken

groep 7

Kinderjury in de klas

.................................................................................................................................

Periode 1 februari 2012 t/m 11 mei 2012 Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands mondeling taalonderwijs: 3, Nederlands schriftelijk taalonderwijs: 7 en 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

tussen 1 februari 2012 t/m 11 mei 2012. Bij deze tegenhanger van de Griffeljury leren de kinderen zelf boeken te beoordelen en komen uiteindelijk uit bij een persoonlijke top 3. Deelname aan de Nederlandse Kinderjury is individueel, maar kan ook in de klas met een collectie boeken van de bibliotheek. Stemmen kan per stemformulier of digitaal.

aanbod primair onderwijs • groep 7

49


groep 7

Wijs op het web

................................................................................................................................. Tarief € 63,- (excl. btw) Locatie Op school of in de bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 1 uur Kerndoelen waarbij het programma aansluit Mondeling taalonderwijs: 2 en 3, Taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35 en 37 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

50

aanbod primair onderwijs • groep 7

met onuitputtelijke mogelijkheden. Kinderen beseffen zich maar al te goed dat je veel leuke dingen kunt doen op internet, zoals spelletjes spelen, Hyves en MSN-en. Maar er wordt helaas ook veel misbruik gemaakt van internet en hier zijn ze zich niet allemaal even bewust van. Tijdens deze les leren kinderen op een speelse, actieve manier bewuster om te gaan met internet. In de vorm van een internetbewust quiz leren kinderen over de voor- en nadelen van internet en worden ze zich bewust van wat ze allemaal tegen kunnen komen op internet. De kinderen leren om te praten en te discussiëren over het eigen gedrag en het gedrag van anderen op internet. En leren om oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegen kunnen komen op internet. Op deze manier leren kinderen samen op een speelse, actieve manier om bewuster om te gaan met internet. Eventueel te combineren met het lespakket InternetKwartetspel.


Tarief â‚Ź 10,- (excl. btw) Materialen Lesbrief, begeleidende lesbrief en vier kwartetspellen Locatie Op school uit te voeren door de leerkracht Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Mondeling taalonderwijs: 2 en 3, Taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35 en 37 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 7

InternetKwartetspel

.................................................................................................................................

van hun eigen msn/surfgedrag. Het kwartetspel, dat overigens niet gespeeld wordt op het internet, is een spel met echte kaarten waarop vragen staan die hierop betrekking hebben. Door het spelen van het kwartetspel in groepsverband worden kinderen op een vrolijke manier geconfronteerd met hun eigen gedrag en dit geeft stof tot nadenken. Met behulp van het InternetKwartetspel is het mogelijk om op eenvoudige manier een discussie te leiden in een groep over aandachtpunten op internet. Dit stimuleert kinderen tot het nadenken over deze punten. Deze les wordt door de groepsleerkracht uitgevoerd op school. De kinderen spelen in kleine groepjes het kwartetspel, dit wordt begeleid door de groepsleerkracht. Vervolgens leidt de leerkracht een afsluitend groepsgesprek. aanbod primair onderwijs • groep 7

51


Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Collectie (luister)boeken, de film op DVD, cinekidstudio lesbrief met opdrachten en een webcam met installatie CD. Locatie Op school uit te voeren door de leerkracht Duur 6 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands mondeling taalonderwijs: 2, Nederlands schriftelijk taalonderwijs: 5, 6 en 9, Nederlands-taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35, Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

52

aanbod primair onderwijs • groep 7

groep 7

Sjakie en de chocoladefabriek

.................................................................................................................................

kunnen leerlingen zelf of in groepsverband films, tekenfilms, videoclips, tekeningen, nieuwsuitzendingen en liedjes maken. Nadat de kinderen naar de film Sjakie en de chocoladefabriek hebben gekeken, gaan zij actief met de film aan de slag. De kinderen mogen een eigen snoepfabriek ontwerpen waarin ze zelf een rol spelen!


Tarief gratis Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 30 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 8

Klassikaal lenen

.................................................................................................................................

Tijdens openingsuren van de bibliotheek kunnen de groepen leerlingen boeken lenen voor gebruik op school. Dit klassikaal lenen vindt plaats onder begeleiding van een leerkracht. De leerlingen zoeken tijdens dit bezoek, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht, maximaal 2 boeken uit om op school te lezen. In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken.

aanbod primair onderwijs • groep 8

53


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) per bezoek per groep Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 45 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

54

aanbod primair onderwijs • groep 8

groep 8

Klassikaal lenen op maat met voorlezen

.................................................................................................................................

U kunt onder schooltijd een afspraak op maat maken, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de bibliotheek en (nieuwe) boeken. Een bibliotheekmedewerker leest ook (interactief) voor. U kunt vooraf kenbaar maken als u wensen heeft over de inhoud van de voorleesactiviteit (bijvoorbeeld aansluiting bij een specifiek thema en/of onderwerp). Tijdens dit bezoek lenen de leerlingen ook boeken voor gebruik op school en krijgen hierbij ondersteuning van de bibliotheekmedewerker.


Tarief â‚Ź 63,- (excl. btw) Locatie Bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 75 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

groep 8

Ganzenbordspel

.................................................................................................................................

Ganzenbordspel waaraan ze in groepjes meedoen. Via een dobbelsteen en genummerde vragen proberen de kinderen het spel uit te spelen. Na een beknopte instructie gaan de kinderen in groepjes het spel spelen. Voorheen werd dit programma aangeboden voor groep 7. Het programma voor groep 8 is geheel herziend en geactualiseerd. Een goede en praktische aanvulling op de kennis die deze groep kinderen reeds van de bibliotheek en haar mogelijkheden hebben.

aanbod primair onderwijs • groep 8

55


Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie boeken, een collectie DVD’s en een handleiding Locatie Op school Duur 6 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 5 t/m 9 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

56

aanbod primair onderwijs • groep 8

groep 8

Bekijk het maar

.................................................................................................................................

Net als de verfilmingen ervan. Die belichten vaak net wat andere details. Extra aardig wordt het als de leerlingen zelf hun favoriete boekverfilming mogen kiezen. Als een echte filmjury gaan ze aan de slag. De Oscar voor de beste boekverfilming gaat naar... De school ontvangt een collectie boeken van de bibliotheek en dvd’s met verfilmingen van deze boeken. De leerlingen lezen in kleine groepjes een boek. Thuis of op school kijken ze naar de verfilming ervan. Elk groepje maakt vervolgens een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een pleidooi voor hun favoriete boek en leggen ze uit waarom de hele klas naar de verfilming van juist dát boek zou moeten kijken. Daarna vullen alle leerlingen stembriefjes in. Een filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit welke film de Oscar wint. Aansluitend wordt deze verfilming op dvd klassikaal vertoond.


groep 8 Tarief € 63,- (excl. btw) Locatie Op school of in de bibliotheekvestiging bij u in de buurt Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 4, 6, 7 en 8, Taalbeschouwing: 12 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

Research je werkstuk

.................................................................................................................................

zijn kinderen vaak wel snel en handig, maar niet altijd even verstandig. Ook missen ze vaak de zoektechnieken die ze nodig hebben om tot een goed werkstuk te komen. Daarnaast vinden ze de ‘oude’ analoge media vinden ze niet erg aantrekkelijk om te gebruiken, terwijl ze niet beseffen dat deze waardevol zijn. Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren kinderen hoe ze een kleinschalig onderzoek uit kunnen voeren naar een vooraf zelfgekozen onderwerp. Tijdens deze les leren kinderen om op verschillende manieren informatie te zoeken, op internet en analoog. Ze leren de betrouwbaarheid van de bronnen te beoordelen en om dit alles te combineren tot een goede basis voor een werkstuk. Eventueel te combineren met het lespakket InternetKwartetspel. aanbod primair onderwijs • groep 8

57


Tarief â‚Ź 10,- (excl. btw) Materialen Lesbrief, begeleidende lesbrief en vier kwartetspellen Locatie Op school uit te voeren door de leerkracht Duur 90 minuten Kerndoelen waarbij het programma aansluit Mondeling taalonderwijs 2 en 3, Taalbeschouwing: 12, Mens en samenleving: 35 en 37 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

58

aanbod primair onderwijs • groep 8

groep 8

InternetKwartetspel

.................................................................................................................................

van hun eigen msn/surfgedrag. Het InternetKwartetspel, dat overigens niet gespeeld wordt op het internet, is een spel met echte kaarten waarop vragen staan die hierop betrekking hebben. Door het spelen van het kwartetspel in groepsverband worden kinderen op een vrolijke manier geconfronteerd met hun eigen gedrag en dit geeft stof tot nadenken. Met behulp van het InternetKwartetspel is het mogelijk om op eenvoudige manier een discussie te leiden in een groep over aandachtpunten op internet. Dit stimuleert kinderen tot het nadenken over deze punten. Deze les wordt door de groepsleerkracht uitgevoerd op school. De kinderen spelen in kleine groepjes het kwartetspel, dat begeleid wordt door de groepsleerkracht. Vervolgens leidt de leerkracht een afsluitend groepsgesprek.


groep 8

Schrijvers van de ronde tafel

................................................................................................................................. Tarief € 43,75 (excl. btw) Materialen Een collectie historische kinderboeken, een DVD, een set opdrachtbrieven, drie interactieve spelletjes (internet) en eenhandleiding Locatie Op school Duur 6 weken in de klas Kerndoelen waarbij het programma aansluit Nederlands schriftelijk onderwijs: 9, oriëntatie op jezelf en de wereld: 53 Inschrijven: Via de website www.debibliotheekatotz.nl Via bijgevoegd inschrijfformulier (t/m 3 juli 2011)

en schrijvers van historische jeugdboeken komen samen in Schrijvers van de Ronde Tafel. Aan de leerlingen de taak om de opdrachten van de schrijvers uit te voeren. Dat is soms nog best een opgave. Het wordt makkelijker als de leerlingen het boek van de betreffende schrijver hebben gelezen. Want daarin schuilt vaak (een deel van) het antwoord. De tien Schrijvers van de Ronde Tafel presenteren zich op de bijgeleverde dvd. De klas krijgt ook een poster waarop de schrijvers staan afgebeeld. Elke week ontvangt de klas een brief waarin één van de Schrijvers van de Ronde Tafel een opdracht geeft. Ook op de dvd geven de schrijvers enkele opdrachten. De opdrachten variëren van het bereiden van een Romeinse maaltijd tot het maken van een stamboom. Op internet kunnen de kinderen 3 interactieve opdrachten rondom historische kinderboeken uitvoeren. Schrijvers van de Ronde Tafel vergroot niet alleen het historisch besef van de leerlingen, het biedt ook mogelijkheden om de lokale samenwerking tussen scholen, bibliotheken, musea en heemkundekring te vergroten. Met de opname van Schrijvers van de Ronde Tafel worden leesbevordering en erfgoededucatie aan elkaar gekoppeld. Het project sluit naadloos aan op de cultuurhistorische canon met de 50 vensters. Meer informatie zie: www.schrijversvanderondetafel.nl. aanbod primair onderwijs • groep 8

59


Aanbod voor leerkrachten 1. Platform Boek- en leesbevordering

De Bibliotheek A tot Z organiseert viermaal per jaar bijeenkomsten waarbij informatieoverdracht en uitwisseling rondom leesbevordering op school centraal staan. Data: 31 oktober 2011, 12 december 2011, 20 februari 2012, 14 mei 2012 Tijd: 13.30 uur – 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) Tarief: € 100,- (excl. btw) Locatie: de Bibliotheek A tot Z, Centrale Bibliotheek Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht tel.nr. 078 620 55 00 Inschrijven: via de website: www.debibliotheekatotz.nl Minimaal aantal deelnemers: 15

2. Kinderboekenweekfestival Zwijndrecht

Kom als leerkracht inspiratie opdoen tijdens de workshops van het Kunstgebouw voor de Kinderboekenweek 2011. Daarin draait alles om heldenmoed! Dit onder het motto: SUPERHELDEN! - Over dapper durven zijn. U kunt bij ons de workshops drama/ theater en muziek van het Kunstgebouw volgen die u volop creatieve lesideeën aanreiken. Beide workshops worden 2x gegeven zodat u niet hoeft te kiezen en alle twee kunt bijwonen. Daarnaast ontvangt u het lesboek incl. cd, waarmee u direct met uw leerlingen aan de slag kunt. Naast de workshops die u kunt volgen, laat het Kunstgebouw u kennismaken met hun schoolaanbod, toont de Bibliotheek A tot Z haar Kinderboekenweekaanbod en is boekhandel De Salon aanwezig met de bekroonde - èn de door het Kunstgebouw gebruikte boeken. Kijkt u vooral even rond! Bent u dapper genoeg om langs te komen? Datum: woensdag 31 augustus Tijd: inloop vanaf 19.30 uur workshop 1: 19.45 uur pauze: 20.45 uur workshop 2: 21.00 uur Tarief: € 36,- (incl. btw) Locatie: de Bibliotheek A tot Z, vestiging Walburg Norderstedtplein 8 3332 GK Zwijndrecht tel.nr. 078 619 21 91 Inschrijven: via de website: www.debibliotheekatotz.nl

48 aanbod primair onderwijs • groep

3. Kinderboekenweek informatieavond primair onderwijs Dordrecht

Tijdens deze avond kunnen leerkrachten uit het basisonderwijs ideeën opdoen om de Kinderboekenweek 2011 op school tot een groot succes te maken. De Bibliotheek A tot Z, Kinder- en jeugdboekwinkel de Giraf, de Pabo’s van Hogeschool Rotterdam en InHolland bieden hun deskundigheid aan bij het thema van de Kinderboekweek. De avond wordt plenair geopend door het Dordtse Kindertheater Ziezo, gevolgd door het bespreken van de bekroonde boeken aan de hand van het lokaal juryrapport Griffels en Penselen. De workshops die door de Bibliotheek A tot Z, Kinderen jeugdboekwinkel De Giraf, Pabo HRO en Linde Löbert van Kindertheater Ziezo worden verzorgd, zijn zo gekozen dat u de handvaten die u dan krijgt op school kunt toepassen. Bij inschrijving geeft u meteen aan naar welke twee workshops uw interesse uitgaat. Het indelen geschiedt op datum van binnenkomst. Workshop 1 De Boekenberg lesbrief Uitwerking van onderdelen van de Boekenberg lesbrief door Wilma Verhoeven van Kinder- en jeugdboekwinkel De Giraf. De Boekenberg lesbrief zit in het informatiepakket dat u bij binnenkomst ontvangt. Workshop 2 Digitale les brief met behulp van Glogster Glogster is een web 2.0 tool die het mogelijk maakt om interactieve posters te maken. De bibliotheek biedt gratis een kant-en-klare lesbrief aan voor alle groepen. De lesbrief omvat een interactieve digitale poster waarmee de leerkracht via het digitale schoolbord samen met de leerlingen aan de slag gaat. Tijdens de workshop maakt u kennis met deze bijzondere lesbrief die u daarna kunt gebruiken in de klas. De workshop wordt verzorgd door Annemieke van Beek van de Bibliotheek A tot Z. Workshop 3 De Canon De Canon gaat over de geschiedeniscanon in combinatie met helden en is geschikt voor de groepen 5 en 6. De workshop wordt verzorgd door Desiree Monsantofils, hoofd onderwijswerkplaats van de Pabo HRO.


Workshop 4 Helden Linde Löbert van Theater Ziezo laat u via sprookjeshelden zien hoe u helden uit boeken tot leven kunt laten komen. Uiteraard krijgt iedereen ruimschoots de gelegenheid om vooraf, in de pauze en aan het eind van de avond een kijkje te nemen bij de boekenstand van Kinder- en jeugdboekwinkel De Giraf. Daar worden de titels verkocht die gebruikt worden bij de diverse onderdelen en de bekroonde boeken. Datum: Tijd: Tarief: Locatie:

dinsdag 6 september 19.15 uur – 21.45 uur € 20,- (incl. btw) Hogeschool Rotterdam Pabo Achterom 103 3311 KB Dordrecht tel.nr. 078 611 26 00

PLATFORM BOEK- EN LEESBEVORDERING KINDERBOEKENWEEKFESTIVAL KINDERBOEKENWEEK WORKSHOPS

aanbod primair onderwijs • groep

49


Aanbod Kinderboekenweek projecten 2011 Superhelden! – over dapper durven zijn is het motto van de Kinderboekenweek 2011. Het thema helden is een eerbetoon aan kinderboekfiguren die dapper durven zijn. Met als uitgangspunt: dapper zijn is goed, met dapper zijn kun je mensen helpen, als je dapper bent dan kun je “de wereld aan” en dat versterkt je zelfvertrouwen. De Kinderboekenweek vind plaats van woensdag 5 oktober t/m 15 oktober 2011.

Groep 1 t/m 4

De bibliotheek biedt een kant-en-klare lesbrief aan voor de onderbouw. De lesbrief omvat een interactieve digitale poster (Glogster) waarmee de leerkracht via het digitale schoolbord samen met de leerlingen aan de slag kan gaan. Gratis

Groep 5 t/m 8

De bibliotheek biedt een kant-en-klare lesbrief aan voor de bovenbouw. De lesbrief omvat een interactieve digitale poster (Glogster) waarmee de leerkracht via het digitale schoolbord samen met de leerlingen aan de slag kan gaan. Gratis

50 aanbod primair onderwijs • groep

Groep 5 en 6 Heldenjacht

Ga met groep 5 en 6 op zoek naar helden uit kinderboeken. Hierdoor kunnen zij op interactieve wijze kennismaken met boeken en boekfiguren. €35,- (excl. btw). Meer informatie pag. 35 en 43


Overige activiteiten voor de jeugd Instellingsabonnementen voor scholen

Voor instellingen is het mogelijk een abonnement te nemen waarop meer materialen geleend kunnen worden voor langere tijd. Erg handig wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar aanvullend lesmateriaal. Tarief basisabonnement: € 32,50 (inschrijfgeld €2,00) Maximaal 15 (luister)boeken per keer op de pas en onbeperkt materialen met leengeld (cd’s en dvd’s). Het volledige reglement kunt u vinden op www.debibliotheekatotz.nl

Project- / themacollecties via Probiblio

Het is mogelijk bij Probiblio themacollecties aan te vragen rondom bepaalde onderwerpen. Een dergelijke collectie kan bestaan uit informatieve en/of verhalende boeken en digitaal materiaal. Deze collecties worden op maat gemaakt op basis van wensen die kenbaar gemaakt zijn. De samenstelling is in handen van bibliothecarissen bij Probiblio (een ondersteunende bibliotheekorganisatie voor Noord- en Zuid Holland) die zowel de groep waarvoor de collectie bestemd is als het beschikbare materiaal goed kennen. Een collectie bevat circa 30 (boek)materialen. Voor meer informatie en bestellen: www.probiblio.nl – producten en diensten – themacollecties primair onderwijs.

Landelijke activiteiten Kinderboekenweek 5 oktober t/m 15 oktober 2011

Heldenmoed staat centraal in de Kinderboekenweek 2011. Dit onder het motto: Superhelden! - Over dapper durven zijn. Lespakketten voor het onderwijs zijn te bestellen bij de boekhandel en via www.cpnb.nl. Meer informatie zie www.kinderboekenweek.nl

Week van de Mediawijsheid 21 november t/m 27 november 2011

Activiteiten in het kader van de Week van de Mediawijsheid zijn nog in ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de domeinspecialist media-educatie van de bibliotheek en www.weekvandemediawijsheid.nl

Nationale Voorleesdagen 18 januari t/m 28 januari 2012

De Nationale Voorleesdagen beogen via activiteiten in de bibliotheken en boekhandels het voorlezen aan kinderen die nog niet leesvaardig zijn, te bevorderen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen een half jaar en 6 jaar. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2012, Mama kwijt, van Chris Haughton. Meer informatie zie www.nationalevoorleesdagen.nl

Nationale Voorleeswedstrijd Januari t/m april 2012

De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Het spelregelboekje en het deelnamepakket zijn gratis op te vragen bij Stichting Lezen, www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Gedichtendag 26 januari 2012

Jaarlijks terugkerend landelijke dag om gedichten en dichtbundels te promoten. Lessuggesties en meer informatie op www.gedichtendag.org

Kinderjury 1 februari t/m 11 mei 2012

Kinderen tussen 6 en 12 jaar beoordelen individueel of klassikaal de boeken die het jaar daarvoor uitgekomen zijn en kunnen zich ook opgeven als Senaatslid. Stemformulieren zijn te bestellen bij www.cpnb.nl Meer informatie en digitaal stemmen kan via www.kinderjury.nl

aanbod primair onderwijs • groep

51


Algemene informatie Domeinspecialisten VVE Cora van Aalst Barbara van Reijmersdal

cvanaalst@debibliotheekatotz.nl bvanreijmersdal@debibliotheekatotz.nl

tel. 088 242 54 28 tel. 088 242 54 29

Domeinspecialisten Jeugd Karin Theunissen Ilja Bakker Annemieke van Beek

ktheunissen@debibliotheekatotz.nl ibakker@debibliotheekatotz.nl avanbeek@debibliotheeekatotz.nl

tel. 088 242 54 32 tel. 088 242 54 31 tel. 088 242 54 34

Domeinspecialisten Mediawijsheid Kim Kokkelink kkokkelink@debibliotheekatotz.nl Elsemarie Valstar evalstar@debibliotheekatotz.nl

tel. 088 242 54 33 tel. 088 242 54 30

Administratie domein Jeugd Manny van de Graaf

mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

............................................................................................................................................................................................................................................................... Vestiging Alblasserdam Ieplaan 2 2951 CB Alblasserdam tel. 078 691 22 51

Vestiging Slikkerveer Reyerweg 62 2983 AT Ridderkerk tel. 0180 41 44 25

Centrale Bibliotheek Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht tel. 078 620 55 00

Vestiging Dubbeldam Dubbelsteijnlaan West 74 3319 EM Dordrecht tel. 078 616 13 29 Vestiging Stadspolders Dudokplein 211 3315 KH Dordrecht tel. 078 622 62 53

Biebwinkel A tot Z Groenmarkt 163 3311 BD Dordrecht tel. 078 620 55 30

Vestiging Sterrenburg Dalmeyerplein 12 3318 CB Dordrecht tel. 078 617 32 29

Vestiging Walburg Norderstedtplein 8 3332 GK Zwijndrecht tel. 078 619 21 91

Vestiging Crabbehof De Savornin Lohmanweg 110 3317 LA Dordrecht tel. 078 617 37 39

Vestiging Ridderkerk centrum Sint Jorisplein 77 2981 GD Ridderkerk tel. 0180 44 13 90

Vestiging Heerjansdam Rozenlaan 10 2995 AT Heerjansdam tel. 078 677 13 89

BIEBWINKEL A TOT Z: ELKE DAG EEN NIEUW VERHAAL

64

Vestiging Anjerstraat Anjerstraat 79 3333 GC Zwijndrecht tel. 078 612 67 10


Openingstijden maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

09.30 - 12.00* 14.00 - 20.00

09.30 - 12.00* 14.00 - 17.00

09.30 - 12.00* 14.00 - 20.00

10.00 - 13.00

gesloten

12.00 - 20.00

12.00 - 20.00

12.00 - 20.00

10.00 - 18.00

10.00 - 15.00

gesloten

13.30 - 17.30

13.30 - 17.30

13.30 - 20.00

13.30 - 17.30

10.00 - 15.00

gesloten

14.00 - 17.00

10.00 - 12.00 18.00 - 20.00

14.00 - 17.00

10.30 - 13.30

gesloten

14.00 - 17.00

18.30 - 20.30

14.00 - 17.00

10.30 - 13.30

gesloten

13.00 - 17.00

14.00 - 17.00 18.30 - 20.30

10.00 - 12.00 14.00 - 17.00

10.00 - 13.00

gesloten

14.00 - 17.00

09.00 - 12.00

14.00 - 17.00

10.30 - 13.30

gesloten

13.30 - 21.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

13.30 - 21.00

10.00 - 16.00

gesloten

14.00 - 17.00

14.00 - 17.000

gesloten

14.00 - 17.00

gesloten

gesloten

14.00 - 17.00

14.00 - 17.00

14.00 - 17.00

gesloten

gesloten

14.00 - 17.30

10.00 - 17.30

14.00 - 20.00

14.00 - 17.30

10.00 - 13.00

gesloten

14.00 - 20.00

14.00 - 17.30

10.00 - 20.00

14.00 - 17.30

10.00 - 15.00

gesloten

13.00 - 15.00

10.00 - 12.00 18.30 - 20.30

gesloten

gesloten

gesloten

vestiging Alblasserdam 09.30 - 12.00* 14.00 - 17.00

09.30 - 12.00* 14.00 - 20.00

Centrale Bibliotheek gesloten Biebwinkel A tot Z gesloten

Vestiging Crabbehof 14.00 - 17.00

10.00 - 12.00 18.00 - 20.00

Vestiging Dubbeldam 14.00 - 17.00

18.30 - 20.30

Vestiging Stadspolders 14.00 - 17.00

10.00 - 12.00 18.30 - 20.30

Vestiging Sterrenburg 14.00 - 17.00

09.00 - 12.00

Vestiging Ridderkerk Centrum 13.30 - 17.00 Vestiging Bolnes 18.30 - 20.30

Vestiging Slikkerveer 14.00 - 17.00

18.30 - 20.30

Vestiging Anjerstraat gesloten Vestiging Walburg 14.00 - 20.00

Vestiging Heerjansdam 18.30 - 20.30 * Alleen leeszaal

14.30 - 16.30

65


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

Klassikaal lenen**

gratis

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

Bibliotheekbezoek Natio- gratis nale Voorleesdagen Project Prentenboek in de klas

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

Bibliotheekvestiging

18 t/m 28 januari 2012

€ 43,75

Project Professor Pinguïn € 63,Project Kijkers! Onderbouw * ** ***

€ 43,75

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

66


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

3

Klassikaal lenen**

gratis

3

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

3

Bibliotheekbezoek Keepvogel

gratis

3

Project Keepvogel

€ 43,75

3

Project Professor Pinguïn € 63,-

3

Project Kijkers! Onderbouw

* ** ***

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

Bibliotheekvestiging

€ 43,75

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

67


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

4

Klassikaal lenen**

gratis

4

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

4

Bibliotheekbezoek Kraak de code

€ 63,-

4

Project Het geheimzinnige ladekastje

€ 43,75

4

Project Professor Pinguïn € 63,-

4

Project Kijkers! Middenbouw

* ** ***

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

€ 43,75

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

68

Bibliotheekvestiging


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

5

Klassikaal lenen**

gratis

5

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

5

Bibliotheekbezoek ‘Ik zoek een lekker boek’

€ 63,-

5

Project Boekenbal

€ 43,75

5

Op reis met Media

€ 63,-

5

InternetMemoriespel

€ 10,00

5

Project Kijkers! Middenbouw

€ 43,75

5

Kinderboekenweekactivi- € 43,75 teit De Heldenjacht

* ** ***

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

Bibliotheekvestiging

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

69


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

6

Klassikaal lenen**

gratis

6

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

6

Bibliotheekbezoek Biebexpeditie

gratis

6

Project Kinderjury in de klas

€ 43,75

6

Reclame in de media

€ 63,-

6

InternetMemoriespel

€ 10,00

6

Project Sjakie en de chocoladefabriek

€ 43,75

6

Kinderboekenweekactivi- € 43,75 teit De Heldenjacht

* ** ***

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

70

Bibliotheekvestiging


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

7

Klassikaal lenen**

gratis

7

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

7

Bibliotheekbezoek ‘Makkelijk Lezen Feest’

€ 63,-

7

Project in de klas ‘Kinder- € 43,75 jury in de klas’

7

Wijs op het Web

€ 63,-

7

InternetKwartetspel

€ 10,00

7

Project Sjakie en de chocoladefabriek

€ 43,75

* ** ***

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

Bibliotheekvestiging

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

71


Inschrijfformulier basisonderwijs schooljaar 2011 - 2012

Groep

Omschrijving collectie/ project

Prijs*

8

Klassikaal lenen**

gratis

8

Klassikaal lenen met voorlezen

€ 63,- ***

8

Bibliotheekbezoek ‘Ganzenbordspel’

€ 63,-

8

Project in de klas ‘Bekijk het maar’

€ 43,75

8

Research je werkstuk

8

InternetKwartetspel

8

Project ‘Schrijvers van de ronde tafel’

€ 63,€ 10,00 € 43,75

* ** ***

Aantal gewenste groepen

Gewenste periode

Alle prijzen zijn excl. BTW In overleg met de bibliotheekvestiging worden de data, tijdstippen en het aantal bezoeken van het klassikaal lenen op jaarbasis afgesproken € 63,- is de prijs per groep, per bezoek

School Locatieadres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon Emailadres Factuuradres Postcode en plaats Handtekening Inschrijven kan digitaal op www.debibliotheekatotz.nl of door dit formulier per post te sturen naar: de Bibliotheek A tot Z T.a.v. Manny van de Graaf Backoffice Jeugd Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht Emailadres: mvandegraaf@debibliotheekatotz.nl

72

Bibliotheekvestiging


Aantekeningen



...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................

73


Colofon Redactie Monique Baggen Ilja Bakker Annemieke van Beek Birgit van Rens Karin Theunissen Vormgeving Marianne van Houwelingen Fay Huigen Drukwerk Ando bv Den Haag Oplage 400 exemplaren Contact De Bibliotheek A tot Z Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht 078 620 55 00 Mei 2011 De Bibliotheek A tot Z heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze brochure. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel juist of onvolledig is. De Bibliotheek A tot Z aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade hieruit voortkomend en eventuele wijzigingen zijn door haar voorbehouden.

74


de Bibliotheek A tot Z • 078 620 55 00 • service@debibliotheekatotz.nl • www.debibliotheekatotz.nl 64 aanbod primair onderwijs • groep

de Bibliotheek A tot Z • Aanbod primair onderwijs  

Primair onderwijs van A tot Z Aanbod voor instellingen, schooljaar 2011 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you