Page 1

         

RECREACIÓ HISTÒRICA

MARIA ANTONIETA

JULIO GARCÍA MARTÍNEZ CARLOS GAMIR CERVERA  DAVID RUIZ MAIZANCHE  JAVIER MATÍAS OQUENDO 


QUE ES? La recreació històrica és una activitat en la qual els participants  recreen alguns aspectes d'un esdeveniment o període històric. Pot ser  un molt estretament definit, com una guerra o un altre esdeveniment  concret, o un de més àmplia cobertura      Les activitats relacionades a la recreació no són noves. Els tornejos  medievals tenien a vegades temes romans o més antics mi entres que  els Romans mateixos van muntar recreacions de famoses batalles  navals (Naumàquia) i terrestres dins dels seus coliseus com una forma  d'espectacle públic i els victorians van recrear objectes medievals com  a tapissos." 


EL PALLETER

                   


DESCRIPCIÓ DEL PERSONATGE La  persona:  Vicente  Doménech,  conegut  com  “El  Palleter”,  va  ser  un  personatge  popular  i  destacat  en  la  Guerra  de  la  Independència  Espanyola.  Doménech,  cognom  molt  típic  de  la  regió  valenciana,  catalana  i  balear,  va  ser  un  hortolà  nascut  a  Paiporta  en  1783,  que  als  huit  anys es va traslladar al barri de Patraix amb uns familiars. La seua  indumentària  consistia  en  un  trage  d'hortolà,  amb  una  faixa  roja  en la  cintura. El seu treball consistia a vendre palletes inflamables."       


VALORS Aquest home representa una valentía important per ha combatir un regne enter y levantar tota una revolució contra els francesos

       


IMPORTANCIA A L’HISTÒRIA  

“¡UN POBRE PALLETER LI DECLARA LA GUERRA A NAPOLEÓN: VIXCA FERNANDO VII, I MUIREN ELS TRAÏDORS!” 

Vicente Doménech no va reconèixer per rei d'Espanya a José  Bonaparte, l'Acord declara la guerra a Napoleó aquest  mateix dia, proclamant en bàndol rei d'Espanya i Índies a  Ferran VII, així com l'allistament.    La ciutat de València va ser de les últimes a caure en mans  franceses, resistint fins gairebé el final de la guerra i  rebutjant l'exèrcit francès a les dues prèvies.    Vicente Doménech, el Palleter, és ajusticiat abans d'acabar la  guerra. 


Curiositats   El seu nom era Vicente Doménech, encara que se li coneix pel  sobrenom de "El Palleter" pel seu ofici de venedor de palletes  inflamables. Se li atribueix el mèrit d'haver estat el primer que  a València, després dels greus successos de Madrid del 2 de  maig de 1808, va animar a la revolta ia la resistència contra el  francès. És a dir, és un heroi local el record està ben instal·lat  en la iconografia del valencianisme; i és un personatge al  qual se sol recórrer quan s'intenten exemplificar actituds  valentes.     Vicente Domenech, "el Palleter», un hortolà valencià que  pescant al costat del lloc de venda de la Gazeta madrilenya i  en assabentar-se de les intencions de l'Emperador, va alçar  la seva veu en crit:  "Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó", ¡Vixca  Ferran Septim, muiguen a els traidors!    La resta de revoltats fan miques tot el paper segellat, el  llancen a terra i el trepitgen amb menyspreu, esborrant  d'aquesta manera la nota manada posar pel Consell de  Castella, que deia: "Valgui per al govern del Lloc-Tinent  General del Reyno ".


NAPOLEÓ BONAPARTE

 


Descripció del personatge      

Napoleó I  Bonaparte  (Ajaccio,  15  d'agost  de  1769-Santa Elena,  5  de  maig  de  1821)  va  ser  un  militar  i  governant  francés,  general  republicà  durant  la Revolució i el Directori, artífex del  colp  d'Estat  del  18  de  brumari  que  ho  va  convertir  en  primer  cònsol  (Premier  Cònsol)  de  la  República  l'11  de  novembre  de  1799;  cònsol  vitalici  des  del  2  d'agost  de  1802  fins  a  la  seua  proclamació  com  a  emperador  dels  francesos  (Empereur  dónes  Français)  el  18  de  maig  de  1804,  i  va  ser coronat el 2 de  desembre;  proclamat  rei  d'Itàlia  el  18  de  març  de  1805  i  coronat  el  26  de  maig.  Va  ostentar  ambdós  títols  fins  a  l'11  d'abril  de  1814  i,  novament,  des  del  20  de  març  fins  al  22  de  juny de 1815. 


VALORS   Napoleó tenia aquestos 3 valors: Exactitud: La seus obsessió per la exactitud y el detall era coneguda, el estratega necessitava conèixer cada part dels moviments a realitzar. Simplicitat: Per a aquest gran militar, la simplicitat significava soles una cosa: tindre objectius, missatges y processos senzills. Caràcter: “La batalla més difícil la tinc tots els dies amb mi mateix”, deia Napoleó Bonapart. El caràcter és fonamental per a que un líder tinga precisió y convocatòria.


IMPORTANCIA A L’HISTÒRIA   La personalitat de Napoleó Bonaparte va tenir gran importància en la història europea del segle XIX. Fue un personatge intel·ligent que per la seua gran ambició de poder va voler dominar el món, per a fer de França la propietària d'Europa .Va arribar al poder a França amb el "colp d'Estat del 18 Brumario ,segons el calendari de la revolució equivalent al 10 de novembre de 1799. La seua primera mesura com a cònsol general de Francia va ser redactar una nova Constitució,que va ser aprovada majoritàriament amb ho va aconseguir el suport per a proclamar-li primerament "cònsol vitalici" i després proclamarle com a emperador amb el nom de Napoleó Iº.Va ser consagrat com a tal pel papa Poí VII el 2 de desembre de 1804 en la catedral de París. Per a afermar el seu poder va procurar eliminar tota oposició,suprimint en 1807 el Tribunal de Justícia i la llibertat de premsa.Per la creació de "liceus imperials i una Universitat imperial,va intentar formar funcionaris dòcils i submisos. Es va envoltar d'una noblesa imperial entorn de la seua "cort",volvielno a les pràctiques autoritàries de l'antic règim.


Curiositats El nom amb el qual Napoleó Bonapart va ser batejat era Nabulione en cors i anomenat afectuosament per la seva família com Nabulio. Fue considerado como uno de los líderes militares más importantes de todos los tiempos, comparado en muchas ocasiones con Alejandro Magno, Julio César o Guillermo el Conquistador. A través dels anys s'ha teixit el mite que Napoleó Bonapart era un home de molt baixa alçada. No obstant això, els registres indiquen que el mateix mesurava 1,68 metres. Tot i tenir una estatura "mitjana" els seus soldats l'anomenaven "el petit Cap".


FERROCARRIL    

   


DESCRIPCIÓ DEL PERSONATGE  El desenrotllament del motor de vapor va impulsar la idea de crear locomotores de vapor que pogueren arrossegar trens per línies. La primera va ser patentada per James Watt en 1769 i revisada en 1782, però els motors eren massa pesats i generaven poca pressió com per a ser empleats en locomotores. En 1804, utilitzant un motor d'alta precisió, Richard Trevithick va presentar la primera locomotora capaç d'arrossegar un tren en Merthyr Tydfil. Realitzada junt amb Andrew Vivian, la prova va tindre un èxit relatiu ja que la locomotora va trencar els fràgils rails de xapa de ferro.

               


CONTEXT HISTORIC      

El Ferrocarril, és un mitjà de transport a gran escala en vagons  amb  rodes  guiades  que  es  desplacen  sobre  rails  (rails)  paral·lels  remolcats  per  un  vehicle  motor,  denominat  locomotora,  que  genera  l'energia  necessària per al moviment  del conjunt.    Va  ser  obra  de  l'enginyer  britànic  George  Stephenson  (1814),  que  pel  seu  treball  a  la  mina  estava  familiaritzat  amb  el  funcionament  del motor de vapor. La seva potència era de 40  cavalls.   

             


CURIOSITATS     Màquina de vapor.​ Si no haguera sorgit la màquina de vapor mai  hauria existit la locomotora de Trevithick.    Vías de transporte previas.​ En lugares como Inglaterra, antes de la  aparición de la locomotora ya se habían realizado algunas mejoras  para transportar productos y sobre todo en las vías empleadas para  enviar las mercancías.   

                     


IMPORTANCIA A LA HISTORIA     Sens  dubte  la  gran  empresa  del  segle  XIX  va  ser  la  construcció  dels  ferrocarrils. La importància que va tindre el  ferrocarril  en  el  desenrotllament  i  progrés  durant  este  segle  va  ser  vital.  Els  estesos  de  vies  fèrries  es  van  estendre  per  totes  les  bandes.  Les  primeres  construccions  ferroviàries  es  van  planificar  per  al  trasllat  del  mineral.  Sent  la  mineria  la  indústria  més  beneficiada  en  el  seu  desenrotllament,  a  l'utilitzar  el  ferrocarril  com  el  mitjà  de  transport  més  útil  i  ràpid  per  a  la  distribució  del  mineral.  Traslladant-ho  en  molts  casos  a  ports  marítims,  on  també  per  mitjà  de  la  màquina  de  vapor,  era  transportat  via  marítima  a  aquells  punts del globus on eren demandats. 

             


VALORS     El ferrocarril es un dels esdeveniments mes importants que hi  ha en el món de la revolució industrial hi ha que mitjoró el  comercie entre ciutats y païsses.    Asi que el valor que representa aquest esdeveniment es la  força i rapides, i el mes important intel·ligencia e ingeni per a   fabricar maquienes tan ingenioses i grans.  


ASSALT A LA BASTILLA  


DESCRIPCIÓN DEL PERSONATGE   La  presa  de  la  Bast-illa  es  va  produir  a París el dimarts 14 de  juliol  de  1789.  A  pesar  que  la  fortalesa  medieval  coneguda  com  la  Bast-illa  només  custodiava  set  presoners,  la  seua  caiguda  en  mans  dels  revoluciona-ris  parisencs  va  suposar  simbòlic-ament  el  fi  de  l'Antic  Règim  i  el  punt  inicial  de  la  Revolució francesa. 

                   


IMPORTANCIA A LA HISTORIA       El tercer estat (burgesos) van tancar-se dins d’un local de Jeu  de Paume i juren no sortir fins que no es faci una Constitució.  S’erigeixen com a Assemblea Nacional.  D’aquest tancament va sorgir els ​DRETS I DEURES DELS  CIUTADANS​.  El 14 de juliol de 1789, les masses de París es van mobilitzar i  van ​assaltar la Bastilla​.  Van entrar-hi, van alliberar els presos i van enderrocar la  fortalesa, símbol de l’absolutisme. 

           


Curiositats La Bastilla era una poderosa fortalesa que dominava els  barris populars de l'est de París, símbol de l'autoritat  arbitrària de la monarquia absoluta. En el seu origen es va  construir com una fortificació contra els anglesos durant la  Guerra dels Cent Anys, però Richelieu la va convertir a la  presó de l'Estat. Entre les seues parets van passar algun  temps personatges famosos com l'escriptor Voltaire, que va  escriure allí la seua tragèdia Èdip, el marqués de Sade, i  Diderot, col·laborador de L'Enciclopèdia.  El 14 de juliol de 1789 milers de treballadors parisencs armats  van prendre el lúgubre edifici, que llavors només custodiava  set presoners. Va ser el primer pas cap a la Revolució  francesa, que ja no es detindria fins a acabar amb la  monarquia francesa i conduir el rei, Lluís XVI, i a la seua  família a la guillotina.                                     


CONTEXT HISTORIC La Bastille havia sigut durant anys la presó de moltes  víctimes de l'arbitrarietat monàrquica. Allí s'empresonava  sense juí als assenyalats pel Rei amb una simple lettre de  caixet. Era una fortalesa medieval en ple París, l'ús de la qual  militar ja no es justificava. En els Quaderns de queixes de la  ciutat de París ja es demanava la seua destrucció, i el  ministre Necker pensava destruir-la des de 1784 pel seu alt  cost de manteniment. En 1788 s'havia decidit el seu  tancament, la qual cosa explica que tinguera pocs presos en  1789. En el moment de la seua caiguda, el 14 de juliol de 1789,  només acollia quatre falsificadors, a un malalt mental  (Auguste Tavernier) , a un noble condemnat per incest i a un  còmplice de Robert François Damiens, autor d'una  temptativa d'assassinat sobre Lluís XV. 

Recreació històrica  
Recreació històrica  
Advertisement