David Super-Light oversigtsbrochure 2020 DA

Page 1

DANSK DESIGN DANSK PRODUKTION DANSK KVALITET

David Super-Light A/S Glarmestervej 43 • 8722 Hedensted (+45) 86 89 85 00 • mail@davidsuperlight.dk www.davidsuperlight.dk


David Super-Light A/S

Dansk design, produktion & kvalitet. 10 års rustgaranti. 10 års suppleringsgaranti. Kort leveringstid. Stor fleksibilitet. Høj vandalsikkerhed. Rådgivning og hjælp til store og små projekter.

2

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


fjONg

• Væglampe

3


FIX

• Væglampe

FELIX

4

• Væglampe

FIX

• Bedlampe + væglampe

FELIX

• Bedlampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


LUKAS

• Væglampe

LUKAS

• Bedlampe

FOXY

• Væglampe

5


FIX + fjONg

6

• Væglamper

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


POPPEL

POPPEL

• Bedlampe

• Væglampe

7


8

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


SAMSONmini

• Pullertlampe

9


10

SAMSONmini

• Pullertlampe

SAMSONmini

• Væglampe

SAMSONmaxi

• Parklampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


SAMSONmaxi

• Væglampe

11


12

MORTEN

• Væglampe

MORTEN

• Pullertlampe

MORTEN

• Bedlampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


JONAS

• Væglampe

JONAS

KLAUS

• Pullertlampe

KLAUS

• Bedlampe

• Væglampe

13


14

HENRIK

• Pullertlampe

HENRIK

• Bedlampe

HENRIK

• Væglampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


KNUD3L

MarkLED

• Væglampe

• Væglampe

KNUD3L

• Parklampe

MarkLED

• Bedlampe

15


16

MIKE

• Væglampe

MIKE

• Bedlampe

MIKE

• Pullertlampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


MACON G2

IngolfLED

• Væglampe

• Parklampe

MACON G2

• Pullertlampe

IngolfLED

• Væglampe

17


18

FlipperLED

• Parklampe

FlipperLED

• Væglampe

MIKKEL

• Væglampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


MIKKEL

• Parklampe

SimonLED

• Væglampe

EGON

• Væglampe

19


BRUTUS120

20

• Pullertlampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


BUSTER120

• Pullertlampe

BRUTUS60

• Pullertlampe

BUSTER70

• Pullertlampe

21


22

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


Robert2LED

• Pullertlampe

23


Robert1LED

• Pullertlampe

JUELSMINDE

24

Robert2LED

• Pullertlampe

• Væglampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


ErikLED

ErikLED

• Væglampe

• Pullertlampe

ErikLED

• Parklampe

25


THORmaxiLED

• Parklampe

THORminiLED

• Pullertlampe

THORminiLED

26

• Væglampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


THORmaxiLED

OskarLED

• Væglampe

OskarLED

• Parklampe

• Pullertlampe

27


28

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


HANS

• Spotlampe

29


MULDVARP

ANTON

30

• Jordspot

• Spotlampe

JAN17

• Indbygningsspot

HANS

• Spotlampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


WILLIAM G2

• Vejlampe

31


MiniLED

32

• Væglampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


TEGO

• Væglampe

TEGO

• Pullertlampe

TEGO

• Parklampe

33


34

brIQ

• Vejlampe

brIQ

• Loftarmatur

THOMAS

• Pullertlampe

MERE INFO • DAVIDSUPERLIGHT.DK


THOMAS

• Væglampe

TOBIAS

• Væglampe

35


David Super-Light A/S Glarmestervej 43 • 8722 Hedensted (+45) 86 89 85 00 • mail@davidsuperlight.dk www.davidsuperlight.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.