Page 1

AUTEURS 20 LEZINGEN 14


Dirk Remmerie Peter Frison Elise Lemmens Ingrid Blockx

Veerle Moureau

Sara Smet Katrien De Vreese

Caroline Van Godtsenhoven

Annick Van den Eynde

ŠJohan Jacobs

Niets zo inspirerend als voedsel (voor de ziel) en goed gezelschap We hopen dat onze nieuwe boeken ook jou zullen smaken!

Met dank aan De Dry Coppen in Leuven voor de locatie


Beste organisator, Een auteur, dat is iemand die in alle rust en afzondering achter een bureau zit en schrijft. Fout gedacht! Auteurs worden gedreven door een passie voor hun verhaal. En dat verhaal willen ze met zoveel mogelijk mensen delen. In boekvorm, via de media, online maar ook rechtstreeks met u. In deze brochure vindt u een overzicht van meer dan 50 auteurs van Davidsfonds Uitgeverij en de lezingen die ze geven. Stuk voor stuk zijn het uitstekende sprekers die u meenemen op een fascinerende reis. Zo leert u dankzij Raoul Bauer meer over Karel de Grote, de vader van Europa. Stressspecialist dr. Luc Swinnen toont u hoe u zich kunt wapenen tegen stress en burn-out. Eddie Niesten neemt u dan weer mee langs ons culinair erfgoed. Karin Jacobs laat kinderen kennismaken met de wereld van poëzie en fantasie en Dirk Bracke vertelt jongeren over de verfilming van zijn boeken. Mag het voor u wat actiever? U vindt in onze brochure ook verrassende workshops rond o.a. upcycling, naaien, Facebook enz… En nu even praktisch. U wil graag een activiteit uit deze brochure organiseren?

✱ ✱

Neem rechtstreeks contact op met de auteur. U vindt van alle auteurs de contactgegevens in de brochure. Spreek onderling datum, uur, honorarium, vervoersonkosten en andere praktische details (beamer, scherm, computer…) af.

! TIP Het Vlaams Fonds voor de Letteren ondersteunt auteurslezingen. Een groot deel van onze auteurs staan op hun auteurslijst. Het VFL draagt niet alleen financieel bij, maar helpt ook bij de voorbereiding. Meer info: www.auteurslezingen.be Breng ons zeker op de hoogte van uw ervaringen! Organiseert u binnenkort een lezing, laat het ons weten. We plaatsen de info graag op onze Facebookpagina. Nam u foto’s tijdens een workshop? Deel ze met ons. We kijken uit naar uw feedback, zodat we – indien nodig – de auteur bijkomende suggesties kunnen geven om de lezing nog te verbeteren. Contact via: uitgeverij@davidsfonds.be Veel succes met de organisatie! Het uitgeefteam van Davidsfonds Uitgeverij Katrien De Vreese Veerle Moureau Dirk Remmerie en andere fijne mensen hiernaast op de foto!


Inhoudsopgave op naam

6 ACTUEEL 6 Magda Borms 6 Samuel Dali De Schepper 6 Rob Heyman 7 Geert Janssens 7 Lut Rubbens 7 Luc Swinnen 7 Nico Vandenrijn 8 Marleen Van Minnebruggen 8 Antoine Weijzen 9 LIFESTYLE 9 Hilde AdĂŠ 9 Marcel De Cleene 9 Robert Declerck 10 Hilde Demurie 10 Angelo Dorny 11 Kelly Eeckhaut 11 Eddie Niesten 11 Louie Van Nieuwenborgh 12 Ann Vansteenkiste 12 Erik Verdonck 12 Jorun Verheyden 12 Jan Yperman

24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29

KINDER & JEUGD

Dirk Bracke Wally De Doncker Gerda Dendooven Kristof De Vos Ludo Enckels Ed Franck Hilde E. Gerard Karin Jacobs Dirk Nielandt Rika Taeymans Brigitte Van Aken Herman Van Campenhout Hilde Van Cauteren Jan Van Coillie Do Van Ranst

13 SPIRITUALITEIT 13 Bart Giedts 13 Kolet Janssen 13 Nicky Langley

23 TAAL & LITERATUUR 23 Ed Franck 23 Joris Tulkens 23 Jan Van Coillie

14 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22

GESCHIEDENIS & KUNST

Raoul Bauer Frank Becuwe Franky Bostyn Pieter Boussemaere Paul Broos Luc Corluy Frank Decat Vic De Donder Edward De Maesschalck Ruben Donvil Hilde Eynikel Jozef Janssens Ludo Jongen Frieda Joris Christian Laes Emiel Lamberts Dr. Johan Mattelaer Kris Merckx Dr. Robert Nouwen Michel Nuyttens Brigitte Raskin Luc Rombouts Monika Triest & Guido Van Poucke Sam Van Overmeire Geert Vanvaerenbergh & Jan Vanderstraeten Joost Welten


Inhoudsopgave op thema

ACTUEEL - GEZONDHEID

6 Magda Borms 10 Hilde Demurie 7 Lut Rubbens 7 Luc Swinnen

ACTUEEL - DIGITAAL

6 Rob Heyman

ACTUEEL - GETUIGENISSEN

6 Samuel De Schepper 7 Nico Vandenrijn 8 Marleen Van Minnebruggen

ACTUEEL - SOCIAAL/ECONOMIE

7 Geert Janssens 8 Antoine Weijzen

LIFESTYLE - CULINAIR 10 11 11 12 12 12

Hilde Demurie Eddie Niesten Louie Van Nieuwenborgh Ann Vansteenkiste Erik Verdonck Jorun Verheyden

LIFESTYLE - CREATIEF

9 Hilde Adé 11 Kelly Eeckhaut 27 Rika Taeymans

LIFESTYLE - TUIN & NATUUR

9 Marcel De Cleene 10 Angelo Dorny

LIFESTYLE - TOERISME

9 Robert Declerck 12 Jan Yperman

SPIRITUALITEIT & GELOOF

13 Bart Giedts 13 Kolet Janssen 13 Nicky Langley

14 14 16 17 17 18 21 22

GESCHIEDENIS - WO I Frank Becuwe Franky Bostyn Frank Decat Ruben Donvil Hilde Eynikel Frieda Joris Monika Triest & Guido Van Poucke Geert Vanvaerenbergh & Jan Vanderstraeten

GESCHIEDENIS - NAPOLEON

19 Emiel Lamberts 22 Joost Welten

GESCHIEDENIS - ALGEMEEN: thematische insteken

15 15 16 19 19 20 21

Pieter Boussemaere Paul Broos Frank Decat Johan Mattelaer Kris Merckx Michel Nuyttens Luc Rombouts

KUNSTGESCHIEDENIS

16 Vic De Donder

OVER SCHRIJVEN BOEKEN EN LEZEN 20 24 25 25 23, 26 26 27 23 27 28 28 28 29

Brigitte Raskin Dirk Bracke Gerda Dendooven Ludo Enckels Ed Franck Hilde E. Gerard Dirk Nielandt Joris Tulkens Brigitte Van Aken Herman Van Campenhout Hilde Van Cauteren Jan Van Coillie Do Van Ranst

POËZIE, FILOSOFIE & CREATIEF SCHRIJVEN GESCHIEDENIS - KLASSIEKE OUDHEID 24 Wally De Doncker

18 Christian Laes 20 Robert Nouwen 21 Sam Van Overmeire

GESCHIEDENIS - MIDDELEEUWEN (cultuur, kunst, politiek...)

14 16 17 18 18 20 23

Raoul Bauer Luc Corluy Edward De Maesschalck Jozef Janssens Ludo Jongen Brigitte Raskin Joris Tulkens

25 Kristof De Vos 26 Karin Jacobs 23 Jan Van Coillie


davidsfonds auteurs

Lezingen door

Actueel

6 M agda Bor ms

“Soms kunnen vragen meer inzicht bieden dan antwoorden…” LEZINGEN C O N TA C T

Neerhoflaan 2 8670 Koksijde 0478/61.10.15 magda.borms@ skynet.be

Omgaan met dementie vanuit de leefwereld Initiatie leeskringgesprekken ✱ Initiatie socratische gesprekken ✱ Workshop filosoferen met kinderen ✱ Onderwijs en samenleving ✱ ✱

GEPUBLICEERD ✱

Alzheimer. Een ongevraagde, ongewenste, verwenste bezoeker

S a m u e l Da l i D e S c h e p p e r

“Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden” LEZINGEN ✱

C O N TA C T

0486/62047 84 samueldali@skynet.be

‘Hoe is het om TRANSGENDER te zijn?’

GEPUBLICEERD ✱

Aan de achterkant was alles in orde

Rob H ey m a n

“Facebook dicteert ons wat privacy is. Maar zijn die privacyregels wel goed voor ons?” LEZINGEN C O N TA C T

Pleinlaan 9 1050 Brussel 0477/46.33.63 +32 02 629 10 49 roheyman@vub.ac.be

Lezingen en workshops over Facebook (en andere sociale media) en persoonsgegevens

GEPUBLICEERD ✱

Hier vloekt men niet, Facebook ziet alles

WORK SHOP


7

Gee rt Ja nssens

“Waarom lopen we altijd in de val van de crisis?” LEZINGEN ✱

*De muizenval. Waarom de volgende crisis onvermijdelijk is?

GEPUBLICEERD ✱

C O N TA C T

Ter Bosch 14 3271 Averbode 03/829.25.43 0496/55.11.66 geert.janssens@vkw.be

De muizenval

L u t R u bb e n s

“Het leven en hoe wij er afscheid van nemen” LEZINGEN ✱

De eindlijn van het leven – Over palliatieve zorgen

GEPUBLICEERD ✱

Het leven en hoe wij er afscheid van nemen

C O N TA C T

Houwaartstraat 1 3210 Linden Lut.rubbens@skynet.be

Luc Sw i n n en

“Laat je niet opbranden” LEZINGEN

Burn-out: hoe voorkomen en aanpakken? Denktechnieken: hoe ons denken ons steeds opnieuw in de puree duwt. ✱ Nice people: Wees niet te vriendelijk, want dan krijg je misschien een burn-out cadeau. ✱ Stress: voorkomen en aanpakken. ✱ Trauma’s aanpakken. WORK De lezingen kunnen ook in workshops gegeven SHOP worden, maar dan voor max. 12 tot 15 personen. ✱ ✱

C O N TA C T

Heihoek 9 9971 Lembeke 09 3777162 0475 730614 info@stress management.com

GEPUBLICEERD ✱ ✱

Burn-out Te vriendelijk!

N i c o Va n d e n r i j n

“Orgaandonatie. Een donor vertelt.” LEZINGEN ✱

Het open, treffende verhaal van de jonge Thibault en zijn ouders

GEPUBLICEERD ✱

Droom groot, Thibault

C O N TA C T

0473/88.11.27 nico.vandenrijn@ telenet.be Woonplaats: Bilzen


8

M a r l e e n Va n M i n n e b r u g g e n

“Gevonden. Een vondelinge getuigt over haar ontluisterende zoektocht naar haar moeder en haar roots.” C O N TA C T

Neerijsestraat 42 3020 Winksele 0499/18.62.63 daniellevanminnebruggen@ hotmail.com

LEZINGEN

Getuigenis: Marleen Vanminnebruggen werd te vondeling gelegd. Veertig jaar later vindt ze vijf zussen en een broer.

GEPUBLICEERD ✱

Gevonden

A n toi n e Wei jzen

“Van brave burger tot oorlogsmisdadiger” LEZINGEN C O N TA C T

Adriaan van Bleijenburgstraat11 3311 LA Dordrecht Nederland aweijzen@gmail.com T: 0787/50.72.45

Waar zit de oorlogsmisdadiger in mezelf?

GEPUBLICEERD ✱

De gewone man als oorlogsmisdadiger


H i lde A dé

“Maak het zelf met je naaimachine.” LEZINGEN

Workshops rond naaien tijdens de schoolvakanties. Voor data en thema’s: www.ildadee.be en www.facebook.com/AtelierIldadee

WORK SHOP

C O N TA C T

Ganzendries 102, 32/2 Pellenberg 0486/45.43.68 hilde@ildadee.be

GEPUBLICEERD ✱

Het naaiatelier van Ildadee

M a rc el De C l een e

“Dieren en planten: afrodisiaca, cultuur en meer.” LEZINGEN

In de lusthof van Venus. Afrodisiaca door de eeuwen heen Planten in ons cultureel erfgoed ✱ Dieren in ons cultureel erfgoed ✱ Risicoplanten voor mens en dier ✱ ✱

GEPUBLICEERD ✱

In de lusthof van Venus

C O N TA C T

Aannemersstraat 200 9040 Gent 092/28.62.27 marcel.de.cleene@ telenet.be

Robert Decl erc k

“Ontdek Gent op een verrassende manier” LEZINGEN

Wandeling Gent 1: Leven onder de Duitse bezetting tijdens WO I (4km) ✱ Wandeling Gent 2: Spoorwegknooppunt en Executieoord (4,5km) ✱

GEPUBLICEERD

Wandelbox. De mooiste dorpen van toen Wandelbox. WO I in Vlaanderen ✱ Wandelbox. De mooiste verborgen plekjes van Vlaanderen ✱ Beleef elke dag uit de Eerste Wereldoorlog ✱ ✱

C O N TA C T

robert.declerck1@ gmail.com Woonplaats: Gent

davidsfonds auteurs

9

Lezingen door

Lifestyle


10

H i lde Dem u r i e

“Een gezonde geest voedt een gezond lichaam.” LEZINGEN

Vrolijk gezind! – Over hoe je met een juist voedselpatroon energieker en gezonder door het leven gaat. ✱ Vrolijk gezond! – Op weg naar een gezond denk- en leefpatroon ✱ Hilde Demurie geeft ook workshops. WORK SHOP GEPUBLICEERD ✱

C O N TA C T

Schernaai 1 8573 Tiegem M : 0479/30 82 84 hilde@leefgezonder.be www.leefgezonder.be

100 x groente 12 maanden groente ✱ Natuurlijk zoet! ✱ Vrolijk gezind! ✱ Vrolijk gezond! ✱ ✱

A ngelo Dor n y

“In staat zijn om je eigen voedsel te kweken, daar word ik ontzettend blij van.” C O N TA C T

Angelo Dorny Moerbeke-Waas Angelo.dorny@ gmail.com 0471182097 WORKSHOPS

Een doos vol goesting – Ontdek hoe je speciale groenten zoals tomatillo, citroenkomkommer of palmkool met succes in eigen tuin kweekt! Prijs €50 p.p. (Wie deelneemt krijgt een exemplaar van Een doos vol goesting (twv €27,50) en het tijdschrift De tuin op tafel (twv €6,95) mee naar huis.) Vanaf 10 personen ✱ Het lekkerste terras – Tover je terras om tot een heerlijke groentetuin! Prijs €50 p.p. (Wie deelneemt krijgt een exemplaar van Het lekkerste terras (twv €19,95), het tijdschrift De tuin op tafel (twv €6,95) en een pot met potgrond en een kruidenplant mee naar huis.) ✱

GEPUBLICEERD

Angelo’s groentetuin Het lekkerste terras ✱ De tuin op tafel ✱ Een doos vol goesting ✱ ✱


11

K e ll y E e c k h a u t

“Het leven is mooier met een hoek af.” WORK SHOP WORKSHOPS

Upcycling: van afval tot juweel – Maak van afvalmaterialen verschillende soorten juwelen ✱ Upcycling: zelfmaakplezier met T-shirts – Oude T-shirts krijgen een nieuw leven ✱ Upcycling: dECOratie & organisatie – Alledaagse (tweedehands)objecten worden interieurstukken ✱ Clean out your closet & recyKLEER! (met naaimachines!) – Oude kledingstukken transformeren tot nieuwe, bruikbare spullen ✱ Upcycling: creatief keukengebruik – Metamorfose van herbruikbaar afval en rondslingerende spullen tot uniek keukengerei (Alle workshops duren 1 à 2 uur en zijn voor max. 10 tot 15 deelnemers) ✱ Natuurlijke zelfmaak voor het leven – Zelfgemaakte verzorgingsproducten (Max. 10 deelnemers) ✱

C O N TA C T

Hekelgemstraat 82 9320 Erembodegem 0473/38.47.98 kelly.eeckhaut@ gmail.com gedachtesprongetjes. blogspot.be

GEPUBLICEERD ✱

Art d’Eco

Eddi e Ni est en

“Weten over eten. Vroeger en nu.” LEZINGEN

Oorlogskeuken: sociaaleconomische achtergronden, receptuur… Culinair erfgoed: streekgastronomie, culinaire auteurs, keukenontwikkelingen… ✱ Themalezingen (ontbijt, thee, snoep, feesten, etiquette… of thema op aanvraag) ✱ ✱

GEPUBLICEERD ✱

Uit de keuken van mijn kindertijd

C O N TA C T

Verbindingslaan 62 – bus 0004 3001 Heverlee 0479/02.17.28 eddieniesten@ hotmail.com www.keukenhistoriestafelpraat.be

L o u i e Va n N i e u w e n b o r g h

“Iedereen kan bakken!” WORK SHOP WORKSHOPS

Louie maakt samen met een groep mensen enkele heerlijke zoetigheden: van een fruitige flensjestaart tot oreopasta: eenvoudig, origineel en vooral erg lekker! (Voor deze workshop is een microgolfoven nodig)

GEPUBLICEERD ✱

Baked Louie’s

C O N TA C T

Louie Van Nieuwenborgh Woonplaats: Erembodegem louievn@gmail.com


12

A n n Va n s t e e n k i s t e

“De stille kracht van thee.” LEZINGEN

De stille kracht van thee Zelfgeplukt: de heilzame werking van bloemen en kruiden ✱ An English Afternoon tea – Beleef een traditionele Engelse theenamiddag- of avond ✱ De Chinese Theeceremonie ✱ ✱

C O N TA C T

Kloosterstraat 4 8800 Rumbeke 0476/26.13.68 ann@curiosithee.be GEPUBLICEERD ✱ ✱

De stille kracht van thee Zelfgeplukt

E r i k Ve r donc k

“Bier... zo vanzelfsprekend en toch verrassend.” LEZINGEN ✱

Diverse lezingen over bier

GEPUBLICEERD

C O N TA C T

André Ullenslei 29 2900 Schoten 03/645.93.29 erik.verdonck@ telenet.be www.beertourism. com

Bordje+bier Bij de brouwer. 150 verhalen uit bierland België ✱ Lekker Waals ✱ Dwalen door het Zwarte Woud ✱ Dwalen door Wales ✱ ✱

Joru n Ve r h e y de n

“Feesten kan ook zonder beesten.” LEZINGEN ✱

C O N TA C T

Schaafstraat 5 2870 Breendonk 0477/20.74.39 info@vegabites.com

Lezingen over het verminderen van vleesconsumptie en het veranderen van je eetpatroon

GEPUBLICEERD ✱

Gebeten door groenten

J a n Yp e r m a n

“Beleef een reis in tijd en ruimte, aan weerszijden van de schreve.” LEZINGEN C O N TA C T

Hovelandpark 30 8900 Ieper 057/20.66.02 zwyp@skynet.be

Westhoek XL. Verrassend veelzijdig Frans- en West-Vlaanderen

GEPUBLICEERD

De Westhoek XL. Verrassend veelzijdig Frans- en West Vlaanderen ✱ Oost west, kust best. Een verrassende ontdekkingstocht met de tram van De Panne tot Knokke ✱ Rijsel ✱


davidsfonds auteurs

13

Lezingen door

Spiritualiteit Ba rt Gi edts

“Wat geloven die katholieken in godsnaam?” LEZINGEN

Wat geloven katholieken écht? – Een inleiding op het katholieke geloof. (Duur: 100 minuten – doelpubliek: jongeren van 15 tot 20 jaar, maar kan aangepast worden aan doelgroep)

GEPUBLICEERD ✱

Waarom doet meneer pastoor de afwas tijdens de mis?

C O N TA C T

Legerstraat 263 2610 Wilrijk 0485/06.77.38 bartgiedts@hotmail.com

Kol e t Ja nssen

“We leven in een tijd met meer vragen dan antwoorden.” LEZINGEN ✱

Eigentijdse vragen en een poging tot antwoord

GEPUBLICEERD

Het grote avontuur van God en mens ✱ Seks, hoe voelt dat? Eerlijke antwoorden over vrijen en zo ✱

C O N TA C T

0478/48.52.38 koletjanssen@gmail.com www.koletjanssen.be Woonplaats: Leuven

Nick y L a ngley

“Mystieke plaatsen en figuren: het Vlaamse erfgoed is fascinerend.” LEZINGEN ✱

Elfde gebod

GEPUBLICEERD

Elfde gebod De Grote oorlog voor kleine kinderen. Heldenmoed in beeld ✱ Een Amerikaanse reporter beleeft en beschrijft de strijd in Vlaanderen in 1914 ✱ ✱

C O N TA C T

Damstraat 21 9030 Mariakerke 0495/45.23.77 nicky.langley@ skynet.be


davidsfonds auteurs

Lezingen door

Geschiedenis & Kunst

14

R aou l Bau er

“Karel De Grote: vader van Europa” LEZINGEN ✱

Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden.

GEPUBLICEERD ✱

Karel de Grote

C O N TA C T

Hof-ten-Berglaan 50 2870 Puurs 03/889.34.72

Fr a n k Becu w e

“De Grote Oorlog anders verteld.” LEZINGEN ✱ De omloop van de slagvelden. Het vergeten wielermo(nu)ment van de Grote Oorlog. ✱ Bier aan het IJzerfront. Het verhaal van de dorst in de Grote Oorlog.

C O N TA C T

Clayhem Campagne Wittepoortstraat 40 8600 Keiem 0478/43.15.89 frank.becuwe@ mino.be

GEPUBLICEERD ✱

Omloop van de slagvelden

Fr a n k y Bost y n C O N TA C T

“Archeologie van de Eerste Wereldoorlog”

Dikkebusseweg 2 Ieper 8900 T: 0478/21.29.16 franky.bostyn@ telenet.be

LEZINGEN

De vergeten oorlog onder de Saliënt: Mijnen en dug-outs onder het slagveld van de Eerste Wereldoorlog (Duur: 70 min. of 120 min.) ✱ Passchendaele 1917’: een half miljoen slachtoffers in 100 dagen (Duur: 90 min.) ✱ Het herstel van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog (Duur: 90 min.) ✱ De Eerste Wereldoorlog herinnerd: over hoe de Eerste Wereldoorlog verder leeft (Duur: 90 min.) ✱

GEPUBLICEERD ✱

’14-’18: Oorlog in België


15

Pi et er Boussem a er e

“Samen op zoek naar het ontstaan van de mens: een laatste stand van zaken.” LEZINGEN

Moeder, van waar komen wij? Een algemeen overzicht van onze ontstaans­ geschiedenis. ✱ Seks in de prehistorie. De laatste 200.000 jaar: over neanderthalers, H. sapiens en denisovans ✱

GEPUBLICEERD ✱

De langste reis

C O N TA C T

Gistelsteenweg 494 A 8490 Jabbeke 050 30 51 00 059 56 90 00 (0)486927736 pieter.bousse­maere@ vives.be

Pa u l B r o o s

“Ontdek de boeiende geschiedenis van de geneeskunde” LE ZINGEN OV ER DE GE SCHIEDENIS VA N DE GENEE SK UNDE , O. A .:

De oude Egyptenaren: lijkbalsemers met weinig geneeskundige kennis! ✱ Hippocrates: stamvader van de goede geneeskundigen ✱ Heelkunde tijdens de middeleeuwen ✱ A ndreas Vesalius en het nieuwe wetenschappelijk denken ✱ De invloed van Vesalius op de heelkunde ✱ De volgelingen van Vesalius ✱ Het ontstaan van de moderne heelkunde in de 19e eeuw ✱ Wandelen doorheen eeuwen geneeskunst ✱

C O N TA C T

Alfons Stesselstraat 23 2012 Leuven-Wilsele 016/23 62 70 0477 25 31 17 paul.broos@med. kuleuven.be

GEPUBLICEERD ✱ ✱

Meesters met het ontleedmes Over geneeskundigen en geneeskunst

Luc Cor lu y

“Eeuwen van moeizaam samenleven.” LEZINGEN

Petrus Abelardus – Bernardus van Clairvaux: een strijd op leven en dood De Katharen: een nieuwe visie op het gebeuren ✱ De Conquista en de Reconquista in al-Andalus: 8e-15e eeuw. Mythe of waar gebeuren? ✱ ✱

GEPUBLICEERD ✱

De Spaanse conquista en reconquista 711-1492.

C O N TA C T

Trolieberg 78 3010 Kessel-Lo 016/25.85.66 lucien.corluy@ telenet.be


16

Fr a n k Dec at

“Onthutsende verhalen van bloed, slijk en vlammend patriottisme.” LEZINGEN

’14-’18: vreemde eenden aan het front Te jong om te sterven? - Over kindsoldaten in de oudste tijden ✱ Van amazones, nachtheksen en dames in straaljagers Over vrouwen aan het front ✱ 1784: van dieven, brandstichters… en bokkenrijders ✱ Een prinsbisdom in de kering ✱ De tragedie van augustus - Over Europa tijdens de zomer van 1914 ✱ Van Luik tot de IJzer ✱ Vechten met Lincoln - Over Vlamingen en Walen in de Amerikaanse Burgeroorlog

C O N TA C T

Halingenstraat 1 3806 Sint-Truiden 011/69.46.93 frank.decat@ pandora.be

GEPUBLICEERD ✱ ✱

Sint-Truiden 1784 Vreemde eenden in de strijd

Vic De Don de r

“Op een fascinerende reis doorheen de kunst- en cultuurgeschiedenis” LEZINGEN

C O N TA C T

Giselbertusstraat 8c 2260 Westerlo T: 014/54.04.47 M: 0475/69.40.01 vic.de.donder@ skynet.be

De glimlach van de kunst (Duur: 90 min.) Titanenstrijd. Het Westen en de Islam. (Duur: 90 min.)

GEPUBLICEERD ✱

De glimlach van de kunst

E dwa r d D e M a essc h a lc k

“Een zwakke graaf had altijd sterke leenmannen en omgekeerd. Dat was zo in de middeleeuwen en dat is vandaag in de politiek nog altijd zo.” C O N TA C T

LEZINGEN

Sliepersveldweg 24 3210 Linden 016/40.37.14 edward. de.maesschalck@ telenet.be

De Bourgondische vorsten en de vereniging van de Nederlanden (1369-1530) ✱ De graven van Vlaanderen en hun strijd tegen Frankrijk (861-1384) ✱ Willem van Oranje of de strijd om de tolerantie (1533-1584) ✱ De Guldensporenslag, een kapitale gebeurtenis (1302) ✱ De Orde van het Gulden Vlies door de eeuwen heen ✱ Het leven en denken van Karl Marx (1818-1883) GEPUBLICEERD ✱ ✱

Bourgondische vorsten (1315-1530) Graven van Vlaanderen (861-1384)


17

Ru ben Don v i l

“De Eerste Wereldoorlog vanuit een atypisch oogpunt.” LEZINGEN ✱

Lezingen rond het thema ‘de Eerste Wereldoorlog aan de Getelinie’

GEPUBLICEERD

De Grote Oorlog op kleine schaal ✱ Bij de Vlaamse luchtafweer ✱

C O N TA C T

Waaibergstraat 1 bus 4 3300 Tienen 0479/39.27.72 ruben.donvil@telenet.be

H i lde Ey n i k el

“Op de thee met een van de terroristen die aan de basis lag van WO I.” LEZINGEN ✱

Op de thee met een terrorist- Over de ontmoetingen met Cvetko Popovic, een van de terroristen die een aanslag beraamde op Aartshertog Franz Ferdinand in 1914.

GEPUBLICEERD ✱

De man die de wereld in brand moest steken

C O N TA C T

Leuvensesteenweg 466 3370 Boutersem Hilde.e@mac.com

Joz ef Ja nssens

“Waarom adviseerde men in de middeleeuwen al dat je niet met je ellebogen op tafel mag leunen?” LEZINGEN

De middeleeuwen: moderner dan gedacht ✱ Mijn hart smelt als sneeuw voor de zon - over middeleeuwse vrouwenmystiek, met toeristische tips ✱

GEPUBLICEERD ✱

Spiegel van de middeleeuwen. In woord en beeld

C O N TA C T

Voskapelstraat 13 3080 Tervuren 027/67.86.35 jozef.janssens4@ telenet.be


18

Lu do Jongen

“Zonder verhalen kan ik niet leven.” LEZINGEN ✱

C O N TA C T

Aïdastraat 14 3816 TM Amersfoort +32-(0)33-4701980 ludo.jongen@ inter.nl.net

Heiligenverhalen: steeds maar weer meer van hetzelfde De sprookjesachtige middeleeuwen - over motieven in middeleeuwse teksten

GEPUBLICEERD ✱

Wulpse wijven, geile gasten

Fr i eda Jor is

“Liefde is sterker dan de gruwel van oorlog” LEZINGEN

Liefdesverhalen aan het front van de Eerste Wereldoorlog (€250 + verplaatsingsonkosten)

C O N TA C T

Frieda Joris woont in Brussel frieda.joris@ persgroep.be

GEPUBLICEERD ✱

Grote Liefdes in de Grote Oorlog (verschijnt najaar 2014)

Christian Laes

“Jong en oud. De menselijke levensloop in de Oudheid.” LEZINGEN

Jeugd in het Romeinse rijk Kinderen in het Romeinse rijk ✱ Liefde en erotiek bij de Romeinen ✱ Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse rijk ✱ De antieken op de sofa. Psychiatrie in de oudheid ✱

C O N TA C T

Haagdoornlaan 38 2950 Kapellen 0474/91.13.36 christian.laes@ uantwerpen.be

GEPUBLICEERD ✱

Beperkt


19

E m i e l L a mb e r t s

“Een fresco van de Napoleontische oorlogen op basis van het wedervaren van een Vlaamse dienstplichtige.” LEZINGEN ✱

C O N TA C T

Schoonzichtlaan 52 3020 Herent 016/48.94.87 emiel.Lamberts@ gmail.com

De imperiale droom van Napoleon en zijn nawerking - over de Napoleontische oorlogen, de uitbreiding van het Frans imperium en de nawerking ervan op de Europese politiek

GEPUBLICEERD ✱

Europeaan tegen wil en dank

Dr. Joh a n M at t el a er

“Seks is van alle tijden.” LEZINGEN

fallus in kunst en cultuur Hospitaal tot AZ Groeninge: de geschiedenis van de ziekenzorg te Kortrijk ✱ Van taboe naar totale vrijheid: de geschiedenis van de seksualiteit in de 20ste eeuw ✱ Minne, liefde en seks in de middeleeuwen ✱ Met of zonder voorhuid: een overzicht van de besnijdenis in de vijf continenten ✱ De

✱ Van

C O N TA C T

Albijn van den Abeelelaan 12 8500 Kortrijk 056/21.17.92 johan.mattelaer@ skynet.be

GEPUBLICEERD ✱ ✱

De fallus. Verering, versiering, verminking Seksuologische en minder logische verhalen

K r is M erc k x

“De klok in ons hoofd loopt altijd wat achter op de werkelijkheid.” LEZINGEN ✱ ✱

Niet van gisteren (Zie ook: www.ardeco.be/nvg) Over tijd

GEPUBLICEERD ✱ ✱

In geen tijd Niet van gisteren

C O N TA C T

Leo Dartelaan 9 3001 Heverlee merckx.kris@ gmail.com


20

Dr. Robert Nou w en

“De erfenis van de oudheid voor de mens van nu.” LEZINGEN

Caesar in Gallië. Een hallucinant portret van een meedogenloos veroveraar! De Romeinen in België. De geboorte van een nieuwe cultuur! ✱ Keizer Augustus en de Lage Landen ✱ Mijn leven voor de keizer! De Belgen in het Romeinse leger ✱ De erfenis van de oudheid voor de mens van nu. De antieke maatschappij in hedendaags perspectief ✱

C O N TA C T

Sacramentstraat 118/11 3700 Tongeren 0479/29.91.33 robert.nouwen@ telenet.be

GEPUBLICEERD ✱

De onderdanen van de keizer

M ich el Nu y t t ens

“Tussen sullig bestaan en maatschappelijk engagement. Wie waren de kwezels eigenlijk?” LEZINGEN ✱ ✱

C O N TA C T

Engelse Wandeling 40 8500 Kortrijk T: 056/22.69.81 M: 0484/66.06.77 michelnuyttens@ skynet.be

Kwezels in Vlaanderen in de 17e-18e eeuw Tempeliers in Vlaanderen

GEPUBLICEERD ✱

Kwezeltjes dansen niet

Br igi t t e R ask i n

“Het ware verhaal is sterker dan wat de verbeelding verzint.” LEZINGEN

De taalgrens, of wat de Belgen zowel verbindt als verdeelt Johanna de Waanzinnige, minder gek dan ongelukkig ✱ Ik ben een koekoeksjong gebleven - over haar schrijverscarrière ✱ Het ware verhaal is sterker dan wat de verbeelding verzint over fictie en non-fictie ✱ Prinsessenlevens zijn geen sprookjes- over o.a. Johanna de Waanzinnige, Margareta van Oostenrijk, Isabella van Oostenrijk) ✱

C O N TA C T

Hoeilaartsesteenweg 376 3090 Overijse T: 026/57.22.79 M: 0477/33.69.79 brigitte.raskin@ skynet.be

GEPUBLICEERD ✱

De taalgrens


21

L u c R o mb o u t s

“Wat gebeurt daar in die klokkentoren?” LEZINGEN

Zingend brons. Het verhaal van 500 jaar beiaardcultuur in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld. ✱ De Flandriens van de muziek. Over beiaardiers en wat hen drijft. ✱ De Broken Bells of Flanders. Over de betekenis van klokken en beiaarden in de Grote Oorlog. ✱

GEPUBLICEERD ✱

Zingend brons

C O N TA C T

Facebook: Leuven Bells Twitter: @beiaardkuleuven De Bruelen 22 2980 Zoersel 0475-69 06 69 Luc.rombouts@telenet.be

To m S i m o e n s

“Het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog” LEZINGEN

Dicipline en bestraffing in het Belgische leger. Hoe overleefde het Belgische leger de loopgravenoorlog? ✱ Militaire operaties in de Eerste Wereldoorlog. ✱ ✱

GEPUBLICEERD ✱

14-18: oorlog in België

C O N TA C T

Tom Simoens Eernegemstraat 17 8211 Aartrijke 0479-29 59 07 tom_simoens@yahoo.com

M o n i k a T r i e s t & G u i d o Va n P o u c k e

“WO I eindigde niet in 1918. De Belgische staat nam toen tal van goederen in beslag van al wie vermoedelijk banden had met Duitsland.” LEZINGEN

Het grote taboe na de Grote Oorlog: over het sekwester dat België in 1918 uitvoerde.

GEPUBLICEERD ✱

Het grote taboe na de Grote Oorlog

C O N TA C T

Minderbroerdersrui 9 2000 Antwerpen 03/231.92.60 mtriest@telenet.be


22

C O N TA C T

Victor Lefèvrestraat 2 1030 Schaarbeek 0495/63.10.61 savoverm@vub.ac.be sam.van.overmeire@ hotmail.com

S a m Va n O v e r m e i r e

“De befaamde keizer Trajanus vond dat het Romeinse rijk haar hoogtepunt had bereikt onder de heerschappij van Nero.” LEZINGEN ✱ ‘De

drie gezichten van een beruchte keizer’

GEPUBLICEERD ✱ Nero

G e e r t Va n v a e r e n b e r g h & J a n Va n d e r s t r a e t e n C O N TA C T

Jan Vanderstraeten venice1951@gmail. com

“Nooit gezien! Ontdek de Eerste Wereldoorlog in 3D” LEZINGEN ✱

Geert Vanvaerenberg geert.vanvaerenbergh@mybizniz. com

WO I in 3D, the making of Muziek uit WO I met 3D projectie (muziek van Leuvens Alumni Orkest)

GEPUBLICEERD ✱

WO I in 3D

Joost Welt en

“Het alledaagse leven van burgers in Europa in de Napoleontische tijd onder de loep genomen.” LEZINGEN C O N TA C T

Rijksweg-Zuid 55 4715 TA Rucphen Nederland T: 0031 165-341 232 M: 0031 6-2300 0424 j.welten@freeler.nl

Met Napoleon naar Moskou De invoering van de militaire dienstplicht onder Napoleon ✱ Napoleons Grand Canal du Nord ✱ ✱

GEPUBLICEERD ✱ ✱

In dienst voor Napoleons Europese droom Met Napoleon naar Moskou


Ed Fr a nck

“Is klassiekers bewerken gelijk aan heiligschennis?”

LEZINGEN ✱

Mogen/moeten klassiekers bewerkt worden voor het hedendaagse publiek?

GEPUBLICEERD

Slagveld van gebroken harten (De Canterbury Tales van Chaucer) ✱ Te veel verdriet voor één hart (Vier tragedies van Shakespeare) ✱ Verboden liefdes (De Decamerone van Boccaccio) ✱ Nachten vol angstaanjagende schoonheid (Griezelverhalen van Poe) ✱ Hou van mij (Zes eeuwenoude liefdesverhalen) ✱

C O N TA C T

Leon Gillardlaan 16 1731 Zellik 02/466.68.96 ed.franck@telenet.be

J o r i s Tu l k e n s

“Wat is waarheid, wat is fictie, wat is romantisering in mijn historische romans?” LEZINGEN

De wonderbaarlijke werken en reizen van Nicolaes Cleynaerts (1492-1542) ✱ Erasmus en zijn tijdgenoten ✱ Hoe waanzinnig was Johanna de Waanzinnige? ✱ Tussen humanisme en reformatie ✱ Waarom sneed Vesalius mensen open? ✱

GEPUBLICEERD

De verloren droom van Pieter Gillis Johanna de Waanzinnige ✱ Vesalius ✱ ✱

C O N TA C T

Barenbergseweg 46 3290 Diest 013/33.46.15 joris.tulkens@ telenet.be

J a n V a n C o i ll i e

“De waarde van jeugdliteratuur in het digitale tijdperk” LEZINGEN

‘Boekenbeesten en digikids’ ‘Voel je wat ik voel?’: Workshop gedichten schrijven (workshop voor kinderen vanaf 8 jaar)

✱ ✱

WORK SHOP

GEPUBLICEERD ✱ ✱

Klare taal. Efficiënt leren schrijven Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken?

C O N TA C T

Wijnbergenstraat 83 3010 Kessel-Lo 016/255108 jan_van_coillie@ hotmail.com

davidsfonds auteurs

23

Lezingen door

Taal & Literatuur


davidsfonds auteurs

Lezingen door

Kinder- en Jeugd

24 Di r k Br ac k e

“Boek op doek.” LEZINGEN ✱

Het verhaal achter ‘Het Engelenhuis’ en ‘Black/Back’ - Wie ik sprak en wat ik zag om die boeken te schrijven. Doelgroep: 14+ - ook geschikt voor een volwassenen publiek

C O N TA C T

dirkbracke@ hotmail.com Woonplaats: Stekene

GEPUBLICEERD

Als de olifanten vechten Back ✱ Black ✱ Bracke for Girls ✱ Catwalk ✱ Een vlieg op de muur ✱ Henna op je huid ✱ Het Engelenhuis

Hotel Aphrodite Papier ✱ Rollercoaster ✱ Stille lippen ✱ Straks doet het geen pijn meer ✱ Under Construction ✱ Vuurmeisje ✱ Zij en haar

W a ll y D e D o n c k e r

“Waarom lijken cijfers en letters op mensen? Kan een kat een muis zijn? Hoe leer ik met kinderen filosoferen?”

C O N TA C T

Heirbaan 288 9220 Hamme wally.de.doncker@ telenet.be LEZINGEN ✱ Filosoferen

met Wally De Doncker Ook gericht op een volwassen publiek (ouders, leerkrachten, grootouders) om te leren filosoferen met kinderen.

GEPUBLICEERD ✱ Het

begint ergens met je staart ✱ Spot en Muis – Omnibus ✱ Van 12 tot 1 ✱ Van A tot Zet ✱ Praten


25

Ge r da Den doov en

“Hoe groeit een boek?”

C O N TA C T

gerda.dendooven@ gmail.com Woonplaats: Gent

LEZINGEN

voor kinderen: ✱ Leest voor uit eigen werk; vertelt over hoe een boek groeit en over hoe het ooit allemaal begonnen is voor volwassenen: ✱ Leest voor uit eigen werk (eventueel met muzikant) (Duur: 90 min.) ✱ Visievoordrachten over opvoeding, belang van kunst en cultuur in de opvoeding en over kinderen. (Duur 90 min.) ✱ Geen verveling met verbeelding ✱ Lezen is lastig ✱ Lege dozen, halve kinderen ✱ 50 dingen om te doen voor je 12 bent G E P U B L I C E E R D (bij Davidsfonds Infodok)

De lange weg naar huis Vliegen tot de hemel ✱ Diep in het woud ✱ Lex en Lena ✱ ✱

K r i s t o f D e Vo s

“Een fantasieprikkelende tekenworkshop” LEZINGEN ✱

Oog & Blik - Tekenworkshop voor kinderen van 6-12 jaar

WORK SHOP C O N TA C T

GEPUBLICEERD ✱

Nooit is voor altijd

Beukenhof 5 9980 Sint-Laureins 0473/55.52.15 hallo@kristofdevos. com

Lu do Enck els

“Mijn inspiratie en mijn boeken.” LEZINGEN ✱

Ludo Enckels vertelt over zijn boeken en zijn inspiratie en leest voor uit zijn werk. C O N TA C T

GEPUBLICEERD

Breuklijn ✱ Reinhart ✱

Ludo Enckels Zonhovenstraat 16 3500 Hasselt 011 82 35 63 ludo.enckels@ pandora.be


26

Ed Fr a nck

Een schrijver aan het woord LEZINGEN ✱

Vertellen over en voorlezen uit zijn boeken voor de jeugd

GEPUBLICEERD

Een kanarie in mijn hoofd Waarom een aap een staart heft ✱ Het huis van eb en vloed ✱ Hoe Seppe ondanks alles zijn zestiende verjaardag haalde

C O N TA C T

Leon Gillardlaan 16 1731 Zellik 02/466.68.96 ed.franck@telenet.be

H i lde E. Ger a r d

“Donker buiten – straatlampen gooien gele schaduwen op natte plaveisels, in de verte huilt een hond. Bijna is het vampierenuur aangebroken…” C O N TA C T

Ruiten 24 2300 Turnhout T: 014/42.13.95 M: 0475/31.09.77 hilde_opgenhaffen@ mstrat.com LEZINGEN

De geschiedkundige research als achtergrond van Hilde E. Gerards detectiveverhalen Vlaamse abdijen en gothische kerken: een decor voor gothic novels ✱ Lam Gods en andere niet zo ‘primitieve’ pareltjes in de handen van serial killers

GEPUBLICEERD

Duivelsgebroed Engelenkus ✱ Het Van Erschreve-familiegeheim ✱ Moord bij kaarslicht ✱ Moord op een schilderij ✱ Pizza’s & gin-tonic ✱ ✱

K a r i n Jacobs

“Woorden zijn er niet alleen om te lezen, maar ook om te doen.” LEZINGEN

Lezingen over poëzie en fantasie (8-12 jaar)

C O N TA C T

Groene Swaenlaan 35 2940 Stabroek 0475/32.07.05 jacobs.actrice@ telenet.be www.karinjacobs.be

GEPUBLICEERD ✱ ✱

1, 2, 3… Bijna! Foetsie!


27

Dir k Niel a ndt

“Het belang van onzin en humor kan niet overdreven worden.” LEZINGEN ✱

Lezingen over zijn boeken, het auteurschap, over verhalen vertellen en fantasie (6-12 jaar)

G E P U B L I C E E R D (bij Davidsfonds Infodok) ✱ ✱

Fred en de wolk. Mijn eerste groeiboek Het supergeheime leven van Andy V. Klas op stelten (2015)

C O N TA C T

Koningin Astridplein 26 9150 Bazel 0497/37.28.50 info@dirknielandt.be

R i k a Ta ey m a ns

“Word acrobaat met je kleuter of kleinkind!” LEZINGEN

Workshop bij Nelsons acrobatenboek: een workshop vol piramides die iedereen kan en salto’s die iedereen durft (kleuters van 3-6 en een volwassen begeleider) (Max. 15 duo’s per workshop)

WORK SHOP

GEPUBLICEERD ✱

Nelsons acrobatenboek

C O N TA C T

www.facebook.com/ nelsonsacrobatenboek rika@cirkusin beweging.be

B r i g i t t e Va n A k e n

“Lezen ze nog, die Facebookers?” LEZINGEN

Jongeren en leesbevordering: wat spreekt jongeren aan? Doemdenken: is het écht zo dat jongeren niet meer lezen? ✱ Hoe vanuit het onderwijs lezen promoten? ✱ De relatie tussen boeken/theater en onderwijs ✱ L ezingen over de inhoud van haar boeken voor jeugd en volwassenen Voor scholen: er is een didactische map te verkrijgen bij de auteur en een volwaardige theaterbewerking. ✱ ✱

GEPUBLICEERD

Mijn eerste groeiboek. Lies en Sep zijn vrienden Uitgeteld ✱ Zie je graag ;-) ✱ ✱

C O N TA C T

Gildenstraat 10 2300 Turnhout 014/72.68.64. brie@telenet.be


28

H e r m a n Va n C a m p e n h o u t

“Is lezen iets voor ‘strevers’?” LEZINGEN ✱ Lezen:

een vervelend karwei? (12- 16 jaar) wat met hun kinderzieltjes? (voor (groot)ouders die zich zorgen maken over de openhartigheid in de moderne jongerenromans)

✱ En

C O N TA C T

Muntstraat 10 bus 301 2800 Mechelen T: 015/20.09.60 M: 0474/49.47.58 hermanvancampen hout@belgacom.net

GEPUBLICEERD

De droom van de farao Liefste Esther ✱ Voetballen of vechten ✱ ✱

H i l d e Va n C a u t e r e n

“Kunnen boeken je kijk op de wereld veranderen? Over de magie van een meeslepend verhaal.” LEZINGEN

Een koffer vol inspiratie - over de boeken, de inspiratie en het schrijfproces. ✱ De schrijver en/of zijn personages: wie vertelt het verhaal? ✱ De roman en het gedicht: Kan je een verhaal kwijt in één gedicht? Hoeveel poëzie kan er in één roman? ✱ Op zoek naar het karakter: hoe ontstaat een personage en welke invloed heeft dat op je verhaal? Doelgroep: 14+ (ook volwassenen) ✱

C O N TA C T

Damstraat 104 9220 Damme 0473/52.39.55 hildevc@gmail.com hildevancauteren.com

Workshop met schrijfoefeningen! (Voor nieuwsgierige lezers en aspirant-schrijvers. Max. 16 deelnemers of voor scholen: 1 klas.)

WORK SHOP

GEPUBLICEERD ✱ ✱

De pigmentroute Het naveltheater

J a n V a n C o i ll i e

“Voel je wat ik voel? ” LEZINGEN

Workshop gedichten schrijven (8+)

GEPUBLICEERD C O N TA C T

Wijnbergenstraat 83 3010 Kessel-Lo 016/255108 jan_van_coillie@ hotmail.com

Wat je ziet, zit in je hoofd

WORK SHOP


29

D o Va n R a n s t

“In theatrale taal over vlijmscherpe moeders, meisjes in gevaarlijke bochten, dunne boeken, zwemmen voor goud en acht keer Dina!” LEZINGEN

Lezingen voor kinderen vanaf 10 jaar en voor leerlingen van het secundair onderwijs (over schrijven, boeken en theater)

Dina is terug Doos ✱ Dun! ✱ Mijn vader zegt dat wij levens redden ✱ Mombakkes ✱ Morgen is hij weg

G E P U B L I C E E R D (bij Davidsfonds Infodok)

De engel Yannick ✱ Dina. Boze buren en bikini’s ✱ Dina. Tranen van Stroop en Theater ✱ Dina. Verre vrienden en een vlek ✱ Dit is Dina!

C O N TA C T

Drapstraat 27 9220 Hamme 0476/51.02.41 do.vanranst@ telenet.be


Nicky Langley wist een publiek van zo’n 100 personen te boeien. Ze paste zich moeiteloos aan haar publiek aan en treedt makkelijk in interactie met de aanwezigen. Haar bekendheid als Oma Fonkel helpt natuurlijk bij de kinderen, maar ook de ouders konden haar verhalen, vertellingen en ervaringen waarderen. Johan Vandendriessche van Davidsfonds Zwalm over een activiteit die zijn afdeling organiseerde met Nicky Langley.

Jeugdauteur Hilde E. Gerard vertelt op een aangename manier over de weg die zij aflegde om uiteindelijk haar eerste boek uit te kunnen geven. Zij beschrijft op een realistische manier hoe haar boeken ontstonden en leest er enthousiast uit voor. Van jong tot oud: iedereen luistert geboeid naar haar verhalen. Een warm aanbevolen spreekster. Davidsfonds Vosselaar nodigde Hilde E. Gerard uit voor een lezing in het kader van Toast Literair.

Wij hadden auteur Ed Franck te gast in onze afdeling met een lezing over zin en onzin van het herwerken van klassiekers. Ed bleek een begenadigd verteller te zijn die ons in een rijke taal een mooi verhaal bracht over zijn passie voor het schrijven, zijn liefde en eerbied voor de klassiekers en wat volgens hem de normen zijn voor een goede herwerking. Hij sloot zijn lezing af met een stukje uit zijn boek “Slagveld van gebroken harten”. Na de lezing zagen we een tevreden publiek, dat zichtbaar genoten had. Johan Van Hunsel van Davidsfonds Alken over een activiteit die zijn afdeling organiseerde met Ed Franck.

www.davidsfonds.be

Auteurslezingen 2014  

Het aanbod van auteurs en illustratoren van Davidsfonds Uitgeverij die in 2014 een lezing geven over hun boek.

Auteurslezingen 2014  

Het aanbod van auteurs en illustratoren van Davidsfonds Uitgeverij die in 2014 een lezing geven over hun boek.

Advertisement