Page 1

1/2014 Z CHOVATE VA

S ÉHO KOTU SK

S

Černostrakaté

HOLŠTÝN LŮ

ČR

N O V I N K Y

Ročenka 2013

příloha uvnitř

SVAZ CHOVATELŮ HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU ČR | HOLSTEIN CATTLE BREEDERS ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC | www.holstein.cz


2

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Černostrakaté NOVINKY

Obsah

ISSN 1214-6293 MK ČR E 15442 Publikace pro členy Svazu Vydavatel: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. se sídlem: 252 09 Hradištko 123 Přehled o pracovištích a pracovnících Svazu Sídlo organizace a adresa pro fakturaci: 252 09 Hradištko 123 IČO: 507024, DIČ: CZ00507024 č. účtu: 11231111/0100 KB Praha – západ e-mail: office@holstein.cz Webové stránky Svazu: www.holstein.cz

4

Čeští býci TOP zlepšovatelé 2013

Předseda Svazu: Ing. Karel Horák tel.: 325 655 334, mobil: 602 387157, fax: 325 655 357 e-mail: horak.zehun@seznam.cz Adresa bydliště: 289 05 Žehuň č. 116 Pracoviště Svazu: Hradištko 123; Hradištko; 252 09

8 Nenechte se otrávit poklesem mléčného tuku 10 Jsou jerseyky skutečně efektivnější? 12 Hypokalcémie je víc než problém „nízkého“ vápníku 14 Odstav mléčných telat 16 Management odstavu u mléčných telat 20 Těžké porody si na telatech vybírají svou daň 22 TOP jalovic 23 Je v genomické éře stále nutné provádět lineární hodnocení dcer po mladých býcích? 24 Intranazální vakcinace budoucnost očkování telat? 26 Telecí hry nejen pro zábavu 28 Nejlepší krávy podle SIH-K 30 TOP 100 býků dle SIH

Výkonný ředitel: Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 mobil: 602 116 740 e-mail: motycka@holstein.cz Monika Novotná tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251 e-mail: novotna@holstein.cz Ivana Jiráková tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251 e-mail: jirakova@holstein.cz Ing. Aleš Bychl – tajemník tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251 mobil: 607 999 442 e-mail: bychl@holstein.cz Ing. David Lipovský – odborný pracovník tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 mobil: 602 116 742, e-mail: lipovsky@holstein.cz Ing. Ladislav Vondrášek jun. – odborný pracovník tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251 mobil: 602 707 141 e-mail: lada.vondr@cmsch.cz

Grafické zpracování: www.773grafik.cz Tisk: Tiskárna WENDY s. r. o., Mělník E-mail: tiskarna@wendy.cz


Černostrakaté 1/2014

3

NOVINKY

2014

1.

10

Kalendář akcí

Jsou jerseyky skutečně efektivnější?

Hypokalcémie je víc než problém „nízkého“ vápníku

12

Chovatelské dny a přehlídky skotu 15. květen 2014

Opařany 4. červen 2014

Zdislavice

(pouze ČESTR)

14. červen 2014

Kroměříž 19. červen 2014

Košetice 26. červen 2014

14

Odstav mléčných telat

Kralovická zemědělská výstava na Hadačce 5. září 2014

PRIM Chomutice 11. září 2014

Radešínská Svratka Těžké porody si na telatech vybírají svou daň

20

17. září 2014

Mrákov 9.–11. říjen 2014

Národní holštýnský šampionát v Lysé nad Labem jako součást výstav Zemědělec a Náš chov


4

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

ČEŠTÍ BÝCI

TOP ZLEPŠOVATELÉ 2013 V posledním čísle ČN jsme informovali o býcích, kteří byli oceněni plaketou za umístění v TOP 50 býcích dle SIH při březnovém a červencovém počítání roku 2013. K nim se po listopadovém výpočtu přiřadili ještě další 2 býci z našich špičkových chovů. Prvním byl dnes již velmi populární býk z Agrasu Bohdalov a.s. AGRAS JEEP ET v majetku společnosti Genoservis, a.s., druhým býk DOBRONIN LEMAR, původem z Dobrosevu, a.s. Dobronín, kterého vlastní společnost CRV CR. Požádali jsme majitele těchto býků o krátkou informaci o těchto plemenících. Býk NXA-763 LEMAR bohužel nedávno uhynul a nejsou po něm téměř žádné dávky, takže podáváme jen stručnou informaci o původu a hodnotách býka. (použity PH 11/2013)

NEA-502 Agras JEEP ET

NXA-763 Dobronin LEMAR

Genoservis, a.s. - z chovu AGRAS Bohdalov a.s.

CRV Czech Republic – z chovu Dobrosevu, a.s. Dobronín

Chovatelům dobře známým býkem je jistě plemeník jménem JEEP z kombinace Murphy x Champion x Addison. Tento býk je potomkem produkční rodiny, pocházející z jednoho z nejlepších českých holštýnských chovů podniku AGRAS Bohdalov, a.s. Jeho bába č. 126244-614 G+83 nadojila na 2. laktaci 14.235kg mléka při tučnosti 3,8 % (539 kg) a obsahu bílkovin 3,0 % (427). Matka č. 8242-961 G+81 měla vlastní PH pro mléko + 955 kg. Býk zahájil svoji kariéru na ISB Grygov a má v ČR již 18.078 inseminací, prodává se stále rovněž na Slovensku, kde je také na ISB v Nitře ustájen. U nás má v produkci 300 dcer, což mu dává již 97 % spolehlivost a vysoký index SIH 124. Jeho PH pro mléko je momentálně 899 kg a složky +0,08 % tuku (48 kg) a +0,01 % bílkovin (32 kg). JEEP má rovněž dobrou dlouhověkost RPH 117 a končetiny. Je rovněž zajímavým býkem co se týká reprodukce, jeho RPH je 113. Velmi dobré dcery JEEPA lze vidět například v podniku Vsacko a.s. Hovězí. Rovněž jeho mateřský chov v Bohdalově jej úspěšně využil a jako důkaz dobrého navázání býka je národní vítězka v jalovicích z Brna 2013 AGRAS Lucka č. 486704-961 z kombinace JEEP x Goldwyn.

LEMAR se narodil v roce 2007 z kombinace Zesty x Velox x Morty, natestován byl v roce 2009 a dosáhl při 87 % spolehlivosti (65 dcer ve 43 stádech) PH 468 kg mléka, 0,19 % tuku a 0,13 % bílkovin. Celkovým indexem SIH 124,2 se zařadil na 43. místo v českém žebříčku TOP100. V celkovém typu dosáhl RPH 113, vyniká především v utváření vemen. Matka Dobronin Marta 1 VG86 nadojila na 2. laktaci 14.925 kg mléka při tučnosti 3,60 % a obsahu bílkovin 3,26 %.

Dcera býka Jeep: 149280-972 VG85 z Vsacko Hovězí, a.s.


Černostrakaté 1/2014

5

NOVINKY

NADĚJNÍ BÝCI Z ČESKÝCH CHOVŮ Kromě býků, kteří se již umisťují mezi nejlepšími v TOP 100, se objevují další nadějní mladí býci z českých chovů, případně nakoupení mladí býci v majetku českých plemenářských organizací, kteří ať už na základě genomických testů, případně na výsledcích prvních dcer ukazují své přednosti a mají naději výrazněji se prosadit na našem, případně i zahraničním trhu inseminačních dávek. O některých z nich nám jejich majitelé podali několik zajímavých informací spolu s fotografiemi býka, případně jeho nejlepších dcer.

TOP 1 SIH 3/2014

Dcera býka Magua: Ostretin Nicola 7 P G+84 - ZS Ostřetín a.s.

NEO-001 Genos NOMARE

NEA-921 Ostretin MAGUA ET PP

Genoservis, a.s. - z chovu Skalička

Natural, spol. s r.o. - z chovu ZS Ostřetín

Býk NOMARE se narodil na Skaličce (bývalá farma Genoservisu a.s. určená k produkci špičkové genetiky) v roce 2009 z kombinace Roumare x O Man x Aaron – tato současná „jednička“ českého SIH pochází z vynikající dánské dcery O-Mana Anderstrup Oman GISA VG-88, která na 1. laktaci nadojila 12.718 kg mléka při pěkných složkách 4,2 % tuku (528 kg) a 3,4 % bílkovin (429 kg). Rodina býka je velmi populární díky kombinaci vynikajícího exteriéru (VG -88 O-Man x VG- 89 Aaron x EX-91 Esquimau x VG-89 Lucky Leo) a vysoké produkce složek, zejména proteinu. Byla z ní testována celá řada synů, zejména v Německu a Dánsku. V posledních plemenných hodnotách (PH z 03/2014) dosáhl NOMARE hodnoty SIH 140,9 při 84 % prověření. Jeho hlavní předností je určitě vynikající produkce +1403 kg mléka, +0,07 % tuku (+ 68 kg) a +0,17 % bílkovin (+ 63 kg), RPH kg bílkovin je 149! V exteriéru upoutá rámec (RPH 124) jeho dobře stavěných dcer, které stojí na strmých končetinách a mají dobrá vemena. Býk je vhodný na krávy, bohužel už nežije a jeho zásoba dávek je omezená.

Zájem o genetickou bezrohost stále roste. Průkopníkem ve šlechtění geneticky bezrohé varianty holštýnského skotu je Zemědělská společnost Ostřetín. Z tohoto podniku již vzešla řada geneticky bezrohých býků. Vesměs však šlo o býky, u kterých byl gen pro bezrohost v tzv. heterozygotním stavu. V praxi to znamená, že se nám při využití takového býka na rohaté plemenice rodí polovina rohatých a polovina bezrohých telat. MAGUA ET PP je prvním domácím homozygotně bezrohým býkem. 100 % jeho dcer nemá žádné, ani nejmenší rohy. Podle všeho je v současnosti MAGUA světově vůbec nejlepším homozygotně bezrohým holštýnem prověřeným kontrolou dědičnosti na dcerách! Papírově lepší jsou pouze někteří genomicky testovaní plemeníci. Ještě před prověřením na dcerách byl MAGUA vyvážen do řady zemí. Vysoký počet inseminačních dávek šel i do USA, kde byl býk využit i pro inseminaci matek býků. MAGUA pochází z významné, původně americké rodiny Brandt-View Manfred Miss VG 87. Jeho matka matky se dostala do Ostřetína v podobě embrya importovaného právě z USA. V našich podmínkách se prosadila vysokou produkcí hned na první laktaci (421 kg bílkovin) a měla i velmi dobrý zevnějšek VG 87. Její bezrohá dcera a zároveň matka Maguy, Ostretin Mia 4 P VG 86 vynikala také velmi dobrou mléčnou užitkovostí (1.laktace 451 kg bílkovin, 2.laktace 506 kg bílkovin při mezidobí 341 dní!), ale i zdravím a zevnějškem. První dcery býka MAGUA sezačaly telit v létě 2013. Nyní má tento plemeník první plemenné hodnoty a začal velmi dobře s SIH těsně pod 125. Zcela mimořádná je především plemenná hodnota pro kg mléčných bílkovin přesahující hodnotu 40 kg. Jehodcery jsou středního tělesného rámce a průměrného mléčného typu. Přednostmi býka jsou končetiny s velmi dobrou chodivostí a mělká, zejména vpředu velmi dobře upnutá vemena. Na hodnocení znaků zdraví je ještě asi brzy, ale zdá se, že ani této oblasti nebude mít významný problém. MAGUA je nositelem i genu pro červené zbarvení, proto se u něj mohou vyskytnout redholštýnští potomci.


6

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

NXA-925 BR VG NOBILE ET

NXA-912 BR VG NOTES ET

Genoservis, a.s. - z chovu ZOD Brniště

Genoservis, a.s. - z chovu ZOD Brniště

NOBILE (Planet x Toystory x Murphy) se narodil 9.8.2009, pochází z velmi známé rodiny Odyssey Chief Mark INA VG 89. Z Této rodiny pochází několik známých prověřených býků, jako Inquier, Igniter , Inspektor a další. Prabábou Nobileho je nejznámější kráva ze ZOD Brniště, BR VG Aerolinka, hodnocená EX-92. Na své maximální 4. laktaci nadojila 17.316 kg mléka při složkách 4,83 % tuku a 3,22 % bílkovin. Bába č. 100393951 VG 87 po býkovi Murphy, byla jednou z nejlepších krav v ČR, na 2. laktaci nadojila 16.149 kg mléka při složkách 4,1% tuku (654 kg) a 3,1% bílkovin (497 kg). Matka č. 100996-951 VG 85 nadojila na 3. laktaci 13.427 kg mléka při složkách 3,8% tuku (427 kg) a 2,95 % bílkovin (396 kg). Rodina je vyhlášená svojí vysokou produkcí, dlouhověkostí a řadou generací s exteriérem VG nebo EX. NOBILE byl testován v roce 2011 a momentálně známe jeho výbornou RPH 124 pro vlastní plodnost a RPH 107 pro porody. Býk má rovněž genonické hodnoty na úrovni TPI 1954, NM 542 a 697 kg mléka. Výborný je i celkový exteriér 1,36, index vemene 1,19 a dlouhověkost na úrovni +4 měsíce.

NOTES – býk z outcrossové kombinace (Socrates x Boliver x BW Marshall) se narodil 10.9. 2009 ve stáji Velký Grunov společnosti ZOD Brniště. Za jeho rodinou se ale musíme podívat do Anglie, kde žila jeho matka Cogent Boliver Heaven ET VG 87, která nadojila na 1. laktaci 11.665 kg mléka při složkách 3,7 % tuku (430 kg) a 3,3 % bílkovin (379 kg). Jeho bába, Darlawn Marshall Heaven ET VG 86 a prabába Darlawn Mtoto Honibea ET VG 85 mají původ na americkém kontinentu. Devět generací zpět VG nebo EX, vyprodukovaní býci jako Hosea, Holman a Hayden, to je skvělé renomé této hluboké rodiny. Býk byl u nás natestován v roce 2011 a má již první otelené dcery. Rovněž byl genomicky testován a na americké bázi dosáhl TPI na úrovni 2015 bodů, NM 584 USD a 816 kg mléka při složkách -0,04 % bílkovin (+20 kg) a -0,07 % tuku (+22 kg). Dcery by měly mít dobře utvářená vemena a celkový typ (+1,42). Býk má velmi dobrou vlastní plodnost RPH - 116. Lehké porody na úrovni RPH 112 jej předurčují k použití na jalovicích.


Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

NXB-102 Dobronin RYTMUS ET

NXB-120 Zeliv RASTY

Jihočeský chovatel a.s. – z chovu Dobrosev a.s. Dobronín

Jihočeský chovatel a.s. – z chovu ZD Vysočina Želiv

RYTMUS (O-Cosmopolitan x Garrett x Jardin) se narodil 9.8.2012, pochází z nejznámější rodiny Dobrosevu a.s. Dobronín. Matka RYTMUSE je kráva 436028-961 Dobronín Marta 20 VG-86, otcem je býk NXA-964 O-Cosmopolitan. Bába Dobronín Marta 3 VG-88 byla v dubnu 2011 na 25. místě v evropském žebříčku krav dle GTPI. Příslušnice této rodiny, prezentující se vynikajícím zevnějškem, sbírají mnohá ocenění na regionálních i národních výstavách. Dobronín Marta 8 byla šampiónkou výstavy Opařany 2011, Dobronín Marta 22 reprezentovala ČR na evropském holštýnském šampionátu ve Fribourgu v roce 2013. V kontrole dědičnosti jsou z této rodiny prověřeni býci Lexikon, Lordin, Lemar a Losteden. Na své prověření čekají Moxie, Mystyle a Lobby. Býk Pavarotti dosáhl vysokého GTPI 2047. Velice zajímavou příslušnicí rodiny je Dobronín Marta 37, která byla jednička českého TOP SIH jalovic a v současné době je po otelení TOP 1 v SIH krav. V rodině Marty je intenzivně využíván přenos embryí. V současnosti má 66 samičích potomků. Genomické PH býka pro produkci dosahují + 808 kg mléka, -0,02% tuku (+28 kg) a 0,02 % bílkovin (+27 kg), PH pro typ je 2,03, vemeno 1,78 a končetiny 1,50. Celková hodnota GTPI je 2111.

RASTY (Sudan x O Man x Mascol) se narodil 2.8.2012, pochází z rodiny krávy 170284-961. Tato rodina je charakteristická vysokou produkcí mléka a dlouhověkostí svých dcer. Matka RASTYHO 395707-961 v maximální I. laktaci nadojila 11.468 kg mléka při tučnosti 3,71 (426 kg) a obsahu bílkovin 3,39 (389 kg). Dosáhla vysoké PH 77 kg bílkovin, bába 318932-961 VG-85 nadojila na maximální III. laktaci 15.819 kg mléka a prabába 170284-961 VG-86 na maximální V. laktaci 12.200 kg mléka. Z této rodiny pochází kromě Rastyho i další býci. V kontrole dědičnosti začíná nabíhat býk Navaho a na své prověření ještě čekají Oto, Rozmberk a Pecoss. Kráva 466815-961, teta RASTYHO po otci Beacon, dosáhla GTPI 2086. Genomické hodnoty PH pro produkci jsou +652 kg mléka +0,08% tuku (+33 kg) +0,04% bílkovin (+25 kg), PH pro typ je 1,08, vemeno 0,71 a končetiny 2,21. Celková hodnota GTPI je 2087.

7


8

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Nenechte se otrávit poklesem mléčného tuku K poklesu mléčného tuku v mléce dochází rychle, návrat na původní hodnoty je však dlouhodobý a velmi pomalý proces. Pokles obsahu mléčného tuku indukovaný změnou krmné dávky má zásadní ekonomický dopad na prvovýrobu mléka. Z toho důvodu pro výživáře zůstává řešení tohoto problému prioritou. Naštěstí tuto situaci nemusí řešit mnoho chovů, protože udržují konzistentní a skladebně dobře formulovanou krmnou dávku. I ten nejlepší z nejlepších odborníků na výživu se může stát obětí pádu obsahu tuku v mléce v důsledku změn v krmné dávce, které je třeba často činit při změnách cen komponent nebo surovin nebo při neočekávaných změnách v živinovém složení objemných krmiv. Navzdory vší logice může mléčný tuk i po relativně malé změně v krmné dávce spadnout až o procentní bod. Návrat na původní hodnoty však trvá týdny až měsíce a určení skutečné příčiny se rovná piplavé detektivní práci. Pokles obsahu mléčného tuku je způsoben výživou ovlivněnými pochody v bachoru. Lipidy v krmivu jsou v bachoru mikrobiální populací metabolizovány na biologicky aktivní lipidy v podobě konjugované kyseliny linolové (CLA).

Inhibitory mléčného tuku Mikroorganismy v bachoru produkují celou škálu více než dvaceti známých typů CLA, ale tři typy byly identifikovány jako inhibitory mléčného tuku. Označují se z toho důvodu jako CLAMFI (Milk Fat Inhibitor). CLAMFI produkované v bachoru se krevním řečištěm dostávají do mléčné žlázy, kde inhibují syntézu mléčného tuku ovlivněním produkce několika enzymů, které jsou za syntézu mléčného tuku zodpovědné. CLAMFI jsou samozřejmě přítomny i u krav které mají hladinu tuku v mléce normální, ale jsou v tak nízké koncentraci, že se na změně mléčného tuku jejich přítomnost neprojeví. Problém je v tom, že druh přijatého krmiva ovlivňuje množství a typ CLA, který se v bachoru syn-

tetizuje. Vzhledem k tomu, že nadprodukce CLAMFI vede k poklesu tuku v mléce je nutno se při formulaci dávky a jejich změnách vyhnout rizikovým faktorům, které vedou k nadprodukci CLAMFI. Při posuzování obsahu tuku v mléce pro dané stádo v daném období musí odborník na výživu zvážit hned několik důležitých faktorů, než se pustí do nějaké podstatnější změny v krmné dávce, které mohou, ale nemusí zlepšit mléčné složky. Mezi nejdůležitější patří: jsem spokojený s momentálním obsahem mléčného tuku a mám podstoupit riziko a zkusit změnou krmné dávky složky zlepšit a možná tak rozvrtat něco co docela dobře funguje? zaznamenal jsem sice pokles v obsahu mléčného tuku, ale je ten pokles natolik významný, že se ekonomicky promítá do zpeněžování mléka? zaznamenal jsem pokles mléčného tuku, ale jde o trvalý trend nebo jen běžný výkyv v rámci dlouhodobého trendu a nepadá například na vrub nějaké laboratorní chybě? je pokles mléčného tuku způsoben nutričním problémem? Nemůže být způsoben pravidelnou sezónní změnou, která postihuj stádo každý rok? V současné době známe pět na sobě nezávislých nutričních faktorů, které ovlivňují produkci CLAMFI v bachoru a způsobují pokles obsahu mléčného tuku. Více informací máme o vlivu objemu, škrobu a tuku v krmné dávce než o vlivu zkrmování kvasinkových kultur a vlivu managementu.

Tuky Příliš mnoho tuku v krmné dávce dojnic je klasickým důvodem poklesu mléčného tuku. Odborníci na výživu jsou si velmi dobře vědomi negativního dopadu vyššího obsahu tuku na fermentaci v bachoru a snížení příjmu sušiny. Je velmi lákavé obohatit krmnou dávku o vyšší množství tuku, pokud je příznivá cena komponent v době, kdy je vysoká cena obilí, stávají se tukované

produkty zajímavou komoditou nebo v případě, že má farma přístup například k nějakým odpadním produktům s obsahem tuku z potravinářských provozů. Klíčem k prevenci poklesu mléčného tuku při zkrmování tukovaných komponent je plné pochopení výživářských a chemických dopadů jak na bachorovou populaci, tak na samotnou krávu, a zvolit optimální množství krmeného tuku které zajistí co nejvyšší potenciální zisk při co nejnižším riziku z krmení vyplývajícího. Různé typy tuků představují různé úrovně rizika. Nízkým rizikem se vyznačují tuky s malým negativním dopadem na mikrobiální populaci bachoru, čímž nedochází k ovlivnění normální fermentace a nezvyšuje se produkce CLAMFI. Obecně lze tuto skupinu charakterizovat jako vysoce nasycené mastné kyseliny a jejich vápenaté soli. Většina komerčně nabízených bypass tuků je postavena právě na těchto dvou typech nebo na jejich kombinacích, takže při jejich zkrmování k poklesu mléčného tuku by dojít nemělo. Zkrmování těchto doplňků je většinou ovlivněno jejich cenou a momentální dostupností. Navíc tyto komerční produkty jsou většinou dodávány v sypké formě, která je lépe skladovatelná a také se snadněji aplikuje do TMR. Bypass tuky jsou označovány jako v bachoru inertní tuky, čímž se zdůrazňuje jejich velmi malý vliv na fermentaci bachoru. Mnohem rizikovějším krmivem jsou nenasycené mastné kyseliny, které se získávají různou úpravou olejnin (bavlníkové semeno, sója, řepka, slunečnice …). Vyšší koncentrace těchto nenasycených mastných kyselin v bachoru z jednoho nebo více zdrojů může inhibovat některé bachorové mikrobiální druhy. Tato změna v populacích pak může uvolnit místo pro druhy produkující CLAMFI v množstvích, které vedou k pokle-


Černostrakaté 1/2014

9

NOVINKY

v krmné dávce je řešení poměrně jednoduché. Stačí krmnou dávku naředit objemem s pomalejším škrobem. Pokud nemáme alternativu, pak se zaměřujeme na udržení vyššího pH bachoru a snižujeme obsah tuku v krmné dávce, abychom zabránili produkci CLAMFI.

Udržení vysokého poměru objemu Vysoký poměr objemu v TMR je nejlepší prevencí poklesu tučnosti mléka. Vysoký podíl NDF vlákniny udržuje vysoké pH bachoru a omezuje syntézu CLAMFI. Tento přístup využívá přirozené schopnosti slin produkovaných při přežvykování na pufrování kyselosti bachoru su obsahu mléčného tuku. Doplňky s obsahem vysoce rizikových tuků jsou označovány jako suplementy s v bachoru aktivním tukem pro zdůraznění jejich schopnosti narušit bachorovou mikrobiální populaci. Ze všech strategií jak zkrmovat tuky a tukované komponenty dojným kravám je nejlepší ta nejjednodušší a současně i velmi obtížně vyjádřitelná – zkrmovat tuky v přiměřeném množství. Správně dimenzovaným množstvím lze poklesu mléčného tuky zabránit. Pro efektivní využití široké škály komerčních tukovaných doplňků je potřeba poskytnout praktický krmný návod, který bere v potaz typ tuku v doplňku, obsah tuku v základní krmné dávce a její celkové složení a dopad na bachorovou fermentaci. Při kalkulaci množství tuku, které můžeme do krmné dávky zakomponovat je třeba brát v potaz mnoho faktorů, které se mohou markantně projevit do změn pH bachorového prostředí během 24 hodinového cyklu. Je třeba pečlivě zvažovat karbohydrátový profil a rychlost degradace škrobových frakcí, strukturu a vlhkost krmné dávky, obsah strukturální vlákniny, která je ovlivněna zdrojem a úpravou krmné dávky a také množství pufrů do dávky přidávaných.

Fermentované tuky jsou velmi rizikové Míra degradability škrobu v bachoru současně determinuje riziko poklesu mléčného tuku. Různé polní testy a analýza pokusů naznačuje, že rychlá fermentace škrobu přímou úměrou zvyšuje riziko poklesu tuku. Krmné dávky s vysokým podílem kukuřičné siláže nebo CCMky (LKSky) jsou nejrizikovější. Rychlost fermentace kukuřičného škrobu se zvyšuje s délkou skladování. Pokud určíme jako důvod propadu mléčného tuku vysoký obsah rychle fermentovaného škrobu

Kalkulujte s degradovatelností škrobu Jak již bylo výše zmíněno, i tento faktor rovněž ovlivňuje produkci CLAMFI. Vysoký obsah snadno fermentovatelného škrobu v silážích je považován za rizikový faktor poklesu tuku v mléce. To také vysvětluje, proč se při posuzování vlivu siláží nelze orientovat jen pouze podle obsahu vlákniny. Méně známá a často ignorovaná vlastnost objemů vztahující se k poklesu obsahu tuku v mléce je jejich příspěvek k celkovému příjmu tuku v krmné dávce krávou. Například typický obsah mastných kyselin v kukuřičné siláži je asi 1,5 – 2,0 % sušiny, ale nejsou výjimkou situace, kdy obsah tuku může dosáhnout 3,5 % eventuelně i více. Při posuzování rozboru krmiva je třeba zvažovat, že obsah mastných kyselin v krmivu není to samé co obsah tuku. Za obsah tuku se při tradiční analýze považuje vše, co se rozpustí při etérové extrakci. Ve skutečnosti tak však stanovíme i některé uhlohydráty, vitamíny, některé pigmenty a další látky. Takže v takto stanoveném tuku tvoří mastné kyseliny jen okolo 60 %. Pokud máme siláž s obsahem mastných kyselin na úrovni 3,5 % je její obsah hrubého tuku mezi 5 – 6 procenty. Při objemech ve kterých se siláž zkrmuje, to není zanedbatelný příjem tuku ze samotné siláže.

Kvasinky a plísně Obě jsou považovány za rizikové faktory poklesu mléčného tuku, ale jen velmi málo je dosud známo o tom jak ovlivňují bachorovou populaci a ještě méně o tom, jakým mechanismem se podílejí na akumulaci CLAMFI. Spekulativní teorie jsou založeny na tezi, že produkují antimikrobiální látky jako součást svých metabolitů, což negativ-

ně ovlivňuje ostatní populace v bachorovém prostředí. Vysoké zaplísnění a kvasinková kontaminace fermentovaných krmiv je nejen nežádoucí kvůli riziku propadu obsahu tuku v mléce, ale rovněž z důvodu snižování příjmu sušiny krmné dávky, negativním vlivu na celkový zdravotní stav a snížení užitkovosti za laktaci. V dobré siláži či senáži se počet plísní a kvasinek pohybuje pod 10 000 kolonie tvořících jednotek na gram siláže. Zaplísněnost, která již ohrožuje zvířata na zdraví, se obtížně stanovuje. Je také odvislá od konkrétního druhu plísně. Siláže s obsahem 1 milión KTJ/g a vyšší by neměly být krmeny vůbec.

Faktory managementu Některé faktory managementu chovu se mohou na poklesu obsahu tuku v mléce rovněž projevit. Mezi nejdůležitější patří prostor u žlabu na kus, plocha lože na ustájenou dojnici a intenzita míchání TMR. Největší vliv má pravděpodobně zamíchání TMR. Při možnosti krav separovat jádro z TMRky dochází k výrazným poklesům bachorového pH a následnou produkci CLAMFI. Obecně platí, že všechny opatření přijaté k zachování komfortu a udržení dobrého systému řízení stáda vedou k minimalizování rizika poklesu tuku v mléce. Nutriční rizika deprese tuku v mléce jsou vzájemně propojena. Malá změna v jednom parametru, i v rámci akceptovatelných mezí, může ve svém důsledku vyvolat nerovnováhu v celém bachoru ústící v produkci CLAMFI. Pokud tedy dojde k propadu tučnosti i přes skutečnost, že si myslíte, že se nic v krmné dávce či managementu nezměnilo, vždy je potřeba pečlivě analyzovat dopady všech změn včetně těch sebemenších. Za průlom v chápání syndromu poklesu tuku je právem považován objev jeho spojitosti s produkcí CLA v bachoru. Systém krmení a kalkulace krmných dávek se snaží eliminovat faktory vedoucí k produkci CLAMFI. Ve skutečnosti není pokles tuku spojen s jedním konkrétním faktorem ve výživě, ale naopak velký počet faktorů má spojitost s množstvím produkovaných CLAMFI. V pochopení celého komplikovaného systému produkce CLAMFI jsme však na úplném počátku a pro hlubší pochopení budou nezbytné další vědecké studie. Snad nám poskytnou další odpovědi jak se syndromu ztráty tučnosti vyhnout nebo se s ním rychleji vypořádat. Tom Jenkins a Bill Prokop volný překlad z HOARD’S WEST 1/2014


10

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Jsou

jerseyky skutečně efektivnější? Protože krmné náklady tvoří 52–58% celkových nákladů na produkci mléka, je efektivita konverze krmiva hodnotným srovnávacím měřítkem odhadu celkové ekonomiky chovu. Dodatečnými parametry k dojivosti a příjmu sušiny krmné dávky pro hodnocení skutečné efektivity produkce pak jsou parametry genetiky, plemene, věku, pořadí laktace, fáze reprodukčního cyklu, tělesné hmotnosti, změny tělesné hmotnosti a velikosti těla. Práce vědeckých pracovníků z Cornell University dokazují, že ke zlepšení celkové konverze krmiva dochází v závislosti na změnách v trávení a vstřebávání živin, utilizaci energie pro produkci, či v závislosti na formě podávaného krmiva (velikost částic, termické a jiné úpravy). Několik vědeckých pojednání v poslední době přišlo s poznatky, že jerseyky mají v tomto ohledu v porovnání s holštýnkami některé anatomické a fyziologické výhody. Počítačem vytvořené modely na Washington State University (WSU) naznačují, že za podmínek produkce v termoneutrální tepelné zóně spotřebuje jerseyská populace o 20% méně krmiva na produkci stejného množství sýru než populace holštýnská. Z počítačových modelů vychází, že jerseyky jsou efektivnější díky vyššímu obsahu tuku a bílkoviny v mléce a nižší tělesné hmotnosti. Ze statistik USDA vyplývá, že i nadále zůstává v USA holštýnské plemeno dominantní populací dojeného skotu bez výrazných změn. Jerseyky jsou chovány jen asi na 3,5 % chovů.

Skutečně existuje nějaký rozdíl? Vědeckých prací, které by porovnávaly energetickou efektivitu krav obou plemen hodnocením v respiratorních kalorimetrech je bohužel málo. Touto metodou se měří spotřeba kyslíku a množství uvolněného oxidu uhličitého a měří se energie

uvolněná ve formě tepla. Jeden z mála pokusů byl proveden v Natural Resources Institute v Beltsvillu. V pokusu se zjišťovala energetická bilance krav krmených TMR sestavenou z 50 % objemu a 50% koncentrátu po celou jednu laktaci. Pokus neprokázal rozdíl mezi utilizací energie mezi plemeny v kontrolních částech laktace (49., 154. a 271. den laktace). U jerseyek bylo o 35 objemových procent méně vlhkých exkrementů než u holštýnek. Tento rozdíl však byl způsoben rozdílnou hmotností krav obou plemen (426 kg J proti 628 kg u H) a tím i odlišným denním příjmem sušiny a vody než rozdílem v účinnosti trávení a absorpcí živin. Pokud byl příjem stravitelné sušiny a celková produkce vlhkých exkrementů vyjádřena na jednotku hmotnosti těla, pak mezi plemeny nebyl patrný rozdíl. Stejně tak některé další polní testy, provedené ve Velké Británii a USA, zaměřené na kapacitu trávícího traktu nezjistily meziplemenné rozdíly. Samozřejmě že z důvodu větší velikosti a hmotnosti je příjem, ale i mléčná produkce vyšší u holštýnek. Studie University of Connecticut publikovala průměrný příjem sušiny 22,4 kg u H a 16,5 kg u J. Po přepočtu příjmu stravitelné energie na kilogram metabolické velikosti těla byl koeficient mezi plemeny stanoven na 0,75. V testu provedeném na Ohio State University byla produkce 4% FCM mléka H krav o 6,8 kg mléka vyšší než u J krav. Ani v tomto experimentu se neprokázal rozdíl ve vyprodukované energii mléka na jednotku metabolizovatelné velikosti těla mezi plemeny. Stejně tak dopadla i poslední studie University of Reading porovnávající třetí laktace skupiny J a H krav, která rovněž nezaznamenala průkazný rozdíl mezi produkcí energie z mléka po přepočtu na jednotku metabolizovatelné velikosti těla. Z těchto několika studií lze usuzovat, že produkční kapacita obou plemen je obdobná.

Výzkumníci z University of California hodnotili relativní hmotnost orgánů holštýnských krav v porovnání s krávami jerseyského plemene. Signifikantně rozdílná byla hmotnost kůže a plic. Vzhledem k velikosti těla se předpokládalo, že hmotnost kůže a plic by v daném pořadí měla být vyšší o 27 % a o 21 %. Rozdíly v relativní hmotnosti jater, mléčné žlázy a gastrointestinálního traktu mezi plemeny byly neprůkazné. Identická relativní hmotnost tkání a orgánů trávícího systému a mléčné žlázy naznačují stejné predispozice jak k příjmu krmiva, tak k mléčné produkci obou plemen. Statistika průměrné užitkovosti stád publikovaná Animal Improvement Programs Laboratory ukazuje, že průměrná denní produkce 3,8 miliónů krav je 29,6 kg/den s obsahem 3,66% T a 3,08% B. Průměr 244 372 jerseyek je 21,2 kg/den se složkami 4,77% T a 3,64% B. Nutno podotknout, že složení mléčného tuku holštýnek a jerseyek není identické. Mléčný tuk jerseyek obsahuje vyšší podíl mastných kyselin s krátkým řetězcem syntetizovaných v mléčné žláze a méně MK s dlouhým řetězcem, které se syntetizují v játrech z lipidů z krmiva a z mobilizovaného tělesného tuku. To je důvod,


Černostrakaté 1/2014

11

NOVINKY

Porovnání efektivity konverze krmiva Zdroj

shodné

Blake et al. (1986)

20 % nižší

Gybson et al. (1986)

shodné

Oldenbroek (1986)

7 % vyšší

Oldenbroek (1988)

2 % vyšší

Olson et al. (2010)

8 % vyšší

Rastani et al. (2001)

14 % nižší

Rodriguez et al. (1997)

7–12 % nižší

Schwager-Suter (2001)

shodné

West et al. (1990)

proč mléčný tuk jerseyek je jemnější než mléčný tuk jiných plemen. Současně to také odhaluje největší metabolický rozdíl mezi plemeny. Efektivita konverze krmiva je obvykle definována jako poměr vyprodukovaného mléka na jednotku krmiva. Jednotlivé výsledky a závěry mnoha polních testů porovnávající efektivitu konverze krmiva obou plemen se zdají poněkud inkonzistentní (viz. tabulka). V těchto studiích bylo vyprodukované mléko vyjadřováno jako na složky nebo tuk

korigované mléko eventuelně byla počítána energie vyprodukovaného mléka, zatímco spotřeba krmiva byla vyjadřována jako zkrmená energie nebo čistý příjem energie.

Rozporuplné závěry Neexistence jednoznačných standardizovaných jednotek pro výpočet účinnosti konverze krmiva samo o sobě stěžuje porovnání jednotlivých závěrů pokusů. Z tohoto důvodu je efektivita produkce

J/H

Blake et al. (1986)

11 % vyšší

jerseyek v tabulce udávána jako procento z efektivity holštýnek. Všechny pokusy byly zjišťovány při intenzívní produkci na směsných krmných dávkách. Některé výsledky vykazují vyšší efektivitu u jerseyek (o 2–11 %). Nicméně ostatní experimenty buď rozdíly neshledaly, nebo dokonce přisoudily vyšší efektivitu holštýnkám (o 7–20 %). Ve studii provedené v texaské A & M University nezjistili rozdíl mezi efektivitou v první třetině laktace, ale ve druhé byly efektivnější holštýnky. Na základě recenzí těchto prací nelze vyslovit jednoznačný závěr o energetické efektivitě buď jednoho, nebo druhého plemene. Odpověď nám snad poskytnou další připravované pokusy na měření energetických ztrát jednotlivých plemen.

Volný překlad z HOARD’S DAIRYMAN


12

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Mléčnou horečku nestačí řešit až v době projevu. Je třeba aplikovat preventivní programy, které pomohou nastavit metabolismus krav na následnou laktaci.

Jak se počítá DCAD? mEq = (Na + K - Cl - S) Pokud máte rozbor krmné dávky na obsah sodíku a draslíku, můžete zkusit vypočítat DCAD krmné dávky suchařek například pomocí online kalkulačky na adrese: http://kuc.cz/dw3xf2

Hypokalcémie je v řadě chovů stále poněkud podceňovaným problémem. Studie provedené americkou USDA v roce 2002 odhadují 25% míru výskytu subklinické hypokalcémie na prvnívh laktacích. Navíc procento stoupá se zvyšujícím se počtem laktací na úroveň okolo 50 % na třetích laktacích. Rovnoměrně s tím pak stoupá i výskyt mléčné horečky, které postihuje asi 1 % jalovic, ale více než 6 % krav na třetí laktaci. Současný odhad výskytu v USA je okolo 5ti procent. To je mnohem více než se všeobecně předpokládalo, hlavně u jalovic je tento problém často podceňován. Protože jsou jalovice schopny rychleji a efektivněji reagovat na změnu potřeby vápníku, jsou považovány za méně ohroženou kategorii. Neradostné statistiky posledních studií vyvolávají obavy, že hypokalcémie má na ekonomiku chovu mnohem větší vliv než se dosud předpokládalo. Nové výzkumy naznačují, že hypokalcémie má na pokles mléčné produkce a zdraví obecně větší vliv, než jsme si mysleli. Na mnoha farmách se však stále řeší až klinická příčina než aby se implementovaly preventivní programy v tranzitním období. Pouze prevence je však schopna zajistit hladký start laktace a start reprodukčního cyklu. Tradičně je za hypokalcémii považován stav, kdy koncentrace vápníku v krevní

plazmě klesne pod 8 mg/dl a mléčná horečka je pak stav, kdy koncentrace vápníku klesne natolik, že je porušena homeostatická funkce organizmu. Krávy s mléčnou horečkou mají klasické příznaky závratí, mají studené uši a leží s nepřirozeně položenou hlavou. Poslední studie naznačují, že za práh ohrožení krávy mléčnou horečkou na následující laktaci by měla být považována už hladina vápníku 8,5 mg /dl. Jen tak je možno se vyvarovat možných ztrát v produkci mléka a sekundárních reprodukčních problémů. Během tranzitního období dochází k dramatickým změnám v metabolických procesech a potřeba vápníků se s nástupem laktace zdvojnásobuje. Vápník se v metabolismu buněk účastní celé škály procesů a celá řada poporodních metabolických a zdravotních dysfunkcí je připisována právě na vrub jeho nízké hladině. Nejviditelnějším projevem jeho nedostatku je vliv na kontrakce svaloviny. Krávy vystavené hypokalcémii mají často sníženou střevní motilitu a tím i snížený příjem krmiva. V důsledku toho stoupá riziko dislokací slezu. Nižší příjem sušiny zase prohlubuje u krávy negativní energetickou bilanci a zvyšuje riziko vzniku ketózy. Pokud nejsou naplněny energetické požadavky, jsou uvolňovány tukové rezervy v podobě neesterifikovaných mastných kyselin


Černostrakaté 1/2014

13

NOVINKY

kalcémie

(NEFA), tyto NEFA jsou přeměňovány na ketolátky jako třeba ß-hydroxybutyrát (BHBA). Krávy, u nichž se rozvíjí hypokalcémie, mají vyšší hladinu BHBA než jejich protějšky s normální hladinou vápníku v krvi. Dalším negativním faktorem vyšší hladiny NEFA je hromadění triglyceridů v játrech a vznik syndromu ztučnělých jater.

Snížení produkce na další laktaci Ekonomické důsledky hypokalcémie se projevují hned v několika parametrech. Lepší kontrolou hladiny vápníku v krvi by se zlepšila reprodukční výkonnost stád. Pokud nedojde k rozvoji hypokalcémi a zvýšení NEFA a BHBA v krvi zvyšuje se pregnancy rates. Je známo, že u krav s poporodními problémy se narušuje normální ovariální cyklus. Ačkoli vápník nemá na reprodukční cyklus přímý vliv, krávy s hypokalcémií mají oslabené biologické systémy, které mohou přímo či nepřímo reprodukční cyklus ovlivňovat. Vápník má také druhotnou roli ve funkci imunitního systému. V souladu s tím klesá u hypokalcemických krav jejich schopnost odolávat infekcím. Díky tomu například u nich stoupá ohrožení mastitidou v důsledku nedostatečné hladiny vápníku potřebné pro aktivaci imunit-

je víc než problém „nízkého“ vápníku

ních reakcí a svalových kontrakcí svěračů pro uzavření strukových kanálků. Rovněž je zaznamenávána vyšší incidence výskytu metritid. U hypokalcemických krav se více než čtyřnásobně zvyšuje riziko obtížného porodu a následně pak metritidy. Navíc u těchto krav stoupá pravděpodobnost vyřazení z chovu pro zhoršenou reprodukci. S tím jde ruku v ruce i ztráta na mléčné produkci. Zatímco produkce v prvních dnech laktace není vždy hypokalcémií negativně ovlivněna, postupně se však produkce snižuje až o 2–2,5 l/ den s tím jak se hypokalcémie prohlubuje a nastupuje negativní vliv ketózy.

Aniontové soli pomáhají Vyzkoušená a efektivně fungující způsob pro ovlivnění vápníkového metabolismu před porodem je podávání různých premixů aniontových solí (chloridy, sírany…) a optimalizace krmných dávek na co nejnižší obsah sodíku a draslíku (kationtů). Taková dieta pomáhá organizmu krávy připravit se na porod a mobilizovat vápníkové zásoby. Postupně se ustupuje od přímého zkrmování aniontových solí a stále častěji jsou využívány komerční preparáty, které jsou obohaceny o kvalitní bílkovinu a u nichž je zapracováno na přijatelnější chuťové atraktivitě.

Při formulaci dávek je však vždy nejdříve nutno co možná nejvíce snížit přísun sodíku a draslíku a teprve pak dopočítat nezbytně nutné množství těchto pro krávy chuťově neatraktivních solí. Přestože na převrácení metabolismu stačí 3 dny suplementace těmito solemi, je nejrozšířenější praxí jejich podávání po celé 3 týdenní tranzitní období. Dosud nebyl zaznamenán nějaký negativní vliv podávání aniontů na zdravotní stav krav. Současné doporučení je podávat tolik aniontů, aby se dosáhlo -10 mEq/100 g sušiny krmné dávky během okoloporodního období. Nikdo nepochybuje, že hypokalcémie je negativní jev, který poškozuje chovy na reprodukci i produkci. Pro úspěšné řešení problému jsou nutné na míru šité krmné dávky pro tranzitní období.

J.A. Shire and D.K. Beede Volný překlad z HOARD’S DAIRYMAN 2/2014


14

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Odstav mléčných telat Během posledních deseti let byla většina výživářských pokusů zaměřena na tranzitní období krav. Odborníci na výživu, veterináři i poradci chovů se na toto období více zaměřili a chovatelé do svých manažerských rozhodnutí implementovali celou řadu nových myšlenek, aby zlepšili toto z výživářského pohledu složité období. Celý mléčný průmysl si je vědom důležitosti dobrého managementu tohoto období, jehož výsledkem je snížení výskytu infekcí, metabolických dysfunkcí, dobrý start laktace a tím i vysoká mléčná produkce na laktaci, která má hlavní dopad na celkovou ekonomiku chovu. Trošku však se pozapomnělo, že stejně náročným a

složitým životním obdobím prochází i odstavovaná telata při přechodu z mléčné výživy na rostlinnou výživu, kdy jsou nucena přizpůsobit svůj trávicí trakt tak,

čení jednoduché, 2× denně 2 litry mléka. Když se poprvé objevila mléčná náhražka, bylo to z důvodu, aby chov mohl prodávat více mléka a méně se jej zkrmilo telatům. Z toho je zcela jasné, že náhražka muselo být levnější než mléko, také měla nižší obsah živin. Vzhledem k tomu, že si už nikdo moc neuvědomoval, kolik mléka ve skutečnosti je tele schopno od matky vypít, pokračovalo se i s mléčnou náhražkou v doporučení krmit 2× denně 2 litry. Láhve, které se pro krmení telat vyráběly, byly automaticky 2 litrové a nejobvyklejší objem lahví dnes jsou stále 2 litry.

Předčasný odstav telat nepomůže ani jim ani Vám aby byla schopna uspokojit svoji potřebu energie a nutričních látek pro záchovu a růst z jádra a objemu. Odstav telat je ovlivněn managementem a výživou už v době, kdy jsou telata krmena pouze mlékem. Posledních 60 let bylo krmné doporu-


Černostrakaté 1/2014

15

NOVINKY

Obvyklý obsah proteinu v dnešních náhražkách je okolo 20 % a stejně tak tuku je +/- 20 %, z toho důvodu jsou často označovány jako 20:20. Ale sušené mléko holštýnských krav má poměr 27 % proteinu k 30 % tuku. Náhražka je běžně ředěna v poměru 1 : 8–9. Protože sama náhražka má sušinu 95 % je výsledná sušina ředěné náhražky 11,86 – 10,55 %. Pro porovnání průměrná sušina holštýnského mléka je 12,5 %. Porovnejme také množství proteinu a tuku z náhražky 20:20 v porovnání s nativním mlékem. Náhražka 20:20 má v sušině 0,19 kg bílkoviny a 0,19 kg tuku, sušina mléka však obsahuje 0,285 kg bílkoviny a 0,317 kg tuku. Podtrženo sečteno, mléko má o 50 % více bílkovin a o 67 % více tuku než náhražka 20:20! Není tedy žádným překvapením, že pokud chovatel přejde z náhražky na krmení mlékem, vidí jasné zlepšení v růstu a zdravotním stavu telat. Americká rada pro výzkum (NRC) publikuje normy potřeby živin dojného skotu. Rovněž publikuje počítačový program, který pomáhá výživářům hodnotit krmné dávky a odhadovat potenciální růst z přijaté energie a bílkovin. Pokud do tohoto programu pro holštýnské tele zadáme 2× denně 2 litry klasické náhražky 20:20 a teplotu prostředí na úrovni 20 °C, vychází nám, že toto množství dává teleti předpoklad přírůstku na úrovní 0,35 kg denně z proteinu a stejnou úroveň z energie. Pokud však poklesne teplota prostředí na 3 °C, je výsledkem místo přírůstku ztráta tělesné hmotnosti. Není proto nic překvapivého, že v případě poklesu teploty prostředí zaznamenáváme u telat ztráty na hmotnosti a vyšší výskyt respiratorních problémů při krmném programu 2× denně 2 litry náhražky. V případě, že by tele sálo od matky, přijímalo by mléko asi 10× denně a přijalo by okolo 20% své tělesné hmotnosti mléka. Takže předpokládáme-li hmotnost telete 40 kg, pak 20 % odpovídá 8 litrům mléka. To je dvojnásobek na farmách krmného množství mléka. Holštýnské tele by mělo přijmout okolo 320 g bílkoviny denně, v porovnání se zhruba 130 g, které dostane při restriktivním programu zkrmování odpadního mléka nebo dokonce jen s 86 g z náhražky 20:20. Tato bílkovina je nezbytná pro dostatečný růst telete a naplnění svého genetického potenciálu. S tukem je to stejné dvojnásobné množství přijatého tuku dává teleti dostatek energie pro různé systémy těla, ale hlav-

ně pro rozvoj imunitního systému. Tato energie je rovněž nezbytná pokud je teplota prostředí nižší pro udržení vlastní tělesné teploty a udržení tělesného růstu. Je tedy zřejmé, že krmný program pro telata musí být modifikován tak, aby v dávce byl vyšší obsah bílkoviny i energie, pro kontinuální růst a dobrý zdravotní stav bez ohledu na momentální teplotu okolního prostředí. Množství živin může být zvýšeno zvětšením objemu podávaného mléka, zvýšením počtu napájení nebo zvýšením sušiny podávaného nápoje. Zařazením některého z výše uvedených doporučení nebo jejich kombinací dochází ke znatelnému zlepšení v oblasti kondice a zdraví odchovávaných telat během několika týdnů.

Kolik a jak často? Je samozřejmé, že méně nákladné je zkrmovat odpadní mléko. Je však důležité takové mléko pasterizovat aby se snížila bakteriální zátěž a snížil se negativní dopad vysokého bakteriálního znečištění na gastrointestinální trakt telat. Tele by mělo co nejdříve po narození dostat 10 % své porodní hmotnosti kvalitního kolostra. Rovněž se doporučuje do 8 hodin po prvním napojení podat druhou dávku kolostra v objemu 5 % porodní hmotnosti. Vysoce kvalitní mlezivo obsahuje alespoň 50 gramů imunoglobulinu (IgG) v litru a má nízké bakteriální znečištění (pokud možno pod 10 000 v ml a méně než 1 000 koliformních baktérií v ml. V případě potřeby je možno kolostrum podávat během prvních 2 – 3 krmení. Běžnou praxí je zkrmování nezralého mléka po dobu celého prvního týdne života telete. Tele by mělo dostat 15 % své tělesné hmotnosti první týden života. To odpovídá 2× denně 3 litrům mléka na průměrně velké tele. Počátkem druhého týdne by toto množství mělo být zvýšeno na 20 % tělesné hmotnosti telete. A toto množství by mělo být podáváno po celou dobu, než se tele navykne na příjem dostatečného množství startéru a započne odstav. Také je možné zvýšit sušinu mléka zahuštěním mléčnou náhražkou. Dnes jsou již speciálně vyráběny komerční produkty právě určené k přidávání k plnotučnému mléku. Mají obvykle výrazně vyšší obsah bílkoviny než tuku. Pokud se však k tomuto kroku rozhodneme, je velmi důležité pečlivě sledovat výslednou sušinu roztoku refraktometrem.

Sušina může být zvýšena až na 15 % bez nebezpečí vzniku průjmu telat. Při vysoké úrovni managementu a adlibitním přístupu k pitné vodě, pak lze sušinu zvýšit až na 18 %. Důležité je, aby zvýšení sušiny nebylo skokové, ale bylo prováděno maximálně po 2 % bodech u telat krmených mlékem nebo náhražkou kde se předpokládá sušina mezi 11–12 %. Něco jiného je, pokud začneme podávat zahuštěné mléko nebo náhražku ihned po kolostrálním období, protože sušina kolostra je okolo 24 %. Samozřejmě lze stejného dosáhnout jen pomocí mléčné náhražky. Je však obtížné dostat do telete dostatečné množství proteinu a tuku pro dosažení maximálního růstu mléčnou náhražkou 20:20. U tohoto důvodu se na trhu začínají objevovat produkty s výrazně vyšším obsahem proteinu (24 až 28 %) a více méně nezměněným obsahem tuku (15 až 20 %). Vyšší úroveň proteinu umožňuje teleti rychlejší růst kostry a svaloviny bez toho, že by tele bylo příliš vysoko v kondici a současně je teleti poskytnuto dostatečné množství tuku pro udržení tělesné teploty, růst a rozvoj imunitního systému. Pokusy ukazují, že vyšší obsah tuku v mléce potlačuje chuť k příjmu potravy a odrazuje telete od příjmu startéru. Doporučuje se také zvýšit procento sušiny v podávané náhražce na 15 % nebo více, aby byly lépe naplněny nutriční požadavky telete. Vyšší hladina proteinu v krmné dávce zvyšuje konverzi krmiva, čímž se ve výsledku snižuje množství náhražky na kilogram přírůstku. Zvýšit příjem živin je také možné častějším napájením telat. Pokud jsou k napájení telat použity láhve, je velmi obtížné zvýšit příjem živin, bez zvýšení počtu napájení. Na trhu jsou již třílitrové lahve, které umožňují zvýšit příjem na 6 litrů denně při napájení 2× denně, to je ale stále pouze 75 % doporučeného objemu mléka. Samozřejmě zvýšení počtu napájení by bylo nejjednodušším řešením, které by i pro telata bylo vhodnější, jenže v tomto případě se výrazně zvyšují pracovní náklady, což je asi největší překážkou zavedení tohoto opatření.

Kdy odstavovat? Další zažité paradigma týkající se tradičních restriktivních programu krmení mléčných telat je tvrzení, že čím dříve je tele z mléka odstaveno, tím lépe. To se do praxe zavedlo z několika důvodů.


16

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Prvním důvodem je hledisko finanční, kdy krmení mlékem je nákladnější než krmení objemnými krmivy. Druhým důvodem je všeobecné přesvědčení, že tele má více problému s infekčními onemocněními, dokud je na mléčné výživě. Dalším důvodem je zkreslený pohled na ekonomiku jalovic. Náklady se do výroby promítají, aniž by byl vidět nějaký efekt do doby, kdy se jalovice otelí. Když se počítají náklady na odchov jalovic, je obvyklé, že jsou vyjadřovány jako náklady na kus a den. Nicméně, pokud by se náklady vyjadřovaly jako náklady na kilogram přírůstku (protože rámec a hmotnost podmiňují věk při prvním připuštění stejně jako dostatečnou velikost rámce při prvním otelení) nevycházejí restriktivní programy ekonomicky dobře. Zkrmováním vysoce kvalitních krmiv, zvláště v období mléčné výživy jsou

náklady výrazně efektivněji konvertovány na kilogram přírůstku, což náklady na jednotku přírůstku snižuje. Co se týče průjmových onemocnění je u telat nejrizikovější období ve stáří 7–12 dní věku. V tomto věku jsou nejčastějšími původci průjmů Rota a Corona virusy a Cryptosporidia. Respiratorní problémy se spíše vyskytují u telat ve věku okolo 1 měsíce, což přesně odpovídá věku, kdy většina krmných programů začíná s redukcí množství podávaného mléka. To tele stresuje a nedostatek živin a energie teleti oslabuje jeho imunitní systém, který nezvládá nápor respiračních patogenů. Navíc, v tomto období se telata na klasických restriktivních programech dostávají do negativní energetické bilance, což se na imunitním systému rovněž musí projevit. Polní test z Cornell University zjistil, že jalovičky ošetřené v tomto věku byť jen jednou dávkou antibiotik (obvykle po infekci dýchacích cest) nadojí v průběhu první laktace o 493 l mléka méně. Bohužel hlavním cílem mnoha chovů je odstavit telata co nejdříve a odchov provést co možná nejlevněji. Ale hlavním cílem odchovu by mělo být odchovat silné a zdravé jalovice pro obnovu stáda, které měly správnou výživu a mohou tak

maximalizovat svůj genetický potenciál, což se zásadně promítne do ekonomiky chovu. Správně odchované jalovice je možno zapouštět dříve a dříve začínají první laktaci. Četné testy naznačují, že vyšší úroveň stádia mléčné výživy telat může ve výsledku znamenat až o 770 l vyšší první laktaci. Bonusem je že tato vyšší užitkovost se promítá i do dalších laktací. Ve zkratce řečeno, časný odstav má nepříznivý vliv na zdraví a růst telat, jakož i na jejich budoucí schopnost produkce mléka. Chovy, které zavedly programy krmení telat poskytující vyšší úroveň výživy zvířat, zaznamenaly obrovský posun ve zdravotním stavu telat. Nebyly výjimečné chovy, kde mortalita mléčných telat dosahovala 5 %. Chovy, které restriktivní programy opustily, dosahují mortality do 1 %. Rovněž je u nich výrazně menší počet telat, která musí být z nějakého důvodu léčena a často se veterinární náklady snížily o 80 %.

Robert B. Corbett Autor je výživářským poradcem společnosti Dairy Health Consultation v Spring City (Utah, USA) volný překlad z HOARD’S WEST 11/2013

Management odstavu u ml Brzký příjem velkého objemu startéru je znakem podvýživy Obvyklé paradigma u odstavu telat je, že čím dříve tele přijímá velký objem startéru, tím lépe, protože startér je přímo zodpovědný za brzký rozvoj bachoru. Jenomže ve skutečnosti je to naopak indikace stavu, že tele nepřijímá dostatek živin z mléka nebo náhražky pro naplnění svých energetických a živinových potřeb a zoufale hledá jiné, alternativní zdroje živin. Vzhledem k tomu, že bachor telat ještě není vyvinut, nedokáže tele živiny ze startéru plně využít. Energie a bílkoviny v mléce nebo mléčné náhražce, která je ale vyrobena pouze z mléčných produktů naopak telatům dodává snadno

přístupnou energii a bílkovinu. Do 3–4 týdnu věku není v mléčné náhražce vhodná jakákoli sójová bílkovina. Cílem by mělo dostat do telat objem mléka odpovídající 20 procentům jejich porodní hmotnosti až do doby, kdy se u nich rozvine schopnost konzumovat dostatečné množství startéru a pak teprve začít proces odstavu. Bohužel, většina komerčních startérů má obsah hrubého proteinu jen na úrovni 17–18 %. Hladina proteinu v sušině plnotučného mléka holštýnského skotu se však pohybuje kolem 27 %. To ovšem znamená obrovský propad v příjmu bílkoviny

u většiny komerčních startérů na počátku dostavu, kdy tele není schopno přijmout takový objem startéru, aby svou potřebu proteinu plně pokrylo. Navíc je nutno předpokládat, že účinnost bachorové fermentace malých jaloviček je nesrovnatelně nižší než u vyšších věkových kategorií. Obecně se udává, že by v případě 18 % obsahu proteinu ve startéru mělo tele 3 dny po sobě přijímat 1,8 kg startéru. V případě vysoce kvalitního s obsahem bílkoviny mezi 24–25 % by stačil příjem na úrovni 1 kg. Pak lze teprve začít proces odstavu. Mezi výživáři panuje rozšířená obava,


Černostrakaté 1/2014

17

NOVINKY

éčných telat že pokud jsou telata krmena velkým objemem mléka nebo náhražky vede to k opožděnému rozvoji příjmu startéru. Tedy, že telata musí mít hlad, aby sama aktivně startér vyhledávala. Ještě jednou však chci podotknout, že brzký příjem startéru je znakem podvýživy a nenaplnění energetických a živinových potřeb telete. Nicméně příjem sušiny nejvíce závisí na tělesné hmotnosti. Telata krmená velkým objemem mléka jsou schopna přirůstat 0,9 kg denně proti 0,3–0,4 kilogramovému přírůstku u telat krmených restriktivními programy. Vzhledem k tomu, že telata na velkém objemu mléka přirůstají o tolik více, roste chuť konzumovat větší objem sušiny úměrně zvyšující se hmotnosti těla. Ve věku 4–6 týdnů života se spotřeba startéru samovolně zvyšuje, a je pravděpodobné, že proces odstavu může začít ve věku 7–10 týdnů.

Proces odstavu z mléčné výživy na 100 % suchého krmiva je ve skutečnosti mnohem složitější. Při navrhování krmného programu pro telata je třeba vzít v úvahu dva důležité faktory. Jedním je schopnost telat přijmout dostatečné množství startéru, které pokryje jejich nutriční požadavky. Druhým je dostatečný rozvoj bachoru, který by dokázal přijaté množství startéru využít. Oba faktory jsou mnohdy zcela ignorovány a odstav se provádí mechanicky jen v závislosti na věku telete.

Definování kvality startéru Co určuje, zda je startér kvalitní? Měl by obsahovat minimálně 22 % bílkoviny, ale obsah proteinu na úrovni 24–25 % je mnohem výhodnější. Zdrojem bílkovin by měla být sójová moučka, která má vhodné složení aminokyselin a je v ba-

choru vysoce rozložitelná. Bypass bílkovina by ve startéru telat neměla být používána. Při rozvoji bachoru je jeho schopnost využívat bílkovinu omezená, takže co se nevyužije v bachoru, automaticky přechází k absorpci do tenkého střeva. Také musí být k dispozici přijatelná forma škrobu. Často je používána celá kukuřice, ale její škrob není v bachoru snadno k dispozici a má tendenci rozvoji bachoru spíše bránit. Startér by měl být co možná nejkonzistentnější, hlavně co se vlhkosti týče. Telata nemají rády změny v konzistenci a na jakoukoli změnu reagují snížením příjmu sušiny. Při narození telete je bachor podstatně menší než slez, nemá vyvinutou svalovinu a papily chybí. Bachor je při narození v podstatě sterilní, takže první bakterie, které ho osídlují jsou ty z okolního prostředí. Jedná se však o aerobní bakterie, zatímco bakterie ve fungujícím bachoru


18

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

krav jsou anaerobní. Takže během vývoje bachoru se postupně populace mění z aerobní na anaerobní. Pro svůj růst vyžadují bakterie kapalné prostředí. Bohužel stále ještě existují chovy, které buď telatům vodu nepodávají, nebo ji nabízejí telatům na mléčné výživě jen ve velmi omezeném množství. To však omezuje růst bakteriální populace v bachoru, která je za rozvoj bachoru nejvíce zodpovědná, dochází tak k opoždění jeho rozvoje. Často jsem si také všiml, že telata s limitovaným přístupem k vodě mají po odstavu vysoký výskyt respiračních onemocnění. Mnoho chovatelů se mylně domnívá, že proto, že mléko obsahuje téměř 90 % vody, mělo by pokrýt potřebu vody telat. Bez ohledu na to, zda telata sají mléko z cucáků nebo pijí z vědra, při příjmu mléka se mléko čepcobachorovým splavem dostává rovnou do slezu. Potřeba vody v bachoru nutná pro rozvoj bakteriální populace tak není splněna. Pokud je přijímána voda samostatně, nedochází k reflexivnímu vytvoření čepcobachorového splavu a zůstává nějakou dobu v bachoru. Vysoké procento telat bude pít vodu, přestože je krmeno velkým objemem mléka. Mnoho pokusů jasně prokázalo skokový nárůst příjmu startéru, pokud je k dispozici voda ad libitum již v období čistě mléčné výživy. Tím se urychluje bachorový vývoj a zvyšuje se tempo růstu telat. Jak již bylo výše zmíněno, musí startér obsahovat snadno dostupné zdroje škrobu. Pokud je škrob fermentován v bachoru, je z něj ve velkém množství produkována kyselina máselná. Výzkumy prokázaly, že právě kyselina máselná má na rozvoj papil bachoru největší vliv. Bachorové papily jsou nezbytné pro absorpci těkavých mastných kyselin, které se v bachoru produkují během procesu fermentace. Tyto kyseliny jsou pro skot důležitým zdrojem energie, ale špatně vyvinutý bachor je nemůže efektivně absorbovat, což může mít závažný důsledek – vznik bachorové acidózy. Kukuřice, která je ve startérech telat nejčastějším zdrojem škrobu může být použita v různých formách. Hydrotermicky upravené vločky mají škrob nejdostupnější. Jejich nevýhodou je velká křehkost, takže se drolí na malé části a dochází k nadměrným ztrátám. Klasické vločky jsou silnější, ale je pro telata stále snadné je rozmělnit a ztráty jsou nižší. Některé startéry obsahují kukuřici celou, ze které není škrob pro telata přístupný. Studie prokázaly, že rozvoj bachorů telat krme-

ných celou kukuřicí je pomalejší v porovnání se skupinami telat s jinou formou podávaného kukuřičného zrna. Proto je lépe se celému kukuřičnému zrnu vyhnout. Některé startéry také obsahují malé množství ječných vloček, které jsou zdrojem škrobu dostupného dříve než kukuřičný škrob. Startéry jsou dodávány ve třech formách, vločkované, granulované a sypké. Mačkané vločky by měly být preferovány hned z několika důvodů. Jsou pro telata chutnější a výsledkem je vyšší příjem sušiny než z jiných forem. Dalším důvodem je lepší stimulace stěny a svalstva bachoru.

Na velikosti záleží Někteří chovatelé se obávají, že pokud telata nemají nějaký objem k přežvykování, nebude se stěna a svalovina bachoru dostatečně rozvíjet. Pokusy však jasně prokázaly, že strukturované startéry sami o sobě zaručí dostatečnou stimulaci a rozvoj bachoru. Současně však testy potvrdily, že na velikosti částic záleží. Největší procento startérů má průměr granule 8 mm. Lepší by však bylo mít velikost 12 mm. U porovnávacích testů byl u vločkovaných startérů až o 15% vyšší příjem sušiny než u granulí. Nejméně telaty preferovanou formou je sypký startér. Počátek odstavu musí být v synchronizaci s vývojem bachoru. Na internetu je možno najít obrázky dobře vyvinutých bachorů 4 týdenních telat. Tato telata ale rozhodně nepřijímala 20 % své hmotnosti mléka denně a byla v podstatě hlady nucena hledat živiny nutné k přežití z jiných zdrojů. Trvám si na tvrzení, že brzký příjem velkého množství startéru znamená, že takové tele nepřijímá dostatek energie a živin z mléka pro uspokojení potřeb záchovy a růstu. Vzhledem k tomu, že v této době, kdy telata začnou konzumovat startér, není bachor ještě dobře přizpůsoben fermentaci, je jen velmi malá část živin a energie využita a absorbována. Telata tedy z omezeného množství mléka a špatně stravitelného startéru nemohou využít svůj genetický potenciál k růstu. Přestože tedy může být v některých případech bachor ve 4 týdnech věku rozvinut, tele stále dobře neprospívá a jeho imunitní systém nedostává dostatečné množství živin pro správné fungování. Jestliže tele od svého druhého týdne života do sebe dostane 20% své porodní hmotnosti mléka, roste dostatečně

a s tím jak roste, současně se automaticky začne zvyšovat příjem startéru. Jakmile dosáhnou hmotnosti, kdy potřebují více živin, odpovídajícím způsobem se zvedá spotřeba startéru. Telata většinou konzumují odpovídající množství méně kvalitního startéru (1,8 kg startéru o 18 % bílkovin) mezi 7.–10. týdnem života (nebo 0,9 kg velmi kvalitního startéru o 24–25% bílkovin). Nejlépe je po odstavu nekrmit žádný objem po dobu 7–14 dní, aby se dále rozvíjela schopnost bachoru fermentovat škrob na butyrát. Je důležité u těchto telat denně kontrolovat individuální spotřebu startéru. Tradiční programy odstavu mají za cíl odstavit tele ve specifickém věku. Tomu je podřízeno limitní dávkování mléka nebo náhražky v určitém věku, aby tele bylo donuceno začít přijímat startér. Mnohdy jsou telata jen jeden týden na redukovaném množství a hned pak jsou odstavena. Problémem této metody je nedostatek času pro rozvoj bachoru před odstavem. Telata jsou nucena přijímat více startéru pro pokrytí svých energetických potřeb, ale nemají k tomu uzpůsobený bachor, který zatím nedokáže fermentovat přijaté množství. U těchto telat pak dochází k rozvoji bachorové acidózy a rohovatění rostoucích bachorových papil.

Mléčné krmné automaty V posledních letech roste povědomí o nutnosti zvýšit denní množství mléka v dávce telat. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení počtu krmných automatů na farmách. Bohužel však mnoho z nich je od výrobců dodáváno se složitými přednastavenými množství mléka, které každé tele může v tom kterém týdnu života vypít. Nejrozšířenější je systém, kdy se teleti postupně zvyšuje denní limit mléka, dokud nedosáhne nějaké předem dané úrovně a pak je množství postupně redukováno, aby se tele nutilo začít přijímat startér. Většina je naprogramována k odstavu ve věku 8 týdnů. Znovu zmiňuji, že tento systém nutí tele přijímat více startéru než je schopno strávit. Největším problémem u krmných automatů je, že při skupinovém ustájení telat není přehled o denní spotřebě startéru každým teletem. Když pak program začne telatům množství mléka omezovat, některá telata před odstavem nepřijímají adekvátní množství startéru pro naplnění živinových a energetických potřeb.


Černostrakaté 1/2014

19

NOVINKY

Důsledkem je výskyt telat s nízkým přírůstkem a vysokým výskytem respiračních onemocnění po odstavu. V mnoha případech byly stávající stáje vybaveny krmným automatem, což umožnilo zvýšení ustajovacích míst bez toho, že by se do úvahy vzala nedostatečná kapacita starého ventilačního systému. V těchto stájích pak dochází ke zvýšení výskytu respiratorních onemocnění a vyšší mortalitě. Některé chovy v chladnějších klimatických podmínkách rozvinuly systémy zkrmování okyseleného mléka. V těchto případech mají telata k mléku ad libitní přístup. Nižší pH okyseleného mléka vede ke snížení příjmu mléka na jedno napití, ale je to kompenzováno stálým přístupem a vyšší frekvencí pití. Tato telata většinou velmi rychle rostou, ale opět nastává problém při odstavu. Telata jsou ustájena skupinově, před odstavem je jim množství mléka redukováno a některá zase nepřijímají dostatečné množství startéru, protože individuální příjem nemůže být sledován. Tradiční systémy krmení telat na úrovni příjmu 10% porodní hmotnosti mléka na kus a den jsou diety na hranici hladovění a v době chladného počasí nebo tepelného stresu často vedou ke ztrátě hmotnosti a zvýšenému výskytu respiračních onemocnění. Jednoduchým cílem by mělo být zdvojnásobení porodní hmotnosti ve věku 8 týdnů. Pokud budete brát do úvahy tyto myšlenky, lze navrhnout program odchovu telat, kdy lze dosáhnout vynikajícího přírůstku bez zvýšeného ukládání depotního tuku, mít zdravější telata, nižší incidenci onemocnění menší procento mortality telat, výsledkem jsou jalovice, které dosáhnou mnohem dříve odpovídajícího tělesného rámce, nižší věk při prvním otelení a schopnost produkovat více mléka. Zlepšením výživy jaloviček v počátečních obdobích jejich života povede k vyšší dlouhověkosti a tím vyšší celoživotní produkci. Úspěšný odstav je významnou investicí do produktivity a ziskovosti každé mléčné farmy.

Nabídka analýz vzorků na stanovení protilátek paratuberkulózy (pTBC) Laboratoř rozborů mléka (LRM) Brno již rok rutinně provádí stanovení protilátek pTBC v mléce nebo v krevním séru metodou ELISA. Dodavatelsky také zajišťují analýzy mléčných filtrů a výkalů PCR metodou. Za tu dobu bylo analyzováno v LRM Brno 3669 vzorků. Aktuálně stále častěji registrují požadavky na vyšetření bazénových vzorků mléka i od mlékáren. K testování na přítomnost protilátek pTBC lze bez dopadu na kvalitu výsledků v laboratořích použít vzorky mléka odebrané v rámci KU. Protilátky zjišťují i ze vzorků krve (krevního séra). Logisticky je zajištěn svoz vzorků i z obvodu LRM Buštěhrad. Samozřejmostí je garance ze strany ČMSCH, že informace o výsledcích analýz bude poskytnuta výhradně konkrétnímu chovateli (objednateli zkoušek). Systém tlumení pTBC a doporučení pro volbu a rozsah laboratorních zkoušek vycházejí z dokumentu zpracovaného zdravotní komisí chovatelských svazů. Z dostupných informací je velmi pravděpodobné, že realizace ozdravovacího programu bude ponechána na chovateli (bez spoluúčasti státu) a pTBC bude vyřazena ze seznamu nebezpečných nákaz.

Stručný postup monitoringu a ozdravování chovu od TBC (plný postup provádění opatření je možno na vyžádání zaslat e-mailem)

1) vyšetření bazénového vzorku mléka a) pozitivní výsledek (výskyt pTBC nad 12 % pozitivních dojnic ve stádě) – dále postupovat dle bodu 3) b) negativní výsledek – analyzovat mléčný filtr nebo seškrab mléčného filtru

2) vyšetření mléčného filtru: a) pozitivní výsledek (výskyt pTBC 6–12 % pozitivních dojnic ve stádě) – dále postupovat dle bodu 3) b) negativní výsledek (výskyt pod 6 %) - vyšetření individuálních vzorků mléka/ krve od všech dojnic ve stádě a nebo postup dle bodu 3)

3) vyšetření individuálních vzorků mléka/krve: pravidelné vyšetřování individuálních vzorků mléka/krve všech dojnic při poslední KU před zasušením (všechny laktace ) případně do 60. dne laktace (u dojnic na 2. a vyšší laktaci). Negativní dojnice opakovaně vyšetřit v následující laktaci. Zavedení zoohygienických opatření pro snížení rizika přenosu původce na telata (zejména odchovávané jalovičky) a postupná brakace pozitivních dojnic (dle reálných možností chovatele) V případě zájmu Vám pracovník ČMSCH MVDr. Petr Urban (tel.: 725 969 918, urban@cmsch.cz) poskytne více informací ohledně tlumení pTBC v chovu (zavedení zootechnických opatření, vyřazování dojnic) i s možností osobní bezplatné konzultace přímo v chovu. Ceny laboratorních vyšetření (bez DPH): Druh analýzy

Robert B. Corbett autor je výživářským poradcem společnosti Dairy Health Consultation v Spring City (Utah, USA) volný překlad z HOARD’S WEST 12/2013

Cena na jednotku (Kč)

Analýza krevního séra nebo mléka ELISA metodou

60,–

Analýza mléčného filtru nebo výkalů PCR metodou

1200,–

Pro přesné vyhodnocení přítomnosti protilátek ve vzorcích mléka je nutné znát množství SB v analyzovaném vzorku. V případě, že SB nejsou stanoveny v rámci KU, je nutno připočítat k ceně ELISA ještě částku 12,- Kč za rozbor SB. Podrobnosti objednávek rozborů pTBC a další informace doporučujeme projednat s vedoucím LRM Brno Ing. Klimešem (telefon: 545 219 143, e-mail: lrmbrno. vedouci@cmsch.cz).


20

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Těžké porody si na telatech vybírají svou daň

Jednoduchými praktikami lze zvýšit procento přežití a zlepšit prospívání telat i po velmi těžkém porodu

Víte, kolik telat jste ztratili na úkor těžkých porodů minulý rok? Mohla některá z nich přežít? Zhruba 30 % porodů vyžaduje nějakou formu asistence a přibližně 1 z 10 telat při těchto porodech uhyne v důsledku slabých děložních kontrakcí a tím i dlouhé doby porodu nebo v přímé návaznosti na komplikace obtížným porodem zapříčiněných. Přeživší telata jsou pak vystavena vyššímu riziku výskytu onemocnění a úhynu před odstavem. K nejdramatičtějším fyziologickým změnám v životě jedince dochází v průběhu porodu a neschopnost přizpůsobení se organismu těmto změnám má často za následek smrt. Třemi jednoduchými praktikami však lze úmrtnost v souvislosti s těžkými porody či porodními komplikacemi podstatně redukovat: ፚ Stimulace dýchání ፚ Udržování tělesné teploty ፚ Zvýšení objemu tělesných tekutin podáním dostatečné dávky kolostra

První nádech Telata se rodí s nízkým obsahem kyslíku a vysokým obsahem oxidu uhličitého v krvi. I běžně probíhající porod může vést ke stavu, který se nazývá porodní asfyxie. Ta nastává k okamžiku, kdy dojde k přerušení dodávky kyslíku krví z pupečníku, ale tele nezačne dýchat. Po porodu by se tele mělo reflexívně nadýchnout, nafouknout plíce a dýcháním iniciovanou výměnou plynů zvýšit hladinu kyslíku a snížit hladinu oxidu uhličitého v krvi. Vysoká hladina oxidu uhličitého v krvi vede k respiratorní acidóze a hraje hlavní roli při stimulaci dýchání. Při těžkém porodu dochází k výraznější asfyxii a respiratorní acidóza se stává mnohem závažnější. Navíc při sníženém obsahu kyslíku v krvi probíhá v tkáních anaerobnímu metabolismu, což má za následek metabolickou či laktátovou acidózu. Hlavním klinickým projevem acidózy je útlum centrální nervové soustavy v praxi někdy označované jako syndrom slabého telete nebo expresívněji syndrom blbého telete. Tento útlum má za následek sníženou fyzickou aktivitu telete, může opozdit

postavení telete nebo mu může v postavení zcela zabránit. Kromě snížení tělesné aktivity dochází ke snížení svalového třesu, kterým si tele vytváří tělesné teplo. Důsledkem jsou vyšší tepelné ztráty a podchlazení. V tomto stavu pak tele není schopno přijmout mlezivo. Nebo v případě, kdy je teleti podáno mlezivo sondou nedojde k účinnému absorbování imunoglobulínů nezbytných pro nastartování imunity telete. Podchlazení a nedostatek fyzické aktivity ve svém důsledku nevede jen k selhání mechanizmů, které by kompenzovaly acidózu, ale obvykle vede i k následkům mnohem závažnějším, které vedou ke smrti telete. Maximalizace funkce plic je klíčem k řešení respirační acidózy a centrálního nervového systému novorozených telat. Jakmile se normalizuje funkce plic, je oxid uhličitý z krve odstraněn a tělo je dostatečně zásobeno kyslíkem. Plíce se musí nafouknout vzduchem a rozšířit aby mohlo započít dýchání. Prvotní nafouknutí plic je možno přirovnat k nafouknutí balónku, první nadechnutí je velmi obtížné, postupně jak se objem vzduchu zvyšuje, se dýchání stává jed-


Černostrakaté 1/2014

21

NOVINKY

Resuscitátor pro telata Na našem webu v minieshopu máte možnost zakoupit jednoduše použitelný dýchací přístroj, pro resuscitaci novorozených telat, která mají srdeční tep, ale nejsou schopna se nadechnout kvůli hlenu v dýchacích cestách nebo trpí zástavou dechu. Resuscitátor je neocenitelný nástroj pro všechny chovatele a veterináře. Během několika vteřin dodá požadovaný objem vzduchu do plic zvířete. Mnoho novorozených telat umírá kvůli tekutinou nebo hlenem zablokovaným dýchacím cestám. Resuscitátor vybavený odsávací maskou, rychle uvolňuje dýchací cesty a umožňuje, aby se zvíře nadechlo. Unikátní design umožňuje provádět resuscitaci jedné osobě a odstraňuje hygienická a zdravotní rizika provádění resuscitace ústy.

nodušším. Stimulace a podpora dýchání telete může být provedena mnoha způsoby. Mezi nejčastější patří uvedení telete do stenární polohy (do sedu), stimulace nozder slámou nebo podobným materiálem nebo energickým třením telete v hrudní oblasti. Nejúčinnější pomocí je však použití resuscitátoru k prvotnímu nafouknutí plic nebo zavedení endotracheální trubice s pozitivní tlakovou ventilací, medikace léky (doxapram) nebo podání kyslíku. Jednotky k podpoře dýchání nebo respirátory mají pojistné ventily, zabraňující poškození plic velkým tlakem. Délka podpory dýchání je individuální, některým telatům stačí pouze několik mechanických nafouknutí plic, jiné potřebují podporu delší. Rovněž je možné napojení telete na kyslíkovou bombu pomocí gumové hadičky a intranazálního katetru. Doporučený průtok kyslíku je okolo 2–4 litrů za minutu. Doba podávání závisí od individuálních reakcí telat na takovou to stimulaci.

Zajistit teplo Novorozená telata zvyšují svou tělesnou teplotu generováním tepla, jednak metabolickým rozkladem tukových rezerv a jednak fyzickou aktivitou (svalový třes). Teplo vzniklé svalovým třesem je z největší části zodpovědné za největší část uvolněného tepla. Podchlazení nebo tělesná teplota pod 37 °C se vyskytuje až u 25 % narozených telat. Telata po těžkých a prolongovaných porodech mají vyšší tepelné ztráty a nižší tělesnou teplotu. Vzhledem k jejich respiratorní acidóze a snížené tělesné aktivitě by neměly mít tělesnou teplotu pod 38 °C. Tělesné ztráty se u telat vyskytují z několika důvodů. Ve většině případů je okolní teplota prostředí nižší než tělesná teplota telete což má za následek tělesné ztráty konvekcí. Telata také ztrácí teplo vedením přes chladné podložky, na kterých leží. Další formou ztráty tělesného tepla je odpařování z mokrého povrchu těla telete. Termoregulaci můžeme snadno podpořit prostým vysušením telete věchtováním slámou, kdy současně podpoříme dýchání telete. Dále tele podesteleme dostatečným množstvím

suché slámy, čímž výrazně snížíme jeho tepelné ztráty. U velmi podchlazených telat se můžeme o záchranu pokusit lázní v teplé vodě. Telata mohou potřebovat s termoregulací pomoci až do 24 hodin po porodu.

Kolostrum je základ Poté co se normalizuje dýchání, nejdůležitějším faktorem pro přežití telete, je podání vysoce kvalitního kolostra. Kolostrum je mimo jiné prvotní tekutinou, která po vstřebání zvyšuje objem krve a tím zlepšuje krevní oběh a snižuje acidózu. Kolostrum je důležitým zdrojem energie protože se podává ohřáté na teplotu 38 °C pomáhá udržet tělesnou teplotu. Implementací těchto tří, relativně jednoduchých postupů do praxe, lze snížit negativní dopady těžkých porodů na přežitelnost telat.

Jason E. Lombard, a Frank Garry volný překlad z HOARD’S DAIRYMAN 1/2014


22

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

TOP jalovic Na webu Plemdatu http://kuc.cz/fezygb nebo na svazovém webu v menu PLEMENICE nově TOP jalovic. Jalovice jsou řazeny dle selekčního indexu pro jalovice (SIH-J). Výpočet probíhá ve shodném termínu jako výpočet pro krávy. Do výpočtu jsou zařazeny tyto jalovice: ፚ jsou živé ፚ nejsou otelené ፚ nejsou starší než 3 roky ፚ jejich otec má spočítaný SIH (národní nebo z interbullových hodnot*) ፚ jejich matka má spočítaný SIH-K

Popis výpočtu SIH-J Nejprve se spočítají rodičovské průměry PH pro jednotlivé znaky. Do výpočtu se zařazuje národní PH otce, pokud je její spolehlivost alespoň 85 %. V případě, že je spolehlivost národní PH nižší než 85 %, do výpočtu se zařadí interbullová PH, pokud má vyšší spolehlivost, než národní PH. Z rodičovských průměrů PH se pak vypčítá SIH-J stejným způsobem, jako se počítá SIH-K.

Podmínky pro zařazení jalovice do žebříčku TOP dle SIH-J V žebříčku TOP je uvedeno 1000 nejlepších jalovic podle hodnoty SIH-K.

Poznámka Do výpočtu SIH býků z interbullových hodnot* jsou zařazeni tito býci: ፚ mají interbullové PH pro produkci, SB, exteriér, plodnost dcer, dlouhověkost ፚ mají pro jednotlivé znaky minimálně 10 stád * SIH býků z interbullových hodnot se nepublikuje a slouží pouze jako pomocný výpočet.

TOP jalovic dle SIH-J – datum publikace 20.3.2014 Poř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 26 26 29 30 30 32 32 32 32 36 37 37 39 39 41 42 43 43 43 43 43 43 49 50

Jalovice 552 141 961 559 700 961 486 302 931 253 327 971 486 017 931 288 057 953 511 280 961 486 165 931 357 307 921 288 137 953 363 683 921 324 462 921 526 705 961 213 651 972 253 369 971 289 945 953 486 202 931 486 339 931 267 973 971 486 231 931 502 427 931 330 301 921 486 002 931 340 166 921 545 682 931 267 805 971 486 145 931 486 610 961 260 641 953 253 314 971 288 019 953 354 192 921 467 015 961 485 937 931 502 449 931 523 567 961 222 487 962 335 708 921 163 393 942 486 289 931 498 772 961 163 226 942 163 216 942 253 290 971 253 358 971 261 899 971 514 764 931 529 659 961 262 498 971 486 053 931

SIH-J DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce 146,0 140 110 124 NEA-844 MASSEY 145,4 137 122 109 NXA-930 EMERALD 144,9 136 115 117 NEA-526 ROUMARE 143,7 135 120 118 NXA-930 EMERALD 143,2 132 114 121 NEO-103 DOBERMAN 141,9 143 101 88 NXA-938 LEVI 141,8 134 117 119 NEA-515 SNOWMAN 141,3 131 134 105 NXA-930 EMERALD 140,5 147 96 96 NEA-763 SIDNEY 140,3 137 124 95 NXA-938 LEVI 140,0 137 114 111 NEA-637 SHULAN 139,9 135 110 107 NEA-637 SHULAN 139,8 141 109 95 NXA-938 LEVI 139,1 132 124 112 NXA-746 LURPH 139,0 132 119 113 NXA-930 EMERALD 139,0 127 119 120 NEA-844 MASSEY 138,7 132 115 113 NXA-930 EMERALD 138,6 134 99 113 NEA-844 MASSEY 138,4 138 91 112 NEO-098 SANTANA 138,1 134 100 116 NEO-103 DOBERMAN 138,0 136 113 102 NEO-010 MARCOS 137,9 137 121 97 NEA-814 AUTUMN 137,7 136 107 108 NXA-930 EMERALD 137,6 129 107 126 NXA-972 GUARINI 137,6 124 116 134 NEO-103 DOBERMAN 137,3 137 96 111 NEO-098 SANTANA 137,3 129 116 116 NXA-930 EMERALD 137,3 129 112 122 NEA-871 EXPLODE 137,0 129 110 118 NEO-103 DOBERMAN 136,9 132 120 110 NXA-930 EMERALD 136,9 133 103 117 NEO-103 DOBERMAN 136,8 134 114 97 NEA-507 GO-AHEAD 136,8 135 103 101 NEO-010 MARCOS 136,8 122 134 126 NXA-930 EMERALD 136,8 133 126 87 NEO-010 MARCOS 136,7 129 106 115 NEA-844 MASSEY 136,6 128 125 109 NXA-960 WYMAN 136,6 132 110 111 NEA-637 SHULAN 136,5 128 124 110 NXA-960 WYMAN 136,5 132 106 108 NEA-844 MASSEY 136,3 133 123 100 NXA-931 SUDAN 136,1 133 106 105 NEA-645 KASCOL 135,9 143 104 81 NEA-645 KASCOL 135,9 132 121 93 NXA-930 EMERALD 135,9 128 127 104 NXA-931 SUDAN 135,9 131 121 115 NEA-637 SHULAN 135,9 131 109 112 NEA-844 MASSEY 135,9 130 117 103 NXA-931 SUDAN 135,8 133 123 88 NXA-746 LURPH 135,7 124 124 125 NXA-930 EMERALD

Matka 326 599 961 363 832 961 313 287 931 134 687 971 339 856 931 109 968 953 393 629 961 370 413 931 232 949 921 171 443 953 267 280 921 237 468 921 383 538 961 160 322 972 210 479 971 182 206 953 313 473 931 470 072 931 183 087 971 182 079 931 365 025 931 263 841 921 370 614 931 224 901 921 339 723 931 183 098 971 339 905 931 371 830 961 171 865 953 195 919 971 171 040 953 293 670 921 363 701 961 370 664 931 365 034 931 245 132 961 200 038 962 226 588 921 132 458 942 339 909 931 318 932 961 132 369 942 132 392 942 183 085 971 195 915 971 215 212 971 390 567 931 406 301 961 146 258 971 340 040 931

Věk 04/24 05/27 10/11 14/01 18/01 18/08 13/23 10/25 02/01 14/29 09/21 15/21 05/04 03/18 11/09 20/04 20/11 10/03 03/00 17/19 15/22 13/24 18/29 14/07 07/09 09/24 12/08 23/11 23/14 14/26 19/08 08/00 26/11 22/09 14/23 10/24 09/06 17/06 03/22 12/08 22/29 12/13 12/24 16/05 12/08 03/20 15/06 11/24 02/18 16/15

Chovatel DOBROSEV, A.S. ZD „VYSOCINA“ ZELIV AGRODRUZSTVO ZAHORI MESPOL MEDLOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZS OSTRETIN A.S. DOBROSEV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD DLOUHA LHOTA ZS OSTRETIN A.S. ZEMEDELSKA KLUCENICE ZAS BECVARY A.S. AGRIA OBRATAN ZOD ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE MESPOL MEDLOV, A.S. ZESPO CZ S.R.O. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI MESPOL MEDLOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZST.VYSETICE STATEK NOVAK S.R.O. AGRODRUZSTVO ZAHORI VOD ZDISLAVICE AGRODRUZSTVO ZAHORI MESPOL MEDLOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRAS BOHDALOV, A.S. ZS OSTRETIN A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. ZS OSTRETIN A.S. MONTAMILK,S.R.O. ZD „VYSOCINA“ ZELIV AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZST.VYSETICE ZD „VYSOCINA“ ZELIV VOS ZEMEDELCU,A.S. PIAS SUCHDOL, A.S. AGRO HOSTKA A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD „VYSOCINA“ ZELIV AGRO HOSTKA A.S. AGRO HOSTKA A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. ZD HNOJICE AGRA DESTNA,-A.S. AGRO POSAZAVI, A.S. ZD SENICE NA HANE AGRODRUZSTVO ZAHORI

Stáj DOBRONIN VKK-K2 ZELIV-H OSLOV NK MEDLOV VKK TRESEN OSTRETIN-NK DOBRONIN VKK-K2 TRESEN DLOUHA LHOTA VKK OSTRETIN-NK KLUCENICE VKK BECVARY VKK OBRATAN NIVNICE MEDLOV VKK PISECNA H OSLOV NK TRESEN MEDLOV VKK OSLOV NK VYSETICE KOBYLNIKY VKK TRESEN ZDISLAVICE H TRESEN MEDLOV VKK TRESEN BOHDALOV VKK OSTRETIN-NK MEDLOV VKK OSTRETIN-NK KAMENNE ZBOZI ZELIV-H TRESEN VYSETICE ZELIV-H V.OPATOVICE-UHRICE H DOBREN VKK MALESOV OSLOV NK ZELIV-H MALESOV MALESOV MEDLOV VKK MEDLOV VKK HNOJICE VKK DESTNA VKK VADIN LOUCANY VKK TRESEN


Černostrakaté 1/2014

23

NOVINKY

Je v genomické éře stále nutné provádět

lineární hodnocení dcer po mladých býcích?

Plemenářské organizace již dávno zakomponovaly genomickou selekci do svých šlechtitelských programů. Ve většině případů to mělo za následek snížení počtu testovaných býčků. U některých to mělo až za následek rezignaci na strukturovanou testaci mladých býčků a prosté prodávání semene od genomicky nejlépe hodnocených jedinců. Je nadále nezbytné provádět bonitaci dcer genomických býků nebo se můžeme na genomická data spolehnout? Nebude hodnocení exteriéru genomáků ovlivněno výběrem pouze nejlepších dcer? Nemůže to mít vliv a dopad do výpočtu plemenných hodnot celé populace? Přinášíme několik odpovědí. Myslíme si, že je absolutně nezbytné pokračovat v lineárním hodnocení stejně jako s kontrolou užitkovosti, aby bylo zajištěno dostatek kvalitních dat v referenční populaci - komentuje otázku zástupce německé plemenářské organizace RUW. Shodně byste mohli položit otázku jak na kontrolu užitkovosti, tak na lineární hodnocení. Nekompletní sada dat by redukovala kvalitu referenční populace, což by ve výsledku vedlo k větší chybě odhadu plemenných hodnot. Celý systém by se postupně zhroutil. V Německu plemenářské organizace pokračují v testačním programu býků. Problém je, že se počet býků nasazovaných do testu propadl na polovinu. Před genomikou se v Německu testovalo okolo 800 – 1000 býčků ročně, zatímco nyní to je okolo 460 – 480. O to důležitější je mít co největší referenční populaci s co nejpřesnějšími údaji, jinak bude přesnost genomického odhadu klesat. Protože v Německu klesá počet býčků, snaží se zvětšit referenční populaci genomová-

ním krav a tímto způsobem udržet referenční populaci na co největší úrovni.

Náhodná selekce Není možnost, že se do výpočtu plemenných hodnot budou po genomických býcích zařazovat jen nejlépe hodnocené dcery? To v Německu není možné, hodnocení se nebere z klasifikace stád, ale je vypracován program, který po býkovi náhodně vybírá přibližně 70 dcer společně s příslušným počtem vrstevnic. Mnoho býků tak ve výsledku má nahodnoceno výrazně větší počet než požadovaných 70, protože jejich dcery byly současně použity jako vrstevnice jiných býků v jiných stádech. Díky náhodnému výběru počítačem je zajištěna reprezentativnost vybraného vzorku a přesnost v referenční populaci. Největší obava tak plyne z klesajícího počtu do testu nasazovaných býčků.

Nástroj managementu Obdobně ve Francii je holštýnskému svazu jasná priorita udržení vysoké participace chovů na lineárním hodnocení pro zachování přesnosti plemenných hodnot. Momentálně pracují na systému finančních benefitů, kdy chovatel který provádí kontrolu užitkovosti a lineární hodnocení bude mít výrazně nižší poplatek za genomování svých zvířat. Obdobně jako v Německu poklesl ve Francii počet do testu nasazovaných býčků. Naštěstí nedošlo ke snížení počtu bonitovaných krav. Lineární hodnocení je pro chovatele nástroj managementu, podle

kterého se rozhoduje, zda kráva bude využita k chovu, produkci, prodeji nebo vyřazení. Lineární hodnocení je mnohem více než sběr dat pro plemenné hodnoty. Primárně je to soubor informací nápomocný v chovateli při jeho úvahách a analýzách.

Hodnota klasifikace V Kanadě už není lineární hodnocení dcer po mladých býcích přímo dotováno plemenářskou organizací. Kanadský svaz ale odvedl obrovský kus práce na osvětě důležitosti hodnocení plemenic jako selekčního nástroje pro chovatele. I díky tomu je 89 % krav z kontroly užitkovosti současně i bonitováno. A v roce 2013 byl dokonce hodnocen rekordní počet zvířat. Plemenářské organizace zdůrazňují důležitost hodnocení ve shodě s kanadským svazem. Přestože přímo nedotují hodnocení dcer mladých býků, chovatelům, kteří se do kontroly užitkovosti a lineárního hodnocení zapojí, poskytují slevy na inseminačních dávkách nebo službách. Díky genomické předselekci počet testovaných býků také výrazně poklesl, ale na druhou stranu se dramaticky zvýšil počet dcer po jednotlivých genomácích. Neexistuje tedy v Kanadě nebezpečí, že budou hodnocena jen nejlepší zvířata? Kanadský systém je nastaven tak, že pokud se chov do hodnocení zapojí, jsou automaticky hodno-


24

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Zlatý standard

cena všechna dvouletá zvířata. Jakmile bonitér do chovu vkročí, je jeho pořizovač dat automaticky naplněn seznamem zvířat, která musí ohodnotit. Samozřejmě může se stát, že některé zvíře je brakováno před hodnocením, ale je to tak malé procento zvířat, že takoví jedinci nemohou celý systém ovlivnit.

S asistencí genomiky se v mnoha šlechtitelských programech generační interval zkrátil a šlechtitelé se zaměřují na mladší zvířata. Někde dokonce tak, že jsou výhradně pro embryotransfer vybírány jalovice (nebo se využívají jen oocyty 6ti měsíčních telat). Je tedy možno, že by se šlechtitelé spolehli pouze na genomická data a lineární hodnocení by je přestalo zajímat? Genomika je dobrý nástroj pro prvotní selekci a výběr je díky ní samozřejmě mnohem přesnější. Nicméně nemůže zatím úplně nahradit testování mladých býků, které i do budoucna zůstává naším „zlatým standardem“. Podle

výzkumů v Kanadě se genomická plemenná hodnota jalovice pro exteriér může změnit o 4 – 5 bodů v momentě kdy je do výpočtu vložen její skutečný exteriér nahodnocený na první laktaci. Rozptyl je zhruba takový, že 29 % jalovic se hodnoty nezmění, u 70% dojde ke změně o 1 – 3 body a u 1% jalovic se hodnota znaku může změnit o 4 body nebo dokonce více. U PH kg bílkoviny to je 20 kg a u indexu to činí 350 bodů LPI s tím, že 40% jalovicím se změní index o více než 125 bodů LPI. Vložení skutečného exteriéru a údajů z kontroly užitkovosti vždy znamená změnu pořadí jalovic v chovu, což je velmi důležitá informace s výrazným dopadem na šlechtitelský program.

Intranazální vakcinace budoucnost oč Díky hlubšímu porozumění slizničnímu systému by se na trhu mohly objevit úplně nové systémy vakcín pro novorozená telata Podpora zdraví novorozeného telete je významnou investicí do budoucí hodnoty a produktivity telete. Správná výživa a prevence infekčních onemocnění jsou klíčovými prvky efektivních programů odchovu telat. Můžeme ale udělat ještě víc pro minimalizaci rizika infekčních onemocnění v prvních týdnech života telete? Efektivní zdravotní program začíná už vakcinací krávy během březosti. Nejdůležitějším krokem je pak zajištění pasívní imunity prostřednictvím mleziva do 12 hodin po porodu. Existují však rizikové faktory, které mohou znemožnit nebo omezit přenos imunitní ochrany z kolostra. V takovém případě může být očkování nejefektivnější metodou snížení rizika infekčních onemocnění během novorozeneckého telecího období.

Dělali jsme to špatně V odborných kruzích převládl názor, že vakcinace není u novorozených telat příliš účinná. Tento zažitý názor vychází z vědeckých pozorování účinnosti intramuskulárně nebo subkutánně aplikovaných vakcín. Studie ukazují, že mateřské protilátky cirkulující v krvi novorozených telat mohou interferovat s vakcinační odezvou, zvláště v případech kdy je

použita vakcína, s živým, oslabeným virem. Mateřské protilátky mohou takové vakcíny neutralizovat nebo zničit před tím než by viry mohly vyvolat imunitní odpověď. U jiných typů vakcín sice imunitní systém telete reagoval, ale imunitní odpověď nezajistila dostatečně silnou ochranu. Z toho bylo interpretováno, že ochranné vakcinační programy je třeba u telat odložit do věku 2–3 měsíců, kdy poklesne hladina mateřských protilátek v krvi a dochází k vyzrávání imunitního systému telete.

Záleží na aplikaci Nové výzkumy imunitního systému u skotu i dalších domestikovaných zvířat se zaměřují právě na pochopení systému fungování imunitního systému u novorozeňat. Sofistikované vědecké studie se zaměřily na fungování imunitního systému sliznic tlamy, nosu a střeva. Tento systém se souhrnně nazývá slizniční imunitní systém a je funkčně výrazně odlišný od imunitního systému kůže, svalů a ostatních vnitřních orgánů. Mukózní systém je jedinečný v tom, že vytváří specifický imunoglobulin IgA. IgA brání uchycení invazivních patogenů na sliznice tělních dutin. Intrasvalově nebo podkožně aplikované vakcíny nedokáží vyvolat reakci a tvorbu IgA v nose, tlamě, plících nebo ve střevech. To je velmi důležité poznání, protože infekce dýchacích cest nebo střevního


Černostrakaté 1/2014

25

NOVINKY

Zvýšení o 7,4 % Plemenářské organizace v USA platí za lineární hodnocení dcer mladých býků přes SET program (Sire Evaluation for Type). V roce 2008 bylo hodnoceno celkem 116 000 dcer po testantech. Tento počet se snížil na 86 000 v roce 2011, ale mírně se zvýšil na 89 000 v roce 2012. Část z tohoto zvýšení jde na vrub trvalému zvyšování počtu plošně hodnocených chovů, které je v USA patrné již po 4 roky. Celkový počet testovaných býků v USA poklesl z 1800 v roce 2008 na 1376 v roce 2012 což je pokles o 23 %. Pokud ale k tomuto počtu přidáme i 555 ge-

kování telat?

nomických býků, kteří byly v roce 2012 na trh uvedeni, ve skutečnosti se počet testovaných býků zvýšil o 7,4 %. To je na první pohled výrazně odlišný přístup než uplatňují evropské země. Nezdá se, že by genomičtí býci měli problém získat dostatečný počet bonitovaných dcer v porovnání s tradičně testovanými plemeníky. Většina organizací nadále zapisuje testované býky do programu SET, přestože jsou organizace, které do systému zalistovávají jen ty s genomicky velmi slibným odhadem pro produkční data. Výsledkem tedy bude, že někteří býci nebudou mít dostatek dat pro exteriér a tím nerozšíří referenční populaci a systém budou oslabovat. Zatím se ne-

zdá, že by vznikal u některých býků problém s nedostatkem hodnocených dcer. Otázkou zůstává, zda se tento stav podaří udržet i do budoucna. Z velké části to bude záležet i na přístupu šlechtitelských organizací.

traktu jsou hlavní příčinou úmrtnosti novorozených telat. Studium struktury a funkce slizničního imunitního systému novorozených telat ukazují, že systém je dobře rozvinut už před narozením a je schopen plnit funkci účinné protiinfekční bariéry hned po narození. Navíc mateřské protilátky v slizničním sekretu po narození rapidně klesají a mizí do 3–5 dní věku. Tato pozorování naznačují, že využití intaranazálních vakcín by bylo možnou cestou jak obejít rušivý efekt mateřských protilátek v krevním séru. Intranázální aplikace očkovací látky s oslabeným virem během prvního týdne po narození by měla za následek zvýšenou tvorbu IgA za 7–10 dní po aplikaci. Tato zvýšená produkce by přetrvávala minimálně dalších 5 týdnů. Z tohoto důvodu proběhlo několik polních testů, které prokázaly účinnosti takto aplikovaných vakcinačních látek podaných během prvního týdne věku. Navíc prověřily odolnost takto ošetřených telat proti respiračním infekcím.

po aplikaci. Tato aktivní imunitní odpověď organismu primárně zvyšuje odolnost telete proti infekčním agens a snižuje dobu, po kterou je tele na infekční tlak velice vnímavé. Druhá dávka vakcíny podaná ve věku 5 týdnů pak prodlužuje produkci IgA a je efektivní strategií jak ochranu prodloužit za neonatální období. Aplikace vakcíny je velice jednoduchá, prostě se vstříkne do nosních dírek telete pomocí injekční stříkačky s plastovou jehlou nebo kanylou dlouhou 2,5–5 cm. na konci jehly je většinou pružný plastový nebo pryžový límec, který nosní dírku uzavře, a brání vykašlání nebo vyfrknutí podané vakcíny. Podávaný objem je většinou okolo jednoho až dvou ml kapaliny, v konzistenci podobné vodě. Ve většině případů je vakcína koncipována jako kapalina a ne aerosol. Před zavedením do praxe je samozřejmě nutno pokračovat ve výzkumech, zvláště je nutno zpřesnit délku ochrany před podáním druhé dávky. Další důležitou otázkou zůstává, jestli je možno neonazální vakcinaci volně kombinovat s očkovacími schématy které nastupují od měsíce věku telete. Stále nevíme, zda tyto vakcíny budou zlepšovat odpověď na intrasvalově nebo podkožně aplikované vakcíny ve věku 3–6 měsíců. Hlubší poznání imunitního systému nám může poskytnout novou vakcinační strategii. Pokud bude dostatečně účinná, mohl by nám nový způsob vakcinace pomoci překonat nejzranitelnější období v životě telete. Philip Griebel volný překlad z HOARD’S DAIRYMAN 10/2013

V intranazální aplikaci může být budoucnost Kvalita a množství mateřských protilátek, které tele získá, se jedinec od jedince velmi liší. Vyčkávání čtyři až osm týdnů před zahájením vakcinačního schématu ponechává řadu telat ve velkém ohrožení respiratorními a průjmovými onemocněními. Podání vakcíny intranazálním způsobem eliminuje interferenci s mateřskými protilátkami, kterému se dříve nebylo možno vyhnout. Telata začnou uvolňovat IgA do nosního sekretu během 7–10 dní

Doug Savage Holstein International 12/2013 volný překlad


26

Černostrakaté 1/2014 NOVINKY

Telecí hry Často přehlíženým a opomíjeným, přesto však velmi důležitým indikátorem zdraví a pohody holštýnských telat je sledování jejich etologických projevů. Telata mají dva druhy „herního“ chování: lokomoční a sociální. Lokomoční projevy zahrnují běh, klus, cval, vyhazování a kopání bez interakce mezi ostatními telaty a to zejména pokud jsou ustájeny individuálně. Přestože telata nemají při takovém ustájení přímý kontakt, často můžeme tyto lokomoční projevy pozorovat paralelně prováděné u více telat současně. Sociální hry mohou telata provozovat, pokud jsou ustájena skupinově. Mezi sociální hry zahrnujeme veškeré aspekty pohybových her ve dvojicích nebo skupinách doplněné o trkání a šťouchání se hlavou. Někteří etologové do těchto her zahrnují i válení se v podestýlce, trkání do hrazení kotce, třesení hlavou, skoky a pády a další pohybové projevy. Hry jsou obecně považovány za projev dobrých životních podmínek telat, protože telata mají motivaci si hrát pouze v momentě, kdy jsou naplněny jejich základní potřeby a mají dostatek další energie. Základní potřeby telat zahrnují výživu, prostor na odpočinek a nepřítomnost bolesti nebo nemoci. Studie ukazují, že za lepší úrovně výživy si telata hrají více. Naopak při horší úrovni výživy se herní projevy telat vytrácí. Během nemoci mizí úplně, telata pravděpodobně šetří energetickými rezervami a projevy omezují na pohyb, který je nezbytný pro přežití. Protože se herní chování vyskytuje pouze při dobrém zdravotním stavu, může být jeho absence prvním příznakem zdravotní nepohody telat. Denní sledování běžného dovádění telat se tak může pro cvičené oko stát nástrojem k prvotnímu odhalení zdravotních komplikací a tím i včasnějšímu zahájení léčby.

Proč je hra tak důležitá? Dovádění a hry pomáhají telatům vyrovnat se se stísněným prostorem svého

ustájení. Pokud je toto chování z jakéhokoliv důvodu omezeno, je u telat vyšší pravděpodobnost vzniku stereotypního chování, což je jasný indikátor špatného welfare. Způsoby chování jako jsou olizování těla, zdí nebo hrazení nebo rolování jazyka jsou stále se opakující neúčelné pohyby a jsou jasným příznakem frustrace a psychické deprivace telat. Hry naopak pomáhají zvířatům reagovat na nové podněty a pomáhají jim se vyrovnávat se stresujícími situacemi. Učí je, jak se v budoucnu vypořádat s novými situacemi a jak čelit stresu z přehánění, vážení nebo jiných pro ně matoucích situací. Jedna ze studií prokázala, že telata z ustájení na omezeném prostoru pro hry, reagují na hlasité zvuky nebo nové osoby vstupující do stáje s mnohem větším úlekem a pod mnohem větším stresem. Adaptivní výhody plynoucí z her jsou důležité hlavně pro dojný skot, protože ten zažívá za celý život mnohem více stresových situací. Začíná to odstavem, učí se přijímat krmivo upoutání headlokem, podstupují inseminační úkony, porod, stresuje je první vstup do dojírny, poutání v paznehtářských klecích, procházení brodícími vanami a jsou vystaveny mnoha dalším, na zvířecí psychiku náročným, situacím. Krávy se také musí vyrovnat s obměňujícím se ošetřujícím personálem podniků, změnám ve stájích nebo výbězích.

Kdy a jak často sledovat Jednou z běžných vědeckých metod pozorování chování je sledování chování ve volném prostoru. Na otevřeném prostranství je zvíře samozřejmě mnohem aktivnější než ve stísněném prostoru. Samozřejmě nelze telata volně pouštět po farmě, ale pokud na teletníky navazují výběhy, do kterých jsou telata vypouštěna jen na omezenou dobu, je právě vypuštění do výběhu ideálním časem kdy sledovat chování telat. Sledujte je tedy právě v době, kdy jsou v daný den vpuštěna do výběhu. Pro te-

lata je právě otevřený prostor signálem pro začátek her. Běhají po výběhu, kopou kolem sebe, bučí a socializují se v hierarchii skupiny. U telat bez možnosti výběhu jsou hry nejčastější v době zakládání krmiva nebo při nastýlání kotců. V tuto dobu jsou také zaznamenávány příklady paralelního chování mezi telaty ustájenými v boudách. To že je pohybová aktivita u telat důležitá a hraje svou roli při včasném odhalování zhoršení zdravotního stavu, vyústilo v roce 2012 k vývoji technologie elektronického systému vyhodnocování pohybu telat pomocí akcelerometrů připevněných k zadní noze telat. Uvidíme, zda se z vědecké studie jednou vyvine běžně využívaný systém, jakým jsou pedometry u krav.

Nástroj pro hodnocení Přítomnost nebo nepřítomnost hravého chování telat je jednoduchým a nenákladným způsobem jak zhodnotit kvalitu ustájení, welfare zvířat a strategii managementu odchovu. Jedna z posledních studií zabývající se výživou telat mimo jiné poukázala na skutečnost, že telata krmená denně 6 l mléka si hrála výrazně méně, než ta, kterým bylo v pokusu dopřáno denně 12 l mléka. Z toho jednoznačně vyplývá, že pro hry musí mít tele dostatek energie a bude se takto projevovat jen při dostatečné úrovni výživy. Takže pozorování chování nám dává nejen představu o pohodě, zdravotním stavu, ale i o tom, zda námi zvolená strategie krmení je v daných podmínkách dostatečná. Dostatek prostoru je dalším faktorem managementu, který chování telat podstatně ovlivňuje. Testy ukazují, že pěti týdenní telata ustájená ve skupinách v kotcích s prostorem 0,9 – 1,2 m2 na kus „volnočasové“ chování vykazují, zatímco telata z kotců 0,4 – 0,7 m2 na hraní již prostor nemají. Hravé projevy telat můžeme rovněž použít pro odhad bolestivosti procedur na telatech páchaných a současně pro vyhodnocení účinnosti technik snižování bolesti.


Černostrakaté 1/2014

27

NOVINKY

Sledování hrajících se telat není jen zábava, můžeme se hodně dozvědět o zdraví, pohodě a welfare telat v jejich současných podmínkách ustájení.

V jedné studii například výzkumníci sledovali a vyhodnocovali chování telat po odrohování s nebo bez prostředků tišících bolest. Telata byla rozdělena náhodně do tří skupin – odrohované bez tišení bolesti, odrohované s medikací tišícími prostředky a skupina, u kterých bylo odrohování pouze naznačeno, aby telata prošla stresem z odchytu a fixace. Není asi velkým překvapením, že neodrohovaná telata si „hrála“ nejdříve a nejdéle naopak nejkratší dobu v následujících dnech touto aktivitou trávila odrohovaná skupina bez podaných tišících léků.

Výsledky jasně ukázaly, že podáním analgetik, lze výrazně zmírnit telatům diskomfort po odrohovacím zákroku. Pozorováním aktivity telat po jednotlivých bolestivých zákrocích jako je odrohování nebo kastrace lze vyhodnotit míru bolesti a dle toho po těchto zákrocích nasazovat analgetika. I taková, na první pohled jasná ztráta času, jako je pozorování dovádějících telat, se tak může stát pro cvičené oko jednoduchým nástrojem pro hodnocení zdraví, úrovně výživy a kvality ustájení telat. Na základě těchto pozorování lze

přijímat v chovu rozhodnutí pro změny, které povedou ke zvýšení welfare odchovávaných jaloviček.

Autoři: C.A. Kurman – postgraduální student a P.D. Krawczel – asistent na katedře zootechniky The University of Tennessee v Knoxville volný překlad z HOARD’S DAIRYMAN 3/2014


Černostrakaté 1/2014

28

NOVINKY

Nejlepší krávy podle SIH-K (Datum publikace PH:20.3.2014) pořadí kráva 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 28 30 30 30 33 33 33 36 36 36 36 40 40 42 43 44 45 46 47 47 49 49 49 52 53 54 55 56 56 58 58 58 61 61 63 63 65 66 67 67 67 70 70 70 73 73 75 75 75 75 79 79 81 81 83 83 83 86 87 87 89 89 89

CZ000469716961 CZ000371830961 CZ000313287931 CZ000367026961 CZ000109969953 CZ000171520953 CZ000260403931 CZ000225467971 CZ000326599961 CZ000183565962 CZ000293670921 CZ000463102961 CZ000339856931 CZ000175216981 CZ000183016971 CZ000100918951 CZ000189561921 CZ000411660931 CZ000411902931 CZ000109968953 CZ000203868921 CZ000412029931 CZ000363832961 CZ000436044961 CZ000144639942 CZ000174181921 CZ000411500961 CZ000370624931 CZ000370424931 CZ000363057961 CZ000158752971 CZ000184806962 CZ000203871921 CZ000363144961 CZ000184436972 CZ000252505921 CZ000183097971 CZ000202010953 CZ000225271921 CZ000169569962 CZ000229350981 CZ000171443953 CZ000211204981 CZ000239076981 CZ000229936932 CZ000195900971 CZ000408019961 CZ000370610931 CZ000300735931 CZ000383538961 CZ000260390931 CZ000370254931 CZ000341812961 CZ000296645921 CZ000183087971 CZ000370443931 CZ000270121921 CZ000210616981 CZ000189684921 CZ000343899961 CZ000313267931 CZ000190990962 CZ000148471972 CZ000244075953 CZ000170353972 CZ000171545953 CZ000153669981 CZ000195785971 CZ000222672921 CZ000397470961 CZ000183079971 CZ000254444921 CZ000230347932 CZ000305238932 CZ000416630961 CZ000237468921 CZ000163058971 CZ000163825971 CZ000182079931 CZ000244010921 CZ000183098971 CZ000370009961 CZ000202441932 CZ000263841921 CZ000187212971 CZ000412019931 CZ000402037931 CZ000355723961 CZ000260419953 CZ000377847961 CZ000339723931

jméno

otec

OM

chovatel

stáj

DOBRONIN MARTA 37 AGRAS AMALKA

SNOWMAN O MAN GOLDWYN ROUMARE MASCOL STYLIST O MAN MORPHEOUS JARDIN VOLADI MAN BERTOLI MORRELL O MAN V EXCES O MAN ENCINO O MAN O MAN O MAN MASCOL SNOWMAN ROUMARE ALEXANDER GARRETT JERUDO O MAN JAKE BURT BURT STYLIST ORION LOSTEDEN SNOWMAN O MAN YANK SERMIONE O MAN EROTIC GOLDWYN ALEXANDER NOMARE SCOOP IMOLA NOMARE O MAN SIDNEY BOGART MICHAEL BEST LANCELOT GOLDWYN O MAN SHULAN BERTOLI O MAN BURT DOTSON JUNCTION O MAN FROSTY MASCOL RANNESLOV O MAN JARRET O MAN STYLIST SATIRE O MAN RANDALIA MURMEL O MAN O MAN FROSTY YOURI YOURI TAURIN O MAN SATIRE O MAN O MAN O MAN O MAN MASCOL LOSTEDEN STYLIST ROUMARE BERTOLI LUCKY STAR S ROSS SHARKY ZENITH

JARDIN SHARKY O MAN SHARKY O MAN MASCOL GARTER O MAN MORTY REXONDI LLOYD LANCELOT DANE A-A WIN 395 DUCE MURPHY HARRY GOLDWYN BESN O MAN JESTHER O MAN MERWE ROUMARE V EXCES ARISTIDES JOBERT HALE O MAN VELOX MURPHY SORS GISLEY MORTY EROTIC WONDERBOY SHARKY O MAN BW MARSHALL LAURENZO ZELATI MASCOL V EXCES ZELATI DANE ICON GOLDWYN GOLDWYN O MAN ALTON O MAN GOLDWYN LARKY ARPAGONE ICON AIRRAID FROSTY BURT GEM O MAN O MAN LANCELOT AARON LANCELOT LC MASCOL JUSTIN SCOOP LATCH JOKE SHARKY WILDMAN MANAGER JAMES FREDDY OLYMPIC HOGER LOZON CELS GLENWOOD IMOLA SHARKY BOLIVER NOMBREUX IMAN GEPARD O MAN IMPERIAL ESCORIAL MASCOL AMATEUR O MAN

DOBROSEV, A.S. AGRAS BOHDALOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZERAS A.S . ZS OSTRETIN A.S. ZS OSTRETIN A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI MESPOL MEDLOV, A.S. DOBROSEV, A.S. ZEMEDELSKA A.S. MONTAMILK,S.R.O. AGRIA OBRATAN ZOD AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD HRANICAR LODENICE MESPOL MEDLOV, A.S. ZOD BRNISTE PODEBRADSKA BLATA AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI ZS OSTRETIN A.S. ZD LUSTENICE AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD „VYSOCINA“ ZELIV DOBROSEV, A.S. AGRO HOSTKA A.S. ZD CECHTICE ZEMEDELSKA A.S. LIPA AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI DOBROSEV, A.S. OSICKA VACLAV MVDR. VOS ZEMEDELCU,A.S. ZD LUSTENICE DOBROSEV, A.S. SVIZELA JOSEF ZS SKALSKO S.R.O. MESPOL MEDLOV, A.S. OSEVA A.S. CHRUDIM AGRODR. NACERADEC ZP MIKULCICE A.S. ZOD HLAVNICE ZS OSTRETIN A.S. ZD HRANICAR LODENICE NETIS, A.S. MECLOVSKA ZEMEDEL.AS MESPOL MEDLOV, A.S. ZERAS A.S . AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRIA OBRATAN ZOD AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODAM HOREPNIK,SRO ZEA SVETICE A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI AGRODR. NACERADEC BESKYDAGRO PALKOVICE PODEBRADSKA BLATA ZP OSTROV,A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZEMOS A.S. ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE ZD SLOUPNICE ZEMASPOL U.BROD A.S. ZS OSTRETIN A.S. VOD STEBORICE MESPOL MEDLOV, A.S. CZU SZP LANY HOD DOL.HERMANICE MESPOL MEDLOV, A.S. ZOS SESTAJOVICE A.S. KRALOVICKA ZEM. A.S. FOMAS, S.R.O. ZD BRTNICE ZAS BECVARY A.S. MESPOL MEDLOV, A.S. MORAVSKA ZEMEDELSKA AGRODRUZSTVO ZAHORI GARTNER VLADIMIR MESPOL MEDLOV, A.S. AGRODRUZST.SEBRANICE KRALOVICKA ZEM. A.S. STATEK NOVAKS.R.O. LUHA,ZEMEDELSKA A.S. AGRODRUZSTVO ZAHORI ZD BRLOH ZD BRTNICE ZS OSTRETIN A.S. ZD BRTNICE AGRODRUZSTVO ZAHORI

DOBRONIN VKK-K2 BOHDALOV VKK OSLOV NK RADOSTIN OSTRETIN-NK OSTRETIN-NK TRESEN MEDLOV VKK DOBRONIN VKK-K2 CEJKOVICE KAMENNE ZBOZI OBRATAN TRESEN NEPLACHOVICE MEDLOV VKK VELKY GRUNOV VKK KOUTY TRESEN TRESEN OSTRETIN-NK LUSTENICE OSLOV NK ZELIV-H DOBRONIN VKK-K2 MALESOV CECHTICE - HOLSTYN LIPA TRESEN OSLOV NK DOBRONIN VKK-K2 CERVENKA, NOVY DVUR V.OPATOVICE-UHRICE H LUSTENICE DOBRONIN VKK-K2 VELKY ORECHOV-VOLNA SKALSKO VKK MEDLOV VKK VKK KOCI NACERADEC NESYT HLAVNICE K 202/1 OSTRETIN-NK NEPLACHOVICE JABLUNKOV VKK VKK SRBY MEDLOV VKK RADOSTIN TRESEN OSLOV NK OBRATAN OSLOV NK OSLOV NK HOREPNIK TEHOVEC VKK MEDLOV VKK OSLOV NK NACERADEC SKALICE KOUTY OSTROV TRESEN UHERCICE NIVNICE DOLNI SLOUPNICE MF TESOV - VOLNA OSTRETIN-NK JEZDKOVICE MEDLOV VKK RUDA-HARVESTORE D.HERMANICE MEDLOV VKK SESTAJOVICE VYROV SPALENEC UHRINOVICE VKK BECVARY VKK MEDLOV VKK PROSENICE OSLOV NK VODERADKY VKK MEDLOV VKK POHORA VKK VYROV KOBYLNIKY VKK JINDRICHOV K 3 OSLOV NK NOVA VES III UHRINOVICE VKK OSTRETIN-NK UHRINOVICE VKK TRESEN

OSTRETIN ADELA 31 OSTRETIN DOBROMILA 8

DOBRONIN MARTA 3

OSTRETIN ADELA 30

DOBRONIN MARTA 21

DOBRONIN MARTA 6

DOBRONIN MARTA 12

OSEVA JASMINA 6

OSTRETIN ADELA 63

OSTRETIN ADELA 69

OSTRETIN DOBROMILA 13


Černostrakaté 1/2014

29

NOVINKY

SIH-K 156,6 155,7 150,9 149,2 148,8 148,8 147,9 147,4 146,8 146,6 145,7 145,5 145,0 144,8 144,7 144,5 144,3 143,8 143,3 143,2 142,9 142,8 142,5 142,4 142,4 142,3 142,2 142,1 142,1 141,9 141,9 141,9 141,7 141,7 141,7 141,6 141,6 141,6 141,6 141,5 141,5 141,3 141,2 141,1 141,0 140,9 140,8 140,8 140,6 140,6 140,6 140,5 140,3 140,0 139,9 139,8 139,8 139,7 139,7 139,7 139,6 139,6 139,5 139,5 139,4 139,3 139,2 139,2 139,2 139,1 139,1 139,1 138,9 138,9 138,7 138,7 138,7 138,7 138,6 138,6 138,5 138,5 138,4 138,4 138,4 138,3 138,2 138,2 138,1 138,1 138,1

SI-prod SI-kon SI-vem PH M kg PH %t PH T kg PH%b PH B kg PHSB Třída ext Známka ext PH-mch PH-kap 149 155 146 140 153 152 147 146 143 143 142 153 139 146 143 131 140 140 145 149 134 139 138 138 140 137 141 135 130 139 143 148 143 140 138 142 140 141 134 141 147 141 142 139 142 147 135 134 137 146 138 136 137 139 141 131 136 141 133 137 141 137 139 139 138 139 133 141 131 140 136 137 132 136 142 137 140 138 142 138 139 138 142 140 138 134 138 134 142 135 128

136 108 120 115 106 103 113 112 118 124 120 98 115 121 105 154 114 114 108 93 126 107 115 109 118 109 110 126 134 109 111 104 110 107 111 106 109 108 126 115 109 123 122 112 101 87 119 129 115 103 111 106 114 110 93 138 124 105 120 110 104 115 111 116 109 106 113 106 119 110 111 107 108 113 103 104 110 96 96 109 98 105 106 113 116 108 119 109 103 116 118

125 116 115 130 95 103 99 116 130 112 109 100 114 84 117 121 114 121 106 97 119 118 107 131 100 114 112 116 121 110 111 109 105 117 121 95 114 105 119 109 92 106 84 110 99 112 121 113 113 106 117 119 109 104 114 112 110 108 117 111 94 122 96 109 104 94 105 105 109 100 107 116 115 114 99 104 112 112 107 107 111 105 92 104 98 119 91 124 103 113 131

2095 2167 1612 1203 759 1443 2124 1189 935 1956 311 2422 1332 1394 514 1796 525 724 933 763 1992 1066 1402 1311 1280 1343 1151 600 81 1440 1199 487 1751 761 1885 930 1747 1968 1580 538 1686 837 1081 1138 1513 1220 1371 1003 916 2194 573 518 572 1166 828 851 2286 403 1010 1491 1452 1268 914 616 1101 -101 1833 1612 1676 518 1689 1263 984 855 906 784 845 1360 1356 1757 1356 987 589 1623 1449 728 1169 559 1094 1280 941

0,03 -0,09 0,15 0,21 0,52 0,06 -0,11 0,31 0,35 -0,30 0,43 -0,29 0,06 0,14 0,49 0,00 0,41 0,20 0,34 0,44 -0,14 0,04 0,09 0,14 0,15 0,05 0,23 0,37 0,60 0,05 0,26 0,68 -0,04 0,39 -0,07 0,40 -0,19 -0,12 -0,02 0,46 0,11 0,35 0,18 0,36 0,05 0,14 0,05 0,23 0,31 -0,41 0,50 0,42 0,43 0,07 0,25 0,19 -0,38 0,59 0,18 0,07 0,00 -0,01 0,08 0,37 0,18 0,48 -0,21 0,08 -0,10 0,44 -0,19 -0,04 0,20 0,17 0,15 0,28 0,29 0,14 0,01 -0,08 -0,09 0,28 0,44 0,17 -0,01 0,19 0,21 0,38 0,18 -0,02 0,16

98 0,01 87 0,12 87 0,10 75 0,14 83 0,39 71 0,27 84 0,02 83 0,19 75 0,24 56 0,10 52 0,45 76 0,06 66 0,13 77 0,17 67 0,36 81 -0,11 61 0,34 51 0,33 74 0,27 75 0,36 75 -0,10 52 0,24 73 0,08 73 0,09 72 0,13 65 0,11 75 0,16 61 0,25 55 0,31 70 0,10 80 0,17 84 0,37 75 0,08 70 0,25 77 -0,02 80 0,21 59 0,08 76 0,01 69 0,01 66 0,32 87 0,09 71 0,25 66 0,24 86 0,10 73 0,11 69 0,27 67 0,08 68 0,12 71 0,17 53 0,10 71 0,26 62 0,28 65 0,26 59 0,19 61 0,28 57 0,16 61 -0,07 70 0,34 63 0,13 74 0,05 65 0,14 56 0,15 49 0,28 62 0,30 67 0,16 35 0,57 60 -0,03 81 0,05 65 -0,04 63 0,33 57 0,05 53 0,17 64 0,11 55 0,24 55 0,31 61 0,25 66 0,25 75 0,08 62 0,19 71 0,02 52 0,18 71 0,17 67 0,33 91 0,00 64 0,11 50 0,25 73 0,13 60 0,25 67 0,22 56 0,12 58 0,10

75 88 66 55 58 74 77 58 52 78 44 92 59 64 46 54 44 51 54 55 62 57 57 54 57 57 54 41 25 60 56 45 69 47 65 50 69 71 57 44 68 49 58 49 63 66 55 45 46 87 41 40 40 57 52 43 74 40 46 57 64 58 55 45 52 36 63 61 56 44 64 59 44 49 57 47 50 55 64 64 63 49 47 58 61 45 52 39 57 56 41

98 110 115 126 111 109 125 106 91 103 114 95 128 116 113 101 117 109 103 116 122 119 125 106 117 128 106 110 121 120 95 79 101 108 105 124 111 115 108 99 98 90 112 110 126 97 107 111 110 89 104 120 117 116 119 106 101 105 118 117 120 95 121 96 118 130 138 103 135 109 123 109 138 108 104 125 88 125 105 107 113 117 107 97 108 117 112 109 98 106 117

VG VG VG VG VG G+ G+ G+ VG VG G+ G+ VG G+ G+ VG VG VG G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ VG G+ VG G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G G+ G G+ G+ G+ G+ G+ VG G+ G+ G G+ G+ G+ G VG G+ VG VG G VG G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G+ G G+ G+ G+ G+ G G+ G G+ VG

85 86 85 87 86 82 82 81 88 85 83 80 86 81 82 86 85 85 84 80 84 82 85 82 81 82 83 87 82 87 81 81 82 80 87 81 83 84 82 82 81 83 79 83 78 81 84 84 83 81 85 83 81 79 83 82 84 77 85 81 86 85 77 85 80 84 82 83 82 80 82 81 82 83 82 82 84 83 80 83 81 78 81 81 82 82 76 84 79 81 85

113

107

116

102

84

116

PH-stt 147 118 141 125 124 101 113 125 145 123 123 124 126 128 123 135 104 116 122 109 132 110 116 131 115 102 120 106 116 121 115 118 131 121 130 120 123 129 137 110 129 136 126 123 109 129 123 136 110 118 136 109 110 106 128 121 126 99 112 134 118 133 116 127 110 114 120 129 123 119 111 115 111 125 123 123 122 107 110 132 107 114 112 126 109 125 102 128 74 109 132

PH-kon PH-vem PH-czn 142 116 128 119 118 112 115 113 128 127 121 107 114 126 110 151 115 119 115 104 124 113 113 115 124 116 118 133 138 120 116 111 112 112 112 110 111 113 134 115 110 128 124 113 99 101 122 134 119 110 123 113 120 118 102 142 127 113 119 114 110 117 110 118 115 117 117 110 121 113 115 110 115 116 104 111 114 102 104 110 104 111 116 118 126 114 122 117 104 124 121

157 135 146 149 125 124 118 136 154 138 124 119 126 89 131 145 122 142 130 121 144 135 128 149 117 128 141 131 143 135 128 127 127 136 149 112 132 128 141 125 103 134 93 127 113 133 143 135 134 125 143 137 124 120 129 129 126 119 131 125 119 140 103 124 124 116 126 125 134 109 123 134 129 128 110 119 127 126 114 122 123 122 111 119 124 139 102 143 123 117 155

169 138 155 143 132 122 118 135 160 144 131 125 134 111 131 156 122 145 133 117 149 133 127 144 127 127 144 134 141 136 122 125 134 131 149 117 127 136 148 125 116 142 115 128 105 132 141 145 131 123 146 128 126 120 130 135 133 113 133 132 125 145 109 131 123 120 129 128 136 118 121 128 131 133 122 125 131 120 116 131 116 122 116 125 126 135 108 145 106 118 156


POR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 37 39 39 39 42 43 44 44 46 47 48 49

JMENO NOMARE MASSEY SIDNEY LOSTEDEN KRAMER VOLADI MAN OVIEDO DAVIS YOURI BERTOLI JAKE DALIO SPLENDID ENGINE DOTSON LABYRINT LAURIN KETCUA YANK JERUDO ROUMARE IMOLA ASTRO SHOLTEN MOHYKAN SHULAN ALFONS GOLDFIRE BOLAY ABEL GENERAL TEMPO ROLINK JUNCTION FROSTY LENON IMALOT NAVARRO WIZZARD ICHANT EIGHT IMAN GO-AHEAD ALTON BOND USONET FIN LLOYD TAURIN COUM CRAC

DED-VADY LIN-REG NEO-001 *TV*TL*TY NEA-844 NEA-763 *TV*TL NEA-782 TV*TL NEA-847 TV*TL NEA-927 NEA-717 *TV*TL NEA-912 *TV NEA-909 NGA-655 *TV*TL NEA-815 TV*TL NEA-907 NEA-788 TV*TL NXA-759 TV*TL NEA-837 TV*TL NEA-795 NEA-739 TV*TL NEA-671 TV*TL NXA-816 TV*TL RED-446 TV*TL NEA-526 TL NEA-352 NXA-821 TV*TL NEA-887 TV*TL NEA-826 TV*TL NEA-637 TV*TL NXA-701 TV*TL NXA-680 TV*TL NEA-938 NEA-910 NEA-946 NXA-774 TV*TL NEA-867 TV*TL NEA-807 TV*TL NXA-567 NEA-783 TV*TL NEA-439 NEA-644 TV*TL*TY NGA-623 TV*TL NEA-371 TV*TL NEA-864 TV*TL NEA-356 TV NEA-507 CV*TL NXA-507 NEO-021 TV*TL NEA-743 NEA-629 NEA-684 TV*TL NEA-879

OJMENO ROUMARE MASCOL JARDIN JARDIN O MAN O MAN MASCOL ROUMARE ROUMARE BERTIL O MAN ROUMARE ROUMARE ENCINO O MAN ROUMARE JARDIN O MAN BW MARSHALL JEROM BESN O MAN GOLDWYN SHOTTLE MASCOL SHOTTLE SINATRA GOLDWYN BOLTON ALEXANDER ROUMARE GOLDWYN ROUMARE O MAN BW MARSHALL RAMOS O MAN MASCOL WEBSTER MERCHANT O MAN O MAN O MAN ADDISON ALEXANDER FINLEY SHOTTLE MASCOL ROUMARE

OMJMENO NAR ORG DCER-1 STAD-1 DCER-E STAD-E SPOLEH STAD-1SB RPH-SB PH-M PH-T% PH-B% PH-TKG PH-BKG DSI-MLK RPH-VLPL RPH-PLDC RPH-DLH DSI-KON DSI-VEM O MAN 2009 701 52 30 49 26 84 25 97 1403 0,07 0,17 68 63 143 101 119 0 102 102 BRET 2007 701 265 33 210 30 96 31 122 863 0,08 0,13 45 40 127 110 110 143 104 116 DUSTIN 2007 101 56 40 49 33 85 29 98 1562 -0,03 0,17 66 69 145 60 90 115 104 100 MORTY 2007 401 79 34 68 28 89 31 89 893 0,18 0,19 56 46 133 111 99 136 111 113 HERSHEL 2004 901 769 69 588 56 99 59 107 1632 -0,31 -0,16 41 42 117 99 114 150 132 115 HERSHEL 2004 903 280 37 207 25 96 30 113 1263 -0,22 -0,01 34 43 121 110 114 152 115 114 O MAN 2006 101 64 46 60 42 87 35 119 558 0,23 0,25 46 38 130 83 105 123 110 107 O MAN 2008 101 93 54 89 51 91 46 118 19 0,55 0,32 45 24 126 110 104 137 106 116 O MAN 2008 101 72 44 61 36 88 36 107 421 0,25 0,34 40 40 132 105 103 121 109 107 O MAN 2009 101 42 30 37 27 81 26 122 409 0,31 0,37 45 42 135 87 99 0 114 97 BW MARSHALL 2004 901 539 77 339 66 98 67 108 767 0,19 0,10 51 35 125 107 116 141 105 109 CHAMPION 2008 604 60 30 56 27 86 28 120 1222 0,14 0,14 67 54 138 106 103 142 102 92 SIMON 2007 101 62 46 56 39 87 38 125 799 0,05 0,18 40 42 127 93 113 104 112 104 FREELANCE 2007 201 59 36 54 33 86 28 110 197 0,74 0,17 71 20 127 77 106 120 124 99 DURHAM 2004 901 495 64 356 48 98 54 85 1624 -0,25 -0,04 47 53 127 112 112 145 122 93 O MAN 2007 604 71 34 67 31 88 28 107 1117 -0,09 0,07 41 44 125 102 110 132 105 113 LAUDAN 2007 401 71 30 52 26 88 26 101 865 0,01 0,10 39 38 123 105 105 124 112 125 BELLWOOD 2006 201 73 47 64 41 88 29 107 891 0,05 0,15 44 43 128 102 130 102 107 87 MANFRED 2004 101 1499 197 852 132 99 171 103 944 0,06 0,03 47 35 122 107 102 154 102 116 RUDOLPH 2003 401 894 123 384 80 99 102 112 98 0,34 0,22 32 19 118 105 127 137 109 99 GIBBON 2000 604 278 41 264 37 96 36 124 311 0,09 0,21 22 27 118 100 108 127 109 122 TRENT 2004 701 2016 205 1295 166 99 180 103 760 0,07 0,13 40 37 124 92 119 132 113 86 O MAN 2008 101 82 44 67 39 89 34 106 431 0,31 0,14 46 26 122 102 116 138 98 109 O MAN 2006 170 233 52 170 40 96 45 103 471 0,11 0,18 31 30 120 103 101 151 106 116 BESN 2008 201 40 32 38 29 81 29 134 1358 -0,20 -0,06 40 42 120 76 125 130 116 90 BESN 2006 202 75 58 66 48 89 45 104 818 0,21 0,09 56 36 126 101 99 96 118 119 BRETT 2003 101 3057 235 1514 163 99 198 100 858 0,37 0,08 72 36 130 121 97 147 96 95 O MAN 2006 604 86 42 70 36 90 33 116 720 0,05 0,11 37 33 121 118 107 101 115 120 MTOTO 2008 510 123 43 109 37 93 38 112 1298 0,00 -0,13 57 34 119 91 99 148 115 106 O MAN 2008 101 62 40 52 34 86 29 87 808 0,01 0,14 37 39 124 81 104 124 114 107 O MAN 2008 101 80 54 67 48 89 49 104 275 0,16 0,23 26 26 119 107 107 141 112 103 O MAN 2007 101 86 54 73 45 90 40 113 -11 0,40 0,20 32 14 115 111 113 121 105 127 RIVERLAND 2007 201 57 38 57 37 85 31 109 264 0,17 0,11 26 17 112 102 117 132 112 122 CONVINCER 2004 170 322 50 229 38 97 44 99 313 0,35 0,22 44 27 124 105 107 141 96 98 SAND 2001 906 1770 154 1008 115 99 123 125 1077 0,07 -0,03 55 35 122 113 108 109 106 99 O MAN 2007 401 132 48 103 38 93 45 142 -334 0,39 0,24 15 4 108 106 114 137 101 119 MTOTO 2004 401 448 87 229 51 98 74 100 1079 -0,25 0,00 25 37 116 110 111 142 114 99 MELCHIOR 2006 101 55 41 48 37 85 32 108 544 -0,01 0,22 23 35 122 95 108 118 105 102 CASH 2000 803 2452 166 1169 120 99 142 87 386 0,52 0,03 62 16 118 120 118 143 98 108 ADDISON 2004 101 1024 162 451 104 99 134 94 1093 -0,31 0,03 19 40 117 99 102 142 112 113 MTOTO 2004 906 1026 76 824 56 99 65 103 355 0,12 0,19 26 26 118 115 124 153 85 97 LANTZ 2004 401 135 46 87 38 93 37 108 1089 -0,08 -0,02 41 36 119 107 118 118 108 94 RUSSEL 2004 101 155 54 127 47 94 39 107 62 0,45 0,24 40 19 120 109 106 123 108 100 MANFRED 2000 170 1279 93 804 57 99 73 105 1370 -0,16 -0,04 45 44 122 107 101 126 95 110 O MAN 2009 101 52 32 43 28 84 27 97 -121 0,54 0,33 38 19 123 97 124 0 101 97 JANZE MOUN 2003 903 300 36 243 29 97 33 85 1933 -0,39 -0,03 44 64 131 117 96 130 87 100 TRENT 2005 101 64 42 55 36 87 33 95 312 0,41 0,20 49 26 124 98 99 109 105 111 HARRY 2006 101 56 34 49 30 85 32 108 -42 0,58 0,31 45 21 125 101 97 114 103 100 TITANIC 2007 510 84 35 79 33 90 34 124 676 0,05 0,06 35 28 117 113 93 133 99 117

TOP 100 býků dle SIH (min. 30 stád prod. a 20 stád ext. stáří do 8 let nebo min. 50 ins v probíhajícím či předchozím roce) (Datum publikace PH: 20.3.2014) SIH 140,9 138,2 137,3 135,9 135,8 135,7 135,3 135,1 134,8 134,2 134,2 134,2 133,6 133,1 132,9 132,7 131,2 130,8 130,5 130,4 130,1 129,7 129,5 129,2 129,1 129,0 128,9 128,5 128,3 127,0 127,0 126,9 126,5 125,9 125,8 125,1 124,8 124,8 124,6 124,6 124,6 124,5 124,4 123,9 123,9 123,6 123,5 123,4 123,3

PUV-JMENO TS GENOS NOMARE ET T CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET DE BIESHEUVEL SIDNEY T DOBRONIN LOSTEDEN ET T BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET VOLADI MAN DELTA OVIEDO T TIMMER DAVIS T NEWHOUSE YOURI T DE BIESHEUVEL BERTOLI T LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET DALIO T HORST SPLENDID T ENGINE ET T TOMLU OMAN DOTSON-ET CHORUSIC LABYRINT T OSTRETIN LAURIN ET T CRF KETCUA T COYNE-FARMS MARSHAL YANK-ET JERUDO ET T ROUMARE GENOS IMOLA ET T DELTA ASTRO T PINE-TREE MARTHA SHOLTEN-ET ZELIV MOHYKAN T SHULAN ET T NELSON 174 ALFONS GOLDFIRE ET T BOLAY ET T PEELDIJKER ABEL T OOSTERZICHT GENERAL T VENERIETE 252 TEMPO T ROLINK ET T WA-DEL JUNCTION-ET DIAMOND-OAK FROSTY-ET OSTRETIN LENON ET T OSTRETIN IMALOT ET T DOME S NAVARRO T WIZZARD ET ZELIV ICHANT T CROCKETT-ACRES EIGHT-ET EM-JO IMAN T DELTA GO-AHEAD T BO-IRISH ALTON-ET DELTA BOND T USONET FIN DELTA LLOYD T NEWHOUSE TAURIN T COUM CRAC T

30 Černostrakaté 1/2014

NOVINKY


OMEGA MICA TRINITY JOMAN JACKPOT JEEP KAI OPTIMIST POLKA BETTER JULIAN YELLOW MONTY MANGO ASTRE MAN KOTTAWA HADRAIN WALTER PLANET LEMAR MASERATI BLITZ JARRET ELASCO JARDIN INCOME SHARKY MEFISTO SPENCER

MARIAS BENEDICT KIAN CEYMAN ALTAIOTA

JEEVES PELICAN NACIDO LOBBY MINERAL SOLUTION BURT JOINT NOMAD IBIS ALTASPARTA LOUVER CASSIF RADON ALTAROSS FICTION HORTY

50 51 51 53 53 55 56 57 57 59 59 61 62 63 63 65 66 66 66 66 70 71 72 73 74 74 74 77 78

78 80 81 81 81

84 85 85 87 87 89 89 91 92 93 93 95 96 96 98 99 100

TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL*TY *TV*TL*TY TV*TL

TV*TL TV TV*TL*TY TL

TV*TL

TV*TL*TY

TV*TL*TY TV*TL *TV*TL*TY

TV*TL*RF

TV*TL *TV TV*TL*TY *TL TV*TL*TY TV*TL TV*TL*TY

*TV*TL*TY TV*TL TV*TL

TV*TL TV*TL ET*P TV*TL

TV*TL

TV*TL TV*TL TV*TL TV*TL

TV*TL

NEA-740 NGA-622 NEA-643 NEA-737 NEA-944 NBY-256 NEA-375 NEA-548 NGA-613 NEA-368 NXA-579 NEA-724 NEA-799 NEA-905 NEA-953 NEA-361 NEA-188

NEA-918 NGA-649 RED-486 NEA-766 NEA-986

NEA-436 NEA-642 NEA-819 NEA-553 NEA-570 NEA-502 NXA-627 NEA-692 NEA-733 NGA-648 NEA-537 NXA-800 NXA-896 NEA-374 NEA-994 NEA-669 NEA-858 NEA-924 NXA-686 NXA-763 NEA-710 NEA-969 NEA-839 NEB-914 NEA-509 NEA-996 NXA-481 NXA-813 RED-495

BW MARSHALL HARRY O MAN AARON ADDISON CHAMPION O MAN RUSSEL WONDERBOY O MAN MONTU O MAN BOLTON PRESCOTT MORTY O MAN CHAMPION SHOTTLE AMEL VELOX O MAN O MAN LAMBADA TONIC TONIC SHOTTLE EMERY O MAN SPEKTRUM PIGEONW BOLTON TULIP RICKY O MAN ANDRIES SUNNY BOY BOLTON LANCELOT O MAN BARBEE-M JUROR I OUTSIDE DUSTER MIKE O MAN MASCOL GARTER JARDIN VELOX O MAN SHOTTLE ORCIVAL RONALD AARON PRESCOTT SHOTTLE BESN JORDAN BESN O MAN MARSHALL BW MARSHALL CONVINCER MASCOL O MAN MASCOL BESN RAMOS MANFRED O MAN BOSS O MAN RONALD MORTY PATRON

O MAN SHOTTLE MASCOL O MAN MURPHY MURPHY REXONDI LAUDAN JARDIN BERTIL O MAN SUPPORT ALTABAXTER AARON O MAN OTTAWA SHOTTLE ROUMARE TABOO ALTAZESTY MASCOL PARAMOUNT JARDIN MANFRED BESN JANGO BRETT ALTABAXTER LIGHTNING

2003 2006 2006 2007 2008 2005 2000 2005 2006 2004 2001 2007 2007 2004 2005 2004 2003

2008 2008 1997 2007 2005

2004 2006 2007 2005 2005 2005 2006 2006 2007 2008 2005 2008 2009 2000 2005 2006 2007 2008 2003 2007 2006 2008 2007 2000 2001 2009 2000 2008 2002

170 101 101 401 170 101 170 701 101 170 910 101 604 904 910 101 401

201 101 101 604 910

604 101 101 701 701 701 101 101 101 101 604 101 101 170 903 401 510 101 901 101 202 101 202 510 401 101 701 803 101

467 64 66 99 106 62 1878 195 56 716 927 84 63 625 236 266 2045

79 71 2104 70 119

959 40 66 87 53 602 84 62 51 73 88 79 44 670 213 71 68 62 774 72 68 55 81 347 554 50 2259 259 640

51 39 41 36 30 47 133 78 46 98 110 47 30 87 37 81 159

54 45 181 31 32

149 30 48 50 33 104 54 41 36 40 49 42 30 75 33 31 30 43 71 46 44 38 50 83 65 34 155 69 54

327 58 61 77 78 53 1174 154 50 424 599 75 60 343 193 165 970

67 63 473 60 73

480 36 60 71 46 286 65 54 43 63 62 69 31 340 145 70 60 49 532 65 61 48 63 151 323 45 1528 225 329

38 36 39 30 24 41 96 67 41 67 85 41 25 59 31 59 108

44 39 80 25 22

105 27 43 40 29 73 40 34 31 31 35 36 21 41 24 30 27 36 55 44 42 33 41 44 47 29 121 66 32

98 87 87 91 91 87 99 95 85 99 99 90 87 98 96 96 99

89 88 99 88 92

99 80 87 90 85 98 90 87 84 88 90 89 82 99 95 88 87 86 99 88 88 85 89 97 98 84 99 96 98

42 32 33 26 26 38 118 67 37 85 99 37 29 71 34 70 132

46 40 153 24 32

120 25 32 40 27 86 46 37 26 32 36 31 27 61 29 27 26 40 65 35 34 31 41 58 55 25 135 58 39

283 799 191 1049 696 733 1127 146 42 132 711 -360 639 257 1320 682 1281 714 1288 297 530 1382 246 468 546 598 1035 1637 -494

101 646 94 508 110 405 91 961 121 140 93 151 108 -333 112 551 101 1019 101 1320 76 621 119 -808 115 237 107 201 107 91 115 403 100 763

96 525 108 -171 95 -542 99 406 101 617

113 108 98 113 95 98 99 125 90 112 118 103 93 112 103 127 114 109 92 115 126 119 73 102 85 106 96 104 111

-0,07 0,23 0,18 -0,05 0,36 0,36 0,60 -0,06 -0,21 -0,28 -0,05 0,54 -0,07 0,09 0,06 -0,02 -0,02

0,29 0,53 0,89 0,14 0,09

0,16 0,12 0,32 -0,13 0,27 0,11 -0,12 0,24 0,39 0,30 0,11 0,39 0,26 -0,15 -0,02 0,09 -0,32 -0,17 -0,22 0,23 0,08 -0,29 0,19 0,16 0,01 -0,06 -0,12 -0,15 0,27

-0,12 0,29 0,24 0,04 0,11 0,28 0,36 0,03 0,02 -0,10 -0,06 0,36 0,10 0,15 0,10 0,07 0,01

0,11 0,23 0,48 0,13 0,05

0,16 0,10 0,19 -0,01 0,04 0,02 0,14 0,21 0,38 0,30 0,04 0,35 -0,05 0,25 -0,05 0,04 -0,13 0,03 -0,04 0,14 0,04 0,05 0,24 0,26 0,27 0,04 0,02 -0,23 0,44

22 43 34 38 36 37 32 19 25 31 23 3 5 16 9 17 32

49 35 42 30 36

27 46 36 34 55 42 38 27 34 31 41 14 51 -1 56 39 25 16 36 33 30 32 27 35 25 21 35 57 -1

13 39 32 37 13 25 13 21 36 37 17 -5 15 18 10 19 27

26 10 12 24 25

22 35 20 35 27 27 50 21 29 26 28 11 18 27 41 27 33 27 41 21 21 52 26 36 39 24 38 36 12

102 130 124 121 113 123 120 109 116 114 105 105 105 111 104 109 114

121 115 126 116 116

116 124 118 117 121 117 129 117 127 122 118 114 113 113 124 117 111 111 119 116 113 125 120 126 125 111 119 117 113

86 112 97 109 102 103 106 108 72 100 103 92 107 121 116 86 106

85 115 115 100 108

108 97 112 76 101 112 85 113 90 104 106 99 96 110 120 106 83 84 113 94 76 98 107 110 113 92 115 104 101

127 85 111 109 118 113 61 104 106 104 129 134 109 104 116 111 98

98 108 98 91 124

118 99 115 115 99 111 88 104 81 92 107 107 116 108 111 101 99 109 112 95 113 89 116 113 91 109 98 106 114

146 114 112 109 146 98 118 126 123 129 116 115 132 153 151 125 131

133 135 119 128 140

148 110 127 102 120 137 104 108 102 137 112 130 0 127 0 115 140 138 147 114 130 0 117 116 115 0 117 151 117

106 84 83 90 93 94 131 111 100 117 124 102 119 105 105 105 103

89 91 94 107 96

90 101 110 107 113 106 111 111 118 97 100 105 117 114 98 117 108 121 76 113 100 101 114 83 102 126 110 93 114

118 103 89 114 117 99 111 114 105 89 116 104 105 94 107 108 108

105 107 89 118 109

97 105 92 104 103 97 91 99 108 93 106 111 119 100 96 87 117 122 110 111 97 99 94 85 108 114 105 93 94

119,5 119,4 119,4 119,3 119,3 119,2 119,2 119,1 118,8 118,6 118,6 118,5 118,2 118,2 118,1 117,9 117,8

120,0 119,9 119,8 119,8 119,8

123,1 122,7 122,7 122,6 122,6 122,3 121,8 121,7 121,7 121,5 121,5 121,4 121,3 121,2 121,2 121,1 121,0 121,0 121,0 121,0 120,9 120,8 120,6 120,4 120,2 120,2 120,2 120,1 120,0

KED OUTSIDE JEEVES-ET DELTA PELICAN GROENHILDE NACIDO DOBRONIN LOBBY ET REFINED MINERAL ELAGAASTER SOLUTION LUTZ-BROOKVIEW BURT-ET JOINT ET WIDEVIEW NOMAD CERNOV IBIS ET PARADISE-DND SPARTA-ET OSTRETIN LOUVER CASSIF RADON ET BOSSIDE ALTAROSS-ET FICTION HORTY

ZELIV MARIAS DELTA BENEDICT KIAN CEYMAN REGANCREST ALTAIOTA-ET

OMEGA DELTA MICA DELTA TRINITY JOMAN AGRAS JACKPOT ET AGRAS JEEP ET ZDISLAVICE KAI LOWLANDS OPTIMIST DELTA POLKA SOUTHLAND BETTER HOLE JULIAN DE BIESHEUVEL YELLOW SCHILLDALE BAXTER MONTY PASEN MANGO-ET ASTRE MAN OSTRETIN KOTTAWA COOKIECUTTER SH HADRAIN-ET WILLEM S HOEVE R WALTER ENSENADA TABOO PLANET-ET DOBRONIN LEMAR MASERATI SKALSUMER BLITZ JARRET ELASCO JARDIN ET DG INCOME JEWELED-ACRES SHARKY-ET MEFISTO ET HEIHOEVE DELTA SPENCER

T T

T T

T T T

T T T T T

T

T T

T

T

T T T T T

T T T

T T T T T T T T T T T T T

Černostrakaté 1/2014

NOVINKY

31


Z CHOVATE VA

ÉHO SKOTU SK

HOLŠTÝN LŮ

ČR

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. Hradištko 123, 252 09 Hradištko tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251 e-mail: office@holstein.cz, www.holstein.cz

S

Černostrakaté Novinky 1/2014  
Černostrakaté Novinky 1/2014  

Černostrakaté Novinky 1/2014

Advertisement