7 minute read

Keyport, Groba, Gemeente Nederweert

Keyport helpt ondernemers verder Ook in Nederweert!

V.L.N.R.: TON HAGELSTEIN, COBIANNE LODDER, GÉ MOONEN (VOORZITTER KEYPORT), DYANTHA MULLER, MONIQUE KIERKELS, RUUD JORIS, PAUL POUWELS, JORIK FRANSSEN

Advertisement

INTERVIEW FRANCIS BRUEKERS FOTOGRAFIE AMBER UITERWIJK WINKEL

De gemeente Nederweert is een van de partners in Keyport. Dit is een economisch samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid. De gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert, Cranendonck én Nederweert maken deel uit van dit regioversterkende initiatief. Omdat Keyport ondernemers verder helpt. Ook in Nederweert.

Wethouder Franssen (economie): “Nederweert telt ruim 2.000 bedrijven, groot en klein. Ondernemers zijn met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde. Ze creëren immers groei, banen en welvaart en dragen bij aan leefbare en aantrekkelijke dorpen. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze ondernemers te ondersteunen, door ze te faciliteren en met elkaar in verbinding te brengen. Zo versterken we de lokale economie. De aansluiting bij het samenwerkingsverband Keyport draagt hieraan bij.” Het interview voor dit artikel vindt plaats bij GROBA in Nederweert. GROBA ontwikkelt en verkoopt, al ruim 45 jaar, wereldwijd machines voor de kaasverwerkende industrie. Het bedrijf biedt oplossingen voor het geautomatiseerd portioneren, snijden, delen, raspen, ontfoliën en ontkorsten van kazen. Grote kans dat de blok kaas of het zakje geraspte kaas dat je vindt in de supermarkt door een van de machines van GROBA is gesneden.

In het GROBA InnoLab, dat sinds 2020 in gebruik is, worden onder andere proefopstellingen van nieuwe innovaties geplaatst en prototypes van machines en robots getest. Dit gebeurt in samenwerking met klanten en toeleveranciers. Er zijn presentaties voor klanten, zodat zij met behulp van virtual reality hun machinelijn kunnen zien. Bovendien vinden er trainingen plaats voor medewerkers en kunnen studenten er hun stage- of afstudeeropdrachten uitvoeren.

GROBA was gastlocatie voor het ‘Keyport-ontbijtsessie’ op de Dag van de Ondernemer op 18 november jl. Daarover verderop in dit artikel meer.

Mijn gesprekspartners zijn Ruud Joris (bedrijfscontactfunctionaris gemeente Nederweert), Cobianne Lodder (HR en organisatieontwikkeling GROBA), Ton Hagelstein (programmamanager Keyport), Dyantha Muller (business developer Keyport), Monique Kierkels (manager marketing communication GROBA), Jorik Franssen (wethouder economie gemeente Nederweert) en Paul Pouwels (managing director GROBA).

Ondernemerschap Sparren met ondernemers en experts. Samen een nieuw project starten. De juiste partners vinden. Bedrijfsgroei financieren?

Wat kan Keyport betekenen voor de Nederweerter ondernemers? Met die vraag startten we het interview. Ruud Joris: “Kenmerkend is dat veel van de in Nederweert gevestigde bedrijven ook uit deze gemeente afkomstig zijn. Het zijn bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid en lokale economie. Hoewel het betekenisvolle bedrijven zijn, zijn zij hier vaak zeer bescheiden over.” “Dat is jammer”, vindt Paul Pouwels, “want er zijn zulke mooie bedrijven in deze regio. Laten we de positieve verhalen met elkaar delen”.

Dat kan via Keyport. “Het is niet alleen een waardevol netwerk waarin innovatie key is, maar ook kennisuitwisseling en bedrijfsondersteuning een belangrijke rol spelen”, aldus de bedrijfscontactfunctionaris. Ton Hagelstein vult aan: “Het is een manier om je als bedrijf te presenteren aan de regio, informatie te brengen, te delen en te halen. En om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar je als ondernemer voor staat. Voor iedere ondernemer zijn de uitdagingen groot. Hoe blijf je op koers? Hoe ga je als ondernemer om met maatschappelijke ontwikkelingen en welke weerslag hebben die op jouw personeel? Maar ook: hoe werf je voldoende goed gekwalificeerd personeel? Hoe maak je de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering? Hoe pas je data toe om je bedrijfsproces te optimaliseren en wat kan robotisering en digitalisering voor je bedrijf betekenen?”

Innovatie & Digitalisering Uitbouwen van e-commerce en webshoplogistiek? Aan de slag met data, cybersecurity en AI? Je mensen opleiden met serious gaming? Werk maken van Robotisering en automatisering? Al deze vragen komen aan bod binnen Keyport. “Wij staan bekend als een resultaatgerichte netwerk- en uitvoeringsorganisatie. In de praktijk komt het erop neer dat we partijen bij elkaar brengen, netwerken bouwen, de (financiële) weg ontsluiten en nieuwe projecten en initiatieven starten. Met en voor ondernemers”, licht Ton toe.

Dyantha Muller speelt een belangrijke rol als business developer: “Ik ga met de ondernemer in gesprek. Afhankelijk van de vraag of de uitdaging die speelt, ga ik op zoek naar een maatwerkoplossing. Dat kan in de vorm van een kennistraject, deelname aan een project of door samenwerking met studenten of bedrijven die je verder helpen.”

Contact met andere bedrijven was snel gelegd bij de Keyportontbijtsessie op 18 november jongstleden bij GROBA in Nederweert. Thema’s als arbeidsmarkt, duurzaamheid en digitalisering kwamen ter sprake. Maar ook welke andere uitdagingen en ambities er zijn en hoe je elkaar kunt versterken op het gebied van kennis, techniek of innovatie. Wethouder Franssen: “De ondernemers die de ontbijtsessie bijwoonden varieerden van adviesbureaus tot industrie. Je ziet dat ieder met dezelfde uitdagingen kampt. In interactieve sessies werd onder andere gesproken over de impact van digitalisering en hoe je daar als bedrijf op inspeelt. Maar ook over hoe je met de huidige krapte op de arbeidsmarkt personeel vindt en houdt. Vraagstukken die je met elkaar deelt en waarvoor je samen naar oplossingen zoekt.”

Keyport is er voor iedere ondernemer. Het kennis- en ondersteuningsaanbod is veelzijdig. Paul: “Je bent als bedrijf nooit te klein of te groot om aan te sluiten bij Keyport. Je hoeft ook niet aan specifieke eisen te voldoen. Het gaat om die eerste stap. Die eerste stap leidde ons (GROBA) naar de via Keyport aangeboden methodiek ‘Resultaat Gericht Ondernemen’. Het gaf ons de tools om onze bedrijfsstrategie aan te scherpen.”

Dit is slechts een van de diverse methodieken om op koers te blijven. De keuze voor een methodiek is afhankelijk van de fase waarin je als bedrijf verkeert. Is het tijd om het businessmodel aan te scherpen of om strategische keuzes te maken? Wil je medewerkers meer laten meedenken en meebeslissen? Ook daarvoor kun je bij Keyport terecht.

Circulair & Duurzaam Geld verdienen aan afval, slim samenwerken in de keten, op zoek naar een circulair businessmodel?

Keyport is erop gericht om de economie in deze regio te versterken. Ton: “Dat doen we samen met het mkb, de motor van de economie. De Keyportregio kent opvallend veel slimme en slagvaardige mkb-bedrijven. Die ondernemers, groot en klein, bieden een prachtige voedingsbodem voor toekomstige carrièremogelijkheden, dát is nog onvoldoende bekend.”

Om de bekendheid van het bedrijfsleven te vergroten en deze tijdig onder de aandacht te brengen is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs het festival Keyport Meets | Regio in je Rugzak. Dit vond plaats op 1 november 2022.

Dyantha Muller (business developer Keyport) 06 244 393 70 | dyantha.muller@keyport.nl

Ruud Joris (bedrijfscontactfunctionaris gemeente Nederweert) (0495) 677 111 | r.joris@nederweert.nl Het voorgaande is slechts een greep uit het bijzonder aantrekkelijke aanbod van Keyport. Lees veel meer op www. keyport.nl of bezoek eens een workshop of bijeenkomst. De data vind je op de website.

Tot slot het antwoord op de vraag ‘Wat kan Keyport betekenen voor de Nederweerter ondernemers?’ Dyantha: “Het aanbod van Keyport is zo breed dat er altijd iets voor jouw bedrijf bij zit. Heb je interesse in een bepaald programma of project. Of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met mij of met Ruud Joris van de gemeente.” Wethouder Franssen vult aan: . “Omdat de gemeente als vaste partner investeert in Keyport, hoeft die ondersteuning geen kapitalen te kosten. Dat is mooi meegenomen.”

Cobianne Lodder: “Het is een meet up in festivalvorm. GROBA nam ook deel. Om het festivalgevoel te versterken was er live muziek en een foodarea. Via een VR-bril (virtualiteit reality) boden wij jongeren de mogelijkheid om ter plaatse virtueel onze machines te zien. Dat vonden ze erg leuk! Het festival gaf ons de gelegenheid om met hen in gesprek te gaan over een mogelijke beroepstoekomst bij ons of bij andere bedrijven in de regio. Er ontstonden al direct matches tussen jongeren en bedrijven.” Ton: “Voor studenten of afgestudeerden van mbo, hbo of universiteit is er het online platform Meet The Youngsters. Hier worden stages, traineeships, afstudeerplekken, of zelfs banen door regionale bedrijven aangeboden.”

Om op termijn voldoende mensen met een technische achtergrond beschikbaar te hebben, is het van belang om het vak techniek nog vóór het voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen bij de jeugd, aldus Ton. “Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen al voor hun 10e levensjaar een specifiek interessegebied ontwikkelen. Het is dus zaak dat we het zaadje voor techniek al op de basisschool planten.” Dat gebeurt op het Spark Tech Lab, nog een mooi voorbeeld van innovatieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Monique Kierkels beaamt dit. Via de basisschool nemen haar kinderen hieraan deel. “Ze vinden het geweldig! Ze leren spelenderwijs over techniek aan de hand van praktische workshops in het techniekatelier.” Dyantha haakt hierop in: “Dat komt vervolgens thuis aan de keukentafel weer ter sprake. Daardoor worden ook de ouders steeds beter bekend met het bedrijfsleven en de mooie baankansen in deze regio.”

Opleiden & Personeel Waar vind ik nieuw talent? Hoe blijft mijn personeel up to date geschoold? Wat kan ik met duurzame inzetbaarheid?