Page 1


Kurioza okazaj'o  

Marianna: Mi bedaûras, laû kio mi vidas, ke mi devas deziri al vi bo- nan voja¸on. Marianna: Vi parolas kiel sa¸a homo, kia vi estas, sed m...

Kurioza okazaj'o  

Marianna: Mi bedaûras, laû kio mi vidas, ke mi devas deziri al vi bo- nan voja¸on. Marianna: Vi parolas kiel sa¸a homo, kia vi estas, sed m...

Advertisement