Page 1


Είναι πλέον σαφές, ότι το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. Το μοντέλο που έχει υιοθετηθεί για πάνω από τρεις δεκαετίες, ολοκλήρωσε τον κύκλο του και δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει στη βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας χάσει την αξιοπιστία του και την ικανότητά του να παρέμβει στις εξελίξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να έχουν παραδοθεί σε μειοψηφίες οι οποίες δρουν ανεξέλεγκτα μέσα σε αυτά. Γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ενιαίου πλαισίου κανόνων το οποίο θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του φοιτητικού κινήματος και θα αποτελεί τροχοπέδη στην παρεκτροπή του. Τέτοιου είδους θεσμοθετημένο όργανο που μπορεί να αποτρέψει τα παραπάνω είναι η Ε.Φ.Ε.Ε/Ε.Σ.Ε.Ε η οποία δυστυχώς έχει πάψει να λειτουργεί ουσιαστικά από το 1994-1995. Για αυτό, λαμβάνουμε σήμερα την πρωτοβουλία για ανανέωση του φοιτητικού κινήματος, προτείνοντας αλλαγές στον τρόπο που ασκείται ο φοιτητικός συνδικαλισμός στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν επιτακτική ανάγκη των καιρών μας για το σύγχρονο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ της χώρας μας, όπως άλλωστε έδειξαν και οι απαντήσεις χιλιάδων φοιτητών που συμμετείχαν στην καμπάνια μας ‘’Σύλλογοι, πέρα από τα κόμματα’’ συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια. Για να ζωντανέψει ξανά το φοιτητικό κίνημα, θα πρέπει πρώτα από όλα να δυναμώσουν οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι και να απελευθερωθούν από τα κομματικά συμφέροντα και τα μικροπολιτικά παιχνίδια που τους κρατούν σήμερα δέσμιους. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν προχωρήσουμε στην επανίδρυση των συλλόγων, με θέσπιση κανόνων που θα ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και θα τους σέβονται όλοι, στα πρότυπα λειτουργίας της φοιτητικής εκπροσώπησης που επικρατούν σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, οι σύλλογοι θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής και θα αποτελέσουν ενεργά κύτταρα ενός ενιαίου και μαζικού φοιτητικού κινήματος κάτω από μία νέα πανελλαδική ένωση, το Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών στα Πανεπιστήμια και το Εθνικό Συμβούλιο Σπουδαστών στα ΤΕΙ, πρόταση που καταθέσαμε και το 2012.

Στο εγχείρημα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι φοιτητικές παρατάξεις, όχι όμως με τον τρόπο που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, υποκαθιστώντας ουσιαστικά τους συλλόγους. Στα σύγχρονα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, από το Harvard μέχρι το Yale και από την Οξφόρδη μέχρι το MIT, υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις και πολιτικά σύνολα που εκπροσωπούν τους φοιτητές, αλλά λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και κάτω από ενιαίους κανόνες και έλεγχο. Έτσι λοιπόν, η κάθε φοιτητική παράταξη οφείλει να συνεισφέρει με το δικό της στίγμα στο φοιτητικό σύλλογο, εκλέγοντας εκπροσώπους, καταθέτοντας τις προτάσεις της και όσες γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία, να γίνονται συλλογική διεκδίκηση. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπούνται οι φοιτητές και προωθούνται τα αιτήματά τους είναι ευθύνη του συλλόγου και των οργάνων του. Ήρθε η ώρα λοιπόν οι παρατάξεις να κάνουν ένα βήμα πίσω, για να βγουν μπροστά οι σύλλογοι και οι φοιτητές να εκφράζονται μέσα από αυτούς. Μέχρι σήμερα άλλωστε, ορισμένες μειοψηφούσες φοιτητικές παρατάξεις, καθοδηγούμενες από τον κομματικό τους φορέα και μη εκφράζοντας το φοιτητικό κοινό αίσθημα, έμπαιναν εμπόδιο σε αλλαγές που θα αναβάθμιζαν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πρακτικές που δεν αρμόζουν σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Με την προσπάθειά μας, πιστεύουμε ότι το φοιτητικό κίνημα θα αποκτήσει ξανά ουσία. Θα υπηρετεί αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, επιδιώκοντας τη συνεχή εξέλιξή του μέσω της σύνδεσης των ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη του ερευνητικού έργου και τη συνεχή επιστημονική εξέλιξη. Zητάμε λοιπόν από την Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, να ενεργοποιήσει άμεσα και έπειτα από διάλογο, το Άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, που ορίζει πως όσα αφορούν τους Συλλόγους και τη συμμετοχή των φοιτητών σε αυτούς, θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από ειδικό νόμο, ο οποίος όμως ουσιαστικά ουδέποτε θεσπίστηκε.


Στη προσπάθεια αυτή, ζητήσαμε την άποψη όλων. Γι’ αυτό λοιπόν καλέσαμε φοιτητές και σπουδαστές από όλη τη χώρα να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια που αφορούν την εκπροσώπησή τους. Μέσα από αυτά, αναδείχτηκαν προβλήματα και δυσλειτουργίες των φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε προτάσεις για τη συγκρότηση ενός νέου, ενιαίου οργάνου μέσα από την ενίσχυσή τους.


Καλούμε όλους τους συλλόγους και κυρίως όλους τους φοιτητές και σπουδαστές, να ενώσουμε τις φωνές μας και να δημιουργήσουμε τη νέα ένωση, το ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ.


1η Βαθμίδα Οργάνωσης

Σύλλογος φοιτητών / σπουδαστών Ο Σύλλογος αποτελεί τη βάση του φοιτητικού κινήματος. Είναι υπεύθυνος για να εκπροσωπεί τους φοιτητές, να ορίζει τα αιτήματα, να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διεκδικεί την εφαρμογή τους και να αναβαθμίζει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σήμερα, οι σύλλογοι δε λειτουργούν όπως θα έπρεπε και αυτό οφείλεται στην έλλειψη κανόνων που θα σέβονται και θα ακολουθούν όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και ιδεολογικής προέλευσης. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επανίδρυση των φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων. Ο Σύλλογος θα πρέπει να εκπληρώνει μερικές σημαντικές προϋποθέσεις όπως: • Καταστατικό κατατεθειμένο στο οικείο πρωτοδικείο. • Επίσημη σφραγίδα η οποία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. • Προσωποπαγές Διοικητικό Συμβούλιο. • Διαφάνεια στη διοίκηση και τα οικονομικά. • Αναγνώριση από τον Οργανισμό του οικείου Ιδρύματος. • Και πάνω από όλα, να σέβεται τον εκπαιδευτικό ρόλο των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Όργανα του συλλόγου Γενικές Συνελεύσεις Σήμερα, οι Γενικές Συνελεύσεις δεν διαθέτουν κανόνες ορθής λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην γίνονται όπως θα έπρεπε. Συχνά, παρατηρούνται φαινόμενα όπως ο αυθαίρετος ορισμός τους, η διεξαγωγή τους χωρίς την προαπαιτούμενη απαρτία αλλά και η συμμετοχή ατόμων που δεν ανήκουν στο σύλλογο. Έτσι, ο θεσμός της Γενικής συνέλευσης εκπίπτει στο να χρησιμοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης κομματικών απόψεων και συμφερόντων, ακόμα και παράνομων πράξεων όπως η κατάληψη. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, θα πρέπει να αποτελεί την βασική πλατφόρμα μέσα από την οποία, τα μέλη του συλλόγου ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε τρέχοντα ακαδημαϊκά ζητήματα. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται προτάσεις, οι οποίες ψηφίζονται από το σώμα. Όσες προτάσεις εγκρίνονται κατά πλειοψηφία, κατατίθενται ως αίτημα των φοιτητών/σπουδαστών στα αρμόδια όργανα. Για την εξυγίανση του θεσμού και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, προτείνουμε τη θέσπιση κανόνων, που θα ορίζονται με σαφήνεια στο καταστατικό του συλλόγου, με τις εξής παραμέτρους:


Τακτικές Συνελεύσεις Μία στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, στην οποία ορίζονται οι στόχοι του συλλόγου για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά γύρω από ζητήματα όπως η φοιτητική μέριμνα, οι υποδομές της σχολής, το επιστημονικό έργο της, τα επαγγελματικά δικαιώματα, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, ακαδημαϊκά ζητήματα, εκπαιδευτικό προσωπικό. Μία απολογιστική συνέλευση, πριν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, όπου το διοικητικό συμβούλιο παρουσιάζει στο σύλλογο τα πεπραγμένα της χρονιάς.

Έκτακτες Συνελεύσεις Στο καταστατικό του Συλλόγου, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τη διεξαγωγή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. Αυτές όμως θα πραγματοποιούνται για θέματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με αφορμή αποφάσεις της Πολιτείας ή των Πανεπιστημιακών Αρχών. Θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, ύστερα από τη συλλογή υπογραφών, ίση με το 50% + 1 του αριθμού των ψηφισάντων στις τελευταίες φοιτητικές ή σπουδαστικές εκλογές. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται τα θέματα με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε η συλλογή υπογραφών.

Κανόνες διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων Για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται απαρτία στο 50%+1 του αριθμού των ψηφισάντων στις τελευταίες φοιτητικές ή σπουδαστικές εκλογές. Εάν δεν υπάρχει απαρτία έως τριάντα λεπτά μετά το πέρας της ώρας έναρξης που έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση, αναβάλλεται και ορίζεται μια ημερολογιακή εβδομάδα μετά, με μειωμένη απαρτία ίση με το 1/4 των ψηφισάντων στις τελευταίες φοιτητικές ή σπουδαστικές εκλογές. Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντά του είναι: Η προετοιμασία του χώρου, η μέριμνα για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, ο συντονισμός της συζήτησης, η τήρηση των χρονικών ορίων για κάθε ομιλητή, η διεξαγωγή της διαδικασίας της ψηφοφορίας των προτάσεων και γενικά, ό,τι σχετίζεται με την ομαλή διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μία βδομάδα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή της. Συγκεκριμένοι ομιλητές δηλώνονται στο προεδρείο έως και μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Ο θεσμός των παραταξιακών πλαισίων αντικαθίσταται με προτάσεις, τις οποίες μπορεί να καταθέσει κάθε μέλος του Φοιτητικού ή Σπουδαστικού Συλλόγου στο προεδρείο, έως τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένη χρονική διάρκεια τοποθέτησης του κάθε ομιλητή. Συγκεκριμένη χρονική διάρκεια καθώς και συγκεκριμένος αριθμός ερωτήσεων που θα δέχεται ο ομιλητής από άλλα μέλη του συλλόγου, καθώς και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που θα μπορεί αυτός να απαντά. Η ψηφοφορία επί των προτάσεων να γίνεται με τη χρήση κάλπης και μητρώου των μελών του συλλόγου, όπου δικαίωμα ψήφου να έχουν οι φέροντες φοιτητικής ταυτότητας. Είναι αυτονόητο πως μια πρόταση γίνεται αποδεκτή από το σώμα εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.


Διοικητικά Συμβούλια Σήμερα, τα διοικητικά συμβούλια δε διαθέτουν μια συγκροτημένη μορφή ενός οργάνου ικανού να εκπροσωπεί το Σύλλογο. Επιπλέον, στην πλειοψηφία τους δεν είναι προσωποπαγή, με τις έδρες να μην κατανέμονται στους πρώτους σε σταυρούς υποψηφίους, αλλά στις φοιτητικές παρατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη που εκλέγονται μέσα από τις φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποκτήσει εκτελεστικό χαρακτήρα και να γίνει όργανο λήψης των αποφάσεων και οργάνωσης της δράσης και των διεκδικήσεων του συλλόγου.

Δομή Ο αριθμός των εδρών καθορίζεται από τον κανονισμό του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ και ισχύει για όλους τους Φοιτητικούς και Σπουδαστικούς Συλλόγους της χώρας. Σε κάθε παράταξη αντιστοιχεί αναλογικός αριθμός εδρών με βάση τα αποτελέσματα των φοιτητικών και σπουδαστικών εκλογών. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) είναι φοιτητές που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια και προκύπτουν ύστερα από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης στις εκλογές, αναλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από το καταστατικό. Τα μέλη, μετά από εσωτερική ψηφοφορία, αποφασίζουν ποιοι θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες αυτές. Χωρίζονται σε τακτικές και μη τακτικές, με ασυμβίβαστο μεταξύ τους: Τακτικές: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου, ο υπεύθυνος για την ημερήσια διάταξη και ο συντονιστής της ροής των θεμάτων που συζητούνται στις Συνεδριάσεις. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση των συνεδριάσεων και καταμετρά τις ψήφους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, ενώ παράλληλα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, εκφράζοντας τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Ο Γραμματέας είναι επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της καταγραφής πρακτικών και την κοινοποίηση της Ημερήσιας Διάταξης για όλες τις συνεδριάσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου μαζί με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση. Οι παραπάνω ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν μέλη του, με δυνατότητα ανάληψης μη τακτικών αρμοδιοτήτων. Μη τακτικές: Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως επικεφαλής μιας θεματικής ομάδας εργασίας, στην περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία της για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.


Τρόπος Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση, σε ημέρα και ώρα που θα ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ειδικές περιπτώσεις που άπτονται των ακαδημαϊκών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως. Δύναται να συνεδριάσει μόνο μία φορά ανά δύο τακτικές συνεδριάσεις, με απόφαση του Προέδρου. Οι έκτατες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του. Τα Διοικητικά Συμβούλια συνεδριάζουν εντός του χώρου της σχολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά με βάση την Ημερήσια Διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη, έπειτα από εντολή του Προέδρου, κοινοποιείται από το Γραμματέα στον οποίο αποστέλλουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συλλόγου επιθυμεί, θέματα και προτάσεις προς συζήτηση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με ονομαστική ψηφοφορία. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Δικαίωμα τοποθέτησης και ψήφου σε αυτές έχουν μόνο τα εκλεγμένα μέλη του. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Να ορίζει τους εκπροσώπους φοιτητών/σπουδαστών στα όργανα του ιδρύματος. Να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στην ορθή λειτουργία του Συλλόγου. Οι αποφάσεις του Συλλόγου αποτελούν θέση του και συλλογική διεκδίκηση όλων των μελών του. Να ορίζει την ημερομηνία των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και να επικυρώνει τις υπογραφές που συλλέχθηκαν για τη διεξαγωγή της. Να εξουσιοδοτεί τα μέλη του να προβαίνουν σε επαφές με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να προωθούν τη δράση του Συλλόγου και την εξωστρέφειά του. Να ορίζει τις θεματικές ομάδες εργασίας. Να εισηγείται τις δράσεις του Συλλόγου και να εκδίδει τον απολογισμό δράσεων καθώς και τον οικονομικό απολογισμό. Ομάδες Εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου: Ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν ως επικεφαλής ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις ομάδες εργασίας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Αντικείμενα των θεματικών ομάδων μπορεί να είναι η επιστήμη, η φοιτητική μέριμνα, οι διεθνείς σχέσεις και η εξωστρέφεια αλλά και θέματα σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Οι κανόνες λειτουργίας τους, η χρονική τους διάρκεια και η εξέλιξη των εργασιών τους ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στο Σύλλογο, στη δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση.


Φοιτητικές και Σπουδαστικές Εκλογές Οι εκλογές αποτελούν διαδικασία του φοιτητικού/σπουδαστικού συλλόγου, μέσα από την οποία εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα, κάθε σύλλογος πραγματοποιεί με διαφορετικό τρόπο την εκλογική διαδικασία, με την κύρια ευθύνη για τη διεξαγωγή τους να έχουν οι φοιτητικές παρατάξεις. Αποτέλεσμα είναι, να υπάρχουν διαφωνίες ως προς τα τελικά αποτελέσματα και με πρόφαση αυτό, να παρεμποδίζεται η ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη διεξαγωγή των Φοιτητικών και Σπουδαστικών εκλογών, προτείνουμε: Να διεξάγονται κάθε δύο χρόνια, υπό την εποπτεία του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ, το οποίο θα ορίζει την ημερομηνία σε Πανελλαδικό επίπεδο. Τον καθορισμό εκλογικών κανονισμών κοινής αποδοχής με βάση τις αποφάσεις του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ, οι οποίοι θα ορίζουν κοινή εκλογική διαδικασία σε όλους τους Συλλόγους. Την παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων, ορισμένων από τα ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ, στα πρότυπα των εθνικών εκλογών. Την δημοσίευση κοινών αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ευθύνη του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ. Σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις δεν εκπληρώνεται, ο εκάστοτε Σύλλογος Φοιτητών/ Σπουδαστών δεν θα πρέπει να έχει δικαίωμα εκπροσώπησης στις επόμενες βαθμίδες οργάνωσης.

2η Βαθμίδα Οργάνωσης

Σύλλογος Φοιτητών / Σπουδαστών κάθε νομού Με ειδικό μέτρο το οποίο θα θεσπιστεί, θα εκλέγονται από κάθε σύλλογο φοιτητών/σπουδαστών πρώτου βαθμού, εκλέκτορες οι οποίοι θα συμμετέχουν στις διαδικασίες και θα εκλέγουν το νέο τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού/Σπουδαστικού Συλλόγου του Νομού. Τα Διοικητικά Συμβούλια που θα προκύψουν, θα αποτελούν την αρχή εκπροσώπησης των φοιτητών σε κάθε νομό, θα εκλέγουν τον Πρόεδρο των φοιτητών/σπουδαστών του νομού, ενώ θα είναι αυτοδίκαια τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Φοιτητών και του Εθνικού Συμβουλίου Σπουδαστών. Σκοπός του κάθε τοπικού Συμβουλίου Φοιτητών/Σπουδαστών θα είναι η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς φορείς, τα τοπικά επιμελητήρια αλλά και γενικότερα τους επιστημονικούς συλλόγους, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα οφείλει να έχει ρόλο στη βελτίωση της σύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και της καταγραφής των προβλημάτων της οικείας φοιτητικής κοινότητας.


3η Βαθμίδα Οργάνωσης Εθνικό Συμβούλιο Φοιτητών (ΕΣΥΦ) - Εθνικό Συμβούλιο Σπουδαστών (ΕΣΥΣ) Έχει ως μέλη του όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των τοπικών Συμβουλίων Φοιτητών/Σπουδαστών. Αρμοδιότητες Εκδίδει την ετήσια Πρόταση Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση. Εκπροσωπεί τους Έλληνες φοιτητές στην European Student’s Union και στη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε.. Συντάσσει έκθεση για την εναρμόνιση των ελληνικών ΑΕΙ με τις διεθνείς συνθήκες η οποία θα κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας. Διεξάγει υπό την εποπτεία του τις φοιτητικές/σπουδαστικές εκλογές - οι οποίες θα πραγματοποιούνται με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, υπό ενιαίο εκλογικό κανονισμό - αλλά και να δημοσιεύει τα αποτελέσματα αυτών. Συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Νέων και παρουσιάζει το έργο και τις ανάγκες των Ελλήνων Φοιτητών/ Σπουδαστών καλώντας παράλληλα σε κοινές λύσεις-δράσεις όλες τις οργανώσεις νεολαίας. Εκδίδει έκθεση φοιτητικής αξιολόγησης (ranking) για όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, η οποία θα πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τους φοιτητικούς συλλόγους. Προτείνει μέσω των επιστημονικών του επιτροπών, λύσεις σε προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας. Διοργανώνει σε κεντρικό επίπεδο επιστημονικούς διαγωνισμούς, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ.

Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ Παράλληλα, προτείνουμε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Φοιτητών και του Εθνικού Συμβουλίου Σπουδαστών, το οποίο θα έχει ως βάση τις επιστημονικές επιτροπές των συλλόγων φοιτητών/ σπουδαστών και θα συμβάλει στην επιστημονική ενδυνάμωση και τεκμηρίωση του φοιτητικού κινήματος. Οι επιτροπές αυτές θα εκλέγονται με ευθύνη του κάθε συλλόγου φοιτητών/σπουδαστών ενώ σε δεύτερο επίπεδο, όλοι αυτοί θα κατανέμονται σε Επιτροπές ανάλογα με τη συνάφεια των σπουδών τους. Το συντονισμό της κάθε μίας από τις Επιτροπές θα έχει ένας τομεάρχης που θα εκλέγεται από το σύνολο των μελών της και θα συμμετέχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Φοιτητών και του Εθνικού Συμβουλίου Σπουδαστών. Αυτό θα είναι 11μελές και ο Γραμματέας του θα συμμετέχει στη Γραμματεία του ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ. Στόχος είναι μέσω του Επιστημονικού Συμβουλίου να ενισχυθεί ο επιστημονικός του ρόλος και να μπορούν οι Έλληνες φοιτητές/σπουδαστές να προσφέρουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για το σύνολο της εθνικής Παιδείας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Το ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ αποτελεί την ένωση όλων των Συλλόγων και θα πρέπει να αναγνωριστεί από την Πολιτεία ως το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητώ/σπουδαστών. Στο ΕΣΥΦ/ΕΣΥΣ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι που αποδέχονται το καταστατικό του.


Σύλλογοι, πέρα από κόμματα! | Προτάσεις  

Δείτε το σύνολο των προτάσεών μας για την αλλαγή του μοντέλου του φοιτητικού συνδικαλισμού στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Σύλλογοι, πέρα από κόμματα! | Προτάσεις  

Δείτε το σύνολο των προτάσεών μας για την αλλαγή του μοντέλου του φοιτητικού συνδικαλισμού στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ

Advertisement