__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Årsrapport 2010

Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk seg av helsemessige årsaker fra stillingen i januar 2010, et halvt år før han skulle tiltre. Dansens Hus lyste ut stillingen på nytt og ansatte Un-Magritt Nordseth, som begynte som ny kunstnerisk leder 1. august 2010. I løpet av 2010 har Dansens Hus hatt gjestespill av nasjonale og internasjonale kompanier. Virksomheten har hatt forestillinger for barn og unge og fokus på kunstnerisk utvikling gjennom debatter, samtaler, workshops, residenser, samarbeid med KHiO og andre nasjonale og internasjonale partnere.

Profile for Dansens Hus

Årsrapport 2010  

Årsrapport 2010  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded