Page 1

Башчанската плоча (11 век), един от най­старите запазени текстове на глаголица

Асеманиевия кодекс ­ глаголически документ от XI в


Буква Unicode

Име

Числена стойност

Звук

Връзка с  гръцки

Връзка с кирилица

Аз

а

1

Alpha (Α)

А

Буки

б

2

Б

Веди

в

3

Beta (Β)

В

Глагол

г

4

Gamma (Γ) Г

Добро

д

5

Delta (Δ)

Есть

е

6

Epsilon (Ε) Е

P

Живете

ж

7

Ж

P

Дзело

дз

8

ѕ (македонско дз)

¨

Земля

з

9

Zeta (Ζ)

З

(йота)

и

10

Iota (Ι)

И, Й

Иже

и

20

Eta (Η)

И, Й

¤

Герв

г'

30

Г' (македонско Ѓ,  сръбско Ђ)

б

Како

к

40

Kappa (Κ)

К

h

Люди

л

50

Lambda (Λ) Л

Ш

Мислете

м

60

Mu (Μ)

М

Наш

н

70

Nu (Ν)

Н

P

Он

о

80

Omicron (Ο)

О

¨

Покой

п

90

Pi (Π)

П

Б

Рци

р

100

Rho (Ρ)

Р

б Б Ł

P , п б

,

Д


Слово

с

200

Sigma (Σ)

С

Твердо

т

300

Tau (Τ)

Т

б

Ук

у

400

Upsilon (Υ) У

Ферт

ф

500

Phi (Φ)

Ф

Ха

х

600

Chi (Χ)

Х

От

о

700

използвана само за Omega (Ω) възпроизвеждане на  гръцки

Ци

ц

900

Ц

P

Черв

ч

1000

Ч

Ша

ш

Ш

Ш

Ща

щ

800

Щ

x

Ер голям

ъ

Ъ

б

Еры

ы

Ы

¨

Ер малък

ь

Ь

¤

Ят

ѣ

800?

ѣ, премахната от  българския през 1945

Йот

йо

не се употребява

Ю

ю

Ю

Юс малък

ен

ѧ, не се употребява

Юс малък  йотиран

йен

ѩ, не се употребява

Юс голям

он

ѫ, премахната от  българския през 1945

Юс голям  йотиран

йон

ѭ, не се употребява

H x ‘


¤

Фита

ф

800

Theta

ѳ, използвана само за възпроизвеждане на  гръцки

Ижица

и

Upsilon

ѵ, премахната от руския  през 1917

Glagolitsa  

Асеманиевия кодекс ­ глаголически документ от XI в Башчанската плоча (11 век), един от най­старите запазени текстове на глаголица б б б Како...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you