Page 1


Kunstakademiets Designskole

2

Kandidat i design

3


Kunstakademiets Designskole

2

Kandidat i design

3


Kunstakademiets Designskole

Kandidat i design

Kandidat i design Kunstakademiets Designskole Design din fremtid Optagelse 2012 07

Velkommen

09

Om Kunstakademiets Designskole

10

Designuddannelsens specialer

22

Uddannelsens opbygning

27

Südan søger du ind

Master’s Programme The School of Design Design your future Admission 2012 4

35

Welcome

36

About The School of Design

37

Areas of specialization

40

The structure of the programme

44

How to apply

5


Kunstakademiets Designskole

Kandidat i design

Kandidat i design Kunstakademiets Designskole Design din fremtid Optagelse 2012 07

Velkommen

09

Om Kunstakademiets Designskole

10

Designuddannelsens specialer

22

Uddannelsens opbygning

27

Südan søger du ind

Master’s Programme The School of Design Design your future Admission 2012 4

35

Welcome

36

About The School of Design

37

Areas of specialization

40

The structure of the programme

44

How to apply

5


Kunstakademiets Designskole

Kandidat i design

Velkommen på Kunstakademiets Designskole

6

Velkommen til Kunstakademiets Designskole – Danmarks kreative designuddannelse i hjertet af København med opkobling til hele verden. Design handler om at skabe form, liv, nye verdener og nye muligheder. Som designer er du med til at tegne fremtiden og give nye bud på, hvordan verden skal formes og forbedres. Hvordan det gøres, lærer vi dig på uddannelsen. Vi har et godt internationalt ry for vores praksisorienterede, værkstedsbaserede og stærkt forskningsunderbyggede uddannelse. Vi er kendt for et åbent og aktivt studiemiljø, hvor du møder undervisere, forskere, workshops og læring på højeste niveau – og altid i øjenhøjde. I 2011 flyttede skolen ind i nyistandsatte bygninger på Holmen. Vi byder velkommen i et rummeligt væksthus med nyindrettede værksteder, et rart og imødekommende studiemiljø, havneudsigt og globale tråde ud i virkeligheden omkring os. Vi tilbyder et stærkt udbud af designspecialer med høj grad af frihed til at lære, påvirke og sammensætte din egen uddannelse. Vores undervisere og forskere påvirker verden med deres kreative, kunstneriske og innovative tilgange – og du kommer til at udvikle nye løsninger, værdier og former sammen med dem. Vi sikrer på den måde, at vores nyuddannede designere er kreative udviklere, der kan samarbejde og lægge forretningsplaner, tage chancer og udfordre konventionerne. Som designer fra Kunstakademiets Designskole vil du være med til at forme fremtiden og gøre andre menneskers liv bedre, mere bæredygtigt, mere interaktivt, mere sikkert og helt sikkert meget, meget sjovere. Vores kandidater indtager nøglepositioner i store udviklingsvirksomheder, netværk og nyopstartede virksomheder, hvor karrieren bygges på fagets metodiske og kreative kompetencer. Vi giver dig alle de rette værktøjer og kompetencer, der skal til for at skabe design med holdninger og klare dig som designer i en moderne og ofte turbulent verden. I hele mit karriereliv har jeg arbejdet med design, udvikling og kreative industrier – og har ikke fundet et sted, der kombinerer det bedre end Designskolen. Jeg glæder mig hver dag over skolens boblende liv, inspirerende studerende og et stærkt hold af medarbejdere. Jeg håber, du vil være med. Vi glæder os til at samarbejde med dig!

Tine Kjølsen, Rektor Kunstakademiets Designskole

7


Kunstakademiets Designskole

Kandidat i design

Velkommen på Kunstakademiets Designskole

6

Velkommen til Kunstakademiets Designskole – Danmarks kreative designuddannelse i hjertet af København med opkobling til hele verden. Design handler om at skabe form, liv, nye verdener og nye muligheder. Som designer er du med til at tegne fremtiden og give nye bud på, hvordan verden skal formes og forbedres. Hvordan det gøres, lærer vi dig på uddannelsen. Vi har et godt internationalt ry for vores praksisorienterede, værkstedsbaserede og stærkt forskningsunderbyggede uddannelse. Vi er kendt for et åbent og aktivt studiemiljø, hvor du møder undervisere, forskere, workshops og læring på højeste niveau – og altid i øjenhøjde. I 2011 flyttede skolen ind i nyistandsatte bygninger på Holmen. Vi byder velkommen i et rummeligt væksthus med nyindrettede værksteder, et rart og imødekommende studiemiljø, havneudsigt og globale tråde ud i virkeligheden omkring os. Vi tilbyder et stærkt udbud af designspecialer med høj grad af frihed til at lære, påvirke og sammensætte din egen uddannelse. Vores undervisere og forskere påvirker verden med deres kreative, kunstneriske og innovative tilgange – og du kommer til at udvikle nye løsninger, værdier og former sammen med dem. Vi sikrer på den måde, at vores nyuddannede designere er kreative udviklere, der kan samarbejde og lægge forretningsplaner, tage chancer og udfordre konventionerne. Som designer fra Kunstakademiets Designskole vil du være med til at forme fremtiden og gøre andre menneskers liv bedre, mere bæredygtigt, mere interaktivt, mere sikkert og helt sikkert meget, meget sjovere. Vores kandidater indtager nøglepositioner i store udviklingsvirksomheder, netværk og nyopstartede virksomheder, hvor karrieren bygges på fagets metodiske og kreative kompetencer. Vi giver dig alle de rette værktøjer og kompetencer, der skal til for at skabe design med holdninger og klare dig som designer i en moderne og ofte turbulent verden. I hele mit karriereliv har jeg arbejdet med design, udvikling og kreative industrier – og har ikke fundet et sted, der kombinerer det bedre end Designskolen. Jeg glæder mig hver dag over skolens boblende liv, inspirerende studerende og et stærkt hold af medarbejdere. Jeg håber, du vil være med. Vi glæder os til at samarbejde med dig!

Tine Kjølsen, Rektor Kunstakademiets Designskole

7


Kunstakademiets Designskole

Designuddannelsen er en fem-årig højere, videregående uddannelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den består af en treårig bachelor og en to-årig kandidatuddannelse – samt muligheden for at videreuddanne sig med en ph.d.

Kandidat i design

Om Kunstakademiets Designskole I mere end 135 år har Designskolen bidraget til udviklingen af dansk design. Det betyder ikke, at vi har sat udviklingen på repeat, men vi bygger på en vigtig tradition, hvor brugeren og samfundet er i centrum, når vi uddanner designere og forskere til at løse fremtidens udfordringer. Vores pionérrolle og uddannelsens kvalitet har vi ikke udviklet ubemærket. Designskolen har fostret mange af de designere, der har tegnet billedet af dansk design, nationalt og internationalt. Børge Mogensen, Hans Wegner, Nanna Ditzel, Louise Campbell, Kasper Salto, Cecilie Manz, Jonas Hecksher, Baum und Pferdgarten og mange mange flere, hvor det er designerens løsninger og ikke kun eget navn, der er kendt. Vores studerende vinder priser, deltager i erhvervssamarbejder og internationale udviklingsprojekter og er dermed allerede på studiet med til at designe små bidder af en ny verden. Mange færdiguddannede vender tilbage som oplægsholdere, praktikværter og karrierevejledere, der alt sammen er en del af vores aktive indsats for at bygge bro mellem vores studerendes studie og jobliv. I 2011 fusionerede Designskolen med Arkitektskolen og Konservatorskolen, og vi hedder nu samlet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

8

9

Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk


Kunstakademiets Designskole

Designuddannelsen er en fem-årig højere, videregående uddannelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den består af en treårig bachelor og en to-årig kandidatuddannelse – samt muligheden for at videreuddanne sig med en ph.d.

Kandidat i design

Om Kunstakademiets Designskole I mere end 135 år har Designskolen bidraget til udviklingen af dansk design. Det betyder ikke, at vi har sat udviklingen på repeat, men vi bygger på en vigtig tradition, hvor brugeren og samfundet er i centrum, når vi uddanner designere og forskere til at løse fremtidens udfordringer. Vores pionérrolle og uddannelsens kvalitet har vi ikke udviklet ubemærket. Designskolen har fostret mange af de designere, der har tegnet billedet af dansk design, nationalt og internationalt. Børge Mogensen, Hans Wegner, Nanna Ditzel, Louise Campbell, Kasper Salto, Cecilie Manz, Jonas Hecksher, Baum und Pferdgarten og mange mange flere, hvor det er designerens løsninger og ikke kun eget navn, der er kendt. Vores studerende vinder priser, deltager i erhvervssamarbejder og internationale udviklingsprojekter og er dermed allerede på studiet med til at designe små bidder af en ny verden. Mange færdiguddannede vender tilbage som oplægsholdere, praktikværter og karrierevejledere, der alt sammen er en del af vores aktive indsats for at bygge bro mellem vores studerendes studie og jobliv. I 2011 fusionerede Designskolen med Arkitektskolen og Konservatorskolen, og vi hedder nu samlet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

8

9

Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk


Specialer

Kandidat i design

Designuddannelsens specialer

Specialeområder

Fra mega-mussel til mega-pixel. Fra Wegner til web og virale kampagner. Vi beskæftiger os i dag med rigtig mange aspekter af design.

Center for Kommunikationsdesign

Fra nyskabende former og teknik over kreative koncepter til erhvervsmæssige konsekvenser. Designere skal i dag kunne rigtig meget. Vi underviser vores studerende i at håndtere en båndsav, et videokamera og en digital væv såvel som designstrategier, co-design, affaldsløsninger og forretningsplan. Vi giver dig viden til stærk specialisering og kompetencer til at klare dig i din professionelle karriere.

Visuel Kommunikation Production Design Spil- og Interaktionsdesign Center for Møbel, Rum og Industriel Design Møbel- og Rumdesign Industriel Design Center for Tekstil og Beklædning Beklædningsdesign Tekstildesign Center for Glas og Keramik Keramikdesign

10

Læs mere om vores specialer på www.kads.dk/uddannelsen/specialer

11


Specialer

Kandidat i design

Designuddannelsens specialer

Specialeområder

Fra mega-mussel til mega-pixel. Fra Wegner til web og virale kampagner. Vi beskæftiger os i dag med rigtig mange aspekter af design.

Center for Kommunikationsdesign

Fra nyskabende former og teknik over kreative koncepter til erhvervsmæssige konsekvenser. Designere skal i dag kunne rigtig meget. Vi underviser vores studerende i at håndtere en båndsav, et videokamera og en digital væv såvel som designstrategier, co-design, affaldsløsninger og forretningsplan. Vi giver dig viden til stærk specialisering og kompetencer til at klare dig i din professionelle karriere.

Visuel Kommunikation Production Design Spil- og Interaktionsdesign Center for Møbel, Rum og Industriel Design Møbel- og Rumdesign Industriel Design Center for Tekstil og Beklædning Beklædningsdesign Tekstildesign Center for Glas og Keramik Keramikdesign

10

Læs mere om vores specialer på www.kads.dk/uddannelsen/specialer

11


Specialer

Kandidat i design

Center for Kommunikationsdesign Visuel Kommunikation Specialet dækker et stort og bredt fagområde med mange specialiseringsmuligheder inden for grafisk design, branding og identitetsdesign, illustration, webdesign, oplevelsesdesign, co-design og billedkommunikation. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling og planlægning af kommunikationsdesign, visuelle koncepter og designstrategi – og med, hvordan visuel kommunikation påvirker vores liv og samfund. Production Design Design til tv, film og computerspil. På specialet uddannes studerende inden for design til film, tv, animation, motion graphics, musikvideo og computerspil. Som designer inden for Production Design arbejder du med at skabe sammenhængende kvalitet i et fortællende billedmæssigt udtryk via visuelt konceptarbejde. En del af uddannelsen foregår i samarbejde med Den Danske Filmskole på Holmen. Spil- og Interaktionsdesign Spil- og Interaktionsdesign er et hastigt voksende fagområde. Området udforsker de nye teknologier og anvender dem i designløsninger, som er tilpasset menneskets behov nu og i fremtiden. Der arbejdes med en bred vifte af fagområder: fra design af spil, mobile applikationer og web-services til interaktionsdesign og udvikling af digitale koncepter med udgangspunkt i brugeren. Specialet indgår i et succesrigt samarbejde for spiludvikling i Danmark kaldet DADIU.

12

13


Specialer

Kandidat i design

Center for Kommunikationsdesign Visuel Kommunikation Specialet dækker et stort og bredt fagområde med mange specialiseringsmuligheder inden for grafisk design, branding og identitetsdesign, illustration, webdesign, oplevelsesdesign, co-design og billedkommunikation. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling og planlægning af kommunikationsdesign, visuelle koncepter og designstrategi – og med, hvordan visuel kommunikation påvirker vores liv og samfund. Production Design Design til tv, film og computerspil. På specialet uddannes studerende inden for design til film, tv, animation, motion graphics, musikvideo og computerspil. Som designer inden for Production Design arbejder du med at skabe sammenhængende kvalitet i et fortællende billedmæssigt udtryk via visuelt konceptarbejde. En del af uddannelsen foregår i samarbejde med Den Danske Filmskole på Holmen. Spil- og Interaktionsdesign Spil- og Interaktionsdesign er et hastigt voksende fagområde. Området udforsker de nye teknologier og anvender dem i designløsninger, som er tilpasset menneskets behov nu og i fremtiden. Der arbejdes med en bred vifte af fagområder: fra design af spil, mobile applikationer og web-services til interaktionsdesign og udvikling af digitale koncepter med udgangspunkt i brugeren. Specialet indgår i et succesrigt samarbejde for spiludvikling i Danmark kaldet DADIU.

12

13


Specialer

Center for Tekstil og Beklædning

Kandidat i design

Center for Tekstil og Beklædning

Beklædningsdesign Beklædningsdesign beskæftiger sig bredt med beklædning og mode. Fra mode som kulturelt fænomen til beklædning som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. Fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form. Der arbejdes med beklædningsdesign på et højt kunstnerisk, teknisk og fagligt niveau, som danner det rette springbræt til morgendagens mode og beklædning. Tekstildesign Tekstildesign arbejder med udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge. Generelt dækker faget over opgaver, hvor farve, taktilitet og mønsterdannelse er en del af det formdannende element. Uddannelsen fokuserer typisk på enten interiør og boligområdet eller på mode og beklædningsområdet. Der arbejdes med hele bredden af tekniske, formmæssige og strategiske kompetencer, som bidrager til en opdateret brug og forståelse af tekstiler. Fra beklædning over intelligente tekstiler til ny banebrydende arkitektur.

14

15


Specialer

Center for Tekstil og Beklædning

Kandidat i design

Center for Tekstil og Beklædning

Beklædningsdesign Beklædningsdesign beskæftiger sig bredt med beklædning og mode. Fra mode som kulturelt fænomen til beklædning som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. Fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form. Der arbejdes med beklædningsdesign på et højt kunstnerisk, teknisk og fagligt niveau, som danner det rette springbræt til morgendagens mode og beklædning. Tekstildesign Tekstildesign arbejder med udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge. Generelt dækker faget over opgaver, hvor farve, taktilitet og mønsterdannelse er en del af det formdannende element. Uddannelsen fokuserer typisk på enten interiør og boligområdet eller på mode og beklædningsområdet. Der arbejdes med hele bredden af tekniske, formmæssige og strategiske kompetencer, som bidrager til en opdateret brug og forståelse af tekstiler. Fra beklædning over intelligente tekstiler til ny banebrydende arkitektur.

14

15


Specialer

Kandidat i design

Center for Møbel, Rum & Industriel design Møbel- og Rumdesign Møbel- og Rum er et traditionsrigt specialeområde, hvor kendskab til processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til design af møbler og rum, er i centrum. Der arbejdes både med udvikling af møbler og inventar og med indretning af rum til boliger, institutioner, arbejdspladser, byens offentlige rum og udstillings- og formidlingsdesign. Alt sammen på et klart fagligt, teoretisk og kunstnerisk fundament. Industriel Design Industriel design beskæftiger sig med alt fra udvikling af livsstilsprodukter og brugsting til hjemmet til komplekse services og ”intelligente” produkter med avanceret teknologi. Specialet forener nye teknologiske muligheder og industriel produktion med æstetiske produktkvaliteter, brugerhensyn, kulturel værdi og samfundshensyn. Der undervises i udvikling af alt fra mobiltelefoner, biler og grøn transport over design, der redder liv og tager hensyn til brugerne – til design, der udspringer af et fokus på digitalisering, globalisering, innovationskrav, CSR, nye materialer og bæredygtighed.

16

17


Specialer

Kandidat i design

Center for Møbel, Rum & Industriel design Møbel- og Rumdesign Møbel- og Rum er et traditionsrigt specialeområde, hvor kendskab til processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til design af møbler og rum, er i centrum. Der arbejdes både med udvikling af møbler og inventar og med indretning af rum til boliger, institutioner, arbejdspladser, byens offentlige rum og udstillings- og formidlingsdesign. Alt sammen på et klart fagligt, teoretisk og kunstnerisk fundament. Industriel Design Industriel design beskæftiger sig med alt fra udvikling af livsstilsprodukter og brugsting til hjemmet til komplekse services og ”intelligente” produkter med avanceret teknologi. Specialet forener nye teknologiske muligheder og industriel produktion med æstetiske produktkvaliteter, brugerhensyn, kulturel værdi og samfundshensyn. Der undervises i udvikling af alt fra mobiltelefoner, biler og grøn transport over design, der redder liv og tager hensyn til brugerne – til design, der udspringer af et fokus på digitalisering, globalisering, innovationskrav, CSR, nye materialer og bæredygtighed.

16

17


Specialer

Kandidat i design

Center for Glas og Keramik Keramikdesign Specialet arbejder med keramiske løsninger af høj kvalitet. På uddannelsen lærer du at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelse af materialerne, deres grænser og de sammenhænge, de indgår i. Der arbejdes med det eksperimenterende, nyskabende og innovative inden for både unika, serieproduktioner og helhedsløsninger, der f.eks. kan indgå i bygninger, arkitektur og nye klimaløsninger. Designskolen har i 2011 åbnet værkstedet SuperFormLab, hvor keramikkens potentiale udfordres i nye digitale modeller og prototyper på rigtig mange skalatrin. Læs mere om vores specialer på www.dkds.dk/Uddannnelsen/Specialer

18

19


Specialer

Kandidat i design

Center for Glas og Keramik Keramikdesign Specialet arbejder med keramiske løsninger af høj kvalitet. På uddannelsen lærer du at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelse af materialerne, deres grænser og de sammenhænge, de indgår i. Der arbejdes med det eksperimenterende, nyskabende og innovative inden for både unika, serieproduktioner og helhedsløsninger, der f.eks. kan indgå i bygninger, arkitektur og nye klimaløsninger. Designskolen har i 2011 åbnet værkstedet SuperFormLab, hvor keramikkens potentiale udfordres i nye digitale modeller og prototyper på rigtig mange skalatrin. Læs mere om vores specialer på www.dkds.dk/Uddannnelsen/Specialer

18

19


Specialer

20

Kandidat i design

21


Specialer

20

Kandidat i design

21


Struktur

Kandidat i design

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen er en to-årig uddannelse til 120 ECTS-point. Du kan gennemføre uddannelsen på dansk eller på engelsk.

Kunstakademiets Designskole

Du møder tre typer kurser på uddannelsen: Designprojekter Projekter er kerneelementet i uddannelsen og udgør 50 % af uddannelsens kurser. I et projekt vil undervisere og eventuelle samarbejdspartnere præsentere en ramme, som du skal udarbejde løsninger inden for. På kandidatuddannelsen vil projekternes selvstændige karakter være stærk, ligesom samarbejder med eksterne parter vil være væsentlige. Når du arbejder med projekter, udvikler du dine evner til at løse konkrete opgaver inden for designområdet. Projekterne udføres ofte i samarbejde med andre specialer, med erhvervslivet eller med offentlige institutioner. I designprojekter arbejder du meget selvstændigt – alene eller i team. Målet er at kombinere teori, metode og praksis i konkrete designløsninger. Designprojekter varer enten fem eller ti uger. Designteori og -metode Kurserne i designteori og -metode giver dig den teoretiske og metodiske ballast, som skal aktiveres i dine projektarbejder. Kurserne giver dig specialiseret viden inden for f.eks. designmetoder. Kurserne i designteori- og metode giver dig forståelse for og indsigt i designfagets mangeartede teorier og metoder. På kandidatuddannelsen er kurser i designteori på fem eller ti uger.

1. semester

PROJEKT

2. semester

3. semester

4. semester

REDSKAB

PROJEKT

REDSKAB

PROJEKT

PROJEKT

TEORI

REDSKAB

TEORI

TEORI

PROJEKT

KANDIDATPROJEKT

Designredskaber

22

I designredskaber udvikler du din forståelse for designfagets teknikker, redskaber og materialer. Redskabskurserne skal sikre, at du udover at få gode ideer også kan udføre dem sikkert og solidt. Designredskaber er korte kurser som typisk varer mellem én og tre uger. På kandidatuddannelsen er der fem obligatoriske redskabskurser i designjura, præsentationsteknik, forretningsplan, iværksætteri og projektledelse. På kandidatuddannelsen kan du relativt frit sammensætte dit studium med undervisningsforløb inden for de tre typer kurser. Du har mulighed for at specialisere dig inden for ét af skolens specialeområde, eller du kan kombinere kurser fra skolens specialer og skabe din unikke specialisering inden for og på tværs af specialiseringer. Hvert semester starter med, at specialerne udbyder et forløb på ti uger med stærkt specialiseret undervisning. Forløbene vil ofte kombinere projekter med redskaber eller projekter med teori. I semestrets sidste ti uger udbydes typisk kurser i designteori og kortere redskabsforløb samt projekter enten inden for et speciale eller som samarbejde mellem to eller flere specialer. Du har mulighed for at komme på udveksling og i praktik i løbet af kandidatuddannelsen. Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt som varer ét semester.

Er du interesseret i designuddannelsen? Find mere information om at søge ind på: www.dkds.dk/uddannelsen

23


Struktur

Kandidat i design

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen

Kandidatuddannelsen er en to-årig uddannelse til 120 ECTS-point. Du kan gennemføre uddannelsen på dansk eller på engelsk.

Kunstakademiets Designskole

Du møder tre typer kurser på uddannelsen: Designprojekter Projekter er kerneelementet i uddannelsen og udgør 50 % af uddannelsens kurser. I et projekt vil undervisere og eventuelle samarbejdspartnere præsentere en ramme, som du skal udarbejde løsninger inden for. På kandidatuddannelsen vil projekternes selvstændige karakter være stærk, ligesom samarbejder med eksterne parter vil være væsentlige. Når du arbejder med projekter, udvikler du dine evner til at løse konkrete opgaver inden for designområdet. Projekterne udføres ofte i samarbejde med andre specialer, med erhvervslivet eller med offentlige institutioner. I designprojekter arbejder du meget selvstændigt – alene eller i team. Målet er at kombinere teori, metode og praksis i konkrete designløsninger. Designprojekter varer enten fem eller ti uger. Designteori og -metode Kurserne i designteori og -metode giver dig den teoretiske og metodiske ballast, som skal aktiveres i dine projektarbejder. Kurserne giver dig specialiseret viden inden for f.eks. designmetoder. Kurserne i designteori- og metode giver dig forståelse for og indsigt i designfagets mangeartede teorier og metoder. På kandidatuddannelsen er kurser i designteori på fem eller ti uger.

1. semester

PROJEKT

2. semester

3. semester

4. semester

REDSKAB

PROJEKT

REDSKAB

PROJEKT

PROJEKT

TEORI

REDSKAB

TEORI

TEORI

PROJEKT

KANDIDATPROJEKT

Designredskaber

22

I designredskaber udvikler du din forståelse for designfagets teknikker, redskaber og materialer. Redskabskurserne skal sikre, at du udover at få gode ideer også kan udføre dem sikkert og solidt. Designredskaber er korte kurser som typisk varer mellem én og tre uger. På kandidatuddannelsen er der fem obligatoriske redskabskurser i designjura, præsentationsteknik, forretningsplan, iværksætteri og projektledelse. På kandidatuddannelsen kan du relativt frit sammensætte dit studium med undervisningsforløb inden for de tre typer kurser. Du har mulighed for at specialisere dig inden for ét af skolens specialeområde, eller du kan kombinere kurser fra skolens specialer og skabe din unikke specialisering inden for og på tværs af specialiseringer. Hvert semester starter med, at specialerne udbyder et forløb på ti uger med stærkt specialiseret undervisning. Forløbene vil ofte kombinere projekter med redskaber eller projekter med teori. I semestrets sidste ti uger udbydes typisk kurser i designteori og kortere redskabsforløb samt projekter enten inden for et speciale eller som samarbejde mellem to eller flere specialer. Du har mulighed for at komme på udveksling og i praktik i løbet af kandidatuddannelsen. Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt som varer ét semester.

Er du interesseret i designuddannelsen? Find mere information om at søge ind på: www.dkds.dk/uddannelsen

23


Struktur

Kandidat i design

Væksthus for design Hver af vores studerende har sine egne potentialer og talenter. Kunstakademiets Designskole tilbyder et intenst og varieret uddannelsesprogram, som sikrer, at du kan vokse som designer. Ved siden af din specialisering og fagkombinationer tilbyder vi en høj grad af individuel vejledning og inspiration, så du kan udvikle dig som professionel, helhedstænkende og nyskabende designer. Du får 650 medstuderende på designuddannelsen og møder en række andre kreative uddannelser i din hverdag på Holmen. Du er online over alt og får et væld af undervisere, forskere og gæstestuderende og undervisere fra hele verden i dit daglige netværk. Du får adgang til åbne forelæsninger, værksteder, printcenter, kantine, udstillingsrum, samlinger, café, et stort forskningsbibliotek og kreative frirum overalt på skolen. Studiemiljøet er præget af højt engagement, og du er selv med til at skabe et levende studieliv med workshops, fester, udstillinger og studiemagasiner, der binder dig sammen med andre studieretninger, hvor end din egen skærm og studieplads står. Modeshow, møbelmesser, udstillinger, spilpriser og tv-produktioner. Vores studerende designer fair trade i Marokko og tager på udveksling verden over. Vi giver plads til begejstring, ny viden og internationale netværk. Alt sammen for at inspirere dig, udvide dit netværk og fylde din værktøjskasse godt op. Vi ønsker at understøtte et tæt samarbejde med den verden, du skal agere i som designer. Undervejs i uddannelsen kobler vi dig sammen med en karrierevejleder – en dygtig mentor fra designbranchen, der giver dig nye perspektiver på din uddannelse og dine karrierevalg. Kreative vækstmotorer SuperFormLab, Printcenter, Foto- og videoværksted, Træværksted, Letterpress, Tekstilværksted, Beklædningsværksted, ComputerspilsLab, Roland Academy 3D-formLab, Serigrafi, Metalværksted, IT-faciliteter og forskningsbibliotek. Alle vores værksteder flyttede i 2011 ind i nyindrettede lokaler i tidligere flådebygninger på Holmen.

24

25


Struktur

Kandidat i design

Væksthus for design Hver af vores studerende har sine egne potentialer og talenter. Kunstakademiets Designskole tilbyder et intenst og varieret uddannelsesprogram, som sikrer, at du kan vokse som designer. Ved siden af din specialisering og fagkombinationer tilbyder vi en høj grad af individuel vejledning og inspiration, så du kan udvikle dig som professionel, helhedstænkende og nyskabende designer. Du får 650 medstuderende på designuddannelsen og møder en række andre kreative uddannelser i din hverdag på Holmen. Du er online over alt og får et væld af undervisere, forskere og gæstestuderende og undervisere fra hele verden i dit daglige netværk. Du får adgang til åbne forelæsninger, værksteder, printcenter, kantine, udstillingsrum, samlinger, café, et stort forskningsbibliotek og kreative frirum overalt på skolen. Studiemiljøet er præget af højt engagement, og du er selv med til at skabe et levende studieliv med workshops, fester, udstillinger og studiemagasiner, der binder dig sammen med andre studieretninger, hvor end din egen skærm og studieplads står. Modeshow, møbelmesser, udstillinger, spilpriser og tv-produktioner. Vores studerende designer fair trade i Marokko og tager på udveksling verden over. Vi giver plads til begejstring, ny viden og internationale netværk. Alt sammen for at inspirere dig, udvide dit netværk og fylde din værktøjskasse godt op. Vi ønsker at understøtte et tæt samarbejde med den verden, du skal agere i som designer. Undervejs i uddannelsen kobler vi dig sammen med en karrierevejleder – en dygtig mentor fra designbranchen, der giver dig nye perspektiver på din uddannelse og dine karrierevalg. Kreative vækstmotorer SuperFormLab, Printcenter, Foto- og videoværksted, Træværksted, Letterpress, Tekstilværksted, Beklædningsværksted, ComputerspilsLab, Roland Academy 3D-formLab, Serigrafi, Metalværksted, IT-faciliteter og forskningsbibliotek. Alle vores værksteder flyttede i 2011 ind i nyindrettede lokaler i tidligere flådebygninger på Holmen.

24

25


Optagelse

Kandidat i design

Sådan søger du ind Vi optager studerende til kandidatuddannelsen én gang om året. Her finder du vejledning og tidsfrister til optagelsesforløbet. Vi optager hvert år op til 15 studerende på kandidatuddannelsen. Optagelsesforløbet består af to trin:

A Ansøgning med portfolio

26

27

B Interview


Optagelse

Kandidat i design

Sådan søger du ind Vi optager studerende til kandidatuddannelsen én gang om året. Her finder du vejledning og tidsfrister til optagelsesforløbet. Vi optager hvert år op til 15 studerende på kandidatuddannelsen. Optagelsesforløbet består af to trin:

A Ansøgning med portfolio

26

27

B Interview


Optagelse

A

Kandidat i design

A — Ansøgning

A

Du søger til et af skolens otte specialeområder

Ansøgningsskema

• • • • • • • •

Du finder ansøgningsskemaet på Kunstakademiets Designskoles hjemmeside, www.dkds.dk/Uddannelsen/OptagelseKand

Beklædningsdesign Industriel design Keramikdesign Møbel- og Rumdesign Production Design Spil- og Interaktionsdesign Tekstildesign Visuel kommunikation

Din ansøgning bliver vurderet af undervisere fra det specialeområde, du søger til.

Portfolio Du kan aflevere en fysisk eller en digital portfolio. Vælger du at aflevere en fysisk portfolio, må den ikke være større end A3. Afleverer du en digital portfolio, skal den være på en CD/ DVD. Du vælger selv hvor mange projekter, du vil vise i din portfolio. Hvert projekt må gerne være ledsaget af korte, forklarende tekster. Vi anbefaler, at du viser både processen bag projekterne og de færdige resultater. Motiveret ansøgning og CV

Din ansøgning skal indeholde • • • • • • •

Et ansøgningsskema Portfolio Motiveret ansøgning CV Kopi af diplom for adgangsgivende eksamen Evt. dokumentation for bestået prøve i dansk eller engelsk Kopi af dit pas

Din motiverede ansøgning må maks. være på to sider. I dit CV skal du give os et overblik over dine tidligere uddannelser og relevant erhvervserfaring. Adgangsgivende eksaminer Følgende eksaminer er adgangsgivende: • •

Du skal sende din ansøgning med posten til Kunstakademiets Designskole att: Helle Bendsen Philip de Langes Allé 10 1435 København K 28

Vi modtager ikke ansøgninger pr. e-mail. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. april 2012 kl. 12.00.

• •

Bachelorgrad i design fra danske og udenlandske universiteter/designskoler Grunduddannelse fra Designskolen Kolding eller Danmarks Designskole under bekendtgørelse nr. 617 af 2003 Bachelorgrad fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus Den 3-årige kunsthåndværkeruddannelse fra Kunstakademiets Designskole, Bornholm med 37,5 ECTS-point i designteori

Sprogkrav Ansøgere, som ikke har dansk, norsk, svensk eller engelsk som modersmål eller som har gennemført en bacheloruddannelse med dansk, norsk, svensk eller engelsk som undervisningssprog, skal bestå en prøve i dansk eller engelsk. Kunstakademiets Designskole godkender ”Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge” (kaldet ”Studieprøven”) bestået i alle fire discipliner, en IELTS-test med scoren 6,5 eller højere eller en TOEFL-test med minimum 90 point i den internet-baserede test eller 575 i den papirbaserede test. Dokumentation for sprogtest skal sendes sammen med ansøgningen.

29


Optagelse

A

Kandidat i design

A — Ansøgning

A

Du søger til et af skolens otte specialeområder

Ansøgningsskema

• • • • • • • •

Du finder ansøgningsskemaet på Kunstakademiets Designskoles hjemmeside, www.dkds.dk/Uddannelsen/OptagelseKand

Beklædningsdesign Industriel design Keramikdesign Møbel- og Rumdesign Production Design Spil- og Interaktionsdesign Tekstildesign Visuel kommunikation

Din ansøgning bliver vurderet af undervisere fra det specialeområde, du søger til.

Portfolio Du kan aflevere en fysisk eller en digital portfolio. Vælger du at aflevere en fysisk portfolio, må den ikke være større end A3. Afleverer du en digital portfolio, skal den være på en CD/ DVD. Du vælger selv hvor mange projekter, du vil vise i din portfolio. Hvert projekt må gerne være ledsaget af korte, forklarende tekster. Vi anbefaler, at du viser både processen bag projekterne og de færdige resultater. Motiveret ansøgning og CV

Din ansøgning skal indeholde • • • • • • •

Et ansøgningsskema Portfolio Motiveret ansøgning CV Kopi af diplom for adgangsgivende eksamen Evt. dokumentation for bestået prøve i dansk eller engelsk Kopi af dit pas

Din motiverede ansøgning må maks. være på to sider. I dit CV skal du give os et overblik over dine tidligere uddannelser og relevant erhvervserfaring. Adgangsgivende eksaminer Følgende eksaminer er adgangsgivende: • •

Du skal sende din ansøgning med posten til Kunstakademiets Designskole att: Helle Bendsen Philip de Langes Allé 10 1435 København K 28

Vi modtager ikke ansøgninger pr. e-mail. Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. april 2012 kl. 12.00.

• •

Bachelorgrad i design fra danske og udenlandske universiteter/designskoler Grunduddannelse fra Designskolen Kolding eller Danmarks Designskole under bekendtgørelse nr. 617 af 2003 Bachelorgrad fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus Den 3-årige kunsthåndværkeruddannelse fra Kunstakademiets Designskole, Bornholm med 37,5 ECTS-point i designteori

Sprogkrav Ansøgere, som ikke har dansk, norsk, svensk eller engelsk som modersmål eller som har gennemført en bacheloruddannelse med dansk, norsk, svensk eller engelsk som undervisningssprog, skal bestå en prøve i dansk eller engelsk. Kunstakademiets Designskole godkender ”Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge” (kaldet ”Studieprøven”) bestået i alle fire discipliner, en IELTS-test med scoren 6,5 eller højere eller en TOEFL-test med minimum 90 point i den internet-baserede test eller 575 i den papirbaserede test. Dokumentation for sprogtest skal sendes sammen med ansøgningen.

29


Optagelse

B

Kandidat i design

B — Interview Ansøgere, som bliver udvalgt til interview, får besked i slutningen af maj måned. Interviewene finder sted i begyndelsen af juni måned og foregår på Kunstakademiets Designskole. Interviewet varer ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i din portfolio. Svar Alle ansøgere får i midten af juni svar på, om de bliver tilbudt en studieplads. Akademisk kalender Det akademiske år er inddelt i to semestre. Efterårssemestret begynder i slutningen af august/begyndelsen af september og slutter i den sidste uge af januar. Forårssemestret begynder i slutningen af januar/begyndelsen af februar og slutter den sidste uge af juni. Studieafgift Statsborgere fra EU/EØS-lande samt Schweiz skal ikke betale studieafgift. Statsborgere fra ikke-EU/EØS-lande skal betale studieafgift for at studere i Danmark. Information om studieafgiften for 2012/2013 kan findes på vores hjemmeside, www.dkds.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helle Bendsen, hbe@kadk.dk, 3527 7505

30

31

Læs mere om optagelse på www.dkds.dk/Uddannelsen/OptagelseKand


Optagelse

B

Kandidat i design

B — Interview Ansøgere, som bliver udvalgt til interview, får besked i slutningen af maj måned. Interviewene finder sted i begyndelsen af juni måned og foregår på Kunstakademiets Designskole. Interviewet varer ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i din portfolio. Svar Alle ansøgere får i midten af juni svar på, om de bliver tilbudt en studieplads. Akademisk kalender Det akademiske år er inddelt i to semestre. Efterårssemestret begynder i slutningen af august/begyndelsen af september og slutter i den sidste uge af januar. Forårssemestret begynder i slutningen af januar/begyndelsen af februar og slutter den sidste uge af juni. Studieafgift Statsborgere fra EU/EØS-lande samt Schweiz skal ikke betale studieafgift. Statsborgere fra ikke-EU/EØS-lande skal betale studieafgift for at studere i Danmark. Information om studieafgiften for 2012/2013 kan findes på vores hjemmeside, www.dkds.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helle Bendsen, hbe@kadk.dk, 3527 7505

30

31

Læs mere om optagelse på www.dkds.dk/Uddannelsen/OptagelseKand


Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk

Læs mere om optagelse på www.dkds.dk/Uddannelsen/OptagelseKand 32

33

Facebook

Vimeo

Følg os på Facebook: http://tiny.cc/c24vs

Se vores film på: www.vimeo.com/danmarksdesignskole

Flickr

DKDS

Se billeder fra Designskolen på: www.flickr.com/photos/danmarksdesignskole

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og RSS-feed på: www.dkds.dk


Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk

Læs mere om optagelse på www.dkds.dk/Uddannelsen/OptagelseKand 32

33

Facebook

Vimeo

Følg os på Facebook: http://tiny.cc/c24vs

Se vores film på: www.vimeo.com/danmarksdesignskole

Flickr

DKDS

Se billeder fra Designskolen på: www.flickr.com/photos/danmarksdesignskole

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og RSS-feed på: www.dkds.dk


The School of Design

Master’s programme

Welcome to The School of Design Welcome to The School of Design – Denmark’s creative design programme in the heart of Copenhagen with links to the entire world.

34

Design is about creating form, life, new worlds and new opportunities. As a designer you will be involved in designing the future and sharing your visions for how the world should be shaped and improved. In the programme, we will teach you how to do this. We have a good international reputation for our practice-oriented, workshop- and research-based programme. We are well-known for our open and active study environment, where you will meet teachers and researchers, have access to workshops and learning at the highest level – and always at eye level. In 2011 the school relocated to newly renovated buildings on Holmen. We offer you a diverse and inclusive environment with newly established workshops, a warm and welcoming study environment, a view of the harbour and global links to the world around us. We offer a strong selection of areas of specialization with a high degree of freedom to learn, affect and put together your own programme. Our lecturers and researchers influence the world with their creative, artistic and innovative approaches – and you will be working with them to develop new solutions, values and forms. With this approach, we ensure that our design graduates are creative developers who are prepared to cooperate and develop business plans, take chances and challenge conventions. As a designer from The School of Design you will be involved in shaping the future and making other people’s lives better, more sustainable, more interactive, safer and definitely a lot more fun. Our graduates hold key positions in large development firms, networks and recently launched companies with careers based on the methodical and creative competences that characterise the design discipline. We will give you all the right tools and qualifications to create design characterised by dedication and involvement and the necessary skills to make it as a designer in a modern and often turbulent world. Throughout my career I have worked with design, development and creative industries – and I have never seen a place that combines these aspects better than The School of Design. Every day, I’m delighted to see the bustling life at the school, our inspiring students and our strong team of employees. I hope that you’ll join us. We are looking forward to working with you! Tine Kjølsen, Rector The School of Design

35


The School of Design

Master’s programme

Welcome to The School of Design Welcome to The School of Design – Denmark’s creative design programme in the heart of Copenhagen with links to the entire world.

34

Design is about creating form, life, new worlds and new opportunities. As a designer you will be involved in designing the future and sharing your visions for how the world should be shaped and improved. In the programme, we will teach you how to do this. We have a good international reputation for our practice-oriented, workshop- and research-based programme. We are well-known for our open and active study environment, where you will meet teachers and researchers, have access to workshops and learning at the highest level – and always at eye level. In 2011 the school relocated to newly renovated buildings on Holmen. We offer you a diverse and inclusive environment with newly established workshops, a warm and welcoming study environment, a view of the harbour and global links to the world around us. We offer a strong selection of areas of specialization with a high degree of freedom to learn, affect and put together your own programme. Our lecturers and researchers influence the world with their creative, artistic and innovative approaches – and you will be working with them to develop new solutions, values and forms. With this approach, we ensure that our design graduates are creative developers who are prepared to cooperate and develop business plans, take chances and challenge conventions. As a designer from The School of Design you will be involved in shaping the future and making other people’s lives better, more sustainable, more interactive, safer and definitely a lot more fun. Our graduates hold key positions in large development firms, networks and recently launched companies with careers based on the methodical and creative competences that characterise the design discipline. We will give you all the right tools and qualifications to create design characterised by dedication and involvement and the necessary skills to make it as a designer in a modern and often turbulent world. Throughout my career I have worked with design, development and creative industries – and I have never seen a place that combines these aspects better than The School of Design. Every day, I’m delighted to see the bustling life at the school, our inspiring students and our strong team of employees. I hope that you’ll join us. We are looking forward to working with you! Tine Kjølsen, Rector The School of Design

35


Areas of specialization

Master’s programme

About The School of Design

Areas of specialization

For more than 135 years, The School of Design has contributed to the development of Danish design. This does not mean that we have put the development on repeat but we build on an important tradition that has the user and the society in the centre when we educate the designers and researchers to solve the challenges of the future. We have not developed our role as pioneers and the quality of the programmes unnoticed. The School of Design has hatched many of the designers who have defined Danish design both nationally and internationally. Børge Mogensen, Hans Wegner, Nanna Ditzel, Louise Campell, Kasper Salto, Cecilie Manz, Jonas Hecksher, Baum und Pferdgarten and many more for whom it is the designs and not the name of the designer that is famous. Our students win awards, participate in collaboration with businesses and in international development projects. In this way they are already as students designing small bits of a new world. Many of our graduates return as guest speakers, work placement hosts and careers advisors, all of which is a part of our active effort to build a bridge between your studies and professional life. In 2011, The School of Design amalgamated with The School of Architecture and The School of Conservation under the new name The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation.

From Blue Fluted Mega to megapixel. From Wegner to web and viral campaigns. Today, we address many different aspects of design. From innovative forms and techniques to creative concepts to business consequences. Today, designers must cover many areas. We teach our students how to use both a band saw, a video camera and a digital loom as well as design strategies, co-design and business plans. We will give you the knowledge necessary for a strong specialization and the qualifications needed in your professional career. We offer courses within eight areas of specialization: Visual Communication The area of specialization covers a large and broad field with many possibilities for specialization in traditional graphic and illustrative disciplines such as art direction, identity design, advertising, branding, and web design. We address the development and planning of communication design, visual concepts and design strategy from a theoretical as well as a practical angle. And we address the impact of visual communication on our life and society. Production Design Design for TV, film and computer games. Production Design is an area of specialization that trains talented students to make design for film, TV, animation, motion graphics, music videos and computer games. A production designer works with creating a coherent quality in a narrative visual expression by means of conceptualization. Production Design collaborates with The National Film School of Denmark.

36

Game and Interaction Design Game and Interaction Design is an expanding and rapidly growing discipline that explores new technologies and apply them in design solutions that match human needs now and in the future. The work involves a wide range of disciplines, from the design of games, mobile applications and web services to interaction design and the development of user-centred digital concepts – with particular emphasis on user involvement in the design process. Game and Interaction Design takes part in a successful collaboration in game development in Denmark called DADIU.

37


Areas of specialization

Master’s programme

About The School of Design

Areas of specialization

For more than 135 years, The School of Design has contributed to the development of Danish design. This does not mean that we have put the development on repeat but we build on an important tradition that has the user and the society in the centre when we educate the designers and researchers to solve the challenges of the future. We have not developed our role as pioneers and the quality of the programmes unnoticed. The School of Design has hatched many of the designers who have defined Danish design both nationally and internationally. Børge Mogensen, Hans Wegner, Nanna Ditzel, Louise Campell, Kasper Salto, Cecilie Manz, Jonas Hecksher, Baum und Pferdgarten and many more for whom it is the designs and not the name of the designer that is famous. Our students win awards, participate in collaboration with businesses and in international development projects. In this way they are already as students designing small bits of a new world. Many of our graduates return as guest speakers, work placement hosts and careers advisors, all of which is a part of our active effort to build a bridge between your studies and professional life. In 2011, The School of Design amalgamated with The School of Architecture and The School of Conservation under the new name The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation.

From Blue Fluted Mega to megapixel. From Wegner to web and viral campaigns. Today, we address many different aspects of design. From innovative forms and techniques to creative concepts to business consequences. Today, designers must cover many areas. We teach our students how to use both a band saw, a video camera and a digital loom as well as design strategies, co-design and business plans. We will give you the knowledge necessary for a strong specialization and the qualifications needed in your professional career. We offer courses within eight areas of specialization: Visual Communication The area of specialization covers a large and broad field with many possibilities for specialization in traditional graphic and illustrative disciplines such as art direction, identity design, advertising, branding, and web design. We address the development and planning of communication design, visual concepts and design strategy from a theoretical as well as a practical angle. And we address the impact of visual communication on our life and society. Production Design Design for TV, film and computer games. Production Design is an area of specialization that trains talented students to make design for film, TV, animation, motion graphics, music videos and computer games. A production designer works with creating a coherent quality in a narrative visual expression by means of conceptualization. Production Design collaborates with The National Film School of Denmark.

36

Game and Interaction Design Game and Interaction Design is an expanding and rapidly growing discipline that explores new technologies and apply them in design solutions that match human needs now and in the future. The work involves a wide range of disciplines, from the design of games, mobile applications and web services to interaction design and the development of user-centred digital concepts – with particular emphasis on user involvement in the design process. Game and Interaction Design takes part in a successful collaboration in game development in Denmark called DADIU.

37


Areas of specialization

Master’s programme

Fashion Design Fashion design works with fashion and clothing in a broad sense. From fashion as a cultural phenomenon to clothing as a means of expressing identity and group membership. From the overall concept to the concrete development of form. We work with fashion design on a high artistic, technical and professional level and provide the right professional, theoretical and artistic springboard for tomorrow’s fashion and clothing. Textile Design Textile design works with the development of textiles for clothing, interior design and architectural contexts. Generally, the discipline includes assignments where colour, tactile properties and pattern formation are part of the form-building element. We work with the full range of technical, form and strategic skills and contribute to an updated use and understanding of textiles. From fashion over intelligent textiles to new, groundbreaking architecture.

Furniture and Spatial Design A field with rich traditions with an emphasis on the knowledge of processes, methods and expressions related to the design of furniture and space. We work with the development of furniture and furnishings and with spatial design for homes, institutions, workplaces, public urban spaces, and exhibition and presentation design. All based on a clear professional, theoretical and artistic foundation. Industrial Design Industrial design today deals with everything from the development of lifestyle products and objects for everyday use in the home to complex services and “smart” products with sophisticated technology. We combine new technological possibilities and industrial production with aesthetic product qualities, user concerns, cultural values and society’s needs. We work with the development of everything from mobile phones and green transportation to design that saves lives and addresses the issues of digitization, globalization, user-centred concerns, innovation requirements, CSR, new materials and sustainability. Ceramic Design Based on experience with high-quality ceramics, this area of specialization explores, tests and adds new perspectives to our understanding of the materials, their limitations and new contexts. The students work with experimental, creative and innovative approaches in one-offs, serial productions, utilitarian objects and holistic solutions. In 2011, the school’s workshops have been expanded with the SuperFormLab, which offers additional space for material experiments in a broad range of materials, from the digital field to concrete, clay and plastic. Read more about our areas of specialization on www.dkds.dk/Uddannelsen/Specialer

38

39


Areas of specialization

Master’s programme

Fashion Design Fashion design works with fashion and clothing in a broad sense. From fashion as a cultural phenomenon to clothing as a means of expressing identity and group membership. From the overall concept to the concrete development of form. We work with fashion design on a high artistic, technical and professional level and provide the right professional, theoretical and artistic springboard for tomorrow’s fashion and clothing. Textile Design Textile design works with the development of textiles for clothing, interior design and architectural contexts. Generally, the discipline includes assignments where colour, tactile properties and pattern formation are part of the form-building element. We work with the full range of technical, form and strategic skills and contribute to an updated use and understanding of textiles. From fashion over intelligent textiles to new, groundbreaking architecture.

Furniture and Spatial Design A field with rich traditions with an emphasis on the knowledge of processes, methods and expressions related to the design of furniture and space. We work with the development of furniture and furnishings and with spatial design for homes, institutions, workplaces, public urban spaces, and exhibition and presentation design. All based on a clear professional, theoretical and artistic foundation. Industrial Design Industrial design today deals with everything from the development of lifestyle products and objects for everyday use in the home to complex services and “smart” products with sophisticated technology. We combine new technological possibilities and industrial production with aesthetic product qualities, user concerns, cultural values and society’s needs. We work with the development of everything from mobile phones and green transportation to design that saves lives and addresses the issues of digitization, globalization, user-centred concerns, innovation requirements, CSR, new materials and sustainability. Ceramic Design Based on experience with high-quality ceramics, this area of specialization explores, tests and adds new perspectives to our understanding of the materials, their limitations and new contexts. The students work with experimental, creative and innovative approaches in one-offs, serial productions, utilitarian objects and holistic solutions. In 2011, the school’s workshops have been expanded with the SuperFormLab, which offers additional space for material experiments in a broad range of materials, from the digital field to concrete, clay and plastic. Read more about our areas of specialization on www.dkds.dk/Uddannelsen/Specialer

38

39


The structure of the programme

The Structure of the programme

Master’s programme

MA-Programme

The MA-programme is a two-year programme of 120 ECTS-credits. The programme is taught in Danish and in English. The programme is made up of three types of courses: Design projects Projects are the core-element of the programme and account for half of the course load. In a project, lecturers present a framework within which you should work on solutions. In the MA-programme the projects will have a strong independent character. In design projects, your abilities to solve specific assignments within design are developed. The projects are often carried out in collaboration with other areas of specialization, the industry or with public institutions. You work independently – alone or in teams. The goal is to combine theory, method and practice in concrete design solutions. Design projects are either five or ten weeks long.

1. semester

PROJECT

2. semester

TOOLS

PROJECT

THEORY

TOOLS

THEORY

THEORY

PROJECT

PROJECT

Design theory and method Courses in design theory and method give you theoretical and methodological foundation which should be activated in your design solutions. The courses give you a broad knowledge within for example design methods and give you an understanding for and insight into a variety of theories and methods in the design field. In the MA-programme courses in design theory are either five or ten weeks. Design tools

3. semester

4. semester

TOOLS

PROJECT

THESIS PROJECT

In design tools you develop your understanding of the techniques, tools and materials of the design field. The courses in design tools ensure that in addition to having good ideas you are also able to carry them our safely and thoroughly. Design tools are short courses typically between one and three weeks. In the MA-programme there are five compulsory courses in design tools: Design Law, Business Plan, Project Management, Entrepreneurship and Presentation Techniques. 40

In the MA-programme you choose relatively freely from the courses offered within the three categories. You can specialize within one area of specialization or you can combine courses from different areas of specialization and create your own unique specialization within and across traditional disciplinary boundaries. In the first 10 weeks of every semester, each area of specialization offers courses with a strong focus within the specialization. These courses will often combine design projects with either design tools or design theory. The last 10 weeks of the semester, courses in design theory are offered as well as shorter courses in design tools and projects often in collaboration between two or more areas of specialization. During the MA-programme you have the possibility of going on work placement and on exchange to one of our many partner schools. The programme concludes with a thesis project of one semester.

41


The structure of the programme

The Structure of the programme

Master’s programme

MA-Programme

The MA-programme is a two-year programme of 120 ECTS-credits. The programme is taught in Danish and in English. The programme is made up of three types of courses: Design projects Projects are the core-element of the programme and account for half of the course load. In a project, lecturers present a framework within which you should work on solutions. In the MA-programme the projects will have a strong independent character. In design projects, your abilities to solve specific assignments within design are developed. The projects are often carried out in collaboration with other areas of specialization, the industry or with public institutions. You work independently – alone or in teams. The goal is to combine theory, method and practice in concrete design solutions. Design projects are either five or ten weeks long.

1. semester

PROJECT

2. semester

TOOLS

PROJECT

THEORY

TOOLS

THEORY

THEORY

PROJECT

PROJECT

Design theory and method Courses in design theory and method give you theoretical and methodological foundation which should be activated in your design solutions. The courses give you a broad knowledge within for example design methods and give you an understanding for and insight into a variety of theories and methods in the design field. In the MA-programme courses in design theory are either five or ten weeks. Design tools

3. semester

4. semester

TOOLS

PROJECT

THESIS PROJECT

In design tools you develop your understanding of the techniques, tools and materials of the design field. The courses in design tools ensure that in addition to having good ideas you are also able to carry them our safely and thoroughly. Design tools are short courses typically between one and three weeks. In the MA-programme there are five compulsory courses in design tools: Design Law, Business Plan, Project Management, Entrepreneurship and Presentation Techniques. 40

In the MA-programme you choose relatively freely from the courses offered within the three categories. You can specialize within one area of specialization or you can combine courses from different areas of specialization and create your own unique specialization within and across traditional disciplinary boundaries. In the first 10 weeks of every semester, each area of specialization offers courses with a strong focus within the specialization. These courses will often combine design projects with either design tools or design theory. The last 10 weeks of the semester, courses in design theory are offered as well as shorter courses in design tools and projects often in collaboration between two or more areas of specialization. During the MA-programme you have the possibility of going on work placement and on exchange to one of our many partner schools. The programme concludes with a thesis project of one semester.

41


The structure of the programme

Master’s programme

Greenhouse for design The School of Design offers an intense and varied programme that ensures that you can grow as a designer. We offer you individual tutoring and inspiration so that you can develop as a professional and innovative designer. You will get 650 fellow students and meet a number of creative educations every day on Holmen. You are online everywhere and will have many teachers, researchers and guest lecturers from all over the world in your network. You will get access to workshops, open lectures, a print centre, a canteen, exhibition space, collections, a cafĂŠ, a large research library and creative spaces all over the school. The student environment is characterized by high commitment and you are involved in creating an inspiring student life with parties, exhibitions, student magazines all of which will connect you to other areas of specialization regardless of where your screen and work space is located. Fashion shows, furniture fairs, exhibitions, game awards and TV productions. Our students design fair trade in Morocco and go on exchange all over the world. We give space to enthusiasm, new knowledge and network. All to inspire you, extend your network and fill up your tool box. We want to support a close collaboration with the world you must act in as a designer. You will get a career advisor who is a talented designer or business partner who will give you new perspectives on your education and career choice. We have made substantial improvements to all of our labs and workshops in 2011:

42

SuperFormLab, Print Workshop, Photo and Video Lab, Wood Workshop, Letterpress Lab, Metal Workshop, Textile Labs, Fashion Labs, Computer Game Lab, Roland Academy 3D Form Lab, Serigraphy, IT facilities and public research Library.

43


The structure of the programme

Master’s programme

Greenhouse for design The School of Design offers an intense and varied programme that ensures that you can grow as a designer. We offer you individual tutoring and inspiration so that you can develop as a professional and innovative designer. You will get 650 fellow students and meet a number of creative educations every day on Holmen. You are online everywhere and will have many teachers, researchers and guest lecturers from all over the world in your network. You will get access to workshops, open lectures, a print centre, a canteen, exhibition space, collections, a cafĂŠ, a large research library and creative spaces all over the school. The student environment is characterized by high commitment and you are involved in creating an inspiring student life with parties, exhibitions, student magazines all of which will connect you to other areas of specialization regardless of where your screen and work space is located. Fashion shows, furniture fairs, exhibitions, game awards and TV productions. Our students design fair trade in Morocco and go on exchange all over the world. We give space to enthusiasm, new knowledge and network. All to inspire you, extend your network and fill up your tool box. We want to support a close collaboration with the world you must act in as a designer. You will get a career advisor who is a talented designer or business partner who will give you new perspectives on your education and career choice. We have made substantial improvements to all of our labs and workshops in 2011:

42

SuperFormLab, Print Workshop, Photo and Video Lab, Wood Workshop, Letterpress Lab, Metal Workshop, Textile Labs, Fashion Labs, Computer Game Lab, Roland Academy 3D Form Lab, Serigraphy, IT facilities and public research Library.

43


How to apply

Master’s programme

How to apply

A — Application

We accept students to the Master’s programme once a year. Here you’ll find a guide to the application procedure.

You apply to one of the school’s eight areas of specialization • • • • • • • •

The application process consists of two steps:

A

Ceramic Design Fashion Design Furniture and Spatial Design Game and Interaction Design Industrial Design Production Design Textile Design Visual Communication

Your application is reviewed by lecturers from the area of specialization for which you are applying.

A Application with portfolio submission

Application deadline: April 15, 2012 at 12.00noon. Applications received after April 15, 2012 at 12.00noon will not be considered. Your application should contain • • • • • • •

An application form A portfolio A personal statement A CV A copy of you BA diploma including a transcript Result of language proficiency test A copy of you passport

Remember to include all required application materials. 44

The application should be sent by post to

B Interview

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation School of Design att. Helle Bendsen Philip de Langes Allé 10 DK- 1435 Copenhagen K We do not accept applications sent by email.

45


How to apply

Master’s programme

How to apply

A — Application

We accept students to the Master’s programme once a year. Here you’ll find a guide to the application procedure.

You apply to one of the school’s eight areas of specialization • • • • • • • •

The application process consists of two steps:

A

Ceramic Design Fashion Design Furniture and Spatial Design Game and Interaction Design Industrial Design Production Design Textile Design Visual Communication

Your application is reviewed by lecturers from the area of specialization for which you are applying.

A Application with portfolio submission

Application deadline: April 15, 2012 at 12.00noon. Applications received after April 15, 2012 at 12.00noon will not be considered. Your application should contain • • • • • • •

An application form A portfolio A personal statement A CV A copy of you BA diploma including a transcript Result of language proficiency test A copy of you passport

Remember to include all required application materials. 44

The application should be sent by post to

B Interview

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation School of Design att. Helle Bendsen Philip de Langes Allé 10 DK- 1435 Copenhagen K We do not accept applications sent by email.

45


How to apply

Master’s programme

B — Interview

A Application form You can find the application form on our website, www.dkds.dk/ Uddannelsen/OptagelseKand

We will inform applicants if they have been selected for an interview by the end of May. The interviews take place in the beginning of June at The School of Design. Applicants who are based overseas may be offered an interview over Skype/telephone.

Portfolio

Decisions

You can submit a hard-copy portfolio or a portfolio in digital form. If you choose to submit a hard-copy portfolio, it must not be larger than A3. A digital portfolio should be submitted on a CD/DVD.

Applicants will be notified of the decisions by mid-June at the latest.

We do not have specific requirements regarding the number of projects in your portfolio. Each project should be accompanied by short written texts. We suggest that you include process work that shows the development of the chosen idea. Your portfolio should be oriented to the area of specialization for which you are applying.

The academic year is divided into two semesters. The autumn semester begins in the end of August/beginning of September and runs until the end of January. The spring semester begins in the end of January/ beginning of February and ends in the last week of June.

B

Academic calendar

Tuition fee Personal statement and CV A personal statement of max 2 pages and a short CV listing education, relevant work experience, travel, etc.

There are no tuition fees for citizens of EU/EEA-countries or Switzerland. Citizens of non-EU/EEA countries must pay a tuition fee. Information on the fee for 2012/2013 can be found on our website, www.dkds.dk.

Entrance requirements Contact us Applicants should hold a bachelor’s degree in design or equivalent qualification.

If you have questions, you are welcome to contact: Helle Bendsen, hbe@kadk.dk

Language requirements 46

If Danish, Norwegian, Swedish or English is not your native language or if you have not completed a BA-programme taught in Danish, Norwegian, Swedish or English, you must submit the results of either Studieprøven (Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge) or a TOEFL or IELTS-test. Studieprøven must be passed in all four disciplines. The minimum score for the IELTS-test is 6.5. For the TOEFL the minimum score is 90 in the internet-based exam and 575 in the paper-based exam.

47

Design:

Students Matthias Emil Horneman-Thielcke & Thomas Casander Jeppesen © The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

Photo:

Jan Søndergaard, Nilas Andersen, Kasper Friis Jørgensen & the School of Design


How to apply

Master’s programme

B — Interview

A Application form You can find the application form on our website, www.dkds.dk/ Uddannelsen/OptagelseKand

We will inform applicants if they have been selected for an interview by the end of May. The interviews take place in the beginning of June at The School of Design. Applicants who are based overseas may be offered an interview over Skype/telephone.

Portfolio

Decisions

You can submit a hard-copy portfolio or a portfolio in digital form. If you choose to submit a hard-copy portfolio, it must not be larger than A3. A digital portfolio should be submitted on a CD/DVD.

Applicants will be notified of the decisions by mid-June at the latest.

We do not have specific requirements regarding the number of projects in your portfolio. Each project should be accompanied by short written texts. We suggest that you include process work that shows the development of the chosen idea. Your portfolio should be oriented to the area of specialization for which you are applying.

The academic year is divided into two semesters. The autumn semester begins in the end of August/beginning of September and runs until the end of January. The spring semester begins in the end of January/ beginning of February and ends in the last week of June.

B

Academic calendar

Tuition fee Personal statement and CV A personal statement of max 2 pages and a short CV listing education, relevant work experience, travel, etc.

There are no tuition fees for citizens of EU/EEA-countries or Switzerland. Citizens of non-EU/EEA countries must pay a tuition fee. Information on the fee for 2012/2013 can be found on our website, www.dkds.dk.

Entrance requirements Contact us Applicants should hold a bachelor’s degree in design or equivalent qualification.

If you have questions, you are welcome to contact: Helle Bendsen, hbe@kadk.dk

Language requirements 46

If Danish, Norwegian, Swedish or English is not your native language or if you have not completed a BA-programme taught in Danish, Norwegian, Swedish or English, you must submit the results of either Studieprøven (Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge) or a TOEFL or IELTS-test. Studieprøven must be passed in all four disciplines. The minimum score for the IELTS-test is 6.5. For the TOEFL the minimum score is 90 in the internet-based exam and 575 in the paper-based exam.

47

Design:

Students Matthias Emil Horneman-Thielcke & Thomas Casander Jeppesen © The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

Photo:

Jan Søndergaard, Nilas Andersen, Kasper Friis Jørgensen & the School of Design


The School of Design is a higher educational institution under the Ministry of Science, Innovation and Higher Education offering a three-year bachelor’s programme and a two-year master’s programme – and the possibility for further education at PhD-level.

Read more about admission www.dkds.dk/Uddannelsen/AdmissionAdvancedprogramme

Facebook

Vimeo

Follow us on Facebook: http://tiny.cc/c24vs

Videos on Vimeo: www.vimeo.com/danmarksdesignskole

Flickr

DKDS

Photos from The Design School on Flickr: www.flickr.com/photos/danmarksdesignskole

Sign up for our newsletter and RSS-feed on: www.dkds.dk


The School of Design is a higher educational institution under the Ministry of Science, Innovation and Higher Education offering a three-year bachelor’s programme and a two-year master’s programme – and the possibility for further education at PhD-level.

Read more about admission www.dkds.dk/Uddannelsen/AdmissionAdvancedprogramme

Facebook

Vimeo

Follow us on Facebook: http://tiny.cc/c24vs

Videos on Vimeo: www.vimeo.com/danmarksdesignskole

Flickr

DKDS

Photos from The Design School on Flickr: www.flickr.com/photos/danmarksdesignskole

Sign up for our newsletter and RSS-feed on: www.dkds.dk

Optagelse 2012 - Kandidat - Kunstakademiets Designskole  

Optagelsesfolder 2012 - Bacheloruddannelsen - Kunstakademiets Designskole. Admission 2012 - Master's programe - The School of Design