Page 1

DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.37 Side 1

ONE


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.37 Side 2

06/G RY FAG E R 08/NINA GØTZS CH E 10/A NNE METTE H JORTS H ØJ 12/C HRIS TI N JOH A NS SON 16/A NNA OL IV IA KRI STI A NSEN

DECA 18/ MA RI A L IL IE GRE N

20/K RIS TI NE TIL LGE L U ND

22/ A NN- C H A RL OTTE OH L SS ON 26/ A ND E RS RU H WA LD 28/MA RIA RU BINKE

30/S IG NE SC HJØTH 32/C H A RL OTTE TH ORU P


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.37 Side 3

CADE

N

ONE


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.37 Side 4

n Rektor Anne-Louise Sommer


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.37 Side 5

n Siden 1997 har Danmarks Designskole, Bornholm (den tidligere Glas- og Keramikskole) uddannet kunsthåndværkere. Og hvilke kunsthåndværkere! Med en solid base i vores treårige kunsthåndværkeruddannelse, der regnes blandt verdens bedste, har de efterfølgende erobret verden, og sat spor over flere kontinenter n På udstillingen har vi samlet en håndfuld af vores særlige talentfulde afgængere gennem årene. Som det kan ses på deres værker, er der mange veje ind i – og rundt i – keramikkens univers n Her møder man sære objekter, der invaderer rum og genstande. Der er finurlige genstande, der udfordrer vores velkendte opfattelser af hverdagsting, og der er konceptuelle projekter, der reflekterer over hjemmets inventar. Og så er der selvfølgelig eksempler på det klassiske kunsthåndværk, en brugsgenstand med et raffineret twist, der konkret viser fornyelsen. Kort og godt: Mangfoldigheden trives, og det skal den have lov til. Den hverken kan eller skal sættes på formel. Her handler det både om leret som materiale, og om andre materialer, der møder ler, og bliver fortolket på en ny måde. Og begge dele er præget af eksperimenter, af sans for former og af leg med former n Men bag det individuelle talent ligger den fælles klangbund, og det er her, uddannelsen på Bornholm kommer ind. Den er forankret i en lang og stolt tradition med fokus på formbeherskelse og materialenær tilgang. Det har vi tradition for i Danmark, og Bornholm indtager en fremtrædende placering med et frodigt kunsthåndværkermiljø. Naturmæssigt er Bornholm en unik ramme om kreative og kunstneriske forløb. Stedet inspirerer til fordybelse, og det er derfor helt forståeligt, at der er mange ikke blot danskere, der vælger at uddanne sig til kunsthåndværkere på Bornholm n De udfylder en vigtig plads, for vi har brug for kunsthåndværkere der behersker gamle teknikker og er hjemme i traditionen samtidig med, at de søger nye veje og vedvarende udfordrer kunsthåndværket som genre. Der sker rigtig meget her. Både i Danmark og på den internationale scene, hvor kunsthåndværket udfolder sig i et spændingsfelt mellem kunst og design. Og Jeres værker får os til at reflektere over en lang række ting fra det nære til det fjerne og fra småt til stort: Vi bliver klogere på den verden, der omgiver os og som vi alle er en del af n Velkommen til Danmarks Designskole, Bornholms bidrag til European Ceramic Context 2010. Vi er stolte over at kunne sætte et så fornemt team blandt vores tidligere studerende.

05


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 6

G RY FAG E R

06


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 7

Mormor

Sytøj

LukOp

Mit afgangsprojekt fra Danmarks Designskole juni 2008, som produceres af Normann Copenhagen. Med samtalekøkkenet som husets nerve og hjerte har køkkenet fået en ny dimension, og der stilles andre og nye krav til de ting, der befinder sig i køkkenet. Jeg har i udviklingen af mine produkter arbejdet med at skærpe bevidstheden om det genkendelige, anvendt i en ny kontekst. Således har jeg dekoreret steldelene med genkendelige mønstre, hentet fra almindelige ”kedelige” dagligdags ting i køkkenet; nemlig karklude og viskestykker. Tingene skal bidrage både til arbejdsglæden og til glæden ved at opholde sig i køkkenet.  Stellet er lavet i porcelæn og underkoppen er syet i betræk af gummi/ voksdug. Produceres af Normann Copenhagen.  www.normann-copenhagen.dk 2008

Kopper, skåle og en bakke med betræk. Kopper og skåle ser ud som om de er syet i stof, og koppen har enten monteret en lynlås eller en lap som dekoration. Tallerkenbakken har omskifteligt betræk syet i nostalgiske stoffer og kan bruges med eller uden betræk – en slags multifunktionel bakke. Støbt porcelæn samt stof betræk. 2007

En pudekollektion – en serie puder syet i uldfilt formet som kæmpe nøgler og nøglehuller. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke døre nøglen kan åbne - LukOp og se hvad du finder. Nøglen måler ca 80 cm i højden. Nøglehullet er 60 cm I diameter. 2010

Pudespil Til børn og barnlige sjæle. Puderne er inspireret af puslespilsbrikker. De kan pusles eller bare være puder. De har mange forskellige anvendelsesmuligheder - til sofaen, på gulvet og til babyen.  Puderne er syet i bomuldsstof i forskellige farver med tern og prikker. Indvendig består puderne af fiberfyld, og puderne kan vaskes ved 60 C.  Kollektionen indeholder også en kæmpe puslespilsbrik, der fungerer som sækkestol. Produceres af Sebra. www.sebra.dk 2008

Engkop Alle har ret til at glædes over blomster på bordet. Inspireret af blomstrende haver og den danske sommer har jeg lavet en kop og en underkop. Med enkelte transfers af danske insekter og en enkelt spirende blomst på siden har jeg forsøgt at gengive stemningen fra en dansk sommerhave. Kop og underkop er udført i porcelæn og blomsten er af plastik. 2007 Knapperne En pudekollektion – en knap er mere end bare en knap - til hvil, til pynt, til sjov og ballade. Ensfarvede puder syet i uldfilt. Puderne er 40 og 60 cm. i diameter. 2009

07


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 8

NINA G ØTZ SCH E

08


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 9

subtleties of accents / subtleties of pots I like language. Listening to the news, I find myself concentrating on the way people speak, the words they use, and I think I hear the subtleties of their backgrounds and values through their language. Like the subtle differences in the way we speak, implicitly in my pots lie qualities that make them differ from the rest. To make honest work, I must reflect who I am in my pots, and make them speak my language. I don’t speak the way I did when I grew up. I don’t use the same words either. But my accent did not vanish from moving around geografically and socially - rat-

her it has been enriched. The more I build on the accent in my work, the richer it gets. Just as you cannot deliberately change your language or choose to speak with a different accent, you cannot make convincing pots that are not connected to your background. This is not restricting work, it is helping to find reference and difference. Reference, not just referring to my own life, but a reference to the whole context and tradition my work is building on. Difference, because it is my accent, my work. Ninna Gøtzsche, 2010

underfundigheder i sprog og keramik Jeg kan godt lide sprog. Når jeg lytter til nyhederne, opdager jeg ofte, at jeg koncentrerer mig om den måde folk taler på, ordene de bruger, i stedet for at høre hvad de siger. Jeg tror, jeg kan høre nuancerne i deres baggrund og værdier via deres sprog. Ligesom der er fine nuancer i måden vi taler på, er der implicite kvaliteter i min keramik der gør den til sin egen. For at min keramik kan være overbevisende, skal den reflektere den person jeg er og tale mit sprog. Jeg taler ikke som jeg gjorde da jeg voksede op. Jeg bruger heller ikke de samme ord. Men min

09

dialekt er ikke forsvundet af, at jeg er flyttet rundt geografisk og socialt, den er snarere blevet rigere. Jo mere jeg udbygger mit sprog, jo rigere bliver det. Ligesom du ikke kan tale en anderledes accent med overbevisning, kan du ikke lave god keramik der ikke er forbundet med din baggrund. Dette er ikke en restriktion i arbejdet, det hjælper med at finde reference og særpræg. Reference, ikke snæver forstået som reference til mit eget liv, men reference til hele den kontekst og tradition mit arbejde hviler på. Særpræg, fordi det er mit sprog, mit arbejde. Ninna Gøtzsche, 2010


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 10

A NNE ME TTE H JORTSH ØJ Hvis det ikke kan gå galt, er det ikke sjovt når det lykkes! “Things we lost in the fire”- Jeg ved ikke helt hvorfor, men det lyder bare… smukt. Smukt og trist, smukt og skræmmende, smukt og stort, måske. Stort om livet. Måske bare smukt. Måske bare stort. Jeg er ikke helt sikker. ”Things we lost in the fire”… Som nyuddannet i år 2000, fra første årgang af en ny keramikuddannelse i Danmark, kan man vel nok stadig sige at jeg er keramiker af en ny tid. Det er jo selvfølgelig svært for mig, at

definere en sådan keramiker af min egen generation. Ser jeg det sprog som bliver talt igennem keramikken fra mange kolleger af denne nye generation, kan jeg dog godt umiddelbart konstatere at jeg ”aldrig rigtig kom med det tog!” Jeg arbejder overhovedet ikke fokuseret med designteori eller med en søgen efter det moderne samfunds behov i forhold til produkt udvikling. Jeg bevæger mig ikke i et spændingsfelt mellem begreberne kunst og kunsthåndværk og er overhovedet ikke konceptuelt søgende i form og

overflade, - bare for sådan lige at slå det fast… Fortsatte jeg rækken af indrømmelser, kunne det gå i retningen af en analyse af, om hvorvidt jeg har en berettigelse som kunsthåndværker i min tid med det jeg laver. Spørgsmålet er noget skræmmende, svaret er noget kikset og passer vist heller ikke rigtigt til spørgsmålet, for jeg kan faktisk ikke lade være! Jeg er nok nærmest sådan helt excentrisk fuldstændig optaget af ler, glasur og det komplekse eller det banale, om man hellere vil, i selve brændingsprocessen

10

Jeg er optaget af de små detaljer, proportioner, linjer, bevægelser og nuanceforskelle i farve og stoflighed. Måske er det det simple, enkle og helt banale som er så skræmmende nødvendigt. Ler og ild. Eller, hmmm… måske er det det komplekse som er så skræmmende fascinerende. Ler og ild. Det er helt oprigtigt helt magisk når det lykkes. ”Look at my sculptures, advised Constantine Brancusi ….so long until you begin to see them.” Anne Mette Hjortshøj


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 11

11


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 12

CH RISTIN JOH ANSSON

12


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 13

13


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 14


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 15

Den Keramiske Drøm ”Hvad Kan jeg Blive”, folkeskolens slidte kartotek over karrieremuligheder, som hundredvis af skoletrætte længselsfulde og frihedshungrende unge mennesker havde haft gennem hænderne på skolebiblioteket – eller i samtale med erhvervsvejlederen som kiggede distræt ud af vinduet mens man fremstammede at ”noget med dyr” eller ”noget med hænderne” ville være spændende. Man bladrede gennem de laminerede ark i den tro at her var svaret på det, især voksne spurgte om, nemlig: ”Hvad skal du være når du bliver stor?” Her kunne man drømme om en fremtid som landmåler, landmand eller landskabsarkitekt. Møbelsnedker, minerydder eller mekaniker. Jeg husker ikke om den laminerede side med ”Profession Keramiker” var særlig slidt. Jeg husker faktisk ikke om den overhovedet var fremme på noget tidspunkt. Måske sad studievejlederen og tænkte over hvad middagen hjemme på Lupinvej skulle være, måske har han

været mere optaget af mit spage udsagn om ”noget med dyr”. Det fremstod i hvert fald først klart, hvad min karriere skulle bestå af, da jeg en dag overværede den lokale pottemager hanke sine drejede kander i et værksted, som var tæt pakket med værktøj, tegnede skitser, rariteter som indtørrede frøer og bunker af ler. Aha, man kunne bo og arbejde samme sted, man kunne spise frokost i haven, mens gasovnen brændte de drejede ting, man kunne fremstå som hele omegnens kunstner og lave rådhuset obligatoriske udendørs skulptur. Det blev starten på min drøm om keramik. Jeg blev ikke den slags keramiker med eget værksted. Min karriere udfoldede sig i en lidt anden retning, men drømmen om at være herre i eget hus, værksted og ovn, er stadig noget jeg møder hos mange af de unge mennesker, der søger om optagelse som keramiker på Danmarks Designskole, Bornholm. Ansøgerne kan, groft sagt, opdeles i tre kategorier. Den første har drømmen om eget værksted, helst langt ude på landet, med

får og høns. De er romantikerne, tænker måske ikke så meget på indtjening, men mest på friheden. Den anden kategori, vi som undervisere møder til optagelsesprøven, er materialefundamentalisterne. De er udenfor rækkevidde hvad angår tidens tendenser og smartness, det er dem der graver i skrænterne langs havet og bliver lykkelige af at finde blåler. Tredje kategori af unge ansøgere ser keramik som en vej til virksomhedsstart. De er bevidste om muligheder for produktion i udlandet, og ser sig selv som entreprenører i virksomheder hvor omsætningen ikke har nogen grænse. Disse unge mennesker gennemgår de tre års studier på Danmarks Designskole, Bornholm med forskellige udgangspunkter, men de er gennem samme undervisning – en blanding af kurser, projekter og teori. Der er undervisning som tilgodeser alle tre kategorier af studerende. Værkstederne er til rådighed 24 timer i døgnet. Rammerne er sat. Fra skolen er der tryk og modtryk. Vi som undervisere skal kunne forstå de unges idéer men

15

også give et realistisk billede af virkelighedens begrænsninger. Vi diskuterer kulturelle, sociale, personlige, historiske og æstetiske aspekter vedrørende keramik med de studerende. Jeg ved at den transformation, der sker med studerende, fra de står med den keramiske drøm under optagelsesprøven, og til de er i gang med karrieren som keramikere er overvældende. Jeg ser den forandring de studerende er igennem. De bevæger sig fra romantikere, materialefundamentalister og drømmere til helstøbte, velformulerede, teknisk stærke keramikere. Jeg hører dem ændre måden de omtaler keramik og kunsthåndværk. I starten er ordforrådet smalt og forståelsen for hvilken rolle de kommer til at indtage lille. Men undervejs bliver bevidstheden om den vigtige plads i det kulturelle landskab de erobrer, større og større. De bliver professionelle på tre år og deres keramiske drømme udleves med åbne øjne. Faglærer Nina Erichsen


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 16

A NNA OL I VI A K RIS TI A NS E N

16


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 17

En helt gennemsnitlig dag på værkstedet Dagen starter på hjemmekontoret, hvor jeg tjekker arbejdsmail og printer fakturaer. Derudover lægger jeg en del tid og energi i at gøre teksten til min kyllingeserie lidt mere spiselig. Serien er lavet som en kritisk kommentar til danske kyllingers vækst- og pladsforhold, men det er svært at nå ud til et bredt publikum med en alt for politisk vinkel. Derfor prøver jeg at bløde lidt op i teksten uden at gå alt for meget på kompromis med tanken bag. Jeg vil gerne undgå alt for anmassende holdninger, og derfor skal jeg også

passe på, hvad jeg skriver i min markedsføring. Det har taget mig lang tid at finde den hårfine balance mellem et produkt med en historie, der samtidig appellerer til kommercielt publikum. Klokken 11.00 åbner jeg butikken og går i gang med dagens agenda. Det er forholdsvist nyt for mig at have værksted og butik sammen, og indtil videre fungerer det rigtig godt for mig. Det indrammer min arbejdsdag, idet jeg skal være til stede minimum fra 11-17.30, fem dage om ugen. På den måde er de faste åbningstider med til at fokusere min dag, og det giver mig ro rent mentalt at gå på arbejde. I dag skal jeg både støbe og gla-

17

sere æggebægere. Jeg prøver at få fremstillet flest mulige produkter ude af huset, da jeg ikke har plads til storproduktion. På den måde får jeg også tid til at udvikle nye koncepter. Æggebægerne støber jeg i en femdelt form, og der er meget arbejde i dem, hvilket vil gøre dem dyrere at få lavet udenbys. Det fysiske støbearbejde bidrager også mærkbart til kundernes oplevelse af ikke bare at købe et design, men også selve tilblivelsen. Jeg er i gang med en bestillingsopgave for Landbrug & Fødevarer, som skal bruge to trofæer til årets bedste slagter og årets bedste kantine. Det har været både lærerigt og udfordrende at lave et produkt til en kunde, som selv har gjort sig tanker om, hvordan produktet skal være udformet. Mens jeg er i gang, opdager jeg, at min leverandør har ændret deres glasur. Så selvom leverandøren hævder, at den er, som den plejer at være, beslutter jeg mig for at få en prøve med i en brænding hos en af mine kollegaer i byen. Så risikerer jeg ikke at stå med en hel ovn, hvor glasuren er forkert. I gennem dagen skal der ekspederes kunder. Det er en træningssag at blive afbrudt i arbejdet, og jeg er vist ikke helt i form endnu. Jeg synes, jeg svæver rundt mellem 117 forskellige ting uden rigtig at få lavet noget. Det er næstsidste dag før to ugers ferie, så der er mange ting, der skal falde på plads. Jeg prøver at regne ud, hvordan jeg bedst kan komme videre med nogle urtepotter, jeg har været i gang med i flere måneder. De skal være færdige senest til efteråret, så de er klar til at komme ud i butikkerne til foråret. Måske er min deadline lidt for lang. Jeg har lavet flere forsøg, men har ikke fået funktion til at gå op i en højere enhed med det æstetiske. Klokken 17.30 lukker jeg butikken og cykler mod Amager. Alt i alt en helt gennemsnitlig dag. Anna Olivia Kristiansen


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 18

MA RIA L IL I E G REN

Tankar om mitt yrke. Igår kom det in en kund i min butik, en äldre dam. Hon tittade runt och tyckte det var så fint. På vägen ut vänder hon sig om i dörren, ser på mig med bekymrad blick och säger: - Jamen, keramiker – det är väl kämpigt?” Jag log och svarade henne - Vet du vad? Jag har världens bästa jobb. Det går så bra och jag älskar det!” Med lika bekymrad och nu också lite tveksam blick sa hon bara : -Jaha ja, jo, jaja” och så gick hon. Och jag menar det verkligen – jag har världen bästa jobb och jag älskar det! 1 april 2010 öppnade jag egen butik/galleri i Ystad. Jag har en vacker lokal i ett korsvirkeshus med anor från 1600-talet. Vägg i vägg med butiken ligger min verkstad. Utanför fönstret är gågatan. I denna fantastiska miljö arbetar jag med mitt konsthantverk. Materialet är lergods, engober och dekaler. En romantisk stil med humor och överraskningar. Jag leker, utforskar, tänker, berättar historier och drömmer mig bort i min verkstad. Mina produkter är unika, varje kopp har en egen historia att berätta – ibland med hjälp av en pinuppa, en lax och ett kraschande flygplan. Förutom min egen butik producerar jag en del till återförsäljare runt om i Skandinavien. För fyra år sen startade jag med att åka på mässa två gånga om året. Det gick fantastiskt bra, jag fick snabbt en återkommande kundkrets av butiker som beställde av min produktion. Det är dessa år som ligger till grund för min nyvunna frihet i egen butik. Det är tack vare den produktionen och uppmärksamheten jag fått via mässan som jag så snabbt kan leva och arbeta heltid med min keramik. Bara det är en helt underbar känsla. Jodå, det är också mycket slit, många tekoppar ska drejas och när det är till återförsäljare så är det inte lika unikt som i min

egen butik, utan samma kopp om och om igen. Men det ger mig det jag vill ha – ett heltidsjobb som keramiker och en otroligt bra grund för att kunna göra precis det jag gör idag, dvs att leka fritt i min verkstad , låta kreativiteten få fritt utlopp och möta kunderna över min egen disk. Det är härligt! Den kommentar jag oftast får av människor som kommer in i min butik är ”Åh så glad man blir!” Och det tar jag som en stor komplimang och tänker att Yes – då har jag lyckats bra! Maria Liliegren

18


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 19


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 20

KRI STINE TI L L GE L U ND

Clay is the principal medium I use to produce objects that create a dramatic scenario. I blur the boundaries of the found and the made together with the everyday and the fantastical. We are surrounded by objects and they all have their own properties. From early on in life we learn to place these objects into different fixed categories. In many cases the everyday objects end up becoming in-

20

significant, practical tools without any value besides their function. I alter these objects, fuse and amalgamate them with other objects, to enhance the transformation they go through over time. This enables them to be recharged with a different meaning, allowing us to reperceive and experience them. Kristine Tillge Lund


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 21


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 22

A NN- C HA RL OTTE OH L SSON

22


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 23

at færdes “Vær ikke bange for h oc en tik bu ar er ss skor som pa po, men en omkring i nedsat tem nehåll. 2008 var det in e nd . ra g da ar m jag m n so da se stille”. för- verkstad en Så har det gått 10 år vær bange for at stå ing med fokus på att lln l stä til ut ka lba en til ol de Sk ik ordsprog, ke- När jag flytta slutade Glas og Keram Sådan lyder et kinesisk rätta om våra liv som ldbe Gu ka på sö år a in frå m r on te bs Gi lsson har 09 Bornholm ef och 13 år sedan John som Ann-Charlotte Oh och ”woodfiring” . 20 r r ike te m ef ra jag e lad ge gt ta län op l agergård så r en argade ”Varför lera?” til gjort til sit. I det ligge vi 4 internationella de ra r va ite t inv De t. gt kig rå ldi gt vä min gsom, eft, att ha det lån seprøven.Och jag på bejdsproces, som er lan rsom bränner vedelda t ike at m ra an ke sk ön h m oc fra e öm mad min stora dr mange dåliga engelska stam tertænksom og med le Danmark, Svein Ho er na Eft t. Ni kig rå agt m lån om t te ha det riktig ndes keramiske något om att jag tyck Norge, Robert Sander ft gentagelser. I he m ha ru te Na in nu a. än rn jag se r än ha gr drygt 6 år r mellem ng terialet och att pröva værker, som balancere ottland och Dae Woo Sk om n so an sk ön h ta oc lu vs igt ”a det långtåk t funktioa De tre åren på skolan det skulpturelle og de n Syd Korea att komm frå te in m r Ki ha t kig arå at gt sk ng lån ga att ha det me den r att des” med en text i af nelle, kan man fornem rnholm i 10 dagar fö t Bo at l r til tro jag en ra M nd e. hu l, odige arna 3 blivit mindr logen : ”Tolvtusen hå omstændige og tålm tillsammans och brän r ta fö be t ar all är r t ike klo m m ra fe r, livet som ke ange overd små gröna sjötulpane bejdsproces og de m ugna. Baltic Woodfire nte ika in ol h oc t isk kt n he ige spännande, gjort llatt glätta...Om och om vejelser som hun har innehöll också en utstä va 09 ple 20 up få a gsk lån t, jag am sivt för att er bevidst e, samma rörelse, långs undervejs. Hun arbejd Hjorths Fabrik I Rønn på ng ni t. , kig ne rå in gt ns lån va l det, att ha kninger i och samt. Driver andra til med lys og skyggevir ramik buss tur runt ön ke en l til st ra nt m man kan för mig en vila. Stor ko sine arbejder og selvo gar workshop. da 2 on lss Oh e tt lo ved at beinvi- Ann-Char otåligheten i livet. få naturassociationer har Baltic Woodfired år i Nu Nå . är nu mtidigt dAfOch det är där jag än tragte dem, er det sa Priscilla Mouritzen Sy t nra An te m so a ål sk öv e pr lill ja vil Jeg ejer en ares af gonstans mellan att klart, at de ikke modsv nmark, Dale Huffman Da a/ rik . l et til lav a r ep ha pr Charlotte ilket er en från gränserna och att up ”naturlige” former, hv och Helena Andersson kA træ US til lig de un en vid av Den har en op til i det oändliga med hjälp pointe som hun lever att komma till Bornrige pe er af Sv en h er oc n r de po og m tu ningskraft papplåda och nylons fokuset hvert eneste værk. re sto holm. Detta år ligger n de ån rh te ef in Ce- lerne i m lera. nätverk, att deltaga i på er m å ks oc är miksamling. ul Friis Anne Mette Hjortshøj rkshop och en kera wo t, Ur ACAB boken av Po ex nt Co t ic m fin ra en r ed de m et Un . rm ag fo rd brik Skålen er kvar i min keramik va ställning på Hjorths Fa ut r sto dbydende h oc de en bo kurvet inderside, en in eled ”v skol tiden delade vi lla ne io med 15 internat kontrasten att bränna lille rede, der danner så hjälpte jag henne dar” keramiker. den takThorups og finder sin styrke i n rso hennes och Charlotte pe n na an Nina Hole är en r att jag kede yderside. vedeldade ugn. Inte fö tt mycket för mig ty be r ha m so ange små m ut ur Ydersiden består af m ik m ra tyckte om det som ko Ke og as Gl tiden på spidser og r det brunt sedan takker dog med bløde t at r tu n ugnen,i mina ögon va da så ha t skolen. Tänk at af et fint esta. Men hele skålen er dækket t at h oc och tråkigt för det m e ar lär st få Nina som gä n, inerande lag Bornholmsporcelæ för att det var så fasc få arbeta som re na se år r pa t et brændefyAnne Mette som fuldendes i den ra va att bränna! Nu delar få t At ! nt assiste ålen en butik Cassi- hennes ret saltovn og giver sk m so t at och jag verkstad och ka tis as nt det fa ed. lsammans i med om organisk levende helh h oc a usclay och bränner til gg by am en del av ett te ål indehollt ugn Jeg føler at den lille sk nt ru hennes ved eldade sa er ur pt ul bränna stora sk Charlottes der essensen af Anndis ra sedan 6 år tillbaka. vå la Al . en omkring i värld kelig godt eksistent på - væsen og er et vir än br ik, 2 ½ år som teknisk as kn te , rm fo kussioner om lottes keraør och sempel på Ann- Char a ny h oc Guldagergård i Skælsk er et nh re fa ning, gamla er de ugnar miske verden. många många vedelda mensamma vänge t, en rim pe ex af det itt syn på Hun lader sig inspirere ra ke , er senare så ändrades m ap sk nt ka be ner och nya n, havets 0 tals nyforunderlige i nature i en eg brunt. Det finns ju 10 r vå h oc t mik i allmänhe m reflektebränns i planter og insekter so . ås anser av brunt! Så nu rst fö et liv h synnerhet oc og forstærd eldade res i hendes arbejder elm lar stort sätt allt i den ve nd pe liv ik keram rlige pagt för vedeldat Så mitt kes gennem hendes sæ ra sto n salt ugnen. Intresset de h oc lm ho lan lilla Born het för att ed ilden og ovnen. har också givit möjlig ndvänliga objekt m ha å sm , en rld vä sympourer, resa till olika Woodfire h 3 meter höga skulpt oc i st na se Nina Hole sium, utställningar, kelstigen till Balka cy på m sa en from a Seoul med”Ceramics h dela r en dag i verkstan oc fö t et h oc k” keramisaltkiln in Denmar s med en stor grupp hu . nätverk runt jorden m, stillr under ett symposiu ke h oc te et M ne Sedan 2008 har An ll heten i verkstan en ka ired, ett df oo W c lti Ba llt hå männijag terdag och mängden vin rie va ed m t namn på ett projek

23


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 24

Fundamentals


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 25

As with most journeys it is often difficult to pinpoint which particular event or stage marks the beginning. Does a journey begin with an idea, or in the planning, or when the first steps are taken, the first spade lifted, the champagne launch? One could say that for me this journey began way back in 1970 when my interest in ceramics was first aroused, but that would be a much longer road to follow. Fast forward to the first of May 1997 the date we celebrate as the start of the glass and ceramics school on Bornholm, it was the day when myself, the then rector Jens Lau Petersen and the head of Glass department Viki Normoon Kert met in the deserted offices of the warehouse building that occupied the site we were to build on. Of course much work was done before this event, both on the political and planning arenas, but for our purposes this date can constitute the start of something that has grown to what it is today. Our very first challenge was to fix the only piece of furniture the offices contained, a table with

a missing leg, this we did and loaning three chairs from our neighbours (The Research Centre for Regional Tourism) our immediate needs were met. We then went into Nexø town to buy the essentials: pens, paper, a coffee maker and a fridge, a wall calendar where the first date we marked on it was the one we could all agree on, that of the Christmas lunch, It was an unremarkable start to something that has grown to be a remarkable school. The first Students were to begin their education the first of September 1997. We had a teaching programme to write, a temporary workshop to build, recruit the students and supervise the building of the school. There was a great sense of adventure to those early days a pioneer spirit, of navigating the myriad decisions that needed to be taken daily, of breaking new ground. To a large extent the time scale pressure helped us in our decision-making. There was simply not enough of it for prevaricating over doubts, so we had to have confidence in our pooled resources and be bold in our vision. Those early days also laid

the first layer of the foundation that was to become our strength, an anchoring of philosophy that would blossom into the tenets of operation that we implement today. Each question was weighed and judged against the premise “Is it the best for the students, will it last?” Whether it is the teaching structure or the equipment, we believe that creativity deserves the best if it is to grow to fruition. In each of us resides the capacity to be creative what we must do as educators is to create the framework that allows creative thinking to flourish. This construction that we know as a school has to be more than physical facilities or educational philosophies it has to act as a focal point, a point of reference in the turbulence of creativity, a raft of stability where students can return to after swimming around in the confusion of the creative mind. The foundation must also be flexible to allow for the vagaries of passions and tendencies that affect modern society, flexible enough to allow the student to find their contextual identity in an ever rapidly changing world viewpoint, flexi-

25

ble enough to allow the pushing of material and philosophical boundaries beyond the accepted. Yet strong in the historical traditions we emerge from, we are after all educating the guardians of an important cultural heritage, repositories of knowledge and of skills that have been utilised for thousands of years, as so poetically put by the founder of the legendary Memphis design movement Ettore Sottsass “Ceramics have always been there, for an infinite number of years, sweet as bread and even older than bread. Ceramics are older than the Bible, older than all the poems ever written, older than goats and cats, older than houses, older than metals. Ceramics are as old as mammoth teeth, the ribs of bears and reindeer antlers.” The last ten years of guiding students through to graduation has been a privilege and immensely rewarding. John Gibson Head of Ceramics


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 26

A ND E RS RU H WA LD Obstructivism An artist in the age of IKEA, Anders Ruhwald explores the enigmatic emotional connections between décor and sculpture, the constructions that Alvar Aalto called “inhuman” and “dehumanized” furnishings. Lamenting formalism and rationalism, and with it tubular steel and harsh white artificial light fixtures that were not “cosy,” Aalto suggested “…the yellow flame of the wax candle and the interior decorator’s tendency to brighten her light compositions with yellow silk are more in line with human instinct than the electrician with his photometer and his stereotyped ideas about white light.”Ruhwald’s wax candles flicker with Aalto’s humanism but also smart with allusions to middlebrow home furnishings catalogs. Their limited lifespan and diminished lumens tradi-

tionally index the brevity of life, like the contorted gestures of the ancient Laocoön statue. But these candles wallow in mundane “mood lighting,” almost satirizing their own theatricality. In his scale and repertoire of forms, Ruhwald readily participates in the language of decorative art and avoids grandiose myths, aside from Aalto himself and Scandinavian design as a whole. Catalog photography of blond birch veneers and white laminates, set off by sea glass and vanity publications hold the stage as the lingua franca of contemporary Western visual culture. In this odd middle landscape, “new age” candle and ancient votive collide, muddying the distinctions between the pastoral and the metropolitan, organic and technological. Sculpturally, Ruhwald refers to vases, light fixtures, and chairs, and yet his hand-built versions are mottled and monochrome simulacra that deny the natural and celebrate artifice. When he intentionally connects the cool hedonism of a good-looking pristine commodity to its descent into the abyss of domestic chaos, he deploys the organic strategically. Wavering black sculpture obstructs the gallery, and returns the viewer to fundamental questions about the ways objects intended to engender sociability actually inhibit our lives. We see our own middling temporary possessions, especially the ones that become abject so quickly. The candle is one such ephemeral commodity that invites our familiarity and pleasure of recognition. Bonded to a ceramic fixture, modern material impoverishment hovers eloquently alongside echoes of Modernist design. For instance, Ruhwald excavates Aalto’s Savoy

26

vase of 1935 to use as a mirror for our own displaced yearnings and stumbling as consumers. This is an ultra-contemporary derivative, cheap crud fused with a primary object of virtù. In the 1980s, Haim Steinbach hung commodities such as boxes of detergent on the wall, but as clinical specimen. Ruhwald moves the goods back off the shelves to their roles as “biological units” in the domestic sphere, to again draw upon Aalto’s terminology. He draws on Scandinavian Modernism, both high and low, as a morass of commodities and material culture. Scandinavia is in quotation marks, as a cultural construction. In this tactile and cerebral space of fungible capital, artistic and social, the sculpture camps out. Ezra Shales


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 27

27


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 28

MA RIA RU BI NKE


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 29

Mine værker har deres grundlag i min egen personlige udvikling Det er mest naturligt for mig at bruge mig selv, da udtrykket i værkerne bliver langt mere ægte og dybt. Samtidig er de følelser jeg har, jo følelser vi alle har oplevet eller oplever. Det at være menneske, den udvikling man gennem hele livet er i – ulykkelig kærlighed, vrede, forelskelse, det at blive voksen etc... etc... Hvor andre måske går i terapi, eller drikker sig stive, er min måde at udtrykke mig på, gennem min kunst. Min kunst er en form for ”State-of-mind”. - Det er min verden, mine værker.. Men som beskueren kan spejle sig i og skabe deres egen historie? Jeg benytter mig af det barnligt uskyldige og det voldeligt morbide. For mig handler det ikke om hvad de har til fælles, men nok nærmere at de er så langt fra hinanden! Det er lidt ligesom: For at man kan se lys, skal der være mørke! Kontrasterne styrker hinanden. Det umiddelbare, uskyldige og naive der ligger i ”det barnlige univers”, benytter jeg af flere årsager; ”Sandheden skal man høre fra børn og fulde mennesker”. Jo mere ”voksen” man bliver, jo flere filtre får man. Ved at bruge et barnligt univers – giver jeg mig selv lov til at slette de filtre, både hos mig selv men også hos min beskuer. Samtidig elsker jeg jo at skubbe til min beskuer, og i lige så høj grad at skubbe til mig selv – jeg forsøger hele tiden at rykke mine personlige grænser for hvad jeg tør vise i mine værker... Maleri, tegning, skulptur, musik, digte osv. – jeg ser udtryksformerne som ”sprog”... Porcelænet er mit foretrukne sprog, men i forhold til hvilket sprog man bruger, kommer det for mig an på hvem man fortæller historien til, samt hvilken historie der skal fortælles... Mit foretrukne sprog er porcelænet – af flere årsager; Symbolikken der ligger i det traditionelle porcelæn, såsom det rene og uskyldige, som styrker

mit barnlige naive univers. Det tredimensionelle figurative gør at man som beskuer, bliver nødt til at forholde sig til værket hele vejen rundt. F.eks. bruger jeg ofte dét at man ser uskyldigheden fra den ene vinkel, men fra den anden er der en helt ny historie. Også skrøbeligheden og eksklusiviteten i porcelænet - ”Det hvide guld”, er skøn at twiste. Min største styrke ligger i mit formsprog – og i den perfektionisme porcelænet kræver. Jeg har absolut ingen tålmodighed i køen når jeg køber ind, men når jeg sidder med mit ler, elsker jeg hvert et sekund. Teknikkerne med porcelænet kan dog til tider være ret besværlige at mestre – når ovnen er sat og døren er lukket, kan man blot vente og se om man har gjort sit arbejde godt nok - krydse fingre og håbe at alt går godt... Jeg er ærlig talt ved at skide i bukserne hver evig eneste gang! Maria Rubinke

29


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 30

SIG NE SC H JØTH

30


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 31

I 2007 oplevede jeg Signe Schjøths keramikskulpturer på Galleri Pagter i Kolding. Hendes værker havde dog allerede tidligere vakt min interesse. Jeg var stødt på dem i gruppeudstillingen ”Keramik under jord – över jord” hos blås&knåda i Stockholm og i Schjøths pudsige udstilling ”Konversationsstykker” i Galleri Nørby i København. Disse værker syntes at vokse ud over bordet og leve deres eget liv. Man kunne ikke forestille sig, hvordan de var opstået. Det er rigtigt: Ler er et plastisk materiale. Alligevel tillader det ikke enhver ækvilibristisk fremstillingsproces. Disse værker syntes imidlertid at modsætte sig Newtons lov om tyngdekraft. De syntes at være ladet med en indre energi, som havde bøjet og krummet dem på en næsten umulig måde. Jeg fik en følelse af, at de var uvirkelige væsener. Samtidig var de en klar kendsgerning, de befandt sig virkelig foran mig. Der stod og lå organisk formede og intensivt farvede, nærmest flouriserende skulpturer – fuldstændigt forskellige fra al den øvrige porøse, rå, gule, rødlige eller teglrøde, ekspressive eller højglansglaserede keramik. De lignede heller ikke de fortælleriske værker, der er så moderne for tiden. Disse overflader var så glatte og sarte, at det virkede, som om deres eneste formål var at glæde vores taktile sans. Til trods for at der var anvendt brændt ler, et hårdt materiale, syntes skulpturerne så bløde, at man havde lyst til at trykke dem ind til sig, at knuge dem. Deres integritet holdt dog min hånd tilbage. Disse værker syntes at være i stand til at bevæge sig, nogle nærmest tøvende, andre snarere i ro og mag. Jeg kom i tanke om de spørgsmål, som mennesket har stillet sig fra gammel tid: Hvorfra, hvorfor

og hvortil? Disse spørgsmål om et koncept, om et bestemt mål, er ikke nemme at besvare. Alligevel stræber vi stadig væk efter det. På denne udstilling befandt Signe Schjøths skulpturer sig nogle gange tæt på, foruroligende tæt på kanten af deres sokkel. Nogle var allerede på vej til at kravle ned ad den og ud i det tomme rum. Man kunne fortolke disse som metafor for en støtte, der ikke er nogen garanti for. Det ville dog være for simpelt. Der bliver spurgt efter kernen i livet og dermed efter den nysgerrighed, som igen og igen udfordrer os til at fortsætte. Nødvendigheden til at fortsætte, fordi man er på jagt efter noget, er en menneskelig ejendommelighed – sådan var det allerede dengang, da vi endnu var nomader. Er det dette under, denne drivende kraft, som bragte skulpturerne dertil, hvor de ville bevæge sig ud over deres egne begrænsninger? Selvom jeg – ligesom alle andre, der studerer dem, ved, at de er helt og aldeles døde, legemliggør de forskellige former for energi. Hvert værk har sin egen puls og sin egen forbindelse til verden. Liv og bevægelse er, som vi kender det, nært forbundet. Det, at kunsten kan simulere dem begge, er magisk. Kerstin Wickman

31


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 32

CH A RL OTTE TH ORU P

Og folk spørger: ” Hvordan kan du holde det ud? ” eller ”Sikken en tålmodighed” Ja, gentagelse på gentagelse Modul efter modul Som regnen lige nu på mit tag Som kornet på marken udenfor mit vindue En form, en lyd som fortsætter Fascinationen af dette Lægger mærke til den lille variation i gentagelsen En skævhed, skygge eller utakt Netop dér brydes den monotone balance, og giver liv til gengæld ” Hvorfor? ” spørger jeg mig selv Hvorfor denne fascination, denne besathed at gentagelsen? Noget der registreres ubevidst? Om det så er radiatorens lameller eller loftets profilbrædder som fortsætter derudaf Jeg kan lide at se på det Det enkle i mangfoldigheden Så enkelt er det Charlotte Thorup

32


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 33

33


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 34

CV Gry Fager Født1982

Ninna Gøtzsche Født1979

Uddannelse: Danmarks Designskole, Overbygning, institut for produktdesign – keramik og glasdesign, Danmark 3-årig uddannelse som keramisk formgiver ved Glas og keramikskolen, Bornholm, Danmark

Udvalgte udstillinger: 2010: Odder Kunstforening Funktional, The Leach Gallery, Cornwall, UK Collect 2010, Saatchi Gallery, London, UK, med Cultural Connections CC

Arbejdserfaring: 2008-09 Malene Helbak og Mette Scherning, Danmark 2007 Claydies, Tine Broksø og Karen Kjældgård-Larsen, Danmark 2007 Sverre Tveito Holmen og Malene Møller Hansen, Danmark 2005 Rigmor Als Jørgensen, Danmark Udstillinger: 2009 Talente 2009, Handwerkskammer München, Tyskland 2008 Danmarks Keramik Museum, Grimmerhus, Danmark 2008 Udstilling på New Note, Formland Messen, Danmark 2008 Danmarks Designs Skoles afgangsudstilling, Carlsberggrunden, Valby, Danmark 2006 Design Center, Malmö, Sverige 2006 Bornholms Kunstmuseum, Danmark Designs i produktion: 2009 Normann Copenhagen producere stellet ‘Mormor’ 2009 Samarbejde med Kähler 2009 Samarbejde med Sebra om Pudespil. Legater: 2008 Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 2009 Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 2009 BG-Fonden

2009: The New School House Gallery, York, UK Billund Kunstforening KiC, Ridehuset, Århus Brædstrup Kunstforening Collect in the Country, presented by Cultural Connection CC, UK Spoons, The Scottish Gallery, Scotland Grønne Skvulp, Galleri Bach-Møller, Randers, DK Blå Sø, Århus Banegård, DK Talente, Handwerkskammer für München und Oberbayern, DE Ceramic Art London, Royal College of Art, UK 2008: Ler 08, SAK, Svendborg The Rising of Danish Studio Pottery, Brewery Arts Centre, UK Nordic Tent, Art in Clay, Hatfield House, UK Artspace 2008, Henley, Henley-on-Thames, UK The Art of Dining, The Gallery at Bevere, Worcester, UK ProKK dialog-satelit udstilling, Ridehuset, Århus, DK 2007: Origin, Somerset House, London, UK Earth & Fire, Rufford Craft Centre, Nottinghamshire, UK Ceramic Art London, Royal College of Art, London, UK The Gallery at Bevere, Worcester, UK 2006: Origin, Somerset House, London, UK Ceramics in the City, Geffrye Museum, London, UK 50 European Ceramists, Cassiusclay Gallery, Balka, DK Nordic Tent, Art in Clay, Hatfield House, UK The Salt Gallery, Cornwall, UK Earth & Fire, Rufford Craft Centre, Notting-

på Bornholm

hamshire, UK Artspace 2006 Henley, Henley-on-Thames, UK 2005: Table Manners, Craft Council, London, UK, (Mug Collection) KIC, Århus, DK Ceramics in the City, Geffrye Museum, London, UK Nordic Tent, Art in Clay, Hatfield House, UK 2004: Examen, Politikens Hus, København, DK Examen, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem, DK

Kommissioner: 2007: Arts Council England, London region 2006: Arts Council England, London region Professionelle medlemsskaber: Medlem af Danske Kunsthåndværkere, DK Medlem af ProKK, DK Assistent arbejde og praktik:  2004 -2006: Assistent for keramiker Julian Stair, UK 2003: Praktikophold hos Julian Stair, UK (som led i uddannelse på Glas- og Keramikskolen på Bornholm) Uddannelse og kurser:  2001 - 2004: 3-årig uddannelse som kunsthåndværker på Glas- og Keramikskolen på Bornholm   2001: Clay Art, dagskole, Århus 1999: 2. skoleperiode på Pottemagerskolen, EUC Syd, Sønderborg Legater:  2004: Det Reiersenske Fond 2004: Anne Mette Hjortshøj Født 1973 Medlem af Danske Kunsthåndværkere Relevant uddannelse: 1997-2000 Glas- og keramikskolen

Værkstedserfaring: 2000-2001 Phil Rogers, Wales 1998 John Thies, Maryland, USA Udvalgte udstillinger: 2010 Gangjin Celedon Festival, International Ceramic Artist Exhibition, Syd Korea Gallery Zeeno Space, Seoul, Syd Korea ”Mungyun International Teabowl Festival”, Mungyun, Syd Korea 2009 ”Craft of Today, Eckero, Åland ”Mungyun International Teabowl Festival”, Mungyun, Syd Korea KIC, Kunsthåndværk I Centrum, Århus 2008 ”Mungyun International Teabowl Festival”, Mungyun, Syd Korea Woodfired Marathon, NCECA, Pittsburg, USA 2007 “30 years anniversary”, Rosenthal Studio-Haus, Hamburg, Tyskland “Woodfired”, Børglum Kloster Bornholmsk værkstedskeramik I 100 år, Kunstforeningen Det Ny Kastet, Thisted 2006 Table Manners, crafts Council Gallery, London, England 2005 The Harlequin Gallery, London, England “Five plus Five” Gallery Earth and Fire, Virginia, USA “Tid til Te”, Handels og Søfartsmuseet, Kronborg Slot 2004 Rosenthal Studio-Haus, Hamburg, Tyskland ”Bornholmske keramikere”, Sjællands Keramikmuseum, Roskilde The 2004 Orton Conebox Show, Holt Russel Gallery, Baldwin City, USA, Purchase Award Bornholms Museum, Rønne Kunstforum, Norrkoping, Sverige 2003 Den censurerede efterårsudstilling, Galleri Kaffeslottet, Bornholm

34

”Pots in The Kitchen”, Rufford, England, vandreudstilling (2004-05, Frankrig, Danmark, Holland) 2002 “UNISON”, The Applied Arts Museum, Tallin, Estland, (2004, Grønbechsgård, Bornholm, Danmarks keramikmuseum, Grimmerhus, Middelfart Det censurerede ”Oxford Autumn Fair, Oxford, England The 2000 Orton Conebox Show, Baker University, Kansas, USA Purchase Award Diverse: 2005 Faglærer, keramik, Bornholms Kunsthøjskole 2002 Medejer, Cassius Clay, keramikværksted og galleri, Bornholm 2007 ”Nordic Woodfire Symposium”, Horne, Danmark Woodfire seminar, Dartmore, England “The International Potters Festival”, Wales 2003 ”The International Potters Festival”, Foredragsholder om ”Danish Contemporary Ceramics”, Wales 2001 ”The international Potters Festival, ovnbygningsassistent ”Oficinas Experimental, Kursusholder ovnbygningsprojekt, Montemor-o-Novo, Portugal ”Internationational Potters Festival”, Wales Studierejse, Australien og Syd korea: Deltagelse ved ”Clayfeast”, Gulgong Gæstestuderende Southern Cross University, NSW Gæstestuderende Canberra School of Art, Canberra Ophold i ”potters village”, Lim Sinn, Sydkorea Bibliografi: Claus Domine Hansen, ”Håndbog i studieteknik, -teori og teknik Kroghs Forlag Ian Gregory,”Experimental Kiln Building”, A&C Black

Alistair Hawtin, Guide to Collecting Studio Pottery Phil Rogers, “Saltglaze”, A&C Black Josie Walter, “Pots in The Kitchen” Legater: Statens Kunstfond IFCA, Nordisk Ministerråd Otto Bruun’s Fond nr. 2 Højskolelærer Sigurd Juul Andersens Legat Bornholms Kunstråd Christin Johansson Kommende udstillinger: Blås och Knåda Stockholm okt 2010 (solo) På Tværs, københavn okt 2010 European Ceramic context, sep 2010 Danmarks Keramik museeum Grimmerhus, sep 2010 Danmarks Designskola Bornholm, sep 2010 Soloudstillinger: Box Århus juni 2009 Køppe Gallery,København, 2008 PWS Experimental Factory, Jingdezhen, Kina 2007 Galleri 036, København, 2007 JR Konsthall, Linköping, Sverige, 2006 Galleri Kronan, Norrköping, Sverige, 2005 Galleri Puls, Bruxelles, Belgien, 2005 ME RO, København, 2004 UDEFRA, Projekt Havn nr. 2, København, 2003 Gruppeudstillinger: XXI International Biennale of Vallauris, Frankrig juli 2010 Yingge Ceramics Museum in Taiwan, juli 2010 Galerie Wolfsen Aalborg, april 2010 Fairtraide udstilling Grønbechsgaard bornholm mars 2010 Danish Craft, Mindcraft, Milano 2009 Biennalen 2009 for kunsthantverk og design Trappholt, Kolding maj 2009 Mindcraft, Danish Crafts, 100% Design, London, UK,. 2008 Think Tank, Gmunden, London, München, Stockholm, 2007-2008


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 35

Mindcraft, Danish Crafts, Milano 2008 Funk Art, Drud & Køppe Gallery, København, 2007 Sommerudstilling Drud & Køppe Gallery, København, 2007 Present, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, Norge, 2007 Technology Centre of Milano, International Contemporary Ceramics, Euskadi, Spanien 2006 Svanekegården, Svaneke, Danmark, 2006 Linköping Länsmuseum, Linköping, Sverige, 2006 Galleri Blås och Knåda, Stockholm, Sverige, 2006 Ceramics Museum de Tiendschuur, Modern Danish Ceramics, Tiendschuur, Holland, 2005 Kunstnernes Efterårsudstilling, København 2004 Kunsthåndværker- og designbiennalen, Trapholt og Nordjyllands Kunstmuseum, 2004 Keramik Under Jord, København, 2004 40. internationale keramik- og skulptursymposium, Bolesławiec, Polen, 2004 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup, 2004 Kunstindustrimuseet, København, 2004 Kunstnernes Efterårsudstilling, København, 2003 Kanalmagasinet, Söderköping, Sverige, 2003 Talente, München, Tyskland, 2003 Europæisk Netværk 2002, Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart, 2003 Charlottenborgs Forårsudstilling, København, 2003 Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem 2002 Carls Bastion, København, 2002 Nordiska Kristallmagasinet, Stockholm, Sverige, 2002 Galleri Ruhwald, København, 2001 Galleri Kaffeslottet, Gudhjem, 2000 Publikationer: Possibilities and Losses: Transitions in clay, Clare Twomey Contemporary Ceramics, Emmanuel Cooper 2009 New Ceramics the European Ceramics Magazine, issue 1, 2010. Ceramic Review, issue

241 January/February 2010 Ceramics Art and Perception, issue 77. 2009 Urban, 23 marts 2009 Ceramics monthly, Februar 2009 Politiken, iByen, 20. juni 2008 Politiken, Design Magasinet, 13. april 2008 Breaking the Mould – New Approaches to Ceramics, Black Dog Publishing, 2007, UK Clay in Art – International yearbook, 2007-2008, Grækenland Gift, Think Tank, 2007, Danmark Kunstuff, nr. 13, 2007 Politiken, 26. marts 2007 Uddannelser: Glas- og Keramikskolen på Bornholm, 1999-2002 Danmarks Design Skole, 2001 Kunsthøjskolen Thorstedlund, 1998-1999 Workshops: Jingdezhen PWS Experimental Factory, 2007 Før/Nu, Møbelfabrikken, Nexø, 2007 40. Internationale Keramik- og Skulptursymposium, Bolesławiec, Polen, 2004 Symposium, Netværk Europa, Guldagergård, 2002 Arkitektprojekt, Århus Arkitektskole og Glas og Keramikskolen på Bornholm, 2001 Ansættelser: Underviser i keramik på kunsthøjskolen i Holbæk, 2003 - 2008 Censor, Vestsjællands Kunstudstilling, 2005 Gæstelærer på Københavns Arkitektskole, 2004 Gæstelærer på Glas og Keramikskolen på Bornholm, 2002 Legater & Medaljer: Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, 2010 Statens Kunstfond, 2010 Statens Kunstfond, 2008 Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, 2008 Annie & Otto Johs. Detlefs’ almennyttige fond, 2008 Statens Kunstfond, designpuljen 2006 Sleipner, 2006 Statens Kunstfond, 2005 Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, 2005

Kunsthåndværkerprisen af 1879, bronzemedalje, 2004 Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, 2003 Grosserer L.F. Fogts Fond, 2003 August Rignérs Fond, 2003 Danmarks Nationalbank, 2002 Norrköpings Kommune, 2001 Anna Olivia Kristiansen Born 1978 Education: 2003-2006: The Danish Design School, Copenhagen, Denmark 2002: Exchange stay Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, The Netherlands 2000-2003: The Glass and Ceramic School on Bornholm, Nexø, Denmark Exhibitions: 2010: Crafts Collection 2009: Lodz Design Festival, Poland Object Factory, Museum of Art and Design, New York, USA: The Biennial of Crafts and Design 2009, Kolding, Denmark Crafts Collection, Maison et Objet, France 2008: Crafts Collection, Maison et Objet, France og ICFF, USA 2007: The Biennial of Crafts and Design 2007, Kolding, Denmark Present, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, Norway 2006: European Ceramic Context, Grønbechsgård, Bornholm, Denmark Enviromental festival 2006, Politikens Presse, Copenhagen, Denmark Creative Bank 2006, final exhibition, The Danish Design School 2004: The 2004 Gmunden Ceramics Symposium, Kunst Werkstatt, Gmunden, Austria Spring Exhibition, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark

2003: Network Europe 2003, Grimmerhus, Middelfart, Denmark Final exhibition, the Glass and Ceramic School on Bornholm, Raschs Pakhus, Rønne, Denmark og Form og Designcenter, Malmø, Sweden

stad, säljer som invald gästmedlem Båstad Hantverksmässa, fick uppdraget att göra årets mässmugg 2007, 320 tekoppar Formexmässan Stockholm, jan och aug 2007 – se verksamhetsbeskrivning

Artist in residence: 2008: Nordic Network, Guldagergård, Skælskør, Denmark 2006: EKWC (European Ceramic Work Centre), s’Hertogenbosch, The Netherlands 2005: International Ceramic Work Centre, Guldagergård, Denmark 2004: Ceramic Symposium Gmunden, Austria 2003: Network 2003, International Ceramic Work Centre, Guldagergård, Denmark

Ett urval av Publikationer där min keramik medverkat: Reportage ”Klassiska Hem och Antik” 2010 Medverkan i ”godkväll”, svt 2 matlagningsinslag 2010 ”Lailas Mat” tv5 2008 Kokbok av Emma Hamberg 2010 Medverkan i Monika Ahlbergs matlagningsprogram tv4 2008 Reportage ”Drömhem och Trädgård” 2008 Konsthantverk Lantliv Plaza Interiör Tara Ystad Allehanda Österlen 360 grader Hem o Antik Drömhem och trädgård Amelia Gods och Gårdar

Maria Liliegren Medlem av KHVC – konsthantverkscentrum sverige Utbildningar: Glas og Keramikskolen på Bornholm, keramik linjen 1999-2002 Grebbestads Folkhögskola, keramik 98-99 Höjskole Bornholm, Keramik 97-98 Estetiska programmet, gymnasie 94-94 Utställningar: Trendutställning Formex Fair, gjord av Jan Rundgren 2009 och 2010 Inspirationsutställning Formex Fair 2009, gjord av Synnöve Mörk Magic Flower, Hannover 2009 Inspirationsutställning Formex Fair 2008 Konsthantverkarna Karlstad Tea for two, Karla Konsthantverk Citadellet, Landskrona Medverkande i olika evenemang Konstrundan Syd Konstrundan mittskåne Konsthantverksmarknaden, Sofiero Konsthantverkarna Karl-

35

Kristine Tillge Lund Født 1973 Udstillinger: 2009 Kristine Tillge Lund invites…, Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles, Belgien Relation, Galleri NakkeHage, København, Danmark Silent Auction, Køppe Gallery, København, Danmark 2008 SHOW, Royal College of Art, London, England MAstar, udvalgt for Axisweb i forbindelse med afgangsudstilling, RCA, London, England Follow me… I’m right behind you, La Viande Gallery, London, England MA Royal College of Art 2008, Køppe Gallery, København, Danmark The Origin Intervention, udvalgt af Crafts Council, London, England KE, Kunstnernes efterårsudstilling, Den Frie, København, Danmark 2007 Work in Progress, Upper Gulbenkian Gallery, RCA,

London, England Art Copenhagen, repræsenteret af Drud & Køppe Gallery, København, Danmark The Intervening Guests, Leighton House Museum, London, England Udstilling med fjorten talenter, Galleri Brantebjerg, Danmark Everything is flux, Drud & Køppe Gallery, København, Danmark Ceramic Art London, Lower Gulbenkian Gallery, RCA, London, England Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2007 (inviteret), Trapholt, Danmark Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles, Belgien Present 2007, Bomuldsfabriken, Arendal, Norge 2006 Før/nu, Galleri P, København, Danmark Før/nu, Svanekegården, Bornholm, Danmark Black and white, The Claystudio of Missoula, Montana, USA Keramik under jord - över jord, Blås & knåda, Stockholm, Sverige 2005 Moderne Dansk Keramik, Museum de Tiendschuur, Holland På Kant, København, Danmark 2004 Keramik under jorden, Bunker DG 177, København, Danmark Biennalen 2004, Trapholt og Nordjyllands Kunstmuseum, Danmark Galleri Brantebjerg, Danmark Talente 2004, München, Tyskland Westerwaldprize 2004, Keramikmuseum Westerwald, Tyskland 2003: Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles, Belgien Charlottenborg forårsudstilling, København, Danmark Cerco2003, Aragon, Spanien The shape between continuity and innovation, Faenza, Italien 2002 La Ligne Danoise, Gallerie Dix-sept, Carole de Bona, Paris, Frankrig 2001 EXAMEN 2001, Det Nordiska Kristallmagasinet,


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 36

Stockholm, Sverige EXAMEN 2001, Den sorte diamant, Det Kgl. Bibliotek, København, Danmark EXAMEN 2001, Grimmerhus Keramikmuseum, Middelfart, Danmark EXAMEN 2001, Bornholms kunst museum, Bornholm, Danmark Uddannelse: 2006-2008 MA Royal College of Art, London, England 1998-2001 Glas og Keramikskolen på Bornholm, Danmark Legater: 2007 Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 Oticon fonden 2006 Knud Højgaards fond Helle og Arenth Jacobsens legat for unge kunstnere Oticon fonden Nordea Danmark-fonden Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 Danish Crafts 2004 Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 2003 Ingeniør, Kaptajn Aage Nielsens familiefond Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 2001-2003 Statens Kunstfond, igangsætningsstipendium 2000 Dansk Tennisfond, Rejselegat Ann-Charlotte Ohlsson Education The Glass and Ceramics School Bornholm 19972000 The Art School of Norrköping 1995-1997 Work Experience and Assistent job: Nina Hole The 5 World Ceramic Biennale 2009 Korea Icheon Korea 2009 Nina Hole Rörstrands Porclain festival Lidköping Sverige 2008 Nina Hole Simposio Internacional de Cerámica Escultória Monumental en Xalapa Mexico 2007 Nina Hole Appalachain state university Boone USA 2006 Nina Hole State University of New York Fredonia USA 2005 Nina Hole International Ceramics Studio Kecske-

mét Hungary 2005 Nina Hole Northern Clay Center Minneapolis USA 2004 Technical Assistent Museum of International Ceramic Art-Denmark Guldagergaard Skælskør Denmark 2001-2003 Nina Hole The International Large Scale Ceramics Sculpture exhibition, Taipei County, Yingo Ceramics Museum Taiwan 2001 Grace Nickels Winnepeg Canada 1999 Trudy Ellen Golley Brandon Canada 1999 Robert Sanderson och Coll Minouge International Ceramic Center Skælskør Dk 1999 Trudy Ellen Golley Nelson Canada 1999 Nina Hole Charlottenborg Copenhagen Denmark 1998 Ulf Rollof Museum of Art Norrkoping Sweden 1997 Solo Shows Hul-Huller-Hulere Grønbechsgård Rønne Denmark 2006 Group Show: Baltic Woodfired 2010 Hjorths Fabric Ceramic Museum Rønne Denmark 2010 From a saltkiln in Denmark Zeeno Space Seoul South Korea 2010 Udenrigsministeriet Copenhagen Denmark 2010 Insel Design Nordic Embassy komplex Berlin Germany 2010 Baltic Woodfired 2009 Hjorts Fabrik Ceramic Museum Rønne Denmark 2009 Ceramics at Børglum kloster Børglum Denmark 2009 Crafts of Today Eckerö Finland 2009 Woodfired Standard Pittsburgh USA 2009 Ud af Ilden Rasch Pakhus Rønne Denmark 2008 55 `North Rundetaarn Copenhagen Denmark 2008 Nordic Woodfire Marathon june 2007 Standard NCECA Pittsburgh USA 2008 100 years of Studioceramics on Bornholm Thiested Denmark 2007 Unisont Museum of International Ceramic ArtDenmark Grimmerhus Middelfart Denmark 2004 Cassius Clay HjortsfabrikCeramic Museum Born-

holm Rønne Danmark 2004 1st European Ceramics Competion Aten Greece 2004 2nd World Ceramics Biennale 2003 Korea Publications: Ceramic Art Taiwan #33 2001 Håndbog i Studiokeramik ( Potter's Manual) Claus Domine Hansen Kroghsförlag 2001 Ceramic Monthly Korea June 2010 Various: Co Orginazer Baltic Woodfired 2010 Woodfire Symposium Bornholm Denmark 2010 Guest Artist Watershed center for ceramics Main USA 2010 Co Organzier Baltic Woodfired 2009 Woodfire symposium Bornholm Denmark 2009 Woodfire Symposium Pittsburgh USA 2009 Woodfire Marathon Woodfire symposium Horne Denmark 2007 Curator for 50 European Ceramist Cassiusclay Bornholm Denmark 2006 Received the Friedrich Hetsch bronce-medal for outstanding craftsmanship Denmark 2004 Member of The Ceramic group Cassius Clay 2004 Sound of Clay III symposium International Ceramics Studio Kecskemét Ungern 2004 Represented: Missouri State University Springfield USA Hjorts Fabrik Ceramic Museum of Bornholm Rønne Denmark International Ceramics Studio Kecskemét Hungary Museum of International Ceramic Art-Denmark Guldagergaard Skælskør Denmark Ersta Hospital Psyciatric Clinic Stockholm Sweden Anders Ruhwald Born 1974 Solo Exhibitions: 2010 Temperance!, Miyako Yoshinaga Art Prospects, New York, USA 2009 Almost Nothing, Gregory Lind Gallery, San Francisco, USA Nästan Allting, Galleri IngerMolin, Stockholm, Sweden.

2008 You in Between, Middlesbrough Institute of Modern Art, UK Anders Ruhwald 200407, Espace Grandjean, Vallauris, France One is never so close to change when life seems unbearable in even the smallest and most everyday things, Rowland Contemporary, Chicago Form & Function, Sixpm Project Space, London, United Kingdom 2007 We float in space and cannot perceive the new order, M.Y. Artprospects, New York, USA Form & Function, Galleri IngerMolin, Stockholm, Sweden If all man’s products were well designed, harmony and joy would emerge eternally triumphant, Drud & Køppe Gallery, Denmark 2006 Frictions, John Michael Kohler Art Center, Wisconsin, USA 2005 Frictions, Rowlandcontemporary, Chicago, USA 2004 The State of Things, Galleri Inger Molin, Stockholm, Sweden The State of Things, The Museum of Art & Design, Copenhagen, Denmark 2003 Galleri Puls, Bruxelles, Belgium Galleri Nørby, Copenhagen, Denmark Selected Group Exhibitions: 2010 Homewreckage, Devening Projects and Editions, Chicago, USA 2009 The illusion of reality, Bomuldfabrikkens Kunsthall, Norway That was then, Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norway Dissolving views, The Cheongju Biennale, Korea Prospection and perspectives, Favadin & de Verneuil, Paris, France The Margins, The Icehouse, Phoenix, Arizona, USA Our Objects, Machintosh Gallery, Glasgow, Scotland. Irreverent, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, USA 2008 Mindcraft, FuoriSalone,

36

Zona Tortona, Milan, Italy 2007 Everyday, National Museum of Decorative Art, Trondheim, Norway Func Art, Drud & Køppe Gallery, Copenhagen, Denmark Facts and Figures, Westerpark, Amsterdam, Holland Present 2007, Bomuldfabrikens Kunsthall, Arndal, Norway 2006 Places, Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz, Austria Danish- Framing the future of design, The Nordic Embassies, Berlin Keramik under jorden över Jord, Blås og Knåda, Stockholm, Sweden 2005 54th Premio Faenza, Faenza, Italy New Danish Ceramics, Museum De Tiendschuu, Tegelen, Holland The Autumn Exhibition, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark My Room, Sophienholm, Copenhagen, Denmark Strata, Skulpturens Hus, Stockholm, Sweden Contain Memory, The Crypt, St. Pancras Church, London, England Like Nowhere Else, Royal College of Art, London, England 2004 Generations, Rosenthal, Pinakotek der Moderne, Munich, Germany Made in Scandinavia, Rikutstillingerne, Norway (2004-09) Stuff. Ingenuity and Critique. Harbour Front Center, Toronto, Canada Pays invité Le Danemark. La Borne, France Keramiske veje, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen, Denmark 2003 Scandinavian Design Beyond The Myth, Museums in Berlin, Budapest, Milan, Prague, Genz and more, (2003-2005) The 1st International Taiwan Ceramics Biennial, Yingge Ceramics Museum, Taiwan The 6th International Ceramics Biennial, Museo De Manises, Spain The 2nd World Ceramics Biennial, Icheon, Korea Bare Boundaries, Museum of Decorative Arts, Tallinn, Estonia Talente, Handwerkskammer Munich, Germany 2002 Made in Scandinavia,

Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norway The 2002 Biennial, The Museum of Art and Design, Copenhagen, Denmark 2000 Possession, The Applied Art Triennial, Tallinn, Estonia The Altec Ceramics Biennale, Johannesburg, Rep. of South Africa, 1998 K.E., Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen, Denmark 1995 Poly-arte, Rungstedgaard, Rungsted, Denmark Education: 2005 MA, Royal College of Art, London, United Kingdom 2000 BA, The Glass and Ceramics School on Bornholm, Denmark Teaching positions: 2008 Cranbrook Academy of Art, USA, Artist in Residence & Head of Ceramics 2008-7 The School of the Art Institute of Chicago, Associate professor 2007 University of Colorado at Boulder, Instructor 2006 Nova Scotia College of Art and Design, Canada, Assistant professor Prizes, Awards and Grants 2010 The Danish Art Foundation Three Year Working Stipend 2009 The Ole Haslund Artist Grant, Denmark 2007 The Sotheby’s Prize, Victoria and Albert Museum, London, United Kingdom 2005 The Annie & Otto Detlefs Prize, Denmark 2002 1st prize, The Biennial, Museum of Art and Design, Copenhagen, Denmark Collections (selected) The Victoria and Albert Museum, London The National Museum of Decorative Art, Trondheim, Norway The British Crafts Council The Swedish National


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 37

Museum, Stockholm The Swedish Council for the Arts The John Michael Kohler Art Center, Wisconsin, USA The Museum of Art and Design, Copenhagen, Denmark The Danish Arts Council Yingge Ceramics Museum, Taipei, Taiwan Maria Rubinke Born 1985 Selected exhibitions 2010 Art Copenhagen ARTITLED, Netherland Galerie Pierrick Touchefeu, France Hans Alf Gallery, DK – (”Summershow”) Galleri Sølvberget, Norway – ”Holy Toy” - Maria Rubinke, Fredrik Raddum, Hew Locke & Kjartan Slettemark. Baltic Biennale, Russia, Skt. Petersborg - Hans Alf Gallery represent Denmark with: Michael Kvium, Hanne Varming, Maria Rubinke, Frodo Mikkelsen, Andreas Schulenburg. SAK, dk Hans Alf Gallery, DK – SOLO Galerie Wolfsen, DK – (”Bland selv”) Art Herning, DK Haugar Art Museum, Norway – (”Holy Toy”) - Maria Rubinke, Fredrik Raddum, Hew Locke & Kjartan Slettemark. 2009 WAS, Wonderland, DK – (”Domestic Mashup”) Hans Alf Gallery, DK – (”Klimakunst på bestilling”) Wonderland, WAS, DK – Dieseland, event Galerie Wolfsen, DK (Galleri K) Art Copenhagen, DK Hans Alf Gallery, DK – - Groupshow: Natasha Kissel, Peter Harrap, Maria Rubinke & Andrew Moore Galleri Falkener Project, DK Galerie Wolfsen , DK Galerie Ulf Saupe, Berlin Hans Alf Gallery, DK – (”Summershow”) Galerie Wolfsen, DK (”Connexions”) Art Herning Grimmerhus, DK - ”Project Network” Guldagergaard, DK – (”Project Network”) Guldagergaard, DK, Symposium – (Project Network)

2008 Galleri Falkener Project, DK, SOLO – (”Toys Are Us”) Grimmerhus, DK – (”Going places”) Form og Designcenter Malmö, Sweden – (”Going places”) Art Copenhagen, DK SAK, DK – (”Ler08”) Designer Zoo, DK – ("Going places") Byggeriets Hus, DK – ("Going places") Bornholms Art Museum, Bornholm, DK – ("Going places") Award: Nationalbankens Jubilæumsfond For one graduating student - Biggest Talent 2008 Scholarship: Vestfyns Bank Signe Schjøth Født 1974 Kommende udstillinger: Ceramics – The new generation, Atelier d’Art de France, Paris, Frankrig, 2010 PÅ TVÆRS, Ny Tap, Carlsbergbyen, København, DK, 2010 Cheking-in, Jantzens Hotel, Bornholm, DK, 2010 Hall of fame, Designskolen Bornholm, DK, 2010 In-box, Designer Zoo, København, DK, 2010 Clayspace Copenhagen Stedspecifikt projekt, København, DK, 3. og 4. Kvartal, 2010 Soloudstillinger Galleri Pagter, Kolding, Danmark, 2007 Galleri Puls, Bruxelles, Belgien, 2005 Udstillinger (udvalgte) Nuancer af sort, Butik for Borddækning, København, DK, 2010 Clayspace Copenhagen, Stedspecifikt projekt, København, DK, 1. Og 2. Kvartal, 2010 Black and Gold, Platform Gallery, Lancashire, UK, 2010 Degree Show 2009, Royal College of Art, London, UK, 2009 Kunstindustrimuseet, København, 2009 Reflection, Sir John Soanes Museum, London, England 2008 Sculptural Ceramics, Sct. Joseph Galerie, Leeuwarden, Holland 2008

Sommerudstilling, Flow Galleri, Hellerup, Danmark, 2008 Biennalen for kunsthåndværk og design 2007, Trapholt (Inviteret), 2007 The Flower, Galleri Handwerk, München, Tyskland, 2007 Present 2007, Bomuldsfabriken, Arendal, Norge 2007 Før/nu, P Galleri, København, Danmark 2006 Før/nu, Svanekegården, Bornholm, Danmark 2006 Sommer udstilling, Galleri Nørby, København, Danmark 2006 Keramik under jord – över jord, Blås och knoda, Stockholm, Sverige 2006 Moderne dansk keramik, De Tiendschuur, Holland 2005 Konversationsstykker, Galleri Nørby, København, Danmark 2005 The 2004 Gmunden Ceramics Symposium, Kunst Werkstatt, Gmunden, Østrig 2004, Deutsches IndustrieMuseum für Porzellean und technische Keramik, Tyskland 2004 og Museo Internationale delle Ceramiche, Italien 2005 Keramik under jorden, Bunker DG 177, København, Danmark 2004 Sommerudstillingen, Galleri Nørby, København, Danmark 2004 Biennalen 2004, Trapholt og Nordjyllands Kunstmuseum, Danmark 2004 Kunsthåndværkerprisen af 1879, Kunstindustrimuseet, København, Danmark 2004 Westerwaldprize 2004, Keramikmuseum Westerwald, Tyskland 2004 First Taiwan Ceramics Biennale 2004, Taipei County Yingge Ceramics Museum, Taiwan 2004 Flair des Kunsthandwerkers, München, Tyskland 2003 Ting til stor ståhej, Officinet, København, Danmark 2003 Talente 2003, Handwerkskammer München, Tyskland 2003 Network Europe 2002, Grimmerhus, Middelfart, Danmark 2003 Uddannelse: Royal College of Art, MA, London, England, 20072009 Glas og Keramikskolen på Bornholm, 1999-2002 Kennet Williamson, Sverige, 2001

Kunstnerophold: Artist in Residence, Shigaraki, Japan, 2007 Før/Nu Symposium, Møbelfabrikken, Nexø, Danmark 2006 The 2004 Gmunden Ceramics Symposium, Østrig, 2004 Network Europe 2002, Internationalt Keramik Center, Danmark 2002 Værkstedet Asuurkeramika, Tallinn, Estland, 2001 Priser: Annie & Otto Johs. Detlefs' Keramikprisens rejselegat, 2009 Kunsthåndværkerprisen af 1879, bronze-medalje 2004 Repræsenteret i følgende samlinger: Statens Kunstfond Crafts Collection 13 Erik Veistrup’s private samling Yingge Ceramics Museum, Taiwan Danmarks Keramikmuseum, Guldagergaard Charlotte Thorup Født 1973 Uddannelse: 1997-2000 Keramikstuderende på Glas- og Keramikskolen, Bornholm 1995-1996 1 års studie på keramiklinien, Århus Kunstakademi 1994-1995 Bornholms Folkehøjskole 1994 Kunstskole i Firenze, Italien 1993 Thorstedlund Kunsthøjskole Udvalgte udstillinger 2010 Bornholmsk forår, Berlin ” Hot Spots ”, Museion No. 1, Budapest 2009 Unika keramik, Form og ide´, Kunstetagerne, Mariagerfjord Kunstforening Landmarks, Flow Gallery, London 2008 Multhy-Mini 2008, Kunstforeningen Det Ny Kastet, Thisted 2007 Svanekegårdens censurede efterårsudstilling 2007, Bornholm 10. Rencontre Internationale, La Borne s´ enflamme, La Borne, Frankrig

37

Bornholmsk værkstedskeramik i 100 år, Kunstforeningen Det Ny Kastet, Thisted 2006 Det Blå Hus, Keramik, Bornholm The International Orton Cone Box Show, Holt/Russel Gallery, USA 2005 Det Blå Hus, Yngre Kunstnere, Svaneke Køge Galleriet, Køge Kunstforening 2004 8. Rencontre Internationale, Céramique Danoises, La Borne, Frankrig Biennalen 2004, Trapholt, Kolding og Ålborg Kunstmuseum, Ålborg Bornholmske Keramikere, Sjællands Keramikmuseum, Roskilde Prisvinder ved Orton Cone Box Show 2004, Baker University Kansas, USA Galleri Raschs Pakhus, Bornholm Galleri Kaffeslottet, Den censurerede udstilling, Efterår 2003 2003 Form VI , Kunstbygningen SAK, Svendborg 2002 Galleri Kaffeslottet, Den censurerede udstilling, Efterår 2002 The Tokoname Ceramic Festival og Gallery Tougaku Kobou, Japan 2001 Galleri Kaffeslottet, Den censurerede udstilling, Efterår 2001 2000 Afgangsudstilling Glasog Keramikskolen 2000 - Bornholms Kunstmuseum - Byggeriets Hus, Frederiksberg - Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart Prisvinder ved Orton Cone Box Show 2000, Baker University Kansas, USA Legater: 2010 Grosserer L.F. Foghts Fond 2009 Fridtmodt-Heineke Fonden Knud Højgaards Fond 2007 Danmarks Nationalbanks jubilæumsfond af 1968 Rejselegat, Svanekegårdens censurede efterårsudstilling Knud Højgaards Fond 2003 Knud Højgaards Fond

2002 Martha og Paul KerrnJespersens Fond The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation Toyota Fonden 2001 Knud Højgaards Fond 2000 Det Reiersenske Fond 1999 Frimodt-Heineke Fonden Legatophold, studierejser og workshops 2007 Legatophold i Anne Gretes Hus i Fox-Amphoux, Provence 2003 Deltagelse i Aberrystwyth Potters Festival, Wales 2002-2003 Legatophold på keramikværkstedet Svanekegården, Bornholm 2002 Deltagelse i IWCAT 2002, The International Workshop of Ceramic Art in Tokoname, Japan 2001 3 mdrs. Studierejse i Australien - deltagelse i keramikkonferencen Clayfeast Gulgong 2001 - gæstestuderende på Southern Cross University, Lismore 2000-2001 Artist-in-residence på International Keramikcenter, Skælskør 1999 Deltagelse i Aberrystwyth Potters Festival, Wales 3 mdrs. praktikophold i Australien - deltagelse i Woodfire conference, Lorne, Vic., Australien Repræsenteret: Hjorts Fabrik, Bornholms Keramikmuseum, Rønne Bornholms Kunstmuseum, Rø Medlem af ACAB, Arts and Craft Association Bornholm, www.acab.dk


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 38

The Danish Design School, Bornholm The Danish Design School, Bornholm forms the setting for a three-year advanced programme under the Danish Ministry of Culture. The school is located in scenic surroundings on the east coast of the island of Bornholm and currently has approximately 70 students. The school was founded in 1997. In 2010 the then Glass and Ceramics School on Bornholm merged with The Danish Design School, and changed its name to The Danish Design School, Bornholm. The merger creates even better conditions for cooperation between the school on Bornholm and the school in Copenhagen. For students enrolled in the Bornholm school, this means a study programme with exciting

perspectives, where the three years in Nexø involve challenges from inspiring visiting teachers, interdisciplinary activities and rich opportunities for developing your own understanding of your craft. The Danish Design School, Bornholm is part of Centre for Glass and Ceramics at The Danish Design School. We emphasize interdisciplinary relations with the school’s other centres, which generates new perspectives on business areas, career opportunities and craft competences. Education objectives On the basis of sound craftbased knowledge of the practical work with techniques and materials the programme aims to give the students qualifications on a high artistic level that enable them to shape and develop the

craft of glass or ceramics. In their work with materials, techniques, form and theory, students must acquire the necessary technical, aesthetic and analytic qualifications for addressing tasks within glass or ceramics and related materials. The programme We offer a three-year programme in a dynamic education and research environment in glass, ceramics and craft. We offer unique workshop facilities with the latest developments in education and research. We offer the setting for a programme where students, visiting lecturers and staff can explore the full depth, width and scope of their specialty area. We provide our students with tools and potentials for developing and contributing to larger processes and taking

38

part in attractive business partnerships. Through research, new technology and business cooperation on design solutions we aim to challenge the boundaries of craft. The programme includes disciplines that are unique to our two main specialties: glass and ceramics. In addition you will encounter a number of interdisciplinary subjects, projects and lecture series that give you a broad basis for taking part in new exciting projects. The programme includes theory, workshop activities as well as work placement and course activities with visiting lecturers from Denmark and abroad. Christian Heide Petersen Head of Department


DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 39


LAYOUT: ERIKSENOGBRANDS.DK 路 TRYK: CHRONOGRAFISK A/S

DECADE ONE katalog:Layout 1 30/08/10 10.38 Side 40

Stenbrudsvej 43

DK-3730 Nex酶

Tel. +45 5649 1003

www.dkds.dk/bornholm

bornholm@dkds.dk

DECADE ONE  

Velkommen til Danmarks Designskole, Catalog for The European Ceramic Context 2010, The Danish Design School, Bornholm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you