Issuu on Google+


Kunstakademiets Designskole

2

Bachelor i design

3


Kunstakademiets Designskole

2

Bachelor i design

3


Kunstakademiets Designskole

Bachelor i design

Bachelor i design Kunstakademiets Designskole Design din fremtid Optagelse 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

06

Velkommen

09

Om Kunstakademiets Designskole

10

Designuddannelsens specialer

20

Uddannelsens opbygning

26

Sådan søger du ind

34

Vigtige datoer

4

5

Design:

Studerende Matthias Emil Horneman-Thielcke og Thomas Casander Jeppesen © Kunstakademiets Designskole

Foto:

Jan Søndergaard, Nilas Andersen, Kasper Friis Jørgensen og Kunstakademiets Designskole


Kunstakademiets Designskole

Bachelor i design

Bachelor i design Kunstakademiets Designskole Design din fremtid Optagelse 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

06

Velkommen

09

Om Kunstakademiets Designskole

10

Designuddannelsens specialer

20

Uddannelsens opbygning

26

Sådan søger du ind

34

Vigtige datoer

4

5

Design:

Studerende Matthias Emil Horneman-Thielcke og Thomas Casander Jeppesen © Kunstakademiets Designskole

Foto:

Jan Søndergaard, Nilas Andersen, Kasper Friis Jørgensen og Kunstakademiets Designskole


Kunstakademiets Designskole

Bachelor i design

På vej som designer Danmarks kreative designuddannelse, i hjertet af København med opkobling til hele verden

6

Design handler om at skabe form, liv, nye verdener og nye muligheder. Som designer er du med til at tegne fremtiden og give nye bud på, hvordan verden skal formes og forbedres. Hvordan det gøres, lærer vi dig på uddannelsen. Vi har et godt internationalt ry for vores praksisorienterede, værkstedsbaserede og stærkt forskningsunderbyggede uddannelse. Vi er kendt for et åbent og aktivt studiemiljø, hvor du møder undervisere, forskere, workshops og læring på højeste niveau – og altid i øjenhøjde. I 2011 flyttede skolen ind i nyistandsatte bygninger på Holmen. Vi byder velkommen i et rummeligt væksthus med nyindrettede værksteder, et rart og imødekommende studiemiljø, havneudsigt og globale tråde ud i virkeligheden omkring os. Vi tilbyder et stærkt udbud af designspecialer med høj grad af frihed til at lære, påvirke og sammensætte din egen uddannelse. Vores undervisere og forskere påvirker verden med deres kreative, kunstneriske og innovative tilgange – og du kommer til at udvikle nye løsninger, værdier og former sammen med dem. Vi sikrer på den måde, at vores nyuddannede designere er kreative udviklere, der kan samarbejde og lægge forretningsplaner, tage chancer og udfordre konventionerne. Som designer fra Kunstakademiets Designskole vil du være med til at forme fremtiden og gøre andre menneskers liv bedre, mere bæredygtigt, mere interaktivt, mere sikkert og helt sikkert meget, meget sjovere. Vores kandidater indtager nøglepositioner i store udviklingsvirksomheder, netværk og nyopstartede virksomheder, hvor karrieren bygges på fagets metodiske og kreative kompetencer. Vi giver dig alle de rette værktøjer og kompetencer, der skal til for at skabe design med holdninger og klare dig som designer i en moderne og ofte turbulent verden. I hele mit karriereliv har jeg arbejdet med design, udvikling og kreative industrier – og har ikke fundet et sted, der kombinerer det bedre end Designskolen. Jeg glæder mig hver dag over skolens boblende liv, inspirerende studerende og et stærkt hold af medarbejdere. Jeg håber, du vil være med. Vi glæder os til at samarbejde med dig! Tine Kjølsen, Rektor Kunstakademiets Designskole

7


Kunstakademiets Designskole

Bachelor i design

På vej som designer Danmarks kreative designuddannelse, i hjertet af København med opkobling til hele verden

6

Design handler om at skabe form, liv, nye verdener og nye muligheder. Som designer er du med til at tegne fremtiden og give nye bud på, hvordan verden skal formes og forbedres. Hvordan det gøres, lærer vi dig på uddannelsen. Vi har et godt internationalt ry for vores praksisorienterede, værkstedsbaserede og stærkt forskningsunderbyggede uddannelse. Vi er kendt for et åbent og aktivt studiemiljø, hvor du møder undervisere, forskere, workshops og læring på højeste niveau – og altid i øjenhøjde. I 2011 flyttede skolen ind i nyistandsatte bygninger på Holmen. Vi byder velkommen i et rummeligt væksthus med nyindrettede værksteder, et rart og imødekommende studiemiljø, havneudsigt og globale tråde ud i virkeligheden omkring os. Vi tilbyder et stærkt udbud af designspecialer med høj grad af frihed til at lære, påvirke og sammensætte din egen uddannelse. Vores undervisere og forskere påvirker verden med deres kreative, kunstneriske og innovative tilgange – og du kommer til at udvikle nye løsninger, værdier og former sammen med dem. Vi sikrer på den måde, at vores nyuddannede designere er kreative udviklere, der kan samarbejde og lægge forretningsplaner, tage chancer og udfordre konventionerne. Som designer fra Kunstakademiets Designskole vil du være med til at forme fremtiden og gøre andre menneskers liv bedre, mere bæredygtigt, mere interaktivt, mere sikkert og helt sikkert meget, meget sjovere. Vores kandidater indtager nøglepositioner i store udviklingsvirksomheder, netværk og nyopstartede virksomheder, hvor karrieren bygges på fagets metodiske og kreative kompetencer. Vi giver dig alle de rette værktøjer og kompetencer, der skal til for at skabe design med holdninger og klare dig som designer i en moderne og ofte turbulent verden. I hele mit karriereliv har jeg arbejdet med design, udvikling og kreative industrier – og har ikke fundet et sted, der kombinerer det bedre end Designskolen. Jeg glæder mig hver dag over skolens boblende liv, inspirerende studerende og et stærkt hold af medarbejdere. Jeg håber, du vil være med. Vi glæder os til at samarbejde med dig! Tine Kjølsen, Rektor Kunstakademiets Designskole

7


Specialer

Designuddannelsen er en fem-årig højere, videregående uddannelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den består af en treårig bachelor og en to-årig kandidatuddannelse – samt muligheden for at videreuddanne sig med en ph.d.

8

Bachelor i design

Om Kunstakademiets Designskole I mere end 135 år har Designskolen bidraget til udviklingen af dansk design. Det betyder ikke, at vi har sat udviklingen på repeat, men vi bygger på en vigtig tradition, hvor brugeren og samfundet er i centrum, når vi uddanner designere og forskere til at løse fremtidens udfordringer. Vores pionérrolle og uddannelsens kvalitet har vi ikke udviklet ubemærket. Designskolen har fostret mange af de designere, der har tegnet billedet af dansk design, nationalt og internationalt. Børge Mogensen, Hans Wegner, Nanna Ditzel, Louise Campbell, Kasper Salto, Cecilie Manz, Jonas Hecksher, Baum und Pferdgarten og mange mange flere, hvor det er designerens løsninger og ikke kun eget navn, der er kendt. Vores studerende vinder priser, deltager i erhvervssamarbejder og internationale udviklingsprojekter og er dermed allerede på studiet med til at designe små bidder af en ny verden. Mange færdiguddannede vender tilbage som oplægsholdere, praktikværter og karrierevejledere, der alt sammen er en del af vores aktive indsats for at bygge bro mellem vores studerendes studie og jobliv. I 2011 fusionerede Designskolen med Arkitektskolen og Konservatorskolen, og vi hedder nu samlet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk

9


Specialer

Designuddannelsen er en fem-årig højere, videregående uddannelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den består af en treårig bachelor og en to-årig kandidatuddannelse – samt muligheden for at videreuddanne sig med en ph.d.

8

Bachelor i design

Om Kunstakademiets Designskole I mere end 135 år har Designskolen bidraget til udviklingen af dansk design. Det betyder ikke, at vi har sat udviklingen på repeat, men vi bygger på en vigtig tradition, hvor brugeren og samfundet er i centrum, når vi uddanner designere og forskere til at løse fremtidens udfordringer. Vores pionérrolle og uddannelsens kvalitet har vi ikke udviklet ubemærket. Designskolen har fostret mange af de designere, der har tegnet billedet af dansk design, nationalt og internationalt. Børge Mogensen, Hans Wegner, Nanna Ditzel, Louise Campbell, Kasper Salto, Cecilie Manz, Jonas Hecksher, Baum und Pferdgarten og mange mange flere, hvor det er designerens løsninger og ikke kun eget navn, der er kendt. Vores studerende vinder priser, deltager i erhvervssamarbejder og internationale udviklingsprojekter og er dermed allerede på studiet med til at designe små bidder af en ny verden. Mange færdiguddannede vender tilbage som oplægsholdere, praktikværter og karrierevejledere, der alt sammen er en del af vores aktive indsats for at bygge bro mellem vores studerendes studie og jobliv. I 2011 fusionerede Designskolen med Arkitektskolen og Konservatorskolen, og vi hedder nu samlet: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk

9


Specialer

Bachelor i design

Designuddannelsens specialer

Specialeområder

Fra mega-mussel til mega-pixel. Fra Wegner til web og virale kampagner. Vi beskæftiger os i dag med rigtig mange aspekter af design.

Center for Kommunikationsdesign Visuel Kommunikation Production Design Spil- og Interaktionsdesign Center for Møbel, Rum og Industriel Design

Fra nyskabende former og teknik over kreative koncepter til erhvervsmæssige konsekvenser. Designere skal i dag kunne rigtig meget. Vi underviser både vores studerende i at håndtere en båndsav, et videokamera og en digital væv såvel som designstrategier, co-design, affaldsløsninger og forretningsplan. Vi giver dig viden til stærk specialisering og kompetencer til at klare dig i din professionelle karriere.

Møbel- og Rumdesign Industriel Design Center for Tekstil og Beklædning Beklædningsdesign Tekstildesign Center for Glas og Keramik Keramikdesign

Læs mere om vores specialer på www.dkds.dk/Uddannelsen/specialer

10

11


Specialer

Bachelor i design

Designuddannelsens specialer

Specialeområder

Fra mega-mussel til mega-pixel. Fra Wegner til web og virale kampagner. Vi beskæftiger os i dag med rigtig mange aspekter af design.

Center for Kommunikationsdesign Visuel Kommunikation Production Design Spil- og Interaktionsdesign Center for Møbel, Rum og Industriel Design

Fra nyskabende former og teknik over kreative koncepter til erhvervsmæssige konsekvenser. Designere skal i dag kunne rigtig meget. Vi underviser både vores studerende i at håndtere en båndsav, et videokamera og en digital væv såvel som designstrategier, co-design, affaldsløsninger og forretningsplan. Vi giver dig viden til stærk specialisering og kompetencer til at klare dig i din professionelle karriere.

Møbel- og Rumdesign Industriel Design Center for Tekstil og Beklædning Beklædningsdesign Tekstildesign Center for Glas og Keramik Keramikdesign

Læs mere om vores specialer på www.dkds.dk/Uddannelsen/specialer

10

11


Specialer

Bachelor i design

Center for Kommunikationsdesign Visuel Kommunikation Specialet dækker et stort og bredt fagområde med mange specialiseringsmuligheder inden for grafisk design, branding og identitetsdesign, illustration, webdesign, oplevelsesdesign, co-design og billedkommunikation. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling og planlægning af kommunikationsdesign, visuelle koncepter og designstrategi – og med, hvordan visuel kommunikation påvirker vores liv og samfund.

Production Design Production Design til tv, film og computerspil. På specialet uddannes studerende inden for design til film, tv, animation, motion graphics, musikvideo og computerspil. Som designer inden for Production Design arbejder du med at skabe sammenhængende kvalitet i et fortællende billedmæssigt udtryk via visuelt konceptarbejde. En del af uddannelsen foregår i samarbejde med Den Danske Filmskole på Holmen.

Spil- og Interaktionsdesign

12

Spil- og Interaktionsdesign er et hastigt voksende fagområde. Området udforsker de nye teknologier og anvender dem i designløsninger, som er tilpasset menneskets behov nu og i fremtiden. Der arbejdes med en bred vifte af fagområder: fra design af spil, mobile applikationer og web-services til interaktionsdesign og udvikling af digitale koncepter med udgangspunkt i brugeren. Specialet indgår i et succesrigt samarbejde for spiludvikling i Danmark kaldet DADIU.

13


Specialer

Bachelor i design

Center for Kommunikationsdesign Visuel Kommunikation Specialet dækker et stort og bredt fagområde med mange specialiseringsmuligheder inden for grafisk design, branding og identitetsdesign, illustration, webdesign, oplevelsesdesign, co-design og billedkommunikation. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med udvikling og planlægning af kommunikationsdesign, visuelle koncepter og designstrategi – og med, hvordan visuel kommunikation påvirker vores liv og samfund.

Production Design Production Design til tv, film og computerspil. På specialet uddannes studerende inden for design til film, tv, animation, motion graphics, musikvideo og computerspil. Som designer inden for Production Design arbejder du med at skabe sammenhængende kvalitet i et fortællende billedmæssigt udtryk via visuelt konceptarbejde. En del af uddannelsen foregår i samarbejde med Den Danske Filmskole på Holmen.

Spil- og Interaktionsdesign

12

Spil- og Interaktionsdesign er et hastigt voksende fagområde. Området udforsker de nye teknologier og anvender dem i designløsninger, som er tilpasset menneskets behov nu og i fremtiden. Der arbejdes med en bred vifte af fagområder: fra design af spil, mobile applikationer og web-services til interaktionsdesign og udvikling af digitale koncepter med udgangspunkt i brugeren. Specialet indgår i et succesrigt samarbejde for spiludvikling i Danmark kaldet DADIU.

13


Specialer

Bachelor i design

Center for Møbel, Rum & Industriel design Møbel- og Rumdesign Møbel- og Rum er et traditionsrigt specialeområde, hvor kendskab til processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til design af møbler og rum, er i centrum. Der arbejdes både med udvikling af møbler og inventar og med indretning af rum til boliger, institutioner, arbejdspladser, byens offentlige rum og udstillings- og formidlingsdesign. Alt sammen på et klart fagligt, teoretisk og kunstnerisk fundament.

Industriel Design Industriel design beskæftiger sig med alt fra udvikling af livsstilsprodukter og brugsting til hjemmet til komplekse services og “intelligente” produkter med avanceret teknologi. Specialet forener nye teknologiske muligheder og industriel produktion med æstetiske produktkvaliteter, brugerhensyn, kulturel værdi og samfundshensyn. Der undervises i udvikling af alt fra mobiltelefoner, biler og grøn transport over design, der redder liv og tager hensyn til brugerne – til design, der udspringer af et fokus på digitalisering, globalisering, innovationskrav, CSR, nye materialer og bæredygtighed.

14

15


Specialer

Bachelor i design

Center for Møbel, Rum & Industriel design Møbel- og Rumdesign Møbel- og Rum er et traditionsrigt specialeområde, hvor kendskab til processer, metoder og udtryksformer, der knytter sig til design af møbler og rum, er i centrum. Der arbejdes både med udvikling af møbler og inventar og med indretning af rum til boliger, institutioner, arbejdspladser, byens offentlige rum og udstillings- og formidlingsdesign. Alt sammen på et klart fagligt, teoretisk og kunstnerisk fundament.

Industriel Design Industriel design beskæftiger sig med alt fra udvikling af livsstilsprodukter og brugsting til hjemmet til komplekse services og “intelligente” produkter med avanceret teknologi. Specialet forener nye teknologiske muligheder og industriel produktion med æstetiske produktkvaliteter, brugerhensyn, kulturel værdi og samfundshensyn. Der undervises i udvikling af alt fra mobiltelefoner, biler og grøn transport over design, der redder liv og tager hensyn til brugerne – til design, der udspringer af et fokus på digitalisering, globalisering, innovationskrav, CSR, nye materialer og bæredygtighed.

14

15


Specialer

Bachelor i design

Center for Tekstil og Beklædning Beklædningsdesign Beklædningsdesign beskæftiger sig bredt med beklædning og mode. Fra mode som kulturelt fænomen til beklædning som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. Fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form. Der arbejdes med beklædningsdesign på et højt kunstnerisk, teknisk og fagligt niveau, som danner det rette springbræt til morgendagens mode og beklædning.

Tekstildesign Tekstildesign arbejder med udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge. Generelt dækker faget over opgaver, hvor farve, taktilitet og mønsterdannelse er en del af det formdannende element. Uddannelsen fokuserer typisk på enten interiør og boligområdet eller på mode og beklædningsområdet. Der arbejdes med hele bredden af tekniske, formmæssige og strategiske kompetencer, som bidrager til en opdateret brug og forståelse af tekstiler. Fra beklædning over intelligente tekstiler til ny banebrydende arkitektur.

16

17


Specialer

Bachelor i design

Center for Tekstil og Beklædning Beklædningsdesign Beklædningsdesign beskæftiger sig bredt med beklædning og mode. Fra mode som kulturelt fænomen til beklædning som kommunikation af identitet og tilhørsforhold. Fra det overordnede koncept til den konkrete udvikling af form. Der arbejdes med beklædningsdesign på et højt kunstnerisk, teknisk og fagligt niveau, som danner det rette springbræt til morgendagens mode og beklædning.

Tekstildesign Tekstildesign arbejder med udvikling af tekstiler til beklædning, interiør og arkitektoniske sammenhænge. Generelt dækker faget over opgaver, hvor farve, taktilitet og mønsterdannelse er en del af det formdannende element. Uddannelsen fokuserer typisk på enten interiør og boligområdet eller på mode og beklædningsområdet. Der arbejdes med hele bredden af tekniske, formmæssige og strategiske kompetencer, som bidrager til en opdateret brug og forståelse af tekstiler. Fra beklædning over intelligente tekstiler til ny banebrydende arkitektur.

16

17


Specialer

Bachelor i design

Center for Glas og Keramik Keramikdesign Specialet arbejder med keramiske løsninger af høj kvalitet. På uddannelsen lærer du at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelse af materialerne, deres grænser og de sammenhænge, de indgår i. Der arbejdes med det eksperimenterende, nyskabende og innovative inden for både unika, serieproduktioner og helhedsløsninger, som f.eks. kan indgå i bygninger, arkitektur og nye klimaløsninger. Designskolen har i 2011 åbnet værkstedet SuperFormLab, hvor keramikkens potentiale udfordres i nye digitale modeller og prototyper på rigtig mange skalatrin.

Specialet indgår i Center for Glas og Keramik. Her samarbejdes med kunsthåndværkeruddannelsen på Kunstakademiets Designskole, Bornholm, der huser en 3-årig kunsthåndværkeruddannelse i glas og keramik.

18

19


Specialer

Bachelor i design

Center for Glas og Keramik Keramikdesign Specialet arbejder med keramiske løsninger af høj kvalitet. På uddannelsen lærer du at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelse af materialerne, deres grænser og de sammenhænge, de indgår i. Der arbejdes med det eksperimenterende, nyskabende og innovative inden for både unika, serieproduktioner og helhedsløsninger, som f.eks. kan indgå i bygninger, arkitektur og nye klimaløsninger. Designskolen har i 2011 åbnet værkstedet SuperFormLab, hvor keramikkens potentiale udfordres i nye digitale modeller og prototyper på rigtig mange skalatrin.

Specialet indgår i Center for Glas og Keramik. Her samarbejdes med kunsthåndværkeruddannelsen på Kunstakademiets Designskole, Bornholm, der huser en 3-årig kunsthåndværkeruddannelse i glas og keramik.

18

19


Struktur

Bachelor i design

Uddannelsens opbygning Uddannelsen rummer tre typer kurser

Designprojekter Projekter er kerneelementet i uddannelsen og udgør 50 % af de kurser, du skal gennemføre. I et projekt vil undervisere og eventuelle samarbejdspartnere præsentere en ramme, som du skal udarbejde løsninger inden for. Det kan f.eks. være butiksindretning, fremtidens tekstiler eller oplevelsesdesign. Når du arbejder med projekter, udvikler du dine evner til at løse konkrete opgaver inden for designområdet. Projekterne udføres ofte i samarbejde med andre specialer, med erhvervslivet eller med offentlige institutioner. I designprojekter arbejder du meget selvstændigt – alene eller i team. Målet er at kombinere teori, metode og praksis i konkrete designløsninger. Designprojekter varer enten 5 eller 10 uger. Designteori og -metode På kurserne designteori og -metode får du den teoretiske og metodiske ballast, som skal aktiveres i dine projektarbejder. Kurserne giver dig en bred, grundlæggende viden inden for f.eks. designhistorie og -æstetik, kommunikation, videnskabsteori og forbrugeradfærd, og du bliver også tilbudt specialiserede kurser i f.eks. brugerdreven innovation og kritisk designteori. Kurserne i designteori og -metode giver dig forståelse for og indsigt i designfagets mangeartede teorier og metoder. På bacheloruddannelsen er kurser i designteori på 5 uger. På kandidatuddannelsen er kurser i designteori på 5 eller 10 uger. Designredskaber

20

I designredskaber udvikler du din forståelse for designfagets teknikker, redskaber og materialer. Redskabskurserne skal sikre, at du udover at få gode ideer også kan udføre dem sikkert og solidt. Designredskaber er korte kurser som typisk varer mellem 1 og 3 uger.

Du starter dit første år på bacheloruddannelsen i vores studielokaler i Vandflyverhangaren. Her følger du et undervisningsforløb, som vi har sammensat for dig. Første år indeholder fire projekter, som kan ligge inden for temaer som Identitet og kommunikation, Visuel Fortælling og Funktion, materiale og form. Derudover får du undervisning i bl.a. tegning, farvelære og formkonstruktion og i Photoshop og InDesign, og du får en introduktion til designteori. På 2. og 3. år sammensætter du dit studium med undervisningsforløb inden for alle tre typer kurser. Du har mulighed for at specialisere dig inden for ét af skolens specialeområder, eller du kan kombinere kurser fra skolens specialer og skabe din unikke profil inden for og på tværs af specialiseringer. Hver t semester star ter med, at specialerne udbyder et forløb på 10 uger med stærkt specialiseret undervisning. Forløbene vil ofte kombinere projekter med redskaber eller projekter med teori. I semestrets sidste 10 uger udbydes typisk kurser i designteori og kortere redskabsforløb samt projekter enten inden for et speciale eller som samarbejde mellem to eller flere specialer. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt på 10 uger. På kandidatuddannelsen kan du relativt frit sammensæt te dit studium med undervisningsforløb inden for de tre typer kurser. Du kan vælge at følge et specialeområde, eller du kan kombinere undervisningsforløb fra forskellige specialer. Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt, som varer ét semester. Du har mulighed for at tage på udveksling og i praktik på både bachelor- og kandidatuddannelsen.

21


Struktur

Bachelor i design

Uddannelsens opbygning Uddannelsen rummer tre typer kurser

Designprojekter Projekter er kerneelementet i uddannelsen og udgør 50 % af de kurser, du skal gennemføre. I et projekt vil undervisere og eventuelle samarbejdspartnere præsentere en ramme, som du skal udarbejde løsninger inden for. Det kan f.eks. være butiksindretning, fremtidens tekstiler eller oplevelsesdesign. Når du arbejder med projekter, udvikler du dine evner til at løse konkrete opgaver inden for designområdet. Projekterne udføres ofte i samarbejde med andre specialer, med erhvervslivet eller med offentlige institutioner. I designprojekter arbejder du meget selvstændigt – alene eller i team. Målet er at kombinere teori, metode og praksis i konkrete designløsninger. Designprojekter varer enten 5 eller 10 uger. Designteori og -metode På kurserne designteori og -metode får du den teoretiske og metodiske ballast, som skal aktiveres i dine projektarbejder. Kurserne giver dig en bred, grundlæggende viden inden for f.eks. designhistorie og -æstetik, kommunikation, videnskabsteori og forbrugeradfærd, og du bliver også tilbudt specialiserede kurser i f.eks. brugerdreven innovation og kritisk designteori. Kurserne i designteori og -metode giver dig forståelse for og indsigt i designfagets mangeartede teorier og metoder. På bacheloruddannelsen er kurser i designteori på 5 uger. På kandidatuddannelsen er kurser i designteori på 5 eller 10 uger. Designredskaber

20

I designredskaber udvikler du din forståelse for designfagets teknikker, redskaber og materialer. Redskabskurserne skal sikre, at du udover at få gode ideer også kan udføre dem sikkert og solidt. Designredskaber er korte kurser som typisk varer mellem 1 og 3 uger.

Du starter dit første år på bacheloruddannelsen i vores studielokaler i Vandflyverhangaren. Her følger du et undervisningsforløb, som vi har sammensat for dig. Første år indeholder fire projekter, som kan ligge inden for temaer som Identitet og kommunikation, Visuel Fortælling og Funktion, materiale og form. Derudover får du undervisning i bl.a. tegning, farvelære og formkonstruktion og i Photoshop og InDesign, og du får en introduktion til designteori. På 2. og 3. år sammensætter du dit studium med undervisningsforløb inden for alle tre typer kurser. Du har mulighed for at specialisere dig inden for ét af skolens specialeområder, eller du kan kombinere kurser fra skolens specialer og skabe din unikke profil inden for og på tværs af specialiseringer. Hver t semester star ter med, at specialerne udbyder et forløb på 10 uger med stærkt specialiseret undervisning. Forløbene vil ofte kombinere projekter med redskaber eller projekter med teori. I semestrets sidste 10 uger udbydes typisk kurser i designteori og kortere redskabsforløb samt projekter enten inden for et speciale eller som samarbejde mellem to eller flere specialer. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt på 10 uger. På kandidatuddannelsen kan du relativt frit sammensæt te dit studium med undervisningsforløb inden for de tre typer kurser. Du kan vælge at følge et specialeområde, eller du kan kombinere undervisningsforløb fra forskellige specialer. Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt, som varer ét semester. Du har mulighed for at tage på udveksling og i praktik på både bachelor- og kandidatuddannelsen.

21


Struktur

Bachelor i design

Bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen

Kunstakademiets Designskole

Kunstakademiets Designskole

1. semester

PROJEKT

1. semester

REDSKAB

PROJEKT

REDSKAB

PROJEKT

TEORI

REDSKAB

TEORI

TEORI

PROJEKT

TEORI & METODE

2. semester

3. semester

PROJEKT

PROJEKT

4. semester

5. semester

REDSKAB

PROJEKT

REDSKAB

2. semester

REDSKAB

PROJEKT

TEORI

PROJEKT

3. semester

TEORI

REDSKAB

4. semester

PROJEKT

TEORI

22

PROJEKT

REDSKAB

PROJEKT

KANDIDATPROJEKT

23

6. semester

FRIE KURSER

BACHELORPROJEKT


Struktur

Bachelor i design

Bacheloruddannelsen

Kandidatuddannelsen

Kunstakademiets Designskole

Kunstakademiets Designskole

1. semester

PROJEKT

1. semester

REDSKAB

PROJEKT

REDSKAB

PROJEKT

TEORI

REDSKAB

TEORI

TEORI

PROJEKT

TEORI & METODE

2. semester

3. semester

PROJEKT

PROJEKT

4. semester

5. semester

REDSKAB

PROJEKT

REDSKAB

2. semester

REDSKAB

PROJEKT

TEORI

PROJEKT

3. semester

TEORI

REDSKAB

4. semester

PROJEKT

TEORI

22

PROJEKT

REDSKAB

PROJEKT

KANDIDATPROJEKT

23

6. semester

FRIE KURSER

BACHELORPROJEKT


Struktur

Bachelor i design

Væksthus for design Hver af vores studerende har sine egne potentialer og talenter. Kunstakademiets Designskole tilbyder et intenst og varieret uddannelsesprogram, som sikrer, at du kan vokse som designer. Ved siden af din specialisering og fagkombinationer tilbyder vi en høj grad af individuel vejledning og inspiration, så du kan udvikle dig som professionel, helhedstænkende og nyskabende designer. Du får 650 medstuderende på designuddannelsen og møder en række andre kreative uddannelser i din hverdag på Holmen. Du er online over alt og får et væld af undervisere, forskere og gæstestuderende og undervisere fra hele verden i dit daglige netværk. Du får adgang til åbne forelæsninger, værksteder, printcenter, kantine, udstillingsrum, samlinger, café, et stort forskningsbibliotek og kreative frirum overalt på skolen. Studiemiljøet er præget af højt engagement, og du er selv med til at skabe et levende studieliv med workshops, fester, udstillinger og studiemagasiner, der binder dig sammen med andre studieretninger, hvor end din egen skærm og studieplads står. Modeshow, møbelmesser, udstillinger, spilpriser og tv-produktioner. Vores studerende designer fair trade i Marokko og tager på udveksling verden over. Vi giver plads til begejstring, ny viden og internationale netværk. Alt sammen for at inspirere dig, udvide dit netværk og fylde din værktøjskasse godt op. Vi ønsker at understøtte et tæt samarbejde med den verden, du skal agere i som designer. Undervejs i uddannelsen kobler vi dig sammen med en karrierevejleder – en dygtig mentor fra designbranchen, der giver dig nye perspektiver på din uddannelse og dine karrierevalg. Kreative vækstmotorer SuperFormLab, Printcenter, Foto- og videoværksted, Træværksted, Letterpress, Tekstilværksted, Beklædningsværksted, ComputerspilsLab, Roland Academy 3D-formLab, Serigrafi, Metalværksted, IT-faciliteter og forskningsbibliotek. Alle vores værksteder flyttede i 2011 ind i nyindrettede lokaler i tidligere flådebygninger på Holmen.

24

25


Struktur

Bachelor i design

Væksthus for design Hver af vores studerende har sine egne potentialer og talenter. Kunstakademiets Designskole tilbyder et intenst og varieret uddannelsesprogram, som sikrer, at du kan vokse som designer. Ved siden af din specialisering og fagkombinationer tilbyder vi en høj grad af individuel vejledning og inspiration, så du kan udvikle dig som professionel, helhedstænkende og nyskabende designer. Du får 650 medstuderende på designuddannelsen og møder en række andre kreative uddannelser i din hverdag på Holmen. Du er online over alt og får et væld af undervisere, forskere og gæstestuderende og undervisere fra hele verden i dit daglige netværk. Du får adgang til åbne forelæsninger, værksteder, printcenter, kantine, udstillingsrum, samlinger, café, et stort forskningsbibliotek og kreative frirum overalt på skolen. Studiemiljøet er præget af højt engagement, og du er selv med til at skabe et levende studieliv med workshops, fester, udstillinger og studiemagasiner, der binder dig sammen med andre studieretninger, hvor end din egen skærm og studieplads står. Modeshow, møbelmesser, udstillinger, spilpriser og tv-produktioner. Vores studerende designer fair trade i Marokko og tager på udveksling verden over. Vi giver plads til begejstring, ny viden og internationale netværk. Alt sammen for at inspirere dig, udvide dit netværk og fylde din værktøjskasse godt op. Vi ønsker at understøtte et tæt samarbejde med den verden, du skal agere i som designer. Undervejs i uddannelsen kobler vi dig sammen med en karrierevejleder – en dygtig mentor fra designbranchen, der giver dig nye perspektiver på din uddannelse og dine karrierevalg. Kreative vækstmotorer SuperFormLab, Printcenter, Foto- og videoværksted, Træværksted, Letterpress, Tekstilværksted, Beklædningsværksted, ComputerspilsLab, Roland Academy 3D-formLab, Serigrafi, Metalværksted, IT-faciliteter og forskningsbibliotek. Alle vores værksteder flyttede i 2011 ind i nyindrettede lokaler i tidligere flådebygninger på Holmen.

24

25


Optagelse

Bachelor i design

Sådan søger du optagelse på Kunstakademiets Designskole

A — KOT-ansøgning

Kunstakademiets Designskole optager nye studerende på bacheloruddannelsen én gang om året.

Du skal søge om optagelse på Kunstakademiets Designskole gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge online på www.optagelse.dk, eller du kan sende os KOTansøgningen med posten.

Her finder du vejledning og tidsfrister til optagelsesforløbet på Kunstakademiets Designskole.

A

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. marts 2012 kl. 12.00. Din vej til uddannelsen som designer ved Kunstakademiets Designskole starter med en KOT-ansøgning. Her vurderer vi, om du opfylder de formelle adgangskrav. Gør du det, skal du løse en hjemmeopgave. De 200, der laver de bedste besvarelser, indkaldes til en samtale på skolen. Hvis du herefter er blandt de 105, som har opnået de bedste samlede resultater i optagelsesforløbet, modtager du i juli måned et tilbud om en studieplads.

De fire trin til designuddannelsen

Sender du din ansøgning med posten, skal den sendes til: Kunstakademiets Designskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K Husk at mærke konvolutten ”Optagelse 2012” Din ansøgning skal indeholde:

A

.D

KOT-ANSØGNING

STUDIEPLADS

26

• • •

Et KOT-ansøgningsskema Et KOT-prioriteringsskema, hvis vi er din 1. prioritet En kopi af eksamensbeviset for din adgangsgivende eksamen eller din dispensationsansøgning for adgangsgivende eksamen

Du skal ikke indsende bilag for punkterne 11 – 14 i KOT-skemaet. NB: Består du din adgangsgivende eksamen i sommeren 2012, skal du sende os dit eksamensbevis, så det er os i hænde senest den 5. juli 2012.

27

B

C

HJEMMEOPGAVE

SAMTALE


Optagelse

Bachelor i design

Sådan søger du optagelse på Kunstakademiets Designskole

A — KOT-ansøgning

Kunstakademiets Designskole optager nye studerende på bacheloruddannelsen én gang om året.

Du skal søge om optagelse på Kunstakademiets Designskole gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge online på www.optagelse.dk, eller du kan sende os KOTansøgningen med posten.

Her finder du vejledning og tidsfrister til optagelsesforløbet på Kunstakademiets Designskole.

A

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. marts 2012 kl. 12.00. Din vej til uddannelsen som designer ved Kunstakademiets Designskole starter med en KOT-ansøgning. Her vurderer vi, om du opfylder de formelle adgangskrav. Gør du det, skal du løse en hjemmeopgave. De 200, der laver de bedste besvarelser, indkaldes til en samtale på skolen. Hvis du herefter er blandt de 105, som har opnået de bedste samlede resultater i optagelsesforløbet, modtager du i juli måned et tilbud om en studieplads.

De fire trin til designuddannelsen

Sender du din ansøgning med posten, skal den sendes til: Kunstakademiets Designskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K Husk at mærke konvolutten ”Optagelse 2012” Din ansøgning skal indeholde:

A

.D

KOT-ANSØGNING

STUDIEPLADS

26

• • •

Et KOT-ansøgningsskema Et KOT-prioriteringsskema, hvis vi er din 1. prioritet En kopi af eksamensbeviset for din adgangsgivende eksamen eller din dispensationsansøgning for adgangsgivende eksamen

Du skal ikke indsende bilag for punkterne 11 – 14 i KOT-skemaet. NB: Består du din adgangsgivende eksamen i sommeren 2012, skal du sende os dit eksamensbevis, så det er os i hænde senest den 5. juli 2012.

27

B

C

HJEMMEOPGAVE

SAMTALE


Optagelse

A

Bachelor i design

Kunstakademiets Designskole & Designskolen Kolding

Ansøgning med adgangsgivende eksamen

Hvis du søger om optagelse på både Kunstakademiets Designskole og Designskolen Kolding, skal du sende et KOT-ansøgningsskema til begge skoler, men du skal kun sende din besvarelse af hjemmeopgaven til den skole, du har prioriteret højest.

Følgende eksaminer er adgangsgivende:

Studieretning Det er vigtigt, at du skriver hvilket specialeområde, du ønsker at specialisere dig indenfor. Det gør du i punkt 3 (studieretning) på KOT-skemaet. Vi udbyder følgende specialeområder: • • • • • • • •

Beklædningsdesign Industriel design Keramikdesign Møbel- og Rumdesign Production Design Spil- og Interaktionsdesign Tekstildesign Visuel kommunikation

Du vil i optagelsesforløbet blive bedømt ud fra det specialeområde, du har søgt. Læs beskrivelser af specialeområderne: www.dkds.dk/uddannelsen/specialer Standby-plads På KOT-skemaet har du mulighed for at søge en standby-plads (punkt 3). Hvis du bliver tildelt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på uddannelser, du har prioriteret lavere. Du kan blive tilbudt en studieplads med start i september 2012 helt frem til den 24. august 2012. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i 2012, er du sikret en plads i 2013 under forudsætning af, at du sender os en ny KOT-ansøgning i 2013. Hvis du siger nej til den studieplads, du bliver tilbudt, mister du tilsagnet om en studieplads i 2013. Du kan altså ikke reservere en studieplads til næste år. 28

• • • • • • • •

A

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) Særligt forløb for fremmedsprogede (GIF) Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB) International Baccalaureat (IB) eller Option International (OIB) Udenlandsk eksamen m.v., som Danmark har anerkendt som ligestillet med en adgangsgivende eksamen herunder studentereksaminer fra andre EU-lande samt fra EØS-lande.

Du kan læse mere om udenlandske eksaminer på www.iu.dk/forside. Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Den skal blot være bestået. Ansøgning med dispensation fra adgangsgivende eksamen Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge dispensation. Dispensationsansøgningen skal indsendes sammen med din KOT-ansøgning og skal indeholde: 1. Dokumentation for egen produktion. Dokumentationen kan være i form af originale designprojekter eller billeder af dem. Den må højest fylde 5 sider i valgfrit format, dog max A3. Siderne skal være forsynet med korte, forklarende tekster. 2. En besvarelse af følgende opgave: ”Udarbejd en refleksion i ord og billeder over et af dine egne designprojekter sammenlignet med et tilsvarende, du har kendskab til”. Besvarelsen må højest fylde 3 A4-sider med følgende fordeling: 1 A4-side med tekst og 2 A4-sider med illustrationer (fotografier, skitser, tegninger). 3. En motiveret ansøgning, hvori du forklarer, hvorfor du søger ind på Kunstakademiets Designskole, og hvad du har beskæftiget dig med tidligere. Den motiverede ansøgning må højest fylde 2 A4-sider. Vurdering af dispensationsansøgningen Dispensationsansøgningerne vurderes af undervisere fra Kunstakademiets Designskole. Afhentning af dispensationsansøgning Du kan hente din dispensationsansøgning på Kunstakademiets Designskole fra den 28. marts til den 8. juni. Ikke-afhentet materiale bliver ikke gemt efter den 8. juni. Svar på KOT-ansøgningen Efter den 15. marts vurderer vi alle KOT-ansøgninger. Har du adgangsgrundlaget i orden, sender vi dig et brev med et deltagernummer, som du skal bruge i resten af optagelsesforløbet. Vi giver dig også besked, hvis vi ikke kan godkende dit adgangsgrundlag.

29


Optagelse

A

Bachelor i design

Kunstakademiets Designskole & Designskolen Kolding

Ansøgning med adgangsgivende eksamen

Hvis du søger om optagelse på både Kunstakademiets Designskole og Designskolen Kolding, skal du sende et KOT-ansøgningsskema til begge skoler, men du skal kun sende din besvarelse af hjemmeopgaven til den skole, du har prioriteret højest.

Følgende eksaminer er adgangsgivende:

Studieretning Det er vigtigt, at du skriver hvilket specialeområde, du ønsker at specialisere dig indenfor. Det gør du i punkt 3 (studieretning) på KOT-skemaet. Vi udbyder følgende specialeområder: • • • • • • • •

Beklædningsdesign Industriel design Keramikdesign Møbel- og Rumdesign Production Design Spil- og Interaktionsdesign Tekstildesign Visuel kommunikation

Du vil i optagelsesforløbet blive bedømt ud fra det specialeområde, du har søgt. Læs beskrivelser af specialeområderne: www.dkds.dk/uddannelsen/specialer Standby-plads På KOT-skemaet har du mulighed for at søge en standby-plads (punkt 3). Hvis du bliver tildelt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på uddannelser, du har prioriteret lavere. Du kan blive tilbudt en studieplads med start i september 2012 helt frem til den 24. august 2012. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i 2012, er du sikret en plads i 2013 under forudsætning af, at du sender os en ny KOT-ansøgning i 2013. Hvis du siger nej til den studieplads, du bliver tilbudt, mister du tilsagnet om en studieplads i 2013. Du kan altså ikke reservere en studieplads til næste år. 28

• • • • • • • •

A

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) Særligt forløb for fremmedsprogede (GIF) Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB) International Baccalaureat (IB) eller Option International (OIB) Udenlandsk eksamen m.v., som Danmark har anerkendt som ligestillet med en adgangsgivende eksamen herunder studentereksaminer fra andre EU-lande samt fra EØS-lande.

Du kan læse mere om udenlandske eksaminer på www.iu.dk/forside. Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Den skal blot være bestået. Ansøgning med dispensation fra adgangsgivende eksamen Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge dispensation. Dispensationsansøgningen skal indsendes sammen med din KOT-ansøgning og skal indeholde: 1. Dokumentation for egen produktion. Dokumentationen kan være i form af originale designprojekter eller billeder af dem. Den må højest fylde 5 sider i valgfrit format, dog max A3. Siderne skal være forsynet med korte, forklarende tekster. 2. En besvarelse af følgende opgave: ”Udarbejd en refleksion i ord og billeder over et af dine egne designprojekter sammenlignet med et tilsvarende, du har kendskab til”. Besvarelsen må højest fylde 3 A4-sider med følgende fordeling: 1 A4-side med tekst og 2 A4-sider med illustrationer (fotografier, skitser, tegninger). 3. En motiveret ansøgning, hvori du forklarer, hvorfor du søger ind på Kunstakademiets Designskole, og hvad du har beskæftiget dig med tidligere. Den motiverede ansøgning må højest fylde 2 A4-sider. Vurdering af dispensationsansøgningen Dispensationsansøgningerne vurderes af undervisere fra Kunstakademiets Designskole. Afhentning af dispensationsansøgning Du kan hente din dispensationsansøgning på Kunstakademiets Designskole fra den 28. marts til den 8. juni. Ikke-afhentet materiale bliver ikke gemt efter den 8. juni. Svar på KOT-ansøgningen Efter den 15. marts vurderer vi alle KOT-ansøgninger. Har du adgangsgrundlaget i orden, sender vi dig et brev med et deltagernummer, som du skal bruge i resten af optagelsesforløbet. Vi giver dig også besked, hvis vi ikke kan godkende dit adgangsgrundlag.

29


Optagelse

B

Bachelor i design

B — Hjemmeopgaven

C — Samtalen

I hjemmeopgaven får du stillet en designopgave, som du har to uger til at besvare.

Samtalerne finder sted i perioden 22.-25. maj. Samtalen varer ca. 20 minutter. Her skal du medbringe 1-3 designarbejder af egen produktion, som sammen med din besvarelse af hjemmeopgaven vil danne grundlaget for samtalen.

Opgaven offentliggøres på Kunstakademiets Designskoles hjemmeside den 30. marts 2012 kl. 12.00. Du kan også hente opgaven på skolen. Du skal aflevere din hjemmeopgave enten analogt eller digitalt. Din besvarelse af hjemmeopgaven skal fylde mindst 15 og højest 25 sider.

C

Svar

Analog aflevering

Senest den 8. juni 2012 får du svar på, om du er kvalificeret til optagelse.

Vælger du analog aflevering, skal du sende eller aflevere din hjemmeopgave til Kunstakademiets Designskole. Du må aflevere din hjemmeopgave i valgfrit format, dog maximum A3.

Du skal være opmærksom på, at selv om du er kvalificeret til optagelse, er det ikke sikkert, du bliver tilbudt en studieplads.

Digital aflevering

Vi har 105 studiepladser, som vi tilbyder til de 105 ansøgere, der samlet har opnået de bedste resultater i optagelsesforløbet.

Vælger du digital aflevering, skal du sende en mail med din hjemmeopgave som vedhæftet fil til følgende adresse: hjemmeopgave12@kadk.dk. Husk at skrive dit deltagernummer i emnefeltet. Du får et auto-svar, når vi har modtaget din mail. Din samlede hjemmeopgave må ikke fylde mere end 25 Mb og skal sendes i én mail. Består din aflevering af tekst og billeder, skal det afleveres i PDF format. Består din aflevering af levende billeder, skal det afleveres i MPEG-4 format, som Quicktime MOV eller Microsoft AVI videotyper. Hvis du vil indlevere en digital hjemmeopgave, skal den sendes via mail. Du må ikke aflevere din hjemmeopgave på en USB-nøgle eller på en CD/DVD. Hotline Har du tekniske problemer med den digitale aflevering, kan du den 16. og den 17. april fra kl. 10.00 til 16.00 kontakte vores hotline. Du vil få oplyst telefonnumrene til vores hotline i brevet med dit deltagernummer. 30

Afleveringsfrist Din besvarelse skal være os i hænde senest tirsdag den 17. april 2012 kl. 12.00. Modtager vi opgaven efter afleveringsfristen, vil den ikke blive bedømt, og du går ikke videre i optagelsesforløbet. Svar Senest den 9. maj 2012 får du pr. brev svar på, om du er gået videre i optagelsesforløbet. Er du gået videre, bliver du inviteret til samtale på skolen. Afhentning af hjemmeopgaven Fra den 4. til den 8. juni kan du hente din hjemmeopgave på skolen. Ikke-afhentede opgaver vil ikke blive gemt efter den 8. juni.

31


Optagelse

B

Bachelor i design

B — Hjemmeopgaven

C — Samtalen

I hjemmeopgaven får du stillet en designopgave, som du har to uger til at besvare.

Samtalerne finder sted i perioden 22.-25. maj. Samtalen varer ca. 20 minutter. Her skal du medbringe 1-3 designarbejder af egen produktion, som sammen med din besvarelse af hjemmeopgaven vil danne grundlaget for samtalen.

Opgaven offentliggøres på Kunstakademiets Designskoles hjemmeside den 30. marts 2012 kl. 12.00. Du kan også hente opgaven på skolen. Du skal aflevere din hjemmeopgave enten analogt eller digitalt. Din besvarelse af hjemmeopgaven skal fylde mindst 15 og højest 25 sider.

C

Svar

Analog aflevering

Senest den 8. juni 2012 får du svar på, om du er kvalificeret til optagelse.

Vælger du analog aflevering, skal du sende eller aflevere din hjemmeopgave til Kunstakademiets Designskole. Du må aflevere din hjemmeopgave i valgfrit format, dog maximum A3.

Du skal være opmærksom på, at selv om du er kvalificeret til optagelse, er det ikke sikkert, du bliver tilbudt en studieplads.

Digital aflevering

Vi har 105 studiepladser, som vi tilbyder til de 105 ansøgere, der samlet har opnået de bedste resultater i optagelsesforløbet.

Vælger du digital aflevering, skal du sende en mail med din hjemmeopgave som vedhæftet fil til følgende adresse: hjemmeopgave12@kadk.dk. Husk at skrive dit deltagernummer i emnefeltet. Du får et auto-svar, når vi har modtaget din mail. Din samlede hjemmeopgave må ikke fylde mere end 25 Mb og skal sendes i én mail. Består din aflevering af tekst og billeder, skal det afleveres i PDF format. Består din aflevering af levende billeder, skal det afleveres i MPEG-4 format, som Quicktime MOV eller Microsoft AVI videotyper. Hvis du vil indlevere en digital hjemmeopgave, skal den sendes via mail. Du må ikke aflevere din hjemmeopgave på en USB-nøgle eller på en CD/DVD. Hotline Har du tekniske problemer med den digitale aflevering, kan du den 16. og den 17. april fra kl. 10.00 til 16.00 kontakte vores hotline. Du vil få oplyst telefonnumrene til vores hotline i brevet med dit deltagernummer. 30

Afleveringsfrist Din besvarelse skal være os i hænde senest tirsdag den 17. april 2012 kl. 12.00. Modtager vi opgaven efter afleveringsfristen, vil den ikke blive bedømt, og du går ikke videre i optagelsesforløbet. Svar Senest den 9. maj 2012 får du pr. brev svar på, om du er gået videre i optagelsesforløbet. Er du gået videre, bliver du inviteret til samtale på skolen. Afhentning af hjemmeopgaven Fra den 4. til den 8. juni kan du hente din hjemmeopgave på skolen. Ikke-afhentede opgaver vil ikke blive gemt efter den 8. juni.

31


Optagelse

D

Bachelor i design

D — Studieplads

Sprogkrav, kandidatregel og 3.-gangsregel

Hvis vi tilbyder dig en studieplads, modtager du et optagelsesbrev fra os den 31. juli 2012. Ønsker du at tage imod studiepladsen, skal du senest den 15. august 2012 bekræfte over for os, at du accepterer pladsen. Hvis du ikke accepterer pladsen, bliver den tilbudt en anden ansøger.

Sprogkrav

Standby plads Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, får du et brev fra os den 31. juli 2012. Med en standby-plads står du på venteliste og kan blive tilbudt en studieplads frem til den 24. august 2012. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i 2012, er du garanteret en plads i 2013. Husk at sende os en ny KOT-ansøgning i 2013.

D

Undervisningen på bacheloruddannelsen foregår på dansk. Derfor skal du beherske dansk både mundtligt og skriftligt på højt niveau for at kunne gennemføre uddannelsen. Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk i den adgangsgivende eksamen, skal bestå en prøve i dansk. Kunstakademiets Designskole godkender ”Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge” (kaldet ”Studieprøven”). Den skal bestås i alle fire discipliner. Med KOT-ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for, at studieprøven er bestået. Er du tilmeldt studieprøven i maj-juni 2012, skal du sammen med KOT-skemaet sende dokumentation for tilmeldingen. Senest den 5. juli 2012 skal vi have modtaget dokumentation for, at du har bestået studieprøven. Nordiske ansøgere, der har haft dansk, svensk eller norsk i den adgangsgivende eksamen, er undtaget fra denne regel. Kandidatreglen og 3.-gangsreglen Ansøgere, der allerede har afsluttet én kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse med adgangsbegrænsning uden at tage den afsluttende eksamen. Dispensationsmuligheder Hvis særlige forhold gør sig gældende, har du mulighed for at søge dispensation fra sprogkravet, kandidatreglen eller 3.-gangsreglen. Dispensationen skal være skriftlig og begrundet og skal vedlægges dit KOT-skema sammen med eventuel dokumentation. Særlige hensyn Ved visse former for handicap kan skolen tage særlige hensyn under selve optagelsesforløbet. Hvis du søger om, at vi udviser særlige hensyn, skal du i din ansøgning vedlægge den nødvendige dokumentation.

32

Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K

Ansøgning skal være skolen i hænde senest den 15. marts 2012 kl. 12.00.

Spørg os Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os Ole Sørensen, oso@kadk.dk, 3527 7516

Læs mere på www.dkds.dk

33


Optagelse

D

Bachelor i design

D — Studieplads

Sprogkrav, kandidatregel og 3.-gangsregel

Hvis vi tilbyder dig en studieplads, modtager du et optagelsesbrev fra os den 31. juli 2012. Ønsker du at tage imod studiepladsen, skal du senest den 15. august 2012 bekræfte over for os, at du accepterer pladsen. Hvis du ikke accepterer pladsen, bliver den tilbudt en anden ansøger.

Sprogkrav

Standby plads Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, får du et brev fra os den 31. juli 2012. Med en standby-plads står du på venteliste og kan blive tilbudt en studieplads frem til den 24. august 2012. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i 2012, er du garanteret en plads i 2013. Husk at sende os en ny KOT-ansøgning i 2013.

D

Undervisningen på bacheloruddannelsen foregår på dansk. Derfor skal du beherske dansk både mundtligt og skriftligt på højt niveau for at kunne gennemføre uddannelsen. Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk i den adgangsgivende eksamen, skal bestå en prøve i dansk. Kunstakademiets Designskole godkender ”Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge” (kaldet ”Studieprøven”). Den skal bestås i alle fire discipliner. Med KOT-ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for, at studieprøven er bestået. Er du tilmeldt studieprøven i maj-juni 2012, skal du sammen med KOT-skemaet sende dokumentation for tilmeldingen. Senest den 5. juli 2012 skal vi have modtaget dokumentation for, at du har bestået studieprøven. Nordiske ansøgere, der har haft dansk, svensk eller norsk i den adgangsgivende eksamen, er undtaget fra denne regel. Kandidatreglen og 3.-gangsreglen Ansøgere, der allerede har afsluttet én kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse med adgangsbegrænsning uden at tage den afsluttende eksamen. Dispensationsmuligheder Hvis særlige forhold gør sig gældende, har du mulighed for at søge dispensation fra sprogkravet, kandidatreglen eller 3.-gangsreglen. Dispensationen skal være skriftlig og begrundet og skal vedlægges dit KOT-skema sammen med eventuel dokumentation. Særlige hensyn Ved visse former for handicap kan skolen tage særlige hensyn under selve optagelsesforløbet. Hvis du søger om, at vi udviser særlige hensyn, skal du i din ansøgning vedlægge den nødvendige dokumentation.

32

Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K

Ansøgning skal være skolen i hænde senest den 15. marts 2012 kl. 12.00.

Spørg os Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os Ole Sørensen, oso@kadk.dk, 3527 7516

Læs mere på www.dkds.dk

33


Vigtige datoer

Bachelor i design

FRISTER, DU SKAL OVERHOLDE

FRISTER, VI SKAL OVERHOLDE

ANSØGNINGSFRIST (KOT)

15. marts 2012 kl. 12:00 OFFENTLIGGØRELSE AF HJEMMEOPGAVE

30. marts 2012 kl. 12.00 AFLEVERE HJEMMEOPGAVE

17. april 2012 kl. 12:00 GIVE DIG RESULTATET AF HJEMMEOPGAVEN

9. maj 2012 SAMTALER

22.-25. maj 2012 GIVE DIG SVAR PÅ, OM DU ER KVALIFICERET TIL OPTAGELSE

34

8. juni 2012

FRIST, DOKUMENTATION

35

5. juli 2012 kl. 12:00 Frist for at sende dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen i 2012 og bestået sprogprøve

GIVE DIG SVAR PÅ, OM DU ER OPTAGET PÅ STUDIET

31. juli 2012*

ACCEPT AF STUDIEPLADS

15. august 2012 kl. 12:00 Bekræfte at du accepterer tilbuddet om en studieplads

* Med forbehold for ændringer.


Vigtige datoer

Bachelor i design

FRISTER, DU SKAL OVERHOLDE

FRISTER, VI SKAL OVERHOLDE

ANSØGNINGSFRIST (KOT)

15. marts 2012 kl. 12:00 OFFENTLIGGØRELSE AF HJEMMEOPGAVE

30. marts 2012 kl. 12.00 AFLEVERE HJEMMEOPGAVE

17. april 2012 kl. 12:00 GIVE DIG RESULTATET AF HJEMMEOPGAVEN

9. maj 2012 SAMTALER

22.-25. maj 2012 GIVE DIG SVAR PÅ, OM DU ER KVALIFICERET TIL OPTAGELSE

34

8. juni 2012

FRIST, DOKUMENTATION

35

5. juli 2012 kl. 12:00 Frist for at sende dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen i 2012 og bestået sprogprøve

GIVE DIG SVAR PÅ, OM DU ER OPTAGET PÅ STUDIET

31. juli 2012*

ACCEPT AF STUDIEPLADS

15. august 2012 kl. 12:00 Bekræfte at du accepterer tilbuddet om en studieplads

* Med forbehold for ændringer.


Vi inviterer til Åbent Hus på Kunstakademiets Designskole Holmen, København 8. februar 2012 Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Læs mere på www.dkds.dk

Læs mere om optagelse på www.dkds.dk/Uddannelsen/Optagelse

Facebook

Vimeo

Følg os på Facebook: http://tiny.cc/c24vs

Se vores film på: www.vimeo.com/danmarksdesignskole

Flickr

DKDS

Se billeder fra Designskolen på: www.flickr.com/photos/danmarksdesignskole

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og RSS-feed på: www.dkds.dk


Optagelse 2012 - Bachelor - Kunstakademiets Designskole