70 Publications
1 Followers
Slovenská Speleologická Spoločnosť
Slovenská Speleologická Spoločnosť
Slovenský Kras SMOPAJ
Vedecký karsologický a speleologický časopis začal sa vydávať ako zborník Múzea slovenského krasu, dnes odborný časopis vydávaný Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň Slovenský kras s podtitulom Acta Carsologica Slovaca. Časopis vychádza od roku 1958 a obsahuje stovky príspevkov s jaskyniarskou a karsologickou tematikou.