14 Publications
0 Followers
Slovenská Speleologická Spoločnosť
Slovenská Speleologická Spoločnosť
Jaskyniarske návody
návody pre jaskyniarov, prevažne so speleoklubu Detva